You are on page 1of 52

Romantino vee

Elizabeta Hjuston

1.
Reci Krafordu da u stii oko pet. nadam se da e moi toliko da eka, rekla je eron Filips
u telefonsku slualicu, a onda je saekala nekoliko trenutaka da uje odgovor. Poto je
sasluala rijei svog sagovornika, klimnula je glavom. U redu, zavrila je razgovor i
zamiljeno spustila slualicu.
Pozvali su je na sastanak da bi joj saoptili posljednju volju njenog oca, koji je nedavno umro.
Poto je otac zabranio sve suvine ceremonije prilikom sahrane, na eron je jo uvijek
njegova smrt djelovala kao neto nestvarno. Nije joj se ni pruila prilika da se oprosti od oca.
Telefon na njenom stolu ponovo je zazvonio. Bila je to interna linija.
Hoe li da veeramo zajedno?, obratio joj se Pit Simonds.
Ne mogu, Piter. arli Kraford mi je zakazao sastanak u vezi sa oevim testamentom. Bio je
prilino tajanstven i rekao je da e mi sve ispriati kada doem. Nita nije htio da mi kae
preko telefona.
eron je ve neko vrijeme izlazila sa svojim kolegom, Pitom, koji je, kao i ona, bio javni
tuilac u Filadelfiji.
Moda ti je tata ostavio zlatni rudnik u Junoj Americi, naalio se Pit.
eron se nasmija.
Kada bi to bilo tako jednostavno! Uvjerena sam da se radi o ranu, ali jo uvijek nemam
pojma ta u uiniti sa njim.
Ve e neto smisliti. Moda je prodaja najbolje rjeenje, zadovoljno je odgovorio Pit.
Nije mu odgovorila.
Kako napreduje ono suenje? Da li i dalje misli da nema ansi? nastavio je Pit.
Uzdahnula je. Nema nikakvih ansi. Mada, tek prekosutra treba da se podigne optunica, ini
mi se da je ve sada sve gotovo. ini mi se da stvar od smog poetka nije voena kako treba.
Ne smije tako da govori, eron. Niko tebe nee kriviti, ako taj momak ne dospije u
zatvor.
Znam to i sama, ali mi to saznanje ne donosi nikakvo olakanje. Od poetka mi sve lii na
nonu moru. Imam samo le, bez svjedoka i osumnjienog koji ima sjajne karakteristike.
Zato meni uvijek dolaze takvi sluajevi?
Zato to sjajno obavlja svoj posao. Ipak, sada neemo o tome. Ponuda od mog oca da radi
za njega i dalje stoji. Samo treba da se izjasni.
To je zaista veliko iskuenje za mene. Sada moram da krenem, Piter. Zvoni mi drugi
telefon, uzdahnula je nevoljno.
U redu. Javiu ti se veeras.
Poto je obavila jo jedan telefonski razgovor, eron se ponovo posvetila najnovijem sluaju.
Imala je utisak da joj tih dana nita nije polazilo za rukom. Dok je razgledala dokumenta,
misli su joj neprekidno bile ispunjene sjeanjima na oca. Njeni roditelji su se razveli kada je
eron imala dvanaest godina. Otac joj se preselio u Kaliforniju i tamo kupio kuu i ran. est
godina kasnije, ponovo se oenio. Kada je njegova ena umrla, ostao je da ivi na ranu.
Njegov posinak je bio predradnik i pomagao mu je u voenju poslova.
eron je redovno viala oca prilikom njegovih dolazaka u Filadelfiju, ali u Kaliforniju nije
odlazila od onog ljeta kada je zavrila srednju kolu.
Deset godina, pomislila je. Za to vrijeme je zavrila studije, dobila posao i zapoela uspjenu
karijeru. Ipak, svaki put kad bi pomislila na Kaliforniju, inilo joj se da je i dalje imala
devetnaest godina.
U pet sati je krenula na sastanak sa Krafordom. Uzeo je torbu za spise i uputila se prema
kvartu u kojem se nalazila njegova kancelarija, uivajui u prijatnom proljetnom popodnevu.
Zdravo, arli! pozdravila ga je, umorno sjedajui u udobnu fotelju.
Lo dan? upitno ju je pogledao.
2

Tako nekako.
Uzdahnuo je. Plaim se da ga moje rijei nee popraviti.
eron ga je odmjerila pogledom. arli Kraford je bio jedan od najstarijih prijatelja njenog oca
i eron ga je poznavala od djetinjstva.
O emu se radi, arli? Zar neto nije u redu sa papirima? upitala je.
Sve je u redu, ali ti se nee svidjeti ono to e sada da uje.
A ta je to?
Nemoj tako da uri
arli, sjedim vrsto! zurila je u njega.
Onda se dri. Polijeemo!
Da ujem! nagnula se prema njemu nestrpljivo.
Otac ti je ostavio polovinu rana, ali pod jednim uslovom, rekao je arli znaajno.
Polovinu? upita eron zaueno.
Da.
Pod kojim uslovima? Nije imala pojma ta bi mogla da uini sa ranem, niti je znala zbog
ega bi njen otac postavljao nekakve uslove.
Mora da se uda za njegovog posinka, Tejlora Bredoka, rekao je najzad Kraford.
Njena blijeda koa postala je jo bljea., dok su joj se prsti stegnuli oko konatog rukohvata
fotelje. Ime koje je Kraford izgovorio, probudilo je u njoj brojne uspomene.
Nemam namjeru da se udajem da njega ni pod kojim uslovima! rekla je odluno.
Proitaj paljivo oporuku. Ti dobija jednu a Bredok drugu polovinu. Treba da se vjenate,
da bi ran ostao jedna cjelina. Kraford je slegnuo ramenima.
eron je na brzinu proitala oporuku, a onda je oprezno spustila spis na Krafordov sto.
arli, takve uslove jo niko nije postavljao u ovom vijeku. Zna dobro da se ta oporuka ne bi
odrala na sudu.
I ja sam to rekao tvom ocu. Ipak je insistirao, odvratio je Kraford.
I ta ja sada treba da uinim?
Trai li moj savjet?
Dobro bi mi doao, odvratila je umorno.
Trebae ti itava vjenost da ovaj testament pobije na sudu. Trenutno radi na veoma
ozbiljnom sluaju i nee imati vremena za neto drugo, najmanje za bavljenje tim ranem.
Savjetujem ti da uzme odmor i da ode u Kaliforniju da se uda za tog Bredoka. Sve e biti
gotovo do jeseni. Tada e moi da se razvede od njega.
arli, ne mogu da povjerujem da mi to govori ozbiljno, rekla je.
Zato da ne? Uzmi odmor i idi u Kaliforniju. Ja u zamoliti tvog efa za odobrenje.
Godinama nisi imala slobodan dan Udaj se za tog momka, pa se kasnije razvedi. Poslije
toga moe da proda svoj dio rana i da potroi novac kako ti je volja.
Sama u razgovarati sa efom.
Ima li nekih problema u vezi sa tim Bredokom? oprezno je upitao arli.
Zato si me to pitao?
Po rijeima tvog oca, zakljuio sam da se vas dvoje poznajete.
Upoznala sam g davno Onog ljeta kada se moj otac oenio njegovom majkom, bila sam na
ranu.
Zna li neki razlog zbog kojeg tvoj otac insistira da se uda za njega?
eron je utala. Zna dobro daje bio staromodan. Mislio je da je vrijeme da se udam. Uvijek
me je nagovarao da pronaem mua. Tokom godina veoma je zavolio Tejlora. eron je
govorila polako, oprezno birajui rijei.
Kraford ju je paljivo sluao.
U poetku, neposredno prije tatinog vjenanja, Tejlor je imao nekih problema. Imala sam
utisak da su ga ljudi ve otpisali. Tata je uvijek imao razumijevanja za njega. Pet godina

kasnije umrla je Tejlorova majka i tata je pao u depresiju. Tada je Tejlor poeo da vodi
poslove na ranu. Tata se sve vie oslanjao na njega. Veoma ga je volio.
Ali ga ti ne voli ba mnogo.
Odavno ga nisam vidjela, odgovorila je eron kratko, svjesna da to nije bio pravi odgovor
na Krafordovo pitanje.
Ipak, Kraford nije insistirao.
Kakve je probleme Tejlor pravio u svoje vrijeme? upitao je.
Tata mi je priao da je Tejlor imao prilino loa iskustva u vojsci i da nikako nije mogao da
se oslobodi runih uspomena. Imao je obiaj da nestane na nekoliko dana, da pije i da
uestvuje u tuama.
Stvarno? Da li je bio opasan?
Za mene nije, odgovorila je eron kratko, dok joj se izraz lica promijenio.
Kraford je polako klimnuo glavom.
ini mi se da je tata htio da se pobrine za oboje i to na svoj nain.
Sada oboje imate obavezu. Svako je dobio po jedan dio rana. Tvoj ima vodu, dok je
Bredokov povezan sa putem. Nijedan dio ne vrijedi bez onog drugog. ine sastavni dio
cjeline, a da bi ran bio cjelina, ti treba da se uda za Bredoka.
ta e se dogoditi ako ne pristanem da se udam za njega?
Imam utisak da nisi proitala oporuku do kraja. Ako se ne vjenate, itavo imanje e otii u
dobrotvorne svrhe. Postat e rezervat za divlje ivotinje.
eron je tupo zurila u pod. Taj ran je bio Tejlorov ivot, kao to je predstavljao ivot njenog
oca., mnogo prije nego to je upoznao gospou Bredok. Mrzila je i samu pomisao da bi zbog
njene pogrene odluke, Tejlor mogao da ostane bez doma i sredstava za ivot. Morala je sebi
da prizna da je njen otac dobro znao ta radi.
Udaj se za njega. Zato ti to izgleda tako strano? Moete se lijepo o svemu dogovoriti.
Lijepo dogovoriti eron nije znala da li da se smije, ili da plae.
arli, moram da razmislim svemu tome. Ostavi mi kopiju oporuke da je prouim. Javit u ti
se za nekoliko dana, rekla je najzad.
Izala je iz Krafordove kancelarije sa primjerkom oporuke u torbi za spise. Polako je krenula
sa parkiralita, dok su joj misli bile uskomeane, a prolost se mijeala sa sadanjou, kao
kada se stare i nove fotografije pomijeaju u albumu.
Tejlor Bredok. Dugo vremena joj je polazilo za rukom da ne razmilja o njemu, ak i kada ga
je njen otac spominjao u vezi s ranem. Sluala je kako je Tejlor postigao dobru ocjenu za
ovog ili onog konja, ili je kupio neko rasno grlo, ali se svaki put trudila da promijeni temu.
Nikada joj nije padalo na pamet da je njen otac primjeivao te reakcije. Moda je ipak neto
zapazio
Liftom se popela do jedanaestog sprata. Odabrala je ba taj stan na visini da bi iz njega mogla
da promatra panoramu grada. Poto je zatvorila vrata za sobom, skinula je cipele i tofani
kostim, a onda je spremila aj. Sjela je pored prozora dnevne sobe i zagledala se napolje.
Pred oima joj se pojavio oev lik. elio je ak i poslije smrti da bude uz nju i pomogne joj u
ivotu, ali na svoj, pomalo neobian nain.
Kao i obino, eron se trudila da ne razmilja o Tejloru. Tokom godina, pronala je najbolji
nain da izbjegava svaku pomisao na njega. Ovoga puta, uspomene su bile jae od njene
volje. Morala je da dozvoli svojim osjeanjima da izbiju na povrinu. Poela je da razmilja o
ovjeku koji je iz osnove promijenio njen ivot.
Pamtila je kako je Tejlor izgledao onog avgusta, kada je njoj bilo osamnaest godina. I kasnije
ga je zamiljala takvim, jer ga poslije tog ljeta vie nije vidjela.
Bio je mrav, visok ali snanih ramena. Farmerice su mu bolje pristajale od sve ostale odjee.
Imao je crnu kosu koju je eron ikada vidjela, kosu koja je na kalifornijskom suncu blistala

kao kameni ugalj. Koa mu je bila potamnjela od mnogih sati provedenih na suncu. Dok bi
obavljao poslove na ranu, njegovi snani miii su se napinjali, tako da je eron izgledalo da
e svakog trenutka eksplodirati. S bolom se sjeala njegovog lica, njegovih dubokih i tamnih
oiju, gustih trepavica koje su mu zaklanjale pogled, njegovih njenih usana
Oi su joj se napunile suzama, dok su tuna sjeanja navirala poput plime. Kako je mogla da
mu odoli? Tejlor je bio momak koji je lako mogao da slomi srce mladoj djevojci. Upravo
zbog njega, eron se, kasnije, nije vezala za nekog drugog mukarca. Zbog njega je raskinula
vjeridbu sa ovjekom za kojeg je mislila da joj je mnogo znaio. Mada se svim silama trudila
da ne misli na njega, da ne pria o njemu, bila je svjesna da je Tejlor Bredok i dalje postojao u
njenom srcu i da je tokom svih tih godina gospodario njenim ivotom.
Da li je njen otac to osjetio?
eron je naglo ustala, prosipajui aj. Odavno je sebi obeala da se nee ponaati tako glupo.
Ipak je prizivala ta bolna sjeanja
Presvukla se, a onda je otvorila torbu za spise i izvadila oevu oporuku. Morala je da se
osmjehne kada je dola do dijela o nasljeivanju rana.
Njen otac je bio pravi lukavi lisac!
Mislio je da je pronaao najbolje rjeenje za dvoje mladih ljudi, koje je volio najvie na
svijetu, za svoju ker i posinka.
eron je ponovo sjela , sa hartijama na krilu. Ta oporuka govorila je tako mnogo i ljubavi
njenog oca prema Tejloru. Pruala mu je ansu da zapone novi ivot
Oi su joj se ponovo napunile suzama. Nije mogla da povjeruje da joj je otac umro i da se ona
sama nala u tako neobinoj situaciji. Zato je sve ovo moralo u njoj da budi sjeanja koja bi
eron najradije zaboravila? Sada je znala da nikada nee moi da ih zaboravi. Zahvaljujui
oevoj oporuci, njen ivot je ponovo povezan sa Tejlorovim. Sada e morati da se obrauna sa
prolou, ako eli da nastavi normalno da ivi.
Hartija joj je skliznula sa krila, kada se eron okrenula prema prozoru. inilo joj se da je sa
stakla gleda osamnaestogodinja eron, koja se osmjehuje pod sunanim nebom Kalifornije.
Sjeanja su nezadrivo nadirala.

2.
Posmatrala je oblake koji su lebdjeli pored prozora aviona. ula je pilotov glas koji je
obavjetavao da e se avion uskoro spustiti u Los Anelosu. Grlo joj se stezalo od uzbuenja.
Bilo je to prvi put da je napustila kuu bez majke. Preletjela je itav kontinent kako bi
posjetila oca koji je ivio na ranu u Kaliforniji.
Upravo je zavrila srednju kolu u Filadelfiji. Trebalo je da prisustvuje oevom vjenanju.
Nikada ranije nije srela svoju buduu maehu i malo se plaila od tog susreta. Njen otac ju je
upoznao na nekom skupu ranera. Gospoa Bredok je odluila da nakon udaje proda svoj
ran i da zajedno sa Denom Filipsom uzgaja konje na njegovom imanju. eron je mogla lako
da je zamisli, visoku i crnokosu, kako stoji pored njenog oca, koji je djelovao veoma sreno.
Toliko sree na njegovom licu, eron nije vidjela tokom svih onih godina koje je on proveo sa
njenom majkom.
Avion se pribliavao pisti. Najzad se zauo tup zvuk i avion je poeo da rula po pisti. Uzela je
runi prtljag i uputila se prema izlazu. Pored te male torbe koju je ponijela sa sobom u avion,
eron je imala jo tri ogromna kofera. Nadala se da je bila spremna za svaku situaciju.
Otac je ekao sam u holu aerodroma. Zagrlio ju je srdano i eron je tek tada postala svjesna
koliko joj je nedostajao.
Tako sam srean to si stigla, duo, rekao je.
Gdje je Reja? upitala je eron nakon tiine koja je pratila njihov susret.
Mislila je da je bolje da te doekam sam. Odavno se nismo vidjeli.
Dok su ili prema prijemu prtljaga, eron je znatieljno posmatrala prolaznike. Svi su bili
potamnjeli od sunca.
Izgleda sjajno, duo. Jedva ekam da vidi ran. Jutros sam rekao Reji da e ti se dopasti.
Jo uvijek ne mogu da povjerujem da je pristala da doem ovamo, rekla je, posmatrajui
oca koji je na sebi imao kratke pantalone i kariranu koulju. U Filadelfiji ga nikada nije
vidjela tako odjevenog, ak ni usred ljeta.
Bila je svjesna da bih se obratio sudu, da te nije pustila da doe.
Oboje su utali dok su ekali da ugledaju prtljag na pokretnoj traci.
Duo, nisam ti rekao da donese cijelu Filadelfiju, rekao je Den kada je vidio koliko je
kofera eron ponijela sa sobom.
zar sam donijela tako mnogo?
Ne, zato pita? naalio se Den.
Ne elim nita da kupujem ovdje. Mislila sam da je bolje da spakujem sve to e mi biti
potrebno.
Ipak, nemoj da se ustruava da mi se obrati, ako t neto zatreba.
Sve do izlaza iz Glendore koja je bila najblie naselje od rana, oboje su utali. Den je
progovorio oprezno, kao da strepi od utiska koji e njegove rijei ostaviti na eron.
Duo, htio bih da ti neto kaem. Kada sam te pozivao na vjenanje, nisam znao da e Rejin
sin takoe doi ovamo. I on namjerava da ostane neko vrijeme s nama.
Da? javila se eron, pokuavajui da se sjeti ta je ula o tom mladiu.
Napustio je prole nedelje posao u Arizoni. Reja je uspjela da g nagovori da ostane neko
vrijeme da radi na ranu. Imam utisak da ona eli da ga dri na oku.
Zbog ega?
Momak je imao problema oko prilagoavanja na ivot u civilu, odgovorio joj je otac s
uzdahom.
eron je klimnula glavom, a onda je njenu panju okupirao predio kroz koji su prolazili.
Ostatak puta vozili su se u tiini, zadubljeni svako u svoje misli.
Reja, stigli smo! doviknuo je Den Filips, kada je zaustavio automobil pred kuom.

Krupna, tamnokosa ena pojavila se u holu. Na sebi je imala farmerice i majicu. Srdano je
zagrlila eron.
Dobro dola, draga moja. Isto si tamo lijepa kao na fotografijama. Tako se radujem to si
nam dola!
eron joj je uzvratila osmjehom, dok je u mislima poredila tu enu sa svojom majkom, koja se
nikada nije odijevala tko leerno, niti joj je ponaanje bilo spontano i srdano.
Uite! Mora da si umorna od puta. Spremila sam ledeni aj, nastavila je Reja.
eron je krenula sa ocem prema dnevnoj sobi. Sjeli su na kau i uzeli ledeni aj sa limunom,
koji ih je ve ekao tamo.
Tvoja soba je spremna. Roza je jutros spremila posteljinu, obratila joj se Reja.
Roza?
Naa domaica. Ona ivi u gradu. Ima malu djevojicu. Ovdje je preko dana, tako da e je
upoznati sutra ujutro.
Domaica?, zapitala se eron u mislima. Uzgajanje konja je unosniji posao nego to je
mislila. Dok je njen otac radio u Filadelfiji, oni nikada nisu imali domaicu.
Pretpostavljam da bi voljela da vidi imanje im se odmori. Tvoje stvari te ekaju u sobi,
tako da moe da ih raspakuje. elim da se ovdje osjea kao kod kue.
Te veeri dok su u uvenom restoranu u Glendori proslavljali eronin dolazak, shvatila je
zbog ega je njen otac bio tako sretan pored Reje. Ta ena je odobravala svaku njegovu ideju
i radovala se svakom njegovom prijedlogu, kao da je uvijek bila u pitanju najbolja ideja na
svijetu. Bilo joj je drago to e se njen otac oeniti ba tom enom.
Imam utisak da e zaspati u hodu. Kapci ti se sami sklapaju, rekao joj je Den.
Sasvim sam budna! trgla se eron.
Den j upravo htio da joj odgovori, kada su se kuhinjska vrata naglo otvorila. eron je
ugledala mladia u izblijedjelim farmerkama i izguvanoj koulji. Koa mu je bila potamnjela
od sunca, a lice obraslo kratkom bradom, koja je bila posljedica dugog putovanja. Liio je na
pravog ravog momka, pomislila je eron.
Zdravo, Reja. Jesam li doao na vrijeme da prisustvujem ceremoniji? obratio se maci.
Tejlore! Reja je oduevljeno ustala i pourila a se pozdravi.
eron se na trenutak uinilo da je zapazila zabrinut pogled u njenim oima. Nije joj bilo jasno
zbog ega je Reja bila zabrinuta.
Mladi je imao osam ili deset godina vie od eron. Bio je vitak i podsjeao je na pantera koji
se upravo sprema da tiho, sasvim bez uma, skoi na svoju rtvu. Dok je prilazio da bi se
rukovao sa Denom Filipsom, korak mu je bio tih i odmjeren. Bio je gotovo za glavu vii od
njega. Poto se pozdravio sa Denom, njegov pogled nastavio je da klizi po prostoriji, dok se
konano nije zaustavio na eron. Promatrao ju je, sve dok se eron nije osjetila neprijatno.
Ovo je Denova ker, eron. Provee sa nama ljeto, objasnila mu je Reja.
eron je stajala kao okamenjena, nalik na aka koji nije znao da odgovori na uiteljevo
pitanje. Tejlor joj se obratio, pogleda uperenog u njeno lice. Njegove trepavice su bile
dugake, ana obrazima je imao siune rupice.
Zdravo, rekao je kratko, pruajui joj ruku.
eron se osjeala glupo. Nikada ranije nije se rukovala sa nekim mukarcem. inilo joj se da
je u tom njegovom pruanju ruke bilo neke ironije, kao da je Tejlor elio da joj se ruga zbog
njene mladosti.
Oekivali smo te ranije, obratila mu se majka.
Krenuo sam neto kasnije, Reja, odgovorio je nehajno.
Mora da si gladan. Hoe li da pojede neto? nastavila je Reja.
Nemam nita protiv.
Reja je upravo ustala, kada je jedan od radnika uao u salon.

Htio sam samo da vam javim da e se Sizon uskoro odrebiti, rekao je.
Den i Reja su istog trenutka pourili prema vratima, zaboravljajui na sve ostalo. Tejlor i
eron su ostali sami, obavijeni neprijatnom tiinom.
Nikada nisam vidio da ljudi stvaraju toliku buku zbog obinog konja. ovjek bi pomislio da
se oekuje roenje nekog princa, najzad je rekao Tejlor.
eron ga je otvarala dok je otvarao vrata friidera.
Koliko ima godina? ula je njegovo pitanje.
Osamnaest, za dvije nedelje.
Tako mnogo? Nikada ne bih rekao!
Znala je da ju je Tejlor zadirkivao i nije znala ta da mu odgovori.
Pretpostavljam da su te upozorili zbog mene
Spustila je kapke, izbjegavajui njegov pogled.
Tako sam i mislio. Ne treba da se plai, poto ne napadam balavice.
Ja nisam balavica, odgovorila mu je ljutito.
Nisi? A ta si onda?
Pa, skoro sam odrasla, odgovorila je svjesna koliko su njene rijei bile djetinjaste.
ta sam onda ja? Uasno odrastao tip? ironino je upitao Tejlor.
Zar se tvoja majka ne ljuti to je oslovljava imenom?
Ona se zove Reja, zar ne?
Zato je ne zove 'mama'?
Ti si prava pametnica!
Tvoja majka zasluuje potovanje. eron je pocrvenjela.
Ne vidim zbog ega bi jedna gotovo odrasla osoba brinula o tome. Reja je dovoljno odrasla
da brine sama o sebi. Znai, sutra je taj veliki dan? Tvoj stari i R moja majka treba da se
vjenaju.
Klimnula je glavom.
ta ti misli o tome? Uzeo je kola.
Srena sam zbog mog oca. On i majka se nikada nisu dobro slagali. Sada je on sasvim drugi
ovjek.
Moji roditelji su se sjajno slagali. Reja je bila oajna kada mi je tata umro. Bio sam uvjeren
da joj nikada nee pasti na pamet da se ponovo udaje.
Sluaj, prestani da jede taj keks. Mogla bih da ti spremim neto za jelo, rekla je eron da
bi promijenila temu.
Ona zna i da kuha! ta zna da kuha? Tejlor je pljesnuo dlanovima.
Sve to poeli. Ima li jaja u tom friideru? prola je pored njega i otvorila friider.
Mislim da ima.
ta misli o omletu?
Impresioniran sam!
Ne vidim zbog ega. Moja majka radi u velikoj kompaniji i ja provodim gotovo itav dan
sama kod kue. Umrla bih od gladi, da ne umijem samoj sebi da pripremim hranu.
Ja bih radije umro od gladi. Vie volim da koristim usluge restorana sa hamburgerima i
automata sa sendviima.
Imam osjeaj da ti je potreban neko ko bi vodio rauna o tebi, primijetila je eron.
Javlja li se leerno za taj posao? upitao je leerno.
Trgla se kada su se vrata otvorila i kada je ula Reja.
Konano je i to gotovo. drijebe je prava ljepotica, rekla je oduevljeno. Iznenadila se
kada je ugledala pun tanjir ispred Tejlora.
Pripremila sam mu omlet, poto je bio strahovito gladan. Nadam se da se ne ljutite, odmah
u oprati posue.
Nema potrebe. Ostavi ga u sudoperi do jutra, odmahnula je rukom Reja.

Kada e biti krtenje? upitao je Tejlor.


ali se ti koliko god hoe! Ta kobila staje itavo bogatstvo. Mnogo smo uloili u to
drijebe, odgovorila je Reja.
Zar neemo proslaviti?
Govori gluposti, Tejlore. Idi na spavanje! strogo je odgovorila Reja.
Samo treba da mi pokae moj krevet.
Spavat e u kui za radnike. Mlada dama e dobiti zasebnu spavau sobu.
Nemam nita protiv, Tejlor je slegnuo ramenima.
Gdje je moj otac? upitala je eron.
Pomae ljudima da oiste talu. Dola sam samo da bih pozvala veterinara. Spavajte dobro
djeco. Vidjet emo se ujutro.
Dok je ila u svoju sobu, eron nije znala ta da misli o Tejloru Bredoku. Sada je bolje mogla
da shvati oprez sa kojim joj je otac spominjao tog mladia.

***
Dobro jutro, pozdravila ga je eron idueg jutra, dok je Tejlor sa ostalim momcima, istio
dvorite.
Zdravo, dijete. Vidi, hou da budem koristan. Treba sve da bude spremno za dananji
dogaaj. Kako je unutra?
Uasan nered i buka.
Kada treba da se odri vjenanje? upitao je Tejlor.
U dva sata.
Ko sve dolazi?
Slegnula je ramenima. Zaista ne znam. Vjerovatno neke lokalne vane linosti i prijatelji.
Roza je stigla dok je eron razgovarala sa Tejlorom. Bila je to meksikanka od oko trideset
godina, sa koju nikada nije sjekla i kao ugalj crnim oima. S osmjehom na licu servirala je
doruak, kao da je oko nje vladao savren red. Od prvog trenutka, eron je bila sigurna da e
se njih dvije dobro slagati.
Do vremena kada je vjenanje trebalo da pone, sve je bilo sreeno.
eron, potrai, molim te, Tejlora. Sve je spremno, a Reja ne moe da ga nae, obratio joj
se otac.
Automobili su ve poeli pristizati u dvorite i svuda je vladala guva. eron je pourila u
Tejlorovu sobu, ali njega tamo nije bilo. Na podu je leala njegova neraspakovana torba. Na
stoiu je primijetila pribor za brijanje, a vlaan pekir je bio prebaen preko stolice. U
ormaru je visila prazna vjealica za odijelo.
eron je pomislila da se Tejlor obukao i da je upravo izaao iz sobe. urno se vratila da to
kae ocu. Den je bespomono zatvorio oi.
Znao sam da e se to dogoditi. Moramo ga to prije pronai. Reja e biti oajna ako on ne
bude prisutan.
Najzad su ga pronali u jednoj od tala, odjevenog u sveano tamno odijelo, sa bijelom
kouljom i tamno plavom kravatom.
Da li je zaspao? oprezno je upitala eron.
Pijan je.
Zato?
Den Filips je uzdahnuo. Nemam pojma Moda zato to je mnogo volio svog oca. Otiao je
u vojsku da bi zaboravio na njegovu smrt. Sada nema snage da se pomiri sa injenicom da je
njegova majka odluila da se uda za drugog.
Tejlor se pomjeri i polako otvori oi, mrmljajui neto nerazgovjetno.

Doao je ovamo zbog vjenanja. Pored toga, imam utisak da mu se dopada, primijetila je
eron.
Trudi se koliko moe, eron Ipak, sve je ovo previe za njega.
ta mu se sve deavalo u vojsci?
Ne znam ni sam. Znam samo da je veoma teko podnio to vrijeme koje je proveo u
mornarici, na brodu, odsjeen od kopna i od svijeta.
Ipak, alkohol mu ne moe pomoi, zakljuila je eron.
Teko mu je, i ne moe trezveno da razmilja. Nije krivo samo ovo vjenanje. Neka te njegov
samouvjereni stav ne prevari, draga moja.
Den je postavio Tejlora na noge. Uhvatila je mladia ispod ruke, ali se trgla iznenaeno kada
je njegova aka stegnula njenu. Bila je iznenaena snagom tog dodira, kakav nikada ranije
nije osjetila.
Odmah joj je pustio ruku.
Izvini Nisam htio da te povrijedim. Da li te boli? upitao je Tejlor.
Kosa mu je bila raupana, puna slamki i praine, dok mu je koulja bila poprskana viskijem.
eron je odmahnula glavom.
Idemo polako, mladiu. Treba da se sredi prije nego to te majka vidi takvog, rekao je
strpljivo Den.
Tejlor je proao rukom kroz kosu, umorno klimajui glavom.
Ti se vrati meu goste, tata. Ja u se pobrinuti za njega, rekla je eron.
Hoe li moi sama da izae na kraj sa njim? upitao je Den zabrinuto.
Ne brini Samo mi pomozi da ga odvedem u njegovu sobu i onda moe da ide.
Den je odveo Tejlora u kupatilo i pustio hladan tu. Poslije nekoliko minuta, Tejlor se pojavio
u sobi. Djelovao je mnogo prisebnije.
Hladna voda je uinila svoje. Spremi mu jaku kafu. Roza e za nekoliko trenutaka donijeti
drugu koulju i kravatu. Odijelo jo moe da poslui. Mnogo ti hvala, eron. Vidjeemo se
kasnije, dobacio je Den prije nego to je otiao.
Kako se osjea? eron se obratila Tejloru.
Glupo, odgovorio je kratko.
Spremit u ti kafu.
Hvala, sjeo je na ivicu kreveta.
eron je sjela pored njega. Spustila je ruku na njegovo rame osjeajui napetu, hladnu kou
pod svojim dlanovima. Tejlor ju je pogledao svojim dubokim, tamnim oima.
Sumnjam da sam sposoban da prisustvujem vjenanju, rekao je nevoljno.
Naravno da e moi!
Tek kada sam shvatio da mi se majka udaje za drugog, postalo mi je jasno da vie nemam
oca, rekao je.
Mora da ti mnogo nedostaje.
Nije joj odgovorio.
Mislim da mi je poznato to osjeanje, nastavila je eron.
Stvarno?
Klimnula je glavom. I meni nije lako zbog saznanja da mi se otac ponovo eni. Moji roditelji
se nikad nisu slagali, ali sam ipak bila nesrena zbog njihovog razvoda. Djeca uvijek
zamiljaju svoju porodicu kao najsreniju na svijetu. Uvijek sam se nadala da e se moji
roditelji ipak pomiriti i da e sve biti drugaije. I meni je teko da se pomirim sa tim
Uzdahnuo je, pogleda uperenog u pod.
Donijeu ti kafu, uurbano je rekla eron.
Prilino si mudra za tako malu djevojicu, primijetio je Tejlor.
Nije mu odgovorila.
ao mi je to sam te uvukao u ovo. Ponekad jednostavno ne mogu

10

Sve je u redu. Niko ne zna, osim mog oca i mene, umirivala ga je.
Zaista nisam elio majci da pokvarim vjenanje.
Nisi ga pokvario. Jo uvijek ima vremena. Hajde, oblai se, treba da idemo!
Klimnuo je glavom, a onda je popio ostatak kafe i urno je poeo da se oblai.
Nemam koulju, rekao je namrteno.
Umjesto odgovora, ulo se kucanje na vratima. Kada je eron otvorila vrata, Roza je
preletjela pogledom po sobi i odmah joj je sve bilo jasno.
Gospodin Filips mi je rekao da donesem ovo, pruila je eron savijenu koulju i kravatu.
Hvala, Roza Mi smo, poela je da muca eron.
Ne elim da sluam! Roza je mirno zatvorila vrata.
Pametna ena, primijetio je Tejlor mrko. Obukao je koulju i zakopao je. Bila mu je
nekoliko brojeva vea, ali u tom trenutku nije mogao da bira. Kako izgledam? okrenuo se
prema eron.
Veoma privlano, odgovorila mu je sa osmjehom.
Priao joj je i spustio dlanove na njene obraze. Kratko ju je poljubio u vrh nosa.
Ti si slatka djevojka i lijepo umije da lae, rekao je.
eron se osmjehnula.
Sada idemo prije nego to Reja poalje policiju za nama, rekao je Tejlor urno.
Tu ste! Kosa ti je jo mokra. Reja se obradovala kada ih je ugledala.
Sve izgleda velianstveno, primijetio je Tejlor.
Naravno Kao i ti, primijetila je eron, koja je blistala od zadovoljstva.
Hoe li da popije neto? obratila se Reja sinu.
Tejlor je pogledao prema eron, koja je okrenula glavu u drugom pravcu. Ne, hvala, rekao
je.
Divno ti pristaje ta haljina. Da vidim tvoj buket! Bijelo, plavo i ruiasto, kao to si traila.
Reja je zadovoljno osmotrila eron.
Hvala
Zar ne izgleda kao slika u toj haljini? upitala je Reja Tejlora.
Naravno da izgleda, rekao je i krenuo.
Dvije ene su se pogledale.
Neka te to ne brine. Hajde da pozdravimo goste, eron, rekla je Reja.
Svi su se okupili u dnevnoj sobi. Ceremonija nije trajala dugo. Kada je sve bilo gotovo, eron
se ponovo nala sa Tejlorom.
Uspjeli smo! ula je njegove rijei.
Da, uspjeli smo, sloila se s njim.
Zahvaljujui tebi. Dva puta si se pobrinula za mene u toku dva dana. Podsjea me na dobru
vilu.
Moda, primijetila je eron tajanstveno.
eron nije znala o emu bi jo mogla da razgovara sa njim. Na sreu, Tejlor j zapoeo
razgovor sa nekim drugim.
Kako izgledam? upitala je oca.
Kao zvijezda!
Dok je razgovarala sa ocem, eron je pratila pogledom Tejlora koji je razgovarao sa nekom
djevojkom.
Ko je ona djevojka u crvenoj haljini, tata? upitala je.
To je ker Doa rendala. On je glavni nabavlja stone hrane ovdje. I ona radi u njegovoj
firmi.

11

eron tog popodneva vie nije vidjela Tejlora. Bila je pono kada je krenula na spavanje.
Zaspala je brzo, ali njen san nije dugo trajao. Probudila se sa prvim zracima sunca. Kada je
pogledala kroz prozor, u dvoritu nije bilo Tejlorovog kamioneta.

12

3.
Tokom narednih nedjelja, eron je viala Tejlora na ranu, ali joj se rijetko pruala prilika
da razgovara sa njim. Mahnuo bi joj rukom ili bi joj namignuo, a zatim bi brzo odlazio svojim
poslom. Noi je rijetko provodio kod kue. Reja je govorila da je obilazio lokalne barove.
Preko vikenda takoer nije bio na ranu. Odlazio bi jo u petak i vraao se u nedjelju kasno
uvee. eron je ula kako je njen otac rekao Reji da ostavi Tejlora na miru i da se ne mijea u
njegov ivot. Izgledalo je da je Reja prihvatila njegov savjet.
Bliio se kraj mjeseca i eronin roendan. Den i Reja su tog popodneva otili na konjske
utrke. Rezervisali su mjesta u jednom restoranu u Los Anelosu, da bi uvee izveli eron na
proslavu njenog roendana.
eron je namjeravala da obue svijetloplavu haljinu, koja je lijepo pristajala uz njenu, sada
potamnjelu kou. eron je dosta vremena provodila pored bazena da bi dobila tamnu put,
kakvu su imali svi stanovnici rana.
Upravo je lakirala nokte kada je tog popodneva zazvonio telefon.
Da? eron je podigla slualicu.
Zdravo, duo! Ovdje Reja! Trke e trajati due nego to smo mislili, a na konj treba da tri
meu posljednjima. Neemo uspjeti da se vratimo na vrijeme, da te vodimo na veeru.
Nema problema. eron ipak nije mogla da sakrije razoaranje.
Umjesto nas, sa tobom e ii Tejlor. Naravno, ako nema nita protiv.
eron je oklijevala s odgovorom.
Jedva sam uspjela da ga pronaem. Nikada nije kod kue. Ve sam pozvala u restoran da
kaem da ete doi samo vas dvoje. Veera je zakazana za osam. Trebalo bi da krenete ve u
sedam i petnaest, objasnila joj je Reja.
Sjajno! ta je drugo mogla da kae?
Hvala ti na razumijevanju, duo. Tata ti je spremio lijep poklon. Dobit e ga kada se
vratimo kui. Srean roendan i lijepo se zabavljajte!
Tejlor je doao tek u sedam sati. eron je ve postala nestrpljiva, jer je bila sprema tano na
vrijeme. Odmah je primijetila da je na sebi imao sive tofane pantalone i tamnoplavi
mornarski blejzer, kao i sivo-plavu kravatu.
Mora da je nabavio novu garderobu, pomislila je.
Zastao je iznenaeno kada je ugledao eron. Odmjerio ju je pogledom od glave do pete.
Gdje si kupila tu haljinu? upitao je.
Imala sam je na vjenanju.
Tada mi je izgledala drugaije.
Imala sam aket.
Onda ga i sada obuci.
Zato?
kako hoe Vrijeme je da krenemo. Obeao sam Reji da emo stii tamo do osam,
slegnuo je ramenima.
Nema potrebe da se trudi zbog mene. eron je primijetila njegovu mrzovolju.
Molim?
Nije vano
Onda idemo. U redu?
U kolima je vladala tiina ispunjena napetou, dok su se vozili prema Los Anelosu. Tejlor
je bio neraspoloen i poslije nekoliko pokuaja da zapone razgovor sa njim, eron je
konano odustala. utala je sve dok nisu sjeli za sto koji im je rezervisala Reja.
Meni donesite burbon, a mladoj dami koka-kolu, rekao je Tejlor konobaru.
Da, gospodine.
13

Zar ne misli da bi bilo bolje da ne pije alkohol? obratila mu se eron.


Mislim, odgovorio je kratko.
Kada je stiglo pie, eron je, pijuckajui koka-kolu, poela da prouava jelovnik. Sve je bilo
na italijanskom jeziku.
Da li ti je potrebna pomo? upitao je Tejlor.
ini mi se da jeste, priznala je.
Reja mi je rekla da voli italijansku hranu.
Volim.
Ja govorim italijanski. Nauio sam ga u vojsci. Hoe li da naruim za tebe?
Hou.
ta bi htjela da jede?
Kada se konobar vratio, Tejlor je naruio jelo za oboje.
Da li si boravio u Italiji, dok si bio u mornarici? upitala je eron.
Odmahnuo je glavom i otpio malo burbona.
Gdje si onda nauio da govori italijanski?
Bio sam na brodu sa jednim Italijanom iz Njujorka. Proveli smo neko vrijeme zajedno u
brodskom zatvoru.
Koliko dugo? zainteresovala se eron.
Skoro pola godine. Poslije toga je on otiao u ludnicu, a mene su pustili kui.
Kada je stigla veera, eron je primijetila da je Tejlor odgurnuo tanjir sa salatom.
ta se dogodilo, Tejlore? upitala je.
Pogledao ju je, kao da se tek tada sjetio da je i ona tu.
Jesi li ljut to te je majka nagovorila da me dovede ovamo?
To nema nikakve veze sa tobom, draga moja, odgovorio je bezvoljno.
O emu se onda radi? Zar ne moe da mi kae?
Uzdahnuo je. Danas popodne sam saznao da neu moi da se vratim na svoj stari posao u
Arizoni. Mislio sam da u ovdje provesti ljeto i da u se u septembru vratiti tamo. Moj ef nije
sklopio neki ugovor i nee biti posla za mene
Oh
Zavisit u od milosti tvog oca, ili u morati na ulicu, dodao je Tejlor.
To nije milost, Tejlore! Potrebna mu je pomo. Ti si zaista vrijedan momak.
Ne bih mogao da radim za njega da Reja nije moja majka.
Kakve to veze ima? Ne trai milost, ve zarauje svaki cent koji dobija od njega. Onaj
posao si dobio zahvaljujui drugu iz vojske, zar ne? Zar to nije isto?
Nita ti ne razumije. Htio sam da se vratim u Arizonu, da pokaem Reji i tvom tati da sam
nezavisan. Ovako, svi i dalje misle
ta misle?
Predstavljam im teret. Ja sam samo problem.
uli su se zvuci muzike i parovi su poeli da se okupljaju na podijumu.
Da li te neki posao posebno zanima? Jesi li neto nauio u vojsci? obratila mu se eron.
Tamo su me nauili da ubijam ljude.
eron je utala. Tejlor je dao konobaru znak da mu donese jo jedno pie. eron je naglo
ustala.
Kuda ide? upitao je Tejlor.
U toalet.
Posmatrao ju je dok je odlazila, a onda je odluio da ode u hol i kupi cigarete.
Kada se eron vratila, njihov sto je bio prazan. U prvom trenutku je pomislila da se Tejlor
naljutio i da je otiao kui bez nje, ali je odmah odbacila tu pomisao. I dalje je nesigurno
stajala pored stola, kada se neija ruka spustila na njeno rame.
Hoe li da igra? upitao je nepoznati mladi.

14

Imao je oko dvadeset godina. eron ga je ve primijetila dok je sjedio sa roditeljima, nekoliko
stolova dalje. Vjerojatno nije primijetio da je eron dola sa Tejlorom.
Ne igram. ao mi je
Zato? eka li nekog?
Pa, ne ba
Onda igraj sa mnom, rekao je i uhvativi je za ruku, poveo je prema podijumu za igru.
ekaj! rekla je eron, ali je ve bilo kasno.
Tejlor se istog trenutka naao iza lea mladiu i grubo mu je zavrnuo ruku. Prije nego to je
mladi mogao ita da kae, dobio je udarac u bradu i sruio se na pod.
Tejlore! ta to radi? vrisnula je eron.
Pokuao je da je odgurne, ali mu se eron objesila oko vrata, trudei se da ga smiri.
ta sve to treba da znai? Obratiu se svom advokatu, vikao je mladiev otac.
Svi su urno otili, dok je Tejlor sklonio eronine ruke sa svog vrata i potraio novanik.
Ovo je dovoljno za uinjenu tetu, rekao je efu sale. Uhvatio je eron za ruku i poveo je
prema vratima.
Jesi li dobro? upitao ju je tek kada su se nali na parkiralitu.
Dobro sam. Ali, nisi mene tukao.
ekaj ovde. Doveu kola. Nije obratio panju na njene rijei.
eron je sluala komentare gostiju, koji su izlazili iz restorana i bilo joj je neprijatno. Bila je
zadovoljna kada su kola konano stigla.
ao mi je, rekao joj je Tejlor, dok su se vozili autostradom.
Zato si to uinio, Tejlore? Mladi mi zaista nije nanio nikakvo zlo.
Znam, odgovorio je mirno.
Zato si ga onda udario?
Slegnuo je ramenima, dok mu je pogled odlutao u daljinu.
Zaustavi kola. Sjest emo ispod onog drveta, predloila mu je eron.
Bez rijei ju je posluao.
Pretpostavljam da sam ti upropastio roendan.
Naravno da nisi. Ipak bih voljela da shvatim ta se zapravo dogodilo.
naljutio sam se. To nije nita novo, uzdahnuo je Tejlor.
ini mi se da si bio razoaran i nesrean i da si nekako htio sebi da da oduka. Taj momak
ti je samo dao povoda.
Kako moe osoba tvojih godina da bude tako mudra? uzdahnuo je.
Uloila sam sve da budem mudra. To je bolje, zna li?
od ega je bolje?
Od obrauna pesnicama u restoranima.
Ima li momka tamo u Filadelfiji?
Odmahnula je glavom.
Zato ga nema?
Mama mi je prilino stroga. Ne dozvoljava mi da izlazim sa momcima.
Idue jeseni ii e na koled. To e sve promijeniti.
I ja se nadam, rekla je eron samouvjereno i on se osmjehnuo. Neko vrijeme su oboje
utali.
A ti? najzad je upitala eron.
ta to ja?
Roza mi kae da ima mnogo djevojaka.
Roza mnogo pria, promrmljao je.
Vidjela sam da si poslije vjenanja otiao sa Elojz Rendal.
Izgleda da nita ne proputa. Ugasio je nervozno cigaretu.
Da li ti se ona dopada?

15

Nije loa.
Da li se bolje osjea uz takve djevojke?
Ne naroito. To je druenje za jednu no, poslije kojeg ne ostaje nita.
Zato onda izlazi s njima?
Puna si pitanja, gospoice, rekao je i uhvatio je za ruku, tako da su oboje ustali.
ao mi je to sam bila previe radoznala. Samo me je zanimalo
eli li da sazna jo neto?
Naravno. Zanima me gdje bismo mogli da kupimo hamburgere. Umirem od gladi.
Kako sam mogao da zaboravim da si propustila svoju roendansku veeru? Najmanje to
mogu da uinim za tebe je da te nahranim. Znam jedan dobar restoran sa hamburgerima koji
nije daleko odavde.
Imam utisak da se tvoje raspoloenje popravilo, primijetila je eron kada su krenuli prema
restoranu.
Mora da je to zbog drutva. Tejlor ju je kratko pogledao.
I ja sam bila u onom restoranu, primijetila je.
Treba mi vie vremena
Onda emo morati ee da se viamo, predloila je.
Pogledao ju je, ali nije odgovorio.
Veerali su u meksikanskom restoranu pored autostrde. Unutra je glasno svirao du-boks i
nekoliko parova je igralo.
Kakav bi roendanski poklon eljela? upitao je Tejlor.
Htjela bih da nauim da jaem.
Stvarno?
Da, stvarno. Ja sam jedina osoba na ranu koja ne zna da uzjae konja i osjeam se glupo.
Tata je molio Miguela da me naui, ali on nema vremena.
Ja u te nauiti, ponudio je leerno Tejlor.
Ozbiljno?
Naravno, ako se poslije onog veeranjeg dogaaja ne boji mene.
Ne plaim se, odgovorila je eron samouvjereno.
Hrabra djevojka! Razgovarat u o tome sa tvojim ocem. Moemo da ponemo ve sutra.
Zaista to eli?
Bar u raditi neto korisno, promrmljao je.
Dok su veerali, Tejlor se raspitivao kao ona ivi u Filadelfiji.
Uglavnom mi je strahovito dosadno. Jedva sam ekala da doem ovamo preko ljeta.
Zar smo mi zanimljiviji od svijeta koji susree kod kue?
Sve je zanimljivije od ivota sa mojom majkom. Ona se ponaa kao tamniar. Najvie to mi
dozvoljava je odlazak u bioskop. Na sreu, oboavam stare filmove
Zato ti je majka tako stroga?
Vjerojatno zbog toga to je ona jedini roditelj, a ja sam jedino dijete. Uvjerena je da je svaki
mladi koji je napunio esnaestu eli da me iskoristi i ostavi.
Moda neki od njih to zaista ele.
Kada bi ih bar bilo tako mnogo kao to ona misli, uzdahnula je eron, tako da Tejlor nije
mogao da sakrije osmijeh.
Kakav je bio hamburger? upitao je.
Odlian. Ja vie volim ovakva mjesta. Tvoja majka je eljela da idemo u onaj restoran.
Rekla sam joj da volim italijansku hranu i ona je odmah rezervisala sto tamo. Nisam eljela
da je razoaram.
Ipak nam je tamo bilo razumljivo.
Ovdje mi je prijatnije.
Stvarno? upitao je Tejlor, kao da joj nije sasvim povjerovao.

16

Naravno. Zato da ne?


Slegnuo je ramenima. Izgleda da za mene nema mnogo zanimljivih stvari izvan, naglo je
uutao.
eron je bilo jasno da je tejlor htio da kae 'izvan kreveta', ali se na vrijeme predomislio. Ipak
je pocrvenjela. Zbog toga se Tejlor druio sa enama, kao to je bila Eloiz Rendal. Uz njih se
osjeao sigurniji.
Mislim da si ti veoma zabavan momak, rekla je.
Tebe nije teko zabaviti.
Njihov razgovor je prekinula konobarica koja je donijela tortu sa svjeicama.
Iznenaenje! rekao je Tejlor.
Na torti je velikim slovima pisalo 'srean roendan'. Podijelili su tortu i pojeli sve. eron je
bila zadovoljna. Odavno nije provela tako prijatno vee.
Sada je vrijeme da te odvedem kui. tvoj tata bi mogao da se ljuti na mene ako ostanemo
dugo.
eron nije bila raspoloena za povratak kui, ali se nije bunila. Kada su se njih dvoje
pribliili ranu, kua je bila u mraku.
Pepeljuga se vratila kui prije ponoi, rekao je Tejlor, dok je otkljuavao vrata.
Hvala ti Zaista sam se lijepo provela, rekla je eron.
Drago mi je to ti je bilo lijepo u mom drutvu. Izvini zbog onog to se dogodilo u restoranu.
Nisam htio da ti pokvarim zabavu.
I nisi. Podigla se na prste i poljubila ga u oba obraza.
Osjetila je njegovo miiavo tijelo uz svoje, dok joj je nozdrve golicao miris Tejlorovog
losiona za brijanje.
Sutra u doi po tebe. Odmah emo poeti sa asovima, rekao joj je Tejlor, koji se kao
opeen odmaknuo od nje.
Laku no
Otiao je.
eron je polako otila u sobu, razmiljajui o protekloj veeri. Tejlor je zaista bio neobian
momak. U poetku je bio mrzovoljan i svadljiv, a kasnije se pretvorio u paljivog dentlmena.
eron se inilo da je njegovo lice imalo dvije strane. Okolnosti su odreivale koja od njih e
se jae ispoljiti.
eron je ula kako se zadnja vrata otvaraju, a zatim je do nje dopro glas dna Filipsa. Brzo je
obukla penjoar i pourila u prizemlje.
Evo nae slavljenice! Jesi li se lijepo zabavljala? upitala je Reja.
Sjajno! Bila je to istina.
Kako je prola veera?
Velianstveno! Hamburgeri su zaista bili dobri.
To me raduje. Gdje je Tejlor?
Otiao je u svoju sobu. Kako su prole trke?
Pobijedili smo. Na konj je trao bolje nego ikad. Hoe li neko sendvi?
Kako moe da govori o jelu, Dene?
Ona bijedna veera nije bila dovoljna za moj apetit. Hej, nisam ti ni estitao roendan,
duo. Tvoj poklon se nalazi na stolu, iznenada je rekao Den.
Na stolu se nalazila ogromna kutija umotana u arenu hartiju. eron ju je paljivo otvorila i
izvadila haljinu kojoj su se ona i Reja nekoliko dana ranije divile, ispred izloga butika u
Glendori.
Tata, Tejlor je rekao da e me uiti da jaem. Poeemo sutra ujutro.
Odlino. Den je bio zadovoljan zbog eroninog interesovanja za konje.
Rekao je da e te pitati za dozvolu.
Sve je u redu. Razgovarat u s njim ujutro. Jesi li se javila majci?

17

Jesam.
Kako se osjea sa osamnaest godina? umijeala se Reja.
Imam osjeaj da me breme godina strahovito pritiska, odvratila je eron sa osmjehom.
Moe li sladoled da ti olaka ivot?
Naravno!

***
Tejlor se naglo podigao u krevetu, dok mu je itavo tijelo bilo obliveno znojem. Ustao je i
krenuo u kupatilo. Osjeao se mnogo bolje poto se umio ledenom vodom. Stari snovi ponovo
su ga proganjali.
U sobi je bilo zaguljivo. Otvorio je prozor, a onda se vratio u krevet. Sumnjao je da e lako
moi ponovo da zaspi. Ni sam nije znao kako mu je snove ispunila eron. Prije nego to ga je
Reja te veeri pozvala, namjeravao je da izae sa jednom djevojkom iz grada i bilo mu je
pomalo krivo to e morati da otkae sastanak. Sada mu vie nije bilo ao zbog promjene
plana.
Sasvim dobrovoljno je pristao da daje asove jahanja eron. To ga je takoe udilo.
Nije mu ba bilo jasno
Mora da je na njega djelovala eronina jednostavnost, svjeina, nevinostOn sam je svim
silama elio da zaboravi na mnoga svoja iskustva.
Sjeao se koliko je eron bila paljiva prema njemu, onog dana kada se Reja udavala za
njenog oca. Nikada ranije nije sreo enu koja bi bila spremna da pomogne u takvoj situaciji,
a da mu kasnije ne odri lekciju. Isto tako je znao mnogo ena koje mu uopte ne bi pomogle.
Za razliku od svih njih, eron se ponaala graciozno, kao i protekle veeri u restoranu.
Osmjehnuo se pri pomisli na strah koji je tako brzo iezao sa njenog lica. Sjetio se i njenog
zaprepatenja u trenutku kada je ugledala jelovnik ispisan na italijanskom.
Naglo je ustao, oslukujui krike nonih ptica. U sjeanje su mu se vratile duge noi koje je
proveo na moru. Samo sjeanje na sretno djetinjstvo i ivot koji ga je ekao kod kue,
pomogli su mu tada da istraje.
Moda mu se ba zbog svoje snage eron toliko dopadala, pomislio je Tejlor. Moda mu se
inilo da se u njenom drutvu moe vratiti u te dane.
Vratio se u krevet i legao. eznuo je za snom, koji nije dolazio. Ujutro su ga oekivali mnogi
poslovi. Den Filips je bio fer, ali je zahtijevao od svih da obavljaju svoje dunosti. Nikada
nije bio nepravedan prema njemu, pomislio je Tejlor. Pored toga, poslije ruka je trebalo da
odri eron prvi as jahanja.

18

4.
eron ga je ekala u tali. Zastao je kada je ugledao njenu odjeu.
Ne moe da jae u tim patikama, rekao je.
Zato da ne? iznenaeno je pogledala sopstvene noge.
Zbog mamuza mora imati jae cipele. Ove su ti suvie tanke. Farmerke e ti vie
odgovarati.
Pourila je u kuu da se presvue. Vratila se poslije nekoliko minuta, oekujui nove
Tejlorove primjedbe, ali ih nije bilo.
Jesi li spremna? upitao je strogo.
Nadam se da jesam.
Uli su u talu i Tejlor joj je pokazao konja koji je zadovoljno vakao svoju porciju zobi.
Ovo je munja, rekao je.
Imam utisak da to ime nije dobila zbog svojih osobina, primijetila je eron.
Mislim da je bolje da pone sa sporijim konjem. Sumnjam da e odmah biti spremna za
derbi.
Zar neemo odmah ii na jahanje? razoarano ga je upitala.
Treba prvo da naui da uzjae konja. U redu? Kasnije u ti pokazati kao se namjeta
sedlo. Mislio sam da bi ipak prvo voljela da osjeti ari sjedenja na konju.
Ba ti hvala!
Prvo u ti ja pokazati, a kasnije e ti sama da pokua. Tejlor nije obraao panju na
njene primjedbe.
U redu.
Osloni se na moje ruke i prebaci jednu nogu preko sedla. Paziu da ne padne.
U redu, ponovila je.
Sagnuo se i eron je postupila po njegovim instrukcijama. Nekoliko puta je zamahnula
nogom, ali nije uspjela da je prebaci preko sedla. Najzad joj je noga kliznula iz oslonca i
eron se nala na tlu. Munja je nastavila da vae svoj obrok kao da se oko nje nita nije
deavalo.
Tejlor se sagnuo i pruio eron ruku. Lekcija broj jedan: kako ostati u sedlu?
Nije smijeno, rekla mu je eron pomalo uvrijeeno.
Hoe li ponovo da pokua?
Naravno!
Poslije nekoliko trenutaka, eron je konano uspjela da se vine u sedlo. vrsto je uhvatila
uzde dok je Tejlor vodio Munju pored ograde korala. Mada se eron klatila u sedlu, bila je
ponosna to je konano uzjahala. Munja je sve vrijeme nezainteresovano kaskala.
Kako ti se ini? upitao je Tejlor, dok je vodio Munju natrag u talu.
Bila sam sjajna, zar ne? Zamiljala sam sebe kako galopiram kroz visoku travu, kao ona
glumica na reklami za kolonjsku vodu. Izgleda da u morati jo da vjebam, dok ne budem
sposobna za to.
Moemo da galopiramo, ako hoe. Uzjahat emo Munrajza. On je dobar galoper,
predloio je Tejlor.
Uzjahat emo?
Naravno. Sjedie iza mene i vrsto se drati. Ja u da radim sve ostalo. Idemo! Tejlor je
izveo Munjarza iz tale i pomogao je eron da uzjae. Namjesti ruke oko mog struka, rekao
je.
Posluala ga je. Njegov struk je bio vrst, dok je Tejlorova koa zanosno mirisala.
Samo me ne putaj, ula je njegove rijei.
Nije ni namjeravala da ga pusti. Odjahali su do otvorenog polja iza tale.
Jesi li spremna? upitao je Tejlor.
19

Spremna sam! odgovorila mu je na uho.


Tejlor se sagnuo i neto je govorio konju, a onda je otro povukao uzde. Munrajz je kao
strijela poletio naprijed. eron je uplaeno drala Tejlora oko struka, a onda je njen strah
poeo da nestaje. Osjeala se tako sigurnom pored njega. Znala je da joj se nita loe ne
moe dogoditi.
Tejlor je bio dobar jaha. Sigurno je drao uzde, ne plaei se brzine. eron je poeljela da ta
njihova vonja potraje vjeno. Ipak, vjenost je trajala strahovito kratko. Tejlor je usporio
konja i usmjerio ga prema tali. Kada su stigli tamo, pomogao je eron da sjae. Uhvatio ju
je oko struka, a prsti su mu klizili navie, dok se ona sputala. Za trenutak su se njegove ruke
zadrale na njenim dlanovima. Prije nego to je eron mogla da se snae, Tejlor ju je pustio i
odmaknuo se od nje, izbjegavajui njen pogled.
Bilo je divno, rekla je eron oduevljeno.
Drago mi je to ti se dopalo. Sada moe da ide. Ja treba da sredim Munrajza, prije nego
to ga vratim u boks.
Smijem li da posmatram? Treba i to da nauim.
Drugi put, odgovorio je Tejlor nestrpljivo kao da je jedva ekao da ostane sam.
Kada e to biti?
Javit u ti, rekao je Tejlor, traei u boksu ponjavu da pokrije konja.
Dok je eron odlazila, preko ramena je pogledala prema Tejloru, koji je trljao konjske sapi
dugim, energinim pokretima.
Nije je ni pogledao.
Potrala je prema kui. na licu joj je blistao osmjeh pun zadovoljstva.

***
Mnogo je razmiljala o jahanju sa Tejlorom. inilo joj se da su se njih dvoje tada stvarno
upoznali. Tejlor joj je svaki dan drao asove, ali nikada vie nisu sjeli zajedno u sedlu.
Izgledalo je da je Tejlor onoga dana otkrio previe od svog karaktera i sada je elio to nekako
da ispravi. eron je bila oduevljena svojim novim prijateljem. asovi jahanja su trajali
gotovo tri nedelje.
Jedne noi, eron nije mogla da spava, pa je sila u kuhinju da popije olju mlijeka. Upravo
je zatvarala vrata friidera, kada je u dvoritu ula zvuk Tejlorovog kamioneta. Pogledala je
na sat koji je visio na zidu. Bilo je gotovo dva sata ujutro.
Spustila je olju na sto i radoznalo prila prozoru. Kamionet se zaustavio uz kripu konica, a
onda su se vrata kamioneta otvorila. Tejlor je oprezno spustio nogu na tlo, a onda je izaao
teturajui se. Preao je nekoliko koraka, a onda se sruio u prainu.
eron ga je uplaeno posmatrala. Tejlor se nije pomjerao i ona je potrala prema vratima
obuzeta panikom. Rukom je podigla tanku spavaicu, da bi mogla da tri. Sruila se na
koljena pored Tejlora. Mjeseina je obasjavala njegovo lice puno modrica i ogrebotina.
eron je spustila ruku na njegovo rame i Tejlor se pomjerio, mrmljajui. Polako je otvorio
oi.
Tejlore!? Jesi li dobro? Moe li da ustane? upitala ga je uplaeno.
eron? zatreptao je.
To sam ja, Tejlore. Pomoi u ti da ue unutra i da se opere. Dri se ti mene.
Ne brini, dobro mi je, mrmljao je ne pomjerajui se.
Da, dobro ti je, odgovorila je eron. Pokuala je da ga podigne, ali je Tejlorovo tijelo bilo
suvie teko. Mora mi pomoi, Tejlore, rekla je gotovo bez daha.
Klimnuo je glavom. U drugom pokuaju je uspio da se podigne na koljena.
Tvoja soba nije daleko. Moe li da hoda do tamo? upitala ga je.

20

Ponovo je klimnuo glavom. Korak po korak,napredovali su teturajui se do zgrade. eron se


na momenat inilo da e Tejlor ponovo pasti, ali je on ipak nekako uspijevao da se odri na
nogama. Kada su stigli do zgrade, eron se naslonila na zid, pokuavajui da doe do daha.
No je bila topla i osjeala je da joj je itavo tijelo vlano od znoja. Obrisala je Tejlorovo
elo, a onda su nastavili put do njegove sobe. eron ga je odvela ravno u kupatilo. Napunila
je kadu vodom, a onda je izala iz kupatila.
Kako se osjea? upitala ga je kroz vrata.
Preivjet u!
Tejlore, ta se dogodilo veeras? eron je bila radoznala.
Tukao sam se.
Zbog ega?
Zbog ene, odgovorio je kratko.
Kako se to dogodilo?
Razgovarali smo u baru. Neki momak je zapoeo Nasrnuo je na mene.
Neki momak? udila se eron.
Mu.
Znai, sjedio si u baru sa udatom enom i naiao je njen mu i udario te.
Ona mi je sama prila, objasnio je Tejlor.
Za njenog mua je to sigurno bila ogromna razlika, primijetila je eron.
Nisam znao da je udata
Treba da namae ogrebotine jodom, gdje si se tako isjekao?
To je od razbijene boce.
To bi moglo da s inficira, primijetila je eron.
Nikada mi se nijedna rana nije inficirala, odvratio je Tejlor.
Ostae ti oiljci.
Misli li da j ovo prvi put da sam se potukao u kafani, eron?
Treba li da se osjeam bolje znajui da ima iskustva u kafanskim tuama? Zar ne shvata
da si mogao da se ubije vozei u takvom stanju?
Ipak sam stigao itav.
Umjesto odgovora, eron je briznula u pla.
ta je bilo? Zato plae? Tejlor je izaao iz kade i obavio tijelo pekirom, prije nego to
joj je priao.
Zato to si se povrijedio. Stalo mi je do tebe. Voljela bih kada bi vie vodio rauna o sebi,
govorila je kroz jecaje.
U redu, prestani da plae. Prebacio je ruku preo njenih ramena. Jecala je glasnije. Vidi
da mi je dobro. Nema razloga za plakanje, umirivao ju je.
To e se ponoviti.
Ne brini za mene. Privukao ju je blie sebi, tako da je eron naslonila glavu na njegovo
rame.
To je jae od mene. Ne mogu da shvatim kako si tako dobar i strpljiv dok me ui da jaem,
a u stanju si da se potue za trenutak.
Dobar i strpljiv? iznenadio se Tejlor.
Klimnula je glavom dok je brisala suze sa lica. Nikada nisi viknuo na mene, a znam da sam
napravila mnogo greaka. Pomae mi dok ne nauim da uradim neto i pazi da se ne
osjeam glupo ako ne uspijem da shvatim
eron nije mogla da vidi izraz na njegovom licu, ali je osjetila kako se stisak njegove ruke
pojaao.
Zato bi se ti osjeala glupo? upitao je zbunjeno.

21

Ne shvata Nisam ba spretna. Uvijek sam bila najslabija iz fiskulture i svi su mi se u koli
smijali. Morala sam naporno da vjebam, da bih dobila prolaznu ocjenu i da ne bih morala
da ponavljam semestar. Zamisli, da postanem ponavlja zbog fiskulture! To je zaista glupo.
Veoma si uporna i to je dobro, odgovorio je Tejlor smireno i zagnjurio lice u njenu kosu,
duboko udiui prijatan miris.
eron je osjetila promjenu u njegovom dranju. Osjetila je kako napetost osvaja njegovo
tijelo. Njegove usne su dotakle njenu kosu i ona je uzdahnula i privila se uz njega. Na sebi je
imala samo tanku ljetnu spavaicu i osjeala se gotovo naga u njegovom naruju. Osjetila je
enju koja joj je obuzimala tijelo. Htjela je da ga utjei i zatiti. Istovremeno je osjeala
strahovitu sigurnost u njegovom zagrljaju na trenutak joj se uinilo da bi lako mogla da
izmijeni njegov ivot. Zatim se Tejlor sjetio ko je ona bila i koliko je imala godina i naglo se
odmaknuo. Pogled joj se zaustavio na njegovom licu, na kojem nije bilo traga osjeanjima.
Vrati se u svoju sobu. Sada mi je sasvim dobro, rekao joj je Tejlor.
eron ga je zapanjeno posmatrala. Nije joj bilo jasno ta se dogodilo. Lice joj je odavalo
zbunjenost.
Tejlor je spustio glavu na jastuk i zamirio. Duboko je udahnuo vazduh. Laku no i mnogo ti
hvala, mrmljao je.
eron je ostala pored njegovog kreveta jo trenutak, a onda je, svjesna da je Tejloru
neophodan odmor, polako izala iz njegove sobe.
Tejlorove oi su se otvorile istog trenutka kada je eron za sobom zatvorila vrata. Ponovo je
ustao. Pesnice su mu bile vrsto stisnute. Drhtao je itavim tijelom, kao list na vjetru. Bio je
srean to ga je eron posluala i to je odmah otila. Nije bio u stanju da kontrolie svoje
postupke. Kada su ene bile u pitanju, njegova odlunost nije bila dugog vijeka.
Morat e nekako da izae na kraj sa svim tim Ponavljao je sebi da se nita nije dogodilo,
da je eron bila dijete i da sve to nije bilo ozbiljno. Bila je to obina ljubav kao izmeu rata i
sestre, uvjeravao je sebe. Poslije ove veeri, bit e mu teko da ostane u tom uvjerenju.
Od samog poetka osjeao je neku neobinu naklonost prema toj krhkoj djevojci, koja je bila
tako strpljiva sa njim. Vremenom su njegova osjeanja postajala sve snanija i morao je da
prizna da je u noima koje je provodio u barovima i sa drugim enama, pokuavao da
zaboravi na njih.
U oajanju se pitao ta da radi. Nije mogao da iznevjeri povjerenje njenog oca. Den Filips
mu je dozvolio da ostane na ranu u trenutku kada mu je bio neophodan dom i posao. Den mu
je dozvoljavao da provodi dosta vremena pored eron, jer je smatrao da je njegova ker bila
suvie mlada, da bi zanimala Tejlora na neki drugi nain, osim bratskog.
Najzad je donio odluku.
Zbog eron e morati da pazi na svoje ponaanje. Nije shvatao koliko su je njegove panje
uznemiravale. Takoe e morati da provodi manje vremena sa njom, da se ne bi ponovilo ono
to se dogodilo noas.
Kada je ponovo legao u postelju, osjeao se bolje.
Ali ne mnogo bolje

22

5.
Mnoge stvari su se promijenile poslije te noi. Tejlor je prestao da pije i da se tue u
barovima. To su primijetili ak i Den i Reja i nije im bilo jasno ta se zapravo dogodilo.
Ipak, eron nije mogla da uiva u promjeni. Tejlor joj je rekao da nema potrebe da dre
asove jahanja onako esto kao ranije, poto je eron savladala osnovne stvari i njih dvoje su
se viali samo jednom nedjeljno. Bilo je to na mjestima gdje je uvijek bilo i drugih stanovnika
rana.
Naravno, eron je bila do uiju zaljubljena. ivjela je za trenutke koje su njih dvoje provodili
zajedno, a ostalo vrijeme je provodila u ekanju. Zbunjivala ju je Tejlorova suzdranost. Prije
nego to je srela njega, rije 'ast' je za nju bila neto apstraktno. Sada je shvatila njeno
znaenje. Znala je da je Tejlor odluio da se dri podalje od nje. Konano je shvatila da treba
sve da uzme u svoje ruke., ukoliko eli da se neto promijeni.
Jedne veeri krajem avgusta, eron je nagovorila Tejlora da odjau prema planinskim
obroncima koji su okruivali ran. Sunce je upravo zalazilo kada su sjahali na livadi na
samom rubu ume. Tejlor je itav dan proveo u koralu i bio je strahovito umoran. Legao je na
ebe i zagledao se u nebo na kojem su poele da izlaze zvijezde.
Odmaram se posmatrajui nebo, rekao je.
Znam ta hoe da kae. U Filadelfiji nikada ne mogu da vidim nebo. Jesi li oduvijek ivio
u Kaliforniji?
Jesam, prije nego to sam otiao u vojsku. Naravno, kasnije sam neko vrijeme proveo u
Arizoni. Tamo je sasvim drugaije, nego ovdje.
Imam utisak da se ovdje najbolje osjea, primijetila je eron.
Naravno. Prija mi ovo sunce i prostor. Nisam ni sanjao da u uivati u ivotu na ranu.
Oduvijek sam volio gradski ivot i uzbuenja.
Da li u ti nedostajati, kada odem n istok? upitala ga je eron.
Svima e nedostajati, odgovorio je Tejlor neodreeno.
Voljela bih da ne moram da idem, rekla je eron.
Treba da se spremi za prijemni za koled.
Ima toliko koleda u Kaliforniji.
Tvoji roditelji su se dogovorili da e studirati na istonoj obali.
Imam utisak da zna mnogo o tome, primijetila je.
Tvoj otac mi je to rekao.
Jeste li vas dvojica razgovarali o meni? upitala ga je eron sumnjiavo.
Malo.
Kako to da shvatim?
Obojica smo zabrinuti za tebe.
Ne treba da budete, odgovorila je eron gotovo uvrijeeno.
Treba da ti bude drago to ljudi misle na tebe.
Ne elim da ljudi misle na mene. elim da ti misli na mene, rekla je.
I mislim.
Zna dobro ta hou da kaem.
Kasno je. Treba da krenemo natrag. Tejlor je ustao.
Tejlore, ja odlazim idue nedelje. Zar ne moe da sjedi jo malo i saslua me?
Sluam!
Hoe li mi pisati kad odem odavde? upitala je glasom punim nade.
Zato bih? Nisam siguran da je to naroito dobra ideja, eron.
Zbog ega?
Upisae se na koled, izmeu ostalog, da bi upoznala druge ljude. Naravno, i nove mladie.
Smatram da treba svoju panju da usmjeri na njih.
23

Mislila sam da se upisujem na koled da bih stekla obrazovanje.


I zbog toga, dodao je Tejlor.
Znai li to da neu uti za tebe kada budem otila odavde? upitala ga je.
Vjerojatno je tako najbolje.
Za koga? Za tebe, jer e se tako otarasiti dosadnog djeteta? Moi e da nastavi da juri
djevojke kao to je Eloiz Rendal?
Tejlor ju je pogledao a onda je okrenuo glavu. Ne zna o emu govori, promrmljao je.
Ona ti se vie dopada od mene. Vjerojatno zbog toga to je odrasla i odgovornija Nju
sigurno ne bi ispraao na koled kao mene.
Uuti ve jednom!
eron ga je zapanjeno pogledala. Bio je bijesan, a ona je eljela da plae.
Zato nee da mi pie? nije odustajala.
Prestani da gnjavi!
Zato ti uvijek odluuje o svemu? Zato nekad ne pita i mene ta bih htjela?
Nije joj odgovorio, ve je samo zurio u daljinu. eron je posmatrala njegov otar profil
obasjan mjeseinom.
Ti si posljednja stvar kojoj sam se nadao ovoga ljeta. Bio sam u bjekstvu kada sam doao
ovamo, najzad je rekao sasvim tiho.
Od posla u Arizoni? Bila je zbunjena obratom.
Od ivota, od prolosti. Od slika u mojoj glavi
Slika?
Uspomena. Nisam nikako mogao da se oslobodim
Tejlore, promrmljala je.
Naslonila je glavu na njegovo rame. Bila je iznenaena to joj je Tejlor dozvolio da ostane
tako. Leali su sasvim mirno neko vrijeme, dok se eron nesvjesno primicala sve blie. Najzad
je sjetila Tejlorov dah na vratu. inilo joj se da su njegove usne na trenutak dodirnule njenu
preosjetljivu kou. Polako se okrenula prema njemu.
Plai li se? ula je njegovo pitanje.
Nije mogla da mu odgovori.
Da li si to eljela? Nemoj da se poigrava sa mnom, jer bi se moglo desiti da dobije ono to
trai. Glas mu je bio promukao, dok je ustajao.
Tejlore
Nema vie! Idemo!
Tejlore, ekaj
eron, zaista sam tako mislio. Ostaviu te ovdje i vratie se sama!
Znala je da se Tejlor nije alio.
eron je dobro znala da Tejlor nee jo jednom dozvoliti da njegova panja popusti. Plaila
se dana kada e ona otii u Filadelfiju i kada e se zauvijek rastati od njega. Morala je neto
da preduzme, neprekidno je razmiljala. Ipak, prilika joj se nije pruala sve do posljednje
veeri pred polazak kui.
Stvari su joj ve bile spakovane i koferi su bili poredani na podu njene sobe. Den je
namjeravao da je odmah ujutro odveze na aerodrom. Posljednje veeri, objedovali su zajedno
da bi se itava porodica oprostila od nje. Tejlor je tokom itave veere bio utljiv i natmuren i
svi su mogli da primijete da nije ba bio srean. eron se sve vrijeme trudila da ga
odobrovolji.
Znai to je to. Konano odlazi, rekao joj je.
Klimnula je glavom.
Vidjet emo se ujutro.
U redu, sloila se.

24

Pogledao ju je paljivo, kao da ga je iznenadila njena pribranost. Imao je na sebi utu koulju
koja je isticala tamnu boju njegove koe i kose. Kosa mu je bila nedavno podiana, tako da
nije djelovala neuredno, kao obino.
Onda, vidjet emo se, ponovio je.
Gdje je Tejlor? upitala je Reja kada je neto kasnije ula u salon.
Otiao je na spavanje, objasnila je eron.
Ne svia mi se njegov izgled, primijetila je Roza sklanjajui posue.
Svima e nedostajati eron, javila se ponovo Reja.
Poslije nekoliko trenutaka njih dvije su ostale sam e u salonu.
ta sada namjerava da radi? Ima li neki plan? upitala je zavjereniki Roza.
Mislim da u neto pokuati.
Treba da bude spremna, draga moja. Znam kako se osjea. I ja sam nedavno bila u tvojoj
situaciji. Ipak, treba da pazi da ne pogrijei i pokvari sve.
Roza, vidjela si kakav je bio veeras. Jednostavno namjerava da me pusti da idem,
razoarano je objasnila eron.
Moda je tako najbolje. Ima dana kada nije pravi trenutak za neke stvari.
Do ponoi, u kui je zavladao potpuni mir. eron se istuirala i oprala kosu, a onda je obukla
najljepu spavaicu. Nanijela je nekoliko kapi kolonjske vode iza uha i bila spremna za
polazak.
No je bila prohladna, a pun mjesec je osvjetljavao put. eron je polako otvorila vrata
Tejlorove sobe i kroila unutra. Mirno je spavao. Lice i ramena us mu bili tamni, obasjani
srebrenim zracima mjeseine. Bijeli aravi su bljetali u mraku. eron je zastala bez daha,
posmatrajui prizor.
Prila je sasvim blizu i spustila ruku na Tejlorovo nago rame. Vidjela je samo jednu stranu
njegovog lica, dugake i guste trepavice i pravilan nos. Na donjoj usni je jo uvijek bilo
tragova od posljednje tunjave.
Drhtavom rukom je podigla pokriva i uvukla se ispod. Osjetila je toplinu njegovog tijela i
privila se blie. Mora da je Tejlor nedavno zaspao, pomislila je.
Obavila je ruke oko njegovog vrata i poljubila ga u obraz. Tejlor se promekoljio u snu i
promrmljao neto. Okrenuo se prema eron i podvukao ruku pod njenu glavu. Na sebi nije
imao nikakvu odjeu. Nikada nije osjetila nago muko tijelo pored svojeg i zadrhtala je pri
tom dodiru. Tejlorova ruka ju je vre zagrlila, tako da se eron gotovo nala na njemu.
Ruka mu je kliznula preko njenog tijela, kao da ispituje, dok su njegove usne u tami traile
njene. Tako dugo je sanjala o trenutku kada e je Tejlor poljubiti, da je stvarnost liila na
san. Ipak je iznenadila njenost njegovih usana. ula je njegov uzdah prije nego to joj je
Tejlor uputio strastan poljubac. Sve je bilo udovinije nego to je eron mogla da zamisli.
Prije toga, eron je dobila svega nekoliko poljubaca od svojih vrnjaka. Bili su to vrnjaci
koji nisu ba znali kako se to radi.
Tejlor je to vrlo dobro znao.
Njene usne su kliznule niz njen vrat, dok je Tejlor rukom podizao krajeve eronine tanke
spavaice. eron se za trenutak odmaknula, da bi mu pomogla, a onda se njeno tijelo ponovo
privilo uz njegovo. Tejlor ju je vrsto podizao, dok mu je na usnama lebdio uzdah. Okrenuo
se i nadvio nad nju. eron je tiho kriknula, osjeajui svu snagu njegovog uzbuenja.
Tejlore, volim te, aputala je.
Izgledalo je da je Tejlor prepoznao njen glas, jer je naglo ustao.
ta to radi, eron? uzviknuo je, budei se iz sna. Zapanjeno ju je posmatrao, dok je
sklanjao njene ruke sa svog tijela. Vrati se u svoj krevet, rekao joj je grleno.
Dozvoli da ostanem. Znam dobro da me eli. ne moe to sada da porekne.

25

Tejlor ju je posmatrao. Bila je tako njena i privlana u polutami sobe, obasjana mjeseinom.
elio ju je vie nego to je mogao da pretpostavi. elio je njenu neoptereenu duu, nita
manje nego to je elio njeno isto tijelo. Ipak, znao je da bi bilo sebino kada bi prihvatio
njen izazov.
Izlazi odavde! Odmah! Ne elim da ostane ovdje. Nikada te nisam elio. Ti si jo uvijek
dijete. Meni je potrebna prava ena. Vrati se svojoj koli i knjigama.
eron je zapanjeno zurila u njega. Ali, maloprije. Poela je ne uspijevajui da nae
rijei.
Umjesto tebe mogla je tu da se nae ma koja druga djevojka. Spavao sam i ti si postala dio
mog sna. Bila si samo ensko tijelo u mojoj postelji, kao jedna od onih drolja sa kojima sam
provodio noi po lukama, dok sam bio u vojsci. Ja sam mukarac. ta si drugo oekivala?
Znai, nije ti stalo do mene? upitala je drhtavim glasom, dok su joj u oima blistale suze.
Tejlor je uzdahnuo. Morao je nekako da je natjera da ode, jer u protivnom njih dvoje nikada
ne bi mogli da se rastanu na pravi nain.
Bilo mi je zanimljivo da sa tobom provodim vrijeme. I tako ovog ljeta nisam imao
zanimljivijeg posla.
eron se naglo odmakla od njega i spustila noge na pod, dok je prozirna spavaica leprala
oko nje. Tejlor nije ni pogledao za njom.
Idueg jutra, eron je vrlo rano krenula na aerodrom. Ve iste te veeri bila je kod kue u
Filadelfiji. Od tada nije vidjela Tejlora.
I Tejlor te noi nije mogao da zaspi. Sjedio je na krevetu, pogleda uperenog u ar cigarete i
razmiljao o svemu. Samo je on znao koliko mu je bilo stalo do eron Koliko ju je elio
Nije htio ni sa kim da je dijeli.
eron treba da bude samo njegova, ponavljao je sebi.
Ipak je bio svjestan da je te noi morao da je pusti da ode.

26

6.
Kada je te veeri dola na sastanak sa Pitom, on je ve sjedio za stolom u restoranu.
Zdravo. Htjela bih da te zamolim za jednu veliku uslugu, odmah mu je rekla.
Da ujem!
Treba to prije da idem u Kaliforniju. Htjela bih da preuzme sve moje sluajeve.
U Kaliforniju? Sada? zapanjeno ju je pogledao.
Treba da obavim neke poslove u vezi sa imanjem mog oca, objasnila mu je.
Nisam mislio da treba da ode ak tamo da bi sredila stvari. Kada si za to saznala?
Jue. Oporuka je prava zbrka i zaista moram lino da odem tamo da bih raistila stvari. Ve
sam razgovarala sa Donom i obavijestila ga da u te zamoliti za pomo.
Koliko dugo e biti odsutna?
Nekoliko mjeseci.
Nekoliko mjeseci! Draga, ni oporuka predsjednika Linkolna nije bila toliko komplikovana.
Objasni mi o emu se radi, govorio je Pit ne skrivajui uenje.
eron ni sama nije znala zbog ega nije bila raspoloena da objanjava itavu situaciju Pitu.
Moda bi je to odvelo da razgovara o Tejloru i njenoj prolosti, a to je bila posljednja stvar
koju je ona u tom trenutku eljela.
To e biti dobar spoj odmora i posla. Don je ve pristao da idem, rekla je urno.
Pa, ako Don nema nita protiv, i ja moram da se sloim sa tvojom odlukom. Ipak, ne
shvatam emu tolika urba.
Pitanje imanja mora to prije da se rijei, jer na ranu ivi moj polubrat. Pretpostavljam da je
on veoma zabrinut za svoju budunost.
Shvatam, rekao je Pit, mada je eron znala da Pit nije mogao ni da sanja ta je stajalo iza
svega toga.
Slegnula je ramenima ravnoduno. Moda je ba u toj njenoj ravnodunosti prema Pitu i bio
problem. Njene reakcije na njegovu blizinu nisu nikada bile naroito burne.
Nedostajat e mi, dodao je Pit.
Brzo u se vratiti

***
Otputovala je nedelju dana kasnije. Za pripreme joj je bilo potrebno vie vremena nego to je
pretpostavljala. Prije nego to je krenula na aerodrom, poslala je telegram na ran. eljela je
da obavijesti Tejlora o svom dolasku, ali nije eljela d uje njegov glas preko telefona. eljela
je da odloi njihov susret na svaki nain.
Ugledala ga je im je izala iz aviona.
Zdravo, eron! mahnuo joj je rukom, dok je prolazila hodnikom prema izlazu.
Kako si znao kojim u avionom doi? iznenadila se eron iskreno.
Zar je to sve to ima da mi kae poslije deset godina?
Pa, ovo nee biti ba konvencionalan susret, primijetila je.
Nee, promrmljao je Tejlor.
Kako si znao kojim u avionom doi? insistirala je.
Provjerio sam sve avione koji dolaze iz Filadelfije i uspio sam da otkrijem onaj pravi. Sve bi
bilo mnogo jednostavnije da si mi javila kojim avionom dolazi. Dok su ili, uzeo je iz
njenih ruku putnu torbu.
Neko vrijeme su utali.
Promijenila si frizuru, najzad je ponovo progovorio Tejlor.
Oiala sam se prije osam godina.
Znam. Vidio sam fotografije.
27

Da li ti ih je tata pokazivao? iznenadila se eron.


Traio sam da ih vidim.
Kako stvari stoje na ranu? promijenila je temu.
Odlino. Ipak, to mjesto vie nije ono to je nekada bilo, otkako nema tvog oca.
Glas mu je zadrhtao od tuge i eron je shvatila da je Tejlor duboko alio za Denom, moda i
vie nego ona sama.
Znai, postala si pravi advokat. Tejlor je i dalje insistirao na razgovoru.
tako je.
Da li voli taj posao?
Veoma.
Ne mogu da te zamislim u sudnici, s nevjericom je odmahnuo glavom.
Zato da ne?
Suvie si krhka, rekao je, a eron se uinilo da je to bilo objanjenje i za njegovo
ponaanje.
Nisam vie onakvo dijete ko to sam nekada bila. Promijenila sam se
teta. Veoma si mi se dopadala.
eron se naglo okrenula prema njemu. Zaista je udno. Ako me sjeanje ne vara, onda si
govorio drugaije, primijetila je.
eron, nemojmo sada da poinjemo. Znam da nisi svojevoljno dola ovamo i da ti moje
drutvo ne odgovara. Nema potrebe da se pretvaramo da je drugaije. Dola si ovamo da
bismo se vjenali. Zar misli da moemo da se pretvaramo da je sve u redu?
Mislim da moemo da se ponaamo kao da je sve u redu.
Nema potrebe da bude tako rezervisana. Nita ti neu uiniti, nastavio je.
Sve ovo je tako bizarno. Najradije bih nekome poklonila svoj dio rana.
Prije toga mora da se uda za mene.
eron je bila ozbiljna.
eron, znam da sam ja posljednji mukarac na ovom svijetu za kojeg bi se ti udala, kada bi ti
se pruila prilika da bira. Ostalo nam je samo da se podnosimo dok sve ne proe. Onaj
advokat mi je javio da bi prolo dosta vremena dok se sve ne bi sredilo na sudu. Ti t
vjerojatno bolje shvaa nego ja ta je htio da kae. Treba odabrati najjednostavniji put, zar
ne? Obeavam ti da u se truditi da se drim po strani. A nekoliko mjeseci sve e biti gotovo.
Moda je ovo njemu lino najlaki nain, ali njoj je sve djelovalo strahovito komplikovano.
Zato je moj otac napisao takvu oporuku? upitala je znatieljno.
Vjerojatno je elio da se sredi uutao je.
I?
Nije zaboravio tvoj pozitivan uticaj na mene onog ljeta kada su se nai roditelji vjenali.
Znai, mislio je na tebe? upitala je.
Mislio je na oboje.
Roza ti je spremila tvoju staru sobu. I ona jedva eka da te vidi. Treba da zna da smo prole
godine sruili staru zgradu za kauboje. Ja sada spavam na prvom spratu. Moja soba se nalazi
preko puta tvoje.
Sve ljepe od ljepeg, pomislila je eron.
Vjenanje sam zakazao za sutra ujutro. ula je Tejlorove rijei.
Vidim da ne eli da gubi vrijeme, primijetila je eron ironino.
Mislio sam da i ti eli da se sve to to prije zavri. Moemo da preuzmemo imanje odmah
poslije vjenanja. Moda bi sada eljela da ostane sama? upitao je Tejlor.
To je dobra ideja.
Sjela je u stolicu za ljuljanje i skinula cipele bio joj je jasno da Tejlor nije bio raspoloen za
razgovor o svom skoranjem ivotu, kao to nije elio ni da govorio o onoj zadnjoj veeri

28

kada je eron pokuala da ue u njegovu postelju. Moda on tu no nije pamtio onako ivo
kao to ju je ona pamtila. Moda se uope i nije sjeao. Mora da je od tada kroz njegov ivot
prolo mnogo drugih ena, pomislila je.
Iz razmiljanja ju je trgnulo kucanje na vratima.
eron, to sam ja. Roza.
eron je urno prila vratima i irom ih otvorila. Roza, drago mi je da te ponovo vidim.
Lijepa si kao i prije, obratila joj se eron srdano.
A ti si suvie mrava. Za veeras sam ti spremila peenje sa ilijem i palainkama.
eron se nasmijala. Tokom svih ovih godina, ona se redovno dopisivala sa Rozom.
Jesi li ve vidjela Tejlora? upitala je Roza.
Saekao me je na aerodromu.
Kako je proao taj susret?
Ne znam ni sama ta da kaem Ne mogu da pogodim njegove misli. Na sreu, nismo se
odmah posvaali.
Raduje me to to ujem.
Pretpostavljam da ti je poznat sadraj Denove oporuke, nastavila je eron, a Roza joj je
odgovorila potvrdno, klimnuvi glavom. Moe li da zamisli da je moj otac uinio neto
tako?
Ne mogu da povjerujem da si ti pristala na njegove uvjete.
eron je bespomono rairila ruke. ta drugo mogu da radim? Napravila bih uasnu zbrku
kada bih odluila drugaije. Misli li da bih bila ovdje, da postoji neki drugi izlaz?
Tejlor Bredok je nekada bio tvoja simpatija, primijetila je Roza lukavo.
To je bilo davno. Moe li da zamisli kako se sada osjeam, Roza? Posljednji put kada sam
se srela sa Tejlorom napravila sam ogromnu budalu od sebe. Oeva elja je isto tako mrska
njemu, kao i meni. U to sam sasvim sigurna. To je sve uasno, Roza!
Jesi li sigurna?
Da je uasno?
Da je njemu uasno, rekla je Roza oprezno.
On me ne eli, Roza. To mi je jasno stavio do znanja one posljednje noi. eron je
nervozno poela da eta po sobi.
ta se dogodilo? Znam da se dogodilo neto, primijetila je Roza.
Kako zna?
Tejlorovo ponaanje se strahovito promijenilo kada si otila. Nikada ga nisi spominjala u
svojim pismima. Smatrala sam da ne treba da pitam
Pokuavala sam da zaboravim. Povjerovala sam da je Tejlor do uiju zaljubljen u mene i one
posljednje noi sam otila u njegovu sobu. On je spavao i ja sam se uvukla u njegov krevet.
Za ime svijeta!
I ja bih tako reagovala, da je neko drugi u pitanju. To je bilo najloije zavoenje u mojoj
istoriji. Sve se zavrilo za nekoliko minuta. Kada je Tejlor shvatio ko se nalazi pored njega,
otjerao me je.
Tada si bila veoma mlada, draga moja. Tejlor je samo pokuavao da te zatiti.
Ne vjerujem u to, Roza. Rekao mi je da se ne razlikujem od kurvi sa kojima j imao posla u
lukama irom svijeta. Mislim da je rekao istinu.
ak ni Roza nije znala ta da kae na takve rijei.
Dok sam putovala ovamo, razmiljala sam o tome da nemam emu da se nadam, dodala je
eron.
On se promijenio, eron.
Zaista?

29

Pogledaj samo kako izgleda ovo mjesto. Sve je to djelo Tejlorovih ruku. Poslije Rejine smrti,
tvog oca nije bilo briga ta e biti sa imanjem. Nije ak ni raune plaao. Tejlor je sve preuzeo
u svoje ruke.
Znam da je tati teko pala Rejina smrt. Ipak, nisam znala da je Tejlor prestao da se zabavlja
po barovima i dolazi kui svake noi pijan.
On to odavno ne radi. Roza je odmahnula glavom.
Da li je Eloiz Rendal jo uvijek ovdje? upitala je iznenada eron.
Kerka Rosa Rendala? ini mi se da se prije pet godina udala za nekog tipa iz Nevade.
Odavno je nisam vidjela ovdje. Zato me to pita?
Onako, bez veze
Zanima li te da li Tejlor ima djevojku? eron je osjetila da od Roze nee moi nita da
sakrije.
Pa, na plan za vjenanje mogao bi da propadne ako se sve to ne bi dopalo nekoj lokalnoj
ljepotici
Nisam primijetila da Tejlor ima stalnu prijateljicu. Znam da ene neprekidno jure za njim, ali
on nekako uspijeva da izbjegne njihove zamke.
Znam. I ja sam bila jedna od njih.
Nemoj previe strogo da sudi o tome. Bila si dijete. Pokuala je da je utjei Roza.
Vie nisam Na odnos e biti strogo poslovan, rekla je eron odluno.
Ipak, mislim da treba da pazi ta radi. Kada treba da se vjenate?
Sutra ujutro. Sve je ve dogovoreno. Sanjala sam da u se udati u bijelom, sa buketom
naraninog cvijea u ruci. A sve je tako drugaije
Jo uvijek moe da odustane, ako ti takva kombinacija ne odgovara.
Ne mogu da odustanem. Dola sam ovamo da bih se udala za Tejlora Bredoka i uinit u
upravo to! Nisam preletjela hiljade milja da bih se vratila u Filadelfiju neobavljena posla.
ta namjerava da obue za vjenanje?
Tamnoplavi kostim i svilenu, bijelu bluzu. Mislim da je to dovoljno elegantno.
Za ime svijeta, eron, ne ide u sudnicu, nego na vjenanje. Zar nema nita prikladnije?
upitala je Roza pomalo razoarano.
Mogla bih da obuem onu haljinu be boje. Ona mi dobro pristaje, ali mi se ini da u njoj
izgledam pretjerano sveano. Ni sama ne znam zbog ega sam je ponijela.
Svakako e obui tu haljinu. Ja u ti je ispeglati za sutra ujutro.
Te noi nije mogla da zaspi. Obukla je penjoar i uputila se u dnevnu sobu. Tek kada je ula,
primijetila je da je i Tejlor tamo.
Nadam se da ti ne smetam. Vratiu se u svoju sobu, ako, poela je.
Ni ti nisi mogla da spava? upitao je Tejlor umjesto odgovora.
Nisam
Da li je to zbog brige za mene? upitao je ravnoduno.
Zbog brige?
Moda brine to smo sada zajedno pod istim krovom. Treba da zna da ne namjeravam da
koristim prednosti koje mi prua ova situacija. Znam dobro da lijepa i uspjena ena kao to si
ti, ima pravo na sopstveni ivot i nemam namjeru da se mijeam. Jedino to e nam od sutra
biti zajedniko, jeste onaj komad papira koji emo dobiti nakon vjenanja. Kada sve bude
gotovo, moi e da ode svojim putem.
Odlino!
Vidjet emo se ujutro. Vjenanje je zakazano za devet sati. Tejlor je popio svoj viski u
jednom gutljaju, spustio au na sto, a zatim je izaao iz sobe, zalupivi vratima.
Sjetila se Rozinih rijei da se Tejlor promijenio. Moda se Roza prevarila u svojoj procjeni?

30

eron vie nije bila raspoloena za sjedenje u salonu. Krenula je u svoju sobu, proavi brzo
pored Tejlorovih vrata.

31

7.
eron je polako pila kafu koju joj je donijela Roza.
Prava je teta to je sve ovo obina farsa, rekla je zamiljeno.
Moglo je biti i gore. Zamisli kako bi se osjeala da je i tvoja majka prisutna.
Nisi me ba utjeila, Roza. Koliko je sati? upitala je.
Pola devet. Zar nee da dorukuje? pitala je Roza, primijetivi da eron namjerava da
poe.
Nisam gladna. Poeli mi sreu, Roza!
U prizemlju je ekao Tejlor. im je ugledao eron, otvorio je veliku kartonsku kutiju.
Mislio sam da e ti ovo biti potrebno. Izvadio je ruiasti buket.
Takav buket sam nosila na oevu vjenanje, primijetila je eron.
Upravo zbog toga sam ga odabrao. Znao sam da e ti se dopasti. Vrijeme je da krenemo.
Tejlor se nakaljao.
Roza je gledala za njima dok su urili prema automobilu. S nevjericom je odmahivala
glavom. U dubini due je eljela da to vjenanje bude poetak pravog i srenog braka.
Vonja do matiara u Glendori trajala je kratko, kao i samo vjenanje.
Pretpostavljam da nisi ovako zamiljala taj dan, primijetio je Tejlor dok su izlazili na ulicu.
eron nije odgovorila.
ao mi je
Sve je u redu. Znala sam kako e to izgledati. Samo mi je sve bilo strahovito
Hladno? dovrio je njenu misao.
Da, hladno.
Hajde da neto popijemo. Pretpostavljam da nisi dorukovala. Pored toga, htio bih da ti
kaem neke stvari u vezi sa imanjem. Dvije graevinske kompanije zainteresovane su za
kupovinu naeg zemljita. Namjeravaju da podignu bungalove i hotele i da ovamo dovedu
turiste.
Sumnjam da bi se to mom ocu dopalo, primijetila je eron.
Nije elio da proda imanje. Predstavnici kompanija pojavili su se kod mene odmah poslije
njegove smrti. Siguran sam da e pokuati da te ubijede Zna dobro da ovaj ran
predstavlja moj ivot. Na ovom svijetu ne postoji nijedno mjesto gdje bih elio da ivim.
Pored toga, treba da zna da nae dvije polovine rana zapravo ine nedjeljivu cjelinu. Na
jednom dijelu ima vode, dok je drugi dio povezan sa svijetom. Jedna parcela ne vrijedi bez
druge, dodao je na kraju Tejlor.
I ne treba ih razdvajati, zar ne? Zato mi sve to nisi rekao prije vjenanja?
Moda ne bih mogao da te ubijedim da se uda za mene. Hajde, jedi. Zaista si previe
mrava. Zar je to moderno u Filadelfiji?
Meni se svia. Nekada sam bila debela kao loptica. Mora da sam izgledala strahovito
smijeno.
Meni si se dopadala i takva. Kako to da su ti dozvolili da odsustvuje sa pola? Mora da si
prezauzeta.
Naravno. Meni obino pripadaju najgori sluajevi. I sada radim na jednom takvom.
Da li uspijeva?
Ponekad. Ima strahovito komplikovanih sluajeva. Ipak, u mom poslu ima i lijepih
trenutaka.
Na primjer?
Kada si u mogunosti da pomogne nekome kome je zaista potrebna pomo. Radila sam na
sluaju peterostrukog ubistva. Od samog poetka sam sumnjala da je uhvaen pravi krivac.
Najzad sam uspjela da pronaem pravog i da skinem sumnju sa onog nesrenika. Bio mi je
beskrajno zahvalan. Spasila sam ga od elektrine stolice. Moe li da zamisli ta to znai?
32

Tejlor je klimnuo glavom.


Napravio si pravi raj od rana. Jedan pogled je dovoljan da ovjek zakljui da posluje
veoma uspjeno. eron je promijenila temu.
Nije nam loe
Vidjela sam novi koral.
Bio mi je zaista potreban. Imamo mnogo rasnih konja. Miguel sada vodi kolu jahanja,
objasnio je Tejlor.
Sjea li se kada si me uio da jaem?
Kako bih mogao to da zaboravim? Prvi put kada si se popela na konja, pala si u prainu,
rekao je Tejlor sa osmjehom.
Konj se zvao munja. Bio je star i strahovito spor. Prava je sramota to se od onda nisam
popela na konja. Bila sam previe zauzeta uenjem Zna kako je to. Plaim se da bih odmah
pala, kada bih pokuala ponovo da uzjaem konja.
To se nikada ne zaboravlja, kao vonja bicikla.
Nemam jahae odijelo, pokuala je eron da se izvue.
U kui ima gomila stvari Naravno, odabraemo ti pravog konj. Nije mnogo bri od Munje.
Zove se Grom.
ali se!
Ni sluajno. Miguel mu je dao to ime. On smatra da je to veoma smijeno.
A kome pripada ta jahaa odjea? upitala je oprezno eron, mislei da su je ostavile
Tejlorove prijateljice.
Nije u pitanju ono to ti misli. Ve sam ti rekao da Miguel dri kolu jahanja. Ovamo dolazi
mnogo mladog svijeta i neki od njih zaboravljaju razne dijelove odjee. Neki ak namjerno
ostave stvari, da ih ne bi nosili natrag. Znai, danas emo ii na jahanje? znaajno ju je
pogledao.
Mogu li da uzjaem nekog breg konja? upitala je vano eron.
Naravno. Odmah emo vidjeti Preporuio bih ti Melodi. To je veoma brza kobila. Jesi li
sigurna da e moi da se odri u sedlu? Sumnjiavo ju je pogledao Tejlor.
Naravno, odgovorila je eron vano, ne elei da Tejlor primijeti njen strah.
Brzo se presvukla u farmerke i mekanu kariranu koulju, dok je na nogama imala visoke
jahae izme koje je nala u ostavi iza tale. Prila je konju koji je nervozno poskakivao u
mjestu i hrabro je rukom uhvatila uzde. Sigurno je zamahnula nogom i nala se u visokom
sedlu. Prije nego to je ivotinja krenula, eron se znaajno nasmijeila Tejloru, koji je ve
bio u sedlu. Povukla je uzde, a onda je Melodi jurnula u galop. To zadovoljstvo trajalo je
suvie kratko. Ve na prvoj krivini, eron nije znala kako da obuzda snanu ivotinju i
jednostavno je kliznula iz sedla.
Za nekoliko sekundi, Tejlor se naao pored nje.
Jesi li dobro? upitao ju je, podvlaei njeno ruku pod njenu glavu.
itavo tijelo ju je boljelo, ali je ipak uspjela da klimne glavom. Primijetila je zadovoljan
osmijeh na Tejlorovom licu.
Nisam znala da se Melodi priprema za Olimpijske igre. Sreom, nisam se povrijedila. Samo
sam se malo udarila.
Dok je eron govorila, Tejlorovo lice je bilo sasvim blizu njenog, tako da je mogla da osjeti
toplinu njegovog daha na koi. Obuzela ju je neobina drhtavica, koju je eron pripisivala
povredi, mada je u dubini due znala da je pravi krivac za to bila Tejlorova blizina. Pokuala
je da se izvue iz njegovog zagrljaja, ali ju je on vrsto drao. Nekoliko trenutaka su se
netremice posmatrali, dok se neizmjerna toplina irila njenim tijelom. Tejlorova glava se jo
malo pribliila njenoj, tako da je eron blago rastvorila usne, oekujui njegov poljubac.
Tejlorove usne su sasvim lagano prele preko njene kose, a onda je arolija nestala.

33

Treba da pozovem doktora Jensena. Prava je srea da se on upravo nalazi ovdje, rekao je
Tejlor.
Nisam povrijeen. Pored toga, doktor Jensen je veterinar, pobunila se eron.
Kakve to veze ima? On umije da prepozna slomljenu kost, i to je najvanije.
Dorde, ovo je moja ena eron, predstavio ju je Tejlor doktoru.
estitam, gospoo Bredok! Gospodin Bredok je posljednja osoba u naem kraju od koje sam
oekivao tako brzu enidbu, primijetio je doktor, dok je pregledao eron.
Moda sam promijenio ud, dobacio je Tejlor.
ao mi je to e ova povreda pokvariti vau prvu branu no, nastavio je doktor.
Bie jo noi, rekao je Tejlor i eron je poeljela d ga udari.

***
Idueg jutra, posjetio ju je predstavnik jedne od graevinskih kompanija. Sve se odigralo
upravo onako kako je Tejlor i predvidio. ovjek je ponudio eron ogromnu svotu za njen dio
imanja. Govorio joj je o tome kako njegova kompanija namjerava da tu izgradi mnotvo
bungalova gdje e ljudi dolaziti na odmor, kao i nekoliko luksuznih hotela. Zahvaljujui tome,
vie ljudi iz okoline e moi da se zaposli.
Bio je predstavnik graevinske kompanije. Ponudio mi je osamdeset hiljada dolara za moj
dio imanja. To je prilina svota, rekla je eron kasnije toga dana Tejloru.
Zato mi to govori?
Treba da zna
Ne vidim zbog ega bi ti morala da mi polae raune. Moe da proda svoj dio imanja, da
stavi novac u dep i da se vrati svom poslu. To je tvoje pravo, ljutito joj je odgovorio
Tejlor.
Htjela sam samo da se posavjetujem sa tobom
O emu? Ve zna ta e rei kada se taj ovjek bude ponovo javio. Odluila si
Jo nisam. Moram da razmislim o svemu.
Njihov razgovor je prekinuo zvuk telefona. Javljao se doktor Jensen, koji ih je pozivao na
kunu zabavu, koju su on i njegova ena odravalo svake godine.
Svakako Doi emo oboje, spremno je odgovorio Tejlor i eron ga je iznenaeno
pogledala.
Ne zaboravi sveano odijelo, Tejlore, opomenuo ga je doktor u ali.
Tejlor je namrteno spustio slualicu. utao je dok ga je eron posmatrala s iekivanjem.
Nikada nisam odlazio na te njihove zabave. Sada sam pristao samo zbog tebe. Ne bih elio
da kae da mi ovdje ivimo kao divljaci, najzad je progovorio.
Mada je znala da Tejlor nije bio naroito oduevljen odlaskom na prijem kod Jensenovih,
odluila je da smo izgledu posveti izuzetnu panju. itav dan je provela u etnji kroz
trgovaku ulicu u Glendori i konano je odabrala najvelianstveniju haljinu koju je pronala.
Haljina je bila od zelene svile koja joj je savreno pristajala.
Sumnjala je da e se Tejlor potruditi da se spremi za taj izlazak i bila je veoma iznenaena
kada ga je ugledala u elegantnom veernjem odijelu. Po izrazu na njegovom licu, zakljuila je
da mu se njena haljina dopala i da je bio zadovoljan njenim izgledom. Oboje su utali dok su
se vozili prema Jensenovom imanju.
Doktorova kua je bila bljetavo osvijetljena. Svuda okolo bilo je itavo mnotvo parkiranih
automobila. Tejlor i eron su se brzo izmijeali sa ostalim gostima.
Ko ste vi? obratila se eron privlana plavua.
Ja sam eron Fil Bredok, brzo se ispravila.
Bredok? Imate li kakve veze sa Tejlorom Bredokom? upitala je plavua.
34

Ja sam njegova ena.


ena? Kada se on oenio?
Prije deset dana.
Nikome nije rekao ni rijei! Godinama luduje za konjima i ne primjeuje svijet oko sebe, a
onda se odjednom eni! To je zaista neobino.
eron se nevoljno osmjehnula, razmiljajui kako da se oslobodi neeljenog drutva.
Ima divnu haljinu, nastavila je plavokosa.
To nije tvoja briga! grubo se umijeao Tejlor.
Plavua se uvrijeeno okrenula i otila. Tejlor je prebacio ruku preko eroninog ramena.
eron ovdje nikoga nije poznavala, osim doktora koji se nalazio na drugom kraju salona.
Primijetila je da su je ene zavidljivo pratile pogledima i pitala se da li su se sve one udile
zbog Tejlorove enidbe?
Gospoo Bredok? ula je nepoznati enski glas i naglo se okrenula.
Da?
Ja sam Kler Brajan. Prije nekoliko godina sam izlazila sa Tejlorom.
eron je utala, prihvatajui njenu ispruenu ruku. inilo joj se da ova zabava treba da bude
njen susret sa Tejlorovim bivim djevojkama.
Dobili ste glavni zgoditak, nastavila je djevojka, ne ekajui da eron odgovori.
Provela sam jedno ljeto na tom ranu, prije deset godina. Tada je ran pripadao mom ocu.
Tejlor i ja smo ga dobili u naslijee.
Drago mi je to smo se upoznale, urno je odvratila djevojka i izgubila se u gomili.
Ovdje su svi iznenaeni zbog tvoje enidbe, Tejlore. Vrijeme je da javno poljubi nevjestu,
da bi ti ljudi povjerovali da si se zaista oenio, umijeao se doktor Jensen.
eron je primijetila ljutnju na Tejlorovom licu i pitala se ta e se dogoditi. Tejlor joj je bez
rijei priao i spustio je dlanove na njene obraze. Njegove usne su se polako primakle
njenima. To nije bio pravi poljubac kakav su svi oekivali, ve samo lagani dodir, kao da je
Tejlor na trenutak elio da osjeti okus njenih usana.
To je prevara! elimo da vidimo pravi poljubac! viknuo je neko iz gomile.
eron se vrtjelo u glavi od iznenaenja. Naizmjenino su je obuzimali toplina i hladnoa, dok
su Tejlorovi dlanovi vrsto drali njeno lice. Koljena su joj klecala i izgledalo je da e joj se
svakog trenutka izmai tlo ispod nogu. Primijetila je da je Tejlor ozbiljno shvatio primjedbu
prisutnih. Naglo joj se primakao i njegove usne su se gotovo grubo spustile na njene. Poljubac
je bio dug i izazovan i eron je sasvim zaboravila gdje se nalazila. Jedino ega je bila svjesna
bila je Tejlorova blizina i njegove tople i njene ruke koje su je vrsto drale.
U stvarnost ju je vratio buran aplauz koji je pratio Tejlorov poljubac. Spustila je ruke na
njegova ramena, da ne bi pala
Nije mi dobro, promucala je.
Tejlor ju je zagrlio i poveo u kraj prostorije.
eljela bih da idem kui, rekla je.
Zato? Da pobjegne od mene?
I od tebe i od gomile tvojih bivih djevojaka koje etaju po itavoj kui. imam utisak da je
ova zabava prireena samo zato da bi s sve tvoje nekadanje prijateljice okupile da evociraju
uspomene.
Ja nisam birao goste doktora Jensena. On je veoma popularan ovjek ovdje i ima mnogo
prijatelja. Na njegove zabave dolaze svi stanovnici ovoga kraja. Nisam ja kriv to se meu
njima nalaze i ene sa kojima sam odravao vezu.
Odravao veze? Kako povran naziv
ta si mislila? Da u provesti deset godina ivota kao kaluer? razljutio se Tejlor.
Sada znam zato nisi bio naroito oduevljen mojim dolaskom ovamo, rekla je.

35

Nisam bio oduevljen, ali ne zbog toga. Zna li da su svi ovdje uvjereni da sam se oenio
tobom da bih se doepao imanja?
Ne mogu da povjerujem. Niko to ne misli!
Ja mislim! Ne bi se nala ovdje da nije oporuke tvog oca. Jo manje bi pristala da se uda za
mene. Jesi li uopte pomislila na mene otkako si otila?
Mislila sam na tebe, odgovorila mu je eron smireno.
Mogu misliti! Mora da si bila sretna to moe da pobjegne od svoje tinejderske ljubavi.
Sjeanje na mene sigurno ti je bilo zamorno.
Kako se usuuje da tako razgovara sa mnom? Zna dobro da smo se dogovorili
Prestani ve jednom da spominje nae dogovore. Kako se stvarno osjea? Da li si eljela
da doe ovamo? Jesi li sretna to si ovdje?
To nije poteno pitanje, poela je eron, ali ju je Tejlor prekinuo pokretom ruke.
Ne elim to da sluam! Znam da jedva eka da okrene lea i meni i ranu, da se vrati u
Filadelfiju sa depovima punim dolara.
injenica da sam razgovarala sa predstavnikom kompanije ne znai da sam voljna da
prodam ran, pobunila se eron.
Ipak si mi jasno dala do znanja da me ne eli u blizini. Tejlor nije odustajao.
eron se bez rijei okrenula i poela da se probija kroz gomilu, ne obraajui panju na
Tejlora koji je urio za njom. eljela je to prije da pobjegne sa tog mjesta. Ne obazirui se na
Tejlorove proteste, zamolila je batlera da joj pozove taksi. Saekala je napolju i im su kola
dola, ula je i zalupila vratima za sobom.
Te noi, Tejlor se veoma kasno vratio. eron je ula kako su se zalupila vrata njegovog
kamioneta, onda je ula njegove trome korake. Ipak se iznenadila kada je Tejlor uao u kuu.
Lice mu je bilo puno modrica, a odjea je bila iscijepana i pranjava.
Tejlore! ta se dogodilo?
Potukao sam se.
Gdje?
U gradu. Bili su jai. Udarali su me kao vreu. Htjeli su da me natjeraju da prodam ran.
Nisam htio, govorio je s mukom.
Pomogla im je injenica da je gospoa Bredok bila neodluna, pomislila je eron.
Donijet u ti vode. eli li jo neto? upitala je uplaeno.
Da ostane uz mene. Izvini
Zbog ega?
to sam bio grub prema tebi. Bio sam ljubomoran
Ljubomoran? upitala je eron, ali Tejlor nije stigao da joj odgovori, jer je utonuo u san.
Pustila je da joj glava padne da njegovo rame. Pri tome je pazila da ne povrijedi ozljede.
Uskoro je i sama zaspala.
Kada se eron probudila, u prvom trenutku nije mogla da shvati gdje se nalazila. Znala je
samo da nije bila u svojoj sobi i da je jo neko pored nje. Tejlor se takoer pomjerio,
privlaei je k sebi.
Draga, rekao je obavijajui ruke oko njenog struka.
Samo polako, proaputala je eron.
Ne voli me vie, ula je kako Tejlor govori sasvim tiho.
O emu je on to govorio? Nita joj nije bilo jasno.
Propustio sam svoju ansu Trebalo je da to uradim onda, govorio je i dalje, ali njoj ni
sada nita nije bilo jasno.
ta je to Tejlor trebalo da uradi ranije? Naglo se odmakla od njega. Tejlor nije znao ta
govori. To nije smjelo sada da se dogodi!

36

Tejlor se odjednom pridigao, a onda nagnuo nad njom, tako da je eron ostala doslovce
prikovana njegovim snanim tijelom. Osjetila je svu snagu njegovog uzbuenja, kao one
davne noi kada se mnogo toga u njenom ivotu izmijenilo. Ipak, znala je da je Tejlor bio pod
uticajem lijekova za smirivanje bolova i da nije bio sasvim svjestan svojih postupaka.
Uplaeno je stisnula usne. Uvijek je imala sreu da se nae sa mukarcem u postelji, koji
upola spava ili je omamljen lijekovima. To nije bilo fer!
Voli me sada! Voli me ponovo! poljubio ju je i ona mu je uzvratila istom mjerom, ekajui
da stisak njegovih snanih ruku popusti. Oslukivala je njegovo teko disanje koje je postajalo
sve ravnomjernije. Najzad je mogla da se izvue iz Tejlorovog zagrljaja. Polako je ustala i
prila vratima. Nekoliko trenutaka je stajala gotovo bez daha, plaei se da bi Tejlor mogao da
se probudi.
Izala je iz sobe tek kada se uvjerila da je on vrsto zaspao. Nadala se da se Tejlor nee sjeati
niega, kada se sutradan bude probudio. Isto tako se nadala da se i ona sama moi da to
zaboravi.

37

8.
Kada se Tejlor idueg jutra probudio, glava ga je boljela, a itavo tijelo mu je gorilo od
udaraca koje je zadobio prethodne veeri. Ipak, to ga nije mnogo brinulo. Vie su ga brinuli
snovi kojih ni u budnom stanju nije mogao da se oslobodi. Ti snovi nisu bili ni nalik na one
koji su ga proganjali poslije izlaska iz vojske. Bili su to snovi o eron, erotina snovienja u
kojima su postojali samo njih dvoje i niko vie. Sjeao se kako je bilo njeno tijelo u
njegovom zagrljaju i pitao se kako je uopte mogao da je pusti da ose.
Pogledao je svoj lik u ogledalu i zadrhtao. Koja bi ena poeljela da ode u postelju sa
ovakvim ovjekom? Lice mu je bilo puno tamnih modrica, dok su mu oko oiju bili
podonjaci. Usna mu je bila rascijepljena od udarca koji je jo uvijek bio iv u njegovom
sjeanju.
Umio je lice i istuirao se, a onda je krenuo u kuhinju, gdje su eron i Roza pripremale
doruak.
Zakazala sam ti pregled u bolnici u Glendori. Ii emo odmah poslije doruka, obavijestila
ga je eron.
Ne pada mi na pamet da idem kod doktor, odbrusio je.
Junaino! osmjehnula se eron, ali je Tejloru bilo jasno da e ona ostvariti svoj plan.
Nemam vremena danas da idem u grad, ipak je rekao.
Obje ene su ga pogledale.
Ponaa se glupo, Tejlore. Slomljeno rebro moe da oteti plua, strogo je rekla Roza.
Dobro, otii u u bolnicu. Ipak mogu da rtvujem samo jedan sat!
Nadam se da e se sjetiti svega ovoga kada drugi put bude uletio u tuu, nastavila je Roza.
Mislim da je sinonja bila posljednja. Ostario sam za takve stvari.
Mislila sam da si to odavno zakljuio.
Nisam ja bio kriv
Nikada ti nisi kriv, rekla je Roza.
Neki momci iz grada su me napali zato to neu da prodam ran, objasnio je.
Investitorima nije bilo teko da ih nagovore na to, zar ne? Ubijedili su ovdanje momke da te
nagovore na grub nain, umjesto njih.
Zaista misli da je to njihovo maslo? upitala je eron.
Tejlor je odmahnuo glavom. Sumnjam da bi kompanije uradile neto to moe lako da se
dokae. Vjerovatno su ljudi pomislili da sam ja kriv to oni nee doi do posla, pa su htjeli da
me ubijede pesnicama, objasnio je Tejlor.
Naravno, da je to djelo kompanije, mogli bismo da se pojavimo sa nekoliko optubi, rekla
je eron.
To znam i sam. Idem da se spremim za polazak. Ne bih elio da uplaim doktora.
Nije trebalo da pristanem na razgovor sa ovjekom iz kompanije, rekla je eron kada je
Tejlor izaao iz kuhinje.
Moda bi se to dogodilo i da si odbila da razgovara sa njim. Iza toga moda stoji druga
kompanija, odvratila je Roza.
Ipak imam osjeaj da je onaj tip dolio ulje na vatru. Primijetio je moju neodlunost.
Obje su uutale kada se Tejlor vratio.
Jesi li spreman? upitala ga je eron.
Klimnuo je glavom. Zajedno su otili do Denovog automobila. eron je sjela za volan.
Mogao sam i ja da vozim, bunio se Tejlor.
Nisam znala ko je tvoj ljekar, pa sam pozvala bolnicu, odvratila je eron, n obraajui
panju na njegove proteste.
nemam svog doktora. Nisam bio bolestan godinama. I kada mi nije dobro, ekam da proe.
Da su svi kao ti, doktori ne bi imali od ega da ive, primijetila je.
38

Rekla si mi da si mi sino dala pilule protiv bolova. Da li sam neto govorio u snu?
odjednom je upitao Tejlor.
Zato me to pita?
Ne znam ni sam. Nekako sam zbunjen. ini mi se da sam neto sanjao.
Vjerovatno jesi. Lijek je djelovao zaista brzo.
Izgledalo je da joj je Tejlor povjerovao. Nastavili su da se voze zadubljeni u misli. Kada su
stigli do bolnice, eron je parkirala ispred zgrade, a onda su zajedno otili do ordinacije.
Tejlor je uao sam dok je eron ostala u ekaonici.
inilo joj se da su proli sati otkako je Tejlor zatvorio vrata ambulante za sobom. Kada se
pojavio, sa njim je bila ljekarka u bijelom mantilu. eron ga je upitno pogledala.
Snimila mi je rebra. Kae da su naprsla.
Znai, odmah je razvila filmove. eron ga je sumnjiavo odmjerila pogledom.
Naravno. Tehnika je napredovala.
Samo kada su u pitanju specijalni pacijenti?
To vai za sve. ta je to sa tobom? iznenadio se Tejlor.
ekala sam te vie od sata, odvratila mu je eron iznervirano.
ao mi je to sam se zadrao tako dugo. Kada sam joj rekao da godinama nisam bio kod
doktora, odluila je da me temeljito pregleda.
Ne sumnjam u to!
Molim?
To je dobro. Treba li jo neto da uradi?
Klimnuo je glavom.
Da li ti je rekla da treba neko vrijeme da miruje? nastavila je eron sa pitanjima.
Nije odgovorio.
Tejlore, mogu i sama da je pitam.
Rekla mi je da nedjelju dana ne smijem da radim nita naporno, odgovorio je
neraspoloeno.
Pobrinut u se da potuje njene savjete.
Kako e ti izvesti? Tejlor ju je odmjerio pogledom.
Imam ja svoje metode.
Jedva ekam da ih vidim, nasmijao se Tejlor, ali eron vie nije komentarisala.
Zastali su da uzmu lijekove iz apoteke, a onda je Tejlor predloio: Znam jedan dobar
restoran u blizini. Mogli bismo tamo da ruamo zajedno.
Dobro, pristala je eron, zbunjena njegovim pozivom.
Nije joj promaklo da je konobarica dobro poznavala Tejlora.
Za veeras je zakazan sastanak, iz razmiljanja su je prenule njegove rijei.
I?
Htio bih da poe sa mnom.
Zato?
Htio bih da vidi koliko je ljudi protiv izgradnje hotela u ovom kraju. Na tom sastanku ljudi
treba da se izjasne o svojim eljama.
Ko e sve da uestvuje?
Ljudi koji su kuama i poslom vezani za ovaj kraj.
Shvatam.
Raneri ne ele nikakve hotele jer bi im to oduzelo zemlju za uzgajanje konja, nastavio je
Tejlor.
Kompanije se nee pomiriti s tim
To je svima jasno. Novac ima svoju mo. I ti si razmiljala o prodaji.
Samo sam pristala na razgovor, pobunila se eron.
I ta sada misli? Tejlor ju je upitno pogledao.

39

Ne bih voljela da imam posla sa ljudima koji se slue silom da bi postigli svoj cilj. Nisam
mogla ni da sanjam
Ne znam da li je sve to dio zavjere Ja sam glavni protivnik izgradnje
Koliko ranera je uz tebe?
Moda petnaestak u ovom kraju, ali ja sam jedini iz Glendore. Kompanije nude najvie za
nae imanje.
To me nimalo ne udi, poto smo najblii Los Anelosu, primijetila je eron.
Onda, hoe li doi veeras? upitao je Tejlor sputajui dlan na njenu ruku tako da je eron
zadrhtala cijelim tijelom od neoekivanog uzbuenja.
Klimnula je glavom. Pokuala je neto da kae, ali rijei nisu prelazile preko njenih drhtavih
usana.
Ponovo se pojavila konobarica, donosei kolae, mada se eron nje sjeala da su ih njih dvoje
naruili.
Da li je to jo jedna od tvojih oboavateljki? upitala je Tejlora.
Nije odgovorio.
Mora da ti je teko da izigrava oenjenog ovjeka, nastavila je.
Ja jesam oenjen. Mogu to i da dokaem.
Zna dobro ta hou da kaem. Treba da se pravi da si zaljubljen u mene.
To nije tako teko.
Zaista? iznenadila se eron.
Ljudi mi vjeruju. Da si runa i stara, moda bi posumnjali, ali ovako ih nije teko ubijediti.
Ipak, ne moe da se via sa drugim enama dok sam ja ovdje.
Nee ni to potrajati vjeno, odgovorio je ravnoduno.
Pretpostavljam da jedva eka da odem.
A ti? odgovorio je pitanjem.
Naravno
Naglo ju je pogledao u oi, kao da je neki prizvuk u njenom glasu privukao njegovu panju.
Dok su odlazili, eron je primijetila da je konobarica gledala za njima.
Oluja se pribliavala dok su se njih dvoje te veeri vozili na sastanak u Glendoru.
eron je odmah primijetila da su svi bili prisutni. Bili su tu gotovo svi odrasli stanovnici
Glendora, mnotvo farmera iz okolice i predstavnici dvaju kompanija zainteresovanih za
gradnju na tom terenu.
Tejlor je odrao uvodni govor u kojem je objasnio razloge zbog kojih vei dio lokalnog
stanovnitva odbija da proda svoja imanja kompanijama. Govorio je polako i odmjereno, kao
da je elio da prisutni dobro zapamte svaku njegovu rije. Kada je zavrio salom se prolomio
aplauz.
I ostali govornici imali su slino miljenje kao i Tejlor, tako da su predstavnici kompanija koji
su govorili na kraju, bili doekani zviducima.
Zaista si lijepo govorio, rekla je eron.
Rekao sam samo ono to sam u tom trenutku osjeao.
Dobro si to rekao.
osjeao sam se kao slamka na vjetru. Mislio sam da moje rijei nee imati nikakvog efekta. I
ti si me iznenadila. Mislio sam da e nam se suprotstaviti.
Ne elim da prodam ran. Nikada to nisam eljela, odgovorila je eron kratko.
Zato si onda pristala na razgovor sa onim tipom?
eron je oklijevala sa odgovorom. Najzad je Tejlor podigao ruku.
ekaj malo! Shvatio sam. Zaista ti je bilo vano da me povrijedi.
Tejlore
Ti me prezire, zar ne?

40

Ne prezirem te.
Vie nije bilo naina da ga eron zaustavi.
To je glavni razlog zbog kojeg si se vratila ovamo, zar ne? Oporuka ti je samo posluila kao
izgovor da se vrati i da mi se osveti za ono to sam ti uinio dok si bila gotovo dijete.
eron je utala. Htjela je da mu se suprotstavi, ali je znala da je bilo istine u onome to je on
govorio. Jednom davno, on ju je povrijedio. Ni sebi samoj nije mogla da objasni zbog ega je
pristala na razgovor sa predstavnikom kompanije.
eka samo da ti ponude viu cijenu, zar ne?
Namjeravam ve ujutro da ih pozovem i da im kaem da sam odustala od prodaje, rekla je.
Ne mogu da povjerujem! Odakle ta iznenadna promjena? Da se nisi saalila na mene?
Tokom svih ovih godina nisam uo ni rije od tebe.
Nemoj tako da govori, Tejlore. Obuzeo ju je bol zbog gorine u njegovom glasu.
Mora da me zaista mrzi, nastavio je.
Ne, glas joj je drhtao.
Najsmjenije od svega je to nema potrebe da me mrzi. Misli da sam one noi odbacio
tvoju ljubav, njegov pogled se na trenutak zaustavio na njenom licu.
utala je.
Nema pojma koliko sam elio da ostane, dodao je.
Odmahnula je glavom, dok su joj se oi punile suzama. Rekao si mi da se vratim u kolu, da
nisam bolja od kurvi koje si imao
Kakvo pamenje! I ja se sjeam svake rijei koju si ti izgovorila. Odzvanjaju stalno u mojoj
glavi. Zar ne shvata da sam morao da kaem neto runo, da bih te natjerao da ode? Morao
sam da te otjeram istog trenutka, ili bih te molio da ostane.
Zapanjeno ga je gledala, dok su joj suze tekle niz lice.
Ne vjerujem ti
To je istina. Najdraa, to je istina. Nikada nisam poelio ni jednu enu, kao to sam elio
tebe. I nikada neu poeljeti.
Pokuala je da izgovori njegovo ime, ali je Tejlor naglo zaustavio automobil i okrenuo se
prema njoj. Njegove usne strasno su se spustile na njene. Spustio je ruke sa volana i obavio ih
oko njenih ramena. eron je instinktivno podigla ruke i uzvratila mu zagrljajem.
U tom grevitom dodiru njihovih usana, bilo je dugo uzdravane udnje i elje da svi
nesporazumi nestanu i da oboje konano jedno dugom priznaju ljubav.
eron je osjetila kako joj Tejlorovi drhtavi prsti raskopavaju dugmad na bluzi, a onda je i
sama poela da skida njegovu odjeu. Nije joj bilo vano to su se nalazili u kolima, na
pustom putu, usred noi. Jedino o emu je u tom trenutku razmiljala, bila je njena strahovita
elja da se konano preda Tejlorovim milovanjima.
Sasvim neoekivano proao je neki automobil i osvijetlio ih svojim farovima. Tejlor se trgao,
kao da se probudio iz sna i odmakao se od eron. arolija je bila prekinuta, kao da je nije ni
bilo. Namrteno je spustio ruke na volan i ukljuio motor.

***
Te noi, oboje su otili svako u svoju sobu, svjesni da je meu njima ostalo neto nedoreeno.
Tek to su zaspali, zaula se lupa na vratima. eron je potrala do prozora i vidjela da je na
imanju izbio poar. tala je bila u plamenu.
Jeste li pozvali vatrogasce? ula je kako Tejlor vie.
I eron se uputila prema tali. Posmatrala je kauboje koji su izvodili konje iz zapaljene tale.
U jednom trenutku, Tejlor ju je primijetio.
Mislio sam da si pametnija i da e ostati kod kue. Ovdje ti nije mjesto.
Zabrinula sam se i htjela sam da vidim ta se dogodilo.
41

Tejlor joj je priao i spustio obje ruke na njena krhka ramena. Sluaj me dobro, eron. Znam
da nee uraditi kao to kaem, ali je ovog puta zaista vano da me poslua! Ne elim da
nastrada! Ovaj poar moe da se proiri. Vrati se u kuu i ostani tamo. Skuhaj kafu.
Momcima e ona zaista biti potrebna kada sve bude gotovo.
Proao je itav sat prije nego to su vatrogasci poeli da se okupljaju na trijemu. eron im je
donijela kafu u plastinim aama. Jedan od njih je uao u kuhinju.
Mogu li neto da uinim za vas? upitala ga je ona.
Odmahnuo je glavom pijuckajui kafu. Znai, vi ste nova gazdarica, rekao je.
Klimnula je glavom, zauena njegovim rijeima.
Dok smo gasili vatru, saznali smo da se Tejlor oenio. Niko nije mogao da povjeruje.
eron se samo osmjehnula ekajui da ovjek nastavi.
Tejlor i ja smo dosta vremena proveli zajedno, dok je on bio mlai i neozbiljniji. Rekao mi je
da se jednom estoko opekao i da ne vjeruje da e poslije toga imati smjelosti petljati se sa
enama.
Stvarno?
Moda ne bi trebalo da vam sve ovo govorim, gospoo. Ja sam Rob Haris, predstavio se
vatrogasac.
Nemojte biti smijeni, Robe. Moj mu ima prava na prolost.
Onda znate da mu je ta eron stvarno zavrtjela mozak, rekao je na kraju Rob Haris.
ula sam neto o tome. ta ti je Tejlor priao o njoj?
Nita naroito. Samo znam da ne moe da je zaboravi. Te noi je bio pijan. Nikada je vie
nije spomenuo. Rekao mi je samo da je bila mlaa od njega i da se pojavila u njegovom
ivotu u loe vrijeme. Pustio ju je da ode i poslije je strahovito alo zbog toga.
Zato je nije potraio?
Moda se udala? Ne znam.
Nije se udala, Robe.
Pogledao ju je zaueno.
Ja sam eron.
Poto su vatrogasci otili, eron je ostala sama sa Tejlorom.
Vatra je ugaena. Morat emo da napravimo novi krov na tali. Na sreu, spasili smo konje.
Sada mora da se odmori! Zar si zaboravio na svoje povrijeeno rebro? opomenula ga je
eron.
Sasvim se dobro osjeam, rekao je umorno i zamirio.
Namjestit u ti krevet. Na trenutak je spustila ruku na njegovo rame.
Kada s vratila, Tejlor je drijemao u krevetu. Pomogla mu je da ustane i krene na sprat.
Razgovarala sam sa tvojim prijateljem Robom Harisom, rekla mu je.
Kako je dobri stari Rob? Nisam ga odavno vidio, osmjehnuo se Tejlor.
Dobro je. Iznenadila ga je vijest o tvojoj enidbi.
I nas je iznenadila, zar ne?
eron je saekala da Tejlor legne, a onda je ugasila svjetlo i tiho izala iz njegove sobe.
Vratila se u kuhinju i sjela za sto. Znala je da te noi nee moi da zaspi.
Kada je Roza idueg jutra stigla, zatekla ju je kako sjedi za kuhinjskim stolom i dalje
odjevena u istu odjeu koju je imala kada je prethodnog dana krenula sa Tejlorom na sastanak
u Glendori.
Zar si ve ustala? upitala je.
Nisam ni ila na spavanje.
Zato? Da li te je poar razbudio?
eron je odmahnula glavom. Nije me razbudio poar ve razgovor sa jednim od vatrogasaca.
ovjek je rekao da se ranije druio sa Tejlorom.

42

Jo jedna vucibatina iz njegove druine, jetko je zakljuila Roza.


eron nije obratila panju na njenu primjedbu, ve je nastavila: Jedne noi njihovog
zajednikog druenja, Tejlor se napio i priao je o jednoj djevojci iz svoje prolosti. Rekao je
da ne moe da je zaboravi! alio je zbog toga to ju je pustio da ode, objasnila je eron.
Mislim da znam o kojoj djevojci je rije! To si bila ti! mudro je zakljuila Roza.
Kako zna?
Vidovita sam. I pored svih tvojih diploma, ti si najgluplja djevojka koju sam ikada srela,
rekla je Roza s osmjehom na svom tamnoputom licu.
eron ju je okirano pogledala.
Zar je morao da naie Rob Haris da ti to kae? Zar nisi mogla sama da zakljui?
Roza, pobunila se eron. Roza je utala. Ispriala sam ti ta mi je Tejlor onda rekao.
Zna ta se sve dogodilo
Ne elim vie da sluam o tome. Ni tada nije stvarno mislio ono to je rekao. Uostalom, sada
to vie nije vano. Treba da zna da e ovoga puta samo ti biti kriva, ako sve padne u vodu,
oprezno je dodala Roza.
eron je bila zapanjena zbog Rozinih rijei. ta je trebalo da uradi, zapitala se. Da se baci
Tejloru pred noge? Umorna od nespavanja i zbunjena Rozinim rijeima, otila je konano u
svoju sobu da se istuira i presvue. Kada je petnaestak minuta kasnije sila u prizemlje, Roza
je energino brisala prainu. eron se sjetila da nije obila Tejlora, pa je pourila u njegovu
sobu. Tejlor je leao na leima, nag do pojasa. Bijeli zavoj oko rebara bijelio se na njegovom
tamnom tijelu. Dok je leao u polutami sobe tako rairenih ruku, eron se sjetila one noi
kada ga je posjetila u njegovoj sobi i kada je isto tako mirno spavao.
Da li je Roza bila u pravu? Da li je doao trenutak da se konano neto poduzme? Treba li
eron konano da uzme sudbinu u svoje ruke?
Treba da idem u kupovinu u Glendoru, rekla je Rozi kada se vratila u prizemlje.
Roza je klimnula glavom i ne pogledavi je.

43

9.
Neto poslije podneva, eron se vratila iz kupovine. U kui je bilo sasvim tiho.
Ima li koga? upitala je otvarajui kuhinjska vrata.
Roza je ula sa zabrinutim izrazom na licu.
Da li je Tejlor dobro? upitala je eron.
Roza je izgledala jo zabrinutija.
ta se desilo? Da mu nije pozlilo?
Tejlor nije ovdje, odgovorila je.
Pa, gdje je onda?
U zatvoru.
U zatvoru?! Spavao je kada sam otila. Bila sam odsutna samo dva sata i kada sam se vratila
on je ve bio u zatvoru? ta se dogodilo?
Rekla sam mu da te saeka, ali nije htio.
Zato da me saeka? upitala je eron, pokuavajui da shvati.
Odmah poto si ti otila, doao je agent osiguravajueg drutva. Obiao je zgarite i
procijenio je tetu. Ponudio je Tejloru pet hiljadarki za popravku krova. Kada je Tejlor uo tu
sumu, razbjesnio se. Krov je popravljan prole godine i ta popravka je stajala dvostruko.
Meutim, agent nije htio ni da slua. Tvrdio je da kriv ne moe da vrijedi vie
I ta je onda bilo?
Tejlor je zamahnuo pesnicom tako snano, da se agent od udarca sruio. Odmah je pozvao
policiju. Tejlor je bez rijei otiao u zatvor.
Ovo je zaista previe. Da li su rekli kolika je kaucija? uzdahnula je eron.
Nisu je jo utvrdili, kada sam ja zvala.
Idem da raistim to, Roza. ao mi je to si morala da prisustvuje tom obraunu.
Ne brini zbog mene. Samo sam se plaila da neko ne bude povrijeen. Tejlor je morao da
razmisli prije nego to je upotrijebio silu.
Odmah u krenuti natrag u Glendoru, treba da podignem neto novaca iz banke. Sumnjam da
e kaucija biti ve a od pet stotina dolara
eli li da poem sa tobom? obratila joj se Roza, glasom punim razumijevanja.
eron je odluno odmahnula glavom. Nema potrebe, Roza. Mogu i sama ve da sredim. Javit
u i se ako bude bilo nekih problema, dodala je.
im je ula u zgradu policijske stanice, eron se obratila deurnom. Dola sam da poloim
kauciju za jednog od vaih zatvorenika, rekla je.
Kojeg? upitao je deurni, odmjeravajui je pogledom od glave do pete.
Za Tejlora Bredoka.
Bredok, Tejlor optuen zbog tue, po prijavi Stivena Koldvela. Drugi put izazvao tuu
ovog mjeseca. esto pedeset dolara, molim, glasno je odgovorio narednik na ijoj ploici je
eron proitala prezime Bredi.
U gotovini? upitala je eron.
Ko ste vi, zapravo? Narednik je klimnuo glavom i upitao.
Njegov advokat.
Molim vae isprave.
eron mu je pruila advokatsku legitimaciju i vozaku dozvolu.
Ovo su dokumenta iz Pensilvanije, primijetio je policajac.
Znam. Ovdje sam tek kratko vrijeme i nisam imala vremena da ih promijenim.
Bredi je ekao d ona nastavi da govori.
Znam da mi nije potrebna advokatska legitimacija iz Kalifornije da bih mogla Bredoka da
izvuem iz zatvora. Moemo li da nastavimo?
44

Zovete se eron Filips. Bredi je paljivo ispisao njeno ime na formularu.


eron Filips Bredok.
Jeste li u rodu sa optuenim? upitao je Bredi, primijetivi da je eron izgovorila svoje novo
prezime oklijevajui.
Ja sam njegova supruga, odgovorila je, naglaavajui svaku rije. Bredok ju je sumnjivo
pogledao. Zakonita.
Zar postoji neka druga vrsta? Metafizika? upitao je.
Vjenani smo, objasnila mu je eron hladno.
Znai, vi ste mu supruga i advokat. Zar to nije pomalo neobino?
Da ne biste moda htjeli da napiete knjigu o ovom sluaju, narednie Bredi?
Bredi joj nije odgovorio. Popunio je formular do kraja, a onda ga je pruio eron na potpis.
Nekoliko trenutaka kasnije, Tejlor je izaao iz zatvorske elije.
Mogu li sada da idem? upitao je.
Narednik Bredi mu je smo mahnuo rukom u znak pozdrava.
Neki smijean tip, primijetio je Tejlor, dok su ili prema automobilu.
Primijetila sam to.
Sluaj, ne bih elio da ekam da stignemo kui da bismo razgovarali o svemu. Hoe li da
navratimo u neki restoran i da popriamo? upitao je Tejlor.
Slaem se. Restoran je mnogo pogodnije mjesto za scenu od ulice, ironino je odgovorila.
Tejlor nije komentarisao njene rijei.
Tejlore, ne bih eljela nikada vie da te vadim iz zatvora. Ako namjerava da nastavi sa
nasilnikim ponaanjem, predlaem ti da uzme drugog advokata.
Da li je to savjet mog advokata ili moje ene?
Nije smijeno
Hoe li mi bar dozvoliti da ti objasnim? upitao je Tejlor dok su sjedali za sto u malom
kafeu.
Roza mi je ve rekla ta se dogodilo. Procjenitelj ti je ponudio suvie nisku sumu za
popravku krova i ti si odluio da ga urazumi pesnicama. ta tu moe jo da se kae?
Roza zna samo dio prie. Naravno, nisam joj rekao najvanije.
A to je?
Momak je izgovorio nekoliko primjedbi na na raun.
imam utisak da smo nas dvoje omiljena tema u ovom dijelu svijeta.
I meni se tako ini. Kada mi je rekao da e mi kompanija dati svega pet hiljadarki za krov,
rekao sam mu da to nije dovoljno. Pozvao sam ga da doe u moju radnu sobu i da pogleda
raune od popravke krova, da bi se uvjerio da sam ja u pravu. Odvratio mi je da mu nije jasno
zbog ega ja toliko brinem oko novca. Na kraju krajeva, upravo sam se oenio tobom, da bih
dobio itav ran, tako da e mi popravka krova predstavljati sitnicu. Poslije toga sam ga
udario.
Oh
Poeo je da urla kao da sam mu otkinuo glavu i odletio je u kuu da pozove policiju. Bio
sam bijesan na sebe to sam dozvolio da me taj tip izazove. Mirno sam saekao da dou
policajci i otiao s njima.
Nisam znala da smo nas dvoje tako poznati, promrmljala je eron.
Tejlor je slegnuo ramenima. U ovoj dolini ima malo stanovnika i svi se poznaju, tako da se
prie brzo ire. Mora da je i taj momak uo neka ogovaranja. Njegove rijei su me zaista
razljutile.
eron ga je kratko pogledala. Tejlor je uhvatio njen pogled a onda je okrenuo glavu.
Da li si ga povrijedio? upitala je oprezno.
Nisam. Nisam ga tako snano udario. Vie mu je bio povrijeen ponos. Nije oekivao dau
ga udariti. Moj udarac ga je bacio u prainu.

45

Pa lijepo! Ba mi je ao to sam to propustila.


Znai, ljuti se na mene. Znam da misli da sam usijana glava, eron
Ne!
Dozvoli mi da zavrim! Zaista sam se trudio da odutim. Moe li da zamisli kako se
osjeam kada me svako podsjea zbog ega si se udala za mene? Da si mu samo vidjela lice!
Kao da je htio da kae da se ene kao ti nikada ne bi udala za mene, da to tvoj otac nije traio
u oporuci. Znam dobro ta sve oni misle o tome.
Tejlore, mislila sam da smo to odavno raspravili. Previe si osjetljiv.
Nije to u pitanju. Taj ovjek je danas zaista pretjerao.
Zar nisi mogao da zanemari njegovu primjedbu?
Nisam mogao, jer je istina, rekao joj je Tejlor mirno, sa namrtenim licem.
Tejlore, imam utisak da nas dvoje nikada neemo uspjeti da se dogovorimo. Donijela sam ti
samo nevolje. Moda bi najbolje bilo da se to prije vratim u Filadelfiju. Nema potrebe da
sjedim ovdje, da bih naslijedila ran. im oporuka postane izvrna, zatrait u razvod.
Da li je to zaista tvoja elja? oprezno ju je upitao, dok mu je oi ispunila tuga.
Ovako se samo muimo. Zar nije tako?
Kako ti kae.
Zar bi ti elio da ja ostanem ovdje? iznenadila se eron.
elim da uini onako kako tebi najvie odgovara. Ja u biti zadovoljan svakom odlukom
koja tebi donosi sreu.

***
Te veeri oboje su dugo sjedili u salonu a da niko nije progovorio ni rijei. Najzad je eron
ustala da krene na spavanje. Ponovo je sjela na kau. Posmatrala ga je netremice.
ta e raditi kada se bude vratila u Filadelfiju? upitao ju je iznenada.
Samo je slegnula ramenima. Ni ona sama nije eljela da ide.
Da i te neko eka tamo? upitao je Tejlor.
Odmahnula je glavom. Vezu sa Pitom nikada nije shvaala ozbiljno, niti je namjeravala da se
uda za njega.
Imam utisak da nema naroito dobro miljenje o meni, nastavio je Tejlor.
To je obostrano.
Imao sam veoma visoko miljenje o djevojci koju sam nekada poznavao. Voljela me je,
rekao je Tejlor sasvim tiho, izbjegavajui da pogleda eron u oi.
Da, voljela te je.
Ali, ti vie nisi ista
Na sreu. Ponaao si se tada prema meni kao da sam obina uliarka.
Nije mi to bila namjera, odvratio je smireno.
Ba ti hvala. Odmah mi je lake. Zna li kako izgleda leati iz noi u no i eznuti za tobom?
eljela sam te toliko snano da sam gotovo mogla da osjetim ukus sopstvene enje. Zna li
kako je to?
Znam
Sjea li se onih tvojih bijelih farmerki? Stajale su ti kao da su tvoja druga koa. Radio si u
njima na suncu dok ti je koa blistala od znoja. eljela sam da upijem usnama svaku kapljicu
znoja sa tvog tijela i da onda poljubim to mjesto. eljela sam po svaku cijenu da se uvjerim da
je ta udnja obostrana
Tejlor je uzdahnuo ali je i dalje izbjegavao eronin pogled.
Jo uvijek pamtim miris tvoje koe.
eron, Tejlor je naglo ustao tako da se stolica skoro sruila iza njega dok su mu ruke bile
ispruene prema eron.
46

Podigla je ruku da bi ga zaustavila.


Onda sam jedne noi otila u tvoju sobu. Nisam bila razoarana. Izgledao si upravo onako
kako sam te zamiljala. ak si bio privlaniji Naravno, poznato ti je kako se sve to zavrilo
te noi.
Tejlor je zastao.
To me itavih deset godina proganjalo kao zlokobna sjenka. Samo jednom u ivotu bila sam
sa mukarcem. Bio je student i namjeravao je da se oeni sa mnom poto diplomira. Iskustvo
koje sam doivjela sa njim bilo je toliko blijedo u poreenju sa onih nekoliko trenutaka koje
sam provela sa tobom, da sam odustala od udaje. Samo sjeanje na tebe bilo je dovoljno
Tejloru se grlo stezalo, dok su njegove tamne, blistave oi bile uperene ravno u eron.
To je bio jedini njegov problem. I svih ostalih. Nijedan nije bio ni nalik na tebe, dodala je
eron.
Spustio je ruke preko eroninih, ali je ona povukla dlanove.
Nijedan od njih nije imao nikakve anse, zahvaljujui upravo tebi, Tejlore. I ta sam dobila
zauzvrat? Optube najgore vrste! Ustala je zaslijepljena suzama, ali ju je Tejlor ponovo
uhvatio za ruku. Pusti me! Nije imala snage da se oslobodi njegovog stiska.
Zato da te pustim? Zar mi nisi upravo rekla da me voli? Obasipao ju je poljupcima po licu
i vratu.
Naravno da te volim! Ipak, donio si mi vie nevolja nego svi drugi ljudi na ovom svijetu.
Meni se ini da smo izgubili previe vremena.
Tejlore
Ti si moja ena, eron. Njegove usne su se spustile na njene, tako da eron vie nije mogla
da progovori ni rije.
Zamirila je i dozvolila da je Tejlor u naruju odnese u spavau sobu.

47

10.
U Tejlorovoj sobi je bio mrak. Vrata su ostavljena otvorena, da bi iz hodnika dopiralo bar
malo svjetlosti. Spustio je eron na ivicu kreveta, a onda joj se pridruio i povukao je na
jastuke.
Tejlor nije mogao da eka. eron je osjetila svu snagu njegove dugo uzdravane udnje.
Ljubio ju je najprije njeno, a onda manje njeno. Deset dugih godina ekanja vie nisu
predstavljali nepremostivu prepreku meu njima. Grevitim pokretima je raskopavao
eroninu bluzu. Njegovi obino spretni prsti sada su bili ukoeni. Najzad je odustao od
pokuaja, pustio eron i ponovo sjeo u postelju.
Ruke mi drhte. Osjeam se kao uplaeni etrnaestogodinjak, objasnio je.
Ja u ti pomoi, odvratila je eron i posegnula za dugmadima.
Tejlor je naglo odmahnuo glavom. Plaim se da bih mogao da te povrijedim, rekao je.
Kako bi ti mogao da me povrijedi? upitala ga je eron njeno.
Moda si ve primijetila da ponekad ne mogu da se kontroliem. Ne bih mogao da
podnesem
ta, Tejlore?
Da tebi ne bude dobro. Poslije toliko ekanja
Moe samo da nam bude dobro, Tejlore. Zato ne bismo poeli od skidanja ovog
dempera?
Tejlor je podigao ruke i eron mu je preko glave skinula demper. Ti si prava nasrtljivica,
gospoo Bredok, osmjehnuo se Tejlor.
Samo sa svojim muem. Niko ne moe da me izazove kao ti. Obavila je ruke preko
njegovog tijela i naslonila obraz na Tejlorovo rame.
To si zakljuila na osnovu bogatog iskustva sa tvojim ranijim ljubavnicima?
Niko ne moe biti kao ti, objasnila mu je eron nepokolebljivo.
Ponovo su se sruili na jastuke. Tejlor ju je obasipao poljupcima, ispitujui usnama svaki
djeli njenog tijela. eron mu je uzvraala na isti nain. Tijela su im se kretala u ritmikim
pokretima, lako, kao da uopte nisu imala teine. eron je lako okrenula glavu kada su se
Tejlorove uarene usne spustile na njen snjenobijeli vrat. Brzo je raskopavala bluzu, ne
elei da Tejlor jo dugo eka. Osjeala je njegov vreli dah na koi grudi. Tanka svilena bluza
lagano joj je kliznula sa ramena i eron se strasno privila uz tijelo za kojim je tako dugo
eznula.
Oboje su bili nagi do struka. Tejlor je leao na leima, dok je eron bila iznad njega. Ubrzano
je disala, kao da se borila da doe do daha, da bi imala snage da izdri svu silinu uzbuenja
koje ih je preplavilo. Tijelo joj se izvijalo prema njegovom, dok su se Tejlorov dah i poljupci
mijeali na njenoj koi. Njena reakcija raspirivala je Tejlorovu udnju. Spustio je ruku i
raskopao joj suknju, a onda je pustio da i ona klizne niz eronine nage noge. Tejlor ju je
blago spustio, zadivljeno posmatrajui njeno skladno tijelo, koje je drhtalo od njegovog
milovanja.
eron se osjeala bespomonom kao krpena lutka, dok su Tejlorove usne prelazile po koi
ispod koje je sva gorjela. Dah mu je bio topao. Zagnjurila je prste u njegovu kosu, dok joj
plima osjeanja nije dozvoljavala da kae ni rijei.
Vidjela je ogromno zadovoljstvo na Tejlorovom licu, dok je promatrao njene oi, rairene od
uzbuenja.
Da Da, aputala je eron grevito, u elji da sve to potraje to due.
eron nikada nije pomislila da je njeno tijelo bilo u stanju da tako reaguje. Tako je vrsto
zagrlila Tejlora da su je ruke zaboljele. Tejlore Ne mogu vie da ekam, govorila je
isprekidano.

48

Ni on vie nije mogao da odlae taj trenutak. Ustao je i do kraja se oslobodio odjee, a onda
se sruio pored nje na postelju. Njegovo krupno tijelo sasvim je prekrilo njeno.
Dok su im tijela bila tako isprepletena, eron je bila svjesna koliko ju je Tejlor elio. Svi njeni
snovi o tjelesnom sjedinjavanju sa Tejlorom bili su sasvim blijedi u poreenju sa ovim
iskustvom.
Dodirni me elim da me dodirne, rekao joj je Tejlor grleno.
eron ga je posluala, osjeajui pod rukom snano pulsiranje. Tejlor je uzdahnuo i spustio
glavu na njeno rame, privukavi eron jo blie ka sebi. Samo trenutak kasnije, stisak
njegovih ruku je na kratko popustio i tijela su im se spojila.
Tejlore, rekla je eron kroz uzdah.
Znam Znam
eron je zamirila, zabacivi glavu unazad, dok su im se tijela ritmiki kretala.
Najdraa moja Zato smo tako dugo ekali? upitao je Tejlor tiho.
Nije mogla da mu odgovori.. grevito ga je zagrlila kao da je eljela da nadoknadi izgubljeno
vrijeme.
Soba je i dalje bila budna kada se eron probudila. Kroz navuene zavjese, unutra je ulazio
tanak zrak mjeseine, osvjetljavajui joj lice.
Kako se osjea? upitala je Tejlora, koji je takoer bio budan.
Velianstveno!
I ja! ta si radio prije nego to sam se probudila? Usnama mu je dodirnula obraz.
Posmatrao sam te. Oduvijek sam volio da te posmatram. Sada t mogu da inim bez straha da
e se naljutiti na mene. Nema pojma koliko mi to znai.
Tvoj status se promijenio, osmjehnula se eron.
U pravu si. Postao sam tvoj ljubavnik.
To je moglo da se dogodi i mnogo ranije
Naravno, nije trebalo da te pustim da ode one noi. Nikada u ivotu nisam alio zbog neeg
kao zbog toga.
eron je pokrila njegovu ruku svojom. Tejlore, tada si morao da me pusti da odem. Treba
oboje da zaboravimo na prolost i da se okrenemo prema budunosti.
I meni je to jasno. Ipak, i dalje ne mogu da se oslobodim pomisli da sam jo prije nekoliko
godina mogao neto da preduzmem, u vremenu kada si ti zavrila studije i kada si bila
spremna da ode u ma koji dio Amerike da bi otpoela sa novim ivotom. Trebalo je da te
potraim tada.
Zato nisi?
Slegnuo je ramenima. Ne znam ni sam. Moda je u pitanju bio ponos. Nisam znao kakvu
reakciju mogu da oekujem. Bio sam svjestan da na rastanak nije bio ni najmanje prijatan.
Tvoj otac mi je priao da odmah namjerava da polae advokatski ispit i to me je jo vie
obeshrabrilo. Znao sam da se momci vrte oko tebe. ak sam uo da ima i zarunika i
pomislio sam da je sve svreno. Gotovo! Zauvijek si otila iz mog ivota.
Nema pojma koliko sam eznula da dobijem pismo od tebe, ili da me pozove telefonom
Za to vrijeme, ja sam pokuavao da te zaboravim. Izlazio sam sa svakom enom koja bi to
poeljela.
Ne sumnjam da ih je bilo mnogo. eron nije mogla da odoli, a da ne kae.
I previe! Toliko sam ljudi povrijedio, samo zato to oni nisu bili to to sam ja elio. Prinio
je njene usne svojim usnama i eron je jo jednom bila zapanjena zbog kontrasta u boji
njihove koe.
tako si pocrnio od sunca
A ti si bijela kao snijeg, pogledao je njenu ruku, a onda je jo jednom poljubio.
Rijetko mi je polazilo za rukom ta tako pocrnim, objasnila mu je.

49

Osim onog ljeta kada si bila u Kaliforniji.


Trudila sam se svim silama da dobijem boju, kao to sam se trudila da privuem tvoju
panju.
To ti je polo za rukom.
Zaista!
Hajde, zna i sama. Koliko puta sam morao da se tuiram hladnom vodom
eron se nasmijala. Da sam to znala tada! Moda bih smislila neki nain da ti ublaim bol.
Viala sam te sa drugim enama, i to me je bacalo u depresiju. Sve vrijeme sa bila strahovito
neraspoloena, ponovo je uzdahnula.
Nije trebalo da pati. Ja sam te elio.
Kladim se da bi to neprijatno iznenadilo Eloiz Rendal.
Koga?
Nemoj da se pravi nevjet. Nisi zaboravio Eloiz. Imala je crvenu koktel haljinu i cipele sa
visokim potpeticama. Otiao si sa njom sa vjenanja svoje majke.
Da, naravno, sjeam se Eloiz. Zaista ima dobro pamenje.
Godinama sam pamtila taj prizor, kako izlazi sa njom iz kue i kako ulazite u automobil.
Bila sam toliko ljubomorna da sam htjela da ubijem ili tebe ili sebe.
Zar ne bi bilo najbolje da si ubila nju? Tako bismo ostali samo nas dvoje, nasmijao se
Tejlor.
Nemoj da mi se ruga! Zaista sam tada patila. Zar ne zna kako izgleda kada se zaljubi u tim
godinama?
Odmahnuo je glavom i uozbiljio se. U tim godinama sam bio previe zauzet da bih se
zaljubljivao.
eron nije znala ta da mu odgovori na to.
Tejlor je svukao pokriva sa njenog tijela i rukom je preao preko njega. Kakav prizor.
Ruka mu se zadrala na njenim grudima.
Male su, rekla je eron sa aljenjem.
Ko kae?
Svi.
Oni nemaju pojma. Oduvijek su mi djelovale savreno. Legao je na lea i zadovoljno
zamirio.
I ja tako mislim. Svi su govorili da si ti suvie mrav, ali ja nisam dijelila njihovo miljenje.
Bio sam previe mrav.
Bio si sjajan.
Osmjehnuo se, ne otvarajui oi. Nema smisla da se prepirem sa nepopravljivim
romantiarom, rekao je.
Zaista si izgledao velianstveno. Dolazei ovamo, u dubini due sam se nadala da si se
ugojio i oelavio.
Ako ovako nastavim, u svakom sluaju u ostati bez nekoliko zuba.
Nadam se da vie nee ulijetati u onako glupe tue. Prepustit e takve obraune svome
advokatu.
Zar ti namjerava da se tue umjesto mene? Ko bi rekao, otvorio je oi.
Ozbiljno ti govorim, Tejlore.
I ja sam ozbiljan. Nikada nisam bio ozbiljniji. Uostalom, uvjerit e se u to kada bude ula
moj prijedlog.
A to je?
elio bih da pripremimo veliku zabavu. Da napravimo pravo slavlje sa mnogo zvanica.
Pozvat emo itav kraj. Naravno, tu e biti i sve moje oboavateljke. Nikako ne bih mogao da
izbjegnem da ih sve ne pozovem, poto ih je toliko mnogo. Uostalom, i ti ih ve poznaje, pa
se nee ljutiti, nasmijao se Tejlor.

50

Mogu samo da se naljutim na tebe zato to me zadirkuje, rekla je naizgled ljutito.


ovoga puta te ne zadirkujem. Namjeravam vjeno da ostanem u braku sa tobom.
Stvarno? eron je spustila pokriva i odmjerila Tejlora pogledom.
Da, stvarno, gotovo se naljutio.
eron je naglo ustala. Tejlore, zaista nisam mislila nita loe. Samo sam se alila.
Istog trenutka ju je zagrlio. Njegove ruke bile su snane i tako sigurne. Nemoj se vie aliti
na takav nain. Zaista si me uplaila, eron. Ako se nas dvoje sada rastavimo, ja to neu moi
da preivim.
Neemo se razdvojiti. Nas dvoje smo vezani jedno za dugo za sva vremena.
Da li je to obeanje? upitao ju je Tejlor, dok mu je prst klizio linijom izmeu njenih grudi,
sve do struka, gdje se zaustavio.
Obeanje, odgovorila je ubrzano diui.
Polako je svukao pokriva sa nje do kraja. Ovako mi se najvie dopada. Bez odjee,
mrmljao je Tejlor dok je usnama pratio liniju njenog ramena.
Ve sam primijetila da ima problema sa mojom odjeom, odvratila je eron sa osmjehom.
Podigao je glavu. Hoe li da kae da nisam dovoljno vjeto? upitao je naizgled
uvrijeeno, a onda je poljubio eron u sami vrh nosa.
Tvoju vjetinu niko ne dovodi u pitanje. Radi se samo o snalaenju meu krpama. Osjetila
je kako joj tijelom struji toplina od njegovog dodira.
raduje me to si zadovoljna, er e do kraja ivota voditi ljubav sa mnom. Nee biti drugih
mukaraca u tvom ivotu, jesi li me shvatila?
Naravno, gospodine. Zamirila je i strasno se privila uz njega.
Tako, draga moja gospo.
Vie nisu razgovarali. Tihu polutamu sobe remetili su samo njihovi uzdasi i ritmiko lelujanje
njihovih tijela u ljubavnom zanosu.

***
Pet godina poslije
Deni, prestani da udara kaikom po stolu i dovri ve jednom taj ruak! eron se s
osmjehom obratila tamnokosom djeaku.
etverogodinji malian je uzeo zalogaj, a onda je umjesto o sto, udario kaikom po ivici
tanjira. Osmjehnuo se, ekajui eroninu reakciju.
Gdje je tata? upitao je, primijetivi da ona uopte ne reaguje.
Doi e svakog trenutka.
To si rekla i prije jednog sata. Denijevo poimanje vremena bilo je dosta neodreeno.
Samo budi strpljiv i sve e biti u redu. Tata e uskoro stii, ponovila je eron.
Uvijek tako kae!
To je dobar savjet, s obzirom na gene koje si naslijedio od svog tate.
ta su to geni? Djeak je nakrivio glavu, paljivo sluajui objanjene.
Nije vano. eron je odmahnula glavom.
Tata e mi dovesti konja.
Tata je obeao da e ti kupiti ponija, ali ne danas, eron je polako gubila strpljenje.
A kada?
Uskoro.
To si rekla i za bebu Da e se roditi uskoro, a nita se nije dogodilo.
Tako je. Dogodit e se uskoro, pogledala je na svoj zaobljeni stomak u kojem je ve odavno
osjeala nestrpljive pokrete. Jo mjesec dana, pomislila je zadovoljno.
Vrata su se otvorila i u kuhinju je uao Tejlor sa osmjehom na licu.
51

Tata! viknuo je Deni, kao da ga nije vidio danima, a rastali su se tog jutra.
Kako je moj djeak? Tejlor se sagnuo i izvadio nestrpljivog djeaka iz visokog stolca, a
zatim ga zavrtio u vazduhu, dok je dijete zadovoljno cialo i pljeskalo ruicama, a tamne oi
su mu blistale.
Zdravo. Gdje je Roza? upitala je eron.
Napolju, razgovara sa Miguelom. Odmah e doi ovamo, ne brini.
Zakazala sam pregled kod ljekara za pola dva. Moramo da stignemo na vrijeme.
Ne panii. Stii e, Tejlor joj se toplo osmjehivao.
Ako eli da se ovdje porodim, zaista nema potrebe da urimo, naalila se eron.
Nadam se da ipak vie voli da te predam u sigurne ruke, eron.
Beba! Beba! vikao je Deni.
taj djeak je nemogu! primijetio je Tejlor.
Gdje je moj poni? nastavio je da vie djeak, ohrabren Tejlorovom podrkom.
Rekao sam ti da emo kasnije ove nedelje otii da pogledamo jednog.
Veeras? Deni je bio nestrpljiv.
Tejlor je pogledao eron. Imam utisak da on ima izvjesne probleme sa rjenikom, rekao je.
On jednostavno zahtijeva da dobije ono to eli, kao i njegov tata, rekla je eron.
Molim? Tejlor je spustio sina na pod i zagrlio eron.
Stigla je vaa dadilja! vano ih je obavijestila Roza, koja je upravo otvorila vrata.
Ja nisam beba! Ne treba mi dadilja! pobunio se Deni.
Treba mu ukazati duno potovanje, Roza. Kada uskoro novi stanar ove kue ugleda svijet,
Deni e biti stariji brat i bit e veoma vaan. Zasluuje svu panju ravnopravnog graanina u
ovoj zajednici,rekao je Tejlor.
Naravno. Deni, prestani da se izmotava i doi ovamo, strogo mu se obratila Roza.
Moe li neto slino da kae i Tejloru, Roza? umijeala se eron.
Moe, ali ne smije. Je li tako, Roza? Ne ekajui da mu Roza odgovori, Tejlor se ponovo
obratio eron. Nemoj da zaboravi da sutra uvee idemo u pozorite, a poslije predstave
imamo zakazan sastanak sa tvojim klijentima, podsjetio ju je.
eron je u toku prethodne godine dobila dozvolu za obavljanje advokatske prakse na teritoriji
Kalifornije i ve je iza sebe imala nekoliko uspjeno okonanih sluajeva.
Hou i ja da idem! javio se Deni.
Dozvoljeno je samo za one preko esnaest godina. O tebi e sutra brinuti gospoa Hendriks,
poto je Rozi dovoljno to mora danas da te uva, objasnio mu je Tejlor.
Gospoa Hendriks ima brkove!
Deni! naljutila se eron.
Tejlor se okrenuo da djeak ne bi vidio njegov osmijeh.
Bolje da krenete, opomenula ih je Roza.
eron je uzela torbicu i krenula sa Tejlorom. Vidjet emo se kasnije, dobacila je djeaku.
Mama je debela, rekao je Deni Rozi, poto su njegovi roditelji otili.
Nee jo dugo biti debela.
Hoemo li da igramo domine?
Prvo pojedi svoj sendvi.
Onda emo se igrati? Deni nije odustajao.
Hoemo, rekla je Roza, koja je kroz prozor vidjela kako Tejlor pomae eron da ue u
kola. Nagnuo se nad njom i poljubio je, a onda je zatvorio vrata.
Roza se zadovoljno osmjehnula.

KRAJ

52