You are on page 1of 5

- salitang-ugat

1. Mataba
2. Malikot
3. Makulit
4. Maligo
5. Kumain
6. Uminom
7. Tumalon
8. Sumayaw
9. Kumanta
10. Kantahan
11. Sayawan
12. Inuma,
13. Kainan
14. Malaks
15. Mahina
16. Matalino
17. Mamatay
18. Mabubay
19. Patayin
20. Buhayin

1. ganda
2. bait
3. talino
4. lakas
5. tangkad
6. tapang
7. tulog
8. tamad
9. linis
10. yabang
11. kisig
12. ligo
13. mahirap
14. talo
15. nalo
16. bahay
17. sipag
18. nipis
19. lumbay
20. sayaw

Tamabalan

kilalang-kilala,

1. lakbay-aral

dali dali

2. balik-bayan

anu-ano

3. balik-eskwela

sinu-sino

4. bahay-ampunan

saan-saan

5. punong-kahoy

papatayin

6. bahay-kubo

kami-kami

7. takip-silim

tayu-tayo

8. lamang-lupa

loko-loko

9. silid-aralan

sabisabi

10. silid-hapagkainan

gabi-gabi

11. taong-gubat

araw-araw

12. bukang-liwayway

buwan-buwan

13. hampas-lupa

taon-taon

14. akyat-bahay

klarong klaro

15. anak-pawis

tuloy tuloy

16. bahag-hari

saktongsakto

17. balat-sibuyas

basang-basa

18. buntong-hininga

dahan dahan

19. bahay-bata

litong lito

20. anak-araw

SALITANG KONKRETO
O TAHAS

DI - KONKRETO O
BASAL

- Tumutukoy sa mga pangngalang materyal o


yaong mga bagay na nakikita at nadarama ng
ating mga pandama.

- Tumutokoy sa mga pangngalanag di-materyal.


Ito'y nagsasaad ng mga bagay na matatagpuan
lamang sa diwa o kaisipan at di tuwirang
nadarama ng ating mga pandama.

aklat

computer/ PC

pagkatao

sapatos

pagmamahal

lapis

Katapangan

bahay

Ideya

baso

Kagitingan

lamesa

Kawalang-malay

upuan

Pagkatao

kahon

Naiisip

aparador

Kondisyon

laruan

Pasensya

damit

Kasayahan

buhok

Kasamaan

kagubatan

Kaligtasan

telebisyon

Pagtitiyaga

radyo

pinggan

Kabayanihan

kutasara

Kagalingan

tabo

Saya

timba

Paglilinis

Pagsisikap

tulong

DIPTONGGO

KLASTER

Ang diptonggo (dipthong) ay alin man patinig na


sinusundan ng malapatinig na w at y.

- Ang klaster o kambal katinig ay dalawang

halimbawa:

magkaibang katinig na magkasunod sa isang


pantig. Ang mga salitang may klaster sa

aw, iw, ay, ey, iy, oy at uy.

Filipino ay parami ng parami dahil sa

1. Bahaw

impluwensya ng Ingles na ipinalalagay na

2.

Bahay

bahagi na ng wikang Filipino.

3.

Okoy

4. Baliw
5.

Saliw

6. Sisiw
7. Palay
8. Patay
9. Aray
10. Araw
11. Halaw
12. Apaw
13. anay
14. sanay
15. sabaw
16. nanay
17. Pakay
18. sakay,
19. agaw
20. bangaw

1. tsart
2. nars
3. torso
4. braso
5. Trabaho
6. Trapiko
7. Krisantimo
8. Krus
9. Blangko
10. Bloke
11. Blakbord
12. Plano
13. Kard
14. Kwintas
15. Pluma
16. Plaka
17. Trak
18. Sweldo
19. Byenan
20. Drama