Het Onderwijs3luik

Rico Vervoorn Maastricht, 27 maart 2008
© 2008 Jelleis Hansson

Het onderwijs3luik

Studieloopbaanbegeleiding
Intake 0-meting

BEROEPSBEELD Wie ben ik? Wat wil ik worden? Wat kan ik al? Hoe controleer je dat ik zeg wat ik doe?

POP / PAP

Ontwikkelings portfolio Persoonlijk Curriculum
Moet uiteindelijk leiden naar…

Kwalificering
NIET Aantonen Aantonen beginnend beroepsbekwaamheid Opleiding goed gevolgd Analyse van examendossier Gevuld met bewijzen

•Kerntaakdekkende opdrachten •Proeve van bekwaamheid •Aanvullend bewijs

Faciliteren door……………………

Onderwijs

BEGELEIDINGSMAGAZIJN OPDRACHTENMAGAZIJN TOETSMAGAZIJN

Opdrachtenmagazijn
• • • • Is leidend voor het onderwijstraject Gevuld met Beroepsgerichte opdrachten. Vakgebieden zijn geïntegreerd. Hebben allemaal een beroepsproduct als resultaat. Voor het kunnen maken van de opdrachten kan uit het begeleidingsmagazijn worden geput. Beoordeling van het product wordt aan de hand van materiaal uit het toetsmagazijn gedaan. Resultaten worden opgenomen in portfolio

• • •

Begeleidingsmagazijn
• •
• • • • • • •

Is faciliterend voor het maken van opdrachten uit het opdrachtenmagazijn. Bevat onderwijsondersteuning en –begeleiding, zoals:
Trainingen, workshop, colleges, lessen etc. Onderwijsprocesbegeleiding Werkvormen: PGO Project etc. Leeromgeving: BPV, simulatie, praktijk etc. Middelen en bronnen Gastlessen, excursies… Etcetera

Deelnemers kunnen vooraf afspreken wat ze willen gebruiken in hun PAP. Bijvoorbeeld inschrijven op workshops.

Toetsmagazijn
• • • Bevat experts en beoordelingsmateriaal om de opgeleverde producten te kunnen beoordelen. Beroepsproducten worden beroepsmatig beoordeeld, niet onderwijskundig. Deelnemer heeft zelf vooraf afgesproken in PAP op welke manier een product beoordeeld wordt.

vakkundig

onderwijs