You are on page 1of 1

Reflectie op eindproduct van andere subgroep

Werkvorm: Hoorspel
Feedback gegeven door: Aysegul, Rebecca, Elco, Liza, Noor en Roline.

De film is een goed middel om aankomende leerkrachten te
ondersteunen bij het aanbieden van een drama/dans werkvorm voor
een bovenbouwgroep van 25 – 30 leerlingen
Motivatie: Stap voor stap wordt de werkvorm uitgelegd. Wel is de
werkvorm uitgelegd voor een kleine groep leerlingen.
Duidelijk wordt hoe een aankomende leerkracht deze drama/ dans
werkvorm aan kan bieden aan een bovenbouw klas van het
basisonderwijs: Een leraar zou door de getoonde stappen te volgen
tot een dergelijke uitvoering van de werkvorm moeten kunnen komen
Motivatie: Alles is stap voor stap aan bod gekomen
In de film is de onderstaande informatie verwerkt:
- De naam van de werkvorm, met een korte toelichting van de
werkvorm
- Mogelijke lesdoelen (zie dramadoelstellingen H2.2 van het
dramaboek ‘Kijk op Spel’)
- Welke bron is gekozen n.a.v. het thema van de Kinderboekenweek
van dit jaar
- Hoe deze bron is verwerkt in de uitvoering van de werkvorm
- Welke voorbereidingen er nodig zijn om deze werkvorm met 25 –
30 leerlingen uit te voeren
Motivatie: Alles is aan bod gekomen in de instructiefilm. Alleen
hebben jullie zelf aangegeven dat die instructies niet voor een groep
van 25-30 leerlingen is. Lokaal + tijdsplanning en de bron werden
goed in de werkvorm toegelicht.
In de film is de onderstaande informatie verwerkt

Onvoldoende

voldoende

goed

Onvoldoende

Voldoende

goed

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Ja

Nee
De film duurt
ongeveer 10 min.

m:
:
Motivatie: De datum en de naam van de hogeschool zijn niet
genoemd in de film. De productierollen zijn aanwezig, maar niet
volledig. Doel van de film is wel goed aan bod gekomen.
Alle deelnemers van een subgroep zijn zichtbaar aanwezig in de film
en spelen een rol.
Motivatie: Iedereen komt voor in de film. De één iets meer dan de
ander. Verder is er telkens een andere verteller/juf aan het woord. Dit
was erg verwarrend.
In de instructiefilm zijn de volgende ‘scenes’ te herkennen:
-in-werking-scene
Studenten laten de werkvorm zien, zoals deze na de voorbereiding
en oefening, in de klas uitgevoerd kan worden.
-scenes
In een aantal heel korte scenes, laat steeds een detail zien waar je
bij de uitvoering van de werkvorm in een bovenbouwgroep, op
moet letten. Zie het boek ‘Kijk op Spel’ voor deze informatie.
Motivatie: De werkvorm is goed in beeld gekomen. Eerst met een
inleiding en daarna de echte les. Verder is ook voldoende de detail
scene in het beeld naar voren gekomen.
De film heeft een prettig tempo en is boeiend, prikkelend voor de
doelgroep.
Motivatie: Het tempo is goed. Alleen jullie praten op het niveau van
kinderen in de kleuterklas. Hierdoor is de werkvorm niet prettig en
prikkelend voor de doelgroep waarvoor deze instructie bedoelt is.
Op de instructiefilm heeft de student middels een quad blog sessie
van medestudenten commentaar ontvangen en verwerkt. Het
commentaar wordt geschreven op basis van de bovenstaande
punten.
motivatie: Deze is aanwezig
De film duurt tussen de 4 en 5 minuten.

Conclusie: Probeer de volgende keer iedereen één vaste rol te geven
in het stuk, dus één juf die het boek voorleest. Verder viel het ons op
dat in de inleiding een ander prentenboek werd gebruikt dan in de
werkvorm die jullie daarna lieten zien.