You are on page 1of 18

Coerenţa şi coeziune

codrutagosa@yahoo.co.uk
Clarificarea termenilor:
coerenţă
• Logica textului (firul Ariadnei)
• Firul logic al fiecărui capitol
– General la particular
– Cronologic
– Cauză efect
– Problemă-soluţie
Clarificarea termenilor:
coeziune
• Ceea ce face ca textul să stea şi să
arate legat- mecanismele folosite
pentru a lipi textul (la nivel de la
capitole la paragrafe)
Câteva întrebări
• Ce principiu de coerenţă aveţi în
vedere pentru lucrarea voastră?
• Credeţi că tema propusă şi abordarea
ei influenţează acest principiu?
• În ce mod?
Strategii pentru a obţine
coeziune între capitole
• Semnalizare (signposting)
Ex. În acest capitol voi prezenta!/discuta...
• Introducere şi concluzii la fiecare capitol
Ex. 2.1 Cuvinte introductive
• Rezumate
Ex. În această secţiune/capitol am discutat aspecte
legate de...
• Conectori (linking words)
Ex. Pe scurt, în primul rând, apoi...

Strategii pentru a obţine
coeziune şi (coerenţă) la
nivel de paragraf
• Lanţuri de referinţă (chains of
reference
• Structuri paralele
• Ordonare ideilor
• Conectori

Lanţ de referinţă
Childhood is the kingdom where nobody
dies, they say. When I was in fact a
child, nobody died, indeed. Of course
people did „pass away‟ but they were
either very old or died unusual
deaths. However, they were never my
own, they were someone one else‟s
„dearly departed‟.

Structuri paralele
It was a place where time stood still,
where nothing changed. This was a
place where every day kept repeating
itself over and over again…

Aranjare logică
• Spaţială (descriere)
• Cronologică (stadiille unui proces)
• Logică (prezentarea unei probleme,
cauză-efect)
Ordonare logică
Why is producing a good translation
such a difficult problem? The real
answer may lie in our desire to read
translations which are easy to
understand, which stay true to the
source text and which manage to get
the original message across.

Conectori
• Timp: în primul rând, apoi, în
acelaşi timp
• Comparaţie şi/sau contrast: în
acelaşi mod, pe de altă parte
• Examplificare: pentru a ilustra, de
exemplu
Tipuri de paragrafe:
introductive
• Pun o întrebare
• Propun un scop
• Propun un cadru
• Spun o poveste
• Pleacă de la un exemplu
• Pleacă de la un citat
• Pleacă de la o definiţie
Tipuri de paragrafe: de
tranziţie
• Anunţă începutul/sfârşitul unei
scţiuni
• Semnalizează o schimbare
Ex. În cele ce urmează se analizează
modul în care...
Tipuri de paragrafe: de
concluzii
• Rezumă ideile cheie
• Se întoarce la ipoteza de lucru
• Se referă la viitor
• Este un “ecou” al introducerii
Paragraful
• Are o singură idee principală
• Această idee este dezvoltată îîn
diferite moduri
Strategii de dezvoltare a
paragrafului (1)
• Naraţiune
• Descriere
• Comparare şi contrast
• Explicare
• Clasificare
• Definire
• Analizare

Calupuri de limbă
relevante
• Ex.
– Comparaţie: Dacă în primul caz am putut
constata....(while in the first case….in
the second
Explicaţia: această stare de fapt se
datorează....(a possible expalnation for
this may be )
Strategii de dezvoltare a
paragrafului (2)
• Detalii concrete
• exemple
• Fapte, statistici
• Argumente logice