SOALAN KBAT

EKONOMI ASAS

Disusun oleh,
Mr Karthik
SMK Wangsa Maju
Seksyen Dua, KL
Ilmu Untuk Dikongsi Dan Bukan Untuk Disimpan

TEKNIK MENJAWAB SOALAN HOTS (KBAT)

CIKGU KARTHIK, SMK WANGSA MAJU SEKSYEN DUA
-

-

-

Mengukur kebolehan calon untuk mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan menilai dalam
membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
dan berupaya mencipta sesuatu.
item KBAT melibatkan skop yang luas, kepelbagaian kaedah dan bahan rangsangan serta
mencabar tetapi boleh ditaksir kerana pengetahuan asas sama ada dipelajari, melalui pengalaman,
bacaan dan sebagainya dijadikan sebagai keperluan penting untuk merangsang murid berfikir ke
aras yang lebih tinggi.
Respons murid adalah bebas, tidak spesifik, dan boleh merentasi mata pelajaran lain.
Item KBAT mengalakkan murid memberi lebih daripada satu cara penyelesaian dan strategi atau
terdapat lebih daripada satu jawapan.
Jawapan yang diberi pula tidak serta merta jelas kerana murid perlu menggunakan kemahiran
berfikir secara kritis dan kreatif.

Contoh soalan Tingkatan Empat
Bab 1: Pengenalan kepada ekonomi

Encik John ialah pemilik pasar mini Maju. Beliau mempunyai dua orang pekerja. Baru-baru ini beliau
mendapat pinjaman sebanyak RM50 000 daripada BSN untuk memperbesarkan perniagaannnya
1.

Terangkan sumber ekonomi dalam situasi di atas(8)

Buruh-dua orang pekerja. Orang yang menyumbangkan tenaga mental dan fizikal. Pemiliknya mendapat
upah
Modal-Pinjaman RM50 000. Wang yang digunakan dalam proses pengeluaran. Pemiliknya mendapat
faedah
Usahawan-Encik John. Orang yang menggabungkan faktor pengeluaran dan menerima untung.

2.

Jelaskan sumber ekonomi dalam rajah di atas. (6m)

Encik Azman ialah memiliki 10 hektar ladang nenas di Pekan.Kini pekerja di ladangnya berjumlah 25
orang dan purata pengeluaran nenas sehari ialah 1 000 biji. Sebahagian nenas tersebut ditinkan di
kilang milik beliau menggunakan mesin berteknologi moden.
3.

Jelaskan sumber-sumber ekonomi yang terlibat dalam pernyataan di atas. [6 markah]

Encik Saiful bekerja di Kilang Kasut Nakki. Encik Saiful memiliki sebuah rumah teres di Seremban dan
membayar cukai pintu sebanyak RM400 setahun kepada Majlis Perbandaran seremban
4. i. Nyatakan tiga unit ekonomi yang terdapat dalam situasi di atas.
(3m)
Encik Saiful ialah ....................................................
Kilang Kasut Nakki ialah ......................................
Majlis Perbandaran seremban ialah....................................
ii.. Terangkan masalah kekurangan yang dihadapi oleh tiga unit ekonomi tersebut.
kekurangan Encik Saiful ialah ..............................................................
kekurangan Kilang kasut Nakki ialah ...............................................
kekurangan Majlis perbandaran seremban ialah ialah ..............................................................

(3m)

5.

Nyatakan unit ekonomi dalam gambar 1 dan 2
Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh unit ekonomi dalam gambar 2

6.

Maklumat berikut menunjukkan anggaran perbelanjaan kerajaan bagi dua buah projek.
Projek Sekolah Sukan Bukit Putera

Hospital Besar Bachok

RM 2.1 Juta

RM 2.4 Juta

Kerajaan tidak mampu untuk membina kedua-dua projek tersebut secara serentak kerana peruntukan
yang ada hanya RM 3 juta.
Jelaskan masalah ekonomi yang dihadapi oleh kerajaan [ 5 markah]

Hasil kerajaan: RM10 juta
Projek sekolah sukan: RM10 juta
Projek kompleks sukan: RM10 juta
7.a. Apakah masalah ekonomi yang dihadapi oleh kerajaan?
b. Bagaimanakah kerajaan menyelesaikan masalah tersebut? (6m)

8. a. Apakah masalah ekonomi yang dihadapi oleh syarikat tersebut?
b. Bagaimanakah syarikat tersebut menyelesaikan masalah tersebut? (6m)

Syarikat Melor bercadang untuk menawarkan beras bermutu tinggi dengan menggunakan teknik
pengeluaran moden
9. Nyatakan dan terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh syarikat tersebut (6)
Berapa hendak dikeluarkan?
Kuantiti beras yang hendak dikeluarkan bergantung kepada permintaan masyarakat.
Untuk siapa dikeluarkan?
Pengguna yang akan membeli beras iaitu golongan kaya atau golongan miskin yang ditentukan melalui
kuasa beli.
Nyatakan dan terangkan masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan oleh syairkat tersebut (4m)
Apa yg hendak dikeluarkan – beras
Bagaimana hendak dikeluarkan- teknik pengeluaran moden

Syarikat Amanah Sendirian Berhad adalah sebuah kilang mengeluarkan barangan elektrik bercadang
mengeluarkan ketuhar gelombang mikro dan menangguhkan pengeluaran alat penghawa dingin

memandangkan musim perayaan yang menjelang tiba tidak lama lagi.

10. Merujuk kepada situasi di atas,
(i) Bagaimanakah Syarikat Amanah Sendirian Berhad menyelesaikan masalah ekonomi? [6 markah]
(ii) Nyatakan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh Syarikat Amanah Sendirian Berhad.

Perbualan berikut tentang masalah asas ekonomi antara dua orang sahabat.
Fitri : Menjadi sungguh hasil tanaman kelapa sawit kamu.
Nazri : Syukurlah... dapatlah kira-kira 10 tan musim ini

11. Terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan.

12. Huraikan masalah ekonomi yang dihadapi oleh Negara M dan syarikat JS[10 markah]

13. a.Kenalpasti jenis barang di atas
b. Bandingkan dua barang di atas (6)

-

Negara A
Sumber ekonomi milik individu
Pengguna bebas membuat pilihan

-

Negara B
Sumber ekonomi milik kerajaan
Pengguna tidak bebas membuat pilihan

14. Namakan sistem ekonomi yang diamalkan oleh
i. Negara A
ii. Negara B (2m)
(A- SEK, B-SEPP)
a.

Bezakan cara penyelesaian masalah asas ekonomi apa dan bagaiamana hendak dikeluarkan
oleh sistem ekonomi negara A dengan sistem ekonomi negara B. (4)

Masalah asas
ekonomi
Apa
Bagaimana

Sistem ekonomi negara A

Sistem ekonomi negara B

Jenis barang yang hendak dikeluarkan
bergantung kepada mekanisme harga
Firma akan memilih teknik pengeluaran
yang memaksimumkan keuntungan dan
meminimumkan kos

Diputuskan oleh kerajaan
Kerajaan menenentukan teknik
pengeluaran dan memilih kaedah yang
membawa kebajkan maksimum,
mengutamakan intensif buruh

15. Nyatakan sistem ekonomi dalam gambar 1 dan gambar 2
Bezakan tiga ciri lain sistem ekonomi pada (a)
16. Perbualan berikut adalah berkaitan dengan ciri-ciri sistem ekonomi dua buah negara.
Individu Q : Seronoklah tinggal di negara awak. Bebas memilih apa sahaja barang yang

disuka Di negara saya, semua pilihan ditentukan oleh kerajaan.
Individu R : Ya, kami bebas memilih barangan yang dikeluarkan.

(i) Tentukan sistem ekonomi di negara individu Q dan individu R?
(ii) Bezakan empat ciri lain antara kedua-dua sistem ekonomi tersebut

Negara A

Negara B

Pengguna dan pengeluar menentukan semua
jenis barangan

Unit Peraneangan Ekonomi yang menentukan semua
jenis barangan

17. (i) Namakan sistem ekonomi yang diamalkan oleh Negara B. [1 markah]
(ii) Terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh Negara A?

18. i) Tentukan sistem ekonomi di negara Azuan bekerja [I markah]
(li) Terangkan tiga ciri lain sistem ekonomi di negara Azuan bekerja [6 markah)

Bab 2: Pendapatan dan penggunaan pendapatan individu

1. Bezakan kerjaya pengurus kilang dengan pegawai polis. (4)
Pengurus kilang
Pegawai bank
Sektor kedua
Sektor ketiga
Suasana kerja berisiko rendah
Suasana kerja berisiko tinggi
2.

Berikan lima contoh faedah sampingan (5)
Bonus, cuti, rawatan perubatan, tempat tinggal, elaun

Jawatan

Iklan A
Pengawal kewangan
bank

Kelayakan

Jawatan

Iklan B
Eksekutif pemasaran

Kelayakan

Sarjana muda ekonomi

Gaji

RM2900 sebulan

Kemudahan

Rawatan perubatan
percuma

Keutamaan

Pengalaman 2-3 tahun
serta mempunyai lessen
memandu yang sah dan
kereta sendiri

Sarjana muda ekonomi
(kepujian)
Gaji
RM2300 sebulan
Kemudahan

Keutamaan

Rawatan perubatan
percuma, faedah
pinjaman perumahan
4% setahun , elaun lebih
masa
Pengalaman adalah
suaut kelebihan (latihan
disediakan)

Semua permohonan hendaklah dialamatkan
kepada

Semua permohonan hendaklah dialamatkan
kepada

Bahagian Pentadbiran organisasi
Bank AIM Berhad,
Jalan Ding Dong
Kuala Lumpur

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Syarikat Buku Melor Berhad
Johor Bahru

3.

Setelah meneliti iklan diatas, Encik Saiful yang tinggal di Seremban telah membuat keputusan
untuk bekerja di bank AIM Berhad.
Terangkan sebab Encik Saiful berbuat sedemikian. (6)

4. (i) Nyatakan sektor ekonomi bagi gambar 4 dan gambar 5. [2 markah]
ii) Jelaskan perbezaan keijaya gambar 4 dan gambar 5. [3 markah]
5. Maklumat berikut berkaitan dengan Encik Safwan
Encik Safwan membuat pinjaman di Bank X untuk membeli kereta. Kadar faedah yang

dikenakan adalah sebanyak 4.3 peratus.
Mengapakah Bank X mengenakan kadar faedah kepada Encik Safwan? [6 markah]

Gaji bulanan Encik Ahmad ialah RM2 000. Beliau juga menerima sewa bulanan sebanyak RM1 000
daripada rumah kedai yang dimilikinya. Beliau mencarum 11% kepada KWSP setiap bulan dan caruman
PERKESO ialah 0.5%. Encik Ahmad juga membayar zakat sebanyak RM30 dan cukai pendapatan
sebanyak RM100 setiap bulan. Encik Ahmad menabung sebanyak RM500 setiap bulan di BSN.
6.

a . Kirakan caruman bulanan Encik Ahmad kepada KWSP dan PERKESO
b.. Hitungkan pendapatan boleh guna Encik Ahmad
(3m)

(3m)

Caruman KWSP
: RM2000x11% = RM___________
Caruman PERKESO :
RM2000x0.5% = RM_________
Pendapatan boleh guna: RM2000- (220+10+30+100)
: RM_________

7. Selain bekerja sendiri, terangkan sumber pendapatan individu yang lain (5)
Bekerja dengan orang lain seperti guru dapat gaji
Sumber pendapatan lain seperti pesara dapat pencen dan pemilik tanah dapat sewa

Pernyataan berikut tentang kerjaya seorang individu.
Puan Jelita bekerja sebagai guru di Bandar J. Beliau menerima gaji sebanyak RM4 450.00
sebulan.
8. (i) Adakah gaji RM4 450.00 itu boleh dianggap sebagai upah benar?
Berikan alasan anda. [5 markah]
(ii) Terangkan empat jenis pendapatan lain yang boleh diperoleh oleh Puan Jelita [7 markah]

9. Tentukan barang keperluan dan barang kehendak. [2 markah]
Bagaimanakah an da menentukan sesuatu barang sebagai barang keperluan dan barang
kehendak? [4 markah]

10.Maklumat berikut berkaitan dengan sumber pendapatan Puan Intan.
Puan Intan adalah seorang pesara kakitangan awam. Beliau menerima wang pencen
sebanyak RM 3 500 sebulan dan mendapat faedah daripada simpanan tetap di Bank UO
Bhd. sebanyak RM350 sebulan.
Huraikan dua sumber pendapatan lain yang boleh diterima oleh Puan Intan. [6 markah]

Encik Amir tel^ik Amir telah membeli 12 hektar tanah kebun untuk menanam kelapa sawiL
Beliau juwii Beliau juga membenaikan Encik Khan untuk mengusahakan 5 hektar daripada
tanah jipada tanah tersebut dengan bayaran RM2000 setahun.

11. Jelaskan bentuk pkan bentuk pendapatan yang akan diterima oleh Encik Amir. [4 markah]

12. Apakah X?
Terangkan dua komponen X

Maklumat berikut berkaitan dengan syarikat ABC yang mengeluarkan 25 000
buah buku Ekonomi Asas.
Kos tetap: RM50 000
Kos berubah: RM45000
13.Jika harga sebuah buku ialah RM4, hitungkan keuntungan atau kerugian syarikat tersebut. (3)
Untung = Jumlah hasil –jumlah kos
25 000 (RM4) – RM95000= RM5000

14. Mengapakah usahawan mendapat keuntungan? (4)
menanggung risiko, urus jaya, idea, gabungkan faktor
Pendapatan bulanan RM3 000
Caruman KWSP RM330
Caruman PERKESO RM15
Cukai pendapatan RM100
Perbelanjaan penggunaan RM 1 800
15. Jadual di atas menunjukkan maklumat tentang penyata pendapatan dan perbelanjaan seseorang
individu.
a. Berdasarkan jadual tersebut kirakan
i. pendapatan boleh guna (3)
RM3000- (330+15+100) = RM2555
ii. tabungan
RM2555-1800 = RM755
16. Bagaimanakah individu membelanjakan pendapatan boleh gunanya? (9)
Individu membelanjakan PBG untuk perbelanjaan penggunaan dan tabungan. Perbelanjaan penggunaan
terdiri dpd membeli barang tahan lama seperti perabot, barang tidak tahan lama seperti makanan dan

perkhidmatan seperti perubatan. Tabungan ialah baki pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan
dan disimpan dibank untuk tujuan kecemasan.
17. Bandingkan upah dengan sewa. (6)
Persamaannnya: kedua-dua merupakan pendapatan faktor
Upah
Diterima oleh buruh
Diterima kerana menyumbangkan tenaga
mental dan fizikal

Sewa
Diterima oleh pemilik tanah
Diterima kerana memberi hak penggunaan kepada
orang lain

18. Bezakan pendapatan faktor dengan pendapatan bukan faktor (4)
Pendapatan faktor
Pendapatan bukan faktor
Diterima kerana memberi sumbangan dalam aktiviti Diterima walaupun tidak memberi sumbangan
Pengeluaran
dalam aktiviti pengeluaran
Contohnya upah
Contohnya pencen
19. Encik Azman telah mengusahakan tanahnya dengan menanam pokok pisang. Encik Azman juga
memberikan kebenaran kepada Encik Saiful untuk mengusahakan sebahagian tanahnya. Encik
Saiful membuka sebuah ladang koko. Encik Azman juga bekerja sebagai pemetik buah koko di
ladang Encik Saiful.
Jelaskan jenis pendapatan yang diterima oleh Encik Azman (6)
Menerima untung kerana mengusahakan tanah.
Menerima sewa kerana memberi hak penggunaan tanah kepada orang lain
Menerima upah kerana bekerja sebagai pemetik buah koko
Encik Tan bekerja sebagai
pegawai bank

Encik Rajoo merupakan pemilik
pasar mini Rajoo

20. i. Kenalpasti cara individu di atas memperoleh pendapatan (2)
ii. Jelaskan dua cara tersebut (4)
i.
ii.

Encik Tan ______________________dengan orang lain dan Encik
Rajoo bekerja _____________
Individu yang bekerja sendiri akan menerima ____________sebagai
ganjaran dan perlu berani menanggung ______________. Individu yang bekerja dengan orang
lain akan menerima _____________ sebagai ganjaran kerana menyumbangkan tenaga
___________ dan fizikal dalam proses _____________________

21. Sediakan penyata belanjawan peribadi Puan Naimah untuk bulan berikutnya. [5
markah]

22. Nyatakan lima kesan yang mungkin berlaku jika individu gagal merancang perbelanjaannya.
- tabungan berkurang
- pinjaman meningkat
- perkara penting ditangguhkan

- berlaku pembaziran
- menyebabkan inflasi
23. Bezakan pelaburan dan tabungan (6)
Tabungan
Baki pendapatan boleh guna yang tidak
dibelanjakan.
Contohnya simpan di bank
Mendapat pulangan berbentuk faedah

Pelaburan
Akativiti menambah stok modal
Contohnya membeli aset tetap spt rumah
Mendapat pulangan berbentuk untung

24.
Aktiviti A
Puan Wong menyimpan RM50 000 dalam
akaun simpanan tetap di sebuah bank
perdagangan
i.
ii.

Aktiviti B
Encik Mahmud telah membeli sebuah mesin
jahit baru untuk digunakan dalam kedainya

Kenalpasti aktiviti A dan Aktiviti B
Nyatakan pulangan yang diterima oleh setiap individu di atas daripada aktiviti yang
dilakukan.

Pasar Raya KTK telah membeli sebuah bangunan baru tiga tingkat di kajang. Pasar raya ini juga telah
membeli barang niaga bernilai RM300 000 . Baru-baru ini lima puluh pekerja telah ditaja oleh pasar raya
KTK untuk kursus komputer.
25. Berdasarkan maklumat di atas,terangkan bentuk-bentuk pelaburan yang telah dilakukan oleh
pasar raya tersebut
(6m)
Membeli aset tetap- beli bangunan baru tiga tingkat.
Membeli stok- beli barang berniaga bernilai RM300 000
Melabur dalam sumber manusia- menghantar pekerja untuk kursus komputer

Maklumat berikut berkaitan dengan pelaburan.
Kerajaan Negara H memperuntukkan RM1.3juta untuk melatih sumber manusia pada tahun
2013.
26. Terangkan tiga jenis pelaburan lain selain daripada yang dinyatakan di [6 markah]
atas.

27. Bandingkan pulangan tabungan dengan pulangan pelaburan (6m).
Persamaannya ialah
Perbezaannya ialah
Pulangan tabungan

Pulangan pelaburan

28. Encik Azman telah menerima ganjaran sebanyak RM150000 apabila bersara sebagai pengetua
sebuah sekolah menengah di Kuala Lumpur.
Cadangkan tiga cara wang ganjaran itu boleh digunakan oleh Encik Azman untuk menambahkan
pendapatannya (9m)
Memulakan perniagaan spt kedai buku dapat untung
Membeli asset tetap seperti rumah dapat sewa

Menyimpan dibank seperti dalam akaun simpanan tetap dapat faedah)

29 (i) Terangkan bentuk pelaburan selain daripada yang dimaksudkan oleh Azmi ?[3 markah]
(ii) Bezakan bentuk pulangan antara Azmi dan Rashid ? [5 markah]

30(i) Terangkan sumber pendapatan Encik Lim, Encik Raja dan Puan Ani. [6 markah]
(ii) Berdasarkan situasi di atas, mengapakah Puan Ani mengingatkan dirinya supaya
merancang perbelanjaan dengan baik dan berhemah ? [5 markah]

Bab 3: isirumah sebagai pengguna
1.
Syarikat Putra mengeluarkan basikal berjenama Putra. Encik Rizal bekerja sebagai kerani di syarikat
Putra dan menerima upah sebanyak RM1 500 sebulan. Dia membeli dua buah basikal keluaran

syarikatnya dengan harga sebanyak RM500.
a. Kenalpasti unit ekonomi dalam situasi di atas (2)
b. Jelaskan peranan Encik Rizal dalam ekonomi (6)
2.

Andaikan kerajaan telah menurunkan kadar caruman pekerja kepada KWSP.
Apakah kesan tindakan kerajaan tersebut ke atas permintaan barang berikut?
i. gula
ii. perabot import (4)
Pendapatan boleh guna individu akan meningkat. Ini menyebabkan permintaan gula tidak berubah
kerana ia merupakan barang mesti, Permintaan ubi kayu pula menurun kerana ia merupakan barang
bawahan.
Jenis barang

Peratus perubahan
Peratus perubahan
harga (%)
Kuantiti diminta (%)
Televisyen
20
40
Garam
50
5
3. Jadual di atas menunjukkan peratus perubahan harga dan kuantiti diminta untuk televisyen dan
garam.
a. Hitungkan dan tafsirkan nilai keanjalan harga permintaan untuk dua barang tersebut (6 m)
b. Mengapakah keanjalan harga permintaan barang tersebut sedemikian? (5m)
c. Nyatakan strategi penjual untuk memaksiumukan hasil jualan bagi kedua-dua barang tersebut (2m)
a. Nilai keanjalan televisyen ialah 2. Ini bererti permintaan televisyen ialah anjal kerana perubahan harga
sebanyak 1% akan menyebabkan perubahan kuantiti diminta sebanyak 2%.
b. Nilai keanjalan garam ialah 0.1. Ini bererti permintaan garam ialah tidak anjal kerana perubahan harga
sebanyak 1% akan menyebabkan perubahan kuantiti diminta sebanyak 0.1%.
c. Penjual mesti menurunkan harga televisyen dan menaikkan harga garam
Harga (RM)
D
15

W

10

V

5

D
Kuantiti (unit)

0

100

300

400

Keluk permintaan Barang M
4. Terangkan/ Jelaskan pergerakan titik V ke W (4m)
Kuantiti diminta barang M telah ____________________
Disebabkan oleh _____________________harga barang M.
Ini berlaku di atas keluk permintaan yang _____________
Diandaikan ______________________________ lain tidak berubah.

Tahun
Jumlah (unit)
2010
44 105
2011
32 890
2012
26 599
5. Berdasarkan jadual ,jelaskan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perubahan tersebut jualan
kereta tersebut.(4)

Harga (RM)
D0

D1

40

D0
0

20

D1
30

Kuantiti (ribu unit)

6. Rajah di atas merupakan keluk permintaan kasut Adikdas pada tahun 2013
i. Apakah yang ditunjukkan oleh peralihan keluk DoDo ke D1 D1? (1m)
Permintaan kasut Adikdas telah meningkat
ii. Jelaskan empat sebab berlaku perubahan permintaan itu (4m)
Musim perayaan menjelang tiba
Pendapatan individu telah meningkat
Citarasa pengguna terhad kasut Adikdas telah meningkat
Harga penggantinya iaitu harga kasut jenama lain meningkat

7

Jadual di bawah menunjukkan permintaan kereta pada bulan Februari dan Julai 2012.
Harga (RIM) Februari (unit) Julai (unit)
54 000

5 600

4 200

8. Terangkan tiga faktor yang menyebabkan perubahan permintaan tersebut. [6 markah]

9. Bezakan barang pengganti dan barang penggenap (6m)
Maksud, hubungan, contoh
Barang pengganti

Barang penggenap

10. Terangkan kesan terhadap permintaan kereta PROTON mengikut
teori ekonomi apabila
a. Harga minyak petrol meningkat (2m)
b. Harga kereta Toyota menurun (2m)
c. Pendapatan pengguna meningkat (2m)

Permintaan proton menurun kerana barang penggenap
Permintaan proton menurun kerana barang pengganti
Permintaan proton meningkat kerana barang kehendak

Jenis barang

Nilai keanjalan harga permintaan

A
1.5
B
0.3
11. a.Tafsirkan nilai keanjalan setiap barang di atas. (4)
Barang A permintaannya anjal. Perubahan harga ____% menyebabkan perubahan kuantiti sebanyak
___%
Barang B permintaannya tidak anjal. Perubahan harga ____% menyebabkan perubahan kuantiti sebanyak
___%

b. Terangkan tindakan penjual untuk memaksimumkan keuntungan bagi setiap barang tersebut. (4m)
Barang A - turunkan harga dan hasil jualan meningkat
Barang B- naikkan harga dan jualan meningkat

12. Jadual di bawah menunjukkan pekali keanjalan harga permintaan untuk tiga jenis barang
Jenis barang
Darjah keanjalan
a.

Tentukan jenis keanjalan untuk
i.
Barang A
ii.
Barang B
iii.
Barang C

b.

Tafsirkan keanjalan untuk
i.
Barang A
ii.

c.

Barang C

Berikan satu contoh untuk
i.
Barang A
ii.
Barang C

Harga (RM)

Db
Da
5

Barang A
0.4

Barang B
1.0

Barang C
2.8

2
Da
Db
Kuantiti (kg)
0

10

12

18

13. Rajah di atas menunjukkan keluk permintaan untuk dua jenis barang iaitu barang A dan barang B.
Berdasarkan rajah di atas,
a. Hitungkan keanjalan harga permintaan untuk barang A dan barang B apabila harga berubah dari
RM5 ke RM2. (4m)

b.

Nyatakan kesimpulan anda tentang nilai keanjalan untuk barang A dan barang B (2m)

14. Jadual di bawah menunjukkan harga dan kuantiti permintaan unutk barang A, barang B dan barang C
Harga (RM)
5
7

Barang A
10
6

Kuantiti diminta untuk
Barang B
10
9

Barang C
10
2

a.

Hitungkan keanjalan harga permintaan untuk barang A, barang B dan barang C (6m)

b.

Barang manakah mempunyai keanjalan uniti? (1)

c.

Barang manakah mungkin sekali barang mesti? (1)

d.

Adakah kenaikan harga barang B meningkatkan hasil jualan penjual? Buktikan (3)

Bab 4: Firma sebagai pengeluar

1.Berikan maksud pengeluaran (3)

Pengeluaran ialah aktiviti menggabungkan input untuk menghasilkan output. Pengeluaran bertujuan
memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.

Syarikat Putra mengeluarkan basikal berjenama Putra. Encik Rizal bekerja
sebagai kerani di syarikat Putra dan menerima upah sebanyak RM1 500
sebulan. Dia membeli dua buah basikal keluaran syarikatnya dengan harga
sebanyak RM500.
2. a. Kenalpasti unit ekonomi dalam situasi di atas (2)
b. Bezakan dua unit ekonomi tersebut (4m)
Syarikat Putra- Firma
Encik Rizal – isirumah
Syarikat Putra
Encik Rizal
Merupakan pengguna faktor
Merupakan pembekal faktor
Bermotif keuntungan maksimum
Bermotif kepuasan maksimum
Input tetap

Input berubah

Jumlah keluaran

Keluaran purata

Keluaran sut

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
10
21
a
46
56
64
c
68
f

10
10.5
11
11.5
11.2
10.6
d
8.5
7.3

10
11
12
13
b
8
4
e
-2

3.Jadual di atas menunjukkan fungsi pengeluaran jangka pendek sebuah firma.
i. Tentukan nilai a,b,c,d, e dan f (6m)
ii. Terangkan hubungan antara
a. input berubah dengan keluaran purata (3)
b. input berubah dengan keluaran sut (5)
a = 33, b= 10, c= 68, d= 9.71, e= 0, f= 66
Antara input berubah 1 hingga 3, keluaran purata semakin meningkat.
Keluaran purata mencapai nilai maksimum pada input berubah yang ke 4
Antara input berubah 5 hingga 9, keluaran purata menurun

Syarikat Zico Sdn Bhd
Kos tetap
– RM40 000
Kos berubah – RM20 00
Keluaran
– 80 000 unit
Harga seunit – RM0.65/unit
4. Berdasarkan maklumat di atas,
i. Hitungkan kos purata dan jumlah keuntungan atau kerugian syarikat Zico Sdn. Bhd (4m)

Harga
S
5

w

4

x
S

0

Kuantiti
10
40
5. Berdasarkan rajah di atas, jelaskan pergerakan titik w ke x (4m)
Kuantiti ditawar barang telah ____________________
Disebabkan oleh _____________________harga barangitu.
Ini berlaku di atas keluk penawaran yang _____________
Diandaikan ______________________________ lain tidak berubah.

6. Lukiskan dan bezakan keluk permintaan dan keluk penawaran (8m)
Harga
D

Harga
S
D

S

0

Ktt diminta

Mencerun kebawah dari kiri ke
kanan
Menunjukkan hubungan
antara harga dengan kuantiti
diminta
Mempunyai kecerunan

0

Ktt ditawar

Mencerun ke atas dari kiri ke kanan
Menunjukkan hubungan
antara harga dengan kuantiti ditawar
Mempunyai kecerunan

7.Rajah menunjukkan peralihan keluk penawaran untuk kasut jenama Adikdas.
Harga

S0

S1

20

0

kuantiti (pasang)
100000

500 000

8. Terangkan empat faktor yang menyebabkan peralihan keluk tersebut (8m)
Tingkat teknologi- teknologi canggih
Matlamat pengeluar- firma ingin mencapai jualan maksimum
Harga input- harga getah menurun
Dasar kerajaan- kerajaan mengurangkan cukai

Harga kasut
(RM)

Kuantiti ditawar pada April 2014
(pasang)

40

30 000

Kuantiti ditawar pada Oktober
2014
(pasang)
50 000

9. Jadual di atas menunjukkan kuantiti ditawarkasut sukan oleh yarikat Tom pada dua jangka masa yang
berlainan.
Terangkan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan peningkatan kuantiti penawaran tersebut (6m)

10. Terangkan kesan peristiwa berikut ke atas penawaran perabot firma XYZ.
a. harga kayu getah meningkat

b. Kerajaan memberi subsidi
c. Kerajaan menaikkan cukai untuk perabot

11. Bezakan penawaran anjal dengan penawaran tidak anjal (6)
Penawaran anjal
Penawaran tidak anjal
Es > 1
Es<1
Peratus perubahan kuantiti > daripada peratus
Peratus perubahan kuantiti < daripada peratus
perubahan harga
perubahan harga
Keluk penawaran lebih landai

12

Harga (RM)
10
20
30

Kuantiti ditawar (Unit)
200
400
600

Keluk penawaran lebih curam

13. Jadual di atas menunjukkan keluk penawaran untuk barang X.
a. Lukiskan keluk penawaran untuk barang X. Guna skala 1cm=RM10 pada paksi harga dan 1 cm=100
unit pada paksi kuantiti
b. Terangkan hubungan antara harga barang X dan kuantiti ditawar
Jawapan
Harga

-

-

-

Rajah di atas menunjukkan keluk penawaran untuk barang X. Keluk penawaran mencerun
____________________________________ ke kanan dan menunjukkan hubungan
________________________ antara harga dengan kuantiti ditawar barang X. (1m)
Semakin tinggi harga barang X, semakin _________ kuantiti ditawar barang X. Misalnya apabila
harga naik daripada RM10 ke RM 20, kuantiti ditawar ________________daripada ______ unit. ke
______ unit.
Semakin rendah harga barang X, semakin ________kuantiti ditawar barang X. Misalnya apabila
harga turun daripada RM30 ke RM20, kuantiti ditawar barang X berkurang daripada _____ unit ke
________ unit.
Harga (RM)
2
3

Kuantiti ditawar (kg)
10
30

14. Berdasarkan jadual di atas, lukiskan keluk penawaran barang X. Guna skala 1cm= RM1 pada paksi
harga dan 1cm=10 kg pada paksi kuantiti
Harga (RM)

0

Kuantiti ditawar

Terangkan pembentukan keluk penawaran untuk barang X
- Rajah di atas menunjukkan keluk ………………….untuk barang X. Keluk penawaran mencerun
…………………………….. kanan dan menunjukkan hubungan …………………………. antara harga dan
kuantiti ditawar sesuatu barang.
- Pada tingkat harga RM2, kuantiti yang ditawar ialah 10 kg yang ditunjukkan oleh titik ……….
- Pada tingkat harga RM3, kuantiti yang ditawar ialah 30 kg yang ditunjukkan oleh titik ……….
- Pada tingkat harga RM4, kuantiti yang ditawar ialah 40 kg yang ditunjukkan oleh titik ……….
- Keluk penawaran diperoleh dengan menyambungkan titik ………………..dan …. dan dilabekkan dengan
huruf SS.

Harga (RM)
2
4

Kuantiti ditawar kg)
5
10

Kuantiti ditawar selepas penurunan sewa ladang (kg)
P
Q

6
8

15
20

R
S

13. Jadual di atas menunjukkan kuantiti ditawar ayam pada pada pelbagai tingkat harga. Andaikan sewa
ladang telah menurun. Ini menyebabkan penawaran ayam naik sebanyak 10 kg pada setiap tingkat
harga.
a. Tentukan nilai P,Q,R dan S
(3)
b. Lukiskan keluk penawaran asal dan keluk penawaran baru dalam rajah yang sama. (4)
Harga (RM)
8
6
4
2
0
5

10

15

20

25

30

Kuantiti(kg)

c. Jelaskan tiga faktor lain yang mungkin menyebabkan peningkatan penawaran
ayam. (3)
Dasar kerajaan memberi subsidi
Tingkat teknologi- penternak guna teknlogi tinggi
Matlamat pengeluar ingin mencapai jualan maksimum

(b) Berikut adalah jadual pengeluaran jangka pendek bagi Firma Gemilang
Buruh

Input Tetap

Jumlah

Keluaran

Keluaran Sut

( unit)

(unit)

keluaran

purata

( unit)

( unit)

( unit)
-

0

10

-

10

10

30

20

10

30

10

60

40

10

75

50

10

60

10

-

4

14. Lengkapkan jadual 1 di atas. [5 markah]

1.5
7.5
-1

15. Berdasarkan Rajah 1, terangkan faktor-faktor yang menyebabkan kilang Toyota bertindak
demikian. [ 6 ]

Jadual 3 menunjukkan perbelanjaan Syarikat Temuria yang mengeluarkan 110 000 unit telefon
mainan pada tahun 2007.
Butiran

RM

Faedah pinjaman bank

2 300

Bil Air dan elektrik

5 100

Upah pekerja

25 000

Sewa kilang

12 000

Pengangkutan

4 500

Bahan mentah

16 000

16. Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan
(i) Kos tetap
(ii) Kos berubah
(iii) Kos purata

17

Bab 5: Pasaran
1.Berikan maksud pasaran (3)
Pasaran adalah satu keadaan dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau tidak langsung
untuk menjalankan urusniaga jual-beli barang.

2.Nyatakan tiga syarat kewujudan sesuatu pasaran barang (3)
- ada penjual dan pembeli
- ada barang dan perkhidmatan untuk dijual beli
- ada tingkat harga tertentu.
Harga (RM)
D
S
12
E
7

4
S
D

0

90

110

180

300

450

3.Huraikan keadaan pasaran pada tingkat harga berikut:
i.
RM4 (3m)
Permintaan pasaran ialah ____ unit dan penawaran pasaran ialah ____ unit. Berlaku lebihan
____________ sebanyak __________ unit dan harga cenderung ______
ii.
RM7 (3m)
Berlaku ____________ pasaran kerana permintaan _______dengan penawaran pasaran iaitu
sebanyak _____ unit dan harga ________ cenderung ______.
iii.
RM12 (3m)
Permintaan pasaran ialah ____ unit dan penawaran pasaran ialah ____ unit. Berlaku lebihan
____________ sebanyak __________ unit dan harga cenderung ______
4.Terangkan kesan setiap peristiwa berikut ke atas pasaran kereta persendirian tempatan
i. harga petrol dinaikkan sebanyak 33%
ii. Syarikat kewangan memanjangkan tempoh bayaran balik sewa-beli
iii. Peningkatan dalam teknologi pembuatan kereta (12m)
i. Kenaikan harga petrol menyebabkan permintaan kereta tempatan ________________ (1) manakala
penawaran kereta ____________(1) Ini mewujudkan keadaan lebihan __________________ (1) dan harga
kereta _____________________
ii. Keadaan ini menyebabkan permintaan kereta tempatan ________________ (1) manakala penawaran
kereta ____________(1) Ini mewujudkan keadaan lebihan __________________ (1) dan harga kereta akan
_____________________
iii. Keadaan ini menyebabkan permintaan kereta tempatan ________________ (1) manakala penawaran
kereta ____________(1) Ini mewujudkan keadaan lebihan __________________ (1) dan harga kereta akan
_____________________

Kadar Upah (RM sejam)
D
30
T

S

20

L

10

K
S

D

Kuantiti buruh
0 100 200
400
600 900
5. Rajah di atas menunjukkan permintaan dan penawaran pasaran buruh.
Terangkan kedudukan pasaran pada
i.
titik T
(3m)
ii.
titik K
(3m)
iii.
titik L
(3m)
Pada titik T berlaku lebihan penawaran buruh sebanyak 800 orang dan kadar upah akan menurun
Pada titik L berlaku keseimbangan pasaran buruh iaitu permintaan sama dengan penawaran buruh
seramai 400 orang dan kadar upah tidak cenderung berubah.
Pada tiitk K berlaku lebihan permintaan buruh sebanyak 400 orang dan kadar upah akan meningkat.
6. Bagaimanakah kadar faedah ditentukan dalam pasaran? (6)
- Kadar faedah ditentukan oleh permintaan dan penawaran modal.
- Firma membuat permintaan terhadap modal melalui pinjaman dpd institusi
kewangan (seperti bank).Firma dikenakan faedah yang merupakan kos kepada permintaan modal.
Semakin tinggi kadar faedah, semakin rendah permintaan modal dan sebaliknya.
- Wujud hubungan songsang antara permintaan modal dengan kadar faedah.
Modal ditawarkan oleh isirumah melalui simpanan dibank. Isirumah menerima faedah sebagai ganjaran
untuk menawarkan modal.Semakin tinggi kadar faedah, semakin tinggi penawaran modal dan sebaliknya.
Wujud hubungan langsung antara penawaran modal dengan kadar faedah.
- Jika permintaan melebihi penawaran modal kadar faedah akan meningkat
-Jika penawaran melebihi permintaan modal, kadar faedah akan menurun
7. Jelaskan peranan isirumah dan firma dalam pasaran barang (4)
Peranan isirumah- pengguna barang- kepuasan maksimum
Peranan firma- pembekal barang- keuntungan maksimum
8. Jelaskan peranan isirumah dan firma dalam pasaran faktor. (4)
Peranan isirumah- pembekal faktor – terima ganjaran
Peranan firma- pengguna faktor- hasilkan barang dan perkhidmatan

Kerajaan telah melancarkan kempen galakan tabungan untuk pelajar
9. Jelaskan kesan kempen tersebut ke atas pasaran modal (4m)
Permintaan modal tetap, penawaran modal meingkat, lebihan penawaran modal, kadar faedah menurun.
10. Jelaskan kesan setiap tindakan berikut ke atas pasaran buruh di Malaysia.
Situasi
Permintaan
Penawaran
pasaran
pasaran
Pihak imigresan mengarahkan semua majikan Tetap
Turun
menghantar pulang semua buruh asing dalam
sektor pembinaan
Kerajaan meningkatkan insentif kepada firma
Turun
Tetap
elektronik yang menggunakan kaedah
intensif modal dalam pengeluaran

Keadaan
pasaran
Lebihan pm

Kadar
upah
Naik

Lebihan pn

Turun

11. Kenalpasti aliran berikut, sama ada aliran wang atau fizikal
a. Tanah untuk disewa
__________________
b. kereta dipamerkan di kedai
__________________
c. Puan Maimunah beli kereta berharga RM75 000
__________________
d. Syarikat Mutiara mengambil 30 pekerja baru
__________________
e. Encik Wong menerima dividen daripada syarikat Mutiara
__________________
1.
Pasaran
barang
2.

ISIRUMAH

4.

UNIT
EKONOMI
Y
y

Pasaran
X

3.

11. Berdasarkan rajah di atas, kenalpasti
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Uniti ekonomi Y
Pasaran X
Aliran 1
Aliran 2
Aliran 3
Aliran 4

Jadual di bawah menunjukkan penawaran Firma Lili dan Firma Lulu.
KUANTITI PENAWARAN (unit)
HARGA

FIRMA LILI

FIRMA LULU

10

5

10

20

10

20

30

15

30

12. Berdasarkan maklumat di atas:
i) Kirakan penawaran pasaran pada setiap tingkat harga. [3markah]
ii) Lukiskan keluk penawaran pasaran di atas kertas graf.
[Dengan skala 2 cm: 5 unit pada paksi kuantiti dan skala 2 cm:RM 10 padapaksi harga.]
[4markah]
iii) Terangkan pembentukan keluk penawaran pasaran di atas. [4markah]

Jadual di bawah menunjukkan harga, kuantiti permintaan dan kuantiti penawaran bagi Barang
Y
Harga (RM/ Kg)

Kuantiti Diminta (Kg)

Kuantiti Ditawarkan ( Unit)

10

250

50

20

200

100

30

150

150

40

100

200

50

50

250

13.Jelaskan keadaan pasaran pada tingkat berikut:
(i) RM 20
(ii) RM30

14

15

16 Berdasarkan situasi berikut, jelaskan kesan ke atas pasaran minyak kelapa sawit.
(Setiap situasi adalah secara berasingan)
(i) Tingkat teknologi dalam industri sawit semakin meningkat. [3 markah]
(ii) Kelapa sawit telah dijangkiti oleh sejenis penyakit yang belum diketahui puncanya. [3
markah]