You are on page 1of 5

SEK. KEB.

PADANG TEMBAK (1)


JALAN SEMARAK, KUALA LUMPUR

KERTAS KERJA
PROGRAM PENDIDIKAN
PENCEGAHAN DADAH & ROKOK
(SENAMROBIK BEBAS DADAH)

TARIKH

: 9 APRIL 2015

HARI

: KHAMIS

TEMPAT : PADANG SKPT1

PENDAHULUAN
Program Pendidikan Pencegahan Dadah dan Rokok adalah satu pencegahan
awal yang

bertujuan untuk melindungi pelajar daripada terlibat dengan

dadah sejak awal lagi. Untuk mencapai matlamat ini, seseorang pelajar perlu
mempunyai pengetahuan tentang keburukan najis dadah, mempunyai
ketahanan diri yang tinggi, sikap yang positif, mengamalkan nilai-nilai
keagamaan, moral, budaya dan sosial yang murni. Pelajar perlu sedar
bahawa dadah adalah penghalang utama ke arah pencapaian cita-cita.
Mencegah dadah adalah tanggungjawab dan amanat serta merupakan
ibadah.

OBJEKTIF
Melalui program ini diharap akan dapat:
1. Mempertingkatkan kesedaran dan pengetahuan pelajar dari semua
peringkat umur
mengenai bahaya penyalahgunaan dadah.
2. Memperkukuhkan pengetahuan pelajar mengenai jenis-jenis dadah dan
bahaya dadah.
3. Menanam sifat benci kepada dadah di dalam diri pelajar
4. Mencungkil dan menyuburkan bakat di kalangan pelajar ke arah
perkembangan yang positif dan membina.
5. Menjauhkan pelajar daripada mengambil dadah dan menentang tabiat
menggunakan dadah.
6. Menggalakkan lagi penyertaan pelajar dalam proses pembelajaran dan
pendidikan pencegahan dadah melalui kegiatan dan aktiviti luar darjah.

TARIKH/HARI
9 APRIL 2015/Khamis

TEMPAT
Padang SKPT1
SASARAN
Semua murid dan guru

JAWATANKUASA KERJA
Penasihat

: En. Muhamad Fuad b. Omar (Guru Besar)

Pengerusi

: Puan Noridah bt Hashim (GPK HEM)

Naib Pengerusi

: Puan Sarizah bt Abdul Razak (GPK T&K)


Puan Norzaitah bt Abu Tahrim (GPK KO-KU)

Setiausaha

: Puan Noridawati bt Ismail (Guru Bimbingan & Kaunseling)

AJK:
1.

Pn. Rosnah Remly

2.

Cik Noor Halila bt. Mansor

3.

Pn. Julaili bt Ngah

4.

Pn Noraida bt Ahmad

5.

Cik Erni Farina bt Dzulkifli

6.

Cik Nurul Akmal bt Ahmad Zaki

7.

Pn. Siti Hawa bt Nasir

8.

Mohd Nasran b. Hussin

9.

En. Azmajisham b. Nor

TENTATIF PROGRAM
7.30 am

: Murid dan guru berkumpul di padang

8.00 am

: Senamrobik bermula

10.00 am

: Senamrobik tamat

10.10 am

: Bersurai

ANGGARAN PERBELANJAAN
BIL

PERKARA

KUANTITI

JUMLAH

1
2

Banner
Air mineral

8 x 3
RM8.00 x 30
JUMLAH

RM60.00
RM240.00
RM300.00

SUMBER KEWANGAN
BIL
1
2

SUMBER KEWANGAN
PCG Kaunseling
Ko kurikulum
JUMLAH

JUMLAH
RM150.00
RM150.00
RM300.00

PENUTUP
Program ini diharapkan akan dapat memberi maklumat yang berguna
kepada semua murid Tahap 2 dapat memberi kesedaran tentang peranan
dan tanggungjawab yang harus dipikul untuk menjadi rakyat yang bebas dari
dadah. Semoga dengan program ini akan dapat melahirkan pelajar yang
cemerlang, gemilang dan terbilang pada masa hadapan.

Disediakan oleh:
--------------------(NORIDAWATI BT ISMAIL)
Guru Bimbingan & Kaunseling
SKPT 1

Disahkan oleh:
------------------------------------(MUHAMAD FUAD B. OMAR)
Guru Besar
SKPT 1

Disemak oleh:
-----------------------(NORIDAH BT HASHIM)
GPK Hal Ehwal Murid
SKPT1