You are on page 1of 19

ATUR CARA PENTADBIRAN

HARI KEMBARA ILMU INTANTEMPAT:-

AUDITORIUM INTAN
17 JULAI 2012 (KHAMIS)

16 MEI 2012
2
ATURCARA HARI KEMBARA ILMU INTAN
Tarikh: 17 Mei 2012
Tempat: Auditorium, INTAN Bukit Kiara


8.00 pagi - Ketibaan Para Jemputan

9.00 pagi - Minum Pagi

10.00 pagi - Ketibaan YB Senator Datuk Seri G.Palanivel
Menteri di Jabatan Perdana Menteri

- Nyanyian Lagu “Negaraku”

- Bacaan Doa

- Ucapan Alu-aluan oleh
YBhg. Dr. Aminuddin bin Hassim
Pengarah INTAN

- Ucapan oleh
Yang Berbahagia Dato’ Mohd Ali Hanafiah Bin Mohd Yunus
Ketua Pegawai Perancangan Sumber Dan Pembangunan Industri
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM)

- Ucapan Perasmian oleh
YB Senator Datuk Seri G.Palanivel
Menteri di Jabatan Perdana Menteri

- Perasmian Hari Kembara Ilmu INTAN

- Tayangan Multimedia

- Penyampaian Hadiah Pertandingan Fotografi

11.00 pagi - Majlis Bersurai

3
BIL MASA PERKARA TINDAKAN
MAJLIS PELANCARAN U-PUSTAKA DAN HARI KEMBARA ILMU INTAN
VENUE: AUDITORIUM, INTAN BUKIT KIARA
1
7.00
pg
SEMAKAN TERAKHIR
2 Menentukan kesempurnaan persediaan majlis.
Floor Manager

3
Memastikan semua lampu-lampu dan penghawa dingin siap
dihidupkan.
JK Logistik

4
2 botol air mineral dan 2 gelas perlu disediakan di atas
rostrum 1 & 2.
JK Logistik

5 Memastikan semua PA sistem berfungsi dengan baik.
JK Logistik

6
Memastikan semua peralatan komputer berada dalam
keadaan sempurna dan siap untuk digunakan.
JK Teknikal

7
Memastikan tanda nama bagi VVIP dan jemputan telah
diletakkan di kerusi VVIP.
JK
Sambutan/Protokol

8
Memastikan 4 sofa VVIP dan 3 meja sisi di atas pentas.
Berserta 4 botol air mineral dan gelas.

9
Memastikan slideshow power point/backdrop digital dalam
keadaan sempurna, betul dan tepat.
JK Teknikal

10
Memastikan Holding Room (Teratai) berada dalam keadaan
yang baik. 6 botol air mineral dan 6 gelas perlu disediakan.
Tandas dan penghawa dingin dalam keadaan baik.
JK Logistik / SPM

11
Memastikan bilik VVIP berada dalam keadaan sempurna,
penghawa dingin dipasang.
JK
Sambutan/Protokol

12 Rakaman Video telah bersedia.

JK Teknikal

13
Usherer/ Penyambut tetamu di luar dan di dalam dewan telah
bersiap sedia.
JK
Sambutan/Protokol

14
8.00
pg
Pegawai Pengiring kepada YB Senator Datuk Seri dan
Penyambut Tetamu telah bersedia di tempat masing-masing.
JK
Sambutan/Protokol

4
BIL MASA PERKARA TINDAKAN
15 Memastikan kawalan lalu lintas dalam keadaan terkawal.
JK Logistik

16 Juru acara telah bersiap sedia.
17
8.00
pg
Ketibaan Peserta dan pendaftaran
JK
Sambutan/Protokol

18
Usherer membantu menunjukkan tempat duduk para peserta
dan Dif-dif Kehormat ke tempat duduk masing-masing.
JK
Sambutan/Protokol

19
9.00
pg
Juruacara membuat pengumuman pertama.

MOHON PERHATIAN, MAJLIS AKAN BERMULA
SEBENTAR LAGI.

PARA HADIRIN ADALAH DIPOHON UNTUK
MENGAMBIL TEMPAT DAN MEMENUHKAN
RUANG-RUANG TEMPAT DUDUK YANG MASIH
KOSONG DI BAHAGIAN HADAPAN. PARA
HADIRIN JUGA DIPOHON AGAR MEMATIKAN
TELEFON BIMBIT MASING-MASING ATAU
MELETAKKAN IA PADA MOD SENYAP AGAR
MAJLIS INI DAPAT BERJALAN DENGAN
LANCAR. PARA HADIRIN ADALAH DIPOHON
UNTUK TERUS BERDIRI SELEPAS KETIBAAN
YANG BERHORMAT SENATOR DATUK SERI
G.PALANIVEL, MENTERI DI JABATAN PERDANA
MENTERI UNTUK NYANYIAN LAGU NEGARAKU
DIHARAP JUGA AGAR HADIRIN TIDAK KELUAR
DEWAN TERLEBIH DAHULU DARI TETAMU
UTAMA DI AKHIR MAJLIS NANTI. TERIMA
KASIH.

Juruacara
ASYRAF

Simpanan
ASNIDA
20 Ketibaan YBhg. Dr. Aminuddin Hassim, Pengarah INTAN.
JK
Sambutan/Protokol
21 9.15pg
Juruacara membuat pengumuman kedua.

MOHON PERHATIAN, MAJLIS AKAN BERMULA
SEBENTAR LAGI.

Juruacara

5
BIL MASA PERKARA TINDAKAN
PARA HADIRIN ADALAH DIPOHON UNTUK
MENGAMBIL TEMPAT DAN MEMENUHKAN
RUANG-RUANG TEMPAT DUDUK YANG MASIH
KOSONG DI BAHAGIAN HADAPAN DAN
MEMATIKAN TELEFON BIMBIT MASING-MASING
ATAU MELETAKKAN IA PADA MOD SENYAP
AGAR MAJLIS INI DAPAT BERJALAN DENGAN
LANCAR. PARA HADIRIN ADALAH DIPOHON
UNTUK TERUS BERDIRI SELEPAS KETIBAAN
YANG BERHORMAT SENATOR DATUK SERI
G.PALANIVEL, MENTERI DI JABATAN PERDANA
MENTERI UNTUK NYANYIAN LAGU NEGARAKU.
DIHARAP JUGA AGAR HADIRIN TIDAK KELUAR
DEWAN TERLEBIH DAHULU DARI TETAMU
UTAMA DI AKHIR MAJLIS NANTI. TERIMA
KASIH.
22
CUE Master bersedia untuk memberi isyarat kepada
Pengacara Majlis untuk memulakan majlis.
JK Majlis

23

Ketibaan YB Senator dan disambut oleh YBhg. Dato’
TKPPA(O), PI dan TPK-TPK. Akan dibawa melawat pameran-
pameran sebelum ke Holding Room. Kemudian masuk ke
Auditorium.(bergantung pada masa dan keadaan).


24
Floor Manager akan dapat CUE dari pegawai
bertanggungjawab.

25
10.00
pg

CUE:
MENGUMUMKAN KETIBAAN YANG
BERHORMAT SENATOR DATUK SERI
G.PALANIVEL, MENTERI DI JABATAN PERDANA
MENTERI.


26
Seorang penyambut tetamu VVIP berada di atas pentas
menunjuk tempat duduk VVIP.
JK
Sambutan/Protokol

27
Buku program dan air minuman telah disediakan di meja atas
pentas untuk VVIP/VIP.
JK
Sambutan/Protokol

6
BIL MASA PERKARA TINDAKAN
28 Bersedia dengan lagu Negaraku
29 NYANYIAN LAGU NEGARAKU
30 Lagu Negaraku
31 Lagu Negaraku tamat
32

PARA TETAMU KEHORMAT DIPERSILAKAN
DUDUK.


33
BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM,

ASSALAMUALAIKUM
WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

SALAM SEJAHTERA DAN SALAM 1 MALAYSIA,
RAKYAT DIDAHULUKAN PENCAPAIAN
DIUTAMAKAN.

YANG BERHORMAT SENATOR DATUK SERI
G.PALANIVEL,
MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI;

YANG BERBAHAGIA DATO’ DR. ISMAIL BIN
ALIAS,
TIMBALAN KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN
AWAM MALAYSIA;

YANG BERBAHAGIA DATO’ MOHD ALI
HANAFIAH BIN MOHD YUNUS,
KETUA PEGAWAI PERANCANGAN SUMBER
DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI SURUHANJAYA
KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA
(SKMM);

YANG BERBAHAGIA DR. AMINUDDIN BIN
HASSIM,
PENGARAH INSTITUT TADBIRAN AWAM

7
BIL MASA PERKARA TINDAKAN
NEGARA (INTAN);

YANG BERBAHAGIA TAN SRI, DATO’-DATO’,
DATIN-DATIN, DIF-DIF JEMPUTAN, TUAN-TUAN
DAN PUAN-PUAN YANG DIHORMATI SEKALIAN.

SELAMAT DATANG.

KE MAJLIS HARI KEMBARA ILMU INTAN,
ANJURAN BERSAMA SURUHANJAYA
KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA
(SKMM) DAN INSTITUT TADBIRAN AWAM
NEGARA (INTAN).

34
BAGI MEMBERKATI MAJLIS PADA PAGI INI,
MAJLIS MEMPERSILAKAN TUAN HJ.
KHISAMUDIN BIN ISMAIL, PEGAWAI HAL
EHWAL ISLAM UNTUK MEMIMPIN BACAAN DOA.

DIPERSILAKAN.

35

Bacaan Doa

Pembaca Doa

36

MAJLIS MERAKAMKAN UCAPAN TERIMA KASIH
KEPADA TUAN HJ. KHISAMUDIN BIN ISMAIL
ATAS BACAAN DOA SEBENTAR TADI.


37 Bacaan Doa tamat
38
Usherer bersedia untuk menunjuk arah kepada YBhg. Dr. PI
ke rostrum 2.

39 Bersedia dengan ucapan Alu-Aluan PI di Rostrum 2.
8
BIL MASA PERKARA TINDAKAN
40
HADIRIN DAN HADIRAT SEKALIAN,

MAJLIS DENGAN HORMATNYA
MEMPERSILAKAN YANG BERBAHAGIA DR.
AMINUDDIN BIN HASSIM, PENGARAH INTAN
UNTUK MENYAMPAIKAN UCAPAN ALU-ALUAN.
DIPERSILAKAN.

41 Ucapan PI
42 Ucapan PI tamat
43 TERIMA KASIH YANG BERBAHAGIA DR.,
44 PI akan kembali ke tempat duduk VVIP.
45
Usherer bersedia untuk menunjuk arah kepada SKMM ke
rostrum utama.

46 Bersedia dengan ucapan SKMM
47

SETERUSNYA MAJLIS DENGAN HORMATNYA
MEMPERSILAKAN YANG BERBAHAGIA DATO’
MOHD ALI HANAFIAH BIN MOHD YUNUS, KETUA
PEGAWAI PERANCANGAN SUMBER DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI SURUHANJAYA
KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA
UNTUK MENYAMPAIKAN UCAPAN.
DIPERSILAKAN.


48 Ucapan SKMM
49 Ucapan tamat.
50 SKMM kembali ke tempat duduk VVIP.
9
BIL MASA PERKARA TINDAKAN
51
Bersedia untuk menjemput YB Senator Datuk Seri ke rostrum
utama.

52

TERIMA KASIH YANG BERBAHAGIA DATO’,

PARA HADIRIN SEKALIAN,

MAJLIS SETERUSNYA DENGAN SEGALA
HORMATNYA MEMPERSILAKAN YANG
BERHORMAT SENATOR DATUK SERI
G.PALANIVEL, MENTERI DI JABATAN PERDANA
MENTERI UNTUK MENYAMPAIKAN UCAPAN
PERASMIAN. DIPERSILAKAN.

53 Ucapan YB Senator Datuk Seri.
54 Bersedia dengan Gimik Pelancaran u-Pustaka.
55
Ucapan Tamat. Usherer bersedia untuk menunjuk arah
kepada YB Senator untuk terus ke sudut gimik yang akan
dilancar.

56
MOHON KERJASAMA YANG BERHORMAT
SENATOR DATUK SERI UNTUK TERUS KEKAL
BERDIRI DI ATAS PENTAS BAGI UPACARA
SETERUSNYA.

57
YB Senator akan diiring oleh TKPPA(O), wakil Pengerusi
SKMM dan PI di atas pentas untuk pelancaran U-Pustaka
INTAN.

58

MAJLIS DITERUSKAN DENGAN
MEMPERSILAKAN YANG BERBAHAGIA DATO’
DR. ISMAIL BIN ALIAS, YANG BERBAHAGIA
DATO’ MOHD ALI HANAFIAH BIN MOHD YUNUS,
DAN YANG BERBAHAGIA DR. AMINUDDIN BIN
HASSIM UNTUK MENGIRINGI YANG
BERHORMAT SENATOR DATUK SERI
G.PALANIVEL BAGI MENYEMPURNAKAN
PELANCARAN U-PUSTAKA INTAN.


10
BIL MASA PERKARA TINDAKAN
MAJLIS DENGAN SEGALA HORMATNYA
MEMPERSILAKAN.

59
YB Senator akan melancarkan U-Pustaka di atas pentas.
Gimik akan disentuh dan seterusnya dipaparkan
persembahan multimedia di papan layar.

60
YB Senator dan VVIP akan kembali ke tempat duduk VVIP
untuk persembahan multimedia.
PI
61 Persembahan Multimedia.
62 Multimedia tamat.
63

MAJLIS MERAKAMKAN JUTAAN TERIMA KASIH
KEPADA YANG BERHORMAT SENATOR DATUK
SERI G.PALANIVEL DI ATAS KESUDIAN
MENYEMPURNAKAN PELANCARAN U-PUSTAKA
INTAN SEBENTAR TADI.

64 Bersedia dengan penyampaian hadiah pertandingan fotografi. PI
65

HADIRIN DAN HADIRAT SEKALIAN, MAJLIS
AKAN DITERUSKAN DENGAN UPACARA
PENYAMPAIAN HADIAH KEPADA PEMENANG-
PEMENANG PERTANDINGAN FOTOGRAFI YANG
BERTEMA “PEMBELAJARAN SEPANJANG
HAYAT”.

PENERIMA HADIAH SAGUHATI BAGI
PERTANDINGAN FOTOGRAFI INI IALAH:

I. ENCIK SAWLIHIM BIN BAKAR@MAN DARI
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DAN;


II. PUAN ZURINA BINTI MOKTAR DARI
INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA

11
BIL MASA PERKARA TINDAKAN
(INTAN)

SETERUSNYA, SELEPAS KEPUTUSAN SEBULAT
SUARA DARI AHLI PANEL PERTANDINGAN
YANG DILANTIK TELAH MEMUTUSKAN
BAHAWA:

TEMPAT KETIGA DIMENANGI OLEH ENCIK
MUHAMMAD NAZIM BIN ABD RAHMAN DARI
INSTITUT TADBIRAN AWAM NEGARA (INTAN);

TEMPAT KEDUA DIMENANGI OLEH ENCIK
ROZAHAN BIN HASHIM DARI JABATAN
PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA;

DAN

TEMPAT PERTAMA DIMENANGI OLEH PUAN
FATAHAH BINTI QASIM DARI JABATAN
PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA.

TAHNIAH DIUCAPKAN KEPADA PARA
PEMENANG.

66
Pembawa Dulang bersedia menghulurkan cenderamata
kepada TKPPA(O) untuk disampaikan kepada YB Senator.
JK Hadiah

67

UNTUK MAKLUMAN PARA HADIRIN SEKALIAN,
BUAT JULUNG KALINYA INTAN DENGAN
KERJASAMA POS MALAYSIA TELAH
MENGELUARKAN SETEM KORPORAT INTAN
BERSEMPENA DENGAN HARI KEMBARA ILMU
INTAN.


68
Slide setem akan dipaparkan di layar skrin. Gimik Setem
Korporat INTAN: Staf Pos Laju akan menghantar sampul
setem kepada YBhg. Dato’ TKPPA(O) untuk diserahkan YB
Senator. Kemudian menyerahkan sampul seterusnya kepada
YBhg. PI untuk diserahkan kepada YBhg. Dato’ TKPPA(O).

12
BIL MASA PERKARA TINDAKAN
69
VVIP akan terus kekal berdiri untuk sesi penyampaian
cenderamata kepada YB Senator Datuk Seri.

70

SEBAGAI TANDA PENGHARGAAN, MAJLIS
MEMPERSILAKAN YANG BERBAHAGIA DATO’
MOHD ALI HANAFIAH BIN MOHD YUNUS UNTUK
MENYAMPAIKAN CENDERAMATA KEPADA
YANG BERHORMAT SENATOR DATUK SERI
G.PALANIVEL.

SETERUSNYA DIPERSILAKAN YANG
BERBAHAGIA DATO’ DR. ISMAIL BIN ALIAS
UNTUK MENYAMPAIKAN CENDERAMATA
KEPADA:

I. YANG BERHORMAT SENATOR DATUK
SERI G.PALANIVEL,

DAN

II. YANG BERBAHAGIA DATO’ MOHD ALI
HANAFIAH BIN MOHD YUNUS.


71
Pembawa dulang hadiah sudah sedia menyambut
cenderamata dari YB Senator dan SKMM.

72

TERIMA KASIH DIUCAPKAN KEPADA YANG
BERBAHAGIA DATO’.

DENGAN PENYAMPAIAN CENDERAMATA ITU
TADI, MAKA MAJLIS SUDAH HAMPIR KE
PENGHUJUNGNYA.


73
YB Senator, TKPPA(O), SKMM dan PI kembali ke tempat
duduk VVIP di atas pentas.


74

BAGI PIHAK PENGANJUR, SETINGGI-TINGGI
PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

13
BIL MASA PERKARA TINDAKAN
KEPADA YANG BERHORMAT SENATOR DATUK
SERI G.PALANIVEL ATAS KESUDIAN HADIR
MENYEMPURNAKAN MAJLIS PELANCARAN U-
PUSTAKA INTAN PADA PAGI INI.
75

UNTUK MAKLUMAN PARA HADIRIN, SESI
PERTAMA SEMINAR PENYELIDIKAN SEKTOR
AWAM AKAN BERMULA PADA JAM 11.30 PAGI
BERTEMPAT DI AUDITORIUM INI.

SETERUSNYA SESI BICARA FILATELI AKAN
BERMULA PADA JAM 11.30 PAGI DI
PERPUSTAKAAN INTAN.

CERAMAH KESIHATAN PULA AKAN DIADAKAN
PADA JAM 11.30 PAGI BERTEMPAT DI BILIK
ZAMRUD, BLOK B.

MANAKALA INTERAKSI DEWAN BAHASA DAN
PUSTAKA AKAN BERMULA PADA JAM 2.30
PETANG DI BILIK ZAMRUD, BLOK B.

PARA HADIRIN SEKALIAN DIJEMPUT UNTUK
SAMA-SAMA MENIKMATI JAMUAN RINGAN
YANG TELAH DISEDIAKAN DI ANJUNG
KASTURI. SELAMAT MENJAMU SELERA.

SEKIAN, WABILLAHITAUFIK WALHIDAYAH
WASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI
WABARAKATUH DAN TERIMA KASIH.

76

YB Senator dan para tetamu akan minum pagi di meja yang
telah tersedia di dalam Dewan Kasturi.
Unit Sajian

77

MENGUMUMKAN YANG BERHORMAT SENATOR
DATUK SERI G.PALANIVEL BEREDAR
MENINGGALKAN MAJLIS.


78
11.00
pg

Majlis Bersurai


14
BIL MASA PERKARA TINDAKAN
SEMINAR PENYELIDIKAN SEKTOR AWAM
VENUE: AUDITORIUM, INTAN BUKIT KIARA (SESI 1)
79
11.05
pg
SEMAKAN TERAKHIR
80 Menentukan kesempurnaan persediaan majlis.
Floor Manager

81
Memastikan semua lampu-lampu dan penghawa dingin siap
dihidupkan.
JK Logistik

82 1 Air mineral dan 1 gelas perlu disediakan di atas rostrum.
JK Logistik

83 Memastikan semua PA sistem berfungsi dengan baik.
JK Logistik

84
Memastikan semua peralatan komputer berada dalam
keadaan sempurna dan siap untuk digunakan.
JK Teknikal

85
Memastikan tanda nama pembentang kertas kerja dan
jemputan telah diletakkan di meja atas pentas.
JK
Sambutan/Protokol

86
Memastikan 2 kerusi INTAN dan 1 meja di atas pentas.
Berserta 2 botol air mineral dan 2 gelas.

87
Memastikan slideshow power point dalam keadaan
sempurna, betul dan tepat.
JK Teknikal

88 Rakaman Video telah bersedia.

JK Teknikal

89
Usherer/ Penyambut tetamu di luar dan di dalam dewan telah
bersiap sedia.
JK
Sambutan/Protokol

90
Pengumuman kepada semua untuk mematikan telefon bimbit
masing-masing

Pengumuman oleh MC:

MOHON PERHATIAN, MAJLIS AKAN BERMULA
SEBENTAR LAGI.

PARA HADIRIN ADALAH DIPOHON UNTUK
Juruacara
HAZWANI

Simpanan
SYAKIR
15
BIL MASA PERKARA TINDAKAN
MENGAMBIL TEMPAT DAN MEMENUHKAN
RUANG-RUANG TEMPAT DUDUK YANG MASIH
KOSONG DI BAHAGIAN HADAPAN. PARA
HADIRIN JUGA DIPOHON AGAR MEMATIKAN
TELEFON BIMBIT MASING-MASING AGAR
MAJLIS INI DAPAT BERJALAN DENGAN
LANCAR.
91
11.30
pg
PARA HADIRIN YANG DIHORMATI SEKALIAN,

SELAMAT KEMBALI KE AUDITORIUM.

BAGI MEMULAKAN SEMINAR KITA PADA PAGI
INI, MAJLIS MEMPERSILAKAN

I. YANG BERUSAHA DR. ANIS BIN MAHMUD @
ABDUL SAMAD, TIMBALAN PENGARAH PUSAT
PENGAJIAN DASAR AWAM, INTAN SELAKU
MODERATOR;

DAN

II. YANG BERUSAHA DR. AMIRUL SHAH MD
SHAHBUDIN, DARI UNIVERSITI SAINS
MALAYSIA.

UNTUK MENGAMBIL TEMPAT DI ATAS PENTAS.

MAJLIS SETERUSNYA DISERAHKAN KEPADA
YANG BERUSAHA DR. ANIS BIN MAHMUD @
ABDUL SAMAD.

DIPERSILAKAN.

92 Sesi berlangsung
93

Sesi Soal Jawab


94

Sesi tamat. Moderator akan menyerahkan semula majlis
kepada juruacara.


16
BIL MASA PERKARA TINDAKAN
95

Pembawa dulang bersedia dengan cenderamata.

96

TERIMA KASIH YANG BERUSAHA DR..

SEBAGAI TANDA PENGHARGAAN, MAJLIS
DENGAN INI MEMPERSILAKAN
(................................) UNTUK MENYAMPAIKAN
CENDERAMATA KEPADA YANG BERUSAHA DR.
AMIRUL SHAH MD SHAHBUDIN.


97

Pembawa Dulang akan menghulurkan cenderamata kepada
(..............)


98

TERIMA KASIH (...........................................)


99
1.00
tgh/hr

Sesi 1 tamat

100
HADIRIN DAN HADIRAT SEKALIAN,

DENGAN SEMPURNANYA PENYAMPAIAN
CENDERAMATA SEBENTAR TADI, MAKA
BERAKHIRLAH SESI PADA PAGI INI. SESI
SETERUSNYA AKAN BERMULA PADA JAM 2.00
PETANG DI AUDITORIUM INI.

PARA HADIRIN DIJEMPUT UNTUK MENIKMATI
JAMUAN MAKAN TENGAH HARI YANG TELAH
DISEDIAKAN DI ANJUNG KASTURI. SELAMAT
MENJAMU SELERA.


101

Makan Tengah Hari


SEMINAR PENYELIDIKAN SEKTOR AWAM
VENUE: AUDITORIUM, INTAN BUKIT KIARA (SESI 2)
102
1.30
ptg
SEMAKAN TERAKHIR
103 Menentukan kesempurnaan persediaan majlis.
Floor Manager

17
BIL MASA PERKARA TINDAKAN
104
Memastikan semua lampu-lampu dan penghawa dingin siap
dihidupkan.
JK Logistik

105 2 Air mineral dan 2 gelas perlu disediakan di atas rostrum.
JK Logistik

106 Memastikan semua PA sistem berfungsi dengan baik.
JK Logistik

107
Memastikan semua peralatan komputer berada dalam
keadaan sempurna dan siap untuk digunakan.
JK Teknikal

108
Memastikan tanda nama pembentang kertas kerja dan
jemputan telah diletakkan di meja atas pentas.
JK
Sambutan/Protokol

109
Memastikan 4 kerusi INTAN dan 2 meja di atas pentas.
Berserta 4 botol air mineral dan 4 gelas.

110
Memastikan slideshow power point dalam keadaan
sempurna, betul dan tepat.
JK Teknikal

111 Rakaman Video telah bersedia.

JK Teknikal

112
Usherer/ Penyambut tetamu di luar dan di dalam dewan telah
bersiap sedia.


JK
Sambutan/Protokol

113
Pengumuman kepada semua untuk mematikan telefon bimbit
masing-masing

Pengumuman oleh MC:

MOHON PERHATIAN, MAJLIS AKAN BERMULA
SEBENTAR LAGI.

PARA HADIRIN ADALAH DIPOHON UNTUK
MENGAMBIL TEMPAT DAN MEMENUHKAN
RUANG-RUANG TEMPAT DUDUK YANG MASIH
KOSONG DI BAHAGIAN HADAPAN. PARA
HADIRIN JUGA DIPOHON AGAR MEMATIKAN
TELEFON BIMBIT MASING-MASING AGAR
MAJLIS INI DAPAT BERJALAN DENGAN
LANCAR.

Juruacara
AMIEN

Simpanan
ROHAZLIN
18
BIL MASA PERKARA TINDAKAN
114
PARA HADIRIN YANG DIHORMATI SEKALIAN,

SELAMAT KEMBALI KE AUDITORIUM.

BAGI MENERUSKAN SEMINAR KITA PADA
PETANG INI, MAJLIS MEMPERSILAKAN

I. YANG BERUSAHA DR. ANUAR BIN ARIFFIN,
TIMBALAN PENGARAH PUSAT EKONOMI
SEKTOR AWAM, INTAN SELAKU MODERATOR;

II. YANG BERUSAHA DR. SARJIT S. GILL, DARI
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA.

III. YANG BERUSAHA DR. JAMIL AHMAD DARI
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA; DAN

IV. YANG BERUSAHA DR. THI LIP SAM DARI
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

UNTUK MENGAMBIL TEMPAT DI ATAS PENTAS.

MAJLIS SETERUSNYA DISERAHKAN KEPADA
YANG BERUSAHA DR. ANUAR BIN ARIFFIN.
DIPERSILAKAN.


115

Sesi berlangsung

116

Sesi tamat

117

Sesi Soal jawab

118
Pembawa dulang bersedia dengan cenderamata. Moderator
akan menyerahkan semula majlis kepada Juruacara.


119

TERIMA KASIH YANG BERUSAHA DR..

SEBAGAI TANDA PENGHARGAAN, MAJLIS
DENGAN INI MEMPERSILAKAN
(................................) UNTUK MENYAMPAIKAN
CENDERAMATA KEPADA:

19
BIL MASA PERKARA TINDAKAN

I. YANG BERUSAHA DR. SARJIT S. GILL;
II. YANG BERUSAHA DR. JAMIL AHMAD; DAN
III. YANG BERUSAHA DR. THI LIP SAM

120
Pembawa Dulang akan menghulurkan cenderamata kepada
(..............)

121

TERIMA KASIH (...........................................)


122

HADIRIN DAN HADIRAT SEKALIAN,

DENGAN SEMPURNANYA PENYAMPAIAN
CENDERAMATA SEBENTAR TADI, MAKA
BERAKHIRLAH SEMINAR PENYELIDIKAN
SEKTOR AWAM INI.

PARA HADIRIN SEKALIAN DIJEMPUT UNTUK
SAMA-SAMA MENIKMATI JAMUAN YANG TELAH
DISEDIAKAN DI ANJUNG KASTURI. SELAMAT
MENJAMU SELERA.

WASSALAMUALAIKUM
WARAHMATULLAHIWABARAKATUH

DAN

TERIMA KASIH.

123

Minum Petang


124
5.30
ptg
Majlis Bersurai