PROGRAM PMR 2009

Kecemerlangan KHB
PILIHAN 4 – Perdagangan & Keusahawanan

PEMARKAHAN PMR
MARKAH 1. Kerja kursus Ting. 1 Ting. 2 Ting. 3 2. Peperiksaan bertulis 60 soalan 10 20 10 60 100

Jumlah markah

UJIAN BERTULIS
Jenis itemObjektif aneka pilihan 60 item komponen Bilangan item Teras & Elektif Jumlah markah60 Tempoh ujian1 jam 30 minit Alatan Kalkulator saintifik tambahan

**kertas soalan perlu dikembalikan**

TAJUK TERAS
TINGKATAN 1 1. ORGANISASI 1. BENGKEL & KESELAMATAN REKA BENTUK & 2. PENGHASILAN 3. PROJEK 4. ELEKTRIK 5. KERJA PAIP JAHITAN TANAMAN HIASAN TINGKATAN 2 REKA BENTUK & 1. PENGHASILAN 2. PROJEK 3. ELEKTRONIK 4. LUKISAN TEKNIK MASAKAN TANAMAN HIASAN TINGKATAN 3 REKACIPTA ELEKTRIK ELEKTRONIK TEMPAT KEDIAMAN

2.

3. 4. 5. 6.

TAJUK ELEKTIF
Perdagangan & Keusahawanan
1. 2. 3. 4. TINGKATAN 1 Pengenalan Kepada Perniagaan Penubuhan & Pengendalian Perniagaan Dokumen Perniagaan Pengeluaran 1. 2. 3. 4. TINGKATAN 2 TINGKATAN 3 Pengenalan 1. Pengenalan Kepada Kepada Perniagaan Pemasaran Penubuhan & 2. Konsumerisme Pengendalian 3. Simpan Kira Perniagaan Perniagaan & Keusahawanan Simpan Kira

ORGANISASI

BENGKEL & KESELAMATAN

CARTA ORGANISASI BENGKEL & KESELAMATAN
GURU

FORMEN PENOLONG FORMEN

KETUA UNIT A

KETUA UNIT B

KETUA UNIT C

KETUA UNIT D

AMALAN 4M
MEMBERSIH MENDISIPLIN

MENYUSUN ATUR

MENILAI

Jenis bahan pemadam api
Jenis Air Buih Debu kering Karbon dioksida

Alat Pemadam Api
Punca api/Bahan bakar Kayu, sampah sarap, plastik, kain Minyak , cat, petrol, lekar, thinner, gas Semua jenis bahan Minyak , cat, petrol, lekar, gas,peralatan elektrik Label A B ABC C

REKA BENTUK & REKA CIPTA

Faktor reka bentuk & reka cipta Jenis bahan & pengikat Alatan tangan & mesin Bahan pemasangan Kemasan Kos pengeluaran Pendokumentasian

ELEKTRIK

& ELEKTRONIK

Nama Simbo l Fungsi Kekutuba n

Sumber & kegunaan elektrik Suis & plag Lampu kalimantang L.E.D Perintang Kapasitor Transistor Suis Buzer

• •

• •

• • • •

Meter kwj Kos tenaga elektrik Motor DC Tangan Kiri Fleming Litar Bersepadu Microfon Pembesar suara Pematerian

kerja

paip

Sistem bekalan air Jenis paip Penyambung Bahan pemasangan Perangkap Tangki air Tangki simbah

TANGKI SIMPANAN AIR

AHAGIAN TANGKI SIMBAH

JAHITAN

Mesin jahit

Jenis jahit

TANAMAN HIASAN

Jenis tanaman hiasan Kaedah pembiakan Penanaman & Penjagaan Pemasuan semula

Jenis Keratan Batang
Keratan Kayu Lembut

Keratan Kayu Sederhana

Keratan Kayu Keras

Lukisan

Teknik

Alatan Jenis garisan Unjuran ortografik

MASAKAN

Perancangan menu Hidangan sepinggan lengkap

Etika makan Penyediaa n& Penyajian

Tempat

Kediaman

Ruang Keselesaan & penjagaan Susun atur alatan & kelengkapan

Konsep & Kepentingan Perkembangan & Masa ngenalan Depannya KepadaBentuk & Jenis Milikan Perniagaan rniagaan Mempengaruhi Faktor Perniagaan Dalam Negeri Perniagaan Antarabangsa

enubuhan & Pengendalia iagaan Pern
1.

2. 3.

Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil Pengendalian perniagaaan Bantuan perniagaan

Borang PNA 42

Pendaftaran Perniagaan

Bahagian A borang Aahagian B borang Aahagian C borang A B B

Bahagian D borang A

Bahagian E borang A

Lesen Perniagaa n

DOKUMEN PERNIAGAAN
Kepentingan & jenis Maklumat dalam doc Peringkat Sebelum Urus Niaga Surat Tanya Sebut Harga Senarai Harga Katalog Peringkat Semasa Urusan Niaga Borang Pesanan Nota Serahan Invois Nota Kredit Nota Debit Peringkat Selepas Urus Niaga Penyata Akaun Resit

PENGELUARAN

Maksud & Faktor Bidang Pengeluaran Kaitan Pengeluaran dengan Permintaan Pengiraan Kos

PERNIAGAAN

& KEUSAHAWANAN

Pengertian Keusahawanan Ciri Utama Usahawan Usahawan Dalam Negeri Peranan Kerajaan Membantu Usahawan

ran a sa em P
Pengertian & Fungsi Objektif & Aktiviti Pemasaran Masalah & Strategi Pemasaran

KONSUMERISME
Hak & tanggungjawab pengguna Tanggungjawab Pengeluar Peranan Persatuan Pengguna & Kerajaan

SIMPAN KIRA
Sistem Catatan Bergu Buku Tunai Imbangan Duga Akaun Perdagangan Akaun Untung & Rugi Kunci Kira-Kira

ORMAT IMBANGAN DUG Bentuk T
Nama Perniagaan Imbangan Duga pada…….   RM       Akaun XX Liabiliti XX Akaun Hasil   Akaun Ekuiti Pemilik   XXX

 

 

RM XX XX XX XXX

Akaun Aset Akaun Belanja

ORMAT IMBANGAN DUG Bentuk Penyata
Nama Perniagaan pada…….     Akaun Akaun Akaun Akaun Akaun Imbangan Duga   Debit (RM) XX XX         Kredit (RM)     XX XX XX  

Aset Belanja Liabiliti Hasil Ekuiti Pemilik

Akaun Aset > Tunai Bank, Alatan Pejabat, Premis, Bangunan, Mesin, Kenderaan, Perabot, Lekapan & Lengkapan, Penghutang Akaun Belanja > Alat Tulis, Belian, Insurans,Gaji, Kadar Bayaran, Sewa, Dibayar/Diberi Akaun Ekuiti Pemilik > Modal Akaun Hasil > Jualan, Komisen Diterima, Faedah Diterima Akaun Liabiliti > Pemiutang

FORMAT Akaun perdagangan
Nama Perniagaan Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir…         RM       Stok Awal XX Jualan Belian XX   *Rugi Kasar (+) Angkutan masuk x   Duti atas belian x   Insurans atas belian x   Upah atas belian x   Kos Belian XX Kos Barang Untuk Dijual XX (-) Stok Akhir XX Kos Jualan XX *Untung Kasar XX XXX * Untung Kasar - Jualan melebihi Kos Jualan * Rugi Kasar - Kos Jualan melebihi RM XX XX

XXX

RMAT akaun untung & r
Nama Perniagaan     Akaun Untung & Rugi bagi tahun berakhir…     RM         XX XX XX XX XX XX XX XX XX Hasil Untung Kasar Komisen Diterima Diskaun Diterima Sewa Diterima Dividen Diterima Faedah Diterima * Rugi Bersih RM XX XX XX XX XX XX XX XX

Belanja Angkutan keluar Kadar Bayaran Gaji Diskaun Diberi/Dibayar Alat Tulis Insuran s Sewa Belanja Am Faedah Atas Pinjaman * Untung

FORMAT kunci kira-kira
  Premis Kenderaan Mesin Alatan Pejabat Perabot Lekapan & Lengkapan Bangunan
Aset Semasa

 

 

 

Nama Perniagaan Kunci Kira-Kira pada… RM       XX XX XX XX XX XX XX     XX XX XX XX   XXX
Ekuiti Pemilik

    RM XX XX XXX XX XXX

Aset Bukan Semasa

Modal Awal (+) Untung Bersih (-) Ambilan Modal Akhir

Liabiliti Bukan Semasa

Pinjaman Bercagaran
Liabiliti Semasa

XX XX XX XXX

Stok Akhir Penghutang Bank Tunai

Pemiutang Overdraf Bank

KEMASAN & PELARUT
Cat licau Turpentin Cat sembur Turpentin Tona kayu Turpentin Lekar Thinner Varnis Thinner Syelek Spirit metil

KOMPONEN ELEKTRONIK
1

Diod pemancar cahaya (L.E.D)

2

Transistor

3

Perintang tetap

4

Pemuat (Kapasitor)

Alatan tangan
1 4 GANDIN KAYU

PISAU PEMOTONG PERSPEK 2

Click5to edit Master text styles
Second level

Third level

TUKUL KUKU KAMBING 3 TUKUL WARRINGTON

Fourth level PEMOTONG PAIP BERODA ● Fifth level

6

PERENGKOH PAIP

MEMBACA KOD WARNA PERINTANG

Jalur keempat •Had terima / toleransi

Jalur pertama Jalur kedua

Nilai pertama

Jalur ketiga •Nilai sifar
Unit = Ω (ohm)

Nilai kedua

Kod Warna

MEMBACA KOD WARNA PERINTANG

Jingga

Merah Kuning

Perak

3

00

10%

4 3400 Ω @ 3.4 k Ω

MEMBACA KOD WARNA PERINTANG

5%

Biru

Hitam

6

Hitam

60 Ω 0

MENGENAL TAMATAN PLAG 3 PIN
Click to edit Master text styles TAMATAN/WAYAR level Second BUMI ● Third level ● Fourth level ● Fifth level

TAMATAN/WAYAR HIDUP

TAMATAN/WAYAR NEUTRAL

PENCAPAIAN PMR 2004-2008
A TAHUN BIL CALON BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % B C D E BIL % LULUS LULUS

2004 2005 2006 2007 2008

187 163 190 198 182

91 48.7 72 38.5 19 10.2 94 57.7 53 32.5 16 9.8

4 0 1 0 1

2.1 0.0 0.5 0 0.5

1 0 0 0 0

0.5 0.0 0 0 0

186 163 190 198 182

99.5 100 100 100 100

99 52.1 36 18.9 19 10.0 120 60.6 60 30.3 18 9.09 118 64.8 53 29.1 10 5.5

SASARAN 2009

A BIL CALON

B

C

D

E BIL % LULUS LULUS

BIL

%

BIL

%

BIL

%

BIL

%

BIL

%

200

136 68.0

52

26.0

12

6.0

0

0

0

0.0

200

100

KOD WARNA
HITAM PERAN MERAH JINGGA KUNING HIJAU BIRU 0 1 2 3 4 5 6
Kembali

UNGU KELABU PUTIH

7 8 9

EMAS ± 5% PERAK ± 10% TIADA WARNA ± 20%

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful