Prezentare

Tema:Managementul Inovational

A elaborate :Golea Virgiliu
A verificat:Nitulenco Tatiana

Schumpeter 1883-1950). Imitatia este procesul prin care inovatia este difuzata prin economie/industrie. Cele mai noi dezvoltari în cercetare si în practica economica arata clar ca managementul inovarii activitatilor trebuie considerat ca o componenta integrata în cadrul procesului de conducere a organizatiei." (Joseph A. . "Inovarea este procesul de gasire a aplicatiei economice pentru o inventie.  Notiunea de inovare revine în atentia întreprinzatorilor abia în anii 1970. Inventia este primul pas firesc catre orice produs/proces nou.

Caracteristicile şi însemnătatea inovării .

 Inovarea are trei direcţii cu semnificaţii majore şi însemnătate pentru fiecare organizaţie:  Globalizarea pieţei.  Dezvoltarea dinamică a tehnologiei.  Produse şi servicii inovative. ca factor concurenţial .

 Managementul inovational este ansamblul acțiunilor conduse de o întreprindere și al opțiunilor efectuate pentru a favoriza emergența proiectelor de inovare.  ‫٭‬luarea deciziilor asupra oportunităților identificate. pentru creșterea competitivității. .planificării proiectelor de inovare ce vor fi lansate și a monitorizării acestora. procesul de inovare trebuie să fie planificat.Activitățile și deciziile asupra inovării includ:  ‫٭‬activități de studiu și dirijare a realizării tuturor proiectelor de inovare ale firmei.investițiilor. organizat.a decide lansarea lor și a realiza comercializarea noilor produse sau implementarea de noi procese în întreprindere.dirijat și controlat.Ca orice altă activitate managerială.  Managementul inovarii constă în implementarea și exploatarea economică a noilor idei și descoperiri.

atât umane cât și tehnice și economice. de generare a ideilor care permit obținerea de noi produse. Prin managementul inovării se poate înțelege procesul orientat spre organizarea și alocarea resurselor disponibile. în scopul dobândirii de noi cunoștințe.implicarea managerilor.mediul economic și de reglementare. .Contextul strategic cuprinde obiectivele afacerii.mediul competițional.procese și servicii sau îmbunătățirea celor existente și al transferului celor mai bune idei spre fazele de fabricare și comercializare.  Managementul inovării trebuie să fie tratat ca parte a strategiei de afaceri a firmei.starea curentă și viitoare a firmei.dinamica piețelor.

Conceptul de Management total al inovarii .

un anume mod de conducere a personalului. Aplicarea acestui tip de management reclama practici specifice vizind o anumita structura organizatorica. mai degraba. Managementul strategic al inovarii trebuie sa induca in organizatie o stare de receptivitate la inovare sa perceapa schimbarea ca pe o ocazie. in ceea ce priveste sistemul de retribuire. decit ca pe o amenintare. Politicile si practicile manageriale sunt destinate in a crea un climat favorabil valorificarii spiritului intreprinzator. . prime si recompense.

Managementul inovării și transferului tehnologic reprezintă o însumare de cunoştinţe ale inginerului. a personalului din departamentele de . Nucleul cunoştinţelor se află în posesia practicienilor. respectiv ale inginerului de transfer tehnologic preocupat cu activităţi specifice dezvoltării de noi produse și a proceselor întâlnite în derularea proiectelor specifice promovării acestor produse. De multe ori. o tehnologie sau un serviciu. Astfel. în general. cât și a unei tehnologii. Noţiunea de produs are un sens mai larg. dezvoltarea unui produs (bun material) conduce și la dezvoltarea unei tehnologii de fabricaţie adecvată. prin produs se înţelege un bun material. dezvoltarea unui serviciu presupune dezvoltarea atât a unui bun material. Alte ori.

de concepţie de noi produse. îsi stabileşte întotdeauna activităţile cele mai potrivite pentru atingerea obiectivelor etapei și scopului final al proiectului de realizare a unui nou produs. Echipa care va lucra întrun proiect. serviciu sau tehnologii. verificate de-a lungul anilor. cu o largă aplicare atât în procesele inovative. contabilitatea. medicina. dreptul. a personalului din departamentele de concepţie. Ca și în alte profesii precum ingineria. tehnologii sau servicii cât și în alte domenii. a cercetătorilor din instituţiile de cercetare – dezvoltare și a cadrelor universitare care îl aplică și îl promovează. .Nucleul cunoştinţelor se află în posesia practicienilor. noţiunile privind managementul inovării implică cunoştinţe și practici.

 Necesitatea inovării este dată de cerinţele și exigenţele dezvoltării și managementul noilor produse și servicii. care găsesc o utilizare reală pe piaţă. a creşterii cererii consumatorilor. servicii și procese.  Inovarea reprezintă cel mai important factor de succes în competiţia intensă dintre firme. servicii și procese. de dezvoltarea rapidă a dezvoltării tehnologice și de noile norme și standarde privind protecţia mediului. fiind avantajate doar companiile care au câştigat noi avantaje competitive. . care sunt determinate de existenţa competiţiei internaţionale. succesul comercial este din ce în ce mai dependent de capacitatea companiei de a creea noi produse.  Inovarea este concretizată dacă ideile noi sunt implementate în noi produse. De aceea. bune practici etc.

implicarea tuturor salariaţilor) şi reducerea continuă a ierarhiei în cadrul firmei (eliminarea unor trepte ierarhice intermediare de control şi decizie). Prescripţiile privind conducerea superioară – sugerează aplicarea unor procedee care să favorizeze schimbarea (scurtarea la minimum a ciclurilor de producţie. o calitate superioară. . satisfacerea clienţilor.

. obstacolelor funcţionale şi calificarea muncitorilor pentru a crea o piaţă pentru bunuri şi servicii cu valoare adăugată mare. necesitatea adaptarea eliminarea de a acţiona rapid.Inovarea reprezintă o funcţie a managerului. clienţi. ei apelează la elementele următoare: transferul puterii de decizie la nivelele inferioare. Deci. de la manageri se aşteaptă să conducă în aşa fel încât toţi cei implicaţi (angajaţi. Pentru a realiza aceasta. rapidă. acţionari) să fie mulţumiţi de munca lor.

Va multumesc pentru atentie! .