You are on page 1of 86

S GIO DC V O TO QUNG NAM

HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : Ton

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh
in Bn, Qung Nam

26

02.610

inh Thanh Hi

03/5/1997

02.726

V Th Minh Th

05/9/1998 Duy Xuyn, Qung Nam

31
30

02.720

Nguyn Cng Tho

18/5/1998

30
26

02.703

trng trn tn phc

2
2

02.621

31
31

8
9

2
2

10

11
12

Lp

Trng THPT

im

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

13.50

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

11.25

Tp Nng

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

11.00

14/9/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

10.75

Phm V Hng

25/02/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

10.50

02.734

Chu Trnh

13/10/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

10.50

02.729

Nguyn Vn Tin

19/10/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

10.25

30
28

02.706

Nguyn V Thanh Quc

08/3/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

9.75

02.665

nguyn thnh lun

08/3/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

9.50

02.713

Phan Minh Sn

24/12/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

9.25

30
30

02.715

v c hng sn

15/02/1998

Qu Sn, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

9.25

30
25

02.710

V Th t Quyn

17/9/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

8.75

13

2
2

02.583

L Quc Anh

21/3/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

8.50

14

02.629

nguyn thanh hi

05/9/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

8.25

15

27
25

02.605

nguyn thnh c

18/5/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

8.00

16

25
31

02.604

nguyn nht ng

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

7.75

17

2
2

02.730

Nguyn nh Ti

27/5/1998

i Lc, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

7.75

18

31

02.724

L V Ph Thnh

02/12/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

7.50

19

26

02.624

Trn Nht Huy

13/4/1998

i Lc, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

7.50

20

28
28

02.668

tr th nht mn

09/4/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

7.25

21

2
2

02.652

nguyn anh khoa

07/7/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

6.50

22

27

02.630

h vit hn

04/3/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

6.50

28/12/1997 Ni Thnh, Qung Nam

Ghi ch

Trang 1

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : Ton

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

23

26

02.623

Trng Mai Huy

29/3/1998

i Lc, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

6.50

24

02.712

nguyn th oan qunh

05/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

6.00

25

30
26

02.620

Nguyn Nho Thanh Hng

21/8/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

5.00

26

28
27

02.653

l ch vn khoa

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

5.00

27

2
2

02.634

trn huy hong

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

4.50

28

02.754

h vit tung

16/01/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

4.25

29

32
25

02.584

trn l trng an

18/02/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

4.00

30

32

02.750

ng vit trung

15/6/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

3.25

Mn ny c 30 th sinh ng k d thi. S vng:

03/02/1998 Duy Xuyn, Qung Nam


23/5/1997

Qu Sn, Qung Nam

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 2

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : Vt l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

03/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

12.75

v l n

11/01/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.75

02.857

Nguyn Th Ho Nhi

27/11/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

10.25

35
39

02.818

phm th m ho

12/4/1997

Tr My, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

9.50

02.921

phan quang vinh

01/6/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

8.75

02.854

Phm Cng Nhn

07/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

8.25

36
36

02.855

Phm Vn Nhn

02/8/1997

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

7.50

34
39

02.802

trng vn i

19/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

7.25

2
2

02.909

l th thanh thy

04/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

6.50

10

02.811

Nguyn Cng Huy

10/01/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

6.00

11

34
37

02.863

nguyn th nh nhi

01/12/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

5.88

12

38
38

02.895

Bi Xun Ton

02/11/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

5.75

13

2
2

02.902

nguyn vn ti

05/3/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

5.50

14

02.862

phm ng dng nht

01/01/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

5.50

15

37
39

02.915

trang thanh tng

13/3/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

5.25

16

33
37

02.768

Trn Tn An

28/7/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

5.00

17

2
2

02.870

Nguyn Th Thanh Phng

03/8/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

4.75

18

36

02.858

Trn Hu Hong Nhin

26/3/1998

TP H Ch Minh

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

4.50

19

36

02.842

l th diu linh

16/02/1998 Tin Phc, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

4.25

20

37
34

02.866

V Ngc Phc

01/01/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

4.00

21

2
2

02.800

giao thng t

01/8/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

4.00

22

37

02.881

V Duy S

11/01/1997

Tp Nng

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

3.75

34

02.798

nguyn vit o

02.775

33
36

4
5

2
2

7
8

Hi An, Qung Nam

Ghi ch

Trang 3

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : Vt l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

23

36

02.837

nguyn vn khoa

03/4/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

3.50

24

02.898

L Nguyn Trung

27/6/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

2.75

25

38
39

02.920

v cng vin

02/6/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

2.75

26

35
39

02.831

Nguyn Hunh Trng Khoa

01/4/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

1.75

27

2
2

02.916

ng th thu uyn

19/5/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

1.75

28

02.928

H Nh

05/12/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

0.75

29

39
34

02.813

Trn Thanh Huy

02/10/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

0.75

30

33

02.776

Trn Hoi Bo

13/6/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

0.50

Mn ny c 30 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 4

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : Ha hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

43

02.1015 Phm Ngc Xi Na

16/8/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

15.88

02.1103 trn vn quc vit

20/12/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

15.13

46
41

02.957

Phan Minh Hi

03/11/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

15.00

45
41

02.1079 trn hoi ty

02/11/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

14.38

2
2

02.974

ng th hu

24/9/1997

Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

14.13

02.985

nguyn th nh hunh

25/5/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

13.38

42
40

02.938

h quang bch

04/01/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

13.38

43
42

02.1022 Nguyn Phng Nguyn

17/02/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

13.00

2
2

02.990

22/02/1998

i Lc, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

12.63

10

02.1087 th thanh thy

16/02/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

12.13

11

46
40

02.930

L Ngc Phng Anh

21/8/1998

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

12.13

12

42
41

02.992

nguyn o huy kha

17/11/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.75

13

2
2

02.973

nguyn l hong hi

02/02/1998 Tin Phc, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.63

14

02.993

on vn khanh

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.50

15

42
44

16
17

2
2

41
44

02.1051 Nguyn Th Ngc Quyn

12/3/1998

18

42

02.984

nguyn vnh huy

19

40

02.935

Ha Th Hng n

20
21

2
2

45
43

22

41

L Duy Khng

10/4/1997

in Bn, Qung Nam

Tam K, Qung Nam

02.1042 trn duy phc

05/4/1998 Bc Tr My, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.13

02.972

03/6/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.00

i Lc, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

10.88

19/12/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

10.38

13/7/1998

i Lc, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

9.88

02.1062 Nguyn Vit Thnh

26/4/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

9.38

02.1011 nguyn hu nht minh

03/9/1998

i Lc, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

9.13

02.965

14/9/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

9.08

nguyn o hi

Phm Vit Trung Hiu

Ghi ch

Trang 5

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : Ha hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

23

43

02.1013 v trng an m

08/12/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

9.00

24

02.1066 Nguyn Vn Ph Th

01/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

8.88

25

45
44

02.1046 Nguyn Nht Quang

03/02/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

8.63

26

42
45

02.1004 trn thanh lm

17/3/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

8.13

27

2
2

02.1073 V Vit Trung

01/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

7.50

28

02.1020 L Vn Ngha

26/6/1998

i Lc, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

7.50

29

43
46

02.1106 Phm Th Nh

11/4/1998

i Lc, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

6.88

30

44

02.1053 L nh Sinh

12/12/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

4.25

Mn ny c 30 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 6

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : Sinh hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

56

03.1342 nguyn hunh ngc th

17/02/1998 Thng Bnh, Qung Nam

03.1324 Phm Trng Hng Triu

18/12/1997

56
56

03.1331 phng th tm

26/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

53
51

03.1247 nguyn th vi linh

23/11/1997

3
3

03.1200 Nguyn Th Hng Giang

57
51

8
9

3
3

10

11
12

Lp

Trng THPT

im

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

14.00

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

13.50

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

13.00

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

12.75

01/3/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

12.75

03.1370 nguyn xun v

10/8/1998

Ni Thnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

12.25

03.1202 Trn Bu H

01/01/1998 Duy Xuyn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

12.00

55
53

03.1321 Nguyn Th Thanh Trm

05/12/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

11.75

03.1256 trn nht minh

30/4/1997

Nng Sn, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.25

03.1302 V c Thnh

29/8/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

11.25

55
57

03.1364 Nguyn Th H Vy

08/10/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

11.25

52
57

03.1228 trn th thanh hng

01/01/1998 Ni Thnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.00

13

3
3

03.1353 hunh th thu trc

26/3/1998 Duy Xuyn, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

10.25

14

03.1210 Trn Vn Huy

19/11/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

10.00

15

51
56

03.1343 nguyn thI thanh th

18/7/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

9.75

16

55
52

03.1300 nguyn th thu sng

05/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

9.50

17

3
3

03.1227 hunh th m hng

06/02/1997

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

9.25

18

54

03.1291 h anh phng

25/4/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

9.25

19

55

03.1318 Trn Minh Trang

01/8/1998 Duy Xuyn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

9.00

20

56
55

03.1339 trn th phng thy

06/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

8.75

21

3
3

03.1315 Hunh Hong Th

22/3/1997

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

8.50

22

53

03.1258 V Th Thanh Nga

29/10/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

8.00

Hi An, Qung Nam

Tam K, Qung Nam

Tp Nng

Ghi ch

Trang 7

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : Sinh hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

23

51

03.1207 Trn Th Thu Hin

14/9/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

7.75

24

03.1295 phm nguyn l quyn

19/8/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

7.75

25

54
56

03.1340 nguyn th thu thy

02/4/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

7.75

26

52
57

03.1243 Nguyn Quc Lut

11/8/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

7.50

27

3
3

03.1355 Ng T Uyn

15/11/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

7.25

28

03.1199 Ng Th Hng Gm

28/3/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

6.50

29

51
54

03.1275 nguyn chim nguyn

28/01/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

6.00

30

53

03.1265 Dng Hunh Nhi

25/02/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

5.50

Mn ny c 30 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 8

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : Ng vn

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh
Tam K, Qung Nam

03

01.053

h th thanh huyn

09/3/1997

01.200

nguyn th tho vy

17/6/1998 Thng Bnh, Qung Nam

08
08

01.194

Nguyn Th Hong Vn

01/4/1997

02
08

01.031

V Th Tuyt Hnh

1
1

01.190

nguyn anh tuyn

01.124

05
01

8
9

1
1

10

11
12

Lp

Trng THPT

im

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

16.00

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

15.50

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

15.00

16/10/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

14.50

02/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

14.50

L Th Nh Qunh

09/02/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

13.50

01.001

Phng Hu Anh

29/01/1997

Bc Ninh

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

13.50

06
06

01.136

V Phc Thanh Tho

11/01/1998

TP H Ch Minh

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

13.00

01.131

Hunh Nh Tho

18/5/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

13.00

01.096

L Th Yn Nhi

30/3/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

13.00

04
05

01.119

l th kim phng

14/4/1997

Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

13.00

07
02

01.167

l thanh tho

27/6/1997

Nng Sn, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

13.00

13

1
1

01.036

Phan Th Thu Hin

08/7/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

13.00

14

01.065

Trn Duy Dip Linh

08/3/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

13.00

15

03
07

01.163

mai thanh tm

12/4/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

13.00

16

06
02

01.132

L Th Thanh Phng Tho

15/10/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

12.50

17

1
1

01.032

L Nguyn Bo Hn

25/02/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

12.50

18

03

01.072

nguyn th diu l

01/6/1997

Nng Sn, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

12.50

19

06

01.151

L Th i Trang

17/7/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

12.50

20

06
08

01.154

L Th Thy Trang

04/9/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

12.50

21

1
1

01.192

H Thu Uyn

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

12.00

22

04

01.090

Nguyn Nht Bo Ngn

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

11.50

15/12/1997 Nng Sn, Qung Nam


01/8/1997

Hi An, Qung Nam

Ghi ch

Trang 9

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : Ng vn

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

23

01

01.019

phm th oanh dim

18/6/1998

Qu Sn, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.50

24

01.078

mai yn linh

28/9/1997

Nng Sn, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.50

25

03
07

01.178

nguyn th thng

11/01/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.50

26

02
03

01.047

phan trng thy hin

15/3/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.00

27

1
1

01.055

hunh th huyn

18/4/1998

Ni Thnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

10.50

28

01.074

phm th bch ln

06/10/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

10.00

29

03
05

01.111

th kiu oanh

01/4/1998

Qu Sn, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

8.50

30

05

01.107

l qu nht

02/8/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

8.00

Mn ny c 30 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 10

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : Lch s

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

01/6/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

13.75

21/11/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

13.75

10/4/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

13.75

05/01/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

13.25

28/6/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

13.00

Phan L Minh Bo

01/11/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

12.25

01.324

V Hong Quc

01/10/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

12.25

13
12

01.321

nguyn phm hong phc

20/5/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.50

01.287

l hong lng

25/10/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.00

01.250

Dng Vn Hu

27/8/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

11.00

10
16

01.390

L V Vy

30/9/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

10.75

15
10

01.365

v c thng

26/6/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

10.75

13

1
1

01.244

Vng Th L Giang

16/02/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

10.50

14

01.281

nguyn tn ln

24/5/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

9.75

15

12
13

01.307

nguyn bo nguyn

08/7/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

9.50

16

10
11

01.255

L Quang Huy

20/02/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

9.50

17

1
1

01.269

Hunh Th Chi Lan

04/3/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

9.25

18

10

01.245

hunh th l giang

16/3/1998

Ni Thnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

9.25

19

16

01.384

Hunh Th Vn

10/7/1998

Tp Nng

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

9.00

20

12
16

01.290

Nguyn Phm Trc Mai

10/10/1998

i Lc, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

8.75

21

1
1

01.388

Trng Quang V

10/5/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

8.25

22

09

01.210

Nguyn Lan Anh

25/02/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

8.25

16

01.379

phm vn trnh

01.282

nguyn phan hoi linh

12
11

01.265

L Trng Gia Khnh

13
15

01.311

cao th m ninh

1
1

01.369

phm th thy

01.219

09
13

8
9

1
1

10

11
12

Ghi ch

Trang 11

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : Lch s

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

23

14

01.344

Phm Tin

07/7/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

8.00

24

01.317

Phan Nguyn Nh Phng

12/8/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

8.00

25

13
13

01.309

trn kim nhanh

25/4/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

7.25

26

11
15

01.260

Trng Th Thanh Hng

30/4/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

7.00

27

1
1

01.363

l th thanh tho

26/9/1998

Ni Thnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

7.00

28

01.249

L Kiu Gia Hn

14/10/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

6.00

29

10
15

01.376

nguyn th qunh trn

05/9/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

4.75

30

13

01.326

Thi Khnh Qunh

20/12/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

3.25

Mn ny c 30 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 12

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : a l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

21

01.517

Nguyn Th Thanh

21/3/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

17.00

01.472

v th phng mai

01/5/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

15.25

20
19

01.463

l th h long

26/3/1998

Ni Thnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

15.25

18
17

01.432

Bi Th Hoa

20/6/1998 Bc Tr My, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

15.00

1
1

01.418

trn th thy dung

14/7/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

14.50

01.474

nguyn th mn

08/5/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

14.25

20
21

01.512

nguyn Nguyn Sinh

10/7/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

14.25

18
24

01.448

mai th l huyn

02/02/1998 Ni Thnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

14.25

1
1

01.575

L Phm Hong Vn

25/10/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

13.75

10

01.574

Ng L T Uyn

01/11/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

13.75

11

24
22

01.540

Trng Th Ngc Trinh

03/9/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

13.75

12

23
22

01.552

nguyn cng thanh

19/8/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.75

13

1
1

01.518

Phan Th Diu Tho

29/10/1997

klk

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

11.75

14

01.572

ng Th H Uyn

15/9/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

11.50

15

24
24

01.563

l th thanh tin

22/3/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

10.50

16

23
20

01.557

nguyn quc thnh

12/6/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

10.50

17

1
1

01.483

Nguyn Th Nguyt

20/01/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

10.50

18

19

01.449

V Tn Hong Khng

27/10/1998

i Lc, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

10.25

19

20

01.494

nguyn vn nhn

27/3/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

10.25

20

19
21

01.452

V Th Thanh Lan

16/11/1997 ng Giang, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

9.25

21

1
1

01.515

Hunh Th Thanh Tm

27/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

9.00

22

20

01.490

Trn Th Trinh N

02/10/1997

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

7.50

Hi An, Qung Nam

Ghi ch

Trang 13

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : a l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

14/01/1997

Tr My, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

7.25

inh Th Thun

25/4/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

6.50

Nguyn Phan Tho My

18/8/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

6.50

23

20

01.486

Nguyn Nguyn Hng Nhung

24

01.523

25

22
19

01.470

Mn ny c 25 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 14

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : Ting Anh

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

63

03.1490 dng th hoi phng

25/12/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

16.00

03.1558 bi vit thin th

16/01/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

15.60

65
61

03.1452 v phi long

13/6/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

15.50

58
63

03.1389 Nguyn Phc Bo Chng

31/5/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

15.40

3
3

03.1495 Phm Hng Quyn

20/5/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

15.00

03.1423 Trn Nguyn Ngc Hi

29/9/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

14.50

60
63

03.1491 h th hong phng

31/3/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

13.90

63
59

03.1499 h l l hong quc

19/11/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

13.80

3
3

03.1408 thI th qunh giang

06/9/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

13.40

10

03.1565 ng th hng trinh

07/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

13.10

11

66
62

03.1486 Hunh Th Nguyn Phng

03/9/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

13.00

12

65
62

03.1544 hunh phng tho

16/01/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

12.80

13

3
3

03.1483 trn th nh oanh

20/01/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

12.60

14

03.1576 trn tng vng

27/8/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

12.60

15

66
62

03.1485 on Phm Gia Ph

11/12/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

12.60

16

58
60

03.1375 trng nguyn trm anh

16/12/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

12.50

17

3
3

03.1430 trng th kim hu

10/02/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

12.50

18

61

03.1455 Nguyn Th Sao Mai

15/7/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

12.20

19

59

03.1414 L Yn H

14/02/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

12.00

20

59
59

03.1397 bi th ngc dim

12/02/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.90

21

3
3

03.1412 on Phm an H

14/3/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

11.70

22

66

03.1563 hunh th trm

18/8/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.40

Ghi ch

Trang 15

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : Ting Anh

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

23

59

03.1417 Trn Phng Hin

27/9/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

11.00

24

03.1536 Trn L Phc Kim Tuyn

30/4/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

10.90

25

65
66

03.1573 Nguyn Nht Vy

01/11/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

10.80

26

61
62

03.1445 Dng Thy Linh

26/6/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

10.50

27

3
3

03.1487 Trng Th Ngc Phng

31/5/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

10.20

28

03.1381 Mai Ch Bo

06/02/1997 Hip c, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

10.10

29

58
59

03.1413 Nguyn Th Phng H

29/9/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

9.80

30

61

03.1464 nguyn ngc h my

17/9/1998

Ni Thnh, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

8.70

Mn ny c 30 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 16

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : Tin hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

47

02.1116 v vn ng

24/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

20.00

02.1115 nguyn trng oan

16/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

18.00

47
47

02.1110 hunh tn duy

07/4/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

17.00

49
48

02.1170 th phng uyn

26/4/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

17.00

2
2

02.1145 v th my ny

13/01/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

16.00

02.1130 phm thnh hin

30/6/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

16.00

48
49

02.1163 trn l thy tin

01/10/1997

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

15.00

48
48

02.1129 Ng nh Hy

29/8/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

14.00

2
2

02.1144 on nht nam

06/3/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

14.00

10

02.1131 phm hu hiu

18/9/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

14.00

11

48
47

02.1111 Nguyn Hu o

03/01/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

14.00

12

48
49

02.1147 trn kim sen

16/8/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

14.00

13

2
2

02.1169 h ngc tng

17/10/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

13.00

14

02.1167 trng quang tr

20/01/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

13.00

15

49
48

02.1137 thI ngc lan

15/3/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.00

16

49
49

02.1162 nguyn th cao thin

21/12/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Chuyn Nguyn Bnh

11.00

17

2
2

02.1155 Nguyn Song Ton

09/5/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

9.00

18

48

02.1136 Nguyn Thnh Lun

18/01/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

8.00

19

47

02.1120 Phan Minh Hi

27/10/1998

Qu Sn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

8.00

20

47
49

02.1107 Nguyn c Tu Anh

22/02/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

6.00

21

2
2

02.1152 Trn Th Minh Th

24/5/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

6.00

22

47

02.1114 V Minh c

10/7/1998 Duy Xuyn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

6.00

Tam K, Qung Nam

Ghi ch

Trang 17

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG A
mN : Tin hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

23

48

02.1135 Mai V Hong Long

18/11/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

4.00

24

02.1109 Vng L Trn Chu

23/6/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

4.00

25

47
49

02.1165 mai th thu tin

14/01/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Chuyn Nguyn Bnh

4.00

26

49
49

02.1153 Nguyn Bi Thanh Th

28/5/1998

TP H Ch Minh

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

3.00

27

2
2

02.1151 Trn Vit Thin

03/01/1998 Duy Xuyn, Qung Nam

11

THPT Chuyn L Thnh Tn

2.00

28

02.1146 Nguyn Hong Phc

17/5/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

2.00

29

48
47

02.1124 Nguyn nh Nguyn Hiu

15/12/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

0.00

30

49

02.1157 Nguyn Phc Trng

03/9/1997

Nng Sn, Qung Nam

12

THPT Chuyn L Thnh Tn

0.00

Mn ny c 30 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 18

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ton

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh
Duy Xuyn, QNam

Lp

29

02.683

nguyn vn nam

02.658

Phm Vn Lnh

28
26

02.614

L K Hu

08/11/1997 in Bn, Qung Nam

27
26

02.641

l nh vit huy

17/02/1997

Duy Xuyn, QNam

12/1

2
2

02.612

Nguyn Cng Hi

04/6/1997

in Bn, Qung Nam

02.725

Nguyn Th Thanh Thu

20/01/1997

31
32

02.758

Nhn Vn

30
27

02.698

2
2

10

11
12

27/02/1997

Trng THPT

im

12/1

THPT So Nam

14.75

12/1

THPT Nguyn Hin

13.00

THPT Nguyn Duy Hiu

12.00

THPT So Nam

11.00

12

THPT Nguyn Duy Hiu

9.00

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

9.00

26/3/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

8.75

Bi v vit Phng

22/6/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

8.75

02.644

a Ton Khoa

24/6/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

8.75

02.686

nguyn th kim nguyn

18/01/1997

Duy Xuyn, QNam

12/1

THPT So Nam

8.50

29
25

02.599

Nguyn trng Duy

09/02/1997

Duy Xuyn, QNam

12/1

THPT So Nam

7.50

32
31

02.745

nguyn tn thnh

12/02/1997

Duy Xuyn, QNam

12/1

THPT So Nam

7.50

13

2
2

02.741

nguyn ngc thi

20/11/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

7.50

14

02.608

nguyn linh giang

5/3/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A1

THPT Trn i Ngha

7.50

15

26
25

02.591

Trn Quc Cng

23/4/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

7.50

16

26
28

02.615

Nguyn Thanh Hin

20/9/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

7.25

17

2
2

02.670

Hunh Th Nga

07/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12/2

THPT L T Trng

7.25

18

28

02.657

on Nguyn Lnh

26/3/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

THPT Nguyn Hin

6.75

19

29

02.697

L Hu Phc

21/11/1998 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Thi Phin

6.75

20

26
31

02.622

L Quang Hng

01/5/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12/1

THPT L T Trng

6.50

21

2
2

02.721

mai Thu Tho

27/11/1997

12

THPT Hunh Thc Khng

6.25

22

29

02.693

Trn Minh Phc

01/01/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

6.25

14/3/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

Tam K, Qung Nam

12

Ghi ch

Trang 19

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ton

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

18/3/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

6.25

nguyn quang vng

01/01/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

6.00

02.719

Mai Vn Thnh

05/02/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

5.75

27
28

02.633

L th l hng

12C3

THPT Nguyn Tri

5.75

02.655

Trng Thc Lin

22/12/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12/2

THPT L T Trng

5.75

02.699

hunh vn phc

Ni Thnh, Qung Nam

12a1

THPT Cao B Qut

5.75

30
31

02.723

Vn V Thin

32
27

02.760

31

2
2

32

33
34

23

30

02.714

Nguyn Vn Su

24

02.764

25

32
30

26
27

2
2

28

29
30

08/6/1997
08/8/1997

Hi An, Qung Nam

05/02/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

5.75

Trn Duy Vinh

26/9/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

5.50

02.649

Nguyn Thanh Kin

16/6/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

5.50

02.617

Tr Quang Hiu

11

THPT Lng Thc K

5.50

26
28

02.674

Tr Hng Nguyn

04/3/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Thi Phin

5.50

25
31

02.602

h vn dng

08/02/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Thi Bnh

5.25

35

2
2

02.722

L Minh Thng

01/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

5.25

36

02.700

Trng Th Minh phc

30/3/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

5.25

37

30
31

02.736

Nguyn Th Thanh T

18/4/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

5.25

38

28
29

02.671

Thi Ngn

20/8/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

THPT Nguyn Hin

5.25

39

2
2

02.689

trng thin nhn

19/02/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12A3

THPT Ni Thnh

5.00

40

29

02.684

l th thanh ngn

41

26

02.619

Phan V Hong

42

28
28

02.661

Nguyn Phc Lc

43

2
2

02.672

Nguyn Th Ngc

30/01/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12/1

44

32

02.766

Phm Th L xun

24/11/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

30/12/1998

i Lc, Qung Nam

i Lc, Qung Nam

12

THPT Hunh Ngc Hu

5.00

07/02/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

5.00

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

5.00

THPT L T Trng

4.75

THPT Phan Bi Chu

4.75

09/6/1997
07/7/1997

Ghi ch

Trang 20

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ton

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

18/5/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12d5

nguyn hong duy linh

03/02/1997

Qu Sn, Qung Nam

02.732

V Vn Trinh

20/02/1997 Thng Bnh, Qung Nam

32
25

02.748

nguyn th hng trm

20/2/1997

Qu Sn,Qung Nam

02.586

L Vn Ban

19/9/1997

02.756

nguyn th minh tng

32
27

02.650

53

2
2

25
29

54

55
56

45

27

02.642

phm th ngc huyn

46

02.664

47

28
31

48
49

2
2

50

51
52

Trng THPT

im

THPT Cao B Qut

4.75

12

THPT Nguyn Vn C

4.50

12

THPT Thi Phin

4.50

12A1

THPT Trn i Ngha

4.25

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

4.25

18/12/1997

Duy Xuyn, QNam

12/1

THPT So Nam

4.25

Nguyn Cao K

05/8/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT L Qu n

4.00

02.593

l quc cng

07/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A2

THPT Ni Thnh

4.00

02.691

Nguyn Thanh Hoi Phong

02.678

Cao Kim Nht

29
26

02.628

57

2
2

29
29

58

59
60

16/02/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

4.00

06/7/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT L Qu n

4.00

trn th thu h

27/11/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

4.00

02.690

Nguyn Php

29/11/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

3.75

02.682

nguyn thnh nam

14/12/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12A1

THPT Ni Thnh

3.75

02.667

trn thi mai ly

02/01/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

3.75

28
28

02.656

H Th M Lin

18/02/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

3.75

26
27

02.609

Nguyn c H

31/5/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Thi Phin

3.75

61

2
2

02.639

nguyn vn ch hng

17/9/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

3.75

62

26

02.625

Nguyn Vn Huy

28/5/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

3.75

63

30

02.702

dng ngc phng

12

THPT Nguyn Thi Bnh

3.50

64

29
32

02.681

nguyn th ty na

09/6/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12/1

THPT Trn Cao Vn

3.50

65

2
2

02.747

nguyn th thanh thy

01/9/1997

Hi An, Qung Nam

12C3

THPT Nguyn Tri

3.50

66

32

02.753

Dng Thnh tun

29/10/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

3.50

05/12/1997 Thng Bnh, Qung Nam

Ghi ch

Trang 21

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ton

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

67

32

02.759

V Th Tng Vi

11/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

68

02.755

l thanh tng

15/4/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A2

69

32
30

02.716

nguyn vn s

27/5/1997

i Lc, Qung Nam

70

27
29

02.643

Nguyn L Kha

26/3/1997

71

2
2

02.696

Hong Vn Phc

01/01/1997

72

02.660

L Th Thu Li

73

28
25

02.595

Nguyn Th Dim

07/01/1997

74

29
26

02.694

Nguyn Hu Phc

75

2
2

02.611

76

77

25
32

78
79

2
2

80

81
82

12

Trng THPT

im

THPT Tiu La

3.50

THPT Ni Thnh

3.25

12

THPT Hunh Ngc Hu

3.25

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

3.25

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

3.25

12

THPT Hng Vng

3.25

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

3.00

14/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

3.00

nguyn Vn Hi

11/4/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

3.00

02.603

v quang m

24/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Thi Bnh

3.00

02.767

l th xun yn

18/9/1997

Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

3.00

32
31

02.761

Mai Vn Chu Vng

13/7/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

3.00

02.728

Bi Th M Tin

10/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

3.00

02.705

Trn Hng Qun

14/4/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

3.00

30
25

02.596

Hunh Ngc Din

19/3/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

2.75

31
25

02.731

Chu Th Ngc Trm

09/7/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

2.75

83

2
2

02.585

Hunh V Ngc nh

01/5/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

2.75

84

32

02.762

L Loan Vy

16/11/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

2.75

85

28

02.669

nguyn th diu my

09/9/1997

Tam K - Qung Nam

12/1

THPT Trn Cao Vn

2.75

86

27
27

02.637

nguyn th hng

08/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Hunh Ngc Hu

2.75

87

2
2

02.636

bi thin hong

11/7/1997

Tam K - Qung Nam

12/1

THPT Trn Cao Vn

2.75

88

32

02.752

l nht trng

23/11/1997

i Lc, Qung Nam

12/1

THPT Trn Cao Vn

2.75

15/3/1997 Thng Bnh, Qung Nam

Ghi ch

Trang 22

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ton

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

89

29

02.687

nguyn ngc nguyn

23/12/1997

Tam K - Qung Nam

12/3

THPT Trn Cao Vn

2.50

90

02.651

nguyn phc khnh

13/2/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Phm Ph Th

2.50

91

27
28

02.654

nguyn duy k

20/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Hunh Ngc Hu

2.50

92

29
30

02.695

Trn Th Dim Phc

12

THPT Hng Vng

2.50

93

2
2

02.718

Lng Gia Thanh

94

02.704

l nguyn minh phc

95

30
27

02.640

nguyn tn hng

24/02/1997 Thng Bnh, Qung Nam

96

29
31

02.676

Dng Kim Nht

12/10/1997

97

2
2

02.743

nguyn thanh thng

98

02.587

nguyn hong trng biu

07/11/1997

99

25
31

02.739

Nguyn L Nht Tng

100

32
27

02.765

ng thanh v

101

2
2

02.632

mai vn ho

102

02.751

103

32
26

104
105

2
2

106

10/2/1997 Thng Bnh, Qung Nam


09/10/1998

i Lc, Qung Nam

11

THPT Lng Thc K

2.50

23/4/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Phm Ph Th

2.50

12

THPT Nguyn Thi Bnh

2.50

12

THPT Qu Sn

2.50

12

THPT Nguyn Thi Bnh

2.50

12C1

THPT Nguyn Tri

2.25

10/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

2.25

17/7/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

2.25

09/11/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

2.25

l th thanh truyn

27/9/1997

Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

2.25

02.606

nguyn hu c

30/6/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

2.25

25
31

02.601

ng hon dng

19/6/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

2.00

02.738

V Thin Tun

30/3/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

THPT Nguyn Hin

2.00

31

02.742

nguyn hiu tho

07/3/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Thi Bnh

1.75

107

31

02.740

Nguyn Th nh Tuyt

29/4/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Tiu La

1.75

108

32
28

02.744

nguyn anh thng

13/6/1997

Duy Xuyn, QNam

12/1

THPT So Nam

1.75

109

2
2

02.666

Nguyn Th lu

16/7/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

1.75

110

27

02.638

l vit hng

13/7/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

1.75

Qu Sn, Qung Nam

09/6/1997 Thng Bnh, Qung Nam


Hi An, Qung Nam

Ghi ch

Trang 23

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ton

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh
Hi An, Qung Nam

Lp

111

25

02.588

nguyn vn bnh

112

02.675

Nguyn Tng Nguyn

29/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

113

29
26

02.627

Phan Qunh Hng

20/4/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

114

26
29

02.616

ng Th Hip

19/8/1997 Thng Bnh, Qung Nam

115

2
2

02.685

nguyn th ngc

19/5/1997

116

02.688

phm nguyn thanh nhn

117

29
32

02.746

nguyn quang th

118

25
27

02.589

119

2
2

120

121
122

19/10/1997

12C2

Trng THPT

im

THPT Nguyn Tri

1.75

THPT Tiu La

1.75

THPT Nguyn Hin

1.50

12

THPT Tiu La

1.50

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

1.50

28/12/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Hunh Ngc Hu

1.50

12/01/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A1

THPT Trn i Ngha

1.50

on lng bu

13/5/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

1.50

02.635

nguyn minh hong

24/4/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A4

THPT Ni Thnh

1.50

02.607

phan l c

14/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A2

THPT Ni Thnh

1.25

26
30

02.711

Nguyn Trnh inh Quyn

16/6/1997

Tam K, Qung Nam

12/1

THPT Duy Tn

1.25

30
25

02.707

Trnh Hu Quc

123

2
2

02.594

124

125

29
32

126
127

2
2

128

10/01/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT L Qu n

1.25

H Cng Dn

01/4/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

1.25

02.677

Phm Ph Nht

21/7/1997

THPT Duy Tn

1.00

02.757

Thanh tuyn

26
25

02.618

129
130

Tam K, Qung Nam

12/1

06/11/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

1.00

L Thanh Hiu

16/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Thi Phin

1.00

02.590

Trn Vn Chin

25/6/1997

Tam K, Qung Nam

12/1

THPT Duy Tn

1.00

31

02.737

Nguyn Cao Tun

15/7/1997

Tam K, Qung Nam

12/1

THPT Duy Tn

1.00

31

02.735

Trn Quang Trung

07/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

1.00

27
30

02.646

ng Minh Khi

05/11/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

0.75

131

2
2

02.717

Nguyn Minh Tm

04/5/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

0.75

132

25

02.592

trn quc cng

10/5/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

0.75

Ghi ch

Trang 24

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ton

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

133

27

02.645

Nguyn Hu Bch Khoa

07/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

134

02.626

V Minh Hng

06/6/1997

135

26
25

02.598

Nguyn V Anh Duy

136

28
28

02.663

nguyn th ngc ln

137

2
2

02.662

Nguyn Th Minh Ly

138

02.727

T Th Thng

04/5/1997

139

31
32

02.763

Phm Th i V

12/10/1997

140

28
29

02.673

Trn Th Nh Ngc

02/12/1997 Thng Bnh, Qung Nam

141

2
2

02.679

V Th t Ni

142

02.647

Nguyn Hong Khng

143

27
27

02.631

trn vn ho

144

29
32

02.680

phm th nh na

145

2
2

02.749

146

147

25
26

148

2
2

27
30

149

Lp

Trng THPT

im

12

THPT Tiu La

0.75

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

0.50

19/5/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

0.50

24/8/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

0.50

10/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

0.50

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

0.50

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

0.50

12

THPT Tiu La

0.50

8/8/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

0.50

19/9/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

0.50

27/11/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

0.25

4/8/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A1

THPT Trn i Ngha

0.25

trn duy tr

18/5/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

0.25

02.600

Phm c Dng

10/4/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

0.25

02.613

u Thin Bo Hn

11/8/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

0.25

02.648

Nguyn Vn Kin

25/10/1997

Tam K, Qung Nam

12/1

THPT Duy Tn

0.25

02.701

Trn L Thin phc

6/4/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

0.00

Mn ny c 149 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 25

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Vt l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

33

02.780

L Th Bo Chu

10/7/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

7.00

02.859

Nguyn Qunh Nh

20/7/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

6.75

36
38

02.897

Nguyn Thanh Trc

22/01/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

THPT Nguyn Hin

6.75

39
37

02.912

lu b trung

26/12/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12A2

THPT Ni Thnh

6.25

2
2

02.868

V Vn Phc

16/02/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

6.25

02.825

hunh minh huy

15/7/1997

12

THPT Nguyn Dc

6.25

35
38

02.887

Nguyn Th Phng Tho

19/3/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

6.25

37
35

02.876

trn anh qun

04/5/1997

Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

6.25

2
2

02.836

v anh khoa

04/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

6.25

10

02.838

Nguyn Th Hu Lnh

19/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

6.00

11

36
38

02.892

Nguyn Ng Tn

28/6/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

6.00

12

38
37

02.884

V Hu Tm

21/4/1997

12

THPT Hong Diu

5.88

13

2
2

02.869

Trng L Vit Phc

12/6/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

5.75

14

02.850

l quang minh

21/6/1997

12/1

THPT So Nam

5.75

15

36
36

02.846

H Quang Minh

18/10/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

5.50

16

37
35

02.861

nguyn h tn ngha

12/10/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

5.38

17

2
2

02.830

Nguyn Ngc Anh Khoa

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

5.25

18

34

02.805

L Th Hng H

02/01/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

5.00

19

34

02.793

L Ngc i

14/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

4.75

20

36
36

02.851

Trn Th Na

14/7/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

4.75

21

2
2

02.852

Nguyn L Khnh Nguyn

31/8/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

4.50

22

39

02.911

inh quc trng

09/7/1997

Duy Xuyn, QNam

12/1

THPT So Nam

4.50

23/7/1997

Ph Ninh, Qung Nam

i Lc, Qung Nam

Duy Xuyn, QNam

Ghi ch

Trang 26

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Vt l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

23

38

02.883

V nh Tm

26/6/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

24

02.839

Nguyn Th Thy Linh

20/6/1997

Tam K, Qung Nam

25

36
35

02.819

h minh hu

30/5/1997

26

38
33

02.889

27

2
2

28

29
30

Lp

12/1

Trng THPT

im

THPT Nguyn Hin

4.50

12

THPT Tiu La

4.25

in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

4.25

Nguyn Phan Thun

18/10/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

4.25

02.789

n H an Dng

01/01/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

4.25

02.832

Nguyn Trung Kin

27/11/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

4.00

35
36

02.844

nguyn duy lc

02/5/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A4

THPT Ni Thnh

4.00

38
37

02.903

tng duy tn

28/02/1997

Tam K - Qung Nam

12/1

THPT Trn Cao Vn

4.00

31

2
2

02.871

Phan Th Phng

22/7/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

4.00

32

02.791

nguyn nht dng

29/7/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

4.00

33

34
37

02.867

Nguyn Vn Phc

24/4/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

3.88

34

37
34

02.873

trn duy phc

22/02/1997

Duy Xuyn, QNam

12/1

THPT So Nam

3.75

35

2
2

02.797

Nguyn

16/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

3.75

36

02.808

on Th Thu Hin

26/6/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

3.75

37

34
36

02.849

L hong nht minh

01/02/1997

Duy Xuyn, QNam

12/1

THPT So Nam

3.75

38

38
38

02.904

trn uyn tho

22/8/1997

Tam K - Qung Nam

12/1

THPT Trn Cao Vn

3.63

39

2
2

02.894

Nguyn Vit Tnh

28/5/1997 Thng Bnh, Qung Nam

THPT Tiu La

3.50

40

39

02.906

nguyn c thnh

20/5/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

3.50

41

35

02.814

L Minh Huyn

21/9/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

3.50

42

34
37

02.794

H Ngc t

10/3/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

3.50

43

2
2

02.865

phm th yn nh

26/6/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

3.50

44

35

02.834

phan trnh vy khanh

21/3/1997

Tam K - Qung Nam

12/1

THPT Trn Cao Vn

3.50

12

Ghi ch

Trang 27

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Vt l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh
in Bn, Qung Nam

Lp

45

36

02.848

V Th Minh

46

02.829

Nguyn L Khnh

47

35
36

02.841

Nguyn Thnh Lun

48

35
37

02.824

l hu hng

49

2
2

02.874

nguyn tn phc

16/7/1997

Hi An, Qung Nam

12C1

50

02.847

Nguyn H Tho Minh

22/9/1997

i Lc, Qung Nam

51

36
33

02.777

Trn Huy Bo

23/9/1997

52

33
36

02.787

Nguyn Th Minh Dung

06/9/1997

53

2
2

02.853

Nguyn Th V Nguyn

54

02.864

Ng Th nhi

55

37
38

02.888

Nguyn Minh Thng

56

33
37

02.772

57

2
2

58

59
60

04/3/1997

Trng THPT

im

12

THPT Nguyn Duy Hiu

3.50

12

THPT Hunh Thc Khng

3.50

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

3.50

24/10/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

3.50

THPT Nguyn Tri

3.25

12

THPT ng Tuyn

3.25

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

3.25

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

3.25

18/02/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

3.25

14/2/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

3.00

01/12/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

3.00

trn ngc anh

05/4/1997

in Bn, Qung Nam

12C1

THPT Nguyn Tri

3.00

02.878

L V Phc Sang

12/9/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/2

THPT Nguyn Hin

3.00

02.901

Trn nh Tun

04/01/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

3.00

38
39

02.927

l khc

01/02/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

3.00

38
33

02.896

Nguyn Hong Phng Trinh

14/12/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

3.00

61

2
2

02.778

Nguyn Th Bin

22/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

2.75

62

39

02.919

l th thy vi

03/7/1977

Hi An, Qung Nam

12C1

THPT Nguyn Tri

2.75

63

36

02.840

Bi Quc Lnh

01/5/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

2.75

64

38
33

02.890

Phm Th Song Th

19/7/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

THPT Nguyn Hin

2.75

65

2
2

02.786

nguyn v cng

12

THPT Trn Vn D

2.75

66

33

02.770

Trn L Vit i

12

THPT L Hng Phong

2.75

08/10/1997 Tin Phc, Qung Nam


12/4/1997

3/2/1997

Tam K, Qung Nam

02/8/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

Ghi ch

Trang 28

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Vt l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

67

35

02.823

l xun hong

21/12/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

2.75

68

02.785

nguyn mnh cng

19/12/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

2.50

69

33
39

02.914

phng anh tun

8/01/1997

12A1

THPT Trn i Ngha

2.50

70

38
36

02.891

Dng Huy Tip

29/3/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

2.50

71

2
2

02.843

h hong long

16/6/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12a1

THPT Cao B Qut

2.50

72

02.924

trn minh vng

09/4/1997

Duy Xuyn, QNam

12/1

THPT So Nam

2.50

73

39
34

02.806

Phm Hng Hi

12/4

THPT Nguyn Hin

2.25

74

33
33

02.790

dng th m duyn

THPT Nguyn Khuyn

2.25

75

2
2

02.782

Trn nh Cng

76

02.817

nguyn anh hi

77

35
35

02.835

78
79

2
2

39
39

80

81
82

Qu Sn,Qung Nam

12/10/1997 Duy Xuyn, Qung Nam


03/8/1997

in Bn, Qung Nam

12

16/12/1998 Ni Thnh, Qung Nam

12/1

THPT Duy Tn

2.25

26/5/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12/1

THPT Trn Cao Vn

2.25

hunh anh khoa

19/5/1997

Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

2.25

02.918

nguyn th h vi

08/6/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

2.00

02.917

Nguyn i V

27/4/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

2.00

02.771

h lm anh

02/10/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

2.00

33
34

02.792

Nguyn c i

02/8/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

2.00

33
37

02.783

phan dung chu

01/01/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

2.00

83

2
2

02.860

H Xun N

27/01/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

1.75

84

37

02.877

ng ng ruyn

13/10/1997

Tam K - Qung Nam

12/1

THPT Trn Cao Vn

1.75

85

35

02.815

Lng Thu Huyn

17/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

1.75

86

37
39

02.875

Phan c Quang

07/3/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

1.75

87

2
2

02.925

nguyn nh v

06/9/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

1.75

88

34

02.803

nht c

24/6/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

1.75

Ghi ch

Trang 29

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Vt l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

01/10/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

1.50

THPT Lng Thc K

1.50

89

39

02.922

l trung vnh

90

02.795

Trn Tin t

11/3/1997

i Lc, Qung Nam

12

91

34
37

02.872

dng trng hng phc

15/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A1

THPT Ni Thnh

1.50

92

35
34

02.826

nguyn quc huy

08/9/1997

Nng

12/1

THPT So Nam

1.50

93

2
2

02.809

Hunh Th Thu Hin

08/8/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

1.50

94

02.845

trn th lun

04/9/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

1.25

95

36
35

02.822

l phan tn hong

10/6/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A3

THPT Ni Thnh

1.25

96

33
39

02.773

v nguyn vit anh

15/4/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A1

THPT Trn i Ngha

1.25

97

2
2

02.923

l b v

11/5/1997

Duy Xuyn, QNam

12/2

THPT So Nam

1.25

98

02.781

L Chung

19/01/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

1.25

99

33
38

02.885

Tng Ngc Thch

28/3/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

1.00

100

38
35

02.905

phm vn thin

19/8/1997

THPT Hunh Ngc Hu

1.00

101

2
2

02.833

Hunh Th Kiu

12

THPT Phan Chu Trinh

1.00

102

02.907

v th thng

103

39
34

02.796

Nguyn Vn n

104

34
38

02.799

105

2
2

106

107
108

i Lc, Qung Nam

14/02/1997 Tin Phc, Qung Nam


2/9/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A1

THPT Trn i Ngha

1.00

25/3/1998

Tam K, Qung Nam

12/1

THPT Duy Tn

1.00

phm nh t

06/12/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

1.00

02.900

Trng Thanh T

26/10/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

1.00

37

02.882

Nguyn Trng Ti

06/01/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

1.00

34

02.801

hunh b nh

03/02/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

1.00

33
36

02.779

ng ngc bo

21/7/1997

12A1

THPT Trn i Ngha

0.75

109

2
2

02.856

Phng Cng Nht

13/5/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

0.75

110

37

02.879

Nguyn i Trng Sinh

20/10/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

0.75

Qu Sn,Qung Nam

Ghi ch

Trang 30

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Vt l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

111

38

02.886

Nguyn Vn Thanh

14/11/1997 Tin Phc, Qung Nam

112

02.821

l th ngc ha

17/02/1997

Hi An, Qung Nam

12C1

113

35
34

02.804

Nguyn Xun c

18/5/1997

Tam K, Qung Nam

114

33
39

02.788

Nguyn Vn Duy

07/5/1997

115

2
2

02.913

Ung Nho trung

116

02.910

117

39
35

118
119

2
2

120

121
122
123

12

Trng THPT

im

THPT Hunh Thc Khng

0.75

THPT Nguyn Tri

0.75

12

THPT Phan Bi Chu

0.75

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

0.50

15/2/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

0.50

Phm Ngc Hu tn

16/9/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

0.50

02.827

l th thu hng

26/9/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

0.50

33
39

02.784

dng mai trung cng

15/5/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A2

THPT Ni Thnh

0.50

02.926

Trn Th Xun

26/4/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

0.50

02.774

Nguyn c nh

03/5/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

0.25

33
35

02.820

l don hiu

03/5/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

0.25

2
2

35
39

02.816

V Th Nh Hunh

08/5/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

0.25

02.908

trn th kim thy

12A4

THPT Ni Thnh

0.25

Mn ny c 123 th sinh ng k d thi. S vng:

16/11/1997 Ni Thnh, Qung Nam

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 31

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ha hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

44

02.1049 Trng Cng Quc

10/7/1997

in Bn, Qung Nam

02.1080 th thanh thanh

13/10/1997

i Lc, Qung Nam

45
46

02.1093 nguyn cng trng

04/4/1997

in Bn, Qung Nam

40
46

02.953

14/3/1997

i Lc, Qung Nam

2
2

02.1092 phan th khnh trinh

29/7/1997

Duy Xuyn, QNam

02.1069 Trn Thanh Tnh

04/10/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

45
43

02.1024 Nguyn Th Phng Nhung

26/11/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

44
42

02.1036 Trn Th Kim Phng

03/7/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

2
2

02.995

05/5/1997

10

02.1076 Nguyn Nht Ty

10/12/1997 Thng Bnh, Qung Nam

11

45
41

02.980

nguyn minh hong

06/01/1997

12

41
41

02.960

H Phc Hu

22/02/1997 in Bn, Qung Nam

13

2
2

02.956

T Th H

14

02.969

L Th Hng

15

41
41

02.978

nguyn huy hong

20/01/1997

i Lc, Qung Nam

16

43
43

02.1031 nguyn ngc nhn

01/01/1997

Duy Xuyn, QNam

17

2
2

02.1009 L Th V My

20/8/1997 Thng Bnh, Qung Nam

18

46

02.1105 l v tho vy

01/8/1997

19

45

02.1063 Bi Phc Thng

15/01/1997

20

42
44

02.1003 Nguyn Diu Ly

26/11/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

21

2
2

02.1043 inh nguyn phng

26/8/1997

22

44

02.1054 Nguyn Vn Song

18/12/1997 Thng Bnh, Qung Nam

trng nh c

phm vn khoa

12

Trng THPT

im

THPT Nguyn Duy Hiu

11.63

THPT Hunh Ngc Hu

11.50

THPT Phm Ph Th

11.00

THPT Hunh Ngc Hu

10.13

THPT So Nam

10.13

THPT L Hng Phong

10.13

THPT Nguyn Hin

10.00

THPT L Hng Phong

10.00

THPT Hunh Ngc Hu

9.75

12/1

THPT L T Trng

9.63

12/4

THPT Trn Cao Vn

9.38

12

THPT Nguyn Duy Hiu

9.25

10/9/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

9.08

12/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12/2

THPT L T Trng

9.00

THPT Hunh Ngc Hu

9.00

12/1

THPT So Nam

8.75

12

THPT Tiu La

8.00

Thng Bnh, QNam

12/1

THPT So Nam

8.00

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

8.00

12

THPT L Hng Phong

7.75

12a1

THPT Cao B Qut

7.75

12

THPT Hng Vng

7.63

12
12/1

i Lc, Qung Nam

Tam K - Qung Nam

Tam K, Qung Nam

Ghi ch

Trang 32

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ha hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

23

45

02.1068 L Vn Tin

20/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

24

02.955

25/3/1997

25

41
43

02.1027 nguyn vit nam

16/9/1997

26

43
46

02.1014 Phan Th Ni Na

21/01/1997 in Bn, Qung Nam

27

2
2

02.1084 trn hng thnh

26/01/1997

28

02.940

24/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

29

40
45

30
31

2
2

40
44

32

33
34

l vn c

Trn Cng Danh

Lp

Trng THPT

im

12

THPT Tiu La

7.50

Duy Xuyn, QNam

12/1

THPT So Nam

7.38

TP.H Ch Minh

12C2

THPT Nguyn Tri

7.38

12

THPT Hong Diu

7.38

THPT So Nam

7.25

12

THPT Hng Vng

7.25

Duy Xuyn, QNam

12/1

02.1070 Phan nh i Trang

21/5/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

7.25

02.934

13/9/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

7.25

02.1052 V Ch Quyt

16/02/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

7.25

02.1017 Nguyn Hunh V Ngn

04/9/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

7.13

43
44

02.1041 cao hong phc

20/01/1997

Tam K - Qung Nam

12/1

THPT Trn Cao Vn

7.13

44
40

02.1045 Phan Minh Quang

23/10/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

THPT Nguyn Hin

6.88

35

2
2

02.942

V Duy Doanh

02/9/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

6.88

36

02.944

Mai Xun Duy

20/8/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

6.75

37

40
40

02.937

L Quc Bnh

24/02/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

6.75

38

42
45

02.997

Nguyn Th L

16/6/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12/1

THPT L T Trng

6.63

39

2
2

02.1071 Phan Thu Trang

29/4/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

6.63

40

45

02.1078 l vn tn

18/9/1997

Hi An, Qung Nam

12C3

THPT Nguyn Tri

6.50

41

44

02.1044 hunh th thanh phng

20/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

6.38

42

43
40

02.1021 H Ngc

09/7/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

6.25

43

2
2

02.950

Nguyn Hi ng

13/7/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

THPT Nguyn Hin

6.25

44

41

02.971

Thi Th M Hng

15/02/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

6.25

Nguyn Vit nh

Ghi ch

Trang 33

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ha hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

45

42

02.1006 nguyn c lc

01/01/1997 Ni Thnh, Qung Nam

46

02.1082 Ng Bch tho

12/6/1997

Ni Thnh, Qung Nam

47

45
41

02.964

31/7/1997

i Lc, Qung Nam

48

44
45

02.1040 hunh tn ph

49

2
2

50

51
52

Lp

12a1

Trng THPT

im

THPT Cao B Qut

6.13

12

THPT Phan Bi Chu

6.00

12

THPT Chu Vn An

6.00

29/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12/1

THPT Trn Cao Vn

6.00

02.1072 Dng Th Thy Trang

19/5/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12/2

THPT L T Trng

5.88

02.1074 Phm Lu Hong T

01/12/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

5.88

45
45

02.1067 Nguyn Th Thanh Thng

08/7/1997

Nng

12/1

THPT Nguyn Hin

5.88

41
44

02.958

05/01/1997 Hip c, Qung Nam

12

THPT Trn Ph

5.88

53

2
2

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

5.75

54

12

THPT Tiu La

5.75

55

THPT So Nam

5.75

56

L Hong Hip

Nguyn Tn Hi

02.1039 Phm Phan Minh Phng

16/9/1997

02.941

Nguyn Th Kiu Dim

24/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

40
42

02.981

trn th thu hng

25/9/1997

Duy Xuyn, QNam

12/1

46
46

02.1089 L tnh

11/5/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

5.63

57

2
2

02.1091 nguyn v trm

05/5/1997

Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

5.63

58

02.933

Nguyn Nho Minh nh

09/02/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

5.63

59

40
41

02.959

Phm Th Thanh Hng

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

5.63

60

43
45

02.1023 L Xun Nh

12

THPT Phan Chu Trinh

5.63

61

2
2

02.1081 l quang thnh

9/9/1997

Qu Sn, QNam

12/1

THPT So Nam

5.50

62

45

02.1061 Nguyn Th Thanh

28/3/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

5.38

63

43

02.1030 l th kiu ngn

14/11/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

5.38

64

42
42

02.982

20/02/1997 Ni Thnh, Qung Nam

THPT Ni Thnh

5.38

65

2
2

02.1002 Phm Nguyn Tn Lc

06/12/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

5.25

66

41

02.975

17/7/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

5.13

nguyn hu hng

Phm Th Thu hin

01/3/1997

12/11/1997 Tin Phc, Qung Nam

12A4

Ghi ch

Trang 34

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ha hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh
Ni Thnh, Qung Nam

67

44

02.1035 nguyn ngc hn ny

10/4/1997

68

02.947

Hunh Th dim

13/12/1998 Thng Bnh, Qung Nam

69

40
40

02.932

Phan Th T Anh

70
71

2
2

45
43

72

73
74

Lp

12A2

Trng THPT

im

THPT Ni Thnh

5.13

11

THPT Phan Bi Chu

5.13

05/7/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

5.13

02.1064 Dng Quang Thng

14/12/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

5.00

02.1012 nguyn th huyn my

03/12/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

4.88

02.1097 trn th t uyn

28/02/1997

THPT Trn Cao Vn

4.88

46
46

02.1099 Nguyn Tho Uyn

28/8/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

4.88

44
40

02.1050 Trng Ngc Qunh Quyn

9/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

4.88

75

2
2

02.946

trn th ngc dim

10/10/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

4.75

76

02.961

Chu Th Thi Hu

22/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

4.75

77

41
42

02.994

nguyn anh khoa

17/10/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

4.75

78

41
45

02.967

Nguyn Th Hng

11/3/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

4.63

79

2
2

02.1059 L Ngc Bo Tm

01/01/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

4.63

80

02.1088 nguyn th thanh thy

20/7/1997

Hi An, Qung Nam

12C1

THPT Nguyn Tri

4.63

81

46
45

02.1060 L Anh Thi

24/3/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

4.50

82

42
44

02.1000 L Ngc Linh

18/6/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

4.50

83

2
2

02.1057 nguyn duy sn

24/11/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

4.50

84

43

02.1018 L Hng Nghi

16/12/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

4.50

85

41

02.979

10/3/1997

12

THPT Trn Vn D

4.38

86

46
42

02.1098 V Th Uy

17/9/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

THPT Nguyn Hin

4.38

87

2
2

02.1005 ng th m linh

04/12/1997 in Bn, Qung Nam

THPT Lng Th Vinh

4.38

88

46

02.1104 phm tn v

22/3/1997

THPT Ni Thnh

4.38

on th kim hong

Tam K - Qung Nam

Tam K, Qung Nam

Ni Thnh, Qung Nam

12/1

12
12A1

Ghi ch

Trang 35

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ha hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

89

44

02.1038 Nguyn Th Phng

26/9/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

4.38

90

02.1033 phm th nhi

10/10/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

4.38

91

44
46

02.1102 Nguyn Duy V

26/6/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

4.25

92

40
42

02.951

Trng Hunh c

01/3/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

4.25

93

2
2

02.987

Nguyn c Khi

29/8/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

4.00

94

02.929

L Thanh A

22/7/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

4.00

95

40
46

THPT Ni Thnh

4.00

96
97

2
2

42
46

98

99

40
46

100
101

2
2

102

103
104

02.1090 bi th tr

29/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A4

02.989

28/02/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Trn Ph

4.00

Nguyn Tn Khim

02.1096 Nguyn Th Thu uyn

13/12/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

3.88

02.931

28/01/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

3.88

12

THPT Nguyn Vn C

3.88

THPT Phan Chu Trinh

3.88

THPT Cao B Qut

3.88

Phan Th Qu Anh

Qu Sn, Qung Nam

02.1094 trn l vit t

20/10/1997

44
43

02.1055 Trng Vn Sn

15/3/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

02.1026 lng tn nam

10/12/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12a1

02.949

l th tho duyn

01/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

3.88

40
40

02.945

Nguyn nh Dng

01/3/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

3.75

44
46

02.1034 nguyn mu yn nhi

17/8/1997

12A1

THPT Trn i Ngha

3.75

105

2
2

02.1085 trn th kim thoa

13/12/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

3.75

106

46

02.1083 v nh thnh

14/6/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

3.63

107

43

02.1025 Nguyn Th Kiu Nng

24/11/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

3.63

108

44
43

02.1058 Trn Quc Ti

16/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

3.50

109

2
2

02.1016 Dng Thnh Nng

30/01/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

3.50

110

42

02.991

02/12/1997

THPT Hunh Ngc Hu

3.50

nguyn quang Kin

Qu Sn,Qung Nam

i Lc, Qung Nam

Ghi ch

Trang 36

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ha hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

01/01/1997 Hip c, Qung Nam

12

THPT Trn Ph

3.25

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

3.25

12

THPT Tiu La

3.25

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

3.13

02/7/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

3.00

02.1086 nguyn th uyn thu

26/01/1997

Tam K - Qung Nam

12/1

THPT Trn Cao Vn

2.88

02.998

Nguyn Th Kiu Linh

27/11/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

2.88

02.939

nguyn vn c

28/02/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12A1

THPT Ni Thnh

2.88

111

41

02.966

112

02.1048 Trng Vn Quang

03/9/1997

113

44
40

02.936

Vn Vit Bch

29/3/1997 Thng Bnh, Qung Nam

114

41
41

02.963

Nguyn Th Ngc Hin

19/3/1997

115

2
2

02.968

Nguyn Ngc Huy

116

117

46
42

118
119

2
2

40
46

120

121

40
44

122
123

2
2

124

125
126

Nguyn Th Kiu Hoanh

02.1095 nguyn v lm tuyn

01/5/1997

Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

2.75

02.954

26/7/1997

in Bn, Qung Nam

12C2

THPT Nguyn Tri

2.75

12

THPT Hong Diu

2.75

THPT Trn i Ngha

2.63

l hu minh c

02.1056 Nguyn ng Quc S

15/02/1997 in Bn, Qung Nam

43
43

02.1032 nguyn th nhn

25/10/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A1

02.1029 h h ngn

06/10/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

2.63

02.988

Nguyn Trn Ngc Khnh

22/11/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

2.63

42
40

02.952

nguyn v th t

21/10/1997

Hi An, Qung Nam

12C3

THPT Nguyn Tri

2.63

43
42

02.1019 chu th Ngha

19/5/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

2.50

127

2
2

02.996

Lng Nht Lam

01/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

2.50

128

40

02.943

Phm Th Thu Dung

05/5/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

2.50

129

42

02.983

v vn huy

07/4/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12a1

THPT Cao B Qut

2.38

130

46
45

02.1101 L Phc Vit

28/11/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

2.38

131

2
2

02.1065 L Phc Thin

18/3/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

2.25

132

45

02.1077 phm hunh thanh ti

17/8/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A1

THPT Ni Thnh

2.25

Ghi ch

Trang 37

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ha hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

11/7/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

2.25

02.1028 phm m nga

09/3/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

2.00

02.1100 Nguyn Th Tng Vi

28/4/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

2.00

43
41

02.1007 L Th Dim Mi

12/02/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

1.75

02.977

phng vn hiu

04/6/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

1.63

40
42

02.948

trn nh duy

12/3/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A1

THPT Trn i Ngha

1.50

02.986

nguyn th hng

12

THPT Lng Th Vinh

1.50

133

41

02.976

134

135

43
46

136
137

2
2

138

139

kiu th xun hin

Mn ny c 139 th sinh ng k d thi. S vng:

18/11/1997 in Bn, Qung Nam

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 38

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Sinh hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

56

03.1335 hunh th thu tho

15/11/1997

Duy Xuyn, QNam

12/8

03.1192 Nguyn M Duyn

14/9/1997

in Bn, Qung Nam

12

50
54

03.1279 nguyn th lan nhi

05/11/1997

Duy Xuyn, QNam

54
50

03.1289 nguyn thnh pha

07/3/1997

3
3

03.1180 nguyn l gia bo

54
56

8
9

3
3

10

11
12

Trng THPT

im

THPT So Nam

11.75

THPT Nguyn Duy Hiu

11.00

12/1

THPT So Nam

10.50

Duy Xuyn, QNam

12/1

THPT So Nam

10.25

03/6/1997

Duy Xuyn, QNam

12/1

THPT So Nam

10.25

03.1276 nguyn th tho nguyn

25/9/1997

Duy Xuyn, QNam

12/1

THPT So Nam

9.75

03.1347 l tn tnh

24/7/1997

Duy Xuyn, QNam

12/1

THPT So Nam

9.50

57
52

03.1367 nguyn th thanh vn

14/11/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Thi Bnh

9.25

03.1241 H Cng Lun

14/9/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/2

THPT Nguyn Hin

9.25

03.1304 Mai Phm Nh Tho

02/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

9.00

55
55

03.1314 H Th Thu Thy

21/12/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

9.00

54
50

03.1285 Th nh Phng

29/02/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

9.00

13

3
3

03.1181 Phm Vn Cnh

22/10/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

8.75

14

03.1280 tuyt nhi

09/02/1997

Hi An, Qnam

THPT So Nam

8.25

15

54
56

03.1337 trn minh thng

17/5/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

8.00

16

51
54

03.1211 Trn Khnh Hng

12/3/1997

Qu Sn, Qung Nam

THPT Qu Sn

7.50

17

3
3

03.1290 phan nh php

01/7/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

7.25

18

50

03.1182 Bi Phng Chi

27/3/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

7.25

19

56

03.1332 Trn Th Minh tm

22/01/1997

12

THPT Phan Bi Chu

7.25

20

51
52

03.1220 l minh hin

07/8/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Thi Bnh

7.25

21

3
3

03.1230 Trn Th Kim Khnh

12/3/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Trn Ph

7.25

22

52

03.1237 Nguyn Th Kim Lin

18/10/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

7.00

Qu Sn, Qung Nam

12/8
12

Ghi ch

Trang 39

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Sinh hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

23

55

03.1316 Nguyn Th Cm Tin

10/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

24

03.1336 nguyn vit thng

19/02/1997

Qu Sn, Qung Nam

25

56
50

03.1187 v l hi chu

06/5/1997

i Lc, Qung Nam

26

56
57

03.1327 Lu Vn Tun

21/9/1997

Qu Sn, Qung Nam

27

3
3

03.1365 Trn Th H Vy

06/3/1997

28

03.1286 Nguyn Th Lan Phng

10/9/1997

29

54
53

30
31

3
3

32

33
34

Lp

Trng THPT

im

12

THPT Trn Ph

7.00

12

THPT Nguyn Vn C

6.75

THPT Hunh Ngc Hu

6.75

12

THPT Tiu La

6.75

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

6.75

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

6.50

03.1246 bi th bch liu

10/6/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Thi Bnh

6.50

55
51

03.1310 Nguyn Th Thin

17/9/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

6.50

03.1206 Lng Phc Thy Hn

05/02/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

6.50

03.1349 trn th huyn trm

24/5/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

6.25

57
51

03.1197 Nguyn Cao im

05/8/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

6.25

52
55

03.1231 Nguyn Th Ngc Kiu

06/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

6.25

35

3
3

03.1311 Trn Phng Thy

28/8/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

6.25

36

03.1366 Nguyn Th Tho Vy

20/6/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

6.25

37

57
55

03.1298 nguyn th hng sa

11/3/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

6.25

38

54
57

03.1277 trn l nguyt

09/11/1997

Hi An, Qung Nam

12C2

THPT Nguyn Tri

6.25

39

3
3

03.1373 ng Trng Xun

22/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Thi Phin

6.00

40

57

03.1358 Ng Th Cm Vn

28/9/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Tiu La

6.00

41

50

03.1184 Nguyn Vn Cng

28/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

6.00

42

55
50

03.1299 ng th sm

23/4/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

6.00

43

3
3

03.1186 Trn Quc Cng

30/3/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

6.00

44

56

03.1328 Trn nh Anh Tun

01/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

5.75

Ghi ch

Trang 40

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Sinh hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

THPT Phan Bi Chu

5.75

THPT Cao B Qut

5.75

12

THPT Nguyn Thi Bnh

5.50

12

THPT L Qu n

5.50

12

THPT Phan Chu Trinh

5.25

THPT Nguyn Tri

5.25

12

THPT Hunh Thc Khng

5.25

12

THPT Trn Ph

5.25

12

THPT L Hng Phong

5.25

12A1

THPT Trn i Ngha

5.00

THPT Hunh Ngc Hu

5.00

THPT Nguyn Hin

5.00

THPT Lng Th Vinh

5.00

12/1

THPT Nguyn Hin

4.75

THPT Nguyn Tri

4.75

45

54

03.1281 Phan Th Thanh nhung

31/7/1997

Tam K, Qung Nam

12

46

03.1333 l th thin thanh

08/4/1997

ck lck

12b1

47

56
52

03.1233 h vn khoa

02/02/1997 Thng Bnh, Qung Nam

48

55
51

03.1319 Trn Th Huyn Trang

15/9/1997

49

3
3

03.1209 L S Hng

11/11/1997 Tin Phc, Qung Nam

50

03.1369 nguyn vn vinh

30/9/1997

51

57
53

03.1255 V Th Tr My

01/02/1997 Tin Phc, Qung Nam

52

51
50

03.1213 Nguyn Th Thu Hng

07/8/1997

53

3
3

03.1191 Trn Th M Duyn

11/10/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

54

03.1193 l hoi dang

20/11/1997

Qu Sn,Qung Nam

55

50
52

03.1225 h th mai huyn

12/11/1997

i Lc, Qung Nam

56

55
51

03.1308 Phm Th Thu Tho

25/11/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

57

3
3

03.1218 nguyn th thanh hin

08/7/1997

58

03.1229 Nguyn Vn Khnh

15/6/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

59

52
53

03.1257 th hunh minh

18/01/1997

Hi An, Qung Nam

12C2

60

55
53

03.1313 Trn H Thu Thy

01/6/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

4.75

61

3
3

03.1267 V Th Qunh Nh

18/8/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

4.75

62

56

03.1341 l trn th thanh thy

07/4/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

4.75

63

50

03.1179 Phm Th Yn Bi

09/3/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

4.75

64

55
51

03.1305 Nguyn Th Thu Tho

04/4/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

4.50

65

3
3

03.1212 Trn Th Thanh Hng

15/02/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

4.50

66

57

03.1351 bi phm th ngc trm

05/7/1997

THPT Trn Cao Vn

4.50

KLk

Hi An, Qung Nam

Hip c, Qung Nam

in Bn, Qung Nam

Tam K - Qung Nam

12C3

12/1
12

12/3

Ghi ch

Trang 41

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Sinh hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

67

51

03.1198 hunh th phng ng

05/6/1997

Hi An, Qung Nam

12C3

THPT Nguyn Tri

4.50

68

03.1273 phm nguyn trng ngha

16/6/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12C3

THPT Ni Thnh

4.50

69

54
53

03.1266 L Th Nhi

20/11/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

4.50

70

56
54

03.1338 v duy thun

29/9/1997

Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

4.25

71

3
3

03.1278 ng th m ngng

15/6/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A2

THPT Trn i Ngha

4.25

72

03.1346 trn lu tin

30/11/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Trn Hng o

4.25

73

56
56

03.1330 L Th Anh Tng

05/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

4.25

74

53
54

03.1268 Nguyn Quang Nht

05/3/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

THPT Nguyn Hin

4.25

75

3
3

03.1284 Hunh Th Mai Phng

24/4/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

4.25

76

03.1175 nguyn th minh anh

21/2/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A1

THPT Trn i Ngha

4.25

77

50
54

03.1272 nguyn th trc ngn

11/11/1997

Nng

12

THPT Lng Th Vinh

4.00

78

57
55

03.1362 Nguyn Th Tng Vi

04/5/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

4.00

79

3
3

03.1307 Mc Th Phng Tho

04/9/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

4.00

80

03.1334 phm vn thnh

08/9/1997

Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

4.00

81

56
53

03.1251 v hi ly

10/6/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

4.00

82

55
53

03.1320 V Th Kiu Trang

22/10/1997

Tr My, Qung Nam

12

THPT L Qu n

4.00

83

3
3

03.1253 V Th Kiu Mi

13/6/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

3.75

84

52

03.1244 Nguyn Th Tho Luyn

12/5/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

3.75

85

57

03.1354 Nguyn th phng uyn

30/10/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

3.75

86

50
53

03.1195 nguyn th l duy

07/5/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12/3

THPT Trn Cao Vn

3.75

87

3
3

03.1260 Mai Th Thanh Nga

21/10/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

3.75

88

52

03.1221 nguyn th thanh hiu

01/01/1997

Nng

12

THPT Lng Th Vinh

3.50

Ghi ch

Trang 42

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Sinh hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

89

56

03.1344 trnh nguyn minh th

06/01/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

3.50

90

03.1263 Hong L Bo Ngc

18/4/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

3.50

91

53
51

03.1203 Nhan Nguyn Hong Hi

01/10/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

3.50

92

57
52

03.1368 nguyn tn vit

10/8/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12/3

THPT Trn Cao Vn

3.50

93

3
3

03.1222 Nguyn Hong hiu

2/01/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

3.25

94

03.1204 Tn N M Hnh

21/3/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

3.25

95

51
50

03.1176 Phan Th i

24/6/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

3.25

96

52
50

03.1226 nguyn vn hng

04/8/1997

Hi An, Qung Nam

12C3

THPT Nguyn Tri

3.25

97

3
3

03.1188 nguyn c chnh

9/5/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

3.25

98

03.1323 L Nguyn Trng Tr

28/7/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

3.25

99

56
57

03.1356 Nguyn Th Thu Vn

05/02/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

3.25

100

52
54

03.1245 L Phc Lc

28/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

3.25

101

3
3

03.1271 phan th h ngn

24/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12b1

THPT Cao B Qut

3.00

102

03.1270 nguyn qunh nga

24/11/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A1

THPT Trn i Ngha

3.00

103

53
54

03.1292 nguyn th phng

10/7/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

3.00

104

54
50

03.1293 v th bch phng

24/5/1997

Tam K - Qung Nam

12/3

THPT Trn Cao Vn

3.00

105

3
3

03.1183 Nguyn Ngc Chin

21/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

3.00

106

51

03.1219 nguyn th thu hin

15/2/1997

kLk

12

THPT Lng Th Vinh

3.00

107

50

03.1172 Nguyn Th Vn Anh

14/01/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

2.75

108

55
57

03.1297 Trn Th Anh Sn

15/6/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12/5

THPT Duy Tn

2.75

109

3
3

03.1357 L Th Vn

17/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Thi Phin

2.75

110

57

03.1352 ng th thy trinh

27/7/1997

12

THPT Phm Ph Th

2.75

in Bn, Qung Nam

Ghi ch

Trang 43

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Sinh hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

111

50

03.1190 Nguyn Th M Duyn

14/8/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

2.75

112

03.1240 Phan Minh Linh

08/02/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

2.75

113

52
57

03.1359 Nguyn Th Vi

24/02/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

2.75

114

55
50

03.1309 Nguyn Th Thm

03/7/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

2.75

115

3
3

03.1185 Hong Nguyn Quc Cng

12/6/1997

12

THPT Qu Sn

2.75

116

03.1283 Phan Th Kiu Oanh

26/6/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

2.50

117

54
54

03.1287 L Th Thanh Phng

30/6/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

2.50

118

52
52

03.1223 phan th nh hiu

10/9/1997

Tam K - Qung Nam

12/3

THPT Trn Cao Vn

2.50

119

3
3

03.1232 nguyn l duy khnh

02/12/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Trn Hng o

2.50

120

03.1238 Trn Nguyn Dim Linh

05/5/1998

Tam K, Qung Nam

11/1

THPT Duy Tn

2.50

121

52
53

03.1269 mai th ni na

14/01/1997 in Bn, Qung Nam

THPT Nguyn Khuyn

2.50

122

51
55

03.1216 nguyn th xun hng

15/8/1997

THPT Ni Thnh

2.50

123

3
3

03.1301 trn th minh sng

29/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Thi Bnh

2.50

124

03.1288 Nguyn Th Kim Phng

24/12/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

2.50

125

54
51

03.1208 on Th Hong

25/8/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

2.50

126

55
57

03.1303 V Th Thnh

23/11/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

2.50

127

3
3

03.1348 phan th qunh trang

07/5/1997

12

THPT Trn Hng o

2.50

128

53

03.1254 Hunh Th Minh

01/8/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

2.50

129

54

03.1294 Nguyn Hu Quc

08/3/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

2.50

130

54
53

03.1274 lm bch ngc

20/9/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

2.25

131

3
3

03.1248 ha th thy linh

25/4/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

2.25

132

51

03.1215 phan th thanh hng

04/7/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12b1

THPT Cao B Qut

2.25

Qu Sn, Qung Nam

Ni Thnh, Qung Nam

Ngh An

12
12A4

Ghi ch

Trang 44

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Sinh hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

133

52

03.1235 L Th Thy kiu

6/6/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

2.25

134

03.1282 nguyn th qunh nh

07/9/1997

Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

2.25

135

54
53

03.1250 hunh th kim loan

08/3/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A1

THPT Ni Thnh

2.00

136

52
55

03.1236 L Th Phong Lan

24/4/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

2.00

137

3
3

03.1317 Nguyn Th Tnh

20/6/1998

Tam K, Qung Nam

12/1

THPT Duy Tn

2.00

138

03.1177 Bi Th Diu i

12/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

2.00

139

50
53

03.1249 trng v diu linh

20/11/1997

12

THPT Trn Vn D

2.00

140

57
55

03.1360 Ng Th Thy Vi

24/7/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

2.00

141

3
3

03.1296 L Th Thanh Sang

18/8/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

THPT Nguyn Hin

2.00

142

03.1194 hunh phng dung

08/3/1997

THPT Trn Hng o

2.00

143

50
50

03.1174 phm th vn anh

05/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12a1

THPT Cao B Qut

2.00

144

52
57

03.1224 l vit huy

6/01/1997

12A1

THPT Trn i Ngha

2.00

145

3
3

03.1350 bi th hunh trm

06/02/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12A2

THPT Ni Thnh

1.75

146

03.1217 Nguyn Th hu

3/2/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

1.75

147

51
50

03.1189 Trng Th Hin Diu

14/7/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

1.75

148

57
56

03.1361 Nguyn Th Tng Vi

15/01/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

1.75

149

3
3

03.1326 V Th Cm T

01/4/1997

12

THPT Chu Vn An

1.75

150

52

03.1242 L Vn Lun

15/4/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

1.50

151

50

03.1173 chu th t anh

10/11/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12a1

THPT Cao B Qut

1.50

152

56
53

03.1325 Nguyn Th Trinh

25/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

1.50

153

3
3

03.1262 L Vn Ngha

02/9/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

1.50

154

50

03.1178 L Ngc nh

30/10/1999

THPT Duy Tn

1.50

Tam K, Qung Nam

Ha Vang, Nng

Qu Sn,Qung Nam

i Lc, Qung Nam

Tam K, Qung Nam

12

12/1

Ghi ch

Trang 45

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Sinh hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

155

52

03.1234 nguyn th m kin

27/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12b1

THPT Cao B Qut

1.25

156

03.1371 trn th vng

04/02/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12C6

THPT Ni Thnh

1.25

157

57
51

03.1196 l th dng

05/10/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

1.25

158

53
51

03.1252 Nguyn Th Thanh Mai

8/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

1.25

159

3
3

03.1214 v th hng h

18/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12a1

THPT Cao B Qut

1.00

160

03.1345 chu hong thng

06/01/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12A2

THPT Ni Thnh

1.00

161

56
53

03.1261 H Th Hng Ngn

01/01/1999

Tam K, Qung Nam

12/1

THPT Duy Tn

1.00

162

57

03.1363 Vn Th Kiu Vy

14/4/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

0.75

Mn ny c 162 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 46

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ng vn

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh
Duy Xuyn, QNam

Lp

07

01.168

nguyn th thanh tho

14/11/1997

01.204

nguyn hu

01/02/1997 Ph Ninh, Qung Nam

12

08
02

01.028

phan th giang

30/10/1997 in Bn, Qung Nam

03
08

01.077

nguyn th tuyt linh

01/02/1997

1
1

01.203

Trn Th Thu Yn

02/4/1998 Thng Bnh, Qung Nam

01.134

L Th Phng Tho

05/9/1997

06
04

01.087

nguyn th dim my

06
02

01.138

on Th Kim Thi

1
1

01.037

Nguyn Th Khnh Ha

10

01.050

Nguyn Th Kiu hoanh

11

02
08

01.191

ng th thy ti

12

05
08

01.105

13

1
1

14

15
16

Duy Xuyn, QNam

in Bn, Qung Nam

12/6

Trng THPT

im

THPT So Nam

16.00

THPT Nguyn Dc

14.50

12/6

THPT So Nam

14.00

12/2

THPT So Nam

14.00

11

THPT Tiu La

13.50

12

THPT Nguyn Duy Hiu

13.00

23/11/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12A2

THPT Ni Thnh

13.00

10/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12/6

THPT L T Trng

13.00

20/02/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

13.00

2/2/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

13.00

27/6/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A4

THPT Ni Thnh

13.00

chu uyn nghi

22/12/1997

Tam K - Qung Nam

12/2

THPT Trn Cao Vn

13.00

01.195

Nguyn Hnh Vi

17/8/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

12.50

01.109

l hunh th nh

11/02/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12A2

THPT Ni Thnh

12.50

05
08

01.201

chu th thy vy

17/02/1997

Duy Xuyn, QNam

12/5

THPT So Nam

12.50

05
01

01.112

trn th kiu oanh

01/4/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A3

THPT Ni Thnh

12.50

17

1
1

01.004

V Th Ngc nh

01/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

12.50

18

07

01.173

Hunh Th Minh thy

4/2/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

12.00

19

04

01.092

Th Tho Nguyn

01/11/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

12.00

20

08
06

01.189

phm th m t

22/6/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

12.00

21

1
1

01.152

Hunh Th Ngc Trang

12/4/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

12.00

22

06

01.150

L Th Cm Tin

19/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

12.00

Ghi ch

Trang 47

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ng vn

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

12

THPT Hng Vng

11.50

23

05

01.115

Nguyn Th Phng

20/6/1997 Thng Bnh, Qung Nam

24

01.022

v th m duyn

08/8/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12d1

THPT Cao B Qut

11.50

25

01
01

01.021

hunh th m dung

05/5/1997

Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

11.50

26

04
07

01.094

Hunh Th Bch Nhn

12/3/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

11.50

27

1
1

01.182

nguyn th thanh tnh

26/9/1997

12

THPT Nguyn Dc

11.50

28

01.157

Trng Th Thy Trang

28/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Thi Phin

11.50

29

07
08

01.199

nguyn th hoi vy

21/6/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

11.50

30

08
03

01.197

L Th Tng vi

5/8/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

11.50

31

1
1

01.056

v nguyn xun huyn

24/4/1997

Nng

12/2

THPT So Nam

11.50

32

01.042

Nguyn Th Thanh Hng

05/7/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

11.50

33

02
03

01.069

L Th nh Ly

08/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

11.00

34

02
05

01.052

l th ngc huyn

15/02/1997 Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

11.00

35

1
1

01.130

Hunh Th V Tm

06/6/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

11.00

36

01.186

nguyn th bch trm

25/4/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

11.00

37

08
04

01.100

Nguyn Th Qunh Nh

13/6/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

11.00

38

06
07

01.140

Bi Th Kim Thy

14/9/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

11.00

39

1
1

01.169

trn th thoa

9/01/1997

12/6

THPT So Nam

11.00

40

04

01.082

L H Mi

19/8/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

11.00

41

01

01.015

Nguyn Th Hong Duyn

04/11/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

11.00

42

06
06

01.143

Ng Th Thy

12

THPT Trn Ph

11.00

43

1
1

01.155

Nguyn Th Thy Trang

12/4

THPT Nguyn Hin

10.50

44

07

01.162

nguyn th minh tm

12/2

THPT Trn Cao Vn

10.50

20/7/1997

Ph Ninh, Qung Nam

Duy Xuyn, QNam

Hip c, Qung Nam

12/11/1997 Duy Xuyn, Qung Nam


12/5/1997

Tam K - Qung Nam

Ghi ch

Trang 48

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ng vn

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

04/3/1997

Thnh Ph - Nng

12

vng th ngc ti

20/11/1997

Hi An, Qung Nam

12C4

01.202

Nguyn Th Yn

01/10/1997 Tin Phc, Qung Nam

03
03

01.068

Ng Thy Linh

22/11/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

01.073

nguyn th cm l

01/3/1997

01.095

Trn Hng Nhi

16/6/1997

04
01

01.026

ng Th Tr Giang

03/3/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

01
02

01.017

V Th M Duyn

22/10/1998 Thng Bnh, Qung Nam

53

1
1

01.049

phm th an ho

54

01.097

Lu Th Ngc Nhn

55

04
01

01.014

L Th Yn Dung

56

07
07

01.175

57

1
1

58

59
60

45

06

01.147

Nguyn Th Anh Th

46

01.179

47

07
08

48
49

1
1

50

51
52

Trng THPT

im

THPT Nguyn Duy Hiu

10.50

THPT Nguyn Tri

10.50

12

THPT Phan Chu Trinh

10.50

12

THPT L Hng Phong

10.50

Qu Sn,Qung Nam

12A1

THPT Trn i Ngha

10.50

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

10.50

12/4

THPT Nguyn Hin

10.50

11

THPT Hng Vng

10.50

Ni Thnh, Qung Nam

12d1

THPT Cao B Qut

10.50

30/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12/2

THPT L T Trng

10.50

09/7/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

10.50

phm th thu thy

18/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

10.50

01.174

nguyn trn bch thy

12/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

10.50

01.137

L Th Thu Tho

12/2

THPT Nguyn Hin

10.50

06
04

01.102

Trn Ngc T Nh

02
07

01.033

61

1
1

62

63
64

28/3/1997

23/3/1997 Duy Xuyn, Qung Nam


21/11/1997

TP H Ch Minh

12

THPT L Qu n

10.50

Nguyn Th Hng Hu

08/5/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

10.50

01.176

trn th thu thy

20/5/1997

Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

10.50

01

01.002

Trn Th thu i

13/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12/2

THPT Trn Cao Vn

10.00

05

01.108

Bi Th nh

21/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

10.00

06
05

01.156

Phan Th Thy Trang

22/02/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

10.00

65

1
1

01.110

Trn Th N

20/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12A2

THPT Ni Thnh

10.00

66

04

01.101

V Th Qunh Nh

22/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

10.00

Ghi ch

Trang 49

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ng vn

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

14/3/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

67

06

01.148

Ng Thy Anh Th

68

01.187

nguyn trnh nam trn

69

08
08

01.184

Nguyn th m trang

70

05
05

01.117

Nguyn Th Phng

28/01/1997 Ni Thnh, Qung Nam

71

1
1

01.123

Phm Nh Qunh

28/02/1997

72

01.164

Nguyn trn thanh

73

07
08

01.183

74
75

1
1

05
07

76

77
78

Lp

Trng THPT

im

12/6

THPT Nguyn Hin

10.00

28/01/1997

Hi An, Qung Nam

12C4

THPT Nguyn Tri

10.00

15/9/1996

TP H Ch Minh

12/6

THPT So Nam

10.00

`12

THPT Nguyn Hu

10.00

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

10.00

26/01/1998

Hi An, Qung Nam

11C4

THPT Nguyn Tri

10.00

nguyn th kiu trang

01/8/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A3

THPT Trn i Ngha

10.00

01.128

nguyn th huyn sng

23/9/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

10.00

01.177

dng nguyn hoi thng

04/7/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A1

THPT Ni Thnh

10.00

01.172

trn th kim thy

27/4/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

10.00

07
06

01.141

Trn Th Xun Thy

17/7/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

10.00

05
03

01.118

bi xun phc

03/9/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

10.00

79

1
1

01.054

bi th huyn

04/01/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12d5

THPT Cao B Qut

10.00

80

01.059

nguyn th lan hng

01/12/1997

12A2

THPT Trn i Ngha

10.00

81

03
02

01.029

V Th Thu H

12

THPT Thi Phin

10.00

82

01
08

01.009

Hong Th Chinh

83

1
1

01.196

84

04

85

86

Qu Sn,Qung Nam

16/7/1997 Thng Bnh, Qung Nam


02/01/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

10.00

Phan Th Tnh Vinh

13/6/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

9.50

01.085

Nguyn Th Khnh My

08/7/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

9.50

06

01.146

Cao Th Anh Th

15/10/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Hng Vng

9.50

06
01

01.153

L Th Trang

27/01/1997

12

THPT ng Tuyn

9.50

87

1
1

01.024

Nguyn Th dng

19/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

9.50

88

03

01.067

Phm Th M Linh

26/11/1998 Tin Phc, Qung Nam

11

THPT Hunh Thc Khng

9.50

i Lc, Qung Nam

Ghi ch

Trang 50

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ng vn

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

11

THPT Nguyn Khuyn

9.50

21/02/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Tiu La

9.50

24/8/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

9.50

THPT Hunh Ngc Hu

9.50

12

THPT Nguyn Hu

9.50

in Bn, Qung Nam

im

89

01

01.010

dng hnh chu

90

01.114

Ng Th Lan Phng

91

05
07

01.158

L Th Xun Trang

92

02
02

01.044

nguyn an h

14/10/1997

i Lc, Qung Nam

93

1
1

01.030

Nguyn Th Hng Hnh

25/01/1997

k Lk

94

01.080

Nguyn Th Thy Mai

22/12/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

9.50

95

04
02

01.035

Nguyn Th Thanh Hin

24/6/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

9.50

96

04
04

01.099

Phm Th Tuyt Nhung

97

1
1

01.093

98

99

04
06

100
101

1
1

102

103
104

11/4/1998

16/10/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

9.50

Bi Th Thanh Nhn

27/7/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

9.50

01.104

v th nhun ngn

06/10/1997

Tam K - Qung Nam

12/2

THPT Trn Cao Vn

9.50

01.139

Trn Th Thu Thu

31/01/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

9.50

04
02

01.098

Trn Th Nhung

07/3/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

9.50

01.048

trng th hoa

01.145

Phm Mai Thuyn

06
06

01.149

Nguyn Hoi Thng

03
01

01.070

Phm Th Khnh Ly

24/6/1997

105

1
1

01.025

nguyn th dng

106

07

01.165

107

02

108
109

1
1

110

20/10/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

9.50

05/3/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

9.00

11

THPT Hunh Thc Khng

9.00

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

9.00

10/7/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12d1

THPT Cao B Qut

9.00

nguyn v kim thnh

12/2/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

9.00

01.039

Nguyn Th Thanh Huyn

15/7/1997

TP H Ch Minh

12/2

THPT Nguyn Hin

9.00

03
04

01.057

h th dim hng

06/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Thi Bnh

9.00

01.103

l th vi na

30/9/1997

12

THPT Trn Hng o

9.00

02

01.045

nguyn thanh hng

12

THPT Lng Th Vinh

9.00

27/01/1998 Tin Phc, Qung Nam

Hi An, Qung Nam

26/10/1997 in Bn, Qung Nam

Ghi ch

Trang 51

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ng vn

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

03/02/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

9.00

11

THPT Hng Vng

9.00

12d1

THPT Cao B Qut

9.00

THPT Nguyn Thi Bnh

8.50

THPT Trn Cao Vn

8.50

THPT L Hng Phong

8.50

THPT Cao B Qut

8.50

12

THPT Hunh Thc Khng

8.50

Tam K, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

8.50

111

04

01.091

V Th Nh Ngc

112

01.116

Nguyn Th Kim Phng

30/3/1998 Thng Bnh, Qung Nam

113

05
08

01.207

phm th kim yn

07/6/1997

114

03
02

01.075

trng th thy liu

02/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

115

1
1

01.046

h th thy hng

10/6/1997

116

01.161

T Th Thanh Tuyn

17/9/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

117

07
08

01.198

th tng vi

11/7/1997

118

08
05

01.206

on Th Vit

119

1
1

01.125

Nguyn Hu qu

120

01.170

v th thoa

02/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

8.50

121

07
05

01.127

phm th kiu sang

01/11/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

8.50

122

08
06

01.193

Nguyn Th nh Vn

26/02/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

8.50

123

1
1

01.133

L Th Phng Tho

26/12/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

8.50

124

01.144

Nguyn Th Thy

14/6/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

8.50

125

06
01

01.013

Trn Th Yn Dung

28/4/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

8.50

126

04
01

01.088

nguyn th tr my

02/6/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

8.00

127

1
1

01.003

Ng Minh nh

22/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

8.00

128

02

01.043

Ngy Th Thy Hng

01/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

8.00

129

07

01.171

ng th thu

27/3/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

8.00

130

08
02

01.208

trn th kim yn

22/01/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Thi Bnh

8.00

131

1
1

01.051

nguyn th hng

01/10/1997

THPT Nguyn Tri

8.00

132

01

01.005

phan th ngc nh

THPT Nguyn Thi Bnh

8.00

Ni Thnh, Qung Nam

Tam K - Qung Nam

Ni Thnh, Qung Nam

01/01/1997 Tin Phc, Qung Nam


2/01/1997

Hi An, Qung Nam

23/7/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12
12/2
12
12d1

12C4
12

Ghi ch

Trang 52

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ng vn

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

12

THPT Phan Chu Trinh

8.00

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

8.00

02/01/1997 Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

8.00

20/6/1997

Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT L Qu n

8.00

8/9/1998

Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Hng Vng

8.00

12/6

THPT L T Trng

8.00

07/01/1997 Tin Phc, Qung Nam

im

133

01

01.006

Phm Th Nh Bnh

134

01.126

L Th Hng Sng

135

05
01

01.023

nguyn th tho duyn

136

03
01

01.061

ng Duy Khi

137

1
1

01.011

Nguyn Th Kiu Dim

138

01.160

Thi Th Nh Trinh

12/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

139

07
03

01.058

nguyn th hunh hng

05/9/1997

Hi An, Qung Nam

12C4

THPT Nguyn Tri

7.50

140

07
03

01.180

Nguyn h tin

27/4/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

7.50

141

1
1

01.060

bi th xun hng

28/4/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

7.50

142

01.122

Nguyn L Bo Qunh

02/5/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

7.50

143

05
01

01.007

Thn Th Mai Chu

10/10/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

7.50

144

01
04

01.012

L Ngc Thy Dung

03/6/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

7.50

145

1
1

01.079

nguyn th ly

10/6/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

7.50

146

01.159

Trn Th Phng Trm

13/02/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

7.50

147

07
02

01.027

lu h giang

17/7/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

7.50

148

08
07

01.185

l th trang

25/02/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

7.00

149

1
1

01.181

hunh th thy tin

20/12/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

7.00

150

01

01.020

Bi Th Bo ip

10/3/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

7.00

151

08

01.205

Ng Hn Ngc Nh

15/7/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

7.00

152

03
05

01.071

Hunh Nht Ly

19/6/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12/2

THPT L T Trng

7.00

153

1
1

01.129

l th thu sng

06/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12d1

THPT Cao B Qut

7.00

154

04

01.081

H Th Mn

15/7/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

7.00

21/7/1997

Ghi ch

Trang 53

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ng vn

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

155

03

01.062

Trng Th Ngc Khuyn

04/02/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

7.00

156

01.086

th mari

12/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

6.50

157

04
05

01.106

hunh th m ngc

07/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Thi Bnh

6.50

158

03
02

01.063

v th thy kiu

27/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

6.50

159

1
1

01.034

L Th Thanh Hin

02/9/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

6.50

160

01.064

Tr Th Phng Lnh

02/02/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

6.00

161

03
05

01.113

Trn hunh minh oanh

19/5/1997

Hi An, Qung Nam

12C4

THPT Nguyn Tri

6.00

162

01
08

01.016

Nguyn Th M Duyn

25/02/1997

Qung Ngi

12

THPT L Qu n

6.00

163

1
1

01.188

nguyn anh t

09/3/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Trn Hng o

6.00

164

01.166

phm th phng tho

01/12/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Thi Bnh

6.00

165

07
06

01.142

Trng Th Thanh Thy

20/7/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

6.00

166

1
1

04
03

01.089

Phm Th ng Na

01/01/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

2.50

01.076

hunh dng phng linh

31/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

2.00

167

Mn ny c 167 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 54

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Lch s

TT

Phng

SBD

H v tn

14

01.335

nguyn vn sn

01.212

L Tun Anh

09
11

01.259

phan th hai

11
09

01.263

1
1

7
8

Ngy sinh

Ni sinh

13/10/1997 in Bn, Qung Nam


30/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

Lp

Trng THPT

im

12

THPT Nguyn Khuyn

10.25

12/1

THPT L T Trng

9.75

THPT So Nam

9.50

THPT Nguyn Tri

9.25

THPT Hunh Thc Khng

8.75

12/7

THPT So Nam

8.25

08/11/1997

Duy Xuyn, QNam

12/7

v gia huy

26/3/1997

Hi An, Qung Nam

12C14

01.230

Nguyn i Duy

12/5/1997 Tin Phc, Qung Nam

01.288

trn th khnh ly

19/5/1997

12
12

01.293

phm th l my

01/02/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12C4

THPT Ni Thnh

8.00

13
11

01.327

nguyn nh qunh

11/02/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12A4

THPT Ni Thnh

8.00

1
1

01.257

Trn Th Trang Huyn

10/02/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

7.75

10

01.397

Trn Th Duyn Xun

13/10/1997

THPT Duy Tn

7.50

11

16
09

01.231

Nguyn Mai Duy

12

THPT Hunh Thc Khng

7.50

12

09
13

01.222

Nguyn Minh Chin

20/01/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

7.25

13

1
1

01.325

V Th Khnh Quyn

22/8/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

7.25

14

01.382

h vit t

THPT Ni Thnh

7.25

15

16
10

01.246

nguyn th mai giang

THPT Hunh Ngc Hu

7.25

16

10
15

01.254

Nguyn Th Hoanh

THPT L Hng Phong

7.25

17

1
1

01.370

phm th thng

THPT Cao B Qut

7.25

18

16

01.402

Hunh th kim yn

THPT Phm Ph Th

7.25

19

16

01.391

trn th thanh vi

19/7/1997

Duy Xuyn, QNam

12/7

THPT So Nam

7.25

20

12
16

01.285

Nguyn Th Kim loan

26/5/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

7.00

21

1
1

01.401

nguyn vn yn

01/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A2

THPT Ni Thnh

7.00

22

10

01.234

Nguyn Hu Dng

24/5/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

7.00

Hi An, Qnam

Tam K, Qung Nam

30/4/1997 Tin Phc, Qung Nam

13/02/1997 Ni Thnh, Qung Nam


19/8/1997

12/1

12A2

i Lc, Qung Nam

10/01/1997 Duy Xuyn, Qung Nam


15/4/1998

12

Ni Thnh, Qung Nam

01/02/1997 in Bn, Qung Nam

12
11/4
12

Ghi ch

Trang 55

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Lch s

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

23

09

01.221

v th bnh

03/02/1997

24

01.351

Ng Th T Trinh

25

14
09

01.213

nguyn th kim anh

26

14
14

01.329

Ng Th Ngc Sng

27

1
1

01.345

28

29

15
14

30
31

1
1

32

33
34

Ni sinh
Duy Xuyn, QNam

Lp

Trng THPT

im

12/7

THPT So Nam

7.00

15/12/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

THPT Nguyn Hin

7.00

03/9/1998

Ni Thnh, Qung Nam

11/4

THPT Cao B Qut

6.75

19/8/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

6.75

Nguyn Vnh Ton

13/11/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

6.75

01.371

n th hng tin

02/01/1997

Duy Xuyn, QNam

12/7

THPT So Nam

6.50

01.334

nguyn ngc sn

01/02/1997 in Bn, Qung Nam

12C1

THPT Nguyn Tri

6.50

09
13

01.223

nguyn th hi chu

27/10/1997

12/7

THPT So Nam

6.50

01.313

Hunh Trn Phn

02/02/1997 Ni Thnh, Qung Nam

THPT Nguyn Hu

6.50

01.268

chu kiu khnh

11
16

01.383

nguyn hnh tuyn

12
09

01.286

35

1
1

36

37
38

Duy Xuyn, QNam

12

30/9/1998

Ni Thnh, Qung Nam

11A4

THPT Ni Thnh

6.25

10/12/1997

Duy Xuyn, QNam

12/8

THPT So Nam

6.25

hong long

04/4/1997

Hi An, Qung Nam

12C6

THPT Nguyn Tri

6.25

01.228

Phm Th Thy Dim

27/5/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Thi Phin

6.00

01.242

nguyn th hng Giang

12

THPT Trn Vn D

6.00

10
14

01.339

Nguyn Th Thu Tho

12/5

THPT L T Trng

6.00

10
09

01.256

Trng Bo Thc Huyn

14/01/1997

12

THPT L Qu n

6.00

39

1
1

01.229

L Ngc Dip

01/01/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

6.00

40

12

01.300

Nguyn Th Minh Nguyt

THPT Nguyn Duy Hiu

6.00

41

12

01.297

L Th Thanh Ngn

42

09
10

01.214

43

1
1

44

15

20/01/1997

Tam K, Qung Nam

20/5/1997 Thng Bnh, Qung Nam


Tam K, Qung Nam

14/3/1997

in Bn, Qung Nam

12

28/12/1998

Tam K, Qung Nam

11/5

THPT Duy Tn

6.00

phm th kim anh

04/6/1998

Ni Thnh, Qung Nam

11/4

THPT Cao B Qut

5.75

01.236

l th dim

12/4/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A2

THPT Trn i Ngha

5.75

01.375

v th thy trang

21/10/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

5.75

Ghi ch

Trang 56

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Lch s

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

45

09

01.215

dng tun anh

11/01/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Nguyn Khuyn

5.75

46

01.294

Nguyn Th Tr my

14/12/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

5.75

47

12
11

01.274

Phan Th Thanh Liu

25/11/1997 Hng Tr, Tha Thin Hu 12/2

THPT Nguyn Hin

5.75

48

16
14

01.387

Trn Ngc Vinh

19/4/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

5.50

49

1
1

01.346

Trn Th N Trang

07/5/1997

12

THPT ng Tuyn

5.50

50

01.361

nguyn thanh tm

29/9/1997 Tin Phc, Qung Nam

12/3

THPT Trn Cao Vn

5.50

51

15
16

01.399

Phm Th Hi Yn

28/02/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

5.50

52

16
16

01.394

bi th tng vi

Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

5.50

53

1
1

01.392

Thoi Vi

26/12/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

5.50

54

01.322

kiu th phng

09/8/1997

Hi An, Qung Nam

12C3

THPT Nguyn Tri

5.50

55

13
14

01.350

Thn Th Trinh

15/9/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

5.50

56

11
09

01.272

Nguyn Th Thu Ln

07/10/1997

Tam K, Qung Nam

12/1

THPT Duy Tn

5.50

57

1
1

01.217

Phm Hng c n

16/3/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

5.50

58

01.378

mai th trinh

07/7/1997

Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

5.50

59

16
11

01.277

Nguyn Thy Linh

17/10/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

5.50

60

15
14

01.374

mai th hng tnh

26/02/1998 Ni Thnh, Qung Nam

THPT Cao B Qut

5.50

61

1
1

01.338

Nguyn Th Phng Tho

17/7/1997

12

THPT Nguyn Duy Hiu

5.50

62

11

01.271

Thi Th Minh Lnh

02/7/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

5.25

63

13

01.308

Bi Th nhn

14/8/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

5.25

64

12
13

01.289

nguyn th lu ly

07/3/1998

Ni Thnh, Qung Nam

11A2

THPT Ni Thnh

5.25

65

1
1

01.306

Nguyn Th Nng

08/7/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/4

THPT Nguyn Hin

5.25

66

10

01.237

nguyn th diu

THPT Lng Th Vinh

5.25

07/3/1997

i Lc, Qung Nam

c Linh-Bnh Thun

28/11/1997 in Bn, Qung Nam

11/4

12

Ghi ch

Trang 57

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Lch s

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh
i Lc, Qung Nam

67

15

01.360

l thnh ti

68

01.319

Nguyn Kim Phng

20/12/1997 Thng Bnh, Qung Nam

69

13
11

01.262

lu vn hng

04/02/1997

Qu Sn,Qung Nam

70

15
11

01.359

Phan Huy ti

3/3/1997

71

1
1

01.276

Dng Th Thy Linh

72

01.261

73

11
10

74
75

1
1

76

77
78

21/6/1997

Lp

Trng THPT

im

THPT Hunh Ngc Hu

5.25

THPT Hng Vng

5.25

12C1

THPT Trn i Ngha

5.25

Tam K, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

5.25

14/10/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

5.25

nguyn th thanh hng

25/4/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

5.00

01.253

Trng Phc Huy Hong

25/8/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

5.00

14
16

01.330

Trn Th Tho Sng

10/11/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

5.00

01.381

Nguyn Th Trng trung

26/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

4.75

01.336

Nguyn Th Kim Thanh

26/9/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

4.75

14
15

01.367

phan th hoi thu

05/12/1998 Ni Thnh, Qung Nam

11/4

THPT Cao B Qut

4.75

11
16

01.279

Nguyn Trn Phng Ly

25/12/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

4.75

79

1
1

01.377

trnh th kiu trinh

05/01/1997 Qu Sn - Qung Nam

12/4

THPT Trn Cao Vn

4.75

80

01.342

Th Hoi Thng

14/02/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

4.75

81

14
12

01.304

Trn L Th Hong Ni

24/10/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

4.75

82

15
10

01.358

L Th H Ty

17/8/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

4.75

83

1
1

01.247

Trn Th Minh H

10/7/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

4.75

84

09

01.220

Th Hong Bnh

15/12/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

4.75

85

16

01.380

v th thy trc

23/10/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

4.50

86

14
16

01.340

Nguyn Th Thu Thy

20/11/1997 in Bn, Qung Nam

THPT Nguyn Duy Hiu

4.50

87

1
1

01.396

phm vn h v

06/6/1997

THPT Hunh Ngc Hu

4.50

88

09

01.227

Nguyn Th Dim

13/6/1998 Thng Bnh, Qung Nam

THPT L T Trng

4.50

12

12

i Lc, Qung Nam

11/2

Ghi ch

Trang 58

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Lch s

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

89

16

01.386

L Th Tng Vi

01/01/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

4.50

90

01.328

Nguyn Th Thanh Siu

16/12/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

4.50

91

13
13

01.310

nguyn th cm nhung

08/12/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

4.50

92

15
12

01.372

mai th thy tin

23/6/1997

Nng

12

THPT Lng Th Vinh

4.25

93

1
1

01.296

L Th Nga

15/3/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

4.25

94

01.235

nguyn th kiu dim

20/5/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

4.25

95

10
15

01.356

H Thanh Tuyn

28/8/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

4.25

96

10
10

01.251

Hunh Cng Hiu

09/4/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

4.25

97

1
1

01.233

Ng Th M Duyn

28/02/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/4

THPT Nguyn Hin

4.25

98

01.284

nguyn vn linh

01/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

4.00

99

12
15

01.368

nguyn th thanh thy

10/10/1997

THPT Hunh Ngc Hu

4.00

100

15
14

01.355

Nguyn c T

22/02/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

4.00

101

1
1

01.341

Nguyn Th Th

12/9/1997

12

THPT Chu Vn An

4.00

102

01.226

Nguyn Th Dim

10/2/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

4.00

103

09
16

01.400

Trng Th Nh

12

THPT Phan Bi Chu

4.00

104

14
13

01.349

Bi Thy Triu

24/8/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

4.00

105

1
1

01.320

Phan Th Thanh Phng

30/6/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

3.75

106

11

01.258

trn th thu h

18/02/1997

Tam K - Qung Nam

12/9

THPT Trn Cao Vn

3.75

107

12

01.302

Trn Th Hng Nhi

25/9/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

3.75

108

09
15

01.225

nguyn th hong cc

01/7/1997

Hi An, Qung Nam

12C12

THPT Nguyn Tri

3.75

109

1
1

01.373

nguyn c tin

30/5/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

3.75

110

12

01.291

Trn Tin Mi

11/3/1997 Thng Bnh, Qung Nam

THPT L T Trng

3.75

14/01/1997

i Lc, Qung Nam

i Lc, Qung Nam

Tr My, Qung Nam

12/4

Ghi ch

Trang 59

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Lch s

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

3.75

19/10/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

3.75

11/6/1998 Tin Phc, Qung Nam

11

THPT Phan Chu Trinh

3.75

12

THPT Tiu La

3.50

111

13

01.315

Nguyn Th Phc

112

01.301

H Th Nhn

113

12
11

01.273

Triu L Thanh Lim

114

13
09

01.323

Nguyn Thanh Qu

19/01/1997 Thng Bnh, Qung Nam

115

1
1

01.224

vn b cng

23/12/1997

Qu Sn,Qung Nam

12C1

THPT Trn i Ngha

3.50

116

01.216

Phm Th Ngc nh

11/3/1998

Tam K, Qung Nam

11/4

THPT Duy Tn

3.50

117

09
14

01.333

hunh th bch sen

20/10/1997

Tam K - Qung Nam

12/9

THPT Trn Cao Vn

3.25

118

12
16

01.298

Nguyn Th Nh Ngc

28/12/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/4

THPT Nguyn Hin

3.25

119

1
1

01.393

inh lng tng vi

27/5/1997

12C12

THPT Nguyn Tri

3.25

120

01.385

Nguyn Th Hng Vn

18/5/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

3.25

121

16
11

01.264

Nguyn Thanh Kha

23/01/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

3.25

122

15
14

01.364

nguyn th thu tho

12

THPT Nguyn Dc

3.25

123

1
1

01.332

Trn Th Trinh Sng

12

THPT Tiu La

3.00

124

01.389

Tng Tng Vy

12

THPT Lng Thc K

3.00

125

16
11

01.270

Nguyn Th Phng Lan

12

THPT Tiu La

3.00

126

14
09

01.352

Hunh Th Nh Trc

01/8/1998

Ni Thnh, Qung Nam

11/4

THPT Duy Tn

3.00

127

1
1

01.211

Phm Th Trm Anh

11/8/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

2.75

128

14

01.347

Nguyn Th Thy Trang

01/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

2.75

129

11

01.280

hunh th thanh lanh

20/10/1997

THPT Trn Cao Vn

2.75

130

13
11

01.318

Hunh vn Phng

131

1
1

01.267

L Th Thu Kiu

132

16

01.398

Nguyn Th Phng Yn

21/3/1997

19/8/1997

Hi An, Qung Nam

Ph Ninh, Qung Nam

01/01/1997 Thng Bnh, Qung Nam


11/7/1997

i Lc, Qung Nam

12/12/1997 Thng Bnh, Qung Nam

Tam K - Qung Nam

12/9

01/2/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

2.75

16/02/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

2.50

10/7/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

2.50

Ghi ch

Trang 60

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Lch s

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

29/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

133

12

01.299

Phan Th Phng Ngc

134

01.243

Trn Th L Giang

135

10
10

01.240

Nguyn Th o

136

15
14

01.357

Nguyn Th T

137

1
1

01.331

Trn Th Sng

138

01.218

Cao Th n

139

09
13

01.316

nguyn th kim Phng

20/7/1997

140

10
16

01.241

L Th Thanh c

141

1
1

01.395

l b quang v

142

01.343

Hunh Th Thng

143

14
12

01.295

Phm Th Hng Nga

144

12
10

01.283

nguyn th linh

14/10/1997 Thng Bnh,Qung Nam

145

1
1

01.248

Bi Nguyn Hng Hnh

13/02/1997

Xun Lc ng Nai

146

01.303

Trn Th Hng Nhung

14/8/1997

147

12
15

01.354

148
149

1
1

13
13

150

151
152

Lp

Trng THPT

im

12

THPT Tiu La

2.50

12

THPT ng Tuyn

2.50

24/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

2.50

4/9/1997

Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

2.25

27/5/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

2.25

12

THPT Hng Vng

2.25

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

2.25

14/8/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

2.25

12/4/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

2.00

12

THPT Tiu La

2.00

12

THPT Lng Thc K

2.00

THPT Trn i Ngha

2.00

12

THPT Chu Vn An

2.00

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

2.00

Nguyn Th Cm T

02/02/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

1.75

01.314

Nguyn Th Minh Phc

10/11/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

1.75

01.312

Nguyn Th Hng Phi

3/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

1.75

14

01.348

Hong Th Linh Trm

24/6/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

1.75

15

01.353

Nguyn Th Thu Trc

01/10/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

1.25

10

01.239

nguyn phan thy dng

25/7/1997

Hi An, Qung Nam

12C12

THPT Nguyn Tri

0.50

01/01/1997

i Lc, Qung Nam

10/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

25/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam


26/8/1997

i Lc, Qung Nam

12C1

Ghi ch

Trang 61

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Lch s

TT

Phng

SBD

H v tn

Mn ny c 152 th sinh ng k d thi. S vng:

Ngy sinh
0

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 62

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : a l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

12

THPT L Hng Phong

15.75

17

01.405

H Th Minh nh

26/10/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

01.551

trng cng thi

16/11/1996

Tam K - Qung Nam

12/7

THPT Trn Cao Vn

15.50

23
17

01.415

Nguyn th hng danh

16/11/1997

Duy Xuyn, QNam

12/7

THPT So Nam

15.25

22
18

01.539

Nguyn Cng Tr

THPT Phan Chu Trinh

14.50

1
1

01.445

hunh nguyn ngc hin

01.476

20
17

8
9

1
1

10

11
12

21/6/1998 Tin Phc, Qung Nam

11

03/10/1997

Hi An, Qung Nam

12C3

THPT Nguyn Tri

14.25

trn vn mong

25/7/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A4

THPT Ni Thnh

14.25

01.406

Nguyn Th Ban

17/7/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

14.00

20
21

01.481

Nguyn Th Ngha

29/01/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

13.75

01.497

nguyn th hng phn

24/8/1997

Duy Xuyn, QNam

12/7

THPT So Nam

13.50

01.447

inh th hu

22/4/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A4

THPT Ni Thnh

13.00

18
22

01.535

Lu Th Thy Trang

20/10/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

12.75

21
23

01.499

l cng phc

18/02/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

12.75

13

1
1

01.556

nguyn ngc thnh

20/02/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Lng Th Vinh

12.75

14

01.434

Nguyn Th nh Hng

10/01/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Nguyn Duy Hiu

12.50

15

18
17

01.412

H Th M Duyn

10/11/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

12.50

16

22
17

01.538

H Minh Trm

11/8/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

12.50

17

1
1

01.424

Nguyn Th Cm Giang

10/4/1997

12

THPT Chu Vn An

12.25

18

18

01.431

Trn Xun Hiu

12

THPT L Hng Phong

12.00

19

20

01.492

l dip kim ngn

20

19
18

01.464

trn quc lc

21

1
1

01.443

ng th thanh hng

22

18

01.441

inh th h

i Lc, Qung Nam

19/02/1997 Duy Xuyn, Qung Nam


31/7/1997

Hi An, Qnam

12/7

THPT So Nam

11.75

29/10/1997

Tam K - Qung Nam

12/7

THPT Trn Cao Vn

11.75

18/5/1997

DakLak

12C2

THPT Nguyn Tri

11.75

27/02/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

11.75

Ghi ch

Trang 63

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : a l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

23

22

01.519

V Th Thanh Tho

03/6/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

24

01.407

Ng inh Nh Chung

01/8/1997

25

17
24

01.580

dng th khnh vin

26

20
21

01.489

27

1
1

28

29
30

Lp

Trng THPT

im

12/1

THPT Nguyn Hin

11.50

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

11.50

07/8/1997

Duy Xuyn, QNam

12/7

THPT So Nam

11.50

Phan Th Hng Nhung

04/6/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

11.25

01.498

phm ph phong

31/7/1997

Tam K - Qung Nam

12/8

THPT Trn Cao Vn

11.25

01.542

Nguyn Th Phng Trinh

29/01/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/4

THPT Nguyn Hin

11.25

23
20

01.479

Phan Th Thy Nga

24/12/1997

12

THPT Qu Sn

11.25

19
23

01.456

Trn Hong Linh

07/9/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

11.00

31

1
1

01.543

Lm Thanh Tun

10/8/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

11.00

32

01.546

Trn Vn Tng

11/3/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

10.75

33

23
18

01.446

dng th hin

30/7/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Nguyn Khuyn

10.75

34

22
18

01.537

L Th Bch Trm

28/4/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

10.75

35

1
1

01.437

Phm Th nh Huyn

17/7/1998 Tin Phc, Qung Nam

11

THPT Hunh Thc Khng

10.75

36

01.423

Nguyn Thnh c

18/6/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

10.75

37

17
24

01.568

Nguyn th minh trm

08/10/1997

Hi An, Qung Nam

12C1

THPT Nguyn Tri

10.50

38

24
20

01.581

l th hunh vy

17/4/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Nguyn Khuyn

10.50

39

1
1

01.484

Nguyn Th Lan Nhi

17/11/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

10.50

40

19

01.467

Nguyn Th Min

14/7/1997

Tam K, Qung Nam

12/3

THPT Duy Tn

10.50

41

19

01.460

H Th Thu Linh

12

THPT Hong Diu

10.50

42

24
19

01.566

nguyn trn huyn trang

21/5/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Trn Hng o

10.50

43

1
1

01.469

Dng Th H My

07/4/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

10.50

44

17

01.422

L Th ng

30/8/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

THPT Nguyn Hin

10.25

Ha Vang, Nng

30/12/1997 in Bn, Qung Nam

Ghi ch

Trang 64

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : a l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

45

18

01.430

Phan Th Thu Hin

03/10/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

10.25

46

01.509

trng th xun qunh

14/10/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

10.25

47

21
21

01.508

vn th quyn

02/10/1997

Duy Xuyn, QNam

12/7

THPT So Nam

10.25

48

21
21

01.510

Rin

02/02/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

10.00

49

1
1

01.516

Nguyn Th Tn

12

THPT Tiu La

10.00

50

01.440

trnh th thu h

THPT Trn Cao Vn

10.00

51

18
17

01.414

Nguyn Vn Dng

THPT Lng Thc K

10.00

52

17
21

01.416

nguyn th kiu dim

53

1
1

01.496

54

55

18
22

56
57

1
1

58

59
60

20/7/1997 Thng Bnh, Qung Nam


20/12/1997

Tam K - Qung Nam

12/7

27/6/1997

i Lc, Qung Nam

12

01/01/1997

Qu Sn,Qung Nam

12C1

THPT Trn i Ngha

10.00

Nguyn Th Nh Phng

01/8/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

10.00

01.436

Nguyn Th Thu Hng

24/6/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

9.75

01.532

on Th Phng Trang

07/7/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

9.75

24
21

01.571

phm th uyn

21/5/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12a2

THPT Cao B Qut

9.75

01.505

Bi Minh Quang

13/4/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

9.75

01.482

Nguyn Th Tho Nguyn

26/7/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/4

THPT Nguyn Hin

9.75

20
17

01.420

nguyn quang duy

14/10/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

9.50

24
19

01.576

Phm Th Tng Vy

04/8/1996

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

9.50

61

1
1

01.457

Trn Th Khnh Linh

22/3/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

9.50

62

23

01.554

lm th tho

21/8/1997

Duy Xuyn, QNam

12/7

THPT So Nam

9.50

63

18

01.439

Nguyn Th Huyn

12

THPT Nguyn Hu

9.50

64

21
22

01.502

trn th phng

12a2

THPT Cao B Qut

9.50

65

1
1

01.531

Phan Vn Trai

15/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

9.25

66

17

01.404

Nguyn Th Vn Anh

04/02/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

9.25

02/11/1997 Ni Thnh, Qung Nam


02/4/1997

Ni Thnh, Qung Nam

Ghi ch

Trang 65

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : a l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

67

24

01.578

V Th Huyn Vy

16/10/1998 in Bn, Qung Nam

68

01.565

nguyn th bch trang

11/10/1997

69

24
20

01.488

L Th Hng Nhung

28/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

70

20
23

01.473

nguyn th tuyt mai

71

1
1

01.550

Nguyn Hong Tn

72

01.522

Nguyn Vn Thnh

01/6/1997

73

22
22

01.520

Nguyn Hu Thng

74

22
21

01.529

Nguyn Vn Tn

75

1
1

01.503

76

77

24
19

78
79

1
1

80

81
82

Lp

11

Trng THPT

im

THPT Nguyn Duy Hiu

9.25

12C1

THPT Nguyn Tri

9.25

12

THPT Nguyn Hu

9.25

12

THPT Nguyn Vn C

9.25

12

THPT Phan Bi Chu

9.25

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

9.25

25/12/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

9.00

30/01/1997

Qu Sn, Qung Nam

12/7

THPT Nguyn Hin

8.75

hong th xun phng

07/4/1998

Ni Thnh, Qung Nam

11A3

THPT Ni Thnh

8.75

01.562

phm th anh th

15/7/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

8.75

01.454

Phm Y Lnh

21/8/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

8.75

19
22

01.455

nguyn th song L

11/2/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

8.75

01.525

Vng Th Thy

01/12/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

8.75

01.541

L Th Phng Trinh

16/6/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Nguyn Duy Hiu

8.75

23
23

01.547

dng th minh tm

17/4/1997

Duy Xuyn, QNam

12/7

THPT So Nam

8.50

21
19

01.495

L Th Hng Phng

01/02/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

8.50

83

1
1

01.465

Trn Vn lun

4/5/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

8.25

84

19

01.462

Nguyn Th Thu li

15/2/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

8.25

85

19

01.458

Bi Th M Linh

06/9/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

8.25

86

18
18

01.444

nguyn hu hin

30/10/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Lng Th Vinh

8.25

87

1
1

01.428

Nguyn c Hnh

05/5/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

8.25

88

17

01.425

Dng phan phng giang

15/6/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

8.25

29/5/1997

Hi An, Qung Nam

Qu Sn, Qung Nam

23/12/1997 Ni Thnh, Qung Nam

Ghi ch

Trang 66

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : a l

TT

Phng

SBD

H v tn

89

23

01.561

nguyn th thanh thy

90

01.491

nguyn th bch nga

91

20
22

01.528

92
93

1
1

18
17

94

95
96

Ngy sinh

Ni sinh

18/01/1998 Ni Thnh, Qung Nam

Lp

11A3

Trng THPT

im

THPT Ni Thnh

8.00

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

8.00

L Vn Tn

04/01/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Nguyn Duy Hiu

8.00

01.429

Trn Cng Hu

28/10/1997

Tam K, Qung Nam

12/11

THPT Duy Tn

8.00

01.410

nguyn trng cng

15/8/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

8.00

01.475

h vn minh

6/01/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

8.00

20
17

01.417

trn nh don

6/12/1997

Qu Sn,Qung Nam

12C1

THPT Trn i Ngha

8.00

17
19

01.419

l c dng

10/02/1996 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

8.00

97

1
1

01.466

song ly

03/4/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Nguyn Khuyn

8.00

98

01.579

trng th y vn

20/3/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12b1

THPT Cao B Qut

7.75

99

24
24

01.573

Phm Th Kim Uyn

13/10/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

7.75

100

17
23

01.403

nguyn vn an

06/7/1998

Hi An, Qung Nam

11

THPT Trn Hng o

7.75

101

1
1

01.558

nguyn th duy thu

13/3/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

7.75

102

01.507

Nguyn Th Hng quyn

20/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

7.75

103

21
19

01.461

Phan Hunh Ly

28/10/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Nguyn Duy Hiu

7.75

104

23
18

01.545

Nguyn Vn Tng

26/5/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

7.50

105

1
1

01.438

Triu Th M Huyn

24/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Thi Phin

7.50

106

22

01.527

Nguyn Vn Tin

25/4/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

7.50

107

20

01.485

Nguyn Cm Nhung

21/11/1998

11/1

THPT Duy Tn

7.50

108

22
23

01.526

Phm Hong Thng

13/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

7.50

109

1
1

01.555

v th thu tho

20/5/1998

11

THPT Trn Hng o

7.25

110

20

01.480

V Th Kim Ngn

12/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Thi Phin

7.25

01/4/1997

Tam K, Qung Nam

Hi An, Qung Nam

Ghi ch

Trang 67

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : a l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh
Tam K - Qung Nam

111

23

01.549

nguyn th tm

29/8/1997

112

01.459

Nguyn Th M Linh

30/4/1998 Tin Phc, Qung Nam

113

19
18

01.442

inh th nh ho

12/7/1998

114

22
23

01.524

L Th Ngc Thu

115

1
1

01.559

116

117

21
19

118
119

1
1

120

121
122

Lp

12/8

Trng THPT

im

THPT Trn Cao Vn

7.25

11

THPT Hunh Thc Khng

7.00

Hi An, Qung Nam

11

THPT Trn Hng o

7.00

08/6/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

7.00

trn th thu

5/3/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A1

THPT Trn i Ngha

7.00

01.511

L nh Sang

01/7/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

6.75

01.468

L Nguyn Nht Minh

04/8/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Nguyn Duy Hiu

6.75

23
21

01.548

nguyn th nh tm

05/3/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Phm Ph Th

6.50

01.513

Trn Th Thu Sng

22/4/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

6.50

01.478

L Th Nm

12

THPT Thi Phin

6.50

20
20

01.487

L Th Hng Nhung

17/3/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Nguyn Duy Hiu

6.50

18
18

01.426

phan tr giang

09/8/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

6.25

123

1
1

01.427

V Th Thu H

24/5/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

6.25

124

01.560

nguyn th thanh thy

16/3/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

6.25

125

23
24

01.567

nguyn th thanh trang

12/8/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A3

THPT Trn i Ngha

6.25

126

17
24

01.413

Nguyn Th M Duyn

29/5/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

6.25

127

1
1

01.564

Trn Th tnh

17/6/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

6.25

128

17

01.408

Trn nh Cng

27/3/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

6.25

129

21

01.500

nguyn th dim phc

12/10/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

6.00

130

23
17

01.544

L Th nh Tuyt

17/6/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

5.75

131

1
1

01.421

nguyn th v duyn

06/8/1998

Ni Thnh, Qung Nam

11A3

THPT Ni Thnh

5.75

132

24

01.570

nguyn th thanh tuyn

11/9/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

5.75

20/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

Ghi ch

Trang 68

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : a l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

08/5/1997 Thng Bnh, Qung Nam

133

17

01.411

L Th i Dim

134

01.493

inh th kim ngn

02/02/1996

i Lc, Qung Nam

135

20
19

01.471

Nguyn Th Tr My

16/02/1997

i Lc, Qung Nam

136

21
23

01.504

Nguyn ng Quang

15/7/1998

137

1
1

01.553

Mai Th Huyn thanh

138

01.577

139

24
20

140
141

1
1

142

143
144

Lp

12

Trng THPT

im

THPT Trn Ph

5.50

THPT Hunh Ngc Hu

5.50

12

THPT Lng Thc K

5.50

Tam K, Qung Nam

11

THPT L Qu n

5.50

8/12/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT Phan Bi Chu

5.25

Nguyn Th Kim Vui

06/6/1998

Ni Thnh, Qung Nam

11/4

THPT Duy Tn

5.25

01.477

nguyn hoi m

20/4/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12c1

THPT Cao B Qut

5.25

19
24

01.450

Nguyn ng Khi

20/7/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A3

THPT Ni Thnh

5.00

01.582

Phan Th Thanh Yn

04/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

4.75

01.409

ng th chung

10/10/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

4.50

17
22

01.521

Bi Thi Thi

9/11/1996 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

4.25

19
22

01.451

H Th M Lan

23/01/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

3.50

145

1
1

01.533

Ng Th Trang

09/02/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Thi Phin

3.25

146

01.536

Phan Th Thy Trang

27/5/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

3.25

147

22
18

01.435

V Th Kim Hng

12/02/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

3.00

Mn ny c 147 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 69

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ting Anh

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

60

03.1426 h hong ngc h

21/02/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

13.20

03.1522 Nguyn Th Thanh Tr

10/02/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

12.10

64
64

03.1532 Hong Th T Trinh

11/01/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

THPT Nguyn Hin

10.80

60
63

03.1431 nguyn th thanh hin

22/9/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

10.80

3
3

03.1506 nguyn vn rin

04/7/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12a5

THPT Cao B Qut

10.60

03.1469 Nguyn Th Qunh Ngn

17/01/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

10.50

62
66

03.1570 Phm Th Hong Vi

03/02/1998 Duy Xuyn, Qung Nam

11

THPT L Hng Phong

10.50

66
65

03.1564 Bi bo trn

16/4/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

10.40

3
3

03.1551 nguyn nh ph thnh

13/3/1998

Ni Thnh, Qung Nam

11A2

THPT Ni Thnh

10.40

10

03.1574 Nguyn Tho Vy

18/4/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

10.10

11

66
61

03.1457 Nguyn Hng Tiu Minh

05/11/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Hong Diu

10.00

12

64
66

03.1515 Nguyn Th Ngc Tho

26/9/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

THPT Nguyn Hin

9.80

13

3
3

03.1561 nguyn hong thy tin

01/11/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

9.60

14

03.1566 Phm Th Vit trinh

5/01/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

9.60

15

66
59

03.1411 hong trng gip

04/9/1997

Tam K - Qung Nam

12/2

THPT Trn Cao Vn

9.60

16

60
65

03.1438 Phan Th Ngc Khnh

25/10/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

9.60

17

3
3

03.1543 nguyn phng thanh

27/7/1997

Duy Xuyn, QNam

12/6

THPT So Nam

9.50

18

58

03.1390 L Quang Chng

20/4/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

9.40

19

63

03.1503 phm th thy quyn

16/01/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

9.40

20

65
58

03.1540 nguyn th l thanh

10/8/1997

THPT Hunh Ngc Hu

9.40

21

3
3

03.1374 o Th Qunh Anh

07/01/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

9.30

22

60

03.1427 nguyn th nht h

13/8/1997 Phc Sn - Qung Nam

12/2

THPT Trn Cao Vn

9.30

i Lc, Qung Nam

Ghi ch

Trang 70

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ting Anh

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

23

65

03.1538 h phc lng tm

16/3/1997 Thng Bnh, Qung Nam

24

03.1406 nguyn nh tun t

24/10/1997

Tam K - Qung Nam

25

59
63

03.1500 Phm Ph quc

15/12/1997

Tam K, Qung Nam

26

63
66

03.1501 nguyn c minh quc

01/01/1997 Ph Ninh - Qung Nam

27

3
3

03.1577 nguyn quang vng

09/01/1997

28

03.1505 trn th xun qunh

11/01/1997 Ni Thnh, Qung Nam

29

63
58

03.1387 Trn Th Kim Chung

12/7/1997

30

62
63

03.1481 Vn Th Phng Oanh

25/5/1997

31

3
3

03.1497 L Th Nh Qunh

15/02/1997 Tin Phc, Qung Nam

32

03.1434 nguyn phan bo ha

28/9/1998

33

60
63

03.1502 nguyn th minh qu

34
35

3
3

61
60

36

37
38

Lp

12

Trng THPT

im

THPT Nguyn Thi Bnh

9.20

12/2

THPT Trn Cao Vn

9.20

12

THPT Phan Bi Chu

9.10

12/2

THPT Trn Cao Vn

9.10

12/4

THPT So Nam

9.00

12a5

THPT Cao B Qut

8.90

Tam K, Qung Nam

12

THPT L Qu n

8.90

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

8.80

12

THPT Hunh Thc Khng

8.80

11

THPT Trn Hng o

8.80

14/11/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

8.70

03.1449 phm th kim liu

10/01/1998 Ni Thnh, Qung Nam

11A1

THPT Ni Thnh

8.70

03.1436 hunh th bch hu

14/01/1997 Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

8.70

03.1433 l minh ha

25/4/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

8.70

60
63

03.1509 phm th sa

12/10/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

8.70

64
60

03.1523 L Th Phng Trang

28/5/1998

i Lc, Qung Nam

11

THPT ng Tuyn

8.70

39

3
3

03.1435 trn th hng

14/02/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Thi Bnh

8.60

40

61

03.1461 Nguyn Th M

01/5/1998

in Bn, Qung Nam

11

THPT Nguyn Duy Hiu

8.60

41

66

03.1575 ng cng vng

20/10/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

8.60

42

66
65

03.1562 nguyn trang h tin

24/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A2

THPT Ni Thnh

8.60

43

3
3

03.1539 nguyn quang thi

24/02/1997

Tam K - Qung Nam

12/2

THPT Trn Cao Vn

8.40

44

58

03.1379 o Th Kim nh

18/12/1997 Ni Thnh, Qung Nam

THPT Hong Diu

8.20

Duy Xuyn, QNam

Hi An, Qung Nam

12

Ghi ch

Trang 71

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ting Anh

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

45

59

03.1410 trn hng giang

18/4/1997

Duy Xuyn, QNam

12/10

46

03.1494 nguyn th thanh phng

4/01/1997

Tam K, Qung Nam

47

63
58

03.1385 Nguyn Th Cm

28/7/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

48

62
65

03.1468 V Th Qunh Ngn

17/9/1997

49

3
3

03.1554 cao th diu thu

50

51

65
64

52
53

3
3

54

55
56

Trng THPT

im

THPT So Nam

8.20

12

THPT Trn Vn D

8.20

12/2

THPT Nguyn Hin

8.10

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

8.10

21/7/1997

Hi An, Qung Nam

12

THPT Trn Hng o

8.10

03.1546 phm th phng tho

23/5/1998

Qu Sn, Qung Nam

11

THPT Nguyn Vn C

8.10

03.1512 Nguyn Th Thin Thanh

27/10/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Tiu La

8.10

66
60

03.1578 trng th tng vy

01/10/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12d1

THPT Cao B Qut

8.10

03.1425 L Th Vn Hng

12/8/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

8.10

03.1580 Nguyn Th Thy vy

18/10/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

8.00

66
65

03.1541 nguyn th vn thanh

23/10/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

8.00

61
60

03.1463 nguyn th minh

04/7/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Thi Bnh

8.00

57

3
3

03.1439 Trng L Vn Khoa

20/11/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

8.00

58

03.1480 nguyn th n

03/01/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12a5

THPT Cao B Qut

8.00

59

62
66

03.1569 Phan Th Kiu Vn

06/02/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

THPT Nguyn Hin

7.90

60

62
63

03.1475 vn th nhi

29/8/1997

Duy Xuyn, QNam

12/6

THPT So Nam

7.90

61

3
3

03.1508 Nguyn Th Sng

03/7/1997

i Lc, Qung Nam

11

THPT Chu Vn An

7.90

62

63

03.1504 Nguyn L Hng Quyn

18/3/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

7.90

63

63

03.1493 phm th thy phng

15/10/1998 Ni Thnh, Qung Nam

THPT Ni Thnh

7.90

64

62
62

03.1472 Trn Nguyn Hng Nhung

29/6/1997

THPT ng Tuyn

7.90

65

3
3

03.1488 Lu Tuyt Phng

28/8/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

THPT Nguyn Hin

7.80

66

61

03.1454 ng th l

10/02/1997

THPT Nguyn Vn C

7.80

i Lc, Qung Nam

Qu Sn, Qung Nam

11A1
12
12/1
12

Ghi ch

Trang 72

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ting Anh

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

THPT Trn Hng o

7.70

67

61

03.1453 nguyn thu tiu ly

20/3/1998

Hi An, Qung Nam

11

68

03.1492 hunh phan uyn phng

05/01/1997

Tam K, Qung Nam

12C2

THPT Nguyn Tri

7.70

69

63
58

03.1388 Nguyn Th Chuyn

02/4/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

7.70

70

61
64

03.1460 Nguyn Th i M

02/6/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

7.60

71

3
3

03.1526 Trn Th Trang

04/10/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

7.60

72

03.1399 lng v thy dng

20/6/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A1

THPT Ni Thnh

7.60

73

59
64

03.1521 Nguyn Th Hoi Thng

23/10/1997

Thnh Ph - Nng

12

THPT Nguyn Duy Hiu

7.60

74

61
65

03.1450 phm mai linh

03/3/1997

Duy Xuyn, QNam

12/2

THPT So Nam

7.50

75

3
3

03.1550 l th m thin

06/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

THPT Nguyn Thi Bnh

7.50

76

03.1462 l tuyt mai

23/8/1997

Duy Xuyn, QNam

12/6

THPT So Nam

7.40

77

61
66

03.1579 phng ngc vy

05/02/1997

Hi An, Qung Nam

12C4

THPT Nguyn Tri

7.40

78

61
61

03.1451 th hng loan

22/10/1997

Hi An, Qung Nam

12C1

THPT Nguyn Tri

7.40

79

3
3

03.1448 nguyn th bch lin

11/10/1997

Hi An, Qung Nam

12C3

THPT Nguyn Tri

7.40

80

03.1428 ng th m hnh

27/6/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

7.30

81

60
60

03.1420 Nguyn Nht Hin

26/02/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

7.30

82

63
65

03.1511 Lng Th Thu Thanh

03/8/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

7.30

83

3
3

03.1548 v l minh thi

26/9/1997

Nng

12

THPT Lng Th Vinh

7.10

84

58

03.1392 L Th Ngc Diu

02/10/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

7.00

85

58

03.1378 Phan Th Thy i

07/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Thi Phin

7.00

86

64
61

03.1513 Phm Phng Tho

13/5/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Hng Vng

7.00

87

3
3

03.1459 L Th Thun M

25/12/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

7.00

88

62

03.1484 la thc oanh

19/01/1997

Hi An, Qung Nam

12C2

THPT Nguyn Tri

6.90

12

Ghi ch

Trang 73

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ting Anh

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh
Tam K, Qung Nam

Lp

Trng THPT

im

12

THPT L Qu n

6.90

12

THPT Tiu La

6.90

THPT Hunh Ngc Hu

6.80

89

58

03.1386 Hunh Ngc Chu

11/01/1997

90

03.1496 H Tiu Quyn

17/01/1997 Thng Bnh, Qung Nam

91

63
62

03.1477 trn nguyn hng nhung

31/7/1997

i Lc, Qung Nam

92

66
59

03.1560 nguyn th hoi thng

01/02/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

6.80

93

3
3

03.1405 Trn c

11/5/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

6.80

94

03.1516 L Th Phng Tho

24/8/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Qu Sn

6.80

95

64
61

03.1443 Tng Kiu Lin

01/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

6.70

96

66
66

03.1583 Trn Minh

29/8/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

6.60

97

3
3

03.1568 L Th M Uyn

04/6/1997

12

THPT Qu Sn

6.60

98

03.1572 Nguyn Th Thanh Vin

16/10/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

6.60

99

66
63

03.1489 l th sa pa

08/11/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12A4

THPT Ni Thnh

6.60

100

59
58

03.1409 thn th hng giang

25/8/1997

in Bn, Qung Nam

12C2

THPT Nguyn Tri

6.60

101

3
3

03.1377 Trn Th Kim anh

8/9/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

6.60

102

03.1380 Triu Thu Ba

30/4/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

6.60

103

58
60

03.1424 H Linh Hng

19/5/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT L Hng Phong

6.50

104

58
65

03.1394 Phm Th Thy Dung

05/7/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Thi Phin

6.40

105

3
3

03.1535 Nguyn Bi Tn Tun

12/11/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

6.40

106

60

03.1437 Nguyn vn minh huy

10/01/1997

Duy Xuyn, QNam

12/5

THPT So Nam

6.30

107

58

03.1383 Phm Th Xun Bnh

18/4/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Hong Diu

6.30

108

59
65

03.1398 l th dim

05/9/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

6.30

109

3
3

03.1552 nguyn th hoi thu

15/9/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A1

THPT Trn i Ngha

6.20

110

62

03.1482 Nguyn Kiu Oanh

24/6/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

6.20

Qu Sn, Qung Nam

Ghi ch

Trang 74

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ting Anh

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

111

64

03.1518 Nguyn Th Tho

27/01/1997 Hip c, Qung Nam

12

THPT Trn Ph

6.10

112

03.1527 L Bo Trm

22/9/1998

i Lc, Qung Nam

11

THPT ng Tuyn

6.00

113

64
62

03.1467 Trn Th Bch Nga

30/11/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

6.00

114

58
62

03.1376 trn th t anh

28/12/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Thi Bnh

5.90

115

3
3

03.1478 trng cng hng nhung

12/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Thi Bnh

5.90

116

03.1476 nguyn th i nhi

15/9/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

5.80

117

62
60

03.1440 nguyn nguyn khi

12/10/1997

Hi An, Qung Nam

12C3

THPT Nguyn Tri

5.80

118

65
66

03.1549 Nguyn Mai thi

5/10/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Phan Bi Chu

5.80

119

3
3

03.1567 nguyn th thanh uyn

01/02/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A1

THPT Trn i Ngha

5.80

120

03.1401 V Nguyt Linh an

16/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

5.80

121

59
65

03.1557 l th thy

07/2/1998

11

THPT Trn Hng o

5.70

122

64
65

03.1517 L Th Tho

20/8/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

5.70

123

3
3

03.1559 sa th hoi thng

29/9/1997

vng tu

12a5

THPT Cao B Qut

5.70

124

03.1407 phm th trng giang

09/8/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12a5

THPT Cao B Qut

5.70

125

59
66

03.1582 trn th vin xun

22/02/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12a5

THPT Cao B Qut

5.70

126

62
58

03.1474 V Th Diu Ny

01/01/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

5.70

127

3
3

03.1393 V Th M Dung

21/12/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Duy Hiu

5.60

128

58

03.1391 Nguyn Th Hng Dim

02/01/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

5.60

129

65

03.1553 v th thanh thu

9/8/1997

THPT Trn i Ngha

5.60

130

64
61

03.1533 Trng Th oan Trinh

10/8/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Thi Phin

5.60

131

3
3

03.1446 Dng Khnh Linh

17/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Thi Phin

5.50

132

64

03.1524 Hunh Ngc Uyn Trang

26/10/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Hong Diu

5.40

Hi An, Qung Nam

Qu Sn,Qung Nam

12A1

Ghi ch

Trang 75

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ting Anh

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

133

64

03.1530 Nguyn Trng Bo Trn

03/3/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

5.40

134

03.1396 Nguyn Th M Duyn

12/8/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

5.40

135

58
63

03.1498 H Th Xun Qunh

17/02/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Nguyn Duy Hiu

5.40

136

62
66

03.1479 trnh vn hunh nh

01/01/1997

Qu Sn,Qung Nam

12A1

THPT Trn i Ngha

5.30

137

3
3

03.1581 v vn v

02/5/1997

Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Dc

5.20

138

03.1525 Nguyn Th Thy Trang

19/02/1998 Tin Phc, Qung Nam

11

THPT Hunh Thc Khng

5.20

139

64
60

03.1429 nguyn th ngc hn

12/12/1997

THPT Hunh Ngc Hu

5.20

140

65
60

03.1542 phm th hng thanh

29/5/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12

THPT Lng Th Vinh

5.20

141

3
3

03.1442 Bi Th M Lan

15/3/1997

Hip c, Qung Nam

12

THPT Trn Ph

5.20

142

03.1555 trn th hong thuy

07/7/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

5.20

143

65
65

03.1556 nguyn th kim thy

20/4/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

5.10

144

65
60

03.1547 hunh th thm

30/11/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

5.10

145

3
3

03.1421 Nguyn Th Hoa

10/01/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

5.10

146

03.1395 Trn Th Dung

23/01/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

5.00

147

58
61

03.1456 Trn Th Thanh My

25/8/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

5.00

148

58
66

03.1384 nguyn th minh bnh

03/02/1997

Qu Sn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn C

4.90

149

3
3

03.1584 nguyn th hng yn

26/01/1997

Tam K, Qung Nam

12

THPT Trn Vn D

4.90

150

64

03.1520 Phan Th Thu Thy

15/02/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Hng Vng

4.80

151

64

03.1534 V Thanh Tuyn

11/9/1997

12

THPT Hong Diu

4.80

152

65
60

03.1537 Nguyn Th Ty

04/3/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

4.70

153

3
3

03.1432 trn th kiu hoa

02/02/1998 Thng Bnh, Qung Nam

11

THPT Nguyn Thi Bnh

4.70

154

65

03.1545 nguyn th thu tho

09/4/1997

12

THPT Lng Th Vinh

4.50

i Lc, Qung Nam

in Bn, Qung Nam

in Bn, Qung Nam

Ghi ch

Trang 76

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Ting Anh

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh
i Lc, Qung Nam

Lp

Trng THPT

im

12

THPT Lng Thc K

4.50

12

THPT Phan Chu Trinh

4.50

12

THPT Trn Ph

4.50

11

THPT Hng Vng

4.40

155

64

03.1529 H Th Bo Trn

06/6/1997

156

03.1422 V Th Tin Hong

01/4/1997 Tin Phc, Qung Nam

157

60
61

03.1458 Nguyn Th Ngc Minh

05/5/1997

158

64
60

03.1531 inh Th Diu Trinh

10/12/1998 Thng Bnh, Qung Nam

159

3
3

03.1441 l th anh khu

10/9/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Nguyn Khuyn

4.40

160

03.1528 Nguyn Th Ngc Trm

04/3/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

4.40

161

64
62

03.1473 Nguyn Th Hong Nh

25/11/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Phan Chu Trinh

4.30

162

61
61

03.1447 Mai Th Yn Ly

24/3/1997

12

THPT Lng Thc K

4.20

163

3
3

03.1465 Nguyn Ngc Ly Na

01/01/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

4.10

164

03.1382 L Th Thu Bnh

12/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

4.00

165

58
66

03.1571 o Th Tng Vi

06/7/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

3.90

166

63
59

03.1507 Nguyn Th Hi Sn

10/10/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

3.90

167

3
3

03.1418 Phan Th Hin

17/9/1998 Tin Phc, Qung Nam

11

THPT Hunh Thc Khng

3.90

168

03.1419 Bi Th Minh Hin

05/8/1997

12

THPT Nguyn Hu

3.80

169

59
59

03.1415 Trn Bo H

11/02/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Hunh Thc Khng

3.60

170

3
3

64
59

03.1519 Nguyn Phng Thun

15/8/1998 Tin Phc, Qung Nam

11

THPT Phan Chu Trinh

3.60

03.1402 H Tn t

23/11/1998 Tin Phc, Qung Nam

11

THPT Hunh Thc Khng

3.40

171

Mn ny c 171 th sinh ng k d thi. S vng:

Hip c, Qung Nam

i Lc, Qung Nam

Tam K, Qung Nam

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 77

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Tin hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh
i Lc, Qung Nam

Lp

Trng THPT

im

12

THPT ng Tuyn

9.00

12

THPT Phan Chu Trinh

8.00

48

02.1132 Nguyn Sn Lm

26/9/1997

02.1158 Nguyn Phc T

19/01/1997 Tin Phc, Qung Nam

49
47

02.1112 Mai Thnh at

01/12/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

8.00

49
47

02.1160 L Anh Ty

26/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

8.00

2
2

02.1119 Nguyn Quang H

01/4/1998 Duy Xuyn, Qung Nam

11

THPT L Hng Phong

8.00

02.1118 phan th tuyt giang

28/11/1997 in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

7.00

47
49

02.1149 Nguyn Nht Thin

12/8/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT L Qu n

7.00

47
48

02.1126 L Vn Hun

20/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nguyn Hu

6.00

2
2

02.1140 l nguyn hong long

07/9/1998

Duy Xuyn, QNam

11/4

THPT So Nam

6.00

10

02.1117 trn hong c

03/11/1998

Duy Xuyn, QNam

11/5

THPT So Nam

6.00

11

47
48

02.1128 Nguyn Phc Thanh Huy

07/12/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/1

THPT Nguyn Hin

5.00

12

47
48

02.1122 Nguyn Hu Hu

22/9/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

5.00

13

2
2

02.1142 trn cng minh

08/5/1997

in Bn, Qung Nam

12

THPT Phm Ph Th

4.00

14

02.1143 H Minh Nht

07/11/1998 in Bn, Qung Nam

11

THPT Nguyn Duy Hiu

4.00

15

48
49

02.1159 Phan Thanh T

25/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Tiu La

4.00

16

49
49

02.1164 trn quang tin

07/5/1997

Tam K - Qung Nam

12/3

THPT Trn Cao Vn

2.00

17

2
2

02.1168 l tiu trnh

26/4/1998

Ni Thnh, Qung Nam

11A4

THPT Ni Thnh

2.00

18

49

02.1150 Trn Phc Thin

05/12/1998

Tam K, Qung Nam

11

THPT L Qu n

2.00

19

48

02.1134 Nguyn Vn Lnh

04/3/1997 Duy Xuyn, Qung Nam

12/3

THPT Nguyn Hin

1.00

20

48
49

02.1139 nguyn th kim lin

15/8/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12A3

THPT Ni Thnh

1.00

21

2
2

02.1161 trnh cng ti

04/11/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

0.00

22

47

02.1108 Thi Ho Ngc nh

16/9/1997

in Bn, Qung Nam

THPT Nguyn Duy Hiu

0.00

12

Ghi ch

Trang 78

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG B
mN : Tin hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

11

THPT Hng Vng

0.00

23

48

02.1133 Bi Nht Linh

07/6/1998 Thng Bnh, Qung Nam

24

02.1113 Nguyn Hu t

01/6/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT ng Tuyn

0.00

25

47
47

02.1127 Nguyn Vn Quang Huy

14/3/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Lng Thc K

0.00

26

49
49

02.1156 Trn Gia Trung

01/3/1998 Duy Xuyn, Qung Nam

11

THPT L Hng Phong

0.00

27

2
2

02.1166 bi vn tra

16/11/1997

Tam K - Qung Nam

12/3

THPT Trn Cao Vn

0.00

28

02.1121 Hunh Phi Hn

20/11/1998

i Lc, Qung Nam

11

THPT Lng Thc K

0.00

29

47
48

02.1138 mai phc ln

19/8/1997

i Lc, Qung Nam

THPT Hunh Ngc Hu

0.00

30

47
47

02.1125 ng Huy Hong

15/3/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

0.00

31

2
2

02.1123 Trn Th Minh Hiu

25/11/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Chu Vn An

0.00

32

49

02.1154 L c Tnh

18/12/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hng Vng

0.00

Mn ny c 32 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 79

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG C
mN : Ton

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

30

02.709

Trn Hu Qu

27/3/1997

02.708

Phan Tn Cao Qu

30
31

02.733

4
5

2
2

28
29

25

Mn ny c

Ni sinh
Phc Sn, Qung Nam

Lp

Trng THPT

im

12

THPT Khm c

3.00

26/6/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12/1

THPT Bc Tr My

2.75

Nguyn Khnh Trnh

24/7/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12/3

THPT Bc Tr My

2.50

02.659

Phan Vnh Long

26/8/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12/1

THPT Bc Tr My

2.00

02.692

L Th Hng Phc

01/9/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12/1

THPT Bc Tr My

1.25

02.597

Nguyn Th Ngc Dip

19/10/1997 Phc Sn, Qung Nam

11

THPT Khm c

1.00

6 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH


1

35

02.828

Phan Phc Minh Khi

17/8/1997

Hip c, Qung Nam

12

THPT Hip c

4.50

34
38

02.807

L Hn

11/3/1997

Hip c, Qung Nam

12

THPT Hip c

3.50

2
2

02.893

Hunh Vn Tnh

02.899

Vit Trung

38
37

02.880

6
7

2
2

33
34

34

Mn ny c

10/02/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12/1

THPT Bc Tr My

2.50

20/6/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12/1

THPT Bc Tr My

1.75

ng Nguyn Phc Sn

05/11/1997 Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Khm c

1.50

02.769

Trnh Quc Anh

01/01/1997 Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Khm c

0.50

02.810

L Th Hoa

07/02/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12/2

THPT Bc Tr My

0.50

02.812

Lng Gia Huy

23/4/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12/1

THPT Bc Tr My

0.25

8 th sinh ng k d thi. S vng:

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH


Trang 80

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG C
mN : Ha hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

44

02.1037 L Tho Phng

07/10/1997 Thng Bnh, Qung Nam

12

THPT Hip c

6.13

02.1047 Nguyn Tn Quang

01/01/1997 Hip c, Qung Nam

12

THPT Hip c

5.25

44
41

02.962

02/11/1997 Hip c, Qung Nam

12

THPT Hip c

5.13

43
41

02.1008 on Tiu My

30/12/1997 Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Khm c

5.00

2
2

02.970

12/8/1998

Hip c, Qung Nam

11

THPT Hip c

3.63

02.1075 Phm Th Minh Tuyn

09/8/1998

Phc Sn, Qung Nam

11

THPT Khm c

3.50

45
43

02.1010 Nguyn Th Tin M

07/9/1997

Ni Thnh, Qung Nam

12/2

THPT Bc Tr My

2.88

2
2

42
42

02.1001 Nguyn Trn Thy Linh

09/8/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12/1

THPT Bc Tr My

2.38

02.999

27/3/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12/1

THPT Bc Tr My

1.75

Mn ny c

on Cng Hin

Nguyn Th Hng Hng

Nguyn Th M Linh

9 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 81

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG C
mN : Sinh hc

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

57

03.1372 Trn Th Minh Xoan

01/12/1997 in Bn, Qung Nam

03.1201 Trng L Minh H

09/9/1997

Hip c, Qung Nam

51
53

03.1264 Trn Th Nht Nguyn

01/01/1997 Hip c, Qung Nam

56
55

03.1329 H Th Cm Tuyn

28/9/1997 Bc Tr My, Qung Nam

3
3

03.1306 L Trn Phng Tho

55
51

8
9

3
3

10

11

Lp

12/2

Trng THPT

im

THPT Bc Tr My

7.50

12

THPT Hip c

6.50

12

THPT Hip c

6.50

12/2

THPT Bc Tr My

5.25

15/10/1997 Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Khm c

3.00

03.1312 Li Th Kim Thy

17/9/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12/1

THPT Bc Tr My

2.75

03.1205 Dng Th Hng

03/8/1996

ng Sn, Thanh Ho

12

THPT TT Phm Vn ng

2.00

52
50

03.1239 Nguyn Vn Linh

15/12/1997 Hip c, Qung Nam

12

THPT Hip c

1.75

03.1171 Cao Th Ngc An

23/3/1997

Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Khm c

1.50

53
56

03.1259 Th Bch Nga

01/01/1997 Hip c, Qung Nam

12

THPT Hip c

0.75

03.1322 Nguyn Hng Trm

07/4/1997

Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Khm c

0.75

Mn ny c 11 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 82

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG C
mN : Ng vn

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh
Hi An, Qung Nam

06

01.135

H Thch Tho

01.038

Phm Th Hng Huyn

02
04

01.084

Phan Th Hong My

22/9/1997 Bc Tr My, Qung Nam

03
02

01.066

Nguyn Hong Linh

20/3/1998

1
1

01.040

L Th Kim Hng

01.008

Nguyn Th Xun Chi

01
05

01.121

Nguyn Ch Quc

05
01

01.120

L Vn Qun

04/8/1997

1
1

01.018

Nguyn Th Tho Duyn

10

01.083

Bnch Th Mooih

11

04
02

01.041

Trn Th Linh Hng

Mn ny c 11 th sinh ng k d thi. S vng:

29/3/1997

20/12/1997 Hip c, Qung Nam

Lp

Trng THPT

im

12

THPT Hip c

11.50

12

THPT Hip c

10.50

THPT Bc Tr My

9.00

12/1

Hip c, Qung Nam

11

THPT Hip c

8.00

05/11/1997 Hip c, Qung Nam

12

THPT Khm c

7.50

14/3/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12/2

THPT Bc Tr My

7.50

11/01/1997 ng Giang, Qung Nam

12

THPT Quang Trung

7.50

12

THPT Khm c

7.00

04/9/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12/1

THPT Bc Tr My

6.50

01/3/1997 ng Giang, Qung Nam

12

THPT Quang Trung

6.50

29/01/1998 Hip c, Qung Nam

11

THPT Hip c

6.50

Phc Sn, Qung Nam

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 83

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG C
mN : Lch s

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

09

01.209

T Ngl A

21/2/1997 Nam Giang, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn Tri

5.25

01.305

Alng Nc

10/3/1997 ng Giang, Qung Nam

12

THPT Quang Trung

4.00

13
11

01.275

Hin Ka Lim

7/6/1997

Nam Giang, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn Tri

3.75

15
10

01.362

Nguyn th hng tho

10/01/1997

Qunh Lu, Ngh An

12

THPT Nam Tr My

3.75

1
1

01.252

Li Thanh Ha

11/6/1997

Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Khm c

3.75

01.337

Mai Th Diu Tho

09/9/1997

Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Khm c

3.25

14
12

01.292

Bru Th Mn

23/12/1997 ng Giang, Qung Nam

12

THPT Quang Trung

3.25

09
11

01.232

on Vn Phc Duy

20/10/1997 Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Khm c

2.50

1
1

01.266

T Ngl Khi

16/7/1997 Nam Giang, Qung Nam

12

THPT Nguyn Vn Tri

2.25

10

01.238

Alng th m duyn

06/01/1997 Nam Giang, Qung Nam

12

THPT Nam Tr My

1.75

11

10
11

01.278

Phm Th M Ly

31/5/1997 Nam Tr My, Qung Nam

12

THPT Nam Tr My

1.50

12

15

01.366

Nguyn th th

20/01/1997 Ni Thnh, Qung Nam

12

THPT Nam Tr My

1.25

Mn ny c 12 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 84

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG C
mN : a l

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

17/01/1997 Ph Ninh, Qung Nam

12

THPT Nam Tr My

8.50

21

01.514

v hng sn

01.534

Nguyn Th Thu Trang

07/8/1998 ng Giang, Qung Nam

11

THPT Quang Trung

8.00

22
21

01.506

nguyn th l qu

05/8/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12

THPT Nam Tr My

8.00

18
21

01.433

Nguyn Hong

22/10/1997 Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Khm c

7.75

1
1

01.501

T phc

24/6/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Nam Tr My

7.50

01.453

Nguyn Th Lan

04/3/1997 Thch Thnh, Thanh Ha

12

THPT Quang Trung

7.50

19
24

01.569

ng th nh trm

01/4/1997 Tin Phc, Qung Nam

12

THPT Nam Tr My

6.75

22

01.530

Ngc Tr

02/9/1997

Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Khm c

3.25

Mn ny c

8 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 85

S GIO DC V O TO QUNG NAM


HI NG CHM THI:
TRNG THPT TRN QU CP

K THI CHN HC SINH GII LP 12 THPT


NM HC 2014-2015
BNG GHI IM THI - BNG C
mN : Ting Anh

TT

Phng

SBD

H v tn

Ngy sinh

Ni sinh

Lp

Trng THPT

im

62

03.1470 Nguyn Th Minh Nguyt

27/6/1997

i Lc, Qung Nam

12

THPT Hip c

8.90

03.1404 o Nhn c

13/02/1998

Qu Sn, Qung Nam

11

THPT Hip c

8.10

59
59

03.1403 Dng Th Nht ng

07/5/1998

Hip c, Qung Nam

11

THPT Hip c

7.70

59
63

03.1416 Ng Th M Hng

28/10/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12/1

THPT Bc Tr My

5.50

3
3

03.1510 Bi Trn Tnh Tm

18/6/1997

Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Khm c

5.10

03.1400 Dng nh Minh an

19/4/1997

Hip c, Qung Nam

12

THPT Hip c

4.90

59
62

03.1471 Ng Thnh Nhn

17/11/1997 Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Khm c

4.90

64
61

03.1514 Nguyn Th Phng Tho

06/01/1997 Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Khm c

4.90

3
3

03.1444 Nguyn Th M Linh

30/4/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12/1

THPT Bc Tr My

4.80

10

62

03.1466 ng Th Thy Nga

27/01/1997 Bc Tr My, Qung Nam

12/2

THPT Bc Tr My

3.20

Mn ny c 10 th sinh ng k d thi. S vng:

Ghi ch

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH


1

48

02.1148 Nguyn Th Thin Tho

09/6/1997

Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Khm c

0.00

48

02.1141 Nguyn c Mnh

20/5/1997

Phc Sn, Qung Nam

12

THPT Khm c

0.00

Mn ny c

2 th sinh ng k d thi. S vng:

Tam K, ngy 16 thng 10 nm 2014

CH TCH
( k v ng du)

NGUYN CNG THNH

Trang 86