You are on page 1of 4

Godinji plan i program za IVa razred

Mjesec

Nastavna jedinka

Septembar 1. Upoznavanje uenika sa nastavnim planom


i programom
10

Oktobar
6
Novembar
6
Decembar
10

Januar
2
Februar
8

Mart
10

April
8

Maj
Juni

2.Poligon izdrljivosti (vjebanje)


3. Vjebe za jaanje kroz dizanje i noenje
partnera
4. Atletika-skok u dalj (usavravanje)
5. Tranje na 100m iz niskog starta
11. Gimnastika-letedi kolut (uvjebavanje)
12. Premet naprijed (uvjebavanje)
13. Stav u uporu-kolut naprijed (uvjeb)
17. Rukomet-Hvatanje i dodavanje lopte
18. Voenje lopte (usavravanje)
19. Skok ut (usavravanje)
23. Igra na dva koa
24. Takmienje unutar odjeljenja
25. Odbojka-odbijanje i dodavanje u polju
(usavravanje)
26. Servis i prijem servisa (usavravanje)
27. Usavravanje bloka i smea
33. Igra-suenje (vjebanje)

35. Koarka-Hvatanje i dodavanje lopte u


mjestu i kretanju
36. Slobodna bacanja (usavravanje)
37. Dvokorak u raznim situacijama
(usavravanje)
38. Zaustavljanje s loptom (usavravanje)
43. Takmienje unutar odjeljenja
44.Praktina provjera
45. Nogomet-Usavravanje dodavanja u svim
situacijama
46. Voenje lopte (usavravanje)
47. Poligon voenja lopte sa utiranjem na
gol
53. Transformacija po izgubljenoj lopti
54. Transformacija po osvojenoj lopti
55. Mjerenje visine, teine, ocjena dranja
tijela
56. Registrovanje eksplozivne snage ruku

Nastavna jedinka
6.tafetno tranje (uvjebavanje)
7. Tranje na 150m iz niskog starta
8. Bacanje kugle O'Brajen tehnikom
(uvjebavanje)
9. Bacanje koplja (uvjebavanje)
10. Tranje preko prepona (uvjebavanje)
14. Vjebe spretnosti i okretnostina gredi
15. Kompozicija od savladanih elemenata na
parteru
16. Preskok zgrno i raznono (uvjeb)
20. utiranje iz raznih pozicija (uvjeb)
21. ase korak, utiranje (uvjeb)
22. Taktika napada i odbrane
28. Smeiranje lopte ( usavravanje)
29. Taktika igre u napadu i odbrani
30. Igra na 'tredu' (uvjeb)
31. Gornje i donje odbijanje lopte (uvjeb)
32. Upija (uvjebavanje)
34. Takmienje unutar odjeljenja
39. Usavravanje skok uta
40. Dribling (uvjebavanje)
41. Individualna taktika
42. Uvjebavanje 'pressing' odbrane

48. 'Dupli pas' (uvjebavanje)


49. Individualna taktika
50. Igra 1:1, 2:2...
51. Takmienje unutar odjeljenja
52. Takmienje izmeu odjeljenja

57. Registrovanje brzine pokreta ruku


58. Registrovanje gipkosti i snage trupa
59. Mjerenje brzinske izdrljivosti
60. Uputstva uenicima o tjelesnim
aktivnostima u toku ivota

Mjesec
Nastavna jedinka
Nastavna jedinka
Septembar
10
1. Upoznavanje uenika sa nastavnim planom i programom
2.Poligon izdrljivosti (vjebanje)
3. Vjebe za jaanje kroz dizanje i noenje partnera
4. Atletika-skok u dalj (usavravanje)
5. Tranje na 100m iz niskog starta
6.tafetno tranje (uvjebavanje)
7. Tranje na 150m iz niskog starta
8. Bacanje kugle O'Brajen tehnikom (uvjebavanje)
9. Bacanje koplja (uvjebavanje)
10. Tranje preko prepona (uvjebavanje)

Oktobar
6
11. Gimnastika-letedi kolut (uvjebavanje)
12. Premet naprijed (uvjebavanje)
13. Stav u uporu-kolut naprijed (uvjeb)
14. Vjebe spretnosti i okretnostina gredi
15. Kompozicija od savladanih elemenata na parteru
16. Preskok zgrno i raznono (uvjeb)

Novembar
6
17. Rukomet-Hvatanje i dodavanje lopte
18. Voenje lopte (usavravanje)
19. Skok ut (usavravanje)
20. utiranje iz raznih pozicija (uvjeb)
21. ase korak, utiranje (uvjeb)
22. Taktika napada i odbrane

Decembar
10
23. Igra na dva koa
24. Takmienje unutar odjeljenja
25. Odbojka-odbijanje i dodavanje u polju (usavravanje)
26. Servis i prijem servisa (usavravanje)
27. Usavravanje bloka i smea
28. Smeiranje lopte ( usavravanje)
29. Taktika igre u napadu i odbrani
30. Igra na 'tredu' (uvjeb)
31. Gornje i donje odbijanje lopte (uvjeb)
32. Upija (uvjebavanje)

Januar
2
33. Igra-suenje (vjebanje)
34. Takmienje unutar odjeljenja

Februar
8
35. Koarka-Hvatanje i dodavanje lopte u mjestu i kretanju
36. Slobodna bacanja (usavravanje)
37. Dvokorak u raznim situacijama (usavravanje)
38. Zaustavljanje s loptom (usavravanje)
39. Usavravanje skok uta
40. Dribling (uvjebavanje)

41. Individualna taktika


42. Uvjebavanje 'pressing' odbrane

Mart
10
43. Takmienje unutar odjeljenja
44.Praktina provjera
45. Nogomet-Usavravanje dodavanja u svim situacijama
46. Voenje lopte (usavravanje)
47. Poligon voenja lopte sa utiranjem na gol
48. 'Dupli pas' (uvjebavanje)
49. Individualna taktika
50. Igra 1:1, 2:2...
51. Takmienje unutar odjeljenja
52. Takmienje izmeu odjeljenja

April
8
53. Transformacija po izgubljenoj lopti
54. Transformacija po osvojenoj lopti
55. Mjerenje visine, teine, ocjena dranja tijela
56. Registrovanje eksplozivne snage ruku
57. Registrovanje brzine pokreta ruku
58. Registrovanje gipkosti i snage trupa
59. Mjerenje brzinske izdrljivosti
60. Uputstva uenicima o tjelesnim aktivnostima u toku ivota

Maj
Juni