You are on page 1of 2

My git ca ngang hin ang l thit b c nhiu ngi s dng, bi nhiu

tnh nng tin li cng nh u im vt tri hn hn so vi my git ca trn.


Tuy nhin, bn la chn mt chic my git ca ngang ph hp vi ti tin
v nhu cu s dng ca gia nh bn l mt vn khng h d. Cc k thut
vin chuyn sua may giat electrolux ti H Ni s hng dn bn mt s tiu
ch bn chn mua my git ca ngang.

1. Chn mua theo thng s k thut


Bn ang quan tm v cn phn vn gia ng c truyn ng trc tip v
truyn ng gin tip,hay cc my git c ch hot ng thng minh, ch
tit kim in nng... Tc vt ca my git cng l iu khin nhiu gia nh
phi quan tm n, tc ny c tnh bng s vng quay ca ng c trn
mt pht. Con s ny cng ln ng ngha vi vic qun o ca bn cng
c vt kh, thi gian sy s gim v in nng tiu th t hn. Thng thng
tc vt my git ca ngang cao hn so vi my git ca trn.
2. Cng ngh cp nc ca my git
My git ca ngang c cc chuyn gia nh gi kh cao v kh nng tit
kim nc so vi my git ca trn. Cng ngh cp nc dng tia vi p lc
ln gip tit kim hn nhiu so vi nc c dn vo nh vi thng thng.

Mc d tn thi gian nhng cc tia nc s gip b mt vi vc d thm thu


hn, do s tit kim nc hn.
Tham kho dch v

Sa my ra bt chuyn nghip ti H Ni
Sa l vi sng Electrolux ti nh H Ni

3. Chn my git ca ngang theo trng ti


Cng nh my git ca trn, trng ti my c mua theo nhu cu s dng
ca gia nh. Bn cng nn chn nhng chic my git c trng ti ln hn
nhu cu thc t ca mnh c th git c mt s loi chn mn mng ma
thu.
Hn na, hiu sut hot ng ca mt s my git ca ngang thng khng
ng nh thng s m nh sn xut a ra. Ti trng thc t my c th
hot ng c bao gi cng nh hn so vi ti trng ca nh sn xut a
ra.
4. Mc tiu th in nng, tit kim nc ca tng loi
Hu ht cc my git ca ngang u c trang b nhng cng ngh tn tin
nht nhm tit kim ti a cc ngun nng lng s dng. V mi hng s
dng b kp ring cho sn phm ca mnh.
Hy so snh gia mt s sn phm tng ng thy ci no mang li li
ch hn d ch cht t nhng my git l thit b bn s dng lu di. Tui th
trung bnh cho cc my git ko di khong 5 nm hoc hn ty thuc vo
cch s dng ca gia ch.
5. Chn mua my git ca ngang theo thng hiu
Sau khi so snh gia mc tiu th in, nc v mt vi thng s k
thut nu trn, bn c th mua c chic my git ca trc ng . Vic
chn thng hiu sn xut khng cn v vn kh khn.
Hy vng, nhng chia s trn y ca dch v sa cha v bo hnh my git
Electrolux s gip gia nh bn chn mua my git ca ngang tt nht.