SOALAN POPULAR EKONOMI

ASAS SPM 2014
CIKGU KARTHIK
SMK WANGSA MAJU SEKSYEN DUA, KL
karthikeyan65@gmail.com

Nota ini mengandungi kombinasi soalan popular untuk SPM 2014 disusun dan ditulis khas untuk pelajar SPM 2014
seluruh Malaysia yang disayangi.
Buatlah yang terbaik. Pastikan buat persiapan rapi sebelum menduduki kertas Ekonomi Asas. Good luck and hope to
see your happy face when receiving your results.
Soalan popular mengikut topik
Bab 1: pengenalan kepada Ekonomi

7

Subtopik
Definisi
Masalah
ekonomi
Masalah
asas
ekonomi
Jenis
barang
Sistem
ekonomi

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014SEK,
SEPP

Islam

SEK,
SEPP

SEK,
SEI

SEI

SEC

SEI

SEC

SEK
SEPP

1.

Berikan maksud ekonomi (3)
Ekonomi ialah satu bidang sains sosial yang mengkaji bagaimana manusia menggunakan sumber ekonomi yang terhad untuk
memenuhi kehendak yang tidak terhad.
2.
Encik John ialah pemilik pasar mini Maju. Beliau
mempunyai dua orang pekerja. Baru-baru ini beliau
mendapat pinjaman sebanyak RM50 000 daripada
BSN untuk memperbesarkan perniagaannnya.
Terangkan sumber ekonomi dalam situasi di atas(8)
Buruh-dua orang pekerja. Orang yang menyumbangkan
tenaga mental dan fizikal. Pemiliknya mendapat upah
Modal-Pinjaman RM50 000. Wang yang digunakan
dalam proses pengeluaran. Pemiliknya mendapat
faedah
Usahawan-Encik John. Orang yang menggabungkan
faktor pengeluaran dan menerima untung.

Jelaskan sumber ekonomi dalam rajah di atas. (6m)

Encik Saiful bekerja di Kilang Kasut Nakki. Encik Saiful memiliki sebuah rumah teres di Seremban dan membayar
cukai pintu sebanyak RM400 setahun kepada Majlis Perbandaran seremban
3. a. i. Nyatakan tiga unit ekonomi yang terdapat dalam situasi di atas.
(3m)
Encik Saiful ialah isirumah
Kilang Kasut Nakki ialah firma
Kenalpasti/nyatakan/namakan
Majlis Perbandaran seremban ialah kerajaan
/tentukan mesti sebut gambar 1,2

/tentukan mesti sebut gambar 1,2
atau nama unit yg dinyatakan
dalam soalan

ii. Terangkan masalah kekurangan yang dihadapi oleh tiga unit
ekonomi tersebut.
(3m)
kekurangan Encik Saiful ialah pendapatan terhad manakala kehendak tidak terhad
kekurangan Kilang kasut Nakki ialah sumber ekonomi terhad manakala projek tidak terhad
kekurangan Majlis perbandaran seremban ialah sumber hasil terhad manakala projek pembangunan tidak terhad

8

Jgn keliru antara masalah
ekonomi (K,P,KL) dgn
masalah asas ekonomi
(ABBU)

4.a.Nyatakan unit ekonomi dalam gambar 1 dan 2
b.Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh unit ekonomi dalam gambar 2
a. Gambar 1 ialah isirumah dan gambar 2 ialah firma
b. kekurangan sumber ekonomi- pilihan projek–keuntungan maksimum, Kos lepas- projek ke2 terbaik
Maklumat berikut menunjukkan anggaran perbelanjaan kerajaan bagi dua buah projek.
Projek Sekolah Sukan Bukit Putera

Hospital Besar Bachok

RM 2.1 Juta

RM 2.4 Juta

5.Kerajaan tidak mampu untuk membina kedua-dua projek tersebut secara serentak kerana peruntukan yang ada
hanya RM 3 juta.
Jelaskan masalah ekonomi yang dihadapi oleh kerajaan [ 5 markah]
kekurangan hasil - pilihan projek pembangunan hospital besar Bachok –kebajikan rakyat yang maksimum, Kos lepas-projek
pembangunan ke2 terbaik- projek sukan bukit putera

Bagaimana?
Bagaimana?
Nyatakan
Nyatakan
cara
cara

6. a.
b.

Apakah masalah ekonomi yang dihadapi oleh syarikat tersebut?
Bagaimanakah syarikat tersebut menyelesaikan masalah tersebut? (6m)

kekurangan sumber ekonomi- pilihan projek kasut –keuntungan maksimum, Kos lepas-projek ke2 terbaik- selipar

Huraikan
Huraikan
Mesti
Mesti ada
ada
fakta
fakta dan
dan
banyak
banyak
huraian
huraian

7. Huraikan masalah ekonomi yang dihadapi oleh Negara M dan syarikat JS[10 markah]
Negara M- kekurangan sumber hasil, pilihan projek pembangunan- kebajikan maksimum, kos lepas pembinaan sekolah
Syarikat J-kekurangan sumber ekonomi, pilihan projek-keuntungan maksimum, kos lepas pengeluaran produk baru

Syarikat Melor bercadang untuk menawarkan beras bermutu tinggi dengan menggunakan teknik pengeluaran moden

9

8. a. Nyatakan dan terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh syarikat tersebut (6)
Berapa hendak dikeluarkan?
Kuantiti beras yang hendak dikeluarkan bergantung kepada permintaan masyarakat.
Untuk siapa dikeluarkan?
Pengguna yang akan membeli beras iaitu golongan kaya atau golongan miskin yang ditentukan melalui kuasa beli.
b. Jelaskan masalah asas ekonomi yang telah diselesaikan oleh syairkat tersebut (2m)
Apa yg hendak dikeluarkan – beras
Bagaimana hendak dikeluarkan- teknik pengeluaran moden
Perbualan berikut tentang masalah asas ekonomi antara dua orang sahabat. Masalah asas ekonomi perlu
Fitri :
Menjadi sungguh hasil tanaman kelapa sawit kamu.
dinyatakan penuh
Nazri : Syukurlah... dapatlah kira-kira 10 tan musim ini
9. Terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan dalam situasi di atas. (4)
Bagaimana hendak dikeluarkan- cara pengeluaran minyak sawit- untung maksimum
Untuk siapa dikeluarkan- agihan minyak sawit - agihan pendapatan

10. a.Kenalpasti jenis barang di atas
b. Bandingkan dua barang di atas (6)

Soalan bandingkan mesti
beri persamaan dan
perbezaan

Gambar 1- barang awam dan gambar 2- barang ekonomi
Persamaannya
Kedua-duanya mempunyai kos lepas
Kedua-duanya mempunyai penawaran yg terhad
Perbezaannya
Gambar 1
Disediakan oleh kerajaan
Tiada pengecualian penggunaan

Gambar 2
Disediakan oleh sektor swasta
Ada pengecualian penggunaan

Soalan nyatakan tak perlu
huraian. Hanya fakta
sahaja

Barang X
Dikeluarkan oleh kerajaan
11. a. Apakah barang X (1)
b. Nyatakan tiga ciri lain barang X (3)
a.barang awam
b. tiada bayaran, penawaran terhad, ada kos lepas
-

Negara A
Sumber ekonomi milik individu
Pengguna bebas membuat pilihan

-

Negara B
Sumber ekonomi milik kerajaan
Pengguna tidak bebas membuat pilihan

12. Namakan sistem ekonomi yang diamalkan oleh
i. Negara A
ii. Negara B (2m)

(A- Sisitem ekonomi kapitalis, B-sistem ekonomi perancangan pusat atau sosialis)
10

a.

Bezakan cara penyelesaian masalah asas ekonomi apa dan bagaiamana hendak dikeluarkan oleh sistem
ekonomi negara A dengan sistem ekonomi negara B. (4)

Masalah asas
ekonomi
Apa
Bagaimana

Sistem ekonomi negara A

Sistem ekonomi negara B

Jenis barang yang hendak dikeluarkan
bergantung kepada mekanisme harga
Firma akan memilih teknik pengeluaran yang
memaksimumkan keuntungan dan
meminimumkan kos

Diputuskan oleh kerajaan
Kerajaan menenentukan teknik pengeluaran
dan memilih kaedah yang membawa
kebajkan maksimum, mengutamakan intensif
buruh

13. Nyatakan sistem ekonomi dalam gambar 1 dan gambar 2
Bezakan tiga ciri lain sistem ekonomi pada (a)
Gambar 1- SEK, Gambar 2-SEPP
Gambar 1
Persaingan bebas
Motif keuntungan maksimum
Pemilikan sumner oleh individu dan swasa

Gambar 2
Persaingan tidak wujud
Motif kebajikan masyarakat
Pemilikan sumber oleh kerajaan

14. Perbualan berikut adalah berkaitan dengan ciri-ciri sistem ekonomi dua buah negara.
Individu Q : Seronoklah tinggal di negara awak. Bebas memilih apa sahaja barang yang
disuka Di negara saya, semua pilihan ditentukan oleh kerajaan.
Individu R : Ya, kami bebas memilih barangan yang dikeluarkan.
(i) Tentukan sistem ekonomi di negara individu Q dan individu R? (2)
(ii) Bezakan empat ciri lain antara kedua-dua sistem ekonomi tersebut (8)
individu Q- SEPP, Individu R-SEK
Sistem ekonomi negara Individu Q
Persaingan tidak wujud
Motif kebajikan maksimum
Pemilikan sumner oleh kerajaan
Penentuan harga oleh kerajaan

Sistem ekonomi negara individu R
Persaingan bebas
Motif keuntungan maksimum
Pemilikan sumber oleh swasta
Penentuan harga oleh kuasa pasaran

Negara A

Negara B

Pengguna dan pengeluar
menentukan semua jenis
barangan

Unit Peraneangan Ekonomi yang
menentukan semua jenis
barangan

15. (i) Namakan sistem ekonomi yang diamalkan oleh Negara B. [1 markah]

11

(ii) Terangkan masalah asas ekonomi yang belum diselesaikan oleh Negara A. (6)
(i)
(ii)

Sistem ekonomi perancangan pusat
Negara A mengamalkan SEK
Berapa hendak dikeluarkan- permintaan masyarakat
Bagaimana hendak dikeluarkan- kaedah untung maksimum
Untuk siapa dikeluarkan- agihan pendapatan

16. i) Tentukan sistem ekonomi di negara Azuan bekerja [I markah]
(li) Terangkan tiga ciri lain sistem ekonomi di negara Azuan bekerja [6 markah)
Negara A
sumber ekonomi dimiliki oleh individu dan swasta
Negara B
Sumber ekonomi dimiliki oleh sektor swasta dan kerajaan
17.a. i. Apakah sistem ekonomi yang diamalkan oleh negara A dan
negara B?
(2m)
A mengamalkan sistem ekonomi kapitalis dan negara B mengamalkan sistem ekonomi campuran
ii. Terangkan cara penyelesaian masalah asas ekonomi berikut oleh
negara A dan negara B
a. Apa yang hendak dikeluarkan
(3m)
Negara A, pihak swasta keluarkan barang mengikut permintaan masyarakat
Negara B pihak swasta keluarkan barang ikut permintaan masyarakat. Kerajaan pula menyediakan barang awam,
b. Berapa yang hendak dikeluarkan
(3m)
Negara A, pihak swasta kuantiti barang mengikut permintaan masyarakat
Negara B, pihak swasta keluarkan kuantiti barang mengikut permintaan masyarakat. Kerajaan mempengaruhinya dengan
mengenakan cukai atau memberi subsidi
c. Bagaimana hendak dikeluarkan
(3m)
Negara A, pihak swasta akan memilih cara pengeluaran yang membawa untung maksikum.
Negara B pula pihak swasta akan memilih cara pengeluaran yang membawa untung maksikum . Kerajaan akan memilih
teknik pengeluaran yang membawa kebajikan maksimum kepada rakyat.

-

Negara A
Sumber ekonomi milik individu
Pengguna bebas membuat pilihan

-

18. Namakan sistem ekonomi yang diamalkan oleh
i. Negara A
ii. Negara B (2m)
17. SEK, B-SEPP)

12

Negara B
Sumber ekonomi milik kerajaan
Pengguna tidak bebas membuat pilihan

b.

Bezakan cara penyelesaian masalah asas ekonomi apa dan bagaiamana hendak dikeluarkan oleh sistem
ekonomi negara A dengan sistem ekonomi negara B. (4)

Masalah asas
ekonomi
Apa
Bagaimana

Sistem ekonomi negara A

Sistem ekonomi negara B

Jenis barang yang hendak dikeluarkan
bergantung kepada mekanisme harga
Firma akan memilih teknik pengeluaran yang
memaksimumkan keuntungan dan
meminimumkan kos

Diputuskan oleh kerajaan
Kerajaan menenentukan teknik pengeluaran
dan memilih kaedah yang membawa
kebajkan maksimum, mengutamakan intensif
buruh

19. Bezakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi perancangan pusat dari segi
a. Pemilikan sumber
b. Pilihan
c. Persaingan
d. Penentuan harga (8m)
Sistem ekonomi Islam
Sumber ekonomi milik Tuhan

Sistem ekonomi perancangan pusat
Sumber ekonomi milik kerajaan

Pilihan bebas tetapi ikut hukum syarak
Wujud persaingan sihat
Harga ditentukan oleh mekanisme harga dan kerajaan

Pilihan tidak bebas
Tiada persaingan
Harga ditentukan oleh kerajaan

20. Jelaskan empat ciri sistem ekonomi kapitalis (4)
- pengguna bebas membuat pilihan
- persaingan bebas antara pengeluar
- pemilikan sumber oleh individu dan swasta
- keputusan ekonomi dibuat oleh sektor swasta

Bab 2:Pendapatan dan penggunaan pendapatan individu
Subtopik
Pekerjaan
Jenis
Pendapatan
Sumber
pendapatan
Pendapatan
bolehguna
Keperluan dan
kehendak

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014Perbelanjaan

penggunaan
Belanjawan

peribadi
Tabungan,
Pel
Tab
Pel
Pinj
Pinj Pelaburan
pinjaman dan
pelaburan
1. Perbandingan kerjaya
(upah wang, faedah sampingan, jarak,suasana, kelayakan, pengaruh, keadaan ekonomi, prospek)
Bezakan kerjaya
Kenapa pilih kerjaya A dan tidak memilih kerjaya B
Kenapa pilih kerjaya A
Contoh faedah sampingan
a. Bezakan kerjaya pengurus kilang dengan pegawai polis. (4)
Pengurus kilang
Pegawai polis
Sektor kedua
Sektor ketiga
Suasana kerja berisiko rendah
Suasana kerja berisiko tinggi
b. Berikan lima contoh faedah sampingan (5)
Bonus, cuti, rawatan perubatan, tempat tinggal, elaun

13

Iklan A
Pengawal kewangan bank

Jawatan

Jawatan

Iklan B
Eksekutif pemasaran

Kelayakan

Sarjana muda ekonomi
(kepujian)

Kelayakan

Sarjana muda ekonomi

Gaji

RM2300 sebulan

Gaji

RM2900 sebulan

Kemudahan

Rawatan perubatan percuma,
faedah pinjaman perumahan
4% setahun , elaun lebih
masa

Kemudahan

Rawatan perubatan percuma

Keutamaan

Pengalaman adalah suaut
kelebihan (latihan disediakan)

Keutamaan

Pengalaman 2-3 tahun serta
mempunyai lesen memandu
yang sah dan kereta sendiri

Semua permohonan hendaklah dialamatkan kepada

Semua permohonan hendaklah dialamatkan kepada

Bahagian Pentadbiran organisasi
Bank Kedondong Berhad,
Jalan Ding Dong
Kuala Lumpur

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Syarikat Buku Melor Berhad
Johor Bahru

c.

Setelah meneliti iklan diatas, Encik Saiful yang tinggal di Seremban telah membuat keputusan untuk
bekerja di bank kedondong Berhad.
Terangkan sebab Encik Saiful berbuat sedemikian. (6)
-

Faedah sampingan lebih banyak seperti elaun lebih masa
Jarak lebih dekat iaitu kuala lumpur lebih dekat berbanding johor bahru.
Encik Saiful tidak memilik pengalaman, iklan B memerlukan pengalaman

d.

Markah hanya
diberi untuk
jarak, kelayakan
akademik ,
pengalaman,
faedah
sampingan,
suasana tempat
kerja sahaja

(i) Nyatakan sektor ekonomi bagi gambar 4 dan gambar 5. [2 markah]
G4- sektor utama, G5-sektor ketiga
ii) Jelaskan perbezaan kerjaya gambar 4 dan gambar 5. [4 markah]
Gambar 4
Gambar 5
Pendapatan tidak tetap
Pendapatan tetap
Suasana tempat kerja kurang selesa
Suasana tempat kerja lebih selesa

Maklumat berikut berkaitan dengan syarikat ABC yang mengeluarkan 25 000
buah buku Ekonomi Asas.
Kos tetap: RM50 000
Kos berubah: RM45000
2.

Jika harga sebuah buku ialah RM4, hitungkan keuntungan atau kerugian syarikat tersebut. (3)

Untung = Jumlah hasil –jumlah kos
25 000 (RM4) – RM95000= RM5000

14

3. Jelaskan tiga sebab usahawan mendapat keuntungan (3)
menanggung risiko, urus perniagaan dgn jaya, idea, gabungkan faktor
Pendapatan bulanan
RM3 000
Caruman KWSP
RM330
Caruman PERKESO
RM15
Cukai pendapatan
RM100
Perbelanjaan penggunaan RM 1 800
4. Jadual di atas menunjukkan maklumat tentang penyata pendapatan dan perbelanjaan seseorang individu.
a. Berdasarkan jadual tersebut kirakan
i. pendapatan boleh guna (3)
RM3000- (330+15+100) = RM2555

Jalan kerja lengkap
perlu diberi jika
markahnya banyak

ii. tabungan
RM2555-1800 = RM755

b. Bagaimanakah individu tersebut membelanjakan pendapatan boleh gunanya? (9)
Individu membelanjakan PBG untuk perbelanjaan penggunaan dan tabungan. Perbelanjaan penggunaan terdiri dpd membeli
barang tahan lama seperti perabot, barang tidak tahan lama seperti makanan dan perkhidmatan seperti perubatan. Tabungan
ialah baki pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan dan disimpan dibank untuk tujuan kecemasan.
5. Bandingkan upah dengan sewa. (6)
Persamaannnya: kedua-dua merupakan pendapatan faktor , diterima kerana memberi sumbangan dalam proses
pengeluaran, dikenakan cukai pendapatan
Upah
Diterima oleh buruh
Diterima kerana menyumbangkan tenaga mental dan
fizikal

Sewa
Diterima oleh pemilik tanah
Diterima kerana memberi hak penggunaan kepada orang lain

PENDAPATAN BOLEH GUNA

6.

a. Apakah X? (1)
b.Terangkan dua komponen X (4)

X ialah potongan wajib.
Dua komponen X ialah
Caruman KWSP iaitu bayaran wajib yang dibuat oleh pekerja dan majikan untuk kegunaan pekerja selepas bersara.
Caruman PERKESO iaitu bayaran wajib yang dibuat oleh pekerja dan majikan untuk melindungi risiko di tempat kerja
seperti kemalangan

7. Bezakan pendapatan faktor dengan pendapatan bukan faktor (4)
Pendapatan faktor
Pendapatan bukan faktor
Diterima kerana memberi sumbangan dalam aktiviti
Diterima walaupun tidak memberi sumbangan dalam aktiviti
Pengeluaran
pengeluaran
Contohnya upah
Contohnya pencen
8.

Encik Azman telah mengusahakan tanahnya dengan menanam pokok pisang. Encik Azman juga memberikan
kebenaran kepada Encik Saiful untuk mengusahakan sebahagian tanahnya. Encik Saiful membuka sebuah
ladang koko. Encik Azman juga bekerja sebagai pemetik buah koko di ladang Encik Saiful.
Jelaskan jenis pendapatan yang diterima oleh Encik Azman (6)

15

Menerima untung kerana mengusahakan tanah.
Menerima sewa kerana memberi hak penggunaan tanah kepada orang lain
Menerima upah kerana bekerja sebagai pemetik buah koko
9.

-

Maklumat berikut berkaitan dengan Encik Safwan
Encik Safwan membuat pinjaman di Bank X untuk membeli kereta. Kadar faedah yang
dikenakan adalah sebanyak 4.3 peratus.
Jelaskan tiga sebab Bank X mengenakan kadar faedah kepada Encik Safwan [3 markah]
Penurunan nilai wang pada masa depan kerana peningkatan kadar inflasi
Bank menanggung risiko kerana kemungkinan Encik Safwan gagal membayar balik pinjaman
bank menanggung kos pengurusan seperti kos doumentasi
Encik Tan bekerja sebagai pegawai
bank

Encik Rajoo merupakan pemilik pasar mini
Rajoo

10. i. Kenalpasti cara individu di atas memperoleh pendapatan (2)
ii. Jelaskan dua cara tersebut (4)
i.
ii.

Encik Tan bekerja dengan orang lain dan Encik Rajoo bekerja sendiri
Individu yang bekerja sendiri akan menerima untung sebagai ganjaran dan perlu berani menanggung risiko Individu
yang bekerja dengan orang lain akan menerima upah sebagai ganjaran kerana menyumbangkan tenaga mental dan
fizikal dalam proses pengeluaran

11. Nyatakan lima kesan yang mungkin berlaku jika individu gagal merancang perbelanjaannya (5)
- tabungan berkurang
- pinjaman meningkat
- perkara penting ditangguhkan
- berlaku pembaziran
- menyebabkan inflasi

16

13. Sediakan penyata belanjawan peribadi Puan Naimah untuk bulan berikutnya. [8 markah]
Belanjawan Peribadi Puan Naimah
Pendapatan bulanan

RM1 800

Tolak potongan wajib
Zakat
Cukai pendapatan

50
70

Pendapatan boleh guna

Belanjawan peribadi
anda perlu ada
Tajuk
Pendapatan boleh guna
Perbelanjaan disusun
ikut keutamaan
Baki/tabungan

1 680

Perbelanjaan
Sewa rumah

400

Ansuran kereta

450

Perubatan

100

Makanan

300

Bil air,elektrik dan telefon
Wang saku

50
100

Akhbar

20

Derma

20

Jumlah perbelanjaan
Baki

1 440
240

14. Bezakan pelaburan dan tabungan (6)
Tabungan
Baki pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan.
Contohnya simpan di bank
Mendapat pulangan berbentuk faedah

Pelaburan
Akativiti menambah stok modal
Contohnya membeli aset tetap spt rumah
Mendapat pulangan berbentuk untung

Aktiviti A
Puan Wong menyimpan RM50 000 dalam akaun
simpanan tetap di sebuah bank perdagangan

Aktiviti B
Encik Mahmud telah membeli sebuah mesin jahit baru
untuk digunakan dalam kedainya

15. a. Kenalpasti aktiviti A dan Aktiviti B (2)
b. Nyatakan pulangan yang diterima oleh setiap individu di atas daripada aktiviti yang dilakukan. (2)

17

a.
b.

A- tabungan B- pelaburan
A- menerima faedah B-menerima keuntungan

Jalan kerja lengkap
perlu diberi jika
markahnya banyak

Pasar Raya KTK telah membeli sebuah bangunan baru tiga tingkat di kajang. Pasar raya ini juga telah membeli
barang niaga bernilai RM300 000 . Baru-baru ini lima puluh pekerja telah ditaja oleh pasar raya KTK untuk kursus
komputer.
16. Berdasarkan maklumat di atas,terangkan bentuk-bentuk pelaburan yang telah dilakukan oleh pasar raya
tersebut
(6m)
Membeli aset tetap- beli bangunan baru tiga tingkat.
Membeli stok- beli barang berniaga bernilai RM300 000
Melabur dalam sumber manusia- menghantar pekerja untuk kursus komputer
17. Bandingkan pulangan tabungan dengan pulangan pelaburan (6m).
Persamaannya ialah
Kedua-duanya meningkatkan pendapatan individu
Kedua-duanya dikenakan cukai pendapatan
Perbezaannya ialah
Pulangan tabungan
Menerima faedah
Pulangan rendah

Pulangan pelaburan
Menerima keuntungan
Pulangan tinggi

Pulangan tetap

Pulangan tidak tetap

18. Encik Azman telah menerima ganjaran sebanyak RM150000 apabila bersara sebagai pengetua sebuah sekolah
menengah di Kuala Lumpur.
Cadangkan tiga cara wang itu boleh digunakan oleh Encik Azman untuk menambahkan pendapatannya (9m)
Memulakan perniagaan spt kedai buku dapat untung
Membeli asset tetap seperti rumah dapat sewa
Menyimpan dibank seperti dalam akaun simpanan tetap dapat faedah
Gaji bulanan Encik Ahmad ialah RM2 000. Beliau juga menerima sewa bulanan sebanyak RM1 000 daripada rumah
kedai yang dimilikinya. Beliau mencarum 11% kepada KWSP setiap bulan dan caruman PERKESO ialah 0.5%.
Encik Ahmad juga membayar zakat sebanyak RM30 dan cukai pendapatan sebanyak RM100 setiap bulan. Encik
Ahmad menabung sebanyak RM500 setiap bulan di BSN.
19. a. Kirakan caruman bulanan Encik Ahmad kepada KWSP dan PERKESO
(3m)
b.. Hitungkan pendapatan boleh guna Encik Ahmad
(3m)
Caruman KWSP
: RM2000x11% = RM___________
Caruman PERKESO :
RM2000x0.5% = RM_________
Pendapatan boleh guna: RM2000+1000- (220+10+30+100)
: RM_________

Untuk mengira
KWSP dan
Perkeso hanya
pendapatan
bekerja diambil
kira

20 (i) Terangkan bentuk pelaburan selain daripada yang dimaksudkan oleh Azmi ?[3 markah]
(ii) Bezakan bentuk pulangan antara Azmi dan Rashid ? [5 markah]

18

21(i) Terangkan sumber pendapatan Encik Lim, Encik Raja dan Puan Ani. [6 markah]
(ii) Berdasarkan situasi di atas, mengapakah Puan Ani mengingatkan dirinya supaya
merancang perbelanjaan dengan baik dan berhemah ? [5 markah]
Bab 3: isirumah sebagai pengguna
Subtopik
Definisi dan peranan
Isi rumah
Hukum permintaan
Penentu permintaan
Keanjalan
permintaan

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


2013

2014

Syarikat Putra mengeluarkan basikal berjenama Putra. Encik Rizal bekerja sebagai kerani di syarikat Putra dan
menerima upah sebanyak RM1 500 sebulan. Dia membeli dua buah basikal keluaran syarikatnya dengan harga
sebanyak RM500.
1. a. Kenalpasti unit ekonomi dalam situasi di atas (2)
b. Jelaskan peranan Encik Rizal dalam ekonomi (6)
Syarikat Putra-firma dan Encik Rizal-isirumah
Encik Rizal merupakan pembekal faktor iaitu bekerja sebagai kerani dan menerima gaji sebanyak RM1 500. Encik Rizal juga
merupakan pengguna barang dan perkhidmatan iaitu mmebeli basikal untuk mencpai kepuasan maksimum

2.

Andaikan kerajaan telah menurunkan kadar caruman pekerja kepada KWSP.
Apakah kesan tindakan kerajaan tersebut ke atas permintaan barang berikut?
i. gula
ii. perabot import (4)
Pendapatan boleh guna individu akan meningkat. Ini menyebabkan permintaan gula tidak berubah kerana ia merupakan
barang mesti, Permintaan perabot mewah pula meningkat kerana ia merupakan barang kehendak.

Untuk
Untuk tafsir
tafsir keanjalan,
keanjalan, sebut
sebut

Jenis barang

Peratus perubahan
Peratus perubahan
jenis
jenis keanjalan
keanjalan dulu,
dulu,
harga (%)
Kuantiti diminta (%)
kemudian
kemudian harga:
harga: 1%,
1%, kuantiti
kuantiti
Televisyen
20
40
ikut
nilai
keanjalan.
ikut nilai keanjalan.
Garam
50
5
3. Jadual di atas menunjukkan peratus perubahan harga dan kuantiti diminta untuk televisyen dan garam.
a. Hitungkan dan tafsirkan nilai keanjalan harga permintaan untuk dua barang tersebut (6 m)

19

b. Mengapakah keanjalan harga permintaan barang tersebut sedemikian? (5m)
c. Nyatakan strategi penjual untuk memaksiumukan hasil jualan bagi kedua-dua barang tersebut (2m)
a. Nilai keanjalan televisyen ialah 2. Ini bererti permintaan televisyen ialah anjal kerana perubahan harga sebanyak 1% akan
menyebabkan perubahan kuantiti diminta sebanyak 2%.
Nilai keanjalan garam ialah 0.1. Ini bererti permintaan garam ialah tidak anjal kerana perubahan harga sebanyak 1% akan
menyebabkan perubahan kuantiti diminta sebanyak 0.1%.
b. Permintaan TV anjal kerana ia merupakan barang kehendak, melibatkan perbelanjaan yang besar dan ada pengganti
Permintaan garam tidak anjal kerana ia merupakan barang mesti, perbelanjaan kecil dan tiada pengganti hampir
c. Penjual mesti menurunkan harga televisyen dan menaikkan harga garam

Untuk jenis soalan ini,
Pastikan 1 atau 2 keluk.
Jika satu keluk-perubahan
kuantiti (harga)
Jika dua keluk- perubahan
permintaan(faktor lain dan
harga tidak berubah)

Harga (RM)
D
15

W

10

V

5

D
Kuantiti (unit)

0

100

300

400

Keluk permintaan Barang M
4. Terangkan/ Jelaskan pergerakan titik V ke W (4m)
Kuantiti diminta barang M telah ____________________
Disebabkan oleh _____________________harga barang M.
Ini berlaku di atas keluk permintaan yang _____________
Diandaikan ______________________________ lain tidak berubah.

Kenalpasti permintaan atau penawaran
Kalau permintaan- pengganti, penggenap,
citarasa, musim, dasar kerajaan, ,
pendapatan, jangkaan pengguna

Tahun
Jumlah (unit)
2010
44 105
2011
32 890
2012
26 599
5. Berdasarkan jadual ,jelaskan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perubahan tersebut jualan kereta tersebut.
(4)
Pendapatan pengguna menurun menyebabkan pengguna kurang mampu membeli kereta
Dasar kerajaan menaikkan kadar faedah menyebabkan pembelian kereta berkurang kerana pengguna kurang
menggunakan kemudahan sewa-beli untuk membeli kereta.
Harga barang penggenap iaitu harga minyak petrol telah meningkat

Jika keluk pm beralih ke kanan – hrg
pengganti naik,, harga penggenap turun,
citarasa naik , musim perayaan, dasar
kerajaan- kempen positif, , pendapatan
naik , jangkaan pengguna harga akan naik

Harga (RM)
D0

D1

40
D0
0

20

D1
30

Kuantiti (ribu unit)

6. Rajah di atas merupakan keluk permintaan kasut Adikdas pada tahun 2014
i. Apakah yang ditunjukkan oleh peralihan keluk DoDo ke D1 D1? (1m)
Permintaan kasut Adikdas telah meningkat
ii. Jelaskan empat sebab berlaku perubahan permintaan itu (4m)
Musim perayaan menjelang tiba
Pendapatan individu telah meningkat
Citarasa pengguna terhad kasut Adikdas telah meningkat
Harga penggantinya iaitu harga kasut jenama lain meningkat
7. Bezakan barang pengganti dan barang penggenap (4m)
Barang pengganti
Barang penggenap
Dua barang yang boleh diganti
Dua barang yg perlu digunakan
antara satu sama lain
bersama
Contohnya perkhidmatan teksi
Kereta dengan minyak petrol

20

dengan perkhidmatan bas

8. Terangkan kesan terhadap permintaan kereta PROTON mengikut
teori ekonomi apabila
a. Harga minyak petrol meningkat (2m)
b. Harga kereta Toyota menurun (2m)
c. Pendapatan pengguna meningkat (2m)
Permintaan proton menurun kerana barang penggenap
Permintaan proton menurun kerana barang pengganti
Permintaan proton meningkat kerana barang kehendak
Jenis barang

Nilai keanjalan harga permintaan

A
1.5
B
0.3
9. a.Tafsirkan nilai keanjalan setiap barang di atas. (4)
Barang A permintaannya anjal. Perubahan harga 1 % menyebabkan perubahan kuantiti sebanyak 1.5 %
Barang B permintaannya tidak anjal. Perubahan harga 1 % menyebabkan perubahan kuantiti sebanyak 0.3%
b. Terangkan tindakan penjual untuk memaksimumkan keuntungan bagi setiap barang tersebut. (4m)
Barang A - turunkan harga dan hasil jualan meningkat
Barang B- naikkan harga dan jualan meningkat
10. Jadual di bawah menunjukkan pekali keanjalan harga permintaan untuk tiga jenis barang
Jenis barang
Darjah keanjalan

Barang A
0.4

Barang B
1.0

Barang C
2.8

a.

Tentukan jenis keanjalan untuk
i.
Barang A- pm tidak anjal
ii.
Barang B- pm anjal satu atau uniti
iii.
Barang C- permintaan anjal

b.

Tafsirkan keanjalan untuk
i.
Barang A- perubahan harga 1% menyebbakan perubahan kuantiti 0.4%
ii.

c.

Barang C- perubahan harga 1 % menyebabkan perubahan kuantiti 2.8%

Berikan satu contoh untuk
i.
Barang A- garam
ii.
Barang C- televisyen

Harga (RM)
Db
Da
5
2

21

Da
Db
Kuantiti (kg)
0

10

12

18

11. Rajah di atas menunjukkan keluk permintaan untuk dua jenis barang iaitu barang A dan barang B.
Berdasarkan rajah di atas,
a. Hitungkan keanjalan harga permintaan untuk barang A dan barang B apabila harga berubah dari RM5 ke RM2.
(4m)

Barang A- 1.33, Barang B- 0.33
b. Nyatakan kesimpulan anda tentang nilai keanjalan untuk barang A dan barang B (2m)
Permintaan barang A anjal dan permintaan barang B tidak anjal

12. Jadual di bawah menunjukkan harga dan kuantiti permintaan unutk barang A, barang B dan barang C
Harga (RM)
Barang A
10
6

5
7

Kuantiti diminta untuk
Barang B
10
9

Barang C
10
2

a.

Hitungkan keanjalan harga permintaan untuk barang A, barang B dan barang C (6m)
Barang A- 1, Barang B- 0.25, barang C- 2

b.

Barang manakah mempunyai keanjalan uniti? (1)
Barang A

c.

Barang manakah mungkin sekali barang mesti? (1)
Barang B

d.

Adakah kenaikan harga barang B meningkatkan hasil jualan penjual? Buktikan (3)
Ya, jualan barang B telah meningkatkan sebanyak RM13 iaitu ( RM7x9 unit) – (RM5x10)

Jika soalan menyatakan WAJARKAH/
ADAKAH ANDA BERSETUJU?
Perlu sebut ya atau tidak

Bab 4: Firma sebagai pengeluar
Subtopik
Definisi dan
peranan firma
Pengeluaran

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Kos
Hukum
penawaran
Penentu
penawaran
Keanjalan
penawaran

20061.Berikan maksud pengeluaran (3)
Pengeluaran ialah aktiviti menggabungkan input untuk menghasilkan output. Pengeluaran bertujuan memenuhi keperluan dan
kehendak pengguna.

Syarikat Putra mengeluarkan basikal berjenama Putra. Encik Rizal bekerja sebagai kerani di syarikat
Putra dan menerima upah sebanyak RM1 500 sebulan. Dia membeli dua buah basikal keluaran
syarikatnya dengan harga sebanyak RM500.
2. a. Kenalpasti unit ekonomi dalam situasi di atas (2)
b. Bezakan dua unit ekonomi tersebut (4m)
Syarikat Putra- Firma

22

Encik Rizal – isirumah
Syarikat Putra
Merupakan pengguna faktor
Bermotif keuntungan maksimum

Encik Rizal
Merupakan pembekal faktor
Bermotif kepuasan maksimum

Jumlah keluaran boleh dicari dengan
Keluaran purata X input berubah
Jumlah keluaran asal + keluaran sut
Keluaran purata ialah
Jumlah keluaran / input berubah
Keluaran sut ialah : Δ jumlah keluaran / Δ input berubah

Input tetap

Input berubah

Jumlah keluaran

Keluaran purata

Keluaran sut

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
10
21
a
46
56
64
c
68
f

10
10.5
11
11.5
11.2
10.6
d
8.5
7.3

10
11
12
13
b
8
4
e
-2

3.Jadual di atas menunjukkan fungsi pengeluaran jangka pendek sebuah firma.
i. Tentukan nilai a,b,c,d, e dan f (6m)
ii. Terangkan hubungan antara
a. input berubah dengan keluaran purata (3)
b. input berubah dengan keluaran sut (5)
a = 33, b= 10, c= 68, d= 9.71, e= 0, f= 66
a.
b.

Antara input berubah 1 hingga 3, keluaran purata semakin meningkat.
Keluaran purata mencapai nilai maksimum pada input berubah yang ke 4
Antara input berubah 5 hingga 9, keluaran purata menurun
Antara input berubah 1 hingga 3, keluaran sut semakin meningkat
Pada input berubah ke empat, keluaran sut mencapai nilai maksimum
Antara input berubah 5 hingga 7, keluaran sut semakin menurun
Pada input berubah ke 8, keluaran sut mencapai nilai sifar
Pada input berubah ke9 , keluaran sut mencapai nilai negatif

Kos tetap
Kos berubah
Keluaran
Harga seunit

Untuk soalan ini anda
perlu menyatakan
input dari berapa ke
berapa
untuk nilai maksimum
sebut input yang mana.

RM40 000
RM20 000
80 000 unit
RM0.65

4. Berdasarkan maklumat di atas,
i. Hitungkan kos purata dan jumlah keuntungan atau kerugian syarikat Zico Sdn. Bhd (4m)
Kos purata = Jumlah kos/ bilangan keluaran

23

RM40 000 + RM20 000 / 80 000
RM0.75
Kerugian sebanyak RM8000 iaitu RM52 000- RM60 000

Harga
S
5

w

4

x
S

0

Kuantiti
10

40

5. Berdasarkan rajah di atas, jelaskan pergerakan titik w ke x (4m)
Kuantiti ditawar barang telah menurun dari 40 ke 10
Disebabkan oleh penurunan harga barangitu dari RM5 ke RM$
Ini berlaku di atas keluk penawaran yang sama
Diandaikan faktor lain tidak berubah.
6. Lukiskan dan bezakan keluk permintaan dan keluk penawaran (8m)
Harga
D

Harga
S
D

0

S
Ktt diminta

Mencerun kebawah dari kiri ke kanan
Menunjukkan hubungan
antara harga dengan kuantiti diminta
Mempunyai kecerunan

0

Ktt ditawar

Mencerun ke atas dari kiri ke kanan
Menunjukkan hubungan
antara harga dengan kuantiti ditawar
Mempunyai kecerunan

7.Rajah menunjukkan peralihan keluk penawaran untuk kasut jenama Kakakdas.

Harga

0

S0

S1

kuantiti (pasang)

24

100000

500 000

Terangkan empat faktor yang menyebabkan peralihan keluk tersebut (8m)
Tingkat teknologi- teknologi canggih
Matlamat pengeluar- firma ingin mencapai jualan maksimum
Harga input- harga getah menurun
Dasar kerajaan- kerajaan mengurangkan cukai

Harga kasut
(RM)
40

Kuantiti ditawar pada April 2014
(pasang)
30 000

Kuantiti ditawar pada Oktober 2014
(pasang)
50 000

8. Jadual di atas menunjukkan kuantiti ditawar kasut sukan oleh syarikat Tom pada dua jangka masa yang berlainan.
Terangkan faktor-faktor yang mungkin menyebabkan peningkatan kuantiti penawaran tersebut (6m)

Keluk yg sama
.
Peralihan keluk
.

12

i.
ii.

A ke B menunjukkan kuantiti ditawar telah meningkat dan A ke C menunjukkan penawaran telah meningkat
A ke B disebabkan oleh kenaikan harga barang itu dan berlaku di atas keluk penawaran yg sama. Diandaikan
faktor
lain tidak berubah
A ke C disebabkan oleh perubahan faktor lain dan menyebabkan peralihan keluk penawaran.Diandaikan harga barang
itu tidak berubah

9. Terangkan kesan peristiwa berikut ke atas penawaran perabot firma XYZ.
a. harga kayu pokok getah meningkat
- kos pengeluaran meningkat, penawaran perabot menurun
b. Kerajaan memberi subsidi
- kos pengeluaran menurun, penawaran perabot meningkat
c. Kerajaan menaikkan cukai untuk perabot
- kos pengeluaran meningkat, penawaran perabot menurun
10. Bezakan penawaran anjal dengan penawaran tidak anjal (6)
Penawaran anjal
Penawaran tidak anjal
Es > 1
Es<1
Peratus perubahan kuantiti > daripada peratus
Peratus perubahan kuantiti < daripada peratus
perubahan harga
perubahan harga

25

Keluk penawaran lebih landai

Keluk penawaran lebih curam

(b) Berikut adalah jadual pengeluaran jangka pendek bagi Firma Gemilang
Buruh
( unit)

Input Tetap
(unit)

0
1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1
1

Jumlah
keluaran
( unit)

Keluaran
purata
( unit)

Keluaran Sut
( unit)

3

-

-

4
6
7
1
-1

11. Lengkapkan jadual 1 di atas. [6m]

12. Berdasarkan Rajah 1, terangkan faktor-faktor yang menyebabkan kilang Toyota bertindak demikian. [ 6 ]

Jadual 3 menunjukkan perbelanjaan Syarikat Temuria yang mengeluarkan 110 000 unit telefon mainan pada
tahun 2013.
Butiran
RM
Pembelian mesin
2 300
Bil Air dan elektrik
5 100
Upah pekerja
25 000
Sewa kilang
12 000
Pengangkutan
4 500
Bahan mentah
16 000
13. Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan
(i) Kos tetap
(ii) Kos berubah
(iii) Kos purata

14

26

Harga (RM)
10
20
30

Kuantiti ditawar (Unit)
200
400
600

15. Jadual di atas menunjukkan keluk penawaran untuk barang X.
a. Lukiskan keluk penawaran untuk barang X. Guna skala 1cm=RM10 pada paksi harga dan 1 cm=100 unit pada paksi kuantiti
b. Terangkan hubungan antara harga barang X dan kuantiti ditawar
Jawapan
Harga (RM)
S
30

x

20

x

10

x
S
0

100

200

300

400

500

600

kuantiti (unit)

Rajah di atas menunjukkan keluk penawaran untuk barang X. Keluk penawaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan
dan menunjukkan hubungan langsung antara harga dengan kuantiti ditawar barang X. (1m)
Semakin tinggi harga barang X, semakin banyak kuantiti ditawar barang X. Misalnya apabila harga naik daripada
RM10 ke RM 20, kuantiti ditawar meningkat daripada 200 unit. ke 400 unit.
Semakin rendah harga barang X, semakin kurang uantiti ditawar barang X. Misalnya apabila harga turun daripada
RM30 ke RM20, kuantiti ditawar barang X berkurang daripada 600 unit ke 400 unit.

-

Harga (RM)
2
3

Kuantiti ditawar (kg)
10
30

12. Berdasarkan jadual di atas, lukiskan keluk penawaran barang X. Guna skala 1cm= RM1 pada paksi harga dan 1cm=10 kg
pada paksi kuantiti
Harga
3

Z

2

x

y x
S

27

1
Kuantiti ditawar
0

10

20

30

Terangkan pembentukan keluk penawaran untuk barang X
- Rajah di atas menunjukkan keluk penawaran untuk barang X. Keluk penawaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan dan
menunjukkan hubungan langsung antara harga dan kuantiti ditawar sesuatu barang.
- Pada tingkat harga RM2, kuantiti yang ditawar ialah 10 kg yang ditunjukkan oleh titik Y
- Pada tingkat harga RM3, kuantiti yang ditawar ialah 30 kg yang ditunjukkan oleh titik Z
- Keluk penawaran diperoleh dengan menyambungkan titik Y dan Z dan dilabelkan dengan huruf SS.
Harga (RM)

Kuantiti ditawar kg)

2
4
6
8

Kuantiti ditawar selepas penurunan sewa ladang (kg)

5
10
15
20

P
Q
R
S

semua tambah
10

13. Jadual di atas menunjukkan kuantiti ditawar ayam pada pada pelbagai tingkat harga. Andaikan sewa ladang telah
menurun. Ini menyebabkan penawaran ayam naik sebanyak 10 kg pada setiap tingkat harga.
a. Tentukan nilai P,Q,R dan S
(3)
b. Lukiskan keluk penawaran asal dan keluk penawaran baru dalam rajah yang sama. (4)
Harga (RM)
8

So

S1

6
4
2

So

S1

0
5

10

15

20

25

30

Kuantiti(kg)

c. Jelaskan tiga faktor lain yang mungkin menyebabkan peningkatan penawaran
ayam. (3)
Dasar kerajaan memberi subsidi
Tingkat teknologi- penternak guna teknlogi tinggi
Matlamat pengeluar ingin mencapai jualan maksimum

Bab 5: Pasaran
Subtopik
Definisi pasaran
Pasaran barang
Pasaran faktor
Aliran pusingan

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


Untuk soalan tentukan
kedudukan/ jelaskan
keadaan pasaran mesti ada
empat aspek iaitu
Permintaan pasaran
2012
2013
2014
Penawaran
pasaran

Lebihan/
kurangan
atau
keseimbangan

Harga√ naik/turun/tidak
berubah

1.Berikan maksud pasaran (3)
Pasaran adalah satu keadaan dimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan
urusniaga jual-beli barang.
2.Nyatakan tiga syarat kewujudan sesuatu pasaran barang (3)
- ada penjual dan pembeli
- ada barang dan perkhidmatan untuk dijual beli
Atas E, mesti lebihan
- ada tingkat harga tertentu.
pen

penawaran dan harga
28un
akan tur
.

Harga (RM)
D
S
12

Bawah E, mesti
lebihan permintaan
dan harga akan naik
.

E
7
4
S
D
0

90

110

180

300

450

Kuantiti

3.Huraikan keadaan pasaran pada tingkat harga berikut:
RM4 (3m)
Permintaan pasaran ialah ____ unit dan penawaran pasaran ialah ____ unit. Berlaku lebihan ____________
sebanyak __________ unit dan harga cenderung ______
ii.
RM7 (3m)
Berlaku ____________ pasaran kerana permintaan _______dengan penawaran pasaran iaitu sebanyak _____
unit dan harga ________ cenderung ______.
iii.
RM12 (3m)
Permintaan pasaran ialah ____ unit dan penawaran pasaran ialah ____ unit. Berlaku lebihan ____________
sebanyak __________ unit dan harga cenderung ______
i.

4.Terangkan kesan setiap peristiwa berikut ke atas pasaran kereta persendirian tempatan
i. harga petrol dinaikkan sebanyak 33%
ii. Syarikat kewangan memanjangkan tempoh bayaran balik sewa-beli
iii. Peningkatan dalam teknologi pembuatan kereta (12m)
i. Kenaikan harga petrol menyebabkan permintaan kereta tempatan ________________ (1) manakala penawaran kereta
____________(1) Ini mewujudkan keadaan lebihan __________________ (1) dan harga kereta _____________________
ii. Keadaan ini menyebabkan permintaan kereta tempatan ________________ (1) manakala penawaran kereta
____________(1) Ini mewujudkan keadaan lebihan __________________ (1) dan harga kereta akan
_____________________
iii. Keadaan ini menyebabkan permintaan kereta tempatan ________________ (1) manakala penawaran kereta
____________(1) Ini mewujudkan keadaan lebihan __________________ (1) dan harga kereta akan
_____________________

Kadar Upah (RM sejam)

D
30

S
T

20

L

10

K
S

D
Kuantiti buruh

0

100 200

400

600

900

29

5. Rajah di atas menunjukkan permintaan dan penawaran pasaran buruh.
Terangkan kedudukan pasaran pada
i.
titik T
(3m)
ii.
titik K
(3m)
iii.
titik L
(3m)
Pada titik T berlaku lebihan penawaran buruh sebanyak 800 orang dan kadar upah akan menurun
Pada titik L berlaku keseimbangan pasaran buruh iaitu permintaan sama dengan penawaran buruh seramai 400 orang dan
kadar upah tidak cenderung berubah.
Pada tiitk K berlaku lebihan permintaan buruh sebanyak 400 orang dan kadar upah akan meningkat.
6. Bagaimanakah kadar faedah ditentukan dalam pasaran? (6)
- Kadar faedah ditentukan oleh permintaan dan penawaran modal.
- Firma membuat permintaan terhadap modal melalui pinjaman dpd institusi
kewangan (seperti bank).Firma dikenakan faedah yang merupakan kos kepada permintaan modal. Semakin tinggi kadar
faedah, semakin rendah permintaan modal dan sebaliknya.
- Wujud hubungan songsang antara permintaan modal dengan kadar faedah.
Modal ditawarkan oleh isirumah melalui simpanan dibank. Isirumah menerima faedah sebagai ganjaran untuk menawarkan
modal.Semakin tinggi kadar faedah, semakin tinggi penawaran modal dan sebaliknya.
Wujud hubungan langsung antara penawaran modal dengan kadar faedah.
- Jika permintaan melebihi penawaran modal kadar faedah akan meningkat
-Jika penawaran melebihi permintaan modal, kadar faedah akan menurun
7. Jelaskan peranan isirumah dan firma dalam pasaran barang (4)
Peranan isirumah- pengguna barang- kepuasan maksimum
Peranan firma- pembekal barang- keuntungan maksimum
8. Jelaskan peranan isirumah dan firma dalam pasaran faktor. (4)
Peranan isirumah- pembekal faktor – terima ganjaran
Peranan firma- pengguna faktor- hasilkan barang dan perkhidmatan
Kerajaan telah melancarkan kempen galakan tabungan untuk pelajar
9. Jelaskan kesan kempen tersebut ke atas pasaran modal (4m)
Permintaan modal tetap, penawaran modal meingkat, lebihan penawaran modal, kadar faedah menurun.
10. Jelaskan kesan setiap tindakan berikut ke atas pasaran buruh di Malaysia.
Situasi
Permintaan
Penawaran
pasaran
pasaran
Pihak imigresan mengarahkan semua majikan
Tetap
Turun
menghantar pulang semua buruh asing dalam
sektor pembinaan
Kerajaan meningkatkan insentif kepada firma
Turun
Tetap
elektronik yang menggunakan kaedah intensif
modal dalam pengeluaran

Keadaan
pasaran
Lebihan pm

Kadar
upah
Naik

Lebihan pn

Turun

11. Kenalpasti aliran berikut, sama ada aliran wang atau fizikal
a. Tanah untuk disewa
__________________
b. kereta dipamerkan di kedai
__________________
c. Puan Maimunah beli kereta berharga RM75 000
__________________
d. Syarikat Mutiara mengambil 30 pekerja baru
__________________
e. Encik Wong menerima dividen daripada syarikat Mutiara
__________________

1.

Pasaran
barang

2.

ISIRUMAH

4.

UNIT
EKONOMI
Y
y

Pasaran
X

3.

30

11. Berdasarkan rajah di atas, kenalpasti
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Uniti ekonomi Y
Pasaran X
Aliran 1
Aliran 2
Aliran 3
Aliran 4

Jadual di bawah menunjukkan penawaran Firma Lili dan Firma Lulu.
HARGA
KUANTITI
PENAWARAN
FIRMA LILI
FIRMA LULU
(unit)
10
5
10
20
10
20
30
15
30
12. Berdasarkan maklumat di atas:
i) Kirakan penawaran pasaran pada setiap tingkat harga. [3markah]
ii) Lukiskan keluk penawaran pasaran di atas kertas graf.
[Dengan skala 2 cm: 5 unit pada paksi kuantiti dan skala 2 cm:RM 10 padapaksi harga.] [4markah]
iii) Terangkan pembentukan keluk penawaran pasaran di atas. [4markah]
Jadual di bawah menunjukkan harga, kuantiti permintaan dan kuantiti penawaran bagi Barang Y
Harga (RM/ Kg)

Kuantiti Diminta (Kg)

Kuantiti Ditawarkan ( Unit)

10

250

50

20

200

100

30

150

150

40

100

200

50

50

250

13.Jelaskan keadaan pasaran pada tingkat berikut:
(i) RM 20
(ii) RM30

14

31

15

16 Berdasarkan situasi berikut, jelaskan kesan ke atas pasaran minyak kelapa sawit.
(Setiap situasi adalah secara berasingan)
(i) Tingkat teknologi dalam industri sawit semakin meningkat. [3 markah]
(ii) Kelapa sawit telah dijangkiti oleh sejenis penyakit yang belum diketahui puncanya. [3 markah]
Tingkatan Lima
Bab 1: Wang, bank dan institusi kewangan bukan bank
Subtopik
Wang
Bank pusat
Bank perdagangan

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013

2014


Bank Islam
IKBB

2012


32

1.Nyatakan lima ciri wang di atas (5m)
- Penawaran terhad
- mudah dibahagikan
- nilai stabil
- mudah dibawa
- tahan lama

Gambar 1

Gambar 2

2.Bandingkan dua jenis wang di atas (4m)
Persamaannya- kedua-duanya merupakan alat pertukaran
Gambar 1

Gambar 2
Bukan wang sah
Tidak diterima umum
Disediakan oleh bank perdagangan

Wang sah
Diterima umum
Dikeluarkan oleh BNM

Garam

Wang Kertas

3.

a.Kenalpasti sistem urusniaga yang digunakan dalam gambar3 dan gambar 4. (2)
b. Jelaskan empat kelebihan sistem urusniaga di gambar 3 berbanding gambar 3 (4)
a. Gambar 3- sistem barter, gambar 4-sistem wang
b. Alat pertukaran yang baik kerana tidak memerlukan kehendak serentak, alat penyimpan nilai yang baik kerana wang tahan
lama, alat ukuran nilai yang baik kerana ada harga, alat bayaran tertunda yang baik kerana boleh bayar secara ansuran

Televisyen So Sonny
Harga tunai : RM2990
Bulanan : RM160
4. Terangkan fungsi wang dalam iklan di atas. (4m)
Alat ukuran nilai- harganya RM2000
Alat bayaran tertunda- bulanan RM160
5.

Bagaimanakah bank perdagangan memperoleh pendapatannya? (6)

-

Faedah, keuntungan, komsen, caj

6.

Jadual berikut menunjukkan perubahan syarat sewa beli bagi tahun 2010 dan 2011
Tahun
Pinjaman maksimum
Tempoh kredit
2010
70%
4 tahun

33

Kadar faedah
8.5 % setahun

2011
80%
6 tahun
6.5% setahun
Tentukan keadaan ketidakstabilan ekonomi tersebut yang mungkin berlaku pada tahun 2011. (1)
kemelesetan
(ii)
Huraikan dua langkah lain yang perlu dilakukan oleh bank pusat dalam memulihkan keadaan ekonomi
tersebut?. (6)
Menurunkan kadar rizab berkanun- penawaran wang meningkat dan permintaan meningkat
Membeli surat jaminan kerajaan- bank perdagangan mampu beri banyak pinjaman, penawaran wang meningkat,
permintaan meningkat.
(i)

7.

Guna 5L dan 4K
5L- Jual beli SJK, KF, KR
B,KRT, SSB
4K- 3P(pinjaman/pn wang
/pm) 1H (harga)

Jelaskan prinsip perbankan Islam yang berikut:
a. Wadiah
(2)
b. Murabahah (2)
c. Musyarakah (2)

Wadiah- bank sebagai pemegang amanah, tiada pulangan dibayar untuk simpanan pelanggan
Murabahah- bank membeli barang dan jual semula kepada pelanggan dengan harga yang tinggi. Contohnya pembelian stok
dan barang tahan lama.
Musyarakah. Perkongsian menjalankan projek. Untung atau rugi dikongsi bersama antara bank dengan pengusaha projek.
8. Berikut adalah maklumat tabungan Cik Intan
Cik Intan mempunyai RM20 000 untuk disimpan di bank. Setelah membandingkan kemudahan-kemudahan simpanan
yang disediakan oleh bank-bank di Malaysia, beliau telah membuat keputusan untuk menyimpan wangnya di Bank
Islam di bawah prinsip Wadiah.
Jelaskan alasan Cik Intan membuat keputusan tersebut. (3)
Simpanan mengikut prinsip syariah
Tidak melibatkan faedah
Keselamatan simpanan wang dijamin oleh bank
9. Nyatakan tiga kesan kenaikan kadar faedah (3m)
Pinjaman masyarakat ______________________.Penawaran wang _________________________. Permintaan
______________________________
10. Nyatakan tiga kesan penurunan kadar rizab berkanun (3m)
Pinjaman masyarakat ______________________.Penawaran wang _________________________.Permintaan
______________________________
11. Bandingkan akaun semasa dengan akaun simpanan tetap (6)
Persamaannya – kedua-duanya disediakan oleh bank perdagangan
Perbezannya
Akaun semasa
Akaun simpanan tetap
Tiada faedah
Simpan keluar bila- bila masa
Diberi penyata bank
12. Bank pusat ialah jurubank kepada bank perdagangan. Jelaskan (6m)
Sebagai jurubank kepada bank perdagangan, bank pusat menjalankan tugas berikut.
Menjaga rizab berkanun- rizab berkanun ialah simpanan wahjib bank perdagangan di bank pusat berdasarkan jumlah deposit
yang diterimnya.
Sebagai sumber pinjaman terakhir- Bank perdagangan yang menghadapi masalah kekurangan tunai boleh meminjam
dariupada bank pusat.
Menyediakan akaun penjelasan- temnpat dimana pertukaran cek antara bank perdaganagan dilakukan.
13. Bank pusat ialah jurubank kepada kerajaan. Jelaskan (6m)
Menguruskan akaun kerajaan iaitu menyimpan deposit hasil kerajaan dan membuat pembayaran bagi pihak kerajaan.
Mengurus hutang negara iaitu bank pusat akan mendapatkan pinjaman dari sumber dalam atau luar negeri untuk membiayai
masalah kekurangan hasil kerajaan.
Memberi pendahuluan sementara kepada kerajaan jika hasil kurang daripada perbelanjaan kerajaan.
Mengurus perniagaan pertukaran asing bagi pihak kerajaan
Menjadi penasihat kepada kerajaan dalam pelaburan kerajaan.
14. Kenaikan harga minyak amat membebankan rakyat kerana harga barang dan perkhidmatan terus meningkat.
Terangkan mana-mana tiga langkah bank pusat untuk mengatasi masalah tersebut. (12m)
Menaikan kadar faedah. Ini menyebabkan pinjaman orang ramai menurun dan penawaran wang dalam ekonomi menurun.
Kuasa beli menurun menyebabkan permintaan terhadap barang dan pkhidmatan menurun
Menaikan kadar rizab berkanun . Ini menyebabkan pinjaman orang ramai menurun dan penawaran wang dalam ekonomi
menurun. Kuasa beli menurun menyebabkan permintaan terhadap barang dan pkhidmatan menurun
Menaikan kadar rizab tunai . Ini menyebabkan pinjaman orang ramai menurun dan penawaran wang dalam ekonomi menurun.
Kuasa beli menurun menyebabkan permintaan terhadap barang dan pkhidmatan menurun

34

15. Jelaskan kesan tindakan bank pusat berikut ke atas ekonomi sesebuah negara
i. menjual surat jaminan kerajaan
(3 m)
ii. menurunkan kadar faedah
(3 m)
Apabila surat jaminan dijual, jumlah pinjaman masyarakat akan berkurang. Ini menyebabkan kuasa beli masyarakat menurun
kerana penawaran wang dalam ekonomi berkurang. Oleh itu permintaan barang dan perkhidmatan menurun.
Apabila kadar faedah diturunkan, penawaran wang dalam ekonomi akan meningkat. Ini menyebabkan kuasa beli masyarakat
meningkat dan seterusnya permintaan barang dan perkhidmatan meningkat.
16. Bandingkan bank perdagangan dengan bank saudagar (6)
Persamaannya
Kedua-duanya menerima deposit
Kedua-duanya bermotifkan keuntungan
Kedua-duanya milik swasta
Perbezaannya
Bank perdagangan
Menerima deposit semasa, tetap dan tabungan
Pelanggannya orang ramai
Ada menyediakan kemudahan pembayaran seperti cek

Bank saudagar
Menerima deposit tetap sahaja
Pelanggan syarikat korporat
Tidak menyediakan kemudahan pembayaran seperti cek

17. Bandingkan bank perdagangan dengan bank pusat
Persamaannya
Kedua-duanya menerima deposit
Kedua-duanya terlibat dalam aktiviti jual beli matawang asing
Bank perdagangan
Bank pusat
Milik swasta
Milik kerajaan
Menerima deposit daripada orang ramai
Menerima deposit daripada kerajaan
Ada kemudahan seperti cek
Tiada kemudahan seperti cek
19. Bagaimanakah Institusi kewangan bukan bank menggalakkan pelaburan dalam negara? (9m)
Memberikan pinjaman kepada masyarakat. BSN menawarkan pelbagai pinjaman spt pinjaman perumahan . Syarikat insurans
juga menyediakan pinjaman untuk sidiinsurans untuk tujuan pelaburan seperti beli harta benda atau perniagaan.
Melaksanakan pelbagai projek pelaburan. BSN melaburkan modal untuk membeli pelbagai aset tetap. LTH melaburkan wang
dalam projek yang halal seperti perladangan dan hartanah.
Menyalurkan tabungan untuk pelaburan. Institusi kewangan bukan bank memberi pinjaman kepada sektor kerajaan dan
swasta untuk membiayai projek pelaburan. Ia juga membeli sekuriti hutang kerajaan dan sekuriti hutang korporat.

ATAU

-

20. Jelaskan peranan institusi kewangan bukan bank di atas. (4)
Bandingkan/ bezakan IKBB di atas
Bagaimanakah instusi kewangan di atas menggalakkan tabungan?
Menerima deposit
Menggalakkan tabungan
Menggalakkan pelaburan
Membuat pelaburan

Bab 2: Kegiatan Ekonomi Negara

35

Subtopik
Struktur ekonomi
Masalah dan
kesan sektor
utama
Faktor perubahan
Kesan perubahan
Hasil kerajaan
Perbelanjaan
kerajaan
Tujuan
belanjawan
Hutang negara

2005

2006

2007

2008

2009
1. Bezakan sektor utama dengan sektor kedua (4)
Sektor utama
Contohnya pertanian
Tiada pemprosesan

2010

2011

2012

2013

2014

Sektor kedua
Contohnya perkilangan
Ada aktiviti pemprosesan
Struktur ekonomi Malaysia pada masa
kini tertumpu kepada sektor kedua dan
ketiga berbanding pada awal
kemerdekaan.

2. Terangkan mana-mana tiga faktor yang mendorong perubahan struktur ekonomi seperti dalam rajah/ perayataan di
atas (6m)
Faktor yang menyebabkan perubahan di atas ialah
i. Langkah mempelbagaikan ekonomi. Kerajaan mempelbagaikan ekonomi dengan memberi tumpuan kepada sektor kedua dan
ketiga. (2m)
ii. Kehausan sumber asli negara. Sumber seperti bijih timah semakin pupus dan tidak boleh diperbahrui. (2m)
iii. Galakan industri penggantian import. Kerajaan telah menggalakkan industri penggantian import dan ini telah membantu
perkembangan dalam sektor kedua dan ketiga.(2m)

3. Terangkan kesan pergantungan ekonomi negara kepada sektor utama dari segi gunatenaga
(6m)
Kesan pergantungan ekonomi negara ke atas guna tenaga ialah
i. Pelaburan berkurangan. Pelaburan dalam sektor utama berkurangan kerana pendapatan sektor utama tidak stabil. Ini akan
menyebabkan kehilangan peluang pekerjaan dan kadar pengangguran di sektor utama meningkat (3m)
ii. Penghijrahan penduduk desa. Kekurangan peluang pekerjaan dalam sektor utama menyebabkan penduduk desa berhijrah
ke bandar. Ini kerana aktiviti perkilangan dan perkhidmatan tertumpu di bandar(3m)

4. a. Nyatakan sektor yang ditunjukkan oleh rajah di atas. (1)
b. Berikan dua ciri sektor di atas (1)

36

c. Nyatakan tiga sumbangan sector ekonomi tersebut kepada ekonomi Malaysia (3)
b.Nyatakan tiga masalah yang mungkin dihadapi oleh sebuah negara yang bergantung kepada sektor di atas.(1)
a. Sektor utama
b. Tiada pemprosesan, menghasilkan bahan mentah
c. Peluang pekerjaan, sumber bahan mentah, sumber makanan, kurangkan import
d. Peluang pekerjaan terhad, merugikan imbangan dagangan, harga komoditi tidak stabil
5. Baru-baru ini kerajaan telah menurunkan kadar cukai pendapatan individu. Terangkan kesannya ke atas ekonomi
negara. (5m)
Kesannya ke atas ekonomi negara ialah
Soalan kesan mesti
a._________________________boleh guna individu akan ________________
sebut naik atau turun
b. _______________________beli meningkat
c. Permintaan terhadap barang dan perkhidmatan _____________________
d. Pengeluaran barang dan perkhidmatan ____________________________
e. Peluang____________________________meningkat
6. Kerajaan telah menghapuskan pemberian subsidi untuk industri gula di Malaysia.
Jelaskan tiga kesan daripada tindakan kerajaan tersebut kepada pengeluar gula. (3)
Kos pengeluaran meningkat
Harga gula meninglkat
Permintaan gula menurun
Keuntungan pengeluar menurun
7. Perkembangan pesat dalam sektor kedua dan ketiga menyebabkan pelaburan asing di negara kita semakin
meningkat.
Apakah kesan yang berlaku ke atas ekonomi negara akibat peningkatan pelaburan di atas?

Sektor ekonomi
Pertanian, perhutanan dan perikanan (SU)

RM Juta
12,400

Perlombongan dan kuari(SU)
8,500
Perkilangan(S2)
30,400
Elektrik, gas dan air(SU)
3,450
Pembinaan(S2)
4,670
Pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan(S3)
7,100
Perdagangan borong, hotel dan restoren(S3)
14,240
Kewangan ,insurans dan hartanah (S3)
4,750
Perkhidmatan kerajaan(S3)
11,800
Perkhidmatan lain(S3)
900
8.Berdasarkan jadual di atas, hitungkan nilai keluaran mengikut sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga (9m)
Sektor utama:
Sektor kedua:
Sektor ketiga
Pelajar A: Cikgu, Ekonomi Malaysia kini tumpu kepada sektor perkilangan dan perkhidmatan berbanding 40
tahun yang lepas. Bukankah sektor utama lebih baik?
Guru
: Tidak semestinya. Ada banyak kesan baik daripada perubahan ekonomi itu.
Pelajar B: Kalau kita bergantung kepada sektor utama, banyak masalah kan cikgu.
9. a.Nyatakan lima kesan baik yang dimaksudkan oleh guru tersebut?
- peluang pekerjaan meningkat, taraf hidup meningkat, pendapatan masyarakat meningkat, pelaburan asing meningkat,
pendapatan negara meningkat
b. Adakah anda bersetuju dengan pendapat pelajar B?
Berikan alasan anda.

37

Ya, harga barang utama tidak stabil, merugikan imbangan dagangan, peluang pekerjaan terhad, sumber asli berkurangan
Halim: Kita bernasib baik sebab ekonomi kita bergantung kepada sektor kedua dan ketiga. Kalau bergantung
kepada sektor utama , banyak masalah yang dihadapi oleh negara kita
Peter: Tapi Halim, sektor utama pun banyak memberi sumbangan kepada kita.
11. a. Nyatakan masalah yang dimaksudkan oleh Halim (4)
b. Adakah anda bersetuju dengan pendapat Peter?
Berikan alasan anda
a. harga barang utama tidak stabil, merugikan imbangan dagangan, peluang pekerjaan terhad, sumber asli berkurangan
b. Sumber bekalan bahan mentah, peluang pekerjaan, sumber makanan, mengurangkan import

38

12.Berdasarkan rajah di atas, jawab soalan berikut:
a.

Hitungkan jumlah perbelanjaan pembangunan

b.

Apakah jenis belanjawan negara pada tahun berkenaan?

a.

Berapakah nilai lebihan/ kurangan dalam belanjawan?

b.

Hitungkan sumbangan cukai tidak langsung kepada hasil kerajaan

13. Baru-baru ini , kerajaan telah menaikkan subsidi untuk industri kasut tempatan. Jelaskan kesannya ke atas industri
kasut tempatan
- kos pengeluaran menurun
- harga kasut turun
- permintaan kasut meingkat
- keuntungan pengeluar meningkat
Cukai pendapatan syarikat
Duti eksport
Cukai pendapatan petroleum
Cukai eksais
Cukai jualan
Cukai tanah
Duti setem
Cukai perkhidmatan
Hasil cukai kerajaan (RM juta)

32750
2350
35450
4400
1200
400
300
300

14. Berdasarkan jadual di atas, hitungkan
a. cukai langsung (5m)
b.

cukai tidak langsung (5m)

39

15. a. Tentukan sumber hasil bertanda X
b. Jelaskan tiga jenis sumber hasil tersebut.
a.
b.

Hasil cukai langsung
Cukai pendapatan syarikat yang dikenakan keatas keuntungan syarikat
Cukai pendapatan petroleum yang dikenakan ke atas pendapatan syairkat petroelum.
Cukai tanah yang dikenakan ke aatas pemilik tanah

16. Nyatakan tiga contoh hasil bukan cukai (3m)
Royalti, bayaran lesen dan sewa harta kerajaan
Encik Vincent, apa padangan tuan
tentang tindakan kerajaan
mendapatkan pinjaman dari dalam
negara untuk membiayai projek lebuh
raya bernilai RM10 bilion? Saya rasa
ada banyak bank negara asing yang
sanggup membiayai projek tersebut.
Cik Salwa
(wartawan Berita KL)

Saya setuju dengan
tindakan kerajaan tersebut.
Lebih baik jika kita
membiayai projek itu
dengan menggunakan
sumber pinjaman dalam
negara.
Encik Vincent
(pensyarah ekonomi )

17. Adakah anda setuju dengan pandangan Encik Vincent?
Berikan alasan anda. (9m)
Saya bersetuju. Antara kelebihan pinjaman dari sumber dalam negeri ialah
Pinjaman dalam negeri dikenakan kadar faedah yang rendah berbanding dengan pinjaman luar negara.
Pinjaman dalam negara juga dikenakan syarat yang fleksibel manakala pinjaman luar negara dikenakan syarat yang ketat.
Pinjaman dalam negara tidak melibatkan risiko kenaikan kadar pertukaran asing manakala pinjaman luar negara melibatkan
risiko kenaikan kadar pertukaran asing.
Pinjaman dalam negara tidak melibatkan aliran keluar wang manakala pinjaman luar negara melibatkan aliran keluar mata
wang

Sekuriti kerajaan

Bil perbendaharaan

18. Bandingkan dua jenis pinjaman kerajaan di atas (5m)
Persamaannya
- kedua-duanya merupakan pinjaman dalam negeri
Sekuriti kerajaan
Pinjaman jangka panjang
Dibayar faedah

Bil perbendaharaan
Pinjaman jangka pendek
Dibaya nilai muka

-

Gaji kakitangan kerajaan
Pembinaan sekolah
Bayaran pencen kepada pesara
Pembelian kapal selam
19. Klasifikasikan jenis-jenis perbelanjaan kerajaan tersebut. [2]
Gaji dan pencen ialah perbelanjaan mengurus
Pembinaan sekolah dan pembelian kapal selam ialah perbelanjaan pembangunan

40

Bab 3: Hubungan Ekonomi Antarabangsa
Subtopik
Perdagangan
antarabangsa
Imbangan
perdagangan dan
pembayaran
Pertukaran asing
KPA
Kesan perubahan
KPA
Kesan perubahan
eksport dan import

2005

2006

2007

2008


2009

2010

2011

2013

20142012Syarikat buku Dinamik merupakan pengeluar buku cerita kanak-kanak di Malaysia. Buku keluaran syarikat
ini di pasarkan di seluruh negara dan juga beberapa negara lain seperti Brunei, Singapura dan Australia.
1. a. Nyatakan jenis aktiviti perdagangan yang dijalankan oleh syarikat buku Dinamik.
(2m)
b. Terangkan dua persamaan dan dua perbezaan antara kedua-dua jenis aktiviti perdagangan yang diayatakan
dalam bahagian a
(8m)
a. Perdagangan dalam negeri dan perdagangan antarabangsa.
b. Dua persamaan antara kedua aktiviti perdagangan tersebut ialah
kedua-duanya bermotifkan keuntungan iaitu keluarkan barang dengan kos yang rendah dan jual semula dengan harga yang
lebih tinggi.
Kedua-duanya meningkatkan taraf hidup iaitu menyediakan pelbagai pilihan barang kepada pengguna
Perdagangan dalam negeri
Menggunakan matawang yang sama
Jarak dekat dan kos pengangkutan rendah

Perdagangan antarabangsa
Menggunakan matawang yang berbeza.
Jarak jauh dan kos pengangkutan tinggi

2. Terangkan kesan peristiwa berikut ke atas kadar pertukaran ringgit Malaysia
i. Malaysia mengeksport 1 000 tan kayu balak ke Jepun
(3m)
ii. Malaysia melancarkan Kempen Belilah Barang Buatan Malaysia
(3m)
i. Permintaan ringgit meningkat. Penawaran ringgit tidak berubah. Berlaku lebihan permintaan ringgit. kadar pertukaran ringgit
Malaysia akan meningkat.
ii. Penawaran ringgit Malaysia menurun. Permintaan ringgit tidak berubah. Berlaku lebihan permintaan ringgit. Kadar pertukaran
ringgit akan meningkat.

3.

Bandingkan tarif dengan kuota (4m)
Persamaannya – kedua- duanya merupakan sekatan perdagangan dan kedua-duanya mengurangkan import
Perbezaannya
Tarif ialah cukai ke atas barang import manakala kuota ialah sekatan ke atas kuantiti barang yang boleh diimport.
Tarif membawa hasil kepada kerjaan manakala kuota tidak membawa hasil kepada kerajaan

Kami amat berharap kerajaan
akan memberi subsidi untuk
pengeluar perabot tempatan

Terima kasih atas cadangan ini.
Saya akan memaklumkan
cadangan persatuan tuan kepada
pihak kementerian kewangan

Wakil persatuan pengeluar
Wakil Kementerian Kewangan
Perabot Malaysia
4. Nyatakan kesan kepada industri perabot tempatan jika cadangan
tersebut diterima oleh pihak kerajaan.
- Pengeluar perabot menanggung kos yang rendah
- Harga perabot tempatan secara relatif lebih murah
- Permintaan perabot tempatan akan meningkat
- Pengeluaran perabot tempatan akan meningkat
- Keuntungan pengeluar akan meningkat
-Pelaburan firma dalam industri perabot tempatan akan meningkat
-Banyak peluang pekerjaan

41

(5m)

Tahun
Mata wang asing
Dolar Singapura
Pound Sterling

2012
0.43
0.15

2013
0.41
0.18

Jadual di atas menunjukkan perubahan kadar pertukaran asing bagi setiap ringgit Malaysia berbanding Dolar
Singapura dan Pound Sterling pada tahun 2012 dan 2013.
5. a. Tentukan kadar pertukaran antara dolar Singapura dengan Pound Sterling pada tahun 2013 (2m)
b. Terangkan kesan ke atas imbangan dagangan Malaysia akibat perubahan kadar pertukaran asing pada tahun
2013 berbanding tahun 2012
(8m)
a. S$1 = ₤0.44
b. Nilai Ringgit Malaysia telah menurun berbanding dengan dolar Singapura.
Ini menyebabkan harga eksport Malaysia di Singapura menurun dan jumlah eksport Malaysia kesingapura meningkat. Jumlah
import dari Singapura akan menurun kerana harganya meningkat. Imbangan dagangan Malaysia menjadi positif kerana jumlah
nilai eksport lebih daripada jumlah nilai import.
Nilai Ringgit Malaysia telah meningkat berbanding dengan pound Sterling.
Ini menyebabkan harga eksport Malaysia di Britain meningkat dan jumlah eksport Malaysia ke Britain menurun. Jumlah import
dari Britain akan meningkat kerana harganya menurun. Imbangan dagangan Malaysia menjadi negatif kerana jumlah nilai
import lebih daripada jumlah nilai eksport.
6.Kenalpasti matawang yang diperlukan untuk setiap urusniaga perdagangan antarabangsa di bawah
i.
Jepun mengimport perabot dari Malaysia

ii.
iii.
iv.

Iran memesan lebih banyak minyak sawit dari Malaysia
Keluarga Firdaus melancong ke Thailand
Syarikat Setia mengimport 1000 tan kayu balak dari Indonesia

I-RM,II- RM, III- Baht IV- Rupiah
7.Kenalpasti jenis sekatan berikut
Pernyataan
Kereta import dikenakan cukai import sebanyak 60%
Pengeksport perabot kayu Malaysia menerima bantuan kerajaan untuk pembelian jentera
sebanyak RM5 juta
Pengimport Malaysia dibenarkan memiliki matawang asing maksimum sebanyak RM1
juta
Larangan import bahan kimia beracun
Permit import kereta dibekukan
Pada tahun 2012, jumlah import kereta yang dibenarkan oleh kerajaan ialah sebanyak
1000 unit

Jenis sekatan
Tarif
Subsidi eksport
Kawalan tukaran asing
Embargo
Sekatan bukan
ekonomi
kuota

Jumlah Dagangan Malaysia dengan USA pada tahun 2011 ialah RM121.18 billion. Daripada jumlah ini eksport
Malaysia ialah sebanyak RM78.76 billion. Eksport Malaysia ke USA pada tahun 2012 dijangka meningkat sebanyak
11.3 % berbanding tahun 2011. import Malaysia dari USA pula dijangka meningkat sebanyak 22% pada tahun 2012
berbanding tahun 2011.
8.Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan yang berikut:
a.

jumlah import Malaysia pada tahun 2011

RM121.18 bilion- RM78.76 bilion = RM42.42 bilion
b.

nilai eksport Malaysia pada tahun 2012

RM78.76 bilion + (78.76X11.3%) = RM87.66 bilion
c.

nilai import Malaysia pada tahun 2012
RM42.42bilion + (42.42 X22 %) = RM51.75 bilion

42

d.

imbangan dagangan Malaysia pada tahun 2012
RM87.66 bilion – RM51.75 bilion = RM35.91 bilion

KUALA LUMPUR 4 Julai - Jumlah perdagangan Malaysia bagi tempoh lima bulan pertama tahun ini berkembang
6.2 peratus kepada RM538.59 bilion berbanding tempoh yang sama tahun lalu.
Menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI), prestasi positif itu disokong oleh
pertumbuhan kukuh di rantau Asia khususnya negara-negara ASEAN, China, Jepun dan India.
Katanya, eksport Januari- Mei 2012 meningkat 3.9 peratus kepada RM290.24 bilion manakala import meningkat 8.9
peratus kepada RM248.35 bilion.
Di antara lima rakan dagang utama, jumlah perdagangan menunjukkan peningkatan pada lima bulan pertama 2012
dengan ASEAN merekodkan pertumbuhan 10.5 peratus atau RM14 bilion, China melonjak 14.1 peratus (RM8.95
bilion) dan Jepun naik 6.2 peratus (RM3.6 bilion) selain India meningkat sebanyak 8.2 peratus.
Utusan Malaysia
9. Berdasarkan petikan akhbar di atas, jawab soalan berikut:
a. Jelaskan tiga kebaikan yang dinikmati oleh Malaysia disebabkan peningkatan perdagangan tersebut.
i.___________________________________________________
ii. __________________________________________________
iii.____________________________________________________
b.Jelaskan tiga keburukan yang mungkin wujud daripada aktiviti perdagangan tersebut.
i.__________________________________________________
ii. __________________________________________________
iii.____________________________________________________
c.Kenalpasti empat rakan dagan utama Malaysia
__________________, __________________, __________________ dan _____________________
d. Hitungkan dan tafsirkan kedudukan imbangan dagangan Malaysia untuk tempoh Januari hingga Mei 2012.
Imbangan dagangan = Jumlah nilai eksport nampak – nilai import nampak
RM _________ billion – RM ___________ billion
= RM __________________biliom
Malaysia mencatat imbangan dagangan ___________________

10. Malaysia bercadang untuk mengurangkan tarif untuk semua kereta import sebanyak 20%.
Jelaskan kesan tindakan kerajaan tersebut kepada
a. Pengeluar kereta tempatan (4)
Harga kereta tempatan secara relatif lebih murah, permintaan kereta tempatan meningkat, jualan kereta meningkat,
keuntungan meningkat
b. Ekonomi negara (4)
Peluang pekerjaan meningkat, aliran keluar wang menurun, hasil kerajaan meningkat, imbangan dagangan lebih baik

Ali : Aku tak faham dengan dasar kerajaan ni. Kenapa kerajaan mengenakan cukai yang tinggi untuk kereta import?
Wong: Tindakan kerajaan itu ada kebaikannya
11.Adakah anda bersetuju dengan pendapat Wong?
Berikan alasan anda. (5)
Ya, melindungi industri tempatan, kurang bergantung kepada import, peluang pekerjaan meningkat, hasil kerajaan meningkat
Jenis sekatan A
Pada tahun 2013, jumlah gula mentah yang dibenarkan
import adalah sebanyak 200 juta tan

Jenis sekatan B
Perabot import dikenakan cukai sebanyak 25%

12.a. Kenalpasti jenis sekatan A dan sekatan B (2)

43

A- kuota, B- tarif
b. Bandingkan dua sekatan tersebut.
Persamaannya – kedua- duanya merupakan sekatan perdagangan dan kedua-duanya mengurangkan import
Perbezaannya
Tarif ialah cukai ke atas barang import manakala kuota ialah sekatan ke atas kuantiti barang yang boleh diimport.
Tarif membawa hasil kepada kerjaan manakala kuota tidak membawa hasil kepada kerajaan
Kajian kes 1
Encik Firdaus yang baru besara daripada jawatan pensyarah universiti telah menerima wang ganjaran sebanyak
RM300 000 dan pencen bulanan sebanyak RM5 000. Dengan wang ganjaran itu, beliau telah menubuhkan syairkat
Firdaus Sports Sdn. Bhd. yang mengeluarkan pakaian sukan untuk murid sekolah. Pada asalnya syarikat ini
bercadang untuk mengeluarkan pakaian sukan dan kasut sukan tetapi terpaksa menangguhkan pengeluaran kasut
sukan disebabkan masalah ekonomi.
Beliau sangat gembira kerana permintaan terhadap pakaian sukan syarikatnya semakin meningkat. Tambahan pula
kerajaan Malaysia menggalakkan persaingan sihat di kalangan pengeluar. Kerajaan juga memberikan sokongan
dengan melancarkan kempen seperti 1 murid 1 sukan yang memberi kesan positif kepada pasaran pakaian sukan.
Kerajaan juga melindungi pengeluar pakaian tempatan daripada persaingan pakaian sukan import.Kajian yang dibuat
oleh pihak pengurusan syarikat mendapati permintaan terhadap pakaian sukan syarikatnya mempunyai nilai keanjalan
1.5.Berdasarkan kajian tersebut, Syarikat Firdaus telah menaikkan harga keluaran syarikatnya untuk meningkatkan
keuntungan.
Oleh sebab keluaran syarikatnya berkualiiti, syarikat Firdaus bercadang untuk memasarkan keluarannya ke Negara
Asia Timur. Walaupun syarikat mungkin menghadapi masalah apabila memasarkan keluarannya ke Negara Asir Timur ,
Encik Firdaus berpendapat syarikat sedia menghadapi segala halangan tersebut.
Berdasar situasi tersebut, jawab soalan-soalan berikut:
(a) Huraikan dua cara lain wang ganjaran itu boleh digunakan oleh Encik Firdaus untuk meningkatkan
pendapatannya.
[4 markah]
c. Menyimpan di akaun simpanan tetap di bank perdagangan dan menerima faedah
d. Menyimpan di LTH dan menerima bonus
e. Membeli aset tetap seperti rumah dan mendapat sewa.
(b) Terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh syarikat Firdaus Sports.
[6 markah]
f. Kekurangan sumber ekonomi manakala projek tidak terhad. Ini menyebabkan syarikat Firdaus membuat pilihan dan
memilih pakaian sukan kerana membawa keuntungan maksimum. Kos lepasnya ialah kasut sukan.
(c) Adakah anda bersetuju dengan tindakan syarikat Firdaus menaikkan harga keluarannya untuk meningkatkan
keuntungan syarikat?
Beri alasan anda.
[3 markah]
g. Tidak. Permintaan pakaian sukan anjal. Kenaikan harga menyebabkan jualan merosot dan keuntungannya menurun.
Ia sepatutnya menurunkan harga pakaian sukan.
(d) Huraikan kesan daripada kempen 1 Murid 1 Sukan kepada pasaran pakaian sukan Malaysia.
[4 markah]
h. Permintaan pakaian sukan akan meningkat, penawaran pakaian sukan tetap. Ini menyebabkan lebihan permintaan
pakaian sukan dan harga pakaian sukan akan meningkat.
(e)

Jelaskan empat cara kerajaan melindungi pengeluar pakaian sukan tempatan.
i. Mengenakan tarif ke atas pakaian sukan import
j. Mengadakan kempen untuk menggalakkan pembelian pakaian sukan tempatan
k. Mengenakan kuota untuk import pakaian sukan
l. Memberi bantuan seperti subsidi untuk pengeluar pakaian sukan tempatan

(f)

Jelaskan empat masalah yang mungkin dihadapi oleh Syarikat Firdaus apabila memasarkan keluarannya ke
negara Asia Timur.
[4 markah]
m. Masalah bahasa yang berbeza
n. Masalah sekatan perdagangan
o. Masalah jarak menyebabkan kenaikan kos pengangkutan
p. Masalah sukatan dan timbangan yang berbeza

Kajian kes 2

44

[4 markah]

Syarikat Maju ditubuhkan pada 1989 dan merupakan penerbit novel kanak-kanak dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa
Melayu. Kebanyakan buku terbitan syarikat ini dijual di pasaran tempatan. Walaupun tindakan kerajaan seperti kempen
galakan membaca dan kenaikan jumlah pelepasan cukai untuk pembelian buku memberi kesan positif kepada jualan
buku syarikat ini, pihak pengurusan khuatir tentang peningkatan kos pengeluaran buku seperti kenaikan harga kertas.
Di samping itu syarikat ini juga menghadapi persaingan daripada kemasukan buku import khususnya dari negara
China yang berharga murah.
Baru-baru ini , syarikat Maju telah mendapat kontrek untuk menerbitkan buku teks sekolah rendah dan kemudahan
kilang yang sedia ada sukar untuk menampung pengeluaran buku teks. Lembaga pengarah syarikat ini meneliti dua
cadangan pengurus pengeluaran untuk mengatasi masalah ini.
Cadangan 1: Membeli mesin baru

Cadangan 2:Menambahkan bilangan pekerja

Kos pengeluaran meningkat sebanyak RM500 000
dan peningkatan pengeluaran buku dari 100 000
kepada 300 000 sebulan.

Kos pengeluaran meningkat sebanyak RM100 000 dan
peningkatan pengeluaran buku dari 100 000 kepada
150 000 sebulan.

Pihak pengurusan memilih cadangan pertama dan membuat pinjaman sebanyak RM5 juta daripada Bank perdagangan
untuk membeli mesin baru. Syarikat Makmur telah mencagarkan tanah milik syarikat ini di Sungai Buloh untuk
mendapatkan pinjaman tersebut. Pihak pengurusan syarikat ini berharap dengan adanya mesin baru, pengeluaran
buku teks akan berjalan lancar dan mampu membekalkan buku teks mengikut jadual.
Berdasarkan kajian kes di atas, jawab soialan berikut:
a. Terangkan kesan peristiwa berikut ke atas pasaran buku tempatan
i.
kerajaan melancarkan kempen membaca buku (3m)
ii.
peningkatan kos pengeluaran buku (3m)
i. Permintaan buku meningkat manakala penawaran buku tidak berubah. Wujud lebihan permintaan menyebabkan harga buku
meningkat.
ii. Penawaran buku menurun manakala permintaan buku tidak berubah. Wujud lebihan permintaaan menyebabkan harga buku
meningkat.
b. Nyatakan dan terangkan dua langkah kerajaan untuk mengurangkan kemasukan buku dari negara china. (4m)
Mengenakan tarif iaitu cukai ke atas buku import.
Memberi subsidi kepada pengeluar yang boleh mengurangkan kos dan seterusnya pengeluar mampu jual dengan harga yang
rendah.
c.

i. Kenalpasti jenis kos yang dihadapi oleh syarikat Makmur untuk setiap cadangan berkenaan. (2m)
ii. Berikan dua ciri untuk setiap kos tersebut. (4m)
iii. Hitungkan kos sut untuk setiap cadangan tersebut. (2m)
i. Beli mesin baru ialah kos tetap dan mengambil pekerja ialah kos berubah
ii. Kos tetap perlu ditanggung walaupun tiada output dikeluarkan, ia tidak berubah ikut bilangan output. Kos berubah tidak perlu
ditanggung jika tiada output dikeluarkan dan ia berubah ikut bilangan output.
iii. Kos sut apabila beli mesin RM500 000/ 200 000 = RM2.5
Kos sut apabila tambah bilangan pekerja RM100 000/ 50 000 = RM2
d.

i. Nyatakan jenis pinjaman yang dimohon oleh syarikat Maju. (1m)
ii. Terangkan tiga tujuan syarikat itu membuat pinjaman tersebut (6m)
i. Pinjaman bercagar
ii. Meningkatkan daya pengeluaran. Penggunaan mesin yang dibiayai melalui pinjaman akan menyebabkan daya
pengelkuaran meningkat.
Menambahkan modal perniagaan. Syarikat itu memerlukan modal tambahan untuk memperbesarkan perniagaannya.
Mengurangkan bayaran cukai. Faedah yang dikenakan ke atas pinjaman boleh mengurangkan untung bersih syarikat dan
seterusnya cukai pendapatan yang perlu dibayar juga akan berkurangan.
Kajian kes 3
Maklumat di bawah berkaitan dengan pendapatan dan perbelanjaan tiga orang individu.

45

Encik Anuar bekerja sebagai pegawai
bank dan menerima pendapatan
bulanan sebanyak RM4 500. Isterinya
merupakan pemilik Tadika PTK dan
menerima pendapatan sebanyak RM3
500 sebulan. Perbelanjaan bulanan
keluarga Encik Anuar ialah RM 8 500.
baru-baru ini Encik Anuar telah
memohon pinjaman peribadi sebanyak
RM15000 dari Bank Simpanan Nasional
untuk menampung perbelanjaannya.

Encik Wong merupakan
pemilik kedai kek Tamania
dan menerima pendapatan
bulanan sebanyak RM5 000.
Perbelanjaan bulanan ialah
RM 4 500. Encik Wong
menyediakan belanjawan
peribadi setiap bulan dan
berbelanja ikut
perancangannya.

Encik Kumar merupakan seorang pengusaha
pusat tuisyen dan menerima pendapatan
bersih sebanyak RM50 000 setahun. Isterinya
tidak bekerja dan beliau mempunyai lima
orang anak yang masih bersekolah. Beliau
telah membelanjakan RM2 000 untuk rawatan
ibunya dan membeli buku dan majalah bernilai
RM400 setahun. Bayaran premium insurans
nyawa pada tahun berkenaan ialah RM4 000
Perbelanjaan keluarga Encik Kumar pada
tahun berkenaan ialah
RM 45 000

Pelepasan cukai yang dibenarkan
Pelepasan diri RM8 000
Pelepasan isteri RM3 000
Pelepasan anak di bawah tanggungan RM800 seorang
Pelepasan Caruman KWSP dan insurans nyawa sehingga RM 5 000
Pelepasan rawatan ibu bapa sehingga RM5 000
Pelepasan belian buku dan majalah sehingga RM500
Kadar cukai pendapatan
RM2 500 pertama 0%
RM2 500 berikut 1%
RM5 000 berikut 3%
RM15 000 berikut 5%
RM15 000 berikut 8%
Berdasarkan kajian kes di atas, jawab soalan berikut.
a.Individu manakah tidak membelanjakan pendapatannya dengan bijak
dan berikan alasan anda (4m)
Encik Anuar kerana perbelanjaan melebihi pendapatan sebanyak RM500.
b. i. kenalpasti jenis pendapatan yang diterima oleh Encik Anuar dan Encik
Wong. (2m)
ii. Berikan dua perbezaan antara dua jenis pendapatan tersebut. (4m)
i. Encik Anuar menerima upah dan Encik Wong menerima untung.
ii. Upah ialah ganjaran kepada buruh manakala untung ialah ganjaran kepada
usahawan.
Upah diterima kerana menyumbangkan tenaga mental dan fizikal dalam
proses pengeluaran manakala untung diterima kerana menggabungkan
faktor pengeluaran.
c. Kirakan cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Kumar. (9m)
Pendapatan tahunan RM 50 000
Pelepasan cukai: RM8000+RM3000+ RM2000+RM400+RM4000+RM4000
: RM21 400
Pendapatan boleh cukai: RM50 000- RM21 400= RM28600
Cukai pendapatan:
(RM2500X0%)+ (RM2500x1%)+ (RM5000x3%)+ (RM15000x5%)+ (RM3600x8%)
=RM1213
d. Berikan tiga kebaikan yang dinikmati oleh Encik Wong kerana menyediakan belanjawan peribadi (6m)
Tiga kebaikan ialah
- Mendahulukan perkara penting seperti makanan dan sewa rumah serta tangguhkan perbelanjaan kurang penting.
- Membolehkan individu menabung untuk menghadapi waktu kecemasan seperti kemalangan
- Mengelakkan masalah hutang iaitu berbelanja melebihi pendapatan

46