You are on page 1of 1

Bidang Pembelajaran

: Kekeluargaan

Nilai 15

: Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

Definisi

: Menerima, menghormati, dan mengamalkan sesuatu
kebiasaan, adat, dan kepercayaan yang diwarisi secara
turun-temurun dalam keluarga.

1. Ciri-ciri amalan nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan
-

Menerima, menghormati adat dan tidak memperkecilkan kepercayaan yang diwarisi
turun-temurun.

-

Mengamalkan adat dan kepercayaan keluarga

-

Menurunkan amalan adat dan kepercayaan kepada anak-anak

-

Menghargai tradisi keluarga

-

Menyedari tanggungjawab diri

2. Tradisi yang diamalkan oleh kaum-kaum di Malaysia
-

Adat ketika majlis perkahwinan

-

Adat ketika kematian

-

Adat ketika perayaan

3. Cara mengamalkan nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan
-

Mengamalkan panggilan sopan dalam keluarga

-

Menghormati golongan yang lebih tua.

-

Saling membantu dalam menjayakan sambutan perayaan dalam keluarga

-

Mengamalkan amalan ziarah-menziarahi dalam keluarga.

-

Mengamalkan makan bersama-sama keluarga pada hari perayaan.

-

Menyambut hari istimewa bersama keluarga

4. Kepentingan mengamalkan tradisi keluarga yang diwarisi turun-temurun
- mengeratkan hubungan kekeluargaan
- mewujudkan keharmonian dalam keluarga
- merapatkan jurang antara generasi tua dengan generasi muda
- mengekalkan identiti keluarga