You are on page 1of 1

W dniu 08.11.

2014r odbyo si spotkanie organizacyjne ktrego tematem byo ustalenie


kluczowych kwestii na temat naszego projektu. Udzia w spotkaniu wziy 3 osoby tj. Tomasz
Jeak, Filip Markowski i ukasz Komoszyski. Spotkanie rozpoczo omwienie podstawowych
informacji jak dokd jedziemy czy ile osb wemie udzia.
Ustalone zostay nastpujce rzeczy:
- Miejscem docelowym wycieczki jest miasto Kolonia
- Docelowa data wycieczki to 18-20 maj 2014r
- Uczestnikw wycieczki bdzie 30 oraz 3 opiekunw
Spotkanie zostao zamknite przez ukoczenie celu postawionego na pocztku spotkania.