Pamantasan ng Lungsod ng Maynila

(University of the City of Manila)
Intramuros, Manila

Sa mga sasagot,
Kami na mga Primer Anyo na kumukuha ng kursong Kimikal Inhinyero sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, ay nagsasagawa ng
sarbey para sa aming pananaliksik na, “Epekto ng Bilang ng Nagtatapos at Pumapasang Kimikal Inhinyero sa mga Primer Anyong
Nagsisimula ng Buhay sa PLM”. Ang inyong sagot ay lubos na makatutulong sa pagbuo ng aming pananaliksik. Maraming salamat sa inyong
kooperasyon!
Mga Mananaliksik,
Glyzel Dizon
Maria Cecille Garcia
Diana Isis Velasco

1. Bakit mo napili ang Pamantasan ng Lungsod ng Maynila sa pagkuha ng kursong Kimikal Inhinyero? Ano ang iyong naging batayan
sa pagpili?
Dahil sa aking mga magagandang naririnig tungkol sa Pamantasang ito at sa kursong kanilang inaalok. Sa pagpili ng
kursong ito, pinagbatayan ko rin ang aking magiging trabaho kapag ako’y nakapagtapos ng pag-aaral.

2. Ano ang iyong opinion sa paraan ng pagtuturo ng mga dalubguro sa kursong Kimikal Inhinyero? Sang-ayon ka ba dito?
Kung sa galing at kanilang kaalaman lang din naman ay wala akong masasabi. Tunay na napakagaling nga nila. Ngunit ang
problema ay kung naiintindihan ba ng kanilang mga estudyante ang kanilang itinuturo.

3. Base sa bilang ng nagtatapos taun-taon sa kursong Kimikal Inhinyero, nababahala ka ba? Bakit?
Opo. Tunay na nakababahala ang bilang ng mga nagtatapos dito. Kung ganoon lang din, parang iniisip ko ng lumipat na
lamang ng kurso o kaya’t sa ibang unibersidad na lamang ituloy ang aking pag-aaral ng naturang kurso.

4. Sa tingin mo, napapanahon pa ba ang sinusundang kurikulum na ginagamit sa kursong ito?
Hindi. Sapagkat sa aking pagkakaalam ay sa ibang unibersidad tulad na lamang ng UST ay mayroon silang mga asignatura
na hindi namin napag-aaralan at ito ang karaniwang lumalabas sa board exam.

5. Apektado ka ba sa bilang ng pumapasa sa Board Exam ng kursong ito? Ano ang iyong opinion ukol sa isyung ito?
Opo. Kung tunay ang sinasabi nilang salang sala ang mga nagtatapos sa kursong ito ay bakit ganoon na lamang ang
nagiging resulta ng Board Exam?

6. Anong hakbang ang iyong gagawin bilang tugon sa pangyayaring ito?
Ninanais kong ipaalam sa aming dalubpuno ang kinahaharap na problema upang kanilang mabigyang aksyon,

Lagyan ng X ang mapipiling grado sa bawat kategorya.
5
Kurikulum
Paraan ng Pagututro ng mga Dalubguro
School Performance sa Board Exam
* 5 – napakahusay

4 – mahusay

3 – katamtaman

4

3

2
X

1

X
X

2 – nangangailangan ng pagpapabuti

1 – hindi mahusay