You are on page 1of 8

MC- LNIN

Cu 1: Trnh by mi quan h gia vt cht v thc? Nu ngha phng php


lun?
Da trn c s phn nh,Theo quan im duy vt bin chng: Vt cht v thc tn ti trong
mi quan h bin chng vi nhau, tc ng ln nhau thng qua hot ng thc tin, trong mi quan h
vt cht gi vai tr quyt nh thc.Mi quan h gia vt cht v thc dc th hin:
Th nht,vai tr ca vt cht i vi thc:
Vt cht l ci c trc, thc l ci c sau, vt cht l ngun gc ca thc, vt cht quyt nh
thc, thc l s phn nh i vi vt cht:
Con ngi l sn phm ca th gii vt cht, th gii vt cht l ngun gc ca thc, trong
b no ngi l c quan vt cht quyt nh thc.
Nhng ni dung ca thc suy cho cng dc quyt nh bi nhng iu kin vt cht nh:
hon cnh t nhin, dk x hi
-

thc phi thng qua nhng DK vt cht mi tr thnh hin thc.

Trong lnh vc x hi th tn ti x hi quyt nh thc x hi.

Th hai, Vai tr ca thc i vi vt cht:


thc c th tc ng tr li vt cht thng qua hot ng thc tin ca con ngi.
- thc Trang b nhng tri thc v bn cht, quy lut khch quan ca th gii con ng xc
nh mc tiu, phng hng v bin php hot ng thc tin ph hp.
- nh hng cho hot ng ca con ng, thc c th quyt nh hnh ng ca con ng v Bng
s n lc v ch mnh m con ngi c th thc hin dc nhng mc tiu ra.
T mi quan h gia vt cht v thc ta rt ra dc ngha phng php lun:
V vt cht quyt nh thc nn trong hot ng nhn thc v hot ng thc tin phi
lun lun xut pht t thc t khch quan, tn trng khch quan, ng thi pht huy tnh nng ng
ch quan.Ngha l phi cn c vo nhng iu kin vt cht c, ang c v s c trong tng lai gn
suy ngh v hnh ng. Tuyt i khng dc ly mun ch quan lm c s cho hot ng thc tin.
V thc c tnh c lp tng i nn chng ta phi pht huy tnh nng ng ch quan,
ngha l trong qu trnh hot ng thc tin, chng ta phi bit pht hin v nm bt thi c t dc
mc ch ra, khng th ng ch i b l thi c.
Tm li, mi hot ng ca con ng phi dc xut pht t thc t, tn trng quy lut khch quan.

Cu 2: V sao ni SX vt cht l c s tn ti v pht trin ca con ngi v x hi


loi ngi?
Sn xut l mt loi hnh hot ng c trng ca con ng v XH loi ng, bao gm: sn xut vt
cht, sn xut tinh thn v sn xut ra bn thn con ng. Trong sn xut vt cht l c s ca s tn
ti v pht trin ca XH, l 1 loi hnh hot ng c tnh khch quan, tnh lch s, v tnh sng to:
Vy, Sn xut vt cht l qu trnh con ng s dng cng c lao ng tc ng vo t nhin ci
bin cc dng vt cht ca gii t nhin nhm to ra ca ci vt cht tha mn nhu cu tn ti v pt ca
con ng.qu trnh dc tin hnh vi mc ch nht nh v dc tin hnh theo cch thc nht nh
chnh l phng thc sn xut.
Phng thc sx l cch thc con ng thc hin qu trnh sx vt cht nhng giai on lch s nht
nh. tin hnh qu trnh SX vt cht- tc l qu trnh ci bin gii t nhin, con ng phi thit lp
nn nhng mi quan h nht nh, chnh l nhng quan h SX v trn c s nhng quan h SX ny
m lm pht sinh nhng mi quan h XH khc: Ctr, o c, php lut..
Trong qu trnh SX vt cht, con ng ko ngng lm bin i t nhin, bin i XH, ng thi lm
bin i bn thn mnh. S pht trin ca SX vt cht quyt nh s bin i, pt ca cc ,mt i sng
XH,quyt nh pt XH t thp n cao.
Tnh cht tun t trong qu trnh thay th v PT ca cc phng thc sx cng chnh l quy lut
chung trong tin trnh PT ca lch s nhn loi nhng vi mi cng ng XH nht nh, ty theo K
khch quan m c th c nhng biu hin a dng v con dg PT ca n. V n th hin s thng nht
trong tnh a dng v con dg PTca mi cng ng ng nht nh, to nn tnh cht phong ph ca nhn
loi. V vy phi xt n vai tr ca SX vt cht v Phng thc SX:
- Vai tr ca SX vt cht:
+ L nhn t quyt nh s tn ti,v PT ca con ng v XH loi ng.
+ L c s hnh thnh cc quan h XH v nh nc, php quyn, o c
+ L iu kin quyt nh cho con ng ci bin t nhin, XH v chnh bn thn con ng.
- Vai tr ca phng thc SX:
+ Quyt nh i vi trnh PT ca nn SX XH v do n quyt nh i vi trnh PT ca
i sng XH ni chung.iu ny dc chng minh bi quy lut quan h SX phi ph hp vi trnh PT
ca LLSX.
v vy, SX vt cht l c s tn ti v PT ca con ng v XH loi ngi.

Cu 3: Trnh by quy lut quan h sn xut phi ph hp vi trnh pht trin ca


LLSX?
* Lc lng SX l ton b cc nhn t vt cht k thut ca qu trnh sn xut, chng tn ti
trong mi quan h bin chng vi nhau to ra sc sn xut lm ci bin cc i tng trong qu trnh
sn xut
Trong LLSX th con ng ng vai tr quyt nh, tuy nhin khi ni ti trnh pht trin ca
LLSX th ng ta cp n trnh pht trin ca cng c lao ng. Bi l cng c lao ng phn nh
trnh trinh phc t nhin ca con ng.
Vd: Kinh t nng nghip kinh t cng nghip Tri thc
Ngy nay, khoa hc tr thnh LLSX trc tip.
* Quan h sn xut l mi quan h kinh t gia ng vi ng xung quanh vn s hu t liu sn
xut. y l quan h c bn xut pht quyt nh nhng quan h cn li nh:
- Quan h trong vic t chc qun l sn xut, mi quan h ny tc ng trc tip vo sn xut
lm km hm v pht trin ca qu trnh sn xut.
- Quan h trong vic phn phi sn phm x hi: Mi quan h ny s kch thch trc tip vo li
ch ca con ng lao ng lm nng ng n sn xut x hi.
Quy lut quan h sn xut phi ph hp vi trnh pht trin ca LLSX thng qua mi
quan h bin chng gia LLSX v QHSX:
LLSX thng xuyn bin i, cn QHSX tng i c nh, th hin c th nhu sau:
Th nht: Trong qu trnh SX th LLSX l ni dung vt cht,k thut cn QHSX l hnh thc
kinh t XH.Trong LLSX quyt nh QHSX, cn QHSX tc ng tr li LLSX:
+ Tnh quyt nh ca LLSX th hin vic QHSX phi ph thuc vo thc trng pht trin ca
LLSX trong mi giai on lch s xc nh.
+ S tc ng tr li ca QHSX i vi LLSX: QHSX c kh nng thc y hoc km hm
LLSX v QHSX quy nh mc ch ca SX, tc ng n thi ng lao ng trong lao ng SX, n
t chc phn cng lao ng XH.
Th hai: L mi quan h gia LLSX v QHSX l mi quan h thng nht c bao hm kh nng
chuyn ha thnh cc mt i lp v pht sinh mu thun:
+ Trong phm vi tng i n nh ca 1 hnh thi kinh t x hi th QHSX s ph hp vi
LLSX
+ S pht trin lin tc ca LLSX n 1 lc no s mu thun vi QHSX vn tng i n
nh. Mu thun s ngy cng gay gt v QHSX s tr thnh xing xch ca LLSX cn tr s pht
trin ca c phng thc s xut.
+ Ty theo iu kin m mu thun trn phi dc gii quyt hnh thnh 1 quan h sn xut mi
ph hp vi trnh v m ng cho LLSX pht trin, tc l mt Phng thc sn xut mi ra i.
Nh vy, s vn ng ca mu thun gia LLSX v QHSX l 1 qu trnh i t s thng nht n
nhng im khc bit v i lp, xung t, t lm xut hin nhu cu khch quan phi dc gii quyt
theo nguyn tc: QHSX phi ph hp vi trnh pht trin ca LLSX.

Cu 4: Trnh by ni dung, tc dng ca quy lut gi tr?


Quy lut gi tr l quy lut kinh t c bn ca sn xut v lu thng hng ha, u c SX v
trao i hng ha th c s tn ti v pht huy tc dng ca quy lut gi tr.th hin ni dung
sau:
Theo yu cu ca quy lut gi tr, vic sn xut v trao i hng ha phi da trn c s hao
ph lao ng SX cn thit:
- i vi hot ng x hi: Cn c vo hao ph lao ng XH cn thit ( Mun bn dc hng ha,
b p dc chi ph v c li, ng SX phi iu chnh lm sao cho hao ph lao ng c bit ca mnh ph
hp vi mc chi ph m XH chp nhn dc).
- i vi tiu dng:Hng ha khi trao i trn th trng phi thc hin trn c s trao i ngang
gi tr vi nhau, S vn ng ca quy lut gi tr thng qua s vn ng ca gi c hng ha.
Tc dng ca quy lut gi tr: Trong SX hng ha, quy lut gi tr c 3 tc ng ch yu sau:
Th nht, iu tit v sn xut lu thng hng ha:
+ iu tit SX hng ha l iu ha, phn b cc yu t SX gia cc ngnh, cc lnh vc ca n
KT. Tc ng ny ca quy lut gi tr thng qua s bin ng ca gi c hng ha trn th trng di
tc ng ca quy lut cung cu.
+ iu tit lu thng: Trong nn kinh t hng ha quy lut gi tr cn iu tit lu thng thng
qua vic thu ht lung hng t ni gi c thp n ni c gi c cao, Do lm cho lu thng hng ha
thng sut.
Th hai, Kch thch ci tin k thut, hp l ha SX, tng nng sut lao ng, pht trin
LLSX: Tc dng ny xut pht t ch trong SX hng ha ai c mc hao ph lao ng thp hn mc
hao ph lao ng XH cn thit th cng c li nhiu, iu ny kch thch ng SX khng ngng ci tin v
k thut hp l ha trong SX.
Th ba, Thc hin s la chn t nhin v phn ha ng SX hng ha thnh ng giu v ng
ngho:
+ Trong SX hng ha ng c iu kin thun li, trnh tay ngh, kinh nghim cao s c hao ph
sc lao ng thp hn hao ph lao ng XH nn c li, li nhun cao v khng ngng m rng SX thu
cng nhn v tr thnh ng ch trong XH.
+ Ngc li, nu ng no c hao ph lao ng c bit (hao ph bn thn) ln hn hao ph lao
ng XH th s thua l dn ti ph sn v tr thnh ng lm thu trong XH.

Cu 5: C quan im cho rng: Hng ha c gi tr s dng cng ln th gi tr ca


n cng cao ng hay sai? V sao?
Hng ha l SP ca lao ng, n c th tha mn nhu cu nht nh no ca con ng thng qua
trao i mua bn.
Gi tr hng ha l hao ph lao ng XH ca con ng sn xut hng ha kt tinh trong hng ha
.bao gm gi tr s dng v gi tr.
Gi tr s dng hay cng dng ca Hng ha ph thuc vo thuc tnh t nhin, kinh nghim s
dng ca con ngi v s pht trin ca Khoa hc cng ngh, l 1 phm tr vnh vin, gi tr s dng
ch th hin khi con ngi s dng hay tiu dng ngha l hng ha dc SX ra bn, trao i.
Vd : go ko ch dng nu cm m cng c th lm nguyn liu trong ngnh ru, bia hay ch
bin cn..
Trong khi Gi Tr ch th hin khi con ng s dng hay tiu dng. Vy gi tr l 1 phm tr
lch s, tc l khi khng cn SX v trao i hng ha na th gi tr hng ha cng khng cn.
iu ny c ngha l 1 SP khi c nhiu gi tr s dng n phi ph thc vo tnh t nhin, n ch
dc pht huy khi con ng s dng hay tiu dng.cng 1 lc SP khng th pht huy ht tt c gi tr s
dng ca mnh, m n ch th hin 1 gi tr s dng nht nh trong 1 sp nht nh.ngoi ra n cn ph
thuc vo gi tr ca hng ha , ph thuc vo hao ph sc lao ng l khong thi gian ng lao ng
lm ra SP t hay nhiu.
Vi vy khng th khng nh rng Hng ha c gi tr s dng cng ln th gi tr ca n cng
cao. Quan im ny l sai.

Cu 6: Trnh by 2 phng php sn xut ra gi tr thng d? ngha thc tin?


Gi tr thng d l mt b phn ca gi tr mi di ra ngoi gi tr sc lao ng do cng nhn lm
thu tao ra v b nh T bn chim ot.
Mc ch ca cc nh TB l SX ra gi tr thng d ti a, v vy, cc nh TB dng nhiu phng
php tng t sut v khi lng gi tr thng d, qua 2 phng php SX l: SX gi tr thng d
tuyt i v Gi tr thng d tng i.
Sn xut Gi tr thng d tuyt i: l gi tr thng d dc to ra do ko di thi gian lao ng
vt qu thi gian lao ng tt yu, trong khi nng xut lao ng XH, gi tr sc lao ng v thi gian
lao ng tt yu khng thay i.
Vd:
Sn xut gi tr thng d tng i: L gi tr thng d dc to ra do rt ngn thi gian lao ng
tt yu bng cch nng cao nng sut lao ng XH, nh tng thi gian lao ng thng d ln ngay
trong iu kin di ngy lao ng vn nh c.
Vd:
T rt ra dc ngha thc tin nh sau:
Sn xut ra gi tr thng d l quy lut kinh t tuyt i ca CNTB, trong iu kin ngy nay:
- Khi lng gi tr thng d c dc do tng nng sut lao ng p dng tin b khoa hc k thut
ngy cng tng ln trong khi chi ph, sc lao ng sng gim xung.
- lao ng c trnh k thut cao ngy cng ng vai tr quyt nh trong vic SX ra gi tr
thng d.
- S bc lt ca cc nc t bn pht trin dc thc hin di hnh thc nh: xut khu t bn,
xut khu hng ha v trao i khng ngang gi
5

Cu 7: Trnh by nhng iu kin khch quan quy nh s mnh lch s ca giai cp


cng nhn?
S mnh lch s ca giai cp cng nhn l phm tr c bn nht ca ch ngha x hi khoa
hc.Do giai cp cng nhn l sn phm ca nn nng nghip hiin i,lc lng i biu cho s pht
trin ca lc lng sn xut tin b, cho xu hng pht trin ca phng thc sn xut tng lai. Do
vy, v mt khch quan n l giai cp c s mnh lch s lnh o nhn dn lao ng u tranh xa b
ch TBCN, xa b mi ch p bc bc lt v xy dng x hi mi: XHCN v cng sn ch
ngha. thc hin dc s mnh g/c cng nhn phi thc hin qua 2 bc:
Mt l, chim ly chnh quyn nh nc v bin t liu sn xut trc ht thnh s hu nh nc.
Hai l, lnh o nhn dn lao ng thng qua chnh Dng ca mnh tin hnh t chc xy
dng XH mi- XHCN.
Nhng iu kin khch quan quy nh s mnh lch s ca g/c cng nhn:
- a v KT-XH ca g/c cng nhn trong XH TBCN:
+ G/c cng nhn l ng hon ton khng c hoc c rt t TLSX, cho nn h l ng lao ng lm
thu
+ G/c cng nhn c li ch kinh t c bn i lp trc tip vi lli ch ca g/c t sn
+ G/c cng nhn trong nn hin i cng nghip h thng sng cc thnh ph ln, iu kin
lm vic, iu kin sng ca g/c cng nhn to k cho h c th on kt cht ch vi nhau trong
cuc u tranh chng li CNTB.
+ G/c cng nhn c nhng li ch c bn thng nht vi li ch ca i a s qun chng nhn
dn lao ng, do h c kh nng tp hp, on kt vi cc g/c khc trong cuc u tranh chng li
G/c t sn gii phng mnh v gii phng ton XH.
- c m chnh tr- x hi ca g/c cng nhn:
+ G/c cng nhn l g/c tin phong cch mng v c tinh thn cch mng trit nht v h l i
biu cho phng sx tin tin, dc trang b bi l lun khoa hc, Cch mng.
+ G/c cng nhn l g/c c thc t chc k lut cao, c im ny xut pht t tnh cht ca XH
ch ngha quy nh.
+ G/c cng nhn c bn cht quc t. Lnin ch r: khng c s ng h ca CM quc t th
gii th thng li ca CM v sn l khng th c dc, T bn l 1 lc lng quc t,Mun thng n cn
phi c s lin minh quc t.

Cu 8: Trnh by mc tiu, ng lc, ni dung trong CM XHCN?


1. Mc tiu CM XHCN:
- Gii phng XH, gii phng con ng khi ch p bc bc lt v tin ti mc tiu cao c l bin
con ng tr thnh ng t do.Mc tiu ny dc thc hin qua tng chng dg, tng bc i, thng qua qu
trnh lao ng y nhit huyt v sng to ca qun chnh nhn dn lao ng.
- Mc tiu ny cn dc thc hin thng qua vic ginh ly chnh quyn v thc hin mc tiu xy
dng 1 XH mi v mi mt, xa b tnh trng ng bc lt ng ko cn tnh trng dn tc ny p bc,
bc lt dn tc khc.
2. ng lc CM XHCN:
- y g/ c cng nhn va l g/c lnh o nhng va li l ng lc ch yu trong CM XHCN.
Bi v, n l lc lng i u trong cuc u tranh xa b ch TBCN, cng nh trong cng cuc ci
to v xy dng CNXH
- Cng vi g/c cng nhn th g/c nng dn cng l ng lc to ln ca CMXHCN. V li ch ca
G/c nng dn c bn thng nht vi li ch ca g/c cng nhn.
3. Ni dung CM XHCN
- Trn lnh vc chnh tr: Ni dung trc tin ca CM XHCN l p tan nh nc ca g/c bc lt,
ginh chnh quyn v tay g/c cng nhn, nhn dn lao ng, a nhng ng lao ng t a v n l lm
thu ln a v lm ch XH.Bc tip theo l tip tc pht trin su rng nn dn ch XHCN.
- Trn lnh vc kinh t: l phi thc hin thay i v tr, vai tr ca ng lao ng i vi nhng
TLSX ch yu thay th ch chim hu TBCN v TLSXbng ch s hu XHCN vi nhng hnh
thc thch hp. ng thi vi qu trnh trn phi pht trin LLSX nng cao nng sut lao ng, ci
thin i sng nhn dn. Thc hin phn phi li ca ci theo kt qu lao ng v hiu qu sn xut
kinh doanh.
- Trn lnh vc vn ha, t tng: Trn c s k tha 1 cch c chn lc v nng cao gi tr vn
ha truyn thng dn tc, cc gi tr vn ha tin tin ca thi i m thc hin vic gii phng nhng
ng lao ng v mt tinh thn thng qua vic xy dng tng bc th gii quan v nhn sinh quan mi,
gp phn xy dng con ng mi, con ng XHCN.

Cu 9: V sao trong CM XHCN phi thc hin lin minh giai cp? Ni dung ca lin
minh giai cp l g?
Trong CM XHCN khi m G/c cng nhn v cc tng lp lap ng khc cn l lc lng ng
o trong XH th CM XHCN ch c th ginh dc thng li nu g/c cng nhn thc hin dc s lin minh
cht ch vi vi g/c nng dn v cc tng lp lao ng khc nhm to nn khi i on kt ca lc
lng CM. N tn ti tnh tt yu v c s khch quan:
- Tnh tt yu:
+ V n l nhng lc lng quan trng trong CM XHCN.
+ C cng mc tiu, li ch trong vic lt g/c t sn xy dng XH mi t do.
+ Mc tiu ca CN XHCN khng phi ch duy tr g/c, duy tr nh nc m cn l tin ln xy
dng mt x hi khng cn g/c, ko cn nh nc. thc hin iu cn xd dc khi lin minh trong
cc giai cp v tng lp trong XH.
- C s khch quan
+ H u l nhng ng b p bc, bc lt.
+ Giai cp cng nhn v g/c nng dn l 2 lnh vc quan trng ca nn kinh t.
Ni dung ca lin minh giai cp:
- Lin minh v chnh tr: Cng nhau thc hin u tranh ginh ly chnh quyn, cng nhau tham
gia vo chnh quyn nh nc t trung ng n c s, cng nhau bo v thnh qu CM.
- Lin minh v kinh t: Ni dung c bn l m bo hi ha li ch trong 2g/c nng dn v g/c
cng nhn. Hot ng kinh t phi m bo li ch ca XH v ca g/c nng dn. iu ny phi dc th
hin thng qua ng li, c ch, chnh sch v thng qua h thng php lut.
- Lin minh v vn ha- x hi: Nng cao trnh dn tr cho mi ng dn, pht trin nn vn ha
ca nhn dn, ph cp kin thc lut php cho ngi dn. Theo Lnin: Mun xy dng dc khi lin
minh vng chc cn m bo cc nguyn tc sau:
+ Phi m bo c vai tr lnh o ca g/c cng nhn.
+ Phi m bo c nguyn tc t nguyn
+ Kt hp ng n cc li ch.