You are on page 1of 2

Formulier C - reflectie formulier ander groepje

Naam: Ozge Keskin
Klas: 1E
Datum: 6-11-2014
School: Hu ITT
C. Feedback op de instructiefilm van één andere subgroep; reflectie op de eigen instructiefilm
en de samenwerking
Nb: Zie voor informatie over het opzetten van je persoonlijke reflectie op je beroepsproduct en de
samenwerking, onderaan dit schema!
1) De film is een goed middel om aankomende leerkrachten te ondersteunen
bij het aanbieden van een drama/dans werkvorm voor een
bovenbouwgroep van 25 – 30 leerlingen
Onvoldoende Voldoende goed
Motivatie: ik vond dat veel dingen zijn verteld. Wat ik jammer vond was dat alles te snel ging. Ik zou
het filmpje 2-3 keer opnieuw moeten kijken om te zien wat nou echt de bedoeling is. Ze beginnen
gelijk met het geven van voorbeelden en niet met het vertellen wat het combinatiespel echt inhoud.
Ik heb het filmpje namelijk een aantal keer achter elkaar moeten kijken om het een beetje te
begrijpen.
2) Duidelijk wordt hoe een aankomende leerkracht deze drama/ dans
werkvorm aan kan bieden aan een bovenbouw klas van het
basisonderwijs: Een leek zou door de getoonde stappen te volgen tot een
dergelijke uitvoering van de werkvorm moeten kunnen komen
Onvoldoende Voldoende goed
Motivatie: In het filmpje is laten zien wat voor warming-up er met de kinderen gedaan kan worden.
Dit vond ik positief. Maar er is niet laten zien wat ze ermee gaat doen. Ze hebben geen doel
vastgesteld. Dit vond ik wat minder. Ook vond ik het filmpje iets te rommelig. Zoals ik al had vermeld
ging het te snel. Maar dit kwam ook doordat er elke keer iemand anders voor de camera stond.
3) In de film is de onderstaande informatie verwerkt:
am van de werkvorm, met een korte toelichting van de
werkvorm
dramaboek ‘Kijk op Spel’)
van dit jaar
dig zijn om deze werkvorm met 25 –
30 leerlingen uit te voeren
Onvoldoende Voldoende goed
Motivatie: In het filmpje word er verteld over de werkvormen. Er wordt niet verteld over de
lesdoelen en de bron. Er is ook niet een uitgebreide voorbereiding. Ik mis hierdoor veel dingen in het
filmpje.
4) In de film is de onderstaande informatie verwerkt
oductierol op zich heeft genomen.

Onvoldoende Voldoende goed
Motivatie: geen een van deze dingen zijn in het filmpje vermeld.
5) Alle deelnemers van een subgroep zijn zichtbaar aanwezig in de film en
spelen een rol.
Onvoldoende Voldoende goed
Motivatie: ik heb iedereen in het filmpje gezien. Iedereen heeft een tekst op zich genomen of in het
spel gespeeld.

6) In de instructiefilm zijn de volgende ‘scenes’ te herkennen:
De werkvorm-in-werking-scene
Studenten laten de werkvorm zien, zoals deze na de voorbereiding
en oefening, in de klas uitgevoerd kan worden.
-scenes
In een aantal heel korte scenes, laat steeds een detail zien waar je
bij de uitvoering van de werkvorm in een bovenbouwgroep, op
moet letten. Zie het boek ‘Kijk op Spel’ voor deze informatie.
Onvoldoende Voldoende goed
Motivatie: ze vertellen in het filmpje iets over de werkvormen. Dit wordt ook laten zien in de
voorbereidende opdracht, wanneer ze met ze allen de warming-up doen. Dit is erg handig! Er is niet
verteld waar op gelet moet worden.
7) De film heeft een prettig tempo en is boeiend, prikkelend voor de
doelgroep.
Onvoldoende Voldoende goed
Motivatie: ik vond het filmpje te chaotisch. Niet duidelijk genoeg voor mij.
8) Op de instructiefilm heeft de student middels een quadblogsessie van
medestudenten commentaar ontvangen en verwerkt. Het commentaar
wordt geschreven op basis van de bovenstaande punten.
Motivatie:
N.V.T.
9) De film duurt tussen de 4 en 5 minuten. Ja/nee