You are on page 1of 3

Tulisan Ayat Kursi Latin :

ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QAYYUMU. LAA TAKHUDZUHUU


SINATUW WA LAA NAUUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDHI.
MAN DZAL LADZII YASFAU INDAHUU ILLAA BI IDZNIHI. YALAMU MAA BAINA
AIDIIHIM WA MAA KHALFAHUM. WA LAA YUHITHUUNA BI SYAI-IN MIN ILMIHII
ILLAA BI MAASYAA-A. WASIA KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDHA. WA
LAA YA-UDHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL ALIYYUL AZHIIM

Bacaan,an Ayat Kursi dalam huruf latin :
ALLOHU LAA ILAAHA ILLA HUWAL HAYYUL QOYYUM. LAA TAKHUDZUHUU
SINATUW WA LAA NAUUM. LAHUU MAA FISSAMAAWAATI WA MAA FIL ARDH.
MAN DZAL LADZII YASFAU INDAHUU ILLAA BI IDZNIH. YALAMU MAA BAINA
AIDIIHIM WA MAA KHOLFAHUM. WA LAA YUHITHUUNA BI SYAI-IN MIN
(dengung) ILMIHII ILLAA BI MAASYAA-A.WASIA KURSIYYUHUSSAMAAWAATI
WAL ARDH. WA LAA YA-UDHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL ALIYYUL AZHIIIM.

Arti dan terjemahan Ayat Kursi

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup
kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan
tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang
dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-
apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.
Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat
memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS : Al-
Baqarah : 255)

Di dalam Ayat Kursi terkandung Kebesaran Allah, Keagungan Allah,
Kekuasaan Allah dan Ilmu-ilmu Allah yang meliputi langit dan bumi. Sudah
banyak umat muslim yang mempunyai pengalaman mengamalkan Ayat
Kursi. Dimana Fadhilah, Karomah, Hikmah, Manfaat dan Khasiat sudah
dirasakan oleh umat muslim yang mengamalkan Riyadhoh Ayat secara
Istiqomah dan Tumaninah.

Khasiat Ayat Kursi:

Sesiapa yang membaca ayat Kursi dengan istikamah setiap kali selesai
sembahyang fardhu, setiap pagi dan petang, setiap kali masuk
kerumah atau kepasar, setiap kali masuk ke tempat tidur dan musafir,
insyaallah akan diamankan dari godaan syaitan dan kejahatan raja-
raja (pemerintah) yang kejam, diselamatkan dari kejahatan manusia
dan kejahatan binatang yang memudharatkan.

Terpelihara dirinya dann keluarganya, anak-anak nya, hartanya,
rumahnya dari kecurian, kebakaran dan kekaraman.

Terdapat keterangan dalam kitab Assarul Mufidah, barang siapa yang
mengamalkan membaca ayat kursi, setiap kali membaca sebanyak
18 kali, inyaallah ia akan hidup berjiwa tauhid, dibukakan dada
dengan berbagai hikmat, dimudahkan rezekinya, dinaikkan
martabatnya, diberikan kepadanya pengaruh sehingga orang selalu
segan kepadanya, diperlihara dari segala bencana dengan izin Allah
s.w.t.

Salah seorang ulama Hindi mendengar dari salah seorang guru
besarnya dari Abi Lababah r.a, membaca ayat Kursi sebanyak
anggota sujud (7 kali) setiap hari ada benteng pertahanan Rasulallah
s.a.w.

Syeikh Abul Abas alBunni menerangkan: Sesiapa membaca ayat
Kursi sebanyak hitungan kata-katanya (50 kali), di tiupkan pada air
hujan kemudian diminumnya, maka inysyaallah tuhan mencerdaskan
akalnya dan memudahkan faham pada pelajaran yang dipelajari.

Sesiapa yang membaca ayat Kursi selepas sembahyang fardhu, Tuhan
akan mengampunkan dosanya. Sesiapa yang membacanya ketika
hendak tidur, terpelihara dari gangguan syaitan, dan sesiapa yang
membacanya ketika ia marah, maka akan hilang rasa marahnya.

Syeikh alBuni menerangkan: Sesiapa yang membaca ayat Kursi
sebanyak hitungan hurufnya (170 huruf), maka insyaallah, Tuhan akan
memberi pertolongan dalam segala hal dan menunaikan segala
hajatnya, dam melapangkan fikiranyan, diluluskan rezekinya,
dihilangkan kedukaannya dan diberikan apa yang dituntutnya.

Barang siapa membaca ayat Kursi ketika hendak tidur, maka Tuhan
mewakilkan dua malaikat yang menjaga selama tidurnya sampai
pagi.

Abdurahman bin Auf menerangkan bahawa, ia apabila masuk
kerumahnya dibaca ayat Kursi pada empat penjuru rumahnya dan
mengharapkan dengan itu menjadi penjaga dan pelindung syaitan.

Syeikh Buni menerangkan: sesiapa yang takut terhadap serangan
musuh hendaklah ia membuat garis lingkaran denga nisyarat nafas
sambil membaca ayat Kuris.

Kemudian ia masuk bersama jamaahnya kedalam garis lingkaran
tersebut menghadap kearah musuh, sambil membaca ayat Kursi
sebayak 50 kali, atau sebanayk 170 kali, insyaallah musuh tidak akan
melihatnya dan tidak akan memudharatkannya.

Syeikul Kabir Muhyiddin Ibnul Arabi menerangkan bahawa; sesiapa
yang membaca ayat Kursi sebayak 1000 kali dalam sehari semalam
selama 40 hari, maka demi Allah, demi Rasul, demi alQuran yang
mulia, Tuhan akan membukakan baginya pandangan rohani,
dihasilkan yang dimaksud dan diberi pengaruh kepada manusia. (dari
kitab Khawasul Quran)