You are on page 1of 128

...

-OO

EIKONOPAHH
OO
H O O
KAI TOY OO

O

I ,
E , K A..AI.T.E.
E P, Y .E..
N T, E
K, K
B , Y .E..
E , O, .E.
A K, E
E , , ..

K-Hardy,
I, Z

... / / 2.2.1 / 2.2.1.:O OO
.
O ...

:

.


.

.

75% 25% .

OO
O OO

E P

N T

OO

...

OO O

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

. . . . . . . .
. : T K . . . . . . . . . . .
. ; . . . . . . . . . . . . . .
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

T
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
E
. .
. . .
.
. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portfolio
. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

M, ,

, ..., , , .
, .
,
,
. ,
, ,
. H
.
, ,

. ,
, , ,
.
,
,
.
,
. , , ,
, . ,
,
.
,

. ,
, , .
.
,
.

. (...)
(.....) .
.
,

. , ,
-.
,

. :
...
.
, ...,
-. ,
/ , ....
,
,
. ...
,
, ,
.

TO EHNIKO
EKAIEYTIKO
YTHMA

A. TPITH YMNAIOY: H TAH KEII


/ -
;

( )
;

(...)
(....)
...

:
,
( )
.

10.
, . , , , ..
,
, ,
.
, , . ,

, .. .
, ,

, , .. (
). , ,
, , . , , , .
, (.. ...., , ) ( ,
, .) .

:
,
, .
- , , ,

.
, ...,
,
, , ..
,
,
.

E T E E

11

,
..., , , ...
, . , - (...)
(.....) ,

.
...
, / ,
.
;
.


, .
, ,
, , . . , ...
, ,
( ).

... (portfolio)
,
, , , (
) ..., , , , .
, , : , .. (
).

12

:
1. ; ;

2. ;

3. ;

4. , ,
...,
;

5. - (..) (....);

, , -.

E T E E

13

. ;
/ -

;


;

( )
:
,


(.. - ).


, :
; ;

.
, . , ,
. ,

14

, . .
, - .
, . , , , ,
.
,
, . .
, . , , , ,
. ,
(.. ),
,
. ,
,

1.
(project)
.
...,
..

E T E E

15

:
1. .
, , , , , ,
.
.

, , , ,
, ( ),
, .
2. .
, , , .
, , ,
, .
3. .
A A. . , , , .., ,
, . ,

, , , , , ,
. .
, .
A B.
. , ,
, . , , , ,
, .
,
.
4. .
, , , , . ,
, . , , ,
.

16

O 1
...,
.
,
. ,
.
:

HMEPOMHNIA

XEIO EPAIA
KOO: NA IEPEYNHOYME TI MOPOYME NA KANOYME META TO YMNAIO
1.
E
E ,
A.E.I.-T.E.I.
T E

,

E T E E

17

, . ;
O 2

. ( ).
.

:
...

. I
/ -

,
,
,

;
- ;

- .

182.

. ... ...
,
. ,
,
, .

,
. . , , ,
.
, -
, , .

.
. , .
, ,
.
K , , . ,
, .
( ), . , ,
, . .. , , ,
.


.
, ,

E T E E

19


.
, ,
.
,
, ,
,
.

O 1

, - , . .

O 2

.
, , : ,
;
O 3

http://www.paep.org.gr,

( 2).
.

:
/ - ,

20

H
.

, :

. A
;

O KOMO
TH EPAIA

.

/ -
, , ,
; ;

.
;

:


.

22.
, .

. , , , , ,
.
, , .
. , ,
, ,
. , , ,
, , , . ,

( ) ,
.
.
, .

, ,
,
.
, . , 3 , , . .
, , . ,
. .
. , , .

, .
.
. , , , , , . , , .
O

E O K

23

. ,
, . , . / ,
.
, , ,
.
. , / , .
, , . , , . , (.. /, , , , , .). ,
(.. , ,
, , ), .
, .
.
O 1

X , , ,
.
.

24

O 2


.
, /
.
.

.
,

.
,
, :
;
;
;
;
;
;
/ ;
( , ).
O 3

,
.
.
O 4

.
(
). N .

E O K

25

:
-

.
.
, , -

.
.

26

.
/ -
;
;

;

:.. ,
, , ,

E O K

27

( ), .
.
. ,
, , .
, ,
.
, , ,
. - .
, , .
, , , , ..
,
.
, . ,
, .
, , . ,
.


-
,
..

.


, .. ,
,
.
.


/

,(
,

).

(..

4
),

(.. ,
, ,

.).

28

O 1
)
K , .
(1)
(.. , , , .), , ,
( )
.
(2) , . ;
(3) , .
)
(1)
, .. , , , , . ,
, , .
E

1.
...

(2) , ,
. .
.
(3) , ,

.
, .
; ;
;
(4) , , :
,

.

:
. -

. .

E O K

29

.
/ -
,
;

;

:
.


,
,
, , , , , .
.
. , , , . 4. ,
, , , , . .
, . ,
, . , .

. , ,
.
. -

30

, .
.
, ,
. , , , , .


.
, . ,
,
.

-
.
:


, , ..
.
,
, .
O 15

. N
.
YEP

KATA

, . , .

E O K

31

O 2

, , ,
.
, , .
:
;
;
,
..., (
);
O 3

..;
, ... ( ), (/: www.ekep.gr).

, EURES. EURES
- .. (http://europa.eu.int/jobs/eures.).
(, , .).

:
.

32

.
/ -

( )
.
;
;

;


,
.

.
T
. E , , , , , , , , , .

, , ,
, , (
, ).
, ,
.
, , , , , ,
.h

E O K

33


, , .

.
O , , . . ,
/ .
,
. , .
T ,
.

O 1

25 .
; ;
; ; ;
5 ,
. . ,
. :

34

.
, .
.
. , ,
. 5 ,
, .
, :

.
O 2

o .
. , , ; ; ; ;
, ..
;
; ;

:
T .
.
, , ,

, .
, .

E O K

35

.
/ -

;
;

;

;-
. ,
....-...
,
.


. ,
, , .
, . , , .
.
.
, .

36

... 6
, ()

:
: .
: ( ) . , ,
.. , , .
, ,
, , .

, , .
, , . .
:
:
:
: ... ...
: , , . , .
: ,
,
. .
:

.
: , . , .
. , , Internet .
.
, ,
.
:
: , , . , ,
.
, , , .

E O K

37

O E
O
. O , ,
, , , , ,
. ..., , (. 2).
.
. (, , ,
, .)
. , ,

.
O 1

. . ; ;
;
O 2

1. ; ; , http://www.pi-schools.gr,
. ,
.
. .
- - (...) (....) .
.
O 3

, , . . .
, . .

38

.
. . , , . .
..., , , :
O

, ...,
K
..., ..., ...,

.
.
. ,
. . , .
.
.

:
.
, .
,

,
.
, , .

E O K

39

H
.
, , .

40

.
/ -
;
/ ;

,
;

;
;
/ ;

:.

42

E T A

43. , , .
, ,
. ,
, .
, ,
, ( , , ), . ,
, , .
, , , .
, , . .
. .
, .

. ,
.
. . ,
. ,
.
,
,
, .
, , (.. , ,
.), , ,
, ,
, (..
). , , .
,
. , -
.

44

O 1


1. :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
2. :
___________________________________________
3. :
___________________________________________
.

1.
. M .
.
.
.
.
.
. ,
. .
2.
( 5 ).


. .
3. .
. .
. .

E T A

45

O 2 ( )

, , , , .
3-4 .
(2-3 ) ,
.


1 ....................

2 ....................

3 ....................

4 ....................

.......................

.......................

.......................

......................

1 ....................

2 ....................

3 ....................

4 ....................

.......................

.......................

.......................

......................

1 ....................

2 ....................

3 ....................

4 ....................

.......................

.......................

.......................

......................

1 ....................

2 ....................

3 ....................

4 ....................

.......................

.......................

.......................

......................

1 ....................

2 ....................

3 ....................

4 ....................

.......................

.......................

.......................

......................

1 ....................

2 ....................

3 ....................

4 ....................

.......................

.......................

.......................

......................

1 ....................

2 ....................

3 ....................

4 ....................

.......................

.......................

.......................

......................

:
.
,

.
-

, , .
, , .

46

.
/ -
,
;

,
;
, ,
;

:


, .


,
, .
, ,
. ,
. , ,
,

E T A

47


, , , .
, ,
,
.
: .
, , . ;
; ; .
: ,
. , ,
, .
, ,
.
,
, . N , .

, ,
.
, .
, , ( ) ,
, . , ( )
( ).
: ,
. (
). .
: , , ,
.

. 7.
, , , . :
) , )
(, ) (, ), )
, ) , )
, , , )
,
.

48

O 1

.
5-6 ( ). 36 .
[ ]. , ...
, (.. 7, 6 ), .
. ,
.
( , , , ). , .
, .
, :

,
.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. /

8.

9.

10. 11.

12.

13. /

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

25.

26.

27.

28. /,

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

24.

E T A

49

O 2
; , :
1 : , ( ).
2 : , .
3 : , , , (.. , .).
4 : , , , , .

(, , .) .
,
.
.

. .
; ;

.
-

.
.
.

50

.
/ -
;
.;
;

:


.

E T A

51


, ,
.
. . E, , ,
, , , . ,
. ,

.
; ,
, , (...)
. .
. , .
,
. , , ,
.
, ...
.. , , .
, .
, , .
, , , , ,
, .
, ( ) ( ).
, , . , :
.
O 1

, , .
( )
. 20 . . ( ) ().
. (10) .
. : , , , , ;

52

MOY

E T A

53

O 2.
. , 3 () .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

54

O 3


.
. (5)
. , , . .
T, :www.pi-schools.gr.
.

. (5) .

E T A

55

56

. ; [.. -: ].
. ,
. , . ,
, .

, , (5)
. . .
1

:


.

E T A

57

.
/ -
;


;

:


.


.
.
, 8 .
O . E ,
, , .
Y , ,
.. , , , ., .
A, , ,
, .
, . , ,
.
. ,
.
.
,

58

,
( , .).
, .. , , ..
. , , .

.
, , .

.
.

E T A

59

O 1

.
, , ,
.
,
.

60

O 2

. , ,
. ;
. , .

E T A

61

O 3

, .
: 5 .
: .
:
, .

:
.
( , ..).
, .

62

.
/ -

,

;

;

:


,
.


I , ,
. O .
,
. , ,
-

E T A

63

. O .

, , ,
, . .
, , , ,
, .
, ,
.
, .

.
I (.. , ,
/ ..).
E I
(.. ).


(... , , )
( , , .)
(.. )
(.. , , , , , , .)
(, , , .).

64

,

, , , .
, , , .
K , ,
.
(A.M.E.A.)9 .
. , , , .
.... 10, , .
, (....), ...., (...) . (.....), ,
. , ()
(CDs).


. ,
, , .
,
,
. ,
,
, , , ,
, .

E T A

65


, . , ,
,
.

(..
).
.

, , , ..
(..
, , .).
,
, . - , . , ,
, ,
. - -
, .

;
. , .

, , . , , .
, ,

66

. , , , , .., .
;
. 11:
::
, , ,

(, ),
/
, , ,
( ).
: N , . (..
, , ).
: N , , ,
.
: ,
, ,
.
: N H/Y , ,
, .
, :
, ,
.
:
, , , .
: ,
, (.. , .)
: N ,
, , .
, : ,
, .
: , .

E T A

67

O 1

, (, , , .) . , , .

. /..


,

;

68

O 2

,
. , ,
.

,
,
( ),

, ,
,

, ,
,

,
, ,

( -

E T A

69

O 3

. ( ).

.. ,

:
,
, ,


(
)
:
,
,

.. , :

, ,

:
,
, ,

O 4

. : ) , ) , )
;
,
(
portfolio).

:
,

, ,
.12

70

5 .

: ) ) .

-
(2004).

ANTIHEI
IA TOY
YNANPOY

, .
, ,
.

;
,

,
;

/ -(A.M.E.A.)

:.

72, , , , ,
., . (
), . , ,
: , ,
, ,
,
,
.. , .
O . ,
.
, . .

. .

. (.. )

. , ,
, .

. , , .

. , , , , 13.

(..
, , .).

.
. (.. - , .)
( , )
.
, ,
,
,
.
,

E T A

73

.
. :
, , ,
, .

.

;
(
) , , , , , .
.

:

.
:

, (.. )

, (
.. )14.

74

;

. , (),
( ).

. , . , ;
, , , ,
, , , ,
, , ,
.
,
. ,
, , , .
, .
.
,
, , .
, .

E T A

75

O 1

-
. ,
(.. I ).
: , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , .
( , , ).

( )

76

( )

, .

..

(
,
).

O 2
) ; ;
..
,
.
.
,

E T A

77

) :

(. . ,
, ).
, .

, :
,
, .
15.

78

, , .

.
http://gym-ekv-argyr.att.ach.gr ,
, .

HPOOPHH

. .

/ -
;.

;
;
;

:


,

.

80


, , , . , ,
, .
, . , ... ,
... .. , , , ,
.
:

, , ,
.

,
,
.
,

(.. ). ,
, , .
, ,
(, )
.
, , . ,
,
. ,

, .
-
. E
.

81

16;
, : , ,
,
.
: .
,
,
. , ,
.
: , (..
, .).
: ,
.
:
, .
: , (..
, ).
: , (
,
/ /).

82. .
,
, .
,
,
. , , .
, .
,
,
. ,
,
, .

,
. , , ( , .)
.
;
. , , , ,
.
, , , , .

83

;
, :
,
( , , , )
( , , , )
, , (, , .)
(
)
( , , .)
( ).

:

,

, ,
,
, (
)
, , (.. , , )
, (,
).


:
: ( , , , ,
, .).
:
, .

84

: ,
, , .
: ,
, , .

.
:
( , , .)
( , T, , , .)
( /, , cd-rom, .)
( , .)
- ( , .).

O 1

. (
) . :
,
;
.

O 2

;.
, . ,
, (. , , .).
.

85

;
:

.
. E, .
:
. .
:
..... , , . .
:
. , .
:
.
. , .
.

86

Z E:
.

87

.
/ -

- ;
;

:


.

88. .
.
, .
, , .
( ), , .
, ,
; :
.
.
. .
, , .
. : , , , ..., ,
..
. :
... (.. , ), , , , ,
. ,
cd-rom,

- .
. : :
: ,
.
: . .
, , : ...., ....,
,
.
.., ...., (), ....

89

.:
. ,
.
, .. , , , (..),
.
: ( )
, , , ..
(), , ,
.
, .. , , , , ..
(): , , . , .
, ..
(info-points Europe), ..
, , : ..., ,
, , .
: ... ( ), ..., , E A A E..A.E.A.

, , .
,
,
, , , ,
.
(internet) . , . , ,
/
.
, .

90

:
.... http://www.ypepth.gr ( , , , )
: http://dea.ypepth.gr
(..) http://www.pi-schools.gr ( , , , , ,
, , .)
... ..
.
() www.oeek.gr
( , ).
..... http:/ www. oaed.gr (
.... .).
A http:/ www. paep.org.gr ( ,
.).


. :
(, .)
/,
, .

O 1
:
, www.pi-schools.gr, .
{ ... }
,
.

@
- - (...) (...).
, :
...
:
1. ,

2.
3. ()
()
4. ..., ...
5. ...-...
6.
(...) ..., ,
,
, :
1.

...-...

2.


...

.... 2000
:

. . , .

91

92

,
:

) ,
, ;

) ;

) 2004.
. , .

93

O 2
:
.

. ,
. M
;.

1.

;

.

....
..., ...
( )

2.

....;
3.

....;
4.


;
5.
;
6.
;
7.
;

( ,
,
,
, ,
, ,
.)

.. , , 2003

94

:
,

, , ,
.

H
:

, , :

:
;

95

96

- .
1.

2.

3.

4. :

OI AOAEI
TH ZH MA

. AIPN MIA AOAH


/ -

;
;

:

.

98


, ( :
, , , .), .
, ,
. , .
,
; 17.
, ,
, . . , .
.
(.. , , ,
..) ( , ,
)18.
.

.
.
, , . , .. . , ,
, , .
. ,
, .
,
.
, , . ,
, , .
.
, . ,
. O ,
. , , .

E E O A

Z M

99

, ,
. .


O 1

, , .
.
.
:
;
;
;
;
;
;
;
O 2

, ;
3 .
.
1) .
2) .
3) .
4) .
5) .
6) .
7) .
8) .

100

O 3

.
.. ,
, ( 1).
,
, , .

:
.
.
.
.

E E O A

Z M

101

.
/ -
;

;


;

:

, ,
.

102


; . ,

. ,
. , , .
. ,
,
.
,
19. .
,
, ( ),
. ,
,
, ( ) ; , , , ,
.
, . (
) , ,
, ,
. , , ,
. ,
, , , .

. , ,
, . , -
, , .

E E O A

Z M

103

O 1

. . -, /
.
) 1 -: , : , . ;
, ,
;
) 1 2 -: ,
: , .
( , )
;
) 3-5 , . 5 , ,
, . , .
; ; ; ,
;

104

5 (
, ). , . ,
, .
. , , ; ,
;

, . ; ,
;
, , ;
; ; ( ).
! , , , .
(
... , -
, , ). , , ,
. . .
. ;
, . , .

:
.

.
-

E E O A

Z M

105

.
/ -
;
;
;
;

;

:

,
,
, , ,

.

106


(
) .
; ;
;
.
, , . , .
.
.
.
. , , .
. ,
. , , .
. . , ( :
, ).
,
.19 , , -
,
. . ;
.
,
,
, , . , , , , , . - , .
, ,

, , , .

E E O A

Z M

107

O
A
)
(
... ).
. , 5 ,
( ). E .
, .
, / / 5 .
;
/ , ;
;
) E
H
.
.
:

E :

108

. ( 10) , . , ,
. .
:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( ). 1 10 , , .
, ,
. .
:

E E O A

Z M

109

A E :


. .

T : E
. B , ,
.
)
, , , , ,
. . X
. , (
). ; (, ).
;
,
, .

110

.
, , ;

, ( ,
, . ). M . . E
, ( ) . O : A ,
;
)
. . , . , ,
. T
, . ,
, .

E E O A

:
:

A :

Z M

111

112

,
.
.
, ,
. , ,

. ,
, , . , , , .
) H
A , : N , - .
. , ,
.

:
.

.
, .
.

E E O A

Z M

113

H
.
, , .

114

, ;, :

.
, , , .

.
.
.
, .
, .
, ,
.
.
, .
.
.
K , , .
,
.
,
.
.
, .
.


, .
, . ( ).

116

,
,
, .. , . , ...
, .
.
-
: - .
:
...., OAE.
: ( .: ,
.).
: , , , , ,
.
: A P, .
.
. . ...
, .
, .
,
, . . , . , , .
.
. , . , , , .

. /.
,
/ . ,
. ,
.

EYPAKO BIOPAIKO HMEIMA


O
Y
Y

[, ]
[., , , , ]

[, , ]

H I
( )

[
.]

I A
( )


/


( )

[

.]

117

118

E O.

[ ]

E O O

,
(..
) .

E O O
.. ,
, _ ,
(..
), .

E O O
, ,
.

E O O
, , .

O O

.
()
E

[ ]
[ : , ,
]
[ : , ,
]
[ : , ,
]
[
]

[
]

[
]

[
]
[
]

[
, .. ]
[ ]

119

AITHH

PO
4

:
1, 15341,

: 210 6542106
:

.
4
2001-02.

.

: 20-10-2004

120

EPEYNHTIKO HMEPOOIO
20

..
..


/
:
...........

/:
...........

:
...........


1. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. : ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121

O ATOMIKO AKEO MAHTH (PORTFOLIO)


; 21
, , , , video .
(, , .)
.
:
, , ,
, , ,
, , , ...
( ),
, , , ,
,
, , , , / , .
:

.... & .
.
(.. ... )
(.. , , .)

. ; ;
. ; ;
. ; ;
. ;
. , ;
. ;
/:

122, , , .
:
;
;
;
;
;
;
;

123

H OPEIA TH ENEPOY EPEYNA


22
.
, 23.
...
AH 1(..
)
,

.

..

,


(..
:
, ).

: ..


.

.

AH 2
(..
& ),
,

, ,
.


.(log).

124


..
....
....
...
...
....
....
...
...
....
....
...
...
..
....
..
...
...
...
....
...
....

125


1. : ) , . (1989).
: . , . 48, 22-23, ) Frey,
K. (1986). Project. . : , ) , . (1994). - . Project . : Gutenberg,
2. . , . (2003). .
. : .
3. . , ) .. . 2 ) , . (2000). . : / .
4. . ) , K. (1999). : . :
) -Hardy, . (1997). -. - . , . 42-43, 67-89.
5. -Hardy, . (2002). Global Issues with a Critical Perspective: A SYNTHESI Practical
Activity- - . , 21 22 2002. : .
6. .. ,
. : http://www.pi-schools.gr
7. -, . (1998). ( .). : .
8. . , . & , . (1985). . : .
9. . , . (2002). .
, 24-28
2000. , . 443, 288-299.
10.. , . (2004). : .
, . , . 89, 12-27.
11. . , . (2002). -. : ( ).
: .
12.. Herman, H. (1993). . : .
13.. : ; - . CSV Media (UK).
14.. , ( ).
15.. 7-3-2004, .
16. . ) , .. . 11, ) , . (2003). . : .
17. . , . (2003). . . : .

126

18.. : ) , . (1997). . , 14-17, ) , . (1999). :


; ( .). : , ) , ., .. . 17.
19. . . 17.
20. -Hardy, . (1999).
: . , . 50-51, 21-57.
21. , , , 22-23
1999, , . , . : Portfolio
.
22. -Hardy, .. . 1.
23. -Hardy, . (1996). : ; , , . 38-39, 25-52.

, O . , .

7 1129 15/21 1946 ( 1946, 108, ).

,
(copyright), , .