You are on page 1of 2

LEJAR

Akaun Kawalan Penghutang


Contoh:
1. Berikut ialah butir yang diterima daripada buku-buku Kamal pada tahun 2013.
RM
Januari 1
Baki penghutang
2 695
Disember 31 Jualan kredit
21 765
Bayaran oleh penghutang
18 227
Pulangan jualan
385
Diskaun diberi
183
Angkutan dikenakan ke atas penghutang
77
Faedah dikenakan ke atas penghutang
86

Anda dikehendaki menyediakan Akaun Kawalan Penghutang di dalam Lejar Am


pada 31 Disember 2013.
2. Butir berikut diambil daripada buku-buku Soo Ching, seorang peruncit.
RM
Januari 1
Baki debit dalam Lejar Jualan
6 188
Disember 31 Jumlah jualan ( termasuk jualan tunai RM15 000) 96 000
Pulangan masuk
800
Diskaun diberi
1 265
Penerimaan wang daripada penghutang
78 500
Diskaun diberi dibatal
150
Cek-cek diterima tak layan
468
Faedah dikenakan ke atas pelanggan
248
Hutang lapuk
740
Anda dikehendaki menyediakan Akaun Kawalan Penghutang pada 31 Disember
2013

Akaun Kawalan Pemiutang


Contoh
1. Berikut ialah butir yang diterima daripada buku-buku Nazri pada tahun 2013.
RM
Januari 1
Baki pemiutang
6 315
Disember 31 Bayaran kepada pemiutang
42 718
Diskaun diterima
500
Pulangan belian
901
Belian kredit
51 010
Faedah dikenakan oleh pemiutang
201
Angkutan dikenakan oleh pemiutang
180
Anda dikehendaki menyediakan Akaun Kawalan Pemiutang di dalam Lejar Am
pada 31 Disember 2013.

2. Berikut ialah butir-butir yang diterima daripada buku-buku Daud pada tahun
2013.
RM
Ogos 1
Baki debit dalam Lejar Belian
210
Baki kredit dalam Lejar Belian
3 300
Ogos 31
Belian kredit
59 300
Belian tunai
8 200
Faedah dikenakan oleh pemiutang
500
Pulangan Keluar
1 200
Diskaun diterima
898
Bayaran kepada pemiutang
52 760
Baki debit dalam Lejar Belian
182
Anda dikehendaki menyediakan Akaun Kawalan Pemiutang di dalam Lejar Am
pada 31 Ogos 2013