You are on page 1of 7

Reflectieformulier beeldend onderwijs

opdrachtomschrijving: Jugendstil folder
naam student: Ozge Keskin
Reflecteer op zowel de product- als procescomponenten en geef ook duidelijk de samenhang
tussen product- en procescomponenten aan. Je mag jezelf voor elke component een waardering
geven (1 = lage waardering, 5 = hoge waardering), maar dat hoeft niet.
component
betekenis

beschrijving

vorm

Leg aan de hand van je resultaat uit welke beeldaspecten je hebt
toegepast. Waar in het werk is dat goed te zien? (eventueel detailfoto’s
toevoegen).
De beeldaspecten die ik heb toegepast zijn:
Schaduw- ik heb het beeldaspect schaduw gebruikt.
Ik heb dit gebruikt bij de ‘’slierten’’, bij de naam, en bij de eyeliner.
Glimlicht- dit was een ander beeldaspect die ik heb toegepast. De
glimlicht heb ik voornamelijk gebruikt bij het oog. In de pupil en daar
omheen.
Met welk materiaal heb je gewerkt? Wat vond je van het gebruik van dat
materiaal? Had je een nog andere materialen of gereedschappen willen
gebruiken en zo ja waarom?
Ik heb gewerkt met wasco krijt, papier, water, kwasten, potlood en gum.
Het is lang geleden dat ik een heb gewerkt met deze spullen. Ik had voor
de rest geen ander materiaal nodig. Ik had genoegen met wat ik had.
Ik vond het leuk om weer gebruik te maken me de spullen!
Welke beelden heb je gebruikt om je te laten inspireren over het
onderwerp? Welke beelden hebben je goede informatie gegeven over de
beeldaspecten? Welke voorbeelden hebben je op een spoor gezet voor
het werken met het materiaal en de techniek? Geef aan waar je dat in het
werk duidelijk terugziet (eventueel detailfoto’s toevoegen).
Ik heb op google naar jugendstil foto`s gezocht. Hier heb ik gekeken naar
de kleuren en vormen die er zijn gebruikt. Ook heb ik gekeken naar wat
ik kan tekenen (bijv. welk product ik kan gebruiken voor mijn folder.)

materie

beschouwing

Geef aan op welke manier je de inhoud van de opdracht hebt verwerkt?
Vertel daarbij ook welke associaties je hebt gehad bij het onderwerp.
Als eerst heb ik een aantal foto`s opgezocht over jugendstil. Hiermee heb
ik een beeld gecreëerd over jugendstil. Ik had namelijk helemaal geen
idee over wat het was.

Het moest natuurlijk wel iets zijn waarmee ik die slierten kon maken.

1 2 3 4 5
x

x

x

x

werkwijze

Had je al eens eerder met dit materiaal en deze techniek gewerkt? Wat
heb je daarover nieuw ontdekt? Wat vond je lastig?
Ik heb natuurlijk eerder met deze materialen gewerkt. Maar was
helemaal niet bekend de techniek. Nog nooit heb ik iets over de
jugendstil gehoord. Het was eerst uitzoeken met wat het precies was en
hoe er het best mee gewerkt kon worden. We moest een product
verzinnen waarmee een poster gemaakt kon worden met de jugendstil
techniek. Een product vinden was ook niet echt gemakkelijk maar is
uiteindelijk wel gelukt!

x

onderzoek

Beschrijf en laat met beelden zien welke stappen je in het werkproces
hebt gezet. Welke keuzes heb je gemaakt en waarom? Hoe heb je de
andere 5 componenten in dit proces meegenomen?

x

eindoordeel: 5
Wat vind je
geslaagd? Leg
uit.

Ik vind mijn folder zeker geslaagd! Ik vind dat ik de jugendstil techniek er goed in heb
verwerkt met het juiste product.

Wat kon beter?
Waarom?

Ik vond eigenlijk dat alles best wel goed is gegaan. Ik had alleen wat meer kleur kunnen
gebruiken. Maar ik heb ervoor gekozen om blauw eruit te laten springen.

Bij het maken van bovenstaande opdracht heb je beelden gebruikt als inspiratiebron. Geef van minimaal
één door jou gebruikt beeld aan wat de functie is en beschrijf waarom je dat vindt.

beeld
Plaats hier de
afbeelding van
het beeld of
verwijs naar het
beeld dat ergens
anders op je
blog staat.

functie(s)

beschrijving
Ik vond dit een handige foto. Ik heb hier inspiratie uit gehaald.
Mijn merknaam heb ik op dezelfde plek gezet. Ik heb ook een
kleur gebruikt(zwart) en de blauw naar voren gehaald.

Related Interests