You are on page 1of 11

Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

1. JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH 2010

Pengerusi : Guru Besar SK Haji Mahmud


Naib pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Petang
Setiausaha : Pn. Norzita bt. Abdullah
Naib Setiausaha : Pn. Ummul Barakath bt. Samsullah
AJK : Semua Ketua Panitia Matapelajaran
: Setiausaha Peperiksaan Sekolah dan Awam
: Guru Pemulihan
: Penyelaras PPSMI
: Penyelaras LINUS
: Penyelaras PSS
: S/U Jadual Waktu
: Guru Kaunseling
: Semua Penyelaras Tahun 1 hingga 6

Fungsi Jawatankuasa Kurikulum sekolah

• Menyelaras segala dasar kurikulum sekolah.


• Menyediakan mesyuarat JKS.
• Menetapkan kursus / pengajian di sekolah.
• Menetapkan kaedah penyediaan rancangan pelajaran tahunan dan harian.
• Merancang program pemantauan pengajaran dan pembelajaran dan pengurusan
panitia matapelajaran dan pelaksanaan aktiviti rancangan tahunan.
• Menyediakan laporan pemantauan dan mengambil tindakan susulan.
• Menetapkan jadual waktu sekolah.
• Menetapkan sistem pengurusan peperiksaan dan penilaian sekolah.
• Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk menjayakan pelaksanaan
kurikulum sekolah.
• Menentukan panitia matapelajaran berfungsi dengan berkesan.
• Memastikan pusat sumber diurus dengan sempurna dan dapat membantu
program peningkatan akademik.
• Berusaha memperbanyakkan dan mempelbagaikan bahan bantu mengajar dan
bahan bantu belajar.
• Merancang, melaksana dan menilai program peningkatan akademik.
• Merancang, melaksana dan menilai program staf di sekolah.
1
Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

2. JAWATANKUASA PANITIA MATAPELAJARAN

Pengerusi : Guru Besar


Naib Pengerusi : PK Pentadbiran
: PK HEM
: PK Kokurikulum
: PK Petang

BIL MATAPELAJARAN KETUA PANITIA SETIAUSAHA AJK


1 Bahasa Malaysia Pn. Mahayu Meor Aziz Pn. Roslina Rahman Guru BM
2 Bahasa Inggeris Pn. Tamil Chelvi Pn. Nalinder Kaur Guru BI
3 Matematik En. Zulkhairi Ghazali Pn. Arizawati Shamsudin Guru Maths
4 Sains Pn. Mardhiana Jaafar Pn. Masjida Jaafar Guru Sains
5 Kajian Tempatan En. Mohd Firdaus ARani Pn. Mazlina Yahya Guru KTemp
6 Pendidikan Islam En. Roslan Mohd Yusof Pn. Sharizad Zainudin Guru PAI
7 Pendidikan Moral Pn. Noreliana Yashim Pn. Halimatul Ssadiah Guru PM
8 Pendidikan Seni Visual Pn. Fuziah Mohd Bakry Pn. Nor Aidawati Yusof Guru PSV
9 Pendidikan Jasmani En. Hasnan Abd. Halim Pn. Nurul Shahida Samsudin Guru PJK
10 Kemahiran Hidup En. Ahmad Zawahir Pn. Komathi Guru KHidup
11 Pendidikan Muzik Pn. Premlata a/p Ramayah En. Ashrol Aizam Guru Muzik
12 Pendidikan Sivik(PSK) En. Ismail Bujang Pn. Rozita Meor Adnan Guru PSK
Bahasa Komunikasi
13 Pn Lam Foong Kuan
Cina

Fungsi Panitia Matapelajaran

• Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran yang terkini.


• Menyedia dan menyelaraskan rancangan tahunan
• Memilih dan mencadangkan buku teks dan buku kerja jika perlu kepada pihak JKS
• Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia matapelajaran dan pusat
sumber sekolah
• Mengadakan mesyuarat panitia matapelajaran.
• Merancang dan melaksanakan program peningkatan prestasi akademik
• Menyelaras soalan ujian dan peperiksaan, menganalisa keputusan peperiksaan dan menyusun strategi
mengatasi kelemahan murid.
• Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia matapelajaran yang berkaitan dengan proses
pengajaran dan pembelajaran
• Menyedia dan memperoleh bahan bantu mengajar.
• Merancang program khas murid bermasalah 3M.

2
Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

• Menyedia dan memastikan prosedur keselamatan dipatuhi


• Memastikan bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk P&P.
• Menyediakan anggaran pembelajaran untuk pelaksanaan kurikulum.
• Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan.
• Mengurus dan menyemak buku stok.
• Memastikan fail-fail panitia berada dalam keadaan kemas kini.

Takwim Mesyuarat Jawatakuasa Kurikulum dan Panitia Matapelajaran

BIL TARIKH MESYUARAT


28 Disember 2009 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
1
30 Dis 2009- 05 Jan 2010 Panitia Matapelajaran

05 April 2010 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah


2
06 April – 09 April 2010 Panitia Matapelajaran

08 Julai 2010 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah


3
09 Julai – 14 Julai 2010 Panitia Matapelajaran

07 Oktober 2010 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah


4
11 Okt – 14 Okt 2010 Panitia Matapelajaran

• Nota Peringatan
Tertakluk kepada pindaan . Sebarang pindaan tarikh akan dimaklumkan kemudian.

3
Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

3. JAWATANKUASA KECEMERLANGAN AKADEMIK


Pengerusi : Guru besar
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Petang
Setiausaha : Pn. Noor Maslina bt. Ismail
Penolong Setiausaha : En. Adnan b. Abdul Manaf
: Pn. Nizamiyah Bahaudin
Anggota Jawatankuasa : Semua Penyelaras Tahun 1 hingga 6
: Semua Guru Matapelajaran

4. JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR


Pengerusi : Guru besar
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Petang
Setiausaha : Pn. Puteri Norzila Mohamed
Penolong Setiausaha : Pn. Norzita Abdullah
Anggota Jawatankuasa : Pn. Siti Maslina Md Ithnin( S/u Pep Awam )
: Pn. Sarimah bt. Ahmad ( Pen. S/u Pep Awam )
: Semua Guru Matapelajaran Tahun 6

Fungsi Jawatankuasa Kecemerlangan UPSR / Akademik


• Mengadakan mesyuarat berkala seperti yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kurikulum Sekolah
(JKKS)
• Mengadakan perjumpaan kecil mengikut keperluan.
• Mengkaji keputusan peperiksaan dan ujian.
• Merancang dan melaksanakan tindakan susulan untuk membantu peningkatan kumpulan
cemerlang, sederhana dan galus.
• Merancang dan melaksanakan program peningkatan prestasi UPSR sekolah

4
Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

5. JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

Pengerusi : Guru Besar


Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan Petang
Setiausaha : Pn. Noor Maslina bt. Ismail
: Pn. Siti Maslina bt. Md Ithnin
Naib Setiausaha : En. Adnan Abdul Manaf
: Pn. Noreliana Yashim
Anggota Jawatankuasa : Semua Ketua Panitia Matapelajaran
: Semua Penyelaras Tahun 1 – 6

Fungsi Jawatankuasa Peperiksan dan Penilaian


• Merancang dan melaksanakan dasar berkaitan penilaian dan peperiksaan di peringkat sekolah.
• Menyediakan panduan pengurusan penilaian dan peperiksan dalaman / ujian berpandukan dasar
yang telah diluluskan JKKS.
• Memastikan pengurusan Peperiksaan Awam dan Peperiksaan Dalaman / Ujian dilaksanakan
seperti ditetapkan
• Menyediakan Takwim Peperiksaan Dalaman / Ujian.
• Mencadangkan senarai calon Ketua Pengawas dan Penolong Pengawas Peperiksaan Awam.
• Memastikan semua soalan Peperiksaan Dalaman disediakan mengikut peraturan dan format
yang ditetapkan.
• Menyediakan senarai tugas Guru Bertugas semasa Peperiksaan Awam
• Menyediakan laporan analisis keputusan matapelajaran dan keseluruhan Peperiksaan Awam
dan Peperiksaan Dalaman / Ujian.
• Menyediakan bank soalan sekolah.

6. JAWATANKUASA KEMAJUAN STAF

Pengerusi : Guru Besar


Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Petang
Setiausaha : Pn. Arizawati
Pen. Setiausaha : Pn. Siti Hazar Arshad

Fungsi Jawatankuasa Kemajuan Staf


• Merancang dan melaksanakan program kemajuan staf
• Memberi motivasi, bimbingan dan kaunseling
• Meningkatkan kecekapan dalam mengurus sumber
• Membuat penilaian program latihan
• Menjalankan tindakan susulan
• Penyediaan dokumentasi
• Memberi latihan dan pendedahan kepada guru baru dilantik, bertukar ke sekolah, bertukar
opsyen dan guru sandaran yang tidak terlatih.

5
Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

7. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Pengerusi : Guru Besar


Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: PK HEM
: PK Petang
Setiausaha : Pn. Rohanawati Zakaria (Penyelaras PSS)
Penolong Setiausaha : Pn. Rozita Meor Adnan
Anggota Jawatankuasa : En Zulkifli Alang Arpi
: Pn. Masjida Jaafar
: Pn. Nor Aidawati Yusof
: Semua Ketua Panitia

Peranan Jawatankuasa Induk PSS


● Mengadakan mesyuarat PSS minimum 3 kali setahun
● Menentu dan menyelaras segala dasar PSS supaya selari dengan dasar kurikulum dan Akta Pend.
● Menyampai dan menyebarkan konsep, peranan PSS serta maklumat terkini kepada guru,
pelajar dan ibu bapa.
● Menyelenggara segala fail PSS dengan cara yang sistematik, kemaskini dan mudah dirujuk.
● Merancang, merangka dan menentukan strategi perkembangan PSS dengan mengambilkira
Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ( ICT ) semasa.
● Menyediakan program / aktiviti jangka pendek dan jangka panjang serta pelan bertindak.
● Merancang latihan / bengkel untuk guru-guru PSS, pengawas PSS,guru-guru dan pelajar-pelajar
dengan kerjasama Jawatankuasa Kemajuan Staf Sekolah.
● Merancang dan melaksanakan strategi memaksimumkan penggunaan PSS oleh pelajar, guru-guru
dan staf sokongan.
● Menentukan kemudahan fizikal, alatan dan bahan mencukupi dan lengkap.
● Menjalankan penyelidikan dan percubaan mengenai penggunaan media baru dan yang kerap
digunakan dalam P&P dengan kerjasama PKG/PSPN
● Menyediakan anggaran belanjawan PSS secara terperinci dan memberi manfaat kepada semua
pelajar selaras dengan Arahan Perbendaharaan dan dasar kewangan sekolah.

8. JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER

Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran


Setiausaha : Pn. Rohanawati Zakaria
Penolong Setiausaha : Pn. Rozita Meor Adnan

Perkhidmatan Gunaan
Bank Soalan : Pn. Tamil Chelvi
Bahan bercetak ( buku ) : Pn. Foong Kam Yin
Bahan bercetak ( carta ) : Pn. Masjieda Jaafar
Radio dan Televisyen : Pn. Premlata

Perkhidmatan Penghasilan
Grafik, keceriaan & kebersihan : Pn. Nor Aidawati Yusof
Rakaman Audio dan Video : Pn. Rozita Meor Adnan
Papan Kenyataan & Pameran : En. Zulkifli Alang Arpi

6
Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

Peranan AJK Kerja PSS


▪ Mengadakan mesyuarat 3 kali setahun
▪ Melaksanakan segala keputusan mesyuarat
▪ Mengurus pemilihan dan pemerolehan bahan dengan kerjasama panitia dan unit-unit akademik
lain.
▪ Memproses bahan yang diperoleh dengan banttuan Pengawas PSS, termasuk proses pilih buang.
▪ Menyediakan Jadual Waktu penggunaan PSS, Jadual TVP, Jadual Tugas Pengawas,Jadual Tugas
guru PSS dan Jadual Aktiviti Tahunan.
▪ Menyediakan rekod-rekod, laporan aktiviti dan laporan tahunan dalam fail-fail khas.
▪ Mengurus pemilihan dan latihan Pengawas PSS dan memastikan AJK Pengawas berfungsi.
▪ Menyediakan rekod penyata pendapatan dan perbelanjaan
▪ Melaksanakan program/ aktiviti / projek yang dirancang:
i. Aktiviti penghasilan bahan
ii. Aktiviti Promosi
iii. Projek Khas

9. JAWATANKUASA PROGRAM NILAM

Pengerusi : Guru Besar


Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha : Pn. Rohanawati Zakaria
Anggota Jawatankuasa : Semua Guru Bahasa Malaysia
: Semua Guru Bahasa Inggeris
: Semua Guru Kelas

10. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : Guru Besar


Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan Petang
Setiausaha : Pn. Siti Hazar Arshad
Naib Setiausaha : Pn. Noorulhuda Jamaludin
: Pn. Kholijah Abdullah
: Pn. Norzita Abdullah

11 JAWATANKUASA CELIK AL-QURAN DAN J-QAF

Pengerusi : Guru Besar


Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan Petang
Setiausaha : Pn. Rosliza Nawawi
Penolong Setiausaha : En. Nordin Ahmad b. Sidek
Anggota Jawatankuasa : Semua Guru j-QAF

7
Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010
12. JAWATANKUASA PROTIM / LINUS

Pengerusi : Guru Besar


Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan Petang
Setiausaha : Pn. Roslina Rahman ( LINUS)
: Pn. Mazlina Yahya ( PROTIM )
Anggota Jawatankuasa : Guru BM dan Matematik
Kelas Asah Minda Tahun 1 – 6

13. JAWATANKUASA KERJA PPSMI

Pengerusi : Guru Besar


Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Petang
Setiausaha : Pn.Zety Akhzam
Pen. Setiausaha : Pn. Siti Hazar Arshad
Anggota Jawatankuasa : Panitia Sains
: Panitia Matematik
: Panitia Bahasa Inggeris
: Guru-guru PPSMI

14. JAWATANKUASA SISTEM TAULAN ( BUDDY SUPPORT SYSTEM )

Penasihat : Guru Besar


Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Petang
: Ketua Panitia Sains
: Ketua Panitia Matematik
: Ketua Panitia Bahasa Inggeris
Setiausaha : En. Lai Kheong Yoong
Mentor : Guru-guru Bahasa Inggeris dan Guru-guru kompeten
Bahasa Inggeris.
Mentee : Guru-guru Sains dan Matematik yang memerlukan bantuan.

15. JAWATANKUASA PENTAKSIRAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH (PLBS)

Pengerusi : Guru Besar


Naib Pengerusi : Penolong kanan Pentadbiran
; Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
: Penolong Kanan Petang
Setiausaha : Pn. Mahayu Meor Aziz
Penolong Setiausaha : Pn. Annamal a/p Sabastian
AJK : Semua Guru Bahasa Melayu
: Semua Guru Bahasa Inggeris
: Setiausaha Peperiksaa

8
Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

JADUAL UJIAN / PEPERIKSAAN DALAMAN DAN UPSR 2010

BIL PERKARA TARIKH / HARI MATAPELAJARAN TAHUN

Matapelajaran Teras
Ujian Agama / P. Moral
1. 22 – 25 Februari 2010 1 hingga 6
Prestasi 1 Kajian Tempatam
PSK

Ujian Matapelajaran Teras


2. 12 – 14 April 2010 6
Prestasi 2

Matapelajaran Teras
Agama / P. Moral
3. PKSR 1 10 – 13 Mei 2010 Kajian Tempatam 1 hingga 6
PSK / PJK / Jawi & B.
Arab

Matapelajaran Teras
4. Ujian 21 – 24 Jun 2010 6
Prestasi 3

Percubaan
5. 26 – 29 Julai 2010 Matapelajaran Teras 6
UPSR

Matapelajaran Teras
Ujian Agama / P. Moral
6. 09 – 12 Ogos 2010 1 hingga 6
Prestasi 4 Kajian Tempatam
PSK

7. UPSR Akan dimaklumkan nanti Matapelajaran Teras 6

Matapelajaran Teras
Agama / P. Moral
8. PKSR 2 18 – 21 Oktober 2010 Kajian Tempatam 1 hingga 6
PSK / PJK / Jawi &
B. Arab

• Jadual ini tertakluk kepada perubahan

9
Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

JADUAL PENYEMAKAN BUKU RAMPAIAN MURID TAHUN 2010

PENYEMAK PENYEMAK
MATAPELAJARAN TAHUN SEMAKAN SEMAKAN TARIKH
PERTAMA KEDUA
Penolong
Bahasa Melayu
1 Hingga 6 Guru Besar Kanan
Pentadbiran

Penolong
Bahasa Inggeris
1 Hingga 6 Kanan Guru Besar
Pentadbiran Semakan pertama
pada April 2010
Penolong Bil. Hantar 01 - 20
Matematik / Sains Penolong
1 Hingga 3 Kanan
Kanan Petang
Kokurikulum

Penolong
Matematik / Sains Penolong
4 Hingga 6 Kanan
Kanan HEM
Kokurikulum
Semakan kedua
Kajian Tempatan & pada Ogos 2010
Penolong Penolong
Sivik 4 Hingga 6 Bil. Hantar 21- 40+
Kanan HEM Kanan Petang
Kewarganegaraan

Ketua Panitia Ketua Panitia


Agama Islam 1 Hingga 6
Agama Agama

Ketua Panitia Ketua Panitia


Pendidikan Moral 1 Hingga 6
P. Moral P. Moral

PENYERAHAN :

1. 20 buah semua buku latihan dan aktiviti setiap matapelajaran bagi setiap penyerahan.
2. Diserah mengikut senarai nama murid dalam jadual kedatangan secara berperingkat
yang akan ditetapkan oleh penyemak.
Contoh penyerahan : Kali pertama BM murid No 1 hingga 20, kali kedua BM murid
No. 21 hingga 40+ dan seterusnya sama untuk matapelajaran lain.
3. Guru matapelajaran hendaklah mengumpul dan serahkan kepada penyemak.
4. Lengkapkan Borang Semakan buku dan hantar bersama senarai nama kelas dan buku
murid kepada penolong kanan.

10
Pengurusan Kurikulum Sekolah 2010

11