You are on page 1of 5

LATIHAN TOPIK 2 (MOLEKUL ORGANIK)

1. Molekul organik adalah molekul yang mengandungi unsur asas ________.


A.
B.
C.
D.

karbon dan oksigen


karbon dan nitrogen
nitrogen dan oksigen
karbon dan hidrogen

2. Kumpulan berfungsi
A.
B.
C.
D.

bersifat tidak berkutub.

metil
amino
fosfat
hidroksil

3. Yang manakah di antara berikut adalah pasangan monomer dan polimernya yang
betul?
A.
B.
C.
D.

asid lemak DNA


monosakarida lipid
gliserol karbohidrat
asid amino - protein

4. Peranan utama gula dalam organisma hidup adalah


A.
B.
C.
D.

menyimpan tenaga
menghasilkan tenaga
membentuk membran sel
menghasilkan hormon

5. Proses pencernaan satu molekul sukrosa akan menghasilkan ________.


A.
B.
C.
D.

dua molekul glukosa


satu molekul glukosa dan satu molekul galaktosa
satu molekul fruktosa dan satu molekul galaktosa
satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa

6. Kulit luar udang mengandungi ________.


A.
B.
C.
D.

kitin
kanji
selulosa
glikogen

7. Kayu lebih keras berbanding nasi kerana


A.
B.
C.
D.

kayu mengandungi lebih banyak ikatan kovalen berbanding nasi


kayu mengandungi tambahan unsur nitrogen, manakala nasi tidak
kayu dibentuk oleh -glukosa, manakal nasi dibentuk oleh -glukosa
kayu adalah struktur bercabang, manakala nasi adalah struktur yang tidak
bercabang

8. Asid lemak adalah komponen yang membentuk lipid berikut kecuali


A.
B.
C.
D.

lilin
steroid
fosfolipid
trigliserida

9. Asid lemak yang mengandungi sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua dikenali
sebagai _________.
A.
B.
C.
D.

steroid
cholesterol
asid lemak tepu
asid lemak tidak tepu

10. Yang manakah di antara berikut tidak benar berkaitan trigliserida?


A.
B.
C.
D.

Trigliserida adalah sumber tenaga simpanan utama haiwan vertebrata.


Trigliserida di dalam tumbuhan sebahagian besarnya berbentuk cecair.
Trigliserida berbentuk trans adalah berantai bengkok dan kurang padat.
Trigliserida mengandungi satu molekul gliserol dan tiga molekul asid lemak.

11. Berikut adalah fungsi-fungsi lipid kecuali


A.
B.
C.
D.

lilin melindungi kulit dan rambut


kolesterol adalah komponen membran sel
fosfolipid adalah prekursor kepada garam hempedu
trigliserida menebat dan melapik bahagian tubuh haiwan

12. Yang manakah antara molekul berikut tidak tergolong dalam golongan yang sama
dengan molekul yang lain?
A.
B.
C.
D.

steroid
kolagen
fosfolipid
trigliserida

13. Kumpulan berfungsi


A.
B.
C.
D.

karbonil dan amino


karboksil dan fosfat
karboksil dan amino
karboksil dan hidroksil

terdapat dalam struktur asas semua asid amino.

14. Yang manakah antara berikut adalah tidak benar berkaitan protein?
A.
B.
C.
D.

Protein didapati dalam kulit, rambut dan kuku.


Gegelung heliks adalah struktur tertiari protein.
Haba yang tinggi boleh memusnahkan bentuk dan fungsi protein.
Protein adalah gabungan asid amino yang terikat dengan ikatan peptida.

15. Yang manakah di antara berikut tidak benar tentang pengambilan nutrisi apabila
anda memakan sebiji burger daging ayam yang mengandungi salad dan mayonis?
A.
B.
C.
D.

Selulosa diperolehi daripada salad.


Lemak diperolehi daripada mayonis.
Glikogen diperolehi daripada roti burger.
Asid amino diperolehi daripada daging ayam.

16. Vitamin
A.
B.
C.
D.

larut air boleh terkumpul di dalam tisu.


A, D, E dan K adalah vitamin yang larut air
tidak merbahaya jika diambil secara berlebihan.
adalah mikro nutrien yang diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang sedikit.

17. Vitamin D penting dalam


A.
B.
C.
D.

pembiakan
penglihatan
pertumbuhan tulang
menyokong penglihatan

18. Yang manakah antara berikut benar tentang mineral?


I. Natrium adalah sejenis mineral major.
II. Mineral tidak boleh dihasilkan oleh badan.
III. Mineral major adalah mineral yang diperlukan dalam kuantiti yang
banyak.
IV. Pengambilan mineral secara berlebihan boleh membahayakan
kesihatan.
A.
B.
C.
D.

I dan II
II dan III
I, II dan III
I, II, III dan IV

19. Mineral yang penting dalam pembentukan tulang dan gigi adalah
I. Iodin
II. Besi
III. Kalsium
IV. Fosforus
B.
C.
D.
E.

I sahaja
II sahaja
II dan III
III dan IV

Rajah 1 menunjukkan struktur beberapa molekul air. Sila rujuk Rajah 1 untuk menjawab
soalan 20 hingga 22.

Rajah 1
20. Molekul air mempunyai sifat berkutub kerana pembentukan ikatan A yang melibatkan
________.
A.
B.
C.
D.

pemindahan elektron
pembentukan ikatan hidrogen
perkongsian elektron yang sama rata
perkongsian elektron yang tidak sama rata

21. Pembentukan ikatan B di antara molekul-molekul air menyebabkan air


I. membentuk daya lekatan
II. dapat menstabilkan suhu
III. bertindak sebagai pelarut universal
IV. mempunyai ketumpatan lebih tinggi berbanding ais
A.
B.
C.
D.

I dan II
I, II dan III
II, III dan IV
I, II, III dan IV

22. Ikatan B juga boleh terbentuk di antara air dan molekul ________.
A.
B.
C.
D.

gula
minyak masak
lemak haiwan
garam natrium klorida

23. Bagaimana air melarutkan molekul berion seperti garam natrium klorida (NaCl)?
A.
B.
C.
D.

Melalui pemindahan elektron


Melalui perkongsian elektron
Melalui pembentukan ikatan hidrogen
Melalui daya tarikan di antara cas positif dan cas negatif

24. Yang manakah di antara berikut adalah contoh terbaik untuk menunjukkan sifat
lekitan dan lekatan air?
A.
B.
C.
D.

Ais membeku di seluruh permukaan tasik.


Air boleh bergerak daripada akar ke daun pokok.
Air dapat menyejukkan badan dalam cuaca panas.
Air memerlukan tenaga yang tinggi untuk mendidih.

25. Air tulen mempunyai pH 7 kerana


A.
B.
C.
D.

tiada pengionan berlaku.


mengandungi kurang ion hidrogen berbanding ion hidroksida.
mengandungi jumlah ion hidrogen dan ion hidroksida yang sama.
mengandungi lebih banyak ion hidrogen berbanding ion hidroksida.