You are on page 1of 13

SALE CON NG NGN NHT

TR THANH CHU DOANH NGHIP

Chng trinh nng cao

TNG QUAN

Tm ly khach hang

Ban hang trc tip Face to Face

Ban hang qua in thoai Telesale

Ban hang qua email

CAI T TM THC MI

Tai sao phai lam Sale ?


Lam Sale co ich li gi ?
Ai la ngi phu hp lam Sale ?
lam c Sale cn nhng t cht nao ?
Sale nh th nao la ung ?
Cach nao Sale c nhiu hang ?
Sale co gia tri gi trong hoat ng cua DN ?

PHN I

NHN DIN TM LY KHACH HANG:

Khng thich bi ep buc mua hang


Khng tin vao nhng gi ngi ban noi
a tng bi ngi khac gat nn tinh bao thu
Chi tin vao nhng ngi a tng quen bit
Thich mua gia thp, 3S (search see share)
Thich c nhiu hn gia tri tht cua san phm
Thich c chm soc, quan tm

PHN I (tt)

BAN HANG TRC TIP FACE TO FACE

Tim hiu thng tin v i tng giao tip


Quan sat ngn ng hinh th oan y KH.
Deal vi Win Win
T vn li ich san phm ch ng chu trong v
gia.
Manh dan t bo nhng khach hang khng ung
phn khuc

BAN HANG TRC TIP (tt)

Lu y v ngoai hinh: 5s, phong thai cach bt tay


& trao Name Card
L trinh: 10 5 3 1,
Quy trinh chm soc KH: 15 30 45 60
Lun ng tinh vi quan im cua ho, sau o da
vao nhng im tng ng ri a ra y inh
mun trao i.

BAN HANG TRC TIP (tt)

Khng c tranh cai hay chng to kin thc ban


thn trc mt khach hang.
Nn rut lui ngay khi thy khach hang co nhng
phan ng khng thich hoc co du hiu t chi
nhn thng tin.
Hay Deal trn tinh thn Win Win
Bin khach hang thanh ngi truyn thng cho
ban.
Hay minh chng cho KH bng ngi khng l.

PHN II

BAN HANG QUA T TELESALE

Noi ngn, chm khng qua 60s


Gii thiu u thng tin ngi goi va ni dung
mun trao i.
Nhn gi thng tin hu ich cho ngi nhn.
Soan sn ni dung va tp ci trong khi noi
Khng dung danh xng: em hay chung ti

TELE-SALE (tt)

Nn nhn SMS trc khi goi


Khng n ung hay ci ua hoc nm khi goi.
Xac lp thi gian hen chu ng qua 2 phng an
cu th.
Nn hen thi gian goi lai cu th i vi nhng
trng hp KH bn, ang di chuyn,
Han ch goi vao cac khung gi: sang sm, gi
tra, cui bui chiu va sau gi tan ca.
Nu c hay dung s ca nhn lin lac.

PHN II (tt)

BAN HANG QUA EMAIL:

t tn tiu ngn, mang tinh to mo hoc mang


tinh t vn: bi quyt, ky nng, bi mt,
Soan dan y trc khi vit.
Goi tn thn mt hoc tn tht cua ngi nhn.
Tom tt thng tin san phm vi nhng tinh nng
ni tri.

BAN HANG QUA EMAIL (tt)

a tinh li ich vao: tit kim, u ai, tng kem,


khuyn mai, bao hanh,
Dung ky thut chunking, cac symbol, thut u
dong, chia y chinh y phu.
M ta y hoc trich dn link xem thm
inh kem thng tin lin lac cua ngi gi
Han ch dung thut ng khoa hoc, t ia
phng, vit qua dai,

BAN HANG QUA EMAIL (tt)

Cam n KH a oc va nhc ho goi cho ban bng


cu: nu cn thm thng tin gi, ban ng ngn
ngai ma hay goi cho ti. Ti se h tr ban ngay
lp tc.
Ln k hoach lin lac lai vi khach hang nu sau
07 ngay cha nhn c reply mail.
Khng gi cung mt ni dung mail cho tt ca
khach hang Spam
Lun co thng tin ngi gi ro rang cui email.

THNG TIN LIN LAC

Facebook:
Mobile:
Email:
Web:
Office P1:

Seb Tran
090 314 7171
tranho218@gmail.com
www.duan1do.com
517/25 Nguyn Trai, P.7, Q.5