You are on page 1of 47

tuo

Bi thuyt trnh
ti:
Lp k hoch PR cho album
vol 1 Lng Bng Quang-Returns.
Chng trnh PR c thc hin
theo hp ng vi Underground Production
v n v thc hin l G-Bang .
Thi gian thi hnh hp ng:4 thng.
Bt u : 20/11/2009.
Kt thc : 20/03/2010.
1.Mc ch PR cho album ny:

-a hnh nh LBQ n gn hn vi
cng chng,c bit l gii tr-nhng
con ngi th h mi v hin i.


-a m nhc in t ha nhp vo
th trng m nhc Vit Nam di s
thc hin ca ekip Underground Production.

+t c con s tiu
th l 15.000 bn

+ Tng doanh thu cho
ekip u t vo c
s vt cht.
2.Phm vi PR:

-Gii tr.
-Gii ngh thut :
+Ca s .
+Nhc s.
+Cc ngnh ngh lin quan n m nhc (ha m,
phi kh,thu m,...)
-Lnh vc bo ch v truyn thng.
-S kin,hot ng,chng trnh ca nhc trong v
ngoi nc.

3.i tng ca album :

-Nhng bn tr yu m nhc ni chung
v nhng bn yu thch dng m nhc in t,
c tnh ni ring.

+LBQ vi ca khc ng lm ni au thm di ginh
c gii Ca khc c yu thch do khn gi bnh
chn trong chng trnh Bi Ht Vit thng 4 nm 2005.


Lng Bng Quang-Thu Thy trong ca khc hit
Anh tin mnh cho nhau mt k nim.
-V ekip thc hin album :
Underground Production

+Thnh lp vo nm 2002,vi mc ch sn xut
nhng Album nhc cht lng cao.
+UP l mt ekip sn xut nhc gm 3 thnh vin:
Hi seajany,Lng Bng Quang,Nam Kennic.

-Thng tin v album vol 1
Lng Bng Quang-Returns:

+Ta album: Lng Bng Quang-Returns.
+Ba a album:

S ca khc: 9

Dng ngi xa
Bay cng tnh yu
n bn anh
Chnh em
Ma Si Gn
Mu xanh Vit Nam
Su trong lng anh
Chnh em (version 2)
Hng tc em.


* Tt c u do LBQ sng tc v th hin.

* 9 ca khc u mang tit tu mi, s
dng nhiu hiu ng m thanh tn thi
nh Cher effect, Stutter..., khng s dng
mt nhc c sng no, cng thm phn li
tr trung,t nhin.

+Dng nhc: electronics.


+Album ny l mt Enhanced CD.Enhanced CD l mt thut ng ch nhng CD c sn
xut ra c th nghe di dng CD thng thng km theo
c th nghe trn my tnh vi nhng ng dng
mutilmedia h tr hnh nh,m thanh,video clips,Cd
dng ny ch c trong thi i cng n k thut s.Tuy th
trn th gii vn cha c nhiu ngh s s dng.
+Gi thnh vn nh CD
bnh thng.
+ tng album:
* t ph trong dng nhc
in t.
* Mun xy dng hnh tng
v theo ui nhc electronics
+Thu m-Mix nhc v design
hnh nh: Nam kennic.
+Ha m-phi kh: Hi Seajany
-Ngy pht hnh: 28/01/2010
-C s phn phi album:
+ Cc cng ty sn xut bng a c uy tn.
+ Cc ca hng bn bng a ln,va v nh.
+Gian hng m nhc trong cc trung tm thng mi.

5.K hoch PR:


5.1.Chin lc PR trc khi pht hnh:

a.Qung co:

-Qung co trn phng tin truyn thng:

+ Radio : Xone FM.

+Ti vi
Yan TV
Thi gian Th 2,4,
Ch Nht
21h

Thi lng 30s


Yeah ! TV
Th 3,5,7

20h

30s

Bo ch :

* Bo in:
- t Mi.
-Tp ch truyn hnh.
- Mc Tm.
- 2! Sinh Vin Vit Nam
(mc : 15 ngy ca bn,ng vo
2 ngy 1 v 15 /01/2010)b. Dch v nh km:

-Tng 5 CD vol 1 LBQ-returns v 10 poster
Lng Bng Quang cho bn c may mn
ca bo 2! Sinh Vin Vit Nam,Mc Tm,
t Mi,

*Bo in t: knh14.vn;zing.com.vn;

Qung co trn cc din n:
(bt u t ngy 20/11/2009)
Noiloiyeu.com
1
-Qung co cng cng:
( bt u t ngy 02/01/2010)
+ Dn poster trn cc trc ng
chnh,trm xe but.

+Poster LBQ v tn mt ca khc mi trong
album vol 1 s c trnh din trong liveshow ca
ca s an Trng-Ngi sao bay.T chc vo lc 20h,
ngy 3/12/2009,ti sn khu Trng ng ,qun 1 ,
thnh ph HCM.

Lng Bng Quang Returns and Do it
Kinh ph:
Trc khi pht hnh
- Qung co trn radio : 15 triu ng.
- Qung co trn TV : 100 triu ng.
- Qung co trn bo in : 50 triu ng.
- Qung co trn din n : khng tn tin.
- Qung co trn bo in t : 5 Triu ng.
- Qung co cng cng : 5 Triu ng.
- D phng : 20 triu ng.
TNG CNG : 195.000.000 ng .
Chng trnh minishow
qung b album vol 1 kt hp
offline Fan Clup min Nam:
- Thi gian : 15h- 19h ngy 28/12/2009.
- a im : Nh Vn Ha Thanh Nin Tp HCM.
- Qung b:
+ Din n noiloiyeu.com.
+ Dn poster.
+ Bo Hoa hc tr,mc tm.
- Sn khu : Lm Thanh Tng .
- m thanh,hnh nh : Hi Seajany,Nam Kennic
- V on : Bc nhy.
- MC : Mik Lan Trinh.
-Khn gi d on : 500 ngi.
- Nh bo : 5 ngi .
- Kinh ph:
+ Thu a im : 10 triu ng.
+ Poster,qung co : 5 triu ng
+ Sn khu : 20 triu ng.
+ m nhc : Khng tn tin.
+ MC : 2 triu ng.
+ V on : 6 triu ng.
+ Phc v ,dch v : 30 triu ng.
+ D phng : 20 triu ng.
TNG CNG : 93 triu ng.
Ni dung chng trnh:
2 phn

+ Phn 1 (15h-18h) :

15h-15h30: n nh sn khu,khn gi .
15h30-16h30: Biu din ca nhc,giao lu.
16h30-17h30 : Qung b album.
17h30-18h :K tng poster.

+ Phn 2 (18h-19h) Offline FC min Nam.

Bui ra mt album vol 1

Thi gian : 9h ngy 28/01/2010.
a im : Nh vn ha Thanh nin TP HCM,
s 4 Phm Ngc Thch,
phng Bn Ngh,qun 1,TP HCM.

Sn khu : Lm Thanh Tng.


SN KHU
Khch mi:
Quang Vinh,Thu Thy.
V thi gian c hn nn nhm khng th
trnh by tt c ni dung ca ti ny
m ch tp trung vo mt qung b album
trn phng tin truyn thng v mt
phn nh ca t chc s kin trong ton
b k hoch.
Cm n thy v cc bn
lng nghe bi thuyt trnh
ca nhm G-Bang.
Xin cho v hn gp li trong mt ngy
gn nht!!!