Group Assignment Kenegaraan

Faktor dan Kesan Malaysia dijajah oleh kuasa asing

Ketidakstabilan politik dan pentadbiran di Tanah Melayu
Berikut dinyatakan huraian secara jelas campur tangan British
di Tanah Melayu dari segi ekonomi.
Negeri-negeri Tanah Melayu kayadengan galian bijih timah, emas, bijih besi dan arang batu.
Mereka merasakan mereka perlu menguasai negeri-negeri Melayu seperti
Perak,Pahang, Selangor, Negeri Sembilan sebelum negeri-negeri ini jatuh ketangan kuasa
negara lain. Perkembangan Revolusi Industri
menyebabkanBritish memerlukan bekalan bijih timah khususnya dalam industry mengetin
makanan dan mereka juga mencari pasaran baru bagi barangan
keluaran kilang mereka.desakan daripada pelabur-pelabur saudagarBritish yang melabur
berjuta-juta ringgit telah menimbulkan tekanan dan tuntutan daripada saudagar ini supaya
British campur tangan di negeri-negeri Melayu. Kebimbangan British terhadap negara-negara
Eropah yang lain memperluaskan wilayah di Asia Tenggara oleh negara Eropah seperti
Belanda (Indonesia), Sepanyol (Filipina), Perancis (Indo-China).
Musuh utama British ialah Jerman yang mana keinginan negara Jerman menunjukkan minat
di Tanah Melayu. Negara Jerman telah pun membukaperdagangan di Langkawi dan di
Terengganu. Ketidakstabilan TanahMelayu akibat perebutan kuasa oleh pembesarpembesar Melayu,pergaduhan kongsi-kongsi gelap cina dan kegiatan lanun telah menjejaskan
kepentingan politik dan perdagangan British. Kekalutan dan
kekacauan telah merebak ke negeri-negeri Selat terutama daripada kongsi-kongsi gelap cina.
Pergaduhan dua kongsi gelap Gee Hin dan HaiSan telah menyebabkan Perang Larut dan juga
pihak saudagar terbabitmendesak agar British campur tangan dalam menangani
permasalahantersebut. Selain dari itu, permohonan daripada pembesar-pembesar melayu agar
British campur tangan telah memberi peluang kepada mereka untukmenguasai Perak. Dengan
mementerai Perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874 di atas kapal HMS Pluto di Pulau
Pangkor, British telah secara
rasminya mencampuri urusan pentadbiran di Tanah Melayu seperti diPerak, Selangor, N.
Sembilan dan Pahang.

Keadaan berubah setelah era Perang Salib yang meletus di antara tentera Islam dengan tentera Kristian khususnya di Asia Barat an Eropah. Jurang perbezaan ekonomi semakin ketara. Dalam era pemodenan Tanah Melayu. Mereka menyebarkan agama Islam di perairan Kepulauan Melayusambil berdagang. Semua pungutan cukai dankawalan cukai mestilah dijalankan di atas nama Sultan dengan dinasihatioleh Residen British dan penolongnya. Pemerintahan British terhenti sementara apabila Jepun menakluki Tanah Melayu pada perangdunia ke dua. Mereka datang ke Timurdengan motif ‘3G’ iaitu ‘Gospel. Parti Konservatif menggalakkan campur tanganBritish di Tanah Melayu kerana kekayaan hasil bumi di Tanah Melayu. Era pemerintahan Jepun telah memberi peluang sedikit sebanyak cara pentadbiran sendiri oleh orangMelayu yang mana tidak mereka perolehi semasa pemerintahan British. Kaum Cina semakin kaya manakala kaum Melayu dan India miskin. Parti Konservatif telah mengambil alih Britian daripada Parti Liberal. Gaji Residen dan penolongnyahandaklah di bayar oleh kerajaan negeri. Akhir sekali faktor keagamaan. Sekolah-sekolah banyak di bina di bandar seperti sekolah Inggeris dan sekolah Cina manakala sekolah-sekolah pondok untuk orang Melayu dan .Ini juga menimbulkan kesedaran bahawa penduduk Tanah Melayu bolehmemerintah negara sendiri. British mengambil balik Tanah Melayu. Dengan campur tangan British secara rasmi selepas Perjanjian Pankor mereka telah melantik residenresiden mereka di tanah melayu serta memberi nasihat pada Sultan tentang urus tadbir negerinegeri Melayu. Jarak perjalanan dari Tanjung Harapan keSingapura telah dapat dipendekkan dari 117 hari kepada 37 hari sahaja apabila terbinanya laluan Terusan Suez. Pihak gabungan gereja menyeru negar Kristian menyebarkan agama Kristian di seluruh dunia. Glory and Gold’.Pada tahun 1873. orang Melayu di kampung-kampung dan orang India di estet-estet getah. perjalanan negara-negara ke Eropah ke Timur lebih cepat berbanding jalan lama menerusi Cape Townatau Tanjung Harapan jesteru mempercepatkan dasar imperialisme dankolonialisme Eropah di negara timur. British telah memisahkan kaum-kaum di Tanah Melayu iaitu orang Cina dibandar. perairan Tanah Melayu di kuasai oleh pedagang Islam. Kesan daripada penaklukan Jepun telah menimbulkan bibit penentangan British yang mana Tanah Melayu inginkan kemerdekaan sepenuhnya daripada British. polarisasi kaum mula wujud antara kaumMelayu. Akibat daripada pembukaan Terusan Suez.Semenjak abad ke 13. Selepas tamat perang pada tahun 1945. Akibat daripada itu. Cina dan India. Perhubungan barat dan timur semakin cepat dengan adanya sistem telegraf yang wujud serta pembinaan kapal-kapal wap.

Satu kerakyatan akan menyebabkan orang Melayu hilang pelbagai haksebagaibumiputera di Tanah Melayu iv.begitu juga dengan sekolah tamil di estet-estet. mengakibatkan raja hilang kuasa dan hanya menjadi ‘Raja Boneka’. Negeri-negeri Melayu turun taraf menjadi tanah jajahan British vi. Britishmengisytiharkan Penubuhan Malayan Union pada 1 April 1946. ii. bimbang penguasaan orang Cina ke atas ekonomi dan bilangan merekabertambah iii. v. British tidak memberi peluang kepada Raja-raja Melayu dan orangMelayu untuk menelitikandungan Malayan Union. Sebab-sebab penentangan Malayan Union ialah: i. Berlakupenentangan daripada orang Melayu tentang penubuhan Malayan Union. . MacMicheal menggunakan paksaan untuk mendapatkan tandatangan Raja-raja Melayu. Pihak British mencadangkanpenubuhan Melayan Union yang mana akan mengenepikan pelbagai hakmutlak orang melayu dalam jangka masa panjang.