4.

Analiza opterećenja
4.1

Stalno opterećenje

težina antene,

vlastita težina tornja,

vlastita težina platformi,

vlastita težina temelja,

vlastita težina stubišta

4.Analiza opterećenja
4.2

Dodatno stalno opterećenje

4.3

dodatno stalno opterećenje po platformama

Korisno opterećenje

4.4

korisno opterećenje po platformama

Opterećenje snijegom

opterećenje snijegom po platformama

1

5.Analiza opterećenja 4.4 Opterećenje snijegom  Nova karta 4.Analiza opterećenja 4.4.5 Vjetar 4.0 Analogija EN 1991-1-4 i DIN 1056 2 .

5.5.5 Vjetar 4.5 Vjetar 4.4.Analiza opterećenja 4.0 Analogija EN 1991-1-4 i DIN 1056 4.1 Vjetrovna zona i linearno povećanje pritiska vjetra po visini tornja 3 .Analiza opterećenja 4.

5.2 Statička komponenta vjetra ……………… .5 Vjetar 4.5 Vjetar 4.5.1 Vjetrovna zona i linearno povećanje pritiska vjetra po visini tornja 4.Analiza opterećenja 4.4. 4 .Analiza opterećenja 4.

poprečni presjeci tornja i antene s pretpostavljenom armaturom  SOFIMSHA    generiranje sustava zadavanje faktora sigurnosti početna imperfekcija  SOFILOAD  zadavanje horizontalnih sila (vlastita težina + dodatno stalno) u težištu masa  ASE  proračun pomaka  WING  grafički output 5 .4.Analiza opterećenja 4.Analiza opterećenja 4.5 Vjetar 4. H TORNJA H ANTENE  m G y 4.3 Dinamički tlak vjetra Dinamički model tornja i rezultirajući pomaci.5.5.3 Dinamički tlak vjetra  Dinamički model tornja i rezultirajući pomaci (Sofistik ulaz)  AQUA   materijali.5 Vjetar 4.

3 Dinamički tlak vjetra  Dinamički model tornja i rezultirajući pomaci (Sofistik ulaz.Analiza opterećenja 4.5 Vjetar 4.Analiza opterećenja 4.5.4.5. provjera T)  SOFILOAD  zadavanje svog stalnog i dodatnog stalnog opterećenja koje ne ide pod vlastitu težinu (platforme. stubište)  ASE  traženje vlastitih oblika titranja i odgovarajućih frekvencija i perioda titranja  Usporedba T ‘’polu-ručno’’ i T prema Sofistiku 4.5 Vjetar 4.3 Dinamički tlak vjetra  Dinamički model tornja i rezultirajući pomaci (Sofistik izlaz)  Prikaz opterećenja i prikaz pomaka 6 .

5 Vjetar 4.5.5 Vjetar 4.3 Dinamički tlak vjetra  Osnovni period vibracija 4.Analiza opterećenja 4.5.3 Dinamički tlak vjetra  Faktor udara vjetra (osnovna vrijednost i popravni faktor) 7 .Analiza opterećenja 4.4.

5.5 Vjetar 4.Analiza opterećenja 4.4 Ukupno opterećenje vjetra  Zbroj statičkog i dinamičkog 8 .4.5.5 Vjetar 4.3 Dinamički tlak vjetra Dinamički dio vjetra množi se s faktorom udara i nanosi na posljednjih 70 m (12d) visine betonskog tornja 70 m  4.Analiza opterećenja 4.

9 .5 Vjetar 4.5.4 Ukupno opterećenje vjetra  Aerodinamički faktor (osnovna vrijednost i faktor umanjenja) 4.Analiza opterećenja 4.Analiza opterećenja 4.4 Ukupno opterećenje vjetra  Rezultirajuće opterećenje po metru visine na poprečni presjek tornja ……………….5 Vjetar 4.5.4.

4.Analiza opterećenja 4.5.5.4.4 Ukupno opterećenje vjetra  Rezultirajuće koncentrirano opterećenje vjetrom na poprečni presjek tornja ……………….5 Osjetljivost na vibracije  Kritična brzina  Reynoldsov broj  Sila pobude    Povećanje zbog rezonancije Duljina na kojoj djeluje sila pobude Moment od vibracija na spoju s temeljem 10 .5 Vjetar 4.Analiza opterećenja 4.5 Vjetar 4.

4.Analiza opterećenja 4.Analiza opterećenja 4.5.5 Osjetljivost na vibracije   Dokaz promjene naprezanja na spoju tornja s temeljem Naprezanja u betonu i armaturi 11 .5.5 Osjetljivost na vibracije  Kritična brzina  Reynoldsov broj  Sila pobude    Povećanje zbog rezonancije Duljina na kojoj djeluje sila pobude Moment od vibracija na spoju s temeljem 4.5 Vjetar 4.5 Vjetar 4.

6 Imperfekcije  Početna imperfekcija uzima se s vrijednošću: 12 .Analiza opterećenja 4.4.