You are on page 1of 20

Nhn din thng hiu

ngha logo
1. Hnh dng:
Logo dng ch - CAT Event vi cch th
hin khc l to s c o
Du sc nhn l s vn ln mnh m, tm
n tm cao ca chuyn mn, thng hiu
Vng hng tm th hin mc tiu tm
nhn kin nh
2. Mu sc:
Mu cam th hin s nng ng & nhit
huyt
Mu xm th hin tnh chuyn mn & s
chuyn nghip cao
Cc mu phi - cam & xm trng th
hin s linh hot nhm phc v tt hn
cho khch hng
Mu sc
Mu ch o
Cam
Xm
Mu phi hp

Trng
Kch thc & t l
T l: chiu ngang / chiu ngang = 7/3
Trc quan c th nhn thy logo ng t
l lun c hng tm trn u
Key visual
Chm vo cm xc
Lan to s ng
ng hnh thng hiu
l mc tiu ca Nh t chc
Corporate Event chuyn nghip
Letter head A4
Khi dng, ch cn l tri vn bn bng
im mi cao nht ca logo
L phi tu
Letter head A5
Cc phin bn
1. m bn:
m bn trn nn cam chun
m bn trn nn xm chun
2. Dng bn
Dng bn trn nn xm nht t
40% tr xung
Vi cc nn khc, phi khung
trng ch nht cch u logo dng
bn
3. Phin bn en trng trn giy trng
Khng c dng
1. Mu khng ng nht
2. Ko ngang
3. Ko dc
4. t theo ng cho
5. T ng i mu
6. t trn nn hoa vn khc
7. Cch vit tn thng hiu ng
CAT Event
8. Cch vit khng ng
CAT EVENT
Cat Event
Cat event
Font ch
1. Arial
Vn bn lm vic hng ngy
C 8-12
Cn l tri
2. Times new roman
Vn bn gi cc c quan nh nc
Vn bn c tnh cht php l
3. Cc loi font khc
Tu s dng trong lc son
proposal, thit k
Hn ch s lng font trong 1 bn
tho
Cng c nhn din
Ba folder
Bao th
Huy hiu logo
Name-card / Name tag
o T-shirt
a v bao a
Nhn file
Bng hiu
CNG TY CP CT BNH MINH (CAT Event)
100 Nguyn S Sch, P. 15, Tn Bnh, Tp. HCM
Tel: 08 54462 499; Fax: 08 54463 179
Website: cat-event.com.vn
Hot line: 0903 632 531/ 0907 45 99 88 Mr. Tun
Email: pvtuan@cat-event.com.vn