You are on page 1of 2

SENARAI NAMA MURID LINUS BAHASA INGGERIS 2014

SARINGAN 1
TAHUN 2A

BIL

NAMA MURID

ADAM BIN IBRAHIM

AINUL MARDIYAH BINTI MOHD JAMIDI

AMIRUL RAHMAN BIN SANDALUDDIN

ASYILATHUL AUNI

FARHAN SYAH BINTI SAMBAKONG

FATMAHWATI BINTI TALIB

JURAIME BIN JUMATLI

MASRINA BINTI ABDUL SHAH

MOHAMAD NIZAM BIN LAMAJI BUJANG

10

MOHAMMAD SYAFI IZZUDIN BIN OMARUSNO

11

MUHAMMAD IZWAN BIN SUDIRMAN

12

MUHAMMAD SHAHRIFFI RUZAIMI

13

MUHAMMAD SYAIFULL IKHQWAN B OSMAN

14

MUHAMMAD TAUFIQ BIN RIDWAN

15

NAZWANSHA BIN MOHD SABRI

16

NOOR ALIAH SAFWANAH BINTI RASHID

17

NOR MOHAMMAD BIN MARAJAIN

18

NORIZATI BINTI JASMI

19

NORSIAH BINTI DARUS

20

NORSIMAH MUHD NOR

21

NUR RASINAH BINTI ABDUL BAHIL

22

NURALIYA BINTI MAD JEKOL

23

NURUL SAFIKAH HATIMAH BINTI P.RAMLEE

24

NURUL WAFA BINTI TALIB

25

ROSMAN BIN HUSSEIN

26

SARLIANA BINTI ABD RASYID

27

SHAMIRAH BINTI BAHARA

28

SITI NABILA BINTI AHMAN @ AZMAN

Kuasai semua konstruk


LINUS
TEGAR

TEGAR

LINUS

PERDANA
/

KONSTRUK DICAPAI
Kuasai semua konstruk

Kuasai semua konstruk

K1,K5,K6
/

K1, K2, K3, K4

K1,K2,K3,K4,K5,K6

K1,K2,K3,K4,K5

K1

Tidak mengusai semua.

K1

K7

K1
/

K1,K2

K1,K2,K3,K4,K5,K6

K1,K2,K3

K1
/

Kuasai semua konstruk

K1,K2,K3,K4,K5,K6,K7,K8,K9

K1,K2,K3,K5,K8

K1,K2,K3,K4,K6,K8,K9

K1,K2,K3,K4,K5,K6,K8,K9

K1,K2,K3,K4,K5,K7,K9

K1,K2,K3

K4

Kuasai semua konstruk

K1,K2,K3,K4,K5,K8

K1,K2,K3,K4,K5,K6

K1,K2,K3,K4,K6,K8,K11

K1,K2,K6,K11

SENARAI NAMA MURID LINUS BAHASA INGGERIS 2014


SARINGAN 1
TAHUN 2B

BIL

NAMA MURID

ABDUL HARMAN BIN HASIMAN

ADRIAN BIN MUHAYAN

AZRAN ARSHAD BIN MESRAN

JANNY DASIR BIN JIKNA

MOHAMAD JAMDINA BIN JAMDIN

MOHAMMAD FAIRUZ BIN RIDWAN

MOHAMMAD FAZIR BIN MOHAMAD

MOHAMMAD FERDI BIN ABDUL SABAT

MOHAMMAD HAPIS BIN ABD MAJID

MOHAMMAD IDHAM BIN KIFFLIE

10

MOHAMMAD NOR ISA

11

MOHAMMAD SHAHRIL BIN ISMAIL

12

MOHAMMAD WANRIDZWANN BIN JUSTIN

13

MOHD NAJIB BIN MOHD SABRI

14

MUHAMMAD ALFITRI BIN MOHAMMADIA

15

MUHAMMAD ALIF MOHD NOR

16

MUHAMMAD AZRIE BIN ABDUL MIRI

17

MUHAMMAD ROZAINIE BIN MAD SALLEH

18

NATRAH BINTI HUSSIEN

19

NAZMI NIZAMUDDIN BIN AZMI

20

NORSIAH BINTI AIYUB

21

NUR AZLIN SAFINAH MUHD GHADAPI

22

NURSAIDATULIRNAH BINTI NAJIR

23

NURUL ASMIRAH BINTI MOHD RAFAEL

24

RAMILAH BINTI KARIM

25

SURIANI BINTI PALGIS

26

WAHIDA

27

YUSNI MOHAMMAD BIN NOOR MOHD

28

ZAMARUL ISAM BIN JAMIL

Kuasai semua konstruk


LINUS
TEGARS

TEGAR
/

LINUS

PERDANA

KONSTRUK DICAPAI
Tidak menguasai semua
K1

K1,K2,K5

K1

Tidak menguasai semua

K1,K2

Tidak menguasai semua

Tidak menguasai semua

Tidak menguasai semua

Tidak menguasai semua


/

K1,K2

K1,K2

Tidak menguasai semua


/

K1,K2

K1,K2

K1,K2

K1,K2

K1,K2

K1,K2

K1

K1
/

K1,K2
K1,K2
Tidak menguasai semua

K1,K2

K1,K2,K5

K1

Tidak menguasai semua


/

K1,K2