You are on page 1of 4

Hrvatski

Igra Angreasa Pelikana za 3 do 5 igraa

Dijelovi igre
104 Igrae Karte - One prikazuju 6 vrsta svjee uhvaenih riba i
morskih plodova (jegulje (eels), morski psi (sharks), listovi (flounders), rakovi (crawfish), tune (tuna) i jastozi (lobsters)), plus
dokeri (hobotnica (octopus)). Svaka s 1 do 3 hobotnice; akcijske
karte kradljivac ribe (fish thief) i konzervirana riba (canned
fish); i karte oznaene zavrna faza (end phase) i kraj prodaje
(market closed).

U ostatku ovih pravila, emo upuivati na ove karte


kao karte riba i riba ak i kada neke karte ne
prikazuju stvarno ribe, ve plodove mora.
5 igraih podloga - svaka podloga prikazuje riblji
tand s 3 mjesta za riblje karte: 2 kaete i 1 ledenu
kadu. Igra moe smjestiti jednu vrstu karata ribe
na svako mjesto. Takoer, postoji smee za propalu
ribu koja e biti skupi otpad.

novac - u sljedeim apoenima:


1 Euro - 2 Eura - 5 Eura - 10 Eura - 50 Eura

3 mjesta: 2 kaete i 1 ledena kada otpad

6 lista cijena - prikazuju cijene koje


se mogu zaraditi kod prodaje razliitih
koliina ribe.
1 Zvonce
1 Pravila

Cilj igre
Na aukcijama na trnici ribe u Hamburgu sve se vrti
oko nabavljanja to vie ribe za potroeni novac. Svaka poiljka se prodaje uvijek za 10 Eura, bez obzira
koliko je ribe u grupi. Trgovci ribe tiho ekaju, kako
grupa postaje sve vea i vea, ali netko e pozvoniti

na zvonce i zatraiti grupu. Sporiji igrai e poeljeti


da su bili barem malo bri - ili ne tako pohlepni. Prema tome, cilj je pronai pravi trenutak za potraivanje
ribe i onda je prodati za dobru dobit. Na kraju, igra s
najvie novca je pobjednik!

Priprema

Igrai biraju bankara, koji razvrstava novce po apoenima i dijeli svakom igrau njegov poetni kapital od
30 . Svaki igra takoer uzima listu cijena i igrau
podlogu koje postavljaju ispred sebe na svoj prostor
igre.
1

Postavite zvono na sredinu stola, svim igraima na


dohvat ruke.
Uzmite iz kupa karte zavrna faza (end phase) i
kraj prodaje (market close), potom dobro promijeajte preostale karte licem prema dolje.
Postavite kartu end phase na 15. kartu od dna promijeanog kupa .
Tada, uzmite zadnjih 5 karata iz kupa i promijeajte
ih s kartom market close te postavite tih est karata
na dno kupa.
Pripremljeni kup postavite licem prema dolje kao
zaliha karata.
Napomena: poto ovo nije igra o trgovcu
ribom s najveim akama ili najduim
rukama, molimo da poduzmete posebnu
panju kako zvonjenjem ne bi ozlijedili
manje igrae.

Igranje Igre
Igrai biraju poetnog igraa, koji je prvi voditelj
aukcije. Nakon svakog poteza sljedei igra u smjeru
kazaljki na satu postaje novi voditelj aukcije.

Akcije u potezu Igraa kao voditelj aukcije

Napomena: Za prvog voditelja aukcije, akcija prodaje


se ignorira u prvom krugu zato to ne posjeduje ribu.

Voditelj aukcije moe poduzeti dvije akcije:


Kao prvo, on moe prodati vlastitu ribu banci
Potom mora provesti aukciju kao voditelj aukcije

Prodaja svoje vlastite ribe


Vrijednost prodaje
Igra moe prodati koliko god eli vrsta ribe, ali mora
prodati svu ribu koju god vrstu odlui prodati.
Dokeri se smatraju kao ista vrsta ribe gdje su postavljeni (na kojem su mjestu kada se prodaju).
Dokeri se ne mogu micati kako bi bili prodani s
drugom ribom. to se vie ribe iste vrste proda, via je
cijena. Vrsta ribe ne igra ulogu u cijeni. Igra ita vrijednosti prodaje iz liste cijena (prema tome koliko te
vrste prodaje), a bankar plaa igrau taj iznos. Prodaja
svake vrste se vrednuje odvojeno. Igra odbacuje sve
prodane karte.

Primjer: Igra prodaje 5 jegulja i 7 listova. (3 hobotnice su listovi.) On dobiva 22 (7 za jegulje i 15


za listove).

Ako igra proda vie od 10 riba, on je plaen za 10


riba (30 ili 15 kod prodaje u pola cijene). U ovom
sluaju, igra mora odbaciti sve prodane ribe iste
vrste, ak i one preko 10, to mu ne zarauje dodatni
novac.

Ako igra ima samo hobotnice na tom mjestu, one se


broje kao vrsta ribe (ali ne mogu se koristiti kao ribe
na nekom drugom mjestu) i prodaju se u skladu s tim.
2

Propala riba drugih igraa (smee)

Primjer: oboje, listovi i jegulje su upravo prodane, suparnik (prikazano na igraoj podlozi ispod) mora odbaciti jegulje s vrijednosti 2.
u smee. Meutim, njegova 3 lista se nalaze u ledenoj kadi
pa ne mora odbaciti niti jednu od njih.

Kada igra proda ribu, svi drugi igrai provjeravaju svoje kaete (ne u ledenim kadama) za ribu iste vrste. Ako
igra ima ribu te vrste u jednoj od svojih kaeta, mora
odbaciti kartu s najviim iznosom te vrste ribe (to moe
biti ak i doker) licem dolje u svoje smee.
Na kraju igre, igraa moe svaka riba u smeu kotati
1 .
Kako igrai mogu postavljati samo jednu vrstu ribe (plus
dokeri) u polje, vrlo je lako vidjeti ako posjeduju vrstu
ribe koja se upravo prodala.

Upravo prodane ribe


se odbacuju na zajedniku hrpu.

Provoenje Aukcije
Nuenje karata na aukciji
Voditelj aukcije otkriva najgornju kartu sa zalihe karata i postavlja je licem prema gore na stol tako da je svi
igrai jasno vide. Onda uzima sljedeu kartu s kupa i
postavlja je do prve karte tako da je svi jasno vide. On
nastavlja na ovaj nain sve dok netko ne zavri aukciju
zvonjenjem na zvono. Sa svakom postavljenom kartom,
on jasno imenuje karte i broj riba na karti. Takoer, on
postavlja karte istog tipa zajedno s vidljivim brojevima.
On se kratko zastaje izmeu svake dane karte igraima
kako bi dao priliku da odlue.

Primjer: Okupite se trgovci ribom! Danas imam cijelu hrpu


svjeeeee ribe na prodaji! Jedna jegulja... ...i 2 jastoga, sve
za samo 10 ! Nema jo kupaca? Onda, mogu dodati jo 3
tune... ...i 2 hobotnice! Jo sjedite na svom novcu? Ove ribe
nee dugo ekati! Dobro, dodajem jo... ...3 jegulje
DING!
Prodano ovjeku s plavom kapom: 4 jegulje, 2 jastoga, 3
tune i 2 hobotnice, sve za samo 10 . Nevjerojatna kupovina
za tako svjeu ribu!
Voditelj aukcije dobiva proviziju od 5 iz banke jer je prodao 5 karata.
Ako nekoliko igraa udari zvono u isto vrijeme, igra ija je
ruka na dnu te hrpe ruka pobjeuje - on je oito bio najbri
trgovac.

Cijena je uvijek 10 , bez obzira koliko je karata prodano.


S 4 ili 5 igraa, voditelj aukcije ne moe kupiti karte
koje nudi na aukciji. U igri s 3 igraa, voditelj aukcije
moe kupiti karte na svojoj aukciji.

Zavravanje aukcije
Kada igra eli kupiti grupu karata koje su ponuene na
aukciji, on udara zvonce kako bi naznaio svoju odluku. To zatvara aukciju. On plaa 10 banci i uzima sve
karte u toj grupi.

Provizija za Voditelja Aukcije


Voditelj aukcije zarauje 1 (iz banke) za svaku kartu
kupljenu na aukciji (pogledajte ispod posebna pravila za
proviziju kada se igra s tono 3 igraa).

Primjer: Igra sada ima 4 vrste ribe, ali samo 3 mjesta na


svojoj podlozi. On stavlja svog 1 morskog psa u smee kako
bi napravio mjesta za 2 jastoga.

Postavljanje karata ribe


Igra koji je kupio grupu karata razvrstava ih izmeu 3
polja na svojoj igraoj podlozi. On ih postavlja tako da
vrijednosti svake karte ostanu vidljive svima. Samo
jedna vrsta karata (plus dokeri) se moe staviti na
svako polje. Igra moe odabrati poredak razvrstanih
karata. Meutim, naknadno ih se ne moe mijenjati. Ako
igra ima vie od 3 vrste ribe, on mora baciti sav viak
licem prema dolje u smee. Igra uvijek moe odluiti
prebaciti sve karte iz kaete ili kade s ledom u svoje
3

smee, ali mora postaviti sve karte s tog mjesta (ukljuujui dokere) kada to radi.

Primjer: Nakon razvrstavanja ribe kupljene na aukciji podloga igraa izgleda ovako:

Doker karte
Kada igra stekne doker kartu (bilo preko aukcije ili
pomou kradljivca ribe), on moe staviti kartu na bilo
koje polje na igraoj podlozi. Ako je postavi s drugim
vrstama ribe, ona postaje karta te vrste ribe.
Akcijske Karte kradljivac ribe (fish thief) i konzervirana riba (canned fish)
Koritenje karte kradljivac ribe nije obavezno. Ako
igra kupi kartu kradljivac ribe na aukciji, on moe prije razvrstavanja karata ribe na svojoj podlozi - ukrasti
najgornju kartu s bilo kojeg polja od drugih igraa,
dodajui je svom ulovu s aukcija i odbaciti kradljivca ribe. Ako nitko nema karata ribe, kradljivac ribe
samo odbacuje kartu bez dobiti.
Igra koji stekne kartu konzervirane ribe moe nakon to zavri sortiranje svog ulova na svojoj podlozi
- pretraiti svoje smee i ukloniti do bilo koje 2 karte,
postavljajui ih na hrpu za odbacivanje.

Napomena: Igra ne moe koristiti kradljivca ribe kako


bi uzeo karte iz smea, nego samo jednu kartu iz kaeta ili
ledenih kada.
Napomena: Akcijske karte kradljivac ribe i konzervirana
riba ne moe se zadrati za kasniji potez, nego se one uvijek
moraju koristiti u potezu u kojem su kupljene. Ako se one ne
iskoriste, one se odbacuju kao da su bile iskoritene.

Zavrna Faza (Final Phase)


Kada se karta zavrna faza otkrije na aukciji, voditelj
aukcije je stavlja na stranu i nastavlja s aukcijom. Voditelj aukcije ne dobiva proviziju za kartu zavra faza.
Od sada, igra koji kupi na bilo kojoj aukciji moe
odmah prodavati svoju ribu na uobiajen nain nakon
to plati 10 za ulov i rasporedi karte na svojoj podlozi
(postavljajui viak u smee). Ovo se smatra uobiajena
prodaja, pa su suparnici prisiljeni prebaciti pokvarenu
ribu u smee kao i kod uobiajene prodaje.

Kraj Igre
Igra zavrava im se izvue karta kraj prodaje. Trenutna aukcija je zavrena bez prodaje! Voditelj aukcije
ne dobiva proviziju! Sada svaki igra prodaje svu ribu
iz svojih kaeta i ledene kade, ali u pola cijene! Nema
pokvarene ribe kao rezultata ovih prodaja.
Tada svaki igra plaa banci za ribe u svom smeu. On
plaa 1 za svaku ribu (ne kartu). Pa plaa od 1 do 3 za
svaku kartu, zavisno o njenoj vrijednosti.
Igrai zbrajaju svoj novac i igra s najvie novca pobjeuje u igri!

Igranje s tri igraa

Primjer: Ove 4 karte u smeu igraa mogu kotati igraa


7 , koje plaa banci.

Samo u igri s tri igraa, voditelj aukcije moe sudjelovati Unofficial fan content / neslubeni prijevod pravila
Preveo i obradio: Ivan Kosak
u aukciji. Poto sudjeluje, on mora obratiti panju da
Lektura: Sandra Buri
svaki igra zna koja je riba na svakoj novoj karti (znakovima i njegovim rijeima). On ne smije pozvoniti dok
svi drugi nemaju ansu pogledati novu kartu. Voditelj
aukcije ne dobiva proviziju za ribu koju kupi!
4 Copyright 2007 Queen Games, D-53842 Troisdorf, Germany