You are on page 1of 18

K hoch kinh doanh

Bluesky caf
Giai on t thng 10 12/2011
www.f-event.com.vn

Ni dung
Tng quan
Chin lc
K hoch qung b
K hoch trin khai 4
1
2
3
www.f-event.com.vn

Tng quan
IPSARD nghin cu su v tiu th c ph hai thnh ph ln l TPHCM
v H Ni vi 700 h dn c ly mu iu tra.
c hai thnh ph l ngi thng ung c ph nm trong tui di
40, nh H Ni tui trung bnh 36,3, cn TPHCM tr hn cht t. Khng ch
vy, phn ln ngi ung c ph H Ni l ngi c trnh i hc hay
ch t cng l tt nghip cp 3 nhng TPHCM th gn nh ung c ph
mi trnh . Thi quen ung c ph cng lin quan mt thit ti ngh
nghip, H Ni th tng lp ngi v hu ung c ph nhiu nht, ti
19,8%, cn sinh vin th t nht, ch c 8% ngi ung. Th nhng
TPHCM li ngc li, dn kinh doanh ung nhiu nht vi 26,3%, k n l
sinh vin hc sinh, ngi v hu ung t nht. iu tra ny cho bit mi
ngi dn H Ni b ra 48.000 ng mi nm mua lng c ph 0,752
ki l gam, trong khi ngi dn TPHCM b ra ti 121.000 ng, cao gp ba
ln so vi H Ni mua 1,65 ki l gam c ph.www.f-event.com.vn

Tng quan (cont.)
TPHCM c by qun c chn mu iu tra gm qun 1, 3, 6, 11, Tn
Ph, G Vp v Bnh Thnh nhng kt qu iu tra thu c kh bt ng
khi tiu th c ph nhiu nht khng phi l cc qun trung tm thnh
ph m l qun Tn Ph v trong hai nm qua, lng c ph tiu th
TPHCM tng 21%, thp hn H Ni vi 25%.
S ln mua c ph trong dn TPHCM cng nhiu hn so vi H Ni. C
ti 12% ngi dn TPHCM mua c ph ung vi ln trong tun v 40%
mua ung vi ln trong thng, trong khi H Ni, ch c 0,6% s ngi
mua c ph ung vi ln trong tun. iu ny d dng nhn thy qua s
lng qun c ph v tp qun ung c ph... va h ca ngi Si Gn,
cn ngi H Ni ngi va h l ung nc ch (tr).

www.f-event.com.vn

Bluesky caf : u im Nhc im
V tr thun tin
ng nhn s,
nhiu mi quan h
C nh hng
r rng
Kh thng nht
trong kinh doanh
Khng c ngi dnh
ton b thi gian cho
qun
Vn xoay vng
hn ch
Tng quan (cont.)
www.f-event.com.vn

Pht t ri
Pht t ri qung co ti cc trng H v trung hc (1000 t ri pht
trong thng u, sau c th cn nhc pht thm hay khng). Mi t ri
gim 10% cho 1 ly caf hoc 1 mn n, nhng khng cng gp vi nhau
hoc vi th KHTT.

K hoch kinh doanh
www.f-event.com.vn

Th khch hng thn thit
Tng th Khch hng thn thit (KHTT) , ung trn 10 ln qun trong 1
thng s c gim gi 10% cho bt c ung hay mn n no do ch
th order (lu ch c tc dng cho ch th 1 ln bao gm 1 ung v 1
mn n, c th dng nhiu ln trong ngy). Th ch c tc dng trong thng.
Th c nh du bng ch k ca nhn vin, ngy thng v m hiu AA.
Tng th Khch hng VIP, khch hng c th KHTT 6 thng bt k s nhn
c th VIP v c gim 20% cho bt c ung hay mn n no do
ch th order (lu ch c tc dng cho ch th 1 ln bao gm 1 ung
v 1 mn n, c th dng nhiu ln trong ngy). Th c tc dng c nm.
K hoch kinh doanh
www.f-event.com.vn

Tng Coupon
Tng coupon 30k. Nu khch ung di 30k th s khng thi li. Nu ung
hn th s charge ph. p dng khng qu 3 phiu/ln v gii hn loi
ung.
Tm l i ung caf c coupon s khng i mt mnh m i t 2 ngi tr
ln, ta s charge ph nhng ly cf sau.
V d 1 nhm 4 ngi bn i ung, a 4 coupon nhng ch c tnh 3
phiu.
K hoch kinh doanh
www.f-event.com.vn

T chc s kin
Bui sng, caf v n sng cho cc nhn vin vp
Bui tra, caf v n tra
Bui ti, caf cho gii tr
c bit dch v event: S nhn t chc cc dch v event min ph ngay ti
qun vi cc ch nh Li t tnh d thng, Li cu hn ngt ngo,
Sinh nht k nim, K nim ngy ci/ ngy quen nhau,. Vi dch v
chuyn nghip v phc v tt.
K hoch kinh doanh
www.f-event.com.vn

Gii thiu v qun trn cc website
Bi gii thiu qun, hnh chp, thng tin lin lc, t ch
Bi vit cm nhn do mt thnh vin hay khch vit
Bi gii thiu qun, hnh chp, thng tin lin lc, t ch
Cc website:
www.vnnavi.com,
www.thodia.vn
www.ghiencaphe.com
Trang qung co, mua bn rao vt ln nht hin nay
www.5giay.vn

K hoch kinh doanh
www.f-event.com.vn

Facebook
To mt page trn facebook: chp hnh qun, thng xuyn update hot
ng ca qun
Tag bn b v nh h marketing dm
K hoch kinh doanh
www.f-event.com.vn

Qu tng handmade
Nhng qu tng nh dnh cho khch ung, to cm gic vui v th v khi
n ung ti qun.
K hoch kinh doanh
www.f-event.com.vn

Mc gn cha kha
Mc gn cha kha thit k l, in logo v tn qun, gy t m cho khch
hng.
Tng 100 mc kha cho 100 khch hng u tin.
Tng mc kha ch ging sinh cho thng ging sinh.

K hoch kinh doanh
www.f-event.com.vn

K hoch trin khai
Thng 10: Khai trng
Pht 1000 t ri ti cc trng i hc, THPT.
Sn xut v tng 200 mc gn cha kha
In 200 coupon nc tr gi 30k.
To page trn Facebook, kt bn c vi 500 ngi.
Vit 2 3 bi PR trn cc din n
www.f-event.com.vn

Thng 11
Facebook phi kt bn c vi t nht 700 - 1000 ngi.
Update 5 bi vit v hnh nh v qun caf trn Facebook.
Vit v qung co 4 bi vit cm nhn v hnh nh v qun trn cc web
xut.
Sn xut v tng 200 mc gn cha kha.K hoch trin khai
www.f-event.com.vn

Thng 12: Ging sinh
Coupon c bit cho Ging sinh v Tt Dng lch, discount ln n 50%.
T chc tic Ging sinh min ph (ph phc v, ph t chc).
Qu tng ging sinh tr gi 3k/mn cho mi khch ung.
Update u n Facebook vi tin 4 bi/thng, kt bn c vi t nht
1500 - 2000 ngi.

K hoch trin khai
www.f-event.com.vn

K hoch trin khai
Thng 10 Thng 11 Thng 12 Ph trch Kinh ph
To Page
Facebook
500 bn b, 5 bi
Ghi ch
1000 bn b
5 bi ghi ch
2000 bn b
4 bi ghi ch
Thanh T lm
Update website bi cm nhn,
thng tin, hnh nh
bi cm nhn,
thng tin, hnh nh

bi cm nhn,
thng tin, hnh nh

T lm
Vit bi cm nhn 3 bi cm nhn 3 bi + hnh nh 3 bi + hnh nh Thanh T lm
Son ni dung t
ri
Qung co khai
trng, cc dch
v, cc khuyn mi
Chng trnh
Ging sinh, gim
gi, qu tng.
T lm
In n t ri 1000 t A5, in 2
mt, 3 mu, cosche
100.
Duy tr nu cn 1000 t A5, in 2
mt, 3 mu, cosche
100.
890.000 x 2 =
1.780.000
In mc gn cha
kha
200 ci nhn dp
khai trng
200 ci duy tr tng
khch n qun.
200 ci cho
chng trnh ging
sinh
600 mc x 5000 =
3.000.000
Qu tng xinh xn 100 ci x 3000 200 ci x 3000 300.000 + 600.000
= 900.000
In n coupon 200 ci 200 ci 200 ci 820.000
5.600.000 VN
Thank You!