You are on page 1of 1

LAPORAN

KURSUS/SUBJEK YANG DIAJARSENARAI TOPIK YANG SEMPAT DIAJAR

Bil Perkara/ Topik / Modul Tempoh
1. ISIPADU CECAIR.
- Menyukat dan merekod isipadu cecair
dalam unit l dan ml
- Mengangar isipadu cecair
melibatkanpecahan dan perpupuluhan
- Malakukan operasi dalam isipadu
cecair.


M1 M10
2. RUANG DAN BENTUK.
- Mengukur perimetergabungan bentuk
2D
- Segiempat sama dan segiempat sama
- Menghitung perimetergabungan bentuk
2DM11- M14

SENARAI TOPIK YANG BELUM SEMPAT DIAJAR


Bil Perkara/ Topik / Modul Ulasan
1.2.
3.