Facultatea de Pedagogie

PROIECT SOCIAL

TEMA: BRADUTUL

A Elaborat: Cojocari Victoria gr102
A Controlat:Donțu A.
Chișinău 2014

Tema : Bradutul

lucrul în echipă.promovarea conștiinței ecologice. care sunt în măsură să pună în aplicare această idee.dezvoltarea abilităților de comunicare.oportunitatea de a atrage eleviii la viața socială și activă. . Acest proiect. Parteneri și rolul lor în cadrul proiectului . Obiectivul general al proiectului: Formarea unei poziții sociale active pentru elevi și dezvoltarea culturii ecologice prin participarea lor la activitati sociale Obiectivele de referință a proiectului: . In prezent activitatea de proiect a devenit acum un mijloc eficient de formare a culturii ecologice a elevilor și ca rezultat dezvoltarea conștiinței lor sociale. Proiectul "Brăduțul" și acțiune "în apărarea de brazilor" este un mijloc eficient de dezvoltare in elevi a educației ecologice. Durata – un an școlar. v-a contribui la formarea socială a elevilor ca personalități. Desfasurarea activitatii: Actual la moment este o asa direcție ca educarea ecologica pentru copii mai ales pentru cei din clasele primare.infiltrarea la copii o atitudine conștientă față de protecția și conservarea naturii. . .Participanții și numărul lor: Proiectul este conceput pentru elevii din clasa a 4.

expert biolog. și a prezentării multimedia. Proiectul presupune: 1.În timpul pregătirii și punerii în aplicare a proiectului sunt necesari parteneril care sunt.Etapa finală : Studiul și compilarea datelor referitoare la proiect.Analitică.Organizarea activităților echipei de creație. . întâlnirea cu un biolog. Generalizarea experienței cu privire la rezultatele proiectului. cercetare și campanii care vizează educarea elevilor din clasă și din școală primară a culturii ecologice și a aprecierii naturii. Efectuarea de cercetare.Etapa de organizare-activitate . etapa de diagnosticare . Întâlnire cu un biolog calificat. "În apărarea brazilor" 3. foii de perete. colectarea de informații.Stand de design. 2. Realizarea activităților de educație. 2. părinți. Prezentarea rezultatelor proiectului la concursul raional "Copiii . Pregătirea de prezentare.Studiul a sferei motivațional al elevilor de alfabetizare a mediului. . 3.Organizarea activităților de proiect ale elevilor.Colectarea de informațiilor cu privire la proiect. Scrisul pliantelor. în principal cadre didactice. fotografii. Pregătirea de materiale de propagandă. Crearea de către elevi a pliantelor. Etapele proiectului 1.Planificarea proiectului. . .

Științei a anului 2015". la categoria "Proiecte sociale". .