P. 1
BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE pe anul 2010

BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SANATATE pe anul 2010

|Views: 708|Likes:
Published by PDL Senat

More info:

Published by: PDL Senat on Dec 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2010

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

pe anii 2008 - 2013
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
-mii lei-
Denumire indicator
A
Anexa nr. 10 / 01
2008
Realizari
2009
Pag. 1
Propuneri
2010
B
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
Estimari
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
1 3 4=3/2 2 5 6 7
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
TOTAL GENERAL 5000
______________ 16.636.255 1,85 15.439.786 15.725.390 15.997.701 16.887.118 18.070.511
CHELTUIELI CURENTE 01 16.579.257 1,69 15.438.119 15.698.790 15.970.250 16.858.953 18.041.698
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 133.874 -8,90 117.737 107.253 108.164 107.429 110.039
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 15.679.653 1,37 14.372.283 14.568.721 14.760.627 15.592.646 16.688.405
TITLUL III DOBANZI 30 54,47 24.600 38.000 39.216 40.314 41.322
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 765.730 6,64 923.499 984.816 1.062.243 1.118.564 1.201.932
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 65.007 1.495,68 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 65.007 1.495,68 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 84
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.009
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 85
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -8.009
SANATATE 6600 15.870.566 1,55 14.516.287 14.740.574 14.935.458 15.768.554 16.868.579
CHELTUIELI CURENTE 01 15.813.527 1,37 14.514.620 14.713.974 14.908.007 15.740.389 16.839.766
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 133.874 -8,90 117.737 107.253 108.164 107.429 110.039
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 15.679.653 1,37 14.372.283 14.568.721 14.760.627 15.592.646 16.688.405
TITLUL III DOBANZI 30 54,47 24.600 38.000 39.216 40.314 41.322
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 65.007 1.495,68 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 65.007 1.495,68 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 84
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -7.968
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 85
-mii lei-
Denumire indicator
A
Anexa nr. 10 / 01
2008
Realizari
2009
Pag. 2
Propuneri
2010
B
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
Estimari
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
1 3 4=3/2 2 5 6 7
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -7.968
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 6800 765.689 6,64 923.499 984.816 1.062.243 1.118.564 1.201.932
CHELTUIELI CURENTE 01 765.730 6,64 923.499 984.816 1.062.243 1.118.564 1.201.932
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 765.730 6,64 923.499 984.816 1.062.243 1.118.564 1.201.932
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 84
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -41
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 85
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -41
CHELTUIELI - TOTAL 5005 16.636.255 1,85 15.439.786 15.725.390 15.997.701 16.887.118 18.070.511
CHELTUIELI CURENTE 01 16.579.257 1,69 15.438.119 15.698.790 15.970.250 16.858.953 18.041.698
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 133.874 -8,90 117.737 107.253 108.164 107.429 110.039
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 15.679.653 1,37 14.372.283 14.568.721 14.760.627 15.592.646 16.688.405
TITLUL III DOBANZI 30 54,47 24.600 38.000 39.216 40.314 41.322
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 765.730 6,64 923.499 984.816 1.062.243 1.118.564 1.201.932
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 65.007 1.495,68 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 65.007 1.495,68 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 84
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.009
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 85
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -8.009
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 6600 05 16.636.255 1,85 15.439.786 15.725.390 15.997.701 16.887.118 18.070.511
CHELTUIELI CURENTE 01 16.579.257 1,69 15.438.119 15.698.790 15.970.250 16.858.953 18.041.698
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 133.874 -8,90 117.737 107.253 108.164 107.429 110.039
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 15.679.653 1,37 14.372.283 14.568.721 14.760.627 15.592.646 16.688.405
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 765.730 6,64 923.499 984.816 1.062.243 1.118.564 1.201.932
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 65.007 1.495,68 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 65.007 1.495,68 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
-mii lei-
Denumire indicator
A
Anexa nr. 10 / 01
2008
Realizari
2009
Pag. 3
Propuneri
2010
B
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
Estimari
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
1 3 4=3/2 2 5 6 7
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 84
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.009
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 85
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -8.009
SANATATE 6605 15.870.566 1,55 14.516.287 14.740.574 14.935.458 15.768.554 16.868.579
CHELTUIELI CURENTE 01 15.813.527 1,37 14.514.620 14.713.974 14.908.007 15.740.389 16.839.766
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 133.874 -8,90 117.737 107.253 108.164 107.429 110.039
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 15.679.653 1,37 14.372.283 14.568.721 14.760.627 15.592.646 16.688.405
TITLUL III DOBANZI 30 54,47 24.600 38.000 39.216 40.314 41.322
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 65.007 1.495,68 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 65.007 1.495,68 1.667 26.600 27.451 28.165 28.813
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 84
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -7.968
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 85
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -7.968
Administratia centrala 6605 01 90.454 135,86 165.353 390.000
Servicii publice descentralizate 02 159.290 128,10 110.330 251.659
Produse farmaceutice, materiale sanitare 03
specifice si dispozitive medicale 4.896.007 -4,52 4.427.481 4.227.481
Medicamente cu si fara contributie 01
personala 3.094.697 -9,09 2.200.812 2.000.813
Medicamente pentru boli cronice cu 02
risc crescut utilizate in programele
nationale cu scop curativ 1.155.520 1.499.968 1.499.968
Materiale sanitare specifice utilizate 03
in programele nationale cu scop curativ 116.970 137.598 137.598
Servicii medicale de hemodializa 04
si dializa peritoneala 417.944 493.686 493.686
-mii lei-
Denumire indicator
A
Anexa nr. 10 / 01
2008
Realizari
2009
Pag. 4
Propuneri
2010
B
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
Estimari
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
1 3 4=3/2 2 5 6 7
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
Dispozitive si echipamente medicale 05 110.876 95.417 95.416
Servicii medicale in ambulator 04 2.618.593 1.892.840 1.892.840
Asistenta medicala primara 01 1.456.552 1.105.503 1.105.503
Asistenta medicala pentru specialitati 02
clinice 389.958 321.939 321.939
Asistenta medicala stomatologica 03 78.797 62.739 62.739
Asistenta medicala pentru specialitati 04
paraclinice 602.873 324.897 324.897
Asistenta medicala in centre medicale 05
multifunctionale 90.413 77.762 77.762
Servicii de urgenta prespitalicesti 05
si transport sanitar 555.574 618.756 618.756
Servicii medicale in unitati sanitare 06
cu paturi 7.516.659 0,80 7.263.461 7.321.772
Spitale generale 01 7.446.750 0,81 7.198.235 7.256.546
Unitati de recuperare-reabilitare a 04
sanatatii 69.909 65.226 65.226
Ingrijiri medicale la domiciliu 07 19.272 19.087 19.087
Prestatii medicale acordate in baza 11
documentelor internationale 14.717 18.979 18.979
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 6805 765.689 6,64 923.499 984.816 1.062.243 1.118.564 1.201.932
CHELTUIELI CURENTE 01 765.730 6,64 923.499 984.816 1.062.243 1.118.564 1.201.932
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 765.730 6,64 923.499 984.816 1.062.243 1.118.564 1.201.932
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 84
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -41
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 85
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -41
Asistenta sociala in caz de boli si 6805 05
invaliditati 495.484 6,64 583.627 622.378
-mii lei-
Denumire indicator
A
Anexa nr. 10 / 01
2008
Realizari
2009
Pag. 5
Propuneri
2010
B
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
Estimari
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
1 3 4=3/2 2 5 6 7
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
Asistenta sociala in caz de boli 01 495.484 6,64 583.627 622.378
Asistenta sociala pentru familie si 06
copii 270.205 6,64 339.872 362.438
REZERVE 9705 138.734 2,68 136.291 139.946 143.587 152.026 163.109
Fond de rezerva al Casei Nationale de 02
Asigurari de Sanatate 138.734 2,68 136.291 139.946 143.587 152.026 163.109
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate , dupa caz
pe anii 2008 - 2010
BUGETUL
(sumele alocate din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate)
-mii lei-
Denumire indicator
A
2008
Realizari
Pag. 1
Propuneri
2010
B
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
1 3 4=3/2 2
Anexa nr. 10 / 02
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
CHELTUIELI - TOTAL 5005 16.636.255 1,85 15.439.786 15.725.390
CHELTUIELI CURENTE 01 16.579.257 1,69 15.438.119 15.698.790
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 133.874 -8,90 117.737 107.253
Cheltuieli salariale in bani 105.162 -8,30 92.625 84.940 01
Salarii de baza 59.635 -3,02 62.092 60.214 01
Salarii de merit 1.977 -2,94 510 495 02
Indemnizatie de conducere 3.337 -2,95 2.885 2.800 03
Spor de vechime 11.623 -41,86 12.039 7.000 04
Sporuri pentru conditii de munca 281 05
Alte sporuri 3.400 -25,41 2.279 1.700 06
Ore suplimentare 856 46 07
Fond de premii 6.886 -0,28 5.315 5.300 08
Prima de vacanta 5.271 67,36 2.390 4.000 09
Indemnizatii platite unor persoane din 12
afara unitatii 3.163 -46,43 2.800 1.500
Indemnizatii de delegare 135 25,00 120 150 13
Alte drepturi salariale in bani 8.879 -30,20 2.149 1.500 30
Contributii 28.712 -11,15 25.112 22.313 03
Contributii de asigurari sociale de 01
stat 20.277 -11,08 18.708 16.636
Contributii de asigurari de somaj 1.090 -5,36 448 424 02
Contributii de asigurari sociale de 03
sanatate 5.833 -10,17 4.809 4.320
Contributii de asigurari pentru 04
accidente de munca si boli profesionale 469 19,10 178 212
Contributii pentru concedii si 06
indemnizatii 1.041 -25,59 969 721
Contributii la Fondul de garantare a 07
creantelor salariale 2
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 15.679.653 1,37 14.372.283 14.568.721
Bunuri si servicii 15.668.929 1,37 14.363.495 14.559.932 01
Furnituri de birou 3.097 2.774 2.774 01
Materiale pentru curatenie 265 245 245 02
Incalzit, iluminat si forta motrica 4.461 4.534 4.534 03
Apa, canal si salubritate 397 443 443 04
Carburanti si lubrifianti 1.652 1.531 1.531 05
Piese de schimb 505 382 382 06
Posta, telecomunicatii, radio, tv, 08
internet 4.148 4.129 4.129
Materiale si prestari de servicii cu 09
caracter functional 15.634.695 14.305.183 14.305.183
-mii lei-
Denumire indicator
A
2008
Realizari
Pag. 2
Propuneri
2010
B
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
1 3 4=3/2 2
Anexa nr. 10 / 02
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
Alte bunuri si servicii pentru 30
intretinere si functionare 19.709 443,68 44.274 240.711
Reparatii curente 1.873 0,09 1.148 1.149 02
Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.293 662 662 05
Alte obiecte de inventar 1.293 662 662 30
Deplasari, detasari, transferari 1.656 1.452 1.452 06
Deplasari interne, detasari, transferari 1.415 1.322 1.322 01
Deplasari in strainatate 241 130 130 02
Carti, publicatii si materiale 11
documentare 462 276 276
Consultanta si expertiza 10 47 47 12
Pregatire profesionala 483 149 149 13
Protectia muncii 88 90 90 14
Alte cheltuieli 4.859 4.964 4.964 30
Reclama si publicitate 115 01
Protocol si reprezentare 5 02
Chirii 2.689 3.597 3.597 04
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.050 1.367 1.367 30
TITLUL III DOBANZI 30 54,47 24.600 38.000
Alte dobanzi 54,47 24.600 38.000 03
Dobanda datorata trezoreriei statului 54,47 24.600 38.000 02
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 765.730 6,64 923.499 984.816
Ajutoare sociale 765.730 6,64 923.499 984.816 02
Ajutoare sociale in numerar 765.730 6,64 923.499 984.816 01
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 65.007 1.495,68 1.667 26.600
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 65.007 1.495,68 1.667 26.600
Active fixe 62.483 1.670,97 1.502 26.600 01
Constructii 224 01
Masini, echipamente si mijloace de 02
transport 480 1.603,58 1.174 20.000
Alte active fixe 61.779 1.912,20 328 6.600 30
Reparatii capitale aferente activelor 03
fixe 2.524 165
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 84
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.009
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 85
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -8.009
Plati efectuate in anii precedenti si 01
recuperate in anul curent -8.009
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 6600 05 16.636.255 1,85 15.439.786 15.725.390
CHELTUIELI CURENTE 01 16.579.257 1,69 15.438.119 15.698.790
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 133.874 -8,90 117.737 107.253
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 15.679.653 1,37 14.372.283 14.568.721
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 765.730 6,64 923.499 984.816
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 65.007 1.495,68 1.667 26.600
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 65.007 1.495,68 1.667 26.600
-mii lei-
Denumire indicator
A
2008
Realizari
Pag. 3
Propuneri
2010
B
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
1 3 4=3/2 2
Anexa nr. 10 / 02
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 84
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.009
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 85
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -8.009
SANATATE 6605 15.870.566 1,55 14.516.287 14.740.574
CHELTUIELI CURENTE 01 15.813.527 1,37 14.514.620 14.713.974
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 133.874 -8,90 117.737 107.253
Cheltuieli salariale in bani 105.162 -8,30 92.625 84.940 01
Salarii de baza 59.635 -3,02 62.092 60.214 01
Salarii de merit 1.977 -2,94 510 495 02
Indemnizatie de conducere 3.337 -2,95 2.885 2.800 03
Spor de vechime 11.623 -41,86 12.039 7.000 04
Sporuri pentru conditii de munca 281 05
Alte sporuri 3.400 -25,41 2.279 1.700 06
Ore suplimentare 856 46 07
Fond de premii 6.886 -0,28 5.315 5.300 08
Prima de vacanta 5.271 67,36 2.390 4.000 09
Indemnizatii platite unor persoane din 12
afara unitatii 3.163 -46,43 2.800 1.500
Indemnizatii de delegare 135 25,00 120 150 13
Alte drepturi salariale in bani 8.879 -30,20 2.149 1.500 30
Contributii 28.712 -11,15 25.112 22.313 03
Contributii de asigurari sociale de 01
stat 20.277 -11,08 18.708 16.636
Contributii de asigurari de somaj 1.090 -5,36 448 424 02
Contributii de asigurari sociale de 03
sanatate 5.833 -10,17 4.809 4.320
Contributii de asigurari pentru 04
accidente de munca si boli profesionale 469 19,10 178 212
Contributii pentru concedii si 06
indemnizatii 1.041 -25,59 969 721
Contributii la Fondul de garantare a 07
creantelor salariale 2
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 15.679.653 1,37 14.372.283 14.568.721
Bunuri si servicii 15.668.929 1,37 14.363.495 14.559.932 01
Furnituri de birou 3.097 2.774 2.774 01
Materiale pentru curatenie 265 245 245 02
Incalzit, iluminat si forta motrica 4.461 4.534 4.534 03
Apa, canal si salubritate 397 443 443 04
Carburanti si lubrifianti 1.652 1.531 1.531 05
Piese de schimb 505 382 382 06
Posta, telecomunicatii, radio, tv, 08
internet 4.148 4.129 4.129
Materiale si prestari de servicii cu 09
caracter functional 15.634.695 14.305.183 14.305.183
Alte bunuri si servicii pentru 30
-mii lei-
Denumire indicator
A
2008
Realizari
Pag. 4
Propuneri
2010
B
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
1 3 4=3/2 2
Anexa nr. 10 / 02
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
intretinere si functionare 19.709 443,68 44.274 240.711
Reparatii curente 1.873 0,09 1.148 1.149 02
Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.293 662 662 05
Alte obiecte de inventar 1.293 662 662 30
Deplasari, detasari, transferari 1.656 1.452 1.452 06
Deplasari interne, detasari, transferari 1.415 1.322 1.322 01
Deplasari in strainatate 241 130 130 02
Carti, publicatii si materiale 11
documentare 462 276 276
Consultanta si expertiza 10 47 47 12
Pregatire profesionala 483 149 149 13
Protectia muncii 88 90 90 14
Alte cheltuieli 4.859 4.964 4.964 30
Reclama si publicitate 115 01
Protocol si reprezentare 5 02
Chirii 2.689 3.597 3.597 04
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.050 1.367 1.367 30
TITLUL III DOBANZI 30 54,47 24.600 38.000
Alte dobanzi 54,47 24.600 38.000 03
Dobanda datorata trezoreriei statului 54,47 24.600 38.000 02
CHELTUIELI DE CAPITAL 70 65.007 1.495,68 1.667 26.600
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 65.007 1.495,68 1.667 26.600
Active fixe 62.483 1.670,97 1.502 26.600 01
Constructii 224 01
Masini, echipamente si mijloace de 02
transport 480 1.603,58 1.174 20.000
Alte active fixe 61.779 1.912,20 328 6.600 30
Reparatii capitale aferente activelor 03
fixe 2.524 165
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 84
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -7.968
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 85
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -7.968
Plati efectuate in anii precedenti si 01
recuperate in anul curent -7.968
Administratia centrala 6605 01 90.454 135,86 165.353 390.000
Servicii publice descentralizate 02 159.290 128,10 110.330 251.659
Produse farmaceutice, materiale sanitare 03
specifice si dispozitive medicale 4.896.007 -4,52 4.427.481 4.227.481
Medicamente cu si fara contributie 01
personala 3.094.697 -9,09 2.200.812 2.000.813
Medicamente pentru boli cronice cu 02
risc crescut utilizate in programele
nationale cu scop curativ 1.155.520 1.499.968 1.499.968
Materiale sanitare specifice utilizate 03
in programele nationale cu scop curativ 116.970 137.598 137.598
-mii lei-
Denumire indicator
A
2008
Realizari
Pag. 5
Propuneri
2010
B
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
1 3 4=3/2 2
Anexa nr. 10 / 02
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
Servicii medicale de hemodializa 04
si dializa peritoneala 417.944 493.686 493.686
Dispozitive si echipamente medicale 05 110.876 95.417 95.416
Servicii medicale in ambulator 04 2.618.593 1.892.840 1.892.840
Asistenta medicala primara 01 1.456.552 1.105.503 1.105.503
Asistenta medicala pentru specialitati 02
clinice 389.958 321.939 321.939
Asistenta medicala stomatologica 03 78.797 62.739 62.739
Asistenta medicala pentru specialitati 04
paraclinice 602.873 324.897 324.897
Asistenta medicala in centre medicale 05
multifunctionale 90.413 77.762 77.762
Servicii de urgenta prespitalicesti 05
si transport sanitar 555.574 618.756 618.756
Servicii medicale in unitati sanitare 06
cu paturi 7.516.659 0,80 7.263.461 7.321.772
Spitale generale 01 7.446.750 0,81 7.198.235 7.256.546
Unitati de recuperare-reabilitare a 04
sanatatii 69.909 65.226 65.226
Ingrijiri medicale la domiciliu 07 19.272 19.087 19.087
Prestatii medicale acordate in baza 11
documentelor internationale 14.717 18.979 18.979
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 6805 765.689 6,64 923.499 984.816
CHELTUIELI CURENTE 01 765.730 6,64 923.499 984.816
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 765.730 6,64 923.499 984.816
Ajutoare sociale 765.730 6,64 923.499 984.816 02
Ajutoare sociale in numerar 765.730 6,64 923.499 984.816 01
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 84
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -41
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 85
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -41
Plati efectuate in anii precedenti si 01
recuperate in anul curent -41
Asistenta sociala in caz de boli si 6805 05
invaliditati 495.484 6,64 583.627 622.378
Asistenta sociala in caz de boli 01 495.484 6,64 583.627 622.378
Asistenta sociala pentru familie si 06
copii 270.205 6,64 339.872 362.438
REZERVE 9705 138.734 2,68 136.291 139.946
Fond de rezerva al Casei Nationale de 02
Asigurari de Sanatate 138.734 2,68 136.291 139.946
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
BUGETUL
fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
pe anii 2008-2013
-mii lei- Pag. 1 Anexa nr. 10 / 03
Denumire indicator
1 2
2008
Realizari Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
5 6 B
Estimari
2013
7 4=3 / 2 3
A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
VENITURI - TOTAL 15.780.539 15.458.763 2,63 19.449.813
0001 05
15.865.336 16.785.337 18.078.693
I.VENITURI CURENTE 14.316.371 14.392.251 -0,02 17.957.849
0002
14.388.773 15.338.574 16.612.078
B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI 14.243.569 14.331.637 -0,02 17.942.549
2000
14.328.710 15.323.274 16.596.778
CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR 7.022.191 7.218.598 -1,16 8.960.328
2005
7.134.855 7.650.126 8.288.327
Contributii de asigurari sociale de 03
sanatate datorate de angajatori 7.022.191 7.218.598 -1,16 8.960.328 7.134.855 7.650.126 8.288.327
Contributii de la persoane juridice 01
sau fizice, care angajeaza personal
salariat 6.153.474 6.299.366 -3,70 7.818.920 6.066.475 6.653.566 7.220.663
Contributii pentru asigurari sociale 02
de sanatate datorate de persoanele
aflate in somaj 30.355 92.556 58.712 92.557 57.723 58.088
Venituri incasate in urma valorifica- 03
rii creantelor de catre Autoritatea
pentru Valorificarea Activelor
Statului 51.064 32.000 -96,87 15.000 1.000 10.500 13.000
Contributii pentru concedii si 04
indemnizatii de la persoane juridice
sau fizice 785.124 785.839 22,23 1.058.622 960.519 919.416 987.599
Contributii pentru concedii si 05
indemnizatii datorate de persoanele
aflate in somaj 1.877 8.837 61,86 9.074 14.304 8.921 8.977
-mii lei- Pag. 2 Anexa nr. 10 / 03
Denumire indicator
1 2
2008
Realizari Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
5 6 B
Estimari
2013
7 4=3 / 2 3
A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
Contributia suportata de angajator 06
pentru concedii si indemnizatii
datorate de persoanele aflate in
incapacitate temporara de munca din
cauza de accident de munca sau boala
profesionala 297
CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR 7.221.378 7.113.039 1,14 8.982.221
2105
7.193.855 7.673.148 8.308.451
Contributii de asigurari sociale de 03
sanatate datorate de asigurati 7.161.585 7.082.860 -3,39 8.575.797 6.842.648 7.304.385 7.921.240
Contributia datorata de persoanele 01
asigurate care au calitatea de
angajat 6.838.290 6.136.518 7,28 8.270.012 6.583.089 7.037.426 7.637.240
Contributia datorata de alte persoane 02
asigurate 238.202 936.018 -73,34 301.781 249.566 263.428 280.243
Contributii pentru concedii si 03
indemnizatii datorate de asigurati 2.307 10.324 -3,21 4.004 9.993 3.531 3.757
Contributia datorata de pensionari 82.785
04
Contributii facultative ale asiguratilor 2.069 2.619 3,36 2.991
05
2.707 2.838 2.990
Alte contributii pentru asigurari 50
sociale datorate de asigurati 57.725 27.560 1.164,51 403.433 348.500 365.925 384.221
C.VENITURI NEFISCALE 72.802 60.614 -0,91 15.300
2900 05
60.063 15.300 15.300
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 68.814 60.013 0,08 15.300
3000
60.063 15.300 15.300
VENITURI DIN PROPRIETATE 773
3005
Alte venituri din proprietate 773
50
VENITURI DIN DOBANZI 68.041 60.013 0,08 15.300
3105
60.063 15.300 15.300
Alte venituri din dobanzi 68.041 60.013 0,08 15.300
03
60.063 15.300 15.300
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 3.988 601
3600 05
DIVERSE VENITURI 1.360
3605
Alte venituri 1.360
50
-mii lei- Pag. 3 Anexa nr. 10 / 03
Denumire indicator
1 2
2008
Realizari Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
5 6 B
Estimari
2013
7 4=3 / 2 3
A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE 3705
SUBVENTIILE 2.628 601
Donatii si sponsorizari 2.628 601
01
IV SUBVENTII 1.464.168 1.066.512 38,45 1.491.964
4100 05
1.476.563 1.446.763 1.466.615
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 4200
ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.464.168 1.066.512 38,45 1.491.964 1.476.563 1.446.763 1.466.615
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 328.855 336.698 17,13 387.383
4205
394.364 369.077 378.673
Contributii de asigurari de sanatate 22
persoane care satisfac serviciul militar
in termen 1.572
Contributii de asigurari de sanatate 23
pentru persoane care executa o pedeapsa
privativa de libertate sau arest
preventiv 21.095 944 5,40 1.078 995 1.027 1.054
Subventii primite de bugetul fondului 26
national unic de asigurari sociale de
sanatate 198.843 235.894 24,77 264.460 294.333 251.963 258.514
Contributii de asigurari de sanatate 27
pentru persoanele aflate in concediu
pentru cresterea copilului 107.345 99.860 -0,83 121.845 99.036 116.087 119.105
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 1.135.313 729.814 48,28 1.104.581
4305
1.082.199 1.077.686 1.087.942
Contributii de asigurari de sanatate 02
pentru persoane care executa o pedeapsa
privativa de libertate sau arest
preventive 329 22.610 3,50 25.447 23.401 24.150 24.826
Contributii de asigurari de sanatate 03
pentru persoanele aflate in concediu
pentru cresterea copilului 1 112 1,79 123 114 117 121
Contributii de asigurari de sanatate 05
-mii lei- Pag. 4 Anexa nr. 10 / 03
Denumire indicator
1 2
2008
Realizari Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
5 6 B
Estimari
2013
7 4=3 / 2 3
A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
pentru persoane care se afla in concediu
medical sau in concedii medicale pentru
ingrijirea copilului bolnav in varsta
de pana la 7 ani 1.530
Contributii de asigurari de sanatate pentru 06
persoane care se afla in concediu
medical din cauza de accidente de
munca si boli profesionale 1.369 1.377 1.643 1.377 1.140 1.200
Contributii de asigurari de sanatate 11
pentru persoanele beneficiare de
ajutor social 17.044 35.859 82,87 71.309 65.576 67.675 69.570
Sume alocate din veniturile proprii 12
ale Ministerului Sanatatii 1.115.038 669.643 48,07 1.005.852 991.518 984.417 992.029
Contributii din bugetul asigurarilor 13
sociale de stat, din sumele alocate
sistemului de asigurari pentru
accidente de munca si boli
profesionale, pentru concedii si
indemnizatii datorate persoanelor aflate
in incapacitate temporara de munca din
cauza accident de munca sau boala
profesionala 213 207 213 187 196
CHELTUIELI - TOTAL 16.636.255 15.439.786 1,85 18.070.511
5005
15.725.390 15.997.701 16.887.118
CHELTUIELI CURENTE 16.579.257 15.438.119 1,69 18.041.698
01
15.698.790 15.970.250 16.858.953
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133.874 117.737 -8,90 110.039
10
107.253 108.164 107.429
Cheltuieli salariale in bani 105.162 92.625 -8,30 84.940
01
Salarii de baza 59.635 62.092 -3,02 60.214
01
Salarii de merit 1.977 510 -2,94 495
02
Indemnizatie de conducere 3.337 2.885 -2,95 2.800
03
-mii lei- Pag. 5 Anexa nr. 10 / 03
Denumire indicator
1 2
2008
Realizari Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
5 6 B
Estimari
2013
7 4=3 / 2 3
A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
Spor de vechime 11.623 12.039 -41,86 7.000
04
Sporuri pentru conditii de munca 281
05
Alte sporuri 3.400 2.279 -25,41 1.700
06
Ore suplimentare 856 46
07
Fond de premii 6.886 5.315 -0,28 5.300
08
Prima de vacanta 5.271 2.390 67,36 4.000
09
Indemnizatii platite unor persoane din 12
afara unitatii 3.163 2.800 -46,43 1.500
Indemnizatii de delegare 135 120 25,00 150
13
Alte drepturi salariale in bani 8.879 2.149 -30,20 1.500
30
Contributii 28.712 25.112 -11,15 22.313
03
Contributii de asigurari sociale de 01
stat 20.277 18.708 -11,08 16.636
Contributii de asigurari de somaj 1.090 448 -5,36 424
02
Contributii de asigurari sociale de 03
sanatate 5.833 4.809 -10,17 4.320
Contributii de asigurari pentru 04
accidente de munca si boli profesionale 469 178 19,10 212
Contributii pentru concedii si 06
indemnizatii 1.041 969 -25,59 721
Contributii la Fondul de garantare a 07
creantelor salariale 2
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.679.653 14.372.283 1,37 16.688.405
20
14.568.721 14.760.627 15.592.646
Bunuri si servicii 15.668.929 14.363.495 1,37 14.559.932
01
Furnituri de birou 3.097 2.774 2.774
01
Materiale pentru curatenie 265 245 245
02
Incalzit, iluminat si forta motrica 4.461 4.534 4.534
03
Apa, canal si salubritate 397 443 443
04
Carburanti si lubrifianti 1.652 1.531 1.531
05
-mii lei- Pag. 6 Anexa nr. 10 / 03
Denumire indicator
1 2
2008
Realizari Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
5 6 B
Estimari
2013
7 4=3 / 2 3
A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
Piese de schimb 505 382 382
06
Posta, telecomunicatii, radio, tv, 08
internet 4.148 4.129 4.129
Materiale si prestari de servicii cu 09
caracter functional 15.634.695 14.305.183 14.305.183
Alte bunuri si servicii pentru 30
intretinere si functionare 19.709 44.274 443,68 240.711
Reparatii curente 1.873 1.148 0,09 1.149
02
Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.293 662 662
05
Alte obiecte de inventar 1.293 662 662
30
Deplasari, detasari, transferari 1.656 1.452 1.452
06
Deplasari interne, detasari, transferari 1.415 1.322 1.322
01
Deplasari in strainatate 241 130 130
02
Carti, publicatii si materiale 11
documentare 462 276 276
Consultanta si expertiza 10 47 47
12
Pregatire profesionala 483 149 149
13
Protectia muncii 88 90 90
14
Alte cheltuieli 4.859 4.964 4.964
30
Reclama si publicitate 115
01
Protocol si reprezentare 5
02
Chirii 2.689 3.597 3.597
04
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.050 1.367 1.367
30
TITLUL III DOBANZI 24.600 54,47 41.322
30
38.000 39.216 40.314
Alte dobanzi 24.600 54,47 38.000
03
Dobanda datorata trezoreriei statului 24.600 54,47 38.000
02
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 765.730 923.499 6,64 1.201.932
57
984.816 1.062.243 1.118.564
Ajutoare sociale 765.730 923.499 6,64 984.816
02
Ajutoare sociale in numerar 765.730 923.499 6,64 984.816
01
-mii lei- Pag. 7 Anexa nr. 10 / 03
Denumire indicator
1 2
2008
Realizari Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
5 6 B
Estimari
2013
7 4=3 / 2 3
A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
CHELTUIELI DE CAPITAL 65.007 1.667 1.495,68 28.813
70
26.600 27.451 28.165
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 65.007 1.667 1.495,68 28.813
71
26.600 27.451 28.165
Active fixe 62.483 1.502 1.670,97 26.600
01
Constructii 224
01
Masini, echipamente si mijloace de 02
transport 480 1.174 1.603,58 20.000
Alte active fixe 61.779 328 1.912,20 6.600
30
Reparatii capitale aferente activelor 03
fixe 2.524 165
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 84
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.009
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 85
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -8.009
Plati efectuate in anii precedenti si 01
recuperate in anul curent -8.009
Partea a III-a CHELTUIELI 16.636.255 15.439.786 1,85 18.070.511
6600 05
15.725.390 15.997.701 16.887.118
CHELTUIELI CURENTE 16.579.257 15.438.119 1,69 18.041.698
01
15.698.790 15.970.250 16.858.953
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133.874 117.737 -8,90 110.039
10
107.253 108.164 107.429
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.679.653 14.372.283 1,37 16.688.405
20
14.568.721 14.760.627 15.592.646
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 765.730 923.499 6,64 1.201.932
57
984.816 1.062.243 1.118.564
CHELTUIELI DE CAPITAL 65.007 1.667 1.495,68 28.813
70
26.600 27.451 28.165
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 65.007 1.667 1.495,68 28.813
71
26.600 27.451 28.165
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 84
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -8.009
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 85
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -8.009
SANATATE 15.870.566 14.516.287 1,55 16.868.579
6605
14.740.574 14.935.458 15.768.554
-mii lei- Pag. 8 Anexa nr. 10 / 03
Denumire indicator
1 2
2008
Realizari Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
5 6 B
Estimari
2013
7 4=3 / 2 3
A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
CHELTUIELI CURENTE 15.813.527 14.514.620 1,37 16.839.766
01
14.713.974 14.908.007 15.740.389
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 133.874 117.737 -8,90 110.039
10
107.253 108.164 107.429
Cheltuieli salariale in bani 105.162 92.625 -8,30 84.940
01
Salarii de baza 59.635 62.092 -3,02 60.214
01
Salarii de merit 1.977 510 -2,94 495
02
Indemnizatie de conducere 3.337 2.885 -2,95 2.800
03
Spor de vechime 11.623 12.039 -41,86 7.000
04
Sporuri pentru conditii de munca 281
05
Alte sporuri 3.400 2.279 -25,41 1.700
06
Ore suplimentare 856 46
07
Fond de premii 6.886 5.315 -0,28 5.300
08
Prima de vacanta 5.271 2.390 67,36 4.000
09
Indemnizatii platite unor persoane din 12
afara unitatii 3.163 2.800 -46,43 1.500
Indemnizatii de delegare 135 120 25,00 150
13
Alte drepturi salariale in bani 8.879 2.149 -30,20 1.500
30
Contributii 28.712 25.112 -11,15 22.313
03
Contributii de asigurari sociale de 01
stat 20.277 18.708 -11,08 16.636
Contributii de asigurari de somaj 1.090 448 -5,36 424
02
Contributii de asigurari sociale de 03
sanatate 5.833 4.809 -10,17 4.320
Contributii de asigurari pentru 04
accidente de munca si boli profesionale 469 178 19,10 212
Contributii pentru concedii si 06
indemnizatii 1.041 969 -25,59 721
Contributii la Fondul de garantare a 07
creantelor salariale 2
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.679.653 14.372.283 1,37 16.688.405
20
14.568.721 14.760.627 15.592.646
-mii lei- Pag. 9 Anexa nr. 10 / 03
Denumire indicator
1 2
2008
Realizari Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
5 6 B
Estimari
2013
7 4=3 / 2 3
A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
Bunuri si servicii 15.668.929 14.363.495 1,37 14.559.932
01
Furnituri de birou 3.097 2.774 2.774
01
Materiale pentru curatenie 265 245 245
02
Incalzit, iluminat si forta motrica 4.461 4.534 4.534
03
Apa, canal si salubritate 397 443 443
04
Carburanti si lubrifianti 1.652 1.531 1.531
05
Piese de schimb 505 382 382
06
Posta, telecomunicatii, radio, tv, 08
internet 4.148 4.129 4.129
Materiale si prestari de servicii cu 09
caracter functional 15.634.695 14.305.183 14.305.183
Alte bunuri si servicii pentru 30
intretinere si functionare 19.709 44.274 443,68 240.711
Reparatii curente 1.873 1.148 0,09 1.149
02
Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.293 662 662
05
Alte obiecte de inventar 1.293 662 662
30
Deplasari, detasari, transferari 1.656 1.452 1.452
06
Deplasari interne, detasari, transferari 1.415 1.322 1.322
01
Deplasari in strainatate 241 130 130
02
Carti, publicatii si materiale 11
documentare 462 276 276
Consultanta si expertiza 10 47 47
12
Pregatire profesionala 483 149 149
13
Protectia muncii 88 90 90
14
Alte cheltuieli 4.859 4.964 4.964
30
Reclama si publicitate 115
01
Protocol si reprezentare 5
02
Chirii 2.689 3.597 3.597
04
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.050 1.367 1.367
30
-mii lei- Pag. 10 Anexa nr. 10 / 03
Denumire indicator
1 2
2008
Realizari Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
5 6 B
Estimari
2013
7 4=3 / 2 3
A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
TITLUL III DOBANZI 24.600 54,47 41.322
30
38.000 39.216 40.314
Alte dobanzi 24.600 54,47 38.000
03
Dobanda datorata trezoreriei statului 24.600 54,47 38.000
02
CHELTUIELI DE CAPITAL 65.007 1.667 1.495,68 28.813
70
26.600 27.451 28.165
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 65.007 1.667 1.495,68 28.813
71
26.600 27.451 28.165
Active fixe 62.483 1.502 1.670,97 26.600
01
Constructii 224
01
Masini, echipamente si mijloace de 02
transport 480 1.174 1.603,58 20.000
Alte active fixe 61.779 328 1.912,20 6.600
30
Reparatii capitale aferente activelor 03
fixe 2.524 165
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 84
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -7.968
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 85
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -7.968
Plati efectuate in anii precedenti si 01
recuperate in anul curent -7.968
Administratia centrala 90.454 165.353 135,86
6605 01
390.000
Servicii publice descentralizate 159.290 110.330 128,10
02
251.659
Produse farmaceutice, materiale sanitare 03
specifice si dispozitive medicale 4.896.007 4.427.481 -4,52 4.227.481
Medicamente cu si fara contributie 01
personala 3.094.697 2.200.812 -9,09 2.000.813
Medicamente pentru boli cronice cu 02
risc crescut utilizate in programele
nationale cu scop curativ 1.155.520 1.499.968 1.499.968
Materiale sanitare specifice utilizate 03
-mii lei- Pag. 11 Anexa nr. 10 / 03
Denumire indicator
1 2
2008
Realizari Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
5 6 B
Estimari
2013
7 4=3 / 2 3
A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
in programele nationale cu scop curativ 116.970 137.598 137.598
Servicii medicale de hemodializa 04
si dializa peritoneala 417.944 493.686 493.686
Dispozitive si echipamente medicale 110.876 95.417
05
95.416
Servicii medicale in ambulator 2.618.593 1.892.840
04
1.892.840
Asistenta medicala primara 1.456.552 1.105.503
01
1.105.503
Asistenta medicala pentru specialitati 02
clinice 389.958 321.939 321.939
Asistenta medicala stomatologica 78.797 62.739
03
62.739
Asistenta medicala pentru specialitati 04
paraclinice 602.873 324.897 324.897
Asistenta medicala in centre medicale 05
multifunctionale 90.413 77.762 77.762
Servicii de urgenta prespitalicesti 05
si transport sanitar 555.574 618.756 618.756
Servicii medicale in unitati sanitare 06
cu paturi 7.516.659 7.263.461 0,80 7.321.772
Spitale generale 7.446.750 7.198.235 0,81
01
7.256.546
Unitati de recuperare-reabilitare a 04
sanatatii 69.909 65.226 65.226
Ingrijiri medicale la domiciliu 19.272 19.087
07
19.087
Prestatii medicale acordate in baza 11
documentelor internationale 14.717 18.979 18.979
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 765.689 923.499 6,64 1.201.932
6805
984.816 1.062.243 1.118.564
CHELTUIELI CURENTE 765.730 923.499 6,64 1.201.932
01
984.816 1.062.243 1.118.564
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 765.730 923.499 6,64 1.201.932
57
984.816 1.062.243 1.118.564
Ajutoare sociale 765.730 923.499 6,64 984.816
02
Ajutoare sociale in numerar 765.730 923.499 6,64 984.816
01
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 84
-mii lei- Pag. 12 Anexa nr. 10 / 03
Denumire indicator
1 2
2008
Realizari Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
5 6 B
Estimari
2013
7 4=3 / 2 3
A
Capi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
graf
ra-
Gru-
/
Titlu
pa
Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
2009
Crestere /
2010 / 2009
descrestere
Executie
preliminata
SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -41
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII 85
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT -41
Plati efectuate in anii precedenti si 01
recuperate in anul curent -41
Asistenta sociala in caz de boli si 6805 05
invaliditati 495.484 583.627 6,64 622.378
Asistenta sociala in caz de boli 495.484 583.627 6,64
01
622.378
Asistenta sociala pentru familie si 06
copii 270.205 339.872 6,64 362.438
REZERVE 138.734 136.291 2,68 163.109
9705
139.946 143.587 152.026
Fond de rezerva al Casei Nationale de 02
Asigurari de Sanatate 138.734 136.291 2,68 163.109 139.946 143.587 152.026
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) -994.450 -117.314 1.216.193
9905
644.049 1.039.549
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Anexa 10 / 4
- mii lei -
Numar de posturi
finantate in anul
2010
Fond aferent
salariilor de baza
pe anul 2010
0 1 2
TOTAL 3.709 60.214
din care:
6605 SANATATE 3.709 60.214
Numarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza pe anul 2010
(FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE)
Pag. 1
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 3 / 01 / 28
Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2008
Executie
preliminata
2009
Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
Estimari
anii ulteriori
0 1 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL
2
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
151.245
151.245
146.422
4.823
1.667
1.667
1.502
1.174
328
165
26.600
26.600
26.600
20.000
6.600
151.245
151.245
146.422
4.823
1.667
1.667
1.502
1.174
328
165
26.600
26.600
26.600
20.000
6.600
27.451
27.451
27.451
17.451
10.000
27.451
27.451
27.451
17.451
10.000
28.165
28.165
28.165
18.165
10.000
28.165
28.165
28.165
18.165
10.000
28.813
28.813
28.813
18.813
10.000
28.813
28.813
28.813
18.813
10.000
263.941
263.941
258.953
75.603
36.928
4.988
263.941
263.941
258.953
75.603
36.928
4.988
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL
5005 CHELTUIELI - TOTAL
50057101 Active fixe
5005710102 Masini, echipamente si
mijloace de transport
5005710130 Alte active fixe
50057103 Reparatii capitale aferente
activelor fixe
-mii lei-
Pag. 2
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 3 / 01 / 28
Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2008
Executie
preliminata
2009
Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
Estimari
anii ulteriori
0 1 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL
2
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
151.245
151.245
146.422
4.823
7.990
7.990
7.990
1.667
1.667
1.502
1.174
328
165
1.174
1.174
1.174
1.174
26.600
26.600
26.600
20.000
6.600
20.000
20.000
20.000
20.000
151.245
151.245
146.422
4.823
7.990
7.990
7.990
1.667
1.667
1.502
1.174
328
165
1.174
1.174
1.174
1.174
26.600
26.600
26.600
20.000
6.600
20.000
20.000
20.000
20.000
27.451
27.451
27.451
17.451
10.000
17.451
17.451
17.451
17.451
27.451
27.451
27.451
17.451
10.000
17.451
17.451
17.451
17.451
28.165
28.165
28.165
18.165
10.000
18.165
18.165
18.165
18.165
28.165
28.165
28.165
18.165
10.000
18.165
18.165
18.165
18.165
28.813
28.813
28.813
18.813
10.000
18.813
18.813
18.813
18.813
28.813
28.813
28.813
18.813
10.000
18.813
18.813
18.813
18.813
263.941
263.941
258.953
75.603
36.928
4.988
83.593
83.593
83.593
75.603
263.941
263.941
258.953
75.603
36.928
4.988
83.593
83.593
83.593
75.603
C - Alte cheltuieli de investitii
b.Dotari independente
5000 TOTAL GENERAL
5005 CHELTUIELI - TOTAL
50057101 Active fixe
5005710102 Masini, echipamente si
mijloace de transport
5005710130 Alte active fixe
50057103 Reparatii capitale aferente
activelor fixe
5000 TOTAL GENERAL
5005 CHELTUIELI - TOTAL
50057101 Active fixe
5005710102 Masini, echipamente si
mijloace de transport


-mii lei-
Pag. 3
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 3 / 01 / 28
Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2008
Executie
preliminata
2009
Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
Estimari
anii ulteriori
0 1 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL
2
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
143.255
143.255
138.432
4.823
151.245
151.245
146.422
4.823
493
493
328
328
165
1.667
1.667
1.502
1.174
328
165
6.600
6.600
6.600
6.600
26.600
26.600
26.600
20.000
6.600
143.255
143.255
138.432
4.823
151.245
151.245
146.422
4.823
493
493
328
328
165
1.667
1.667
1.502
1.174
328
165
6.600
6.600
6.600
6.600
26.600
26.600
26.600
20.000
6.600
10.000
10.000
10.000
10.000
27.451
27.451
27.451
17.451
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
27.451
27.451
27.451
17.451
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
28.165
28.165
28.165
18.165
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
28.165
28.165
28.165
18.165
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
28.813
28.813
28.813
18.813
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
28.813
28.813
28.813
18.813
10.000
180.348
180.348
175.360
36.928
4.988
263.941
263.941
258.953
75.603
36.928
4.988
180.348
180.348
175.360
36.928
4.988
263.941
263.941
258.953
75.603
36.928
4.988
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor
TOTAL CAPITOL 66 -- SANATATE
5000 TOTAL GENERAL
5005 CHELTUIELI - TOTAL
50057101 Active fixe
5005710130 Alte active fixe
50057103 Reparatii capitale aferente
activelor fixe
6600 SANATATE
6605 SANATATE
66057101 Active fixe
6605710102 Masini, echipamente si
mijloace de transport
6605710130 Alte active fixe
66057103 Reparatii capitale aferente
activelor fixe-mii lei-
Pag. 4
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr. 3 / 01 / 28
Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2008
Executie
preliminata
2009
Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
Estimari
anii ulteriori
0 1 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL
2
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
151.245
151.245
146.422
4.823
1.667
1.667
1.502
1.174
328
165
26.600
26.600
26.600
20.000
6.600
151.245
151.245
146.422
4.823
1.667
1.667
1.502
1.174
328
165
26.600
26.600
26.600
20.000
6.600
27.451
27.451
27.451
17.451
10.000
27.451
27.451
27.451
17.451
10.000
28.165
28.165
28.165
18.165
10.000
28.165
28.165
28.165
18.165
10.000
28.813
28.813
28.813
18.813
10.000
28.813
28.813
28.813
18.813
10.000
263.941
263.941
258.953
75.603
36.928
4.988
263.941
263.941
258.953
75.603
36.928
4.988
C - Alte cheltuieli de investitii
6600 SANATATE
6605 SANATATE
66057101 Active fixe
6605710102 Masini, echipamente si
mijloace de transport
6605710130 Alte active fixe
66057103 Reparatii capitale aferente
activelor fixe
-mii lei-
Pag. 1
b.Dotari independente
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii
Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2008
Executie
preliminata
2009
Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
Estimari
anii ulteriori
I/II Surse de finantare si costuri
de finantare
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
0 1 3 4 5 6 7 8 9
Cod obiectiv
:
2
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
COD OBIECTIV 2
Anexa nr. 3 / 01 / 29
- mii lei -
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
7.990
7.990
7.990
7.990
1.174
1.174
1.174
1.174
1.174
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
7.990
7.990
7.990
7.990
1.174
1.174
1.174
1.174
1.174
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
17.451
17.451
17.451
17.451
17.451
17.451
17.451
17.451
17.451
17.451
18.165
18.165
18.165
18.165
18.165
18.165
18.165
18.165
18.165
18.165
18.813
18.813
18.813
18.813
18.813
18.813
18.813
18.813
18.813
18.813
Total
2
83.593
83.593
83.593
83.593
75.603
83.593
83.593
83.593
83.593
75.603
5000 TOTAL GENERAL
6600 SANATATE
6605 SANATATE
66057101 Active fixe
6605710102 Masini, echipamente
si mijloace de transport


Pag. 2
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor
FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii
Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2008
Executie
preliminata
2009
Propuneri
2010
Estimari
2011
Estimari
2012
Estimari
2013
Estimari
anii ulteriori
I/II Surse de finantare si costuri
de finantare
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
0 1 3 4 5 6 7 8 9
Cod obiectiv
:
5
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
COD OBIECTIV 5
Anexa nr. 3 / 01 / 29
- mii lei -
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
143.255
143.255
143.255
138.432
4.823
493
493
493
328
328
165
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
143.255
143.255
143.255
138.432
4.823
493
493
493
328
328
165
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Total
2
180.348
180.348
180.348
175.360
36.928
4.988
180.348
180.348
180.348
175.360
36.928
4.988
5000 TOTAL GENERAL
6600 SANATATE
6605 SANATATE
66057101 Active fixe
6605710130 Alte active fixe
66057103 Reparatii capitale
aferente activelor fixe


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->