You are on page 1of 214

Municipal Corporation of Greater Mumbai

Result of the online examination conducted in June-2014 for recruitment


to the post of clerk in MCGM.

The following result is subject to verification of original documents of the candidates as


relating to their age, educational qualification, social and horizontal reservation, Typing
certificates etc.as notified in the advertisement published for the said post in March, 2014.
Following candidates have scored more than prescribed cut-off marks viz 24 out of 60 in
MCQ examination, 8 out of 20 in Marathi Typing Examination and 8 out of 20 in English Typing
Examination. Final select list will be prepared from following candidates as per their merit rank
and taking into account the total number of vacancies and different social and horizontal
reservations as notified in the advertisement.
Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

2
3

DNYANESHWAR BAJRANG
CHAUDHARI
BMC00104911 SHWETARANI AMOL AROTE
BMC00034063 ASHOK SAHADEV AMBAD

BMC00021688

Category

Horizontal
Reservation

Open

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

52

19.1753

19.8667

91.0420

Open
Open

Women

51
51

18.0412
15.4639

19.6667
18.2667

88.7079
84.7306

BMC00028826 ARCHANA SHIVAJI BELWADKAR

Open

Women

48

18.3505

18.2000

84.5505

BMC00006196 SACHIN SUBHASH UBALE

Open

Sportsman

46

19.4845

18.8667

84.3512

BMC00084792

Open

47

17.2193

19.0667

83.2860

Open
OBC

47
46

17.9381
18.7629

18.3333
18.4667

83.2714
83.2296

Open

44

19.0374

20.0000

83.0374

49

17.0103

16.8000

82.8103

7
8
9

HRISHIKESH MADHUKAR
DONGARE
BMC00007239 ABHIJEET ASHOK POWAR
BMC00054257 yogesh namdeo pote
MAHENDRASING PADSING
BMC00022962
GIRASE

10

BMC00064304 POONAM GOVIND WAINGANKAR

OBC

11
12

BMC00039373 SANTOSH RAMRAO BHUTKAR


BMC00049729 YOGESH PRAKASH PANCHAL
RAVIKIRAN PARICHAND
BMC00084310
JADHAVAR
BMC00002645 YOGESH VIVEK VAIRAL
DNYANESHWAR MOGHAJI
BMC00033901
KAPASE

Open
Open

49
45

14.4330
17.8351

19.0000
19.4667

82.4330
82.3018

Open

49

16.7010

16.6000

82.3010

Open

43

19.0722

20.0000

82.0722

NT-D

47

16.8041

18.2667

82.0708

BMC00015331 Kadambari Deepak Talgaonkar

Open

45

18.7629

17.9333

81.6962

13
14
15
16

Women

Page 1 of 214

Score
Sr.No. Application No.

17

BMC00027904

18

BMC00034692

19

BMC00018825

20
21
22

BMC00034078
BMC00035869
BMC00014225

23

BMC00091072

24

BMC00037072

25

Candidates Name

Category

MANGESH YASHAVANTRAO
MOHITE
ABASAHEB ASARAM CHAVAN
TUSHAR CHANDRAKANT
KHAMKAR
PRASAD RAJENDRA MAHAJAN
SHIVSHANKAR ASHOK RINDHE
GAJANAN ARUN BANDAWAR
BHALCHANDRA GANGADHAR
AHIRE
BAPURAO JADHAV SHRISHAIL

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

Open

45

17.0103

19.6667

81.6770

Open

47

14.6392

19.8667

81.5059

Open

49

14.3299

18.1333

81.4632

OBC
OBC
Open

45
48
47

16.4948
15.2941
16.1497

19.9333
18.1333
18.1333

81.4281
81.4274
81.2830

OBC

44

17.3840

19.8667

81.2507

OBC

48

15.7732

17.4667

81.2399

BMC00110912 Vaishwakumar Sonbaji Manohare

SC

45

16.1856

19.8667

81.0523

26

BMC00011854 JAYESHKUMAR SHIVHARI THORVE

Open

45

17.9381

18.0000

80.9381

27
28

BMC00068945 LALIT DHONDU PATIL


BMC00038169 VAISHALI CHINTAMAN PAYAR

OBC
Open

Women

43
46

18.0749
15.6701

19.8000
19.2000

80.8749
80.8701

29

BMC00086270 DEEPALI MACHHINDRA DAMALE

NT-D

Women

43

18.0749

19.7333

80.8082

30
31
32

Open
SC
Open

41
43
45

19.7861
18.1818
19.0374

20.0000
19.5333
16.6000

80.7861
80.7151
80.6374

SC

44

17.8610

18.7333

80.5943

34
35
36
37

BMC00004009 HARSHAD ANANT GUJARE


BMC00030794 AMOL SUBHASH RAJGURU
BMC00096804 SOPAN KONDIBA DIGHOLE
NAGESH MADHAVRAO
BMC00008463
LOKHANDE
BMC00082673 TEJASVI KAKASAHEB PANKE
BMC00034026 GANESH DINKAR GHUGE
BMC00016698 SACHIN BHAGWAN GAIKWAD
BMC00094987 DEEPAK ANANT JADHAV

Open
NT-D
VJ-A
SC

Women

43
43
43
44

17.8610
17.7320
18.0412
17.9381

19.7333
19.8000
19.4667
18.4667

80.5943
80.5320
80.5079
80.4048

38

BMC00042057 MOSIMALI SAIBALI SAIYYAD

Open

Sportsman

42

18.6598

19.6667

80.3265

39
40

BMC00027379 JAVED KASAM SAYYAD


BMC00038236 AJIT RAGHU DEVKATE

Open
Open

44
43

16.2567
17.7215

20.0000
19.5333

80.2567
80.2548

41

BMC00006618 PRANAV SHASHIKANT VICHARE

Open

44

16.2887

19.9333

80.2220

42

BMC00066209

Open

47

15.4011

17.8000

80.2011

43
44
45
46
47
48

BMC00106401
BMC00016207
BMC00043870
BMC00137177
BMC00023876
BMC00007004

42
47
48
44
46
43

19.7938
15.9358
14.5361
18.2474
16.0825
18.6598

18.4000
17.2000
17.5333
17.8000
17.8667
18.2000

80.1938
80.1358
80.0694
80.0474
79.9492
79.8598

33

SUSHANT SURYAKANT
DESHPANDE
KALPANA ARJUN UGHADE
RANJIT ESHWAR HAKARE
SHWETA SUDHAKAR UTEKAR
GANESH KAUTIK SHINDE
dipali somnath metkar
SUNIL SITARAM YADAV

SC
SC
Open
Open
OBC
Open

Women

Women

Page 2 of 214

Score
Sr.No. Application No.

49
50
51

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

NT-D
OBC
Open

44
47
43

18.3505
12.9897
18.1435

17.4667
19.8000
18.5333

79.8172
79.7897
79.6768

Open

44

16.1856

19.4667

79.6523

53
54
55
56
57

BMC00023360 Raju Bansi Sabale


BMC00060050 SAGAR RAMESH KAMLU
BMC00055799 UDHAV NAVNATH GARJE
FARUKH MOHAMMED
BMC00071609
JALGAONKAR
BMC00028872 JEEVAN RAMESH SONAR
BMC00077582 SANTOSH PANNALAL RAJDE
BMC00044656 SAYALI SUHAS LOKE
BMC00003024 SUNIL SAMPAT POTGHAN
BMC00053955 PRAVIN NAMDEV MISAL

OBC
SC
Open
Open
OBC

41
41
44
43
42

18.7166
18.6498
17.7540
16.7914
17.8351

19.9333
19.8667
17.7333
19.6667
19.6000

79.6499
79.5165
79.4873
79.4581
79.4351

58

BMC00036782 SOURABH DATTATRAY KULKARNI

Open

43

16.9072

19.4667

79.3739

59
60
61
62
63
64
65
66

BMC00082290
BMC00041841
BMC00001832
BMC00040493
BMC00032759
BMC00109387
BMC00015046
BMC00057600

Open
Open
Open
SC
OBC
Open
OBC
NT-C

45
43
51
47
45
50
44
45

18.2278
18.6096
13.6082
14.9485
16.9620
10.8247
18.1435
16.3918

16.0667
17.6667
14.6667
17.2000
17.1333
18.2667
16.9333
17.6667

79.2945
79.2763
79.2749
79.1485
79.0953
79.0914
79.0768
79.0585

67

BMC00062397 RAJENDRA KALYANRAO PAWAR

Open

43

18.1443

17.8667

79.0110

68
69
70

SC
OBC
Open

42
45
44

17.0103
16.5775
17.1134

20.0000
17.4000
17.8000

79.0103
78.9775
78.9134

Open

46

14.8454

18.0000

78.8454

72
73
74
75

BMC00080636 AMOL NARESH DHAWALE


BMC00057627 NILESH DATTATRAY BARI
BMC00082830 SHRIDEVI RAMU PAWAR
PRAKASH DATTATRAY
BMC00091670
CHAUDHARI
BMC00035496 PRAVIN VIKRAM KEDAR
BMC00006088 DIPAK GOPICHAND PATIL
BMC00100629 SAGAR SHARAD SONAWANE
BMC00015556 ASHOK MALIKARJUN POGARE

SC
OBC
OBC
Open

40
40
41
41

18.9691
18.9691
17.9679
18.2474

19.8667
19.8667
19.8667
19.5333

78.8358
78.8358
78.8346
78.7807

76

BMC00079357 PRADNYA HEMENDRA RAHATE

Open

43

17.6289

18.1333

78.7622

77

BMC00004108 VAISHALI VISHNU MORE

Open

42

18.6598

18.0000

78.6598

78

BMC00061779 VAIBHAV SAMPATRAO MHASKE

SC

42

17.5401

19.0000

78.5401

79
80
81
82

BMC00050277
BMC00017801
BMC00009790
BMC00095634

SC
SC
ST
OBC

39
41
44
40

19.7861
17.6289
18.8235
18.5567

19.7333
19.8000
15.6000
19.8667

78.5194
78.4289
78.4235
78.4234

83

BMC00033931 ASARAM RANGNATH ADASKAR

41

17.8059

19.6000

78.4059

52

71

rajendra kailas nikam


ASHOK SURESH AMBEWALE
RAJESH BHAGWAT PADWAL
VINOD PRAKASH GAWLI
AKSHAY KUMAR CHANNE
ABHIJEET VILASRAO PATIL
JAGRUTI VIJAY BAVISKAR
KISHOR MOHAN DUDHBHATE

AKSHAY ARJUN LOKHANDE


ARTI NILESH VETALE
SHANKAR HIRAMAN BHOIR
Suchita Gajanan Rahate

Women

Handicap

Women

Women
Women

Open

Page 3 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Supriya Chandrashekhar
Tribhuvane
DHANASHRI PANDHARINATH
MORE
AJINATH BABASAHEB KEDAR
KALYANI ASHOK SIDVADKAR
KUNAL RAHUL HATKAR
MAYURI GOKUL BAGUL
Gajanan Shriram Kanekar
VILAS SURESH HATKAR
KAPIL RAMESH KUCHEKAR

84

BMC00023863

85

BMC00092782

86
87
88
89
90
91
92

BMC00000261
BMC00129921
BMC00030917
BMC00030158
BMC00003377
BMC00031079
BMC00055304

93

BMC00116017 YOGESH SHANKAR SONAWANE

NT-D

94

Open

96
97

BMC00066405 DEEPALI MARUTI GODAMBE


SURENDRASING PRAKASHSING
BMC00005795
GIRASE
BMC00072598 HARSHAL BHASKAR GAIKWAD
BMC00030387 YOGESH RAJARAM VEER

98

BMC00068848 YOGESH SUKHDEO SAHANE

Open

99
100

BMC00003663 VARSHA MADHUKAR KOKATE


BMC00108194 NITIN PARWATRAO SARODE

OBC
SC

101

BMC00107683 SAGAR CHANDRAKANT DANI

Open

102

BMC00001259 Ketan Chandrakant Shinde

SC

103

BMC00007452 SANDIP MANGU JAGDALE

OBC

104

BMC00107047

105

BMC00038661

106

BMC00067006

107
108

BMC00033766
BMC00032952

109

BMC00003509 VRUSHALI ARVIND SONAWANE

110

BMC00087637 VIJAY SUBHASH MORASKAR

111
112
113

95

Horizontal
Reservation

Open

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

42

16.8041

19.6000

78.4041

46

14.1237

18.2667

78.3904

43
43
48
41
40
42
45

16.3636
16.0338
10.8247
18.2888
18.9305
16.9620
14.5455

19.0000
19.2667
19.4667
19.0000
19.3333
19.2667
18.6667

78.3636
78.3005
78.2914
78.2888
78.2638
78.2287
78.2122

47

13.4759

17.7333

78.2092

43

18.8660

16.3333

78.1993

Open

42

16.8984

19.2000

78.0984

SC
SC

43
44

15.3608
15.6118

19.7333
18.4667

78.0941
78.0785

42

18.0749

18.0000

78.0749

44
39

15.9794
19.2513

18.0667
19.7333

78.0461
77.9846

44

14.7594

19.2000

77.9594

42

16.0428

19.8667

77.9095

42

16.2869

19.5333

77.8202

Open

46

13.2620

18.4667

77.7287

OBC

42

17.5258

18.2000

77.7258

Open

44

14.1237

19.6000

77.7237

OBC
Open

39
44

18.8235
13.6898

19.8667
20.0000

77.6902
77.6898

40

19.3814

18.2667

77.6481

OBC

43

16.9072

17.7333

77.6405

BMC00072695 SAGAR PANDHARINATH VAKHARE

OBC

44

15.3608

18.2667

77.6275

BMC00033900 DIVAKAR KISAN MANDAVKAR


BMC00026615 GOPAL ARUN SHIRSALE

Open
OBC

42
42

15.9794
16.0428

19.6000
19.5333

77.5794
77.5761

Open
Open
OBC
SC
OBC
OBC
SC
NT-C

UVARAJ BHAGWANRAO
DESHMUKH
Gauravi Vijay Takakar
DNYANESHWAR KONDIRAM
CHAVAN
ARCHANA SANDEEP KHOT
SHRIKANT SHIVAJI RAVAN

SC

Women
Women
Women

Women

Project
Affected
Women
Project
Affected
Educated
Unemploye
d

Women

Page 4 of 214

Score
Sr.No. Application No.

114

Candidates Name

Category

BMC00053590 NIHALAHAMAD RAMJAN NADAF

Horizontal
Reservation

OBC
Educated
Unemploye
d

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

41

17.4332

19.1333

77.5665

48

11.6495

17.8667

77.5162

40

17.8610

19.6000

77.4610

115

BMC00100039 PRASAD ANILRAO SHELKE

OBC

116

BMC00122928 MAHESH VITTHAL DHOKALE

Open

117

BMC00005259 MADHURI SHANTARAM WAYAL

Open

Women

40

18.0412

19.4000

77.4412

118
119
120

BMC00105964 PRIYANKA ANANT MORE


BMC00019429 SUNANDA NANDU DHANGAR
BMC00063321 SACHIN BHIMRAO KADAM

OBC
ST
SC

Women

44
40
44

16.8984
18.5567
13.4021

16.5333
18.8667
20.0000

77.4317
77.4234
77.4021

121

BMC00022839 ROHAN SHRAWAN SHERAWATE

VJ-A

40

19.3583

18.0000

77.3583

122
123
124

BMC00025619 Appasaheb Mansubrao Nagve


BMC00116122 CHETAN YUVRAJ THAKUR
BMC00009306 LOKAPPA GOVIND RATHOD

Open
Open
Open

44
43
48

15.1546
17.0053
12.3711

18.2000
17.3333
16.9333

77.3546
77.3386
77.3044

125

BMC00021870 SACHIN MAHADEO KORGAONKAR

OBC

40

19.2784

18.0000

77.2784

126

BMC00064027 ANKUSH MACHINDRA CHAVAN

Open

48

12.4742

16.8000

77.2742

127

BMC00129729 RAVIKANT MACHINDRA KONGE

NT-D

42

17.2996

17.9333

77.2329

128
129
130
131

BMC00136175
BMC00032664
BMC00018126
BMC00097194

Open
NT-C
Open
Open

43
39
39
41

15.7219
18.1443
18.3957
17.9381

18.4667
20.0000
19.7333
18.1333

77.1886
77.1443
77.1290
77.0714

132

BMC00021759

OBC

40

17.3262

19.7333

77.0595

133

BMC00035406

SC

42

17.0464

18.0000

77.0464

134

BMC00006553

43

16.0428

18.0000

77.0428

135

BMC00050426

Open

41

17.8351

18.2000

77.0351

136

BMC00089412 DNYANESHWAR PUNDLIK TIJARE

OBC

44

13.8144

19.2000

77.0144

137
138

BMC00111881 DHIRAJ GORAKH BHAMRE


BMC00051226 RENUKA DEEPAK DUKHANDE
DNYANESHWAR SUKHDEV
BMC00110368
HAJARE
BMC00042588 AMAR RAJENDRA BHALERAO
MANASI MORESHWAR
BMC00013918
NALAWADE
BMC00068876 ANIL SHIVCHARAN CHINDALE

Open
Open

41
45

17.6471
12.1649

18.3333
19.8000

76.9804
76.9649

NT-C

45

14.5361

17.4000

76.9361

OBC

42

17.7320

17.2000

76.9320

39

18.3957

19.5333

76.9290

39

17.9679

19.9333

76.9012

139
140
141
142

DATTATRAYA SHIVAJI HANDE


AVINASH PANDIT VAIDYA
KIRAN SHIRISH SANGARE
PRACHI KAMALAKAR GURJAR
MAHENDRA PUNDLIK
MANDWALE
GANESH MAHADEV ROKADE
BUDDHANAND BANDU
DONGARDIVE
RAHUL ASHOK NAVLAKHE

SC

Open

Handicap
Women

Project
Affected

Women

Women

SC

Page 5 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

143
144
145
146
147
148
149
150

BMC00054720
BMC00026439
BMC00092554
BMC00019283
BMC00057332
BMC00062401
BMC00114942
BMC00035474

151

BMC00006514

152
153
154
155
156
157

BMC00031062
BMC00042089
BMC00032768
BMC00015495
BMC00012077
BMC00097978

158

BMC00134396

159
160
161
162

BMC00090526
BMC00048563
BMC00087157
BMC00016469

163

BMC00126804

164

BMC00098472

165

BMC00018405

166
167
168

BMC00004838
BMC00101586
BMC00090891

169

BMC00036323 SUPRIYA CHANDRAKANT JADHAV

170
171

BMC00019431 AMOL BHIKA YEOLA


BMC00002303 MAYURI AVINASH TAMBADE
BASAWANT CHANDRAKANT
BMC00053380
GAJALWAR
BMC00045862 SANJAY VINAYAK BORSE
BMC00104258 MAHESH NARAYAN PIRANE
BHUSHAN PURUSHOTTAM
BMC00010806
KHANDARE
BMC00044576 DHANASHRI BALU PATIL
BMC00022930 RAVINDRA PANDIT AHER

172
173
174
175
176
177

PANKAJ PRAKASH DEORE


PANKAJ DILIP KHILLARE
NAMITA RAHUL JANTRE
Samadhan Ganpat Salve
MITHUN KRISHNA GAONKAR
SAURABH ARVIND BHANDARI
SANJAY MAHADEO SHAHANE
VASANT LAXMAN KENDRE
ABHIJEET CHANDRAKANT
TORASKAR
SEEMA SURESHRAO GHUTE
SAGAR ARUNRAO HARALE
GAJENDRA PRADIP PATIL
MAMATA KRISHNA AINKAR
SONALI SADANAND GHADI
RAJU LINGOJI MORE
AVINASH MADHUKAR
UBARHANDE
SARIKA SAGAR PHADTARE
KOMAL THAKSEN GHODAKE
SUDHAKAR APASO KUMBHAR
VISHWAS ANNA MORE
MRUNALI MADHUKAR
WAINGANKAR
SACHIN SUDHAKAR LOLGE
PARMESHWAR ABHIMAN
YAMGAR
Kiran Govind Kharkar
POOJA ARVIND PADVEKAR
SAJAN GANESH JADHAO

Category

OBC
SC
Open
SC
Open
Open
OBC
Open

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

39
38
44
40
41
37
47
42

17.8351
18.8235
14.3316
18.7629
17.7320
19.7861
11.4439
17.9381

19.9333
19.9333
18.4000
17.9333
17.9333
19.8667
18.2000
16.6667

76.7684
76.7568
76.7316
76.6962
76.6653
76.6528
76.6439
76.6048

37

19.5876

20.0000

76.5876

39
44
40
38
44
51

18.3957
15.1546
17.0053
19.1753
15.5670
9.7890

19.1333
17.3333
19.4667
19.2667
16.8667
15.6000

76.5290
76.4879
76.4720
76.4420
76.4337
76.3890

OBC

41

16.5775

18.8000

76.3775

Open
SC
OBC
Open

39
37
39
47

18.0412
19.5722
17.5527
11.5464

19.3333
19.8000
19.8000
17.8000

76.3745
76.3722
76.3527
76.3464

38

18.8235

19.4667

76.2902

OBC

42

15.2577

19.0000

76.2577

NT-C

44

15.6701

16.5333

76.2034

Open
OBC
Open

45
42
46

14.3299
15.7219
12.2680

16.8667
18.4667
17.8000

76.1966
76.1886
76.0680

39

17.3262

19.7333

76.0595

Open
Open

38
40

18.1818
18.0591

19.8667
17.9333

76.0485
75.9924

Open

41

17.3840

17.6000

75.9840

OBC
OBC

38
44

18.6498
15.1055

19.3333
16.8667

75.9831
75.9722

Open

42

14.7594

19.2000

75.9594

Open
OBC

40
41

17.2193
15.6701

18.7333
19.2667

75.9526
75.9368

Women

Open
Open
Open
OBC
Open
OBC
Open

OBC

SC

Women

Women
Women

Women

Women

Page 6 of 214

Score
Sr.No. Application No.

178

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

SC

45

13.3333

17.6000

75.9333

OBC

38

18.1818

19.7333

75.9151

180

BMC00070808 RAJESH BABU WAGHMARE


IRFANAHEMAD KHAJAMIYAN
BMC00076694
SHAIKH
BMC00012417 NITEEN BHIMRAO BHALERAO

SC

40

16.5401

19.3333

75.8734

181

BMC00005440 SHASHIKANT NARAYAN KOPARDE

OBC

40

16.2567

19.6000

75.8567

182

BMC00075372 SURAJ HANUMANT JARANDE

Open

43

13.7113

19.1333

75.8446

37

18.9691

19.8667

75.8358

42

17.2996

16.5333

75.8329

179

183

BMC00034742 ANIL ASHOK PARDHE

184

BMC00115869 SUNIL NANDKUMAR MANE

185

BMC00025797

SC
Open

Educated
Unemploye
d
Earthquake
affected

OBC

37

19.0722

19.7333

75.8055

186
187

SWAPNIL PRAKASHSING
PARDESHI
BMC00091234 Mahesh Bhagwant Dharam
BMC00021910 PRAKASH TEJRAO PATIL

OBC
Open

41
45

14.8663
14.2616

19.9333
16.5333

75.7996
75.7949

188

BMC00050631 TEJASWINI BHAGAWAN INGALE

Open

39

16.8984

19.8667

75.7651

189

BMC00101575 SACHINKUMAR BABURAO BURUD

SC

37

19.1444

19.6000

75.7444

190
191

BMC00054546 NITIN DNYANDEO KHEDKAR


BMC00048838 shraddha mukesh shirsath

Open
SBC

40
41

16.7932
17.1134

18.9333
17.6000

75.7265
75.7134

192

BMC00006615 DEEPKIRAN PANDIT BHANDARI

OBC

38

18.8235

18.8667

75.6902

193
194
195
196
197
198

BMC00107261
BMC00034649
BMC00004213
BMC00070725
BMC00053983
BMC00069586

Open
Open
SBC
Open
Open
NT-C

37
42
41
43
38
37

18.6598
17.3196
17.6471
13.3690
17.9679
18.8235

20.0000
16.3333
17.0000
19.2667
19.6667
19.8000

75.6598
75.6529
75.6471
75.6357
75.6346
75.6235

199

BMC00019163 APPASAHEB DNYANDEO HAJARE

OBC

37

19.1561

19.4667

75.6228

200

BMC00018895 PRAVIN VITTHAL KSHIRSAGAR


ALPANA DATTATRAYA
BMC00102581
GHADIGAONKAR
BMC00056295 CHETANA ARUN BHOMBE

SC

41

14.9485

19.6667

75.6152

46

12.2680

17.3333

75.6013

36

19.7938

19.8000

75.5938

43

12.9897

19.6000

75.5897

40
40
38

15.5670
18.1443
18.0749

20.0000
17.4000
19.4667

75.5670
75.5443
75.5416

201
202

KIRAN POPAT KOKARE


Pandurang Kisan Ranjwan
VAISHALI VISHWANATH SALI
SANDIP GULAB JADHAV
SWAPNIL VILAS KAJAVE
SUNIL DIGAMBAR SADGIR

Open

Women

Women

Women

Handicap

Women

OBC

203

BMC00022234 DHURCHAND KISAN GAVATE

Open

204
205
206

BMC00054048 SAGAR VINAYAK JADHAV


BMC00059782 JAYWANT LOMESH JADHAV
BMC00044981 VIKRAM VILAS KADAM

SC
OBC
Open

Project
Affected

Page 7 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

Women

207

BMC00093197 MANGALA LAXMAN RAGHUVIR

SBC

208
209
210

BMC00000595 DEEPALI ANANT DIWALE


BMC00031770 RAJABHAU BABURAO JADHAV
BMC00096896 AASHISH GULAB RATHOD

211
212

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

38

17.7320

19.8000

75.5320

Open
Open
Open

40
48
46

17.5258
12.9897
13.2489

18.0000
14.5333
16.2667

75.5258
75.5230
75.5156

BMC00137137 GAJANAN RAJARAM CHOUGULE

Open

39

16.6845

19.8000

75.4845

Open

36

19.4652

20.0000

75.4652

214
215
216

BMC00006401 VIKESH PITAMBAR BHAMRE


PRIYANKA DHARMRAJ
BMC00007710
KHARATMAL
BMC00055025 SWATI LAXMAN DOIJAD
BMC00132681 NILESH BHAGWAN MEHETRE
BMC00108058 RAJIV SHANKAR PARDESHI

217

BMC00003057 MAHENDRA SHANTARAM VABALE

218

BMC00026480

213

SC

Women

42

15.4639

18.0000

75.4639

NT-B
SBC
NT-C

Women

38
39
47

18.1818
16.7010
14.7594

19.2667
19.7333
13.6667

75.4485
75.4343
75.4261

Open

37

18.8235

19.6000

75.4235

OBC

48

12.0856

15.3333

75.4189

SC

38

17.7320

19.6667

75.3987

Women

40

15.7219

19.6667

75.3886

Women

43
41
41
36
39
41

13.3690
17.2193
14.5455
19.4652
16.5979
14.3299

19.0000
17.1333
19.8000
19.8667
19.7333
20.0000

75.3690
75.3526
75.3455
75.3319
75.3312
75.3299

OBC

44

15.1899

16.1333

75.3232

OBC

41

17.3196

17.0000

75.3196

Open
SC

38
41

17.3196
14.4330

20.0000
19.8667

75.3196
75.2997

Open

36

19.3583

19.9333

75.2916

42
43
41
39

14.9485
12.6804
15.0802
18.1443

18.3333
19.6000
19.2000
18.1333

75.2818
75.2804
75.2802
75.2776

43

15.8763

16.4000

75.2763

40
38

16.7932
17.3196

18.4667
19.9333

75.2599
75.2529

219

GAJANAN DNYANESHWAR
DHOTRE
BMC00027353 Prashant Chandramani Dilpak

220

BMC00002420 POONAM SUBHASH SONAWANE

OBC

221
222
223
224
225
226

BMC00095264
BMC00035968
BMC00005852
BMC00085038
BMC00032360
BMC00019024

Open
SC
ST
Open
Open
SBC

227

BMC00009849

228

BMC00034043

229
230

BMC00064063
BMC00061078

231

BMC00044560

232
233
234
235

BMC00062385
BMC00003221
BMC00030494
BMC00009840

236

BMC00079391 MAHADEV BAPURAO KAMANDAR

Open

237
238

BMC00013690 DATTATRAYA BALU GUND


BMC00036014 RUPESH SANJAY MOHITE

OBC
SC

TEJAS LAXMAN RAGHUVIR


RAHUL RAMDAS HIWALE
ANIL JAGANNATH NATHE
ASHISH MANOHAR TALEKAR
SUVIDHA LAXMAN PORIWADE
APEKSHA SANTOSH KOLI
NIRMALKUMAR PRALHAD
DAIVADNYA
ANANDKUMAR BANDOPANT
KARANJKAR
YOGESH BABASAHEB JATAL
PRATIK DILIP BAGAV
NANDKISHOR MAHATMAJI
BANSODE
PRATIBHA GOVIND DAUR
VINIT VIDYADHAR DALVI
UMA SAMBHAJI POL
RUPALI SANTOSH KUTWAL

Open
Open
Open
Open

Women
Women
Women
Project
Affected

Page 8 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

239
240
241
242

BMC00053735
BMC00047969
BMC00040776
BMC00087091

243

BMC00067998 Dhanashree Waman Chopdekar

244

Category

Total
(out
of 100)

19.4000
19.8000
18.1333
19.2000

75.2041
75.1957
75.1952
75.1747

Open

46

11.5508

17.6000

75.1508

BMC00100036 NAMDEV KISAN KONDBHAR

Open

40

17.0103

18.1333

75.1436

245

BMC00085639 VINAYAK SHANTARAM KAHANDAL

OBC

46

12.4064

16.7333

75.1397

246
247

BMC00010413 BHARAT RAMESH KAPADNE


BMC00031152 DEELIP LAXMAN JADHAV

OBC
SC

37
46

18.8660
10.5882

19.2667
18.5333

75.1327
75.1215

248

BMC00030979 SHANKAR MAROTRAO KHARATE

Open

40

17.1123

18.0000

75.1123

249

NT-B

41

14.4385

19.6667

75.1052

258
259
260
261
262
263

BMC00049933 HEMANT ASHOK MEDHEKAR


MANALI CHANDRASHEKHAR
BMC00085403
GAVAND
BMC00112279 MONALI SIDDHARTH MANKAR
BMC00107534 SHWETA ULHAS REDKAR
ANKUSH NANDUBHAU
BMC00083652
DHARMALE
BMC00054645 shashikant pandurang lonkar
BMC00045420 AMOL MAHADEO RAUT
BMC00004820 POOJA SURENDRA SHIRKE
BHUSHANKUMAR
BMC00000323
KHUSHALCHAND CHHAJED
BMC00015133 SANTOSH HANMANT GORE
BMC00079537 SACHIN VINAYAK THOSAR
BMC00102084 DHAMMADIP PANDIT RAUT
BMC00035091 PRIYA PRASHANT KHEDEKAR
BMC00119264 NIKHIL VIJAY BHOSALE
BMC00079821 OMKAR SANJAY KHATKUL

264

BMC00013953 BAPURAO SHYAMSUNDAR GADLE

Open

265
266

BMC00033268 HARESH DHANRAJ KOLI


BMC00031786 SHITAL BHARAT JAGTAP

SBC
Open

267

BMC00050479 SHAILENDRA GAVARAM KHARAT

268
269

253
254
255
256
257

Women

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

16.8041
18.3957
12.0619
17.9747

251
252

SC
Open
Open
Open

MCQ
(out of 60)

39
37
45
38

250

PRADNYA MOHAN TAMBE


DIPAK VASUDEV RAKHONDE
MAYUR SHIVAJI NIKUM
VIJAY GANGARAM TODAKAR

Horizontal
Reservation

OBC

Women

41

17.4332

16.6667

75.0999

SC
Open

Women
Women

39
42

16.4948
13.2620

19.6000
19.8000

75.0948
75.0620

OBC

38

17.4332

19.6000

75.0332

Open
OBC
SC

38
41
37

18.5567
16.1856
18.6498

18.4667
17.8000
19.3333

75.0234
74.9856
74.9831

Open

46

14.6392

14.3333

74.9725

Open
OBC
SC
OBC
Open
Open

42
46
42
47
40
41

15.9358
10.3797
15.9794
9.8969
15.3608
15.2941

17.0000
18.5333
16.9333
18.0000
19.5333
18.6000

74.9358
74.9130
74.9127
74.8969
74.8941
74.8941

50

14.1237

10.7333

74.8570

44
42

12.9897
14.6524

17.8667
18.2000

74.8564
74.8524

SC

45

11.9786

17.8667

74.8453

BMC00016850 DEEPALI KALURAM BANGAR

OBC

39

17.8351

18.0000

74.8351

BMC00021231 SANDEEP VENKATI SHIRSETWAD

NT-B

38

18.5567

18.2667

74.8234

Women

Women

Women

Page 9 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

Educated
Unemploye
d

270

BMC00117682 PRADEEP SUBHASH MADKE

Open

271
272
273

BMC00050996 Tulshidas Navnath Gunthal


BMC00137204 KAPIL MADHAV HONRAO
BMC00054759 POONAM DILIP GHODE

Open
Open
Open

274

BMC00079946 KANCHAN RAJANKUMAR NAIK

275
276
277
278
279

BMC00031335
BMC00077257
BMC00124043
BMC00112678
BMC00030887

280

BMC00099195

281

BMC00024721

282

BMC00038897

283

BMC00105494

284
285
286

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

41

14.3460

19.4667

74.8127

Women

41
42
39

15.8763
12.9412
17.9381

17.9333
19.8667
17.8667

74.8096
74.8079
74.8048

Open

Women

41

15.2577

18.5333

74.7910

SC
Open
Open
Open
SC

Women

46
39
41
42
45

11.8557
17.0464
14.7679
12.8342
10.6329

16.9333
18.7333
19.0000
19.9333
19.1333

74.7890
74.7797
74.7679
74.7675
74.7662

43

11.7647

20.0000

74.7647

42

15.2941

17.4667

74.7608

OBC

41

16.1497

17.6000

74.7497

SC

44

14.8523

15.8667

74.7190

BMC00034837 GUNDAPPA VISHWANATH NIRNE

Open

49

14.4330

11.2667

74.6997

BMC00087254 SHRADDHA ANANT SHINDE


BMC00000921 DATTATRAYA SUBHASH ADE

Open
Open

36
38

18.8660
19.5876

19.8000
17.0667

74.6660
74.6543

39

18.0412

17.6000

74.6412

PALLAVI HOTKAR
DIPAK ASHOK BANALE
ANKUSH DAMODHAR SHINDE
PRANITA SATYAPPA ANAWAL
MILIND ASHINDRA GAWANDE
AJAYKUMAR BHARATRAO
LAGDIVE
SWATI ANKUSH KHOPE
SIDDHESH VISHWANATH
SONSURKAR
AMAR NAGNATH SONAVNE

Women

Open
SC

Women
Educated
Unemploye
d

287

BMC00075294 VISHAL DHARMA SALVE

288

Open

38

16.9072

19.7333

74.6405

Open

48

9.6907

16.9333

74.6240

290
291

BMC00029168 NAINA KAILAS NAIK


MAHAMADSAJEED SHAHANWAZ
BMC00115981
KHAN
BMC00090375 KULDEEP VINAYAK KULKARNI
BMC00076371 GANESH TULSHIRAM SARUK

Open
NT-D

42
44

12.6203
13.2489

20.0000
17.3333

74.6203
74.5822

292

BMC00032977 HASHAMSHA LIYAKATSHA FAKIR

Open

40

17.1134

17.4667

74.5801

293

BMC00025537 PRASHANT MADHAV GADKARI

Open

38

16.5775

20.0000

74.5775

294

BMC00079152

Open

37

17.8351

19.7333

74.5684

295

BMC00034039

Open

36

18.8235

19.7333

74.5568

296

BMC00084681

OBC

47

12.0856

15.4667

74.5523

297
298

BMC00033650
BMC00118350

41
38

15.4011
17.3196

18.1333
19.2000

74.5344
74.5196

289

PRIYADARSHINI MAHADEV
PHATAK
SHIVKUMAR GULAB RATHOD
BHIMASHANKAR TUKARAM
BAMNE
SHILPA ARJUN THAKUR
SARANG KISHOR RAUT

SC

Women

Open
OBC

Women

Page 10 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

OBC

37

17.9679

19.5333

74.5012

300
301

MANJUNATH SOMSHEKHAR
MANURE
BMC00111890 Bunty Rameshrao Kaware
BMC00029270 MINAL MADHUKAR SAKPAL

OBC
Open

37
38

18.5654
17.2165

18.9333
19.2667

74.4987
74.4832

302

BMC00040362 ANAND RAMKRISHNA GAWADE

Open

41

16.2887

17.1333

74.4220

303
304

BMC00015174 DIPALI SANTOSH JADHAV


BMC00113942 Murlidhar Prabhu Dome

Open
Open

41
43

14.3316
14.1237

19.0667
17.2667

74.3983
74.3904

305

BMC00013568 AJAY NARAYANRAO DESHPANDE

Open

38

17.1134

19.2667

74.3801

306
307
308
309

BMC00043299
BMC00104697
BMC00104923
BMC00004851

Open
Open
Open
OBC

41
37
40
46

13.8397
17.9679
17.2193
11.5464

19.5333
19.4000
17.1333
16.8000

74.3730
74.3679
74.3526
74.3464

310

BMC00035050

Open

46

10.2062

18.1333

74.3395

311
312
313
314
315

BMC00032732
BMC00012438
BMC00037287
BMC00117128
BMC00127865

SC
Open
Open
NT-B
Open

45
40
42
41
45

10.2674
15.4639
13.2620
15.9794
11.2371

19.0667
18.8667
19.0667
17.3333
18.0667

74.3341
74.3306
74.3287
74.3127
74.3038

316

BMC00014568 PARSHURAM SURYABHAN GANGE

Open

44

15.3608

14.9333

74.2941

317
318

BMC00043079 CHETAN ASHOK UMAK


BMC00006646 NILESH TUKARAM SALUNKE

OBC
NT-B

45
43

13.6898
16.1497

15.6000
15.1333

74.2898
74.2830

319

BMC00034215 JAGANNATH GHUGE SANTOSH

NT-D

42

16.4706

15.8000

74.2706

320
321

BMC00007982 KAILAS GIRJAJI RENGADE


BMC00031229 PRAKASH MAILARI NATIKAR

NT-C
Open

47
36

11.1340
18.3957

16.1333
19.8667

74.2673
74.2624

322

BMC00008623 KUNDALIK TULSHIRAM KAMBLE

SC

42

14.1176

18.1333

74.2509

323
324

BMC00118902 DEEPAK SURESH MAHAJAN


BMC00061118 HEMANT SHANKAR SWAMI
GEETA PANDURANG
BMC00024986
KORGAONKAR

OBC
OBC

37
40

18.2474
14.4385

19.0000
19.8000

74.2474
74.2385

36

18.2888

19.9333

74.2221

41

14.9485

18.2667

74.2152

39
45
37
40

16.5775
15.5080
17.4332
17.7540

18.6000
13.6667
19.7333
16.4000

74.1775
74.1747
74.1665
74.1540

299

325

BMC00039468

ARUN PANDITRAO SHINDE


Swati Suryakant Jadhav
ARCHANA ARUN PATIL
SONALI POPAT TUPE
MADHURI RAMCHANDRA
KHATATE
MAYUR BHASKAR AHIRE
RAHUL BIBISHAN RAUT
rahul jagannath deokar
CHETAN PRAKASH GAVALI
DEVIDAS VISHNU DAMALE

Open

326

BMC00045493 JITENDRA NARENDRA KURHADE

Open

327
328
329
330

BMC00060649
BMC00093401
BMC00040173
BMC00040805

OBC
OBC
OBC
NT-C

SHRADDHA JAYWANT PATIL


SADANAND PRALHAD YADAV
ROHIT DATTATRAYA PATIL
PRASAD ANIL THORAT

Women
Women

Educated
Unemploye
d

Women

Women

Page 11 of 214

Score
Sr.No. Application No.

331
332
333
334

Candidates Name

Category

ANITA DEVENDRA CHORMARE


DEEPALI VILAS NANAVARE
DEEPAK ASHOK SANGLE
VIJAYASHREE RUPESH KORI
MAHAMADAZAR NAIMODDIN
BMC00038232
SHAIKH

Open
SC
NT-D
NT-C

336

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

39
36
39
40

17.9381
18.4536
18.9691
16.3636

17.2000
19.6667
16.1333
17.7333

74.1381
74.1203
74.1024
74.0969

Open

38

17.0103

19.0667

74.0770

BMC00034674 PRERANA GAJANAN SONAWANE

Open

44

15.2577

14.8000

74.0577

337
338
339

BMC00011610 ABHIJIT VINAYAK PALVE


BMC00047537 NITIN KISANRAO BHANDARE
BMC00074498 DEVENDRA SHESHRAO PISE

NT-D
SBC
Open

44
46
45

14.0206
9.4845
12.4742

16.0000
18.5333
16.5333

74.0206
74.0178
74.0075

340

BMC00103446 SADASHIV RAMNATH HINGMIRE

Open

39

16.4706

18.5333

74.0039

341

BMC00026200 BALU FULSING CHAVAN

Open

41

13.9241

19.0667

73.9908

342

BMC00002958 BHAUSO SHIVAJI DHANAWADE

Open

43

12.6203

18.3333

73.9536

343
344

BMC00051792 PRASAD PRADEEP PAWAR


BMC00040607 ISHWAR LIMBAJI SHELAMKAR

OBC
Open

43
47

11.5508
10.4641

19.4000
16.4667

73.9508
73.9308

47

13.0481

13.8667

73.9148

37
38
42
38
42
37

17.2193
18.1435
13.6082
16.3918
15.2577
18.7629

19.6667
17.7333
18.2667
19.4667
16.6000
18.0667

73.8860
73.8768
73.8749
73.8585
73.8577
73.8296

335

BMC00133413
BMC00008519
BMC00038919
BMC00099045

Horizontal
Reservation

Women

Educated
Unemploye
d

345

BMC00093339 SANDEEP KISHANRAO PANCHAL

OBC

346
347
348
349
350
351

BMC00021481
BMC00017098
BMC00017475
BMC00030406
BMC00077962
BMC00091475

OBC
Open
Open
SC
Open
SBC

352

BMC00038537 SHIVPRASAD TUKARAM PAWAR

Open

49

10.2954

14.5333

73.8287

353
354
355
356
357
358
359

BMC00096051
BMC00016973
BMC00081721
BMC00014021
BMC00131932
BMC00058403
BMC00014807

Open
OBC
OBC
Open
OBC
ST
Open

47
38
39
37
41
38
41

10.1604
19.1561
15.8650
17.1123
16.0428
16.1497
14.9485

16.6667
16.6667
18.9333
19.6667
16.7333
19.6000
17.8000

73.8271
73.8228
73.7983
73.7790
73.7761
73.7497
73.7485

360

BMC00028873 BASWARAJ SHANKARRAO BHURE

46

11.8143

15.9333

73.7476

361

BMC00000321 nilesh devanand kamble

36

17.9381

19.8000

73.7381

35

18.9305

19.8000

73.7305

362

KIRAN NARAYAN PATIL


NAMDEO SANDU WADEKAR
SATISH RAOSAHEB HIWALE
SANKALP SHAMRAO GAJBE
Vidya Shankar Malusare
PRASHANT ARJUN ASMAR

SUSHIL MILINDRAO MAHAJAN


GOPAL DATTOPANT DAHIWAL
PRIYANKA ASHOK PATIL
Siddesh Sakharam Bhosale
AVINASH GULAB MAHAJAN
Sujata Ranu Bhangare
MAHESH MOHAN KALE

BMC00023766 AVINASH ANANT GUNDYE

Women

Women

Women

Open
SC
OBC

Educated
Unemploye
d

Page 12 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

363
364
365

BMC00054240 SAMPADA VIKAS BAGWE


BMC00027657 AMOL DINANATH KADAM
BMC00052084 ASHUTA AVINASH THALE

Open
Open
OBC

366

BMC00102160 MANOJ SHALIGRAM NANDURKAR

367

369

BMC00054179 SACHIN PARMESHWAR MORE


LALITKUMAR HIRAMAN
BMC00071448
DESHMUKH
BMC00027211 VINAYAK RAMDAS RAWLE

370

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

38
39
36

15.9794
17.2193
17.9381

19.7333
17.4667
19.7333

73.7127
73.6860
73.6714

OBC

41

16.4706

16.2000

73.6706

Open

36

17.8610

19.8000

73.6610

OBC

36

17.6471

20.0000

73.6471

Open

36

18.0749

19.5333

73.6082

BMC00037311 RAJRATNA JAGDISH KHOBRAGADE

SC

41

14.5992

18.0000

73.5992

371

BMC00031347 YATIN MANOHAR BHARSAT

ST

35

18.7166

19.8667

73.5833

372

BMC00032261 SATISH KAUTIKRAO TAKMOGHE

Open

44

11.3080

18.2667

73.5747

373

BMC00079301 NARENRDA RAMESH MARATHE

Open

40

13.6898

19.8667

73.5565

374

BMC00014534 MILIND KASHINATHA PARTOLE

OBC

36

18.0749

19.4667

73.5416

375

BMC00018275 MAHESH ANANDA PATIL

Open

51

8.7629

13.7333

73.4962

376

BMC00013058 DNYANDEO SHRIMANT CHAVAN

Open

35

18.8660

19.6000

73.4660

377

BMC00000836 NITEEN GORAKHRAO MANDLIK

Open

34

19.4652

20.0000

73.4652

378
379
380
381
382
383

BMC00017751
BMC00054523
BMC00026556
BMC00054654
BMC00086558
BMC00109948

Open
Open
Open
Open
Open
Open

37
37
38
37
41
36

17.3262
16.7914
15.7219
17.8351
14.0206
19.2784

19.1333
19.6667
19.7333
18.6000
18.4000
18.1333

73.4595
73.4581
73.4552
73.4351
73.4206
73.4117

384

BMC00024464 NILESH GORAKHANATH MAHAJAN

OBC

38

18.1443

17.2667

73.4110

385

BMC00056876

Open

38

18.0749

17.3333

73.4082

386
387
388
389
390
391
392
393
394

BMC00033496
BMC00052371
BMC00062810
BMC00078495
BMC00033003
BMC00130009
BMC00022708
BMC00021432
BMC00073237

41
37
46
36
41
43
46
40
39

17.5258
16.7914
10.7216
17.7215
13.7113
12.5773
11.4439
15.8289
15.9494

14.8667
19.6000
16.6667
19.6667
18.6667
17.8000
15.9333
17.5333
18.4000

73.3925
73.3914
73.3883
73.3882
73.3780
73.3773
73.3772
73.3622
73.3494

368

Suvarna Mahadeo Dahiphale


Tushar Prakash Kadam
VINOD NAMDEV SHINDE
PRATIBHA SUBHASHRAO KALE
VITTHAL NATHA TAKLE
NILESH RAJMAL UPADHYE

PRADEEP PUNAMCHAND
AGRAWAL
RAJASHRI GANPAT THOKAL
Ranjita Mahendra Warde
VITTHAL KAILAS SULTANE
Vrishali Shankar Sagare
RAHUL DEVRAO DONGARDIVE
SARIKA DASHRATH DHAVAN
SURESH BHAGWAN NAGRE
PRIYANKA DATTATRAY PATIL
PRABHAKAR KHANDU HANDE

Open
Open
Open
Open
SC
Open
Open
Open
NT-C

Women

Women

Women

Women

Women
Women
Women

Page 13 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

395
396
397

BMC00011189 NITISH DHONDIRAM RABADE


BMC00030383 SUMIT MOHAN PARDESHI
BMC00029787 SACHIN VITTHAL KHILARE

Open
Open
SC

41
37
43

14.9485
18.6598
12.7835

17.4000
17.6667
17.5333

73.3485
73.3265
73.3168

398

BMC00119969 KISHOR RAMKRISHNA BADGUJAR

OBC

41

12.8342

19.4667

73.3009

399
400
401

BMC00053171 PRAVIN JAYWANT LANKE


BMC00061656 SHWETA MARUTI MORE
BMC00013589 Pirsaheb Abbas Mulani

Open
Open
Open

47
38
38

10.6952
17.4227
17.7540

15.6000
17.8667
17.5333

73.2952
73.2894
73.2873

402

BMC00025988 RAM MAROTI WAGHILE

OBC

41

15.0802

17.2000

73.2802

403

BMC00064275 KHANDERAO MALASIDHA KALE

39

18.0749

16.2000

73.2749

404
405
406
407
408
409
410

BMC00036096
BMC00060308
BMC00022144
BMC00014825
BMC00022895
BMC00044734
BMC00008872

41
40
44
39
41
40
37

12.4742
15.9358
12.0619
16.3918
15.2577
15.5080
16.8984

19.8000
17.3333
17.2000
17.8667
17.0000
17.7333
19.3333

73.2742
73.2691
73.2619
73.2585
73.2577
73.2413
73.2317

411

BMC00055139

OBC

37

16.3636

19.8667

73.2303

412
413
414
415

BMC00057675
BMC00093818
BMC00119571
BMC00107353

Open
Open
Open
SC

38
43
35
41

15.4639
11.4439
18.9030
12.8342

19.7333
18.7333
19.2667
19.3333

73.1972
73.1772
73.1697
73.1675

416

BMC00034378 SWAPNALI RAVINDRA BHOGLE

Open

37

17.2193

18.9333

73.1526

417

BMC00054125 Sachin Parameshwar Darade

NT-D

38

15.6118

19.5333

73.1451

418

BMC00044543 AMOL SUBHASH AHER

OBC

36

18.6598

18.4667

73.1265

419
420

BMC00037271 AJIT KALURAM VISHE


BMC00049532 GANESH MOKINDA WAGH

OBC
Open

40
38

15.7219
15.7219

17.4000
19.4000

73.1219
73.1219

421

BMC00012149 AASMA ABDUL RAHEMAN SHAIKH

Open

36

17.4332

19.6667

73.0999

422
423
424
425
426
427
428

BMC00054926
BMC00037710
BMC00051854
BMC00013739
BMC00016530
BMC00001701
BMC00113197

Open
Open
OBC
Open
OBC
Open
Open

43
36
38
42
35
40
40

10.6186
19.0722
17.7320
13.1959
18.4536
14.1176
13.5829

19.4667
18.0000
17.3333
17.8667
19.6000
18.9333
19.4667

73.0853
73.0722
73.0653
73.0626
73.0536
73.0509
73.0496

SC

SNEHA VASANT RAWOOL


archana vinod salunkhe
NAVNATH ROHIDAS RATHOD
GAJANAN SUBHASH PATIL
Devyani Abhijit Deolikar
VIJAY SHRAWAN KOKANE
sanskruti ravindra londhe
SIVAKUMAR MALIKARJUN
MATHPATI
RAJESH MUKUND YERALKAR
MANDAR BHIKAJI DANDEKAR
CHAND MAHIBUB SHAIKH
Sunil Shamrao More

VINOD VISHNU INGALE


Amol Rangnath Katore
GOPAL KAUTIK PATIL
Prachi Girish Ghag
SEEMA NIVRUTTI SHINDE
MACCHINDRA MAROTI MORE
ALKA GORAKH JADHAV

Educated
Unemploye
d

Open
Open
Open
OBC
Open
SC
SC

Women

Handicap
Women

Project
Affected

Women

Women
Women

Page 14 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

429

BMC00092081 RANJEET GANESHRAO JADHAV

Open

39

14.4385

19.6000

73.0385

430
431
432
433
434
435
436
437
438

BMC00097226
BMC00058745
BMC00027942
BMC00140427
BMC00005190
BMC00001228
BMC00060709
BMC00010233
BMC00119759

Open
SC
Open
OBC
OBC
Open
Open
OBC
Open

40
41
43
43
39
38
40
41
39

13.9037
15.3608
11.0160
11.1230
18.1818
16.9072
13.5052
13.3690
14.4304

19.1333
16.6667
19.0000
18.8667
15.8000
18.0667
19.4667
18.6000
19.5333

73.0370
73.0275
73.0160
72.9897
72.9818
72.9739
72.9719
72.9690
72.9637

439

BMC00036364

44

12.4064

16.5333

72.9397

440
441

BMC00010050
BMC00046027

37
40

16.4706
12.9897

19.4667
19.9333

72.9373
72.9230

442

BMC00046054

SC

34

19.1753

19.7333

72.9086

443
444
445
446
447
448
449

BMC00050994
BMC00134423
BMC00034081
BMC00025395
BMC00007095
BMC00025632
BMC00009508

Open
Open
Open
OBC
SC
Open
Open

44
44
47
36
43
42
35

14.0206
13.4177
11.5508
17.2152
14.7423
12.4051
17.9381

14.8667
15.4667
14.3333
19.6667
15.1333
18.4667
19.9333

72.8873
72.8844
72.8841
72.8819
72.8756
72.8718
72.8714

450

BMC00121515

OBC

35

19.3814

18.4667

72.8481

451

BMC00002451 PRASAD PRAKASH SAIGAONKAR

SC

37

15.9794

19.8667

72.8461

452
453
454

BMC00001286 AKSHAY ARJUN SHINDE


BMC00051284 SANDESH ASHOK PHARDE
BMC00054925 HARSHADA MANIK MORE

OBC
OBC
NT-B

Women

42
45
38

11.4433
15.5670
16.3636

19.4000
12.2667
18.4667

72.8433
72.8337
72.8303

455

BMC00033121 JAYASHRI JIBHAU SURYAVANSHI

Open

Women

41

11.9588

19.8667

72.8255

456
457
458

BMC00023157 YOGESH SUBHASH MHASKE


BMC00032699 PRAKASH BALIRAM SARWADE
BMC00052584 SUSHANT VIJAY BORADE

Open
SC
SC

34
34
42

19.0717
18.9305
14.3299

19.7333
19.8667
16.4667

72.8050
72.7972
72.7966

459

BMC00009058 PRAVIN PANDURANG NAWALE

OBC

36

17.5258

19.2667

72.7925

460

BMC00102173 NARENDRA MANIK BARGE

Open

35

18.2474

19.5333

72.7807

461

BMC00073509 NAGNATH MUNDKAR MUNDKAR

Open

41

15.2941

16.4667

72.7608

SHRIRAM RAJENDRA BHOSALE


VARSHA BHARAT SADAFULE
GANESH MANJERAO CHALGE
PRANAV SANJAY PATIL
RAHUL RAMESH PATIL
JACINTA ALEN LOPES
FARUKH APPALAL BORGAON
NAGNATH SHANKAR KALGE
RAHUL RAMRAO PAWAR
HANMANT DIGAMBARRAO
BRAMHAKAR
SAYALI SACHIN TATKARE
VIVEK SHANKAR MIRGULE
DEEPAK ANANDRAO
GHONSHETWAD
PAVAN RAMKRISHNA KOLHE
ANIL SHRAVAN RATHOD
ANIL SANTOSH HARAL
KIRAN ADHAR CHAUDHARI
SIDDHARTH ASHOK NIKALJE
SAYALEE HEMANT KADAM
Mastan Tajumiya Sayyad
PANDHARINATH CHANDRAKANT
BHERE

Women

OBC
Open
OBC

Women

Page 15 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

462

BMC00032336 PRADEEP BALASAHEB KARANJULE

463

BMC00040032 PRAVIN AMBADASRAO TAYADE

464
465

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

Open

42

12.0856

18.6667

72.7523

SC

39

15.0802

18.6667

72.7469

BMC00062715 RAHUL ASHOK SANGLE


BMC00104593 SANJAY BALASAHEB KHOLE

NT-D
OBC

42
42

14.0107
13.4759

16.7333
17.2667

72.7440
72.7426

466

BMC00061530 UPENDRA ARVIND KUDALKAR

Open

37

17.4684

18.2667

72.7351

467
468
469

BMC00037599 RUPALI JAYDEEP MOHITE


BMC00039704 Supriya Ramesh Yashwantrao
BMC00102014 AMOL SUDHAKAR MAHALE

Open
Open
OBC

39
39
38

16.5979
16.3918
16.3918

17.1333
17.3333
18.3333

72.7312
72.7251
72.7251

39

16.0428

17.6667

72.7095

Educated
Unemploye
d

470

BMC00138344 SAGAR TANAJI TRIMBAKE

471

BMC00052393 UMESH RAMCHANDRA GAWALI

Open

36

18.5567

18.1333

72.6900

472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484

BMC00034384
BMC00125204
BMC00042867
BMC00058987
BMC00093241
BMC00002257
BMC00044818
BMC00046186
BMC00033045
BMC00025834
BMC00134633
BMC00024413
BMC00084770

Open
Open
Open
Open
OBC
OBC
Open
Open
Open
Open
OBC
Open
NT-C

39
40
36
39
40
40
41
40
37
36
38
39
44

13.8144
13.0802
17.0103
17.5258
17.3196
13.5829
11.9786
13.9037
16.8984
18.2278
15.6150
15.0802
9.9465

19.8667
19.6000
19.6667
16.1333
15.3333
19.0667
19.6667
18.7333
18.7333
18.4000
19.0000
18.5333
18.6667

72.6811
72.6802
72.6770
72.6591
72.6529
72.6496
72.6453
72.6370
72.6317
72.6278
72.6150
72.6135
72.6132

485

BMC00050712 Nivedita Abhishek Kawathekar

Open

Women

36

18.1435

18.4667

72.6102

486
487

BMC00021679 PADMINI VASANTRAO MORE


BMC00117496 SWATI SUNIL JANGALE

Open
Open

Women

47
37

11.1392
16.4706

14.4667
19.1333

72.6059
72.6039

488

BMC00073244 KIRAN RAGHUNATH GONDHALI

OBC

41

12.9958

18.6000

72.5958

489
490

BMC00068379 VIJAYA PANDURANG PATIL


BMC00046614 SANGEETA TUKARAM KHARAT
SIDDESHWAR GOVINDRAO
BMC00064390
WANDRE
BMC00095262 BHARATI PRAKASH AWASTHI
BMC00024238 DEEPAK JALINDAR THUBE

NT-C
SC

40
48

12.7273
9.5876

19.8667
15.0000

72.5940
72.5876

49

10.1031

13.4667

72.5698

36
45

18.9691
13.3690

17.6000
14.2000

72.5691
72.5690

491
492
493

SACHIN BHARAT PATIL


UMESH KAILAS RANE
GAYATRI SACHIN NALAWADE
AJINKYA RAMESH MATE
MANISHA VASANTRAO SOGE
KETAN KRISHNA DHAVLE
SEEMA DADASAHEB MANE
GANESH ANNASAHEB GORDE
MANJIRI ARVIND SAWANT
LAXMI BALAJI JAWALE
RAHUL RAMESH ROKADE
PRIYANKA MOHAN JOSHI
AJIT MARUTI PATIL

SC

Educated
Unemploye
d
Women
Women

Women

Women
Women

Open
Open
OBC

Women

Page 16 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

Open

Women

496
497
498
499
500

BMC00061250 NILIMA YASHWANT GHADGE


UDAYCHANDRA VITTHALRAO
BMC00038662
DABHADE
BMC00055445 ANIL PRAKASH BORSE
BMC00117920 GANESH KESHAV KEDAR
BMC00072811 YUVRAJ PANDHARINATH MALI
BMC00069615 BHAIRVNATH BHIMA MHASKE
BMC00001041 Suvarna Maruti Madage

501

BMC00064076 SUKHADA YASHWANT PALSULE

502

Sr.No. Application No.

494

Candidates Name

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

38

15.3587

19.2000

72.5587

Open

35

19.6907

17.8667

72.5574

OBC
NT-D
OBC
OBC
ST

36
37
37
34
35

17.5527
17.5401
17.5401
18.7166
18.1818

19.0000
18.0000
18.0000
19.8000
19.3333

72.5527
72.5401
72.5401
72.5166
72.5151

Open

35

17.6471

19.8667

72.5138

BMC00124312 AJIT APPARAO PATIL

Open

37

16.4948

19.0000

72.4948

503

BMC00105393 RAJENDRA NAVNATH MARAL

Open

41

12.4051

19.0667

72.4718

504

BMC00035680 GAURAV PRADIP VEKHANDE

Open

33

19.5876

19.8667

72.4543

505

BMC00000670 KASHINATH WANKHEDE AARTI

Women

37

15.7732

19.6667

72.4399

506
507
508
509
510
511
512
513
514

BMC00129802
BMC00009194
BMC00073873
BMC00039979
BMC00044175
BMC00090313
BMC00087857
BMC00008871
BMC00085231

Women

43
38
45
37
39
37
40
38
36

11.2299
16.6845
12.6804
15.8763
15.6701
15.9358
12.9958
16.7932
16.7914

18.2000
17.7333
14.7333
19.5333
17.7333
19.4667
19.4000
17.6000
19.6000

72.4299
72.4178
72.4137
72.4096
72.4034
72.4025
72.3958
72.3932
72.3914

495

SC

Women

Project
Affected

EKNATH RAOSAHEB PATIL


KAVITA RAHUL WAGH
RAHUL DILIPRAO JAWANJAL
CHETAN BRAMHAJI GAONKAR
SAYALI BALIRAM OMBASE
GOVINDA DINKAR BHOYTE
ASHWINI HARESHWAR PATIL
MACHINDRA RANGRAO PATIL
Hemangi Prakash Kale
SAMRUDHI HARISHCHANDRA
BMC00008305
PATIL

OBC
Open
OBC
Open
Open
OBC
SBC
OBC
SC
Open

36

16.7914

19.6000

72.3914

516

BMC00017901 Sachin Siddheshwar Sonawane

SC

38

14.7594

19.6000

72.3594

517

BMC00127229 DEVENDRA JANKIRAM PATIL

Open

35

17.7540

19.6000

72.3540

518

BMC00100680 SWAPNIL SHAHAJI PHULSUNDAR

OBC

36

17.9381

18.4000

72.3381

519
520
521

BMC00060372 MAYUR SHANKAR SUSAR


BMC00037653 RAHUL SAHEBRAO GANGODE
BMC00044538 TEJASHREE SURYAKANT SALVI
NANDAKISHOR GULABRAO
BMC00074766
GAIKWAD
BMC00035069 MANGAL DHARMA BHAWARI
BMC00081001 RAHUL AMARSING RAJPUT
BMC00003098 AVINASH BAPURAO PAGAR
BMC00012315 SWAPNIL DILIP CHAUDHARI
BMC00039613 POURNIMA HARSHAD GUJARE

NT-C
ST
OBC

44
36
38

9.5359
18.7166
15.7732

18.8000
17.6000
18.5333

72.3359
72.3166
72.3065

37

16.3636

18.9333

72.2969

37
34
41
40
41

16.3636
18.5567
12.7426
12.5134
11.4433

18.9333
19.7333
18.5333
19.7333
19.8000

72.2969
72.2900
72.2759
72.2467
72.2433

515

522
523
524
525
526
527

Women
Women

Women

OBC
ST
Open
OBC
Open
Open

Women

Women

Page 17 of 214

Score
Sr.No. Application No.

528
529
530

Candidates Name

Category

Open
SC
OBC

532

BMC00023276 JYOTI DASHARATH GURAV


BMC00069484 ADITYA INDRAJIT SALVE
BMC00104119 REKHABAI RAM KALE
KIRAN CHANDRAKANT
BMC00082050
VHASADODDI
BMC00027789 ASHWIN RAMESH KOTHALE

533

BMC00136316 SACHIN SHAMRAO SARAK

NT-C

534

BMC00055960

535

Horizontal
Reservation

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

46
37
34

9.1753
18.0412
18.5027

17.0667
17.2000
19.7333

72.2420
72.2412
72.2360

Open

37

15.2941

19.9333

72.2274

OBC

34

18.3505

19.8667

72.2172

41

16.1497

15.0667

72.2164

Open

43

10.4813

18.7333

72.2146

BMC00032546 TANAJI DNYANESHWAR KOLEKAR

NT-C

38

14.5455

19.6667

72.2122

536

BMC00012318 SACHIN WALMIK NILE

Open

34

18.6096

19.6000

72.2096

537

BMC00012227 MANASI MADHUKAR SUGDARE

Open

42

12.4742

17.7333

72.2075

538

BMC00023042 Charushila Jayprakash Wadekar

OBC

42

10.2674

19.9333

72.2007

539

BMC00035126 GURUNATH BABU RATHOD

Open

40

13.3333

18.8667

72.2000

540

BMC00113743 GHANSHYAM RAOSAHEB MANE

Open

40

16.7914

15.4000

72.1914

541
542
543
544
545
546

BMC00088517
BMC00081633
BMC00006979
BMC00068523
BMC00026596
BMC00028026

Open
SC
Open
Open
Open
Open

42
42
38
40
36
37

12.8342
15.5670
17.4332
14.4330
18.2888
15.6150

17.3333
14.6000
16.7333
17.7333
17.8667
19.5333

72.1675
72.1670
72.1665
72.1663
72.1555
72.1483

547

BMC00062623 ARCHANA DHONDIRAM GHADGE

36

18.1443

18.0000

72.1443

548

BMC00029223

OBC

37

15.8763

19.2667

72.1430

549

BMC00004419

OBC

43

13.3333

15.8000

72.1333

550
551
552
553
554
555
556
557
558

BMC00040504
BMC00132068
BMC00066884
BMC00118943
BMC00091124
BMC00035295
BMC00100267
BMC00023685
BMC00073816

OBC
OBC
SC
NT-C
SC
Open
Open
OBC
Open

39
35
33
44
36
44
35
38
36

13.7968
18.0591
19.1753
9.1753
18.0412
12.5738
17.8351
15.5670
16.9620

19.3333
19.0667
19.9333
18.9333
18.0667
15.5333
19.2667
18.5333
19.1333

72.1301
72.1258
72.1086
72.1086
72.1079
72.1071
72.1018
72.1003
72.0953

531

SUHAS PRABHAKARRAO
RAKSHASBHUWANKAR

SHAFIK MAHEBUB SHAIKH


AMBADAS CHINDHU AVHAD
MEGHA HARI SHEJVAL
PRAJAKTA MADHUKAR RAUT
Tejaskumar Balajirao Halde
AMOL ASHOK NALWADE

DEWANAND SUDHAKAR
DESHMUKH
MUKESH ARUNRAO
GADEGAONKAR
VAIBHAV KUMAR MAID
MEENA TUKARAM KALAMKAR
AKASH BARKU JADHAV
Nilesh Uttam Bhand
VARSHA SANJAY PALANDE
INDRAJEET DIGAMBAR SIRSAT
ASHWINI ANANDRAO KOKATE
SHAILESH SHRIDHAR GURAV
GANESH DIGAMBAR SHINDE

Open

Women

MCQ
(out of 60)

Women

Sportsman

Women

Women

Women

Handicap

Women

Page 18 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

Women

559

BMC00064059 MOHINI MANOHARRAO LANDGE

Open

560

BMC00015167 NITIN PANDURANG PATIL

561

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

45

10.6952

16.4000

72.0952

OBC

34

18.5567

19.5333

72.0900

BMC00001322 BINDIYA YASHWANT SALUNKHE

Open

34

18.3957

19.6667

72.0624

562

BMC00123022 NAGNATH MARUTI SHINDE

Open

41

11.6578

19.4000

72.0578

563

BMC00001048 SUNIL PANDURANG SATPUTE

Open

39

15.1899

17.8667

72.0566

564

BMC00040253 ANUJA CHANDRASHEKHAR VIPAT

Open

43

12.9897

16.0667

72.0564

565
566
567
568
569
570

BMC00039803
BMC00117937
BMC00002178
BMC00114938
BMC00121173
BMC00023369

OBC
Open
OBC
Open
SC
Open

34
39
35
41
40
37

18.2474
15.6962
18.5567
12.9412
12.4064
16.5979

19.8000
17.3333
18.4667
18.0667
19.6000
18.4000

72.0474
72.0295
72.0234
72.0079
72.0064
71.9979

571

BMC00079368 ASHOK CHANDRAKANT ZAGADE

OBC

39

14.6524

18.3333

71.9857

572
573
574
575
576
577
578
579
580
581

BMC00114620
BMC00061397
BMC00002075
BMC00125076
BMC00029825
BMC00026271
BMC00102892
BMC00074623
BMC00104663
BMC00029435

KALYANRAO DILIP PANTHARE


SWAPNIL DEELIP DESALE
PREETAM VISHNU RAUT
YOGESH SADASHIV GAONKAR
DIPAK ASHOK AARAKH
KANTILAL ROHIDAS PAWAR
GANESH AHELAJI GAWARE
KHAYUM KADAR SHEKH
Rohan Arun Walavalkar
DILIP KABIRCHAND TATU
PURUSHOTTAM
BMC00054107
NARENDRAKUMAR NAGPURE

Open
OBC
SC
Open
SC
Open
Open
Open
Open
Open

34
41
33
33
35
40
35
40
41
44

19.2513
12.7835
19.1753
19.0374
17.2193
12.6804
17.5258
14.1237
12.9897
10.5882

18.7333
18.2000
19.8000
19.9333
19.7333
19.2667
19.4000
17.8000
17.9333
17.3333

71.9846
71.9835
71.9753
71.9707
71.9526
71.9471
71.9258
71.9237
71.9230
71.9215

OBC

Handicap

35

18.1818

18.7333

71.9151

583

BMC00077746 ADHIR MANOHAR INDULKAR

Open

Sportsman

39

13.5052

19.4000

71.9052

584

BMC00093500 MAYUR SHIVRAM MIRE


PANDURANG ABHIMANYU
BMC00021077
HUKIRE
BMC00010021 LINA GANESH DABHADE
BMC00026870 AMOL SUBHASH SANAP
BMC00055678 RAM BALAJI PICHKEWAR
BMC00046604 SANDIPAN NARHARI GITTE
BMC00060911 PANKAJ SUBHASH WANKHEDE
BMC00075239 RAJESH DATTATRAY SHINDE

VJ-A

37

18.9691

15.9333

71.9024

Open

36

17.2193

18.6667

71.8860

39
39
33
41
38
44

15.6150
15.8763
19.0722
12.7273
14.2246
9.6907

17.2667
17.0000
19.8000
18.1333
19.6000
18.1333

71.8817
71.8763
71.8722
71.8606
71.8246
71.8240

582

585
586
587
588
589
590
591

DILIP GANPAT PATIL


PRAVIN VASANT JADHAV
AMIT AVINASH SHINDE
KISHOR BABASAHEB PATKAL
NILESH GOVIND GAIKWAD
DATTATRAY TUKARAM DHOLE

OBC
NT-D
SBC
Open
OBC
Open

Project
Affected
Women

Women

Page 19 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

592

BMC00060751 KAILAS MURLIDHAR KATKALKAR

OBC

39

15.9494

16.8667

71.8161

593

BMC00085622 VILAS PANDHARINATH ASWAR

OBC

43

11.0160

17.8000

71.8160

594

BMC00118937 AMIT SANJAY JADHAV


sandeshkumar namdeorao
BMC00017032
badgujar
BMC00081805 VINOD BHAURAO MHASKE
BMC00077695 GANESH MADHUKAR RAUT

Open

34

18.1443

19.6667

71.8110

OBC

41

14.8663

15.9333

71.7996

SC
OBC

34
36

17.8610
17.3262

19.9333
18.4667

71.7943
71.7929

41

12.5773

18.2000

71.7773

595
596
597
598

BMC00014282 SACHIN ANAND GAIKWAD

599

Open

43

9.3048

19.4667

71.7715

Open

34

18.1443

19.6000

71.7443

601
602

BMC00021537 GAJANAN SAHEBRAO MORE


AVINASH MADHUKARRAO
BMC00011772
KALYANKAR
BMC00116957 KAILASH NAGO CHAUDHARI
BMC00000197 BASAVRAJ SURESH KURLE

OBC
Open

39
35

12.9897
18.4536

19.7333
18.2667

71.7230
71.7203

603

BMC00053952 ANKUSH GAHININATH DAMALE

NT-D

45

11.9831

14.7333

71.7164

604

BMC00006073 ROHIT SANDESH VARTAK

OBC

39

13.0481

19.6667

71.7148

605

BMC00069268 SANJAY VISHWANATH VINKARE

SC

35

18.2474

18.4667

71.7141

606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624

BMC00126885
BMC00089803
BMC00074315
BMC00030129
BMC00065710
BMC00062743
BMC00077919
BMC00005346
BMC00034910
BMC00037093
BMC00036986
BMC00011264
BMC00101716
BMC00126613
BMC00106349
BMC00077492
BMC00012866
BMC00018751
BMC00092888

34
35
37
42
35
40
38
42
40
38
45
40
33
37
42
40
33
35
39

17.8351
17.7540
16.2869
11.7526
16.6845
16.1497
15.6150
12.4742
12.4051
14.1176
11.0309
14.4304
18.7629
14.7594
12.1519
12.1519
18.8660
17.1308
12.9958

19.8667
18.9333
18.4000
17.9333
20.0000
15.5333
18.0667
17.2000
19.2667
19.5333
15.6000
17.2000
19.8667
19.8667
17.4667
19.4667
19.7333
19.4667
19.6000

71.7018
71.6873
71.6869
71.6859
71.6845
71.6830
71.6817
71.6742
71.6718
71.6509
71.6309
71.6304
71.6296
71.6261
71.6186
71.6186
71.5993
71.5975
71.5958

600

AJINKYA ASHOK GAIKWAD


Vrushali Vilas Rathod
HARSHAL KESHAORAO HETE
Suvarna Sopan Lande
VIJAY JIJABRAO MANDALE
RUJUTA PRAKASH BELEKAR
SUPRIYA BHIKAJI KASEKAR
VISHAL ARUN JADHAV
SWAPNIL RANGANATH HARDE
AMOL BALASAHEB GAWALI
MINAKSHI SHIVAJI SURWASE
PRASHANT RAMESH AKOTKAR
NASRIN KADIR MULLA
Sandip Anant Dhanke
VIKAS BABURAO INGALE
PRATISH YASHWANT SHINDE
PRAJAKTA PREMNATH KATOR
NILIMA YASHWANT GAIKAR
IRFAN BABA SAYYAD

SC

Educated
Unemploye
d

Open
Open
OBC
Open
OBC
OBC
Open
Open
Open
Open
SC
OBC
OBC
OBC
OBC
SC
Open
ST
OBC

Project
Affected

Women

Women

Women
Handicap

Women

Page 20 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

Sportsman

625

BMC00107672 SACHIN SOPANRAO FALKE

OBC

626
627
628
629
630
631
632

BMC00109771
BMC00126363
BMC00138587
BMC00018394
BMC00057906
BMC00012963
BMC00056788

Open
SC
Open
OBC
SC
OBC
Open

633

BMC00083451 CHANDRAKANT SHIVAJI KEDAR

Open

634
635
636
637
638

BMC00048800
BMC00083152
BMC00134515
BMC00002689
BMC00026752

OBC
SC
OBC
Open
OBC

639

BMC00103210 ANKUSH RAMCHANDRA BORADE

640
641
642
643
644
645
646
647
648

BMC00087847
BMC00030747
BMC00098859
BMC00058649
BMC00114527
BMC00134624
BMC00074946
BMC00079287
BMC00080725

649

BMC00117753 AMOL GANESHRAO CHAUDHARI

650

BMC00077620 Anushka Ajit Tondwalkar

651

BMC00041126 PRAVIN BALKRISHNA ABHANG

652
653

BMC00123651 ARCHANA MARUTI PATIL


BMC00044062 DARSHANA PRAKASH SUD

Open
OBC

654

BMC00080799 DNYANESHWAR MOHAN RATHOD

Open

DEEPAK SUDHAKAR SHIRSAT


SACHIN NAGORAO TAKSANDE
SARDAR MUKTAR SHAIKH
PRAVIN RAMESH GAIKWAD
VIDYA BABAN JADHAV
GANESH SUKHADEV KHETRE
KIRAN LAXMAN MULEY

SHARAD CHANDRAKANT MALI


JYOTI SANJAY PARAD
AFROJ MANNAN SHAIKH
Snehal Nitin Darvatkar
BHAGYASHRI VASANT DESALE

ANIL ANNA PARDHI


FULAJI CHANDIPAN KOLPE
KHUSHAL DONGAR SALVE
Ankush Prakash Savadekar
PRIYANKA SHANKAR GHADGE
SUREKHA BHIKANRAO BUDGE
NIVRUTI VITHAL PATIL
KESHAV YOGAJI DHANGARE
PAWAN MANIK CHAVAN

655

BMC00018577 SACHIN GOPALRAO BHARNE

656

BMC00056642 DEEPAK RAJU PHODKAR

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

35

18.4536

18.1333

71.5869

35
42
35
34
36
37
37

17.1134
10.3797
18.5027
17.6289
17.4227
16.1497
17.2152

19.4667
19.2000
18.0667
19.9333
18.1333
18.4000
17.3333

71.5801
71.5797
71.5694
71.5622
71.5560
71.5497
71.5485

36

16.8776

18.6667

71.5443

35
38
36
33
39

17.0103
15.4639
16.7932
18.9873
13.0481

19.5333
18.0667
18.7333
19.5333
19.4667

71.5436
71.5306
71.5265
71.5206
71.5148

SC

35

17.1123

19.4000

71.5123

ST
Open
OBC
OBC
SC
SC
OBC
Open
NT-B

42
41
37
37
41
35
41
44
37

13.2990
11.2299
16.4948
14.7423
14.7423
18.0749
10.9091
12.3711
16.4948

16.2000
19.2667
18.0000
19.7333
15.7333
18.4000
19.5333
15.0667
17.9333

71.4990
71.4966
71.4948
71.4756
71.4756
71.4749
71.4424
71.4378
71.4281

OBC

44

12.8866

14.5333

71.4199

OBC

40

12.0856

19.3333

71.4189

SC

37

15.4011

19.0000

71.4011

41
43

11.1340
13.3333

19.2667
15.0667

71.4007
71.4000

35

16.5775

19.8000

71.3775

39

16.0428

16.3333

71.3761

40

12.8342

18.5333

71.3675

SC

OBC

Women

Women

Women

Women

Women

Educated
Unemploye
d
Educated
Unemploye
d

Page 21 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

657
658
659
660

BMC00058678
BMC00024296
BMC00011211
BMC00049442

661

BMC00029049 NAMDEV GANESHRAO SHINDE

662
663

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

16.4948
14.7594
12.0856
15.0802

19.8667
18.6000
17.2667
18.2667

71.3615
71.3594
71.3523
71.3469

Open

42

13.4759

15.8667

71.3426

BMC00072893 ARVIND SHIVRAM KADAM


BMC00135692 neelam pralhad patil

SC
OBC

37
36

15.6701
15.9358

18.6667
19.4000

71.3368
71.3358

664

BMC00101463 DNYANESHWAR KANHU LEHANE

Open

36

17.4684

17.8667

71.3351

665
666

BMC00122178 neha arun bhoir


BMC00008835 RAJESH SAHEBRAO PAWAR

Open
SC

45
39

10.0000
14.1237

16.3333
18.2000

71.3333
71.3237

667

BMC00022786 SHYAM CHARANDAS GAJBHIYE

SC

40

15.1899

16.1333

71.3232

668
669
670
671
672
673
674
675

BMC00039350
BMC00035887
BMC00027491
BMC00056458
BMC00132488
BMC00064169
BMC00004731
BMC00049557

Open
OBC
Open
Open
OBC
Open
SC
OBC

44
38
35
35
38
41
33
38

15.0515
16.1181
17.2193
17.2193
16.6845
12.4064
18.7342
14.8663

12.2667
17.2000
19.0667
19.0667
16.6000
17.8667
19.5333
18.4000

71.3182
71.3181
71.2860
71.2860
71.2845
71.2731
71.2675
71.2663

676

BMC00124758 TATYARAO RAMBHAU BHAGAT

37

17.7215

16.5333

71.2548

677

BMC00089091 ASHWINI PRAMOD KOTHAWADE

OBC

Women

38

16.1856

17.0667

71.2523

678
679
680
681
682
683
684
685

BMC00075643
BMC00018074
BMC00108651
BMC00008109
BMC00034180
BMC00048897
BMC00098429
BMC00084530

Open
Open
OBC
Open
OBC
OBC
Open
Open

Women

34
35
41
37
40
44
35
39

18.1818
18.0412
13.5052
15.8289
11.9588
10.8247
17.5527
13.4759

19.0667
18.2000
16.7333
18.4000
19.2667
16.4000
18.6667
18.7333

71.2485
71.2412
71.2385
71.2289
71.2255
71.2247
71.2194
71.2092

Open

46

12.2680

12.9333

71.2013

687

MANIK YESHWANT PRABHU


Darshana Suresh Favade
SAMIDHA SACHIN GORLE
KHUSHAL GULAB RAJAPUT
AMOL ANIL YEOLE
SANDIP ARUN GAWALE
GANESH BABURAO DHAVALE
MANISHA PRAKASH JANGALE
BALASAHEB KAKASAHEB
BMC00066938
THOMBRE
BMC00056165 ULHAS RAJARAM MANE

Open

33

18.6598

19.5333

71.1931

688

BMC00058705 NUTAN RAMCHANDRA THAKARE

OBC

Women

43

13.5829

14.6000

71.1829

689
690
691

BMC00113852 DHANANJAY LAXMAN JAGTAP


BMC00082923 Ujwala Vinod Deshmukh
BMC00032200 SATISH EAKANATH TEMBARE

Open
Open
OBC

Handicap

47
33
36

9.3814
18.2474
15.7806

14.8000
19.9333
19.4000

71.1814
71.1807
71.1806

ASHISH MANOHAR KHAIR


AMOL CHHAGAN RINDHE
SATISH MURLIDHAR LANDAGE
RANI SHIVANAND KORNULE
SHANKAR BULBULE SUSHANT
VISHAL RAJARAM MANE
MANOJ RATAN AHER
Sushil Dashrath Padwal

Open
OBC
Open
SC

Horizontal
Reservation

35
38
42
38

686

YOGESH PRADIP BABAR


MAHENDRA JAITU ISAME
DHANAJI SHIVAJI PAUL
SUNITA NITIN DOIPHODE

Category

Women

Women

Women

SC

Page 22 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

OBC

Women

692

BMC00030051 SHWETA RAMAKANT SHEREKAR

693

BMC00132865 RUCHIRA RAHUL PAWAR

694

BMC00127034 AMIT PANDURANG BARGODE

OBC

695

BMC00094827 KIRAN SHRIPATI PATIL

OBC

696

BMC00054555 NEETU CHAITRAM DONGRE

697

BMC00103700 VISHAL GANESHRAO MEHARE

698

BMC00083128

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

38

15.5080

17.6667

71.1747

34

19.0374

18.1333

71.1707

36

15.8289

19.3333

71.1622

42

11.5464

17.6000

71.1464

42

11.1340

18.0000

71.1340

38

14.8663

18.2667

71.1330

Open

35

16.5979

19.5333

71.1312

OBC
Open
OBC

37
38
33

16.7932
17.2193
18.3505

17.3333
15.8667
19.7333

71.1265
71.0860
71.0838

44

11.0160

16.0667

71.0827

SC

SC
OBC

Educated
Unemploye
d
Project
Affected
Women
Educated
Unemploye
d

699
700
701

NIYAMATBASHA JANGBAHADUR
CHAUDHARI
BMC00084572 NILESH VIJAY PANDIT
BMC00105296 JYOTI DILIP GAIKWAD
BMC00122696 TUSHAR SURESH PAWAR

702

BMC00088709 ERAPHANA ALIMODDIN SHAIKH

Open

703

BMC00007494 Rohit Raghunath Pawar

Open

34

18.4810

18.6000

71.0810

704

BMC00052456 SHANKAR GANGADHAR DUMANE

OBC

42

12.1925

16.8667

71.0592

705

BMC00090354 CHETAN RAVINDRA MALVE

OBC

41

11.1230

18.9333

71.0563

706
707
708
709
710

BMC00037992
BMC00026166
BMC00007245
BMC00034389
BMC00063806

OBC
OBC
OBC
OBC
Open

37
39
34
37
39

14.1176
14.1176
19.3814
15.7732
12.3711

19.9333
17.9333
17.6667
18.2667
19.6667

71.0509
71.0509
71.0481
71.0399
71.0378

711

BMC00052929 AKSHAY PRAKASHRAO GADEKAR

OBC

45

8.1013

17.9333

71.0346

712
713
714
715
716
717
718
719
720
721

BMC00028744
BMC00027835
BMC00137855
BMC00058391
BMC00125941
BMC00007713
BMC00079525
BMC00007590
BMC00032351
BMC00029397

Open
Open
OBC
Open
NT-B
SC
Open
Open
NT-C
VJ-A

39
44
37
44
33
35
33
33
32
39

13.8144
10.2062
15.9358
12.2680
18.3966
17.7215
18.1818
18.0412
18.9691
13.1646

18.2000
16.8000
18.0667
14.7333
19.6000
18.2667
19.8000
19.9333
20.0000
18.8000

71.0144
71.0062
71.0025
71.0013
70.9966
70.9882
70.9818
70.9745
70.9691
70.9646

PRATIBHA SWAPNIL UPARKAR


BHUSHAN DINKAR KOTHARI
RAGINEE SUDHAKAR MORE
ROHIT RAMESHRAO SUTRE
AKSHAY RAMESH RATHOD

BARROL BAVTIS LOPES


PANKAJ SHIVAJI GAYAKE
Mamta Sachchidanand kambli
SHRIKANT GOVIND SOLPURE
PANDHARI RAJMAL HARNE
PRIYANKA ANIL MANE
MINAL PRAVIN VAGAL
Niraj Sanjay Ghag
DNYANESHWAR SHIVAJI RAUT
DURGESH RAMDAS CHAVAN

Women

Educated
Unemploye
d
Women

Women

Women

Page 23 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

Women

722
723
724

BMC00059496 HEMANT GOVIND BHOIR


BMC00055502 HEMLATA KHEVAJI NANGARE
BMC00036744 ANJALI ANANT KUDALKAR

OBC
ST
Open

725

BMC00010289 KAMALAKAR ASHOKRAO BHUTTE

Open

726

BMC00005758 ROSHAN RAJARAM BHOIR

OBC

727

BMC00001984

728

RAKESH MACCHINDRANATH
ZADAGE
BMC00026151 MANGESH DILIP KUDVE

729

BMC00035497 MUGUTRAO GALANDE HANMANT

730

BMC00042096

731
732

BALASAHEB RADHAKISAN
LAHAMAGE
BMC00015026 ASHWINI DATTU SONAWANE
RAVINDRA NAGENDRA
BMC00070000
KAIRAMKONDA

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

41
34
35

16.2869
19.4845
16.1497

13.6667
17.4667
19.8000

70.9536
70.9512
70.9497

37

14.9485

19.0000

70.9485

38

13.4759

19.4667

70.9426

OBC

37

14.7423

19.2000

70.9423

SC

38

16.2025

16.7333

70.9358

Open

43

10.4641

17.4667

70.9308

NT-D

47

10.5155

13.4000

70.9155

40

11.4433

19.4667

70.9100

39

16.0428

15.8667

70.9095

OBC

Sportsman

Women

SBC

733

BMC00018301 TRUPTI ASHOK MAHADESHWAR

OBC

Women

32

19.2405

19.6667

70.9072

734
735
736
737
738
739

BMC00002676
BMC00067080
BMC00136864
BMC00093470
BMC00107621
BMC00064499

NT-C
Open
Open
Open
Open
Open

Women

35
37
44
47
38
34

17.8351
14.4330
12.2995
9.9578
14.0107
19.0722

18.0667
19.4667
14.6000
13.9333
18.8667
17.8000

70.9018
70.8997
70.8995
70.8911
70.8774
70.8722

740

BMC00072975 Dhanashree Darshan Mankame

Open

Women

42

9.1979

19.6667

70.8646

741

BMC00113300 PRAMOD KONDIBA DORUGADE

Open

40

15.2577

15.6000

70.8577

742
743

SC
Open

39
36

12.3207
16.5775

19.5333
18.2667

70.8540
70.8442

OBC

36

16.7089

18.1333

70.8422

745

BMC00092481 BHARATI HARSHAD MASKE


BMC00082821 KALPESH KISHOR PATIL
NANDKISHOR RAMCHANDRA
BMC00117980
SUTAR
BMC00030689 MILIND PANPATIL PANPATIL

SC

41

10.3743

19.4667

70.8410

746

BMC00047516 NANDKISHOR BABASO POWAR

Open

36

14.9733

19.8667

70.8400

747
748
749
750

BMC00107890
BMC00111556
BMC00026452
BMC00025418

SC
SC
SC
OBC

38
44
37
41

14.4385
8.5567
16.2887
12.6203

18.4000
18.2667
17.5333
17.2000

70.8385
70.8234
70.8220
70.8203

744

DIPALI VILAS JANKAR


ASHISH SURESH JADHAV
RAHUL BHARAT SAWANT
Pandurang Pralahad Doke
KIRTI RAVINDRA KUCHEKAR
AJAY GORKSHANATH INGALE

AMOL RAVINDRA SALVE


YOGESH BHIKULAL MAHUKAR
RUPESH RAJENDRA JADHAV
PALLAVI ROHAN KOTHEKAR

Women

Women

Page 24 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

Educated
Unemploye
d

751

BMC00126218 MANOJ NAMDEO PATIL

OBC

752

BMC00002859 SOMNATH SAKHARAM MALKAR

Open

753
754
755
756

BMC00044591
BMC00102068
BMC00069772
BMC00095141

Open
OBC
OBC
OBC

757

BMC00012282 SWATI SHANTARAM DAKHINKAR

758

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

35

18.3505

17.4667

70.8172

35

16.1497

19.6667

70.8164

36
34
35
43

15.0802
18.0749
16.4706
12.3207

19.7333
18.7333
19.3333
15.4667

70.8135
70.8082
70.8039
70.7874

Open

34

16.9072

19.8667

70.7739

BMC00033127 GANESH DEVIDAS PATIL

Open

40

15.6962

15.0667

70.7629

759

BMC00048188 SATISH MADHUKARRAO KATHAR

OBC

36

15.0802

19.6667

70.7469

760

BMC00010151 SACHIN MARIBA LANDGE

SC

32

19.2784

19.4667

70.7451

761

BMC00039273 MADHURI DHARMAPAL KAMBLE

SC

42

10.8021

17.9333

70.7354

762
763
764
765
766
767

BMC00042320
BMC00005628
BMC00064776
BMC00049801
BMC00019433
BMC00008765

SANDESH PANDURANG HASE


GAURAV JAYRAM MANE
NIKHIL HEMANT PARKHI
JAYESH JAYVANT GURAV
RAHUL SURESH PAWAR
JAYESH ANIL MAHIND

OBC
Open
Open
OBC
OBC
OBC

38
37
31
34
36
38

12.7835
14.9733
19.6907
17.2193
17.2152
14.1237

19.9333
18.7333
20.0000
19.4667
17.4667
18.5333

70.7168
70.7066
70.6907
70.6860
70.6819
70.6570

768

BMC00028776 AJAY PRAKASHRAO GIRNARE

Open

49

8.5232

13.1333

70.6565

769

BMC00109228 GIRISH SHIRISHKUMAR KULKARNI

Open

40

12.3207

18.3333

70.6540

770

BMC00032242 BHAIYASAHEB JIJABRAO AHIRE

OBC

41

11.2371

18.4000

70.6371

771

BMC00120987 NAVNATH RAGHUNATH KEDAR

NT-D

34

17.2996

19.3333

70.6329

772
773
774
775
776
777
778
779

BMC00083034
BMC00108720
BMC00013379
BMC00101640
BMC00031085
BMC00053035
BMC00033699
BMC00055838

SBC
Open
OBC
Open
Open
NT-D
Open
Open

39
37
32
34
41
40
42
38

11.7526
15.7219
18.7166
17.9747
10.3743
14.4330
11.2236
12.9412

19.8667
17.8667
19.8667
18.6000
19.2000
16.1333
17.3333
19.6000

70.6193
70.5886
70.5833
70.5747
70.5743
70.5663
70.5569
70.5412

780

BMC00067727 BHOOSHAN PRAKASH MAHAJAN

OBC

40

13.1959

17.3333

70.5292

781

BMC00098074 RAJASHREE MAHADU BHEKE

Open

37

15.5080

18.0000

70.5080

SNEHA MAHADEV KUMBHAR


POONAM BHUSHAN WANI
GANESH UTTAM PERKAR
RAMDAS SURESH KADAM

MAMTA ANAND NANDAL


VIKAS ASHOK VIGHNE
VIJAY PARBATRAO GULGULE
SWAPNA YOGESH DESHMUKH
SULOCHANA AVINASH PATIL
ASHA NIVRUTTI KAKAD
Varsha Vikas Pitale
AMOL MOHAN HARNE

Women

Women

Project
Affected

Women

Women
Women
Women

Page 25 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

782
783
784
785
786

BMC00118418
BMC00095633
BMC00019336
BMC00049661
BMC00009927

BABU RAMESH BHANJI


GANPATRAO PATIL ANITA
KAVITA VIKAS NAGAONKAR
RUTIKA ANIL PARAB
GANESH GOPALRAO NAMDE

Open
Open
SC
Open
OBC

787

BMC00012288 ANKUSH SURESH BOLKE

Open

788
789
790
791
792
793
794
795
796

BMC00025779
BMC00033447
BMC00041972
BMC00003473
BMC00043533
BMC00012951
BMC00000902
BMC00075080
BMC00042398

Open
SBC
OBC
Open
OBC
OBC
OBC
OBC
Open

SONAJI GOVINDRAO HIRVE


MANSI VIVEK PATIL
RUPALI RAJAN VENGURLEKAR
ABHISHEK PRABHAKAR INDAP
NITIN MANOHAR GORE
AKSHAY PRAKASH PATKAR
SANTOSH SHENFAD SHELKE
SHILPA SUNIL THOMBRE
FARUK KUTUB PATHAN

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

36
32
38
36
42

14.9733
18.7629
12.6203
17.2165
11.4768

19.5333
19.7333
19.8667
17.2667
17.0000

70.5066
70.4962
70.4870
70.4832
70.4768

41

13.6082

15.8667

70.4749

40
35
37
35
33
39
34
33
31

11.3369
15.6701
15.6701
18.0591
17.5258
12.9897
18.2474
17.6471
19.5722

19.1333
19.8000
17.8000
17.4000
19.9333
18.4667
18.2000
19.8000
19.8667

70.4702
70.4701
70.4701
70.4591
70.4591
70.4564
70.4474
70.4471
70.4389

40

12.8342

17.6000

70.4342

OBC

39

12.6203

18.8000

70.4203

Open
Open
Open
Open
OBC
SC
OBC
Open
OBC
Open
Open

34
45
35
41
37
40
36
36
39
34
35

17.2193
11.7526
18.1443
12.4742
15.4639
11.0549
14.4385
17.4332
13.1646
16.3636
17.6289

19.2000
13.6667
17.2667
16.9333
17.9333
19.3333
19.9333
16.9333
18.2000
20.0000
17.7333

70.4193
70.4193
70.4110
70.4075
70.3972
70.3882
70.3718
70.3665
70.3646
70.3636
70.3622

Open

Women
Project
Affected

Women

Educated
Unemploye
d

797

BMC00031552 VIJAY LAXMAN THORAT

798

BMC00105990

799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809

BMC00137422
BMC00032259
BMC00013263
BMC00022315
BMC00015700
BMC00003003
BMC00015247
BMC00041157
BMC00138336
BMC00111677
BMC00036275

810

BMC00037042 PANKAJ RAMCHANDRA POPHALE

Open

40

12.4895

17.8667

70.3562

811
812
813
814
815

BMC00003076
BMC00028625
BMC00039380
BMC00093193
BMC00069115

kiran ramkrishna udamale


Ashwini Anant Khatavkar
YOGENDRA YADGIRI YANNAM
VAISHALI YOGESH TEMGIRE
Sneha Amit Sawant

SC
Open
SBC
Open
Open

38
34
41
39
37

12.6203
18.1443
10.2110
14.0107
13.4759

19.7333
18.2000
19.1333
17.3333
19.8667

70.3536
70.3443
70.3443
70.3440
70.3426

816

BMC00015429 SUNIL GOVINDRAO PATANKAR

OBC

33

17.5401

19.8000

70.3401

817

BMC00069348 MANISH VIJAY ZENDE

SC

35

16.8041

18.5333

70.3374

PARESH CHANDRASHEKHAR
GHOLAP
CHHAGAN RAJDHAR PATIL
GAJANAN SUBHASH KOTGIRE
KEDARNATH VITTHAL MISAL
RENUKA RAMESH NILAKHE
SHEETAL UTPAL LANDGE
TRUPTI BALWANT GAIKWAD
PRAVIN UTTAM INGLE
DIPIKA YOGESH CHAVAN
KULDEEP MAHADEO WAGH
YOGESH MANSING JARWAL
Suresh Raosaheb Wagh

Women
Women

Women

Page 26 of 214

Score
Sr.No. Application No.

818
819
820
821

BMC00041513
BMC00028323
BMC00053980
BMC00019200

Candidates Name

Category

MAMATA RAMAKANT RAUT


RAJESH KRISHNAJI RANE
GOVIND BAPUSAHEB BABAR
Prafullata Sandeep Bailkar

Horizontal
Reservation

Open
Open
Open
Open
Educated
Unemploye
d
Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

35
39
40
41

17.3196
11.6456
13.5052
13.2990

18.0000
19.6667
16.8000
16.0000

70.3196
70.3123
70.3052
70.2990

40

12.8270

17.4667

70.2937

38
39

14.7594
14.9485

17.5333
16.3333

70.2927
70.2818

822

BMC00090502 PAWAN UTTAM WAGH

OBC

823
824

BMC00024831 Pooja Vijay Waghmare


BMC00024803 VIJAY PRAKASH BHAGAT

SC
OBC

825

BMC00052762 GAJANAN MADHAVRAO INGLE

Open

48

8.1443

14.1333

70.2776

826
827
828

BMC00042208 GANESH APPA RAYKAR


BMC00029698 SACHIN GOVIND BHUJBAL
BMC00021408 UMESH BALASAHEB BAGUL

OBC
OBC
OBC

41
42
47

13.4759
12.7426
9.0722

15.8000
15.5333
14.2000

70.2759
70.2759
70.2722

829

BMC00132841 GOVIND VISHWAMBHAR BAGAL

Open

41

10.8017

18.4667

70.2684

830
831

BMC00106094 YOGESH KAMLAKAR CHOPADE


BMC00004122 JYOTSNA ANANT PASHTE

OBC
OBC

41
37

16.3918
13.5829

12.8667
19.6667

70.2585
70.2496

35

15.5080

19.7333

70.2413

35

15.7732

19.4667

70.2399

41

14.6392

14.6000

70.2392

Educated
Unemploye
d
Women
Project
Affected

832

BMC00011724 Vaishali Vilas Sonawane

833

BMC00089202 RUPALI GAJANAN RATHOD

Open

834

BMC00094956 AMARDEEP DHONDIRAM SHINDE

OBC

835

BMC00030580 SHIVSHANKAR SHRINIVAS KINE

Open

36

14.4385

19.8000

70.2385

836

BMC00035341 Roshni Ravindra Bhagde

OBC

39

14.4385

16.8000

70.2385

837

BMC00094780 PRAVINKUMAR NAMDEO RAHELE

OBC

39

11.2371

20.0000

70.2371

838
839
840
841
842
843

BMC00004894
BMC00039669
BMC00038664
BMC00067461
BMC00025321
BMC00019688

Open
Open
OBC
Open
Open
OBC

34
34
36
39
39
38

18.9691
16.2887
16.1497
13.6082
12.9412
12.4064

17.2667
19.9333
18.0667
17.6000
18.2667
19.8000

70.2358
70.2220
70.2164
70.2082
70.2079
70.2064

844

BMC00005711 SAWAN ASHOK KUNTURWAR

32

18.7342

19.4667

70.2009

845

BMC00043278

OBC

37

14.8663

18.3333

70.1996

846

BMC00078967 VINAYAK CHANDRAKANT AVHAD

NT-D

45

8.8660

16.3333

70.1993

Gaurav Baban Warankar


PUSHPAK ANNA THANGE
NILESH DAMODAR FARDE
SAGAR GALESHWAR SHIRSATH
UMESH ASHOK ATKARE
KAVITA MADHUKAR GORLE

DNYANESHWAR RAMESHWAR
SHINDE

SC

Handicap

OBC

Women
Educated
Unemploye
d

Page 27 of 214

Score
Sr.No. Application No.

847
848
849
850
851

BMC00037776
BMC00042826
BMC00000775
BMC00035572
BMC00030750

852

Candidates Name

Category

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

SC
Open
Open
Open
OBC

37
37
38
35
45

13.5052
16.7010
15.8289
15.8289
11.0160

19.6667
16.4667
16.3333
19.3333
14.1333

70.1719
70.1677
70.1622
70.1622
70.1493

BMC00117783 SHWETALI MADHUKAR DALAVI

Open

36

18.0749

16.0667

70.1416

853
854
855

BMC00112649 PRASHANT MARUTI MALI


BMC00051798 DWARKA LAXMAN DHOPTE
BMC00084590 AKASH DAGADU ROKADE

OBC
Open
SC

43
39
34

12.9412
16.2025
17.4684

14.2000
14.9333
18.6667

70.1412
70.1358
70.1351

856

BMC00007743 DINESH KALYANRAO BHANDWALE

Open

32

18.3966

19.7333

70.1299

857
858
859

BMC00053585 DEEPALI NILESH KHACHANE


BMC00060990 DINESH MISHRILAL RATHOD
BMC00033505 MEGHA SHIVAJI BHARATI

Open
Open
Open

37
36
38

18.4536
15.7806
12.9114

14.6667
18.3333
19.2000

70.1203
70.1139
70.1114

860

BMC00050235 SACHIN HINDURAO NIMBALKAR

Open

35

15.5080

19.6000

70.1080

861
862

BMC00033211 ASHISH SHAM KOTHAWADE


BMC00040220 VINOD BHASKAR SALVE

OBC
SC

36
34

17.8351
18.8235

16.2667
17.2667

70.1018
70.0902

863

BMC00024006 GHANSHYAM PRAKASH THAKARE

OBC

38

16.2887

15.8000

70.0887

864
865
866
867
868
869

BMC00028848
BMC00056645
BMC00014975
BMC00036085
BMC00080126
BMC00014562

Megha Vishnu Thorvatkar


BAPU JAYRAM BAGUL
PRITI VIKAS DESHBHRATAR
PRESHITA ANNA SINALKAR
PRADIP SADASHIV GADE
JAYESH SHRIKANT DALVI
GAJANAN BHANUDAS
BMC00049518
WANKHADE

Open
SC
SC
OBC
Open
Open

37
35
33
34
44
36

17.0103
16.5401
19.0722
18.9305
12.9897
15.7219

16.0667
18.5333
18.0000
17.1333
13.0667
18.3333

70.0770
70.0734
70.0722
70.0638
70.0564
70.0552

40

15.1872

14.8667

70.0539

871

BMC00044749 Geetanjali Kamlakant Paradkar

Open

36

14.1176

19.9333

70.0509

872

BMC00100522 SAMADHAN GULAB CHAUDHARI

OBC

39

12.5773

18.4667

70.0440

873
874
875
876
877

BMC00044963
BMC00008775
BMC00001813
BMC00021411
BMC00024020

Open
SC
OBC
OBC
OBC

41
35
42
38
34

11.4433
15.4430
9.3048
17.8351
17.4332

17.6000
19.6000
18.7333
14.2000
18.6000

70.0433
70.0430
70.0381
70.0351
70.0332

Open

44

11.2299

14.8000

70.0299

Open
Open

41
40

11.9588
11.5508

17.0667
18.4667

70.0255
70.0175

870

878
879
880

PRAVIN RAJENDRA SAKHARE


ANIL SUKLAL BHALKE
NAVNATH GULAB SHELAKE
AMOL SAYAJI SALUNKHE
NILESH SANJAY PAWAR

Horizontal
Reservation

SHRADDHA MANOHAR RANE


RAHUL ANIL MANE
Harshada Chandrakant Petkar
DIPAK SUBHASH JADHAV
Sandesh Shriram Kanekar
GAURAV MADHUSUDAN
BMC00061679
WAGHMARE
BMC00009582 YUVRAJ UTTAM JADHAV
BMC00088079 HEMANT KUNDLIK KUKADE

Women

Women
Women

SC
Women

Women
Women
Handicap

Page 28 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

881

BMC00075024 YASHVANT VITTHALRAO MORE

Open

38

14.3299

17.6667

69.9966

882
883
884

BMC00026023 NITEEN VITTHAL SABALE


BMC00023542 PRAJAKTA UMESH SHELKE
BMC00010077 Rupesh Ashok Hindurao

Open
NT-C
Open

44
35
36

8.1283
15.2577
15.9794

17.8667
19.7333
18.0000

69.9950
69.9910
69.9794

885

BMC00043367 NAMRATA AVADHOOT BHAGAT

Open

36

15.7732

18.2000

69.9732

886

BMC00047196 AVINASH RAGHUNATH GARE

ST

42

8.9691

19.0000

69.9691

887

BMC00121709 amit raju makare

SC

42

10.6329

17.3333

69.9662

888
889

OBC
Open

41
38

11.7647
15.3608

17.2000
16.6000

69.9647
69.9608

891
892

BMC00135816 NITIN ARUNPANT GORLE


BMC00006476 SHRIKANT DAGDU SALEKAR
SUHASINI RAMCHANDRA
BMC00000404
KHOBREKAR
BMC00051585 ASHWINI MARUTI GENGE
BMC00063582 Sandeep Vasant Thanekar

893

BMC00016421 VILAS BHAGWANRAO SUGAWKAR

894
895

890

Women

Educated
Unemploye
d

Open

Women

35

17.5401

17.4000

69.9401

Open
Open

Women

33
34

17.9381
16.4706

19.0000
19.4667

69.9381
69.9373

Open

34

18.6598

17.2667

69.9265

BMC00042108 AJINKYA AJIT WAGH


BMC00023420 VISHALKUMAR VILAS PATIL

Open
OBC

35
39

15.1872
14.8523

19.7333
16.0667

69.9205
69.9190

896

BMC00018007 SUPRIYA CHANDRAKANT DALVI

Open

35

18.2474

16.6667

69.9141

897
898

BMC00013048 Varsha Chintaman Bhote


BMC00078621 RAJESH SHASHIKANT THAKUR
PRASHANT RAMKRUSHAN
BMC00113627
IDHOKAR

ST
Open

34
38

15.9794
11.9786

19.9333
19.9333

69.9127
69.9119

OBC

43

12.5738

14.3333

69.9071

900

BMC00030629 DHANANJAY BALKRISHNA SHINDE

OBC

38

13.5021

18.4000

69.9021

901

Open

36

16.7010

17.2000

69.9010

OBC

35

16.6845

18.2000

69.8845

903
904
905
906
907

BMC00082046 EKNATH ABAJI ZADE


NIVEDITA CHANDRASHEKHAR
BMC00089915
PATIL
BMC00073967 JAYANT DEVIDAS SONDKAR
BMC00066545 ROHINI KRISHNA MORE
BMC00010364 ASHOK KALIDAS BACHATE
BMC00016448 SANCHITA SACHIN RAILKAR
BMC00046544 RESHMA SAYASARAO DARADE

Open
Open
Open
SC
NT-D

36
32
42
31
41

16.0825
18.0749
12.0675
18.9305
13.2620

17.8000
19.8000
15.8000
19.9333
15.6000

69.8825
69.8749
69.8675
69.8638
69.8620

908

BMC00021722 SANTOSH VEERAPPA UDACHAN

Open

38

15.1872

16.6667

69.8539

909
910
911

BMC00006071 DEEPALI DNYANOBA JALHARE


BMC00095688 SURENDRA SURESH HIWRALE
BMC00004343 UTTARA PRAMOD KANADE

SC
SC
Open

45
37
36

12.9114
14.9733
14.4385

11.9333
17.8667
19.4000

69.8447
69.8400
69.8385

899

902

Women

Handicap
Handicap
Women

Page 29 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

912
913

BMC00041511 NITIN GOPICHAND BHUJADE


BMC00002180 PRITI DATTATRAY SHEVALE

SC
SC

914

BMC00071462 FAKIRCHAND BABULAL PIMPRALE

SC

Horizontal
Reservation

Women

Educated
Unemploye
d

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

45
36

13.3690
16.2887

11.4667
17.5333

69.8357
69.8220

47

8.3544

14.4667

69.8211

36

14.0107

19.8000

69.8107

915

BMC00048933 SUCHITRA MANOJ NAIK

Open

916
917
918
919

BMC00054503
BMC00044424
BMC00086738
BMC00117606

OBC
SC
OBC
Open

32
41
32
36

19.4093
10.2062
17.9381
14.3316

18.4000
18.6000
19.8667
19.4667

69.8093
69.8062
69.8048
69.7983

VJ-A

31

19.2513

19.5333

69.7846

SC

44

8.9840

16.8000

69.7840

OBC

34

18.2474

17.5333

69.7807

SC

36

15.5080

18.2667

69.7747

OBC

32

18.9030

18.8667

69.7697

SBC

33

19.4937

17.2667

69.7604

OBC
Open
SC
Open
OBC
Open

33
41
35
32
34
38

18.8186
12.6804
14.7423
18.0749
17.0053
14.3299

17.9333
16.0667
20.0000
19.6667
18.7333
17.4000

69.7519
69.7471
69.7423
69.7416
69.7386
69.7299

920

VINOD FAKIRBA JADHAO


JAYPAL AMRATRAO BHADRE
Ganesh Manik Sonawane
PRATAP ABASAHEB SARDESAI
ROHAN MACHHINDRA
BMC00026100
BANDPATTE

921

BMC00038561 RAJENDRA NARAYAN SONAWANE

922

BMC00134059 SAINATH CHIMAJI VARPE

923

BMC00044954 MAHAVEER ROHIDAS ZOMBADE

924

BMC00101783

925

BMC00015038 LALANA DNYANESHWAR MORJE

926
927
928
929
930
931

BMC00128434
BMC00101312
BMC00053328
BMC00016507
BMC00098721
BMC00034523

932

BMC00013782 MAHARUDRA ANIRUDDH RAUT

OBC

44

14.3299

11.4000

69.7299

933
934
935
936
937
938

BMC00084717
BMC00066377
BMC00000226
BMC00080660
BMC00029153
BMC00000018

Open
Open
SC
OBC
Open
Open

37
43
46
35
31
35

14.1176
12.7835
9.3814
14.8663
18.9305
17.3262

18.6000
13.9333
14.3333
19.8000
19.7333
17.3333

69.7176
69.7168
69.7147
69.6663
69.6638
69.6595

939

BMC00136547 ACCHUT PANDITRAO SARWADE

Open

42

12.3207

15.3333

69.6540

940
941
942
943

BMC00034138
BMC00001512
BMC00075824
BMC00006225

Open
OBC
Open
OBC

43
36
35
34

10.0535
13.7113
16.0428
16.8984

16.6000
19.9333
18.6000
18.7333

69.6535
69.6446
69.6428
69.6317

SONIYA SATYANARAYAN
MANGALPALLY

SHARAD SUBHASH PATIL


DEVIDAS CHANGDEO WAYKAR
SHEETAL DNYANDEV SABLE
GOVIND SADASHIV GOND
HARSHAL SAHEBRAO SONAR
VINAYAK DAGDU PAIMODE

ASHWINI BHIVA GAWAS


SHYAM SUBHASH NARWADE
ASMITA SURESH HANKARE
SANDIP JAYENDRA KOTULKAR
ANUSHKA ANAND TORASKAR
TANVI MAHENDRA SIDHAYE

NAMITA DAGADOO SHINDE


HEMANT VILAS SHELAR
MEGHANA ARJUN MULIK
Nirja Nilesh Shirke

Women

Women

Women
Women
Women

Page 30 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

PRAVIN KUNDLIKRAO
WAGHMARE
BMC00060731 AMOL SURESH GHUTE
BMC00013222 KIRAN SHAHU MORE
TRYMBAKESHWAR SURESHRAO
BMC00018245
SURYAWANSHI

SC

36

16.8984

16.7333

69.6317

OBC
Open

35
33

15.6962
17.8059

18.9333
18.8000

69.6295
69.6059

Open

35

16.5979

18.0000

69.5979

948

BMC00075597 KIRAN JANARDHAN KHANDEKAR

SC

33

16.7914

19.8000

69.5914

949

BMC00090362 VISHAL BALASAHEB JOSHI

Open

40

11.6578

17.9333

69.5911

950

BMC00009429 DATTATRAY ASHOK BARVEKAR

OBC

40

10.3743

19.2000

69.5743

951
952

BMC00019475 RUPESH ANANT NIKAM


BMC00051391 RAJU MOHAN SHELKE

Open
OBC

33
44

16.9072
12.5738

19.6667
13.0000

69.5739
69.5738

953

BMC00117619 DNYANOBA BAPURAO LINGAYAT

OBC

36

14.4385

19.1333

69.5718

954
955
956
957
958

BMC00127167
BMC00048121
BMC00063384
BMC00085974
BMC00062153

SC
Open
SC
Open
SC

34
41
34
32
35

16.3713
11.2299
17.6289
17.6289
15.3587

19.2000
17.3333
17.9333
19.9333
19.2000

69.5713
69.5632
69.5622
69.5622
69.5587

959

BMC00117143

Open

36

16.2887

17.2667

69.5554

960
961
962
963

BMC00058489
BMC00030225
BMC00003674
BMC00088036

38
39
33
37

12.6203
12.8866
18.6096
15.4011

18.9333
17.6667
17.9333
17.1333

69.5536
69.5533
69.5429
69.5344

964

BMC00098923 MANISHA CHANDRAKANT PATIL

Open

35

15.4011

19.1333

69.5344

965
966
967

BMC00045442 MOSEEN HAIDAR SHAIKH


BMC00049109 NISHANT SADASHIV PAWAR
BMC00026186 ASHISH ASHOK GURAV

Open
OBC
Open

32
32
41

17.8610
17.8610
9.4515

19.6667
19.6667
19.0667

69.5277
69.5277
69.5182

968

BMC00019627 HARSHADA DILIP MALVANKAR

OBC

Women

41

9.3048

19.2000

69.5048

969
970
971
972
973

BMC00022498
BMC00011756
BMC00026454
BMC00002062
BMC00047721

Open
SC
OBC
SC
Open

Women

39
36
47
34
37

13.3690
16.2887
11.5508
15.6150
15.0802

17.1333
17.2000
10.9333
19.8667
17.4000

69.5023
69.4887
69.4841
69.4817
69.4802

974

BMC00089785 SANDIP DADASAHEB GAIKWAD

SC

39

16.4706

14.0000

69.4706

975

BMC00046589 VINOD ISHWARLAL PARDESHI

Open

40

14.5361

14.9333

69.4694

944
945
946
947

BMC00054640

KAPIL BHIMRAO SHELKE


DIGAMBAR GANPAT SAWANT
SHANKAR SHANKAR BHAGAT
SUBHASH ATMARAM JADHAV
SACHIN UTTAM LOKHANDE
GAURAV PURUSHOTTAM
KULKARNI
PRATIBHA DAGDU SAWANT
HARSHAD PANDIT WALKE
NARENDRA ASHOK PATIL
PRADNYA VIJAY BONDE

SHITAL ASHOK JADHAV


SANTOSH APPA JANJALE
BHAGWAT KESHAVRAO PATIL
RUPALI JITEN TAMBE
Aparna Rupesh Desai

SC
Open
OBC
OBC

Women

Women

Page 31 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

976

BMC00045305 APARNA ANANTRAO JAGATKAR

977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987

BMC00107039
BMC00008797
BMC00008393
BMC00079880
BMC00028668
BMC00024119
BMC00031035
BMC00097060
BMC00026694
BMC00015299
BMC00134928

988

BMC00009574

989
990

BMC00139967
BMC00063801

991

BMC00021102

992
993
994

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

SC

40

10.8021

18.6667

69.4688

Open
Open
Open
NT-C
Open
Open
Open
OBC
OBC
OBC
Open

33
36
33
43
39
36
36
32
37
38
38

18.6598
14.1237
18.3122
11.9786
13.9037
15.2941
13.7553
17.7540
17.5527
13.4177
13.1959

17.8000
19.3333
18.1333
14.4667
16.5333
18.1333
19.6667
19.6667
14.8667
18.0000
18.2000

69.4598
69.4570
69.4455
69.4453
69.4370
69.4274
69.4220
69.4207
69.4194
69.4177
69.3959

SC

37

12.7273

19.6667

69.3940

Open
SC

39
42

12.9897
8.4536

17.4000
18.9333

69.3897
69.3869

Open

41

10.9091

17.4667

69.3758

BMC00116804 DARPAN BALKRISHNA PANCHAL

OBC

40

15.5080

13.8667

69.3747

Open
SC

36
38

15.5080
14.4304

17.8667
16.9333

69.3747
69.3637

OBC

38

12.9412

18.4000

69.3412

996

BMC00134618 YOGESH ASHOK YEOLE


BMC00033343 AMOL VASANTRAO SADAR
SANDEEP RAMKISHAN
BMC00017312
PAITHANKAR
BMC00034483 SANTOSH DAGDU PAIMODE

Open

40

10.2674

19.0667

69.3341

997

BMC00009421 Sonali Hemantkumar Bharambe

OBC

31

18.3957

19.9333

69.3290

998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005

BMC00064168
BMC00068511
BMC00034481
BMC00007629
BMC00009413
BMC00021295
BMC00021422
BMC00034151

VJ-A
SC
Open
NT-B
Open
SC
Open
NT-C

38
33
35
36
31
32
31
37

14.1237
16.7089
14.4385
13.9037
18.9691
17.9679
18.7629
12.4895

17.2000
19.6000
19.8667
19.4000
19.3333
19.3333
19.5333
19.8000

69.3237
69.3089
69.3052
69.3037
69.3024
69.3012
69.2962
69.2895

36

16.6845

16.6000

69.2845

35
42
35
37

14.5455
8.8770
15.8763
12.4064

19.7333
18.4000
18.4000
19.8667

69.2788
69.2770
69.2763
69.2731

995

1006 BMC00108395
1007
1008
1009
1010

BMC00113171
BMC00033330
BMC00093851
BMC00032942

KIRTI JEEVAN REDKAR


VIPRA VIVEK SAWANT
SHOBHA LAXMAN NIUGARE
BALAJI YUVRAJ SHINDE
YOGITA GANESH CHAVAN
AMITA DHANPAL MORE
Yeshwant Rameshrao Solanke
SATISH RAMDAS KANADE
YOGESH SURESH GADHAWALE
INDRAJIT RAMESH BHARAMBE
SMITA PRABHAKAR KALE
PAVAN RAMESHCHANDRA
AHIRRAO
KRISHNA DADARAO DUDHATE
VIJAY DIGAMBAR TAYADE
RAMDAS TUKARAM
SURYAWANSHI

VISHNU VITTHAL CHAVAN


PALLAVI DEEPAK SORTE
PANKAJ NILKANTH KUBAL
RAHUL SURESH GIRI
SUSHANT ASHOK SAKPAL
BHARTI MACHINDRA SALVE
LAXMAN NARAYAN LOKE
Sandip Dagadu Burle
DNYANESHWAR BAJARANG
WARAT
JYOTI VINOD JADHAV
ARUN SAMBHAJI KAMATE
PALLAVI EKNATH KHEDKAR
Prerna Pravin Raut

Handicap
Handicap

Women

Women
Handicap

Open
Open
Open
Open
OBC

Women
Women

Page 32 of 214

Score
Sr.No. Application No.

1011
1012
1013
1014
1015
1016

Candidates Name

Category

BMC00004480
BMC00053752
BMC00097730
BMC00017954
BMC00051514
BMC00064136

PRACHI MANGESH BHATKAR


MAHESH BABARAO TATHOD
Gitanjali Pradip Dalvi
VITTAL YALLAYYA SHRIRAM
RAJU BABU KAMBLE
BHAUSAHEB LAXMAN HADPE
TEJASWI HARISHCHANDRA
1017 BMC00045946
KUDALE
1018 BMC00016190 HIRAMAN AMBADAS KOLAGE
1019 BMC00002024 TRUPTI SADASHIV PATIL

OBC
OBC
OBC
SBC
SC
Open
Open

1020 BMC00049299 SALIMIQBAL SHARFODDIN SHEIKH

Horizontal
Reservation

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

Women
Handicap

33
32
35
37
34
38

18.3966
18.3966
16.7932
17.5258
15.7219
13.2489

17.8667
18.8667
17.4667
14.7333
19.5333
18.0000

69.2633
69.2633
69.2599
69.2591
69.2552
69.2489

Women

37

12.5134

19.7333

69.2467

SC
OBC

34
34

15.9794
16.0428

19.2667
19.2000

69.2461
69.2428

Open

43

9.3671

16.8667

69.2338

ST

34

17.4332

17.8000

69.2332

1022 BMC00026205 DNYANESHWAR SURESH RAWATE

NT-C

34

17.4332

17.8000

69.2332

1023
1024
1025
1026

Open
OBC
Open
OBC

40
32
41
43

12.1649
18.8235
12.6203
12.6203

17.0667
18.4000
15.6000
13.6000

69.2316
69.2235
69.2203
69.2203

42

9.4845

17.7333

69.2178

1021 BMC00029981 ANIL ASHOK WALKOLI

BMC00006771
BMC00041346
BMC00076583
BMC00055831

Vibhuti Anant Kale


SONALI LAXMAN VISHE
BIBHISHAN RAMNATH CHOLE
NITISH DNYANESHWAR TAYDE

Women

MCQ
(out of 60)

Women

Project
Affected

1027 BMC00009311 PRADIP DIGAMBAR DAHATONDE

Open

1028 BMC00029665 RAHEMAN DASTAGIR TAMBOLI

Open

38

15.0802

16.1333

69.2135

1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036

Open
Open
OBC
NT-B
Open
SC
Open
OBC

41
44
39
33
37
36
36
31

12.4051
11.3369
13.2620
16.2567
14.6524
13.3690
13.5021
18.7629

15.8000
13.8667
16.9333
19.9333
17.5333
19.8000
19.6667
19.4000

69.2051
69.2036
69.1953
69.1900
69.1857
69.1690
69.1688
69.1629

BMC00028342
BMC00055277
BMC00033892
BMC00018164
BMC00100963
BMC00115621
BMC00003380
BMC00111232

AMIT BHARAT SAWANT


GAURI PRAKASH JADHAV
SHILPA PRAKASH BORKAR
ANIKET KAILAS GAIKAR
arjun ukanda pawar
Parmeshwar Bhimrao Kankal
SARIKA DEEPAK NAIK
Ajay Subhash Narkhede

Women

1037 BMC00055794 BALAJI GANGADHARRAO MEHTRI

Open

36

13.6898

19.4667

69.1565

1038 BMC00121371 HARSHAL AABA PATIL


BHIMASHANKAR CHANDRAKANT
1039 BMC00019746
NAROTE
1040 BMC00069890 VISHAL RAMESH RAOSAHEB
1041 BMC00084930 NILESH SUNIL DAWARE
1042 BMC00091352 PRITI ASHOK GARUD
1043 BMC00028448 ARCHANA TANAJI YATAM
1044 BMC00024297 PRAVIN BHAURAO MUNGASE
1045 BMC00049890 RAHUL ABASAHEB DUDHADE

Open

34

17.4227

17.7333

69.1560

NT-C

32

17.4227

19.7333

69.1560

OBC
SC
SC
SC
Open
OBC

45
34
37
36
37
45

8.0169
15.6150
12.6804
13.6082
12.9412
11.1392

16.1333
19.5333
19.4667
19.5333
19.2000
13.0000

69.1502
69.1483
69.1471
69.1415
69.1412
69.1392

Women

Page 33 of 214

Score
Sr.No. Application No.

1046
1047
1048
1049
1050

BMC00018421
BMC00114384
BMC00030248
BMC00052694
BMC00131792

Candidates Name

Category

TRUPTI PRABHAKAR BORSE


ABHAY TUKARAM JAVIR
Smita Vishnu Joshi
AMIT KAWADUJI UKE
SAMITA RAHUL BHAGAT

OBC
SC
Open
SC
OBC

Horizontal
Reservation

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

42
37
41
42
33

12.4051
13.7968
12.1925
14.5148
17.6471

14.7333
18.3333
15.9333
12.6000
18.4667

69.1384
69.1301
69.1258
69.1148
69.1138

1051 BMC00056462 IMRANODDIN TAGODDIN SHEKH

Open

35

17.1134

17.0000

69.1134

1052 BMC00028403 ASHOK ANURUDRA PALAWADE

Open

33

19.1753

16.9333

69.1086

1053 BMC00086452 RASHMI NANDKUMAR WARKHE

Open

36

16.7010

16.4000

69.1010

1054 BMC00116972 NILIMA ARJUN KORAGAONKAR

Open

37

12.8342

19.2667

69.1009

1055 BMC00023643 PANKAJ GORAKH PATIL


1056 BMC00054499 JALINDAR RAGHUNATH MALI

Open
OBC

37
34

14.4330
16.3636

17.6667
18.7333

69.0997
69.0969

SBC

36

15.6962

17.4000

69.0962

OBC
OBC
Open
OBC
OBC

32
41
36
35
39

17.4227
12.1519
16.6845
14.6835
12.9412

19.6667
15.9333
16.4000
19.4000
17.1333

69.0894
69.0852
69.0845
69.0835
69.0745

SC

42

11.3402

15.7333

69.0735

Open

37

17.0053

15.0667

69.0720

OBC

43

9.1983

16.8667

69.0650

32

18.6598

18.4000

69.0598

1057 BMC00077984 MILIND RAVINDRA KHOBREKAR


1058
1059
1060
1061
1062

BMC00075306
BMC00123607
BMC00093382
BMC00000627
BMC00074496

1063 BMC00055652
1064 BMC00028547
1065 BMC00065535
1066 BMC00014555

SANDEEP PANDIT BORSE


VINOD DEWAJI BORKUTE
SUDARSHAN SURESH HANDE
KIRAN ASHOK DHONDAGE
SANDEEP SAKHARAM PATIL
VISHAL CHHAGANRAO
WAGHMARE
Prachi Sudhir Parab
GAJANAN SAMBHAJI
MANJARAMKAR
VAISHALI SHRIRAM MESTRY

NT-C

Women

Women

1067 BMC00078538 GANESH VINODRAO KULKARNI

Open

32

17.3262

19.7333

69.0595

1068 BMC00075270 samir shankar kadam

Open

40

11.8557

17.2000

69.0557

SC

36

14.1176

18.9333

69.0509

Open
NT-B
Open
SC
SC

Women

39
37
39
34
32

10.3743
14.4385
11.2371
15.5670
17.2193

19.6667
17.6000
18.8000
19.4667
19.8000

69.0410
69.0385
69.0371
69.0337
69.0193

OBC

Women

36

17.2193

15.8000

69.0193

Women

30
35

19.2784
16.4706

19.7333
17.5333

69.0117
69.0039

1069 BMC00013915 MANOJ SAHEBRAO SONAWANE


1070
1071
1072
1073
1074

BMC00121149
BMC00036051
BMC00093462
BMC00012897
BMC00003106

ELAKSHI GOPINATH TAWADE


SUNIL SATAVA FULMALI
Namrata Tanaji Ghume
JYOTI BHAUSAHEB PAGARE
VINAYAK ARJUN KHUDE

1075 BMC00092627 LOCHAN PURUSHOTTAM MONDE


1076 BMC00042018 VISHAL ARJUN TAKPIRE
1077 BMC00044562 Snehal Ashok Waghmare

SC
SC

Page 34 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

1078 BMC00023155 ABHIJEET ASHOK KORDE

OBC

35

17.8610

16.1333

68.9943

1079 BMC00110845 RAVINDRA NAGNATH CHAVAN

Open

32

17.3262

19.6667

68.9929

1080 BMC00008374 SAVITA VISHWANATH ARDHALE

SC

36

16.2567

16.7333

68.9900

Women

1081 BMC00050657 AMOL LAXMAN KOKITKAR


1082 BMC00049402 Ranjit Uttam Patil
1083 BMC00038755 NILESH KASHINATH SURVE
LAXMAN MALLIKARJUN
1084 BMC00016884
AJAGUNDE

Open
Open
Open

40
35
44

12.7835
15.9794
8.0412

16.2000
18.0000
16.9333

68.9835
68.9794
68.9745

Open

36

14.6392

18.3333

68.9725

1085 BMC00070058 GYANOBA GOVINDRAO SHELHALE

Open

43

12.3711

13.6000

68.9711

1086 BMC00043158 ROHIT DATTATRAY GARGUND

OBC

43

8.7701

17.2000

68.9701

1087
1088
1089
1090
1091

Open
Open
OBC
SC
VJ-A

45
35
39
31
31

9.0295
18.8186
14.5455
18.1443
18.0749

14.9333
15.1333
15.4000
19.8000
19.8667

68.9628
68.9519
68.9455
68.9443
68.9416

39

11.3369

18.6000

68.9369

34
39

15.4011
13.7968

19.5333
16.1333

68.9344
68.9301

Open

33

16.3918

19.5333

68.9251

OBC
OBC
Open
OBC
NT-D
NT-D
Open
OBC
SC

43
33
41
31
34
41
39
35
30

11.6578
16.2567
10.5882
18.0412
17.4227
10.6186
10.4813
14.5455
19.1444

14.2667
19.6667
17.3333
19.8667
17.4667
17.2667
19.4000
19.3333
19.7333

68.9245
68.9234
68.9215
68.9079
68.8894
68.8853
68.8813
68.8788
68.8777

41

13.4759

14.4000

68.8759

BMC00031524
BMC00115942
BMC00092085
BMC00041805
BMC00044431

DATTATRAY ARUN LAD


RAVINDRA NAMDEV PATIL
HARESH SHANKAR NIPURTE
Asha Radhakrishna Mhaske
GIRISH SUDHAKAR KUDAKE

1092 BMC00107937 SATYAVAN SANDIPAN VALEKAR

Open

1093 BMC00004309 NEETA DEVIDAS PAGARE


1094 BMC00099265 dnyaneshwar narayan adhao
PHALGUNI NANDKUMAR
1095 BMC00000997
GOVILKAR
1096 BMC00016756 ANIL MADHUKAR THAKARE
1097 BMC00024619 Varsha Suresh Mundekar
1098 BMC00115796 GANESH VITTHALRAO DAFALE
1099 BMC00084622 JITESH BHASKAR SANKAR
1100 BMC00132398 POOJA SUDHAKAR SANKHE
1101 BMC00093266 Savita Vishal Garje
1102 BMC00021534 GAURAV UDAY SONAWANE
1103 BMC00003810 varsha babu patange
1104 BMC00006266 SWAPNIL BHIMRAO BACHHAV

SC
OBC

1105 BMC00121768 GANESH HARSING BAMHANAVAT


VRUSHALI HARISHCHANDRA
TANDEL
1107 BMC00073350 SAVITA MADHUKAR TALAPE
1108 BMC00018848 PRASHANT UDDHAV AHIRRAO
1109 BMC00041037 RUPALI PRALHAD RAINAK
1106 BMC00018830

Project
Affected
Handicap

Educated
Unemploye
d
Women

Women
Women

Open
SBC

Women

31

18.0749

19.8000

68.8749

ST
OBC
Open

Women

36
32
32

12.9412
17.0053
17.4684

19.9333
19.8667
19.4000

68.8745
68.8720
68.8684

Women

Page 35 of 214

Score
Sr.No. Application No.

1110 BMC00045470
1111 BMC00034794
1112 BMC00069373
1113 BMC00122015
1114
1115
1116
1117

BMC00070984
BMC00122141
BMC00094673
BMC00001140

Candidates Name

SAHADEV PANDURANG
DHORMARE
SANJOG SHIVAJI PALSHETKAR
ASHOK SHIVRAM KAMBLE
MAHENDRA DNYANESHWAR
JADHAV
AMOL PANDURANG DHAGE
usha govinda chavan
Vinita Jaygopal Kubal
SHIVAM SHRIKANT BORKAR

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

NT-C

43

8.6598

17.2000

68.8598

SC
SC

38
42

11.1230
11.0549

19.7333
15.8000

68.8563
68.8549

38

13.0481

17.8000

68.8481

38
33
40
33

11.9786
16.5775
8.9691
17.8351

18.8667
19.2667
19.8667
18.0000

68.8453
68.8442
68.8358
68.8351

39

11.7647

18.0667

68.8314

Open
OBC
Open
Open
Open

Project
Affected

Women
Project
Affected

1118 BMC00098458 SHANKAR GOPALSING THAKUR

Open

1119 BMC00044718 JAIDATT BABANRAO PANDIT

Open

33

16.6245

19.2000

68.8245

1120 BMC00035870 JIVAN PRABHAKAR BAVASKAR

Open

42

8.3544

18.4667

68.8211

1121
1122
1123
1124

Open
OBC
Open
Open

32
36
37
38

18.3505
13.4759
13.6082
11.3369

18.4667
19.3333
18.2000
19.4667

68.8172
68.8092
68.8082
68.8036

36

14.9367

17.8667

68.8034

39

12.0675

17.7333

68.8008

31
35

18.3957
14.1237

19.4000
19.6667

68.7957
68.7904

BMC00025998
BMC00125844
BMC00070520
BMC00021761

HARSHALI JAYANT JOSHI


KIRAN RAMESH KAMLU
JYOTSNA BIRYA BODAKE
PRANALI KISHOR GAVAS

1125 BMC00138887 VINOD RAMESH GAIKWAD


1126 BMC00035603
1127 BMC00006821
1128 BMC00095752
1129 BMC00031427

IBRAHIMKHAN KHAJAKHAN
PATHAN
PANDURANG VITTHAL MOTE
NILAM RAMESH LONE
SNEHA CHANDRASHEKHAR
SAWANT
SANGITA GOKUL LONDHE
NITIN GOPAL AMUNEKAR
MAYUR NANDU KADBHANE
TUSHAR MADHUKAR MALI
SWAPNIL DHANSING DOLE
NISHIGANDHA CHANDRAKANT
BONGARDE
AMOL GANESHRAO
BHOGAONKAR

Open
Open

Women
Women
Project
Affected
Sportsman

Open
OBC
Open

Women

34

15.0515

19.7333

68.7848

SC
Open
Open
Open
OBC

Women
Handicap

33
30
33
33
41

19.2513
19.2513
16.3713
16.7010
11.0309

16.5333
19.5333
19.4000
19.0667
16.7333

68.7846
68.7846
68.7713
68.7677
68.7642

Open

35

16.3636

17.4000

68.7636

SC

30

19.1561

19.6000

68.7561

1137 BMC00049882 APOORVA DATTATRAYA GHULE

Open

38

14.9485

15.8000

68.7485

1138 BMC00000414 ARUNA DATTARAM BOKARE

Open

Women

45

8.1443

15.6000

68.7443

1139 BMC00038704 RUPALI RATNAKUMAR KADAM

Open

Women

34

17.7320

17.0000

68.7320

1140 BMC00094941 SAGAR HANUMANT BANDAL

Open

46

9.7890

12.9333

68.7223

1130
1131
1132
1133
1134

BMC00010279
BMC00085790
BMC00008006
BMC00106492
BMC00050630

1135 BMC00019043
1136 BMC00022373

Page 36 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

1141 BMC00008774 MANISHA SAKHARAM HARMALE

OBC

Women

39

10.5882

19.1333

68.7215

1142
1143
1144
1145

SC
SC
OBC
Open

Women

33
40
42
37

16.1181
10.5155
10.5155
16.4948

19.6000
18.2000
16.2000
15.2000

68.7181
68.7155
68.7155
68.6948

34

15.2941

19.4000

68.6941

39

11.0160

18.6667

68.6827

35
35
35

13.8144
15.0802
15.9358

19.8667
18.6000
17.7333

68.6811
68.6802
68.6691

Sr.No. Application No.

BMC00108326
BMC00085133
BMC00014603
BMC00100436

Candidates Name

KUMUD SUDAM KHOBRAGADE


Archana Laxman Randive
AMIT DAYANAND RAUT
SANTOSH VITTHAL CHOPADE

1146 BMC00006775 MAHESH SHIVAJI TAWADE

Open

Project
Affected

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

DNYANESHWAR BHIMRAO
SHELKE
1148 BMC00044541 RAJNI RAJESH PARPELLI
1149 BMC00137352 MANOJ KALIDAS BARI
1150 BMC00108252 AARTI RAMESH JADHAV

Open
OBC
OBC

1151 BMC00100957 AJAY CHANDRAKANTRAO KATE

Open

42

9.5876

17.0667

68.6543

1152
1153
1154
1155
1156

DINESH VASANT ARAJ


PRASHANT PRAKASH HARKE
SUSHAMA GAJANAN PATIL
SAMEEDHA SEVAK VISHE
MANOHAR MAHALLE SUCHITA

OBC
Open
Open
Open
SBC

34
37
37
37
33

14.6392
14.6392
14.2268
14.2268
18.2888

20.0000
17.0000
17.4000
17.4000
17.3333

68.6392
68.6392
68.6268
68.6268
68.6221

1157 BMC00049782 POONAM ASHOK MANDAVKAR

Open

37

12.0856

19.5333

68.6189

1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165

OBC
Open
OBC
Open
Open
OBC
Open
SC

36
38
40
36
33
32
36
34

12.9412
10.8021
9.7326
13.7968
15.7219
17.1123
12.5773
14.6392

19.6667
19.8000
18.8667
18.8000
19.8667
19.4667
20.0000
19.9333

68.6079
68.6021
68.5993
68.5968
68.5886
68.5790
68.5773
68.5725

SC

35

16.3713

17.2000

68.5713

Open
Open
Open

42
35
31

10.8247
15.1546
18.8186

15.7333
18.4000
18.7333

68.5580
68.5546
68.5519

33

16.6845

18.8667

68.5512

36
46
33
41
33

16.1497
8.8770
17.5401
11.1340
17.8610

16.4000
13.6667
18.0000
16.4000
17.6667

68.5497
68.5437
68.5401
68.5340
68.5277

1147 BMC00065172

BMC00001944
BMC00006635
BMC00018609
BMC00050833
BMC00058089

BMC00003613
BMC00076928
BMC00005607
BMC00085284
BMC00092619
BMC00061144
BMC00082171
BMC00090857

1166 BMC00038925
1167 BMC00134817
1168 BMC00031228
1169 BMC00079254

VAISHALI PRADIP BHAVSAR


KAVITA YOGESH LAD
AJITKUMAR BHAGWAT SUTAR
ANURADHA ARUN KOTKAR
SHRIDHAR PENTAPPA GONGA
SUCHITRA PRABHAKAR DHURI
chetana vasant desai
PRAKASH SHANKAR GAIKWAD
PRIYANKA SATYAPRAKASH
UMARE
DEEPAK SAMBHAJI LIPANE
Hemant Rohidas Patil
SONAJI SHIVAJI GANGEWAR

SC

1170 BMC00005306 AMAR SURESH HALKUDE

Open

1171
1172
1173
1174
1175

Open
Open
Open
Open
SC

BMC00033567
BMC00006489
BMC00062964
BMC00009883
BMC00009499

SMITA SURESH KALVIKATTE


DIKSHA SANDESH GODBOLE
DIPAVALI ASHOK MORE
SAMEER ANKUSH GODAGE
RAJESH VILAS WAGH

Women
Women

Women
Handicap

Women

Women
Women

Earthquake
affected
Women
Women

Page 37 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

1176 BMC00126518 SANDEEP SHANKAR BHADANGE


1177 BMC00039186
1178 BMC00131921
1179 BMC00014022
1180 BMC00039744
1181 BMC00026647

NT-D

SWATI HEMANTKUMAR
SHIVSHARAN
MANJUSHA MARUTIRAO
SAKHARE
Ramesh Mohan Zunjare
Ravindra Raghunath Jadhav
SANDEEP SITARAM SHIRSAT

1183 BMC00012797 VISHAL PRAKASH BOINWAR


BMC00050669
BMC00039303
BMC00009028
BMC00094329

68.5180

35

15.4430

18.0667

68.5097

OBC

34

18.9691

15.5333

68.5024

Open
Open
Open

36
38
37

14.4330
13.0802
13.4759

18.0667
17.4000
18.0000

68.4997
68.4802
68.4759

Open

41

12.9412

14.5333

68.4745

37

13.2620

18.2000

68.4620

41
36
39
39

11.3924
16.9072
9.8396
15.6962

16.0667
15.5333
19.6000
13.7333

68.4591
68.4405
68.4396
68.4295

46

10.6952

11.7333

68.4285

32
34
44
37
39

16.4948
17.4227
8.3544
12.6203
11.1392

19.9333
17.0000
16.0667
18.8000
18.2667

68.4281
68.4227
68.4211
68.4203
68.4059

Open
VJ-A
OBC
Open
OBC

1189
1190
1191
1192
1193

OBC
ST
NT-D
SC
Open

POONAM TUKARAM BORSE


LAXMAN DEORAM mahale
RAMDHAN ANKUSH TAMBADE
NILAM RAJKUMAR LOKHANDE
Abhishek Namdeo Dorugade

Total
(out
of 100)

19.2667

1188 BMC00033869 BHARAT BALKRUSHNA JADHAV


BMC00032966
BMC00049952
BMC00091385
BMC00013860
BMC00063346

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

19.2513

SBC

SHRIDHAR EKNATH MARKAD


JAYSING POPATSING SINGAL
SARIKA GANPAT KUMBHAR
SUDIP HARICHANDRA MANE

MCQ
(out of 60)

30

SC

1182 BMC00099669 TUSHAR DNYANESHWAR KAKAD

1184
1185
1186
1187

Horizontal
Reservation

Women

Educated
Unemploye
d

Women

Women

Women

1194 BMC00053695 DINESH BABURAO WAGHMARE

OBC

33

17.7320

17.6667

68.3987

1195 BMC00009951 GANESH DHANNU CHAVAN

Open

39

9.7938

19.6000

68.3938

1196 BMC00086012 SOUDAGAR JAYAWANT SHINGAN

Open

38

16.3918

14.0000

68.3918

1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203

OBC
Open
OBC
OBC
SC
Open
Open

40
34
34
38
31
31
39

9.7890
17.1134
17.2996
15.3608
17.7540
17.7540
12.8866

18.6000
17.2667
17.0667
15.0000
19.6000
19.6000
16.4667

68.3890
68.3801
68.3663
68.3608
68.3540
68.3540
68.3533

46

12.1519

10.2000

68.3519

32

17.2152

19.1333

68.3485

38

13.4759

16.8667

68.3426

BMC00041039
BMC00046479
BMC00128027
BMC00050241
BMC00105596
BMC00017635
BMC00043335

UMESH KASHINATH BHERE


PRASAD ASHOK SAWANT
PARESH PRAKASH JAWANJAL
TANAJI ANANDA PARIT
NILIMA ATUL PATIL
PANKAJ ARUN PARAB
YOGESH ASHOK YADAV

1204 BMC00005353 LAHU KISHANRAO RATHOD

Open

1205 BMC00050218 NITIN GAJANAN TALKAR

OBC

1206 BMC00032458 MEENA VISHNU MAHAMULKAR

Open

Handicap

Project
Affected
Women

Page 38 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

1207 BMC00001558 NIKITA MANOHAR SHINDE

OBC

1208 BMC00062708 PRASAD TUKARAM TORASKAR

OBC

1209 BMC00063213 RAVINDRA BABASAHEB KHULE


1210 BMC00020853 SHRUTI RAVIKANT KINI
1211 BMC00113535 RUPALI BABAN THORAT

Open
Open
Open

1212 BMC00005332 SUSHAMA YASHWANT BANSODE

Horizontal
Reservation

Women
Project
Affected
Women

SC

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

37

13.1959

18.1333

68.3292

36

15.2577

17.0667

68.3244

36
35
34

13.9241
15.0515
15.7806

18.4000
18.2667
18.5333

68.3241
68.3182
68.3139

34

17.1134

17.2000

68.3134

1213 BMC00037865 Suvarna Dnyaneshwar Jagtap


1214 BMC00067058 KALYAN GORAKH JAYBHAYE
MINAKSHEE RAVINDRAKUMAR
1215 BMC00043948
KADAM

SC
Open

Women

36
32

12.3711
17.4332

19.9333
18.8667

68.3044
68.2999

Open

Women

37

11.7647

19.5333

68.2980

1216 BMC00004375 PRADEEP SURYAKANT MAHALE

SC

32

16.3636

19.9333

68.2969

SC
Open
Open
Open

36
36
31
30

15.2941
14.2246
17.8903
18.5567

17.0000
18.0667
19.4000
19.7333

68.2941
68.2913
68.2903
68.2900

Open

36

12.6203

19.6667

68.2870

Open
Open
Open
Open
OBC

36
33
29
33
35

12.2680
16.5979
19.6624
17.3262
16.3918

20.0000
18.6667
19.6000
17.9333
16.8667

68.2680
68.2646
68.2624
68.2595
68.2585

ST

37

12.9897

18.2667

68.2564

34
34
41
35
38
35
38
31
36
34

14.8454
16.5775
11.4433
17.8351
12.2995
13.2990
11.2299
17.7540
14.6835
16.1497

19.4000
17.6667
15.8000
15.4000
17.9333
19.9333
19.0000
19.4667
17.5333
18.0667

68.2454
68.2442
68.2433
68.2351
68.2328
68.2323
68.2299
68.2207
68.2168
68.2164

33

17.0103

18.2000

68.2103

37

14.0084

17.2000

68.2084

1217
1218
1219
1220

BMC00049985
BMC00006253
BMC00095026
BMC00091314

1221 BMC00012793
1222
1223
1224
1225
1226

BMC00001373
BMC00077260
BMC00036415
BMC00005158
BMC00007371

VILAS GOPINATH GHODAKE


AMIT SHIVAJI YAMGEKAR
KIRAN RAJIV KULKARNI
MAHESH POPAT MANE
VALLABH CHANDRAKANT
KULKARNI
SALMAN MOINUDDIN WATE
VAHID RIYAJ INAMDAR
RUPALI KRISHNA PAWAR
SIDDHI MOHAN SHIRKE
VIKRAM TUKARAM CHOUGULE

1227 BMC00128196 RAMCHANDRA KASHINTAH ZOLE


1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237

BMC00023773
BMC00002047
BMC00114487
BMC00125244
BMC00061814
BMC00029834
BMC00090163
BMC00043292
BMC00092939
BMC00022023

KAUSTUBH KISHOR REDKAR


SHEETAL MAHENDRA SHEDGE
PRATIBHA ABHIJIT KHUSPE
JYOTI MADHUKAR PAWAR
NIRMALA CHINDU ZORE
SAMEER DATTATREY THAKUR
SANDIP DEVIDAS MORE
AMRUTA AJAY RANALKAR
UMESH RAMESH ZORE
PRIYANKA ASHOK SHIVADE

OBC
Open
Open
Open
NT-C
OBC
OBC
OBC
Open
Open

1238 BMC00109025 ALLAUDDIN RAJASHAIKH SHAIKH

Open

1239 BMC00041628 TRUPTI DATTATRAY KUMBHAR

OBC

Women
Women
Women

Women
Women

Women

Page 39 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

1240 BMC00086471 CHANDRAMANI LAHU BHOIR

OBC

Educated
Unemploye
d

1241 BMC00013545 SANDEEP MADHUSUDAN PATIL

Sr.No. Application No.

Candidates Name

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

41

11.8717

15.3333

68.2050

OBC

38

12.2680

17.9333

68.2013

Open

39

10.0000

19.2000

68.2000

1243 BMC00048127 SANTOSH SHANKARRAO HANDE

Open

36

13.5829

18.6000

68.1829

1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255

VARSHA VILAS KOLHE


Shital Suresh Talekar
SAGAR BALASAHEB GAIKWAD
MANISHA KIRAN ASAWALE
NIKHIL PRAKASH BANDGAR
PRADHUMN RAOSAHEB MORE
HEMANGI SURESH DEORE
TAPASYA SUDHIR MAHAJAN
AKSHATA VIDHYADHAR KINI
KISHOR SITARAM KUSALKAR
NILESH VITTHAL DAWANGE
NAGORAO HIRAJI GARKAR
GOPAL GOVINDRAO
1256 BMC00045547
CHAUTHAIWALE

Open
OBC
Open
Open
NT-C
Open
OBC
Open
Open
VJ-A
OBC
Open

39
37
36
35
42
34
31
34
35
32
45
37

13.0481
12.5134
12.5738
16.4948
8.5567
17.7540
17.2193
14.6835
17.2165
17.2165
8.1443
14.0107

16.1333
18.6667
19.6000
16.6667
17.6000
16.4000
19.9333
19.4667
15.9333
18.9333
15.0000
17.1333

68.1814
68.1801
68.1738
68.1615
68.1567
68.1540
68.1526
68.1502
68.1498
68.1498
68.1443
68.1440

33

17.0103

18.1333

68.1436

1257 BMC00036579 PRAFULL TULSHIDAS KHAIRKAR

SC

34

17.0103

17.1333

68.1436

1242 BMC00121008

VIJAYKUMAR RADHESHYAM
GUPTA

BMC00073549
BMC00035814
BMC00087502
BMC00055721
BMC00094554
BMC00108634
BMC00034633
BMC00033077
BMC00001393
BMC00027195
BMC00075819
BMC00050196

OBC

1258 BMC00132775 RESHMA SUBHASH VANI


1259 BMC00079991 SABEERA SHAHAJAN SAYYAD
1260 BMC00032560 POONAM SANJAY SONAWANE
1261
1262
1263
1264
1265
1266

BMC00079088
BMC00102540
BMC00131108
BMC00039879
BMC00038625
BMC00133684

ANIL HARIBHAU GAWANDE


Shilpa Harichandra Kharat
NITEEN SHIVRAJ KADAM
MANOJ MANOHAR JADHAV
YUVRAJ BHIMRAO KHADE
RUPALI TUKARAM CHOGALE

Women
Women

Women
Women
Women
Handicap

Project
Affected

Open
Open

Women
Women

36
38

12.4064
13.4021

19.7333
16.7333

68.1397
68.1354

SC

Women

36

14.3299

17.8000

68.1299

36
36
33
37
40
38

15.5274
16.2567
16.1856
13.9175
13.5829
10.5155

16.6000
15.8667
18.9333
17.2000
14.5333
19.6000

68.1274
68.1234
68.1189
68.1175
68.1162
68.1155

Open
SC
Open
SC
Open
Open

Women

1267 BMC00074188 LAXMAN VYANKTESH MADGUNDI

OBC

33

15.7806

19.3333

68.1139

1268 BMC00039563 SUVARNA HIMMAT TANDEL

Open

32

18.3122

17.8000

68.1122

SC

36

14.7679

17.3333

68.1012

SBC
Open

40
30

13.2990
18.5654

14.8000
19.5333

68.0990
68.0987

1269 BMC00006229 DIPAK WISHWANATH BAVISKAR


1270 BMC00098910 RUPESH PARSHURAM MEHER
1271 BMC00096328 SURESH IRANNA BELAKERI

Handicap

Page 40 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

1272 BMC00078481 Jyoti Sadanand Vaingankar


1273 BMC00044442 VARSHA ANANT TANDEL
PRIYANKA CHANDRAKANT
1274 BMC00035100
VARADKAR
1275 BMC00015918 ANIL BHAURAO SONAWANE
1276 BMC00019850 SHILPA SOPAN FULSUNDAR
1277 BMC00117470 PRIYANKA GANPAT JADHAV

OBC
Open

1278 BMC00061088 MOHAN JALINDAR MUNDE

NT-D

1279 BMC00011390 VASANT VIKRAM IHAVALE


1280 BMC00137689 Aditya Dattaram Vele
1281 BMC00003427 DINESH BABASAHEB BHOSLE
UMESH PURUSHOTTAM
1282 BMC00074318
KULKARNI
1283 BMC00091426 prashant ashok vishe
1284 BMC00026504 JYOTI SUBHASH BODKE
1285 BMC00093248 AMOL HANMANT KUMBHAR

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

39
33

13.1646
15.8289

15.9333
19.2667

68.0979
68.0956

40

10.6952

17.4000

68.0952

34
34
37

16.4948
14.2268
11.7526

17.6000
19.8667
19.3333

68.0948
68.0935
68.0859

41

12.1519

14.9333

68.0852

SC
OBC
Open

34
41
39

16.6845
9.4845
11.5508

17.4000
17.6000
17.5333

68.0845
68.0845
68.0841

Open

34

17.2165

16.8667

68.0832

OBC
Open
OBC

32
35
38

17.2165
13.4759
14.0084

18.8667
19.6000
16.0667

68.0832
68.0759
68.0751

SC

33

16.4706

18.6000

68.0706

1287 BMC00013237 NITIN KAMLAKAR WALKE


1288 BMC00040209 Vijay Teli Vidyali
1289 BMC00065723 Bhushan Yadav Satpute

Open
OBC
SC

40
35
34

14.9733
15.5670
14.4330

13.0667
17.4667
19.6000

68.0400
68.0337
68.0330

1290 BMC00008646 ARCHANA SURYAKANT ANDHALE

Open

Women

42

12.1649

13.8667

68.0316

1291
1292
1293
1294

SC
Open
Open
SC

Handicap
Women

39
45
35
36

10.2954
10.4813
13.6082
13.6709

18.7333
12.5333
19.4000
18.3333

68.0287
68.0146
68.0082
68.0042

1295 BMC00002379 MANGESH ANANDRAO POKALE

OBC

Educated
Unemploye
d

33

16.2025

18.8000

68.0025

1296 BMC00093336 VINIT SHASHIKANT LONDHE


1297 BMC00061177 SHIVALI SURESH KARJAWKAR
1298 BMC00063846 NITIN BABAN RATHOD

OBC
Open
Open

Women

36
34
33

14.8663
14.3316
16.5979

17.1333
19.6667
18.4000

67.9996
67.9983
67.9979

OBC
SC
OBC
SC

1286 BMC00132396 VAISHALI MUKUND KOLVANKAR

BMC00046359
BMC00081320
BMC00075599
BMC00017808

AMOL PRALHAD GAIKWAD


NILESH SHIVAJI HARAL
Sharmila Rohan Mulik
SHYAM SANTRAM WATAMBE

Women

Women
Project
Affected

1299 BMC00102929 arjun babruwahan gaddamwar

SBC

45

8.1283

14.8667

67.9950

1300 BMC00059623 ANAND RAMCHANDRA DHIWARE

SC

36

12.1925

19.8000

67.9925

1301 BMC00018053 SWAPNIL BHAGWAT KATHOKE

OBC

37

12.9897

18.0000

67.9897

1302 BMC00087400 KISHOR SAMPATRAO DHANDRE

OBC

38

11.0549

18.9333

67.9882

1303 BMC00043164 AMOL BALAJI SURYAWANSHI

OBC

42

11.6495

14.3333

67.9828

Page 41 of 214

Score
Sr.No. Application No.

1304
1305
1306
1307

BMC00118286
BMC00031206
BMC00001354
BMC00127242

Candidates Name

Category

MILIND PRABHAKAR JADHAV


SIDDESH BALA GURAV
BHIKAJI SURESH PANDIT
UMESH DINKAR ADHAGALE

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

SC
OBC
Open
SC

37
44
29
42

13.0481
10.3743
19.0374
8.7701

17.9333
13.6000
19.9333
17.2000

67.9814
67.9743
67.9707
67.9701

1308 BMC00013671 AMOL HARISHCHANDRA KATKAR

OBC

32

16.3636

19.6000

67.9636

1309 BMC00030192 SUSHANT BASWESHWAR KAMBLE

SC

32

16.3636

19.6000

67.9636

1310 BMC00029716 RAHUL RAMESHWAR SURANGE

OBC

40

13.0928

14.8667

67.9595

1311 BMC00091548 Shridevi Ramrao Shinde


1312 BMC00094362 YOGESH KASHINATH JADHAV
1313 BMC00057603 SACHIN HIRAJI KOLI

Open
SC
Open

43
31
35

9.6907
18.8235
16.2869

15.2667
18.1333
16.6667

67.9574
67.9568
67.9536

1314 BMC00052471 PRADEEP SAKHARAM DONGARE

Open

32

16.1497

19.8000

67.9497

1315 BMC00129728 SHIVSHAMBHU KALYAN KARAD

NT-D

32

18.1443

17.8000

67.9443

1316 BMC00086848 MUKESH BABASAHEB ADMANE

Open

30

17.9381

20.0000

67.9381

32

16.4706

19.4667

67.9373

37

11.3369

19.6000

67.9369

1317 BMC00031729 MALLIKARJUN ASHOK KOTIWALE

Project
Affected

SC

1318 BMC00082571 SAPANA MADHUKAR SAWANT

Open

1319 BMC00035886 SHIVAJI ROHIDAS KAITKE


1320 BMC00077371 Dattatraya Narayan Shete

Open
OBC

32
30

15.9358
19.7861

20.0000
18.1333

67.9358
67.9194

SC

31

17.1123

19.8000

67.9123

1321 BMC00000395 MAHESH PANDIT CHABUKSWAR


1322
1323
1324
1325
1326

BMC00013293
BMC00061688
BMC00047336
BMC00023562
BMC00031744

EKTA ASHOK PAWAR


REKHATAI GULABRAO SARGAR
PRAMOD PANDURANG KARDE
SHARAD SAKHARAM DABADE
PRASHANT RAJU JAMADAR
PRITAM PANDURANG
1327 BMC00019811
KELGANDRE
1328 BMC00128525 PRANJAL PRAVIN CHAVAN
1329 BMC00060024 NARESH SAMADHAN HIWALE

Women

SC
Open
SC
SC
SBC

Women

40
35
41
45
32

9.8396
14.4385
10.9705
8.2353
17.9679

18.0667
18.4667
15.9333
14.6667
17.9333

67.9063
67.9052
67.9038
67.9020
67.9012

SC

Women

32

16.3636

19.5333

67.8969

Open
SC

35
36

13.7553
16.6845

19.1333
15.2000

67.8886
67.8845

1330 BMC00125537 SNEHAL DNYANESHWAR DHIRDE

SBC

39

11.5464

17.3333

67.8797

1331 BMC00031171 RAMESH SUKLAL MALI

OBC

34

15.8763

18.0000

67.8763

1332 BMC00113912 Pratiksha Ramchandra Dhokate

OBC

31

17.5401

19.3333

67.8734

Women

Page 42 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

1333 BMC00043758 AKSHAY LAXMAN SATARDEKAR

OBC

Educated
Unemploye
d

1334 BMC00031283 DIPAK VASUDEO CHAVAN

Sr.No. Application No.

Candidates Name

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

36

11.8717

20.0000

67.8717

OBC

39

13.3333

15.5333

67.8666

1335 BMC00124682 PRASAD GOVINDRAO ANASANE

OBC

37

11.7300

19.1333

67.8633

1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344

Open
OBC
ST
OBC
OBC
OBC
Open
NT-B
Open

36
38
34
39
36
32
41
38
34

12.9958
10.9278
17.5258
13.2489
11.9786
16.5775
10.3743
10.9705
14.4330

18.8667
18.9333
16.3333
15.6000
19.8667
19.2667
16.4667
18.8667
19.4000

67.8625
67.8611
67.8591
67.8489
67.8453
67.8442
67.8410
67.8372
67.8330

BMC00033529
BMC00029562
BMC00002342
BMC00023411
BMC00057211
BMC00106265
BMC00061832
BMC00107728
BMC00008472

RANJANA KASHIRAM PARAB


PRACHI VASANT BAHUGUNE
ROHAN RAMESH GAVE
AKSHAY BHAURAO UPADHYE
SANDIP TUKARAM PAWAR
AMOL GANPAT DARDI
PRADIP VISHWANATH PATIL
VAIDEHI SUDHIR KELASKAR
SANJAY BALIRAM KASKAR

Women

1345 BMC00069678 NANDKUMAR DATTARAM PARDHI

NT-B

29

19.3583

19.4667

67.8250

1346 BMC00032512 DIPAK VIJAY MAHALE


1347 BMC00002278 PRAVIN NANA SABALE
1348 BMC00003210 SHIVANAND BASLING SWAMI

OBC
SC
OBC

32
37
39

17.7540
13.6082
13.9241

18.0667
17.2000
14.8667

67.8207
67.8082
67.7908

1349 BMC00082151 Jayesh Ramdas Gotarne

OBC

41

11.8557

14.9333

67.7890

1350 BMC00031700 SHARAD BALKRISHNA KANTE


1351 BMC00026216 TEJAL BALKRISHNA PARAB
1352 BMC00114448 MOHAN VITTHAL GHARATE

OBC
Open
OBC

33
36
33

15.1872
13.9175
16.5775

19.6000
17.8667
18.2000

67.7872
67.7842
67.7775

1353 BMC00019818 CHETAN RAMESH MITKARI

Open

31

17.6371

19.1333

67.7704

1354 BMC00085636 SHITAL NAMDEO DALVI


1355 BMC00049991 ANKUSH SURESHRAO DUDHE

Open
OBC

37
40

13.2990
11.5612

17.4667
16.2000

67.7657
67.7612

1356 BMC00068395 MINAL PRABHAKAR NERURKAR

OBC

Women

38

13.0928

16.6667

67.7595

1357
1358
1359
1360
1361

OBC
OBC
Open
Open
NT-C

Women
Women
Women

39
36
36
41
38

13.4759
15.4639
14.3299
9.5876
14.6524

15.2667
16.2667
17.4000
17.1333
15.0667

67.7426
67.7306
67.7299
67.7209
67.7191

BMC00104800
BMC00055449
BMC00089812
BMC00059856
BMC00001060

MOHAN GANESH GAWATRE


SHARAD SHIVAJI JAGADALE
PRAGATI PRAMOD GHADI
Shaziya Saleem Pathan
SARIKA BHANUDAS BITAKE

Project
Affected

Earthquake
affected

1362 BMC00062384 JAYAWANT DNYANDEO RAMANE

Open

32

15.7732

19.9333

67.7065

1363 BMC00061931 SAINATH YADGIRI CHINTAKINDI

Open

38

14.4385

15.2667

67.7052

1364 BMC00029701 RANDHIR SHRIDHAR SHETE

Open

34

16.8984

16.8000

67.6984

Page 43 of 214

Score
Sr.No. Application No.

1365 BMC00125188

Candidates Name

SANDEEP GAJANANRAO
GAVHANE
MAHAVIR MUGAJI LANDAGE
Dinesh Gokul Sulakshane
Vikas Balasaheb Thorat
Nayana Deepak More
SHRUTIKA KISHOR KEDARE

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

Open

31

17.6289

19.0667

67.6956

SC
OBC
Open
Open
SC

Women
Women

33
32
38
31
32

15.2941
16.2869
11.5464
16.8041
15.9358

19.4000
19.4000
18.1333
19.8667
19.7333

67.6941
67.6869
67.6797
67.6708
67.6691

1371 BMC00026304 DEEPALI CHANDRAKANT SALVI

Open

Women

30

17.7320

19.9333

67.6653

1372 BMC00106140 ASMITA SUBHASH GAWDE


SHIVSHANKAR DASHRATH
1373 BMC00000486
JADHAV
1374 BMC00052995 SACHIN GONDU PATIL
1375 BMC00071823 SHYAM VNYKATRAO JAGTAP
Krushnasingh Raghunathsingh
1376 BMC00045222
Raghuwanshi
1377 BMC00002685 SUDARSHAN EKNATH BADE
1378 BMC00104853 AJAY NAMDEV GHASTE
1379 BMC00018756 AMITA JITENDRA MHATRE

Open

37

12.7273

17.9333

67.6606

Open

32

17.5258

18.1333

67.6591

Open
Open

40
39

8.1857
12.9114

19.4667
15.7333

67.6524
67.6447

Open

44

10.1031

13.5333

67.6364

NT-D
SC
OBC

41
41
34

10.1031
11.0309
16.3636

16.5333
15.6000
17.2667

67.6364
67.6309
67.6303

1380 BMC00094388 VIJAY MANIKRAO PATIL

OBC

29

18.7629

19.8667

67.6296

1381 BMC00098303 ARCHANA SAHEBRAO SONAR

OBC

35

14.7594

17.8667

67.6261

SC

33

16.1497

18.4667

67.6164

Open
ST
OBC
Open

31
36
40
29

18.4810
12.4064
10.2062
18.7342

18.1333
19.2000
17.4000
19.8667

67.6143
67.6064
67.6062
67.6009

1387 BMC00035084 PANDHARINATH VITTHAL PATIL

OBC

32

16.5979

19.0000

67.5979

1388
1389
1390
1391

Open
SC
Open
OBC

34
38
37
30

17.1308
15.4639
12.9958
17.8610

16.4667
14.1333
17.6000
19.7333

67.5975
67.5972
67.5958
67.5943

1366
1367
1368
1369
1370

BMC00044134
BMC00007512
BMC00102220
BMC00059549
BMC00035934

1382 BMC00061851 PRASHANT SITARAM GAIKWAD


1383
1384
1385
1386

BMC00064455
BMC00072229
BMC00115322
BMC00004477

BMC00015855
BMC00050552
BMC00031472
BMC00060799

Laxmi Vithoba Sutar


YOGESH NIVRUTTI BHANGARE
RAOSAHEB DATTA YELKE
PRAMOD SURESH SHINDE

FEROZABI ISMAIL SAIYAD


GOURI SACHIN MANE
VINAY ANANT KUBAL
NITIN DHANSINGH AYADBAN

Women
Educated
Unemploye
d

Women
Women

1392 BMC00021530 SANDEEP DAMODHAR JADHAV

Open

37

12.7273

17.8667

67.5940

1393
1394
1395
1396
1397

Open
OBC
Open
OBC
SC

31
34
36
32
38

17.3262
14.1237
11.8557
16.1856
14.1176

19.2667
19.4667
19.7333
19.4000
15.4667

67.5929
67.5904
67.5890
67.5856
67.5843

BMC00062984
BMC00102206
BMC00096297
BMC00093340
BMC00038332

BHUSHAN SUHAS PARAB


Nilam Suresh Pandit
SHILPA BALKRISHNA ADWADE
GANESH ANANTRAO PANDIT
Abhijit Hareshwar More

Women

Page 44 of 214

Score
Sr.No. Application No.

1398 BMC00111290
1399 BMC00114989
1400 BMC00071326
1401 BMC00076726
1402 BMC00046653
1403 BMC00043726

Candidates Name

YOGITA BHIMASHANKAR
CHHALLARE
KAMLESH JAYDATTA SAPKAL
CHETAN VALMIK PATIL
DNYANESHWAR YASHWANT
JAGTAP
Sushma Dhondiba Walnekar
DEEPAK RAJU MORE

BMC00017292
BMC00011076
BMC00015070
BMC00109472
BMC00002761
BMC00002184
BMC00016839
BMC00009196
BMC00073684
BMC00031678

Horizontal
Reservation

Open

Women

NITIN GOUTAM JONDHALE


BHIKAN RAJENDRA PATIL
Ravindra Hiraman Purkar
LOHIT SHIVAJI PARAGE
SHREEPAD ROHIDAS WASKAR
BHASKAR ABHANG MOHATE
AMIT PANDURANG PATIL
KISHOR NAGORAO VAYWALE
MAHESH SUBHASH LONKAR
PRASHANT PRALHAD KADAM

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

30

18.1818

19.4000

67.5818

Open
Open

37
34

11.9786
16.5775

18.6000
17.0000

67.5786
67.5775

Open

33

14.9733

19.6000

67.5733

35
35

15.7732
15.1055

16.8000
17.4667

67.5732
67.5722

SC

31

17.4332

19.1333

67.5665

SC
OBC
OBC
OBC
Open
NT-C
Open
SC
Open
Open

35
41
37
33
37
35
37
29
32
42

14.7594
8.0214
12.6203
14.9485
12.6804
15.0802
14.5455
19.1444
17.5401
10.2674

17.8000
18.5333
17.9333
19.6000
17.8667
17.4667
16.0000
19.4000
18.0000
15.2667

67.5594
67.5547
67.5536
67.5485
67.5471
67.5469
67.5455
67.5444
67.5401
67.5341

31

18.3957

18.1333

67.5290

Open
SC

1404 BMC00067348 KAMLESH PRABHAKAR KHARAT


1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414

Category

Women

1415 BMC00028750 SONALI PRABHAKAR KUDTARKAR

Open

1416 BMC00122042 SHIVAJI BHAUSAHEB LOKHANDE

Open

40

10.9278

16.6000

67.5278

1417
1418
1419
1420
1421

OBC
Open
Open
Open
Open

40
31
38
40
31

12.1925
18.4536
13.9175
11.6495
17.2996

15.3333
18.0667
15.6000
15.8667
19.2000

67.5258
67.5203
67.5175
67.5162
67.4996

Open

38

11.2236

18.2667

67.4903

Open
OBC

32
31

18.5567
18.5567

16.9333
17.9333

67.4900
67.4900

33

17.4227

17.0667

67.4894

38
35

9.9465
14.0107

19.5333
18.4667

67.4798
67.4774

BMC00056957
BMC00084722
BMC00051392
BMC00078517
BMC00029361

KETAN SUBHASH PATIL


TUSHAR MANOJ KALE
VIKRAM MASAJI MUNDE
AARTI MADHUKAR KIRDAT
SAGAR SHRIKANT PHADTARE
ASHVIN MANCHAKARAO
1422 BMC00004711
PATANGE
1423 BMC00054764 SHANTEE BHARAT RAWLE
1424 BMC00023830 YOGESH ARJUN PATIL
1425 BMC00001452 GAUTAM DEVAJI MORE

SC

Women

Project
Affected

1426 BMC00011471 ROHIT VASANTRAO GHUMARE


1427 BMC00059527 Priti Sanjay Kadam

Open
OBC

1428 BMC00086849 AMOL LAXMINARAYAN DAYAMA

Open

33

17.5401

16.9333

67.4734

1429 BMC00104279 Mahendra Ishwarlal Pawar


1430 BMC00044079 SACHIN BAJIRAO GITE
1431 BMC00043361 PUSHPA KISAN WAGH

OBC
Open
Open

38
40
30

10.8021
13.2620
17.8610

18.6667
14.2000
19.6000

67.4688
67.4620
67.4610

Women

Page 45 of 214

Score
Sr.No. Application No.

1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440

BMC00002870
BMC00006092
BMC00098272
BMC00021019
BMC00084846
BMC00034745
BMC00021033
BMC00087667
BMC00129830

Candidates Name

Category

DNYANESHWAR YUVRAJ PATIL


GAYATRI RAVINDRA PAWAR
PRITI RAMESH VADE
uday krishna yesare
PUNAM BABU PASHTE
GAJANAN TUKARAM KASARE
Kirti Satappa Kokitakar
AKASH ARJUN PATAWANE
KIRAN RAJARAM SHINDE

OBC
OBC
Open
OBC
OBC
SC
Open
SC
OBC

Horizontal
Reservation

Women
Women
Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

30
31
33
39
32
30
29
36
31

18.0591
16.7914
17.7215
13.7113
16.0428
18.0412
18.9030
14.2268
17.7540

19.4000
19.6667
16.7333
14.7333
19.4000
19.4000
19.5333
17.2000
18.6667

67.4591
67.4581
67.4548
67.4446
67.4428
67.4412
67.4363
67.4268
67.4207

1441 BMC00059532 KALPESH LAXMAN KSHIRSAGAR

OBC

31

16.6845

19.7333

67.4178

1442 BMC00047817 PRASHANT DNYANDEO YERAM

SBC

37

11.1340

19.2667

67.4007

1443
1444
1445
1446

NT-C
VJ-A
NT-B
OBC

32
36
32
40

18.8660
16.7932
18.1818
10.1031

16.5333
14.6000
17.2000
17.2667

67.3993
67.3932
67.3818
67.3698

BMC00025381
BMC00005304
BMC00025733
BMC00131889

PANKAJ NARAYAN PARDESHI


SACHIN RAGHUNATH MANE
PRAVIN POPATRAO DHOLE
VIJAY GANGARAM JAGADALE

1447 BMC00041056 VAISHALI PANDURANG JADHAV

Open

Women

34

15.5670

17.8000

67.3670

1448
1449
1450
1451
1452

OBC
SC
Open
SC
OBC

Women

39
28
30
37
37

8.7629
19.6907
17.4227
11.0160
11.5464

19.6000
19.6667
19.9333
19.3333
18.8000

67.3629
67.3574
67.3560
67.3493
67.3464

BMC00000981
BMC00015177
BMC00074570
BMC00078864
BMC00076388

DEEPIKA DATTARAM SONAR


MANDAR SURESH SHEWALE
Karuna Mohan Gaonkar
BABA DADABHAU THORAT
GANESH GULAB BHISE

1453 BMC00023774 DIGAMBAR BAJRANG BHOSALE

Open

34

13.6082

19.7333

67.3415

1454 BMC00081819 VIJAY ASHOK KADAVE


1455 BMC00037888 MADHURI BALU MAHALE

OBC
ST

39
37

12.4742
14.5361

15.8667
15.8000

67.3409
67.3361

1456 BMC00092250 PRATIKSHA SHANKAR DHAVALE

Open

38

10.0000

19.3333

67.3333

1457
1458
1459
1460
1461

Open
OBC
Open
SC
OBC

37
35
31
38
41

14.1237
15.5080
16.9072
12.2995
11.7647

16.2000
16.8000
19.4000
17.0000
14.5333

67.3237
67.3080
67.3072
67.2995
67.2980

OBC

33

16.3636

17.9333

67.2969

Open

34

15.3608

17.9333

67.2941

Open
SC
OBC

33
29
28

17.4227
18.8186
19.2784

16.8667
19.4667
20.0000

67.2894
67.2853
67.2784

BMC00000090
BMC00052003
BMC00009937
BMC00029594
BMC00056369

RAMESH HAUSRAO JAGTAP


SUNITA DADA MANE
Shweta Harishchandra Dalvi
ATISH MANOHAR HAVALE
KAVITA MARUTI CHAUDHARI

1462 BMC00073624 VAIBHAV ASHOKRAO DHARASKAR


Vijaykumar Malwadkar
Mrs.Sandhyarani
1464 BMC00044583 SITARAM BALASAHEB DANI
1465 BMC00062470 ARVIND GAUTAM JADHAV
1466 BMC00006787 Alpita Anant Khade
1463 BMC00093178

Women

Women
Women
Women

Handicap

Page 46 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

1467 BMC00115450 BHAGANU RAMSING RATHOD

Open

1468 BMC00126186 Sachin Prakash Solanke

Open

1469 BMC00062139 NAYANA NANASAHEB KUMAVAT


1470
1471
1472
1473
1474

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

Handicap
Educated
Unemploye
d

30

17.9381

19.3333

67.2714

38

13.4021

15.8667

67.2688

NT-B

Women

37

14.3316

15.9333

67.2649

SUVARNA RAMESH DOIPHODE


AMOL SOPAN TADAKE
LATA VITTHAL KHADSE
NITIN SURESHRAO GOGATE
RASHMI VIJAY SALVI

SC
SC
OBC
OBC
Open

Women

31
35
33
41
32

17.8610
15.2577
15.2577
8.5232
17.3840

18.4000
17.0000
19.0000
17.7333
17.8667

67.2610
67.2577
67.2577
67.2565
67.2507

1475 BMC00131966 ASHISH VITTHALRAO TALOKAR

OBC

40

11.9831

15.2667

67.2498

BMC00031838
BMC00049553
BMC00037522
BMC00074158
BMC00038640

1476 BMC00041171 RASIKA BALA KAMBLE

Women

SC

Women

42

10.5155

14.7333

67.2488

1477 BMC00111063 PRAVIN DNYANESHWAR GORE

Open

Sportsman

31

18.2474

18.0000

67.2474

1478
1479
1480
1481

Open
NT-D
OBC
Open

Women

37
45
43
33

11.9786
10.3093
8.7701
15.8289

18.2667
11.9333
15.4667
18.4000

67.2453
67.2426
67.2368
67.2289

BMC00112251
BMC00019279
BMC00012788
BMC00056725

DINESH ASHOK TAKALE


KAILAS VITTHAL AVHAD
PRASHANT VASANT GURAV
POOJA SHIVAJI WAGH

1482 BMC00070472 GORAKHNATH DAMODHAR KUTE

Open

40

12.8270

14.4000

67.2270

1483 BMC00018558 SANDIP NAMDEO KEDARE


1484 BMC00031119 SACHIN SADASHIV GHUGE
1485 BMC00110059 SACHIN SUBHASH PARDESHI

SC
NT-D
SC

29
37
37

19.1561
12.4895
12.6203

19.0667
17.7333
17.6000

67.2228
67.2228
67.2203

1486 BMC00028732 SANDEEP RAMCHANDRA PATIL

Open

42

9.6203

15.6000

67.2203

SC

32

16.6845

18.5333

67.2178

Open
OBC
Open
OBC

35
35
31
29

14.7423
12.9412
17.4684
18.7342

17.4667
19.2667
18.7333
19.4667

67.2090
67.2079
67.2017
67.2009

1487 BMC00032719
1488
1489
1490
1491

BMC00026652
BMC00124137
BMC00044485
BMC00035983

BHIMRAO DONGARDIVE
PRASHANT
NIKHILESH SUHAS GHARAT
mayuresh dajiba subhedar
KOMAL KALYAN KAWRE
BHUSHAN ABHIMAN DEORE

Women

1492 BMC00001104 MEGHA RAMCHANDRA CHAVAN

OBC

Women

40

9.1983

18.0000

67.1983

1493 BMC00063884 AMOL BABAN RATHOD


1494 BMC00032079 KAVITA YASHWANT SHINDE
1495 BMC00033866 Revati Rajan Shigvan

Open
ST
Open

Women

32
29
28

15.4639
18.3957
19.2513

19.7333
19.8000
19.9333

67.1972
67.1957
67.1846

1496 BMC00108667 UMESH DURYODHAN LENDAVE

Open

41

10.5155

15.6667

67.1822

1497 BMC00062510 HARSHAL DHANRAJ SONAWANE

OBC

37

11.9786

18.2000

67.1786

Handicap

Page 47 of 214

Score
Sr.No. Application No.

1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505

BMC00018677
BMC00018730
BMC00060084
BMC00057396
BMC00102634
BMC00026259
BMC00031871
BMC00054561

1506 BMC00016740
1507
1508
1509
1510
1511

BMC00071308
BMC00104185
BMC00050227
BMC00014320
BMC00041755

Candidates Name

ATUL ARUN BAVISKAR


SEEMA SOPAN GARGOTE
SIDDHESHWAR SUNIL KADAM
Manshri Mahesh Jadhav
MAYURI SURESH SONAWANE
VIKAS PANDURANG MULUKH
ZAKIR JAFAR SHAIKH
SACHIN RAMKISAN GUND
RHUSHIKESH JAGANNATH
INDAPURE
VASUDEV ANANTA NICHITE
REKHA DADAHARI KUTE
SWATI YOGESH MAHIND
RAJU BALASAHEB CHAVAN
PRADEEP BHAIDAS THAKARE

1512 BMC00029307 DEVENDRA HOWALE RAKESH

Category

SC
Open
Open
Open
OBC
OBC
Open
Open

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

35
41
36
32
32
36
29
41

12.9114
9.1753
14.9733
17.4332
15.2941
14.2268
18.2888
12.8866

19.2667
17.0000
16.2000
17.7333
19.8667
16.9333
19.8667
13.2667

67.1781
67.1753
67.1733
67.1665
67.1608
67.1601
67.1555
67.1533

Open

36

12.0856

19.0667

67.1523

OBC
NT-D
Open
NT-B
OBC

38
34
34
35
37

10.6186
15.6150
13.4759
14.7423
12.9412

18.5333
17.5333
19.6667
17.4000
17.2000

67.1519
67.1483
67.1426
67.1423
67.1412

40

10.0000

17.1333

67.1333

34
35
29

13.7968
14.3299
18.3957

19.3333
17.8000
19.7333

67.1301
67.1299
67.1290

31

16.7932

19.3333

67.1265

31
37

16.3918
12.5134

19.7333
17.6000

67.1251
67.1134

SC

Women

Women
Women

Educated
Unemploye
d

1513 BMC00032246 KRISHNA SHENFAD GAVALI


1514 BMC00022992 SHILPA DASHRATH PHAD
1515 BMC00090492 Manasi Maruti Dawal

Open
NT-D
OBC

1516 BMC00139299 MANOJ PANDITRAO PANDHARE

Open

1517 BMC00100098 Sandhya Umesh Pimpare


1518 BMC00037981 CHETAN UTTAM SATPUTE

Open
SC

1519 BMC00004546 SHRIRAM SHIVAJIRAO RAMDASI

Open

34

15.9794

17.1333

67.1127

SC

37

12.5773

17.5333

67.1106

SC

35

15.8289

16.2667

67.0956

SC

32

16.6245

18.4667

67.0912

Women
Women

Women

1520 BMC00016503 SHWETA MAHADEO TAMBE


PRASHANT VISHWANATH
1521 BMC00022543
PARATWAGH
1522 BMC00043044 SANGHPAL SUGDEO JADHAO
CHANDRAKANT LAXMAN
1523 BMC00101793
BAHIRWAD
1524 BMC00090436 MAYUR ASHOK PATIL

ST

38

11.2236

17.8667

67.0903

Open

33

16.2887

17.8000

67.0887

1525 BMC00002943 SWAPNALI SADASHIV SALUNKE

Open

39

8.3505

19.7333

67.0838

1526 BMC00014571 ANIL MADHAVRAO KADAM


1527 BMC00076303 VIJAYKUMAR HARI YEDKE

Open
SC

35
35

13.8144
14.3460

18.2667
17.7333

67.0811
67.0793

1528 BMC00045066 VITTHAL BABAN DHUMAL

Open

40

10.0000

17.0667

67.0667

1529 BMC00058926 SONAM PYARELAL GUPTA


1530 BMC00034421 SWAPNIL RAJARAM KAMBLE

Open
SC

39
35

12.0619
12.6582

16.0000
19.4000

67.0619
67.0582

Project
Affected

Page 48 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

1531 BMC00051628 SANTOSH JALINDAR KHADE

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

SC

36

12.3207

18.7333

67.0540

1532 BMC00099758 SWAPNIL SADANAND SARNOBAT

Open

37

11.4439

18.6000

67.0439

1533 BMC00082462 Archana Ganpati Jadhav


1534 BMC00035819 TUSHAR VASANT PAKALE

Open
NT-C

33
34

19.0374
13.9037

15.0000
19.1333

67.0374
67.0370

1535 BMC00052360 HEMANT RAMCHANDRA JADHAV

OBC

33

17.4332

16.6000

67.0332

1536
1537
1538
1539
1540

OBC
Open
SC
OBC
Open

36
41
37
44
35

13.1551
8.0214
10.4813
8.2700
16.2025

17.8667
18.0000
19.5333
14.7333
15.8000

67.0218
67.0214
67.0146
67.0033
67.0025

OBC

34

13.7968

19.2000

66.9968

Open
SC
Open

38
30
31

13.7968
17.3196
18.1818

15.2000
19.6667
17.8000

66.9968
66.9863
66.9818

33

17.1134

16.8667

66.9801

35
36
33
38

13.7113
11.4439
16.3713
12.3711

18.2667
19.5333
17.6000
16.6000

66.9780
66.9772
66.9713
66.9711

BMC00013658
BMC00028085
BMC00025898
BMC00013221
BMC00010964

1541 BMC00042224
1542 BMC00030416
1543 BMC00045010
1544 BMC00065474

RUHI DEEPAK MHATRE


Ganesh Suresh Dhaybar
SACHIN NANA MORE
sachin sitaram shetty
GAURI ANANT GHADSHI
NANDKISHOR SAKHARAM
PANCHAL
MADAN LAXMAN DARADE
RAVI PANDURANG JADHAV
Sayali Vaman More

Project
Affected

1545 BMC00113362 BHUSHAN PUNDLIK MAHAJAN

OBC

1546
1547
1548
1549

SONALI SATISH HATKAR


ROHIT RAMCHAND RATHOD
SUHAS SHIVAJI KASHID
RATNALI VILAS PILANKAR
PANDHARINATH VITTHAL
1550 BMC00015790
HALKUNDE

Open
Open
OBC
OBC
OBC

44

8.7701

14.2000

66.9701

1551 BMC00007799 SANDEEP ANANT WALAVALKAR

OBC

30

17.4332

19.5333

66.9665

1552 BMC00057317 AJIT GANGARAM KADAM


1553 BMC00088405 SACHIN KAILAS LONARE
1554 BMC00118969 vaibhav keshav kamble

Open
SC
SC

31
35
30

16.8984
12.4895
17.4227

19.0667
19.4667
19.5333

66.9651
66.9562
66.9560

1555 BMC00000187 MAHESH RAOSAHEB GAGUNDE

Open

30

18.3505

18.6000

66.9505

1556
1557
1558
1559

JAYSHRI SANDIPAN BADE


ARCHANA HASURAM MHATRE
PREMSING BANDU RATHOD
RASHMI RAJENDRA SAWANT
GAJANAN VISHWANATH
1560 BMC00054520
BHOSKAR

NT-D
OBC
Open
Open

37
32
39
28

14.6835
15.0802
13.0802
19.1444

15.2667
19.8667
14.8667
19.8000

66.9502
66.9469
66.9469
66.9444

OBC

33

14.0107

19.9333

66.9440

1561 BMC00029623 MEGHARAJ CHAITRAM JAGTAP

Open

30

17.5401

19.4000

66.9401

Open

38

12.4064

16.5333

66.9397

BMC00032954
BMC00102404
BMC00032577
BMC00091363

BMC00060436
BMC00073296
BMC00000929
BMC00060686

1562 BMC00110212

JANARDHAN JALINDHAR
SALUNKHE

Women

Women

Women

Page 49 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

1563 BMC00005424 SHRIKANT KONDIBA BASALAGE

Open

28

19.0722

19.8667

66.9389

1564
1565
1566
1567
1568
1569

Open
Open
OBC
OBC
Open
OBC

40
36
35
39
34
49

11.1340
14.8663
13.2620
12.0619
16.2567
8.5232

15.8000
16.0667
18.6667
15.8667
16.6667
9.4000

66.9340
66.9330
66.9287
66.9286
66.9234
66.9232

32

17.1123

17.8000

66.9123

BMC00117683
BMC00012948
BMC00023746
BMC00109798
BMC00137191
BMC00066467

TRUPTI SHIVDAS KUBAL


KAMALAKAR DILIP KOLI
NILESH VASUDEO BULBULE
Sujata Shankar Chaudhari
DILIP HARIBHAU SHITOLE
NEETA BHARAT KUCHANKAR

1570 BMC00028393 ANIL ARUN WANKHEDE

SC

Handicap
Women
Women
Educated
Unemploye
d

1571 BMC00030443 KUNAL SHARAD GOMASE


1572 BMC00047408 SANDEEP ASHOK MADAN

NT-D
Open

37
37

12.5773
10.1031

17.3333
19.8000

66.9106
66.9031

1573 BMC00052641 ANKUSH MAHADEO NAGARGOJE

NT-D

34

13.5021

19.4000

66.9021

1574
1575
1576
1577

Open
SC
SC
OBC

45
30
34
32

8.2353
17.4332
14.0928
15.3587

13.6667
19.4667
18.8000
19.5333

66.9020
66.8999
66.8928
66.8920

SC

32

17.4227

17.4667

66.8894

1579 BMC00078965 SUNITA ASHOK POKHARKAR


1580 BMC00034141 RAHUL RAMESH PATIL

Open
OBC

36
30

16.2887
17.2152

14.6000
19.6667

66.8887
66.8819

1581 BMC00018939 GANESH PANDURANG SALUNKHE

Open

41

8.9451

16.9333

66.8784

1582 BMC00023437 AMRUTA ASHOK PATIL


1583 BMC00096669 Pravin Devidas Nikam

Open
SC

30
31

17.5401
16.5401

19.3333
19.3333

66.8734
66.8734

1584 BMC00004682 SUVIDHA RAMKRISHNA GHARAT

OBC

34

15.9358

16.9333

66.8691

1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594

Open
OBC
OBC
OBC
OBC
OBC
Open
Open
Open
OBC

32
39
38
36
31
31
32
34
28
34

15.8650
9.1979
13.1959
10.9278
17.3262
16.7914
16.2567
14.8523
19.2513
13.0481

19.0000
18.6667
15.6667
19.9333
18.5333
19.0667
18.6000
18.0000
19.6000
19.8000

66.8650
66.8646
66.8626
66.8611
66.8595
66.8581
66.8567
66.8523
66.8513
66.8481

32

15.9794

18.8667

66.8461

32

16.5775

18.2667

66.8442

BMC00030920
BMC00065886
BMC00004806
BMC00063027

SUNIL KAUTIK THAKUR


Anjali Mohan Abhinav
KADUBA MAROTI PAWAR
MANGESH KISHOR KALWAGHE

1578 BMC00128082 SUSHANT MAHADEV BHALERAO

BMC00093815
BMC00121212
BMC00095062
BMC00044531
BMC00019213
BMC00135438
BMC00055466
BMC00012367
BMC00115055
BMC00034306

SANGITA NITIN KAYARKAR


GANESH SURESH LONDHE
Afsana Jakir Sayyad
HEENA SATISH KHAIRNAR
MANOJ SHAMRAO SHIMPI
KISHOR BALASAHEB ADHAV
SATISH PANDURANG KANADE
DEEPAK KRISHNA TAWTE
NITIN MAULI GHODAKE
VISHAL DILIP RAHANE

1595 BMC00007876 SAMATA HARISHCHANDRA PATIL


1596 BMC00004256 SHUBHANGI SHRIKANT KALE

Women
Handicap

Women
Women
Women

Open
SC

Women

Page 50 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

1597 BMC00045370 DHANANJAY DILIP BANGAR


SACHIN CHANDRAKANT
1598 BMC00057911
KUMBAHR
1599 BMC00034498 MADHURI SAINATH JADHAV
1600 BMC00095406 AVINASH NAMDEV KOKARE
1601 BMC00051520 SANJANA GANESH BHAYDE
1602 BMC00077679 DEEPALI SURENDRA MAHADIK
1603 BMC00052622 VINESH SHANTARAM JOSHI
1604 BMC00000887 VARSHA MOHAN PANGALE
1605 BMC00026025 MAHESH TANAJI MOHITE
1606 BMC00103151 Prashant Tukaram Jadhav
1607 BMC00092144 SWATI UDAY RAUT
1608 BMC00069881 DIPALI YESHWANT BHALERAO

Open

1609 BMC00071856 SUDHIR MAROTRAO DHAWARE

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

33

18.0412

15.8000

66.8412

OBC

Handicap

31

16.9072

18.9333

66.8405

SC
Open
OBC
OBC
Open
Open
Open
SC
Open
Open

Women

32
37
33
35
30
32
40
30
35
30

14.9733
14.6392
14.4385
13.5021
16.8984
15.8289
8.5562
17.7540
12.8866
17.2193

19.8667
15.2000
19.4000
18.3333
19.9333
19.0000
18.2667
19.0667
18.9333
19.6000

66.8400
66.8392
66.8385
66.8354
66.8317
66.8289
66.8229
66.8207
66.8199
66.8193

SC

31

16.6845

19.1333

66.8178

Open
OBC
Open
Open

32
28
36
40

14.8663
18.8660
12.7273
8.6598

19.9333
19.9333
18.0667
18.1333

66.7996
66.7993
66.7940
66.7931

1614 BMC00107046 SHIVAJI VISHWANATH CHAVHARE

Open

36

11.3924

19.4000

66.7924

1615 BMC00046232 VISHAL BHALCHANDRA SAPRE

Open

38

12.5134

16.2667

66.7801

1616 BMC00066636 CHAGANDADA JAGDERAO KALE

Open

41

11.4439

14.3333

66.7772

1617 BMC00035308 SANJAY RAJENDRA BUDHEWAR

OBC

41

8.8770

16.8667

66.7437

36

12.7426

18.0000

66.7426

1610
1611
1612
1613

BMC00038624
BMC00072591
BMC00089942
BMC00021903

ru k TALEKAR
SANKESH MOHAN MOKAL
KUSUM PRAMOD PATNE
SHEKHAR MILIND PATIL

Women

Educated
Unemploye
d

1618 BMC00045775 YOGESH TUKARAM DARBESHWAR

OBC

1619 BMC00100613 Rupali Digambar Joshi

Open

35

13.6082

18.1333

66.7415

1620 BMC00008066 SHIKANDAR M RAFIK SHIKALGAR

Open

30

17.5401

19.2000

66.7401

1621 BMC00081895 VINOD RAMESHWAR MOTEKAR

OBC

31

17.0053

18.7333

66.7386

1622 BMC00102517 SUJEET BABAN MUKE

Open

34

16.4706

16.2667

66.7373

1623 BMC00025087 NAMDEO SAHEBRAO GADEKAR

Open

40

13.7968

12.9333

66.7301

1624 BMC00054476 RAMCHANDRA GULABRAO KAPSE

Open

35

12.0619

19.6667

66.7286

1625 BMC00047370 HARISH MOHAN VARADE


1626 BMC00069691 Rajesh Bhaurao Rathod
1627 BMC00109340 SWATI TUKARAM NARKAR

NT-D
VJ-A
OBC

32
38
33

17.5258
9.3048
13.9037

17.2000
19.4000
19.8000

66.7258
66.7048
66.7037

Women

Page 51 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

1628 BMC00010459 SHANKAR DAGADU CHAUDHARI

OBC

Handicap

35

11.8987

19.8000

66.6987

1629 BMC00032842 RAJNI RAMAKANT DESHMUKH

Open

Women

39

11.0309

16.6667

66.6976

1630 BMC00096921 SOJWAL PRALHADRAO JIRAPURE

OBC

36

11.5612

19.1333

66.6945

1631
1632
1633
1634
1635

OBC
OBC
Open
Open
Open

42
30
33
42
29

9.0909
18.5567
17.2193
12.6804
18.0749

15.6000
18.1333
16.4667
12.0000
19.6000

66.6909
66.6900
66.6860
66.6804
66.6749

SC

39

10.8017

16.8667

66.6684

Sr.No. Application No.

BMC00009983
BMC00011424
BMC00127375
BMC00054222
BMC00072455

Candidates Name

AJAY ARJUNRAO SHINDE


SACHIN BALASAHEB CHAPULE
sonali dattaram kulye
SONALI JAIRAJ KALE
SHIVLING SAGARE MANTESH

1636 BMC00030691 SUDARSHAN ISMAIL KHARATMOL

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

1637 BMC00054815 VAISHALI VASANT GURAV


1638 BMC00008397 ASHISH VIJAY BERDE

OBC
Open

Women

28
34

18.9305
13.2620

19.7333
19.4000

66.6638
66.6620

1639 BMC00136846 HARSHALI SANTOSH CHOUDHARI

Open

Women

28

18.7166

19.9333

66.6499

1640 BMC00049704 GANESH SHRIKRISHNA KHARCHE

OBC

31

18.1818

17.4667

66.6485

1641
1642
1643
1644

SC
OBC
Open
OBC

37
42
29
34

10.3743
9.3048
17.8351
13.2990

19.2667
15.3333
19.8000
19.3333

66.6410
66.6381
66.6351
66.6323

1645 BMC00034726 DIGAMBAR RATANRAO GAVHANE

Open

38

13.0928

15.5333

66.6261

1646 BMC00032900 SANDEEP MANIKRAO DASARWAD

OBC

38

13.1551

15.4667

66.6218

1647 BMC00079524 ABHIJEET DATTARAM ZURE


1648 BMC00026829 SHUBHANGI HAUSERAO DESAI
SATYAJITRAO SAHEBRAO
1649 BMC00058374
SALUNKE
1650 BMC00049162 KESHAR NARAYAN ABDAGIRI
1651 BMC00012372 NIKETAN SURESH KOLI
1652 BMC00043850 DEEPAK SUNIL MADELWAL

SBC
Open

38
36

11.7526
15.8763

16.8667
14.7333

66.6193
66.6096

SC

34

15.6701

16.9333

66.6034

Open
Open
OBC

38
38
33

10.0000
10.0535
14.6524

18.6000
18.5333
18.9333

66.6000
66.5868
66.5857

1653 BMC00123624 DIPAK SAHEBRAO WAGHMARE

OBC

37

13.2489

16.3333

66.5822

1654 BMC00077842 YOGESH SHANKAR SHINDE

Open

37

10.3797

19.2000

66.5797

41

10.3797

15.2000

66.5797

BMC00090474
BMC00127386
BMC00057638
BMC00013210

SHARAD KHUSHAL SALAVE


RAHUL ASHOK SIMANT
SHRIKANT SHRINIVAS MALANI
SWAPNIL BIPIN CHAUDHARI

Women

Project
Affected

1655 BMC00051803 RAHUL BALVANTRAO GAVANE

Open

1656 BMC00023783 GANESH SANTOSH BACHHAV

OBC

36

14.1772

16.4000

66.5772

1657 BMC00059876 BHARAT BHIMAJI DAGADKHAIR

Open

31

17.2996

18.2667

66.5663

Page 52 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

YOGESH HARISHCHANDRA
JANRAO
1659 BMC00000833 AMUL ASHOK KADAM
1660 BMC00021868 SWATI BABURAO MORE
1658 BMC00033512

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

SC

38

12.2995

16.2667

66.5662

SC
Open

37
32

12.2995
16.3636

17.2667
18.2000

66.5662
66.5636

37

10.6952

18.8667

66.5619

38
34
46

14.2268
15.3587
8.0214

14.3333
17.2000
12.5333

66.5601
66.5587
66.5547

Educated
Unemploye
d
Handicap

1661 BMC00028033 BHARAT SHANTARAM PADALE

NT-B

1662 BMC00011595 SANJAY SAKHARAM SHENDE


1663 BMC00070545 RAM DATTA AMBHORE
1664 BMC00024075 MAHADEO ASHROBA SHINDE

OBC
SC
Open

1665 BMC00072415 CHANDRAKANT BABURAO TELI

OBC

40

12.6203

13.9333

66.5536

1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672

VINOD RAJDHAR MAHAJAN


ARUN NARAYAN DAHITE
JYOTSNA RATNAKAR JOSHI
VRUSHALI SITARAM GAIKAR
Geeta Tukaram Sawant
RAHUL RAJENDRA YADAV
SURESH TUKARAM PATIL
PURURAJ KAMALNARAYAN
1673 BMC00094271
JAGTAP

OBC
OBC
OBC
OBC
Open
SC
Open

34
32
32
37
29
29
32

17.2193
17.2165
14.7423
11.3402
17.9381
19.4652
17.8610

15.3333
17.3333
19.8000
18.2000
19.6000
18.0667
16.6667

66.5526
66.5498
66.5423
66.5402
66.5381
66.5319
66.5277

40

12.1925

14.3333

66.5258

1674 BMC00069476 ANANYA MILIND KOTAWADEKAR

OBC

Handicap

34

15.2577

17.2667

66.5244

1675
1676
1677
1678
1679
1680

Open
Open
Open
SC
OBC
OBC

Handicap

31
32
42
36
33
36

16.2567
16.1181
8.4492
11.6456
15.3608
14.7594

19.2667
18.4000
16.0667
18.8667
18.1333
15.7333

66.5234
66.5181
66.5159
66.5123
66.4941
66.4927

BMC00011883
BMC00087378
BMC00022005
BMC00079634
BMC00016411
BMC00002957
BMC00136852

BMC00011258
BMC00030860
BMC00089017
BMC00001591
BMC00006738
BMC00133601

YOGESH SHAMRAO JAGTAP


AJAY JALBA PENDHARE
Rashmi Sushant Jadhav
MAHESH DILIP KOTHMIRE
Swapnil Sudam Shinde
SAGAR BHASKAR BARDE

Women

Open

Women

1681 BMC00026337 AJAY RAMCHANDRA DORUGADE

Open

34

13.6898

18.8000

66.4898

1682 BMC00082099 Sandhya Chandrakant Modi


1683 BMC00074920 DIPAK SHRIRAM BORSE
1684 BMC00060661 harshad nijai pradnya
RAMESHWAR PANDHRINATH
1685 BMC00138807
SANAP
1686 BMC00037256 ANANT MARUTI DEVGIRIKAR

Open
OBC
Open

30
36
35

18.3505
13.8144
17.0103

18.1333
16.6667
14.4667

66.4838
66.4811
66.4770

NT-D

37

14.0084

15.4667

66.4751

Open

34

16.8041

15.6667

66.4708

1687 BMC00113027 SWATI CHANDRAKANT NICHALE

Open

29

17.7320

19.7333

66.4653

1688 BMC00062972 ANANT SUDHAKAR JADHAV


1689 BMC00080321 DHRUVI DATTARAM TAWADE

Open
Open

36
34

14.3299
12.7273

16.1333
19.7333

66.4632
66.4606

Women

Page 53 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

1690 BMC00027095 CHANDRADEEP ARJUN MUJMULE

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

SC

30

18.0591

18.4000

66.4591

1691 BMC00087235 DEEPIKA SURESH KUMBHAR


1692 BMC00064983 GAJENDRA DEEPAK WAGHE

OBC
Open

35
37

11.6578
14.8523

19.8000
14.6000

66.4578
66.4523

1693 BMC00128679 SACHIN UTTAMRAO DANDGE

Open

Sportsman

33

16.1181

17.3333

66.4514

1694 BMC00030736 PRANALI CHANDRAKANT BHOSLE

Open

Women

39

11.6495

15.8000

66.4495

1695
1696
1697
1698
1699
1700

Open
NT-C
NT-D
Open
NT-D
Open

Women

33
35
34
34
40
36

13.9037
13.9037
13.3690
14.7679
8.6920
10.8247

19.5333
17.5333
19.0667
17.6667
17.7333
19.6000

66.4370
66.4370
66.4357
66.4346
66.4253
66.4247

BMC00067754
BMC00014263
BMC00003226
BMC00109812
BMC00079758
BMC00047946

NEHA VINOD PATIL


SAGAR SHIVAJI RODE
JAYASHRI NARAYAN SHIRSAT
MANOJ SURESH DUSANE
USHA RAMCHANDRA AVHAD
Mahesh Asaram Markad

Women
Women

1701 BMC00087026 SWAMINI DNYANDEO DHAKNE

Open

31

16.6845

18.7333

66.4178

1702 BMC00029339 JYOTI TIPANNA BANIKOL


1703 BMC00057145 BHUSHAN SHIVAJI PATIL

Open
OBC

30
33

16.6845
15.2743

19.7333
18.1333

66.4178
66.4076

1704 BMC00057510 AMAR PRAKASHRAO SALUNKHE

Open

41

9.7326

15.6667

66.3993

1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715

Open
OBC
Open
ST
SC
Open
SC
SC
Open
Open
OBC

Women
Women

38
33
37
30
39
31
31
36
39
35
40

8.8660
16.2567
9.5876
17.3196
9.5187
17.1123
16.0428
11.0309
11.2299
14.7594
11.2236

19.5333
17.1333
19.8000
19.0667
17.8667
18.2667
19.3333
19.3333
16.1333
16.6000
15.1333

66.3993
66.3900
66.3876
66.3863
66.3854
66.3790
66.3761
66.3642
66.3632
66.3594
66.3569

1716 BMC00018174 KALPANA GANESHRAO TARALE

Open

Women

31

17.4227

17.9333

66.3560

1717
1718
1719
1720
1721

OBC
Open
SC
Open
Open

Women

29
40
29
34
35

17.4227
10.2110
18.1435
12.9412
17.5401

19.9333
16.1333
19.2000
19.4000
13.8000

66.3560
66.3443
66.3435
66.3412
66.3401

Open

33

14.8663

18.4667

66.3330

Open
Open

34
37

12.7273
11.1230

19.6000
18.2000

66.3273
66.3230

BMC00105701
BMC00089046
BMC00113784
BMC00023308
BMC00063597
BMC00082298
BMC00098452
BMC00016298
BMC00035765
BMC00023377
BMC00035927

BMC00046774
BMC00103363
BMC00076686
BMC00014722
BMC00001632

Pratiksha Shamrao Sanas


Kalyani Sanjay Gadge
UJWALA DASHRATH THAKUR
VIJAY MADHAVRAO BURKULE
BHAGWAN LAHANE SONALI
SHRUTI JAYANT GHADE
ARATI HEMANT GANGAWANE
RAKESH ARVIND ZOMBADE
ajitkumar dattatray koyale
HEMANT RAM BHOIR
UMESH RUPAJI TUPE

KISHORI GHANSHYAM SHIMPI


RAJNISH PRABHAKAR BHARTI
AARTI RAMESH KUDAVE
JAGDISH DEVRAM PAWAR
Satish Rangnath Sanap
MADHUSOODAN PRABHAKAR
1722 BMC00001471
DHOTRE
1723 BMC00136596 SANDIP ANAND KARE
1724 BMC00023039 nandini anand rakshe

Handicap

Women
Women

Women

Page 54 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

1725 BMC00062607 ANGAD BHASKARRAO TALEKAR


1726 BMC00021449 JITENDRA PREMLAL SHAHARE

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

Open

35

15.1872

16.1333

66.3205

SC

46

9.5187

10.8000

66.3187

1727 BMC00125380 SANJAY SHRIRANG SONONE

NT-B

Sportsman

38

9.4515

18.8667

66.3182

1728 BMC00075279 AMRUTA ASHOK KAMBLE


1729 BMC00022701 PRANOTI AVINASH PARAB
1730 BMC00027975 Priya Kashinath Shingote
BHALCHANDRA BALOJI
1731 BMC00002657
MENDADKAR
1732 BMC00120078 ANUJA SHRIKANT KORE
1733 BMC00016897 vaishnavi mangesh sawant
1734 BMC00012511 PRASHANT BHARAT BHOIR
1735 BMC00046746 CHETAN SHIVAJI KAMBLE
1736 BMC00069508 AYESHA ASLAM SHAIKH

SC
Open
Open

Women

37
31
32

11.4433
15.4430
14.4385

17.8667
19.8667
19.8667

66.3100
66.3097
66.3052

Open

29

17.9679

19.3333

66.3012

Open
Open
Open
SC
Open

35
30
28
28
43

14.4330
16.9620
18.5567
19.1561
10.4813

16.8667
19.3333
19.7333
19.1333
12.8000

66.2997
66.2953
66.2900
66.2894
66.2813

1737 BMC00002767 Bhagyashree Ankushrao Ambure

Open

31

17.4684

17.8000

66.2684

1738 BMC00059982 Deepali Rajesh Paralkar


1739 BMC00110398 KAVITA MARUTI PATIL
NAMDEO BALASAHEB
1740 BMC00101943
TAMBATKARI
1741 BMC00076403 YOGESH BHAHGWAT MORE
AMOL TRYAMBAKRAO
1742 BMC00041374
BACHCHHAO
1743 BMC00071013 NISHA ANAND JADHAV
1744 BMC00065066 ANIKET NARENDRA PANGE
1745 BMC00097049 ASHISH PRABHAKAR PAWAR
PARMESHWAR VISHWANATH
1746 BMC00029045
DAGADGAVE
1747 BMC00087514 GANESH SANTOSHRAO KALAL
1748 BMC00035211 SUPRIYA MARUTI KHADE
1749 BMC00025229 DEELIP BALAJIRAO SINGEWAR
SWAPNIL CHANDRAKANT
1750 BMC00061801
BAWISKAR
ANURADHA PURUSHOTTAM
1751 BMC00040645
THAKARE
1752 BMC00009638 PRAKASH MARUTI PATIL
1753 BMC00001907 SACHIN SUNIL GOSAVI
1754 BMC00116696 DIKSHA DINKAR PANDIT
1755 BMC00027100 SWAPNIL GOVIND BHAVSAR
BALIRAM BHAGWAN
1756 BMC00013115
KHANDAGALE

Open
OBC

31
41

17.5258
10.5882

17.7333
14.6667

66.2591
66.2549

OBC

35

15.1872

16.0667

66.2539

Open

33

14.1176

19.1333

66.2509

SC

30

18.1818

18.0667

66.2485

SC
OBC
Open

37
35
37

13.0481
12.5134
12.5134

16.2000
18.7333
16.7333

66.2481
66.2467
66.2467

OBC

34

13.7113

18.5333

66.2446

Open
Open
OBC

38
33
32

10.3743
16.9072
15.7732

17.8667
16.3333
18.4667

66.2410
66.2405
66.2399

35

13.5052

17.7333

66.2385

40

10.9705

15.2667

66.2372

Open
Open
Open
OBC

34
36
35
33

14.4330
13.0928
15.6150
13.6082

17.8000
17.1333
15.6000
19.6000

66.2330
66.2261
66.2150
66.2082

SC

39

9.5359

17.6667

66.2026

Women

Women
Women

Women

SC
Open

Women

Page 55 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

1757 BMC00104652 NITIN SHANTARAM INGALE


1758 BMC00012989 AMOL BHASKAR ARAK
1759 BMC00140090 ANJU KHEMCHAND TEKADE

Open
SC
OBC

1760 BMC00086810 RAJSHRI GULAB LABAD

Open

1761
1762
1763
1764
1765
1766

BMC00021143
BMC00106180
BMC00091495
BMC00039864
BMC00045538
BMC00044006

1767 BMC00043231
1768 BMC00103510
1769 BMC00009640
1770 BMC00096692

RAHUL SHRINIWAS BANGALE


Pavan Rambhau Ghule
Prashant Prakash Kundgulwar
VIKAS SHAMRAO KHARAT
MAYA RAJU KAMBLE
PRAMOD NARAYAN BHATKAR
ANAND NAVANATH
DHARMADHIKARI
JYOTI MOHAN DALVI
NAYANA SANKET THAKUR
ARCHANA ANANT JADHAV
SHIVPRASADSINH DATTUSINH
THAKUR

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

39
39
30

13.2620
8.1283
16.7932

13.9333
19.0667
19.4000

66.1953
66.1950
66.1932

38

12.1925

16.0000

66.1925

SC
Open
Open
SC
SC
SC

36
40
32
39
39
35

15.2577
8.9840
15.5670
9.0295
9.6257
12.0856

14.9333
17.2000
18.6000
18.1333
17.5333
19.0667

66.1910
66.1840
66.1670
66.1628
66.1590
66.1523

OBC

31

15.6150

19.5333

66.1483

9.9465
19.2784
18.0749

19.2000
19.8667
18.0667

66.1465
66.1451
66.1416

Women
Project
Affected

OBC
OBC
NT-B

Women
Women

37
27
30

Open

Sportsman

39

12.4064

14.7333

66.1397

1772 BMC00090556 SUVARNA CHANDRAKANT PATIL

OBC

Women

36

10.8021

19.3333

66.1354

1773 BMC00053460 YOGESH MURLIDHAAR NAGWE

Open

Project
Affected

38

12.0619

16.0667

66.1286

1774 BMC00077317 KUNAL RAMESH BAGUL


1775 BMC00055781 rupesh budha kunghadkar
SHRIKANT KHANDERAO
1776 BMC00001781
MYAKALWAR
KIRANDAS HARISHCHANDRA
1777 BMC00005893
INGALE

SC
OBC

29
38

17.5258
12.1925

19.6000
15.9333

66.1258
66.1258

Open

32

16.4557

17.6667

66.1224

OBC

32

14.1176

20.0000

66.1176

28

18.2474

19.8667

66.1141

1771 BMC00013639

Educated
Unemploye
d

1778 BMC00095879 YOGITA VITTHAL SHINDE

Open

1779 BMC00114603 JYOTSNA JANARDAN NARKAR


1780 BMC00076663 MAHENDRA KISAN KADAM

Open
Open

42
36

10.3743
12.3711

13.7333
17.7333

66.1076
66.1044

1781 BMC00034701 CHAITALI CHANDRAKANT PAWAR

Open

41

11.2371

13.8667

66.1038

1782 BMC00029455 NEHA ANANT SAWANT

Open

42

10.1031

14.0000

66.1031

1783 BMC00068552 SACHIN SHANKAR SURYAWANSHI

Open

38

11.9588

16.1333

66.0921

1784
1785
1786
1787

OBC
OBC
Open
Open

29
39
38
36

17.7540
10.6186
15.7219
13.7113

19.3333
16.4667
12.3333
16.3333

66.0873
66.0853
66.0552
66.0446

BMC00053522
BMC00052024
BMC00040791
BMC00098108

TEJAS EKNATH BADHAN


nilesh mohan chatarkar
HARIBA RAM CHANDGAVE
NITIN RAGHUNATH GHOLAP

Page 56 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

1788 BMC00079972 SHRIKANT BHIMRAO ASWAR


1789 BMC00058197 VINOD BALIRAM SONUNE
1790 BMC00034629 VARSHA MANOJ PATIL

OBC
OBC
Open

1791 BMC00055970 GAJANAN MADHAVRAO BARSE


1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807

BMC00004149
BMC00036384
BMC00104456
BMC00026785
BMC00026667
BMC00072737
BMC00110418
BMC00001498
BMC00084830
BMC00005168
BMC00108135
BMC00049400
BMC00011699
BMC00034597
BMC00088972
BMC00031854

YALLAPPA LINGAPPA MHETRE


DHANRAJ RAGHUNATH RAUT
DATTATRAYA GANESH SUSTE
Mayuri Arjun Chavan
MUSHIR GANEE SHEKH
VIDYA ANAND JAGTAP
NITA KERBAJI KADAM
SAMIDHA SURESH GOSAVI
SEJAL KUNAL PARAB
Tushar Shridhar Pawar
ANIL DAMODAR CHAUDHARI
RESHMA GANPAT NAIK
PRIYA MOHAN INDULKAR
Akash Sunilrao Jadhav
DINESH MOTILAL PARDESHI
SUNIL ARJUN ASWALE

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

36
37
46

13.3690
11.7647
10.6952

16.6667
17.2667
9.3333

66.0357
66.0314
66.0285

NT-C

28

19.3583

18.6667

66.0250

SC
ST
Open
Open
Open
SC
Open
Open
OBC
Open
SBC
Open
Open
Open
NT-C
Open

29
31
28
38
38
35
45
33
31
32
34
36
32
30
33
39

17.7540
17.2193
18.3505
10.4813
11.8143
11.8143
8.8770
14.7423
15.6701
14.6524
13.0481
12.5773
14.1772
17.9747
15.7732
10.1604

19.2667
17.8000
19.6667
17.5333
16.2000
19.2000
12.1333
18.2667
19.3333
19.3333
18.9333
17.4000
19.8000
18.0000
17.2000
16.8000

66.0207
66.0193
66.0172
66.0146
66.0143
66.0143
66.0103
66.0090
66.0034
65.9857
65.9814
65.9773
65.9772
65.9747
65.9732
65.9604

39

13.0928

13.8667

65.9595

33
38

15.0211
12.6203

17.9333
15.3333

65.9544
65.9536

38

10.8861

17.0667

65.9528

35
33
32

12.6804
14.0107
15.8763

18.2667
18.9333
18.0667

65.9471
65.9440
65.9430

33

14.7423

18.2000

65.9423

36

10.8021

19.1333

65.9354

40

9.7326

16.2000

65.9326

35

12.7273

18.2000

65.9273

30

18.6598

17.2667

65.9265

39

8.6598

18.2667

65.9265

30

16.3918

19.5333

65.9251

1808 BMC00100331 BHUPENDRA BHATULAL LOHAR

Open

1809 BMC00108487 RANITA RAMCHANDRA PATIL


1810 BMC00046085 VITTHAL GANPAT SHINDE

OBC
Open

1811 BMC00051750 JAYPRAKASH KONDIBA SHINDE

Open

1812 BMC00003860 SHUBHANGI GANESH SUTAR


1813 BMC00037177 SAGAR BHAGWAN PAWAR
1814 BMC00016618 SUHAS NAMDEV JADHAV

NT-B
OBC
Open

1815 BMC00045295 PRADNYA CHANDRAKANT BHERE

OBC

1816 BMC00034140 KOMAL SHANTARAM BAIT

OBC

1817 BMC00113579 KRUSHNA BHAGWAN MAHADIK

Open

1818 BMC00086442 BALAJI RAMRAO HANGE

NT-D

1819 BMC00032181 AMIT VIJAY PAWAR


TRUPTI SHUKRACHARYA
1820 BMC00016217
BHADVANKAR

Open

1821 BMC00103987 AVINASH NIVRUTTI JADHAVAR

Open

OBC

Women

Women

Women

Women

Women

Women

Women

Project
Affected
Women

Page 57 of 214

Score
Sr.No. Application No.

1822
1823
1824
1825

BMC00129848
BMC00015653
BMC00048187
BMC00034282

Candidates Name

Yogesh Sudhakar Kamble


SARITA VITTHAL MOHITE
PRACHI SWAPNIL MATHKAR
MUKUND VIKRAM FALKE

Category

Horizontal
Reservation

SC
Open
Open
OBC

Women
Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

37
40
34
42

16.3918
10.0535
11.9786
8.7701

12.5333
15.8667
19.9333
15.1333

65.9251
65.9202
65.9119
65.9034

1826 BMC00002552 DHANASHRI GANESH SAGWEKAR

Open

39

8.9691

17.9333

65.9024

1827 BMC00035468 SUMEDHA DIGAMBAR PARAB


1828 BMC00071673 PUNDLIK NARAYAN SHELKE

Open
Open

30
38

16.3636
11.2299

19.5333
16.6667

65.8969
65.8966

1829 BMC00057692 SANDIP AMBADAS KHANDAVE

Open

41

11.2299

13.6667

65.8966

1830 BMC00067120 MUBARAK USMANSAB SHAIKH

Open

33

15.2941

17.6000

65.8941

1831 BMC00024916 GANESH DILIP GAIKWAD


1832 BMC00062070 SHIVAJI SADASHIV SAWANT
1833 BMC00034695 FRANCIS BHANUDAS AROLE
SACHIN GANGADHAR
1834 BMC00005140
WAGHMARE
1835 BMC00001667 SMITA SAMPAT ABHANG
1836 BMC00139990 Tanvi Sachin Salvi
1837 BMC00114615 JYOTI ATMARAM BARE

Open
Open
SC

39
30
38

10.8247
16.6245
9.0909

16.0667
19.2667
18.8000

65.8914
65.8912
65.8909

SC

40

12.7426

13.1333

65.8759

28
29
38

18.0749
17.0053
11.8717

19.8000
19.8667
16.0000

65.8749
65.8720
65.8717

1838 BMC00097858 LAXMIKANT DHANAPPA JAVALAGI

Open

32

15.4011

18.4667

65.8678

1839 BMC00124520 PRANITA MAHESH KADAM

Open

38

9.5876

18.2667

65.8543

1840 BMC00112207 SUSHANT SHRIKANT SHEKATKAR

SBC

32

14.6524

19.2000

65.8524

1841 BMC00019497 PRABHAKAR GHAIWAT POONAM

SC

32

16.1856

17.6667

65.8523

Open

35

12.5134

18.3333

65.8467

OBC

29

17.1123

19.7333

65.8456

1844 BMC00052301 VIKASKUMAR SURESH PARDESHI

Open

40

11.2371

14.6000

65.8371

1845 BMC00108454 DILIP BHIMRAO MADNE


1846 BMC00001822 VIJAY ANANDRAO ZADE
1847 BMC00085265 PREETI PRAKASH SHIRKE
MUKESH VASANTA
1848 BMC00016128
PARSHURAMKAR
1849 BMC00091996 SUKDEV DAMU KOLI
1850 BMC00123169 VINOD BAPURAO GAIKWAD
1851 BMC00062443 suchita rajaram mohite
1852 BMC00024841 PRIYANKA SURESH SAWANT
1853 BMC00030898 RANJIT DINKAR VYAVHARE

Open
OBC
Open

32
33
29

13.9037
16.0338
18.7629

19.9333
16.8000
18.0667

65.8370
65.8338
65.8296

OBC

43

8.7629

14.0667

65.8296

Open
Open
OBC
Open
OBC

38
36
27
30
39

11.0160
13.6082
19.0717
17.9381
9.7938

16.8000
16.2000
19.7333
17.8667
17.0000

65.8160
65.8082
65.8050
65.8048
65.7938

MANOHAR DASHRATHRAO
SHINDE
1843 BMC00124860 GOPAL GANPAT PATIL
1842 BMC00066993

SC
OBC
OBC

Project
Affected

Women
Women
Women

Women

Women

Page 58 of 214

Score
Sr.No. Application No.

1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861

BMC00084863
BMC00046535
BMC00001573
BMC00097983
BMC00053018
BMC00139789
BMC00064019
BMC00119879

Candidates Name

Category

Hemant Laxman Mali


SHITAL GANGADHAR JAGTAP
AJAY SHARAD WABLE
JYOTI GAJANAN PATIL
Seema Baban Kamble
VIJAY VITTHAL SHAHA
HARSH PUNJARAM WATHORE
Ratnamala Namdev Morajkar

OBC
ST
Open
Open
SC
Open
SC
Open

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

39
33
35
35
37
37
37
27

11.6578
12.9897
11.1230
11.9786
11.4433
10.3743
13.8397
19.0374

15.1333
19.8000
19.6667
18.8000
17.3333
18.4000
14.9333
19.7333

65.7911
65.7897
65.7897
65.7786
65.7766
65.7743
65.7730
65.7707

30

17.9679

17.8000

65.7679

35
29
41

11.7647
18.5567
11.7526

19.0000
18.2000
13.0000

65.7647
65.7567
65.7526

SC

36

12.0856

17.6667

65.7523

Open
SC
SBC
Open
OBC
OBC

40
29
33
33
35
37

12.0856
18.3505
14.3460
14.5455
12.9412
10.8021

13.6667
18.4000
18.4000
18.2000
17.8000
17.9333

65.7523
65.7505
65.7460
65.7455
65.7412
65.7354

VJ-A

37

10.2674

18.4667

65.7341

SC

34

14.8663

16.8667

65.7330

1875 BMC00006364 NILKANTH KISANRAO KULKARNI

Open

41

9.7326

15.0000

65.7326

1876 BMC00100432 UMESH YASHWANT SABLE


1877 BMC00083388 CHITRA SURYAKANT BHANUSE
1878 BMC00043719 UMESH SUDAM DORLE

ST
NT-C
OBC

29
30
31

16.7914
15.9794
14.8454

19.9333
19.7333
19.8667

65.7247
65.7127
65.7121

1879 BMC00063696 RAHUL KISAN BADE

Open

31

16.7089

18.0000

65.7089

1880 BMC00038954 Dipali Vijay Walekar


1881 BMC00061824 Priya Chandrakant Harmalkar
RESHMA SURYAKANT
1882 BMC00080910
GOTHANKAR

Open
Open

31
33

16.9072
14.9733

17.8000
17.7333

65.7072
65.7066

33

13.3690

19.3333

65.7023

1883 BMC00088887 JAYESH PRAMOD KOTHAWADE

OBC

41

9.3671

15.3333

65.7004

1884 BMC00080021 SUBHASH BABASAHEB PAWAR


1885 BMC00023279 IRFAN SHAUKAT SHAIKH
1886 BMC00095551 SHRIKANT SHRIPATI KORE

OBC
Open
OBC

32
31
38

17.4332
15.3608
9.6907

16.2667
19.3333
18.0000

65.6999
65.6941
65.6907

1887 BMC00023278 MAROTI GORAKHANATH KAGANE

Open

27

19.1561

19.5333

65.6894

1862 BMC00025328 AAKASH RAMESH KHANDAGALE

OBC
Open
Open

1866 BMC00067354 SANTOSH UTTAMRAO GANGURDE


BMC00019137
BMC00048988
BMC00098170
BMC00040474
BMC00013816
BMC00059995

Women

SC

1863 BMC00023243 HARSHAD TANDEL RUPALI


1864 BMC00002988 Pooja Shankar Sawant
1865 BMC00071840 PRATAP TUKARAM JADHWAR

1867
1868
1869
1870
1871
1872

Women

IMRAN MUBARAK SHAIKH


vilas palande vaishali
SUNIL DEVIDAS DHONE
DATTA GANGADHAR TEKALE
yallappa mahadev hanchate
PRAVIN SHIVAJI KATHE

1873 BMC00010805 SURYAKANT SHIVAJI NALAWADE


1874 BMC00024093 ARUN NATHU PAWAR

SC

Women
Women

Handicap

Women
Project
Affected
Women
Women

Page 59 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

1888 BMC00025968 VIPUL DEVIDASRAO WAGH

OBC

Educated
Unemploye
d

1889
1890
1891
1892
1893
1894

NT-D
SC
OBC
OBC
Open
OBC

Sr.No. Application No.

BMC00025500
BMC00001533
BMC00059572
BMC00051949
BMC00062786
BMC00057801

Candidates Name

JALINDAR GORAKSH KUTE


PRAGATI RAMESH THORAT
PRIYA SHEKHAR BHUTE
SHASHIKANT BAPU RAJE
NILESH SHANKAR BHOSALE
MADHAV RAMDAS KATHAR

Handicap

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

41

9.6203

15.0667

65.6870

39
40
29
37
37
26

9.0722
9.0722
18.8660
9.1979
14.3299
19.7861

17.6000
16.6000
17.8000
19.4667
14.3333
19.8667

65.6722
65.6722
65.6660
65.6646
65.6632
65.6528

33

14.1176

18.5333

65.6509

31

16.7089

17.9333

65.6422

34

14.6392

17.0000

65.6392

1895 BMC00064778 SANKET BAPURAO KSHIRSAGAR

OBC

1896 BMC00111221 SHANKAR ASHOK DHANGAR

Open

1897 BMC00032702 RAJASHRI SHIVARAM MAYEKAR

Open

1898
1899
1900
1901
1902
1903

OBC
NT-C
Open
SC
SC
Open

Women
Women
Women

33
27
39
30
36
34

13.9037
18.9691
8.2353
18.5654
11.5612
13.4177

18.7333
19.6667
18.4000
17.0667
18.0667
18.2000

65.6370
65.6358
65.6353
65.6321
65.6279
65.6177

1904 BMC00054681 DHANASHREE LAXMAN SHELKE

OBC

Women

33

14.9485

17.6667

65.6152

1905 BMC00067560 RAJENDRA GOPINATH KHANSOLE

Open

31

15.6150

19.0000

65.6150

29

18.4810

18.1333

65.6143

SC
OBC
Open
ST
OBC
Open

32
37
33
34
29
37

14.0084
11.8717
15.6701
13.4021
17.5258
12.1925

19.6000
16.7333
16.9333
18.2000
19.0667
16.4000

65.6084
65.6050
65.6034
65.6021
65.5925
65.5925

Open

34

11.6578

19.9333

65.5911

Women

31

15.2577

19.3333

65.5910

Women

35
38
29
33
38

11.1230
9.7890
18.7166
13.5829
11.4433

19.4667
17.8000
17.8667
19.0000
16.1333

65.5897
65.5890
65.5833
65.5829
65.5766

BMC00009579
BMC00011625
BMC00083986
BMC00134754
BMC00076794
BMC00080958

1906 BMC00116145
1907
1908
1909
1910
1911
1912

BMC00085727
BMC00002980
BMC00127131
BMC00006512
BMC00008845
BMC00028630

1913 BMC00060987
1914 BMC00033344
1915
1916
1917
1918
1919

BMC00065174
BMC00085912
BMC00041057
BMC00057710
BMC00092498

SNEHAL SUSHIL PINGALE


Manisha Annappa Ghode
NUTAN SAHEBRAO BARAHATE
MANOJ DATTATRAY INGLE
Milind Pandurang Jagtap
RAHUL BHANUDAS SID

VANAMALA PANDURANG
NANDESHWAR
ROHIT DAJI MELEKAR
manoj mahadeo chahal
VIKAS JAGANNATH DUKARE
UTPALA KRISHNA DHADAWAD
Amit Gurunath Manjrekar
Madhura Amit Sarode
Dattatraya Ramchandra
Khandagale
NAMRATA CHANDRAKANT
AMBERKAR
YOGITA DILIP NIKAM
BALAJI SADASHIV AMUGE
ANIL SHIVDAS UBALE
GANESH RAMCHANDRA GOLE
KISHORI VITTHAL VANJARE

SC

Open
Open
Open
OBC
Open
OBC

Project
Affected

Women

Page 60 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

1920 BMC00051566 VIDYADEVI SHIVAJI GHODAKE


1921 BMC00032747 SMITA PRABHAKAR KULKARNI

Open
Open

Women
Women

1922 BMC00025793 TATYASAHEB PRAKASH BALLAL

Open

1923 BMC00131197 NITA MADAN BHOIR


1924 BMC00130963 MANOJ UTTAM CHAUDHARI
1925 BMC00074452 SACHIN RAJARAM MAGDUM

OBC
OBC
Open

1926 BMC00108765 VIJAYKUMAR SUBHASH PATIL

Open

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933

OBC
Open
SBC
Open
Open
Open
OBC

Sr.No. Application No.

BMC00051712
BMC00077581
BMC00002265
BMC00069600
BMC00069197
BMC00016789
BMC00100315

Candidates Name

LOKESH RAJESH CHAUDHARI


RUPESH SAKHARAM CHAVAN
KALYANI SANTOSH CHOTHE
SWATI MANIK WAMAN
SUCHITA VITTHAL JADHAV
sandeep kanifnath Pawar
ARATI PRALHAD WAVAGE

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

35
35

13.5052
10.9705

17.0667
19.6000

65.5719
65.5705

31

17.8351

16.7333

65.5684

38
34
28

11.9588
14.2246
18.2888

15.6000
17.3333
19.2667

65.5588
65.5579
65.5555

Project
Affected

34

13.7553

17.8000

65.5553

Women
Women
Women

31
41
44
32
28
33
43

17.7540
12.6203
9.6203
16.0825
18.1443
16.4706
9.7326

16.8000
11.9333
11.9333
17.4667
19.4000
16.0667
12.8000

65.5540
65.5536
65.5536
65.5492
65.5443
65.5373
65.5326

Women

Women

1934 BMC00050936 DNYANESHWAR RAMESH KALE

Open

41

9.1983

15.3333

65.5316

1935 BMC00031764 SRIKRASHNA RAMRAO WAGHE

Open

35

15.4639

15.0667

65.5306

1936 BMC00056844 RAHUL DEELIP PAWAR


1937 BMC00043354 SHARDA DADABHAU GODE

Open
ST

36
34

14.3299
13.2620

15.2000
18.2667

65.5299
65.5287

SC

29

17.7215

18.8000

65.5215

41

10.5155

14.0000

65.5155

29
28

17.1123
18.9030

19.4000
18.6000

65.5123
65.5030

34

12.8342

18.6667

65.5009

37
35
33
35
30
40
32

12.2995
11.7647
16.3636
13.0928
17.8903
8.5567
13.7553

16.2000
18.7333
16.1333
17.4000
17.6000
16.9333
19.7333

65.4995
65.4980
65.4969
65.4928
65.4903
65.4900
65.4886

41

10.6186

13.8667

65.4853

27

18.6096

19.8667

65.4763

1938 BMC00023478 SARMAT BHIMRAO KALENAND


1939 BMC00056443 MEGHA KASHINATH CHAUDHARI

OBC

1940 BMC00049346 PRAKASH NATHA GAIKWAD


1941 BMC00061384 UMESH KALLAPPA IMBADE

SC
Open

1942 BMC00096124 ANUPAMA SAMEER SAWANT

Open

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949

Open
Open
Open
SC
Open
Open
OBC

BMC00057349
BMC00123215
BMC00132812
BMC00005631
BMC00046302
BMC00013248
BMC00023318

Parag Bhalchandra Gosavi


ROHINI RAMLING KARALE
SAGAR JAMBUVANT KOLAGE
SUMEDH BALIRAM PAWAR
Prasad Vinayak Joshi
GANESH BABAN KAPSE
ROHAN RAMESH MATAL

1950 BMC00061091 ANIL VITTHAL DHOLE

OBC

1951 BMC00007167 LEENA VASANTRAO JAGTAP

OBC

Women

Educated
Unemploye
d
Women

Educated
Unemploye
d
Women

Page 61 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

1952 BMC00083972 RAHUL DATTATRAY CHAVAN


1953 BMC00131088 SANTOSH MAROTI SAKHRE
CHANDRAKANT ADINATH
1954 BMC00051608
BHARUDE

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

SC
Open

27
39

18.8660
9.7938

19.6000
16.6667

65.4660
65.4605

SC

30

17.3262

18.1333

65.4595

32

14.8523

18.6000

65.4523

27

19.2513

19.2000

65.4513

32

13.5829

19.8667

65.4496

1955 BMC00067554 ARUN RAMDAS TAMKHANE

NT-B

1956 BMC00035749 ASHOK SANT RUPESHKUMAR

SBC

1957 BMC00041248 SANJAY GOPAL KADAM

SC

Educated
Unemploye
d
Educated
Unemploye
d

1958 BMC00000052 MANGESH KANIFRAO NAGARE

OBC

28

18.2474

19.2000

65.4474

1959 BMC00019033 SACHIN SAKHARAM SANGARE

OBC

43

13.9037

8.5333

65.4370

1960 BMC00008522 SANJAY MANOHARRAO NAGTODE

OBC

34

13.0928

18.3333

65.4261

1961 BMC00088120 trupti baliram gaikwad


BABURAO VISHWAMBAR
1962 BMC00057339
NAGARGOJE
1963 BMC00075748 Dakshata Kishore Thakur
1964 BMC00015199 DINESH KISAN JADHAV

Open

36

12.8866

16.5333

65.4199

34

16.1497

15.2667

65.4164

32
35

13.8144
11.5464

19.6000
18.8667

65.4144
65.4131

1965 BMC00064450 DNYANESHWAR VASUDEO PATIL

OBC

31

17.5401

16.8667

65.4068

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Open
OBC
Open
SC
Open
Open
OBC
Open
ST
OBC
OBC
Open
SBC

41
33
31
27
34
30
37
36
37
37
30
36
36

10.0000
12.9958
15.7219
18.9873
11.6495
17.6471
13.7113
12.5773
13.8397
13.3690
16.3636
11.2299
9.6257

14.4000
19.4000
18.6667
19.4000
19.7333
17.7333
14.6667
16.8000
14.5333
15.0000
19.0000
18.1333
19.7333

65.4000
65.3958
65.3886
65.3873
65.3828
65.3804
65.3780
65.3773
65.3730
65.3690
65.3636
65.3632
65.3590

32

17.7540

15.6000

65.3540

29
30
38

17.2165
15.6150
12.9412

19.1333
19.7333
14.4000

65.3498
65.3483
65.3412

BMC00095417
BMC00060149
BMC00077749
BMC00098745
BMC00088369
BMC00044509
BMC00003354
BMC00095036
BMC00036118
BMC00027268
BMC00047985
BMC00034383
BMC00032668

1979 BMC00071572
1980 BMC00065569
1981 BMC00009137
1982 BMC00133018

PRAKASH LAXMAN GITTE


POOJA DILIP PADGHAN
VIKRANT VIJAY TERDE
VISHAL RAMESH SONSALE
EKANATH SANDU GHADGE
KRUSHNA KALYAN KAWRE
SWATI PUNDALIK MAYEKAR
Ajit Nameo Deshmukh
JAYSHREE BHIMAJI DAMSE
AMOL DATTU MALI
RAKESH PRAKASH MALI
MANISHA SACHIN SHINDE
LAKHAN NARSAYYA KOKKUL
DHAMMAPAL RESHMAJI
MAHABALE
AMRUTA DILIP SANKHE
TRUPTI WILSON PINTO
RAJESH YOHAN SAKAT

Women

NT-D
Open
Open

Women

Women

Women
Women

SC
NT-D
Open
SC

Women

Page 62 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

1983 BMC00006324 SUDHIR SOMNATH SWAMI

OBC

Educated
Unemploye
d

1984 BMC00109591 GAJANAN MANIK MORE


1985 BMC00052247 ROHIT RATAN NAIK
1986 BMC00044056 URMILA RAMESH PARDHI

Sr.No. Application No.

Candidates Name

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

32

15.9358

17.4000

65.3358

SC
Open
ST

41
29
37

13.4021
16.5979
12.1925

10.9333
19.7333
16.1333

65.3354
65.3312
65.3258

1987 BMC00016414 VAIBHAV PRAFUL TALWATKAR

OBC

37

11.6578

16.6667

65.3245

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Open
SC
VJ-A
OBC
Open
SC
NT-D
Open
OBC

34
36
36
39
38
36
39
30
33

11.8557
13.9175
11.6495
10.0422
9.7046
10.9705
13.3690
15.5670
14.7594

19.4667
15.4000
17.6667
16.2667
17.6000
18.3333
12.9333
19.7333
17.5333

65.3224
65.3175
65.3162
65.3089
65.3046
65.3038
65.3023
65.3003
65.2927

32

15.0211

18.2667

65.2878

35

14.0206

16.2667

65.2873

SC

31

16.2869

18.0000

65.2869

Open
SC
Open
Open

45
32
32
27

8.0169
15.9494
18.1443
18.6096

12.2667
17.3333
15.1333
19.6667

65.2836
65.2827
65.2776
65.2763

OBC

34

12.7426

18.5333

65.2759

SC

34

13.4021

17.8667

65.2688

OBC

30

17.4684

17.8000

65.2684

34
36
27
32

12.0675
12.0675
18.7166
13.5829

19.2000
17.2000
19.5333
19.6667

65.2675
65.2675
65.2499
65.2496

37

11.6495

16.6000

65.2495

37

10.0422

18.2000

65.2422

33

17.9679

14.2667

65.2346

BMC00044989
BMC00008503
BMC00084360
BMC00032098
BMC00100235
BMC00100964
BMC00074293
BMC00095540
BMC00024127

SACHIN VITHOBA JUVATKAR


GANESH BABAN SHINDE
SWAPNIL SUBHASH PAWAR
VIKAS RAMESH PAGARE
Datta Ambadas Mandave
MAHENDRA ASHOK MOKAL
PALLAVI PARMESHWAR WARE
HANIF ALLAUDDIN SAYYAD
RUPESH SUPADU CHAUDHARI

1997 BMC00008455 BHUSHAN PANDIT SURYAWANSHI


1998 BMC00042264
1999 BMC00120860
2000
2001
2002
2003

BMC00032149
BMC00069856
BMC00000392
BMC00004995

MEGHA HARISHCHANDRA
DONGARE
SHRIKRUSHANA SAMADHAN
KAMBLE
AYAZ WAHED SYED
CHETAN MILIND JADHAV
Smita Vishnu More
VAISHALI DASHRATH PABALE

2005 BMC00034192 SAMADHAN SURYABHAN SAPKAL


2006 BMC00021501
2007
2008
2009
2010

BMC00040676
BMC00051007
BMC00055383
BMC00050372

AKSHAY BHASHKARRAO
GOURKAR
JYOTI RAVINDRA DESHMUKH
SONALI SHIVANAND SURVE
SWARA SWAPNIL YADAV
NITIN PADMAKAR SONAR

OBC
Open

2004 BMC00038740 AMOL SUDHAKAR DHARANKAR

Women

OBC
OBC
SC
OBC

2011 BMC00063336 RAVIKIRAN RAMKISHAN KENDRE

Open

2012 BMC00027089 SHITAL GANPATRAO PINGALKAR

OBC

2013 BMC00051431 ROHIT MOHAN KORHALE

Open

Women

Women
Women

Women

Page 63 of 214

Score
Sr.No. Application No.

2014
2015
2016
2017

BMC00016549
BMC00119118
BMC00120985
BMC00070182

Candidates Name

Sandesh Subhash Naik


SANDIP MAHADEO BADE
KISHOR RAOSAHEB MHASKE
DIPALI UTTAMRAO DOIPHODE

2018 BMC00002247 UJWALA SHIVACHARAN BORKAR


2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

BMC00078665
BMC00031175
BMC00022856
BMC00000127
BMC00095835
BMC00076081
BMC00046808

SHARAYU SUBHASH SHINDE


MANOJ BHASKAR AMBHORE
MANISHA ASHOKRAO RAUT
PRAVIN PANDURANG PAWAR
TUSHAR VITTHAL SONAWANE
JYOTI BABASAHEB DHERE
TEJASHRI ATUL JAGTAP

Category

OBC
Open
Open
NT-D

65.2316
65.2313
65.2296
65.2274

SC

30

16.1497

19.0667

65.2164

SC
SC
OBC
Open
OBC
Open
SC

36
41
39
31
35
38
35

14.5455
10.2062
10.0000
15.8650
13.7968
12.0619
10.9278

14.6667
14.0000
16.2000
18.3333
16.4000
15.1333
19.2667

65.2122
65.2062
65.2000
65.1983
65.1968
65.1952
65.1945

34

12.1925

19.0000

65.1925

33

16.7914

15.4000

65.1914

35

11.8557

18.3333

65.1890

36
36
30
33
36

10.0535
9.3814
15.7806
12.5134
11.4433

19.1333
19.8000
19.4000
19.6667
17.7333

65.1868
65.1814
65.1806
65.1801
65.1766

OBC

33

14.4385

17.7333

65.1718

SC

34

12.8342

18.3333

65.1675

Open

28

17.4227

19.7333

65.1560

30

17.2193

17.9333

65.1526

OBC

2028 BMC00029359 SAGAR PRALHAD GAIKWAD

SC

2034 BMC00062324 RAVINDRA JANARDAN JADHAV


2035 BMC00039255 SUNIL SURESH WAGH
AISHWARYA MEGHASHYAM
2036 BMC00051162
MANE

Total
(out
of 100)

17.0667
14.0667
16.4667
18.9333

2027 BMC00076157 SANDEEP NANA BORMALE

Jyoti Bhalchandra Koli


Suraj Sajjan Narale
AMIT ASHOK LULE
Manjusha Siddharth Patil
PRAJAKTA PRAKASH RAUT

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

12.1649
13.1646
8.7629
15.2941

VJ-A

BMC00019146
BMC00010771
BMC00001199
BMC00057780
BMC00064144

MCQ
(out of 60)

36
38
40
31

2026 BMC00121089 AKSHAY PRAKASH CHAVAN

2029
2030
2031
2032
2033

Horizontal
Reservation

Open
OBC
NT-B
OBC
OBC

Women

Women

Women
Women
Educated
Unemploye
d
Educated
Unemploye
d

Women
Women

2037 BMC00012363 PRANALI SOMNATH WALANGE

ST

2038 BMC00012681 SUVARNA SHIVRAM HILE

ST

28

19.2784

17.8667

65.1451

2039 BMC00058117 CHHAYA ANNASAHEB KUMBHAR

OBC

32

14.0107

19.1333

65.1440

2040 BMC00048628 NARESH PANDURANG REWALE

OBC

33

12.7426

19.4000

65.1426

2041 BMC00033044 PRIYANKA DNYANDEV TAWALE

Open

33

13.6082

18.5333

65.1415

Open

40

9.7326

15.4000

65.1326

Open

31

15.8650

18.2667

65.1317

TUKARAM PRABHAKARRAO
SAWANT
2043 BMC00015658 KISHOR SITARAM JADHAV
2042 BMC00070625

Women

Women

Page 64 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

2044 BMC00032093 PRASAD SANJAY MANDLIK


2045 BMC00031487 Archana Mohan Shinde
2046 BMC00049734 ASHOK NAMDEV TARU

OBC
SC
Open

29
35
26

18.6598
12.1925
19.3249

17.4667
17.9333
19.8000

65.1265
65.1258
65.1249

2047 BMC00026461 KANTILAL DIGAMBAR GANGURDE

OBC

26

19.2513

19.8667

65.1180

2048 BMC00115568 MANJULA KAMLAKAR JADHAO

OBC

Women

37

15.9794

12.1333

65.1127

2049 BMC00042425 SAYALI DATTATRAYA JOSHI


2050 BMC00107807 ARVIND TUKARAM JADHAV
2051 BMC00074716 NIKITA PRAKASH VARTAK

Open
SC
Open

Women

32
30
28

15.9794
17.1123
17.9747

17.1333
18.0000
19.1333

65.1127
65.1123
65.1080

SC

Women

39

11.3080

14.8000

65.1080

33

14.6392

17.4667

65.1059

32

13.2990

19.8000

65.0990

37
36

16.0825
9.2784

12.0000
19.8000

65.0825
65.0784

2052 BMC00042308 URMILA RAMCHANDRA SHINDE


2053 BMC00097285 SUNIL RANGNATH PARKHAD

Open
Educated
Unemploye
d

2054 BMC00009895 AMOL MANOHAR KEDARE

SC

2055 BMC00137872 Manisha Hiraman Pardeshi


2056 BMC00100654 SAYALI SUHAS RANE

Open
SBC

2057 BMC00048952 SUREKHA BHAUSAHEB MUNDHE

Open

Women

27

19.1444

18.9333

65.0777

2058 BMC00076383 SHRADDHA BHIKAJI PALSHETKAR

Open

Women

35

11.4768

18.6000

65.0768

2059 BMC00000569 SACHIN MILIND JADHAV


2060 BMC00030347 poonam tanaji chavan

SC
Open

Women

34
28

12.4064
17.4684

18.6667
19.6000

65.0731
65.0684

35

13.7968

16.2667

65.0635

27
42
37
28
35

18.3957
11.8557
10.5882
17.1134
12.5773

19.6667
11.2000
17.4667
19.9333
17.4667

65.0624
65.0557
65.0549
65.0467
65.0440

34

11.9588

19.0667

65.0255

28
27
37
37
30
38
35
30

17.4227
18.2888
10.6186
10.6186
16.6845
11.5508
11.0160
18.0749

19.6000
19.7333
17.4000
17.4000
18.3333
15.4667
19.0000
16.9333

65.0227
65.0221
65.0186
65.0186
65.0178
65.0175
65.0160
65.0082

2061 BMC00121896 SANDEEP PRALHAD GAYAKWAD


2062
2063
2064
2065
2066

BMC00028619
BMC00051593
BMC00023110
BMC00112303
BMC00039342

2067 BMC00066396
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075

BMC00070505
BMC00001924
BMC00051556
BMC00120325
BMC00025813
BMC00044493
BMC00076549
BMC00004687

Sarika Suresh Shinde


ASHISH MAHADEO SURWASE
varsha shrirang dandavate
KUNDAN NAMDEV KUMAVAT
Nikhil Mohan Gurav
KUNDAN PURUSHOTTAM
CHAUDHARI
PUNAM NARAYAN MORE
SUJATA DNYANDEW THOKAL
Eknath Vilas Redkar
Nilesh Shridhar Gangurde
KIRAN BAJIRAO KARAD
SHWETA CHANDRAKANT KOLI
SHILPA TUSHAR CHAUDHARI
RAHUL MOHAN MANE

SC
SC
Open
SC
Open
OBC

Women
Women

OBC
OBC
ST
OBC
SC
NT-D
SBC
OBC
OBC

Women

Page 65 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

2076 BMC00015351 PRASHANT KHEMCHAND MORE

Open

2077 BMC00039922 DAYA BALASAHEB AMBEKAR


2078 BMC00069854 HARSHADA GOVIND PATIL
2079 BMC00129151 UMESH DAMU KHARAT

Open
Open
SC

2080 BMC00009889 NAMITA BHAGWAN KULABKAR

Open

Horizontal
Reservation

Women

Educated
Unemploye
d

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

35

12.4742

17.5333

65.0075

29
34
35

17.9381
11.3369
10.8021

18.0667
19.6667
19.2000

65.0048
65.0036
65.0021

30

15.4011

19.6000

65.0011

30

15.4011

19.6000

65.0011

2081 BMC00091628 LAXMAN SURYABHAN ANDHALE

NT-D

2082 BMC00034603 YOGESH PANDHARINATH PAWAR

Open

32

14.5992

18.4000

64.9992

2083 BMC00077322 ANAND SHIVAJIRAO TATE


2084 BMC00034381 YOGESH DEEPAK TARI
ANNASAHEB ASHOK
2085 BMC00044885
SURYAWANSHI
2086 BMC00082089 Sunita Ram Kakde
2087 BMC00091095 RUPALI BHAGAWAN PARAB
2088 BMC00005376 RASHMI SACHIN AWALE
2089 BMC00051081 BHARAT BHAUSAHEB KOLI
2090 BMC00032465 DIPALI BABAN PATIL
2091 BMC00030256 VIKRAM GULABRAO KAPSE
2092 BMC00015466 PRASAD SURESH KATE
2093 BMC00043510 SMITA SANJAY WALUNJ
2094 BMC00011315 VISHAL VASANT MANDAWE
2095 BMC00104757 VIKAS RAMDAS SANAP
2096 BMC00009199 SUCHITA SURESH SAGARE
2097 BMC00111385 PRASAD HARI BHANDARE
2098 BMC00008745 GAJANAN VIJAY GAWANDE

Open
SBC

36
33

12.0619
12.7273

16.9333
19.2667

64.9952
64.9940

OBC

Sportsman

38

10.7216

16.2667

64.9883

SC
Open
Open
SBC
OBC
Open
Open
Open
Open
NT-D
SC
SC
OBC

Women
Women
Women

30
28
40
34
36
36
31
33
38
35
34
40
29

15.1872
17.3196
10.5155
16.5775
12.5738
9.0909
17.2193
15.0802
10.2110
14.0107
13.6082
12.4064
16.4706

19.8000
19.6667
14.4667
14.4000
16.4000
19.8667
16.7333
16.8667
16.7333
15.9333
17.3333
12.5333
19.4667

64.9872
64.9863
64.9822
64.9775
64.9738
64.9576
64.9526
64.9469
64.9443
64.9440
64.9415
64.9397
64.9373

2099 BMC00035907 KAMINI NARAYAN GHARATKAR

Open

Women

34

11.3369

19.6000

64.9369

2100
2101
2102
2103
2104

Open
NT-C
SC
SC
Open

36
37
38
38
34

11.3369
13.4021
11.7300
8.6598
11.6578

17.6000
14.5333
15.2000
18.2667
19.2667

64.9369
64.9354
64.9300
64.9265
64.9245

30

15.1899

19.7333

64.9232

32
31
28
31

15.7219
15.1872
17.3196
14.6524

17.2000
18.7333
19.6000
19.2667

64.9219
64.9205
64.9196
64.9191

BMC00029388
BMC00121032
BMC00022977
BMC00038535
BMC00058234

PRAKASH BASAPPA PUJARI


AJIT NANASO GULDAGAD
NILESH BHASKAR INGOLE
SONAL RAJARAM PANDIT
JAGDISH GAJANAN BAGVE

2105 BMC00052341 SACHIN JAGANNATH SONAWANE

OBC

2106
2107
2108
2109

OBC
Open
SC
Open

BMC00068668
BMC00050907
BMC00037365
BMC00133241

FARUK RASHID KAGWADE


VIKAS DHARMA PAWAR
NEELAM BHIMRAO KAMBLE
GANESH LAXMAN GANDE

Women

Women

Women

Handicap

Page 66 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

2110 BMC00009821 DIPRATNA BHASKAR SURDKAR

Category

Horizontal
Reservation

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

31

15.5080

18.4000

64.9080

27

18.0412

19.8667

64.9079

SC

35

10.6952

19.2000

64.8952

2113 BMC00068640 ASHVITA JAYVANT BHARAM


HIRAMAN BHAGWAN
2114 BMC00032963
CHOUDHARI
2115 BMC00062094 VASANTI SATISH POL
2116 BMC00072516 BHARAT PANDURANG DKOE
2117 BMC00001530 NAMDEV LAXMAN KHOT

Open

37

10.1604

17.7333

64.8937

OBC

39

11.2236

14.6667

64.8903

34
37
36

15.8763
13.4759
13.6082

15.0000
14.4000
15.2667

64.8763
64.8759
64.8749

2118 BMC00008967 Sachin Shamarao Kolekar

Open

34

12.4051

18.4667

64.8718

2111 BMC00015842 POONAM JAYANT RAUT


2112 BMC00054007 JIVAN MORESHWAR SONAWANE

2119 BMC00052250 BEBI SURESH TAYADE

SC

MCQ
(out of 60)

OBC

SC
Open
OBC

Women

Women

Educated
Unemploye
d

SC

38

11.3369

15.5333

64.8702

35

11.1340

18.7333

64.8673

2120 BMC00116152 SHWETA SANDIP PADAVE

OBC

Educated
Unemploye
d

2121 BMC00099466 SHEETAL RANGANATH GADADE

NT-C

Women

35

13.7968

16.0667

64.8635

2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130

Open
OBC
NT-C
Open
Open
ST
Open
Open
Open

Women

35
30
37
32
36
30
34
39
30

13.2620
15.1872
13.5865
16.1181
11.6495
15.5080
11.2371
11.2299
17.5401

16.6000
19.6667
14.2667
16.7333
17.2000
19.3333
19.6000
14.6000
17.2667

64.8620
64.8539
64.8532
64.8514
64.8495
64.8413
64.8371
64.8299
64.8068

BMC00051313
BMC00006566
BMC00052103
BMC00018728
BMC00076133
BMC00050685
BMC00072183
BMC00069365
BMC00089307

VISHAL RAVINDRA VANJARI


AMOL BALKRSHNA SAPKAL
AMOL UDHAV KARE
Sainath Anant Bhoir
NIKITA GANPAT CHAVAN
DINESH SUDHAKAR JADHAV
Ujwala Dilip Sakore
SUNIL DEVRAM SANAS
DADA BABURAO EKHANDE

Women

2131 BMC00132629 SANJAYKUMAR VITTHAL SHINDE

Open

27

17.8610

19.9333

64.7943

2132 BMC00133743 SHIVAJI NAIK DEEPALI


2133 BMC00029032 SANDHYA ANNA JADHAV

Open
VJ-A

Women

34
39

14.1237
10.0535

16.6667
15.7333

64.7904
64.7868

2134 BMC00105186 SIDDHI MANOHAR PIMPALKAR

Open

Women

30

17.1134

17.6667

64.7801

2135 BMC00009081 RAM VASUDEV TAMBAT


2136 BMC00049142 ARVIND MADHAO MANWAR

OBC
SC

32
36

15.9794
11.6456

16.8000
17.1333

64.7794
64.7789

37

12.9114

14.8667

64.7781

37
40
33

11.4439
10.3743
14.6392

16.3333
14.4000
17.1333

64.7772
64.7743
64.7725

2137 BMC00046815 DARSHANA VITTHAL NANGARE


2138 BMC00007705 SUNITA MAHESH KAMTHE
2139 BMC00045706 KALPESH SANJAY PATIL
2140 BMC00038485 BALAJI DHONDIBA SONAVNE

SC

Women

Open
OBC
OBC

Page 67 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

2141 BMC00002144 VRUSHALI ARVIND PATIL


2142 BMC00083620 deepali prafulla kadam

OBC
Open

Women
Women

36
38

13.5052
11.2371

15.2667
15.5333

64.7719
64.7704

2143 BMC00092132 CHANDAN RANGRAO MAHINDRE

Open

Sportsman

34

17.2996

13.4667

64.7663

2144 BMC00062621 MAHADEV BALAJI SOMWANSHI

Open

36

10.6952

18.0667

64.7619

2145
2146
2147
2148

SC
Open
OBC
Open

36
40
36
36

13.0928
8.5567
10.4124
14.0107

15.6667
16.2000
18.3333
14.7333

64.7595
64.7567
64.7457
64.7440

2149 BMC00130872 ANANTA SHRIKRUSHANA KUTE

Open

35

13.3333

16.4000

64.7333

2150 BMC00053132 RANJIT RAGHUNATH CHOUGULE

Open

41

10.4641

13.2667

64.7308

2151
2152
2153
2154
2155

SC
Open
SC
Open
OBC

35
33
33
27
30

13.2620
14.1237
13.5865
18.7166
18.7166

16.4667
17.6000
18.1333
19.0000
16.0000

64.7287
64.7237
64.7198
64.7166
64.7166

2156 BMC00024617 SANTOSH ASHOKRAO KULKARNI

Open

28

17.6471

19.0667

64.7138

2157 BMC00037539 KADAMBARI SADASHIV KADAM

OBC

34

15.9794

14.7333

64.7127

2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164

Open
OBC
OBC
Open
Open
SC
Open

30
32
30
28
38
33
34

16.5775
14.6392
17.9679
17.4332
11.7647
15.2941
13.0928

18.1333
18.0667
16.7333
19.2667
14.9333
16.4000
17.6000

64.7108
64.7059
64.7012
64.6999
64.6980
64.6941
64.6928

SC

25

19.6907

20.0000

64.6907

Open
Open
OBC
Open
Open
Open
SC
Open
Open
SC

34
34
35
37
32
37
28
36
35
32

11.0160
11.8143
15.0802
10.4124
14.5455
10.2110
18.1443
11.3402
11.8717
14.5992

19.6667
18.8667
14.6000
17.2667
18.1333
17.4667
18.5333
17.3333
17.8000
18.0667

64.6827
64.6810
64.6802
64.6791
64.6788
64.6777
64.6776
64.6735
64.6717
64.6659

Sr.No. Application No.

BMC00002196
BMC00032155
BMC00048527
BMC00004689

BMC00001752
BMC00060896
BMC00034470
BMC00027610
BMC00039021

BMC00032938
BMC00074603
BMC00014824
BMC00045924
BMC00013906
BMC00021375
BMC00100787

Candidates Name

SHRIKANT SHRIPAT JADHAV


SATISH ARJUN MORE
SANDEEP MADHUKAR POTE
PRAKASH DINKAR DARADE

SANDEEP SANJAY KHAIRNAR


SUJIT ARJUN DARADE
Rajendra Ishwar Holkar
PRATIMA SADASHIV BHOSALE
Yugandhara Shyam Pradhan

DILIP DHONDU SUPE


MANASI MAHESH KOR
Amar Vijay Chandwadkar
ROHIT VASUDEV KOLI
SONAL SUNIL DALVI
KAPIL UTTAMRAO HANMANTE
SURAJ BHASKAR MORE

2165 BMC00009085 ARUN WAMANRAO JONDHALE


2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175

BMC00131354
BMC00047890
BMC00070097
BMC00024773
BMC00079401
BMC00109288
BMC00124433
BMC00033278
BMC00048296
BMC00030947

MANASI RAM SAWANT


RITIKA ATMARAM SAWANT
JITENDRA RAMDAS NEMADE
RAKESH PRAKASH JADHAV
Asmita Amit Haryan
VILAS DEVIDAS KADAM
VANDANA ASHOK BARMATE
KIRAN SAHEBRAO PATIL
JYOTI ULHAS NANCHE
PRAMOD BHARAT KASABE

Women

Women

Women

Women
Women

Page 68 of 214

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

Score
Sr.No. Application No.

2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183

BMC00002332
BMC00120883
BMC00094465
BMC00082332
BMC00110976
BMC00091177
BMC00052599
BMC00105526

Candidates Name

SHIVANI SHAILESH SAKHARE


RAMDAS SHRIRANG SANAP
CHANDA SUDHAKAR KHAPNE
arun vasant vhanmane
BHAGYASHRI NANA PAWAR
ANKUSH JAYRAM JAGDALE
Arundhati Madan Sonavane
BHAUSAHEB SHIDU MANE

2184 BMC00129233 Manjiree Ramchandra Kasalkar


2185 BMC00026086 SURESH SUBHASH KAMBLE
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195

BMC00109285
BMC00102956
BMC00121607
BMC00044208
BMC00074741
BMC00022598
BMC00000861
BMC00117179
BMC00039211
BMC00066312

NAGNATH LAXMAN PATIL


PALLAVI DIGAMBAR BHALAKE
NIKHIL NAMDEO SHINDE
KALPESH ANANT TANDEL
ANAND PRABHAKAR DHABE
BABLOO JALINDAR DISALE
PRITI MEGHRAJ RATHOD
GOPAL JAYWANT THAKARE
SWATI DINESH AMBEKAR
RAMESH RAMBUDARI MALLAH

2196 BMC00028675 Laxman Raghunath Mogal


2197 BMC00102849
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204

BMC00071706
BMC00002660
BMC00103163
BMC00023555
BMC00001227
BMC00118884
BMC00082642

RAJANISHKUMAR KASHINATH
SHELKE
KIRAN VISHANU GOTAKE
SAMEER ASHOK SAWANT
Jyotiba Babasaheb Dhere
Dhanashri Bharatsing Girase
PRADIP SANJAY LONDHE
ASHA BALASAHEB CHAVAN
TRUPTI KRISHANAJI PATIL

2205 BMC00038518 SWAPNIL NILKANTH BANCHHOD


Nandkishor Purushottam
Choudhari
2207 BMC00038905 ARUN NATTHU CHAVAN
2208 BMC00015184 GAJANAN SANTOSH SURUSHE
2209 BMC00014074 Manisha Deepak Babar
2206 BMC00086367

Category

OBC
Open
OBC
NT-C
Open
OBC
NT-B
NT-C

Horizontal
Reservation

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

32
37
35
36
37
44
38
39

13.1959
8.1857
14.1176
11.9831
11.6495
11.3080
10.3743
9.8396

19.4667
19.4667
15.5333
16.6667
16.0000
9.3333
16.2667
15.8000

64.6626
64.6524
64.6509
64.6498
64.6495
64.6413
64.6410
64.6396

OBC

Women

31

14.2246

19.4000

64.6246

SC

Educated
Unemploye
d

33

12.6203

19.0000

64.6203

39
28
27
38
34
35
35
33
38
38

11.8143
19.1444
18.1443
8.8770
13.6082
13.6082
12.4051
14.8663
8.8660
9.7938

13.8000
17.4667
19.4667
17.7333
17.0000
16.0000
17.2000
16.7333
17.7333
16.8000

64.6143
64.6111
64.6110
64.6103
64.6082
64.6082
64.6051
64.5996
64.5993
64.5938

Open
ST
OBC
Open
SC
Open
VJ-A
OBC
Open
Open

Women

Open

Project
Affected

34

16.3918

14.2000

64.5918

OBC

Handicap

28

18.4536

18.1333

64.5869

39
32
30
32
30
40
40

9.1139
12.5773
15.5080
13.5052
16.8984
9.8969
8.7629

16.4667
20.0000
19.0667
19.0667
17.6667
14.6667
15.8000

64.5806
64.5773
64.5747
64.5719
64.5651
64.5636
64.5629

OBC

38

10.6952

15.8667

64.5619

OBC

31

16.4948

17.0667

64.5615

Open
SC
Open

31
28
33

14.2246
18.8186
14.9485

19.3333
17.7333
16.6000

64.5579
64.5519
64.5485

NT-C
SC
Open
Open
OBC
Open
Open

Women

Handicap

Page 69 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

VIVEKANAND GYANOBA
DHEMKEWAD
2211 BMC00025787 DINESH VILAS INGLE

ST

35

15.0802

14.4667

64.5469

Open

36

9.9465

18.6000

64.5465

2212 BMC00118774 RAVINDRA KASHINATH PRAJAPATI

OBC

37

9.8734

17.6667

64.5401

2213 BMC00124786 NILESH ANANT BANDIVADEKAR

Open

33

17.0053

14.5333

64.5386

2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224

NT-C
Open
OBC
Open
Open
SC
OBC
OBC
Open
Open
Open

Women

Women

31
40
31
34
38
28
26
32
31
29
26

16.8041
10.0000
14.1237
10.7216
11.6495
17.1123
19.0374
14.4330
16.8984
16.3636
18.7629

16.7333
14.5333
19.4000
19.8000
14.8667
19.4000
19.4667
18.0667
16.6000
19.1333
19.7333

64.5374
64.5333
64.5237
64.5216
64.5162
64.5123
64.5041
64.4997
64.4984
64.4969
64.4962

2225 BMC00001806 SHRADDHA RATNAKAR KHARAT

SC

Women

36

11.9588

16.5333

64.4921

2226 BMC00059377 Dikshant Masu Avate

SC

26

18.8235

19.6667

64.4902

2227 BMC00051111 NEELAM PARASHRAM SAWANT

Open

33

13.1551

18.3333

64.4884

2228
2229
2230
2231
2232

Open
OBC
NT-B
SC
OBC

32
34
35
30
33

12.6203
10.8861
14.6835
17.2165
13.8144

19.8667
19.6000
14.8000
17.2667
17.6667

64.4870
64.4861
64.4835
64.4832
64.4811

38

8.9451

17.5333

64.4784

27
26
30

18.0749
19.0717
14.5361

19.4000
19.4000
19.9333

64.4749
64.4717
64.4694

36

13.3333

15.1333

64.4666

40
29

13.3333
17.7320

11.1333
17.7333

64.4666
64.4653

42

9.1979

13.2667

64.4646

2210 BMC00073023

BMC00000531
BMC00045119
BMC00057551
BMC00002137
BMC00029116
BMC00022130
BMC00115384
BMC00032105
BMC00127056
BMC00098360
BMC00037635

BMC00117484
BMC00021922
BMC00080076
BMC00090699
BMC00008890

MADHURI LAXMAN KISAWE


SUDHEER UTTAM AGUNDE
PRITI TUSHAR KHAIRE
Yogesh Anant Golwankar
Sneha Parshuram Sakpal
SEEMA SHANKAR SAWANT
LAXMAN LOTAN MAHAJAN
MAYURI DAYAL NAWALE
pranita jitlal goyal
VIKAS MANIK LINGADE
NILESH PRAKASH TADE

POOJA ANANT SHEDGE


MANOJ NANAJI BOBHATE
ROHIT ANIL JADHAV
ASHUTOSH MILIND MORE
SNEHA ARJUN KORLEKAR

2233 BMC00056819 Pradnya Prakash Tayde

SC

2234 BMC00054112 VINOD POPAT SHINDE


2235 BMC00018861 TEJAS KRISHNA SAWJI
2236 BMC00005279 NAMRATA RAMESH SHUKLA

Open
OBC
Open

2237 BMC00094422 NIKHIL BHASKARRAO YERGIKAR

Open

2238 BMC00082677 PRIYA PRASAD THAKARE


2239 BMC00080182 PRAKASH VITTHAL BORSE

Open
OBC

2240 BMC00124594 MADHAV UTTAMRAO GUNDEKAR

Open

Educated
Unemploye
d

Women

Women
Educated
Unemploye
d

Women

Women

Page 70 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

2241 BMC00040898 AMOL ASHOKRAO DESHPANDE

Open

2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249

Open
Open
Open
Open
SC
OBC
Open
Open

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

34

11.6578

18.8000

64.4578

Women

33
40
37
40
32
34
38
30

15.2577
11.1230
8.4492
11.9786
15.7732
12.3711
11.2371
15.5670

16.2000
13.3333
19.0000
12.4667
16.6667
18.0667
15.2000
18.8667

64.4577
64.4563
64.4492
64.4453
64.4399
64.4378
64.4371
64.4337

Open

Women

33

12.6203

18.8000

64.4203

SC
Open
OBC

Women

40
36
33

12.8866
12.0856
11.5464

11.5333
16.3333
19.8667

64.4199
64.4189
64.4131

Open

38

11.1392

15.2667

64.4059

2255 BMC00061770 RANJANA RAGHUNATH SHIRSAT

SC

37

8.2700

19.1333

64.4033

2256 BMC00011704 AVINASH GAJANANRAO JADHAV

Open

42

9.5359

12.8667

64.4026

SC

33

13.4021

18.0000

64.4021

Women

35

12.2680

17.1333

64.4013

Women

30
38
38
31

16.5979
12.7273
12.6582
16.2567

17.8000
13.6667
13.7333
17.1333

64.3979
64.3940
64.3915
64.3900

38

11.1230

15.2667

64.3897

39
36

10.7216
12.3207

14.6667
16.0667

64.3883
64.3874

32

13.5829

18.8000

64.3829

BMC00098247
BMC00106138
BMC00010802
BMC00137218
BMC00063865
BMC00133784
BMC00078268
BMC00126686

2250 BMC00090007
2251 BMC00029657
2252 BMC00079530
2253 BMC00053086
2254 BMC00052474

ashwini sitaram shinde


DILIP ANANT WARWATE
DEVIDAS BANKAR CHORGHE
Vishnu Manikrao kadam
RAVI DAGADU JADHAV
AMOL ASHOK KADAM
VIJAY LAHU BHORE
DILIP KASHINATH RATHOD
MAULI PANDHARINATH
SURYAWANSHI
BHARATI AVINASH GANVIR
SURESH MACHINDRA YADAV
DIPTI CHANDRAKANT THAKUR
DNYANESHWAR SHIVAJIRAO
KANWATE

2257 BMC00105589 DIPESH RAJAN JADHAV


2258 BMC00004203 GAYATRI RAGHUVIR NAGARKAR

OBC

2259
2260
2261
2262

SC
Open
SC
VJ-A

BMC00018431
BMC00111444
BMC00028958
BMC00051511

SARITA DHONDIBHAU SHINDE


GANESH GABAJI GITE
PRAVIN DATTATRAYA JADHAV
POONAM PUNDLIK RATHOD

Women

2263 BMC00066891 NAVALKUMAR ASARAM SHARMA

Open

2264 BMC00041527 VIKAS MOHANRAO PATANGE


2265 BMC00090961 Rahul Balasaheb Gorade

OBC
OBC

2266 BMC00013770 Nandan Shankar Mahadave

OBC

2267 BMC00033534 AMIT CHANDRAKANT RAWOOL

Open

33

12.5134

18.8667

64.3801

SC

36

11.2371

17.1333

64.3704

27

18.9691

18.4000

64.3691

31
29

16.3636
15.8289

17.0000
19.5333

64.3636
64.3622

2268 BMC00115739 POOJA HRUDAYNATH LADE


2269 BMC00014789 NITIN SHIVLING KUHITE

Open

2270 BMC00002226 PRATIKSHA KIRAN ZENDEKAR


2271 BMC00065009 KISHOR SHIVDAS RATHOD

Open
VJ-A

Handicap
Educated
Unemploye
d

Sportsman

Page 71 of 214

Score
Sr.No. Application No.

2272
2273
2274
2275
2276
2277

BMC00117758
BMC00037332
BMC00083902
BMC00095282
BMC00053700
BMC00032399

Candidates Name

Category

abhishek santoshsingh devre


PRIYANKA PRAMOD PATIL
DNYANDEEP JAGDISH RAUT
SUSHIL MANOHAR PATIL
NITIN SURESH GAIKWAD
JAYESH DAYANAND SARANG

Open
OBC
SC
Open
OBC
Open

Horizontal
Reservation

Women

Project
Affected

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

35
33
39
37
39
34

15.2941
13.0928
11.2236
8.5562
8.0214
12.6804

14.0667
18.2667
14.1333
18.8000
17.3333
17.6667

64.3608
64.3595
64.3569
64.3562
64.3547
64.3471

36

14.5455

13.8000

64.3455

2278 BMC00109481 Kishor Ramnath Garad

Open

2279 BMC00016051 CHANDRAKANT VINOD PAWAR

Open

27

17.5401

19.8000

64.3401

2280 BMC00003555 NITIN VISHWASHRAO DESHMUKH

Open

33

11.8717

19.4667

64.3384

2281
2282
2283
2284

Open
Open
Open
Open

35
27
35
32

9.7326
19.4652
13.2620
16.3918

19.6000
17.8667
16.0667
15.9333

64.3326
64.3319
64.3287
64.3251

35

11.1230

18.2000

64.3230

BMC00051370
BMC00015745
BMC00024410
BMC00060687

SHARADA GOTU PARDESHI


PRASHANT VIJAY DESHMUKH
ARATI ASHOK LULE
PUSHKAR DEEPAK GHUGE

Women

2285 BMC00031216 DATTATRAY APPASAHEB GORE

OBC

2286 BMC00032452 MOHAN VINAYAK BHURE

Open

Earthquake
affected

34

11.1230

19.2000

64.3230

SC

Women

36

15.0515

13.2667

64.3182

32

12.7835

19.5333

64.3168

39

8.4492

16.8667

64.3159

SC

37

11.3080

16.0000

64.3080

OBC
ST
OBC
OBC
Open
SC
Open
SC
OBC

33
31
36
39
26
33
38
36
38

13.8397
15.5670
12.8270
12.4895
18.2888
13.7553
10.6186
9.2827
8.3422

17.4667
17.7333
15.4667
12.8000
20.0000
17.5333
15.6667
19.0000
17.9333

64.3064
64.3003
64.2937
64.2895
64.2888
64.2886
64.2853
64.2827
64.2755

SC

35

11.8717

17.4000

64.2717

2301 BMC00053603 RAFIK MEHABOOB MULANI


2302 BMC00040485 avinash rambhau dhakane

OBC
NT-D

33
36

16.4557
8.4492

14.8000
19.8000

64.2557
64.2492

2303 BMC00041757 SARAFRAJ BASHAMIYA SHAIKH

Open

30

17.6471

16.6000

64.2471

VAIJAYANTIMALA BAJRANG
KSHIRSAGAR
LALITKUMAR SHATRUGHNA
2288 BMC00053855
PARADKAR
2289 BMC00023919 ANJALI JANARDAN PATIL
2287 BMC00051065

2290 BMC00116273 NAMDEV PANDURANG UDGIRE


2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299

BMC00063147
BMC00035245
BMC00061995
BMC00051238
BMC00061956
BMC00053264
BMC00134359
BMC00091533
BMC00023990

Santosh Udebhan Hivarkar


JITENDRA BHAGA WAGH
VIJAYA DIWAKAR TINGNE
DIPALI MANOHAR MAYEKAR
VIJAY LAHUDAS WARPADE
Sonali Padmakar Gedekar
YOGESH DIGAMBAR KIRDE
NETAJI SHYAMJI ARKADE
Shital Arjun Dugade

2300 BMC00140224 RAJKUMAR POPATRAO PAWAR

SBC
OBC

Women

Women
Women

Women

Page 72 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

2304 BMC00042213 VIKAS UDDHAVRAO KAKADE

Open

Project
Affected

27

17.6471

19.6000

64.2471

2305 BMC00027569 HARSH ARUN NETKAR


2306 BMC00101272 NEETA BALWANT KAMBLE
2307 BMC00021474 SACHIN BHAUSAHEB PAWAR

SC
SC
Open

Women

38
38
42

9.8396
9.3048
11.2299

16.4000
16.9333
11.0000

64.2396
64.2381
64.2299

2308 BMC00008726 VIJAY PRABHAKAR NAGARGOJE

Open

40

9.0295

15.2000

64.2295

2309 BMC00134378 MAHESH JAGANNTAH KADAM


2310 BMC00072407 BHAKTI TUKARAM HARDAS
VIKAS CHANDRAKANT
2311 BMC00030002
PARULEKAR
2312 BMC00071688 ROSHANI DINESH MAHADIK
2313 BMC00053172 REKHA PRATAP KAVE
2314 BMC00038752 DILIP VASANT RATHOD
2315 BMC00026003 Umesh Gangaram Jadhav
2316 BMC00023050 NAMITA PRADIP KADAM

Open
OBC

38
33

8.6920
14.2246

17.5333
17.0000

64.2253
64.2246

32

13.1551

19.0667

64.2218

35
36
36
32
34

12.9412
12.4064
12.4051
12.2680
10.2674

16.2667
15.8000
15.8000
19.9333
19.9333

64.2079
64.2064
64.2051
64.2013
64.2007

2317 BMC00018542 BHAGYASHREE KANTILAL JADHAV

OBC

39

8.1283

17.0667

64.1950

2318 BMC00077979 SAGAR VIJAY SURYAVANSHI

Open

35

12.1925

17.0000

64.1925

2319 BMC00031542 PRAJAKTA DHANANJAY KHAVARE

Open

34

11.8557

18.3333

64.1890

2320 BMC00023293 MANOJ MANIKRAO MANGNALE

Open

34

14.1176

16.0667

64.1843

2321 BMC00119766 sharda shivaji andhale

Open

35

11.9786

17.2000

64.1786

2322 BMC00031414 BHUSHAN BALASAHEB SHISODE

OBC

33

13.7113

17.4667

64.1780

2323 BMC00039397 SAMBHAJI PANDURANG CHAVAN

Open

30

15.1055

19.0667

64.1722

2324
2325
2326
2327
2328
2329

SC
SC
Open
ST
Open
OBC

Women

36
32
30
32
35
35

13.5052
14.4385
16.7010
15.6150
12.4742
11.3402

14.6667
17.7333
17.4667
16.5333
16.6667
17.8000

64.1719
64.1718
64.1677
64.1483
64.1409
64.1402

2330 BMC00101681 VARSHARANI VIJAYKUMAR PATIL

Open

Women

40

9.5359

14.6000

64.1359

2331 BMC00100462 BHAGYASHRI VIJAY BHOSALE

Open

Women

36

13.4021

14.7333

64.1354

2332 BMC00022399 SHRADDHA SHASHIKANT GAIKAR

OBC

Women

30

14.3299

19.8000

64.1299

2333 BMC00028234 PRIYANKA ARJUN DOKE

Open

36

8.6631

19.4667

64.1298

2334 BMC00106680 UMESH MADHUSUDAN PANCHAL

OBC

35

10.9278

18.2000

64.1278

Sr.No. Application No.

BMC00059107
BMC00040583
BMC00125013
BMC00005069
BMC00049635
BMC00128058

Candidates Name

Women

Open
Open
Open
Open
OBC
Open

NITIN BHAGWAN LOKHANDE


RAHUL SHRAVAN MORE
NIKHIL RAMESH RATHOD
SURAJ SURESH WAGHAT
AMOL BALAJI MUGAVE
Sankita Balaram Mhatre

Women

Women

Women

Sportsman

Page 73 of 214

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

DNYANESHWAR MAROTRAO
KADAM
2336 BMC00046897 Namita Pandit Shetye
2337 BMC00092025 SANJAY KRISHNA BHADKE
2338 BMC00053341 VIVEK JANARDAN MHATRE
2335 BMC00013325

Category

Horizontal
Reservation

OBC

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

35

14.1176

15.0000

64.1176

27
27
34

18.2474
17.6471
12.5773

18.8667
19.4667
17.5333

64.1141
64.1138
64.1106

39

10.9091

14.2000

64.1091

29

18.0412

17.0667

64.1079

Open

39

8.0412

17.0667

64.1079

2342 BMC00100688 MANOJ NAMDEO KHANDEKAR

Open

40

10.3743

13.7333

64.1076

2343 BMC00036169 GANESH BABURAO NARWADE


RAVIKANT NAGANATH
2344 BMC00084353
SHRIMANGLE
2345 BMC00074651 POOJA RAVINDRA HEGISHTE
2346 BMC00039857 SANDHYA DILIP TAVAR
2347 BMC00076530 MINALI MOHAN PANDURE
2348 BMC00072397 Pritam Prashant Rodrigues
2349 BMC00033173 GANESH VASANT GAWARI
2350 BMC00098080 SALONI SATISH PATIL
2351 BMC00054397 Aruna Uddhavrao Chaphle
2352 BMC00088381 Sonam Shankar Kamble
2353 BMC00080399 GARJANA ANANDA PATIL

SC

37

13.5052

13.6000

64.1052

OBC

28

16.4948

19.6000

64.0948

37
29
31
32
29
30
34
33
39

11.0160
15.6150
18.6096
12.9412
17.0053
15.6701
12.9958
12.9897
8.1857

16.0667
19.4667
14.4667
19.1333
18.0667
18.4000
17.0667
18.0667
16.8667

64.0827
64.0817
64.0763
64.0745
64.0720
64.0701
64.0625
64.0564
64.0524

30

16.1856

17.8667

64.0523

33
27

13.2489
19.3814

17.8000
17.6667

64.0489
64.0481

29

19.3814

15.6667

64.0481

41

9.3814

13.6667

64.0481

OBC
OBC
OBC

2339 BMC00076248 VIKAS MADHAVRAO SHEJUL

NT-C

2340 BMC00023580 SHILPA DIGAMBER JADHAV

SC

2341 BMC00029847

FAHEEMUDDIN
MAQSOODMOHIUDDIN QUADRI

2354 BMC00115596 YESHPAL NIVRATTI THOKE

OBC
Open
Open
Open
ST
OBC
Open
SC
Open
SC

2355 BMC00082979 PRADNYA KAILAS WAGHMARE


2356 BMC00087022 ISHWAR KONDIRAM BORUDE

SC
Open

2357 BMC00092355 ADITYA RAMCHANDRA GURAV

Open

Women
Handicap
Educated
Unemploye
d
Women

Women
Women

Women
Women

Earthquake
affected
Women

Educated
Unemploye
d

2358 BMC00074611 PRAVIN SADASHIV BHOSALE

Open

2359 BMC00002768 MAKARAND TANAJI KHADE


2360 BMC00028446 SUHAS VIJAY MESTRY
2361 BMC00104316 PRATIKSHA KANAK BHOIR

SC
OBC
Open

29
35
34

18.2474
11.6456
11.4439

16.8000
17.4000
18.6000

64.0474
64.0456
64.0439

2362 BMC00083829 NAKUL NANDKUMAR HARIDAS

Open

34

10.9091

19.1333

64.0424

2363 BMC00000648 SHIVAJI BUDHA BHAMARE


2364 BMC00006490 RITUJA DHANESH SAVE

SC
OBC

28
25

16.7089
19.1753

19.3333
19.8667

64.0422
64.0420

Women

Page 74 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

2365 BMC00083734 VIKAS RAMDAS KARANDE


2366 BMC00103191 RAJESH RATAN KHALASE
2367 BMC00128127 SOMNATH SUBHASH SAMAN

Open
OBC
Open

40
31
30

10.3743
16.9072
14.9733

13.6667
16.1333
19.0667

64.0410
64.0405
64.0400

2368 BMC00044209 TUSHAR SURESH WALAWALKAR

Open

33

13.9037

17.1333

64.0370

2369 BMC00103984 DIPTI DEEPAK KAMBLE

SC

Women

33

13.3690

17.6667

64.0357

2370 BMC00034066 ramesh shrikant patil

Open

ExServiceman

34

11.8987

18.1333

64.0320

2371 BMC00134051 GANESH ASHOK MAHITKAR


2372 BMC00060970 ANIL NARHARI GUTTE
2373 BMC00049123 MANOJ DADABHAU NIKAM

Open
NT-D
SC

33
33
28

11.7647
11.7647
16.3636

19.2667
19.2667
19.6667

64.0314
64.0314
64.0303

2374 BMC00064860 LAXMIKANT PADMAKAR SONAR

OBC

34

11.5612

18.4667

64.0279

2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382

Open
OBC
OBC
Open
SC
Open
OBC
Open

34
40
36
39
30
34
32
33

10.1604
10.1604
13.0928
8.5562
17.2193
12.0856
16.0825
13.8144

19.8667
13.8667
14.9333
16.4667
16.8000
17.9333
15.9333
17.2000

64.0271
64.0271
64.0261
64.0229
64.0193
64.0189
64.0158
64.0144

37

9.9465

17.0667

64.0132

BMC00070837
BMC00031714
BMC00112518
BMC00138913
BMC00102926
BMC00132644
BMC00097263
BMC00050624

SUREKHA SHANTAPPA WAGGI


PRIYANKA BHASKAR PATIL
SAYALI SUDHAKAR WARASE
NAGESH SHANKAR VALUNJ
DILIP KHANDU WAGHE
Varsha Mahendra Phadtare
RAJENDRA DILIP VELE
PRAGATI VIJAY GIRI

2383 BMC00000873 RASHMI MADHUKAR DESHPANDE


2384 BMC00106566
2385 BMC00054595
2386 BMC00064477
2387 BMC00019304
2388 BMC00076129
2389 BMC00062318
2390 BMC00035982

VASUNDHARA VASANT
KHOCHARE
KRUNALI KUNAL KOLI
SHAILESH SADANAND KOLGE
SHAMIKA RAJESH BHOSALE
TRUPTI HARISHCHANDRA
WAFELKAR
SAMADHAN SURESH PATIL
SHEETAL SAHADEV GHODKE

Open
SC

Women

33

11.1392

19.8667

64.0059

SBC
OBC
NT-B

Women

40
38
28

9.0722
9.0722
16.4706

14.9333
16.9333
19.5333

64.0055
64.0055
64.0039

Open

33

13.4021

17.6000

64.0021

OBC
SC

31
26

14.8663
18.3966

18.1333
19.6000

63.9996
63.9966

41

8.6631

14.3333

63.9964

42
29
27
26
29
27

8.1283
15.0515
19.2513
18.1818
18.2474
17.6471

13.8667
19.9333
17.7333
19.8000
16.7333
19.3333

63.9950
63.9848
63.9846
63.9818
63.9807
63.9804

2391 BMC00099253 AMOL GOVARDHAN CHAUDHARI

OBC

2392
2393
2394
2395
2396
2397

SC
NT-C
SC
Open
Open
OBC

BMC00045947
BMC00100251
BMC00039429
BMC00051263
BMC00000119
BMC00097707

VIJAY SAMRAT BAGUL


RAVI HARI NAVADKAR
JAYSHREE BABAN KAMBLE
AMOL MADHUKAR BHIWANDE
SAGAR SUBHASH ROKDE
PRADIP PRAKASH NIMASE

Women
Women

Women

Women
Educated
Unemploye
d

Women

Page 75 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

2398 BMC00010849 POONAM VITTHAL KAGADE


HARSHAL CHANDRASHEKHAR
2399 BMC00001205
BAGALE
2400 BMC00003937 DIPAK JANU CHAVAN

Category

Horizontal
Reservation

Open

Women

SC
VJ-A
Project
Affected

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

33

13.7113

17.2667

63.9780

30

16.5775

17.4000

63.9775

33

14.4385

16.5333

63.9718

31

13.9037

19.0667

63.9704

2401 BMC00054085 ATUL SURYAKANT POUL

Open

2402
2403
2404
2405
2406

Open
Open
Open
OBC
OBC

29
35
29
29
29

16.0338
11.2299
17.6289
17.4227
17.7540

18.9333
17.7333
17.3333
17.5333
17.2000

63.9671
63.9632
63.9622
63.9560
63.9540

2407 BMC00016887 BALAJI BHUJANGRAO NILAMWAR

Open

37

11.0160

15.9333

63.9493

2408 BMC00127660 KALPANA RAMESH MORE


2409 BMC00123820 Pranali Sudhakar Bhoir
SANDEEP PURUSHOTTAM
2410 BMC00129333
KULKARNI
2411 BMC00075392 PRADEEP VISHNU PATIL
2412 BMC00084624 SHILPA NARAYAN VAVEKAR

SC
OBC

35
28

9.4118
18.0749

19.5333
17.8667

63.9451
63.9416

Open

29

16.8041

18.1333

63.9374

OBC
OBC

38
38

10.8021
12.0619

15.1333
13.8667

63.9354
63.9286

2413 BMC00090839 ABHIJEET SHIVAJI SAWANT

Open

33

12.0619

18.8667

63.9286

BMC00085475
BMC00082611
BMC00089357
BMC00057853
BMC00023005

KISHOR VALUBA KAKDE


TRUPTI KONDIRAM PAWAR
VIDYA SHRIKRUSHNA JADHAV
RAJESH PUNA CHAUDHARI
RUPALI BHAGWAT DANDKAR

Women
Women

Project
Affected

SHRIKANT GANGADHAR
TUNGIDWAR
2415 BMC00024894 PRADIP VEDU GOLHAR
2416 BMC00012189 AMOL VASANT PAWAR
2417 BMC00002373 RAVI VITTHAL IDHOLE

OBC

43

8.1283

12.8000

63.9283

OBC
Open
OBC

38
42
35

10.7216
8.1857
12.7835

15.2000
13.7333
16.1333

63.9216
63.9190
63.9168

2418 BMC00056571 DARSHAN VISHWANATH GHARAT

OBC

35

12.7835

16.1333

63.9168

2419 BMC00053186 SHIVAJIRAO KADAM SHRINIWAS

Open

31

13.2489

19.6667

63.9156

2420
2421
2422
2423
2424
2425

OBC
Open
SC
OBC
Open
OBC

34
37
38
30
36
27

10.5155
9.1139
10.3093
14.9733
9.8396
19.0374

19.4000
17.8000
15.6000
18.9333
18.0667
17.8667

63.9155
63.9139
63.9093
63.9066
63.9063
63.9041

35

11.2371

17.6667

63.9038

26
27

18.5027
17.4332

19.4000
19.4667

63.9027
63.8999

2414 BMC00103685

BMC00040773
BMC00120840
BMC00102229
BMC00120821
BMC00084824
BMC00113905

ANAMIKA JAIDEV MORE


ROSHANI HARSHAL KHADYE
RAJKUMAR NAMDEO KOKATE
ASHISH VILAS HOOD
VIJAY PRABHAKARRAO DEVRE
PIYUSH NANA MISTARI

2426 BMC00024430 JAYASHRI VITTHAL PATIL

OBC

2427 BMC00076274 ANIL DILIP PAWAR


2428 BMC00080860 ASHISH SHANTARAM KAMBLE

Open
SC

Women

Educated
Unemploye
d

Page 76 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

2429 BMC00083729 SUCHITA MURALIDHAR SALUNKE

Open

Women

2430 BMC00033191 Snehal Sunil Narvankar


2431 BMC00035872 TUSHAR HARIDAS KANHER
DADASAHEB PURUSHOTTAM
2432 BMC00057647
KULKARNI
2433 BMC00026246 SNEHA BHANUDAS GAIKWAD
2434 BMC00049302 RAJENDRA SUKALAL PAWAR
2435 BMC00085803 NIKHIL RAJANIKANT HAKE
2436 BMC00035702 SAYALI TANAJI WAGHMARE
2437 BMC00093628 HARASHAL RAMESH DEOGIRE

Open
OBC

2438 BMC00064154 MANISHA PRABHAKAR KANADE

OBC

2439 BMC00054380 SNEHA ASHOK KUTE


2440 BMC00031117 SANDIP RAMRAO CHAVAN
2441 BMC00080285 SNEHAL KESHAV ADKE

SC
Open
OBC

Sr.No. Application No.

Candidates Name

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

36

14.4330

13.4667

63.8997

38
41

11.7647
9.8969

14.1333
13.0000

63.8980
63.8969

40

8.7629

15.1333

63.8962

37
36
31
30
40

11.5612
9.9578
12.8866
16.0825
11.5464

15.3333
17.9333
20.0000
17.8000
12.3333

63.8945
63.8911
63.8866
63.8825
63.8797

Women

33

14.7423

16.1333

63.8756

Women

28
35
30

19.0717
11.8717
17.9381

16.8000
17.0000
15.9333

63.8717
63.8717
63.8714

36

10.2674

17.6000

63.8674

34

14.3299

15.5333

63.8632

SC

26

18.3957

19.4667

63.8624

2445 BMC00108134 SANOTSH BHAUSAHEB KARDILE

Open

30

16.7914

17.0667

63.8581

2446 BMC00090969 ABHIJEET RAMCHANDRA TIVALE

Open

44

8.5232

11.3333

63.8565

2447 BMC00121985 DHANASHRI RAHUL JADHAV


2448 BMC00029872 ANUP ARUN GHAG
2449 BMC00103302 RUPALI RAJENDRA AGALAVE

Open
Open
Open

33
34
35

11.1230
11.6456
12.5773

19.7333
18.2000
16.2667

63.8563
63.8456
63.8440

32

12.3711

19.4667

63.8378

33
33

12.2995
12.1649

18.5333
18.6667

63.8328
63.8316

33

11.2299

19.6000

63.8299

Open
SC
Open
Open
SC
Open

2442 BMC00032250 DHANANJAY SUBHASH AGAWANE


2443 BMC00018858 SUNIL PRALHADRAO SADOLKAR
2444 BMC00016006 MUKESH RAVINDRA JADHAV

Project
Affected
Women

Handicap

SC
Open

Project
Affected

Women

Educated
Unemploye
d

2450 BMC00063967 AMIT SITARAM GONDHALI

OBC

2451 BMC00105199 VRUSHALI HARSHAD GHARAT


2452 BMC00022141 MAYA BABURAO KAMBLE

Open
SC

2453 BMC00094819 PANKAJ KUNDEKAR SUWARNA

Open

2454 BMC00063241 VISHAL GAJANAN CHAVAN


2455 BMC00042422 SONAM BAPU METKARI
2456 BMC00076073 PRASHANT MUKUND VICHARE

Open
NT-C
Open

33
38
35

12.6203
11.5508
14.0107

18.2000
14.2667
14.8000

63.8203
63.8175
63.8107

2457 BMC00067550 MANGESH DAMODAR AGIVALE

OBC

28

17.9381

17.8667

63.8048

2458 BMC00011134 LEENA PRAVIN SHETTY


2459 BMC00065402 SHRUTI SUNNY GUJARE

Open
Open

28
33

17.9381
14.8663

17.8667
15.9333

63.8048
63.7996

Women

Page 77 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

2460 BMC00010137 SHUBHANGI PRASHANT KAMBLE

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

SC

36

13.7968

14.0000

63.7968

2461 BMC00025127 POOJA GANESH BHABAL


SUFIYAN MOHAMMED JABBAR
2462 BMC00028010
MOHAMMED
2463 BMC00049252 PRAVIN ROHIDAS KAMBLE
2464 BMC00071342 Reema Anil Bhoir

Open

27

18.3966

18.4000

63.7966

Sportsman

35

10.5155

18.2667

63.7822

Women

29
31

17.1134
15.9794

17.6667
16.8000

63.7801
63.7794

2465 BMC00004824 MUBARAK MOHD.HANIF MOMIN

Open

34

11.4433

18.3333

63.7766

2466 BMC00083299 RANI BAPU METKARI

Open

33

11.3080

19.4667

63.7747

35

13.5052

15.2667

63.7719

Open
SC
OBC

Women
Educated
Unemploye
d

2467 BMC00029069 UJWAL MAHENDRA JADHAV

SC

2468 BMC00009552 ASHOK VISHWANATH SALVE

SC

29

17.2996

17.4667

63.7663

2469 BMC00112988 RAVI SURYAKANTRAO YENGADE

SC

33

11.8987

18.8667

63.7654

2470 BMC00026447 VAIBHAV VISHVANATH JADHAV

SC

31

13.1646

19.6000

63.7646

Open

32

16.3636

15.4000

63.7636

Open
SC
Open
NT-D

35
28
30
38

11.2299
16.2869
16.1497
9.9465

17.5333
19.4667
17.6000
15.8000

63.7632
63.7536
63.7497
63.7465

SC

38

9.2784

16.4667

63.7451

2477 BMC00047912 MANISHA CHETAN SONONE


2478 BMC00014954 SANJAY ARJUN NARALE

OBC
OBC

33
35

11.3402
9.7326

19.4000
19.0000

63.7402
63.7326

2479 BMC00058964 ASHWINI SHANTARAM SANGALE

NT-D

37

12.0619

14.6667

63.7286

2480
2481
2482
2483
2484
2485

Open
Open
Open
OBC
Open
Open

31
37
29
27
37
38

14.1237
12.3207
15.1872
18.4536
10.0535
10.1031

18.6000
14.4000
19.5333
18.2667
16.6667
15.6000

63.7237
63.7207
63.7205
63.7203
63.7202
63.7031

SC

44

8.2353

11.4667

63.7020

Open
SC

36
37

11.2299
8.5562

16.4667
18.1333

63.6966
63.6895

2471 BMC00010313
2472
2473
2474
2475

BMC00096916
BMC00002638
BMC00033785
BMC00044453

BABASAHEB DATTATRAY
GAINGADE
Ashwini Anant Rane
pradip chandu bhave
PRIYANKA BHIWAJI SHINDE
NILESH PANDURANG BODKE

2476 BMC00115251 DNYANESHWAR BAPUJI HYALINGE

BMC00051684
BMC00045145
BMC00010005
BMC00095213
BMC00013181
BMC00000284

SHIVARAJ VILAS SHINDE


SHANKAR ASARAM DHAKNE
FEROZ RAHEMANSAB SHAIKH
TEJAL KISHOR AMRUTKAR
DINESH MARUTI BHOKSE
SUVARNA SUDAM LANDE
DHAMMPAL BHAGWAT
2486 BMC00045969
AMBHORE
2487 BMC00015073 KUNAL KUNDLIK KANHERE
2488 BMC00028676 SOMNATH ASHOK BAMANE

Women

Women

Page 78 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

2489 BMC00061280 POONAM VIJAY PAWAR

Category

Horizontal
Reservation

Open

Educated
Unemploye
d

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

34

10.4813

19.2000

63.6813

35

11.5464

17.1333

63.6797

35
40
33

8.8770
9.0722
11.8717

19.8000
14.6000
18.8000

63.6770
63.6722
63.6717

PRESHITA JANARDAN
CHORDEKAR
2491 BMC00099699 MEGHA ANANT BOLAYE
2492 BMC00054548 SITARAM VIKRAM GAIKWAD
2493 BMC00072375 YOGESH SAMPATRAO KAPSE

OBC
Open
Open

2494 BMC00046099 ANAGHA MAHADEV KALAMBATE

Open

35

14.5361

14.1333

63.6694

2495
2496
2497
2498

OBC
Open
SC
Open

32
40
29
40

14.5361
9.5359
14.8663
9.7326

17.1333
14.1333
19.8000
13.9333

63.6694
63.6692
63.6663
63.6659

29

17.3262

17.3333

63.6595

36
30

14.1237
13.9175

13.5333
19.7333

63.6570
63.6508

31

14.5148

18.1333

63.6481

27

17.6471

19.0000

63.6471

31

14.8454

17.8000

63.6454

2490 BMC00022137

BMC00071904
BMC00082111
BMC00029033
BMC00051056

OBC

ANUP SHANKAR PAWAR


RUSHIKESH SHIVAJI NARVADE
SONALI SAMBHAJI KATE
NAVNATH VITTHAL FEGADE

2499 BMC00031315 RAJENDRA DHONDU JADHAV

ST

2500 BMC00013333 ANJALI VIJAY GAWARE


2501 BMC00104217 ARCHANA DULAJI BHOJANE

Open
ST

2502 BMC00078928 SUCHITA DINESH DUDHALE

Open

2503 BMC00032430 MAHESH VASANT SURASE

OBC

Women

Women
Educated
Unemploye
d
Women
Women
Project
Affected

2504 BMC00119520 NIRMALA CHANDRAKANT JADHAV

SC

2505 BMC00122752 JAYARAM GILANDE GORAKHNATH

Open

33

11.7647

18.8667

63.6314

2506 BMC00075321 SANTOSH CHANDRAKANT PATIL

SBC

32

16.3636

15.2667

63.6303

2507
2508
2509
2510

GANESH SHIVAJI TELANG


Shilpa Uday Gawde
RINA VIDYADHAR SHERLEKAR
VARSHA PANKAJ PATIL
NIJAGUNAYYA BAHERMATH
2511 BMC00022566
SOMASHEKHAR

OBC
OBC
OBC
OBC

27
33
35
35

18.7629
14.7594
9.0909
13.1551

17.8667
15.8667
19.5333
15.4667

63.6296
63.6261
63.6242
63.6218

OBC

31

17.2152

15.4000

63.6152

2512 BMC00032758 VAISHALI RAJENDRA GHORPADE

Open

36

10.4813

17.1333

63.6146

SC

41

9.4118

13.2000

63.6118

35

8.8770

19.7333

63.6103

32

12.9412

18.6667

63.6079

BMC00005608
BMC00129066
BMC00105001
BMC00069628

2513 BMC00090887 AMOL GAUTAM JAGTAP


2514 BMC00096251 NIKHIL ANANDA WAGHMARE
2515 BMC00072792 SANDIP DADARAO SHINDE

SC

Women

Women
Women

Educated
Unemploye
d

Open

Page 79 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

2516 BMC00088779 VINOD SURESH CHAKOR

Open

Sportsman

2517
2518
2519
2520

Sr.No. Application No.

Candidates Name

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

28

15.9358

19.6667

63.6025

SC
OBC
Open
Open

36
38
35
35

11.1340
10.2674
8.8660
11.7300

16.4667
15.3333
19.7333
16.8667

63.6007
63.6007
63.5993
63.5967

2521 BMC00054004 SAURABH SATYAVIJAY KAMTEKAR

OBC

41

10.9278

11.6667

63.5945

2522 BMC00033685 PRAMOD TUKARAM RATHOD

Open

36

10.9278

16.6667

63.5945

2523 BMC00038860 SANTOSH BHAORAO BOKHARE

SC

34

11.3924

18.2000

63.5924

36
31

11.3924
15.1899

16.2000
17.4000

63.5924
63.5899

BMC00057763
BMC00032941
BMC00110455
BMC00014749

prerana yashwant kadam


RAVINDRA VAMAN GAWALI
SUVARNA SUBHASH GHAVATE
Sarita Prakash Desai

2524 BMC00132015 TUSHAR PRADIP MAHAJAN


2525 BMC00067563 MAHENDRA BHIKAN MALI
SHASHIKANT SHANTARAM
2526 BMC00007252
WAKCHAURE

OBC
OBC
OBC

40

10.0535

13.5333

63.5868

2527 BMC00134608 ABHIJEET PRABHAKAR JINDAM

Open

26

18.6498

18.9333

63.5831

26

18.6498

18.9333

63.5831

30
27
38
31
28
31
38
30
40
41
33
34

15.7806
17.0464
8.9691
16.4948
18.2278
15.2941
10.1604
14.2246
9.0909
9.6907
12.6203
11.0160

17.8000
19.5333
16.6000
16.0667
17.3333
17.2667
15.4000
19.3333
14.4667
12.8667
17.9333
18.5333

63.5806
63.5797
63.5691
63.5615
63.5611
63.5608
63.5604
63.5579
63.5576
63.5574
63.5536
63.5493

2528 BMC00106421
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540

BMC00014545
BMC00051790
BMC00068531
BMC00005695
BMC00026720
BMC00012941
BMC00069176
BMC00064946
BMC00024278
BMC00061632
BMC00036065
BMC00006688

Raees Noormohammad
Mohammad
Nilesh Ratilal Jagtap
GANESH SUDHAKAR JOSHI
Akshay Ravikant Parab
SARIKA RANGRAO PATIL
NAMITA MOHAN BHOIR
RUPESH SITARAM PARTE
RAVINDRA VITTHAL DATIR
GOPAL SAKHARAM PUND
HEMANT KAILASH PATIL
JITESH SUDHAKAR PAIKRAO
DINESH RAMAKANT MARATHE
PRAMILA ROHIDAS BOTE

Open
Open
Open
Open
Open
SBC
Open
NT-C
Open
Open
SC
Open
ST

Handicap

Handicap
Handicap

Women

2541 BMC00042882 SWATI JANARDHAN DIWADKAR

Open

Women

32

14.9485

16.6000

63.5485

2542 BMC00086341 SANJIV BABAJI KHALE


2543 BMC00103428 RAJNI KASHINATH PADME
2544 BMC00034624 KEDAR JAGANNATH MHATRE

Open
SC
OBC

Women

30
34
38

14.0107
11.3402
9.0722

19.5333
18.2000
16.4667

63.5440
63.5402
63.5389

SC

Educated
Unemploye
d

33

12.2680

18.2667

63.5347

31

14.8663

17.6667

63.5330

33

15.4639

15.0667

63.5306

2545 BMC00050593 DATTA GANPAT HOTKAR


2546 BMC00039376 SURESH MACHINDRA KARDILE
PRIYANKA KAMLAKARRAO
2547 BMC00083353
WASMATKAR

Open
OBC

Women

Page 80 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

2548 BMC00037637 DEEPAK RAVINDRA JADHAV


2549 BMC00004270 KIRAN PRABHAKAR JADHAV

OBC
Open

31
31

14.3299
15.5274

18.2000
17.0000

63.5299
63.5274

2550 BMC00056183 HANUMANT FULCHAND KOLGE

Open

27

17.3262

19.2000

63.5262

2551 BMC00080593 ARUN TULSHIRAM BHANGARE

ST

28

18.0591

17.4667

63.5258

2552 BMC00041343 SHRADDHA POPATRAO POMAN

Open

29

16.2567

18.2667

63.5234

2553 BMC00011302 Amol Pandurang Savale


2554 BMC00051946 BHASKAR KESHAV BHOIR

OBC
OBC

27
36

17.7215
8.9840

18.8000
18.5333

63.5215
63.5173

2555 BMC00084908 DHANSHREE MOHAN KHEDEKAR

Open

29

14.8454

19.6667

63.5121

2556 BMC00026789 TEJASHREE GAJANAN BHOSALE

Open

31

13.5021

19.0000

63.5021

2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

Open
OBC
Open
Open
Open
Open
Open
Open

35
34
33
38
34
35
31
32

13.5021
10.1604
14.2246
9.4845
11.5464
9.4118
17.0053
12.4051

15.0000
19.3333
16.2667
16.0000
17.9333
19.0667
15.4667
19.0667

63.5021
63.4937
63.4913
63.4845
63.4797
63.4785
63.4720
63.4718

2565 BMC00138989 SAVITA VASANTRAO AMRUTKAR

OBC

34

14.8663

14.6000

63.4663

2566 BMC00017260 SUGRIV PANDURANG SAPKAL

Open

38

9.7326

15.7333

63.4659

27

16.5979

19.8667

63.4646

34

12.0619

17.4000

63.4619

34

12.7273

16.7333

63.4606

34
32

10.1266
16.2567

19.3333
15.2000

63.4599
63.4567

31

15.1872

17.2667

63.4539

43

8.4536

12.0000

63.4536

32

14.1176

17.3333

63.4509

31
33
34
35

18.7166
12.5134
9.8396
14.4385

13.7333
17.9333
19.6000
14.0000

63.4499
63.4467
63.4396
63.4385

BMC00123222
BMC00063746
BMC00126947
BMC00032481
BMC00060147
BMC00076674
BMC00124371
BMC00000863

SWAPNIL ASHOK SHINDE


PRAVIN PRABHAKAR KANADE
ASHA RAMCHANDRA PATKAR
SANDIP DINKAR PATIL
DIPAK AUDUMBAR BHISE
PANKAJ TANAJI MORE
MANISH PRAKASHRAO BIDWE
SHUBHAM ASHOK TALLE

2567 BMC00107938 JAYANT ARUN MALI

Open

2568 BMC00064610 PRACHITI GAJANAN KOLI

Open

2569 BMC00006892 GAUSMIYA RASULSAB ATTAR

OBC

2570 BMC00029673 RAJU SAMBHAJI SHIRKE


2571 BMC00036565 SACHIN RANGNATH PATIL

Open
Open

2572 BMC00000061 MILIND JALINDHAR KAMBLE


2573 BMC00066115 Vidyadhar Vijay Gharkar
2574 BMC00007889 RAJESH SHIVAJI SONAWANE
2575
2576
2577
2578

BMC00016500
BMC00090845
BMC00038023
BMC00035670

AMOL ASHOKRAO KODGIRE


AFROZ ANWARBASHA SHAIKH
VAIDEHI VIDHESH RUKE
GOPAL SARANG TRUPTI

SC

Women

Educated
Unemploye
d
Project
Affected

Earthquake
affected

Open
SC
Open
Open
SC
Open

Educated
Unemploye
d

Women

Page 81 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

2579 BMC00101082 ANIKET ASHOK GURAV


RAJENDRAKUMAR BALRAJ
2580 BMC00104701
KARAMPURI
2581 BMC00029258 SWAPNIL ASHOK SURVE
2582 BMC00049127 NISHA NANABHAU AMLE
2583 BMC00086798 SAMBHAJI VISHNU PAWAR
2584 BMC00063302 AMOL ASHOK GADE
2585 BMC00081963 NEHMICHAND BALU CHAVAN
2586 BMC00042426 VISHNU NAMDEO TAYADE
2587 BMC00055742 SWATI DHANAJI KADAM
2588 BMC00046739 Mayuri Manohar Harmalkar
2589 BMC00131579 amol chidanand kambale
2590 BMC00106869 SUNIL SURESH SAWALE
2591 BMC00126941 SUBHASH GANESHRAO SHINDE

Category

OBC

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

8.7701

16.6667

63.4368

25

18.5027

19.9333

63.4360

35
32
32
40
38
32
28
26
37
39

12.2995
11.8987
12.8270
8.5562
8.0214
16.0825
15.6150
18.1443
9.5359
9.5359

16.1333
19.5333
18.6000
14.8667
17.4000
15.3333
19.8000
19.2667
16.8667
14.8667

63.4328
63.4320
63.4270
63.4229
63.4214
63.4158
63.4150
63.4110
63.4026
63.4026

38

10.2674

15.1333

63.4007

36

9.7326

17.6667

63.3993

36
31
37

9.7326
12.7273
10.1266

17.6667
19.6667
16.2667

63.3993
63.3940
63.3933

29

16.7932

17.6000

63.3932

35
39
29
30
34
39
28
30

8.6598
10.5882
17.3196
15.7806
12.2995
10.6329
18.7629
15.3608

19.7333
13.8000
17.0667
17.6000
17.0667
13.7333
16.6000
18.0000

63.3931
63.3882
63.3863
63.3806
63.3662
63.3662
63.3629
63.3608

33

11.2236

19.1333

63.3569

30
33
28
28
32

13.7553
12.9412
17.8059
17.0053
13.2620

19.6000
17.4000
17.5333
18.3333
18.0667

63.3553
63.3412
63.3392
63.3386
63.3287

Open

33

12.1925

18.1333

63.3258

Open

35

10.0535

18.2667

63.3202

SBC
Open
Open
OBC
OBC
Open
Open
Open
Open
SC
SC

Handicap

Handicap

SBC
Open

2593 BMC00040625 GUNVANT ASHOK KUBAL


2594 BMC00099880 SWATI NARESH VAIDYA
2595 BMC00005524 RESHMI PRAKASH MARTAL
SANTOSH WAMANRAO
2596 BMC00076813
SURYAWANSHI
2597 BMC00077402 RUPALI SATISH DHURI
2598 BMC00055658 PRIYANKA SANDIPAN BANE
2599 BMC00053969 dipika sachindra khandelot
2600 BMC00121499 NITIN RAVINDRA KHAIRNAR
2601 BMC00053928 VIJAY SANTRAM INGOLE
2602 BMC00066489 BALAJI VASANT TAKLE
2603 BMC00067049 Smita Vaibhav Ghonge
2604 BMC00113731 PARAG SURESH PAWAR

Open
SBC
Open

2605 BMC00121766 SANTOSH SUBHASH PARALKAR

OBC

2606
2607
2608
2609
2610

Open
Open
OBC
OBC
NT-B

TEJASWI RAMESH BAKLE


KSHITIJA RAJAN PANDIT
AKSHAY PRAKASH TADE
Pallavi Ramdas Dabhade
Manisha Sachin Lambole
VINOD CHANDRAKANT
2611 BMC00000784
PEDAMKAR
2612 BMC00080756 SANKET GAJANAN PUNGLE

MCQ
(out of 60)

38

2592 BMC00056479 SARAFRAZ BASHIR PATHAN

BMC00055929
BMC00069998
BMC00055453
BMC00029310
BMC00032429

Horizontal
Reservation

Educated
Unemploye
d
Women
Women

OBC
Open
Open
SC
SC
SC
Open
OBC
OBC

Women
Women
Handicap

Women

Women

Women
Women

Page 82 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

2613 BMC00067095 parmeshwar chandrakant bulbule

OBC

40

9.5187

13.8000

63.3187

2614 BMC00087440 SHIVDATT NANDKUMAR PAWAR

Open

31

14.1176

18.2000

63.3176

2615 BMC00040258 SUPRIYA SUBHASH KADAM

Open

38

8.9840

16.3333

63.3173

2616 BMC00054706 SATISH TRYAMBAKRAO LONDHE

Open

33

13.0481

17.2667

63.3148

2617
2618
2619
2620
2621

Open
Open
Open
ST
Open

24
32
37
30
34

19.3814
17.1134
10.3797
17.1123
11.9786

19.9333
14.2000
15.9333
16.2000
17.3333

63.3147
63.3134
63.3130
63.3123
63.3119

OBC

38

9.3048

16.0000

63.3048

Open

26

19.0374

18.2667

63.3041

36
34
35

10.1031
9.6257
11.9588

17.2000
19.6667
16.3333

63.3031
63.2924
63.2921

43

8.5567

11.7333

63.2900

38

8.0214

17.2667

63.2881

34
28
30
33
28

12.6203
17.2165
14.9485
10.5485
15.6150

16.6667
18.0667
18.3333
19.7333
19.6667

63.2870
63.2832
63.2818
63.2818
63.2817

SC

42

8.1443

13.1333

63.2776

2635 BMC00055603 SUNIL THAKAJI KHADE


2636 BMC00037903 MANALI DATTA AKRE
ANUSHREE DHARMENDRA
2637 BMC00111302
THAMKE
2638 BMC00033761 MONICA SURYAKANT SARGAR
2639 BMC00016436 RAHUL HARIBA SOMWARE
2640 BMC00014268 LALIT GOKUL CHAUDHARI

Open
Open

28
26

15.9358
17.8610

19.3333
19.4000

63.2691
63.2610

2641 BMC00010547 SURAJ RAJENDRASINGH CHAVAN

Open

BMC00060491
BMC00034664
BMC00062523
BMC00059034
BMC00078139

SUPRIYA SADANAND SHINDE


KANCHAN RAJARAM SAMANT
MADHAV SUGRIV PAWLE
Rekha Suresh Wadekar
AVINASH RAM PANDULE

2622 BMC00014487 KARATARSING JOHARI BHIKASING


2623 BMC00025074
2624 BMC00038821
2625 BMC00018121
2626 BMC00059170
2627 BMC00053877

SANTOSH NAGNATH
TAMANPALLEWAR
PALLAVI VIBHAKAR SHELKE
Ramesh Balkrishna Angane
Namdev Baban Tiware
DNYANESHWAR TUKARAM
KADAM

Open
Open
OBC

OBC

2629
2630
2631
2632
2633

SC
Open
Open
Open
Open

Nilavati Murlidhar Vankalas


YUGANDHARA DILIP KINI
Sudarshan Krushnaji Ahire
RAMAKANT GANPAT PAWAR
RUPALI BALASAHEB MORE

2634 BMC00054698 MAHAKANT SHIVAJI GHODAJKAR

Women

Women

Open

2628 BMC00006216 MAHENDRA SURESH GUNDRE


BMC00051766
BMC00040919
BMC00041553
BMC00006128
BMC00033195

Women

Educated
Unemploye
d
Women

Women

Open

Women

28

17.3262

17.9333

63.2595

Open
SC
Open

Women

35
31
27

12.1925
17.5258
16.7914

16.0667
14.7333
19.4667

63.2592
63.2591
63.2581

39

9.7890

14.4667

63.2557

Page 83 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

2642 BMC00075236 SUJIT ANIL LELE

Open

Educated
Unemploye
d

2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650

OBC
OBC
SBC
OBC
OBC
SC
OBC
OBC

Sr.No. Application No.

BMC00032355
BMC00015497
BMC00093986
BMC00013961
BMC00059968
BMC00099580
BMC00068469
BMC00005982

Candidates Name

KISHOR ARJUN AUTI


KHUSHAL RAMDHAN SHINDE
Vishal Vikas Koyande
SURESH SHRIKRISHNA LAHASE
JAGRUTI SUDHIR PATIL
PRAKASH TEJRAO MORE
BAPU VAMAN HARANKAL
PRASIDDHI YOGESH KADAM

2651 BMC00062889 DHANASHRI RAJARAM MAHADIK


2652 BMC00003005
2653
2654
2655
2656

BMC00043263
BMC00000335
BMC00030537
BMC00058871

PRIYANKA SANTOSH
DHANAWADE
SANDIP MARUTI KHORATE
SHWETA SUHAS KADAM
SONAL SANJAY LOKHANDE
UJWALA GAUTAM KAMBLE

18.9333

63.2529

Women

31
39
35
33
41
29
25
32

13.5829
8.4492
8.4492
13.0481
8.2474
16.5775
19.2405
11.7647

18.6667
15.8000
19.8000
17.2000
14.0000
17.6667
19.0000
19.4667

63.2496
63.2492
63.2492
63.2481
63.2474
63.2442
63.2405
63.2314

NT-B

Women

33

13.6898

16.5333

63.2231

OBC

Women

27

17.7540

18.4667

63.2207

Women
Women
Women

28
27
32
33

17.2193
16.6845
13.8144
12.4064

18.0000
19.5333
17.4000
17.8000

63.2193
63.2178
63.2144
63.2064

40

8.2700

14.9333

63.2033

39

9.5359

14.6667

63.2026

29
35
31
33
37

14.3316
15.4639
13.7968
12.6582
9.4515

19.8667
12.7333
18.4000
17.5333
16.7333

63.1983
63.1972
63.1968
63.1915
63.1848

OBC

35

11.9786

16.2000

63.1786

SC

30

14.1772

19.0000

63.1772

OBC
ST
SC
Open

33
28
34
37

12.5738
15.7732
10.9705
8.2353

17.6000
19.4000
18.2000
17.9333

63.1738
63.1732
63.1705
63.1686

SC

30

13.2990

19.8667

63.1657

OBC
Open
OBC
Open

34
28
28
28

11.0309
15.8289
16.9620
18.2278

18.1333
19.3333
18.2000
16.9333

63.1642
63.1622
63.1620
63.1611

Open
SC
SC
SC

2658 BMC00073563 GANGUBAI DADARAO DHANDE

Open

2659
2660
2661
2662
2663

Open
OBC
NT-C
NT-C
SBC

2664 BMC00026696 GOKUL RAMAKANT BHANGALE


2665 BMC00061046
2666
2667
2668
2669

BMC00032831
BMC00059539
BMC00125523
BMC00061380

2670 BMC00057037
2671
2672
2673
2674

BMC00013134
BMC00114978
BMC00058411
BMC00019833

BUDHABHUSHAN NAVANATH
SAWAI
SHAHUL SHANKARAO PILAREL
UTTAM POPAT PAWAR
SUHAS ULHAS JAGDHANE
VIPUL RAVINDRA BAHIRAM
Prasenjeet Vishwanathrao
Sadawarte
VIVEK SANJAY CHAVAN
SACHIN SHIVAJIRAO PATIL
JYOTSNA ALANKAR KODE
Kunal Vasant Patil

Total
(out
of 100)

17.3196

SC

NILESH SHANKAR SAGARE


PRADNYA NAMDEO BHOIR
JANHAVI PRAVIN CHACHE
ANANDA BABA VAGARE
AMIT DNYANDEO YERAM

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

27

2657 BMC00055968 DHANAJI TUKARAM TALIMKAR

BMC00131518
BMC00086156
BMC00041016
BMC00118452
BMC00051508

MCQ
(out of 60)

Women

Women
Women
Women

Page 84 of 214

Score
Sr.No. Application No.

2675
2676
2677
2678
2679
2680

BMC00043854
BMC00037935
BMC00129259
BMC00007997
BMC00132704
BMC00008496

Candidates Name

Category

SACHIN LAXMAN RAKSHE


MADHURI SACHIN KADAM
RAM BABURAO THORAT
SWAPNIL SUBHASH TAMBE
SUBHASH GAIKWAD MEGHA
VAISHALI PRAMOD JADHAV

Open
Open
Open
SC
SC
SC

Horizontal
Reservation

Women
Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

32
34
36
30
32
33

15.2941
10.1604
14.2268
13.6898
12.0856
15.6150

15.8667
19.0000
12.9333
19.4667
19.0667
14.5333

63.1608
63.1604
63.1601
63.1565
63.1523
63.1483

2681 BMC00046502 PRAJKTA YASHVANT PEDANEKAR

OBC

40

11.3402

11.8000

63.1402

2682 BMC00021579 DHANRAJ BHANUDAS MARATHE

OBC

31

12.4064

19.7333

63.1397

2683 BMC00061012 KISHOR MACHHINDRA KUSARE

Open

31

14.5361

17.6000

63.1361

2684 BMC00047350 KARUNA SHASHIKANT VADNERE

SC

29

15.4011

18.7333

63.1344

29
29
30
34
26

17.7320
14.3316
13.7968
12.9958
17.3262

16.4000
19.8000
19.3333
16.1333
19.8000

63.1320
63.1316
63.1301
63.1291
63.1262

29

16.3918

17.7333

63.1251

ST
Open

36
32

12.9897
12.9897

14.1333
18.1333

63.1230
63.1230

SC

38

9.7890

15.3333

63.1223

2694 BMC00094534 AJITSING GOVINDSING PAWAR

VJ-A

39

9.5187

14.6000

63.1187

2695 BMC00015483 PURVA PRAVINKUMAR NATE


RUSHIKESH SURENDRA
2696 BMC00139099
GHORPADE
2697 BMC00075618 ROSHANI GANPAT LOLE

Open

28

17.1123

18.0000

63.1123

Open

26

19.1753

17.9333

63.1086

33

13.5052

16.6000

63.1052

2698 BMC00103901 KISHOR FULSINGH MEWAL

Open

37

10.9705

15.1333

63.1038

2699 BMC00134220 Atul Mukund Kharche

OBC

32

13.3690

17.7333

63.1023

2700 BMC00051161 BHARAT SATYANARAYAN TAWARI

Open

43

8.1013

12.0000

63.1013

2701 BMC00081614 VANITA VYANKATESH KAKAD


2702 BMC00034046 ARCHANA SANTU KANGANE
MAHESH GANGADHARRAO
2703 BMC00002304
SHEWALE
SIDDHESH ABHIMANYU
2704 BMC00027809
AMBERKAR

NT-D
NT-D

37
33

11.0309
13.6898

15.0667
16.4000

63.0976
63.0898

SC

26

17.2193

19.8667

63.0860

OBC

37

9.9465

16.1333

63.0798

2685
2686
2687
2688
2689

BMC00002489
BMC00051704
BMC00054142
BMC00012528
BMC00072565

JAYSING GABAJI BATWAL


priti devram kadam
RAHUL MASU AHER
VIJAY HARIDAS DANDGE
DILIP MURLIDHAR BHOYE

OBC
SC
Open
SC
ST

2690 BMC00039284 PRATIBHA MOTILAL CHOUDHARI

ST

2691 BMC00002754 ROHIT SAMBHAJI DAGALE


2692 BMC00023786 PRIYANKA ASHOK MAHADIK
2693 BMC00009312 KRISHNA GHANASHYAM BAVSKAR

Open

Women

Women

Women
Project
Affected

Women
Women

Page 85 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

2705 BMC00090603 MAHENDRA VIJAY BHANDARI


MANOJKUMAR GANGADHAR
2706 BMC00029526
BIRADAR
2707 BMC00017863 MONICA DADABHAU BORUDE
2708 BMC00062127 TANUJA SANDEEP SAWANT

Open

32

14.5455

16.5333

63.0788

Open

33

13.6709

16.4000

63.0709

Open
Open

Women

28
36

18.8660
8.8660

16.2000
18.2000

63.0660
63.0660

2709 BMC00003788 ARCHANA BHAUSAHEB PATHARE

Open

Women

29

17.8610

16.2000

63.0610

2710 BMC00028788 Manasi Shamsundar Naik


PRAVEEN CHANDRAKANT
2711 BMC00084705
VIBHUTE
2712 BMC00015809 Vitthal Saval Leena
2713 BMC00056268 RANJITA VISHNU PARADKAR
2714 BMC00095261 MAYUR DIGAMBAR BHALAKE
2715 BMC00044162 GAURAV PUNDLIK SHIROLE

OBC

32

15.2577

15.8000

63.0577

SBC

29

15.1872

18.8667

63.0539

Open
Open
ST
OBC

28
32
31
36

15.1872
15.9794
15.9794
11.4433

19.8667
15.0667
16.0667
15.6000

63.0539
63.0461
63.0461
63.0433

24

19.1753

19.8667

63.0420

24
25
42
36

19.2405
18.5027
8.2353
11.7647

19.8000
19.5333
12.8000
15.2667

63.0405
63.0360
63.0353
63.0314

2716 BMC00069862 NAGESH RAMESH DONGARDIVE


2717
2718
2719
2720

BMC00082394
BMC00068778
BMC00008155
BMC00114545

SC

RAHUL VILAS SURYAWANSHI


azzim alim shaikh
TRITA HARIDAS KANAKDHAR
NITIN SAWKAR GHODE

Educated
Unemploye
d

OBC
Open
SC
Open

2721 BMC00016699 JAGRUTI NARENDRA PAWASKAR

OBC

Women

30

16.9620

16.0667

63.0287

2722 BMC00033989 PRIYA RUPESH SURVE

OBC

Educated
Unemploye
d

29

16.4948

17.5333

63.0281

2723 BMC00021268 VILAS MURLIDHAR SHINDE


2724 BMC00024776 ANJALI ANANT PAWAR

OBC
OBC

29
28

16.4948
15.2941

17.5333
19.7333

63.0281
63.0274

ST

30

14.7594

18.2667

63.0261

33

11.0160

19.0000

63.0160

27

18.0749

17.9333

63.0082

26
30
31
37

19.0717
13.2620
13.5829
10.5155

17.9333
19.7333
18.4000
15.4667

63.0050
62.9953
62.9829
62.9822

2725 BMC00074054 PANDURANG DNYANDEO MUTHE


2726 BMC00010104 MADHURI SWAPNIL SAWANT
PARMESHWAR PRABHAKAR
2727 BMC00061957
PANCHAL
2728 BMC00002540 SIKANDAR MUJEEB SHAIKH
2729 BMC00053442 SUMEDHA ANANT KEDARE
2730 BMC00072010 KAVITA BHAURAO PAWAL
2731 BMC00045237 Pragati Vasudev Shinde

Open

Women

2732 BMC00019635 PRIYANKA SITARAM MARBHAL

ST

30

13.0481

19.9333

62.9814

2733 BMC00001292 MEGHARAJ LAXMAN NAVGHANE

Open

40

9.8396

13.1333

62.9729

2734 BMC00041825 YUNUS YUSUF PATHAN

Open

36

11.2371

15.7333

62.9704

OBC
Open
SC
Open
Open

Women
Women
Women

Page 86 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

2735 BMC00071212 Bhagyashree Pralhad Payghan


2736 BMC00055089 GAYATREE ARUN BEDEKAR
2737 BMC00093365 SATISH LAXMAN DHURDE
PRAFULLA NAMDEO
2738 BMC00086661
SHAMBHARKAR
2739 BMC00002961 VIVEK PRADIPRAO BHOSIKAR
2740 BMC00032562 KOMAL SUBHASH BANSODE
2741 BMC00061968 SWAPNIL RAMESH PAWAR

OBC
Open
OBC

Horizontal
Reservation

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

40
33
33

8.2353
11.7647
11.2236

14.7333
18.2000
18.7333

62.9686
62.9647
62.9569

SC

32

13.7553

17.2000

62.9553

Open
SC
SC

Women

40
29
32

11.5508
15.4011
14.8663

11.4000
18.5333
16.0667

62.9508
62.9344
62.9330

2742 BMC00028048 NIKHIL PRAKASH PITALE

OBC

Educated
Unemploye
d

24

18.9305

20.0000

62.9305

2743 BMC00036082 NISHIKANT DURYODHAN HAKE

NT-C

33

12.1925

17.7333

62.9258

2744 BMC00019562 JAGRUTI MARUTI NIRMAL

Open

31

14.1237

17.8000

62.9237

2745 BMC00033728 NARENDRA DATTARAM NIWATE

Open

28

15.1899

19.7333

62.9232

2746 BMC00000103 Chandrakant Tukaram Nandan


ABDUL MOSIN ABDUL MAJID
2747 BMC00035957
SHAIKH
2748 BMC00075399 ANIL YADAVRAO SONAWANE
2749 BMC00065016 SUNIL TUKARAM CHORAGE
2750 BMC00123921 MANISHA NAMDEV DALAVI
2751 BMC00043655 JAYASHREE BALAJI LIMBUTE
2752 BMC00084917 KIRAN BALU JADHAV
2753 BMC00063442 PRASENJIT RANGNATH INGLE
2754 BMC00042407 EKNATH KAKASAHEB AUTI

OBC

33

11.0549

18.8667

62.9216

29

16.1856

17.7333

62.9189

37
37
32
40
26
38
37

13.0481
9.3814
16.5775
12.5773
17.9747
13.5052
8.1013

12.8667
16.5333
14.3333
10.3333
18.9333
11.4000
17.8000

62.9148
62.9147
62.9108
62.9106
62.9080
62.9052
62.9013

33

14.4330

15.4667

62.8997

39
33
30

9.8969
14.2246
13.6898

14.0000
15.6667
19.2000

62.8969
62.8913
62.8898

36

8.0214

18.8667

62.8881

41

8.0214

13.8667

62.8881

34
35
27
37
30
25

14.5455
9.4118
16.4706
10.0000
14.2616
17.8610

14.3333
18.4667
19.4000
15.8667
18.6000
20.0000

62.8788
62.8785
62.8706
62.8667
62.8616
62.8610

Open
SBC
Open
ST
Open
OBC
SC
OBC

2755 BMC00133260 VAIBHAV VISHWANATH SANGAR

NT-C

2756 BMC00072685 pushpa babasaheb chaugule


2757 BMC00059504 FAYYAJ MUSTAFA SAYYAD
2758 BMC00081593 VIJAYA CHANDRAKANT NAIK

VJ-A
Open
Open

2759 BMC00095760 JAGDISH RAGHUNATH RATHOD

Open

2760 BMC00075069 PRADEEP BHIMRAO KHADE

Open

2761
2762
2763
2764
2765
2766

Open
Open
Open
Open
Open
OBC

BMC00017154
BMC00108225
BMC00108297
BMC00028065
BMC00069477
BMC00083950

Hari Chandrakant Palav


ADITI ATISH KALAMKAR
Sushama Vinayak Parab
JAGDISH BHIMRAO PAWAR
SUNIL SHANKAR BHERE
RAVI RAMESH LOKHANDE

Women

MCQ
(out of 60)

Women

Handicap

Women
Women

Women

Educated
Unemploye
d
Women
Women

Page 87 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

2767 BMC00073141 VIKAS ANIL PATIL


VYANKATESH VASANT
2768 BMC00102435
MAHINDRAKAR
2769 BMC00045939 RANI SUMIT WAJALE
2770 BMC00120991 AARTI EKNATH PEDNEKAR
2771 BMC00106017 VISHVAS VITTHAL GIRGUTE
2772 BMC00034642 NAGNATH VITTHAL KUMBHAR
2773 BMC00125266 MOHD ARSHAD ..
2774 BMC00076948 SHRUTI BALKRISHNA PATIL
2775 BMC00012256 SHWETA SHIVDAS NARWADE

SC
OBC
Open
OBC
Open
OBC
SC

2776 BMC00004139 TUSHAR RAJARAM PATIL

OBC

2777 BMC00017717 rahul ramchandra shinde

Open

2778 BMC00009468 SWAPNALI HARISHCHANDRA NAIK

OBC

2779 BMC00068420 PRASHANT DADASAHEB AMUNE

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

OBC

29

17.8610

16.0000

62.8610

OBC

33

12.7273

17.1333

62.8606

Women
Women

33
35
38
32
31
39
37

11.8557
9.5876
9.5187
12.7835
14.1772
10.3093
10.3093

18.0000
18.2667
15.3333
18.0667
17.6667
13.5333
15.5333

62.8557
62.8543
62.8520
62.8502
62.8439
62.8426
62.8426

Sportsman

32

10.9091

19.9333

62.8424

42

9.1753

11.6667

62.8420

31

14.6392

17.2000

62.8392

Open

31

14.4385

17.4000

62.8385

2780 BMC00126108 SHYAM BAPURAO DEVKAMBLE

SC

27

16.3713

19.4667

62.8380

2781 BMC00013631 SUSHANT VIJAY JADHAV


2782 BMC00048881 HARSHAL BHIMRAO SHIRSAT
2783 BMC00000644 SAVITA BHAGWAT KADAM

SC
SC
SC

39
39
40

10.9705
8.2353
12.8342

12.8667
15.6000
10.0000

62.8372
62.8353
62.8342

28

17.4332

17.4000

62.8332

34
34
26

10.6952
11.5612
17.8903

18.1333
17.2667
18.9333

62.8285
62.8279
62.8236

2784 BMC00055342

HARSHVARDHAN PANDHRINATH
GANGAWANE

SC

Women

Women

Women
Educated
Unemploye
d
Women

2785 BMC00022222 SARITA MANOHAR POL


2786 BMC00065086 JANARDHAN MADHAV KARAD
2787 BMC00005977 VINOD GULAB BHAMARE

SC
Open
OBC

2788 BMC00002736 UJWALA SHANKAR BURUNGALE

NT-C

38

8.0214

16.8000

62.8214

ST

28

17.5527

17.2667

62.8194

2790 BMC00016877 SHIVANATH ANANSING RAJPUT

Open

29

16.0825

17.7333

62.8158

2791 BMC00026075 KRUSHNA BHAGIRATH KUMAWAT

Open

38

9.4118

15.4000

62.8118

2792 BMC00140168 ANIL SHESHERAO DARADE


HARSHITA BHALCHANDRA
2793 BMC00052862
KOTKAR

Open

29

17.0053

16.8000

62.8053

Open

27

16.5979

19.2000

62.7979

2789 BMC00059482 SAHEBRAO SITARAM SABALE

2794 BMC00003895 ASHWINI RAMCHANDRA SABALE


2795 BMC00064031 Vidya Vikram Pendharkar
2796 BMC00006508 UJJAWALA MAHADEO AVHAD

SC

Women

33

12.0619

17.7333

62.7952

SC
NT-D

Women
Women

36
36

8.1283
8.6598

18.6667
18.1333

62.7950
62.7931

Page 88 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

2797 BMC00006961 asmita vijay sakpal


2798 BMC00056685 JITENDRA LAXMAN BANKAR

SC
OBC

2799 BMC00134283 SAMBHAJI DNYANOBA AMBEKAR


2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806

Horizontal
Reservation

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

37
36

10.0535
9.1139

15.7333
17.6667

62.7868
62.7806

Open

30

15.9794

16.8000

62.7794

PRASAD SUNIL NEVREKAR


AMOL SOMA BHALERAO
RINKU ADHAR PATIL
KALYANI VIJAY SHANKARPELLI
Uday Shankar Matal
ASHA VASANT WAGH
Gayatri Vishal Ahirrao

OBC
SC
OBC
Open
Open
Open
Open

29
34
27
32
31
40
35

14.1772
14.9733
15.7732
16.3713
12.2363
11.0309
9.6257

19.6000
13.8000
20.0000
14.4000
19.5333
11.7333
18.1333

62.7772
62.7733
62.7732
62.7713
62.7696
62.7642
62.7590

2807 BMC00029533 SOMNATH BABANRAO GAVTE

Open

29

16.2869

17.4667

62.7536

2808
2809
2810
2811
2812

Open
OBC
NT-C
SC
OBC

31
27
24
32
31

16.1497
15.9494
19.0717
11.3369
15.9358

15.6000
19.8000
19.6667
19.4000
15.8000

62.7497
62.7494
62.7384
62.7369
62.7358

37

9.1979

16.5333

62.7312

BMC00112796
BMC00015311
BMC00118760
BMC00135769
BMC00001685
BMC00081369
BMC00115224

BMC00022902
BMC00007235
BMC00121717
BMC00010734
BMC00085585

ARCHANA ANANDA SAWANT


ASHIK AINODDIN KHATIK
RAMESH SHANKAR DANGODE
PALLAVI MADHUKAR ZAKADE
jay rohidas mumbaikar

Women

MCQ
(out of 60)

Women
Women
Women
Project
Affected

Women
Educated
Unemploye
d

2813 BMC00056849 HARSHAD YUVRAJ BADGUJAR

OBC

2814 BMC00076863 KRUSHNA VALIMBA BHAMRE

ST

32

13.2620

17.4667

62.7287

2815 BMC00015251 KUNAL VISHWASRAO SAWANT

OBC

26

18.6598

18.0667

62.7265

2816
2817
2818
2819
2820
2821

HEMANT ADHAR PATIL


NEETA MANOHAR PAWAR
SANDEEP GAUTAM HIWRALE
SACHIN SHIVAJI TUDME
AMOL KADUBA NANNAWARE
AMOL KADUBA SONAWANE
KAMINI HARISHCHANDRA
2822 BMC00080280
THAKUR

OBC
SC
SC
Open
SC
Open

Handicap

33
31
30
41
35
28

16.2567
11.9786
14.6392
8.7701
10.1031
16.8984

13.4667
19.7333
18.0667
12.9333
17.6000
17.8000

62.7234
62.7119
62.7059
62.7034
62.7031
62.6984

OBC

Women

41

9.8969

11.8000

62.6969

2823 BMC00126167 MANASHRI RAJARAM MAHADIK

Open

34

10.6952

18.0000

62.6952

33

9.9578

19.7333

62.6911

40
31
36
36
33

11.7526
11.7526
11.7526
12.0856
13.4177

10.9333
19.9333
14.9333
14.6000
16.2667

62.6859
62.6859
62.6859
62.6856
62.6844

BMC00083940
BMC00070378
BMC00024085
BMC00136354
BMC00099079
BMC00134295

2824 BMC00055566 KOMAL KRUSHNAJI KAWALE

OBC

2825
2826
2827
2828
2829

OBC
Open
ST
Open
Open

BMC00124013
BMC00009423
BMC00055659
BMC00065684
BMC00091188

UMESH RAMCHANDRA RAJE


pratima parashuram kadam
GANESH BHIMRAO SOLANKE
TEJAL RATNAKAR MEHER
BHAUSAHEB PANDITRAO YEDE

Educated
Unemploye
d
Women
Women

Page 89 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

2830 BMC00018662 UTKARSHA MOHAN GHARAT


2831 BMC00083051 NEETA NITIN PAWAR

Category

Horizontal
Reservation

OBC
SC

Women
Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

29
32

17.2165
11.5464

16.4667
19.1333

62.6832
62.6797

32

12.7426

17.9333

62.6759

29

14.0084

19.6667

62.6751

25

18.0749

19.6000

62.6749

32

12.9412

17.7333

62.6745

OBC

33

13.4021

16.2667

62.6688

Open

39

9.1979

14.4667

62.6646

OBC

25

18.3957

19.2667

62.6624

34
28

13.2620
17.5258

15.4000
17.1333

62.6620
62.6591

33

14.1237

15.5333

62.6570

34
26
33
33
28

9.5876
18.4536
10.0535
13.0481
17.1134

19.0667
18.2000
19.6000
16.6000
17.5333

62.6543
62.6536
62.6535
62.6481
62.6467

39

8.7764

14.8667

62.6431

29

16.0428

17.6000

62.6428

SC

33

10.0422

19.6000

62.6422

2850 BMC00041256 RESHMA PANDURANG KAMALE

Open

34

10.3743

18.2667

62.6410

2851
2852
2853
2854
2855

SC
SC
Open
OBC
SC

26
28
29
25
34

16.9072
14.6392
14.4385
17.9679
10.1604

19.7333
20.0000
19.2000
19.6667
18.4667

62.6405
62.6392
62.6385
62.6346
62.6271

39

8.0214

15.6000

62.6214

40
28
34

9.4845
16.1497
11.0160

13.1333
18.4667
17.6000

62.6178
62.6164
62.6160

33

9.9465

19.6667

62.6132

2832 BMC00040797 NITIN SIDDHESHWAR SONAWANE

SC

2833 BMC00091717 MADHURI SAMEER DOIPHODE

SC

2834 BMC00078649 NIKHIL NANDKUMAR BHUSANE

OBC

2835 BMC00036577 SHRADDHA RAKESH GOVEKAR


BHATUSING BAJRANGSING
2836 BMC00137267
RAJPUT
2837 BMC00031695 BALAJI SANJIVAN BIRAJDAR
SAMEER PRABHAKAR
2838 BMC00109852
KARANGUTKAR
2839 BMC00108271 Priyanka Prashant Mali
2840 BMC00025306 RUSHIKESH MAHADEO MANE

OBC

OBC
SC

2841 BMC00021195 DINESH VASANT LANGARE

Open

2842
2843
2844
2845
2846

SC
Open
SC
SC
SC

BMC00045967
BMC00027029
BMC00026093
BMC00001467
BMC00025027

RINA CHANDRAKANT BORSE


RUPESH ARJUN DALVI
BHAVANA RAJU ROZODKAR
SUDHAKAR JAMNAJI DOIWAD
Pankaj Subhash Kamble

2847 BMC00014615 DEEPALI DWARKANATH GHADI


ANAND CHANDRAKANT
POMENDKAR
2849 BMC00023700 AKASH VIKRAM BANSODE
2848 BMC00023220

BMC00002649
BMC00022255
BMC00058512
BMC00019127
BMC00059668

2856 BMC00076695
2857 BMC00010709
2858 BMC00100153
2859 BMC00084602

Manisha Sudhir Mukshe


DIPIKA VITTHAL CHAVAN
ATUL VITTHAL PAWAR
SAGAR CHINTAMAN THAKARE
PRAMITA MILIND OGALE
SHEKHARKUMAR RAMESH
SHIRSAT
KRUTIKA MADHUKAR MEHER
SHARAD NARSING GOLAIT
RAVINDRA BHASKAR WADHE

2860 BMC00058377 UMAKANT YADAV GAIKWAD

Women

Women

Women
Project
Affected
Women
Women

Open
Open

Handicap

Women
Women

Women

SC
Open
Open
SC
SC

Women

Educated
Unemploye
d

Page 90 of 214

Score
Sr.No. Application No.

2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868

BMC00027704
BMC00100048
BMC00011218
BMC00033616
BMC00049853
BMC00041653
BMC00091920
BMC00079474

2869 BMC00068873
2870 BMC00012902
2871 BMC00031499
2872 BMC00080449
2873 BMC00110867
2874 BMC00001375
2875
2876
2877
2878

BMC00010316
BMC00083456
BMC00002038
BMC00074840

Candidates Name

Category

VINOD VISHNU GHADAGE


SWAPNIL SOPAN MORE
SONAL NAGESH WAVEKAR
VINAYA VIJAY GAWADE
HARESH SANTOSH PATIL
PALLAVI AVINASH JADHAV
Supriya Sahadev Chalke
RAJU KUNDALIKRAO KADAM
DNYANESHWAR TRYAMBAK
KURHADE
MANSI SHIVRAM JOGALE
SANJAY SAKHARAM KOKANE
SHOAIB AHAMAD ABDUL AZIZ
SHAIKH
NIVRUTTI YUVARAJ PATIL
DNYANESHWAR KARWADKAR
NIVEDITA
AMAR KHUSHAL NIKHAR
MEERATAI KAMAJI BIRADAR
URMILA NITIN UGALE
PRITI BHARAT TELI

Open
Open
OBC
Open
OBC
SC
Open
Open

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

35
34
32
38
32
40
29
32

10.4124
9.4118
11.3369
11.3369
10.8021
8.6631
17.5258
11.8557

17.2000
19.2000
19.2667
13.2667
19.8000
13.9333
16.0667
18.7333

62.6124
62.6118
62.6036
62.6036
62.6021
62.5964
62.5925
62.5890

26

17.7215

18.8667

62.5882

29
29

16.1856
14.1176

17.4000
19.4667

62.5856
62.5843

Open

30

14.1176

18.4667

62.5843

OBC

31

13.5829

18.0000

62.5829

Open

33

13.0481

16.5333

62.5814

Open
Open
SC
OBC

30
34
31
29

17.1134
12.9114
13.7113
14.1772

15.4667
15.6667
17.8667
19.4000

62.5801
62.5781
62.5780
62.5772

Women

Women

Open
OBC
ST

Women

Women

2879 BMC00121150 TRUPTI WASUDEORAO KATORE

OBC

Women

39

10.0422

13.5333

62.5755

2880 BMC00004988 Darshana Dilip Pawar


2881 BMC00057017 Mayuri Ravindra Salunke

NT-B
OBC

Women
Women

25
34

19.1753
9.8396

18.4000
18.7333

62.5753
62.5729

SC

37

8.4388

17.1333

62.5721

OBC
SC
SC
Open
ST
OBC
OBC

32
30
33
34
30
32
29

13.9037
15.8289
10.6952
10.1604
14.2246
12.8866
17.0103

16.6667
16.7333
18.8667
18.4000
18.3333
17.6667
16.5333

62.5704
62.5622
62.5619
62.5604
62.5579
62.5533
62.5436

2882 BMC00015108 BHAIRAVNATH KONDIBA SHINDE


2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889

BMC00025831
BMC00070336
BMC00050811
BMC00021120
BMC00041660
BMC00047416
BMC00053137

SAGAR SURESH SHIMPI


AMOL RAMESH SALVE
Namita Sameer Girkar
JAGADISH RAYMAL RATHOD
GANPAT GENU IDE
D SHANTARAM GURAV
DADASAHEB DATTU DUDHE

Women

2890 BMC00038870 KARISHMA CHANDRAKANT VISHE

Open

28

16.8041

17.7333

62.5374

2891 BMC00074160 RAHUL PRAKASH WANI


2892 BMC00028783 SAMIR SUDHAKAR MOHITE
2893 BMC00014963 ISHWAR NARAYAN BADGUJAR
AMARDEEP BABRUWAN
2894 BMC00043506
WAGHMARE
2895 BMC00022541 SACHIN LAXMAN VIKHE

Open
Open
OBC

32
34
27

12.0675
9.7326
17.7320

18.4667
18.8000
17.8000

62.5342
62.5326
62.5320

SC

26

18.9305

17.6000

62.5305

OBC

30

13.7968

18.7333

62.5301

Page 91 of 214

Score
Sr.No. Application No.

2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911

BMC00037954
BMC00045839
BMC00005715
BMC00129681
BMC00100806
BMC00107836
BMC00075042
BMC00012249
BMC00051944
BMC00054758
BMC00073644
BMC00008248
BMC00037764
BMC00080626
BMC00059775
BMC00007966

Candidates Name

Category

SUPRIYA MOHAN GHARAT


DHANAJI ANNAPPA HAKE
TUSHAR NEMCHAND MUNOT
SANDEEP JAYRAM KHANDARE
AJIT SHIVAJI TATE
KISHOR VISHNU VAJE
RANI PANDITRAO MASKE
PRASHANT KISAN KANGNE
MAHESH TUKARAM KASARE
Pallavi Girish Mhatre
SACHIN UTTAMRAO KAMBLE
ROSHAN RAMAN MHATRE
SHEETAL BALKRISHNA TAMBE
GAJANAN HARI SHINDE
MAHESH VIJAY SHETYE
GANESH SARJERAO ADHAV

OBC
NT-C
Open
Open
NT-C
Open
Open
NT-D
SC
OBC
SC
OBC
SC
Open
Open
SC

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

35
33
38
37
32
31
29
38
28
27
28
29
37
34
37
31

11.7300
10.0535
9.3814
12.5134
12.5134
13.7113
16.0428
8.0412
17.9679
17.4332
18.7629
17.6289
8.0214
12.6203
10.6186
12.6804

15.8000
19.4667
15.1333
13.0000
18.0000
17.8000
17.4667
16.4667
16.5333
18.0667
15.7333
15.8667
17.4667
15.8667
14.8667
18.8000

62.5300
62.5202
62.5147
62.5134
62.5134
62.5113
62.5095
62.5079
62.5012
62.4999
62.4962
62.4956
62.4881
62.4870
62.4853
62.4804

31

15.6118

15.8667

62.4785

Open

30

14.5361

17.9333

62.4694

SC

27

15.9358

19.5333

62.4691

VISHAL NIVRUTTI GUND


SACHIN SAKHARAM PAWAR
MAHESH ANAND GUDULKAR
VIJAY EKNATH PATIL
ARCHANA SANDEEP MATE
ARJUN KISAN CHIKANE
RUPALI KISAN BHANGARE
SUJATA MANOJ BHAGAT
PRACHI RAVINDRA BORADE
VIKAS RAJARAM BHOIR
SANTOSH LINGAYAT CHETANA
DNYANESHWAR PANDURANG
2926 BMC00061025
SINGANWAD
2927 BMC00014313 NITIN MAROTI SHINDE
2928 BMC00015861 PIYUSH KISHOR GARUD

Open
Open
Open
Open
Open
Open
ST
OBC
SC
OBC
Open

31
36
38
31
27
40
36
40
35
26
30

15.9358
10.8021
11.1340
14.8663
17.7320
8.6598
11.6578
10.5882
10.5155
18.1818
13.0481

15.5333
15.6667
13.3333
16.6000
17.7333
13.8000
14.8000
11.8667
16.9333
18.2667
19.4000

62.4691
62.4688
62.4673
62.4663
62.4653
62.4598
62.4578
62.4549
62.4488
62.4485
62.4481

33

12.3711

17.0667

62.4378

Open
OBC

31
24

12.2363
18.5027

19.2000
19.9333

62.4363
62.4360

2929 BMC00040197 ASHOK BHAGWANRAO NILWARN

Open

39

8.7629

14.6667

62.4296

2930
2931
2932
2933

Open
SBC
Open
Open

39
29
35
27

13.0928
13.6898
13.6898
18.2888

10.3333
19.7333
13.7333
17.1333

62.4261
62.4231
62.4231
62.4221

2912 BMC00054689 VANDANA RAMESH DOIPHODE

SC

2913 BMC00009084 REVATI SUDHAKAR GAWAS


2914 BMC00032207 VINOD LAXMANRAO TRIBHUWAN
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925

BMC00054534
BMC00002359
BMC00128166
BMC00050695
BMC00019905
BMC00064648
BMC00045031
BMC00057522
BMC00001898
BMC00004476
BMC00082631

BMC00111265
BMC00136965
BMC00014924
BMC00124972

NIRMALA VITTHAL JADHAV


PRITESH NAMDEORAO PATIL
PRAVIN HABBU RATHOD
NILESH MAHADEV MANE

OBC

Women

Women

Women

Women

Women
Women

Handicap

Women

Page 92 of 214

Score
Sr.No. Application No.

2934
2935
2936
2937
2938

BMC00031272
BMC00041003
BMC00000240
BMC00048046
BMC00042017

Candidates Name

Category

PANKAJ DAJI SALUNKE


KAVITA PRAMOD BHALERAO
Rekha Dattaram Gole
Vandana Shankar Mhatre
RUSHIKESH HARSING AADE

SC
SC
Open
Open
Open

Horizontal
Reservation

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

35
30
30
31
30

8.3544
12.6203
16.1497
14.5455
14.0107

19.0667
19.8000
16.2667
16.8667
18.4000

62.4211
62.4203
62.4164
62.4122
62.4107

2939 BMC00047358 PRAJAKTA RAMAKANT MHATRE

OBC

32

13.4759

16.9333

62.4092

2940 BMC00046596 ARCHANA SOMNATH GHADAGE

Open

34

13.6082

14.8000

62.4082

2941 BMC00032236 Priya Waman Pawaskar


2942 BMC00041428 AARTI TANAJI GIDDE
2943 BMC00026004 Disha Mukund Kadam

OBC
Open
SC

26
36
31

17.5401
11.3369
12.2680

18.8667
15.0667
19.1333

62.4068
62.4036
62.4013

2944 BMC00050710 SAKSHI SANJAY GHADIGAONKAR

Open

36

12.2680

14.1333

62.4013

2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957

SC
Open
OBC
Open
Open
Open
SC
OBC
SC
Open
Open
ST
Open

27
31
31
38
34
29
35
26
24
38
31
26
34

17.7320
13.2620
13.2620
9.5876
11.9786
13.7113
10.9091
16.9072
18.5027
8.9691
17.8351
17.4332
13.2990

17.6667
18.1333
18.1333
14.8000
16.4000
19.6667
16.4667
19.4667
19.8667
15.4000
13.5333
18.9333
15.0667

62.3987
62.3953
62.3953
62.3876
62.3786
62.3780
62.3758
62.3739
62.3694
62.3691
62.3684
62.3665
62.3657

Open

30

13.2990

19.0667

62.3657

OBC
OBC
SC
OBC
OBC

25
28
35
38
34

18.7629
15.2941
11.9588
10.8247
12.6203

18.6000
19.0667
15.4000
13.5333
15.7333

62.3629
62.3608
62.3588
62.3580
62.3536

OBC

36

9.6203

16.7333

62.3536

Open

33

11.5508

17.8000

62.3508

SC

36

12.6804

13.6667

62.3471

SC

34

11.4768

16.8667

62.3435

OBC

33

13.6082

15.7333

62.3415

BMC00128385
BMC00027928
BMC00041796
BMC00127239
BMC00037747
BMC00131578
BMC00001652
BMC00137566
BMC00035006
BMC00060918
BMC00010270
BMC00033124
BMC00021558

2958 BMC00001036
2959
2960
2961
2962
2963

BMC00008325
BMC00040385
BMC00140456
BMC00029196
BMC00024090

AKSHAY VILAS TEJALE


GANESH TARACHAND JADHAV
PRANITA SITARAM KEDAR
Randhesh Anna Labhade
NITIN EKNATH KALE
YOGESH BHAUSAHEB BHOYE
PALLAVI ASHOK DHASKE
RANI JANARDAN KABADI
JYOTI LATSAB CHAVAN
KRUSHNA ASARAM LAHANE
SNEHAL BHIMRAO RATHOD
KAVITA EKNATH GAIKWAD
ASHPAK ISAK SHAIKH
YOGESHWAR TUKARAM
TONDALEKAR
Chetan Eknath Waghmare
SHARAD GOVINDA MAHAJAN
ASMITA MAHESH PARDHE
HARISH VITTHAL NIKAM
varsha somnath metkar

2964 BMC00041562 SUYOG CHANDRAKANT HUJWANT


DNYANESHWAR RAGHUNATH
AURALE
2966 BMC00022644 SANDIP BALIRAM GAIKWAD
CHANDRAMANI NAMDEV
2967 BMC00039223
DHAWLE
2968 BMC00039069 RAHUL KAILAS BADGUJAR
2965 BMC00113734

Women

Women
Women
Women
Women
Women

Women

Page 93 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

2969 BMC00014173 SHIVAJI ANANDRAO DAKHORE

Open

37

10.2062

15.1333

62.3395

2970 BMC00003639 Pooja Dilip Mahale


2971 BMC00096461 AHARNISH DATTAGIR GIRI
2972 BMC00099268 PRADIP HARESH BAGADE

Open
Open
SC

33
35
26

12.2680
9.1983
17.3262

17.0667
18.1333
19.0000

62.3347
62.3316
62.3262

32

15.1872

15.1333

62.3205

SC

32

13.5865

16.7333

62.3198

2975 BMC00032349 SANTOSH NAMDEVRAO CHILGAR

NT-C

33

13.5865

15.7333

62.3198

2976 BMC00032787 TRUPTI SACHIN LALYA


2977 BMC00003955 Santosh Motiram Bhokre
2978 BMC00078945 SUNITA BHALERAO GADAHIRE
SAMBHAJI BHAUSAHEB
2979 BMC00122159
LOKHANDE

SC
OBC
SC

33
27
32

9.5187
18.2474
13.9037

19.8000
17.0667
16.4000

62.3187
62.3141
62.3037

Open

25

18.2278

19.0667

62.2945

2980 BMC00024207 SHUBHANGI NARAYAN SAWANT

Open

35

11.5612

15.7333

62.2945

2981
2982
2983
2984
2985
2986

OBC
Open
OBC
SC
OBC
Open

39
30
25
27
34
42

10.1604
14.2268
17.7540
17.7540
12.6203
8.0169

13.1333
18.0667
19.5333
17.5333
15.6667
12.2667

62.2937
62.2935
62.2873
62.2873
62.2870
62.2836

34

13.8144

14.4667

62.2811

34
33
27
36
36
31
37
33
31
34

11.8143
11.5464
15.8763
11.3402
11.1392
13.6709
10.8017
11.3924
13.9241
10.5882

16.4667
17.7333
19.4000
14.9333
15.1333
17.6000
14.4667
17.8667
17.3333
17.6667

62.2810
62.2797
62.2763
62.2735
62.2725
62.2709
62.2684
62.2591
62.2574
62.2549

2973 BMC00132672 VISHWANATH LALCHANDRA BAYE


2974 BMC00123162 KISHOR RAMESH BIBE

BMC00010764
BMC00043188
BMC00117728
BMC00101919
BMC00001841
BMC00082952

Tejas Nandkumar Sarangdhar


pooja prakash pawar
GAJANAN JAYRAM MALI
RAHUL BHAUSAHEB AYWALE
JAGRUTI PRAKASH HADSE
SWAPNIL SHIVAJI DESHMUKH

Open

Educated
Unemploye
d

Women

Women

Women

2987 BMC00126967 MADHAV MAROTRAO MUSTARE

Open

2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997

MINAL YASHWANT KOLTE


VAIBHAV KAILAS SANAP
SHRADDHA VISHAL KALSEKAR
POONAM MUKUND DEOKULE
DHANRAJ SHARAD SHISODE
HARSHADA NARENDRA MORE
BHIKAJI SATAPA CHOUGALE
SUNIL ARVIND PARMAR
KISHOR BHARAT RAUT
Priti Kuldeep Upare

Open
NT-D
OBC
SC
OBC
ST
OBC
SC
SC
SBC

2998 BMC00115169 SACHIN PANDURANG NAWALE

OBC

33

10.5882

18.6667

62.2549

2999 BMC00093745 Tushar Jaidev Ahire


PANDURANG RAGHUNATH
3000 BMC00058907
GAWALI
3001 BMC00067256 Vaishali Mahadev Misal

Open

24

18.4536

19.8000

62.2536

ST

26

18.4536

17.8000

62.2536

38

10.0535

14.2000

62.2535

BMC00031647
BMC00080980
BMC00038139
BMC00053668
BMC00035647
BMC00032446
BMC00050031
BMC00002190
BMC00026109
BMC00063171

Open

Women

Women

Page 94 of 214

Score
Sr.No. Application No.

3002
3003
3004
3005

BMC00076216
BMC00100655
BMC00007490
BMC00013864

3006 BMC00135963
3007 BMC00001782
3008 BMC00016085
3009 BMC00083826
3010 BMC00109718
3011 BMC00070642
3012 BMC00085485
3013 BMC00042255
3014 BMC00124239

Candidates Name

SUCHITA NAMDEV BANE


NARAYAN PATIL ABHISHEK
MAHAVEER BABAN TAMBE
Manoj Dattatray Mengal
RAMCHANDRA MESTRY
SHUBHANGI
USHA TUKARAM WAGHMARE
HARICHANDRA KASHINATH
SAPALE
sonali vishnusa painjane
YOGESH SURESH KATHAR
LAKHAN BAPUSO KHANDEKAR
RANGNATH MARUTEE
WAGHMARE
TEJASVINI BABANRAO PATIL
YOGITA SHIVAJI CHIMANE

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

Open
Open
Open
ST

29
30
36
29

15.0515
13.9175
13.9175
13.5829

18.2000
18.3333
12.3333
19.6667

62.2515
62.2508
62.2508
62.2496

Open

34

10.5155

17.7333

62.2488

41

9.3814

11.8667

62.2481

31

14.6392

16.6000

62.2392

25
26
26

17.9679
16.9620
18.5567

19.2667
19.2667
17.6667

62.2346
62.2287
62.2234

37

13.1551

12.0667

62.2218

37
32

8.3544
14.6835

16.8667
15.5333

62.2211
62.2168

35

11.5464

15.6667

62.2131

SC

Women

OBC
OBC
OBC
SC

Women

SC
OBC
Open

Women
Women
Earthquake
affected

3015 BMC00030673 AMOL KANTHAPPA BIRAJDAR

Open

3016 BMC00079482 VISHAL VIJAYKUMAR DEO


3017 BMC00010054 RAJESH SHIVAJI KAMBLE
3018 BMC00051848 SUNIL MAHADEO CHAHAKAR

Open
SC
OBC

39
38
39

10.2674
10.0000
10.9278

12.9333
14.2000
12.2667

62.2007
62.2000
62.1945

3019 BMC00049313 KAILASH NARAYAN DHULGANDE

Open

39

8.8608

14.3333

62.1941

3020 BMC00045087 AJAY TRAMBAK UGALMUGALE


3021 BMC00030876 SACHIN PRAKASH KAMBLE
BHARAT BHAGWANRAO
3022 BMC00009131
BHUTEKAR
3023 BMC00004302 KISHOR SHANKAR POL
3024 BMC00069757 RAVINDRA SADASHIV PAWAR
3025 BMC00006214 SARITA SHYAM DOIPHODE
3026 BMC00075032 MAMATA LAXMAN DAGARE
3027 BMC00084464 Ganesh Subhash Jagtap
3028 BMC00084073 PRASHANT ASHOK GAIKWAD
PRASHANT RAMCHANDRA
3029 BMC00022906
PAWAR
3030 BMC00080227 ATUL SUBHASH PATIL
3031 BMC00072193 AARATI BAJARANG PAWAR
3032 BMC00062055 KAMINI MAHENDRA SHINDE
3033 BMC00084946 DEEPALI KALPESH MAHADIK
3034 BMC00022288 SHIVRAJ BABURAO BIRADAR
3035 BMC00105811 MANGESH ARUNRAO JOSHI
3036 BMC00040548 SHILPA PRAKASH RANE

Open
SC

26
32

16.2567
11.1230

19.9333
19.0667

62.1900
62.1897

Open

26

19.5876

16.6000

62.1876

Open
OBC
Open
Open
Open
Open

34
36
37
33
31
35

9.5187
9.5187
10.7173
11.6495
13.0481
9.3048

18.6667
16.6667
14.4667
17.5333
18.1333
17.8667

62.1854
62.1854
62.1840
62.1828
62.1814
62.1715

Open

39

8.9691

14.2000

62.1691

31
31
31
38
35
27
29

11.7647
15.3608
15.3608
10.1604
8.6920
16.6245
18.5567

19.4000
15.8000
15.8000
14.0000
18.4667
18.5333
14.6000

62.1647
62.1608
62.1608
62.1604
62.1587
62.1578
62.1567

OBC
Open
Open
NT-B
Open
Open
Open

Women

Women

Page 95 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

3037 BMC00089179 AKASH TARACHAND JADHAV


3038 BMC00028695 VIVEK BHASKAR TAYADE

Open
SC

31
35

12.6203
11.7526

18.5333
15.4000

62.1536
62.1526

3039 BMC00094638 YASHWANT RAGHUNATH BADNE

NT-D

31

12.0856

19.0667

62.1523

3040 BMC00071398 RUPALI ADESH PATIL


3041 BMC00073171 LAXMIKANT RAJHANS RAUT
RAHUL DNYANESHWAR
3042 BMC00014428
SURALKAR

OBC
SC

28
37

14.5455
8.9451

19.6000
16.2000

62.1455
62.1451

SBC

29

14.0107

19.1333

62.1440

SC

28

15.8763

18.2667

62.1430

25
34
25
33
36
30

17.5401
8.6631
17.8610
11.8557
9.7890
17.3196

19.6000
19.4667
19.2667
17.2667
16.3333
14.8000

62.1401
62.1298
62.1277
62.1224
62.1223
62.1196

SC

40

8.1857

13.9333

62.1190

3051 BMC00138646 Ruchita Rajendra Kinare


3052 BMC00068878 PITAMBAR BHAUSAHEB RAUT

Open
OBC

32
31

10.7173
13.0481

19.4000
18.0667

62.1173
62.1148

3053 BMC00010061 SWAPNALI SADANAND WAGHARE

OBC

32

10.3797

19.7333

62.1130

3054 BMC00045480 BHAGWAT YUVRAJ MARATHE


3055 BMC00047582 ASHISH NARENDRA BIDWE

Open
OBC

32
36

14.8454
10.9091

15.2667
15.2000

62.1121
62.1091

34

10.0422

18.0667

62.1089

33

15.5080

13.6000

62.1080

3043 BMC00017356 PRAMILA CHAKRAWARTI KAMBLE


3044
3045
3046
3047
3048
3049

BMC00033589
BMC00019698
BMC00108844
BMC00066500
BMC00093551
BMC00110802

DEEPIKA VIJAY GANJEKAR


DEEPALI SITARAM TAWDE
ADITI NARAYAN PIMPLE
Rasika Ramesh Angre
VIJAY HILAL SONAWANE
SANDHYA SANJAY MANE

OBC
Open
Open
Open
SC
NT-B

3050 BMC00028982 SUMEDH SUDAMRAO LOKHANDE

Women
Women
Women

Women

3056 BMC00055634 KIRAN PREMDAS PAWAR

VJ-A

Educated
Unemploye
d

3057 BMC00005219 SAINATH HARNAJI TOREWAR

Open

Sportsman

3058 BMC00048975 NILIMA DHONDBA LIKHAR


DHANASHREE NANDKISHOR
3059 BMC00000725
TAMORE

Open

35

9.3048

17.8000

62.1048

Open

32

16.3636

13.7333

62.0969

3060 BMC00035845 TANAJI BHAGWATRAO BACHATE

Open

37

9.8969

15.2000

62.0969

3061 BMC00093331 YOGITA HARESH LADKAT


3062 BMC00046281 KAILAS KRISHNAT PATIL
3063 BMC00096566 Sheetal Hemant Pawar

OBC
Open
Open

27
35
33

17.6289
9.0909
12.8866

17.4667
18.0000
16.2000

62.0956
62.0909
62.0866

3064 BMC00041956 SAGAR DATTATRAY MALVE

OBC

33

11.7526

17.3333

62.0859

3065 BMC00022663 KAVITA NANDKISHOR TENDULKAR

Open

28

15.6118

18.4667

62.0785

Women
Handicap
Women
Educated
Unemploye
d

Page 96 of 214

Score
Sr.No. Application No.

3066
3067
3068
3069
3070
3071

BMC00076528
BMC00022887
BMC00137038
BMC00002865
BMC00005787
BMC00069573

Candidates Name

Category

MANISHA MADHUKAR VAST


VILAS EKNATH DAHIBHATE
NAMRATA VIJAY SHINDE
AMARJIT PRAVIN SONAWANE
SANTOSH KISAN KATAVATE
Urmila Raghunath Jadhav

OBC
Open
Open
SC
SC
Open

Horizontal
Reservation

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

39
34
37
38
31
29

9.2784
13.6082
11.1340
8.8660
14.1237
15.1872

13.8000
14.4667
13.9333
15.2000
16.9333
17.8667

62.0784
62.0749
62.0673
62.0660
62.0570
62.0539

SC

29

14.6524

18.4000

62.0524

3073 BMC00037443 SATISH VITTHAL MUNDHE


RAMESHWAR ATMARAM
3074 BMC00102210
SATPUTE
3075 BMC00006310 DARSHANA UJWAL FIRKE

NT-D

29

16.1181

16.9333

62.0514

SBC

37

8.9840

16.0667

62.0507

OBC

Women

35

13.7113

13.3333

62.0446

3076 BMC00030058 NAMRATA MAHESH KUCHEKAR

NT-C

Women

30

16.5775

15.4667

62.0442

3077 BMC00021876 VAISHALI GOKUL GOLANDE


3078 BMC00057168 KISHOR LAXMAN BAHIR

Open
Open

Women

36
28

10.3093
15.5080

15.7333
18.5333

62.0426
62.0413

30

13.9037

18.1333

62.0370

31

13.3690

17.6667

62.0357

3072 BMC00106161 VIKRANT RATNAKAR TANDALE

3079 BMC00018343 SUNIL DASHARATH GAIKWAD

SC

Women

MCQ
(out of 60)

Women

Educated
Unemploye
d
Project
Affected

3080 BMC00043595 SHARAD NATHU MALI

OBC

3081
3082
3083
3084

Open
OBC
Open
Open

30
28
33
42

14.0928
15.0211
13.4177
8.0169

17.9333
19.0000
15.6000
12.0000

62.0261
62.0211
62.0177
62.0169

3085 BMC00003227 VISHAL CHANDRAKANT DONGARE

Open

27

17.2165

17.8000

62.0165

3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096

OBC
Open
SC
OBC
NT-C
Open
OBC
SC
NT-B
SC
OBC

Women
Women

32
36
36
30
30
33
29
34
30
29
44

11.0160
10.4813
8.1443
13.4759
15.4011
14.3299
14.2616
10.9278
12.3207
15.1872
8.4492

19.0000
15.5333
17.8667
18.5333
16.6000
14.6667
18.7333
17.0667
19.6667
17.8000
9.5333

62.0160
62.0146
62.0110
62.0092
62.0011
61.9966
61.9949
61.9945
61.9874
61.9872
61.9825

BMC00057320
BMC00029681
BMC00079282
BMC00070940

BMC00027771
BMC00090733
BMC00002111
BMC00077428
BMC00099250
BMC00007547
BMC00001219
BMC00071792
BMC00056446
BMC00124525
BMC00016176

APARNA KRISHNA SUTAR


SANDIP SHANKAR BURADKAR
MADHUKAR HANMANT GUND
ANANT ASHOK HATWATE

PRAJAKTA PRAMOD BORKAR


PRAVIN RAJENDRA PATIL
SUSHIL ASHOK KONDGEKAR
KAVITA ANANT PATIL
kamlesh shantaram shinde
RAVINDRA NAMDEO VEER
SAGAR ARUN CHAUDHARI
DARSHANA LAXMAN KADAM
ROHIT VIJAY MORE
Manisha Ramrao Dabhade
RUPALI PANDURANG MORE

Women

Women

3097 BMC00068265 DAKSHATA KASHINATH THAKUR

OBC

Women

31

13.7113

17.2667

61.9780

3098 BMC00113068 SUVARNA GAJANAN BHONDIVALE

OBC

Women

31

13.5052

17.4667

61.9719

Page 97 of 214

Score
Sr.No. Application No.

3099
3100
3101
3102
3103

BMC00042429
BMC00079422
BMC00049266
BMC00030531
BMC00000626

Candidates Name

Category

SONALI SURYAKANT CHALKE


NILESH RAMESH BATTISE
RAJESH BHARGAV PANCHAL
NAMDEV BHIKAN DHAWLE
ASHISH PRAKASH PATIL

Open
SC
OBC
Open
OBC

Horizontal
Reservation

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

32
29
34
38
24

13.5021
16.8984
10.2954
8.5562
18.2888

16.4667
16.0667
17.6667
15.4000
19.6667

61.9688
61.9651
61.9621
61.9562
61.9555

3104 BMC00115715 GANESH VISHWANATH PARISKAR

OBC

37

10.8861

14.0667

61.9528

3105 BMC00075143 VIJAY MANSING GIRASE

Open

37

12.0856

12.8667

61.9523

3106 BMC00129523 AMOL HARISHCHANDRA MUNDYE

OBC

27

15.0802

19.8667

61.9469

30

15.0802

16.8667

61.9469

30

13.4759

18.4667

61.9426

35

8.2700

18.6667

61.9367

3107 BMC00008312 SATISH NAVAL PATIL

Open

3108 BMC00061356 RUPALI RAMESH SAPLE

OBC

Educated
Unemploye
d
Women
Project
Affected

3109 BMC00049297 SANJAY RAMRAO CHAVAN

SC

3110 BMC00107235 PRATIK SHARAD KADAM

SC

38

12.0619

11.8667

61.9286

3111 BMC00133258 KISHOR NILKANTHRAO TELHANDE

OBC

38

8.1283

15.8000

61.9283

3112 BMC00045189 PAPPU WALMIK RATHOD


3113 BMC00006120 PREETI NILKANTH KADAM
3114 BMC00023896 PRIYANKA MANDAR MORE
NITINKUMAR TULSHIRAM
3115 BMC00010213
KESRALIKAR
3116 BMC00132413 sunil thanu jadhav
3117 BMC00009504 ALKA RAMESH MORE
3118 BMC00070313 NIVEDITA VIJAY WALAM
3119 BMC00040204 KALPANA SANJAY GHUTE

VJ-A
OBC
Open

41
33
29

12.7273
11.6578
14.1237

8.2000
17.2667
18.8000

61.9273
61.9245
61.9237

SC

35

11.4439

15.4667

61.9106

Open
SC
OBC
ST

27
24
28
35

16.0428
18.0412
18.0412
12.8342

18.8667
19.8667
15.8667
14.0667

61.9095
61.9079
61.9079
61.9009

3120 BMC00001764 PRASHANT DHANIRAM NAGOSE

Open

43

10.6329

8.2667

61.8996

3121 BMC00037315 MAHADEV NIVRUTTI PARSE

SC

26

16.8984

19.0000

61.8984

3122 BMC00091781 SACHIN MANSARAM SONAWANE

ST

37

11.0309

13.8667

61.8976

3123 BMC00058358 MUKUND AVINASH GANGURDE

OBC

28

14.4304

19.4667

61.8971

3124 BMC00002381 ARUN DEVIDAS CHAVAN


3125 BMC00138771 Ratnesh Rajendra Kinare
3126 BMC00027431 NAJUKA VIKAS KHEDEKAR

Open
Open
SC

36
30
30

10.2954
12.8270
14.7594

15.6000
19.0667
17.1333

61.8954
61.8937
61.8927

SC

32

11.9588

17.9333

61.8921

SC
OBC

24
42

18.5567
8.5567

19.3333
11.3333

61.8900
61.8900

3127 BMC00022608 SHRIKANT KUNDLIK WAGHMARE


3128 BMC00107671 Ashish Ashok Jadhav
3129 BMC00053087 PRASHANT KISHOR SAITWAL

Women
Women

Women

Page 98 of 214

Score
Sr.No. Application No.

3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148

BMC00009492
BMC00001390
BMC00134176
BMC00033432
BMC00101510
BMC00105356
BMC00087286
BMC00047759
BMC00064902
BMC00072004
BMC00003349
BMC00000332
BMC00024778
BMC00013641
BMC00126205
BMC00035799
BMC00025896
BMC00011307
BMC00081874

Candidates Name

DEEPAK SHRIKRISHNA SHETE


RAJENDRA KACHARU KAPASE
ASHWINI KESHAV PAWAR
Nileema Dayanand Kamble
SAGAR TARACHAND RATHOD
SUPRIYA BHARAT MANE
JYOTI LAXMAN PATIL
Chhaya Dnyaneshwar Gawade
RAGINI SHASHIKANT PAWAR
CHANDRAKANT ANNA VISHE
RESHMA SUKDEO DARANE
SUCHITA NILESH PARULEKAR
ashish laxmanrao chavan
SANJAY POPAT WARUNGASE
prajkta vishnu sarode
DIPAK RAMESH BEDSE
SANJAY PRALHAD MORE
DIPAK ASHOK MAHAJAN
SACHIN YADAV HINDOLE

Category

Open
SC
Open
SC
Open
Open
OBC
Open
SC
OBC
ST
Open
NT-B
OBC
Open
SC
SC
OBC
NT-C

Horizontal
Reservation

Women
Women

Women
Women

Women

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

38
34
27
31
34
36
31
32
25
38
38
29
32
40
34
24
29
32
34

8.0214
14.0206
15.9494
12.6804
8.8770
8.6076
12.4064
10.2062
17.0053
8.6631
8.6631
13.1959
16.7914
11.8557
10.7216
18.4536
14.6524
10.3797
11.8987

15.8667
13.8667
18.9333
18.2000
19.0000
17.2667
18.4667
19.6667
19.8667
15.2000
15.2000
19.6667
13.0667
10.0000
17.1333
19.4000
18.2000
19.4667
15.9333

61.8881
61.8873
61.8827
61.8804
61.8770
61.8743
61.8731
61.8729
61.8720
61.8631
61.8631
61.8626
61.8581
61.8557
61.8549
61.8536
61.8524
61.8464
61.8320

3149 BMC00007062 SANDHYA CHANDRAKANT KATE

Open

Women

32

11.5612

18.2667

61.8279

3150 BMC00017913 MAMATA BALKRISHNA MATKAR

OBC

Women

34

9.0909

18.7333

61.8242

3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161

OBC
Open
SC
Open
OBC
ST
SC
Open
Open
SBC
Open

29
32
36
29
31
27
30
38
33
28
37

13.1551
12.6203
9.2784
13.6082
12.9412
17.0053
14.3316
12.1925
10.7216
15.1872
8.0412

19.6667
17.2000
16.5333
19.2000
17.8667
17.8000
17.4667
11.6000
18.0667
18.6000
16.7333

61.8218
61.8203
61.8117
61.8082
61.8079
61.8053
61.7983
61.7925
61.7883
61.7872
61.7745

28

14.9733

18.8000

61.7733

28

14.9733

18.8000

61.7733

28

14.4385

19.3333

61.7718

28

15.5670

18.2000

61.7670

BMC00085001
BMC00059038
BMC00099177
BMC00025277
BMC00090479
BMC00000698
BMC00022286
BMC00138707
BMC00117616
BMC00019164
BMC00025541

VISHNU PATIL VISHAL


ASHA VIJAY GHORPADE
SANTOSH MADHUKAR UBALE
ABHIJIT MADHAV GADKARI
DIPAK ANIL JOSHI
SUNIL BANGO KOLEKAR
SANTOSH DILIPRAO PANDIT
DINESH DILIP WALAVALKAR
NAVNATH SHIVAJI BANGAR
JYOTI SACHIN BHOBEKAR
BHAKTI DEEPAK PALAV

3162 BMC00067882 NIKHIL CHANDRAKANT GONGE


PRAMOD MAHADEO
BHASHASHANKAR
3164 BMC00044537 KIRAN KALYAN KAWRE
3163 BMC00027860

3165 BMC00003720 Suvarna Ashok Padol

Women

SBC
SC

Handicap

Open
Open

Educated
Unemploye
d

Page 99 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

3166 BMC00024466 RANI SITARAM DEWADE


3167 BMC00009157 SHITAL SOMNATH BHAWARI
VISHVAMBHAR DESHPANDE
3168 BMC00061335
VISHVADEEP
3169 BMC00016757 Ratisha Krishna Khamkar
3170 BMC00007084 NAMRATA DINESH PEDNEKAR
3171 BMC00003846 SWAPNIL SITARAM PAWAR
3172 BMC00093326 NASEER JAVED BAIG
3173 BMC00007302 VANITA VIJAY JADHAV

3176 BMC00033220
3177 BMC00118820
3178 BMC00109073
3179 BMC00066425
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186

BMC00025708
BMC00066243
BMC00017091
BMC00010967
BMC00026027
BMC00062500
BMC00037671

Horizontal
Reservation

NT-C
ST

Women
Women

61.7663
61.7651

28

14.2268

19.5333

61.7601

41
33
25
28
38

8.5567
11.7526
18.3505
14.6835
11.0160

12.2000
17.0000
18.4000
19.0667
12.7333

61.7567
61.7526
61.7505
61.7502
61.7493

SC

35

11.0160

15.7333

61.7493

SC

40

11.4768

10.2667

61.7435

OBC
SC
SC

29
27
31

12.9412
16.5401
11.8717

19.8000
18.2000
18.8667

61.7412
61.7401
61.7384

Open

29

16.4706

16.2667

61.7373

Open
Open
SBC
Open
Open
OBC
Open

28
30
25
32
34
34
31

17.4684
12.2680
16.7914
10.0535
10.0535
12.5134
11.4439

16.2667
19.4667
19.9333
19.6667
17.6667
15.2000
19.2667

61.7351
61.7347
61.7247
61.7202
61.7202
61.7134
61.7106

38

10.9091

12.8000

61.7091

38
33

12.3711
13.2990

11.3333
15.4000

61.7044
61.6990

34

13.8144

13.8667

61.6811

33

9.4118

19.2667

61.6785

35
34

8.3422
11.3402

18.3333
16.3333

61.6755
61.6735

Open

3188 BMC00112917 MRUNALI SHASHIKANT APKAR


3189 BMC00047975 JAYA SHRIMANT GAISAMUDRE

Open
SC

3190 BMC00123674 VAISHALI SHRIKANT SAWANT

Open

3191 BMC00060028 SHUBHADA SAMEER KESARKAR

Open

3192 BMC00046881 PRAGATI DAIVAT KULYE


3193 BMC00003201 AMIT ARUN PAWASKAR

OBC
OBC

3195
3196
3197
3198

BMC00067530
BMC00033527
BMC00000085
BMC00101300

MANISHA SANTOSH BAGUL


BHARAT SAKHARAM KALE
SACHIN BABAN BITKE
TRUPTI NAMDEV JARANDE

Total
(out
of 100)

18.3333
19.8667

3187 BMC00066404 SOMESHWAR RAMBHAU REWALE

3194 BMC00051899 SAVITRA NAGESH KHARATMAL

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

14.4330
16.8984

Open
Open
Open
Open
SC

PRASHANT CHHAGAN
SONAWANE
MAHESH SHARAD BHAVSAR
Vikram Santosh More
DEEPALI MILIND KAMBLE
BHUPENNDRA PRAKASH
CHAVHAN
SACHIN RAOSAHEB JAMGE
DIPIKA MANGESH BOTLE
Ankush Chintaman Koli
VASANT PRABHAKAR BHOR
AMOL RAMHARI KOLEKAR
Nikita Narayan Kedar
SACHIN BABAN VADAJE

MCQ
(out of 60)

29
25

Open

3174 BMC00015548 VISHAL GULABRAO WANKHEDE


3175 BMC00011840

Category

Women

Women

Women

Women
Educated
Unemploye
d
Women

SC

Women

31

12.4064

18.2667

61.6731

SC
OBC
NT-C
Open

Women

28
27
31
34

14.5361
15.9358
11.1340
14.3316

19.1333
18.7333
19.5333
13.3333

61.6694
61.6691
61.6673
61.6649

Page 100 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

3199 BMC00048282 SANTOSH DATTA KOKNE


3200 BMC00008713 ARVIND DATTA MAGDUM
3201 BMC00054493 RANJIT SAHEBRAO JAGTAP
SOMRAJ MALLIKARJUN
3202 BMC00132279
SHRIMANGALE
3203 BMC00029190 SANDEEP ASHOK NADEKAR
CHANDRASEN DATTATRAY
3204 BMC00061605
BANGAR
3205 BMC00139181 TANUJA TRYAMBAK SADGIR
3206 BMC00041844 RACHANA ASHOK PARDESHI

Open
Open
Open

29
29
32

16.5979
15.4639
13.7968

16.0667
17.2000
15.8667

61.6646
61.6639
61.6635

OBC

32

15.1899

14.4667

61.6566

ST

31

15.1872

15.4667

61.6539

Open

29

19.2513

13.4000

61.6513

Open
Open

Women

33
29

17.1134
17.1123

11.5333
15.5333

61.6467
61.6456

3207 BMC00048859 JYOTSNA POSHIRAM GAWAND

OBC

Women

31

11.4439

19.2000

61.6439

3208 BMC00051507 Devkanya Govindrao Poul

OBC

35

10.9091

15.7333

61.6424

3209 BMC00031390 Shivraj Narendra Kasture

OBC

Women
Educated
Unemploye
d

27

16.9072

17.7333

61.6405

3210
3211
3212
3213
3214

Open
Open
VJ-A
OBC
OBC

35
36
25
27
36

9.8396
9.7046
17.9679
17.5527
11.7526

16.8000
15.9333
18.6667
17.0667
13.8667

61.6396
61.6379
61.6346
61.6194
61.6193

BMC00024840
BMC00000412
BMC00022019
BMC00106529
BMC00053828

Ujwala Popat Sawat


LEENA VASANT PARAB
VITTHAL TUKARAM CHAVAN
DINESH SHAMKANT KASAR
Vidhi Vijay Chavan

Women

3215 BMC00003736 Rajendra Eaknath Suryawanshi

Open

26

16.6845

18.9333

61.6178

3216 BMC00109043 ARVIND CHHAJUSING CHAVHAN

Open

34

10.5485

17.0667

61.6152

3217 BMC00028120 VIMAL LINGAPPA DUDHAL

NT-C

Women

39

9.9465

12.6667

61.6132

3218 BMC00100756 SUJATA JOTIRAM SURYAWANSHI

Open

Women

31

14.5455

16.0667

61.6122

3219
3220
3221
3222
3223
3224

Open
Open
Open
ST
OBC
SC

36
34
33
28
33
33

8.9451
8.3422
12.4064
15.9358
9.7326
9.7326

16.6667
19.2667
16.2000
17.6667
18.8667
18.8667

61.6118
61.6089
61.6064
61.6025
61.5993
61.5993

Open

34

12.0619

15.5333

61.5952

OBC
OBC
Open
ST
SC
SC

41
25
33
31
36
28

9.7938
18.0591
11.3924
14.1237
9.5187
13.9175

10.8000
18.5333
17.2000
16.4667
16.0667
19.6667

61.5938
61.5924
61.5924
61.5904
61.5854
61.5842

BMC00122356
BMC00005481
BMC00077706
BMC00063832
BMC00126756
BMC00025352

3225 BMC00086713
3226
3227
3228
3229
3230
3231

BMC00009368
BMC00026617
BMC00123395
BMC00026797
BMC00136329
BMC00107358

ANIL JIBHAU NIKAM


SHITAL SANJAY DHARAM
HITESH SUHAS TANDEL
PALLAVI VASANT BURUD
Aditi Shantaram Bhuravne
Geeta Tanaji Gadkari
SHASHANK GANESHRAO
KULKARNI
GANESH RAMESH VELSE
RAMESH SHANKAR THKARE
RAHUL VENKATRAO SURWASE
JAYASHREE DANGAL KOLI
AMOSH TUKARAM KAMBLE
nutan omkar patil

Women
Women
Women
Women

Women

Page 101 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

3232 BMC00135792 SAGAR DASHRATH BONDRE


DNYANESHWAR SUKHDEV
3233 BMC00100640
KHANDEKAR

Open

31

10.7173

19.8667

61.5840

NT-C

30

11.9831

19.6000

61.5831

3234 BMC00010675 RAKESH VIKRAMSINGH THAKUR

Open

33

11.4439

17.1333

61.5772

3235 BMC00098696 SAVITA GORAKHANATH KALE


3236 BMC00114960 Nirmala Narayan Chindarkar

OBC
Open

31
27

11.4433
16.9072

19.1333
17.6667

61.5766
61.5739

3237 BMC00104568 ROHIT RAVINDRA DAUDE

Open

29

15.7732

16.8000

61.5732

3238 BMC00051642 AMARSINH VISHWASRAO PATIL

Open

43

9.8396

8.7333

61.5729

3239 BMC00097277 DILIP KALU RATHOD

Open

31

14.4385

16.1333

61.5718

3240 BMC00009770 MADHURA MILIND VARANKAR

NT-B

39

8.7701

13.8000

61.5701

3241 BMC00137523 Nazmeen Ayub Shaikh


3242 BMC00055440 DHIRAJ SANTOSH RATHOD
ASEFKHAN M HUSENKHAN
3243 BMC00109418
PATHAN

OBC
VJ-A

29
25

12.8342
16.8984

19.7333
19.6667

61.5675
61.5651

Open

30

15.8289

15.7333

61.5622

Women
Women
Educated
Unemploye
d

Women

3244 BMC00063355 SHWETA RAVINDRANATH DHANU

SBC

Women

30

14.7594

16.8000

61.5594

3245 BMC00131943 MADHAVI DAULAT KAMBLE

SC

Women

34

9.6257

17.9333

61.5590

35

8.5567

18.0000

61.5567

31

15.1546

15.4000

61.5546

28
26
38
31
31

14.6835
16.1497
9.2827
11.0160
12.6804

18.8667
19.4000
14.2667
19.5333
17.8667

61.5502
61.5497
61.5494
61.5493
61.5471

3246 BMC00000253 SACHIN SUBHASH NANDEDKAR

NT-B

3247 BMC00015980 SONALI RAJENDRA NANAVARE

OBC

3248
3249
3250
3251
3252

OBC
SC
OBC
Open
Open

BMC00057852
BMC00118403
BMC00037195
BMC00079002
BMC00100298

VIJAY PUNA CHAUDHARI


KALU SHAHADEO SHELAR
PUSHPA BHASKARRAO RAUT
RESHMA SUKHDEV CHAVAN
BHUSHAN ASHOK MORE

Women

Women
Women

3253 BMC00040577 SARASWATI GANESHRAO MASKE

Open

33

11.5464

17.0000

61.5464

3254 BMC00083626 BALAJI MUNJAJI DUBUKWAD

Open

31

15.8763

14.6667

61.5430

3255 BMC00000796 SHREEPRADA MAHADEO PADAVE

Open

35

10.2062

16.3333

61.5395

3256 BMC00002641 DEEPIKA KRISHNA SUTAR


BHARAT DNYANOBARAO
3257 BMC00087941
DABHADE
3258 BMC00005151 MANISHA VISHNU GHULE
3259 BMC00050023 PRATIBHA PARLAD SAKHRE
3260 BMC00003144 JAYASHRI PUNDLIK PASHTE

Open

32

11.1392

18.4000

61.5392

Open

35

9.0722

17.4667

61.5389

26
37
29

16.4706
13.4021
16.5979

19.0667
11.1333
15.9333

61.5373
61.5354
61.5312

Open
OBC
OBC

Women
Women
Women

Page 102 of 214

Score
Sr.No. Application No.

3261
3262
3263
3264
3265

BMC00065948
BMC00017235
BMC00061160
BMC00043118
BMC00044292

Candidates Name

Category

SHUBHANGI ANANT MORE


SHILPA SHANKAR BANDGAR
SURAJ SUNIL PANHALKAR
SUJIT VINAYAK KOTHARE
BALU MOHAN DUDHBHATE

Open
Open
OBC
SC
NT-C

Horizontal
Reservation

Women
Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

33
27
34
24
33

8.6631
15.5274
9.7938
18.0591
11.6578

19.8667
19.0000
17.7333
19.4667
16.8667

61.5298
61.5274
61.5271
61.5258
61.5245

30

14.1237

17.4000

61.5237

29
28

15.1899
13.9175

17.3333
19.6000

61.5232
61.5175

35

8.4492

18.0667

61.5159

3266 BMC00018633 MANJUSHA SANDIP CHAUKEKAR

Open

3267 BMC00054773 SONAL AMISH KINI


3268 BMC00048995 YOGESH SHASHIKANT KADAM

SBC
Open

3269 BMC00011072 GANESH BHAIRAVNATH GALANDE

Open

3270
3271
3272
3273

Open
Open
Open
OBC

37
35
24
33

8.4492
13.2489
17.6471
10.9091

16.0667
13.2667
19.8667
17.6000

61.5159
61.5156
61.5138
61.5091

3274 BMC00107469 BALASAHEB SUKHDEV TORANE

SC

32

15.5080

14.0000

61.5080

3275 BMC00076045 SONAL DIGAMBAR DHANORKAR

OBC

34

10.6329

16.8667

61.4996

3276
3277
3278
3279
3280

OBC
Open
SC
Open
Open

37
32
37
35
27

11.8987
13.0928
10.6186
10.6186
14.5455

12.6000
16.4000
13.8667
15.8667
19.9333

61.4987
61.4928
61.4853
61.4853
61.4788

Open

37

9.4118

15.0667

61.4785

SC

34

13.6082

13.8667

61.4749

32

11.3402

18.1333

61.4735

BMC00016714
BMC00000370
BMC00070578
BMC00032057

BMC00018523
BMC00121329
BMC00026892
BMC00041680
BMC00019705

Sheetal Chandrakant Jadhav


SUNIL RAMDAS BIRADAR
SHARAD RAGHUNATH GUTTE
GANESH BHAU DAVANE

SUBHASH RAGHUNATH BHOR


SANDIP HOBA PAWAR
ATUL KHANDERAO SALVE
GOPAL RAMRAO PHAD
DIGVIJAY DINKAR LINGADE

3281 BMC00030950 SHARAD LAHANU PHATANGARE

Women
Project
Affected

Women

PARMESHWAR DHONDIRAM
INGLE
3283 BMC00110213 Ankita Suneel Patil
NAGESHWAR MADHUKAR
3284 BMC00096861
GORALE

OBC
OBC

27

16.2025

18.2667

61.4692

3285 BMC00002202 PARESH RAMCHANDRA KESARKAR

OBC

37

11.1340

13.3333

61.4673

3286 BMC00087935 VAISHALI RATIBHAN PATIL


SHRIDHAR BALKISHAN
3287 BMC00067169
DESHMUKH
3288 BMC00030340 Atul Ramesh Bagade

OBC

32

9.7326

19.7333

61.4659

Open

40

9.1983

12.2667

61.4650

SC

36

8.6598

16.8000

61.4598

SC

34

10.0535

17.4000

61.4535

SC
Open
OBC

37
27
26

12.7835
14.5148
17.1134

11.6667
19.9333
18.3333

61.4502
61.4481
61.4467

3282 BMC00052602

3289 BMC00055677 KANCHAN AMBADAS MESHRAM


3290 BMC00121383 YOGESH BALU CHAWARE
3291 BMC00008879 ASHOK RAVAN RATHOD
3292 BMC00059391 SUPRIYA RAMESH KIRPAN

Women

Page 103 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

3293 BMC00028420 mayuresh ashok vaidya


3294 BMC00046188 Dipali Bhagwan Sakpal
3295 BMC00075672 AMOL SITARAM BHARMAL

Open
Open
ST

Women

31
26
26

12.5134
16.5775
18.0412

17.9333
18.8667
17.4000

61.4467
61.4442
61.4412

3296 BMC00090111 DIPALI SHANKARRAO GULHANE

OBC

Women

31

14.9733

15.4667

61.4400

3297 BMC00113882 NIKHIL DATTATRAY KIRDAT


SHRADDHA RAMKRISHNA
3298 BMC00080108
MHATRE
3299 BMC00027202 ALKA ATUL BHOSALE

Open

36

13.3690

12.0667

61.4357

OBC

33

13.2990

15.1333

61.4323

Open

33

11.8987

16.5333

61.4320

3300 BMC00057567 SANDIP FULCHAND DONGARWAR

OBC

32

11.5612

17.8667

61.4279

3301
3302
3303
3304
3305

Open
Open
Open
ST
OBC

29
34
35
35
33

15.2941
12.6203
11.7526
12.6804
12.9412

17.1333
14.8000
14.6667
13.7333
15.4667

61.4274
61.4203
61.4193
61.4137
61.4079

36

11.3402

14.0667

61.4069

43

9.8734

8.5333

61.4067

SC

33

10.8021

17.6000

61.4021

Open
Open
OBC
Open
Open
Open
NT-D

36
29
33
36
24
31
38

8.6631
13.2620
10.1266
9.5876
18.4536
13.0481
8.0412

16.7333
19.1333
18.2667
15.8000
18.9333
17.3333
15.3333

61.3964
61.3953
61.3933
61.3876
61.3869
61.3814
61.3745

Sr.No. Application No.

BMC00007429
BMC00012101
BMC00086072
BMC00030420
BMC00035826

Candidates Name

MADHURI DILIP KAMBLI


Ashwini Vaman Shirke
PALLAVI SANDIP BHAGAT
ASHOK KASHINATH KOKATE
BHARAT ASHOK SONAWANE

3306 BMC00139756 VITTHALRAO RANGRAO THAKARE

Open

3307 BMC00031345 Pallavi Anandrao Amale

Open

3308 BMC00059732 AMOL SAMBHASHIV BHARANE


3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315

BMC00022735
BMC00042733
BMC00093836
BMC00030812
BMC00064163
BMC00003645
BMC00053107

ASHISH PRAKASH PERE


SNEHA VISHWAS MORE
GANESH SAVTARAM SHELAR
KALPANA MANGESH DONGRE
SANJAY KISHAN RATHOD
RAVINDRA PRAKASH RATHOD
KAVITA MADAN NAGARE

Women
Women

Women

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

3316 BMC00021485 GHANSHAM PRAKASH JADHAV

VJ-A

32

13.9037

15.4667

61.3704

3317 BMC00024284 VISHNU ARUN GAIKWAD

VJ-A

39

8.7701

13.6000

61.3701

3318 BMC00117079 DATTATRAY RAJARAM KAMBLE

SC

29

15.5670

16.8000

61.3670

3319 BMC00042472 RAJKUMAR PRABHAKAR DEVAKE

SC

40

10.6329

10.7333

61.3662

3320 BMC00043858 SANKET SANJAY BHOPALE


3321 BMC00078785 SONALI SHESHRAO DHANWE

SC
SC

27
32

16.8984
12.1649

17.4667
17.2000

61.3651
61.3649

29

15.8289

16.5333

61.3622

36

16.4948

8.8667

61.3615

32

10.8861

18.4667

61.3528

3322 BMC00131651 VIDESH BHALCHANDRA KADAM

OBC

3323 BMC00102315 VAISHALI PANKAJ SHINDE

OBC

3324 BMC00001771 SHAILENDRA NARAYAN BANDOLE

Open

Women

Women

Page 104 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

3325 BMC00050859 MAHESH DNYANESHWAR JADHAV

Open

31

10.6186

19.7333

61.3519

3326 BMC00103167 YASHWANT SUDHAKAR SADAR

OBC

40

11.5508

9.8000

61.3508

OBC

29

14.6835

17.6667

61.3502

OBC
OBC

30
36

13.6082
12.9412

17.7333
12.4000

61.3415
61.3412

37

12.0619

12.2667

61.3286

Open

40

10.9278

10.4000

61.3278

SC

31

15.1872

15.1333

61.3205

Open

32

14.1176

15.2000

61.3176

3334 BMC00035066 SACHIN RAMCHANDRA DINKAR

OBC

38

8.9840

14.3333

61.3173

3335 BMC00094550 JYOTI SUDHAKAR AUTI

Open

31

12.7835

17.5333

61.3168

3336 BMC00048097 VAIBHAV BALASAHEB WARADE

NT-D

35

8.4492

17.8667

61.3159

3337 BMC00000807 purva milind shinde


3338 BMC00047095 YUVRAJ SATISH WAGH
3339 BMC00032457 PRIYANKA SHRIRAM ARDE

Open
OBC
Open

26
27
32

15.5080
18.0412
9.8396

19.8000
16.2667
19.4667

61.3080
61.3079
61.3063

3340 BMC00019341 MANGESH MADHUKAR PANDAV

OBC

31

12.3711

17.9333

61.3044

3341 BMC00033271 AARATI BHARGAV VIBHUTE

OBC

37

8.7701

15.5333

61.3034

3342 BMC00093681 PRASHANT DATTRAO GAVHANE

Open

31

14.7679

15.5333

61.3012

Open

37

10.6952

13.6000

61.2952

35
24
25
28
32

10.6952
18.8235
17.4227
16.1497
13.8144

15.6000
18.4667
18.8667
17.1333
15.4667

61.2952
61.2902
61.2894
61.2830
61.2811

31

12.6804

17.6000

61.2804

36
38
28
28

9.9465
8.1443
13.6709
15.6701

15.3333
15.1333
19.6000
17.6000

61.2798
61.2776
61.2709
61.2701

CHETAN CHANDRAKANT
YENNEWAR
3328 BMC00101720 CHETAN GANESH SHIRSATH
3329 BMC00064175 MANOJ NARAYAN TAMBAT
3327 BMC00008295

3330 BMC00032875 sachin pramod sanpa


PURUSHOTTAM SHIVDAS
THAKARE
3332 BMC00063077 SHRIKANT SHIVAJI SHINDE
PRASHANT DASHRATH
3333 BMC00018596
YASHWANTRAO
3331 BMC00113161

3343 BMC00073611
3344
3345
3346
3347
3348

BMC00054554
BMC00096352
BMC00098028
BMC00032147
BMC00027242

3349 BMC00011614
3350
3351
3352
3353

BMC00049086
BMC00022310
BMC00122177
BMC00055882

NAMITA SHANTARAM
KALCHAVKAR
Vanita Bapu Galve
SHEETAL SHIVAJI PATIL
DARSHANA PRAKASH SAKPAL
ARSHAD KALIM SHAIKH
PRIYANKA AJINATH ANDHALE
MAHENDRA ASHOKRAO
CHATGILE
KAVITA RAJENDRA KATKAR
BABRUWAN BAPU SAWAT
ANAND BABARAO RAMTEKE
RATNAMALA ONKAR JADHAO

NT-D

OBC
Open
OBC
OBC
Open

Sportsman

Women
Women
Educated
Unemploye
d
Women

Women
Women
Women

SC
OBC
Open
SC
SC

Women

Page 105 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

3354 BMC00117968 PRAKASH SHIVAJI SHINDE


JYOTIRMAI PRAKASHRAO
3355 BMC00033234
WANKHEDE
3356 BMC00101821 RAFIK HANIF PATHAN
3357 BMC00096310 RAJENDRA EKANATH BOGIR
3358 BMC00116993 PRIYANKA SHRIDHAR NIKALJE

Category

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

OBC

34

11.7300

15.5333

61.2633

Open

24

18.3957

18.8667

61.2624

25
29
31

16.7932
17.5258
12.6582

19.4667
14.7333
17.6000

61.2599
61.2591
61.2582

36

10.7216

14.5333

61.2549

35
28
27
25
31

9.3814
17.1123
14.8454
16.5775
10.3093

16.8667
16.1333
19.4000
19.6667
19.9333

61.2481
61.2456
61.2454
61.2442
61.2426

OBC
NT-C
SC

3359 BMC00051503

HANUMANT PANDURANG
BHANGARE

OBC

3360
3361
3362
3363
3364

NUTAN VIJAY SASE


Kiran Sheshu Acharya
KAVITA JANARDAN MHATRE
AMRUTA AMIT MESTRY
PRASHANT ASHOKRAO PATIL

OBC
Open
OBC
OBC
OBC

BMC00009185
BMC00099318
BMC00112501
BMC00140182
BMC00013914

Horizontal
Reservation

Handicap
Women
Educated
Unemploye
d
Handicap
Women

3365 BMC00060425 ANIL CHANDRAKANT UMARANI

OBC

39

10.3093

11.9333

61.2426

3366 BMC00054216 RAKESH SHALIGRAM SHIRSATH

Open

33

10.9091

17.3333

61.2424

3367 BMC00011410 AJAY MANOHAR MATALE


3368 BMC00004034 PRAFULL RAJARAM CHAVAN

Open
Open

28
27

16.7089
14.9733

16.5333
19.2667

61.2422
61.2400

3369 BMC00136438 AMOL KAMALAKAR JADHAV

Open

29

14.6392

17.6000

61.2392

3370 BMC00077941 DNYANDEEP MARUTI KELUSKAR

Open

33

10.9705

17.2667

61.2372

3371 BMC00033392 Kasturi Mahesh Mali


3372 BMC00029843 POOJA SANJAY DESHMUKH
KETAN MADHAVRAO
3373 BMC00002490
KARAMBELKAR

OBC
OBC

31
32

11.2299
11.5612

19.0000
17.6667

61.2299
61.2279

33

8.6920

19.5333

61.2253

29

14.2246

18.0000

61.2246

Project
Affected

Women

Open

3374 BMC00006473 SNEHA PARSHURAM KAMBLE

SC

Educated
Unemploye
d

3375 BMC00041916 VARSHA KISHOR BHANDALKAR

VJ-A

Women

26

18.1443

17.0667

61.2110

OBC

Women

33

12.2680

15.9333

61.2013

OBC

32

11.1340

18.0667

61.2007

Open

24

17.7320

19.4667

61.1987

27
26
34

16.5979
17.8610
8.4536

17.6000
17.3333
18.7333

61.1979
61.1943
61.1869

3376 BMC00050437
3377 BMC00009764
3378 BMC00070369
3379 BMC00126926
3380 BMC00016188
3381 BMC00116705

PRANALI PUNDALIKRAO
SAKHARKAR
NITIN SATISH CHATNE
AMOL YASHAWANTRAO
DESHMUKH
PANKAJ DINKAR PATIL
ADITI ASHOK GAVANDE
SUDHIR SURESH WAJE

OBC
OBC
NT-B

Women

Page 106 of 214

Score
Sr.No. Application No.

3382 BMC00018086

Candidates Name

LALBAHADUR GAJANAN
GAIKWAD

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

SC

37

16.1181

8.0667

61.1848

3383 BMC00077958 AMITKUMAR FULSING CHAVAN

Open

33

8.9840

19.2000

61.1840

3384
3385
3386
3387
3388
3389

Open
Open
SC
SC
Open
Open

32
24
29
36
39
32

11.6495
18.1818
15.7806
9.8396
12.3711
12.2363

17.5333
19.0000
16.4000
15.3333
9.8000
16.9333

61.1828
61.1818
61.1806
61.1729
61.1711
61.1696

28

14.7679

18.4000

61.1679

34
33
28
31
32

10.6329
11.9588
16.6245
14.0206
9.6203

16.5333
16.2000
16.5333
16.1333
19.5333

61.1662
61.1588
61.1578
61.1539
61.1536

35

11.5464

14.6000

61.1464

BMC00014218
BMC00009220
BMC00019301
BMC00068567
BMC00039718
BMC00120953

JIVAN MANIK CHAKURE


LAV SHESHRAO RATHOD
VINOD MANIKRAO JADHAO
Manisha Laxman Adhav
PRASAD ASHOK PARAB
KESHAV SAHEBRAO JADHAV

3390 BMC00102228 AMOL GULABRAO LONDHE


3391
3392
3393
3394
3395

BMC00007929
BMC00075277
BMC00121362
BMC00087997
BMC00066610

MANOJ ATMARAM SAWANT


MUDITA BAPU GHEGADMAL
KADAR AAUB SHAIKH
AMOL MACHINDRA GARAD
JYOTI SITARAM KHARPADE

SC
SC
SC
Open
SC
ST

Women

Educated
Unemploye
d
Women

Women
Project
Affected

3396 BMC00026365 SUHAS RAMCHANDRA JADHAV

Open

3397 BMC00080699 ABHIJEET HIRALAL MORE


DNYANESHWAR SHALIGRAM
3398 BMC00019240
PATIL
3399 BMC00023972 SAYALI DILIP KABADI
3400 BMC00033574 Vidya Revan Lasurve
3401 BMC00037618 SUNIL BANSIDHAR GAIKWAD
3402 BMC00091644 SACHIN NAMDEV PATIL
3403 BMC00107554 ANANT VIJAY SALGUDE
3404 BMC00037292 GANESH RAMESH GHARAT
3405 BMC00089045 Varsha Sahdev Rawool
3406 BMC00084491 RAHUL DATTATRAY PALKAR

Open

34

9.4118

17.7333

61.1451

OBC

25

19.1444

17.0000

61.1444

Open
SC
SC
Open
Open
OBC
Open
OBC

28
27
38
28
34
32
34
34

14.9367
14.5361
9.5359
13.4021
11.1340
13.3333
9.1979
10.4641

18.2000
19.6000
13.6000
19.7333
16.0000
15.8000
17.9333
16.6667

61.1367
61.1361
61.1359
61.1354
61.1340
61.1333
61.1312
61.1308

3407 BMC00056869 SHUBHANGI SURYAKANT DESAI

Open

34

8.1283

19.0000

61.1283

Women

Women

PANDURANG MAHADEO
GHUTUKADE
3409 BMC00026288 PRAVIN KUNDALIK TAWARE
KHAYYUM MOHAMMAD
3410 BMC00017864
TAMBOLI

NT-C

30

12.1925

18.9333

61.1258

Open

34

14.6524

12.4667

61.1191

OBC

29

15.0515

17.0667

61.1182

3411 BMC00100569 RUTUJA SHRIDHAR JOSHI

Open

33

12.9114

15.2000

61.1114

3412 BMC00109806 NIKITA HEMANT MEHER

Open

32

9.3048

19.8000

61.1048

3408 BMC00069916

Sportsman

Page 107 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

SC

Women

33

11.0309

17.0667

61.0976

VJ-A
Open
SC
Open

Women

35
29
25
30

10.1604
15.0211
17.5527
13.8144

15.9333
17.0667
18.5333
17.2667

61.0937
61.0878
61.0860
61.0811

30

13.0802

18.0000

61.0802

Open
Open
OBC
OBC
SC
OBC

29
29
30
28
27
31

14.7423
12.9412
15.6701
15.6701
15.4011
12.7273

17.3333
19.1333
15.4000
17.4000
18.6667
17.3333

61.0756
61.0745
61.0701
61.0701
61.0678
61.0606

3425 BMC00101915 ASHVINI TUKARAM MANDAVKAR

OBC

28

13.5829

19.4667

61.0496

3426 BMC00038955 BHUPENDRA ABHIMAN BHAMARE

OBC

29

14.8454

17.2000

61.0454

3427 BMC00050658 Dhananjay Sudhakar Karan

Open

35

11.4439

14.6000

61.0439

3428 BMC00083093 AKANKSHA ARUN KUDTARKAR

OBC

28

15.1055

17.9333

61.0388

3429 BMC00050686 CHANDRAKANT SOPAN VAIDYA

SC

37

9.3048

14.7333

61.0381

3430 BMC00004424 PREMLATTA ABHIJEET BHAPKAR

Open

Women

33

12.2995

15.7333

61.0328

3431 BMC00129311 VIJAYA SAHADEV WAVHAL


3432 BMC00138400 SANDIPA SUDHAKAR KASAR
3433 BMC00104802 AMIT KISAN SURYARAO
Yashashree Bharatkumar
3434 BMC00013968
Thanekar
3435 BMC00034461 SANTOSH ANNA KHEMNAR
3436 BMC00079617 Nitin Dnyandeo Tambe
3437 BMC00002562 Vaishali Dhondu Hate

OBC
OBC
Open

Women
Women

30
36
28

11.2299
11.2299
13.0928

19.8000
13.8000
19.9333

61.0299
61.0299
61.0261

ST

Women

34

10.8247

16.2000

61.0247

40
28
33

8.5567
13.7553
8.0214

12.4667
19.2667
20.0000

61.0234
61.0220
61.0214

3438 BMC00061752 AKASH LAXMAN MUNDE

Open

29

15.6150

16.4000

61.0150

Sr.No. Application No.

3413 BMC00005865
3414
3415
3416
3417

BMC00091810
BMC00073048
BMC00074190
BMC00057092

Candidates Name

VISHAKHA BHAGWANRAO
RANVEER
RUPALI TANAJI JADHAV
MUSTAK DASTGIR PATHAN
JAYSHRI ASHOK MORE
RUPALI BHARMU PATIL

3418 BMC00023866 MOHAN JAGANNTH JAYKARE


3419
3420
3421
3422
3423
3424

BMC00042265
BMC00029551
BMC00053390
BMC00044477
BMC00091582
BMC00014829

SC

REKHA SAMPAT KOLEKAR


Rushikesh Pandurang Bhoite
SACHIN DEWAJI NAITAM
KISHOR SUBHASH JADHAV
Pramodkumar Vasant Mane
SUNIL SATISH KSHIRSAGAR

3439 BMC00139194 NAYANA KIRAN SAWARDEKAR

Open
OBC
SC

Women
Educated
Unemploye
d

Women
Project
Affected

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

SC

Women

27

14.3460

19.6667

61.0127

3440 BMC00042531 RAHUL RAMESH CHAUTHANKAR

OBC

Educated
Unemploye
d

36

8.8770

16.1333

61.0103

3441 BMC00088591 VAIJANATH SASULKAR DILIP

Open

34

8.3422

18.6667

61.0089

Page 108 of 214

Score
Sr.No. Application No.

3442
3443
3444
3445

BMC00050255
BMC00081836
BMC00011872
BMC00091129

Candidates Name

Category

RADHIKA UMESH CHAKOR


KIRAN MULCHAND CHAVAN
SAGAR DATTU PATIL
NILESH CHHABULAL BHOI

NT-D
Open
OBC
OBC

Horizontal
Reservation

Women

Educated
Unemploye
d

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

26
37
26
25

17.5401
9.8734
16.8041
16.4706

17.4667
14.1333
18.2000
19.5333

61.0068
61.0067
61.0041
61.0039

38

9.7890

13.2000

60.9890

3446 BMC00038387 ABASO DADA PINGALE

NT-C

3447 BMC00000296 MAHESH SUDHAKAR SHEDGE


3448 BMC00049769 TUSHAR RAGHUNATH PHAD

OBC
Open

34
30

14.6524
12.5773

12.3333
18.4000

60.9857
60.9773

3449 BMC00039309 VAIBHAV PARSHURAM THOPATE

Open

34

8.7764

18.2000

60.9764

3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459

SANDIP PRAKASH BODADE


BHAGYASHRI MOHAN BHURKE
KARISHMA RAJENDRA DALVI
JAJARATH SAKHARAM OHAL
SWATI KESHAV GADEKAR
SAMEER HARUN SHAIKH
SANDIP GAJANAN DOLHARE
Sarika Pravin Kalkar
PRESHITA RAMESH CHAULKAR
SAVITA VINAYAK MAHALE
KUNDAN CHANDRAKANT
MHATRE
RAJASHREE CHANDRAKANT
WEDPATHAK
KRISHNA SAKHARAM MAHALE
KAJAL LAXMAN KISAWE
SNEHAL AMIT KULKARNI
PALLAVI YOGESH SHINDE

SC
OBC
Open
SC
NT-C
Open
Open
Open
Open
Open

26
34
35
25
33
24
38
35
25
34

17.9747
9.3048
8.2353
17.9679
9.3671
18.8235
8.0214
9.6203
17.2193
11.5508

17.0000
17.6667
17.7333
18.0000
18.6000
18.1333
14.9333
16.3333
18.7333
15.4000

60.9747
60.9715
60.9686
60.9679
60.9671
60.9568
60.9547
60.9536
60.9526
60.9508

33

10.4813

17.4667

60.9480

3466 BMC00039465 DINESH GUNVANTRAO THAKRE

BMC00068868
BMC00023465
BMC00080933
BMC00015051
BMC00060185
BMC00051050
BMC00112593
BMC00113279
BMC00034886
BMC00047028

3460 BMC00040304
3461 BMC00013239

Women

Women

Women
Women

OBC
OBC

Women

35

10.4813

15.4667

60.9480

ST
NT-C
Open
Open

Women
Women

26
28
35
34

17.9381
15.6701
10.0000
8.8660

17.0000
17.2667
15.9333
18.0667

60.9381
60.9368
60.9333
60.9327

OBC

28

13.1959

19.7333

60.9292

3467 BMC00065218 MANALI ARUN LOKARE


3468 BMC00065914 KAVITA MADAN WANKHEDE
3469 BMC00048892 Vaibhavi Dilip Chaudhari
CHANDRASHEKHAR SANTOSH
3470 BMC00003202
KALE
3471 BMC00068602 PREETI MOHAN MALANDKAR

Open
SC
OBC

34
31
28

9.7938
12.1925
15.1872

17.1333
17.7333
17.7333

60.9271
60.9258
60.9205

OBC

36

9.5187

15.4000

60.9187

OBC

29

17.1134

14.8000

60.9134

3472 BMC00009251 BALAJI VASANTRAO DESHMUKH

Open

27

16.5775

17.3333

60.9108

3473 BMC00033295 AKSHATA DATTARAM MANE

Open

33

11.4439

16.4667

60.9106

3474 BMC00015635 KALPESH PRAKASH SONAWANE

OBC

25

16.0428

19.8667

60.9095

3462
3463
3464
3465

BMC00028162
BMC00000841
BMC00002670
BMC00100306

Women

Women

Page 109 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

3475 BMC00091545 JITENDRA ASHOK CHAUDHARI


3476 BMC00041920 ANIL SURYAKANT HUCCHE

OBC
Open

35
28

10.3093
16.7089

15.6000
16.2000

60.9093
60.9089

3477 BMC00049541 ABDUL BAQUI ABDUL BARI PATEL

Open

27

16.3713

17.5333

60.9046

3478 BMC00062835 TUKARAM APPARAO PIMPRIKAR

Open

32

10.9705

17.9333

60.9038

3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488

SC
OBC
SC
Open
Open
SC
ST
Open
Open
VJ-A

33
29
28
33
34
34
36
35
31
28

10.1031
12.2363
15.5670
10.6329
11.7647
13.1646
11.0309
11.0309
11.9588
15.3587

17.8000
19.6667
17.3333
17.2667
15.1333
13.7333
13.8667
14.8667
17.9333
17.5333

60.9031
60.9030
60.9003
60.8996
60.8980
60.8979
60.8976
60.8976
60.8921
60.8920

Open

33

8.0214

19.8667

60.8881

ST
OBC
OBC
SC

Women
Women

33
31
33
31

10.4813
10.2110
8.8770
12.7426

17.4000
19.6667
19.0000
17.1333

60.8813
60.8777
60.8770
60.8759

SC

Women

31

14.7423

15.1333

60.8756

BMC00014699
BMC00030026
BMC00025416
BMC00124181
BMC00033242
BMC00076546
BMC00109733
BMC00113823
BMC00098736
BMC00018968

3489 BMC00033963
3490
3491
3492
3493

BMC00012513
BMC00002662
BMC00128445
BMC00011520

MEGHA ATMARAM CHAVAN


MAHESH GANPAT DHUMAK
SUVARNA BHIMRAO SHEJWAL
ATIK FAIM MOHAMMAD
NILAM SAGAR PATIL
MUKESH SAMADHAN MORE
SUREKHA GENU GODE
ASHOK BAPURAO POKALE
GANESH BABURAO KAMBLE
MITLESH BABAN RATHOD
SHEETAL BALKRISHNA
KUDTARKAR
SALMAN SHABBIR TADVI
SUNIL YOGESH MUJARIYA
SNEHAL PRAVIN SHETE
NUTAN SAHADEV PADELKAR

3494 BMC00021096 PRACHI PRABHAKAR KHARDIKAR

Women
Women

Women

3495 BMC00055752 ABHISHEK VINAYAK PATIL


BASWESHWAR GANGDHAR
3496 BMC00088560
BHOSIKAR
3497 BMC00071363 Anushka Pramod Moghe

Open

32

13.6082

15.2667

60.8749

Open

32

12.4064

16.4667

60.8731

26

15.4011

19.4667

60.8678

3498 BMC00006231 VISHAL MOHAN DALVI

OBC

29

13.1959

18.6667

60.8626

29

13.2620

18.6000

60.8620

35
37

12.0619
8.5232

13.8000
15.3333

60.8619
60.8565

OBC

Women
Educated
Unemploye
d

3499 BMC00007690 SANTOSH KASHIRAM TIWAREKAR

SC

3500 BMC00052173 SNEHA SURESH KAMBLE


3501 BMC00026635 PANKAJ BHIMRAO PATIL
ANIL PANDHARINATH
3502 BMC00016790
ANUSHTHAN
3503 BMC00096354 HEMANT NARAYAN SAWANT

SC
SC
SC

34

11.6495

15.2000

60.8495

Open

33

8.7764

19.0667

60.8431

3504 BMC00006582 BHAGYASHRI KAILAS MAHAJAN

OBC

Women

36

8.7764

16.0667

60.8431

SC

Women

32

10.0422

18.8000

60.8422

3505 BMC00003398 PRIYANKA DILIP GAIKWAD

Women

Page 110 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

3506 BMC00042937 SHEKHAR SADASHIV WAJE

Category

Horizontal
Reservation

ST

Educated
Unemploye
d

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

35

9.1753

16.6667

60.8420

3507 BMC00049564 VINOD PANDURANG BADGUJAR

OBC

28

15.5080

17.3333

60.8413

3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514

SC
OBC
ST
OBC
OBC
OBC
Open

28
34
33
31
36
24
25

14.6392
8.4388
9.7046
13.9037
8.1013
17.4332
17.6289

18.2000
18.4000
18.1333
15.9333
16.7333
19.4000
18.2000

60.8392
60.8388
60.8379
60.8370
60.8346
60.8332
60.8289

36

11.5612

13.2667

60.8279

28

13.0928

19.7333

60.8261

BMC00123872
BMC00008757
BMC00016446
BMC00134886
BMC00045447
BMC00116226
BMC00072113

PANKAJ MADHUKAR JADHAV


DARPAN HARI KHADKE
NITIN BALKRISHNA DIGHE
MOHINI MUKUNDRAO PATIL
NIKITA RAVINDRA SAKHARE
ram ramdas chaudhari
SUSHAMA BANDU CHAVAN

3515 BMC00100209 BHUSHAN SIDDHARTH KAMBLE

SC

CHANDRASHEKHAR KISHANRAO
THORAT

SC

3516 BMC00026192

Women
Women
Handicap
Handicap

Project
Affected

3517 BMC00111579 SADDAM HUSEN RIYAJ TAMBOLI

OBC

42

8.5562

10.2667

60.8229

3518 BMC00077575 YOGESH NARAYAN GOMASE

OBC

40

8.0214

12.8000

60.8214

3519 BMC00009191 DARSHANA OMSAMEER BHATKAR

OBC

30

15.0211

15.8000

60.8211

3520 BMC00068400 KAMLESH UTTAM DALVI

Open

Sportsman

25

17.7540

18.0667

60.8207

3521 BMC00139370 MANISHA BABAN CHAUDHARI


3522 BMC00134975 SHILPA JITENDRA PATEL
3523 BMC00010837 SACHIN PUNDLIK HIWALE
DNYANESHWAR NARAYAN
3524 BMC00042284
KANKUTLAWAR

OBC
ST
SC

Women
Women

34
32
29

9.9465
9.2784
16.8776

16.8667
19.5333
14.9333

60.8132
60.8117
60.8109

Open

29

14.7423

17.0667

60.8090

3525 BMC00125816 MILIND PRAMODRAO WAZARKAR

Open

33

11.8717

15.9333

60.8050

3526 BMC00102042 SAGAR GOPINATH SHIRKE


3527 BMC00084501 Sachin Vasant Chavhan
3528 BMC00014255 SWAPNAJA VIDHYADHAR KINI

Open
Open
Open

27
31
29

14.5361
10.5882
12.3207

19.2667
19.2000
19.4667

60.8028
60.7882
60.7874

3529 BMC00012550 MILIND BHALCHANDRA DHURE

Open

36

8.4536

16.3333

60.7869

3530 BMC00083836 MANISHA BHAGWAN JADHAV


3531 BMC00046395 MANISH PRAKASH WAGH
OMKUMAR SHIVANAND
3532 BMC00086281
KULKARNI
3533 BMC00011540 NILIMA NAVNATH SHEVALE
3534 BMC00109495 AMRUT SHASHIKANT ASWALE
3535 BMC00027315 SUNDAR CHANDAR MORE

SC
Open

37
31

10.0535
10.9091

13.7333
18.8667

60.7868
60.7758

Open

25

19.2405

16.5333

60.7738

Open
Open
Open

34
25
37

8.2353
17.9679
11.7647

18.5333
17.8000
12.0000

60.7686
60.7679
60.7647

Women

Women

Page 111 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

3536 BMC00061477 RAHUL NARAYANRAO KAPSE

NT-D

Sportsman

34

14.2268

12.5333

60.7601

3537 BMC00074589 Shilpa Prakash Parit


3538 BMC00076178 SUBHASH BHAGAJI BOCHARE

SBC
Open

Handicap

38
39

8.6920
8.3544

14.0667
13.4000

60.7587
60.7544

3539 BMC00005073 JAYASHRI SANJAY DHARAM

Open

Sportsman

28

14.7423

18.0000

60.7423

3540 BMC00117497 KUNAL LAXMIKANT YAMBAL


3541 BMC00088719 JEEVAN HIMMAT BAMNAT
3542 BMC00026330 RANJIT GUNAJI PAWAR
MAHENDRA SUBHASH
3543 BMC00014734
CHAUDHARI
3544 BMC00092253 SHEETAL MAHADEO SAWANT
3545 BMC00075466 PRAVIN SHESHRAO KARPE

Open
Open
SC

40
39
30

8.3422
8.3422
11.3402

12.4000
13.4000
19.4000

60.7422
60.7422
60.7402

OBC

31

12.4064

17.3333

60.7397

Open
Open

29
33

15.6701
9.7326

16.0667
18.0000

60.7368
60.7326

3546 BMC00083591 JITENDRA KISAN MORE

Open

28

13.7968

18.9333

60.7301

3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555

VINOD VIJAY NIMBALKAR


AJIT DASHARATH SHIRKE
SANCHIT MOHAN KAKADE
LEENA PRABHAKAR BAGAD
PRADIP TAUJI GIRE
RAOSAHEB CHOKHA KASHIDE
UMAKANT MAHADEV MOTE
NILESH VASANT KAPSE
SHIVRAM TRYAMBAK RATHOD

Open
Open
Open
Open
Open
SC
Open
OBC
Open

33
26
40
32
30
25
32
27
31

8.6631
15.7219
8.1857
10.7173
11.9831
18.3122
12.9114
15.5080
15.5080

19.0667
19.0000
12.5333
18.0000
18.7333
17.4000
15.8000
18.2000
14.2000

60.7298
60.7219
60.7190
60.7173
60.7164
60.7122
60.7114
60.7080
60.7080

3556 BMC00019661 ANANT JAYPRAKASH KARANJE

Open

38

8.0412

14.6667

60.7079

3557 BMC00049718 PRAMOD PRAKASH WAGHE


3558 BMC00007231 ASHWINI WALMIK GADEKAR
3559 BMC00014179 PANKAJ MADHAV KHARDIKAR

OBC
Open
SC

32
29
24

9.8396
16.3636
18.7629

18.8667
15.3333
17.9333

60.7063
60.6969
60.6962

36

10.1604

14.5333

60.6937

14.2268
8.3544
14.0206
10.6186
16.1497
10.5485
9.4118
9.4118

16.4667
12.3333
17.6667
18.0667
17.5333
12.1333
19.2667
12.2667

60.6935
60.6877
60.6873
60.6853
60.6830
60.6818
60.6785
60.6785

14.0107

16.6667

60.6774

Sr.No. Application No.

BMC00096088
BMC00131328
BMC00003647
BMC00072333
BMC00080447
BMC00109138
BMC00066321
BMC00037348
BMC00042030

Candidates Name

3560 BMC00131437 PRASHANT DHONDIRAM DHAGE


3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568

BMC00108994
BMC00004692
BMC00065313
BMC00084036
BMC00033465
BMC00117868
BMC00032852
BMC00014842

Project
Affected

Women

Women

SBC

MCQ
(out of 60)

POONAM RUPESH PATIL


Pallavi Vikram Gawde
UMESH BAJIRAO BHAT
KUNAL BHASKAR KOTHAVADE
MAHESH VITTHAL KUCHEKAR
SAGAR NILRANJAN ADHAV
Amita Atmaram Lad
KAVITA KASHINATH BHERE

SC
Open
OBC
Open
NT-C
Open
Open
OBC

Women

Women

30
40
29
32
27
38
32
39

3569 BMC00017958 SHUBHALAXMI SHANKAR KALE

OBC

Women

30

Page 112 of 214

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

3570 BMC00038687 KAKASAHEB JAGANNATH KATKAR

Open

30

11.8717

18.8000

60.6717

3571 BMC00062349 PRITI VASANT CHAVAN


3572 BMC00086078 AMOL ANKUSJ MORE

Open
Open

34
33

9.1979
9.1979

17.4667
18.4667

60.6646
60.6646

3573 BMC00078011 GAJANAN NAGOAO DEVKAR

OBC

40

8.1283

12.5333

60.6616

3574 BMC00014265 KIRAN CHANDRAKANT GHOGALE

Open

34

10.1266

16.5333

60.6599

3575
3576
3577
3578
3579
3580

OBC
Open
SC
SC
OBC
Open

38
33
33
37
37
26

8.6598
11.6578
13.9241
9.5187
8.9840
18.3122

14.0000
16.0000
13.7333
14.1333
14.6667
16.3333

60.6598
60.6578
60.6574
60.6520
60.6507
60.6455

Open

33

10.3743

17.2667

60.6410

SC
OBC
Open
SC
OBC

38
27
29
28
36

9.3048
13.9037
17.6289
15.2941
9.6257

13.3333
19.7333
14.0000
17.3333
15.0000

60.6381
60.6370
60.6289
60.6274
60.6257

BMC00051806
BMC00074243
BMC00107810
BMC00018033
BMC00022163
BMC00015389

3581 BMC00021032
3582
3583
3584
3585
3586

BMC00084436
BMC00071385
BMC00087367
BMC00035920
BMC00083966

Amruta Bhaskar Nachankar


NILESH NATTHU JADHAO
SWAPNA HARESH MALAVE
DIPIKA SUDHAKAR LAHASE
MOHAN VILAS MARADE
Suchita Krishna Gawade
DNYANESHWAR SHANKARRAO
DANGE
SANJAY GANGADHAR KAMBLE
KISAN SUBHASH PAGARE
Nilam Dhiraj Dongare
PRITOSH NANA LAD
JUNNASHA HABIBSHA SHAHA

Sportsman

Women
Women
Women

Women

3587 BMC00098145 GAJANAN SUBHASHRAO RASWE

OBC

32

12.4895

16.1333

60.6228

3588
3589
3590
3591
3592

KESHAV SUBHASH HODSHIL


Ramesh Babulal Jadhav
MAMTA DADARAO GAHUKAR
AMRUTA RAMESH SATOTE
PUSHPA ASHOK KOTHE

NT-D
SC
OBC
Open
ST

31
28
34
33
24

12.0856
16.0825
10.5485
8.9451
17.0053

17.5333
16.5333
16.0667
18.6667
19.6000

60.6189
60.6158
60.6152
60.6118
60.6053

3593 BMC00015329 Ashwini Namdeo Somawanshi

Open

32

14.3316

14.2667

60.5983

3594
3595
3596
3597

Open
OBC
Open
SC

30
33
33
36

13.7968
14.3299
13.2620
10.9278

16.8000
13.2667
14.3333
13.6667

60.5968
60.5966
60.5953
60.5945

3598 BMC00055264 SHUBHANGI BAPURAO AMBIKE

Open

33

11.8557

15.7333

60.5890

3599 BMC00032624 SHIRISH VIJAY PAWAR


3600 BMC00011209 DIPALEE PRAKASH NAGARE
3601 BMC00122626 TRUPTI PRAVIN PATIL
GORAKSHA CHANDRABHAN
3602 BMC00045333
ROKADE

Open
Open
OBC

25
31
37

17.7215
15.0515
9.4515

17.8667
14.5333
14.1333

60.5882
60.5848
60.5848

31

13.5829

16.0000

60.5829

BMC00068957
BMC00121834
BMC00122974
BMC00027197
BMC00048758

BMC00024777
BMC00074653
BMC00089030
BMC00051847

Shruti Ramkrishna Shingare


shailesh dilip sambare
SUDHIR SURESH UTEKAR
BHASKAR SURESH BUDHEWAR

NT-B

Women
Women
Women

Women
Project
Affected

Page 113 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

RAVINDRA SURYAKANT
SUTAWANE
CHANDRASHEKHAR MAROTI
3604 BMC00059597
WANKHEDE
3605 BMC00003487 TRUPTI JAGDISH SAWANT
3606 BMC00043995 APARNA ANANT KAMBLE

Open
SC

3607 BMC00041140 YOGESH SIDHESHWAR SALUNKE

Open

3608 BMC00003418 MAHESH RAJARAM CHOUDHARI

OBC

3609 BMC00031690 PRIYA ANANT DHUMAK


3610 BMC00023332 sapana vasant shingade
3611 BMC00046002 Kiran Nilkanth Naphade

Open
ST
OBC

3612 BMC00108048 PAVAN KUNDANSING JANAKWAR


3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622

3603 BMC00055069

Horizontal
Reservation

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

27

13.7113

19.8667

60.5780

Handicap

25

16.3713

19.2000

60.5713

Women

28
27

13.3690
15.5670

19.2000
18.0000

60.5690
60.5670

32

12.2995

16.2667

60.5662

39

8.7629

12.8000

60.5629

35
29
34

10.2954
14.2268
11.9588

15.2667
17.3333
14.6000

60.5621
60.5601
60.5588

Open

38

10.8247

11.7333

60.5580

SC
ST
Open
Open
Open
SC
OBC
Open
OBC
OBC

24
25
27
33
31
35
34
31
29
28

17.5527
18.3505
16.1497
10.5485
13.6082
10.8017
12.0675
13.3333
13.2620
12.7273

19.0000
17.2000
17.4000
17.0000
15.9333
14.7333
14.4667
16.2000
18.2667
19.8000

60.5527
60.5505
60.5497
60.5485
60.5415
60.5350
60.5342
60.5333
60.5287
60.5273

SC

39

9.7938

11.7333

60.5271

3624 BMC00100597 MAHESH SANJAY GAIKWAD

OBC

25

16.2567

19.2667

60.5234

3625 BMC00067334 MADHAV KISHANRAO DHALE

Open

34

11.1230

15.4000

60.5230

3626 BMC00022941 Sagar Ramchandra Jadhav


3627 BMC00049608 NILAM SURESH AWATE

Open
SBC

31
25

12.3207
16.0428

17.2000
19.4667

60.5207
60.5095

31

15.5080

14.0000

60.5080

BMC00035574
BMC00008734
BMC00005108
BMC00124443
BMC00053450
BMC00037291
BMC00039339
BMC00115376
BMC00125003
BMC00078179

AMOL SANJAY UGHADE


DAYA MAHADEO DANGAT
SUPRIYA SADANAND MORE
SANDIP RAMCHANDRA MISAL
SUPRIYA LAHU PATIL
GANESH BABASAHEB TAPASE
PANKAJ DEORAM MAHAJAN
JAYSHREE SURESH RANE
YOGITA ASHOK KSHIRSAGAR
Nivedita Tushar Kamble

3623 BMC00030565 SUNITA YASHAWANT DEVKANT

3628 BMC00110065 SUNIL DAMODHER SURADKAR

OBC

MCQ
(out of 60)

SC

SC

Educated
Unemploye
d

Women

Women
Women
Women
Handicap
Women
Women

Project
Affected
Women
Educated
Unemploye
d

3629 BMC00030632 Bharat Ambadas Mane

VJ-A

40

8.0412

12.4667

60.5079

3630 BMC00006568 GOVIND KISHANRAO AWCHAR

Open

31

13.3690

16.1333

60.5023

3631 BMC00077068 Dhananjay Subhash Khade


3632 BMC00039197 Ashish Shrirang Ronghe
3633 BMC00004308 TEJASVI VASANT NIKAM

OBC
OBC
Open

30
26
28

11.2299
15.8289
19.3583

19.2667
18.6667
13.1333

60.4966
60.4956
60.4916

Page 114 of 214

Score
Sr.No. Application No.

3634
3635
3636
3637
3638

BMC00002806
BMC00104998
BMC00054273
BMC00078282
BMC00018761

Candidates Name

Category

VEENA JAYENDRA AIYER


Mayuri Milind Kolte
Seema Balkrishna Kambli
Sheetal Shankar Sagare
AMIT ROHIDAS KACHARE

Open
Open
Open
Open
Open

3639 BMC00124565 JITENDRA VISHWANATH BAGAD


3640 BMC00129006
3641
3642
3643
3644
3645

BMC00002510
BMC00044964
BMC00071352
BMC00009954
BMC00105497

MD AZHARODDIN MD
RAFIYODDIN INAMDAR
KRISHNA SUBHASH PADYAL
SACHIN ARUN PATIL
AJAY SAHEBRAO SHIRGIRE
DEVIDAS GOVINDRAO KALE
PUSHPA RAMESH PATIL

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

34
29
25
32
33

12.1519
11.8143
17.0103
13.4759
10.2062

14.3333
19.6667
18.4667
15.0000
17.2667

60.4852
60.4810
60.4770
60.4759
60.4729

OBC

25

17.9381

17.5333

60.4714

Open

26

17.4684

17.0000

60.4684

OBC
Open
Open
Open
OBC

27
29
28
25
32

14.3316
12.9958
12.7273
17.5258
10.7216

19.1333
18.4667
19.7333
17.9333
17.7333

60.4649
60.4625
60.4606
60.4591
60.4549

Women
Women

3646 BMC00118610 SANDHYARANI KIRAN DIVEKAR

Open

Women

34

13.9175

12.5333

60.4508

3647 BMC00128593 SHAMIKA SHRIDHAR SHELAR


3648 BMC00033027 RUPALI UTTAM SURTE

OBC
SBC

Women
Women

28
31

14.4330
9.4845

18.0000
19.9333

60.4330
60.4178

3649 BMC00074932 RAVINDRA MURLIDHAR SAPKALE

OBC

37

9.4845

13.9333

60.4178

3650 BMC00126329 SHRADDHA AJIT SALUNKHE


3651 BMC00069270 RAHUL SHIVAJI SHINDE

Open
Open

Women

28
26

15.0802
16.8776

17.3333
17.5333

60.4135
60.4109

3652 BMC00053538 HIMALI HARI PAWAR

Open

Sportsman

31

14.5361

14.8667

60.4028

3653 BMC00081368 YOGESH VITTHAL KALE

Open

31

9.5359

19.8667

60.4026

3654 BMC00098705 SATYAJEET VISHNURAO SHINDE

Open

29

13.2620

18.1333

60.3953

3655
3656
3657
3658
3659
3660

OBC
Open
OBC
SC
Open
Open

37
35
35
30
29
33

10.9278
11.3924
9.7890
15.7219
12.3207
9.5187

12.4667
14.0000
15.6000
14.6667
19.0667
17.8667

60.3945
60.3924
60.3890
60.3886
60.3874
60.3854

BMC00076145
BMC00032302
BMC00057720
BMC00064062
BMC00023891
BMC00008590

SUSHAMA BUDHAJI THERADE


PADMAJA ANIL KESARKAR
GANESH SURESH BELOKAR
Kunal Anand Pawar
KAMLESH SANJAY DEVRE
MANALI ASHOK KADU

Women
Women
Handicap

Women

3661 BMC00003128 SANDEEP PRAKASH KSHIRSAGAR

OBC

24

17.6471

18.7333

60.3804

3662 BMC00016093 AMARDIP DEORAO KHOBRAGADE

SC

31

11.3080

18.0667

60.3747

3663 BMC00121758 SOMNATH SARJERAO SARVADE

SC

31

12.3711

17.0000

60.3711

Open

29

12.8342

18.5333

60.3675

OBC

29

13.2990

18.0667

60.3657

3664 BMC00047201 BRAMHA AMRUTA KOLEKAR


PURUSHOTTAM PANDURANG
3665 BMC00091847
SURADKAR

Page 115 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

3666 BMC00069266 GOVINDA LAXMAN CHAUDHARI

OBC

28

14.0928

18.2667

60.3595

3667
3668
3669
3670
3671
3672

Open
ST
OBC
OBC
OBC
Open

30
27
33
33
32
38

13.1551
14.5455
11.8717
10.0000
9.7326
9.1979

17.2000
18.8000
15.4667
17.3333
18.6000
13.1333

60.3551
60.3455
60.3384
60.3333
60.3326
60.3312

28

17.1308

15.2000

60.3308

27

16.3918

16.9333

60.3251

SC

25

16.3918

18.9333

60.3251

Open

35

10.0535

15.2667

60.3202

SC

28

13.5829

18.7333

60.3162

Open

32

9.1139

19.2000

60.3139

29

13.7113

17.6000

60.3113

SBC

42

8.4388

9.8667

60.3055

Open
Open
Open
Open

27
26
34
32

13.9037
17.9679
10.6329
12.2995

19.4000
16.3333
15.6667
16.0000

60.3037
60.3012
60.2996
60.2995

BMC00002595
BMC00090280
BMC00018324
BMC00048205
BMC00039190
BMC00106989

Atul Dhnyaneshwar Patil


SONALI SURESH BHUYAL
VIVEK GANESHRAO KALASKAR
SAYLI ANIL GARUD
ASHISH RAJENDRA ATWAL
NILAM MOHAN HULE

3673 BMC00041345 JAYRAM ATMARAM AWANTKAR

OBC

3674 BMC00008303 HARSHADA SUBHASH SAWANT

Open

3675 BMC00069337 PRAJAKTA SUNIL KAMBLE


3676 BMC00124776 SIDDHANATH MADHUKAR MANE
3677 BMC00021442 madhuri pandit kamble
SWAPNIL BABUSING
3678 BMC00117231
SURYAWANSHI
3679 BMC00065370 SANGITA VINOD JADHAV
RAJKUMAR GANGADHAR
3680 BMC00096009
GHUMADE
3681 BMC00088945 TANUJA APPA YESARE
3682 BMC00078571 SANDIP PRAKASH WADEKAR
3683 BMC00002741 RAHUL SHANTARAM SAWANT
3684 BMC00070321 SUJIT SUKRAM MALI

VJ-A

Women
Women
Women

Women

Women

3685 BMC00045794 PRATIKSHA YASHWANT SHINDE

Open

Women

24

16.8984

19.4000

60.2984

3686 BMC00124576 SHITAL HARSHAL GITE

Open

Women

32

11.7647

16.5333

60.2980

3687 BMC00023885 SAMARTHA SANDIP PADALKAR

OBC

33

9.8969

17.4000

60.2969

3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699

OBC
Open
NT-D
Open
OBC
Open
Open
ST
SC
SC
VJ-A
SC

31
28
36
32
32
26
25
31
29
27
33
28

11.2299
13.0928
9.0909
16.2887
11.5508
14.9485
15.6150
10.4813
14.5455
15.6118
11.4768
14.0084

18.0667
19.2000
15.2000
12.0000
16.7333
19.3333
19.6667
18.8000
16.7333
17.6667
15.8000
18.2667

60.2966
60.2928
60.2909
60.2887
60.2841
60.2818
60.2817
60.2813
60.2788
60.2785
60.2768
60.2751

BMC00039541
BMC00060703
BMC00089218
BMC00013841
BMC00094861
BMC00090061
BMC00021266
BMC00007258
BMC00002881
BMC00039943
BMC00022711
BMC00000880

SWAPNIL KISHOR BHAMARE


GAURAV KAILAS WANI
AVINASH ASHOK MUNDHE
RESHMA GANGARAM PATIL
TUSHAR SOPAN RASKAR
ISMAIL CHAND SHAIKH
SHIMA RAYMAL RATHOD
KALPITA PRADIP BHOIR
SONALI SURESH MORE
VARSHA ASHOK JADHAV
PRADEEP RAMESH RATHOD
Vijay Tukaram Kadam

Women

Women
Handicap
Women
Women

Page 116 of 214

Score
Sr.No. Application No.

3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707

Candidates Name

Category

BMC00071261
BMC00064127
BMC00055378
BMC00056619
BMC00125984
BMC00022702
BMC00011398
BMC00022643

Nita Ninad Malondkar


SWATI TUKARAM WARADE
SUNIL SUBHASH CHAKOR
VIKAS SHANKAR RUPNAR
NARESH NANAJI KHANDALE
PRADIP SURESH MALI
Swati Deepak Mahadik
Anuja Yashwant Rane
HOMESHWAR HARISHCHANDRA
3708 BMC00018443
AWARI
3709 BMC00131794 MITESH VINOD PATANGE

SC
OBC
NT-D
NT-C
SC
OBC
Open
Open

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

28
36
37
34
39
29
29
28

17.0053
10.8017
10.0000
8.8660
9.1979
15.4639
13.7968
14.3299

15.2667
13.4667
13.2667
17.4000
12.0667
15.8000
17.4667
17.9333

60.2720
60.2684
60.2667
60.2660
60.2646
60.2639
60.2635
60.2632

OBC

33

10.1266

17.1333

60.2599

OBC

26

17.3262

16.9333

60.2595

3710 BMC00007172 BHUSHAN NANABHAU RATHOD

Open

30

10.7216

19.5333

60.2549

3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724

Open
SBC
Open
OBC
Open
SC
SC
ST
Open
Open
Open
NT-D
Open
OBC

32
32
30
27
44
29
32
37
32
33
32
40
34
29

8.4536
8.4492
10.5155
14.5148
8.2474
11.9786
11.4433
8.4388
12.8342
10.6952
10.6952
10.8247
8.3505
15.9494

19.8000
19.8000
19.7333
18.7333
8.0000
19.2667
16.8000
14.8000
15.4000
16.5333
17.5333
9.4000
17.8667
15.2667

60.2536
60.2492
60.2488
60.2481
60.2474
60.2453
60.2433
60.2388
60.2342
60.2285
60.2285
60.2247
60.2172
60.2161

32

10.5485

17.6667

60.2152

Women

33

10.4124

16.8000

60.2124

Women

32
33
40

10.0000
9.1979
8.6598

18.2000
18.0000
11.5333

60.2000
60.1979
60.1931

BMC00049307
BMC00011751
BMC00021563
BMC00036709
BMC00001094
BMC00010597
BMC00040850
BMC00037752
BMC00083396
BMC00044985
BMC00064443
BMC00037759
BMC00038584
BMC00021885

NAMRATA ANAND RANE


DEEPA PRAVIN RASHINKAR
SANTOSH KALIDAS DHANE
AMOL SARKAL SHINDE
AMOL KERABA GHUTUKADE
RAJESH APPA KHAIRE
SWATI SURESH KAMBLE
SUNIL AMRUT BAGUL
DIPTI SITARAM JADHAV
VIJAY KONDIBA INGAWALE
KISHOR ANANDRAO SHINDE
KAVITA ASHOK KEDAR
RAHUL SURYKANT KHAMKAR
MILIND SHAILESH NEVE

Women

Women

Women

3725 BMC00074911 DINESH ANKUSH WAINGANKAR

SC

3726 BMC00007601 NAMRATA PRABHAKAR VAIDYA

SBC

3727 BMC00049049 Sonal Tanaji Jadhav


3728 BMC00102721 PARSHURAM DINKAR JADHAV
3729 BMC00076897 JYOTI BALASAHEB BATULE

Open
Open
Open

3730 BMC00002921 NILESH GAJANANRAO CHAVHAN

Open

39

10.7216

10.4667

60.1883

3731 BMC00041618 BALKRISHNA RAMDAS JADHAV

Open

31

10.0535

19.1333

60.1868

3732 BMC00127546 SAKSHI SUSHANT TALWADKAR

Open

38

8.4492

13.7333

60.1825

3733 BMC00045513 ASHWINI VASANT KULKARNI


3734 BMC00005159 SEEMABAI ABAJI WALKE

Open
Open

34
33

11.3080
11.2299

14.8667
15.9333

60.1747
60.1632

Women

Page 117 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

3735 BMC00001023 PRAFULLA HARISHCHANDRA DIVE

ST

3736 BMC00113392 Harshad Prakash Shirsat

SC

Horizontal
Reservation

Sportsman

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

32

12.8270

15.3333

60.1603

29

14.0928

17.0667

60.1595

31

13.0928

16.0667

60.1595

35

12.6203

12.5333

60.1536

3737 BMC00043962 SONAL VISHAL HULE

Open

3738 BMC00109910 MANDAKINI RAMDAS JAYBHAYE

Open

3739 BMC00002422 JAWED MAHEBUB PATHAN

Open

26

16.6845

17.4667

60.1512

3740 BMC00080221 BHAVANA PRASAD SATARDEKAR

Open

27

14.5455

18.6000

60.1455

3741 BMC00082989 SNEHAL GIRJU THUBAL


3742 BMC00068558 MAMTA VITHOBA TUKRUL
3743 BMC00001794 MILIND DHAKATU JADHAV

ST
Open
Open

28
34
28

12.9412
13.4021
12.2680

19.2000
12.7333
19.8667

60.1412
60.1354
60.1347

33

9.7326

17.4000

60.1326

30

13.7968

16.3333

60.1301

Open
Open

28
33

14.6524
11.6495

17.4667
15.4667

60.1191
60.1162

3748 BMC00113459 RAJKUMAR BHARAT RAHATKAR

Open

31

17.9747

11.1333

60.1080

3749
3750
3751
3752
3753

SC
OBC
Open
Open
Open

26
37
40
35
29

15.5080
9.8396
8.4388
11.2371
13.2990

18.6000
13.2667
11.6667
13.8667
17.8000

60.1080
60.1063
60.1055
60.1038
60.0990

33

11.7647

15.3333

60.0980

35

10.5485

14.5333

60.0818

30

14.0107

16.0667

60.0774

3744 BMC00031263 ALOK ANIL SHRIWARDHANKAR

Women
Women

SC

RAVISHANKAR BHALCHANDRA
LAGDIVE
3746 BMC00073699 RAHUL RAVINDRA SHINDE
3747 BMC00078322 VIJESH BANSI ADE
3745 BMC00098948

BMC00031299
BMC00006219
BMC00038368
BMC00007492
BMC00074213

Women

Open

VAISHALI RUPESH BANSODE


ABHAY KISAN KUMBHAR
SACHIN CHHABU NAGARE
Prakash Vasantrao Morale
ROHIT GOVARDHAN GUTAL

3754 BMC00024395 Varsha Subhash Kelkar

SC

Sportsman

Educated
Unemploye
d
Project
Affected
Project
Affected

3755 BMC00046949 GANESH KISHOR SHINDE

OBC

3756 BMC00054636 Vikas Narayan Nirmal

OBC

3757 BMC00083811 BHALCHANDRA KASHINATH MALI

OBC

34

11.8717

14.2000

60.0717

3758 BMC00011053 NITIN BHIKAN PATIL


3759 BMC00041601 Ajit Bharat Magar
3760 BMC00074235 Krushna Vishwanath Shinde
SHANKARRAO PANDURANG
3761 BMC00111676
KESARKAR
3762 BMC00001400 JYOTI BHASKAR MOHITE

Open
SC
OBC

26
27
31

17.8610
17.3262
11.3924

16.2000
15.7333
17.6667

60.0610
60.0595
60.0591

Open

32

11.6578

16.4000

60.0578

SC

25

16.2567

18.8000

60.0567

Page 118 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

3763 BMC00029909 ANAND RAMCHANDRA PARAB

Open

33

8.5232

18.5333

60.0565

3764
3765
3766
3767

OBC
Open
ST
ST

30
29
28
27

10.0535
12.7835
13.5829
16.0428

20.0000
18.2667
18.4667
17.0000

60.0535
60.0502
60.0496
60.0428

SC

28

13.9037

18.1333

60.0370

Open

32

13.5021

14.5333

60.0354

Open
SC
OBC
Open
Open
Open
Open
Open
Open
SC

28
28
39
29
33
24
26
37
30
26

15.6962
17.6289
9.6907
13.6898
12.0856
17.2165
15.6150
10.4813
11.5464
17.8059

16.3333
14.4000
11.3333
17.3333
14.9333
18.8000
18.4000
12.5333
18.4667
16.2000

60.0295
60.0289
60.0240
60.0231
60.0189
60.0165
60.0150
60.0146
60.0131
60.0059

BMC00024970
BMC00032122
BMC00119830
BMC00025735

Gaurav Achyut Patil


AKSHAY VIJAYKUMAR KHADKE
LAXMI SUBHASH ATRAM
PRAMOD TUKARAM GAVIT

3768 BMC00102384 MAHENDRA MANOHAR ANKUSH


3769 BMC00029539
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779

BMC00003992
BMC00036068
BMC00094528
BMC00028294
BMC00083027
BMC00047490
BMC00086548
BMC00064684
BMC00135207
BMC00058612

CHANDPASHA NYAYAHMAD
SHAIKH
MONIKA SHIVAJEE NAIK
KAVITA ONKAR MAHALE
KISHOR KASHINATH SHINGNE
NITIN ASHOK GADHARI
EKNATH DATTA NANDANWAR
EKNATH RAJEBHAU GHIGE
KIRAN RAMESH RAUT
SANDIP KACHRU JEJURKAR
SAMBHAJI RAMESH KAGNE
AMOL HARIBHAU MOKALE

Women

Women

3780 BMC00093345 VIJAY RAGHUNATH CHAUDHARI

OBC

33

11.3369

15.6667

60.0036

3781 BMC00030376 RASIKA ANIL SAWANT


3782 BMC00043630 RAHUL UTTAMRAO KASAR
3783 BMC00040669 SUNIL RAMESH SAHU
DIKSHA RADHESHYAM
3784 BMC00018038
BAWANKAR

Open
OBC
OBC

38
28
30

8.2700
15.9358
13.3333

13.7333
16.0667
16.6667

60.0033
60.0025
60.0000

36

8.6631

15.3333

59.9964

3785 BMC00069134 SANTOSH PANDURANG LANJEKAR

OBC

31

12.6582

16.3333

59.9915

25

16.7914

18.2000

59.9914

OBC

Women

Educated
Unemploye
d

3786 BMC00008286 ARUN VINAYAK DHENGALE

SC

3787 BMC00060883 AARTI ARJUN RAKSHE


3788 BMC00040532 Anjali Pandhari Rawool
3789 BMC00118599 MOSIN HAKIM SHEIKH
Harshawardhan Pandurang
3790 BMC00072305
Kamble
VAIBHAV VASANTRAO
3791 BMC00053589
DESHMUKH
3792 BMC00025913 GANESH DEVIDAS KOLTE
3793 BMC00000451 POOJA KRISHNA MULE
3794 BMC00051995 YOGESH SHANKAR JADHAV

Open
Open
Open

32
34
33

9.7890
12.3207
11.9831

18.2000
13.6667
15.0000

59.9890
59.9874
59.9831

SC

27

14.9733

18.0000

59.9733

Open

27

14.4385

18.5333

59.9718

Open
Open
SC

29
31
25

13.9037
13.9037
17.8351

17.0667
15.0667
17.1333

59.9704
59.9704
59.9684

Page 119 of 214

Score
Sr.No. Application No.

3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803

BMC00088228
BMC00029135
BMC00033857
BMC00132059
BMC00003821
BMC00035687
BMC00060290
BMC00108161
BMC00031587

Candidates Name

Category

DATTATRAYA UMAKANT RAUT


SHRUTIKA JAGDISH SHIRSAT
Mahesh Shankar Modkharkar
PRAVIN GOROBA MASKE
ANIL KANHUJI DIPKE
RAJENDRA RABHAJI SHINDE
ROHEET MARUTI SHIRALE
CHHAYA RAOSAHEB MANE
PRABHANJAN PRADIP NIKAM

OBC
OBC
OBC
SC
SC
Open
Open
Open
Open

3804 BMC00095017 Rahul Pandit Barde

Open

3805 BMC00132270 VINOD BHAVSING BRAMHANE

Horizontal
Reservation

Women
Earthquake
affected

SC

3806 BMC00103018 Yogesh Rambhaji Bankar

SC

3807 BMC00115452 ROHINI ULHAS POTE


3808 BMC00019473 POOJA RAMESH PRADHAN

SC
SC

Educated
Unemploye
d
Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

38
31
31
31
37
26
27
42
27

9.3671
11.8987
11.0309
9.8969
10.1604
14.7594
13.6898
8.0169
15.9494

12.6000
17.0667
17.9333
19.0667
12.8000
19.2000
19.2667
9.9333
17.0000

59.9671
59.9654
59.9642
59.9636
59.9604
59.9594
59.9565
59.9502
59.9494

29

11.8717

19.0667

59.9384

34

11.3369

14.6000

59.9369

32

11.1340

16.8000

59.9340

35
27

11.1340
14.5992

13.8000
18.3333

59.9340
59.9325

3809 BMC00017052 MUKTESHWAR VIKRAM SHINDE

Open

31

13.7968

15.1333

59.9301

3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816

Open
Open
Open
OBC
Open
SC
Open

34
25
31
34
40
37
26

10.0535
16.1856
11.6495
9.3048
9.3048
8.7701
16.0338

15.8667
18.7333
17.2667
16.6000
10.6000
14.1333
17.8667

59.9202
59.9189
59.9162
59.9048
59.9048
59.9034
59.9005

BMC00046328
BMC00009470
BMC00051647
BMC00066901
BMC00115045
BMC00031898
BMC00030522

AMEY DHANANJAY SALVI


VIKAS DADARAV CHAVAN
Pratik Vilas Mahadik
Sonali Sunildatta Mestry
SACHIN LAXMAN MAHADIK
SACHIN ASHOK DOKE
VISHAL DATTATRAY DHOBALE

Women

3817 BMC00001056 MRUDULA RAJESH DEVRUKHKAR

Open

24

17.4332

18.4667

59.8999

3818 BMC00067815 BHARATI MAHADEV BURUNGE

Open

31

11.2299

17.6667

59.8966

3819 BMC00054459 SACHIN NANASAHEB SAWANT

Open

28

14.2268

17.6667

59.8935

3820 BMC00114599 SACHIN SUBHASH TAWADE


3821 BMC00126869 SACHIN BHAGVAN JADHAV
SUDHIR KIRANKUMAR
3822 BMC00033995
KATAKDOUND

NT-B
Open

28
33

14.2268
10.6186

17.6667
16.2667

59.8935
59.8853

SC

32

11.8143

16.0667

59.8810

SC

24

18.1443

17.7333

59.8776

Open
NT-B

31
34

13.4759
8.3422

15.4000
17.5333

59.8759
59.8755

Open

31

12.9412

15.9333

59.8745

Open

34

10.2062

15.6667

59.8729

3823 BMC00069781 PRASHANT ARJUN WAGHMARE


3824 BMC00009073 Jaydas Namdev Tohake
3825 BMC00090968 PARESH PRAKASH KHEDEKAR
DNYANESHWAR HANSRAJ
3826 BMC00007908
CHAVAN
3827 BMC00045780 VILAS SHAIDAS CHAVAN

Page 120 of 214

Score
Sr.No. Application No.

3828
3829
3830
3831

BMC00068752
BMC00080905
BMC00005940
BMC00113525

Candidates Name

Category

Mahadev Sukhdev Ambhore


ROHIT SHAMRAO KUMBHAR
DEEPIKA KISHOR JINGARE
SUNITA BANSHI GHANGALE

SC
OBC
Open
SC

3832 BMC00114262 DEEPAK SURYAKANT NEMLEKAR


TRUPTI CHANDRAKANT
NAGARKAR

OBC

3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843

TEJAL ASHISH PIMPLE


SANDHYA ANIL JADHAV
NILESH RAJAN JADHAV
ANKITA NARESH VICHARE
DILIP BABAN KEDARI
KALYANI GAUTAM BHOSALE
UMESH PRITAM KHANDARE
SHWETA ARJUN THAKUR
Anita Balu Nikam
JYOTI DEEPAK PAWAR

NT-D
SC
SC
Open
ST
Open
SC
Open
SC
Open

3844 BMC00117642 SIDDHARTH BHAGWAT KAMBLE

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

32
24
29
31

9.0722
17.0053
11.3369
14.5361

18.8000
18.8667
19.5333
14.3333

59.8722
59.8720
59.8702
59.8694

25

15.9358

18.9333

59.8691

34

11.1340

14.7333

59.8673

31
33
24
24
32
32
28
35
33
28

14.8663
9.7938
18.6598
16.2567
8.5232
10.7216
14.1176
10.5155
9.3814
12.5134

14.0000
17.0667
17.2000
19.6000
19.3333
17.1333
17.7333
14.3333
17.4667
19.3333

59.8663
59.8605
59.8598
59.8567
59.8565
59.8549
59.8509
59.8488
59.8481
59.8467

36

10.0422

13.8000

59.8422

Women

24

17.2996

18.5333

59.8329

12.2995
9.8969
14.7594

14.5333
17.9333
16.0667

59.8328
59.8302
59.8261

Women

OBC

3833 BMC00029912
BMC00106315
BMC00061349
BMC00099680
BMC00012705
BMC00033481
BMC00046992
BMC00024694
BMC00059730
BMC00010827
BMC00036910

Horizontal
Reservation

Educated
Unemploye
d
Women

Women
Women
Women

SC

3845 BMC00045975 PRIYA PURUSHOTTAM BOCHKARI

OBC

3846 BMC00087646 SUNIL LAHU ROKADE


3847 BMC00067144 GAYATRI SUNIL KHARDE
3848 BMC00065522 ESHA ZANAK KHAWAS

Open
Open
Open

Women

33
32
29

3849 BMC00013743 Amruta Narayanrao Deshpande

Open

Women

31

11.9588

16.8667

59.8255

OBC

Women

29

11.2236

19.6000

59.8236

ST

28

17.7540

14.0667

59.8207

Open

32

11.0160

16.8000

59.8160

3853 BMC00116117 DEEPAK HARICHANDRA PARDESHI

Open

27

14.9485

17.8667

59.8152

3854 BMC00038207 AMIT MALLESH PATIL


3855 BMC00104916 RAVINDRA MANOHAR ADHAU
3856 BMC00108565 Shobha Sameer Jadhav

VJ-A
OBC
SC

27
29
27

17.0103
15.8763
13.4759

15.8000
14.9333
19.3333

59.8103
59.8096
59.8092

3857 BMC00028187 CHAITALI RAMCHANDRA YADAV

Open

36

8.3422

15.4667

59.8089

3858 BMC00024361 DADARAO MHASKE RAHULRAJ


3859 BMC00100864 SUSHMA SURESH BIKKAD

SC
NT-D

25
36

15.2743
10.2062

19.5333
13.6000

59.8076
59.8062

SANGEETA DASHRATH
NANDGAONKAR
3851 BMC00124940 JAGANNATH PADVI MANOJ
HANUMANSING GOPALSING
3852 BMC00095151
PARDESHI
3850 BMC00001071

Page 121 of 214

Score
Sr.No. Application No.

3860
3861
3862
3863
3864

BMC00043511
BMC00033350
BMC00056846
BMC00030078
BMC00073864

Candidates Name

SATISH DAGDU CHINCHWADE


VIDYA VIKAS SALVE
RAKESH BABURAO NERKAR
HARISH NARAYAN THAKARE
ANUP ANANT YELVE

Category

Open
SC
SC
OBC
SC

Horizontal
Reservation

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

32
25
30
33
28

8.2700
15.4011
17.7320
9.1979
12.0619

19.5333
19.4000
12.0667
17.6000
19.7333

59.8033
59.8011
59.7987
59.7979
59.7952

3865 BMC00021446 PRASHANT DNYANOBA SARODE

SC

32

9.7938

18.0000

59.7938

3866 BMC00000231 NAMRATA RAVINDRA DONGARE

OBC

36

8.9840

14.8000

59.7840

3867 BMC00062288 AVINASH VISHNU THORE


SHARADKUMAR BALIRAM
3868 BMC00036166
SURYAWANSHI
3869 BMC00085152 VIKRAM SHIVAJI NIMBALKAR
3870 BMC00002182 MANISH ASHOK RANE
3871 BMC00036277 SURAJ EKNATH CHAUDHARI
3872 BMC00007047 OMKAR ANIL SHIVANEKAR
3873 BMC00054354 ARTI DILIPRAO MANDLIK

OBC

27

13.5829

19.2000

59.7829

OBC

39

9.3814

11.4000

59.7814

Open
Open
OBC
OBC
Open

28
31
34
29
35

12.5773
10.3093
8.0412
12.5738
8.4388

19.2000
18.4667
17.7333
18.2000
16.3333

59.7773
59.7760
59.7745
59.7738
59.7721

3874 BMC00099775 SNEHLATA SUNIL SONAVANE

SC

24

16.3713

19.4000

59.7713

Educated
Unemploye
d

3875 BMC00104243 YOGESH DATTATRYA GADEKAR

OBC

35

8.7701

16.0000

59.7701

3876 BMC00009351 PRITAM PARASHURAM MORE

Open

29

12.8342

17.9333

59.7675

3877 BMC00104602 SUPRIYA BALWANTRAO SHINDE

Open

28

12.2995

19.4667

59.7662

3878 BMC00089353 NISHA ANKUSH DUMBRE


3879 BMC00103360 NAYAN SUNIL VARPE

Open
Open

25
29

16.8984
15.2941

17.8667
15.4667

59.7651
59.7608

Women

32

14.7594

13.0000

59.7594

Women
Women

30
33
24
25

12.8866
9.4845
16.1497
14.9485

16.8667
17.2667
19.6000
19.8000

59.7533
59.7512
59.7497
59.7485

SC

35

10.5485

14.2000

59.7485

Open

29

11.5464

19.2000

59.7464

SC
Open
Open
Open

34
30
31
30

9.4118
13.4759
12.7426
11.1392

16.3333
16.2667
16.0000
18.6000

59.7451
59.7426
59.7426
59.7392

3880 BMC00027127 SANGEETA JEETENDRA SAWANT


3881
3882
3883
3884

BMC00030507
BMC00053468
BMC00081412
BMC00046229

3885 BMC00069714
3886 BMC00087586
3887
3888
3889
3890

BMC00096867
BMC00100458
BMC00054234
BMC00048137

SANDIP VISHWANATH SHINDE


MADHAVI PANDURANG PATIL
PRIYANKA GANESH SAKPAL
Archana Ganpat Kadam
SHIVANAND KASHINATH
BASWANTE
YATINC CHANDRAKANT
DHONDEKAR
ARCHANA ANANT PURALKAR
Suvarna Pradip Shinde
YOGESH DAGDU PATIL
SHEETAL VILAS BAING

SC
SC
Open
OBC
Open

Page 122 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

3891 BMC00022922 Anil Vishnu Gawali


3892
3893
3894
3895
3896
3897

BMC00113087
BMC00044491
BMC00094976
BMC00013120
BMC00002345
BMC00030912

Category

Horizontal
Reservation

SC

Educated
Unemploye
d

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

26

17.0053

16.7333

59.7386

24
32
33
27
31
28

16.4706
12.2680
10.0000
13.7968
11.6578
15.0515

19.2667
15.4667
16.7333
18.9333
17.0667
16.6667

59.7373
59.7347
59.7333
59.7301
59.7245
59.7182

AASIFTA IQBAL PATEL


VANDANA GURUDAS BHAGIT
SACHIN PIRAPPA SARJE
DIPEEKA RAJARAM HARALE
VIDHI VISHAL PALANDE
RUPALI BHAVIK GEDAM
NILESHSINGH CHANDRAPALSINGH
3898 BMC00105044
RAJPUT

Open
ST
SC
Open
Open
SC
Open

33

13.0481

13.6667

59.7148

3899 BMC00054433 SHUBHAM VISHWANATH PATWE

OBC

36

9.1139

14.6000

59.7139

3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906

OBC
OBC
OBC
SC
Open
VJ-A
Open

Women
Women

29
32
27
29
31
25
25

11.3080
10.1031
13.2990
11.2299
9.0295
15.8289
16.4948

19.4000
17.6000
19.4000
19.4667
19.6667
18.8667
18.2000

59.7080
59.7031
59.6990
59.6966
59.6962
59.6956
59.6948

SC

Women

27

14.7594

17.9333

59.6927

Open

28

17.4227

14.2667

59.6894

SC

28

13.4177

18.2667

59.6844

28
31
35
27
33

16.1497
10.4124
8.1443
14.9367
8.2700

15.5333
18.2667
16.5333
17.7333
18.4000

59.6830
59.6791
59.6776
59.6700
59.6700

30

11.1340

18.5333

59.6673

37
28
31
24
33
26
32
36
34
40

10.0000
14.8663
13.1959
16.2567
8.5232
15.1872
10.0535
8.9840
8.2474
8.0412

12.6667
16.8000
15.4667
19.4000
18.1333
18.4667
17.6000
14.6667
17.4000
11.6000

59.6667
59.6663
59.6626
59.6567
59.6565
59.6539
59.6535
59.6507
59.6474
59.6412

BMC00042982
BMC00095430
BMC00047959
BMC00052118
BMC00030551
BMC00043989
BMC00062637

RAJSHREE ASHOK MALI


KHUSHABU HARI LOKHANDE
PRIYANKA VILAS RAUT
SACHIN PANDURANG JADHAV
NAMDEO LOTAN PATIL
SACHIN PRAKASH CHAVAN
PRAKASH GULAB CHAVHAN

3907 BMC00000654 PRADNYA VIJAY MUDSHINGIKAR


3908 BMC00083825 GULAB HIMMAT BHOI
3909 BMC00094393 RAVISHANKAR SANDU BHAGAT
3910
3911
3912
3913
3914

BMC00017409
BMC00096069
BMC00048293
BMC00099037
BMC00078383

3915 BMC00023802
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925

BMC00010040
BMC00063650
BMC00002485
BMC00008898
BMC00060750
BMC00087276
BMC00025032
BMC00036279
BMC00036692
BMC00136887

SWATI PRALHAD KAMBLE


KIRAN SHIVAJI SONAWANE
SATISHA JAYARAM JADHAV
AKASH SHIVPAL GUJAR
SHEKHAR SURESH JAGTAP
MANGESH MANIKRAO
MANGNALE
TANUSHKA TUSHAR NIPURTE
AVINASH NANABHAU SABLE
CHAITALI ASHOK PALANDE
ASHWINI LAXMAN BORDE
GAJANAN NAMDEO RATHOD
SARASVI SANDIP PATIL
NITIN SHIVAJI YADAV
GAYATRI BHASKAR POTINDE
CHETAN HEMANT BHAT
AKSHAY SAWATA GAIKWAD

SC
Open
OBC
SC
Open

Women

Women

Women

OBC
OBC
SC
Open
SC
Open
Open
OBC
ST
Open
OBC

Women

Women
Women
Women

Page 123 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

3926 BMC00031115 Ankita Dnyaneshwar Tarwade


3927 BMC00004680 MAHESH SHRIKANT CHAVAN
3928 BMC00117998 DINESH KRISHNA KADAV

Open
Open
Open

3929 BMC00036086 MOHAN SHASHIKANT NIWALKAR


3930
3931
3932
3933
3934
3935

BMC00052290
BMC00136111
BMC00071663
BMC00136395
BMC00001348
BMC00105336

GAURAV EKNATH SAKPAL


Kunvarsing Harichand Jarwal
VIVEK KISANRAO LANJULKAR
Shobha Ramesh Ubare
KAILAS BALKRUSHNA AKHADE
JANABAI SRIMANT LOKARE

Horizontal
Reservation

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

32
24
27

8.0412
17.6371
15.8289

19.6000
18.0000
16.8000

59.6412
59.6371
59.6289

OBC

26

16.9620

16.6667

59.6287

OBC
Open
OBC
OBC
Open
Open

Women

31
26
29
32
33
29

10.2954
14.7594
13.0928
9.9578
12.0856
11.5508

18.3333
18.8667
17.5333
17.6667
14.5333
19.0667

59.6287
59.6261
59.6261
59.6245
59.6189
59.6175

Handicap

30

10.5485

19.0667

59.6152

Women

3936 BMC00132686 AMOL SHANKARRAO LOKHANDE

SC

3937 BMC00131820 TEJAS ASHOK KAMBLE

SC

31

11.8143

16.8000

59.6143

3938 BMC00107128 RAKESH SHIVSHANKAR KONADE

Open

32

10.4124

17.2000

59.6124

3939
3940
3941
3942
3943

SC
NT-B
SC
OBC
Open

38
33
37
31
32

8.1443
8.3422
10.0000
10.1266
11.1230

13.4667
18.2667
12.6000
18.4667
16.4667

59.6110
59.6089
59.6000
59.5933
59.5897

3944 BMC00070007 RAGHUNATH KRISHNA PEDNEKAR

OBC

30

14.1176

15.4667

59.5843

3945 BMC00011967 ARJUN LAXMANRAO AGHAV


3946 BMC00076641 YOGESH SURYAKANT BOKADE

Open
OBC

37
29

8.0412
13.5052

14.5333
17.0667

59.5745
59.5719

3947 BMC00125973 UMESH RAMESH BANUBAKODE

OBC

28

12.2363

19.3333

59.5696

3948 BMC00123523 TUSHAR PRAKASH DESAI


TUSHAR SHASHIKANT
3949 BMC00098336
ABHYANKAR

Open

33

14.4330

12.1333

59.5663

Open

27

14.4330

18.1333

59.5663

3950 BMC00100733 shubham purushottam pekhale

Open

33

8.3505

18.2000

59.5505

3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958

ST
Open
Open
Open
NT-D
ST
Open
OBC

24
25
36
30
26
31
29
27

16.1497
15.8763
9.8734
11.8717
15.6701
9.7326
14.5992
15.4639

19.4000
18.6667
13.6667
17.6667
17.8667
18.8000
15.9333
17.0667

59.5497
59.5430
59.5401
59.5384
59.5368
59.5326
59.5325
59.5306

32

11.0549

16.4667

59.5216

BMC00071066
BMC00102523
BMC00045903
BMC00102815
BMC00120855

BMC00025431
BMC00124464
BMC00071643
BMC00032411
BMC00017286
BMC00019750
BMC00101026
BMC00028080

NITEEN PRAKASH DHABE


DEEPIKA KESHAV MAHADIK
Sagar Bhaskar Ahire
SACHIN KHANDU LOLAGE
LATA JALINDAR KHARJE

APARNA KUNDLIK MUTHE


Britta Nepolian Fernandes
VIJAY SUPADU PATIL
Sunil Manikrao Hambarde
JYOTI RAMDAS KHADE
AMIT MANOHAR JOSHI
Priyanka Namdeo Bhoir
TANVI PRAMOD KAMTEKAR

3959 BMC00030410 DNYANESHWAR VIKRAM MAHALE

Women
Women

Women
Women
Women

OBC

Page 124 of 214

Score
Sr.No. Application No.

3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966

BMC00021832
BMC00056086
BMC00068375
BMC00002805
BMC00048606
BMC00057127
BMC00060206

Candidates Name

Category

VAISHALI MOHAN DICHOLKAR


DHANANJAY NANA JAGTAP
AJABRAO TURAK KISHOR
YOGESH BALU SAMBARE
VILAS ISHWAR PARADESHI
KUNTA UMRAO MUDHAL
ANKUSH BABRU PAWAR

OBC
OBC
OBC
ST
OBC
Open
Open

3967 BMC00001784 SAVITA NATHA UMBARGONDE


3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

28
34
36
35
34
38
36

12.3207
10.0535
8.4492
9.3814
11.4433
10.3093
10.0422

19.2000
15.4667
15.0667
15.1333
14.0667
11.2000
13.4667

59.5207
59.5202
59.5159
59.5147
59.5100
59.5093
59.5089

OBC

32

9.7046

17.8000

59.5046

AKASH LALIT MESHRAM


SHIRISH JAYAWANT GHAIWAT
Vijaykumar Jivaraj Akuskar
Snehali Shivajirao Patil
BABAJI DATTARAM SAWANT
RAVINDRA NIVRUTTI DESAI
DEEPAK MOHAN PHAD
Namrata Dhananjay Narute
HANIFA HABIB SHAIKH
AMIT RAMBHAU INGOLE
SHAILESH SURESH BHALERAO
VISHAL BABURAO NIMSATKAR
RAMESHWAR KRUSHNA
3980 BMC00137978
MANDAVGAD
3981 BMC00036100 Sandip Narayan Shigwan
3982 BMC00024187 DHANASHREE ARJUN CHAVAN

SC
SC
OBC
Open
Open
Open
NT-D
Open
Open
SC
SC
OBC

31
30
26
36
32
32
30
33
36
24
32
34

13.5021
14.2246
16.6245
9.9578
9.6907
9.6907
9.6907
9.4845
8.0169
16.1497
11.0160
9.2827

15.0000
15.2667
16.8667
13.5333
17.8000
17.8000
19.8000
17.0000
15.4667
19.3333
16.4667
16.2000

59.5021
59.4913
59.4912
59.4911
59.4907
59.4907
59.4907
59.4845
59.4836
59.4830
59.4827
59.4827

Open

28

12.9412

18.5333

59.4745

OBC
Open

24
27

17.8059
14.5361

17.6667
17.9333

59.4726
59.4694

3983 BMC00042615 SANDIP BABASAHEB NIKAM

Open

Project
Affected

32

15.4011

12.0667

59.4678

OBC

Women

30

12.7273

16.7333

59.4606

31

12.7273

15.7333

59.4606

Women

37

12.9897

9.4667

59.4564

9.5187
13.9175
10.7173

17.9333
12.5333
18.7333

59.4520
59.4508
59.4506

BMC00121552
BMC00106276
BMC00099534
BMC00029108
BMC00100545
BMC00003798
BMC00063989
BMC00029448
BMC00049318
BMC00137595
BMC00037890
BMC00019309

CHANDRAKALA VISHWAS
KSHIRSAGAR
3985 BMC00045001 SNEHA VILAS VARKHANKAR
3984 BMC00026528

Women

Women

OBC

3986 BMC00109660 YOGITA BHAGWAN MULWANDE

OBC

3987 BMC00108985 VISHAL CHINTAMAN KAMBLE


3988 BMC00042142 APARNA NARESH MHATRE
3989 BMC00042220 AMOL BHASKAR CHAVAN

ST
OBC
SC

Women

32
33
30

3990 BMC00017142 FARJANA MAINUDDIN TAMBOLI

OBC

Women

28

12.7835

18.6667

59.4502

3991 BMC00054679 Ganesh Vasant Koli

Open

27

16.5775

15.8667

59.4442

3992 BMC00077007 balaji shivaji kunale

Open

Earthquake
affected

37

9.1753

13.2667

59.4420

OBC

Women

38

8.0412

13.4000

59.4412

3993 BMC00113207

VRUSHALI CHAMPATRAO
DHONGADE

Page 125 of 214

Score
Sr.No. Application No.

3994
3995
3996
3997
3998

BMC00028906
BMC00021846
BMC00070689
BMC00049097
BMC00084826

Candidates Name

Category

DARSHANA MAHESH CHAVAN


SHILPA SAMBHAJI UBARE
MEENA SOPAN JADHAV
VISHAL MAHADEO GAWHALE
RAJSHREE BHARAT RAUT

Open
SC
Open
SC
OBC

Horizontal
Reservation

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

29
30
28
31
32

10.9705
13.5021
14.7679
10.6952
10.6952

19.4667
15.9333
16.6667
17.7333
16.7333

59.4372
59.4354
59.4346
59.4285
59.4285

3999 BMC00117273 LATIFKHAN YUNUSKHAN PATHAN

Open

33

11.9588

14.4667

59.4255

4000 BMC00038949 MAHESH SAKHARAM RAHATE


PRAKASH JANARDHAN
4001 BMC00098516
GAYAKWAD
4002 BMC00021499 Maya Pandurang Adhav
4003 BMC00125416 TUSHAR SHANKAR RASAL
4004 BMC00046022 SWAPNALI GOPINATH ALHAT

OBC

31

8.6920

19.7333

59.4253

SC

35

8.0214

16.4000

59.4214

26
29
36

14.0206
11.5508
11.0160

19.4000
18.8667
12.4000

59.4206
59.4175
59.4160

4005 BMC00006977 PANJAB DHANU RATHOD

VJ-A

26

14.3460

19.0667

59.4127

4006 BMC00079444 VINAYAK DATTATRAY KHOT


4007 BMC00108475 TRUPTI GOVIND WARANG
4008 BMC00034168 neha nandakumar kadam

Open
Open
Open

Women

31
31
31

11.4768
13.4759
12.4742

16.9333
14.9333
15.9333

59.4101
59.4092
59.4075

4009 BMC00037968 MUKTAI ANANDRAO SAINDANE

Open

Handicap

33

11.3369

15.0667

59.4036

4010 BMC00101404 RAHULKUMAR ARUN SALUNKHE

SBC

38

9.1979

12.2000

59.3979

NT-C
SC
OBC
SC
Open
OBC

36
28
30
25
30
26

11.3924
15.2577
15.1899
16.4557
10.0535
14.6524

12.0000
16.1333
14.2000
17.9333
19.3333
18.7333

59.3924
59.3910
59.3899
59.3890
59.3868
59.3857

4017 BMC00101234 RAMESHWAR HAJUSING RATHOD

Open

35

10.7173

13.6667

59.3840

4018
4019
4020
4021
4022

SC
SBC
OBC
OBC
Open

32
31
34
24
35

10.5155
11.4439
11.4439
16.7089
10.0422

16.8667
16.9333
13.9333
18.6667
14.3333

59.3822
59.3772
59.3772
59.3756
59.3755

4011
4012
4013
4014
4015
4016

BMC00089432
BMC00007253
BMC00032815
BMC00036186
BMC00097014
BMC00045489

BMC00100133
BMC00029159
BMC00034818
BMC00024143
BMC00083326

OBC
OBC
SC

Hanmant Vankatrao Narvate


NAMRATA ANIL BHALSANE
KAMALESH SUNIL SAINDANE
JAYANT RAMLAL BAISANE
RUPESH DINESH NINAWE
ASHOK MUNJAJI JADHAV

suraj bharat bhalerao


LATA CHHAGAN UDHARE
Tanjita Shivaji Patil
Nikhil Sanjay Gurav
NIRMALA VINAYAK SHENDE

Women
Women
Project
Affected

Women
Women

4023 BMC00036988 VIDYA CHANDRAKANT NAMDE

OBC

27

14.4385

17.9333

59.3718

4024
4025
4026
4027

SC
Open
OBC
Open

29
34
35
30

12.8342
12.2995
10.6952
14.0928

17.5333
13.0667
13.6667
15.2667

59.3675
59.3662
59.3619
59.3595

BMC00116742
BMC00132359
BMC00014055
BMC00037674

Rakesh Jaywant Maske


arun anandrao jadhav
Prashant Jagannath Patil
PRADNYA JANARDAN WANI

Page 126 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

4028 BMC00045482 HARUSHA SANDEEP GIMONKAR


4029 BMC00062679 SACHIN RAMESH RAMRAJE
4030 BMC00098912 BHAVESH KESHAV SHINDE
4031 BMC00111017 RAMRAO DEVIDAS TORDAMAL
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044

BMC00015608
BMC00085902
BMC00067690
BMC00009721
BMC00107391
BMC00072196
BMC00015540
BMC00065467
BMC00030858
BMC00042083
BMC00066585
BMC00046553
BMC00103515

SONALI BHAGWAN BARVE


ANAND ARUN KARPE
SWATI SAMEER THOMBARE
SUNIL DANGAL PATIL
SWAPNIL RAJDHAR THOKE
NEETA NITIN TAMBE
SHREYA BAPU PARAB
AMAR BHARAT DESHAMUKH
DEEPAK NARHARI JOSHI
UMESH PADMAKAR VAITY
Reshma Tukaram Bagwe
MADHAV SHESHERAO NAGILE
GANESH BHAGAWAN PATOLE

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

26

13.6898

19.6667

59.3565

SC
Open

29
37

13.7553
12.0856

16.6000
10.2667

59.3553
59.3523

ST

35

10.6186

13.7333

59.3519

SC
OBC
OBC
OBC
NT-C
SC
Open
Open
Open
SBC
Open
Open
OBC

31
28
38
38
33
30
30
29
26
31
32
33
41

11.0160
11.8143
8.3422
8.6076
8.6076
11.3402
12.4064
14.5361
13.7968
12.0619
8.1283
14.1237
8.5232

17.3333
19.5333
13.0000
12.7333
17.7333
18.0000
16.9333
15.8000
19.5333
16.2667
19.2000
12.2000
9.8000

59.3493
59.3476
59.3422
59.3409
59.3409
59.3402
59.3397
59.3361
59.3301
59.3286
59.3283
59.3237
59.3232

25

15.7219

18.6000

59.3219

31
39
31
30
32
36

10.7173
8.2474
10.9091
14.4385
13.5052
9.3048

17.6000
12.0667
17.4000
14.8667
13.8000
14.0000

59.3173
59.3141
59.3091
59.3052
59.3052
59.3048

OBC

4046
4047
4048
4049
4050
4051

NT-C
Open
ST
Open
OBC
Open

VITHU BABU GAVADE


YUVRAJ VILAS BADE
MADHURI VITTHAL WAYAL
SHIVAJI BALAJI HALBURGE
HASMUKH VISHNU PATIL
VIKAS BHAGWANRAO KADAM

MCQ
(out of 60)

SC

4045 BMC00009041 KAVITA DEEPAK VISHE


BMC00113047
BMC00086959
BMC00106606
BMC00028758
BMC00066217
BMC00023638

Horizontal
Reservation

Women

Women

Educated
Unemploye
d

Women

4052 BMC00028205 RAJENDRA BHIMRAO NGAULKAR

OBC

38

8.7701

12.5333

59.3034

4053 BMC00106369 VIJAYKUMAR SUNIL HULAWANE

Open

35

11.2299

13.0667

59.2966

4054 BMC00076336 RUPALI GHANSHYAM AMBHURE

Open

39

8.7629

11.5333

59.2962

4055 BMC00083748 Ashwini Haridas Andhale


4056 BMC00016961 yogita dadasaheb kale

Open
NT-C

33
27

9.0909
13.6898

17.2000
18.6000

59.2909
59.2898

4057 BMC00084851 BRAMHANAND VENKATI JADHAV

Open

29

13.1551

17.1333

59.2884

4058 BMC00022862 SAROJINI RAJARAM BHOSALE


4059 BMC00031419 AMBADAS KACHARU MALI
4060 BMC00132861 VARSHA SUNIL HALKUDE

Open
NT-B
Open

31
24
28

12.6203
17.5527
13.2620

15.6667
17.7333
18.0000

59.2870
59.2860
59.2620

Women

Women
Women

Page 127 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

4061 BMC00030560 POURNIMA SHANTARAM KAMBLE

OBC

Women

31

12.0619

16.2000

59.2619

4062 BMC00133762 MANOJ DEVRAO SHINDE


4063 BMC00135230 MADHURI AJIT JAGDALE
4064 BMC00011391 KRUTIKA KISHOR MHATRE

OBC
Open
Open

Women

29
38
27

16.7914
11.0549
15.1872

13.4667
10.2000
17.0667

59.2581
59.2549
59.2539

OBC

Educated
Unemploye
d

27

14.6524

17.6000

59.2524

Open

35

8.1857

16.0667

59.2524

Open
Open
SC
Open
OBC

33
34
30
31
30

9.5187
8.9840
11.6495
12.5134
15.4430

16.7333
16.2667
17.6000
15.7333
13.8000

59.2520
59.2507
59.2495
59.2467
59.2430

33

8.0412

18.2000

59.2412

35
30
37
29
33
40

8.1013
12.8342
10.2954
11.5612
8.3544
8.3505

16.1333
16.4000
11.9333
18.6667
17.8667
10.8667

59.2346
59.2342
59.2287
59.2279
59.2211
59.2172

Sr.No. Application No.

Candidates Name

4065 BMC00007796 DILIP SUDHAKAR NATUSKAR


4066 BMC00076016
4067
4068
4069
4070
4071

BMC00135528
BMC00043899
BMC00015530
BMC00029936
BMC00079910

4072 BMC00033819
4073
4074
4075
4076
4077
4078

BMC00089830
BMC00066697
BMC00101313
BMC00044147
BMC00140084
BMC00057838

DATTATRAYA PANDURANG
THAWARE
RAVINDRA TUKARAM UTEKAR
SAMEER M BILAL SHAIKH
MITESH SANJAY JADHAV
MADHURI JAYWANT MORE
amol deepak Sajjanshetti
SUSHANT PANDURANG
DHONGADE
SMITA ANANT SANGVEKAR
ANJALI DEEPAK HENDE
UDDHAV PANDURANG BERAD
AMOL RAVIKANT PARAB
NASIM MUSA SHAIKH
ASHWAJIT PRATAP GAIKWAD

Women

OBC
SC
NT-B
OBC
Open
Open
SC

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

4079 BMC00003568 Santosh Chandrabhan Mundhe

NT-D

36

11.5464

11.6667

59.2131

4080
4081
4082
4083

Open
Open
NT-D
Open

27
31
38
35

14.0107
13.4759
8.3422
10.2062

18.2000
14.7333
12.8667
14.0000

59.2107
59.2092
59.2089
59.2062

SC

28

12.4051

18.8000

59.2051

OBC
OBC
OBC
Open

34
32
35
28

10.8021
10.2674
8.8608
16.4557

14.4000
16.9333
15.3333
14.7333

59.2021
59.2007
59.1941
59.1890

25

16.9072

17.2667

59.1739

BMC00079087
BMC00037100
BMC00013642
BMC00001953

4084 BMC00134961
4085
4086
4087
4088

BMC00041988
BMC00003729
BMC00018346
BMC00001462

DADARAO TATERAO KAKDE


Vijay Devidas Sonawane
NITIN SUBHASH AVHAD
JAGDISH GANPAT MHATRE
SIDDHARTH UMAKANT
SONAWANE
MANISH VISHWANATH BHOIR
MAHENDRA VIKAS SAPAKE
NEHA PARSHURAM DOKE
GANESH BHAGWAN DUKARE

Women

4089 BMC00083637 SANTOSH SHANKAR CHOUGULE

Open

Handicap

4090 BMC00009737 TUSHAR VASANT BAISANE


4091 BMC00102098 KAPIL BHAGWAN CHAUDHARI
4092 BMC00056112 sujeet shrirang salunkhe

SC
OBC
Open

33
39
35

9.8396
10.9705
8.9691

16.3333
9.2000
15.2000

59.1729
59.1705
59.1691

4093 BMC00079604 DADASAHEB MOHAN BHAWAR

Open

35

8.1013

16.0667

59.1680

Page 128 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

4094 BMC00019699 PRADEEP CHANDRAKANT GHUTE

ST

26

13.2990

19.8667

59.1657

4095 BMC00021826 SANJIV UDDHAV GAIKWAD

SC

33

13.2990

12.8667

59.1657

33

10.1604

16.0000

59.1604

ST

32

8.3544

18.8000

59.1544

Open
SBC
OBC

29
30
25

10.8861
11.0160
17.0103

19.2667
18.1333
17.1333

59.1528
59.1493
59.1436

SC

26

13.4759

19.6667

59.1426

OBC

32

11.3402

15.8000

59.1402

34

10.8017

14.3333

59.1350

31
32
29
33
28
29
35
32
26
32
29
28
36
31

9.1979
10.4641
12.0619
8.6598
11.9831
13.5829
10.5155
9.3814
15.7806
11.9786
12.5773
11.4439
8.9691
12.2995

18.9333
16.6667
18.0667
17.4667
19.1333
16.5333
13.6000
17.7333
17.3333
15.1333
17.5333
19.6667
14.1333
15.8000

59.1312
59.1308
59.1286
59.1265
59.1164
59.1162
59.1155
59.1147
59.1139
59.1119
59.1106
59.1106
59.1024
59.0995

29

10.6952

19.4000

59.0952

33
31

14.2268
8.6920

11.8667
19.4000

59.0935
59.0920

31

12.0856

16.0000

59.0856

4096 BMC00105583 PRITAM PRABHAKAR DHUMAK


4097 BMC00138309
4098 BMC00078251
4099 BMC00019383
4100 BMC00012853
4101 BMC00110202
4102 BMC00081512

OBC

MACHHINDRANATH KISAN
CHIMTE
JYOTI VILAS SALUNKE
Sanjivani Arvind Dalvi
KALPESH SHANTARAM WANI
RAHUL HANUMANTRAO
JOGDAND
PRAVIN KISHOR RAUT

4103 BMC00086727 MANGESH KASHIRAM KAMBLE


4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117

SC

BMC00007691
BMC00122140
BMC00001792
BMC00073587
BMC00060248
BMC00040939
BMC00059700
BMC00001173
BMC00001532
BMC00063949
BMC00099442
BMC00128752
BMC00067692
BMC00087299

Women

Educated
Unemploye
d
Women

ARCHANA VIJAY PATIL


SACHIN DAULAT DAROLE
KIRAN SURESH UTTEKAR
SARITA VASANT GAONKAR
Rushikesh Vishwas Bhosale
Akshata Kisan Mavalankar
Pooja Shankar Patil
SNEHA SANDESH VARTAK
MAHESH MOHAN SALGAR
SACHIN RAMAPPA JADHAV
SUPRIYA SWAPNIL GUJAR
SMITA SANDEEP BHUMKAR
BHARAT ASHOK ZATKAR
akash shivaji sirsathe
LAXMIKANT CHANDRAKANT
4118 BMC00051747
CHIKKALI
4119 BMC00052280 MAYURI ASHOK PARAB
4120 BMC00029293 PRACHI ANIL MHASKAR

Open
SC
Open
Open
Open
Open
Open
OBC
Open
Open
Open
OBC
Open
SC

4121 BMC00112453 RAJASHRI GORAKHNATH BORADE

Open

4122
4123
4124
4125

NT-D
Open
SC
SC

Women
Women

25
29
28
31

15.0802
10.2110
14.0084
12.4064

19.0000
19.8667
17.0667
15.6667

59.0802
59.0777
59.0751
59.0731

OBC

Women

31

10.8021

17.2667

59.0688

BMC00104728
BMC00116761
BMC00050884
BMC00002677

Sarita baban kute


MALINI RAJENDRA BHALERAO
KAILAS MAROTI WAGHMARE
Akshay Rajendra Bhosale
AAKANKSHA MADHUSUDAN
4126 BMC00074557
PATIL

Women
Women

Women
Women

Open
Open
Open

Women

Page 129 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

4127 BMC00075669 ANIL DATTATRAYA WAGH


4128 BMC00039999 HRISHIKESH RAMESH KINI

Open
OBC

35
38

10.2674
8.6631

13.8000
12.4000

59.0674
59.0631

4129 BMC00094867 NAMRATA YASHAWANT PAWAR

Open

32

11.6578

15.4000

59.0578

4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136

OBC
Open
OBC
Open
Open
OBC
Open

28
31
40
28
28
24
30

14.1237
13.0481
8.2474
11.9786
11.4433
15.7732
13.8397

16.9333
15.0000
10.8000
19.0667
19.6000
19.2667
15.2000

59.0570
59.0481
59.0474
59.0453
59.0433
59.0399
59.0397

Women

25

14.4385

19.6000

59.0385

Women

28
29
31

11.2299
10.1604
13.0928

19.8000
19.8667
14.9333

59.0299
59.0271
59.0261

SBC

35

13.0928

10.9333

59.0261

Open
Open
Open
SC
Open

36
30
33
25
25

12.1519
9.2827
12.6804
17.0053
17.0053

10.8667
19.7333
13.3333
17.0000
17.0000

59.0186
59.0160
59.0137
59.0053
59.0053

ST

30

11.3369

17.6667

59.0036

30

10.8017

18.2000

59.0017

31

11.1340

16.8667

59.0007

34
27

9.7326
15.8650

15.2667
16.1333

58.9993
58.9983

BMC00112763
BMC00033022
BMC00103936
BMC00135694
BMC00090071
BMC00016752
BMC00055520

MOHINI BALARAM PATIL


Mahadev Dagadu Jarad
NILESH HARESH SHELAR
SUHAS SATISH GHAMANDALI
SWATI JAGDISH SALVI
PRAMOD VASANT BADGUJAR
VISHAL VITTHAL PATIL

4137 BMC00026463 SWAPNA SANJAY KUMTHEKAR

Open

4138 BMC00115256 YOGESH MADHUKAR PATIL


4139 BMC00043350 DIPAK VAMAN GAWDE
4140 BMC00049580 Kaminee Sudesh Sawant

OBC
Open
SC

4141 BMC00000084 BHUSHAN LAXMAN SONAWANE


4142
4143
4144
4145
4146

BMC00011954
BMC00039061
BMC00095217
BMC00046066
BMC00058231

NILESH PRAKASH HYALIJ


JAYASHRI NIVRUTTI MORE
YOGESH SATISH GUJARATHI
BHARAT NARAYAN GAIKWAD
RAVINDRA LAXMAN JAGTAP
KRUSHNAKUMAR NAGORAO
4147 BMC00025211
GIRBANWAD
4148 BMC00070379 SUMIT VIJAY DHOK

Women

Open
Educated
Unemploye
d

4149 BMC00007725 Sarvesh Suryakant Koli

SBC

4150 BMC00136036 KRISHNA VASANT SHELAR


4151 BMC00090011 AKSHADA VISHNU KAMAT

OBC
OBC

4152 BMC00107473 AVINASH SOMANATH BIRAJDAR

Open

29

10.4641

19.5333

58.9974

Open

32

12.7273

14.2667

58.9940

33

9.5876

16.4000

58.9876

4153 BMC00106352

RAMESH INDRABHAN
NAGARGOJE

Women

Project
Affected

4154 BMC00045601 SAMBHAJI JAGAN PAWAR

Open

4155 BMC00079377 SHWETA MADHAV BHIDE

Open

32

9.1139

17.8667

58.9806

4156 BMC00118497 SHIRISHKUMAR RAIBHAN PATIL

OBC

30

13.7113

15.2667

58.9780

4157 BMC00077178 VISHAL PAWAR MEGHA


4158 BMC00092674 Priya Pradeep Bhosale

Open
Open

29
34

13.7113
9.1753

16.2667
15.8000

58.9780
58.9753

Page 130 of 214

Score
Sr.No. Application No.

4159 BMC00006526
4160 BMC00118694
4161 BMC00006709
4162 BMC00133388
4163 BMC00062471
4164 BMC00077879
4165 BMC00084066
4166 BMC00089701

Candidates Name

SAVITA RAGHUNATHRAO
SHIRMEWAR
KIRAN RAJENDRA KADAM
DHANASHRI DILIP SAWANT
Umesh Balwantrao Patil
ROSHAN DURYODHANRAO
RAIBOLE
MANISHA TUKARAM
VALAWANDE
NAMRATA RAMKRISHNA
ACHAREKAR
shraddha maruti savale

Category

Horizontal
Reservation

Open

Women

28

15.5080

15.4667

58.9747

Women

27
41
24

12.5738
9.7046
17.6289

19.4000
8.2667
17.3333

58.9738
58.9713
58.9622

27

13.0928

18.8667

58.9595

Open
Open
Open
Open

4167 BMC00095768 PRADEEP SUBHASHRAO KAMBLE


4168 BMC00075703 shalaka kishor kedare
4169 BMC00029154 shakurshah najirshah fakir
4170 BMC00063809 YOGESH EKANATH DHAGE
4171 BMC00098865 VAISHALI ANANDCHANDRA MORE

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

OBC

Women

30

10.8247

18.1333

58.9580

OBC

Women

28

13.1551

17.8000

58.9551

SC

Women

28

14.0206

16.9333

58.9539

SC

36

8.3505

14.6000

58.9505

SC
Open
NT-C

34
31
31

10.4124
8.8770
11.4768

14.5333
19.0667
16.4667

58.9457
58.9437
58.9435

SC

29

12.4051

17.5333

58.9384

34
35
28

10.2674
10.2674
11.1340

14.6667
13.6667
19.8000

58.9341
58.9341
58.9340

4172 BMC00016499 ARCHANA LAXMAN MARATHE


4173 BMC00067564 SNEHA ASHOK JADHAV
4174 BMC00085871 KALYANI JITEN BHAGAT

SC
Open
OBC

4175 BMC00089735 SHIVKUMAR KISHOR MUDEERAJ

Open

29

12.0619

17.8667

58.9286

4176 BMC00124328 VASANT POPAT KHAJINDAR


4177 BMC00105503 AARYA PRAMOD MHATRE
4178 BMC00053090 SUSHIPAL SUBHASH MORE
TRUPTI PANDURANG
4179 BMC00032289
VAINGANKAR

OBC
Open
SC

28
38
33

13.9175
8.9840
8.9840

17.0000
11.9333
16.9333

58.9175
58.9173
58.9173

Open

31

13.0481

14.8667

58.9148

4180 BMC00121530 AFRIN HASAN AMBILKHICHADE

OBC

31

8.2474

19.6667

58.9141

27

12.5134

19.4000

58.9134

26

14.8454

18.0667

58.9121

11.9786
9.1753
8.2353
15.2941

17.9333
9.7333
12.6667
19.6000

58.9119
58.9086
58.9020
58.8941

15.2941

17.6000

58.8941

Women
Women

Women

4181 BMC00013956

MAYURESH PRABHAKAR
BHOPATRAO

OBC

4182 BMC00067245

PURUSHOTTAM DATTATRAYA
PATIL

Open

4183
4184
4185
4186

TUSHAR SHARAD THOKAL


JYOTI BHASKAR NHAVALDE
ANITA SUDARSHAN DAMALE
RAJESHREE RAJESH KOTKAR

OBC
Open
Open
SC

Women

29
40
38
24

Open

Handicap

26

BMC00117299
BMC00077346
BMC00069722
BMC00009624

4187 BMC00044614 BHAUSAHEB ASHRUBA MUNDE

Educated
Unemploye
d

Page 131 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

4188 BMC00081527 AVINASH SUBHASH SHIVSHARAN

SC

25

17.4227

16.4667

58.8894

4189 BMC00025387 NEHA GAUTAM JAGDEO


4190 BMC00021699 VINDA BALKRISHNA KAMBLE
4191 BMC00025544 RAKSHA BHIMRAO GAJBE
RAKESH BALKRUSHNA
4192 BMC00023630
KHANDAGALE
4193 BMC00109641 TEJASHREE GANESH PADWAL
4194 BMC00017278 VAISHALI MOHAN NAIK
4195 BMC00077301 Ankita Nitin Waghmare
4196 BMC00015415 PALLAVI VASANT BALSARAF
4197 BMC00085052 SHIVAJI CHAVAN SNEHAL
4198 BMC00058016 Vaishali Mahadev Sawant

SC
SC
SC

29
34
31

15.0211
12.0856
11.5508

14.8667
12.8000
16.3333

58.8878
58.8856
58.8841

34

11.0160

13.8667

58.8827

33
31
32
31
25
30

9.2784
8.3422
13.6082
10.9278
16.1856
13.5829

16.6000
19.5333
13.2667
16.9333
17.6667
15.2667

58.8784
58.8755
58.8749
58.8611
58.8523
58.8496

NT-B

31

8.4492

19.4000

58.8492

SC

33

10.9705

14.8667

58.8372

37

8.2353

13.6000

58.8353

33
31
32

10.2954
13.6898
13.1551

15.5333
14.1333
13.6667

58.8287
58.8231
58.8218

28

13.1551

17.6667

58.8218

26

13.1551

19.6667

58.8218

Project
Affected

28

15.1546

15.6667

58.8213

Women

29
29
34
28
30

11.5508
9.9465
8.8770
14.7423
12.9412

18.2667
19.8667
15.9333
16.0667
15.8667

58.8175
58.8132
58.8103
58.8090
58.8079

31

9.8734

17.9333

58.8067

25
30
33
26
24

14.5361
9.1983
9.1979
13.2620
16.7932

19.2667
19.6000
16.6000
19.5333
18.0000

58.8028
58.7983
58.7979
58.7953
58.7932

34

8.6598

16.1333

58.7931

30

11.8557

16.9333

58.7890

Open
NT-B
OBC
SBC
SC
Open
Open

4199 BMC00045555 BHUSHAN TUKARAM DESHMUKH


4200 BMC00056093 PANKAJ SITARAM MORE
4201 BMC00031073 SUNIL PANDURANG GITE

Open

4202 BMC00003359 sachin gangadhar telang


4203 BMC00113749 VINOD RAJARAM DHONDGE
4204 BMC00010227 YAJURVED BHASU RATHOD

OBC
Open
Open

4205 BMC00002919 PRIYANKA PRAFUL TALWATKAR

OBC

4206 BMC00104225 Monika Pramod Chaudhari

OBC

4207 BMC00100703 NAKUL NIRANJAN YEOLE

NT-B

4208
4209
4210
4211
4212

Open
Open
SC
Open
VJ-A

BMC00115160
BMC00110423
BMC00042424
BMC00103800
BMC00137703

4213 BMC00035079
4214
4215
4216
4217
4218

BMC00012840
BMC00039036
BMC00071619
BMC00039602
BMC00113457

Sheetal Suresh Chavan


SAPNA SACHIN GURAV
ashlesha suresh shelar
Ketan Sakharam Mane
VIJAY PANDIT JADHAV
GAUTAM SHANKARRAO
SOMWANSHI
KIRAN MILIND THORAT
AMOL NANDKISHOR AKOLKAR
MANISHA SHIVAJI PAKHARE
YOGITA AJIT VARADKAR
SANTOSH UTTAM PAWAR

Women

Women
Women
Women
Women

Educated
Unemploye
d

Women

Handicap

SC
SC
Open
SC
OBC
Open

4219 BMC00118183 KULDIP PANDURANG MARATHE

Open

4220 BMC00075751 SHILPA BALU DEVARDE

Open

Women
Women
Handicap

Women

Page 132 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

4221 BMC00074347 RAHUL BHIKAN MALI

Horizontal
Reservation

OBC
Educated
Unemploye
d

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

24

15.0515

19.7333

58.7848

26

13.0481

19.7333

58.7814

4222 BMC00042512 KETAN KAILAS RAUNDAL

OBC

4223 BMC00098022 SAGAR CHANDRAKANT KHEDKAR

OBC

30

13.7113

15.0667

58.7780

4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232

SACHIN GOVERDHAN KAMBLE


YOGESH SANTOSH GUJAR
MUGDHA VIJAY PAWAR
Sagar Ramchandra Nipurte
JAYESH SHANKAR SHINDE
RAVINDRA JALINDAR MENE
SONAL SUDHAKAR DHAMAL
SHALAKA SURESH PANDIT
VIJAY SHIVADAS SONAWANE
PRASHANT SURENDRA
4233 BMC00074602
SONKAMBLE
4234 BMC00095277 SACHIN PRALAHAD POKALE
4235 BMC00095754 SNEHAL CHHABURAO KORADE

SC
OBC
Open
Open
Open
NT-B
Open
Open
OBC

33
37
27
30
33
28
29
26
38

8.0412
10.3743
12.8342
11.2299
10.6952
14.0928
13.0928
13.6898
8.5562

17.7333
11.4000
18.9333
17.5333
15.0667
16.6667
16.6667
19.0667
12.2000

58.7745
58.7743
58.7675
58.7632
58.7619
58.7595
58.7595
58.7565
58.7562

SC

29

13.4177

16.3333

58.7510

Open
SC

31
30

11.5508
13.8144

16.2000
14.9333

58.7508
58.7477

4236 BMC00025011 HARSHAL SHRAWAN NIKUMBH

SC

32

12.6804

14.0667

58.7471

30
31
35

9.4118
8.8770
12.4064

19.3333
18.8667
11.3333

58.7451
58.7437
58.7397

BMC00026896
BMC00079949
BMC00073136
BMC00076350
BMC00075181
BMC00041273
BMC00037966
BMC00060030
BMC00118542

Women

4237 BMC00006560 DEENA SWAPNIL ZINGE


4238 BMC00003272 SUCHITA SUHAS KHEDEKAR
4239 BMC00112854 GEETA GOPAL PANSARE

SC
Open
OBC

4240 BMC00058776 SHEETAL MAHENDRA PALANDE

Open

31

10.2062

17.5333

58.7395

4241
4242
4243
4244

OBC
Open
NT-B
OBC

29
24
31
26

10.8021
15.4011
10.2674
14.3316

18.9333
19.3333
17.4667
18.4000

58.7354
58.7344
58.7341
58.7316

36

9.1979

13.5333

58.7312

25

15.1899

18.5333

58.7232

34
27
34

10.5882
13.5865
8.1857

14.1333
18.1333
16.5333

58.7215
58.7198
58.7190

BMC00105624
BMC00003011
BMC00084655
BMC00008567

SONALI SUBHASH MHATRE


priyanka jaywant chahawala
AKSHAY RAJENDRA GOSAVI
KISHOR VISHNU LONKAR

4245 BMC00048028 SHWETA NAMDEO CHOUDHARI

ST

Women

Women

Women

4246 BMC00069522 PRATIMA MURLIDHAR LOKHANDE

OBC

4247 BMC00110040 SARASWATI KERBAJI KASARE


4248 BMC00088404 TRAYAMBAK RATAN INGALE
4249 BMC00112421 RAHUL RAJARAM PATIL

SC
SC
Open

4250 BMC00060950 ASHAPAK SAIYYADSO BADEKHAN

Open

32

13.0481

13.6667

58.7148

4251 BMC00025298 PRITESH GANESH PATIL


4252 BMC00090083 JAGAN VISHWANATH DHOLE
4253 BMC00004695 Samir Damodhar Banait

Open
OBC
Open

32
34
28

10.3093
10.0422
11.3080

16.4000
14.6667
19.4000

58.7093
58.7089
58.7080

Women

Page 133 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

4254 BMC00121930 VIKAS ATMARAM MISTARY


4255 BMC00058135 PRATIKSHA SACHIN CHAVAN

OBC
Open

Women

30
26

8.9691
13.3690

19.7333
19.3333

58.7024
58.7023

4256 BMC00106062 ATUL NIVRUTTI WAGHMARE

SC

Sportsman

31

11.8987

15.8000

58.6987

4257 BMC00046620 SUMIT PANDHARI PARAB


4258 BMC00021548 PRAVIN DATTATRAY GACCHE
4259 BMC00009372 KAILASH TUKARAM PAGARE

Open
SC
OBC

32
30
28

8.7629
15.0211
16.2869

17.9333
13.6667
14.4000

58.6962
58.6878
58.6869

4260 BMC00051199 KIRTI DNYANESHWARSA KADTAN

OBC

29

12.1519

17.5333

58.6852

4261 BMC00016890 NITIN CHANDRAMUNI DHAWALE

SC

31

11.8143

15.8667

58.6810

9.9465
9.2784
8.9451
12.9412

15.7333
15.4000
18.7333
14.7333

58.6798
58.6784
58.6784
58.6745

4262
4263
4264
4265

BMC00033470
BMC00092666
BMC00043445
BMC00134254

PALLAVI SANJEEV KORLEKAR


ASHWINI ARUN SAWANT
ASHWINI NARHARI MEHER
umakant bhaskar patil

Women

OBC
Open
SBC
OBC

Women
Handicap

33
34
31
31

4266 BMC00134440 VILAS BABURAO CHAVAN

Open

Sportsman

25

15.6701

18.0000

58.6701

4267 BMC00047366 DEEPALI ASHOK GAIKWAD


4268 BMC00088856 RUCHILA YASHWANT KAMBLI

SC
OBC

Women

30
32

11.1340
8.8660

17.5333
17.8000

58.6673
58.6660

4269 BMC00135582 AAKASH BHAGOJI BHUWAD

OBC

Sportsman

36

9.1979

13.4667

58.6646

4270
4271
4272
4273
4274
4275

Open
SC
SC
Open
NT-B
Open

Women
Women

33
31
30
38
32
25

9.7890
11.0549
10.5155
9.1139
10.3797
14.4385

15.8667
16.6000
18.1333
11.5333
16.2667
19.2000

58.6557
58.6549
58.6488
58.6472
58.6464
58.6385

Open

Handicap

29

12.1649

17.4667

58.6316

33

11.2299

14.4000

58.6299

29

11.7526

17.8667

58.6193

32

13.4177

13.2000

58.6177

BMC00095564
BMC00007118
BMC00116724
BMC00042118
BMC00102085
BMC00099320

DIPAK BHARAT SATHE


RAHUL CHATUR NIKUMBH
PRIYANKA SATYDAN KSHETRE
KIRTI BHALCHANDRA TUTE
SAGAR GORAKH SHINDE
PRASHANT KACHARU PAWAR
BABASAHEB BANSIDHAR
4276 BMC00111515
DHOBALE

Women

Educated
Unemploye
d
Women

4277 BMC00048609 vaidehi sandeep kulkarni

Open

4278 BMC00013346 DEEPA SURESH PATIL

OBC

4279 BMC00066677 SUMIT MAROTRAO GOLHARKAR

OBC

4280 BMC00015171 RASHMI UDAYRAJ SHARMA

Open

Women

30

9.4118

19.2000

58.6118

4281 BMC00026345 DHANASHREE PRAVIN CHAVAN

SC

Women

35

9.2784

14.3333

58.6117

4282 BMC00103239 DEEPALI DASHARATH PARAB


4283 BMC00015669 SURENDRA SURESH JAGUSHTE

Open
OBC

30
26

11.4768
14.5361

17.1333
18.0667

58.6101
58.6028

4284 BMC00005988 PRAVIN PANDURANG BANSODE

SC

29

16.2025

13.4000

58.6025

Page 134 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

4285 BMC00014477 SHILPA VILAS CHIKANE

Open

32

8.8660

17.7333

58.5993

4286 BMC00022304 BHAGYASHREE UMESH MALKAR

Open

26

12.9958

19.6000

58.5958

29

18.3957

11.2000

58.5957

SONAL PRABHAKAR
DUDHWADKAR
TANVI VIJAY SOHANI
SURESH RAMESH SONAWANE
savita tulshiram patil
VIJAY BALBHIM PANDHARE
SAGAR ANNA LASHKAR
RAJESH UTTAMRAO KAKDE
UMESH KASHIRAM PAWAR
GAJANAN DEVIDAS HINGE
Anand Arun Bhise

OBC
Open
Open
NT-C
VJ-A
Open
Open
OBC
Open

30
30
30
32
35
35
28
31
31

11.6578
11.1230
9.7890
10.5882
11.4439
10.9091
11.3080
13.8397
9.8396

16.9333
17.4667
18.8000
16.0000
12.1333
12.6667
19.2667
13.7333
17.7333

58.5911
58.5897
58.5890
58.5882
58.5772
58.5758
58.5747
58.5730
58.5729

4297 BMC00112473 PRIYANKA PRAKASH PANCHAL

OBC

33

9.8396

15.7333

58.5729

4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306

ST
Open
OBC
SC
SC
OBC
Open
SC
Open

31
36
29
25
32
37
27
29
31

10.1031
12.1649
11.2299
14.0928
8.5567
10.8861
12.4742
12.4742
11.1340

17.4667
10.4000
18.3333
19.4667
18.0000
10.6667
19.0667
17.0667
16.4000

58.5698
58.5649
58.5632
58.5595
58.5567
58.5528
58.5409
58.5409
58.5340

34

11.1340

13.4000

58.5340

25

15.8650

17.6667

58.5317

33

8.6631

16.8667

58.5298

26

18.3957

14.1333

58.5290

4287 BMC00043504
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296

BMC00000241
BMC00131288
BMC00066445
BMC00068103
BMC00042367
BMC00014019
BMC00085374
BMC00083901
BMC00029287

BMC00029606
BMC00131850
BMC00125579
BMC00021643
BMC00134992
BMC00001077
BMC00031514
BMC00027182
BMC00060606

SC

GAURAV ANAND GONDAKE


Premal Deepak Salve
MANISH SUNIL PAWAR
SNEHA SHANKAR ZADE
MANISHA SHIVAJI HIRE
SURESH DILIP PATIL
KRUTIKA AVDHUT DISALE
PRADNYA ARJUN UGHADE
YUVRAJ RAJENDRA PATIL

4307 BMC00095110 SANDEEP GOVINDAJI KUMBHARE

Women

Women

Women

SC

SATISHKUMAR DINKARRAO
WAHURWAGH
4309 BMC00061538 TULJA SURENDRA BONDARDE

SBC

4310 BMC00016087 VISHAL LAXMANRAO THOMBARE

OBC

4311 BMC00026278 RONALI RAVINDRA KHADYE


4312 BMC00112527 BABURAO SHIVAJI KALE
4313 BMC00102960 NITIN MADHAV JAGTAP

OBC
Open
Open

Women

34
25
32

8.6598
16.7914
9.5187

15.8667
16.7333
17.0000

58.5265
58.5247
58.5187

4314 BMC00085082 TANVIR BADRUDDIN SHAIKH

Open

Sportsman

28

14.1176

16.4000

58.5176

Open

Earthquake
affected

31

13.5829

13.9333

58.5162

Women

33
24
24

11.4439
14.9733
14.9733

14.0667
19.5333
19.5333

58.5106
58.5066
58.5066

4308 BMC00021009

BHAGAWAT MOHANRAO
DHUMAL
4316 BMC00030126 Priyanka Sanjay Ghadage
4317 BMC00085805 Prajakta Mohan Mokal
4318 BMC00074364 SUMIT SURESH CHAUHDARI
4315 BMC00050152

SC

Open
Open
Open

Project
Affected
Women

Page 135 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

4319 BMC00059938 MONIKA DNYANOBA SALUNKE

Category

Horizontal
Reservation

OBC

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

29

9.8396

19.6667

58.5063

26

14.6392

17.8667

58.5059

Women

27
31
32
28
32
33
36
30

13.2990
9.8969
9.8969
15.6962
8.7629
10.2954
10.2954
10.6952

18.2000
17.6000
16.6000
14.8000
17.7333
15.2000
12.2000
17.8000

58.4990
58.4969
58.4969
58.4962
58.4962
58.4954
58.4954
58.4952

OBC

Women

35

8.6920

14.8000

58.4920

4330 BMC00062908 JAYASHRI SHIVAJI BARSHIKAR


4331 BMC00077730 SANTOSH DILIP MANE

SC
SC

Women

28
25

10.8247
14.2246

19.6667
19.2667

58.4914
58.4913

4332 BMC00094837 SUMEDH VILASRAO WAHULE

SC

35

9.0909

14.4000

58.4909

30
32
32
33

9.0909
8.5567
8.5562
12.4742

19.4000
17.9333
17.9333
13.0000

58.4909
58.4900
58.4895
58.4742

24

17.5401

16.9333

58.4734

32
30

9.8734
16.4706

16.6000
12.0000

58.4734
58.4706

4320 BMC00043067 BHUSHAN BHASKAR KOTHAWADE

OBC

4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328

Open
Open
Open
SC
OBC
Open
Open
NT-D

BMC00078801
BMC00001441
BMC00023979
BMC00008208
BMC00094648
BMC00024723
BMC00094298
BMC00026346

PRIYANKA SHIVAJI RATHOD


BHARATI AJIT KADAM
ANANT DILIP DIWANE
PRAVINA SHRIDHAR KADAM
KRANTI SHIVRAM RATHOD
MAHENDRA ANKUSH AWARE
AMIT HEMANT SANKHE
VAISHALI VILAS PHAD

4329 BMC00054772 AARTI SHRIRAM KUMBHALKAR

4333
4334
4335
4336

BMC00090837
BMC00074096
BMC00065939
BMC00001204

Educated
Unemploye
d
Women
Women
Women
Women

Educated
Unemploye
d

Manisha Dashrath Chakor


MEENA JAGAN JADHAV
madhuri bansilal mahale
SAGAR SAHEBRAO THOMBRE
VINAY DNYANESHWAR
4337 BMC00079841
CHAUDHARI
4338 BMC00048538 SHILPA ASHOK TELGOTE
4339 BMC00044035 TRUPTI DATTARAM RANE

Open
Open
OBC
Open

4340 BMC00128734 AKSHAY HAMBIRRAO SAWANT

Open

32

11.3369

15.1333

58.4702

4341 BMC00085079 DEVSING SHIVSING BADHIYE


4342 BMC00031698 ANIL SUKLAL DHANGAR
4343 BMC00048220 SMITA SACHIN KARANDE

Open
Open
OBC

32
33
36

11.1230
9.5187
12.7835

15.3333
15.9333
9.6667

58.4563
58.4520
58.4502

4344 BMC00050477 YOGITA VITTHALRAO AGALAVE

Open

33

11.6495

13.8000

58.4495

4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351

Open
Open
Open
SC
SC
OBC
Open

31
28
25
24
38
29
32

13.2489
14.5148
15.4430
15.5080
10.6329
14.7594
8.5562

14.2000
15.9333
18.0000
18.9333
9.8000
14.6667
17.8667

58.4489
58.4481
58.4430
58.4413
58.4329
58.4261
58.4229

BMC00121812
BMC00026502
BMC00032032
BMC00034600
BMC00035868
BMC00003001
BMC00001063

MAHESH PRABHAKAR PAWAR


UMESH SANJAY DEORE
SHITAL PANDITRAO MANE
DIKSHA JAYRAM BANSODE
VIKAS CHINTAMAN SHELARE
RUCHITA RAJENDRA KUDAV
KETAN KRISHNA GHASE

Women

OBC
SC
Open

Women

Project
Affected

Women
Women
Women

Page 136 of 214

Score
Sr.No. Application No.

4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360

Candidates Name

Category

BMC00138727
BMC00128357
BMC00016493
BMC00023357
BMC00124302
BMC00062504
BMC00050913
BMC00093984
BMC00031777

atish pandurang kohar


SUDHIR RAGHUNATH PATIL
ARCHANA RAMDAS NAGARE
SWATI GANESH GIRI
HARESH HEMANT PADWAL
GOPAL SAHEBRAO PATIL
Bhavana Yashwant Rade
KOMAL VINOD YADAV
NIRMALA RAMDAS SABLE
RUCHITA RAGHUVEER
4361 BMC00035290
WARADKAR
4362 BMC00055656 Pramod Ashok Vichare

OBC
Open
Open
Open
OBC
VJ-A
OBC
OBC
ST
OBC

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

Handicap
Women
Women

36
32
34
25
37
29
28
35
29

8.0214
8.3505
10.4124
14.5455
8.1443
13.4759
14.7423
12.4742
10.2062

14.4000
18.0667
14.0000
18.8667
13.2667
15.9333
15.6667
10.9333
19.2000

58.4214
58.4172
58.4124
58.4122
58.4110
58.4092
58.4090
58.4075
58.4062

Women

30

10.2062

18.2000

58.4062

Open

31

9.0722

18.3333

58.4055

4363 BMC00053921 JYOTI MADHUKAR JAMSANDEKAR

Open

30

11.1340

17.2667

58.4007

4364 BMC00007741 RAJENDRA DINKAR KAMBLE


4365 BMC00038074 Unmesha Dattatray Patil
SHEETAL SIDDHESHWAR
4366 BMC00035659
SONAWANE
4367 BMC00067613 SHRIRAM VIKRAM MANDVE

SC
Open

35
32

8.8660
13.2620

14.5333
13.1333

58.3993
58.3953

SC

30

10.9278

17.4667

58.3945

Open

30

10.9278

17.4667

58.3945

4368 BMC00063600 SARASWATI BABARAO JAHURE

OBC

35

8.4536

14.9333

58.3869

4369 BMC00060839 ASHWINI SHIRISH PURANIK

Open

27

13.5829

17.8000

58.3829

4370 BMC00058070 RAHUL WASUDEVRAO BANGADE

OBC

34

9.3814

15.0000

58.3814

4371
4372
4373
4374

OBC
Open
Open
OBC

29
33
26
26

12.5773
11.4433
14.6392
13.5052

16.8000
13.9333
17.7333
18.8667

58.3773
58.3766
58.3725
58.3719

31

10.1031

17.2667

58.3698

Open

31

12.1649

15.2000

58.3649

4377 BMC00102328 ANAND BALKRISHNA AMBOLKAR

OBC

33

9.6257

15.7333

58.3590

4378 BMC00019731 LIMBAJI BHIMRAO HIWARE


4379 BMC00098767 SHRIDHAR SURESH HOMKAR

SC
OBC

32
34

8.5562
8.5562

17.8000
15.8000

58.3562
58.3562

33

8.5562

16.8000

58.3562

35
27
30

8.0214
12.6203
12.6203

15.3333
18.7333
15.7333

58.3547
58.3536
58.3536

BMC00045210
BMC00054521
BMC00100082
BMC00136837

ROSHAN RAJURAO RAUT


BALAJI JANARDHAN BADE
RAJESH BABASAHEB KADAM
HARSHALA KAUSHIK GHARAT

4375 BMC00030934 PRAJAKTA MILIND GADANKUSH


4376 BMC00121241

SC

DEEPAK HARISHCHANDRA
JADHAV

4380 BMC00107656 CHAITANYA SONAR SONAR

Open

4381 BMC00046456 SARITA SANDESH KAMBLE


4382 BMC00042553 SWATI GITESH RAMNATHKAR
4383 BMC00082835 MADHURI NAGESH BAGDE

SC
SBC
Open

Women
Women

Women

Women

Educated
Unemploye
d
Women
Women
Women

Page 137 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

4384 BMC00035379 ROSHAN ASHOK MHASKE


4385 BMC00002579 DEEPALI SURAJ SUROSHE

Open
OBC

4386 BMC00070743 KRISHNAT DHONDIRAM KIRULKAR


4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393

BMC00023022
BMC00024720
BMC00129854
BMC00042469
BMC00054914
BMC00043295
BMC00048502

RAJESH DILIP JADHAV


RUPESH PRABHAKAR WARE
TUKARAM SHIVAJI WAGH
NILAM GULABRAO GAIKWAD
PRAJAKTA VIJAY PAWAR
YOGITA PRAMOD BAVKAR
HITESH JANARDAN TARE

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

28
25

12.6203
15.6150

17.7333
17.7333

58.3536
58.3483

OBC

30

9.9465

18.4000

58.3465

Open
NT-D
OBC
SC
SC
Open
Open

32
34
35
28
27
29
29

8.8770
11.4768
10.0000
12.1925
11.6578
13.9241
9.5187

17.4667
12.8667
13.3333
18.1333
19.6667
15.4000
19.8000

58.3437
58.3435
58.3333
58.3258
58.3245
58.3241
58.3187

30

13.9175

14.4000

58.3175

Women

Women
Women
Women

4394 BMC00121769 RADHA HARSING BAMHNAVAT

Open

4395 BMC00038417 VEENA LAXMAN PAWAR

Open

28

14.6392

15.6667

58.3059

4396 BMC00079554 DNYANESHWAR FAKERA PAWAR

SC

29

10.9705

18.3333

58.3038

4397 BMC00090473 SHILPA PRAMOD CHINCHWALKAR

OBC

Women

37

8.7701

12.5333

58.3034

4398
4399
4400
4401

OBC
SC
OBC
ST

Women

26
29
32
31

12.8342
10.1604
9.6257
9.0909

19.4667
19.1333
16.6667
18.2000

58.3009
58.2937
58.2924
58.2909

32

11.2236

15.0667

58.2903

10.5485
9.4118
8.8770

17.7333
19.8667
17.4000

58.2818
58.2785
58.2770

BMC00073421
BMC00005211
BMC00104779
BMC00110977

SHAILA PANKAJ KINI


DIPESH BHIKAJI MOHITE
MILIND JAYAWANT SHELAR
DEEPAK CHINDHU GAWALI

Women

Project
Affected

4402 BMC00067596 DINESH NARSING GOLAIT

Open

4403 BMC00003886 AJAY RADHAKISAN JADHAV


4404 BMC00059975 SONAL JAYANT ASALDEKAR
4405 BMC00099833 Sheetal Ankush Vhatkar

OBC
SC
SC

Women

30
29
32

4406 BMC00096291 AMITA BHUJANGARAO GAWANDE

OBC

Women

28

11.4768

18.8000

58.2768

4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419

Open
Open
Open
Open
OBC
SC
SC
SC
SC
NT-D
Open
Open
OBC

34
33
25
31
28
31
28
38
27
31
26
35
35

8.3422
8.3422
17.0053
9.1983
13.1959
9.7938
12.6582
8.5232
12.9897
8.4536
17.3196
9.5187
12.7835

15.9333
16.9333
16.2667
18.0667
17.0667
17.4667
17.6000
11.7333
18.2667
18.8000
14.9333
13.7333
10.4667

58.2755
58.2755
58.2720
58.2650
58.2626
58.2605
58.2582
58.2565
58.2564
58.2536
58.2529
58.2520
58.2502

BMC00074812
BMC00065024
BMC00050187
BMC00060710
BMC00046576
BMC00019525
BMC00094978
BMC00026972
BMC00009478
BMC00116796
BMC00005352
BMC00088039
BMC00058223

rohan rajendra kumavat


VARSHA RAMESHRAO PISAL
SNEHA SANJEEV SATAM
Nivedita Sharad Vishwasrao
HANUMAN JAYRAM PATIL
PRAGATI VIJAY WADEKAR
PRAPHUL DINKAR HIWALE
PRIYANKA JAIPRABHU KOCHE
ANAND ANNARAO GAIKWAD
SAVITA ANIL SANGALE
VAISHALI SHRIRAM SHELKE
Rahul Bhagchand Shipkule
AMIT ROHIDAS CHAVAN

Women
Women

Women
Women

Page 138 of 214

Score
Sr.No. Application No.

4420
4421
4422
4423

BMC00061430
BMC00051030
BMC00017550
BMC00028299

Candidates Name

Category

Dipali Kamlakar Mutatkar


RESHMA ESMAIL SHAIKH
MONALI VIJAY DHOKE
DIPALI ANURATH WAGHMARE

SC
OBC
SC
SC

Horizontal
Reservation

Women
Women
Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

33
33
31
24

8.2474
10.3797
11.4433
16.9072

17.0000
14.8667
15.8000
17.3333

58.2474
58.2464
58.2433
58.2405

4424 BMC00131858 BALASAHEB SITARAM WARWADE

Open

29

11.7647

17.4667

58.2314

4425
4426
4427
4428

YOGESH SUBHASH BENDALE


NILKANTH BABURAO SHINDE
DIPALI VASANT KHADE
RAVIDAS MHATARBA GIJARE
SHRIKRISHNA VANKETI
4429 BMC00039161
BANDEWAD

OBC
OBC
OBC
Open

33
35
26
31

11.2299
9.0909
12.6203
11.0160

14.0000
14.1333
19.6000
16.2000

58.2299
58.2242
58.2203
58.2160

30

10.4124

17.8000

58.2124

4430 BMC00093499 HARSHADA HANUMANT SAWANT

Open

24

14.5455

19.6667

58.2122

4431 BMC00125081 DIPAK BHAVLAL PARDESHI


4432 BMC00044038 KISHOR SURESH MANE
DNYANESHWAR RAMNATH
4433 BMC00029074
TIPALE
4434 BMC00042817 VIKRAM UTTAMRAO LUNGARE
4435 BMC00015923 RENUKA HANUMANT GUND

Open
Open

25
31

14.0107
11.3402

19.2000
15.8667

58.2107
58.2069

Open

25

15.4011

17.8000

58.2011

Open
Open

26
36

12.7273
8.5232

19.4667
13.6667

58.1940
58.1899

4436 BMC00017362 PRANALI PARSHURAM PAWAR

Open

30

9.5187

18.6667

58.1854

4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447

OBC
Open
Open
OBC
SC
Open
Open
Open
SC
OBC
SC

29
29
24
27
28
27
33
34
29
30
32

11.4439
11.4433
15.4430
13.5052
12.3711
13.5021
8.2353
9.8969
9.8969
15.0211
8.3505

17.7333
17.7333
18.7333
17.6667
17.8000
17.6667
16.9333
14.2667
19.2667
13.1333
17.8000

58.1772
58.1766
58.1763
58.1719
58.1711
58.1688
58.1686
58.1636
58.1636
58.1544
58.1505

25

15.0802

18.0667

58.1469

33
29
32
32
31
29
28

10.4124
13.4759
12.9412
8.1283
8.8608
10.1266
12.6582

14.7333
15.6667
13.2000
18.0000
18.2667
19.0000
17.4667

58.1457
58.1426
58.1412
58.1283
58.1275
58.1266
58.1249

BMC00055954
BMC00054730
BMC00064573
BMC00045228

BMC00074765
BMC00048181
BMC00035248
BMC00054579
BMC00044438
BMC00068064
BMC00062902
BMC00066360
BMC00097905
BMC00016983
BMC00029350

Open

ALPESH ARJUN PATIL


AMOL AJINATH KARDILE
Hansraj Uttam Rathod
Anjali Nilesh Naik
VIKRANT ASHOK KAMBLE
VIBHAVARI VISHWAS DESAI
Nanasaheb Godase Ashwini
AVANTI BABURAO BHOITE
SNEHA SUNIL MUNGEKAR
VINOD SAMBHAJI AGASHE
RASHMI SACHIN SHINDE

4448 BMC00111917 UMESH PANDURANG TELAWADE


4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455

BMC00024572
BMC00095578
BMC00019292
BMC00049154
BMC00050964
BMC00044315
BMC00015317

GAJANAN SANTOBA RAUT


ARVIND RAUT ROSHANI
BHARATI DILIP CHAUDHARI
DIPIKA NARENDRA PANCHAL
MANISHA HIRAMAN KOLI
JEEVAN SHASHIKANT PATIL
NIKHIL SUDHIR TIRODKAR

SC
OBC
SC
OBC
OBC
Open
Open
Open

Project
Affected

Women

Women

Women
Women

Sportsman
Women
Women
Women
Women

Page 139 of 214

Score
Sr.No. Application No.

4456
4457
4458
4459
4460

Candidates Name

Category

BMC00131194
BMC00043968
BMC00069423
BMC00071001
BMC00005312

NILESH BHIKA VISPUTE


VIJAY SUKHLAL VARHADE
SONALI VIJAY SAWANT
ASHWINI DILIP NANGARE
PRAVIN PAWAN INGLE
SHUDHODHAN BABURAO
4461 BMC00093991
NARWADE
4462 BMC00121431 ASHWINI DEELIP MAYEKAR
4463 BMC00117650 POONAM NANA KAMBLE

OBC
Open
Open
Open
SC

4464 BMC00087246 SHAILENDRA MAHADEO KAMBLE


4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473

BMC00123178
BMC00056804
BMC00027743
BMC00078753
BMC00001681
BMC00079919
BMC00051513
BMC00094693
BMC00060448

SNEHAL NARAYAN MORE


ARUNA SITARAM KUTHE
MADHAVI KRUSHNAT BHISE
ASHA ABHIMANYU PATANGE
SANJAY GUNAJI VALANJU
VILAS SOPAN AUTE
Smita Pandharinath Pacharne
Girish Shantaram Gadhave
RAKESH RADHESHYAM GUPTA

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

34
33
29
32
30

11.1230
9.7890
11.9831
11.4439
9.7046

13.0000
15.3333
17.1333
14.6667
18.4000

58.1230
58.1223
58.1164
58.1106
58.1046

SC

32

13.3690

12.7333

58.1023

OBC
SC

36
28

8.2353
12.1649

13.8667
17.9333

58.1020
58.0982

30

10.6952

17.4000

58.0952

36
29
35
29
36
32
25
32
24

10.6952
9.6257
8.5567
12.6203
10.5485
13.6082
14.8663
9.7326
17.5258

11.4000
19.4667
14.5333
16.4667
11.5333
12.4667
18.2000
16.3333
16.5333

58.0952
58.0924
58.0900
58.0870
58.0818
58.0749
58.0663
58.0659
58.0591

SC
SC
OBC
SC
OBC
Open
SC
SC
Open
Open

Women

Women
Educated
Unemploye
d
Women

Women

Women

4474 BMC00053714 YASHWANT BALASAHEB SHINDE

Open

31

11.3924

15.6667

58.0591

4475 BMC00051346 SACHIN SURESH SASE


4476 BMC00114351 VEENA SANJAY UTTEKAR
4477 BMC00038853 JALINDAR SHIVAJI BANDAL

OBC
Open
Open

36
27
35

8.5232
12.9897
9.5876

13.5333
18.0667
13.4667

58.0565
58.0564
58.0543

4478 BMC00133783 UDDHAV NARAYAN CHAUDHARI

Open

35

10.0535

13.0000

58.0535

4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492

Open
SC
SC
Open
Open
OBC
Open
NT-D
Open
Open
SC
SC
Open
OBC

25
30
30
30
24
34
35
34
31
33
24
26
27
29

17.6471
11.4439
10.9091
10.3743
15.1055
8.9691
8.2353
11.7647
11.7647
9.0295
14.2268
15.3587
13.6898
13.1551

15.4000
16.6000
17.1333
17.6667
18.9333
15.0667
14.8000
12.2667
15.2667
16.0000
19.8000
16.6667
17.3333
15.8667

58.0471
58.0439
58.0424
58.0410
58.0388
58.0358
58.0353
58.0314
58.0314
58.0295
58.0268
58.0254
58.0231
58.0218

BMC00010909
BMC00131399
BMC00011036
BMC00088126
BMC00106417
BMC00094544
BMC00049099
BMC00135814
BMC00032434
BMC00097377
BMC00065118
BMC00086308
BMC00033881
BMC00015369

SANDIP VITTHAL NAGANE


PRITI YUVRAJ JADHAV
MAYA SAMADHAN DANGE
Asha Prashant Anuse
SHIVRAJ RAMDAS PATIL
SUKHADA ARVIND SHETYE
GANESH SHRIKISAN GUNDKAR
PRASHANT PRAKASH GHUGE
TEJAL DILIP CHAVAN
GOPAL RAMSING PATIL
GAUTAM BALIRAM ZAKADE
NARENDRA MAHADEV MANE
Swati Balkrushna Jadhav
SNEHALATA DILIP PATIL

Women

Women
Women

Handicap

Women
Women

Page 140 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

4493 BMC00053497 Mayuri Shivaji Khode


4494 BMC00003166 DIPAK SANTOSH BAVISKAR
SHAIKH MOHSIN SHAIKH SHAFI
4495 BMC00003506
PINJARI
4496 BMC00018237 JYOTI SANJAY KADAM
4497 BMC00021956 GANESH BHAGWAN PATIL
4498 BMC00080548 Laxman Raghunath Jaware
4499 BMC00027196 SWAPNAJA SUDHAKAR PURI
4500 BMC00070672 Preeti Rajshekhar Warda

4502 BMC00050321 YOGESH VALMIK BARKE


4503 BMC00030903 Shesherao Suryawanshi Rushikesh

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

OBC
OBC

27
30

11.5508
11.0160

19.4667
17.0000

58.0175
58.0160

OBC

24

14.3460

19.6667

58.0127

29
39
36
39
29

11.3402
9.1979
8.6631
8.8608
12.6582

17.6667
9.8000
13.3333
10.1333
16.3333

58.0069
57.9979
57.9964
57.9941
57.9915

SC

31

9.5876

17.4000

57.9876

Open

26

12.3207

19.6667

57.9874

SC

25

15.1872

17.8000

57.9872

32
25
33

13.9175
14.5148
9.3814

12.0667
18.4667
15.6000

57.9842
57.9815
57.9814

SC
Open
Open
Open
Open

4501 BMC00100284 PRAKASH PANDHARINATH ALHAT

Horizontal
Reservation

Women

Women
Women

4504 BMC00061132 SHITAL PRAKASH CHALKE


4505 BMC00007168 Manali Maruti Sawant
4506 BMC00046716 Nitish Dilip Patil

Open
Open
OBC

4507 BMC00026080 ASHWINI DATTATRAY CHAVAN

Open

35

8.0412

14.9333

57.9745

4508 BMC00038418 ONKAR DATTATRAY KALMANKAR

Open

30

9.7046

18.2667

57.9713

4509
4510
4511
4512

OBC
ST
Open
OBC

34
28
29
33

9.7046
12.8342
12.2995
10.8861

14.2667
17.1333
16.6667
14.0667

57.9713
57.9675
57.9662
57.9528

29

12.0856

16.8667

57.9523

25
27
25
31
36
37
27
24

16.6845
11.0160
12.9412
11.3369
9.7326
8.6631
14.6524
15.0515

16.2667
19.9333
20.0000
15.6000
12.2000
12.2667
16.2667
18.8667

57.9512
57.9493
57.9412
57.9369
57.9326
57.9298
57.9191
57.9182

36

8.9840

12.9333

57.9173

BMC00002890
BMC00038858
BMC00049005
BMC00024235

SAMADHAN BAPU BHAMARE


ANIL RATILAL GAVIT
SWAPNIL LAXMAN JADHAV
AVINASH UTTAM DEOKAR

4513 BMC00047309 AMRAPALI PARMANAND MHASKE


4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521

BMC00057632
BMC00012312
BMC00028511
BMC00049213
BMC00082984
BMC00059952
BMC00068742
BMC00024862

NIKHIL PRABHU GHODKE


VISHAKHA ARVIND CHAVAN
DIPALI RATNAKAR LASURE
RAMDAS RAVINDRA SHINDE
MANGAL ASHOK UGHADE
SAGAR BALASO SHIVALE
AKASH BABURAO BAVGE
KIRAN VINAYAK KEDARE

SC
Open
SC
SC
OBC
SC
Open
Open
SC

Women

Women
Women
Women
Women
Handicap
Women

4522 BMC00107274 SAINATH PANDURANG TANDEL

Open

4523 BMC00014386 DIPTI NANDKUMAR SHIRSEKAR

Open

Women

30

13.5829

14.3333

57.9162

4524 BMC00130114 PRASHANT PANDURANG SHINDE

Open

Handicap

35

8.4492

14.4667

57.9159

29

11.4433

17.4667

57.9100

4525 BMC00120909 USHA ANANTA KOLI

SBC

Page 141 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

4526 BMC00009096 SANDEEP UTTAMRAO KADAM

Category

Horizontal
Reservation

SC

Educated
Unemploye
d

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

24

15.7732

18.1333

57.9065

4527 BMC00054266 BALU SAKHARAM RATHOD

Open

37

8.2353

12.6667

57.9020

4528 BMC00001229 DHANASHREE SANTOSH KADAM

Open

34

8.1013

15.8000

57.9013

4529
4530
4531
4532

SC
Open
SC
Open

33
28
28
32

11.2299
15.6962
13.0928
9.6907

13.6667
14.2000
16.8000
16.2000

57.8966
57.8962
57.8928
57.8907

29

9.4845

19.4000

57.8845

11.5508
8.3505
14.9485
15.6150
15.0802
16.4706
11.1340
14.5992

15.3333
12.5333
17.9333
17.2667
16.8000
17.4000
16.7333
18.2667

57.8841
57.8838
57.8818
57.8817
57.8802
57.8706
57.8673
57.8659

BMC00072586
BMC00044051
BMC00031848
BMC00071376

Manisha Bhaskar Gaikwad


ABRAR SATTAR SHAIKH
Sarvesh Vishwas Deorukhkar
PRIYANKA TANAJI CHOUGULE

Women

Women

4533 BMC00018132 CHANDRAKANT BHAGU HUMBE

NT-C

4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541

Open
OBC
Open
Open
OBC
Open
Open
SC

Women

Women
Women

31
37
25
25
26
24
30
25

4542 BMC00054323 SANJAY RAMRAO PATANGE

Open

Sportsman

28

10.9278

18.9333

57.8611

4543 BMC00116732 PRASHANT DILIPRAO SONWANE

OBC

33

10.1266

14.7333

57.8599

4544 BMC00012924 SNEHAL ROHIDAS SHENDKAR


4545 BMC00059835 SUDHAKAR SUHAS RAWOOL

Open
Open

35
30

8.6598
13.9241

14.2000
13.9333

57.8598
57.8574

4546 BMC00052400 BHAGYASHRI LOTAN BHAMARE

OBC

Women

30

11.1230

16.7333

57.8563

4547
4548
4549
4550
4551

SC
OBC
SC
OBC
VJ-A

Women

31
27
26
28
26

11.9831
11.4439
14.9733
12.8342
14.4330

14.8667
19.4000
16.8667
17.0000
17.4000

57.8498
57.8439
57.8400
57.8342
57.8330

SC

31

8.7629

18.0667

57.8296

4553 BMC00136423 AMOL BABURAO JAGTAP


4554 BMC00038907 MAHESH MANOHAR SHENDGE
4555 BMC00017048 Ashwini Anant Terwankar

Open
Open
Open

33
31
31

10.1604
14.7594
9.0909

14.6667
12.0667
17.7333

57.8271
57.8261
57.8242

4556 BMC00007798 SNEHAL ASHOKRAO SONAWANE

OBC

27

13.6898

17.1333

57.8231

4557 BMC00034217 priya prashant Dhuri


4558 BMC00098869 PRASHANT ANIL KASAR

Open
OBC

28
28

12.4895
12.6203

17.3333
17.2000

57.8228
57.8203

BMC00106178
BMC00074712
BMC00050747
BMC00055326
BMC00098643
BMC00034851
BMC00110408
BMC00136407

BMC00056539
BMC00094274
BMC00007728
BMC00023525
BMC00058820

POONAM LAXMAN SAKUNDE


sandeep ashok bhande
GOKUL UTTAM NAGARGOJE
DEEPAK ANIL BHAGWAT
BALAJI VAIJANATH AGLAWE
KALPESH RAJENDRA THAKUR
Rupali Mahipati Jagdale
SUNITA GANPAT MORE

RAVINDRA SHANKAR GHODKE


JAGDISH BHATU WAGHMARE
MAYUR SAMBHAJI KAMBLE
SUHAIL GAIBIPASHA NADAF
POOJA RAJENDRA CHAVAN

4552 BMC00038830 SHEKHAR ANAND SURYAVANSHI

Women

Page 142 of 214

Score
Sr.No. Application No.

4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569

BMC00011822
BMC00107315
BMC00005044
BMC00101867
BMC00044219
BMC00110838
BMC00117939
BMC00067701
BMC00092343
BMC00026823
BMC00009208

Candidates Name

Category

Total
(out
of 100)

17.7333
13.3333
16.8000
13.1333
18.8667
19.2667
13.4000
15.9333
17.0667
18.4000
16.7333

57.8189
57.8178
57.8169
57.8137
57.8132
57.8122
57.8118
57.8103
57.8090
57.8051
57.8008

OBC

26

14.3316

17.4667

57.7983

Open
Open
ST
Open
SC
Open
NT-C
SBC
Open

33
29
26
29
32
34
32
31
32

8.6631
13.1959
13.2620
10.9278
10.9278
12.6582
12.6582
10.9091
10.0422

16.1333
15.6000
18.5333
17.8667
14.8667
11.1333
13.1333
15.8667
15.7333

57.7964
57.7959
57.7953
57.7945
57.7945
57.7915
57.7915
57.7758
57.7755

25

15.7732

17.0000

57.7732

Open

32

10.1031

15.6667

57.7698

Open
Open
OBC

37
35
24

8.2353
8.1013
16.7010

12.5333
14.6667
17.0667

57.7686
57.7680
57.7677

4585 BMC00111941 NITESH HANUMANT CHOUDHARI

Open

26

14.4330

17.3333

57.7663

4586 BMC00138888 SURENDRA SHRIKANT BURKULE

Open

28

16.3636

13.4000

57.7636

4587 BMC00019636 RUPESH PRADEEP MAYEKAR

OBC

30

10.2954

17.4667

57.7621

4588 BMC00023708 bhakti bharat sawant

Open

30

8.0214

19.7333

57.7547

4589 BMC00074864 MANGESH SALIGRAM JOGDAND

Open

30

10.4813

17.2667

57.7480

4590 BMC00015519 ANAND VASANT SAWANT


4591 BMC00086909 SONAL BALU GHADGE
4592 BMC00039315 MANSI GANESH MATKAR

Open
SC
Open

30
32
30

9.9465
10.4124
10.2062

17.8000
15.3333
17.5333

57.7465
57.7457
57.7395

BMC00086781
BMC00099251
BMC00010373
BMC00132467
BMC00069934
BMC00003450
BMC00033332
BMC00075173
BMC00077272

4580 BMC00019487 HARSHADA TUKARAM BHOBAL

SC

MINAKSHI ATMARAM
PALASAMKAR
4582 BMC00128889 MAHESH RAGHUNATH PHAD
4583 BMC00012311 MAHESH MANOHAR MATE
4584 BMC00038757 Jitendra Rajendra Kharchane
4581 BMC00091763

Women

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

12.0856
9.4845
8.0169
12.6804
9.9465
14.5455
9.4118
8.8770
14.7423
12.4051
12.0675

4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579

SC
SC
OBC
ST
OBC
SC
OBC
ST
OBC
SC
Open

MCQ
(out of 60)

28
35
33
32
29
24
35
33
26
27
29

4570 BMC00045545

SHOBHA BABAN JAGTAP


SACHIN LAXMAN ICHAKE
Angha Alhad Potdar
LAXMAN SOPAN BHANGE
BHASKAR VASANT PAWAR
VINAYAK DATTATRAYA KORDE
AASHISH SUBHASH NERKAR
DIPAK NAWASHYA KHARPADE
PRITESH JAYKRUSHNA KHOT
NILESH MARUTI KAMBLE
DIPAK ANKUSH GOLATKAR
PADMAKAR RAGHUNATH
NIPURTE
YUVRAJ NARAYAN DOME
RHUTUJA SADASHIV BHISE
VANITA KISAN BHOJANE
RAVINDRA ANANDA MANE
SHANKAR ROHIDAS KAMBLE
MAMTA MADAN GHOGALE
Nikita Deepak Gadhari
GAURAV MANOHAR AALANDE
ANKITA GOVIND PUJARI

Horizontal
Reservation

Women

Women

Women
Women

Women

Educated
Unemploye
d

Page 143 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

4593 BMC00102480 UDAY SHANKAR PAWAR


KULBHUSHAN VIDYADHAR
4594 BMC00004843
EKHANDE

OBC

Handicap

Sr.No. Application No.

Candidates Name

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

29

10.5882

18.1333

57.7215

OBC

25

14.6524

18.0667

57.7191

4595 BMC00105876 ASHVINI SHIVANATH KHEDKAR

Open

24

14.1176

19.6000

57.7176

4596
4597
4598
4599

OBC
SC
OBC
SC

Women

28
37
36
24

15.4430
8.4388
8.1013
16.0338

14.2667
12.2667
13.6000
17.6667

57.7097
57.7055
57.7013
57.7005

Women

35

9.6257

13.0667

57.6924

28
31
34
31

14.2246
8.5567
8.5562
12.6203

15.4667
18.1333
15.1333
14.0667

57.6913
57.6900
57.6895
57.6870

31

11.5508

15.1333

57.6841

28
29
32
34
31
26
27
36
38
34

11.5464
14.0107
8.6076
9.8734
8.2700
14.5361
13.7968
8.5232
8.5232
8.4536

18.1333
14.6667
17.0667
13.8000
18.4000
17.1333
16.8667
13.1333
11.1333
15.2000

57.6797
57.6774
57.6743
57.6734
57.6700
57.6694
57.6635
57.6565
57.6565
57.6536

28

16.1856

13.4667

57.6523

27
31

14.1176
9.1139

16.5333
17.5333

57.6509
57.6472

27

12.5134

18.1333

57.6467

BMC00065006
BMC00044073
BMC00137308
BMC00127358

AMOL BAPU CHAUDHARI


ANJALI BHARAT AHIRE
SANDIPA SUDHAKAR KASAR
SUPRIYA RAJU BACHUTE

4600 BMC00050683 SAVITRA MUKUNDRAO SHINDE

Open

4601
4602
4603
4604

SC
OBC
Open
Open

BMC00033021
BMC00131455
BMC00031824
BMC00002947

4605 BMC00053049
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615

BMC00034990
BMC00049337
BMC00023407
BMC00071043
BMC00032644
BMC00085740
BMC00118686
BMC00108024
BMC00039143
BMC00133727

SAMEER LAXMAN PAWAR


Kalpesh Tanaji Rale
SWATI HANMANT PATIL
RUPALI SUBHASH RAHATE
NANDKISHOR SHRISHAIL
CHABUKSWAR
SACHIN BHUMAJI KALASKAR
VIDYA SANJAY PATIL
ALKA ANANT BHAVAR
HARSHALA ASHOK PARTOLE
PIA PRAKASH KORGAONKAR
RAHUL CHUDMAN RAJANE
SHARAD DEVAJI CHAVAN
Madhuri Atmaram Chande
ROSHAN BHAU DHALAPE
sangita pankaj suryawanshi

Women

Women

SC
OBC
Open
ST
OBC
Open
SC
SC
OBC
OBC
NT-C

4616 BMC00130063 SUPRIYA PRAKASH DABHOLKAR

Open

4617 BMC00040388 JYOTSNA ANAND JADHAV


4618 BMC00019280 MAYUR MAHADEO ADKAR

SC
Open

Women
Women

Women

Women
Educated
Unemploye
d

4619 BMC00081584 NANDA BAPU NARUTE

NT-C

4620
4621
4622
4623

Open
SC
Open
Open

32
28
31
29

10.3797
13.7113
9.1753
11.3080

15.2667
15.9333
17.4667
17.3333

57.6464
57.6446
57.6420
57.6413

Open

35

9.7046

12.9333

57.6379

Open
Open

32
30

10.6952
14.2268

14.9333
13.4000

57.6285
57.6268

BMC00099991
BMC00082165
BMC00001449
BMC00062919

AJAY KRISHNA ARDE


SIDHARTH DADARAO PAWALE
VARSHA VIJAY SAWANT
RAVINDRA SHIVAJI GAIKWAD
NANDKISHOR MANCHKRAO
4624 BMC00123250
BUCHKE
4625 BMC00114479 Pooja Diwakar Pednekar
4626 BMC00062597 KAJAL SHIVAJIRAO SOLANKE

Page 144 of 214

Score
Sr.No. Application No.

4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641

BMC00032280
BMC00049388
BMC00015459
BMC00032405
BMC00060341
BMC00045935
BMC00084295
BMC00038946
BMC00080634
BMC00098539
BMC00035544
BMC00038113
BMC00027748
BMC00067713
BMC00007754

Candidates Name

Category

RINKU JAYRAM DALVI


Ajeet Ashok Panjari
VILAS VASANT PANDHARE
PAREN RAMCHANDRA GONE
USHA BARKU BHOTE
MADHURI VAMAN DESALE
ANISHA SAGAR BHOSALE
ARTI DATTATRAYA SULE
Dipika Yograj Andhale
NILESH SADANAND NARKAR
PRATIK ANNA SINALKAR
MAMATA DEEPAK KADLAK
Snehal Subhash Chaudhari
Sangita Sham Shirgaonkar
RAHUL SURYAKANT BORADE

OBC
OBC
Open
OBC
ST
OBC
NT-C
Open
Open
SC
OBC
Open
OBC
SC
SC

Horizontal
Reservation

Women

Women
Women

Women
Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

30
29
28
29
28
32
30
31
32
31
25
25
28
30
30

14.7594
10.8247
14.2246
10.8861
11.7526
11.5464
8.9451
12.7426
8.3422
9.8734
15.6701
15.4639
13.2620
8.1283
10.1266

12.8667
17.8000
15.4000
17.7333
17.8667
14.0667
18.6667
13.8667
17.2667
16.7333
16.9333
17.1333
16.3333
19.4667
17.4667

57.6261
57.6247
57.6246
57.6194
57.6193
57.6131
57.6118
57.6093
57.6089
57.6067
57.6034
57.5972
57.5953
57.5950
57.5933

4642 BMC00037512 AMITKUMAR WASUDEO RAHILE

OBC

33

12.1925

12.4000

57.5925

4643 BMC00075575 KIRAN LAVU WAIGANKAR


4644 BMC00055684 RAJENDRA SANTOSH PATIL

Open
OBC

31
28

11.6578
15.2577

14.9333
14.3333

57.5911
57.5910

4645 BMC00038116 DIGAMBAR YALLADAS BOMDYAL

Open

26

14.1237

17.4667

57.5904

4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652
4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663

SC
SC
Open
Open
OBC
OBC
Open
Open
OBC
OBC
Open
Open
Open
OBC
SC
Open
Open
Open

31
31
28
27
29
30
36
27
37
36
29
31
24
35
32
26
27
37

11.1230
9.7890
9.7890
12.9114
12.1649
13.0928
8.5567
12.0856
8.0169
8.0169
10.5485
10.4124
14.0107
8.6076
9.5359
14.3316
12.0619
8.5232

15.4667
16.8000
19.8000
17.6667
16.4000
14.4667
13.0000
18.4667
12.5333
13.5333
18.0000
16.1333
19.5333
13.9333
16.0000
17.2000
18.4667
12.0000

57.5897
57.5890
57.5890
57.5781
57.5649
57.5595
57.5567
57.5523
57.5502
57.5502
57.5485
57.5457
57.5440
57.5409
57.5359
57.5316
57.5286
57.5232

30

8.5232

19.0000

57.5232

30

8.4536

19.0667

57.5203

BMC00060884
BMC00053312
BMC00131450
BMC00027973
BMC00059189
BMC00074745
BMC00071666
BMC00113258
BMC00025357
BMC00013557
BMC00045981
BMC00014497
BMC00050287
BMC00001305
BMC00057529
BMC00092293
BMC00019464
BMC00000592

SHARAD LOTAN KHAJURE


SUNNY SADANAND JADHAO
KAVITA YASHWANT CHAVAN
Pankaj Vishnu Thorvatkar
JYOTI DAJI BHOIR
vaibhav kashinath patil
AKANKSHA ANKUSH PARAB
Bhushan Amrut Patil
ANKITA ANANT SUTAR
TUSHAR SUDHAKAR PATKAR
CELESTE PRAVIN ALVA
KIRAN SANTOSH BHERE
SACHIN HINDURAO JADHAV
NANDKISHOR ISHWAR ANOLE
DIPAK VASANTA KHADE
Aparna Janardan Chougule
AMAR SUBHASH KOLAR
Seema Trishul Kadam

4664 BMC00085976 PRATIBHA VAIBHAV SALUNKHE


4665 BMC00072974 SINDHU LAVKUMAR TARPE

Women
Women
Women

Open
SC

Women

Page 145 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

4666 BMC00120873 NIKITA SUMIT PATIL


4667 BMC00093334 SWAPNA ARVIND SHETYE

OBC
OBC

4668 BMC00056202 RAMDAS DONGARSINGH RINDHE


4669 BMC00042314 ANKUSH BHASKAR ATKAR
4670 BMC00079172 Rekha Ajay Chirnerkar
4671 BMC00003819 GANESH VANKATRAO JAWADE
4672 BMC00119581 SANJAY JADHAV SHRUTI
4673 BMC00000013 SANJAY BABAN GANJAVE
4674 BMC00030519 Komal Dharmadin Yadav

4676 BMC00050929 POOJA RAMESHRAO KHANDEKAR


4677
4678
4679
4680
4681

BMC00082560
BMC00006475
BMC00137698
BMC00016053
BMC00061198

Total
(out
of 100)

16.0667
19.5333

57.5182
57.5164

OBC

37

9.1139

11.4000

57.5139

Open
Open

35
30

10.0422
8.0412

12.4667
19.4667

57.5089
57.5079

SC

36

8.7701

12.7333

57.5034

SC
Open

30
24

10.2954
14.0928

17.2000
19.4000

57.4954
57.4928

31

13.0928

13.4000

57.4928

33

9.6907

14.8000

57.4907

34

11.2236

12.2667

57.4903

25
28
29
31
35

15.0211
13.4177
17.2165
9.2784
8.1443

17.4667
16.0667
11.2667
17.2000
14.3333

57.4878
57.4844
57.4832
57.4784
57.4776

33

8.1443

16.3333

57.4776

32

13.1959

12.2667

57.4626

30
24
30
25
32
33
28
34

12.7273
16.3918
11.6578
16.2567
10.7216
10.5155
11.3080
10.3743

14.7333
17.0667
15.8000
16.2000
14.7333
13.9333
18.1333
13.0667

57.4606
57.4585
57.4578
57.4567
57.4549
57.4488
57.4413
57.4410

Handicap

OBC

Educated
Unemploye
d
Women

SC

Women

Open
SC
SC
OBC
Open

4683 BMC00039133 RAJESH CHANDRAKANT SHINDE

Open

4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691

OBC
Open
Open
Open
SC
Open
Open
OBC

Open

DIPALI BHALCHANDRA RANE


KANCHAN VITTHAL GAIKWAD
HEMLATA LAWOO LABDE
TANAJI SHESHERAO CHAVAN
SUPRIYA UTTAM NANGARE
SUMATI DAGDU BIDVE
IMRAN SATTAR SHAIKH
DHANVANTI SURESH PATIL

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

9.4515
11.9831

VIVEK VIJAY MORE


RAHUL LAXMAN KHARAT
TUSHAR SHASHIKANT DHALE
RUPIKA GANPAT BHUWAD
HITESH ANIL NANDGAVKAR
SANGITA MADHUKARRAO
4682 BMC00034226
DESHMUKH

BMC00086787
BMC00040780
BMC00002739
BMC00118934
BMC00039415
BMC00083784
BMC00073518
BMC00025452

Women

MCQ
(out of 60)

32
26

SC

4675 BMC00060252 MANISHA DAULAT SAINDANE

Horizontal
Reservation

Women
Women

Women

Women

Women

4692 BMC00032316 MANISH PARASRAM MANDALKAR

OBC

31

10.3743

16.0667

57.4410

4693 BMC00031835 AKSHAY YUVRAJ KHARAT


4694 BMC00048601 ROHINI NITIN MORE
4695 BMC00022980 ASLAM BUDDHU BENIWALE

SC
Open
NT-B

30
34
30

9.8396
8.9691
11.8987

17.6000
14.4667
15.5333

57.4396
57.4358
57.4320

4696 BMC00112775 SATISH BAPURAO MACHANWAD

OBC

24

17.2152

16.2000

57.4152

4697 BMC00093123 UJWALA UTTAMKUMAR JAGTAP

Open

25

13.8144

18.6000

57.4144

Handicap

Women

Page 146 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

4698 BMC00061483 BHAKTI PRAMOD KADAM


4699 BMC00119657 VIJAYA RAMCHANDRA BHOYE

Open
Open

4700 BMC00005710 NAKUL SAKHARAM CHAUDHARI

OBC

4701 BMC00040418 RADHA ABHIMAN PAWAR


4702 BMC00028733 Abhilasha Anant Wadye

OBC
OBC

4703 BMC00073751 GANESH KASHINATH THAKARE

OBC

4704
4705
4706
4707

NT-C
Open
OBC
Open

BMC00014113
BMC00021303
BMC00118330
BMC00003574

SUJATA BHARAT BURLE


Zishan Ali Yasin Sayed
RAJENDRA SHIVAJI SHINDE
GANESH VITHOBA DIGHOLE

Horizontal
Reservation

Women

Women
Women

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

28
37

14.0107
8.8770

15.4000
11.5333

57.4107
57.4103

28

9.8734

19.5333

57.4067

30
26

10.8021
15.4011

16.6000
16.0000

57.4021
57.4011

36

10.0000

11.4000

57.4000

34
30
24
36

9.7326
10.1266
13.9241
8.9840

13.6667
17.2667
19.4667
12.4000

57.3993
57.3933
57.3908
57.3840

4708 BMC00050354 SANDESH PRABHUDAS THORAT

SC

28

12.5738

16.8000

57.3738

4709 BMC00022841 RAJENDRA BHIMRAO GOPHANE

Open

36

8.7701

12.6000

57.3701

4710 BMC00072442 MALLU HARI KAMALE

Open

35

8.7701

13.6000

57.3701

4711 BMC00009237 PRASAD BHANUDAS DESHMUKH

Open

28

10.2954

19.0667

57.3621

30

11.2236

16.1333

57.3569

34

11.2236

12.1333

57.3569

4712 BMC00082202 Pallavi Sadanand Kadam

SC

Women
Project
Affected

4713 BMC00064635 JITESH KISAN SAPKAL

Open

4714 BMC00024631 RUPESH MOHAN KUMBHARE

Open

25

13.1551

19.2000

57.3551

4715 BMC00069807 RAHUL CHANDRAKANT NIMBARE

OBC

34

10.6186

12.7333

57.3519

4716 BMC00078278 SHWETA SHIVAJI AMBOLKAR


DNYANESHWAR ASHOKRAO
4717 BMC00057633
GHODKE

OBC

24

16.6845

16.6667

57.3512

Open

36

8.0169

13.3333

57.3502

4718 BMC00001849 SACHIN JEEVANRAO KULKARNI

Open

30

11.0160

16.3333

57.3493

4719
4720
4721
4722

SC
SC
Open
Open

25
28
31
34

13.0802
10.4124
13.4759
8.3422

19.2667
18.9333
12.8667
15.0000

57.3469
57.3457
57.3426
57.3422

BMC00060808
BMC00025761
BMC00091697
BMC00043245

SUJATA VASANT KARANDE


UDEBHAN TAYDE KALAVATI
ajay sampat zapade
TEJASVI DATTATRAY PARAB

4723 BMC00084925 PALLAVI PRASHANT KHAIRNAR


4724 BMC00098657
4725
4726
4727
4728

BMC00062813
BMC00102814
BMC00086041
BMC00120975

TRUPTI VISHAVANATH
PAWASKAR
Sulochana Nandu Wagh
MANJIRI MUKUND JOSHI
PRATIKA YUVRAJ PADVI
CHITRANGI RAMDAS CHAVAN

Women

Women

OBC

Women

29

11.3369

17.0000

57.3369

SC

Women

30

11.3369

16.0000

57.3369

OBC
Open
ST
OBC

Women

24
28
29
35

15.9358
13.3333
12.0619
8.1857

17.4000
16.0000
16.2667
14.1333

57.3358
57.3333
57.3286
57.3190

Women

Page 147 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

4729 BMC00125098 SHIVAJI ANIL DHANGAR


4730 BMC00116146 SAPANA MOHAN THAKARE
4731 BMC00040636 KALYANI UTTAMRAO KAMBLE

NT-C
ST
SC

Women

4732 BMC00062247 SACHIN SITARAM BANDARKAR


4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742

Sr.No. Application No.

Candidates Name

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

36
27
29

8.1857
13.5829
14.8454

13.1333
16.7333
13.4667

57.3190
57.3162
57.3121

OBC

28

11.4433

17.8667

57.3100

SBC
VJ-A
Open
Open
Open
OBC
Open
OBC
Open
NT-C

Women

28
26
27
29
26
29
30
27
30
30

14.9733
14.4385
13.9037
8.7701
12.1649
8.7629
12.6203
13.4177
8.0169
10.4124

14.3333
16.8667
16.4000
19.5333
19.1333
19.5333
14.6667
16.8667
19.2667
16.8667

57.3066
57.3052
57.3037
57.3034
57.2982
57.2962
57.2870
57.2844
57.2836
57.2791

SBC

Women

26

14.5455

16.7333

57.2788

Open

Women
Educated
Unemploye
d

29

9.4118

18.8667

57.2785

29

13.6709

14.6000

57.2709

SC
SBC
Open
VJ-A

34
29
29
32

9.1979
14.3299
8.6631
12.6582

14.0667
13.9333
19.6000
12.6000

57.2646
57.2632
57.2631
57.2582

4750 BMC00007860 SHRIKANT GANESHRAO BHAKARE

OBC

33

9.5187

14.7333

57.2520

4751 BMC00131683 APARNA SACHIN DESHMUKH


4752 BMC00094147 PRANJALI BABURAO BHOSALE
SOMNATH PRABHAKAR
4753 BMC00040282
NARWADE
4754 BMC00062141 ARVIND ISHWAR ADATE
4755 BMC00002061 ROHIT RAMESH KAMBLE
4756 BMC00025926 Nisha Vijay Anuse

Open
VJ-A

27
29

12.7835
13.0481

17.4667
15.2000

57.2502
57.2481

OBC

30

12.5773

14.6667

57.2440

SC
SC
OBC

27
37
29

10.3743
8.7701
8.9691

19.8667
11.4667
19.2667

57.2410
57.2368
57.2358

28

13.1646

16.0667

57.2313

33
35
31

8.5567
8.5567
12.6203

15.6667
13.6667
13.6000

57.2234
57.2234
57.2203

29

11.7526

16.4667

57.2193

29

10.6186

17.6000

57.2186

BMC00078422
BMC00079073
BMC00093593
BMC00035597
BMC00066497
BMC00052248
BMC00127152
BMC00103790
BMC00012515
BMC00032097

ROHIT HIRALAL SONAWANE


Satish Dharmu Rathod
SACHIN LAXMAN POTKHULE
VAISHALI CHETAN KALE
YUVRAJ NAGANATH SHINDE
PRATIK SURESH JADHAV
SIDDHESH PRAKASH SAWANT
DAKSHATA JAYRAJ MALI
Neelam Chandrakant Nagare
SUREKHA TANAJI BANDGAR

4743 BMC00092326 HARSHADA PARSHURAM MHATRE


4744 BMC00094294 SONALI SHARAD SAWANT
4745 BMC00011778 SOMNATH SITARAM VISAVE
4746
4747
4748
4749

BMC00047632
BMC00049426
BMC00072235
BMC00048681

SC

PREETI MADHAV ATHAWALE


GANESH BHAGWAN SONAR
rupa rohit poyarekar
DINESH ROHIDAS PAWAR

4757 BMC00073219 SIDDHARTH LAXMAN GANGURDE

Women

Women

SC

4758 BMC00042682 MITALI MANOJ SURVE


4759 BMC00126141 SIDDHARTH AJIT SAWANT
4760 BMC00070284 SUSHMA UTTAM BANSODE

OBC
SC
SC

4761 BMC00003849 Pratap Namdev Misal

Open

4762 BMC00029164 Lavesh Ramakant Raut

OBC

Women
Women
Project
Affected

Page 148 of 214

Score
Sr.No. Application No.

4763
4764
4765
4766
4767
4768

BMC00006740
BMC00013753
BMC00137206
BMC00124662
BMC00026481
BMC00117851

Candidates Name

Category

PRAVIN PARSHURAM BHOIR


SUPRIYA DATTATRAY MULIK
VINOD CHANGDEV MARADE
Shraddha Kashinath More
KAVITA SHRIDHAR CHAUGULE
PRADNYA PRALHAD KAMBLE

OBC
Open
OBC
SC
Open
SC

Horizontal
Reservation

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

29
28
29
28
32
24

10.2110
11.7300
11.6578
14.1237
8.1857
13.9175

18.0000
17.4667
16.5333
15.0667
17.0000
19.2667

57.2110
57.1967
57.1911
57.1904
57.1857
57.1842

26

12.9114

18.2667

57.1781

32

9.8396

15.3333

57.1729

4769 BMC00019299 SANDIP RAMESH DHANAWADE

Open

4770 BMC00048766 MEGHNA GANESH JADHAV

Open

4771 BMC00076698 SHANKAR GOVINDRAO MUNDE

Open

27

15.1055

15.0667

57.1722

4772 BMC00026742 YOGITA SUDHAKAR TAYADE


4773 BMC00017497 KEWAL BHIKANRAO TADGE
4774 BMC00045850 SHUBHANGI DILIP TUPE

SC
Open
SC

27
25
31

13.3690
13.5021
8.7629

16.8000
18.6667
17.4000

57.1690
57.1688
57.1629

32

10.2954

14.8667

57.1621

29

15.3608

12.8000

57.1608

25

12.6203

19.5333

57.1536

SC

38

8.0169

11.1333

57.1502

Open
NT-D
Open
SC
Open
SC
OBC
SC
OBC
Open
Open

35
29
27
30
28
28
34
24
29
34
34

11.0160
10.5485
14.3460
9.4118
13.6082
12.0675
8.8608
15.2577
14.1176
8.9840
8.2474

11.1333
17.6000
15.8000
17.7333
15.5333
17.0667
14.2667
17.8667
14.0000
14.1333
14.8667

57.1493
57.1485
57.1460
57.1451
57.1415
57.1342
57.1275
57.1244
57.1176
57.1173
57.1141

SC

33

10.3797

13.7333

57.1130

SC

27

11.9786

18.1333

57.1119

4792 BMC00034879 RAVINDRA MADHUKAR BHALKE

OBC

33

9.8396

14.2667

57.1063

4793 BMC00070668 RENUKA DATTARAM DANGE


4794 BMC00004158 SANTOSH LAXMAN KAP

Open
OBC

Women

28
28

10.1031
11.0309

19.0000
18.0667

57.1031
57.0976

4795 BMC00010951 PANKAJ VINAYAK GAIKWAD

OBC

Sportsman

26

11.9588

19.1333

57.0921

4796 BMC00048625 SANDIP TULSHIDAS PATIL

Open

34

10.8247

12.2667

57.0914

4775 BMC00018066 LALITA CHANDRAKANT OWHAL

SC

4776 BMC00068747 YOGESH MANOHAR BHARSAT

ST

4777 BMC00043257 KOMAL BALASAHEB KHANDEKAR

SC

4778 BMC00135779
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789

BMC00054289
BMC00084987
BMC00050802
BMC00125251
BMC00044473
BMC00028269
BMC00033858
BMC00004604
BMC00001010
BMC00005907
BMC00021810

4790 BMC00010203
4791 BMC00016573

VISHWAMBAR JAGDISH
KHAIRMODE
BHAGESH PRAKASH MANE
MANISHA HARIBHAU KHADE
MAYUR KAILAS PAWAR
ROHIT NANDKUMAR SABLE
VAISHALI VINAYAK KULKARNI
SWATI BABANRAO MANE
RAVINDRA MANIK BARKALE
AMIT PRADEEP SONAVANEA
Sneha Sadanand Kadam
KANCHAN RAJESH PALANDE
PRIYANKA VASANT LENDE
CHITRA RAMESHCHANDRA
AHIRRAO
AMIT MAHADU AMBURE

Women

Women

Women

Women

Women
Women

Women

Page 149 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

4797 BMC00012330 SWATI SANTOSH SHINDOLKAR


4798 BMC00056786 SAGAR YASHWANT TAMBE
DIPIKA SHANTARAM
4799 BMC00009460
SONAWADEKAR
4800 BMC00019742 ROHINI MAHADEV GURAV
4801 BMC00044131 JAWEED A SATTAR SAYYED
4802 BMC00038349 SHALAKA JAYANT PAWASKAR
4803 BMC00099062 ROHINI ANANT BATWALKAR
4804 BMC00036842 ANIKET BABASAHEB SALVE

Open
SC

Women

28
38

9.0909
8.3505

20.0000
10.7333

57.0909
57.0838

SC

Women

30

9.5359

17.5333

57.0692

OBC
Open
OBC
OBC
SC

Women

35
26
34
26
31

10.2674
14.5992
11.1230
13.0481
8.7764

11.8000
16.4667
11.9333
18.0000
17.2667

57.0674
57.0659
57.0563
57.0481
57.0431

4805 BMC00125073 CHANDRAKANT DAGDU SALEKAR

Open

29

8.7701

19.2667

57.0368

4806 BMC00049931 DARSHANA NAMDEV MASURKAR

Open

Women

29

8.7701

19.2667

57.0368

4807 BMC00007635 NILAM DATTA WARE


4808 BMC00038991 ROHIT DATTATRAY KAVITAKE

Open
Open

Women

27
29

12.8342
14.7594

17.2000
13.2667

57.0342
57.0261

28

9.6257

19.4000

57.0257

26
34
36
39

14.2246
8.5567
8.0214
9.6203

16.8000
14.4667
13.0000
8.4000

57.0246
57.0234
57.0214
57.0203

4809 BMC00051582 PRAVIN NATHA WAGHMARE


4810
4811
4812
4813

BMC00115083
BMC00136906
BMC00023962
BMC00053688

RAJESH SUNIL SASANE


NILESH VITTHAL WAGHMARE
DEVDATT MARUTI DABHADE
VIDYA MADHUKAR BANGAR

SC
SC
OBC
SC
OBC

Women

Educated
Unemploye
d

Women

4814 BMC00102845 RATNAMALA SUBHASH NAVALE

Open

27

11.5508

18.4667

57.0175

4815 BMC00006893 DARSHANA JANARDAN SAWANT

Open

28

11.0160

18.0000

57.0160

4816
4817
4818
4819
4820
4821

NT-B
VJ-A
SC
Open
OBC
Open

25
33
37
24
25
30

14.9485
9.4118
9.2784
13.4759
14.7423
11.1340

17.0667
14.6000
10.7333
19.5333
17.2667
15.8667

57.0152
57.0118
57.0117
57.0092
57.0090
57.0007

25

13.7968

18.2000

56.9968

31
31
28

12.0619
8.8608
11.0549

13.9333
17.1333
17.9333

56.9952
56.9941
56.9882

26

13.2489

17.7333

56.9822

28
35

11.4439
11.7647

17.5333
10.2000

56.9772
56.9647

BMC00107799
BMC00121294
BMC00042979
BMC00068415
BMC00008179
BMC00029207

SHAILA SHANKAR LAKHE


SHANKAR ZAMSING RATHOD
SHRIKANT KISHOR KHARAT
ajit shankar lad
MUKESH SADASHIV BARGAJE
PRASAD BALASAHEB BADHAN

4822 BMC00051626 SEJAL SANTOSH SAWANT

Open

4823 BMC00057762 Charulata Gajanan Bakalkar


4824 BMC00004026 VINOD KANTI MONE
4825 BMC00080155 Anita Maruti Sonavane
SONIYA SHEETALA PRASAD
4826 BMC00070228
GUPTA
4827 BMC00011931 VISHAL GAUTAM MAGADE
4828 BMC00001080 DHANANJAY TUKARAM RAUT

OBC
SC
SC
Open

Women

Educated
Unemploye
d

Women

SC
OBC

Page 150 of 214

Score
Sr.No. Application No.

4829
4830
4831
4832
4833

BMC00109308
BMC00022406
BMC00038622
BMC00028812
BMC00032738

Candidates Name

Category

APARNA VITTHAL TARVE


KISHOR MARUTI MANZE
SHRUTI SUBHASH KHOT
Dipak Bansilal Chaudhari
PRAJAKTA SUBHASH BHATKAR

OBC
Open
OBC
OBC
Open

Horizontal
Reservation

Women
Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

26
32
27
26
35

16.3636
13.6898
13.6898
14.0206
9.6203

14.6000
11.2667
16.2667
16.9333
12.3333

56.9636
56.9565
56.9565
56.9539
56.9536

4834 BMC00077558 MUGDHA CHANDRASEN KAMBALI

Open

29

13.0802

14.8667

56.9469

4835
4836
4837
4838

Vishakha Vijay Acharekar


MANGESH TUKARAM MATALE
SHAILA SHANTARAM BAIT
SARITA RAMDAS SURE
SHIDHESHWAR PRASAD
4839 BMC00115778
NANWATE

Open
Open
OBC
Open

27
36
24
27

14.5455
8.9451
16.2025
10.2674

15.4000
12.0000
16.7333
19.6667

56.9455
56.9451
56.9358
56.9341

36

8.1283

12.8000

56.9283

4840 BMC00080146 SWATI SUDHAKAR CHOUDHARI

OBC

Handicap

27

12.1925

17.7333

56.9258

4841 BMC00006164 SAGAR JAGANNATH GIRHE


4842 BMC00106747 SHITAL VISHRAM REVANDKAR

Open
OBC

Women

27
29

14.8523
8.1857

15.0667
19.7333

56.9190
56.9190

4843 BMC00052847 MAHESH NAGNATH DESHMANE

Open

26

13.9175

17.0000

56.9175

4844 BMC00023533 Sonali Subhash Patil


4845 BMC00102820 PALLAVI DEEPAK OMBLE
TUSHAR RAMCHANDRA
4846 BMC00002425
SONAWANE
4847 BMC00049877 ANKUSH LINGU SHIGLE

OBC
Open

24
30

14.8454
12.3711

18.0667
14.5333

56.9121
56.9044

SC

26

13.2990

17.6000

56.8990

NT-C

31

10.2954

15.6000

56.8954

4848 BMC00050743 SULTAN SHAIKH SUBHAN SHAIKH

Open

27

13.6898

16.2000

56.8898

4849
4850
4851
4852
4853

SC
Open
OBC
Open
Open

34
27
35
33
36

8.5562
13.1551
8.0169
8.9451
8.1443

14.3333
16.7333
13.8667
14.9333
12.7333

56.8895
56.8884
56.8836
56.8784
56.8776

27

12.9412

16.9333

56.8745

30
27
31
28
28
35
32
30

11.3402
10.8021
12.2680
9.1979
9.1979
8.1283
8.8608
8.6598

15.5333
19.0667
13.6000
19.6667
19.6667
13.7333
16.0000
18.2000

56.8735
56.8688
56.8680
56.8646
56.8646
56.8616
56.8608
56.8598

BMC00055154
BMC00040958
BMC00102457
BMC00087009

BMC00118690
BMC00016162
BMC00121337
BMC00105662
BMC00070618

4854 BMC00117326
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862

BMC00068719
BMC00032110
BMC00009908
BMC00016019
BMC00073258
BMC00031643
BMC00077831
BMC00000068

BHARATI VINAYAK KARANDE


MANALI HANMANT YADAV
PRASAD DILIP MURUDKAR
SACHIN RAMRAO KOTGIRE
SUBHASH BALKRISHNA GHADI
NAGNATH SURESH
CHANDANSHIVE
POONAM PRAKASH PATIL
SUNITA DASHARATH SUPE
deepak sonaji sakpal
ASHA RATNU TAMBE
PARAG PRADIP JETHE
PRIYANKA BHIMRAO KAMBLE
Komal Sudhakar Kadam
PARAG ASHOK AKOLE

Women

Open

Women
Handicap

SC
OBC
ST
SC
SC
Open
SC
Open
Open

Women
Women

Women

Page 151 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

4863 BMC00037538 PUSHPALATA KIRAN THOMBARE

Open

Women

4864 BMC00015725 VIVEK RAJARAM GILBILE

Open

4865 BMC00015358 SHRUTIKA DHANANJAY KULKARNI

Open

4866 BMC00063444 SACHIN MADHAVRAO KOTKAR

Sr.No. Application No.

Candidates Name

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

27

10.5882

19.2667

56.8549

30

10.0535

16.8000

56.8535

30

14.1176

12.7333

56.8509

Open

36

8.4492

12.4000

56.8492

ST

29

9.3814

18.4667

56.8481

Women

4867 BMC00031881 MILIND EKNATH CHAVHAN


VAISHALI SADASHIVRAO
4868 BMC00084033
BAKHADE
4869 BMC00131733 SHWETA ANANT HODE
4870 BMC00026579 Rina Nandkumar Bhor
4871 BMC00092422 Geeta Omkar Dusane
4872 BMC00038192 POOJA PRADEEP CHAVAN

OBC

Women

27

15.4430

14.4000

56.8430

OBC
Open
Open
Open

Women
Women
Women

28
31
29
25

10.3093
9.1753
8.7629
15.3587

18.5333
16.6667
19.0667
16.4667

56.8426
56.8420
56.8296
56.8254

4873 BMC00029319 DIPALI PANDURANG WALNEKAR

Open

Women

34

9.6907

13.1333

56.8240

4874
4875
4876
4877
4878
4879

Open
Open
SC
Open
SC
OBC

Handicap
Women

30
24
34
33
26
27

11.7526
15.9494
10.4124
10.4124
13.6082
12.4742

15.0667
16.8667
12.4000
13.4000
17.2000
17.3333

56.8193
56.8161
56.8124
56.8124
56.8082
56.8075

4880 BMC00075094 SUREKHA PENTAJI YERPALWAR

NT-C

Women

29

10.8017

17.0000

56.8017

4881 BMC00051406 MEENAKSHI MURLIDHAR BAHULE

OBC

Women

33

10.0000

13.8000

56.8000

4882 BMC00052283 PANKAJ RAJENDRA PATIL

Open

24

14.3316

18.4667

56.7983

4883 BMC00028954 ASHOK JALINDAR JANGLE

OBC

35

10.4641

11.3333

56.7974

4884 BMC00035668 BALAJI MARUTI SABANE


4885 BMC00084521 Vijay Laxman Havaldar
NILESH CHANDRAKANTRAO
4886 BMC00136642
SURADKAR
4887 BMC00122221 NUTAN NIVRUTTI NEHARKAR
4888 BMC00081643 AMITA MAHENDRA GOWARI
4889 BMC00030999 SAGAR NIVRUTTI WAJE
4890 BMC00003567 RAHUL SURESH MORE
4891 BMC00000707 NITIN ASHOK JADHAV
4892 BMC00006285 SAGAR VISHWANATH ADSULE
4893 BMC00075872 BHAGVAN GANESH PATIL
4894 BMC00028502 Jayashri Sachin Surse
4895 BMC00134567 RAJESH GOPINATH PATIL

SC
Open

24
33

15.7219
12.7835

17.0667
11.0000

56.7886
56.7835

Open

27

13.5829

16.2000

56.7829

24
26
26
32
27
24
27
29
26

14.5148
13.0481
12.5134
10.3093
10.3743
13.5052
13.5021
11.0309
11.2299

18.2667
17.7333
18.2667
14.4667
19.4000
19.2667
16.2667
16.7333
19.5333

56.7815
56.7814
56.7801
56.7760
56.7743
56.7719
56.7688
56.7642
56.7632

BMC00084849
BMC00002995
BMC00056921
BMC00132540
BMC00092059
BMC00068922

SUKHADA UMESH BADE


YOGESH NAGESH DHAWDE
SACHIN SUDAM KAMBLE
URMILA SANDESH PADVAL
SACHIN NAMDEV BHOIR
MILIND BHIKA CHAUDHARI

Open
SBC
Open
SC
OBC
SC
OBC
OBC
Open

Project
Affected

Women
Women

Women

Page 152 of 214

Score
Sr.No. Application No.

4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913

BMC00116186
BMC00052157
BMC00079735
BMC00041759
BMC00003070
BMC00115356
BMC00030019
BMC00018586
BMC00000527
BMC00046520
BMC00002134
BMC00065801
BMC00113739
BMC00005824
BMC00065027
BMC00095639
BMC00014627
BMC00034672

Candidates Name

LAXMAN PRALHAD AKKAWAR


BHARTI VISHNUPANT PATHAK
DINESH GANPATRAO RAUT
ARJUN SHRIPATI THOMBARE
POOJA PRAMOD SHINDE
RAJKUMAR VISHNU BANGAR
SANJAY SAMLING PANDHARE
Bhavana Bhau Sinalkar
DINESH RAJENDRA SANYASI
SNEHA DAMODAR GURAV
Kunal Bhagawan Surve
POONAM ASHOK CHILE
Akanksha Sanjay Naik
daksha devdas bhagat
KIRAN LAXMAN GHODEKAR
BHARAT VISHVNATH DHOLE
BHUSHAN GOVIND DUSANE
DEEPAK PARMESHWAR PATIL

Category

OBC
Open
OBC
Open
Open
NT-D
NT-C
OBC
OBC
Open
SC
Open
Open
Open
OBC
OBC
OBC
OBC

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

39
27
39
34
32
27
29
32
31
30
30
28
32
29
36
33
27
24

9.0295
10.1604
9.6257
10.8247
9.0909
12.6203
8.9451
10.2062
10.2674
9.1983
14.1237
11.1230
9.5187
10.1031
8.2353
8.2353
14.7679
14.0928

8.7333
19.6000
8.1333
11.9333
15.6667
17.1333
18.8000
14.5333
15.4667
17.5333
12.6000
17.6000
15.2000
17.6000
12.4667
15.4667
14.9333
18.6000

56.7628
56.7604
56.7590
56.7580
56.7576
56.7536
56.7451
56.7395
56.7341
56.7316
56.7237
56.7230
56.7187
56.7031
56.7020
56.7020
56.7012
56.6928

Sportsman

29

10.8247

16.8667

56.6914

12.0856
10.4813
9.4118
9.2784

16.6000
16.2000
19.2667
12.4000

56.6856
56.6813
56.6785
56.6784

Women

Women

4914 BMC00088727 ABHIJIT ASHOK SAWANT

Open

4915
4916
4917
4918

OBC
SC
OBC
Open

Women

28
30
28
35

Open

Handicap

29

10.2110

17.4667

56.6777

SC

30

12.4742

14.2000

56.6742

4921 BMC00116667 VRUSHALI BADRINATH PATIL


SUNIL VISHWAMBHAR
4922 BMC00045792
CHERKEWAD
4923 BMC00009474 SONAL GAUTAM SALVE
4924 BMC00037190 YOGESH SAINATH BODHARE

OBC

30

10.2062

16.4667

56.6729

ST

27

15.5274

14.1333

56.6607

SC
ST

27
30

12.7273
10.5882

16.9333
16.0667

56.6606
56.6549

4925 BMC00056025 HARSHA CHANDRAKANT PATIL

OBC

33

9.4515

14.2000

56.6515

BMC00040943
BMC00128155
BMC00100387
BMC00018268

SACHIN ASHOK KANDARKAR


RENUKA VIKAS HANKARE
SANDEEP SURESH THAKARE
SHITAL SOPAN RITHE
SUCHITA BALASHIRAM
4919 BMC00028515
HADAWALE
4920 BMC00038303 ATUL SHRIRANG SURYAWANSHI

DEVENDRA RAJENDRA
SURYAWANSHI
4927 BMC00129602 HIMANSHU PRAMOD NIMKAR

OBC

32

9.4515

15.2000

56.6515

Open

28

11.9831

16.6667

56.6498

4928 BMC00013034 GANESH SAHEBRAO MAHAJAN

OBC

28

12.9114

15.7333

56.6447

4929 BMC00036955 MADHURI MANOJ SHIRSALE


4930 BMC00037744 YOGESH ISHWAR PARDESHI

SC
OBC

35
32

8.0412
10.3743

13.6000
14.2667

56.6412
56.6410

4926 BMC00086937

Women

Page 153 of 214

Score
Sr.No. Application No.

4931
4932
4933
4934

BMC00084384
BMC00067672
BMC00012272
BMC00022362

4935 BMC00064073
4936
4937
4938
4939
4940
4941

BMC00049072
BMC00041480
BMC00046438
BMC00091003
BMC00041777
BMC00079518

Candidates Name

Category

SANDIP RAMESH PATIL


RUPALI DILIP DESHMUKH
VANDANA TUKARAM BULE
LAKHICHAND ADHAR PATIL
ANANTRAO GHANSHYAM
CHANDRASHEKHAR
SHUBHAM SUBHASH PATIL
MAYURI DEEPAK SHEWALE
PRAKASH SITARAM SHINDE
SAMITA SUNIL DALVI
SAYALI BHAGWAN SATPUTE
anand gajanan sambare

OBC
Open
ST
OBC

Horizontal
Reservation

Women

SC
Open
SC
SC
Open
SC
OBC

Women

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

33
33
27
29

12.3711
8.1013
12.2995
11.8987

11.2667
15.5333
17.3333
15.7333

56.6378
56.6346
56.6328
56.6320

29

12.1649

15.4667

56.6316

25
31
35
31
31
24

15.2941
10.1604
9.6907
8.5567
8.5562
18.2888

16.3333
15.4667
11.9333
17.0667
17.0667
14.3333

56.6274
56.6271
56.6240
56.6234
56.6229
56.6221

31

8.0214

17.6000

56.6214

4942 BMC00005111 URMILA PRAKASHRAO PAITHANE

Open

4943
4944
4945
4946
4947
4948

VITHAL VISHWANATH TEKALE


SHILPA VIJAY PEDNEKAR
VIDYA SANTOSH HALGEKAR
SAGAR SANJAY SAHANE
AKSHEETA PRAKASH VAIDYA
Sonali Tukaram Sawant
KIRAN RAMCHANDRA
4949 BMC00070476
WAGHAMARE

Open
OBC
SC
Open
Open
Open

29
33
32
31
31
24

16.2869
9.9465
9.4118
10.8017
8.8660
14.5992

11.3333
13.6667
15.2000
14.8000
16.7333
18.0000

56.6202
56.6132
56.6118
56.6017
56.5993
56.5992

SC

32

11.7300

12.8667

56.5967

4950 BMC00054321 RAFIK USMAN PATEL

Open

36

8.6631

11.9333

56.5964

4951
4952
4953
4954

Open
Open
NT-B
OBC

36
30
28
35

8.1283
10.0535
13.0481
9.1139

12.4667
16.5333
15.5333
12.4667

56.5950
56.5868
56.5814
56.5806

Open

31

10.3797

15.2000

56.5797

Open
SC
Open
Open

28
27
28
36

13.7113
12.5773
9.1753
9.8396

14.8667
17.0000
19.4000
10.7333

56.5780
56.5773
56.5753
56.5729

32

8.4388

16.1333

56.5721

25
32
33
28
31

13.5052
8.2353
8.7629
10.2954
9.0909

18.0667
16.3333
14.8000
18.2667
16.4667

56.5719
56.5686
56.5629
56.5621
56.5576

BMC00137238
BMC00006074
BMC00018959
BMC00049744
BMC00000163
BMC00085596

BMC00115523
BMC00036781
BMC00042441
BMC00135919

4955 BMC00073489
4956
4957
4958
4959

BMC00001523
BMC00013830
BMC00027227
BMC00015936

VINOD MANSING TANWAR


MAHESH RAJABHAU BYALE
Mahesh Sitaram Gosavi
SWATI PRALHAD SALUNKHE
PURUSHOTTAM SUNIL
KAVATHEKAR
POOJA RAVINDRA PAWAR
PRITHVIRAJ RAMDAS BOBADE
MEENA AJAY BHAVAR
SHUBHANGI POPAT DHALE

4960 BMC00069589 MANIK DAMODARRAO GHODKE

Open

4961
4962
4963
4964
4965

Open
Open
SC
SC
OBC

BMC00080206
BMC00045367
BMC00017380
BMC00053369
BMC00076086

SUREKHA DEVRAM BORHADE


BHARATI MOTIRAM KULKAR
MINAKSHI BABAN TAMBE
PRATIBHA DINKER GAJBHIYE
NILESH KONDIRAM PATOLE

Women

MCQ
(out of 60)

Educated
Unemploye
d

Women
Women

Women
Women
Women

Page 154 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

4966 BMC00023142 GEETA KAILAS BARI


4967 BMC00021491 PRATIK AVADHUT BADGUJAR

OBC
Open

4968 BMC00003085 VRUSHALI PRAKASH CHAUDHARI

OBC

4969 BMC00015062 NAMRATA RAMCHANDRA BAMNE

Open

4970 BMC00003977 ASHOK PANDHARINATH POTKULE

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

29
33

9.4845
8.1443

18.0667
15.4000

56.5512
56.5443

Women

26

14.0107

16.5333

56.5440

Women

26

14.3316

16.2000

56.5316

Open

29

8.6631

18.8667

56.5298

4971 BMC00079438 SNEHAL RAGHOBA NIBRE


4972 BMC00058537 Nitin Vitthal Wankhede

Open
OBC

29
26

9.7938
11.0549

17.7333
19.4667

56.5271
56.5216

4973 BMC00108761 SOMINATH BHAGWAT VIGHNE

Open

Handicap

24

17.3840

15.1333

56.5173

4974 BMC00018721 SWATI GYANBA RAUT


4975 BMC00017955 RAHUL GOVINDA CHAUDHARI
4976 BMC00007650 YASHITA YOGESH BANDKAR
ANANDI MAHADEV
4977 BMC00052778
CHANDANSHIVE
MAHARUDRA LAKSHMANRAO
4978 BMC00137286
WANI
4979 BMC00017725 MAHADEO KALYAN KHENDAD
4980 BMC00104011 YOGESH VITTHAL PATIL
4981 BMC00009925 NAMITA SHASHIKANT BERDE

SC
OBC
Open

Women

30
30
31

8.9840
11.4433
8.7764

17.5333
15.0667
16.7333

56.5173
56.5100
56.5097

SC

29

10.9091

16.6000

56.5091

Open

24

15.5080

17.0000

56.5080

Open
OBC
OBC

26
26
26

12.3711
13.9037
12.8342

18.1333
16.6000
17.6667

56.5044
56.5037
56.5009

4982 BMC00001850 JYOTI SOMNATH MHAVARKAR

SC

27

10.2954

19.2000

56.4954

4983 BMC00105734 SIDDHARTH ASHOK GOTE


SHRINIVAS MOHANRAO
4984 BMC00034987
RANBHIDKAR
4985 BMC00121227 PRIYA SANTOSH PARAB
4986 BMC00026512 SAGAR PANDURANG KOTE
4987 BMC00082363 VARSHA ASHOK SANAP

SC

32

9.0909

15.4000

56.4909

OBC

28

13.6898

14.8000

56.4898

Open
OBC
Open

Women

35
35
30

8.0214
8.3544
14.0206

13.4667
13.1333
12.4667

56.4881
56.4877
56.4873

4988 BMC00081562 VAISHALI SHANTARAM CHALKE

Open

Women

34

11.0160

11.4667

56.4827

4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997

SC
Open
OBC
SBC
SC
OBC
SC
OBC
Open

Women

26
32
25
29
26
35
28
29
33

12.6804
9.2784
16.5401
11.8717
10.8021
8.8660
8.6631
8.1857
9.5187

17.8000
15.2000
14.9333
15.6000
19.6667
12.6000
19.8000
19.2667
13.9333

56.4804
56.4784
56.4734
56.4717
56.4688
56.4660
56.4631
56.4524
56.4520

BMC00007009
BMC00050307
BMC00033302
BMC00013752
BMC00058353
BMC00015576
BMC00000750
BMC00028463
BMC00129967

VIDYA LAXMAN KAMBLE


KAILAS SHIVAJI AHER
SMRUTI SAMEER PARKAR
KUNDAN KIRAN NAIK
KIRTI VILAS SALVI
RUPALI MANOHAR THAKARE
NISHANT SANJAY WAGHMARE
RASHMI PRAKASH PITALE
DHANAJI MANOHAR MOHITE

Women

Women
Educated
Unemploye
d

Women
Women

Women

Page 155 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

MANISHA PARSHURAM
PENDHARKAR
4999 BMC00035873 SUNITA VASANT KASARE
4998 BMC00034372

5000 BMC00052407 SACHIN PANDURANG GHUGARE


5001 BMC00088439
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009

BMC00026770
BMC00007003
BMC00086414
BMC00129416
BMC00004973
BMC00014408
BMC00065693
BMC00028115

PRABHAKAR SADASHIVRAO
SHINDE
VISHAL GAUTAM BHAMARE
DIKSHA RAVINDRA SHELAR
SHALAKA SANJAY MOHITE
Jyoti Anil Bhosale
Tanuja Tukaram Pawar
BALU SHIVAJI KATE
RUPALI SHARAD RANE
RAKESH ASHOK MORE

Category

Horizontal
Reservation

SC

Women

26

11.4439

19.0000

56.4439

SC

Women

33

9.1753

14.2667

56.4420

Open

31

10.1031

15.3333

56.4364

Open

39

8.1013

9.3333

56.4346

SC
SC
Open
SC
Open
SC
Open
SC

30
32
29
31
28
30
29
33

10.6329
11.7647
11.0309
10.2954
9.6257
15.2743
12.4064
10.2062

15.8000
12.6667
16.4000
15.1333
18.8000
11.1333
15.0000
13.2000

56.4329
56.4314
56.4309
56.4287
56.4257
56.4076
56.4064
56.4062

31

8.1283

17.2667

56.3950

Women
Women
Women
Educated
Unemploye
d

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

5010 BMC00064823 Snehal Pralhad Gaikwad

SC

5011 BMC00068034 SUJITKUMAR GOVINDRA GEDAM

SC

24

12.5773

19.8000

56.3773

Open
Open

25
31

12.5738
8.4388

18.8000
16.9333

56.3738
56.3721

5014 BMC00054634 SANJAY BABULAL GHANGAOKAR

SC

30

9.3048

17.0667

56.3715

5015 BMC00002277 SAGAR DINKARRAO MALTHANE

OBC

27

13.3690

16.0000

56.3690

5016 BMC00052082 OMKAR DEEPAK DESAI

Open

28

11.7647

16.6000

56.3647

5017 BMC00081456 RAHUL CHANDRAKANT PARDESHI

OBC

25

13.1646

18.2000

56.3646

Open

30

9.0295

17.3333

56.3628

Open

35

8.6920

12.6667

56.3587

SBC

26

17.2152

13.1333

56.3485

5021 BMC00037492 UTTRESHWAR ASHRUBA DHAKNE

Open

29

10.5485

16.8000

56.3485

5022
5023
5024
5025
5026
5027

SC
OBC
SC
Open
Open
OBC

29
34
30
28
35
26

13.0802
8.1443
12.9412
12.2680
8.8660
12.9958

14.2667
14.2000
13.4000
16.0667
12.4667
17.3333

56.3469
56.3443
56.3412
56.3347
56.3327
56.3291

5012 BMC00042177 MANALI MOHAN SATAM


5013 BMC00031817 SHEETAL MANOHAR MALKAR

SARVESH RAVINDRANATH
KULKARNI
5019 BMC00076267 JAYDEO SONKUSALE YOGITA
VENKATESH MAHAJAN
5020 BMC00084690
AMBULAGE
5018 BMC00026928

BMC00054307
BMC00112955
BMC00003868
BMC00086594
BMC00057066
BMC00006441

BHARAT KONDIBA HATEKAR


ASHWINI VIKRAM KAKADE
pallavi vishwanath kamble
SUMIT RAMCHANDRA NIGADE
Shraddha Suresh Shelar
SUMAN GANESH PITLEKAR

Women
Women
Women
Women

Page 156 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

5028 BMC00001952 SAMPAT JADHAV PRIYANKA


5029 BMC00027077 Kanchan Natvar Pawar
5030 BMC00107785 NIKESH ASHOK ZAGADE

Open
OBC
OBC

5031 BMC00027947 VIDYA BALAJIRAO MANOORKAR

Open

5032 BMC00083071 APARNA JITENDRA MUNGEKAR

SC

5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046

BMC00042303
BMC00057924
BMC00033355
BMC00033710
BMC00078141
BMC00040078
BMC00017271
BMC00034350
BMC00016589
BMC00097690
BMC00056621
BMC00081043
BMC00028836
BMC00091433

5047 BMC00079431
5048
5049
5050
5051
5052
5053

BMC00128733
BMC00030828
BMC00095289
BMC00029599
BMC00055092
BMC00058087

POOJA TANAJI GIDDE


BHUSHAN ASHOK JADHAV
VILAS MANIKRAO KAMBLE
RAJENDRA CHARAN SHINDE
KAJAL ARVIND PATIL
Indira Ramakant Desale
SWATI GORAKHNATH SHINDE
SAURABH SUNIL CHAWAN
PRAVIN ANANT PADWAL
BALKRUSHNA JAYRAM DALVI
ANKUSH YUVARAJ SHIRSATH
WASIM MUSHTAQ SHAIKH
GOVIND SHESHRAO KAMBLE
NITESH SHANKAR NAIK
SURENDRAKUMAR ASHOK
BANAIT
NITIN SAMBHAJI GHODEKAR
ASHWINI RAJU GHOTKAR
NIMESH RAKESH VASAVE
BHUSHAN KISHOR KULKARNI
Suyog Santosh Sudrik
SANJAY SHAMRAO NEBAPURE

Horizontal
Reservation

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

30
29
27

11.1230
10.0535
12.7835

15.2000
17.2667
16.5333

56.3230
56.3202
56.3168

25

14.8454

16.4667

56.3121

24

12.5773

19.7333

56.3106

28
31
37
29
34
26
32
36
35
24
24
28
29
35

14.1772
8.7764
8.0412
8.2353
9.0909
12.0856
9.4845
8.8770
8.2700
15.9358
12.2680
9.1983
12.0619
8.1283

14.1333
16.5333
11.2667
19.0667
13.2000
18.2000
14.8000
11.4000
13.0000
16.3333
20.0000
19.0667
15.2000
13.1333

56.3105
56.3097
56.3079
56.3020
56.2909
56.2856
56.2845
56.2770
56.2700
56.2691
56.2680
56.2650
56.2619
56.2616

SC

30

8.1283

18.1333

56.2616

OBC
ST
ST
Open
Open
OBC

26
28
33
28
25
35

12.7273
12.7273
10.1266
9.5187
12.5773
10.9091

17.5333
15.5333
13.1333
18.7333
18.6667
10.3333

56.2606
56.2606
56.2599
56.2520
56.2440
56.2424

Open
OBC
SC
SC
NT-C
OBC
OBC
Open
Open
ST
Open
Open
SC
Open

Women

MCQ
(out of 60)

Women

Women
Women
Women

Women

5054 BMC00054371 RAJU BHAGWANRAO SHIRSUFALE

OBC

36

8.9691

11.2667

56.2358

5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062

OBC
Open
NT-B
OBC
SBC
Open
OBC
SC

Handicap

31
26
29
31
29
25
33
32

8.5567
12.6203
10.8861
10.8861
10.4813
14.5455
8.6076
10.8021

16.6667
17.6000
16.3333
14.3333
16.7333
16.6667
14.6000
13.4000

56.2234
56.2203
56.2194
56.2194
56.2146
56.2122
56.2076
56.2021

5063 BMC00031352 MADHURI MANGESH BANDEKAR

OBC

Women

26

14.8663

15.3333

56.1996

5064 BMC00094911 KASHINATH ANAJI BAGUL

Open

26

12.1925

18.0000

56.1925

BMC00017731
BMC00039661
BMC00016744
BMC00027643
BMC00078134
BMC00022195
BMC00062778
BMC00087076

MAHESH VASANT KHAIRE


KANCHAN VILAS SURVE
VALMIK SANTOSH UNTWAL
BHARTI KESHORAO SHENDE
SHWETA VILAS TANDEL
SAVITA NAVNATH DALVE
GAJANAN ISTARI SHARLAWAR
Sabaji Bhai Pawar

Women
Women
Women

Page 157 of 214

Score
Sr.No. Application No.

5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074

BMC00125160
BMC00065861
BMC00066811
BMC00016314
BMC00110987
BMC00003914
BMC00040124
BMC00086788
BMC00099134
BMC00062027

Candidates Name

Category

Ashwini Anil Deomane


NILIMA HIRAMAN PANHALE
SAMPADA MOHAN KATKAR
DIPAK PRABHAKAR HAPSE
PRAMILA GOPAL PAWAR
Megha Sachin Pawar
VINA VILAS GHARAT
SHILPA DEEPAK WAYKOLE
PRAJAKTA RAMESH NAIK
VRUSHALI KIRAN SALVI

OBC
OBC
Open
OBC
OBC
SC
Open
Open
Open
Open

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

27
29
24
30
28
26
28
26
28
28

10.5882
9.5876
14.8454
11.4439
16.0428
10.9705
11.2371
13.5021
8.2353
11.0309

18.6000
17.6000
17.3333
14.7333
12.1333
19.2000
16.9333
16.6667
19.9333
17.1333

56.1882
56.1876
56.1787
56.1772
56.1761
56.1705
56.1704
56.1688
56.1686
56.1642

SC

26

10.2954

19.8667

56.1621

Open
NT-D
Open
Open
Open

30
33
30
31
30

8.3544
12.0856
11.5464
8.8770
8.3422

17.8000
11.0667
14.6000
16.2667
17.8000

56.1544
56.1523
56.1464
56.1437
56.1422

VJ-A

33

9.8734

13.2667

56.1401

Open
Open
Open

28
28
27

12.2680
10.2674
12.1925

15.8667
17.8667
16.9333

56.1347
56.1341
56.1258

SC

28

12.9897

15.1333

56.1230

5086 BMC00029215 Aaditi Pravin Shivanekar


5087 BMC00023063 SHUBHANGI SURESH SAKPAL

OBC
Open

31
28

9.7890
9.5876

15.3333
18.5333

56.1223
56.1209

5088 BMC00018358 MUGHDA PRAMOD NARVEKAR

OBC

Women

29

13.9175

13.2000

56.1175

5089
5090
5091
5092

Open
OBC
SC
SC

Women

27
28
30
34

13.3690
12.1649
8.7629
10.2954

15.7333
15.9333
17.3333
11.8000

56.1023
56.0982
56.0962
56.0954

SC

Women

28

10.6952

17.4000

56.0952

29
35
32

8.6920
10.8247
8.5567

18.4000
10.2667
15.5333

56.0920
56.0914
56.0900

27

9.4845

19.6000

56.0845

5075 BMC00071242 SANTOSH MOHAN SONAWANE


5076
5077
5078
5079
5080

BMC00042804
BMC00126315
BMC00017517
BMC00114893
BMC00009786

5081 BMC00121080
5082 BMC00032476
5083 BMC00107797
5084 BMC00091594

PRADEEP DILEEP PATANKAR


GAHININATH CHHABAJI BADE
NITIN RATAN GORE
Pradnya Subhash Samant
priyanka prabhakar kadam
HARISHCHANDRA KAMANNA
NAIK
Chetan Motiram Chavan
Vipul Mohan Dhumal
YASHASRI KUMAR AWALE

5085 BMC00125758 RATNADEEP SHESHERAO SAWAI

BMC00000851
BMC00098804
BMC00013783
BMC00063510

PRASHANT VIJAY PASHTE


DEVANAND GANPAT GAWALE
PAWAN DATTATRAY SHINDE
ARUNA RAMKRUSHNA TAYDE

5093 BMC00015097 MANISHA SHREEHARI SONAVALE


5094 BMC00000612 NEHA PRATAPSING RAJPUT
5095 BMC00106281 VISHWAS LADAKU DINKAR
5096 BMC00034777 IMTIYAJ ISMAIL PATHAN

Women
Women

Women

Women
Women

Women

Open
OBC
Open

5097 BMC00067957 SANDHYA DASHRATH LOKHANDE

SC

Women

5098 BMC00114400 TUSHAR PADMAKAR KASAR

OBC

26

11.5508

18.5333

56.0841

5099 BMC00011730 CHANDRAKANT LAXMAN KAMBLE

OBC

29

12.6804

14.4000

56.0804

Page 158 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

5100 BMC00067246 RAVINDRA SAHEBRAO PATIL

OBC

Educated
Unemploye
d

5101 BMC00000961 NIKHIL MHATARDEV BUDHWANT


5102 BMC00005864 VIJAY PRALHAD WAYDANDE
5103 BMC00080443 Deepak Kashinath Sangale

Sr.No. Application No.

Candidates Name

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

29

11.5464

15.5333

56.0797

Open

33

9.4118

13.6667

56.0785

SC
NT-D

32
34

10.2110
9.0722

13.8667
13.0000

56.0777
56.0722

28

10.8017

17.2667

56.0684

Educated
Unemploye
d

5104 BMC00070371 yogesh devidas chaudhari

Open

5105 BMC00055820 NARAYAN UTTAM RENKUNTWAR

OBC

30

14.8663

11.2000

56.0663

5106 BMC00022063 AKSHAY SHESHRAO DANE


5107 BMC00024167 ankita ranjeet kadam
5108 BMC00037502 MANALI KISHOR GHARAT

SC
Open
Open

Women

24
30
28

14.3316
9.1979
11.7300

17.7333
16.8667
16.3333

56.0649
56.0646
56.0633

5109 BMC00077571 NILESH ANANT SAWANT

Open

Sportsman

35

8.6631

12.4000

56.0631

5110
5111
5112
5113
5114
5115

OBC
OBC
OBC
OBC
OBC
Open

Women
Women

Women

31
37
28
25
28
28

12.7273
8.6598
12.9897
13.5865
8.4492
15.1055

12.3333
10.4000
15.0667
17.4667
19.6000
12.9333

56.0606
56.0598
56.0564
56.0532
56.0492
56.0388

SC

Women

32

8.7629

15.2667

56.0296

Women

30
30
32
28
30

10.1604
10.1604
10.8247
14.0206
12.0856

15.8667
15.8667
13.2000
14.0000
13.9333

56.0271
56.0271
56.0247
56.0206
56.0189

35

9.2827

11.7333

56.0160

32
29
25
32
27
30

9.2784
9.2784
12.4064
8.2700
14.5361
10.2674

14.7333
17.7333
18.6000
15.7333
14.4667
15.7333

56.0117
56.0117
56.0064
56.0033
56.0028
56.0007

SC

32

9.7326

14.2667

55.9993

OBC
Open

34
25

8.6631
12.9897

13.3333
18.0000

55.9964
55.9897

BMC00087680
BMC00131826
BMC00055248
BMC00117131
BMC00031242
BMC00055672

SWATI JANARDAN SURVE


Vaishali Bhaskar Khairnar
Manoj Bapurao Suryawanshi
ANKUSH ANIL PATIL
KARTIK ASHOK PITALE
DIPALI MAHADEV LAKHAN

5116 BMC00128364 MEGHANA UTTAM WANKHEDE


5117
5118
5119
5120
5121

BMC00004294
BMC00135014
BMC00021468
BMC00021122
BMC00054393

5122 BMC00100347
5123
5124
5125
5126
5127
5128

BMC00019148
BMC00129725
BMC00008206
BMC00035747
BMC00059376
BMC00092895

PRASHANT SAHEBRAO PATIL


Aditya Rajendra Sangle
KAMINI YUVARAJ ZAMBARE
AVINASH VITTHAL KADHANE
AVINASH ASHOK KHANDEKAR
RAMESHWAR BHAUSAHEB
DHARAPWAR
ASHVINI MAHIPATI JAGADALE
manisha gorakh jagdale
MAMTA MURLIDHAR JUVALE
KETAN BALVANT GOSAVI
SHRUTI SURESH GOSAVI
PRERANA RAMESH MEHER

OBC
NT-D
OBC
Open
OBC
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open

5129 BMC00039104 PRATIK BHAGWANRAO BIRHADE


5130 BMC00040247 DIPAK RAMAN GHOLAP
5131 BMC00110205 LAXMAN VINAYAK RAMPURE

Project
Affected
Women
Women
Women

Page 159 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

5132 BMC00068980 YOGITA TUKARAM POTKULE

Open

Women

27

12.9897

16.0000

55.9897

5133 BMC00022394 KALPANA DEVIDASRAO GADALE

Open

Women

34

9.5187

12.4667

55.9854

5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141

SC
SC
OBC
Open
Open
SC
Open
NT-B

27
25
32
33
31
28
28
29

12.5134
12.5773
11.4439
11.4439
13.3690
13.2990
13.0928
10.8247

16.4667
18.4000
12.5333
11.5333
11.6000
14.6667
14.8667
16.1333

55.9801
55.9773
55.9772
55.9772
55.9690
55.9657
55.9595
55.9580

5142 BMC00111700 RESHMA YASHWANT BANDABE

OBC

33

8.5567

14.4000

55.9567

5143 BMC00026602 PRIYANKA BHAGWAN SANAP

NT-D

Sportsman

31

10.6186

14.3333

55.9519

5144
5145
5146
5147

Open
Open
SC
SC

Women
Women

26
29
32
31

10.4813
9.4118
8.3422
10.8021

19.4667
17.5333
15.6000
14.1333

55.9480
55.9451
55.9422
55.9354

SC

Women

30

9.7326

16.2000

55.9326

29
26
31
28

9.7326
14.3316
9.1983
14.1176

17.2000
15.6000
15.7333
13.8000

55.9326
55.9316
55.9316
55.9176

26

13.2489

16.6667

55.9156

SBC

35

8.2474

12.6667

55.9141

Open

26

13.5052

16.4000

55.9052

SC

30

8.7701

17.1333

55.9034

36

8.1013

11.8000

55.9013

SC

30

12.1649

13.7333

55.8982

5159 BMC00010002 AJAY GOPAL GAWAS

Open

28

9.8969

18.0000

55.8969

5160 BMC00076010 SIDHDESHWAR NARAYAN GHULE

Open

33

10.6952

12.2000

55.8952

5161 BMC00081899 AMOL SHIVAJI SHELKE


5162 BMC00069310 NARESH TUKARAM BHOIR
5163 BMC00016682 KRUSHNA BHAU POKALA

Open
OBC
Open

34
29
25

9.6907
9.6907
13.7553

12.2000
17.2000
17.1333

55.8907
55.8907
55.8886

Sr.No. Application No.

BMC00083345
BMC00009243
BMC00054677
BMC00134242
BMC00004356
BMC00081446
BMC00029649
BMC00013515

BMC00005878
BMC00052312
BMC00001511
BMC00008460

Candidates Name

VIJAY DNYANDEO GAIKWAD


SWAPNIL VINAYAK SAWANT
VIJAY SUDHAKAR KATHAR
NISHITA NILESH RAUT
DHANRAJ JAGANNATH PATIL
ROHAN KISHOR NARAYANE
VAISHALI JAGANNATH VADDE
Dinesh Govind Gosavi

ANUJA KARAN SINGH


Pranita Vasudev Shinde
ASHA VIKRANT KAMBLE
SONAL BALU MESTRI

5148 BMC00058393 KALPANA MADHAVRAO GAIKWAD


5149
5150
5151
5152

BMC00057914
BMC00114672
BMC00024487
BMC00003840

PAVAN BALRAJ OBEROI


AMOL ASHOK SALUNKE
VIDYA SACHIN PAGARE
ASAVARI ANIL DURGE

Open
Open
SC
Open

5153 BMC00016477 Ankita Ashok Mayekar

Open

5154 BMC00045509 SUMEET BALAKRISHNA TANDEL


5155 BMC00133664 SUNIL NETAJI DINDE
5156 BMC00005733 NIVEDITA RAHULKUMAR ZANKE
5157 BMC00038093 SONU HIRAMAN BOBADE

NT-C

5158 BMC00026874 DILIP VASANTRAO WAGHMARE

Women
Sportsman

Women

Page 160 of 214

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

5164 BMC00071613 BADRINATH SHESHERAO HARAN

Open

26

14.0206

15.8667

55.8873

5165 BMC00027122 KIRAN SUBHASH LANDAGE


5166 BMC00091175 PRASHANT SUKDEV PADVI
NITIN HANMANTRAO
5167 BMC00113597
SUJLEGAONKAR

Open
ST

33
25

10.4813
11.8143

12.4000
19.0667

55.8813
55.8810

Open

33

10.2110

12.6667

55.8777

5168 BMC00055022 SHARAD BABURAO DESHMUKH

OBC

26

13.6709

16.2000

55.8709

5169 BMC00023366 MAYA WAMAN KHARAT

Open

28

12.2680

15.6000

55.8680

5170 BMC00139507 ARUN SATAPPA KARPE

OBC

34

9.7326

12.1333

55.8659

5171 BMC00058786 ROHIDAS SAKHARAM JADHAV


5172 BMC00090655 ADINATH NAVNATH SANAP
5173 BMC00011565 ANKITA NARENDRA SHELAR
PRASHANT SHANTARAM
5174 BMC00025347
NALAWADE
5175 BMC00022379 URMILA GOPICHAND DEORE
5176 BMC00053993 varsha gangadharrao kakde

OBC
NT-D
OBC

34
34
27

9.1979
10.0535
10.0535

12.6667
11.8000
18.8000

55.8646
55.8535
55.8535

31

8.4492

16.4000

55.8492

OBC
Open

Women

25
29

11.9786
9.1753

18.8667
17.6667

55.8453
55.8420

5177 BMC00118019 SHRINIVAS SHRIKANT JOSHI

Open

Sportsman

26

16.4948

13.3333

55.8281

5178
5179
5180
5181

Open
Open
OBC
SC

31
29
28
24

10.1604
11.9588
8.5567
15.0211

14.6667
14.8667
19.2667
16.8000

55.8271
55.8255
55.8234
55.8211

BMC00068092
BMC00129267
BMC00074757
BMC00003231

AKSHATA SHIRISH MAHAJAN


SARIKA SHANKAR SHELAR
DIPESH JAYAVANT GURAV
PRASHANT ROHIDAS KAMBLE

5182 BMC00038877 PRANITA TULSHIRAM KOTHERE


5183
5184
5185
5186
5187

BMC00063893
BMC00116282
BMC00098493
BMC00053400
BMC00105692

Harshala Vijay Patil


SURESH APPAJI PATIL
KIRAN RAJENDRA BELDAR
SONAL JAYENDRA MADHAVI
RAHUL BHAUSAHEB KOLHE

Women

ST

Women

26

14.0107

15.8000

55.8107

OBC
Open
NT-B
SBC
Open

Women

31
30
26
30
28

13.6082
10.2674
14.8663
9.7938
10.1266

11.2000
15.5333
14.9333
16.0000
17.6667

55.8082
55.8007
55.7996
55.7938
55.7933

29

11.8557

14.9333

55.7890

33

10.5882

12.2000

55.7882

29

8.7764

18.0000

55.7764

28

10.9091

16.8667

55.7758

28

9.7046

18.0667

55.7713

SBC

5189 BMC00075200 SUNIL SUMANTRAO SATAV

Open

5190 BMC00053726 Minal Anand Mohite

Open

5192 BMC00025523 SHRUTI GAJANAN MANDHARE

Women

OBC

5188 BMC00100961 ABHIJIT DADARAO BOBADE

5191 BMC00039064 SUBHASH SUPADA GAWAI

Women
Project
Affected
Handicap

SC

Women
Educated
Unemploye
d
Educated
Unemploye
d
Project
Affected

Open

Page 161 of 214

Score
Sr.No. Application No.

5193 BMC00128900
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200

BMC00027553
BMC00044346
BMC00116334
BMC00080176
BMC00017982
BMC00096355
BMC00002723

Candidates Name

Category

PRASHANT DNYANESHWAR
BORALE
PRITAM FAKIRA KOTHMIRE
RUPALI GANESH KADAM
MOHIT KISHOR JOSHI
DINESH DADA UGHADE
SHITAL VISHWANATH GORE
GANESH POPAT KORADE
ANKITA ASHOK SHELAR

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

SC

36

8.7701

11.0000

55.7701

SC
Open
Open
SC
OBC
OBC
Open

26
31
30
29
31
28
29

12.1649
8.6920
10.8247
9.9578
8.5562
8.3544
14.0206

17.6000
16.0667
14.9333
16.8000
16.2000
19.4000
12.7333

55.7649
55.7587
55.7580
55.7578
55.7562
55.7544
55.7539

Women

5201 BMC00070052 GOPAL SURYAKANT ACHEWAD

OBC

35

9.4845

11.2667

55.7512

5202 BMC00116367 RUPESH RAMDAS TEMBE


DARSHANA SHANKARRAO
5203 BMC00062532
MALADKAR

OBC

27

11.0160

17.7333

55.7493

OBC

Women

29

10.4124

16.3333

55.7457

5204 BMC00041024 SHARMILA SHANTARAM JADHAV

Open

Women

28

9.2784

18.4667

55.7451

5205
5206
5207
5208

Open
OBC
Open
Open

35
30
31
28

9.2784
8.1443
14.0107
13.6082

11.4667
17.6000
10.7333
14.1333

55.7451
55.7443
55.7440
55.7415

OBC

27

9.0722

19.6667

55.7389

27
31
37
27
30
29

11.1340
9.1979
8.8608
9.5876
10.0535
10.5155

17.6000
15.5333
9.8667
19.1333
15.6667
16.2000

55.7340
55.7312
55.7275
55.7209
55.7202
55.7155

30

10.3093

15.4000

55.7093

28
26
26
26
35
24
27
33
28

11.2371
11.8987
15.3608
13.0928
8.5562
13.8144
8.9451
11.4768
11.1392

16.4667
17.8000
14.3333
16.6000
12.1333
17.8667
19.7333
11.2000
16.5333

55.7038
55.6987
55.6941
55.6928
55.6895
55.6811
55.6784
55.6768
55.6725

38

9.1979

8.4667

55.6646

29

8.1283

18.5333

55.6616

BMC00008650
BMC00079847
BMC00057732
BMC00008222

5209 BMC00110651
5210
5211
5212
5213
5214
5215

BMC00049915
BMC00115261
BMC00066797
BMC00067147
BMC00132142
BMC00033380

PANKAJ DATTATRAY PATIL


RAHUL NILESH BHAMARE
Shradha Laxman Arondekar
KALYANI MANOHAR KAMBALE
CHANDRASHEKHAR DHARMRAJ
WANI
GARGI GURUNATH DHOKE
ANITA SURAJ ABHANG
KRUSHNA BHIMRAO TANDLE
JYOTI MOHAN JADHAV
BAPU RAMESH WARE
PANKAJ RAVSAHEB SHINDE

SBC
OBC
Open
OBC
OBC
Open

5216 BMC00003175 RAMPRASAD ASARAM DHEPE

Open

5217
5218
5219
5220
5221
5222
5223
5224
5225

Open
Open
Open
ST
SC
Open
Open
Open
Open

BMC00039717
BMC00093542
BMC00132682
BMC00069496
BMC00066922
BMC00070162
BMC00027655
BMC00041887
BMC00000779

SWATI JEEVAN DHONE


ASHWINI SHIVAJI DESAI
SHYAM CHHAGAN DHADE
RAJU MANGAJI KORADE
BHIMRAO TUKARAM MORE
VIJAY RAVINDRA CHAUDHARI
PRASHANT VILAS PAWASKAR
vaijnath prabhakar jadhav
Santosh Lakshman Thakare

5226 BMC00135927 SUDHAKAR ASHOK GANGATIRE

OBC

5227 BMC00032846 JAYASHRI MADAN KAVADE

Open

Women
Women

Project
Affected
Women

Women

Page 162 of 214

Score
Sr.No. Application No.

5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236

BMC00036353
BMC00025633
BMC00083730
BMC00011504
BMC00035595
BMC00040149
BMC00039926
BMC00004936
BMC00110633

5237 BMC00035075
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244

BMC00117825
BMC00005081
BMC00028011
BMC00069235
BMC00126505
BMC00117106
BMC00117002

Candidates Name

Category

TUSHAR DINKAR JOSHI


AARYA OMKAR KARLEKAR
ANITA SURESH CHATUR
MANALI MAHADEV MAHADIK
MANISHA NARENDRA SALVE
SHEETAL MAHADEO PAWAR
SANVI DINESH PARTE
PRAVIN SURESH THAKUR
BHARAT MADHUKAR NANKAR
DNYANESHWAR SHIVAJIRAO
SIRSAT
NARAYAN NAGORAO AWALE
Sangita Popat Jagtap
Vidya Shantaram Chaudhari
ASHWINI BHUSHAN KINI
NETRA PRAMOD KULKARNI
VIJAY BHAVARLAL JADHAV
PRIYA PARAG PATIL

Open
Open
Open
Open
SC
SC
Open
Open
Open

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

25
29
28
29
31
24
34
27
28

11.1230
9.5876
13.5829
9.1753
8.0412
14.4385
8.2353
11.7647
9.6907

19.5333
17.0667
14.0667
17.4667
16.6000
17.2000
13.4000
16.8667
17.9333

55.6563
55.6543
55.6496
55.6420
55.6412
55.6385
55.6353
55.6314
55.6240

Open

27

12.6203

16.0000

55.6203

Open
Open
Open
SBC
Open
Open
NT-B

26
28
34
29
24
34
26

12.6203
10.8861
10.8861
15.6150
13.4759
10.2062
10.2674

17.0000
16.7333
10.7333
11.0000
18.1333
11.4000
19.3333

55.6203
55.6194
55.6194
55.6150
55.6092
55.6062
55.6007

Women
Women

Women

Women
Women

Women

5245 BMC00130251 NATHRAO VASANTRAO KARTULE

Open

32

10.4641

13.1333

55.5974

5246
5247
5248
5249

OBC
Open
Open
Open

26
34
35
36

14.3299
8.6631
9.7938
8.9840

15.2667
12.9333
10.8000
10.6000

55.5966
55.5964
55.5938
55.5840

SC

33

9.3814

13.2000

55.5814

32

8.2474

15.3333

55.5807

BMC00051884
BMC00059225
BMC00081924
BMC00007655

NILESH RAGUNATH RAUT


YOGESH SITARAM AHER
EKNATH WALMIK MUNDALE
PRIYANKA DATTATRAY MULIK

5250 BMC00014703 YOGESH BHAGWANDAS PANPATIL


5251 BMC00094716 KAMAR ALI RASHID ALI SAYYAD

Open

5252 BMC00093330 VINOD BABURAO NADAGERI

Open

26

12.5134

17.0667

55.5801

5253 BMC00075096 SAMADHAN NAVANATH GADE

Open

25

11.6456

18.9333

55.5789

5254 BMC00124562 AKASH SHRIKANT RATHOD


5255 BMC00082850 SHASHIKALA LALIT GOSAVI

Open
Open

24
33

14.6392
12.3711

16.9333
10.2000

55.5725
55.5711

5256 BMC00049095 KUNDA ATMARAM MANDAVKAR

OBC

Women

31

8.1013

16.4667

55.5680

5257 BMC00079517 ROHINI NARAYAN DESHMUKH

Open

Women

24

16.3636

15.2000

55.5636

5258 BMC00023199 MEGHANA PANDURANG LOBHI

ST

Women

25

11.2299

19.3333

55.5632

Open

25

16.2887

14.2667

55.5554

Open
Open

29
26

13.4177
13.8144

13.1333
15.7333

55.5510
55.5477

MAJAHARKHA REHAMANKHA
PATHAN
5260 BMC00067391 ANIKET DIGAMBAR SHINDE
5261 BMC00006901 PRITI VIJAY KORAVI
5259 BMC00048345

Handicap

Women

Page 163 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

SWAPNIL RAMCHANDRA
LINGAYAT
5263 BMC00036377 Priyanka Suresh Narvekar
5264 BMC00048583 SONALI SURESH MOHOLAKAR
5262 BMC00085457

Horizontal
Reservation

Open
OBC
OBC

Women
Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

30

11.8143

13.7333

55.5476

34
29

9.4118
9.2784

12.1333
17.2667

55.5451
55.5451

5265 BMC00071484 MAHENDRA GOPINATH WAGHE

Open

25

14.0107

16.5333

55.5440

5266
5267
5268
5269
5270
5271

OBC
Open
Open
SC
OBC
Open

26
30
32
26
29
31

11.8717
10.2674
8.1283
12.6582
11.6495
11.3080

17.6667
15.2667
15.4000
16.8667
14.8667
13.2000

55.5384
55.5341
55.5283
55.5249
55.5162
55.5080

5272 BMC00127635 VITTHAL MAHADEO WAGHMARE

Open

27

8.7701

19.7333

55.5034

5273 BMC00059228 NITESH DATTATRAYA PATIL


5274 BMC00080356 RANJIT NANDKUMAR OMBALE
MADHUSUDAN GOVINDRAO
5275 BMC00106374
PAWAR
5276 BMC00036967 SONALI SHIVDAS PULUJKAR
5277 BMC00106743 RAVI RAJKUMAR SALWE
5278 BMC00064104 SHRIKRUSHNA SUKDEO MALI
5279 BMC00020978 GITEEKA ARUN DALVI
5280 BMC00043025 SHIVAJI PARASRAM KUDE

Open
Open

26
28

13.7553
12.8866

15.7333
14.6000

55.4886
55.4866

OBC

31

10.5485

13.9333

55.4818

Open
SC
OBC
Open
Open

Women

28
30
28
33
26

10.4813
9.4118
11.3369
9.7326
15.1872

17.0000
16.0667
16.1333
12.7333
14.2667

55.4813
55.4785
55.4702
55.4659
55.4539

5281 BMC00059521 HEMLATA TUKARAM SONAWANE

NT-D

Women

33

8.4492

14.0000

55.4492

5282
5283
5284
5285
5286

Open
OBC
OBC
OBC
SC

Women
Women
Women

27
31
29
25
25

8.4492
8.2474
9.1753
13.8397
14.4385

20.0000
16.2000
17.2667
16.6000
16.0000

55.4492
55.4474
55.4420
55.4397
55.4385

BMC00059177
BMC00066581
BMC00021203
BMC00016030
BMC00063890
BMC00101378

BMC00014784
BMC00052322
BMC00112956
BMC00077818
BMC00105068

SHEKHAR PRAKASH VAIDYA


SONALI GAJANAN BHUWAD
RITESH BHARAT GHARAT
PRAVIN MAHADEO RANSURE
Dipesh Ashok Vaze
VIRAJ VASANTRAO JADHAV

SHRUTI JAYANAND JOSHI


POOJA BHAIDAS VISHE
bhagyashri shrikant jangam
PRANAY MAHESH RAUT
NALINI SANJAY JADHAV

Women

Women

5287 BMC00041820 SUMIT SURENDRA HOUSALMAL

Open

25

12.8342

17.6000

55.4342

5288 BMC00051014 BHAGWAN PUNJARAM NEMANE

Open

27

12.2995

16.1333

55.4328

5289
5290
5291
5292

Open
Open
SC
Open

26
28
30
35

11.8987
11.0309
9.0295
9.6907

17.5333
16.4000
16.4000
10.7333

55.4320
55.4309
55.4295
55.4240

Open

27

12.6203

15.8000

55.4203

Open
SC

30
33

8.8770
8.3422

16.5333
14.0667

55.4103
55.4089

BMC00012636
BMC00104843
BMC00095278
BMC00013910

DIPAK VISHNU KOSHTI


DHIRAJ KAMLAKAR TANDEL
SANTOSH SUKRAM PATTHE
RAVINDRA MOTIRAM JADHAV
SADANAND SAHEBRAO
5293 BMC00011276
DESHMUKH
5294 BMC00010536 PRAVIN HARIBHAU CHAVAN
5295 BMC00047129 DINESH TRYAMBAK PIMPALE

Page 164 of 214

Score
Sr.No. Application No.

5296
5297
5298
5299

BMC00125429
BMC00030188
BMC00064616
BMC00010248

Candidates Name

Tejaswini Mahesh Joil


ALKA SUSLAL WAGH
AKASH PANDURANG MORE
DIKSHANT PRAMOD SHIRSAT

Category

Open
SC
SC
SC

Horizontal
Reservation

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

25
28
24
28

12.0619
8.1283
13.5865
12.5134

18.3333
19.2667
17.8000
14.8667

55.3952
55.3950
55.3865
55.3801

5300 BMC00047021 SUPRIYA ANANDRAO CHAVAN

Open

Women

28

11.6456

15.7333

55.3789

5301
5302
5303
5304

Open
OBC
OBC
SC

Women

30
25
25
30

9.8396
14.4385
13.9037
8.9691

15.5333
15.9333
16.4667
16.4000

55.3729
55.3718
55.3704
55.3691

BMC00000710
BMC00012981
BMC00067071
BMC00054496

MANOHAR GAWDE SANDHYA


VIJAY CHATARSING PARDESHI
ANAGHA ANANT RAHATE
NILESH BHAIDAS DEORE

5305 BMC00136944 SHIVANGI PANKAJ NARVANKAR

Open

36

8.2353

11.1333

55.3686

5306 BMC00003336 RAMDAS RAJENDRA POWAR


5307 BMC00050131 VIJAY MANOHAR LOKARE
5308 BMC00027316 MADHURI MADHAV BIRHADE

Open
Open
SC

26
28
33

11.7647
8.5562
13.1551

17.6000
18.8000
9.2000

55.3647
55.3562
55.3551

5309 BMC00083159 RAMDAS KUMBHAR SUNIL

OBC

28

8.0214

19.3333

55.3547

5310
5311
5312
5313
5314
5315

SC
Open
Open
Open
Open
OBC

30
31
28
25
25
33

11.0160
11.8143
12.4064
14.3316
13.2620
10.1266

14.3333
12.5333
14.9333
16.0000
17.0667
12.2000

55.3493
55.3476
55.3397
55.3316
55.3287
55.3266

27

11.6578

16.6667

55.3245

33
32
26
33
26
27
32
27
27
26
29
36
32
33
28
24

8.5232
10.7216
11.6495
8.4492
15.7732
12.3711
8.1013
11.2299
10.8247
9.6907
9.4845
9.0722
9.1983
9.1979
8.8608
12.7273

13.8000
12.6000
17.6667
13.8667
13.5333
15.9333
15.2000
17.0667
17.4667
19.6000
16.8000
10.2000
14.0667
13.0667
18.4000
18.5333

55.3232
55.3216
55.3162
55.3159
55.3065
55.3044
55.3013
55.2966
55.2914
55.2907
55.2845
55.2722
55.2650
55.2646
55.2608
55.2606

BMC00124226
BMC00087146
BMC00045736
BMC00041384
BMC00042248
BMC00002737

Gulab Anna Dhamapurkar


JIYUSH ISHWARDAS GOHADE
PRAKASH ANANDRAO REPALE
rasika dilip parab
Reena Amit Gawli
ANIL GULABRAO KHADASE

5316 BMC00060557 DARSHANA JAYPRAKASH KHOPE

OBC

5317
5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332

OBC
Open
OBC
SBC
Open
Open
OBC
SC
OBC
SC
Open
OBC
SC
OBC
Open
Open

BMC00123175
BMC00068085
BMC00062769
BMC00090510
BMC00005394
BMC00053759
BMC00003206
BMC00056005
BMC00050215
BMC00051443
BMC00044148
BMC00012956
BMC00050842
BMC00098440
BMC00036146
BMC00063751

Snehal Suryakant Naik


ruchita bhagwan naik
ROHIT SADANAND RAHATE
AMIT LAXMAN BHANDARI
Kishor Gorakhnath Shete
CHITRA ASHOK SAWANT
PRAKASH PANGE ANANT
NIKITA JAYANT PABAREKAR
Bharat Prabhakar Sonawane
VARSHA RAMAKANT JAWARE
vishal vilas hirnaik
AMOL SHRIDHAR DONGARE
JYOTSNA SURESH BHUJBAL
TANMAY DHANANJAY PURAV
UDAY VASANT HOLE
Suvarna Jagannath Kini

Women
Project
Affected
Women

Women
Women
Handicap
Women

Women

Women

Women

Page 165 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

5333 BMC00089675 PRATIBHA JANARDAN SUKALKAR

OBC

Women

5334 BMC00106271 KALPESH DILIP DHANAWADE


AEJAZAHMED PEERAHMED
5335 BMC00071072
BANKARI
5336 BMC00003594 RUPALI MANOHAR WAMAN
5337 BMC00049067 SHIVRAJ SIDDHARAM IMADE
5338 BMC00129438 Nikita Krushnadev Javanjal
5339 BMC00093514 GRANTHALI GAJANAN BHUWAD

Sr.No. Application No.

Candidates Name

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

32

8.5232

14.7333

55.2565

Open

28

10.5882

16.6667

55.2549

OBC

28

9.4515

17.8000

55.2515

Open
NT-C
OBC

28
30
31

9.1139
10.9091
8.9691

18.1333
14.3333
15.2667

55.2472
55.2424
55.2358

Open

34

9.8969

11.3333

55.2302

5340 BMC00126910 AMOL ROHIDAS KARANDE

Open

27

11.2299

17.0000

55.2299

5341 BMC00024338 SNEHAL MANOHAR KOTHAWADE

Open

28

10.6952

16.5333

55.2285

5342 BMC00137573 SURESH DHANRAJ DHANDE

OBC

25

13.1551

17.0667

55.2218

5343 BMC00065046 DADARAO BABANRAO CHAVHAN

Open

25

12.6203

17.6000

55.2203

5344
5345
5346
5347
5348

SC
OBC
Open
Open
OBC

26
27
29
31
30

9.6203
12.0856
11.8143
9.0722
13.1959

19.6000
16.1333
14.4000
15.1333
12.0000

55.2203
55.2189
55.2143
55.2055
55.1959

32

11.1230

12.0667

55.1897

25
28
31
25
33
30
25
29
25
24
27
32
33
32
28
25
35
29

10.5882
10.5882
8.4536
18.1818
9.3048
8.2353
11.5612
10.8247
12.8866
12.0856
16.1497
10.4813
9.9465
10.4124
10.2110
10.2674
8.6631
11.8557

19.6000
16.6000
15.7333
12.0000
12.8667
16.9333
18.6000
15.3333
17.2667
19.0667
12.0000
12.6667
12.2000
12.7333
16.9333
19.8667
11.4667
14.2667

55.1882
55.1882
55.1869
55.1818
55.1715
55.1686
55.1612
55.1580
55.1533
55.1523
55.1497
55.1480
55.1465
55.1457
55.1443
55.1341
55.1298
55.1224

BMC00002407
BMC00052505
BMC00031793
BMC00081709
BMC00028863

KUNAL TUKARAM PAWAR


VISHAL PIRAN SONAWANE
SACHIN SHIVAJI MALKAPALLI
VIJAY ASHOK GHUGE
Pragati Suresh Parkar

5349 BMC00050690 DASHARATH KRISHNA DONGARE

Open

5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367

OBC
Open
Open
Open
Open
Open
SC
SC
OBC
Open
Open
OBC
Open
OBC
OBC
Open
Open
SC

BMC00055532
BMC00016542
BMC00099878
BMC00026821
BMC00024439
BMC00111003
BMC00003980
BMC00079245
BMC00139816
BMC00090347
BMC00072579
BMC00081107
BMC00026665
BMC00053867
BMC00003714
BMC00061401
BMC00064290
BMC00003510

Vaishali Nitin Patil


REENAL SUNIL GONSALVES
ANKITA ARVIND GOWARI
SANKET DHARMAJI KOYANDE
SHRUTI PRAMOD SALVI
ASHWINI KAMLAKAR KOLI
RUPALI MHIPAT JADHAV
shobha Natha Babar
MANIK DHONDGE RAKESH
KAPIL VISHNU JADHAV
Mahesh Subhash Mahale
Suvarna Jagan Kashiwale
NIKHIL RAMDAS GAVALI
BALIRAM PARAJI SHINDE
RAJENDRA LOTAN BHOSALE
VARSHA DATTATRAY BAGATE
SURAJ SHIVADAS NAGARGOJE
VANDANA MANGAN PAWAR

Women

Handicap

Women

Women
Women

Women
Women

Women

Page 166 of 214

Score
Sr.No. Application No.

5368 BMC00099484

Candidates Name

Category

RAMKRISHNA PARSHURAM
MATKAR

Horizontal
Reservation

Open

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

26

14.6524

14.4667

55.1191

5369 BMC00037576 DIVYA VASUDEO WAINGANKAR

OBC

Women

30

9.5187

15.6000

55.1187

5370
5371
5372
5373
5374

Open
SC
OBC
Open
ST

Women
Women

31
32
28
24
29

8.4492
10.5155
12.5134
13.7113
9.1753

15.6667
12.6000
14.6000
17.4000
16.9333

55.1159
55.1155
55.1134
55.1113
55.1086

30

10.3743

14.7333

55.1076

30

8.7701

16.3333

55.1034

31

8.9691

15.1333

55.1024

26
36
26

12.8342
9.3671
11.0309

16.2667
9.7333
18.0667

55.1009
55.1004
55.0976

Open

33

9.8969

12.2000

55.0969

Open

33

9.0295

13.0667

55.0962

BMC00107803
BMC00041136
BMC00007689
BMC00064200
BMC00105919

shubhangi rajaram magdum


PRADNYA RAMESH SHINDE
AADESH RAMESH CHANDE
POOJA GOPALRAO SONMALE
SARIKA SOMNATH GAWARI

5375 BMC00132030 SHRINIVAS BALASAHEB BHOSLE

Women
Women

Open

5376 BMC00053083 SUNITA DIPAK WAGHMARE

SC

Women

5377 BMC00096812 KANCHAN SANDEEP NATHGOSAVI

NT-B

5378 BMC00009116 SANKALPA NILESH KADAM


5379 BMC00041771 PRASHANT RAMRAO HAWLE
5380 BMC00048966 MEERA NAMDEO GAIKWAD
MANISHA RAMESHWAR
5381 BMC00087043
KONDARE
5382 BMC00108840 ANIL ZIPARYA BILKULE
RAMESHWAR NARAYANRAO
5383 BMC00118891
KURE

Open
Open
SC

Open

33

9.6257

12.4667

55.0924

5384 BMC00109729 MITHILA SHAMSUNDAR JADHAV

Open

28

9.9578

17.1333

55.0911

Open

28

13.6898

13.4000

55.0898

36
32
26
29
27
26
24
29
24

8.0214
8.8660
13.2620
12.6582
11.6578
14.6524
11.6495
8.7764
15.1055

11.0667
14.2000
15.8000
13.4000
16.4000
14.4000
19.4000
17.2667
15.9333

55.0881
55.0660
55.0620
55.0582
55.0578
55.0524
55.0495
55.0431
55.0388

OBC

24

11.2371

19.8000

55.0371

5396 BMC00031528 SHREYA GAJANAN CHINDARKAR

Open

28

10.6329

16.4000

55.0329

5397 BMC00024939 HARISH VITHAL CHAUDHARI


5398 BMC00101741 PANKAJ SANTOSH DHANGAR
5399 BMC00012362 SANJAY LAXMAN MIRZAPURE

Open
Open
OBC

26
29
25

10.2954
9.4845
14.5455

18.7333
16.5333
15.4667

55.0287
55.0178
55.0122

5385 BMC00009010
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394

BMC00028823
BMC00006137
BMC00058940
BMC00050088
BMC00048421
BMC00109983
BMC00007950
BMC00038610
BMC00042943

5395 BMC00062638

SACHCHIDANAND SAHADEO
BHIKE
Heena Vijay Mhatre
ANUSHREE UMESH GHARKAR
JANAVI JAYWANT JADHAV
SACHIN SUKHADAV MADANE
AASHISH HARI PATHARE
SOMNATH VISHNU CHANGAN
DHANAJI GAIKWAD DEEPALI
SANJAY BAJIRAO PHAD
VEENA VILAS PALHADE
ARVIND RAMCHANDRA
NAGULKAR

OBC
Open
SC
Open
Open
OBC
SC
NT-D
OBC

Women
Handicap

Women
Women

Women
Women

Page 167 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

5400 BMC00010202 PANKAJ RAMCHANDRA KADAM

SC

Educated
Unemploye
d

33

10.2110

11.8000

55.0110

5401 BMC00043568 PARIKRAMA YASHWANT MORE

SC

Women

30

8.8770

16.1333

55.0103

Open
Open
OBC
OBC
ST
Open
Open
Open
OBC
SBC
Open
SC
VJ-A
Open

Women
Handicap

35
26
32
28
29
26
29
24
32
35
28
29
31
30

8.3422
11.8717
9.7326
11.1230
8.2474
14.4385
8.9691
12.8342
9.3671
8.3544
14.0206
11.5508
9.4118
8.6076

11.6667
17.1333
13.2667
15.8667
17.7333
14.5333
17.0000
18.1333
13.6000
11.6000
12.9333
14.4000
14.5333
16.3333

55.0089
55.0050
54.9993
54.9897
54.9807
54.9718
54.9691
54.9675
54.9671
54.9544
54.9539
54.9508
54.9451
54.9409

Sr.No. Application No.

5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412
5413
5414
5415

BMC00059242
BMC00118431
BMC00070089
BMC00122222
BMC00050776
BMC00058981
BMC00019624
BMC00060819
BMC00031359
BMC00031604
BMC00133284
BMC00039791
BMC00039659
BMC00116311

Candidates Name

APARNA VILAS KATHORE


SATISH UTTAM SONAWANE
Ashwin Balindra Thale
POORNIMA DASHRATH PATIL
KIRAN ROHIDAS GAWARI
TANUJA NANASAHEB SANGLE
AKSHAY SURESH MEST
RAMDAS BHAGWAN KHEDKAR
KAVITA ARUN BHERE
HERAMB YESHWANT AKRE
SANJIV SHIVAJI MALI
RASIKA SHIVAJI BHALERAO
CHANGDEO BHILA RATHOD
SANDEEP ISHWAR INGAWALE

Women

Women

Women
Handicap

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

5416 BMC00104029 SANTOSH SAKHARAM DHANGARE

OBC

29

13.4021

12.5333

54.9354

5417 BMC00039823 PARVEEN AYUB KHAN


5418 BMC00111499 VAISHNAVI VIJAY SHINDE

Open
Open

24
30

12.1925
12.1925

18.7333
12.7333

54.9258
54.9258

5419 BMC00121947 MANISHA BABANRAO JAYBHAYE

Open

26

9.5876

19.3333

54.9209

5420 BMC00031037 RUPALI RAMESH KALAMBATE


5421 BMC00023637 BHARAT SURESH BARI

OBC
OBC

27
27

14.6524
12.7835

13.2667
15.1333

54.9191
54.9168

5422 BMC00055372 BHUSHAN MAHADEV KALAMKAR

OBC

29

10.9091

15.0000

54.9091

5423
5424
5425
5426
5427
5428

VJ-A
Open
OBC
Open
OBC
OBC

27
26
30
24
34
33

9.1753
14.9733
9.3048
16.3713
9.3671
10.2954

18.7333
13.9333
15.6000
14.5333
11.5333
11.6000

54.9086
54.9066
54.9048
54.9046
54.9004
54.8954

24

11.5612

19.3333

54.8945

BMC00011532
BMC00038448
BMC00057469
BMC00137690
BMC00022768
BMC00009376

CHANDU SHANKAR JADHAV


VIJAYA MAHADEV DEVKATE
RESHMA NANURAM VISHE
MAHADU JANGALU GUNJAL
PRASAD PRAKASH BENDRE
MAROTI KISAN KOTTEWAR

Women

Women
Women
Handicap

Educated
Unemploye
d

5429 BMC00082305 ANIL VISHNU RAUT

OBC

5430 BMC00074242 JUBER ABDUL KARIM KHANMIYA

Open

27

10.8861

17.0000

54.8861

5431 BMC00036627 MOHAN SHAMRAO WAYDANDE

SC

25

14.6835

15.2000

54.8835

Page 168 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

5432 BMC00041684 Vijay Bhagwan Patil


5433 BMC00040858 Suvarna Manesh Jagtap
5434 BMC00041870 PRASHALI KISHOR TORASKAR

OBC
SC
Open

Women

5435 BMC00026766 RAGHUNATH TANHAJI MANGATE


5436 BMC00039268 PRATIK CHANDRAKANT GIRI

Sr.No. Application No.

Candidates Name

5437 BMC00097019 DHANRAJ MADHUKAR GAIKAWAD


5438 BMC00078143 MONALI SUBHASH WANI
5439 BMC00129133 SANDEEP TRYAMBAK PATIL
5440 BMC00087919 YOGESH SATISH SAWANT

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

30
28
27

9.2827
8.1443
9.0722

15.6000
18.7333
18.8000

54.8827
54.8776
54.8722

Open

33

10.0535

11.8000

54.8535

NT-B

31

10.0535

13.8000

54.8535

ST

24

12.7835

18.0667

54.8502

OBC
OBC
Open

Women
Handicap

25
25
30

14.4385
13.9037
8.2353

15.4000
15.9333
16.6000

54.8385
54.8370
54.8353

SC

Handicap

31

8.1013

15.7333

54.8346

Open
SC

Women

30
26

11.2299
10.1604

13.6000
18.6667

54.8299
54.8271

SC

Women

32

8.5562

14.2667

54.8229

ST
Open

Women

29
30

10.4124
8.2700

15.4000
16.5333

54.8124
54.8033

ST

31

9.1979

14.6000

54.7979

5448 BMC00030306 PRACHI MARUTI SHIGAM


5449 BMC00099811 SNEHA DILIP REVANDKAR
5450 BMC00015646 VISHNU BALAJI DHUMAL

Open
OBC
Open

33
27
29

8.6631
8.1283
12.7273

13.1333
19.6667
13.0667

54.7964
54.7950
54.7940

5451 BMC00029100 manoj lahu patil

OBC

25

14.6524

15.1333

54.7857

5452 BMC00067311 AJIT BAPURAO FULARI


5453 BMC00005984 SANDIP GOVIND RATHOD
5454 BMC00087733 ASHWINI ASHOK KATKE

OBC
Open
SC

24
29
33

14.6524
12.2995
8.7629

16.1333
13.4667
13.0000

54.7857
54.7662
54.7629

5455 BMC00129588 Ramesh Ramachandra Deshmukh

OBC

27

10.6952

17.0667

54.7619

5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462

DNYANESHWAR POPAT GADE


RUPALI BHASKAR BORSE
NEHA AJIT MALPEKAR
MANESH MOHAN PADELKAR
KRUSHNA KARNA KAKDE
BALU KACHARU RAO
KIRTI BABU GAWADE

OBC
OBC
Open
SC
Open
OBC
Open

37
36
26
24
25
33
31

8.5562
8.0169
9.9465
13.2620
12.0619
8.5232
8.5232

9.2000
10.7333
18.8000
17.4667
17.6667
13.2000
15.2000

54.7562
54.7502
54.7465
54.7287
54.7286
54.7232
54.7232

5463 BMC00010353 SUJATA HARESHWAR JADHAV

OBC

25

11.1230

18.6000

54.7230

25

11.8557

17.8667

54.7224

5441 BMC00054176 MOTIRAM GHANSHYAM BANSOD


5442 BMC00036805 KISHOR SUBHASH MORADE
5443 BMC00038972 Supriya Sarjerao Kamble
5444 BMC00026741 SANGEETA BABARAO MUJMULE
5445 BMC00064215 DIVYA RAMESH SHINDE
5446 BMC00059118 VIJAY PRATAP PATIL
5447 BMC00048998 SHANKAR SAKHARAM THAWALE

BMC00055944
BMC00087437
BMC00032228
BMC00031344
BMC00121604
BMC00117585
BMC00040163

5464 BMC00100178 Ganesh Motilal Shinde

Project
Affected

Women

Educated
Unemploye
d

SC

Page 169 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

5465 BMC00094888 PAWAN JANARDHAN CHEKE

Open

5466 BMC00017139 NARAYAN DEVALE SARITA


5467 BMC00060419 AJAY MADHUKAR RAMTEKE

OBC
SC

Horizontal
Reservation

Educated
Unemploye
d
Women
Educated
Unemploye
d

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

29

11.8557

13.8667

54.7224

34
27

8.1857
9.5187

12.5333
18.2000

54.7190
54.7187

29

10.0422

15.6667

54.7089

5468 BMC00097922 MAYURESH MANOHAR SAWANT

Open

5469 BMC00008667 VARSHA NANA MANE


AMITKUMAR LINGMURTI
5470 BMC00055166
MANCHALWAR
5471 BMC00025971 JABIR JALIL SHEKH
5472 BMC00031172 KAVITA VASANT GIRANE
5473 BMC00045722 MAULA BABU PATHAN
5474 BMC00024135 VIDYA PREMNATH PAWAR
5475 BMC00013747 PRASHANT GAUTAM BHUIGAD
5476 BMC00062152 MITALI MAYUR CHAVAN
5477 BMC00031015 ARCHANA RAJARAM YADAV
MACHCHHINDRA KAMLAKAR
5478 BMC00076104
DALVI
5479 BMC00071618 TEJESH SHIVAJI RATHOD
5480 BMC00043455 SATISH MAHADEV SHINDE
PRIYADARSHANI JAGANNATH
5481 BMC00053260
HALUKANA
5482 BMC00007783 SATISH KALE REKHA

Open

30

10.6329

14.0667

54.6996

Open

27

14.2246

13.4667

54.6913

24
28
29
27
32
30
31

10.8861
10.4813
10.4813
10.2110
8.3422
11.0549
11.6456

19.8000
16.2000
15.2000
17.4667
14.3333
13.6000
12.0000

54.6861
54.6813
54.6813
54.6777
54.6755
54.6549
54.6456

Open

27

14.1772

13.4667

54.6439

Open
Open

31
28

11.4433
8.0412

12.2000
18.6000

54.6433
54.6412

Open

25

12.8270

16.8000

54.6270

Open

33

10.8247

10.8000

54.6247

5483 BMC00064288 SHIVKUMAR RAJESHWAR HADPE

Open

31

10.8861

12.7333

54.6194

5484
5485
5486
5487

OBC
Open
OBC
OBC

Women

27
33
29
26

13.4177
8.8770
12.4064
12.4051

14.2000
12.7333
13.2000
16.2000

54.6177
54.6103
54.6064
54.6051

5488 BMC00026816 SHWETA DATTATRAY BOBHATE

Open

Women

28

10.8021

15.8000

54.6021

5489 BMC00025731 SWATI SAINATH GANGURDE


5490 BMC00014653 VANDANA VIJAY MORE
ANANDKUMAR WAMAN
5491 BMC00009436
ATHAWALE
5492 BMC00107026 GAUTAM JANARDAN INGOLE
5493 BMC00030694 ANAND MOHAN PANPATIL

Open
SC

Women

30
24

8.8660
14.3316

15.7333
16.2667

54.5993
54.5983

SC

26

9.1979

19.4000

54.5979

SC
SC

24
33

11.7300
8.1283

18.8667
13.4667

54.5967
54.5950

5494 BMC00057185 PRACHITI JAYPRAKASH GAWADE

Open

28

8.1283

18.4667

54.5950

BMC00067437
BMC00000641
BMC00001262
BMC00134223

Open
ST
Open
SC
SC
Open
Open

Madhuri Dinesh Bhat


PRIYA ANIL VICHARE
rajesh bhagwat ingle
TEJAL VISHWANATH TEMKAR

Handicap
Women
Women
Women
Women

Women

Page 170 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

5495 BMC00054492 RAJU BHAGWANRAO AGLAVE

Open

Educated
Unemploye
d

5496 BMC00139973 Ramakant Sonawane Niranjan


NARENDRA KASHINATH
5497 BMC00004103
WADGAONKAR
5498 BMC00033668 PRATIKSHA SUDHAKAR MAHADIK

OBC

5499 BMC00022547 DURGESH DAJI GHORPADE

Open

Sr.No. Application No.

Candidates Name

15.0667

54.5899

OBC

35

8.1857

11.4000

54.5857

SC

26

10.7173

17.8667

54.5840

34

9.3814

11.2000

54.5814

26

12.5134

16.0667

54.5801

30

10.3093

14.2667

54.5760

24

14.4385

16.1333

54.5718

30

12.2995

12.2667

54.5662

25
32
26
30
34
30
28
29

10.6952
9.9578
9.6203
9.4118
8.8770
12.4742
8.8660
10.4641

18.8667
12.6000
18.9333
15.1333
11.6667
12.0667
17.6667
15.0667

54.5619
54.5578
54.5536
54.5451
54.5437
54.5409
54.5327
54.5308

31

9.1139

14.4000

54.5139

25
27
25
28
26
24
28

15.9794
12.8342
11.2299
10.1604
11.9588
14.2246
9.9578

13.5333
14.6667
18.2667
16.3333
16.5333
16.2667
16.5333

54.5127
54.5009
54.4966
54.4937
54.4921
54.4913
54.4911

Open

32

9.0909

13.4000

54.4909

SANDHYARANI BALARAM
KHANAPURE

Open

5502 BMC00097172 VINOD LILADHAR INGALE

OBC

5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509
5510

SC
SC
OBC
SC
OBC
Open
Open
Open

ANJANA SHESHRAO KAMBLE


SARALA UKHARDU KOJAGE
GANESH SUPADU ENDOLE
NITIN DHARMA MESHRAM
MEGHA BANDUJI MURASKAR
VINOD KASHINATH POL
KAVITA VITTHAL SHINGADE
VIGHNESH VISHNU LONDHE

5511 BMC00070426 VIDHYA JAGANNATH WAGHMARE


5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518

BMC00099151
BMC00045875
BMC00018437
BMC00055918
BMC00097757
BMC00001382
BMC00094484

Total
(out
of 100)

8.5232

Open

BMC00068661
BMC00055785
BMC00099020
BMC00009075
BMC00043453
BMC00030280
BMC00003870
BMC00016982

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

31

5500 BMC00048731 VINOD BHAIYYALAL BHOI


5501 BMC00007175

MCQ
(out of 60)

Women
Educated
Unemploye
d

Educated
Unemploye
d
Women
Women

Women

SC

ARCHANA UTTAM GAYKAR


SHIVAM SURYAKANT PAWAR
SURESH MORE SONALI
SMITA SARJERAO MORE
SANTOSH SUBHASH ARJITKAR
LATA TULSI BERDIYA
AJAY SHAHAJI KAMBLE
SIDDHESHWAR DINKARRAO
5519 BMC00101580
TANPURE
5520 BMC00000676 SUREKHA SHAHAJI SHINDE

OBC
OBC
Open
Open
OBC
SC
SC

Women

Open

24

12.8866

17.6000

54.4866

5521 BMC00082091 BHAGAWAT TUKARAM PARISKAR

OBC

28

9.9465

16.5333

54.4798

5522 BMC00107496 PRAVIN NARAYANRAO GADEKAR

OBC

32

11.5464

10.9333

54.4797

5523 BMC00012776 MANALI MAHADEV KUBAL

SBC

34

8.6076

11.8667

54.4743

Women
Women
Handicap
Women

Women

Page 171 of 214

Score
Sr.No. Application No.

5524
5525
5526
5527
5528
5529

BMC00139573
BMC00050502
BMC00019917
BMC00000100
BMC00021529
BMC00129969

Candidates Name

Category

PARAG JITENDRA NAIK


BHAVANA RAJENDRA WAGH
TUSHAR NIVRUTTI GHUGE
JAYSHREE SHANKAR BURUD
KOMAL ASHOK DEVRUKHKAR
HARSHAL ADHAR WADILE

Open
OBC
Open
ST
SC
NT-B

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

27
24
25
28
27
33

11.3369
13.7968
9.7938
11.1230
9.7890
8.1857

16.1333
16.6667
19.6667
15.3333
17.6667
13.2667

54.4702
54.4635
54.4605
54.4563
54.4557
54.4524

SC

26

9.4515

19.0000

54.4515

Open
Open
Open
SC
Open
Open

31
31
33
30
26
29

8.9840
10.7173
8.4388
8.7701
10.6952
11.5612

14.4667
12.7333
13.0000
15.6667
17.7333
13.8667

54.4507
54.4506
54.4388
54.4368
54.4285
54.4279

SC

31

9.9578

13.4667

54.4245

SC
OBC
OBC
OBC
Open
OBC
OBC
OBC
OBC

27
32
25
32
30
27
29
34
25

8.0214
8.0214
12.8866
12.0856
8.3505
10.4813
12.0675
8.6631
13.2620

19.4000
14.4000
16.5333
10.3333
16.0667
16.9333
13.3333
11.7333
16.1333

54.4214
54.4214
54.4199
54.4189
54.4172
54.4146
54.4008
54.3964
54.3953

Open

27

11.6578

15.7333

54.3911

Open
OBC
OBC

24
30
29

15.7219
8.4536
8.2474

14.6667
15.9333
17.1333

54.3886
54.3869
54.3807

SC

27

10.3743

17.0000

54.3743

5552 BMC00129529 BHARATI RAJENDRA JADHAV


5553 BMC00042856 KUNDLIK BHAGWAN BELEKAR
5554 BMC00099147 DIPAK BHIKAN WAGH

Open
OBC
OBC

25
26
24

12.2995
12.2995
13.6898

17.0667
16.0667
16.6667

54.3662
54.3662
54.3565

5555 BMC00018769 PANKAJ ARUN BHATKAR

Open

Educated
Unemploye
d

30

12.6804

11.6667

54.3471

5556 BMC00061110 JYOTI CHANDRAKANT SAWANT

SC

Women

32

10.2062

12.1333

54.3395

5557 BMC00118040 PRAVIN VILAS CHAVAN

SC

32

10.2674

12.0667

54.3341

5530 BMC00043786 HASMUKH RAMESHBHAI SOLANKI


5531
5532
5533
5534
5535
5536

BMC00004312
BMC00041893
BMC00137776
BMC00011818
BMC00077022
BMC00055724

RASIKA RAVINDRA SAWANT


BHAKTI TANAJI GIDDE
ATUL BALKRISHNA DHAMAL
Bharti Govindrao Wagh
SHRADDHA NAVNATH SHINDE
RAJKUMAR MUNJAJI HOLGE

5537 BMC00113110 PRASHANT PRALHAD PADGHAN


5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546

BMC00057755
BMC00045964
BMC00137423
BMC00058731
BMC00049808
BMC00021334
BMC00108795
BMC00040553
BMC00140306

5547 BMC00016807
5548 BMC00119832
5549 BMC00085807
5550 BMC00077283

NIRMALA ABHIJIT SAWANT


SNEHAL GAJANAN NEVASE
Surabhi Deepak Chavan
SHWETA MANOHAR MHATRE
Komal Anil Thakur
YADNESH MOHAN MANDGE
Suchita Sadanand Mhaskar
ANIL SUBHASH SONUNE
nayana pandurang khatal
SANGANBASAPPA SHRISHAIL
ARLIMAR
GANESH BABURAO PAWAR
RUPESH ARUN GHADI
AKSHAY NITIN GARUD

5551 BMC00044254 MADHUKAR SUDHAKAR PATEKAR

Women
Women

Women

Women
Women
Women

Page 172 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

TEJAS BHALCHANDRA
SHRIWARDHANKAR
5559 BMC00004961 VIJAY ANIL NAGARE

SC

29

10.0000

15.3333

54.3333

Open

32

9.7326

12.6000

54.3326

5560 BMC00104785 RAHUL BHAGWANRAO DHONDGE

Open

27

10.1266

17.2000

54.3266

5561 BMC00029212 RUCHITA RAJENDRA ALLADWAR

Open

27

8.4536

18.8667

54.3203

5562
5563
5564
5565
5566

Open
Open
SC
OBC
NT-C

31
30
32
27
26

10.0535
8.9840
8.7701
10.1604
9.0909

13.2667
15.3333
13.5333
17.1333
19.2000

54.3202
54.3173
54.3034
54.2937
54.2909

28

8.5567

17.7333

54.2900

30
33

12.0856
9.4845

12.2000
11.8000

54.2856
54.2845

5558 BMC00117627

BMC00116329
BMC00011754
BMC00105875
BMC00085526
BMC00058883

Rachana Pravin Khot


SHEETAL ANAND KSHIRSAGAR
DIKSHA MADHUKAR VIDHATE
abhishek vinod barad
Geeta Ganesh Mane

5567 BMC00051659 VAIJANATH SAMBHAJI ATHAWALE

Project
Affected

Women
Women

SC

5568 BMC00127105 anita balaji chavan


5569 BMC00032923 LEENA ANKUSH GODAGE

Open
Open

5570 BMC00068257 PARESH PARSHURAM MAHADIK

Open

27

16.5979

10.6667

54.2646

5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577

Open
Open
Open
OBC
SBC
SBC
OBC

30
25
37
27
25
27
34

10.4641
13.7968
8.8608
8.6598
17.3262
8.5232
10.5882

13.8000
15.4667
8.4000
18.6000
11.9333
18.7333
9.6667

54.2641
54.2635
54.2608
54.2598
54.2595
54.2565
54.2549

30

8.4536

15.8000

54.2536

33

9.1139

12.1333

54.2472

Open

28

13.2990

12.9333

54.2323

Open

30

8.5567

15.6667

54.2234

OBC
Open
OBC

24
32
27

12.4895
8.0214
11.0160

17.7333
14.2000
16.2000

54.2228
54.2214
54.2160

SBC

28

8.8770

17.3333

54.2103

30
29
34
30

9.8734
11.1392
9.0722
9.5359

14.3333
14.0667
11.1333
14.6667

54.2067
54.2059
54.2055
54.2026

BMC00127604
BMC00058050
BMC00055435
BMC00014423
BMC00061227
BMC00073120
BMC00033062

VILAS BHOJU CHAVAN


VAISHALI PRITAM WAGH
DHANAJI KRUSHNA KARANDE
BHAVNA AMIT PATIL
VAIBHAVI ARVIND DEOKAR
SANKET PRAKASH VAITY
SAINATH SHANKAR SAMBARE

5578 BMC00052574 TUSHAR MAHADEV DHAPARE

SC

5579 BMC00057977 SUSHMA RAMRAO RAMTEKE

SC

5580 BMC00035590 NARENDRA ONKARSING GIRASE


BHAIRAVNATH BALASAHEB
GHATSHILE
5582 BMC00081400 SANDIP AADHAR BORASE
5583 BMC00121278 SWAPANIL BHASKAR SHELKE
5584 BMC00068362 NILAM GOVIND PANCHAL
5581 BMC00029945

5585 BMC00016620 ROHAN RAMCHANDRA TAKALE


5586
5587
5588
5589

BMC00029858
BMC00001217
BMC00008560
BMC00081597

SURESH GHADI PRANALI


NITIN VITHAL DAHIPHALE
RAMDAS RAJARAM DHANGAR
MONALI SHANKAR RATHOD

Open
Open
NT-B
Open

Women
Women

Women

Educated
Unemploye
d
Women

Women

Page 173 of 214

Score
Sr.No. Application No.

5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601

BMC00041791
BMC00031751
BMC00041167
BMC00036338
BMC00034261
BMC00124925
BMC00049880
BMC00058518
BMC00113315
BMC00092751
BMC00138860
BMC00025580

5602 BMC00098262
5603 BMC00110906
5604 BMC00028435
5605 BMC00054707

Candidates Name

DIPTI FAKIRA CHAUDHARI


Trupti Baliram Rawool
SUHAS BAJRANG PARDESHI
RESHMA SADANAND PARAB
SAYALI RAJAN SHIRISKAR
AMIT RAJU OVHAL
PRACHI VIJAY BHOSALE
ARCHANA TANU KHEDEKAR
MONALI BANSILAL LOHAR
Amit Ashok Kherade
ashutosh shashikant palkar
CHAITALI TANAJI WADKAR
SAHADEV PANDURANG
MALGAONKAR
VISHNU GOVIND SALGAR
sonali jayant suryavanshi
ALKA NANARAV GAYKAWAD

Category

OBC
Open
OBC
Open
SC
SC
SC
SC
Open
OBC
Open
Open

Horizontal
Reservation

Women
Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

33
26
28
30
25
30
30
30
26
28
28
24

10.2674
10.9278
10.9278
11.3924
12.9897
9.3814
10.3797
11.4439
10.3743
10.9705
8.2353
17.8351

10.9333
17.2667
15.2667
12.8000
16.2000
14.8000
13.8000
12.7333
17.8000
15.2000
17.9333
12.3333

54.2007
54.1945
54.1945
54.1924
54.1897
54.1814
54.1797
54.1772
54.1743
54.1705
54.1686
54.1684

Open

29

9.3671

15.8000

54.1671

Open
Open
Open

24
27
28

14.4330
11.8987
11.7647

15.7333
15.2667
14.4000

54.1663
54.1654
54.1647

30

10.1604

14.0000

54.1604

Women

Women
Women

Women

Women
Project
Affected

5606 BMC00127489 TUKARAM RAJARAM SALUNKHE

Open

5607 BMC00060800 Kavita Sagar Golatkar


5608 BMC00089237 Trupti Prakash Rane
VIJAYKUMAR RANGNATH
5609 BMC00086550
RANSHEWARE

Open
Open

25
31

9.4118
8.3422

19.7333
14.8000

54.1451
54.1422

SC

27

11.3402

15.8000

54.1402

5610 BMC00066305 RUPALI CHANDRAKANT GHADI

Open

31

12.9897

10.1333

54.1230

5611 BMC00027982 SVAPNALI RAVINDRA WADEKAR

ST

28

11.1230

15.0000

54.1230

Open
SC
Open
Open
Open
NT-C
Open
OBC

Women
Women
Women
Women

27
30
32
29
27
26
26
27

9.5876
8.1857
8.4492
8.7764
10.3093
8.4388
9.3048
9.8969

17.5333
15.9333
13.6667
16.3333
16.8000
19.6667
18.8000
17.2000

54.1209
54.1190
54.1159
54.1097
54.1093
54.1055
54.1048
54.0969

OBC

Women

31

8.7629

14.3333

54.0962

Open

Women

30

9.6257

14.4667

54.0924

SC

25

11.9588

17.1333

54.0921

Open
OBC

28
26

12.6203
11.5508

13.4667
16.5333

54.0870
54.0841

5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619

BMC00102086
BMC00014964
BMC00081109
BMC00094883
BMC00067173
BMC00011235
BMC00063649
BMC00036646

5620 BMC00031767
5621 BMC00002088
5622 BMC00000450
5623 BMC00003147
5624 BMC00123323

Sachin Namdeo Margale


SUYOG KHURAJI BHAGAT
KOMAL VASANT GAIKWAD
PRADIP SANDU MAHAKAL
priyanka rajaram Salunkhe
SHEETAL ANANDA THOMBARE
PRIYANKA POPAT WAJE
SNEHAL SUSHIL PINGALE
BHAGYASHREE RAJENDRA
POTDAR
RIMA VITTHAL TUPE
ANIKET SHANTARAM
GOTHANKAR
DADABHAU NIMSE SARIKA
PANKAJ SAHEBRAO MULEY

Women

Women

Page 174 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

5625 BMC00136478 CHETAN JAGANNATH SHELAVALE

OBC

5626 BMC00026217 Madhuri Vijaykumar Vhatkar


5627 BMC00003571 PRACHI SANJAY PAWAR

SC
Open

5628 BMC00075256 MANISHA SAHEBRAO SHIRGIRE

Open

5629
5630
5631
5632
5633
5634

OBC
Open
SC
Open
OBC
Open

BMC00078269
BMC00064547
BMC00006124
BMC00042436
BMC00109794
BMC00127292

TRUPTI SANTOSH SHETYE


JYOTI LAXMAN PARAB
RAJU SANDU JADHAV
RAHUL RAJENDRA BADGUJAR
PRAKASH GADADE PALLAVI
pandurang sidam kavita

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

24

19.2784

10.8000

54.0784

Women

31
32

10.8021
10.1266

12.2667
11.9333

54.0688
54.0599

Women

26

11.6578

16.4000

54.0578

29
28
26
26
33
33

15.1899
9.5187
10.3797
13.3690
8.2353
9.3671

9.8667
16.5333
17.6667
14.6667
12.8000
11.6667

54.0566
54.0520
54.0464
54.0357
54.0353
54.0338

Women
Handicap
Women

5635 BMC00077881 SANDESH MADHUKAR MHATRE

OBC

30

11.2299

12.8000

54.0299

5636 BMC00044423 CHETAN SUDHAKAR CHAUDHARI

OBC

35

8.7629

10.2667

54.0296

5637 BMC00120851 Suresh Dattu Khedkar

Open

35

9.6203

9.4000

54.0203

5638 BMC00025755 BHAGAWAT SHANKAR NAROTE

Open

28

10.8861

15.1333

54.0194

5639 BMC00103412 ANKITA VITTHAL PAWAR

SC

Women

25

10.8861

18.1333

54.0194

5640 BMC00023853 SADHANA MANOHAR GOVILKAR

Open

Women

32

9.4845

12.5333

54.0178

5641
5642
5643
5644
5645
5646

SC
NT-D
Open
OBC
OBC
SBC

Women

36
26
29
27
25
29

8.9451
8.1443
11.3369
9.5359
9.7326
11.6578

9.0667
19.8667
13.6667
17.4667
19.2667
13.3333

54.0118
54.0110
54.0036
54.0026
53.9993
53.9911

SC

35

8.5232

10.4667

53.9899

5648 BMC00051703 PRAVIN HARESHWAR PATIL


5649 BMC00082115 GANESH PRATAP YADAV

OBC
Open

24
24

12.9897
15.7219

17.0000
14.2667

53.9897
53.9886

5650 BMC00125166 NAVNATH BABAN NANAWARE

Open

29

8.4536

16.5333

53.9869

5651
5652
5653
5654

SC
Open
Open
Open

Women
Women
Women

29
32
32
32

8.4536
8.4492
8.7764
8.0412

16.5333
13.5333
13.2000
13.9333

53.9869
53.9825
53.9764
53.9745

SC

Women

25

9.3048

19.6667

53.9715

25
24

14.7679
16.0338

14.2000
13.9333

53.9679
53.9671

BMC00076514
BMC00016657
BMC00129182
BMC00024628
BMC00030183
BMC00042170

ASHWINI BAPU SANE


YOGESH RANGNATH LAHANE
GANESH BABURAO THORAT
Vijaya Suresh Mundekar
DEEPAK SHRAVAN PATIL
heena yakub shaikh

5647 BMC00069884 GHANSHYAM BHAGWAN MOHITE

BMC00052332
BMC00015572
BMC00062671
BMC00007079

JYOTI NARAYAN SHINDE


SANJALI RAVINDRA GAWADE
SANDIP PRAKASH MORE
MONALI SUHAS SURTE

5655 BMC00035663 SHEETAL RAGHUNATH JADHAV


5656 BMC00052053 OM BALASAHEB PARANDE
5657 BMC00043763 NILESH RATAN MORE

Open
Open

Page 175 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

5658 BMC00068796 SHANKAR NAMDEV DHOKE


5659 BMC00025609 SANDEEP PRAKASH MORE
5660 BMC00063539 SUGRIV TUKARAM KHEDKAR

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

SBC
Open
Open

30
29
29

12.2995
12.1649
10.1604

11.6667
12.8000
14.8000

53.9662
53.9649
53.9604

5661 BMC00049962 SAHEBRAO BHAURAO NARHARE

SC

32

8.6920

13.2667

53.9587

5662 BMC00026645 TANVI NILESH BHANGARE


PANKAJ DNYANESHWAR
5663 BMC00016678
SURWADE
5664 BMC00010423 NAGESH BABURAO NARWADE
5665 BMC00055737 PRATIBHA SANJAY GAIKWAD
5666 BMC00083771 SHAILESH SHRIRANG JADHAV
5667 BMC00127379 RUTUJA ARJUN SURE
DNYANESHWAR BHASKAR
5668 BMC00002763
JADHAV
5669 BMC00079731 MANIK YASHAVANT PANDIT
5670 BMC00123677 PRATHAMESH BHIKAJI SONAR
5671 BMC00125356 TIRUPATI ANANDRAO PUYAD
5672 BMC00028426 URMILA SANDEEP KATKAR

ST

31

8.5562

14.4000

53.9562

SBC

28

8.0214

17.9333

53.9547

SC
SC
Open
Open

27
29
26
26

14.0107
8.3422
10.8017
11.1340

12.9333
16.6000
17.1333
16.8000

53.9440
53.9422
53.9350
53.9340

Open

34

9.1983

10.7333

53.9316

SC
OBC
Open
Open

35
24
31
35

8.1283
14.8523
10.7173
8.9840

10.8000
15.0667
12.2000
9.9333

53.9283
53.9190
53.9173
53.9173

34

8.9840

10.9333

53.9173

25

11.6456

17.2667

53.9123

28
31

11.9786
10.0422

13.9333
12.8667

53.9119
53.9089

Women

Women

Educated
Unemploye
d

5673 BMC00003269 HARIDAS ATMARAM EKAL

NT-C

5674 BMC00131986 BALAJI PURUSHOTTAM BOCHKARI

OBC

5675 BMC00099654 MANISHA SUBHASH SHIVANE


5676 BMC00075116 GANESH SUDHAKAR RATHOD

Open
Open

5677 BMC00080545 PANDHARINATH RAJARAM KHOT

OBC

28

10.3743

15.5333

53.9076

5678 BMC00094665 BHUSHAN ABA DEORE

OBC

28

14.6392

11.2667

53.9059

SC

27

12.3711

14.5333

53.9044

24
25

13.3690
11.0309

16.5333
17.8667

53.9023
53.8976

24

12.8270

17.0667

53.8937

30
28
27
26
27
30

9.0909
10.6186
8.0169
9.9465
9.4118
9.2784

14.8000
15.2667
18.8667
17.9333
17.4667
14.6000

53.8909
53.8853
53.8836
53.8798
53.8785
53.8784

5679 BMC00057908 PURVA PANKAJ DHAMAPURKAR


5680 BMC00071645 RAKESH BALASAHEB MANE
5681 BMC00091923 POOJA RAJARAM NARKAR
RAHUL RAMCHANDRA
5682 BMC00043272
SONAWANE
5683 BMC00073683 sayali satish pawar
5684 BMC00051688 JYOTI DEVIDAS PAWALE
5685 BMC00124674 Tejashri Navanath Pangale
5686 BMC00114808 AMIT TUKARAM VAVARE
5687 BMC00053508 RAJESH RAMESH HALKE
5688 BMC00048110 SUBODH RAJENDRA PATIL

Open
SC

Women

Women

Open
Open
SC
OBC
Open
SC
OBC

Women
Women

Page 176 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

5689 BMC00117621 NEETA NATHURAM SAGVEKAR

OBC

Educated
Unemploye
d

5690 BMC00016369 SWATI SANTOSH MORE


5691 BMC00123384 VAIBHAV BALKRUSHNA OLAMBE

Sr.No. Application No.

Candidates Name

5692 BMC00100674 LATA SHIVAJI KAMBLE


VAIBHAV SHALIGRAM
5693 BMC00090293
SURYAWANSHI
MAKSUD BEG MAHEBUB BEG
5694 BMC00063248
MIRZA
5695 BMC00026105 JITENDRA BHIKAN BHOI
5696 BMC00018960 MANJULA DAMODAR GUND
5697 BMC00013790 ASHWINI SURYAKANT RASKAR
5698 BMC00073567 SHARAD SAMADHAN RATHOD
5699 BMC00061083 MAMTA VIJAY TALEKAR
5700 BMC00028991 VAIBHAV DINKAR MARATHE
5701 BMC00060424 NEETA DATTATRAY JADHAV
5702 BMC00124874 RAMESH SUBARAV GADADE

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

27

8.8770

18.0000

53.8770

Open

27

8.3422

18.5333

53.8755

OBC

29

11.8717

13.0000

53.8717

28

12.0675

13.8000

53.8675

Open

27

9.1979

17.6667

53.8646

OBC

30

8.8608

15.0000

53.8608

Open
Open
Open
VJ-A
Open
Open
OBC
Open

31
27
27
28
29
29
27
34

8.6598
11.3924
11.1230
9.5187
12.9114
12.5773
11.4439
8.0412

14.2000
15.4667
15.7333
16.3333
11.9333
12.2667
15.4000
11.8000

53.8598
53.8591
53.8563
53.8520
53.8447
53.8440
53.8439
53.8412

SC

Women

Women

Women

5703 BMC00097024 RAJKUMAR NAGAORAO GUNDE

OBC

26

12.5738

15.2667

53.8405

5704 BMC00026736 SHIVRAJ BALAJIRAO MALIPATIL

Open

24

9.8969

19.9333

53.8302

SC

31

10.8247

12.0000

53.8247

9.0909
11.2236
8.3544
10.4124
9.4118
10.4641
12.9958

11.7333
14.6000
11.4667
13.4000
16.4000
14.3333
16.8000

53.8242
53.8236
53.8211
53.8124
53.8118
53.7974
53.7958

5705 BMC00095392
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712

BMC00032888
BMC00004619
BMC00132978
BMC00039490
BMC00028041
BMC00131842
BMC00012148

BHUSHAN CHANDRAKANT
RAGADE
ASHA GANPATRAO SHINDE
KANTILAL ANANDA PATIL
Ashwini Raosaheb Magar
KISHOR GOVIND PAWAR
USHA ANIL BOTE
PUNAM KAMALAKAR PATIL
rohini sagar kardile

Open
Open
Open
Open
Open
OBC
OBC

Women

Women
Women
Women

33
28
34
30
28
29
24

5713 BMC00003062 NAMRATA SHRIKRISHNA BIDYE

Open

Women

24

12.0619

17.7333

53.7952

5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721

Open
OBC
Open
NT-D
SBC
Open
Open
Open

30
28
36
33
25
32
32
31

11.1230
9.7890
8.2474
9.3671
9.0295
10.2954
10.6952
10.1604

12.6667
16.0000
9.5333
11.4000
19.7333
11.4667
11.0667
12.6000

53.7897
53.7890
53.7807
53.7671
53.7628
53.7621
53.7619
53.7604

BMC00052536
BMC00016944
BMC00021874
BMC00050841
BMC00001872
BMC00128970
BMC00093715
BMC00042431

ADHIKRAO DINKAR PAWAR


TRUPTI KRISHNA GAWALI
PRAVIN ARAVIND BARGODE
SHAILA ANIL BODKE
ROHIT PARSHURAM KOYANDE
POONAM RAVINDRA MORE
SANCHITA SANTOSH TAMBE
RAJESHRI SUBHASH PARDESHI

Women

Women
Women
Women
Women
Women

Page 177 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

5722 BMC00002786 Priyanka Dilip Nichal


5723 BMC00067526 Pradnya Ravindra Utekar
5724 BMC00042783 MEGHA PRAVIN KAMBLE

SC
Open
SC

5725 BMC00119670 NAMDEV SOMNATH SONAWANE

53.7547
53.7451
53.7443

33

8.6076

12.1333

53.7409

31
29

10.2674
11.1340

12.4667
13.6000

53.7341
53.7340

29

10.0000

14.7333

53.7333

29
28
28

8.6631
8.1283
11.3924

16.0667
17.6000
14.3333

53.7298
53.7283
53.7257

SC

29

8.1013

16.6000

53.7013

OBC

28

8.7629

16.9333

53.6962

SBC
Open
SC
Open
OBC

33
32
27
27
32

9.6257
9.6257
10.8247
11.2236
8.5562

11.0667
12.0667
15.8667
15.4667
13.1333

53.6924
53.6924
53.6914
53.6903
53.6895

26

8.3544

19.3333

53.6877

28
30
25

9.9465
10.2674
9.1983

15.7333
13.4000
19.4667

53.6798
53.6674
53.6650

29

9.1979

15.4667

53.6646

SC

OBC

5729 BMC00075656 JAGDISH RAJARAM MAHAJAN


5730 BMC00043366 RESHMA RAJESH BAMANE
5731 BMC00041084 Deepali Prakash Kalekar

OBC
SC
Open

5734
5735
5736
5737
5738

BMC00017619
BMC00022742
BMC00082959
BMC00070785
BMC00002509

5739 BMC00113505
5740 BMC00047427
5741 BMC00026233
5742 BMC00085872

Total
(out
of 100)

15.7333
16.4667
14.6000

5728 BMC00082185 SHIVKUMAR JAIRAM SHIVANKAR

JAYSHRI CHANDRAKANT
CHAUDHARI
Nisha Tulshiram Bhoir
SAVITA SOPAN SHEGAR
Atish Vitthalrao Sonkamble
ALKA DNYANDEVRAO JAWALE
SATISH NANABHAU SABALE
PRATIKSHA RAJENDRA
KSHIRSAGAR
NUTAN NARAYAN GHONGE
Aniket Ramnath Rupwate
Shrikant Somnath Kulthe

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

8.0214
9.2784
8.1443

Open
Open

5733 BMC00084306

Women
Women

MCQ
(out of 60)

30
28
31

5726 BMC00077618 amruta prashant kanoje


5727 BMC00015086 DNYANDEV RANE NAMITA

5732 BMC00023556 PRASHANT SURYABHAN RAMTEKE

Horizontal
Reservation

OBC

Women
Women

Handicap
Women
Women

Women

Women

OBC
SC
OBC
Educated
Unemploye
d

5743 BMC00050542 HARSHAD KAWADU BAWANKAR

OBC

5744 BMC00132071 BHAIYYA VIKRAM KOLI


5745 BMC00058092 JYOTI SANDEEP KADAM
CHANDRASHEKHAR SHALIKRAM
5746 BMC00107190
GAJBHIYE
5747 BMC00065997 JAYASHREE MILIND SABLE
5748 BMC00032685 ALKA YOGESH MANE
5749 BMC00037370 JYOTSNA HARI SHINDE
5750 BMC00099596 NUTAN VINOD PAWAR

Open
Open

29
24

8.8608
9.7938

15.8000
19.8667

53.6608
53.6605

SC

29

10.7173

13.9333

53.6506

25
27
24
29

13.5829
9.1139
11.6456
9.6257

15.0667
17.5333
18.0000
15.0000

53.6496
53.6472
53.6456
53.6257

5751 BMC00001166 Imran Ali Ikabal Ali Syed

Open

27

11.2236

15.4000

53.6236

5752 BMC00041794 Swati Digambar Surve

Open

27

12.4895

14.1333

53.6228

SC
Open
SC
Open

Women
Women

Project
Affected

Page 178 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

5753 BMC00052531 Sangharkshit Sidram Udanshiv


5754
5755
5756
5757
5758

BMC00041433
BMC00095738
BMC00029019
BMC00021398
BMC00063398

PANKAJ PRAKASH VINCHU


RUPALI KRISHNA LAKHAN
Gouri Sudhakar Saigavkar
SHEETAL KISAN AVHAD
Sharad Satwarao Thorat

Category

Horizontal
Reservation

SC

Educated
Unemploye
d

Open
Open
Open
NT-D
Open

Women
Women
Educated
Unemploye
d
Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

25

13.1551

15.4667

53.6218

24
24
25
27
26

13.1551
10.5485
12.7426
13.4759
9.5359

16.4667
19.0667
15.8667
13.1333
18.0667

53.6218
53.6152
53.6093
53.6092
53.6026

28

10.8021

14.8000

53.6021

26

9.7326

17.8667

53.5993

5759 BMC00036934 YOGESH BHARAT KUMAVAT

Open

5760 BMC00105754 KASHMIRA UDAY PATANE

OBC

5761 BMC00053112 PRAKASH DASHRATH GADEKAR

OBC

24

13.2620

16.3333

53.5953

5762 BMC00110084 VISHAL GHARAT KRANTI

SBC

30

10.7216

12.8667

53.5883

5763 BMC00086803 JYOTI MANGESH GHADIGAONKAR

Open

30

10.0535

13.5333

53.5868

5764 BMC00130126 VARSHA NITIN KERKAR

OBC

33

8.1857

12.4000

53.5857

5765 BMC00050729 Deepali Suresh Desai

Open

27

8.4492

18.1333

53.5825

5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775

Open
ST
SC
SC
OBC
NT-B
ST
Open
Open
SC

25
28
28
26
27
30
35
30
35
34

13.0481
9.8396
10.9705
8.7629
10.6952
13.0928
8.5567
11.5508
8.1443
8.8770

15.5333
15.7333
14.6000
18.8000
15.8667
10.4667
10.0000
12.0000
10.4000
10.6667

53.5814
53.5729
53.5705
53.5629
53.5619
53.5595
53.5567
53.5508
53.5443
53.5437

25

11.3402

17.2000

53.5402

26

10.8017

16.7333

53.5350

Open

25

10.2674

18.2667

53.5341

SC

24

12.9958

16.5333

53.5291

Open

27

8.1283

18.4000

53.5283

Open
SC

33
35

10.1266
9.5876

10.4000
8.9333

53.5266
53.5209

BMC00063792
BMC00049520
BMC00042062
BMC00048320
BMC00098142
BMC00035071
BMC00070637
BMC00086987
BMC00101709
BMC00125687

RAKHI SHANKAR PATIL


Mayuri Jayvant Gavari
Milan Baburao Randive
SEEMA ASHOK DANDGE
Popat Bhagwan Dudhe
Sheetal Kalpesh Bharti
NILESH MAGAN BHARSAT
UJWALA NANDU MULE
SWATI MACHHINDRA KALE
SHASHANK MOHAN SHEDGE

5776 BMC00039976 SAMADHAN SHANTARAM PATIL

OBC

5777 BMC00106956 NEHA VIVEK BHAT


PRERANA NANDAKUMAR
5778 BMC00012754
PANGAM

Open

5779 BMC00004909 ABHAY DAYARAM MASHAKHETRI


DARSHANA DATTARAM
KHAMKAR
5781 BMC00051615 AMOL ANNA RANDIVE
5782 BMC00043824 ESHWAR SHIVAJI DIDUL
5780 BMC00049565

Women
Educated
Unemploye
d
Women

Women
Women
Handicap
Women

Women

Page 179 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

5783 BMC00002386 PRANIT ANANT DHAWADE

Open

30

10.0535

13.4667

53.5202

5784 BMC00074374 PRASHANT SURESH CHANDURKAR

Open

30

8.2474

15.2667

53.5141

5785 BMC00035113 SURAJ SUNIL NANDURKAR

Open

25

10.3797

18.1333

53.5130

27

12.3711

14.1333

53.5044

31
28
31
30
31
27
30
31
28

8.2353
11.0309
11.0309
8.0214
10.4641
10.1266
9.5876
8.9840
8.4492

14.2667
14.4667
11.4667
15.4667
12.0000
16.3333
13.8667
13.4667
17.0000

53.5020
53.4976
53.4976
53.4881
53.4641
53.4599
53.4543
53.4507
53.4492

SC

27

11.4433

15.0000

53.4433

OBC
Open
OBC

34
29
26

10.3743
8.7701
11.0309

9.0667
15.6667
16.4000

53.4410
53.4368
53.4309

28

11.9588

13.4667

53.4255

27
29
25
26

9.0909
8.5562
9.9465
11.5464

17.3333
15.8667
18.4667
15.8667

53.4242
53.4229
53.4132
53.4131

30

10.2110

13.2000

53.4110

25
24
32
27
28

12.9412
14.3316
10.9278
9.7938
8.6598

15.4667
15.0667
10.4667
16.6000
16.7333

53.4079
53.3983
53.3945
53.3938
53.3931

5786 BMC00017499 PRASHANT MAHENDRA DHANU

Open

5787
5788
5789
5790
5791
5792
5793
5794
5795

SC
Open
Open
OBC
OBC
Open
OBC
OBC
OBC

BMC00125658
BMC00064021
BMC00034620
BMC00045811
BMC00106692
BMC00027703
BMC00117127
BMC00049491
BMC00083481

5796 BMC00039422
5797 BMC00139447
5798 BMC00002300
5799 BMC00122476
5800 BMC00042657
5801
5802
5803
5804

BMC00006075
BMC00107913
BMC00062124
BMC00047342

5805 BMC00122022
5806
5807
5808
5809
5810

BMC00112308
BMC00073486
BMC00084520
BMC00043645
BMC00003842

Mrinal Vilas Pawar


POONAM ARVIND THALE
UDAY MALKARJUN KILLEKAR
ASHVINI PADU KATHOLE
VINAY LIMBAJIRAO RAUT
MANOJ SITARAM HANORE
YOGESH MAHADU KHONDE
RAKHI HARSHAL RAUT
SACHIN PUNDLIK KANTHE
SHASHIKANT CHANGDEV
BALVANT
DINESH BABAN CHAUDHARI
ROHINI SUNIL WADKAR
SANTOSH HALOJI PATIL
YOGESH CHANDRAVADAN
KADAM
PRABHAKAR KASBE PRADNYA
TAPASYA NIVAS GANEKAR
SACHIN UTTAM MULIK
VICKY RAMESH BHADAKWAD
SANTOSH ABHIMANYU
SURYAWANSHI
gulab jagan pawar
richa jaiprakash advani
MAHESH ARUN KATAKAR
YOGESH MURLIDHAR TELURE
NUTAN PRAKASH RANE

Educated
Unemploye
d
Women
Women
Women

Women

Women

SC
SC
Open
Open
SC

Women

SC
OBC
Open
Open
SC
Open

Women
Women

5811 BMC00040598 Kamlesh Gangadhar Deshmukh

Open

27

10.5882

15.8000

53.3882

5812 BMC00069663 SATISH RAMCHANDRA BURANGE

Open

27

12.3207

14.0667

53.3874

5813 BMC00045985 MAROTI SAMBHAJI WAGHMARE

SC

26

14.6524

12.7333

53.3857

Open

27

11.4433

14.9333

53.3766

5814 BMC00140117

SAMRUDDHI DATTATRAY
PARADKAR

Page 180 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

5815 BMC00018105 MAMATA ANANDA MALI


MANGAESH HANUMANT
5816 BMC00009298
DONGARE
5817 BMC00100463 SATISH BABURAO KAMBLE
5818 BMC00096022 YOGITA DILIP GAVANDE
5819 BMC00088548 AMBADAS DESU DHOTRE
5820 BMC00065725 VANDANA VILAS NETAKE
5821 BMC00125906 RAJESH VANA PATIL
5822 BMC00067041 RUPALI GOPALRAO GORDE
5823 BMC00074466 PRITAM SHIVAJI MANE
5824 BMC00005148 JYOTI CHANDRAKANT JANKAR
5825 BMC00077328 AKASH VIJAY VAIDYA
BHAGYASHREE EKNATH
5826 BMC00043232
KARKHELE
5827 BMC00099274 UMESH UDDHAVRAO GHARE

Category

Horizontal
Reservation

OBC

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

28

11.2371

14.1333

53.3704

25

12.8270

15.5333

53.3603

26
28
27
24
27
32
25
25
32

9.0909
8.5562
10.5485
9.4118
9.2784
8.1443
13.4759
12.7426
8.3422

18.2667
16.8000
15.8000
19.9333
17.0667
13.2000
14.8667
15.6000
13.0000

53.3576
53.3562
53.3485
53.3451
53.3451
53.3443
53.3426
53.3426
53.3422

Open

27

10.2674

16.0667

53.3341

Open

32

11.1340

10.2000

53.3340

5828 BMC00017030 BHAGYASHRI MANOHAR KADAM

Open

27

9.7326

16.6000

53.3326

5829
5830
5831
5832
5833

TEJASHREE SAHEBRAO PATIL


NIKHIL JAYRAM JADHAV
jyotee pradeep sonawne
DIPALI SANJAY BARHATE
PRIYALI PRAKASH YADAV
BHAKTI DNYANESHWAR
5834 BMC00053189
KELUSKAR
5835 BMC00050289 ASHWINI DEEPAK GOMASE
5836 BMC00124848 Pranali Pradeep Bhore

OBC
SC
SC
OBC
Open

24
24
24
25
24

13.1959
13.3690
12.8342
14.4330
12.1649

16.1333
15.9333
16.4667
13.8667
17.1333

53.3292
53.3023
53.3009
53.2997
53.2982

SBC

29

8.5562

15.7333

53.2895

Open
Open

28
29

10.5485
9.5359

14.7333
14.7333

53.2818
53.2692

5837 BMC00025326 GANESH YASHAWANT GHARAT

Open

29

9.7326

14.5333

53.2659

OBC

28

9.1979

16.0667

53.2646

31

12.1925

10.0667

53.2592

27
32

8.2474
10.0422

18.0000
11.2000

53.2474
53.2422

SC

24

12.5738

16.6667

53.2405

OBC

29

8.7701

15.4667

53.2368

SC

29

12.2363

12.0000

53.2363

29
34

12.2995
9.0295

11.9333
10.2000

53.2328
53.2295

Open
SC
OBC
Open
SC
Open
Open
Open
Open
SBC

BMC00084375
BMC00119688
BMC00029445
BMC00074785
BMC00003503

5838 BMC00026566

DARSHAN PRABHAKAR
SURYAWANSHI

5839 BMC00073394 AMAR TANAJI THETE

OBC

5840 BMC00007902 PRERNA ZAKAS MOHITE


5841 BMC00048704 MADHURI SURESH GANGURDE
CHANDRAKANT GANGARAM
5842 BMC00059893
DOMPLE
5843 BMC00032909 SAMPAT VITTHAL DAUND

SC
SC

5844 BMC00008609 SANDHYA NARAYAN WANKHEDE


5845 BMC00028071 MANGALA DAGADU PATIL
5846 BMC00014483 SACHIN AMBADAS GAVHANE

OBC
SC

Women
Handicap

Women

Women

Women

Educated
Unemploye
d
Women

Women

Page 181 of 214

Score
Sr.No. Application No.

5847
5848
5849
5850
5851
5852

BMC00076842
BMC00109525
BMC00102879
BMC00012998
BMC00111410
BMC00014385

Candidates Name

Category

Pooja Prakash Chavan


SANJAY BHAGWAN ADHAV
VAISHALI CHINTAMAN UGALE
SUPRIYA SUMIT PAWAR
Amruta Guruprasad Dalvi
SNEHAL SADANAND MHASKE

Open
OBC
Open
SC
OBC
Open

5853 BMC00095441 VIVEK ANANDA PAWAR

Open

5854
5855
5856
5857
5858

SUPRIYA LAXMAN DHAVALE


AMOL SHIVAJI KALE
SWAPNIL VILAS DIPNAIK
NILOFAR AZAD MULANI
KAVITA RAMDAS CHOKHANDE

Open
Open
OBC
OBC
OBC

5859 BMC00099573 BHUSHAN RATNAKAR SHASTRI

Open

5860 BMC00033149 SHITAL RAMESH KADAM


5861 BMC00042232 JYOTI YUVARAJ JADHAV
5862 BMC00105518 ARUN DNYANESHWAR PATIL

SC
Open
OBC

5863 BMC00034034 SAYLEE MAHENDRA DHOPAVKAR

Open

BMC00059829
BMC00008649
BMC00073445
BMC00080624
BMC00083639

5864 BMC00044567 RAJESHWARI ABHIJEET KAMBLE


5865
5866
5867
5868

BMC00082069
BMC00117917
BMC00028032
BMC00069380

SC

Umesh Gopichand Rathod


RAJASHRI GANESH SHINGADE
AMOL YASHWANT PATIL
ANAMIKA SATISH SHETYE

Open
Open
OBC
OBC

5869 BMC00048592 RUPALI PANDURANG SHINDE

Open

5870 BMC00034967 Saurabh Govind Tikam

Open

Horizontal
Reservation

Women
Women
Educated
Unemploye
d
Women

Women
Women

Women

Project
Affected
Educated
Unemploye
d

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

27
27
33
30
31
28

11.7526
11.0160
8.1283
10.9278
12.7273
8.4492

14.4667
15.2000
12.0667
12.2667
9.4667
16.7333

53.2193
53.2160
53.1950
53.1945
53.1940
53.1825

29

8.2474

15.9333

53.1807

28
25
28
31
32

10.9091
11.3080
8.7701
9.6907
11.7526

14.2667
16.8667
16.4000
12.4667
9.4000

53.1758
53.1747
53.1701
53.1574
53.1526

30

12.6804

10.4667

53.1471

33
28
27

8.8770
9.8734
9.1979

11.2667
15.2667
16.9333

53.1437
53.1401
53.1312

28

11.1230

14.0000

53.1230

24

14.6392

14.4667

53.1059

24
26
26
27

13.5021
8.2353
9.3671
11.2299

15.6000
18.8667
17.7333
14.8667

53.1021
53.1020
53.1004
53.0966

30

9.6257

13.4667

53.0924

26

11.3402

15.7333

53.0735

35

9.8734

8.2000

53.0734

5871 BMC00035138 DEEPAK LAXMAN BHELEKAR

SC

5872 BMC00051407 ABHIJEET ASHOK JADHAV

SC

28

11.1340

13.9333

53.0673

5873 BMC00041184 SONALI SANJEEVRAO KALYANKAR

Open

26

11.1230

15.9333

53.0563

5874 BMC00021827 Sima Krishna Thakare


5875 BMC00116482 NABHA SACHIN KINI
SHRIKANT SHIVAJI
5876 BMC00007685
BASARWADKAR
5877 BMC00059954 ANAND SURESH GAIKWAD
5878 BMC00075136 DINESH BHAGWAN KOLI

OBC
Open

28
32

9.5187
9.3814

15.5333
11.6667

53.0520
53.0481

Open

30

10.3743

12.6667

53.0410

Open
Open

29
30

10.3743
8.5562

13.6667
14.4667

53.0410
53.0229

Women
Women

Page 182 of 214

Score
Sr.No. Application No.

5879
5880
5881
5882
5883

BMC00123719
BMC00016907
BMC00067490
BMC00128538
BMC00089476

Candidates Name

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

Open
Open
NT-D
NT-D
Open

Women

29
25
27
27
29

10.6186
11.0160
14.5361
9.5359
10.8021

13.4000
17.0000
11.4667
16.4667
13.2000

53.0186
53.0160
53.0028
53.0026
53.0021

5884 BMC00093136 RASHMI VISHWANATH TAWDE

Open

Women

25

9.7326

18.2667

52.9993

5885
5886
5887
5888

Open
SC
Open
SC

Women

33
27
25
24

8.5232
8.2474
15.9794
11.4439

11.4667
17.7333
12.0000
17.5333

52.9899
52.9807
52.9794
52.9772

5889 BMC00078526 SANGITA SUKHADEV TRIMUKHE

SC

Women

30

9.3048

13.6667

52.9715

5890 BMC00030702 PARMESHWAR YOGIRAJ WAYAL

OBC

30

9.6257

13.3333

52.9590

5891 BMC00010365 VIKAS DNYANDEO GUNJAL


5892 BMC00082779 ANJALI AMAR BANKAR

OBC
OBC

24
28

9.6257
12.0856

19.3333
12.8667

52.9590
52.9523

5893 BMC00030508 VADJEERAM BHAGWAT SHELKE

Open

27

13.0802

12.8667

52.9469

5894 BMC00046956 SURENDRA NATHURAM GHASE

OBC

27

9.9465

16.0000

52.9465

BMC00030382
BMC00018553
BMC00121695
BMC00068281

Shrikaur Dnyandeo Tekale


SUSHIL DEELIPKUMAR DESAI
VIJAY DEVIDAS SANGLE
SHIVDAS TUKARAM GITE
DEEPAK BHOJRAJ WAGH

Category

PRAGATI PRAKASH REVDEKAR


KIRAN BABURAO BHANDARE
YASIN NAJARUDDIN BOBADE
Sulakshana Pawan Sable

5895 BMC00030606 ANITA ASHRUBA SAHAJRAO

Women

SC

Women

26

9.4118

17.5333

52.9451

5896 BMC00040991 PRIYANKA LAXAMAN BAMANE

Open

Women

32

8.2700

12.6667

52.9367

5897 BMC00001021 VINOD GOVINDRAO SURADKAR

SBC

26

10.8017

16.1333

52.9350

ST
OBC
SC
Open
Open

31
32
29
31
29

9.7326
8.1283
9.7938
9.5876
8.4536

12.2000
12.8000
14.1333
12.3333
15.4667

52.9326
52.9283
52.9271
52.9209
52.9203

26

8.1857

18.7333

52.9190

29
27
27
24
34
29
27
33
33

9.3814
8.2474
12.5134
14.8454
10.3093
8.1013
9.6257
9.0909
10.4813

14.5333
17.6667
13.4000
14.0667
8.6000
15.8000
16.2667
10.8000
9.4000

52.9147
52.9141
52.9134
52.9121
52.9093
52.9013
52.8924
52.8909
52.8813

5898
5899
5900
5901
5902

BMC00023419
BMC00043890
BMC00038578
BMC00078676
BMC00019086

DEEPALI MAMTAJI GHOTKAR


SAGAR BALASAHEB KARANDE
DIPESH DILIP SALUNKE
GITA BHASKAR SUPEKAR
Siddesh Manohar Rane

5903 BMC00079063 Pallavi Ramchandra Mandavkar

Open

5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912

SBC
SC
SC
NT-C
SC
OBC
Open
Open
SC

BMC00086193
BMC00056812
BMC00027382
BMC00078931
BMC00129209
BMC00120086
BMC00089243
BMC00013741
BMC00041422

ARATI VILAS BHANARKAR


KHANDU LAHU GAIKWAD
NILEEMA NARAYAN KHOPKAR
RADHIKA MANGESH GALANDE
DAYANAND PRAKASH GAWAI
Prajakta Prasad ChiChakar
Rekha Balkrishna Warang
PRAJAKTA JAYSING TERSE
NITIN TRYAMBAK SAWAKARE

Women

Women
Women
Women

Women
Women

Page 183 of 214

Score
Sr.No. Application No.

5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919

BMC00059928
BMC00128298
BMC00083919
BMC00019282
BMC00038127
BMC00138810
BMC00068324

Candidates Name

Category

DISHA DILIP MIRJANKAR


DIPALI DATTARAM SURVE
MUKESH SUDAM DAHAT
RAMESH MOTIRAM RATHOD
VIDYA KESHAV JADHAV
ANKUSH SHRIRAM SONUNE
PRIYANKA VIJAY PAWAR

OBC
OBC
SC
Open
SC
OBC
SC

Horizontal
Reservation

Women
Women

Women
Handicap

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

32
31
28
26
26
25
28

8.8770
8.8770
8.6076
8.6631
8.6631
13.2620
8.4536

12.0000
13.0000
16.2667
18.2000
18.2000
14.6000
16.4000

52.8770
52.8770
52.8743
52.8631
52.8631
52.8620
52.8536

5920 BMC00022170 SUSHANT DASHARATH PHADTARE

Open

28

9.1139

15.7333

52.8472

5921
5922
5923
5924

NT-D
OBC
SC
Open

25
24
27
26

10.3797
9.1753
9.8396
12.2363

17.4667
19.6667
16.0000
14.6000

52.8464
52.8420
52.8396
52.8363

BMC00083241
BMC00031705
BMC00091357
BMC00100971

Dipali Pandit Kedar


Navanath Pandurang Navale
NAYANA MILIND SAKPAL
GULAB MAHADEV RAJPUT

Women

5925 BMC00081163 MACHHINDRA CHHAGAN MALI

OBC

29

9.3671

14.4667

52.8338

5926 BMC00040432 UDDESH ROHIDAS PATIL


5927 BMC00112820 Sushil Dagadu Pawar

OBC
OBC

28
27

12.2995
9.8969

12.5333
15.9333

52.8328
52.8302

SC

25

8.7629

19.0667

52.8296

31
28
30
34
30
34
29

10.1604
9.6907
8.0214
8.3544
12.8866
8.0169
9.2827

11.6667
15.1333
14.8000
10.4667
9.9333
10.8000
14.5333

52.8271
52.8240
52.8214
52.8211
52.8199
52.8169
52.8160

Open

27

15.2743

10.5333

52.8076

5928 BMC00030486 SACHIN YASHWANT BHALERAO


5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935

BMC00024964
BMC00078298
BMC00036232
BMC00004930
BMC00000785
BMC00080208
BMC00001949

Sandhya Pandurang dekhane


SATISH MANGAL JADHAV
YOJANA RAVINDRA SARPATIL
ASHISH JANUSING CHAVHAN
SUJATA SHANTARAM GHARAT
Umakant Vilas Kamat
KISHORI NASHIKRAO PATIL
RAVIKIRAN GANGARAM
5936 BMC00008536
RANGWAL
5937 BMC00124495 PRAMOD KESHAV TEKADE

OBC
SC
Open
Open
Open
SC
OBC

OBC

32

8.6076

12.2000

52.8076

5938 BMC00102838 SHEETAL RAMCHANDRA JADHAV

OBC

29

10.2062

13.6000

52.8062

5939 BMC00075347 YOGITA MADAN NAGARE

Open

24

11.8717

16.9333

52.8050

29

9.7938

14.0000

52.7938

30

8.6598

14.1333

52.7931

Open

27

10.7173

15.0667

52.7840

OBC
Open
OBC
SC
Open

30
32
24
25
27

10.5155
8.9691
13.3690
8.2353
9.3671

12.2667
11.8000
15.4000
19.5333
16.4000

52.7822
52.7691
52.7690
52.7686
52.7671

5940 BMC00030469 SANJOG DATTARAM HARALKAR


5941 BMC00061846 LALITA PRAKASH JADHAV
SURESH PRABHAKARRAO
5942 BMC00139427
DESHMUKH
5943 BMC00042380 RAHUL ANANTRAO PANCHAL
5944 BMC00004623 DEEPAK BHOJRAJ WAGH
5945 BMC00073715 RAHUL ASHOK PATIL
5946 BMC00040564 CHITRA MILIND HIRE
5947 BMC00028340 CHETANA DEEPAK RANE

Women

Women

Women

SC
OBC

Women

Women

Page 184 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

5948 BMC00028915 DIPALI NEERAJ POPTE


SHAMSHAD MOHAMMAD
5949 BMC00110002
PATHAN

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

SBC

27

11.7647

14.0000

52.7647

Open

30

11.2299

11.5333

52.7632

5950 BMC00050404 PUNAM DILIPRAO SHAPAMOHAN

SC

Women

32

9.0295

11.7333

52.7628

5951 BMC00036244 VAISHALI GAUTAM WAGHMARE

SC

Women

27

8.5562

17.2000

52.7562

25

11.5464

16.2000

52.7464

29
26
24
27
28
26
25

15.4011
12.9958
16.3918
12.9897
11.1230
16.4557
12.3207

8.3333
13.7333
12.3333
12.7333
13.6000
10.2667
15.4000

52.7344
52.7291
52.7251
52.7230
52.7230
52.7224
52.7207

26

9.5187

17.2000

52.7187

5952 BMC00070193
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959

BMC00093218
BMC00028292
BMC00085787
BMC00139273
BMC00043516
BMC00001062
BMC00087730

5960 BMC00075242
5961 BMC00022113
5962 BMC00086503
5963 BMC00083200

CHARUSHEELA RAMAKANT
KAWALE
DIPTI RAJENDRA BAVISKAR
PRAKASH TUKARAM BAGUL
CHITRA RAVINDRA KHAIRNAR
BHAUSAHEB BAJIRAO THORAT
VINOD RAJU SAINDANE
BALAJI DATTA KAMBLE
VISHWANATH RAM CHAVAN
SHAIKHIMRAN SHAIKHYUSUF
KHATIK
SANDEEP SHIVAJI PATIL
VINAY BAPUSAHEB KHARCHE
Rajendra Murlidhar Talpade

Open
OBC
ST
SC
SC
SC
SC
Open

Women
Women

OBC
Open
Open
ST

Handicap

31
31
28

8.4492
10.5155
10.5155

13.2667
11.2000
14.2000

52.7159
52.7155
52.7155

5964 BMC00058824 PRAGATI RAMCHANDRA TANDEL

OBC

Women

29

10.5155

13.2000

52.7155

5965 BMC00069171 SANTOSH KRUSHNARAO SHINDE

OBC

28

8.2474

16.4667

52.7141

5966
5967
5968
5969
5970

OBC
VJ-A
SC
SC
Open

Women

Women

25
27
26
24
27

11.9786
11.4439
11.4433
10.3093
10.0422

15.7333
14.2667
15.2667
18.4000
15.6667

52.7119
52.7106
52.7100
52.7093
52.7089

5971 BMC00110645 MANISHA VASANTRAO BORADE

SC

Women

24

9.8396

18.8667

52.7063

5972 BMC00000583 PRANJALI SHASHIKANT SAVEKAR

Open

28

9.3048

15.4000

52.7048

5973 BMC00066451 RANJANA SURESH KOKARE


5974 BMC00013022 YOGESH NAMDEO PAWAR

NT-C
Open

31
31

10.1031
8.2353

11.6000
13.4667

52.7031
52.7020

5975 BMC00107564 SUSHMA SANTOSH PHALKE

Open

27

11.2299

14.4667

52.6966

5976
5977
5978
5979

SC
SC
OBC
VJ-A

29
26
25
32

14.7594
8.0214
13.4177
9.2827

8.9333
18.6667
14.2667
11.4000

52.6927
52.6881
52.6844
52.6827

BMC00085138
BMC00103335
BMC00006707
BMC00023296
BMC00090716

BMC00043892
BMC00089577
BMC00068754
BMC00129456

MANISHA SHANKAR RAHATE


ANIL VITTHALRAO JADHAO
AMOL TRYAMBAK THOMBARE
JYOTI MALESH GAIKWAD
ALISHA ABHAY VENGURLEKAR

Nitesh Popat Londhe


SAGAR RAJARAM KAMBLE
YOGESH ARUN DEVARE
BHAGWAN RAMHARI JADHAV

Project
Affected

Page 185 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

5980 BMC00004269 MANGESH SHARAD SABLE

Open

Earthquake
affected

5981 BMC00024689 SHAILA SAKHARAM KAWADE


5982 BMC00018862 SANDEEP ARUN CHOUDHARY
RAMCHANDRA AGARKAR
5983 BMC00081909
SURABHI
5984 BMC00037329 GANESH BARKU PAWAR
5985 BMC00110077 SUPRIYA VIJAY KERKAR
5986 BMC00079581 VIVEK BHAGWAN RATHOD

Open
OBC

Sr.No. Application No.

Candidates Name

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

27

8.1443

17.5333

52.6776

28
28

9.0722
8.5232

15.6000
16.1333

52.6722
52.6565

32

8.2474

12.4000

52.6474

OBC
Open
Open

27
25
25

10.3797
11.9786
11.4439

15.2667
15.6667
16.2000

52.6464
52.6453
52.6439

5987 BMC00133128 KANIPHNATH DATTATREY PATIL

Open

26

9.0909

17.5333

52.6242

5988 BMC00051502 PRATIMA ASHOK DOLKAR


5989 BMC00067237 Mahendra Kashinath Sawant
5990 BMC00008544 KETAN KAILAS RODE

Open
SC
Open

28
26
30

11.0160
8.3422
10.8021

13.6000
18.2667
11.8000

52.6160
52.6089
52.6021

5991 BMC00028839 PAVAN NATTHURAM KURWADE

OBC

26

10.9278

15.6667

52.5945

5992 BMC00107855 AKSHAY MAHAVIR GHODKE


SACHIN YESHWANTA
5993 BMC00113281
RANKHAMBE

Open

28

10.1266

14.4667

52.5933

SC

35

8.5232

9.0667

52.5899

SC

24

9.4515

19.1333

52.5848

5995 BMC00102496 MAHARU MAHADU RATHOD

Open

29

10.9091

12.6667

52.5758

5996 BMC00022356 RAMESHWAR VASANT JANJALKAR

OBC

25

10.3743

17.2000

52.5743

SC

25

9.8969

17.6667

52.5636

OBC

26

10.6952

15.8667

52.5619

Open

25

16.2887

11.2667

52.5554

OBC

29

8.3422

15.2000

52.5422

SC

26

9.0722

17.4667

52.5389

27
26

10.2674
10.9278

15.2667
15.6000

52.5341
52.5278

OBC

5994 BMC00115211 APURVA RAJENDRA SADASHIVE

5997 BMC00081682 ISHA JAYWANT KONDVILKAR


5998 BMC00119728 KETAN TULASIDAS CHAUDHARI
MAHENDRA MAHADEV
MANJREKAR
6000 BMC00123235 Pranita Vilas Mayekar
5999 BMC00110118

6001 BMC00090512 SANTOSH PANDHARINATH GAWAI

Women

Women

6002 BMC00040211 SHILPA VASANTRAO WATE


6003 BMC00049232 SNEHA RAJENDRA MHATRE

OBC
OBC

6004 BMC00063843 DATTARAM GANGARAM SHELKE

NT-C

30

8.4536

14.0667

52.5203

6005
6006
6007
6008
6009
6010

Open
Open
SC
OBC
OBC
Open

24
27
28
26
27
31

11.6495
8.2474
8.9691
10.1604
8.6920
9.0909

16.8667
17.2667
15.5333
16.3333
16.8000
12.4000

52.5162
52.5141
52.5024
52.4937
52.4920
52.4909

BMC00006469
BMC00052560
BMC00120187
BMC00061426
BMC00043590
BMC00118443

AJINKYA LAXMAN KAMBLE


IRSHA TARUL PATIL
SANGHMITRA SHIVAJI MANE
SACHIN RAJENDRA SHEJWAL
LAXMAN ASHOK VAIDYA
SHITAL SAMEER MAINKAR

Women

Women

Page 186 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

6011 BMC00096491 ABHIJIT DILIP VIRKAR


6012 BMC00030938

PANDURANG RANGNATH
KHATAVKAR

Category

Horizontal
Reservation

NT-C

Educated
Unemploye
d

Open

6014 BMC00091207 SWAPNIL MADHAV KALE


6015 BMC00108626 NALINI MARUTI PATIL
YOGESH DNYANESHWAR
6016 BMC00131286
CHAUDHARI

OBC
Open

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

24

9.0909

19.4000

52.4909

30

9.0909

13.4000

52.4909

Women

30

8.5562

13.9333

52.4895

Women

33
32

8.5562
10.6186

10.9333
9.8667

52.4895
52.4853

27

11.5508

13.9333

52.4841

27

11.5464

13.9333

52.4797

OBC

6013 BMC00101048 POOJA PADMANATH NIGUDKAR

MCQ
(out of 60)

OBC
Educated
Unemploye
d

6017 BMC00023093 SANTOSH BABULAL FATPURE

SC

6018 BMC00075139 VIJAY LOTAN PATIL


6019 BMC00002688 SIDDHARTH PRAMOD SHINDE

OBC
Open

30
31

8.9451
9.7326

13.5333
11.7333

52.4784
52.4659

6020 BMC00098048 RANJIT SHASHIKANT BHARAMKAR

Open

28

8.6631

15.8000

52.4631

6021
6022
6023
6024

OBC
Open
OBC
Open

24
25
28
28

10.1266
8.6598
11.6578
8.9840

18.3333
18.8000
12.8000
15.4667

52.4599
52.4598
52.4578
52.4507

6025 BMC00131845 TUSHAR SANTOSH CHAUDHARI

OBC

28

13.0481

11.4000

52.4481

6026 BMC00040382 PRAKASH SHIVRAM RAMRAJE


6027 BMC00092756 Rupesh Prabhakar Kathar
6028 BMC00011787 RUPALI DILIP SATPUTE

SC
OBC
NT-C

25
25
26

12.9114
10.1031
13.3690

14.5333
17.3333
13.0667

52.4447
52.4364
52.4357

6029 BMC00032224 VAISHALI PRALHAD AWACHAR

SC

31

8.2353

13.2000

52.4353

6030 BMC00036204 VANITA PANDHARINATH BOTE

ST

Women

31

8.2353

13.2000

52.4353

OBC
SC
OBC
OBC
SC

Women

24
31
27
24
28

12.8342
9.3671
9.3671
15.3587
8.5562

15.6000
12.0667
16.0667
13.0667
15.8667

52.4342
52.4338
52.4338
52.4254
52.4229

31

8.3544

13.0667

52.4211

26
27
25
24

12.1519
14.7423
9.5359
10.8021

14.2667
10.6667
17.8667
17.6000

52.4186
52.4090
52.4026
52.4021

6031
6032
6033
6034
6035

BMC00080424
BMC00087692
BMC00030390
BMC00029465

BMC00088406
BMC00090287
BMC00101167
BMC00059561
BMC00052452

6036 BMC00119516
6037
6038
6039
6040

BMC00072831
BMC00030585
BMC00118376
BMC00087380

PRASAD ATMARAM WARIK


MONALI SUSHANT SHETE
ASHOK HANUMAN TAKALE
GITESH ARUN PARDESHI

SAVITA SHIVLAL JADHAV


SMITA PRALHAD JONDHALE
KAVERI SANJAY BORLIKAR
MAYA RAJESH UPARE
SANDEEP EKNATH TAMBE
SUCHIT CHANDRAKANT
VISHWASRAO
POOJA RAMESHRAO BHOSLE
Sonali Subhash Bhavsar
VAIBHAV NATHURAM PAWAR
JITENDRA GOPAL CHAUDHARI

Women
Women

Open
Open
OBC
SC
OBC

Women
Women

Page 187 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

SC
Open
Open

Women

25
29
24

13.3333
8.6631
13.5829

14.0667
14.7333
14.8000

52.4000
52.3964
52.3829

6044 BMC00048126 MANISH RAGHUNATHRAO INGLE

SC

Educated
Unemploye
d

29

11.6456

11.7333

52.3789

6045 BMC00042382 ASHWINI GANGARAM MAYGADI

SC

Women

24

8.7764

19.6000

52.3764

6046 BMC00045936 PRAJAKTA RAJESH BHOIR


6047 BMC00043267 Krunali Keshav Kelji
6048 BMC00011578 VIDYA ATUL SHILVANT

Open
Open
SC

Women
Women
Women

24
28
25

11.2371
8.9691
8.2353

17.1333
15.4000
19.1333

52.3704
52.3691
52.3686

6049 BMC00132628 DEEPALI CHANDRAKANT GHAG

Open

24

12.2995

16.0667

52.3662

6050
6051
6052
6053
6054

Open
Open
OBC
SC
Open

27
24
34
30
29

9.0295
10.5485
8.1443
8.6076
8.6598

16.3333
17.8000
10.2000
13.7333
14.6667

52.3628
52.3485
52.3443
52.3409
52.3265

26

9.7046

16.6000

52.3046

33

8.7701

10.5333

52.3034

25
29
31
30

11.9588
10.8247
8.5562
10.6186

15.3333
12.4667
12.7333
11.6667

52.2921
52.2914
52.2895
52.2853

29

8.3505

14.9333

52.2838

32
24
27
26
28
26
28
33
27

8.1443
9.8734
11.3924
10.5882
9.5876
9.5187
10.7173
8.2474
11.6456

12.1333
18.4000
13.8667
15.6667
14.6667
16.7333
13.5333
11.0000
13.6000

52.2776
52.2734
52.2591
52.2549
52.2543
52.2520
52.2506
52.2474
52.2456

Sr.No. Application No.

Candidates Name

6041 BMC00010063 GANESH RAMRAO SALVE


6042 BMC00033446 Pallavi Pramod Parulekar
6043 BMC00079819 TRUPTI SURESH SARMALKAR

BMC00131462
BMC00001134
BMC00059289
BMC00011726
BMC00060160

SUMAIYYA NASEER KHAN


SHARVARI ABHISHEK RANE
SHAILESH VASANT YADAV
TUSHAR SUDHAKAR SHINDE
PALLAVI BHASKAR BACHHAV

Women

6055 BMC00062442 PRASHANT MADHUKAR MAHADIK

NT-B

Educated
Unemploye
d

6056 BMC00008075 ALKNANDA ARVIND AWASARE

OBC

Women

6057
6058
6059
6060

BMC00018214
BMC00002857
BMC00038680
BMC00084643

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

SAYALI MARUTI GAVIT


SHWETA ARVIND KADAM
HARSHADA BALU MAHALE
Sandip Eknath Kedar
USHATAI ANANDRAO
SURYAWANSHI
KAPIL SHRAVAN JADHAV
NEELAM BHANU MUNGEKAR
SHILPA LITESH BHELSEKAR
SANTOSH MAROTI ANTAPURE
vaibhavi vilas sagvekar
Swita Vilas Chavan
Amar Shivaji Yatam
MITALI VIRENDRA TAWADE
CHHOTU VANA MORE

Open
SBC
Open
OBC
OBC
Open
SC
Open
ST

6071 BMC00039439 PRIYANKA PANDURANG LALGE

Open

27

8.7764

16.4667

52.2431

6072 BMC00110885 MALESH MAROTI CHINTALE


6073 BMC00077464 Poojan Nitin Gujarathi

Open
Open

30
26

9.3048
11.7647

12.9333
14.4667

52.2381
52.2314

6061 BMC00023185
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070

BMC00054277
BMC00056464
BMC00067576
BMC00131151
BMC00004299
BMC00063188
BMC00056298
BMC00000507
BMC00031890

ST
SC
ST
SC

MCQ
(out of 60)

SC

Women
Women

Women
Women

Page 188 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

6074 BMC00037632 RAMESHWAR DHARMA RATHOD

Open

6075 BMC00002907 PRANALI BALARAM KASARE


6076 BMC00026826 MAHESH YASHAWANT PATIL

SC
Open

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

28

11.5612

12.6667

52.2279

29
32

10.1604
8.5562

13.0667
11.6667

52.2271
52.2229

29

8.0169

15.2000

52.2169

29
28
29
25
28

10.2062
9.5359
11.1340
9.7326
9.7326

13.0000
14.6667
12.0667
17.4667
14.4667

52.2062
52.2026
52.2007
52.1993
52.1993

30

13.1959

9.0000

52.1959

NT-D
Open
Open

29
31
25

10.9278
8.6598
11.8557

12.2667
12.5333
15.3333

52.1945
52.1931
52.1890

6087 BMC00126068 SHUBHAM BALASAHEB FARTODE

OBC

26

11.0549

15.1333

52.1882

6088 BMC00051265 MEDHA PRABHAKAR THATTE

Open

27

9.5876

15.6000

52.1876

SC

34

8.1857

10.0000

52.1857

6090 BMC00102901 Sunil Shrerang Kale


6091 BMC00103974 Manoj Dagadu Patil
6092 BMC00098127 SHANKAR RAVINDRA JADHAV

Open
Open
Open

25
30
27

8.9840
8.7764
8.7764

18.2000
13.4000
16.4000

52.1840
52.1764
52.1764

6093 BMC00040113 DATTATRAYA GHATULE SUSHMA

Open

24

10.9091

17.2667

52.1758

Open

24

10.9705

17.2000

52.1705

SC
SC
Open
OBC
OBC
Open
Open
Open

29
26
27
26
31
28
27
25

8.7629
9.6257
12.6804
8.8770
8.6076
10.2062
12.2680
10.0000

14.4000
16.5333
12.4667
17.2667
12.5333
13.9333
12.8667
17.1333

52.1629
52.1590
52.1471
52.1437
52.1409
52.1395
52.1347
52.1333

6077 BMC00005656 Rahul Prakash Kamble


6078
6079
6080
6081
6082

BMC00033966
BMC00063660
BMC00100829
BMC00037666
BMC00050048

6083 BMC00014424
6084 BMC00128676
6085 BMC00136480
6086 BMC00088134

SC

VIKAS BHASKAR DARADE


SAVITA SANTOSH PARAB
GAURI YOGESH SHINDE
SUNANDA SUNIL PAWAR
JIJABAI VITTHALRAO KENDRE
PRANITA BHARATKUMAR
DONGRE
SANDIP PATILBUVA SANGALE
SANDIP TUKARAM CHOGALE
SAVITA TUKARAM MOHITE

Open
Open
Open
Open
Open
Open

6089 BMC00061261 SUNIL HANMANTRAO KINALKAR

6094 BMC00000151
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102

BMC00115597
BMC00043483
BMC00088446
BMC00031398
BMC00094028
BMC00019208
BMC00057355
BMC00114070

RADHAHARI SOPANRAO
ANCHEWAR
VISHAL SANDIPAN KORDE
TEJASVINEE ASHOK SAWANT
RATNA RAJENDRA KOLTE
pallavi snehal thakare
MANASI ANAND PARKAR
AJAY RAMCHANDRA PATIL
Ankita Vijay Vaidya
SAKHARAM ZILU MALVANKAR

Women
Educated
Unemploye
d
Women
Women
Handicap

Women

Women

6103 BMC00124488 KOMAL GURUNATH MANDAVKAR

OBC

Women

31

8.1283

13.0000

52.1283

6104 BMC00041738 Savita Govind Kasalkar


6105 BMC00100077 JAGATSING DEVIDAS SHINDE
6106 BMC00048085 RAJESH HIRAMAN GAJBE

SC
Open
SBC

Women

26
25
24

10.9278
11.6578
9.4515

15.2000
15.4667
18.6667

52.1278
52.1245
52.1182

Page 189 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

6107 BMC00041583 RANI BALASAHEB SHINDE


CHANDRAKALA BHAGWAT
6108 BMC00094106
NAGARGOJE
6109 BMC00074982 MANSI RAJARAM KASHTE
6110 BMC00060481 SHIRISH KISANRAO JADHAO
6111 BMC00065719 SACHIN SUNDARRAO MORE
6112 BMC00054442 ROHINI NIVRUTTI JADHAV
6113 BMC00129976 Maruti Pawar Geeta

Open

Women

29

9.1139

14.0000

52.1139

Open

Women

30

11.8987

10.2000

52.0987

29
28
28
31
28

9.6257
8.6920
10.8247
9.0909
9.5876

13.4667
15.4000
13.2667
12.0000
14.4667

52.0924
52.0920
52.0914
52.0909
52.0543

6114 BMC00001237 RAVINDRA PUNJA ANDHALE

NT-D

Project
Affected

25

9.5187

17.5333

52.0520

6115 BMC00016515 POOJA MAHENDRA WANKHADE

OBC

Women

24

12.5134

15.5333

52.0467

6116 BMC00095088 DIPAK GOPAL JOSHI

Open

24

10.3797

17.6667

52.0464

6117 BMC00069686 Meenakshi Santosh Karangutkar

OBC

26

8.0412

18.0000

52.0412

6118 BMC00092653 SINDHU RAMDASRAO KAMBLE


6119 BMC00066674 SUVARNA PARAJI JEJURKAR
6120 BMC00047801 Dipali Vijay Gosavi

SC
OBC
Open

28
30
27

12.1649
11.4768
8.8660

11.8667
10.5333
16.1333

52.0316
52.0101
51.9993

6121 BMC00034091 SHRAVANI ABHISHEK WADKAR

Open

30

9.1979

12.8000

51.9979

6122
6123
6124
6125
6126

OBC
ST
SC
Open
SC

31
25
28
31
29

8.1283
10.5882
11.9786
8.1013
10.6952

12.8667
16.4000
12.0000
12.8667
12.2667

51.9950
51.9882
51.9786
51.9680
51.9619

30

10.1604

11.8000

51.9604

25
28

9.0909
9.6907

17.8667
14.2667

51.9576
51.9574

33

8.5567

10.4000

51.9567

29
26
27
28
32
26
30
33

10.8861
8.3505
8.3505
12.7426
8.3422
14.5361
8.6631
8.5232

12.0667
17.6000
16.6000
11.2000
11.6000
11.4000
13.2667
10.4000

51.9528
51.9505
51.9505
51.9426
51.9422
51.9361
51.9298
51.9232

Sr.No. Application No.

BMC00035761
BMC00045996
BMC00078664
BMC00005770
BMC00111908

6127 BMC00067234
6128 BMC00111557
6129 BMC00049771
6130 BMC00026865
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138

BMC00050182
BMC00086750
BMC00031466
BMC00038565
BMC00029178
BMC00039077
BMC00018570
BMC00043912

Candidates Name

VINAYA SUNIL PARULEKAR


Sunanda Laxman Ghige
DHANASHRI RAHUL MEHER
SANDEEP LAXMAN GAIKWAD
VILAS GANGADHAR GAIKWAD
DNYANESHWAR KAKASAHEB
THOMBRE
TANUJA BABASO JAGTAP
JAGRUTI ANANT NAIK
HARIKISHOR VISHWANATH
KORDE
NUTAN SUBODH PAWAR
MINAL MADHUKAR KASBE
JAYESH RAJU PATIL
RAKESH BADNU MESHRAM
Prasad Vijay Vairal
CHETAN PRAKASH PAWAR
ANITA EKNATH SANAP
SANJAY NARAYAN PATIL

OBC
VJ-A
SC
Open
Open

Women

Women
Women

Women
Women

Open
OBC
OBC

Women

SC

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

OBC
SC
OBC
SC
SC
VJ-A
Open
SBC

Women

6139 BMC00035794 SHRIKANT TRIMBAK GHORPADE

Open

Handicap

25

8.5232

18.4000

51.9232

6140 BMC00074274 PRIYANKA BALARAM GHAG

OBC

Women

30

10.0535

11.8667

51.9202

Women

Page 190 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

6141 BMC00093838 MAYURI ATUL MALBARI

OBC

6142 BMC00077214 SWARALI MADHUKAR PATIL

OBC

6143 BMC00013102 ARCHANA MADHUKAR PATIL


6144 BMC00010566 SHWETA SATISH VAIDYA

Open
Open

Horizontal
Reservation

Women
Educated
Unemploye
d
Women
Women
Educated
Unemploye
d

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

29

10.5155

12.4000

51.9155

27

8.7764

16.1333

51.9097

27
27

10.3093
10.0422

14.6000
14.8667

51.9093
51.9089

31

8.7701

12.1333

51.9034

6145 BMC00090700 Sonali Subhash Mahadik

SC

6146 BMC00055780 ANJALI SUKHADEO RAUT


MANOJKUMAR SUDAMA
6147 BMC00134770
GAIKWAD

SC

31

8.1013

12.8000

51.9013

OBC

25

10.6329

16.2667

51.8996

SC

25

13.1646

13.7333

51.8979

33
28
30
29

8.5562
12.0856
9.2827
8.3422

10.3333
11.8000
12.6000
14.5333

51.8895
51.8856
51.8827
51.8755

6148 BMC00086900 DEVANAND MADHUKAR MOREY


6149
6150
6151
6152

BMC00060550
BMC00042085
BMC00125708
BMC00010704

Rupali Subhash Jamadade


SNEHA YOGENDRA SHIRODE
VITTHAL PANDURANG PHAD
KANCHAN JAGAN PADOSA

SBC
OBC
NT-D
ST

Women
Women
Women

6153 BMC00060829 KISHOR MAHADEV NANAVARE

Open

32

8.6076

11.2667

51.8743

6154
6155
6156
6157

SC
Open
Open
SC

26
31
26
26

15.9358
9.1979
13.7968
11.8557

9.9333
11.6667
12.0667
14.0000

51.8691
51.8646
51.8635
51.8557

BMC00073469
BMC00037893
BMC00052023
BMC00123471

ATISH SUBHASH SHINDE


PRAMILA VITTHAL RATHOD
ASHRUBA DEVIDAS DOKE
Ravi Madukar Dhawase

6158 BMC00018329 ARPITA NANDKUMAR MAYEKAR

Women

OBC

Women

28

11.9831

11.8667

51.8498

SC

Women

28

8.7701

15.0667

51.8368

6160 BMC00068622 MEGHANA VISHWANATH SATNAK

OBC

Women

30

8.1013

13.7333

51.8346

6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167

VJ-A
SC
NT-D
OBC
Open
SC
SC

Women
Women

Women

31
29
29
25
30
29
30

8.1013
8.6920
8.3544
10.4813
10.2110
8.6076
8.6631

12.7333
14.1333
14.4667
16.3333
11.6000
14.2000
13.1333

51.8346
51.8253
51.8211
51.8146
51.8110
51.8076
51.7964

6168 BMC00045621 GOKUL BAJIRAO KHADE

Open

Sportsman

33

8.6631

10.1333

51.7964

6169 BMC00093357 BHAGWAN MADHAVRAO PATIL

OBC

24

13.1959

14.6000

51.7959

6170 BMC00088413 SHITAL MADHAVRAO RAGHMODE

NT-B

30

10.7216

11.0667

51.7883

6159 BMC00034716 NAYNA PRAKASH GAJBHARE

BMC00070250
BMC00039263
BMC00031278
BMC00096137
BMC00103364
BMC00048209
BMC00003611

SUNITA KASHINATH JADHAV


Sapna Sadashiv Salwade
SACHIN ASHOK BODKE
PRAVIN SHIVAJI NAGARE
ANJALI DATTATRAY BAWKAR
VISHAL SUBHASH AHIRE
BHAVANA PRAKASH DOSAD

Women

Page 191 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

6171 BMC00012088 SANDIP RAMLAL SONAWANE

Horizontal
Reservation

Open

6172 BMC00047364 VINAY KRISHNA VEKHANDE


LALITAGAURI VISHNU
CHORAMALE
6174 BMC00011164 CHOTERAM MOHAN VEER
6173 BMC00124706

SHVETA RAMCHANDRA
BHURAVNE
6177 BMC00094491 DATTA ANGAD LIMBORE
6178 BMC00103690 DHARMARAJ PUNDLIK NAGARALE

Total
(out
of 100)

26

8.4536

17.3333

51.7869

OBC

31

8.4536

12.3333

51.7869

Open

Women

28

9.4515

14.3333

51.7848

24

8.9840

18.8000

51.7840

27

8.2474

16.5333

51.7807

Open

30

8.7701

13.0000

51.7701

Open

25

9.8969

16.8667

51.7636

SC

28

11.2299

12.5333

51.7632

27
33
26

13.1551
9.6203
10.0000

11.6000
9.1333
15.7333

51.7551
51.7536
51.7333

OBC

6176 BMC00056827

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Educated
Unemploye
d

SC

6175 BMC00000551 SACHIN ANANDA BADGUJAR

MCQ
(out of 60)

Project
Affected

6179 BMC00051862 SARALA DASHRATH BAVISKAR


6180 BMC00124449 AMRITA VISHAL PAREKAR
6181 BMC00043500 Gaurav Arun Bobade

SC
SBC
Open

6182 BMC00068982 ROHITKUMAR PITAMBAR GOSAVI

NT-B

27

10.4641

14.2667

51.7308

6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190

OBC
Open
Open
Open
Open
NT-D
Open
OBC

29
28
30
26
25
24
27
29

10.1266
10.7216
10.7216
10.0535
8.9840
8.9840
8.2474
10.9091

12.6000
13.0000
11.0000
15.6667
17.7333
18.7333
16.4667
11.8000

51.7266
51.7216
51.7216
51.7202
51.7173
51.7173
51.7141
51.7091

28

9.6257

14.0667

51.6924

25

11.7526

14.9333

51.6859

31
25

9.2827
10.4813

11.4000
16.2000

51.6827
51.6813

27

10.4124

14.2667

51.6791

26
27
28
30
24

8.0412
9.3048
8.1013
8.3544
10.4124

17.6000
15.3333
15.5333
13.2667
17.2000

51.6412
51.6381
51.6346
51.6211
51.6124

BMC00024526
BMC00113985
BMC00082457
BMC00023749
BMC00043189
BMC00068329
BMC00035344
BMC00030919

PRABHAKAR DHONDU GORLE


SANDIP BHIMRAO MORE
PALLAVI TANAJI PALKAR
ARJUN BATKU CHAVLA
KUNAL RAJENDRA SHINDE
VICKY VINAYAK KEDAR
PURVA PRASAD RANE
NILESH SUBHASH LOKHANDE

6191 BMC00000519 RAHUL UTTAM LONDHE


DATTA HANMANTRAO
MUDKHEDE
6193 BMC00023323 ARTI PADAMSING SOLANKE
6194 BMC00095662 CHETAN RAMDAS WAGH
6192 BMC00124995

6195 BMC00005532 SUMEDH UDDHAVRAO CHAVAN


6196
6197
6198
6199
6200

BMC00074103
BMC00032135
BMC00083858
BMC00040905
BMC00011725

SHWETA RAJU BHOSALE


MANISHA SANTOSH KURNE
YOGRAJ HEMRAJ BORSE
ROHIDAS PRALHAD ADE
Swati Tanaji Mohite

SC

Women
Women

Women

Women
Educated
Unemploye
d

Open
VJ-A
OBC

Women

SC
SC
Open
Open
Open
SC

Women
Women

Women

Page 192 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

SACHIN SUKHADEVRAO
KONDEKAR
RAMESHWARI BALIRAM
6202 BMC00009907
KSHIRSAGAR
6203 BMC00064040 SAYALI JAIPRAKASH SAWANT
6201 BMC00062922

Horizontal
Reservation

OBC

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

30

8.9451

12.6667

51.6118

29

8.3422

14.2667

51.6089

30

8.6076

13.0000

51.6076

SC

33

9.1983

9.4000

51.5983

Open
OBC
OBC
OBC
SC

29
26
26
26
28

8.6631
10.1266
11.6578
10.5882
9.5187

13.9333
15.4667
13.9333
15.0000
14.0667

51.5964
51.5933
51.5911
51.5882
51.5854

SC

25

10.3743

16.2000

51.5743

VISHAL NAMDEV WAGHMARE


ASHWINI SUBHASH RAUT
PRIYANKA VILAS SATOPE
Praful Sureshrao Rajwade
ASHOK JANARDHAN JADHAV
Asmita Sunil Jadhav
ALATMASH ALTAF SHAIKH
SUDAM DEVA CHAVAN
Shrikant Nalawade Rashmi
KOMAL SANJAY BHABAD
MUDASSAR JAMALAHMED
6221 BMC00106256
SHAIKH
6222 BMC00000608 PRADIP PIRAJI GAIKWAD
6223 BMC00049220 KAILAS GAJANAN MATE

OBC
OBC
OBC
ST
Open
OBC
Open
VJ-A
Open
Open

25
24
26
25
24
26
26
29
30
30

14.9733
13.5052
8.2353
12.4895
13.4177
8.3505
10.4124
9.5359
9.1979
11.1230

11.6000
14.0667
17.3333
14.0667
14.1333
17.2000
15.1333
13.0000
12.3333
10.4000

51.5733
51.5719
51.5686
51.5562
51.5510
51.5505
51.5457
51.5359
51.5312
51.5230

OBC

28

8.1857

15.3333

51.5190

SC
Open

28
24

12.7835
10.8247

10.7333
16.6667

51.5168
51.4914

6224 BMC00091477 RATAN TREMBAK GANGTHADE

Open

31

8.5562

11.9333

51.4895

6225 BMC00132134 KAMINI KRISHNA SURVE

Open

25

9.4118

17.0667

51.4785

6226 BMC00124678 Mrunali Chandrakant Nachankar

OBC

30

9.1983

12.2667

51.4650

6227 BMC00008702 POONAM RAJENDRA BAGUL

OBC

25

11.6578

14.8000

51.4578

6228 BMC00105437 KASHMIRA ANIL POWAR


6229 BMC00128828 ABHIJEET DILIP SHINDE
6230 BMC00029617 DIYA DEEP WADKE
RAKESH CHANDRASHEKHAR
6231 BMC00101253
MORE
6232 BMC00050930 SUDHIR GANPAT DHAMNE

Open
Open
Open

26
26
29

8.9840
8.7701
10.1031

16.4667
16.6667
12.3333

51.4507
51.4368
51.4364

OBC

24

9.6907

17.7333

51.4240

OBC

28

8.5562

14.8667

51.4229

SC
Open

6204 BMC00086297 MAROTI KISHANRAO BALKHANDE


6205
6206
6207
6208
6209

BMC00038504
BMC00017606
BMC00042513
BMC00040340
BMC00005083

dnyaneshwar baliram jadhav


ANJALI BHANUDAS BHOIR
priyanka dashrath kante
SACHIN DEVIDAS RAUT
Sonali Jaywant Thorat

6210 BMC00026527 MRUNAYI SOMESHWAR LONDHE


6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220

BMC00040421
BMC00039464
BMC00043558
BMC00053915
BMC00028654
BMC00000365
BMC00132227
BMC00115700
BMC00116910
BMC00029064

Earthquake
affected
Women

Handicap
Women
Women

Women

Women

Earthquake
affected
Women
Educated
Unemploye
d
Women

Page 193 of 214

Score
Sr.No. Application No.

6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239

BMC00135152
BMC00014544
BMC00063798
BMC00044600
BMC00002639
BMC00124958
BMC00011868

Candidates Name

Category

BHAVANA DILIP THOMBARE


KUNJAL SATYAWAN GADEKAR
Naim Iqbal Attar
SNEHAL KACHARU PAWAR
MADHURI NARAYAN KOLI
POONAM ASHOK KAMBLE
SIDDHARTH DAMODAR BIRARI
MORESHWAR DATTARAM
GORIVALE
SONALI SHESHANK PAWAR
RUKSANA BASHIR SHAIKH
Dnyandev Namdev Panavkar
GAJANAN WAMAN JAWARE
SHIVPRASAD GANGADHAR
KANCHANBAGE
BAPU BABAN RAUT
JAGDISH DADAJI PAGARE

ST
OBC
OBC
Open
SBC
SC
SC

6248 BMC00040984 SACHIN INDARCHAND RATHOD

VJ-A

6249 BMC00067015 BHAYYASHEB BALIRAM RONGE

SC

6240 BMC00000156
6241
6242
6243
6244

BMC00011110
BMC00135685
BMC00040275
BMC00045432

6245 BMC00107149
6246 BMC00042774
6247 BMC00032371

Horizontal
Reservation

Women
Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

24
30
27
29
32
28
26

12.8866
10.4813
11.4768
8.6076
9.5187
8.2474
9.1139

14.5333
10.9333
12.9333
13.8000
9.8667
15.1333
16.2667

51.4199
51.4146
51.4101
51.4076
51.3854
51.3807
51.3806

26

8.7764

16.6000

51.3764

28
32
26
26

9.1753
8.0412
9.8396
8.9691

14.2000
11.3333
15.5333
16.4000

51.3753
51.3745
51.3729
51.3691

Open

26

10.6952

14.6667

51.3619

SC
OBC

25
24

12.6804
9.8734

13.6667
17.4667

51.3471
51.3401

27

8.2700

16.0667

51.3367

31

12.1925

8.1333

51.3258

32
31

11.1230
8.4536

8.2000
11.8667

51.3230
51.3203

26

8.4536

16.8667

51.3203

24

10.5155

16.8000

51.3155

Women

OBC
SC
Open
OBC
Open

6250 BMC00012486 KISHORI YASHVANT VARDAM


6251 BMC00030853 NILAM PRASHANT CHORGE

Open
SC

6252 BMC00063124 AMBADAS RAOSAHEB SANGALE

NT-D

Women
Women

Educated
Unemploye
d
Earthquake
affected
Women

6253 BMC00095812 AMRAPALI DEVIDAS PAYAL

SC

6254 BMC00010776 OMKAR RAVINDRA WALVEKAR

SC

29

9.3814

12.9333

51.3147

6255 BMC00082649 VRUSHALI SUNIL LOKHANDE


6256 BMC00063099 VILAS DATTATRAYA GAIKWAD

SC
ST

26
26

10.3093
8.9691

15.0000
16.3333

51.3093
51.3024

6257 BMC00032243 JAYSHREE LAXMAN LOKHANDE

Open

32

9.8969

9.4000

51.2969

6258
6259
6260
6261
6262
6263

Open
SC
Open
Open
OBC
Open

29
29
28
29
27
32

11.5612
14.2246
8.5562
8.5562
8.5562
8.0214

10.7333
8.0667
14.7333
13.7333
15.7333
11.2667

51.2945
51.2913
51.2895
51.2895
51.2895
51.2881

BMC00108381
BMC00101110
BMC00126235
BMC00094557
BMC00030476
BMC00124665

Swati Dattaram Kumbhar


NILESHKUMAR ASHOK RAUT
KAILAS JANKIRAM NIKAM
POURNIMA JALINDAR KADAM
VIDYA BHIMRAO GEND
PAVAN NARAYAN CHAVAN

6264 BMC00023508 SIDDHARTH BHALEARAO DIKSHA


6265 BMC00066939 MADHAVI RAMAKANT PARAB

Women

Women

Women
Women

SC

Women

27

8.3505

15.9333

51.2838

Open

Women

31

8.0169

12.2667

51.2836

Page 194 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

SC
OBC
SC

Women
Women
Women

31
26
30

8.9451
8.8770
8.3422

11.3333
16.4000
12.9333

51.2784
51.2770
51.2755

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

6266 BMC00037170 ARCHANA VILAS SADAPHULE


6267 BMC00064781 CHANGDEV KHOT SUVARNA
6268 BMC00079867 SUCHITA MADHUKAR KAPURE
SULAKSHANA YASHWANT
6269 BMC00003799
WAINGANKAR
6270 BMC00107455 VANDAN RAMBHAU PANSARE
6271 BMC00081469 SAINATH LAHU SOMWANSHI

SC

Women

28

11.1392

12.1333

51.2725

NT-D
Open

Handicap

28
29

12.4051
10.0535

10.8667
12.2000

51.2718
51.2535

6272 BMC00071506 bhagyashree baban suryawanshi

Open

Women

26

10.0535

15.2000

51.2535

6273 BMC00010351 DEVYANI SANTOSH MESTRY

OBC

28

8.4492

14.8000

51.2492

6274 BMC00113014 KALPANA NARENDRA PAWAR

Open

26

9.3671

15.8667

51.2338

6275 BMC00055948 UMA UMESH BANKAR

OBC

Women
Educated
Unemploye
d
Women

28

11.2299

12.0000

51.2299

27

8.5562

15.6667

51.2229

25
24

10.4813
11.8143

15.7333
15.4000

51.2146
51.2143

6276 BMC00094155 SUDHIR GANGARAM WAGHMARE

SC

6277 BMC00120778 Riya Rupesh Sawant


6278 BMC00121708 VASANT PARTOLE SANDESH

SC
OBC

6279 BMC00055058 PRALHAD JAYSINGRAO SALGARE

NT-C

34

8.1443

9.0667

51.2110

6280 BMC00074617 GOVIND MANOHAR WAGHMARE

OBC

24

8.8770

18.3333

51.2103

6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289

RAHUL BHAUSAHEB KAPSE


Sachin Bhimrao Kusalkar
BHAGYASHREE RAMESH BOLE
VISHAL VITTHAL GUGALE
MAYUR POPAT LADDE
ASHOK SUDHAKAR PATIL
VIJAY RATILAL JAIN
SHRAVANI VIVEK TAKKE
Devdas Sawant Darshana
HARISHCHANDRA SHIVAJIRAO
6290 BMC00138136
TUREKAR
6291 BMC00032543 RAMESH NIVAS SHEJAL

SC
Open
OBC
OBC
Open
OBC
Open
Open
Open

26
28
28
24
27
28
26
29
27

8.8770
8.1283
10.1266
12.1925
9.5876
9.7046
10.6952
8.0214
9.9465

16.3333
15.0667
13.0667
15.0000
14.6000
13.4667
14.4667
14.1333
14.2000

51.2103
51.1950
51.1933
51.1925
51.1876
51.1713
51.1619
51.1547
51.1465

Open

24

12.7835

14.3333

51.1168

Open

32

9.3814

9.7333

51.1147

6292 BMC00094651 GEETA RAGHUNATH GOVALKAR

OBC

31

8.4388

11.6667

51.1055

6293 BMC00028167 RESHMA KRISHNA DHANAWADE

Open

27

13.5052

10.6000

51.1052

6294
6295
6296
6297

Open
OBC
ST
Open

24
26
25
26

8.7701
8.7701
8.2353
8.0214

18.3333
16.3333
17.8667
17.0667

51.1034
51.1034
51.1020
51.0881

BMC00008783
BMC00113032
BMC00097371
BMC00034869
BMC00109761
BMC00114425
BMC00125789
BMC00106432
BMC00116926

BMC00053786
BMC00067832
BMC00098007
BMC00000380

MANISHA SACHIN KATKAR


DIPALI DILIP PAWSHE
RAKESH KASHINATH CHAURE
Priyanka Abhijit Shinde

Women

Women
Women

Women
Women

Page 195 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

Open

Women

24

14.0206

13.0667

51.0873

OBC

Women

25

9.2784

16.8000

51.0784

6300 BMC00049358 HEMANT PANDURANG KANSARE

OBC

Educated
Unemploye
d

24

8.3422

18.7333

51.0755

6301 BMC00108272 HANUMANT PANDURANG ULAGE

OBC

25

12.4742

13.6000

51.0742

26

12.2680

12.8000

51.0680

Sr.No. Application No.

Candidates Name

6298 BMC00010346 Pooja Vinayak Raut


6299 BMC00056609

SAROJANI MANMATHESHWAR
HIREMATH

6302 BMC00053281 MANISHA BABANRAO POTE

SC

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

6303 BMC00035890 KAMINI SHANTARAM SALUNKE

Open

24

13.7968

13.2667

51.0635

6304
6305
6306
6307
6308

Open
OBC
ST
Open
Open

29
26
33
30
32

8.6631
8.1283
8.6598
8.4536
8.1857

13.4000
16.9333
9.4000
12.6000
10.8667

51.0631
51.0616
51.0598
51.0536
51.0524

Open

30

8.7701

12.2667

51.0368

NT-C

26

10.1031

14.9333

51.0364

32

10.1031

8.9333

51.0364

BMC00089022
BMC00033469
BMC00101619
BMC00095099
BMC00102046

SUNIL RAMU KHODKA


SWARA SANDIP KAVANKAR
ROHINI ARVIND MORE
SWAPNALI SUNIL SALUNKHE
SANTOSH ZAMSING CHAVAN
NAYANA PANDHARINATH
6309 BMC00022592
KHAPARE
6310 BMC00009957 Santosh Dulabaji Kolekar

Women
Women

6311 BMC00006610 KARUNA MADHUKAR SURADKAR

SC

6312 BMC00022080 AMOL VENKATRAO SONKAMBLE

SC

24

9.9578

17.0667

51.0245

OBC

30

8.5562

12.4667

51.0229

Open

26

9.4845

15.5333

51.0178

27

10.4124

13.6000

51.0124

OBC

24

12.1925

14.8000

50.9925

6317 BMC00110342 PRAMOD KASHIPANTRAO BEHARE

Open

32

8.5232

10.4667

50.9899

6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327

OBC
OBC
OBC
NT-C
SC
OBC
OBC
OBC
OBC
OBC

25
28
27
32
24
25
28
29
24
24

8.4388
8.1013
11.7647
10.1604
11.5508
8.3505
9.2827
8.3422
11.3402
11.6578

17.5333
14.8667
12.2000
8.8000
15.4000
17.6000
13.6667
13.6000
15.6000
15.2667

50.9721
50.9680
50.9647
50.9604
50.9508
50.9505
50.9494
50.9422
50.9402
50.9245

MANMATH VISHWANATH
HINGMIRE
6314 BMC00052507 SACHITA VINAY TAMBOLI
RAJENDRAKUMAR ROHIDAS
6315 BMC00071784
LONDHE
6316 BMC00090446 VIKRAM JANARDHAN DHERE
6313 BMC00132303

BMC00022528
BMC00042700
BMC00067376
BMC00062236
BMC00050503
BMC00089245
BMC00063285
BMC00053769
BMC00014683
BMC00057449

PALLAVI ATUL KOLI


DIPIKA VASANT PENDURKAR
PUSHPA RAGHUNATH VISHE
Suvarna Bhairu Zore
Ratnadeep Ramesh Jondhale
ASHOK DILIP GURAV
YOGESH DEVIDAS CHAUDHARI
ashwini vikas sakharkar
KALPESH PRALHAD BAGUL
GAJANAN MAROTI BOCHKARI

SC

Women

Project
Affected

Women
Women
Women

Women

Page 196 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

6328 BMC00103594 POONAM NANAJI DUDHAL

OBC

6329 BMC00043579 SHALAKA SHARAD SHIRODKAR

OBC

6330 BMC00094126 RESHMA SUDAM ADE


6331 BMC00065042 SAVITA VITTHAL MISAL
6332 BMC00131779 VIVEKA ANANT BHOGALE

Open
NT-D
Open

6333 BMC00090329

SANGHARATNA ANANDRAO
SURYAWANSHI

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

8.5232

17.4000

50.9232

Women

30

9.5876

11.3333

50.9209

Women

27
27
29

10.0535
10.2954
9.0909

13.8667
13.6000
12.8000

50.9202
50.8954
50.8909

29

9.0909

12.8000

50.8909

31

9.4845

10.4000

50.8845

32

8.0169

10.8667

50.8836

27

11.1392

12.7333

50.8725

28

8.2700

14.6000

50.8700

27

12.0619

11.8000

50.8619

Open

30

8.4536

12.4000

50.8536

SC

28

13.5865

9.2667

50.8532

ST

6335 BMC00057782 NAGESH PANDURANG KARAPE

Open

6336 BMC00025658 HANUMANT SHRIMANT PAWAR

Open

6337 BMC00038837 KANHOJI SURESH CHOPDEKAR


BHAGYASHREE NANDKISHORJI
6338 BMC00048658
BAHETI
6339 BMC00130171 Yogiraj Devu Bhowad

Open
Open

6340 BMC00059159 MANISHA PREMCHAND GAIKWAD

MCQ
(out of 60)

25

SC

6334 BMC00112746 VANITA BALU BENDKOLI

Horizontal
Reservation

Educated
Unemploye
d
Women

Sportsman

Women

6341 BMC00060719 SAMIKSHA NISHIKANT WALEKAR

OBC

Women

24

8.7764

18.0667

50.8431

6342 BMC00106515 SHUBHADA SHIVAJI JADHAV


6343 BMC00021878 Shweta Prmod Nalawade
6344 BMC00023061 roshan shankar sharma

OBC
Open
Open

Women

24
30
24

10.3093
9.1753
8.7701

16.5333
11.6667
18.0667

50.8426
50.8420
50.8368

31

9.3671

10.4667

50.8338

30

8.5562

12.2667

50.8229

Open

24

9.9465

16.8667

50.8132

OBC
OBC
OBC
OBC
SC
OBC
SC
OBC
SC
Open
NT-B

25
24
31
30
31
30
25
29
24
26
24

11.4768
13.2620
8.1857
11.4433
8.7764
9.3048
8.5567
8.0214
9.4845
9.9465
11.4768

14.3333
13.5333
11.6000
9.3333
11.0000
11.4667
17.2000
13.7333
17.2667
14.8000
15.2667

50.8101
50.7953
50.7857
50.7766
50.7764
50.7715
50.7567
50.7547
50.7512
50.7465
50.7435

6345 BMC00128696 RAVIKANT VITTHALRAO GAIKWAD

SC

6346 BMC00064111 KARUNA PRADEEP PANDIT


PARSHURAM PURUSHOTTAM
6347 BMC00086283
GHAN
6348 BMC00008442 JANHVI NILESH TARAL
6349 BMC00033321 KESHAV NATHU JAGTAP
6350 BMC00052013 MAHENDRA MANGOO PATIL
6351 BMC00092193 VILAS BABAN TRIBHUVAN
6352 BMC00021018 MUKESH BHIMRAO HIWARE
6353 BMC00056234 PALLAVI SAWKAR GALANDE
6354 BMC00044113 MAYUR CHANDRAKANT MORE
6355 BMC00069891 RAHUL KACHARU KAKADE
6356 BMC00014768 ANIRUDHA ARUN MORE
6357 BMC00057112 AJINATH BABURAO ANDHALE
6358 BMC00042535 NIKITA BHIKU WAGHAWALE

SC

Project
Affected
Women

Women

Women

Page 197 of 214

Score
Sr.No. Application No.

6359 BMC00054298
6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368

BMC00037665
BMC00057399
BMC00053092
BMC00041599
BMC00043919
BMC00025478
BMC00069741
BMC00083722
BMC00041197

Candidates Name

Category

AJAYKUMAR CHANDRAKANT
SHINDE
Madhavi Vishal Ghorpade
RESHMA DATTATRAYA VISHE
GEETA PRASHANT GOSAVI
GAURAV RAJENDRA PAWAR
UMESH UDDHAV MISAL
PRACHI AJIT KANOJE
JYOTI EKNATH PAKHARE
RAJENDRA GANPAT DUBELE
VANDANA KESHAV VISHE

Horizontal
Reservation

OBC
Open
Open
Open
OBC
Open
NT-B
SC
Open
OBC

Women
Women
Women

Women

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

24

12.6582

14.0667

50.7249

27
29
31
32
30
29
26
24
33

9.5876
8.1857
8.4492
8.0412
10.8861
8.9451
11.4768
14.3316
8.6598

14.1333
13.5333
11.2667
10.6667
9.8000
12.7333
13.2000
12.3333
9.0000

50.7209
50.7190
50.7159
50.7079
50.6861
50.6784
50.6768
50.6649
50.6598

6369 BMC00081626 PRASAD RAMCHANDRA TEMKAR

OBC

25

9.5187

16.1333

50.6520

6370 BMC00091031 NEHA DHARMENDRA DALVI


6371 BMC00009186 SAVITA ANIL MANE

Open
SC

28
28

9.4515
10.9091

13.2000
11.7333

50.6515
50.6424

6372 BMC00019452 SOMESH PRALHADRAO DHEPALE

Open

24

10.9091

15.7333

50.6424

Open

25

8.7701

16.8667

50.6368

OBC

32

8.2353

10.4000

50.6353

SC

27

8.3505

15.2667

50.6172

OBC

27

8.0169

15.6000

50.6169

6377 BMC00009930 ASHISH PRALHAD CHABUKSWAR

SC

25

8.0169

17.6000

50.6169

6378 BMC00047287 Sanika Pradeep Jadhav

SC

27

10.8017

12.8000

50.6017

OBC

30

10.7173

9.8667

50.5840

PANDHARINATH RAGHUNATH
SHINDE
6374 BMC00037207 Shivaji Sambhaji Panchal
MAHENDRA VISHWANATH
6375 BMC00050759
SHEJWAL
6376 BMC00017870 GAJANAN DILIP WAKHARE
6373 BMC00104077

6379 BMC00135819 VIRENDRA NIMBA SURYAWANSHI

Women

Women

ARAVIND TRYAMBAK
PARATWAGH
6381 BMC00018985 JITENDRA YASHAWANT PATIL

SC

33

8.4388

9.1333

50.5721

OBC

25

9.3048

16.2667

50.5715

6382 BMC00067062 YOGESH VAIJANATH CHOUDHARY

NT-B

24

13.9037

12.6667

50.5704

6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391

OBC
Open
Open
Open
Open
OBC
OBC
OBC
SC

25
26
24
27
26
30
28
27
24

9.3671
11.2299
10.2954
9.6257
8.5562
8.5562
8.0169
9.2827
12.4064

16.2000
13.3333
16.2667
13.9333
16.0000
12.0000
14.5333
14.2667
14.1333

50.5671
50.5632
50.5621
50.5590
50.5562
50.5562
50.5502
50.5494
50.5397

6380 BMC00042059

BMC00112901
BMC00011511
BMC00082671
BMC00092809
BMC00052552
BMC00097687
BMC00084928
BMC00011479
BMC00098288

ARPITA DATTATREY MANE


PALLAVI SHIVAJI MOHITE
AARTI KAILAS JANGAM
SAGAR KISAN MANDAVKAR
DARSHANA KAPIL PATIL
Harshada Vijay Mandke
NUTAN BALKRISHNA MORE
MARUTI GHADSHI NAMRTA
HITESH GAUTAM PATHANE

Women
Women

Women
Women
Women

Page 198 of 214

Score
Sr.No. Application No.

6392
6393
6394
6395
6396

BMC00014675
BMC00073022
BMC00036213
BMC00036495
BMC00072462

Candidates Name

Category

AMOL DURGADAS AGWAN


SARITA PANJABRAO PAWDE
TEJASWINI AGATRAO GAVADE
PANILAL CHUNILAL RATHOD
ASHOK SHIVRAM GAVIT

Open
Open
Open
Open
ST

6397 BMC00036915 ANIKET LAKSHMAN DHANVE


6398
6399
6400
6401
6402

BMC00051454
BMC00060292
BMC00047848
BMC00112080
BMC00093395

SC

MANOJ DHANRAJ WAVRE


POOJA KESHAV PILANKAR
VISHAL MADHAVRAO PATIL
ROCKY UDAY BHAVSAR
TEJASWI RAJU LOHKARE

Open
Open
Open
OBC
SC

Horizontal
Reservation

Women
Women

Educated
Unemploye
d

Women

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

25
30
29
24
24

10.8017
8.4536
9.1139
10.9091
12.4895

14.7333
12.0667
12.4000
15.6000
14.0000

50.5350
50.5203
50.5139
50.5091
50.4895

30

8.5562

11.9333

50.4895

28
30
24
24
32

8.0214
8.0169
11.8143
9.5359
9.7326

14.4667
12.4667
14.6667
16.9333
8.7333

50.4881
50.4836
50.4810
50.4692
50.4659

6403 BMC00062228 KALPANA RAMCHANDRA PANDIT

OBC

24

10.9278

15.5333

50.4611

6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412

VJ-A
Open
OBC
OBC
VJ-A
SC
OBC
OBC
Open

26
25
24
25
30
27
33
24
24

9.7046
9.6203
8.8770
11.8717
8.6631
8.6631
8.1283
11.8557
9.7890

14.7333
15.8000
17.5333
13.5333
11.7333
14.7333
9.2667
14.5333
16.6000

50.4379
50.4203
50.4103
50.4050
50.3964
50.3964
50.3950
50.3890
50.3890

OBC

29

9.4515

11.9333

50.3848

Open
OBC
Open
ST
OBC
SC
Open
SC
VJ-A
Open
Open

29
24
27
30
29
26
24
24
27
26
31

8.4388
9.7046
9.3671
11.2299
8.7629
10.1604
11.9588
12.9412
9.7326
8.1283
8.5232

12.9333
16.6667
14.0000
9.1333
12.6000
14.2000
14.4000
13.4000
13.6000
16.2000
10.8000

50.3721
50.3713
50.3671
50.3632
50.3629
50.3604
50.3588
50.3412
50.3326
50.3283
50.3232

24

8.6920

17.6000

50.2920

24
32
32

8.5567
10.2110
9.1979

17.7333
8.0667
9.0667

50.2900
50.2777
50.2646

BMC00037727
BMC00104400
BMC00083163
BMC00091275
BMC00083550
BMC00100989
BMC00021972
BMC00025877
BMC00000465

6413 BMC00055854
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424

BMC00047940
BMC00015024
BMC00038852
BMC00104496
BMC00024227
BMC00115637
BMC00031530
BMC00102462
BMC00091749
BMC00023065
BMC00025792

VILAS BHAGWAN CHAVAN


Shital Vinayak Parab
Archana Eknath Thakur
MANISHA LAHANU AMBARE
GANGARAM VIJAY GURUKULE
SUDEEP PRAKASH PAWAR
DIPALI SANTOSH ACHAREKAR
BHAGWAT DIGAMBAR RINDHE
NITA SAMPAT JADHAV
RAJENDRA GHANASHYAM
PAWASKAR
PRIYANKA BHARAT ROKADE
SARIKA ARUN KUBADE
Seema Ganesh Rajput
MANGILAL PUNDALIK BHOYE
sushant bhatu suryawanshi
ISHWAR ABHIMAN BHAMARE
SAVITA ANANDA DAVANE
REENA SIDDHARTH SIDGANE
ASHA VISHWANATH MANE
VAISHALI RANDHIR RATHOD
PRIYANKA SIDHARAM JAWALE

6425 BMC00001825 Pravin Chandrakant Matondkar


6426 BMC00029062 POOJA SUNIL PARAB
6427 BMC00103280 PRADIP DILIP KUMBHAR
6428 BMC00025374 JIVIKA JAYESH NAIK

Women
Women
Women

Women

Women

Handicap
Women
Women
Women

SC
Open
OBC
Open

Women

Page 199 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

6429 BMC00083915 Deepali Balasaheb Mandale


6430 BMC00038158 MANJU KAMLESH RANGARI
6431 BMC00079062 sunita namdev bamble
ROSHAN DNYANESHWAR
6432 BMC00010250
PATINGE
6433 BMC00129314 NAZIYA FARUKH SHAIKH
6434 BMC00029803 REENA YASHWANT DABHANE
6435 BMC00013765 TRUPTI KERU JOSHI
6436 BMC00090799 SUSHIL SURESH JADHAV
6437 BMC00039485 Jagannath Dagadu Misal

Open
SC
ST

Open
Open
OBC
SC
Open

6438 BMC00105012 NANDINI CHANDAN SHIGWAN

Horizontal
Reservation

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

25
26
26

8.6631
8.1283
10.1266

16.6000
16.1333
14.1333

50.2631
50.2616
50.2599

27

8.9840

14.2667

50.2507

Women
Women
Women

26
30
27
25
25

14.5148
9.3814
10.0422
8.1013
9.6257

9.7333
10.8667
13.2000
17.1333
15.6000

50.2481
50.2481
50.2422
50.2346
50.2257

OBC

Women

30

9.6257

10.6000

50.2257

ST

Women

28

10.8247

11.4000

50.2247

OBC

Women

32

9.9578

8.2667

50.2245

Women

Open

6439 BMC00090503 Sushama Ramesh Mundhe


SUREKHA GAURISHANKAR
6440 BMC00110979
DHANDEKAR

MCQ
(out of 60)

6441 BMC00040843 SANGITA SAMADHAN RATHOD

Open

29

8.5562

12.6667

50.2229

6442 BMC00016175 VIVEK HARI LAKADE

OBC

30

8.3422

11.8667

50.2089

6443 BMC00053358 LAXMIKANT CHATRABHUJ PATAIT

Open

25

8.1857

17.0000

50.1857

SC

24

8.9840

17.2000

50.1840

33

8.9691

8.2000

50.1691

24
30
27
29
28
27

12.1649
8.5562
8.0214
10.4813
8.8660
10.9278

14.0000
11.6000
15.1333
10.6667
13.2667
12.2000

50.1649
50.1562
50.1547
50.1480
50.1327
50.1278

26

9.5876

14.5333

50.1209

8.7764
10.6329
9.0295
9.0295

15.3333
12.4667
14.0667
16.0667

50.1097
50.0996
50.0962
50.0962

6444 BMC00098106

MANGESH RAMCHANDRA
WALKAR

6445 BMC00060256 SARITA BALKRISHNA ANADHALE

NT-D

6446
6447
6448
6449
6450
6451

SC
OBC
Open
Open
OBC
SC

BMC00090127
BMC00069847
BMC00049994
BMC00042659
BMC00055020
BMC00127749

GORAKH BHAGAWAN AHIRE


SAMPADA SANDEEP BAIT
yogesh sukhadeo Tayde
pranali prabhakar shinde
mayur dayal nawale
SNEHA PRADIP GAWALI

6452 BMC00100114 SIDDHARTH MANOHAR PAWAR


6453
6454
6455
6456

BMC00064476
BMC00122223
BMC00071372
BMC00024941

6457 BMC00122650
6458
6459
6460
6461

BMC00018908
BMC00082669
BMC00104695
BMC00105153

SUVARNA DEVRAM PAWAR


NITIN ARUN PETKAR
SANTOSH RAOSAHEB GADVE
SUSHAMA JANARDAN PATIL
MAMTA RAMCHANDRA
SALAVKAR
ARCHANA ASHOK HALDE
RESHMA NANDU DEOKAR
POONAM AMBANNA JEUR
VAISHALI AMOL RAVALEKAR

Women

Women
Women

SC
ST
Open
Open
OBC

Women

Women

26
27
27
25

OBC

Women

31

9.6907

9.4000

50.0907

25
33
26
27

9.6203
8.8770
8.8770
8.3422

15.4667
8.2000
15.2000
14.7333

50.0870
50.0770
50.0770
50.0755

Open
Open
Open
Open

Women

Page 200 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

6462 BMC00096547 PRIYANKA VIJAY KADAM


6463 BMC00125855 GAJANAN RAMCHANDRA PATIL

Category

Horizontal
Reservation

SC

Women

14.4667

50.0743

28

8.6631

13.4000

50.0631

24

11.1230

14.9333

50.0563

30

9.5876

10.4667

50.0543

29

11.4439

9.6000

50.0439

24
25

12.5738
8.9691

13.4667
16.0667

50.0405
50.0358

30

9.0909

10.9333

50.0242

29
25
24

8.0214
12.0856
8.9451

13.0000
12.9333
17.0667

50.0214
50.0189
50.0118

24

12.7426

13.2667

50.0093

28
28
29
29

8.8608
8.6598
9.3814
12.3711

13.1333
13.3333
11.6000
8.6000

49.9941
49.9931
49.9814
49.9711

26

12.2995

11.6667

49.9662

SC

28

9.6907

12.2667

49.9574

OBC

25

8.5567

16.4000

49.9567

24

13.1551

12.8000

49.9551

26
27
25
28
30
24
24
27
29

10.6186
10.4813
9.4118
9.2784
8.8770
10.2674
8.9840
8.4388
9.3048

13.3333
12.4667
15.5333
12.6667
11.0667
15.6667
16.9333
14.4667
11.6000

49.9519
49.9480
49.9451
49.9451
49.9437
49.9341
49.9173
49.9055
49.9048

OBC

6465 BMC00013310 VIKAS RAJARAM ZODGE

ST

6466 BMC00124292 pramod narayan jadhav

SC

6467 BMC00067400 Priya Manohar Sawant


6468 BMC00014586 NILAM DHAU CHAUDHARI
REKHA BHALCHANDRA
6469 BMC00081360
PANGERKAR
6470 BMC00131458 JOHEB SULEMAN TADVI
6471 BMC00073779 SHEETAL NAMDEV KHARAT
6472 BMC00030502 Madhavi Vinayak Pawar

Open
OBC

6473 BMC00027004 MILIND SHRIRANG JAGTAP

SC

SHITAL DIGAMBAR AVHAD


Chhaya Popat Hole
MANISHA RAVINDRA SHIMPI
DIPAK SURESH SOPARKAR

6478 BMC00042491 SONU ASHOKRAO KADAM


6479 BMC00011712 BALAJI KONDIBA PAWLEKAR
PRASAD CHANDRAHAS
6480 BMC00126798
ZAPADEKAR

ST
Open
Open

Open
OBC
OBC
OBC
Open

OBC

6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490

OBC
OBC
OBC
SC
NT-C
ST
Open
Open
Open

OMKAR ARUN SUTAR


SONALI MAHESH WANI
ANIL DEORAM DEORE
Harshad Sarjerao Zodage
ANNA RAMDAS SAPKAL
ratna laxman mahale
AKSHATA ASHOK BHOGALE
NIKHIL YASHWANT JADHAV
USHA BALASAHEB THORAVE

Women
Educated
Unemploye
d
Educated
Unemploye
d
Women
Women

OBC

6481 BMC00027032 SUPRIYA SURYAKANT JAVALKAR


BMC00001151
BMC00004754
BMC00000054
BMC00044955
BMC00103817
BMC00038695
BMC00092635
BMC00110403
BMC00097939

Total
(out
of 100)

8.6076

SC

BMC00045362
BMC00085019
BMC00006513
BMC00063676

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

27

6464 BMC00049195 suvarna satyavan kadam

6474
6475
6476
6477

MCQ
(out of 60)

Women
Educated
Unemploye
d
Women
Women
Women
Educated
Unemploye
d

Women

Page 201 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

6491 BMC00039030 VINAY VENKATI BHANDARWAD

Open

24

11.2299

14.6667

49.8966

6492
6493
6494
6495

Open
Open
Open
OBC

24
28
29
28

10.1604
9.6257
9.6257
8.3544

15.7333
12.2667
11.2667
13.5333

49.8937
49.8924
49.8924
49.8877

25

10.5485

14.3333

49.8818

29
25

8.3422
11.8557

12.5333
13.0000

49.8755
49.8557

32

8.4536

9.4000

49.8536

BMC00056537
BMC00139644
BMC00090791
BMC00058590

vishnu jagannath patil


ARUNA DEVSING GHUSINGE
Pooja Parshuram Lahane
BHAGYASHREE PANDIT VARE

6496 BMC00078947 NAGINI RAMCHANDRA BHOSAGE

Open

6497 BMC00002905 TEJAL ANIL BHAT


6498 BMC00049885 VARSHA SHEKHAR WAVLE

Open
SC

6499 BMC00034838 SHIDHARATH JANARDHAN INKAR

SC

Women

Women
Project
Affected

6500 BMC00091218 SANGITA PRABHAKAR GOSAVI

Open

26

13.5865

10.2667

49.8532

6501 BMC00031889 JIVA SAMBHAJI PUNEBOINWAD

Open

27

8.9840

13.8667

49.8507

6502 BMC00063978 sagar prakash malode


6503 BMC00102909 Pratiksha Babasaheb Kolekar

OBC
Open

26
26

11.4439
11.3080

12.4000
12.5333

49.8439
49.8413

SC

29

11.0309

9.8000

49.8309

OBC
NT-C
OBC
Open
SC

27
24
25
27
28

10.2954
9.9578
13.6898
10.2110
8.1443

12.5333
15.8667
11.1333
12.6000
13.6667

49.8287
49.8245
49.8231
49.8110
49.8110

28

8.6076

13.2000

49.8076

24
29
26
24
29
26
29
27

11.3369
9.7326
9.1979
12.3207
10.0535
8.7764
9.3048
9.9578

14.4667
11.0667
14.6000
13.4667
10.7333
15.0000
11.4667
12.8000

49.8036
49.7993
49.7979
49.7874
49.7868
49.7764
49.7715
49.7578

6504 BMC00038926 SIDDHARTH MILIND SURADKAR


6505
6506
6507
6508
6509

BMC00127588
BMC00111035
BMC00095411
BMC00062859
BMC00022318

DHIRESH MADAN RANE


AMOL DATTATRYA PAWAR
VRUSHALI RAJAN DANDEKAR
Swara Satish Shinde
Vijay Ashokrao Bailakwade

6510 BMC00051398 SAPTASHRUNGI VILAS GHATAGE

Open

6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518

Open
OBC
SC
ST
Open
Open
OBC
SC

BMC00057860
BMC00016435
BMC00061243
BMC00030370
BMC00105373
BMC00061757
BMC00032216
BMC00004374

pornima mahipat pol


KAMINI SHIVAJI BHOIR
MUKESH GULAB KAMBALE
SUNIL MARUTI MARBHAL
AAMIR NASIR KHAN
KAVITA RAVINDRA KADAM
punam sakharam raut
ARTI ANAND KAMBLE

Women

Women
Women
Women

Women

6519 BMC00136833 PRAMOD PRAKASHRAO KOKAD

Open

28

9.9465

11.8000

49.7465

6520
6521
6522
6523
6524

Open
NT-C
Open
Open
Open

26
25
26
28
32

11.3369
10.5882
10.7173
11.6495
8.2474

12.4000
14.1333
13.0000
10.0667
9.4667

49.7369
49.7215
49.7173
49.7162
49.7141

BMC00056392
BMC00117678
BMC00112264
BMC00010772
BMC00022415

CHAITALI MOHAN PANDURE


RAMESH BHARAT HOLKAR
Dhanashree Ravindra Joshi
Shankar Ankush Sawant
VISHAL KARTARSING RAJPUT

Women

Page 202 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

6525 BMC00006725 ROHIT JAGANNATH TODKAR

OBC

Sportsman

6526 BMC00128389 YOGESH PRAKASH MUNDE


6527 BMC00121565 VITTHAL CHHABAN SALVE
6528 BMC00123994 RESHMA GOPAL PAWAR

Open
SC
OBC

6529 BMC00086401 KAMINEE SANTOSH VEKHANDE

OBC

6530 BMC00099243 Vaishali Ratnakar Rewale


6531 BMC00103330 MAYA PRAKASH BHUWAD

Open
OBC

Sr.No. Application No.

Candidates Name

6532 BMC00028152 CHANDRAKANT MANIK GAVALI


6533
6534
6535
6536
6537

BMC00057463
BMC00021590
BMC00046766
BMC00040017
BMC00094877

OBC
Open
Open
Open
OBC

6538 BMC00041974 DURGA UTTAMRAO GAYAKWAD

6540 BMC00054597
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547

BMC00062855
BMC00035989
BMC00017560
BMC00037125
BMC00071889
BMC00049159
BMC00002885

Open

RAJENDRA CHANDURAM
PACHPOLE
VIMAL DILIP MORE
SANTOSH SAMPAT MANE
Shilpa Prasad Dhanke
Shweta Gajanan Patil
VAISHALI POPAT JADHAV
DEEPA ANIL MHATRE
PALLAVI KUNJAR TIRMARE

9.9333

49.7034

26
24
29

10.1031
9.6257
8.5562

13.6000
16.0667
12.1333

49.7031
49.6924
49.6895

Women

27

8.3544

14.3333

49.6877

Women

27
26

10.8861
8.0169

11.8000
15.6667

49.6861
49.6836

29

8.3422

12.3333

49.6755

24
25
27
28
26

9.0722
8.6631
10.1266
9.7890
10.7216

16.6000
16.0000
12.5333
11.8667
12.9333

49.6722
49.6631
49.6599
49.6557
49.6549

31

8.9840

9.6667

49.6507

24

9.3814

16.2667

49.6481

27

8.2474

14.4000

49.6474

25
24
30
28
24
27
27

11.4433
8.7701
8.5567
9.4845
11.8143
9.9465
10.8017

13.2000
16.8667
11.0667
12.1333
13.8000
12.6667
11.8000

49.6433
49.6368
49.6234
49.6178
49.6143
49.6132
49.6017

Women

Women
Women

Educated
Unemploye
d

Open
Open
Open
Open
Open
Open
OBC
SC

Total
(out
of 100)

8.7701

Open

6539 BMC00010561 KAVERI MADHAV SANAP

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

31

SC

Mamata Dilip Karekar


Divyanka Satyavan Gosavi
LAXMAN BABURAO BODAKE
PRIYANKA KAILASH PAWAR
SHAILA SANTOSH VISHE

MCQ
(out of 60)

Women

Women
Women
Women
Women

6548 BMC00052032 SHARDA HANUMANT DESHMUKH

Open

26

9.7326

13.8667

49.5993

6549
6550
6551
6552

Open
Open
SC
SC

29
25
28
24

8.8660
11.4439
10.0422
10.1031

11.7333
13.1333
11.5333
15.4667

49.5993
49.5772
49.5755
49.5698

29

9.8969

10.6667

49.5636

27
29
25
28

9.2784
8.9451
9.8734
10.7173

13.2667
11.6000
14.6667
10.8000

49.5451
49.5451
49.5401
49.5173

BMC00040754
BMC00045285
BMC00029723
BMC00056484

6553 BMC00013506
6554
6555
6556
6557

BMC00018050
BMC00004455
BMC00082967
BMC00123939

ANKITA ANANTA PATIL


ANIKET PRAFULL KULKARNI
RAJESH ABASAHEB KALOKHE
SONAL BABAN JADHAV
PRIYANKA DNYANESHWAR
KHARAT
SONALI PRAKASH BHISE
RUSHIKESH SHARAD KAMBLE
TRUPTI DADARAM TANDEL
JAKIR YUSUF SHAIKH

NT-C
SC
SC
OBC
Open

Women

Women

Page 203 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

6558 BMC00088352 AMEY YOGENDRA KADAM

Open

Sportsman

6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581

PRASHANT BABAN KAMBLE


SAGAR BHAGWAN MORE
NAVNATH MAHADEV MOTE
VAISHALI SUHAS RAWOOL
VIJAY KALU BOTE
ATISH SUKHADEO DHONE
DILIP BABRUWAN KAMBLE
MILIND CHINTAMAN BANKAR
SUREKHA ASHOKRAO GARJE
BHARATI VITTHALRAO JATALE
BHAGWAT DATTU EKADE
ROHINI SHIVAJI SANGLE
PANDURANG NANA CHOURE
RAGHUNATH PANDU DIGHE
NIKHIL SHANKAR RATHOD
KIRAN CHANDRAKANT DALVI
AVINASH BABAN KALOKHE
AMOL DHANAJI KAPSE
SUNITA BAJIRAO PATIL
MINAL ANIL PARAB
RUPALI SURESH KAMBLE
DATTATRYA RAMBHAU MASKE
SHITAL ASHOK SANAP

SC
SC
Open
Open
Open
SC
SC
SC
Open
ST
OBC
NT-D
Open
Open
Open
Open
SC
Open
Open
Open
SC
NT-C
NT-D

6582 BMC00123344 SWATI JAGANATH NIMBALKAR

OBC

6583 BMC00052517 Kunal Lilachand Shrirao


GANESHKUMAR
6584 BMC00053803
CHANDRAPRAKASH PATIL
SHRIRAMKUMAR AMBADAS
6585 BMC00028644
VAISHNAV
GAJANAN BHAGWANRAO
6586 BMC00084502
WANKHEDE
6587 BMC00034977 MEGHANA SATYAWAN YESARE

OBC

6588 BMC00010369 Akshata Ajit Tamhankar


6589 BMC00027851 KISHOR BAPURAO JADHAV
6590 BMC00036581 SANTOSH RAOSAHEB SIRSAT

Open
Open
Open

6591 BMC00012439 CHARUSHILA ABHIMANYU PATIL


6592 BMC00087253 RAJU JANARDAN SURVE

Sr.No. Application No.

BMC00040515
BMC00026409
BMC00032158
BMC00090844
BMC00062418
BMC00126386
BMC00052511
BMC00074938
BMC00069564
BMC00023154
BMC00094537
BMC00044323
BMC00127491
BMC00132076
BMC00045499
BMC00084546
BMC00019277
BMC00025695
BMC00088010
BMC00011491
BMC00008332
BMC00057435
BMC00073838

Candidates Name

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

25

8.4388

16.0667

49.5055

Women

26
24
25
26
25
29
28
26
28
26
30
28
27
26
32
29
24
31
29
24
26
29
25

8.7701
10.1031
12.2363
9.3671
11.0309
9.8969
9.0909
8.5567
8.9451
8.8770
9.0722
11.4439
9.3048
8.1013
9.3671
8.1443
11.8717
8.2700
8.2474
11.9786
8.7701
9.3671
10.6952

14.7333
15.4000
12.2667
14.1333
13.4667
10.6000
12.4000
14.9333
12.5333
14.6000
10.4000
10.0000
13.1333
15.3333
8.0667
12.2667
13.5333
10.1333
12.1333
13.4000
14.6000
11.0000
13.6667

49.5034
49.5031
49.5030
49.5004
49.4976
49.4969
49.4909
49.4900
49.4784
49.4770
49.4722
49.4439
49.4381
49.4346
49.4338
49.4110
49.4050
49.4033
49.3807
49.3786
49.3701
49.3671
49.3619

Handicap

26

8.3544

15.0000

49.3544

Open

24

11.3369

14.0000

49.3369

OBC

29

10.1266

10.2000

49.3266

Open

31

9.5876

8.7333

49.3209

Open

28

8.0412

13.2667

49.3079

Women

25

8.6076

15.6667

49.2743

Handicap

28
25
25

10.4641
10.9278
11.6578

10.8000
13.3333
12.6000

49.2641
49.2611
49.2578

OBC

26

9.3671

13.8667

49.2338

OBC

29

10.6329

9.6000

49.2329

Women
Women

Women
Women

Page 204 of 214

Score
Sr.No. Application No.

6593
6594
6595
6596

BMC00038351
BMC00055307
BMC00100675
BMC00048946

Candidates Name

Category

SANDIP DATTARAM CHAVAN


Swapnil Vishwanath Patil
SACHIN JIVAN SARWADE
milind prakash baviskar

6597 BMC00016734 SANTOSH BABURAO DHARMEKAR

11.6000
13.7333
12.8000
9.8667

49.2203
49.2178
49.2124
49.2089

SC

30

8.8660

10.3333

49.1993

28
25

12.0619
8.5232

9.1333
15.6667

49.1952
49.1899

25

13.2489

10.9333

49.1822

31
26
24
24
26

9.8969
10.4813
8.1443
11.4768
8.1283

8.2667
12.6667
17.0000
13.6667
15.0000

49.1636
49.1480
49.1443
49.1435
49.1283

25

10.9278

13.2000

49.1278

29
26
26
24
24

9.7938
9.8396
8.6920
10.8861
10.8861

10.3333
13.2667
14.4000
14.2000
14.2000

49.1271
49.1063
49.0920
49.0861
49.0861

Open

28

8.1857

12.8667

49.0524

OBC
SC
SC
Open

29
30
28
29

8.7629
8.0214
8.9451
8.6076

11.2667
11.0000
12.0667
11.4000

49.0296
49.0214
49.0118
49.0076

OBC

6601
6602
6603
6604
6605

Open
OBC
OBC
ST
Open

6606 BMC00023085 PRASAD SAVALARAM NIMASE

OBC

6607
6608
6609
6610
6611

OBC
NT-D
SC
SC
OBC

6612 BMC00112309
6613
6614
6615
6616

BMC00090705
BMC00027217
BMC00029547
BMC00133251

NAMRATA SANDIP JADHAV


PRAKASH RAMDAS SANAP
SUVARNA NILESH KAVADE
SUSHMA MARUTI KALE
Shrikant Santosh Shinkar
PALLAVI PRASHANT
KORGAONKAR
KAPIL GOVINDA SHIMPI
SHITAL RAJABHAU GANGURDE
Manisha Tulshiram Shinde
GOPAL MANIKRAO KADAM

Total
(out
of 100)

12.6203
9.4845
10.4124
8.3422

6600 BMC00123953 VILAS BHAGWANTRAO AWARE

BMC00102413
BMC00017944
BMC00052866
BMC00015679
BMC00098631

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

25
26
26
31

OBC
OBC

SWATI RAJENDRA LAVANGE


SWATI VISHAL TRIMBAKKAR
Jyoti Ratnakar Joshi
JITENDRA JATRYA MAHALE
GAYATRI DINKAR SHIRKE

MCQ
(out of 60)

OBC
OBC
SC
SC

6598 BMC00083613 ASHWINI KISAN SHERKAR


6599 BMC00008596 PITAMSINH MUKESH TURKAR

BMC00082672
BMC00001301
BMC00069097
BMC00025833
BMC00063616

Horizontal
Reservation

Women

Women
Women
Women

Project
Affected

Women
Women

Women

6617 BMC00005256 VIJAYKUMAR RAMBHAU JADHAV

Open

26

8.4492

14.5333

48.9825

6618 BMC00114139 SACHIN BHIKAJI GANJARE


RAGHAVENDRA ANANDA
6619 BMC00072937
DONGARE
6620 BMC00061774 SHEKHAR KHUSHAL PHALAK
6621 BMC00106311 VIJAY KASHINATH VISHE
6622 BMC00032100 CHITRALI CHANDRAKANT LAD
6623 BMC00006146 Manisha Hareshwar Jadhav
6624 BMC00061308 priyanka shivling vhatkar
6625 BMC00016615 YOGITA SHIVRAM THOMBRE
6626 BMC00104917 ARCHANA RAMDAS SANAP
6627 BMC00002120 Priyanka Chandrakant Rane

OBC

29

9.0295

10.9333

48.9628

Open

28

8.5567

12.4000

48.9567

OBC
OBC
Open
SC
SC
OBC
NT-D
Open

28
28
24
27
26
24
28
26

8.5562
8.0214
13.0802
9.4118
8.8660
9.7938
9.5187
8.3544

12.4000
12.9333
11.8667
12.5333
14.0667
15.1333
11.4000
14.5333

48.9562
48.9547
48.9469
48.9451
48.9327
48.9271
48.9187
48.8877

Women

Page 205 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

GHANSHYAM AMBADAS
MAHAJAN
6629 BMC00010112 SHARAD TUKARAM KADAM
6628 BMC00002507

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

OBC

26

12.8866

10.0000

48.8866

SC

27

10.5485

11.3333

48.8818

6630 BMC00046429 SACHIN GANGADHAR BICHEWAR

OBC

28

8.3422

12.5333

48.8755

6631
6632
6633
6634

ST
Open
OBC
Open

27
30
24
26

10.2674
8.1283
9.4515
9.3814

11.6000
10.7333
15.4000
13.4667

48.8674
48.8616
48.8515
48.8481

25

9.3671

14.4667

48.8338

BMC00051453
BMC00051948
BMC00035926
BMC00048673

ANITA BHAURAO JADHAV


RESHMA RAMESH FUTANE
SHYAM ARUN VYAVAHARE
SEEMA HARI DHURI
MANGAL RADHESHYAM
6635 BMC00017393
BARIYEKAR
MANISHA RAMCHANDRA
6636 BMC00042088
NANDOSKAR

Women
Women

SC
SC

Women

27

8.7629

13.0667

48.8296

6637 BMC00005380 RAJESH RAMCHANDRA JADHAV

SC

Educated
Unemploye
d

25

10.8861

12.9333

48.8194

6638 BMC00045917 PALLAVI TRIMBAKRAO BAVARE

OBC

Women

27

8.3422

13.4667

48.8089

6639 BMC00036069 SUVARNA PRAVIN SAWANT


6640 BMC00106105 SHILPA VIJAY PEDNEKAR

Open
Open

Women

25
28

9.0722
8.8608

14.7333
11.9333

48.8055
48.7941

6641 BMC00038017 SHRIKRISHNA BHARAT DHAKNE

NT-D

27

12.7835

9.0000

48.7835

6642
6643
6644
6645

OBC
SBC
OBC
Open

27
28
28
25

8.1013
8.6920
8.6920
10.7216

13.6667
12.0667
12.0667
13.0000

48.7680
48.7587
48.7587
48.7216

6646 BMC00084387 PRAVIN RAMCHANDRA CHAVAN

Open

28

10.1031

10.6000

48.7031

6647
6648
6649
6650
6651

OBC
OBC
Open
SC
SC

Handicap
Women

24
24
26
26
27

10.6329
11.7526
11.7526
9.4118
8.8770

14.0667
12.9333
10.9333
13.2667
12.8000

48.6996
48.6859
48.6859
48.6785
48.6770

OBC

Handicap

26

8.1013

14.5333

48.6346

SC
SC

25
25

9.4118
8.1443

14.2000
15.4667

48.6118
48.6110

Open

25

11.8717

11.7333

48.6050

29
26

9.5187
10.9091

10.0667
11.6667

48.5854
48.5758

BMC00049586
BMC00042505
BMC00012990
BMC00087092

BMC00068919
BMC00014848
BMC00100618
BMC00040172
BMC00126873

Pramod Somnath Baviskar


sudesh manohar koli
SAGAR MAHAVIR BHADANE
Vishal Vishnu More

MANISH RAJENDRA MARATHE


SONAL DAMODAR CHURI
Sarika Narayan Meher
anita vikas Ghorpade
DEEPAK GAUTAM PANPATTE

6652 BMC00125603 ANAND JANARDAN CHINDARKAR


6653 BMC00095382 PRIYANKA DIGAMBAR TAYADE
6654 BMC00015166 SAVITA YASHWANT KADAM
GOURISHANKAR RAMLING
6655 BMC00027490
CHANSHETTI
6656 BMC00109676 ARCHANA RAM BHOSALE
6657 BMC00106019 KANCHAN CHATUR GALHATE

Open
SC

Project
Affected

Women

Women
Women

Page 206 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

6658 BMC00019653 SUVARNA PRABHAKAR CHAVAN

Open

Women

6659 BMC00078723 NAGAYYA SOMSHEKHAR SWAMI


6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669

Sr.No. Application No.

BMC00041636
BMC00029343
BMC00082608
BMC00052235
BMC00036341
BMC00069430
BMC00004000
BMC00111948
BMC00060474
BMC00117852

Candidates Name

RESHMA ASLAM SHAIKH


BHUSHAN ARUN DESHMUKH
Yashashree Chandrakant Gore
SHIVRAJ NARAYAN JADHAV
SNEHAL SUSHANT PATIL
LIMBAJI GANESH RODGE
SUSHMA PRAKASH KHAMKAR
SHRIYA PRITAM SABNIS
VIVEK BENDU PASHTE
Vaishali Vilas Sawant

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

26

10.2954

12.2667

48.5621

OBC

29

8.6076

10.9333

48.5409

Open
OBC
Open
Open
OBC
NT-C
SC
Open
Open
Open

27
24
27
27
24
30
24
25
30
25

9.0722
10.0000
11.2299
8.1443
9.1983
8.6631
11.6495
9.9465
8.9451
10.2062

12.4667
14.5333
10.2667
13.3333
15.2667
9.8000
12.8000
13.4667
9.4667
13.2000

48.5389
48.5333
48.4966
48.4776
48.4650
48.4631
48.4495
48.4132
48.4118
48.4062

Women

25

9.5359

13.8667

48.4026

9.5359
9.1979
9.8396
8.7629

12.8667
13.2000
13.5333
11.6000

48.4026
48.3979
48.3729
48.3629

Women

6670 BMC00122961 CHITRA SOMANATHRAO KUNTE

Open

6671
6672
6673
6674

NT-B
SC
Open
ST

Women
Women

26
26
25
28

6675 BMC00131072 DIPALI NANDKISHOR BAWASKAR

OBC

Women

27

9.0295

12.3333

48.3628

6676
6677
6678
6679
6680
6681

SUSHAMA MANGESH BHAGAT


Archana Manoharrao Thorat
VILAS BABAN CHAVAN
ISHWAR SUDHAKAR LONKAR
KAVITA RAJARAM TAYADE
VIJAYA SUBHASH HOLKAR
VIJAYALAXMI SATYAPRAKASH
6682 BMC00088182
JADHAV
6683 BMC00013778 Senha Shrirang kshirsagar

OBC
Open
Open
OBC
SC
Open

Women
Women

Women
Women

27
25
25
25
25
27

9.6203
11.5464
8.3422
8.3422
8.1283
8.7701

11.7333
11.8000
15.0000
15.0000
15.2000
12.5333

48.3536
48.3464
48.3422
48.3422
48.3283
48.3034

SC

Women

27

8.7629

12.5333

48.2962

OBC

Women

29

9.2784

10.0000

48.2784

6684 BMC00070745 JAYSHRI SANDIPAN SONTAKKE

Open

Women

24

9.1983

15.0667

48.2650

28

8.6631

11.6000

48.2631

27
24

10.0535
10.3743

11.2000
13.8667

48.2535
48.2410

29

9.8396

9.4000

48.2396

28

9.8969

10.3333

48.2302

30

9.4845

8.7333

48.2178

BMC00058514
BMC00091691
BMC00051743
BMC00007800

RANJANA KASHINATH GAVALI


ROHINI VINAY PAWAR
DEVAKA VIKRAM NAGARGOJE
ARUNA SHRIDHAR TITKARE

BMC00093396
BMC00114878
BMC00038355
BMC00027895
BMC00006661
BMC00081826

RAVINDRA SHYAMARAO
SONAWANE
6686 BMC00132997 Madan Jayaram Khambale
6687 BMC00033947 PRADNYA ARUN KATKADE

OBC
NT-D

6688 BMC00090821 GAJANAN KASHIRAM HUDEKAR

OBC

6689 BMC00070198 LALITA PANDURANG SHELAR

Open

6690 BMC00023673 SANDIP CHANDRAKANT TAPSE

Open

6685 BMC00101622

OBC
Handicap

Women

Page 207 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

6691 BMC00077817 Shankar Mahadev Dighole

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

Open

25

8.0169

15.2000

48.2169

6692 BMC00026678 VIJAY RANGANATH SANDHYAN

SC

27

8.8770

12.3333

48.2103

6693 BMC00047796 SATISH HANMANTRAO KAMBLE

SC

31

8.6076

8.6000

48.2076

27

8.9840

12.2000

48.1840

27

9.3048

11.8667

48.1715

25
24
26

10.6329
11.5508
9.8396

12.5333
12.6000
12.2667

48.1662
48.1508
48.1063

26

9.0295

13.0667

48.0962

24
25
24
24
25

13.4759
8.3422
11.6495
10.0422
9.0909

10.6000
14.7333
12.4000
14.0000
13.9333

48.0759
48.0755
48.0495
48.0422
48.0242

6694 BMC00118289 SUPRIYA DAGDU ISTALKAR


RAMCHANDRA RAJENDRA
6695 BMC00108299
MANDGE
6696 BMC00073679 PUNAM PRABHAKAR SALI
6697 BMC00075785 SHUBHANGI GANESH NAIK
6698 BMC00094132 Seema Dhondu Raut

Open

6699 BMC00066392 VIKRAM DINKAR RATHOD

Open

6700
6701
6702
6703
6704

Open
Open
Open
SC
Open

BMC00061809
BMC00048873
BMC00093659
BMC00128401
BMC00068172

Women

OBC
Open
Open
OBC

SHREEKALA ASHOK PAWAR


SAGAR SOPANRAO BARGAL
ATUL HARIDAS PAWAR
ABHAY ARJUN CHILWANT
DEEPALI SHIVAJI DHOKARE

6705 BMC00024189 RADHABAI TUKARAM NALAWADE

Women
Women
Project
Affected

Open

Women

26

8.0214

14.0000

48.0214

6706 BMC00050087 Sarika Vasant Yeram

Open

Educated
Unemploye
d

25

12.7426

10.2667

48.0093

6707 BMC00059772 ANIL RAMDASJI TAPASE


SURYAKANT CHANDRAKANT
6708 BMC00071844
PARAB
6709 BMC00067153 MILIND UTTAM BHALERAO
6710 BMC00058579 ATUL JAIRAM KAMBLE
6711 BMC00077787 BHARAT RAMRAO CHAVHAN
VIDHYASHREE GORAKSHANATH
6712 BMC00027529
PATIL

Open

25

8.6076

14.4000

48.0076

Open

26

9.0909

12.8667

47.9576

SC
SC
Open

26
24
25

9.2827
9.1979
11.8557

12.6667
14.7333
11.0667

47.9494
47.9312
47.9224

28

8.4492

11.4667

47.9159

6713 BMC00029718 VINAYAK WAMAN CHINDARKAR

OBC

30

8.0412

9.8667

47.9079

6714 BMC00051938 SANTOSH KEDAR MULE


6715 BMC00004627 DINESH MADHUKAR KATALE

Open
ST

26
29

8.0169
8.9840

13.8667
9.8667

47.8836
47.8507

6716 BMC00017240 NAGESH ANANDRAO BIRAJDAR

NT-C

25

9.3048

13.5333

47.8381

6717 BMC00109779 RAMRAO UTTAMRAO RANER


6718 BMC00025135 Priyanka Waman Gharat
6719 BMC00093696 Manisha Trimbak Jamdare

Open
OBC
Open

24
27
24

9.9578
9.4845
9.8734

13.8667
11.3333
13.9333

47.8245
47.8178
47.8067

Open

Women

Page 208 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

6720 BMC00137262 Asha Kisan Jadhav

Category

Horizontal
Reservation

OBC

Educated
Unemploye
d

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

27

8.1283

12.6667

47.7950

NITINKUMAR SAKHARAM
WAGHMARE
6722 BMC00072421 SAHIL BHAGWAN MULE

SC

26

10.1266

11.6667

47.7933

Open

24

8.9840

14.8000

47.7840

6723 BMC00018468 RENUKA RAMCHANDRA JADHAV

Open

24

11.9786

11.8000

47.7786

6724 BMC00062333 RUPALI SANJAY PATIL


6725 BMC00081713 VINAYAK SUDHIR MAHADIK

OBC
Open

27
25

9.9578
8.5562

10.8000
14.2000

47.7578
47.7562

6726 BMC00030610 VAISHALI RAGHUNATH THAKARE

OBC

26

10.2674

11.4667

47.7341

6727
6728
6729
6730
6731

Open
Open
Open
Open
Open

Women

25
26
27
25
25

11.6578
9.5187
8.0412
8.0412
9.3671

11.0667
12.2000
12.6667
14.6667
13.3333

47.7245
47.7187
47.7079
47.7079
47.7004

6732 BMC00110222 ARCHANA NARAYAN SONAWANE

Open

Women

26

9.6907

12.0000

47.6907

6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740

Open
SBC
SC
Open
OBC
SC
SC
OBC

Women
Women
Women

27
24
26
27
26
28
27
25

8.0169
10.1266
8.0412
9.3048
8.8770
9.1983
8.1013
9.6257

12.6667
13.5333
13.6000
11.3333
12.7333
10.4000
12.4667
12.9333

47.6836
47.6599
47.6412
47.6381
47.6103
47.5983
47.5680
47.5590

26

8.6598

12.8667

47.5265

27

9.5876

10.9333

47.5209

6721 BMC00102104

BMC00038260
BMC00047464
BMC00101667
BMC00124741
BMC00132451

BMC00039089
BMC00125559
BMC00096202
BMC00043153
BMC00052852
BMC00123593
BMC00078103
BMC00072754

GIRISH AVINASH GADE


Sayali Suresh Upaskar
Ashwini Vinayak More
Sayali Shriraj Lakhan
SUPRIYA DILIP LONDHE

Rukmini Hanamant Nalawade


NETRA DATTASEN KUBAL
Praneeta Premchand Sonekar
POOJA DATTATRAY KELASKAR
SNEHAL ATMARAM RAUT
Karuna Anand Kamble
PRIYANKA PRAKASH KIRTIKAR
SWATI TUKARAM BONDRE

Women

Women

6741 BMC00138421 DIGAMBAR RAMA JUKANTHWAR

Open

6742 BMC00068779 SANJAY SHANKAR KHOCHARE

Open

6743 BMC00115586 SHALIK NAMDEO GOPAL

NT-B

24

8.7764

14.7333

47.5097

6744 BMC00051051 DIPAK DATTATRAYA MHAMANE

Open

29

9.6257

8.8667

47.4924

6745 BMC00004456 Monica Mahadev Ghorpade

Open

26

9.2827

12.2000

47.4827

SC

25

8.6076

13.8667

47.4743

24

12.4064

11.0667

47.4731

29
25

9.7326
9.7326

8.7333
12.7333

47.4659
47.4659

6746 BMC00004955 MANGESH MADHUKAR KEDARE


RENUKA RAJENDRA
MANGAONKAR
6748 BMC00116891 DIPAK ANANDA SHARDUL
6749 BMC00076273 SURESH KONDIBA MIRKUTE
6747 BMC00135005

OBC

Project
Affected

Women

SC
Open

Page 209 of 214

Score
Sr.No. Application No.

Candidates Name

Category

6750 BMC00062160 AKSHAY SHAMSUNDAR BANDKAR

Horizontal
Reservation

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

SBC

24

9.1983

14.2667

47.4650

PRASAD CHANDRASEN SURVE


SUSHIL SURYAKANT BAGAL
SHILPA SURESH GOSAVI
ASMITA GANPAT KOLTE
VIKRAM RAGHU AIWALE
LATA SANJAY PARDHI
SUNIL SAVLIRAM MAHALE
SANDIP SHIVDAS DONGRE
Prajakta Pandurang Gawade
Karuna Ashok Kadu
NISHA KRISHANA KADU
VINOD RAMBHAU KASBE
POOJA PRASAD MARGAJ
SAUDAMINI ASHOK KOKITKAR

OBC
Open
NT-B
Open
SC
ST
ST
SC
Open
OBC
Open
Open
Open
Open

25
29
26
26
24
25
27
26
27
25
25
26
24
28

8.1283
8.9840
11.2371
11.2236
11.0160
8.4388
10.1031
11.8987
10.8017
8.8608
9.9578
8.0214
8.9451
10.2674

14.3333
9.4667
10.2000
10.2000
12.4000
13.9333
10.2667
9.4667
9.5333
13.4667
12.3333
13.2667
14.3333
9.0000

47.4616
47.4507
47.4371
47.4236
47.4160
47.3721
47.3698
47.3654
47.3350
47.3275
47.2911
47.2881
47.2784
47.2674

6765 BMC00064828 HEMANT GAJANAN SALUNKHE

Open

27

10.3743

9.8667

47.2410

6766
6767
6768
6769
6770

POONAM VIJENDRA PATIL


AJAY PRAKASK SONAWANE
DAMAYANTI LAXMAN BHOIR
SAYALI AVADHOOT SALVI
Priyanka Vijay Kadam
RAHUL GORAKHNATH
6771 BMC00085237
KSHIRSAGAR
6772 BMC00010867 RAHUL BAPURAO NIMKAR
6773 BMC00084953 YOGITA VITTHAL BAGAD

Open
NT-D
OBC
Open
OBC

Women

24
28
28
24
29

9.4845
9.0722
9.4515
8.7764
8.7701

13.7333
10.1333
9.7333
14.4000
9.4000

47.2178
47.2055
47.1848
47.1764
47.1701

OBC

Sportsman

29

8.1013

10.0667

47.1680

OBC
ST

Women

26
25

10.1266
8.0412

11.0000
14.0667

47.1266
47.1079

6774 BMC00106903 PRALHAD JAGDISH NANDANWAR

Open

27

8.4388

11.6667

47.1055

6775
6776
6777
6778

OBC
NT-C
OBC
Open

25
27
25
26

9.3671
8.1283
8.5232
11.6456

12.6667
11.8667
13.4667
9.3333

47.0338
46.9950
46.9899
46.9789

25

9.0909

12.8667

46.9576

25
25
28

10.2062
9.1983
8.6598

11.7333
12.7333
10.2667

46.9395
46.9316
46.9265

27

10.9091

9.0000

46.9091

6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764

BMC00105869
BMC00015714
BMC00067912
BMC00000539
BMC00054553
BMC00014632
BMC00059871
BMC00095472
BMC00011252
BMC00000516
BMC00078259
BMC00083317
BMC00074773
BMC00046655

BMC00023575
BMC00123708
BMC00075920
BMC00001707
BMC00003620

BMC00008715
BMC00044394
BMC00053561
BMC00021924

KALPANA REKHLAL MANDIYA


MANISHA BHANUDAS MANE
ADITYA GHANSHYAM DEORE
SHASHANK VIJAY KHANDARE

6779 BMC00087292 SWAPNIL SHANKAR SONAWANE


6780 BMC00064195 REKHA NARAYAN HUMANE
6781 BMC00094552 DADA TUKARAM AKHADE
6782 BMC00018145 AMIT DILIP TANNU
6783 BMC00008837 GORAKH SANTU WAGH

Women

Women

Women
Women
Women

Women

SC
SC
NT-C
Open
ST

Women

Educated
Unemploye
d

Page 210 of 214

Score
Category

Horizontal
Reservation

6784 BMC00104491 Sonal Harishchandra Bambarkar

OBC

Women

6785 BMC00045310 LEELADHAR RAMESH GOSAVI


6786 BMC00017708 SUVARNA MARUTI SHELAR

Sr.No. Application No.

Candidates Name

6787 BMC00138571 KRUSHNA MADHUKAR DONGARE

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

26

11.7526

9.1333

46.8859

Open
ST

24
25

8.2474
9.6257

14.6000
12.1333

46.8474
46.7590

SC

24

8.0214

14.7333

46.7547

6788 BMC00042131 PRATAP PRAKASH JADHAV


6789 BMC00085911 SHITAL JIBHAU PAGAR
6790 BMC00057373 POONAM UTTAM PARDESHI

SC
Open
NT-C

Women

29
28
24

8.1283
8.2474
8.0412

9.6000
10.4667
14.6667

46.7283
46.7141
46.7079

6791 BMC00085464 MADHURI SANDIP CHAUDHARI

OBC

Women

26

11.0160

9.6667

46.6827

6792
6793
6794
6795
6796
6797

SC
Open
Open
Open
OBC
Open

28
26
26
27
25
26

8.3422
8.6076
9.7046
8.9691
11.9588
8.6920

10.3333
12.0667
10.9333
10.6667
9.6667
11.9333

46.6755
46.6743
46.6379
46.6358
46.6255
46.6253

25

8.1283

13.4667

46.5950

24
28

11.3924
8.1857

11.2000
10.4000

46.5924
46.5857

BMC00072009
BMC00092916
BMC00077694
BMC00114830
BMC00014090
BMC00036257

DEVANAND BHAGWAN INGLE


PRIYANKA VILAS SAWANT
ASHOK PRAKASH SAWANT
SANJUTA ARVIND KULKARNI
PRASAD JETHU VEKHANDE
VAISHALI MARUTI OMBLE

Women
Women

6798 BMC00099196 RAJESH PARSHURAM PARDULE

OBC

6799 BMC00040313 ANUJA CHETAN SABLE


6800 BMC00031410 DEEPALI TUKARAM GAYCHOR

ST
Open

6801 BMC00103518 SACHIN DHONDIRAM YAMGAR

Open

28

9.8969

8.6667

46.5636

SC
Open
Open
Open
SC
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
SC

25
26
25
25
26
25
26
24
25
25
24
24
28

9.6257
8.8770
8.3422
8.4492
9.3048
11.2299
9.5359
12.1925
12.5773
11.0309
9.6257
8.0169
8.0169

11.9333
11.6667
13.2000
13.0667
11.2000
10.2667
10.9333
10.2667
8.8667
10.4000
12.8000
14.4000
10.4000

46.5590
46.5437
46.5422
46.5159
46.5048
46.4966
46.4692
46.4592
46.4440
46.4309
46.4257
46.4169
46.4169

Project
Affected

26

8.6920

11.6667

46.3587

Women
Women

24
24
30
25

8.3505
9.8734
8.1443
8.3422

14.0000
12.4667
8.1333
12.9333

46.3505
46.3401
46.2776
46.2755

6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
6819

BMC00018880
BMC00117344
BMC00060375
BMC00009902
BMC00042619
BMC00053162
BMC00051456
BMC00031259
BMC00098570
BMC00076377
BMC00085000
BMC00126302
BMC00038329
BMC00016709
BMC00038913
BMC00062698
BMC00113658
BMC00138472

SHRUTI SANTOSH MAHADIK


RUCHITA ANANT KARJAWKAR
VIDHI PRASAD SAWANT
Bhushan Dashrath Choudhari
PREETI RATAN SURADKAR
POOJA VISHNU AJGEKAR
SHANTARAM BABU SHELAKE
MRUDULA DILIP RAORANE
SWAPNIL SITARAM SHELAR
ROHINI MOHAN HANDE
RANJEET BHIMSING RAJPUT
MANOJ SAHEBRAO RAJPUT
SHRUTIKA BIPIN YELVE
ABHIJIT SUDHAKAR CHAVHAN
SANJAY PRABHAKAR JAYBHAYE
ANITA SURYABHAN CHANDRAHAS
MANSI DINESH AKHADE
Vijaya Pradipkumar Deshmane

Open
NT-D
NT-B
NT-C
Open

Women
Women

Women
Women

Women

Page 211 of 214

Score
Sr.No. Application No.

6820
6821
6822
6823
6824
6825
6826
6827
6828
6829
6830
6831
6832
6833
6834
6835
6836
6837
6838
6839
6840
6841
6842
6843
6844
6845
6846
6847
6848
6849
6850
6851
6852
6853
6854
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861

BMC00034096
BMC00107929
BMC00007865
BMC00129772
BMC00097985
BMC00075424
BMC00104536
BMC00067299
BMC00003298
BMC00105230
BMC00030637
BMC00073322
BMC00050070
BMC00049953
BMC00114612
BMC00040366
BMC00049436
BMC00021199
BMC00073478
BMC00045682
BMC00103650
BMC00035880
BMC00031503
BMC00031628
BMC00028230
BMC00085262
BMC00052934
BMC00053200
BMC00012971
BMC00065326
BMC00112755
BMC00117689
BMC00035896
BMC00038822
BMC00077338
BMC00061101
BMC00092520
BMC00106948
BMC00066198
BMC00044301
BMC00050143
BMC00080193

Candidates Name

Category

MAHENDRA RAMESH JADHAV


OBC
ASHOK SUNDAR GAIKWAD
SC
SOMNATH KHEMA CHAVAN
Open
ranjana anna salve
SC
RESHMA SHANKAR UTEKAR
Open
SANDIP GANAPAT JAIGADE
Open
Rajique Abdulajiz Mohmad
Open
Chintaman Balu Gambhire
ST
SONAL PRITAM BETKAR
SC
UJJWALA UDAY KULEKAR
Open
DATTATRAY LAXMAN NARAWANE Open
AVINASH BHASHKARRAO GAWANDESC
JAGDISH VITTHAL NAGLOT
Open
DHANAJI POPAT PATOLE
SC
MONIKA DILIP JAGTAP
SC
RACHANA PANDURANG KASALE Open
ANIKET GANESH DEVRUKHKAR
OBC
Sachin Ramesh Gaikwad
SC
GOPAL ATMARAM HONALE
OBC
Pragati Mohan Parab
Open
DARSHANA BABU RAHATE
OBC
AMOL VITTHAL JADHAV
OBC
TRUPTI PRAVIN MALI
OBC
SHRADDHA DINESH JADHAV
OBC
NEHA SWARAJ SAVE
Open
TUKARAM NANA CHAURE
Open
SHIVKUMAR NAGNATH BHANDEKARI
OBC
NAVNATH RAMRAO JADHAV
Open
SUREKHA SANDEEP GADHARI
NT-C
VINAYAK POPATRAO DHOLE
NT-B
VISHNU VITTHAL DIWATE
Open
ARJUN RADHAKISAN SHINDE
OBC
DHANASHREE SADANAND TARMALEOBC
NEMICHAND MANGU CHAVAN
Open
SALIM YUSUF SHAIKH
OBC
SHRENIK VIJAY PARAB
Open
SHITAL DINESH PATIL
OBC
MAYUR CHANDRAKANT VISHE
OBC
MOHAN MADHUKAR GHARAT
OBC
RATNA NIVRUTTI PATIL
Open
SHWETA RAVINDRA SALVE
SC
NIKITA TRYAMBAK MAHALE
ST

Horizontal
Reservation

Women

Handicap
Women

Women

Handicap
Women
Women
Women

Women

Women

Women
Women

Page 212 of 214

MCQ
(out of 60)

25
24
25
26
25
29
25
26
25
25
25
29
24
26
28
24
26
24
25
27
27
26
24
25
26
27
25
27
26
24
25
25
24
24
29
26
24
25
26
26
24
27

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

9.3814
8.1283
11.6495
9.3814
8.9691
8.6598
11.7647
9.4118
8.6631
11.3080
8.7701
8.6920
9.2784
10.1604
8.3544
10.3093
8.0169
8.6598
9.3814
9.7326
8.7764
9.2784
10.8017
8.6631
8.1857
8.2474
9.2827
8.1857
9.1753
9.3671
8.5567
10.1604
9.9578
9.8734
8.0214
8.3505
10.2062
9.1139
9.7046
10.4813
10.0000
10.0000

11.8667
14.0667
9.5333
10.8000
12.2000
8.4667
9.3333
10.6667
12.4000
9.7333
12.2667
8.3333
12.7333
9.8000
9.6000
11.6000
11.8667
13.2000
11.4667
9.0667
10.0000
10.4667
10.9333
12.0667
11.5333
10.4667
11.4000
10.4667
10.4667
12.2000
12.0000
10.3333
11.5333
11.6000
8.4000
11.0667
11.2000
11.2667
9.6667
8.8667
11.3333
8.3333

Total
(out
of 100)

46.2481
46.1950
46.1828
46.1814
46.1691
46.1265
46.0980
46.0785
46.0631
46.0413
46.0368
46.0253
46.0117
45.9604
45.9544
45.9093
45.8836
45.8598
45.8481
45.7993
45.7764
45.7451
45.7350
45.7298
45.7190
45.7141
45.6827
45.6524
45.6420
45.5671
45.5567
45.4937
45.4911
45.4734
45.4214
45.4172
45.4062
45.3806
45.3713
45.3480
45.3333
45.3333

Score
Sr.No. Application No.

6862
6863
6864
6865
6866
6867
6868
6869
6870
6871
6872

BMC00132305
BMC00076825
BMC00037634
BMC00025867
BMC00045386
BMC00001265
BMC00088312
BMC00125285
BMC00048629
BMC00013460
BMC00044149

Candidates Name

Category

NAVLU YASHAWANT BANDGAR


Open
DATTA RAJENDRA BANSODE
OBC
ANKITA ASHOK SAWANT
Open
MADHUKAR BHAGORAO JOGDANDSC
CHETANA VIJAY GHODVINDE
OBC
KAMLESH SHRIPAT BONDRE
OBC
JYOTI KISAN RAMUGADE
SC
ghanshyam mohan ghusekar
Open
BHAGWAT TEJRAO JADHAO
OBC
DILIP TAYADE POONAM
SC
TUSHAR SURESH TARKAS
OBC

6873
6874
6875
6876
6877
6878
6879
6880
6881
6882
6883
6884
6885
6886
6887
6888
6889
6890
6891
6892
6893
6894
6895
6896
6897
6898
6899

BMC00017677
BMC00029612
BMC00077243
BMC00008724
BMC00068928
BMC00089118
BMC00049029
BMC00113239
BMC00019520
BMC00059004
BMC00071671
BMC00003237
BMC00017041
BMC00060534
BMC00018013
BMC00055777
BMC00001529
BMC00080054
BMC00038558
BMC00097893
BMC00029699
BMC00004194
BMC00066055
BMC00011529
BMC00115053
BMC00132404
BMC00075091

SUMEDH SHRIKANT ADHAV


SC
Manisha Sadashiv Ghodvinde
OBC
MALLIKARJUN SIDDHESHWAR KOREOpen
CHANDRAKANT SHRIRANG KAKADESC
ANKUSH TUKARAM SAWAR
ST
AKSHAY SHRINIWAS GAIKWAD
SC
DIMPAL MAHENDRA MAGADE
SC
RAVI MARUTI BANDGAR
NT-C
MANGESH JAGAN SONTAKKE
OBC
Shridhar Gangadhar Adbalewar
ST
SAYALI LAXMAN NAIK
OBC
PRITI VIJAY DHASADE
Open
VIJAY PARSHURAM MAHALE
Open
AKSHAYKUMAR BHAGWANRAO DURGE
SC
ABASAHEB RAJARAM SOLANKE
SHRUTI SHESHNARAYAN SHETYE
MANDAR PRASHANT NAIK
YOGITA EKNATH BHOIR
MANOHAR ABA KAMBLE
MAHENDRA WALMIK SHEP
RASHMI RAJENDRA MITHBOVKAR
RAHUL HARIYAN AKSHATA
VIKAS DILEEP BHADAGE
SHAHRUKH BASHIR MOMIN
BALASAHEB ANNASAHEB PAWAR
SANKET TUKARAM NARALE
PANKAJ PANDHARI SONAWANE

Open
Open
Open
OBC
SC
Open
OBC
SC
NT-D
OBC
Open
OBC
SC

Horizontal
Reservation

Project
Affected

Women

Women
Educated
Unemploye
d
Women

Handicap
Women

Project
Affected
Women

Women
Women

Handicap

Page 213 of 214

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

24

9.7326

11.6000

45.3326

24
24
26
25
27
24
25
25
26
26

10.0535
10.9705
8.7701
9.6257
9.9465
8.5567
9.4118
8.4536
8.9840
8.0412

11.2667
10.3333
10.5333
10.6667
8.3333
12.6000
10.7333
11.6667
10.1333
11.0667

45.3202
45.3038
45.3034
45.2924
45.2798
45.1567
45.1451
45.1203
45.1173
45.1079

25

8.6076

11.4667

45.0743

25
26
27
24
26
25
24
24
25
24
24
27
26

8.8660
8.1283
8.3422
11.9786
9.4845
9.1979
8.9451
8.1283
8.8608
9.2784
9.7890
8.7764
9.0295

11.2000
10.9333
9.6667
9.0000
9.4667
10.7333
11.9333
12.7333
11.0000
11.5333
11.0000
9.0000
9.7333

45.0660
45.0616
45.0089
44.9786
44.9512
44.9312
44.8784
44.8616
44.8608
44.8117
44.7890
44.7764
44.7628

25

9.6203

10.1333

44.7536

24
25
24
25
26
24
24
25
24
26
24
24

8.5232
9.2784
8.5232
9.7046
8.6920
8.0169
10.9705
9.0295
9.3048
9.0295
12.3207
10.8021

12.2000
10.4000
12.1333
9.9333
9.9333
12.6000
9.5333
10.4000
11.0667
9.3333
8.0000
9.4667

44.7232
44.6784
44.6565
44.6379
44.6253
44.6169
44.5038
44.4295
44.3715
44.3628
44.3207
44.2688

Score
Sr.No. Application No.

6900
6901
6902
6903
6904
6905
6906
6907
6908
6909
6910
6911
6912
6913
6914
6915
6916
6917
6918
6919
6920
6921
6922
6923
6924
6925
6926
6927
6928
6929
6930
6931

Candidates Name

Category

BMC00053313
BMC00127302
BMC00033905
BMC00074833
BMC00115998
BMC00040034
BMC00016764
BMC00054274
BMC00040368
BMC00046272
BMC00113472
BMC00062933
BMC00100140
BMC00046733
BMC00064655
BMC00078507
BMC00043861
BMC00033247
BMC00117047

PRIYANKA VILAS KAMBLE


HEMLATA VASANT THAKARE
NARAYAN ANKUSH NAGARGOJE
MOHINI AJAY BARHATE
RUKHAMIN SHYAMRAO PAWDE
PRASHANT DADAJI DEORE
PRITEE CHANDRAKANT MHASKAR
Sandeep Rama Amruskar
Bhagwan Dhondu Wangad
Smita Sunil Kamble
JYOTI SHASHIKANT BHAGAT
PALLAVI ASHOK TAMORE
DNYANESHWAR SAKRU JADHAV
DATTATRAYA RAMESH SHINDE
DHARMRAJ RAJARAM GHODKE
Kiran Eknath More
SHOBHA PRAKASH SHELKE
SANDESH ANIL TAWADE
SURENDRA WARMAJI SONTAKKE

SC
OBC
Open
OBC
Open
Open
OBC
Open
ST
SC
OBC
SBC
Open
Open
Open
Open
Open
Open
SC

BMC00036852
BMC00123142
BMC00094688
BMC00105687
BMC00111368
BMC00029146
BMC00033861
BMC00042863
BMC00042151
BMC00029517
BMC00083359
BMC00054801
BMC00090717

monita vishwanath panchal


SUJAN MITHBAVKAR SIDDHIKA
DARSHANA BHAU BHERE
GAJANAN YADAV GAYAKWAD
MANISHA EKNATH KAMBLE
PIYUSH SUBHASH CHAUDHARI
JAYSHRI DIPAK PARDESHI
VANITA SURESH HILE
LALAN MOHAN TORASKAR
POONAM VIKAS BHAGAT
MILIND RAMESH PATIL
Ratna Anand Shinde
RUPALI RAJANINATH MHATRE

Open
Open
OBC
SC
SC
OBC
NT-C
ST
SBC
OBC
OBC
SC
OBC

Horizontal
Reservation

Women
Women
Women
Women
Handicap
Women

Women
Women

Women

Earthquake
affected
Women

Women
Women
Women
Women
Women

Page 214 of 214

MCQ
(out of 60)

Marathi
English
Typing
Typing
(out of 20) (out of 20)

Total
(out
of 100)

24
26
24
24
26
25
26
26
25
25
24
24
25
25
27
25
24
25
26

8.9840
8.2353
9.4515
9.8396
9.4515
9.8396
8.0412
8.9451
8.8608
8.6598
8.8608
8.1283
9.7938
9.6203
8.4492
8.1283
10.1604
8.0214
8.7764

11.2667
10.0000
10.7333
10.2000
8.4667
9.0667
9.8000
8.8667
9.9333
10.1333
10.8667
11.5333
8.8667
9.0000
8.1333
10.3333
9.2667
10.4000
8.5333

44.2507
44.2353
44.1848
44.0396
43.9182
43.9063
43.8412
43.8118
43.7941
43.7931
43.7275
43.6616
43.6605
43.6203
43.5825
43.4616
43.4271
43.4214
43.3097

25

8.0412

10.2667

43.3079

24
24
24
25
24
24
25
26
24
24
24
24

8.3544
11.1340
8.2353
8.0214
8.1013
8.5567
9.0295
8.1013
8.4536
8.4492
8.0412
8.4492

10.9333
8.1333
10.6000
9.8000
10.6667
10.2000
8.6000
8.0000
8.9333
8.9333
9.3333
8.1333

43.2877
43.2673
42.8353
42.8214
42.7680
42.7567
42.6295
42.1013
41.3869
41.3825
41.3745
40.5825

Related Interests