1

ADJECTIVUL ÎN LIMBA ENGLEZĂ
GRADELE DE COMPARAŢIE
Avem trei grade de comparaţie pentru adjectiv: pozitiv, comparativ şi superlativ. • Pozitiv: este adjectivul propriu-zis fără nici o modificare. • Comparativ: este de trei feluri 1. de inferioritate 2. de egalitate 3. de superioritate • Superlativ : este de două feluri 4. relativ 5. absolut Adjectivele scurte sunt adjectivele monosilabice sau bisilabice cu un numar mic de litere.

Comparativul de Inferioritate
Se construieşte în mod diferit pentru adjective scurte şi pentru adjective lungi. Pentru adjective scurte se construieşte astfel: "NOT" + "SO" + ADJECTIV + "AS" Exemplu: He is not so tall as you are. Pentru adjectivele lungi se construieşte astfel : "LESS" + ADJECTIV + "THAN" Exemplu: The bed is less comfortable than the bath . Ideea de comparativ de egalitate mai poate fi obţinută şi prin construcţia: “THE SAME” + SUBSTANTIV + “AS” Expresia este valabilă numai cu schimbarea valorii gramaticale din substantiv în adjectiv şi numai pentru dimensiuni astfel: size Big Small length Long Short depth Deep Shallow hight Tall Short breadth Wide Narrow strength Strong Weak weight Heavy Light Exemplu: This room is as big as the other one This room is the same size as the other one.

Comparativul de Egalitate3/28/96
Atât pentru adjectivele lungi cât şi pentru cele scurte se construieşte astfel: " AS " + ADJECTIV + " AS " Exemplu: My room is as large as yours . The movie is as interesting as the book .

Comparativul de Superioritate
Pentru adjectivele scurte se formează astfel: ADJECTIV + SUFIX "ER" + "THAN"
------- Adjectivul în Limba Engleză --------

2

La adăugarea sufixului pot apărea unele modificări ortografice: • dacă adjectivul se termină în 'E' adaug numai 'R' nice - nicer large – larger free -> freer • dacă adjectivul se termină în 'Y' precedat de o consoană ‘Y' se transformă în 'I' şi se adaugă "ER": pretty – prettier silly – sillier Excepţie de la acestă regulă fac: Shy - shyer wry – wryer Sorry – sorryer sly - slyer

• dacă adjectivul este terminat în consoană precedată de o vocală moale consoana se dublează: big – bigger fat – fatter Pentru adjectivele lungi se formează astfel: "MORE" + ADJECTIV + "THAN” Exemplu: My dog is more intelligent than yours. Când se face o compara]ie între DOUĂ entitâţi ideea de comparativ va sugera in acelaşi timp (va include) şi ideea de superlativ de unde apare expresia “THE BETTER” provenită din: “THE” + COMPARATIV Exemplu: Between you and me I am the older than you.

Superlativul Relativ
Se formează în mod analog şi pentru adjectivele lungi şi pentru cele scurte astfel: "VERY" + ADJECTIV Exemplu: He is very brave and has a very interesting option . Uneori la superlativ se poate înlocui “VERY” cu “EXTREMELY” sau cu “BITTERLY”, “AWFULLY”, “TERRIBLY”: I am bitterly ( awffully , terribly , extremely ) sorry .

Superlativul Absolut
Pentru adjectivele scurte se construie[te astfel: "THE" + ADJECTIV + SUFIX "EST" Pentru adjectivele lungi se construie[te astfel: "THE" + "MOST" + ADJECTIV Exemplu : The most important person you are .

Observatii
Unele adjective nu pot avea grade de compara]ie pentru că ele reprezintă superlativul absolut: Excellent great Wonderful Glorious unique Marvellous own Exceptional Splendid perfect Alte adjective nu pot avea grade de comparaţie pentru că sunt formate cu ajutorul unor prefixe sau sufixe. Super - superfine Ultra – ultramodern over – oversize Less - matchless Less – priceless

------- Adjectivul în Limba Engleză --------

3

ADJECTIVE INTEROGATIVE
Adjectivele interogative sunt: “WHAT” (ce), “WHICH” (care), “WHOSE (cui), “HOW MUCH” (cât), “HOW MANY” (câte). Se folosesc atât pentru persoane cât şi pentru lucruri. Ele pot fi urmate atât de singular cât şi de plural. Exemplu: What book do you read? What girl comes with you ? What exercises do you like? What girls come with you ? Diferenţa dintre WHAT şi WHICH este aceea că WHICH se foloseste pentru selecţia dintrun număr limitat de variante alegând un singur lucru (din putin, putin) în timp ce WHAT alege dintr-un grup nelimitat. Exemplu: What is your favourite book? Which is your favourite sport - swimming or tennis? • How Much Se foloseşte pentru substantive nenumărabile: • Exemplu: How much luggage do you have ? • How Many Se foloseşte pentru substantive numărabile: Exemplu: How many books do you want?

• What, Which, Whose

ADJECTIVE

RELATIVE

Fac relaţia între subiectul prezent în propoziţia principală şi amănuntele care se dau despre el în propoziţia ulterioară. Formele lor sunt: WHAT, WHICH, WHOSE, WHATEVER, WHICHEVER Exemplu: I have a lot of books and I can give you whatever you want. Mary is the girl whose blouse is white . • Some Are sensul de ceva, niste, câţiva, vreun, puţin. Se folose[te în următoarele împrejurări: • în propoziţii afirmative I give you some information. • în propoziţii interogative pentru a exprima o ofertă sau o invitatie: Would you like some coffee? • în propoziţie interogativă la care se aşteaptă un răspuns afirmativ : Can you give me some money? • în propoziţii interogative când intrebarea nu se referă la some: Why did you tell me those words some days ago? • în propoziţii negative când înţelesul propoziţiei este afirmativ: I never visit my friends without some flowers! • Cu întelesul de precis, anumit (certain): Some (certain) people prefer jazz . Compuşii lui "SOME" sunt: 1. somebody, someone (cineva) 2. something (ceva) 3. somewhere (undeva) • Any Se foloseşte în următoarele contexte:
------- Adjectivul în Limba Engleză --------

ADJECTIVE NEHOTARATE

4

înlocuitor al lui “SOME” în propoziţia intrerogativă: Is there any bread in the kitchen? • Cu adverbe cu sens negativ: hardly (cu greu), scarcely (de abia), barely (aproape deloc): I hardly (scarcely, barely) eat anything. • în propoziţii afirmative în care sensul este de orice, oricare sau oricine: Any girl has a boyfriend. • în propoziţii în care există dubiu asupra răspunsului: I don't think there is any place for you. • Se foloseşte în propoziţii după “IF”: If I find any books I tell you. • în propoziţiile negative în care verbul este negat: I don't want any food. Compuşii lui "ANY" sunt: 1. anybody , anyone (orcine) 2. anything (orice) 3. anywhere (oriunde) No Se foloseşte în propoziţii cu sens negativ în care verbul este afirmat: I like no troble. Compuşii lui "NO" sunt: 1. nobody, no one (nimeni) 2. nothing (nimic) 3. nowhere (niciunde) • Each, Every “EVERY” înseamnă “fiecare” dar la modul general. “EACH” înseamnă “fiecare” în mod individualizat. “EVERY” este mai apropiat ca înţeles de “ALL”. şi “EVERY” şi “EACH” fac acordul numai cu verbul în singular: Every day I go to school. Each person has a name. • Either, Neither Au sensul de "fiecare din doi" respectiv "nici unul din doi": Either me or my brother is right. Neither is good. •

Few , A Few “FEW” se foloseşte pentru substative numărabile şi înseamnă "ALMOST NOTHING", iar “A FEW” se foloseşte tot pentru substative numărabile dar are sensul de "cel puţin câţiva" - "AT LEAST SOME": My friend is sad because he has few friends here. I am happy because I have a few friends. Little, A Little Au sensul de "ALMOST NOTHING" respectiv "AT LEAST SOME" dar se folosesc pentru substative nenumărabile: I am happy as I have a little money. I am unhappy because I have little money. •

ADJECTIVELE COMPUSE
• Se comportă ca nişte adjective lungi cu excepţia celor ce au în alcătuire adjective cu grade de comparaţie neregulate. Good-looking better-looking the best-looking • Un adjectiv compus se poate forma din:
------- Adjectivul în Limba Engleză --------

5

ADJECTIV + SUBSTANTIV + "ED" A blue-eyed girl. An old-fashioned car. A dark-haired man. An air-conditioned room. Ele se vor comporta ca adjectivele lungi când fac gradele de comparaţie.

EXPRESII CARE FOLOSESC ADJECTIVELE
• Cu Cât ... Cu Atât ... • Pentru adjectivele scurte se foloseşte forma: "THE" + COMPARATIV + "THE" + COMPARATIV Exemplu : The better the happier. • Pentru adjectivele lungi se foloseşte: “THE"+"MORE"+COMPARATIV+"THE"+"MORE"+COMPARATIV Din ce în ce ... • Pentru adjectivele scurte se foloseşte: COMPARATIV + "AND" + COMPARATIV Exemplu: I feel better and better. • Pentru adjectivele lungi se foloseşte: "MORE" + "AND" + "MORE" + ADJECTIV Exemplu: He is more end more intelligent. Cu Mult Mai ... Se construieşte pentru toate formele de adjective asfel: "MUCH" + COMPARATIV Exemplu: He is much more intelligent . De Departe cel Mai ... Se formează astfel: "BY" + "FAR" + SUPERLATIV Exemplu: He is by far the most interesting person.

EXPRESII DE COMPARAŢIE
As black as coal ( cărbune ) As blind as a bat As brave as a lion As busy as a bee As cold as ice As poor as a church mouse As hard as a stone As hungry as a wolf As silent as a grave As warm as a toast • 'A': Exemplu: He is such a man.
------- Adjectivul în Limba Engleză --------

As white as snow As wise as Solomon As fresh as a daisy (margareta) As dry as a bone As cool as a cucumber As pale as a ghost As hairy as a gorilla As regular as a clock As smooth as grass As soft as silk

Such Se foloseşte cu substative nenumărabile la singular în cazul în care este urmat de articolul

6

Dacă nu este urmat de de articol va fi urmat de substantive numărabile la plural sau de substantive nenumărabile: Exemplu: Where have you seen such movies? I can't go out in such weather! Uneori such este folosit pentru a arăta admiraţia sau dezaprobarea: Exemplu: Such results are unexpected! The Other Se poate folosi atât cu substantive la plural cât şi cu substantive la singular. Exemplu: I come in and the other girl comes with me. The other children play in the garden. Dacă este urmat de substantivul "DAY" expresia are sensul de "ACUM CÂTEVA ZILE". Exemplu: I bought a camera the other day. All “ALL” indică o cantitate întreagă şi când se pune direct în faţa subtantivului face referire la întregul grup (la modul absolut) Exemplu: All pupils hate school. Dacă este însă urmat de “THE” se referă numai la o parte din grup. Exemplu: All the pupils in my class dislake my form teacher. “ALL” poate fi urmat de adjectiv demostrativ sau posesiv. Exemplu: All my friends are here. All these people are good. “ALL” va fi urmat mereu de substantiv nenumărabil sau de substantiv numărabil la plural: All the information is good. All the books are good. Whole Va fi urmat mereu de substantiv numărabil la singular. Exemplu: The whole show was a success. Diferenţa dintre “WHOLE” şi “ALL” este că “WHOLE” este un adjectiv mai “puternic”. My whole life... • •

ADJECTIVE NEREGULATE
Good Bad Ill Much Many Near Old Old Little Far Far Late Better Worse Worse More More Nearer Older Elder Less Farther Further Later The best The worst The worst The most - numai pentru substantive nenumărabile The most - pentru substative numărabile Nearest - se referă la distanţă The next - se referă la apropiere The oldest The eldest – când se referă la etatea pentru membrii familiei. Folosit numai atributiv The least The farthest - pentru distanţă Furthest - pentru timp The latest - cele mai recente The last - ultimul, finalul The latter - ultimul din doi

în afara adjectivelor neregulate cunoscute mai există şi unele mai puţin întâlnite:
------- Adjectivul în Limba Engleză --------

7

out – outer – the outmost in – inner – the inmost

Fore - former - the foremost Up - upper - the upmost

Observa]ii !!! Când există două (situaţii, alternative, persoane) primul nu va fi "the first" ci va fi "THE FORMER" iar ultimul nu va fi "the last" ci "THE LATTER".

ADJECTIVE DIN LIMBA LATINĂ
Adjectivele din limba latină ca “SUPERIOR”, “INFERIOR” ...etc, cer după ele “TO” în loc de “THAN”. Exemplu: He is superior to me.

ORDINEA ADJECTIVELOR ÎN PROPOZIŢIE
Când două sau mai multe adjective determină acelaşi substantiv ordinea in propoziţie este următoarea: • Pentru lucruri Număr+Adjectiv atributiv+Vârstă+Formă+Culoare+Origine+Material+Substantiv Exemplu: • Pentru fiinţe Număr+Adjectiv atributiv+Marime+Vârstă+Origine+Substantiv Exemplu: One pretty tall young American girl. One beautiful old square brown English wooden table

------- Adjectivul în Limba Engleză --------

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful