You are on page 1of 3

LATIHAN TOPIK 1 (PENGENALAN KEPADA BIOLOGI)

1.

adalah unit terkecil kehidupan yang boleh hidup dan membiak


dengan sendiri
A.
B.
C.
D.

Atom
Molekul
Sel
Organisma

2. Yang manakah di antara berikut adalah pasangan yang betul?


I. Otak- organ
II. neuron sel
III. kuda organisma
IV. protein- molekul
A.
B.
C.
D.

I dan II sahaja
II dan III sahaja
II, III dan IV sahaja
I, II, III dan IV

3. Jantung manusia dianggap sebagai


.
A.
B.
C.
D.

kerana ia terdiri daripada pelbagai

tisu; sel
organ; tisu
sistem; organ
organism; sistem

4. Yang manakah di antara berikut bukan padanan yang betul?


A.
B.
C.
D.

Seekor rama-rama: organisma


Sekumpulan semut: populasi
Sekumpulan semut dan tebuan: komuniti
Sebuah tasik yang dihuni oleh ikan, katak: komuniti

5. Seorang saintis sedang mengkaji bagaimana pencemaran boleh mengancam


pertumbuhan alga dan populasi siput disebuah tasik. Apakah aras organisasi yang
dikaji oleh beliau?
A.
B.
C.
D.

Populasi
Komuniti
Ekosistem
Biosfera

6.

adalah keadaan apabila sel-sel organisma mengalami peningkatan


bilangan, saiz atau jumlah.
A.
B.
C.
D.

evolusi
pembiakan
pertumbuhan
mengekalkan homeostasis

7. Kunang-kunang betina memancarkan kilauan cahaya yang menarik kunang-kunang


.
jantan. Komunikasi ini adalah satu contoh yang ciri-ciri hidupan iaitu
A.
B.
C.
D.

evolusi
membiak
mengekalkan homeostasis
berinteraksi dengan alam sekitar

8. Seorang atlet meminum air setelah berlari 100 meter dalam cuaca panas. Tindakan
atlet ini adalah satu contoh ciri hidupan yang perlu
.
A.
B.
C.
D.

mengalami pertumbuhan
mengekalkan homeostasis
beradaptasi kepada cuaca panas
menjalankan metabolisme tenaga

Rujuk pernyataan dibawah untuk menjawab Soalan 8 hingga 10.


Ahmad telah menggunakan sejenis semburan racun serangga untuk memusnahkan
serangga yang memakan tanamannya. Pada mulanya semburan ini sangat berkesan
dan berjaya membunuh serangga yang menyerang tanamannya. Walau
bagaimanapun, selepas beberapa tahun menggunakan racun perosak yang sama,
dia mendapati sesetengah serangga masih boleh hidup dan terus merosakkan
tanamannya.
9. Penggunaan secara berterusan racun perosak tersebut telah membawa kepada
perubahan genetik dalam populasi serangga dalam banyak generasi. Ini adalah satu
contoh
.
A.
B.
C.
D.

variasi
evolusi
adaptasi
pemilihan semulajadi

10. Pemilihan untuk rintang terhadap racun serangga dalam kalangan serangga adalah
satu contoh
.
A.
B.
C.
D.

evolusi
adaptasi
pemilihan buatan
pemilihan semulajadi

11. Keupayaan sesetengah serangga untuk hidup dalam persekitaran semburan racun
perosak adalah disebabkan oleh
.
A.
B.
C.
D.

variasi
evolusi
adaptasi
penspesiesan

12. Kuda belang (Equus zebra) dan keldai (Equus asinus) tergolong dalam spesies yang
sama. Benar atau salah?
A.
B.
C.
D.

Benar kerana kedua-duanya adalah kuda.


Benar kerana kedua-duanya mempunyai genus yang sama.
Salah kerana gelaran khas (specific epithet) mereka adalah berbeza.
Salah kerana mereka tidak mempunyai persamaan antara satu sama lain.

13. Filum Arthropoda dipecahkan kepada kumpulan kecil iaitu Arachnida (contohnya,
labah-labah) dan Insekta (contohnya, serangga). Kategori pengkelasan Arachnida
dan Insekta ini dikenali sebagai
.
A.
B.
C.
D.

Kelas
Order
Famili
Alam

14. Seorang saintis ingin mengkaji pemilihan suhu dalam kalangan kelawar hamil.
Apakah kumpulan kawalan yang paling sesuai dalam kajian ini?
A.
B.
C.
D.

Anak kelawar
Kelawar hamil
Kelawar jantan
Kelawar betina yang tidak hamil

15. Seorang saintis ingin menjalankan kajian mengenai kesan asap rokok terhadap
keupayaan labah-labah membina sarang. Antara pernyataan berikut yang manakah
tidak benar mengenai kaedah saintifik dalam kajian ini?
A. Teori beliau adalah asap rokok akan mempengaruhi pembinaan sarang
labah-labah.
B. Beliau membuat pemerhatian labah-labah membuat sarang.
C. Beliau memilih labah-labah yang tidak pernah terdedah kepada asap rokok
sebagai kumpulan kawalan.
D. Beliau menjalankan pemeriksaan sarang labah-labah daripada kedua-dua
kumpulan kawalan dan kumpulan ujian.