You are on page 1of 4

sedmica

L2 ME 1 2 3 4 5 6 9 10 12 14
Alispahić Merdina P praznik A A
Ališić Naida P praznik A A
Aljukić Amina P praznik A A
Bečić Azra NP praznik A A
Begić Amar NP praznik NP A
Bekavac Anja P praznik A A
Bešić Amar P praznik A NP
Bešlija Ajla P praznik NP P
Bulić Nedžma P praznik A A
Buljetović Midheta P praznik A A
Ćeman Faruk P praznik A A
Ćorić Seida NP praznik A A
Dautbegović Evelina P praznik A A
Delalić Elma P praznik A A
Delić Šemso NP praznik A P
Delić Elmedina NP praznik A A
Demirović Anela P praznik A A
Džananović Amra NP praznik A A
Džaferović Jasmin NP praznik NP A
Džebo Amela P praznik A A
Gagula Nidžara P praznik A A
Hrustemović Anela P praznik A P
Iblizović Mia P praznik A A
Japalak Edina P praznik A A
Kalmar Tea NP praznik A NP
Karaman Najla P praznik P A
Karić Amina P praznik A A
Karić Lejla NP praznik A A
Kurtović Silva P praznik NP A
Lakota Admir P praznik A A
Ljubunčić Sulejman P praznik A A
Milojević Selma P praznik P A
Mirvić Amila P praznik A A
Mudrov Ilma P praznik A A
Mujanović Enida P praznik P A
Muratbegović Emina P praznik NP NP
Murtić Emir NP praznik P P
Numanović Selma P praznik A A
Oruč Selverina P praznik A A
Pajić Merima P praznik A A
Penava Ena P praznik A A
Peštek Dženita P praznik A A
Pirović merima P praznik P A
Poljak Emina P praznik A A
Serdarević Armin NP praznik A P
Smajić Haris P praznik A A
Smajić Jasmina P praznik NP P
Smajlagić Tarik P praznik A A
Solmović Muhamed P praznik A P
Spahović Melisa P praznik A A
Stovrag Armin P praznik P P
Subašić Irma P praznik A A
Tabak Samra P praznik P A
Tokić Edina P praznik A P
Velić Emina P praznik A NP
Vejzović NP praznik NP P
Žuljko Almedina P praznik A A
Konzultacija u vezi sa bodovima u prvom narednom terminu nakon objavljivanja prijedloga.
P pristan, A aktivan, NP nije prisutan, Pr prazan papir, AA posebno aktivan
Total R+P I1 IF A Total
35 30 30 5 100
4/11 u
10
25
35
odustao
4/11 u
10
odustao
25
4/11 u
10
odustao
4/11 u
10
30
4/11 u
10
25
25
25
4/11 u
10
35
30
25