You are on page 1of 2

Interpelacja

(nr 28559)
do ministra kultury i dziedzictwa narodowego
w sprawie tzw. trollingu prawnoautorskiego
Szanowny Panie Ministrze! W ostatnim czasie trolling prawnoautorski staje
si plag. Zjawisko to polega na zastraszaniu ludzi poprzez danie od nich
pienidzy pod grob wszczcia postpowania sdowego w oparciu o rzekome
naruszenie przez nich praw. Internauci, ktrzy obejrz film w sieci lub pobior
go na komputer, s wzywani do pacenia kar za rzekome naruszenie praw
autorskich. Ich dane ustala wtedy prokuratura, a nastpnie kancelarie
adwokackie wysyaj odpowiednie zawiadomienia. Sekretarz Naczelnej Rady
Adwokackiej twierdzi, e trolling prawnoautorski ma charakter wyjtkowy i
jednostkowy. Jednak dane zawarte w licie otwartym do NRA wskazuj, e
zjawisko jest masowe (mwi si o dziesitkach tysicy wysanych da
zapaty). Fakt, e trolling wykorzystuje system egzekwowania prawa do
ustalania tosamoci uytkownikw, take budzi wtpliwoci. Posiadacze praw
autorskich maj prawo je egzekwowa i zmierza do ukarania osb, ktre je
naruszyy, ale powinny robi to w granicach okrelonych przepisami prawa i
zasadami etyki.
W zwizku z powyszym zwracamy si do Pana Ministra z nastpujcymi
pytaniami:
1. Dlaczego kwestia trollingu prawnoautorskiego (ang.: copyright trolling)
nie jest w sposb wyczerpujcy uregulowana prawnie?
2. Dlaczego serwisy internetowe umoliwiajce ciganie filmw, utworw
muzycznych dalej dziaaj, a ich waciciele nie ponosz konsekwencji swojego
nielegalnego postpowania?
3. Czy ministerstwo planuje w najbliszym czasie zaj si uregulowaniem
prawnym zjawiska copyright trolling?
Z powaaniem

Posowie Jan Warzecha


i Bogdan Rzoca
Warszawa, dnia 10 wrzenia 2014 r.