You are on page 1of 1

Tinh hinh co thng ban chi c chun bi v xa.

Chi vs no co t hi ci chung ma bjo no sp v n hoc chng bit co qua luu niemgi tng no chng y.
Cung c gi y cac mon qua lu nim nh tht lng , vi mt , qun ao...
Song m cha hi lng lm.
Co ng thi lai bao tng cho no mon qua c bit la i chi trn ph en o.
Co y kin lai cho rng qua luu niem y nghia vi no thi phai xem xet thai cua no , tinh cach cua no.
Em noi bnh thng tinh cach no th nay nh moi ng gi y m mon qua lu nim c ao tng no phat nhe.
Tinh thi hi th cuc ma c cai tt bung , hi xu trai Song dang dp cung chun vi tp th hinh , hi hi vi
li tm mua t Song mua he cung bit ra ray. con tinh khi thi cung d gn , yu ng vt , get con gai eo la
, thich gai ep va am m tu sc.
COn nhiu lm , m noi vai y chinh th hy vong cac bac gi y m c mon qua lu nim tng no vi sp n
luc no chia tay m ri a. chia se giup m nhe :(
co ban gi y m n ca hang pandagift.vn n bit no co nhiu th bnh thng k a?