You are on page 1of 2

Formulier C - reflectie formulier eigen groep

Naam: Ozge Keskin
Klas: 1E
Datum: 6-11-2014
School: Hu ITT
C. Feedback op de instructiefilm van één andere subgroep; reflectie op de eigen instructiefilm
en de samenwerking
Nb: Zie voor informatie over het opzetten van je persoonlijke reflectie op je beroepsproduct en de
samenwerking, onderaan dit schema!
1) De film is een goed middel om aankomende leerkrachten te ondersteunen
bij het aanbieden van een drama/dans werkvorm voor een
bovenbouwgroep van 25 – 30 leerlingen
Onvoldoende Voldoende/ goed
Motivatie: in het filmpje wordt duidelijk verteld wat het hoorspel is. Er wordt uitgebreid laten zien
waar je het spel kunt spelen, welke materialen je kunt gebruiken, hoe je een warming-up kan doen,
hoe je een voorbereidende opdracht doet. Dit geeft allemaal een duidelijk beeld aan de aankomende
leerkrachten.
2) Duidelijk wordt hoe een aankomende leerkracht deze drama/ dans
werkvorm aan kan bieden aan een bovenbouw klas van het
basisonderwijs: Een leek zou door de getoonde stappen te volgen tot een
dergelijke uitvoering van de werkvorm moeten kunnen komen
Onvoldoende Voldoende goed
Motivatie: het is zeker een duidelijk filmpje geworden. Het is allemaal netjes op volgorde gezet.
Hierdoor is het duidelijk hoe je de werkvorm kunt aanbieden.
3) In de film is de onderstaande informatie verwerkt:
am van de werkvorm, met een korte toelichting van de
werkvorm
dramaboek ‘Kijk op Spel’)
van dit jaar

30 leerlingen uit te voeren
Onvoldoende Voldoende goed
Motivatie: jammer genoeg wordt niet duidelijk genoemd wat de werkvorm is. Het is duidelijk dat het
een spelvorm is, maar dit wordt niet genoemd.
4) In de film is de onderstaande informatie verwerkt
oductierol op zich heeft genomen.
atum

Onvoldoende Voldoende goed
Motivatie:

Aan het eind van het filmpje wordt op een rijtje gezet wie welke rol had in het filmpje. De andere
dingen worden niet genoemd.
5) Alle deelnemers van een subgroep zijn zichtbaar aanwezig in de film en
spelen een rol.
Onvoldoende Voldoende goed
Motivatie: iedereen is duidelijk te zien. Allemaal hebben we een stuk tekst voorbereid.

6) In de instructiefilm zijn de volgende ‘scenes’ te herkennen:
De werkvorm-in-werking-scene
Studenten laten de werkvorm zien, zoals deze na de voorbereiding
en oefening, in de klas uitgevoerd kan worden.
-scenes
In een aantal heel korte scenes, laat steeds een detail zien waar je
bij de uitvoering van de werkvorm in een bovenbouwgroep, op
moet letten. Zie het boek ‘Kijk op Spel’ voor deze informatie.
Onvoldoende Voldoende goed
Motivatie: we laten in het filmpje zien hoe we te werk gaan. Het is jammer dat we dit niet duidelijk
hebben aangegeven maar het is zeker weten te zien hoe we te werk gaan. Dit is te snappen tijdens
de informatie dat gegeven wordt, en tijdens de voorbereidende opdracht.
7) De film heeft een prettig tempo en is boeiend, prikkelend voor de
doelgroep.
Onvoldoende Voldoende goed
Motivatie: ik vind zelf dat het filmpje een goed tempo heeft en fijn is om naar te kijken. Dit vooral
door de tussenstukjes. Ook is het uiteindelijk een fijn filmpje geworden door de muziek die erin is
gebruikt.
8) Op de instructiefilm heeft de student middels een quadblogsessie van
medestudenten commentaar ontvangen en verwerkt. Het commentaar
wordt geschreven op basis van de bovenstaande punten.
Motivatie:
N.V.T.
9) De film duurt tussen de 4 en 5 minuten. Ja/nee

Related Interests