You are on page 1of 2

'.

9&isttva
prrecLvrko

leszkewl T{isniewoklemu

innym

o rr.znarlic ar!6w*-13 .l13Y3StE Be.ls6uk61t7l

1r4,23*25 pr.r'tr.

isJi;lr,e,

,zsoezpieezyd i;owidztwo Skarlu Salgjvra ( 0krqgoy/ego.Urzqdu Llkrvi,J*rJ'";ir,gn]


icowi w{6ni1w-t*:t$,t*,Wi ..K$1{iontl$*, zy4n'untowJ. $r,* n*.
fprzec rw. sCez
iOoit"rowi, n"*rlao*i Ugpskf "r4, i Iaq.euezowl Marieyekicmu 1 . o uznsnl. zlr
n;,ena3ye i niee7.k::}upe,.qrayron, Siartu'?e$ettva (OlcrEgowiea i.lrzguu LJhwIaucyjnego wt Y/-a.istAv{le) a) akt4 peZnomocnlotvla', Eport't;rv"qrirs(t w drrlr.r
',riO, e:ii"iirs*',t izs w ta*cgre}g*,1.'iigar
{:e6o (tir.n*r, ,'t'tQ)

"a*$ilb:*

'

c#I'rlg.,i'Ji'j'

r=".

ili$:i.i6:-koriiaii*rrlq ' w iit; i.rl


." ),..*S-}Iti*t$
a. hg.n'0,iiriit..$..t.$.tilnr;tnr$nsza; NoSbortg. Wiorzblektt*o. {.{r'He}.5}
prpynzagp,cnta s'ur71aa!v ,, :e,No;iz+ezoqeeo w tymrc ik'i"u

w' rqii:e;,?iarrq,eiarltt,;r6116i'.:.$$.'?.p^?.).

;i,io,,i*gcri
oT"u i;.
"51o
seo.r:twiii i1)ri!.' :
,, ,t*o1il,.noL,orLUu*O*iidFg$,$,,
ti'-;-.";-r*;il" u* rrtoiriadi i nrJeiwoozyco pra,won skarbu ?adettta
',1,

(0krqsoiYc
*aLezych aictdvr sp?-.

,,; ;r[i; iil*iAei;aeo,w werszawtei *";i*tkl.oh


nl'-p"[ri"*il aokunent6w wymlinron"uci, w ].
rzqdzo,.y"r,

1-yrn a tfilarroivi'';i*

' ;ffi;;l; *"i,dhy ni"iuchomodci pyzx uL, I'Ioakovrnkfego ,,6 ?: :,:::.1-,..


pai*'i:,;kiid,r.!;t[i*[$!;gi-$Eiu$$3i49**p,*nf$di*its,r.*-3ti:l"ili::::,?::::

, iroorom**t

"'au

";ffi*' inj"1;!:uy!,' f.':-n::.^::::'::-::':n:'


r'ru$Iiiio'li',,*aaeVsfil*'f'roi"+*?,o.no?:
n"':...,,..,,,,;,1I

,x.rcetn;ii',u*;a'

;r,;; *;l noir'o";-,Sile;i ib


'o"tlri* sza Uahr;;ii; tno*u*t;'iu. raiii"u",,! *u.'$F,. 11946 i;t
il;ffijiliffinlili;i?."tLil*ilrp'##,fi"e",r4r*eonov!

?".u'u

dJ

,oolo

rialrnnEraozeuu,

breyer.at
6,o vi dntu.15 ,1i ,1|b'' 't;$*tuo!:natit::uu'aa'

?u,')7':1"*1,
;"-\r;!/z'",-

7'' o rsva'nanJe '

/-/,,'Kub

/-/

,:,ffi?*
,,-f
;:.:,'t1:

I'b

:irt,9

nieiszy"odpis wydanytostal z a,kt

llEffiftirtsqsthlpoucnDit
'iqndolnqonl{xlnr ...-*-r.,.:

wp, GOSq

"9
,.(}
::.tI

H,Ettiingei