You are on page 1of 44

Naj vrisk pove, da tam smo doma

,
kjer pesem v srcu vsem igra.
(ansambel Lojzeta Slaka: Naj vrisk pove;
besedilo: Marjan Roblek)

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho
Turistični produkt mladih Mirnopečanov

Avtorji naloge:
Tina Makše, 7. a; Andriyana Muhič,
7. a; Luana Ovnik, 7. a; Jasmina
Saje, 7. a; Eva Kolenc, 7. b; Ema
Parkelj, 7. b; Nuša Avguštinčič, 8. b;
Jure Barbo, 8. b; Petra Hrastar, 8. b;
Amadeja Hren, 8. b; Katja Šuštaršič,
8. b; Maruša Rajšel, 8. b; Ines Saje,
8.b; Zala Zupan, 8. b;
Mentorici:
Tatjana Kupljenik, Darja Rugelj
Mirna Peč, šolsko leto 2013/14

ŠOLA: OŠ Toneta Pavčka, Postaja 1, 8216 Mirna Peč
tel: 07 30 78 720

fax: 07 30 78 018

e-mail: o-mirnapec.nm@guest.arnes.si

NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: V DOLINO TIHO
Avtorji:
Tina Makše, 7. a; Andriyana Muhič, 7. a; Luana Ovnik, 7. a; Jasmina Saje, 7. a; Eva
Kolenc, 7. b; Ema Parkelj, 7. b; Nuša Avguštinčič, 8. b; Jure Barbo, 8. b; Petra Hrastar,
8. b; Amadeja Hren, 8. b; Katja Šuštaršič, 8. b; Maruša Rajšel, 8. b; Ines Saje, 8. b; Zala
Zupan, 8. b.
Mentorici: Tatjana Kupljenik, profesorica razrednega pouka
Darja Rugelj, profesorica razrednega pouka

Povzetek:
“Tiha, kakor biser skrita, sredi lepih teh dolin, vsa v zelenje si ovita, vzbujaš na mladost spomin
(Ivan Malavašič). Tam pesmi so pisana polja, verzi samotne, ozke poti in trdna, nezmagana
volja kot ritem povsod valovi. Tam žita, do prsi visoka vsako poletje šume in vsaka dlan je trda,
široka, kot so široki in dobri ljudje. Nekje na Dolenjskem so kraji, hiša, vinograd, košček polja.
Tam so meseci sami maji, tam sem nekoč bil doma.” Lojze Slak in Tone Pavček sta z
melodijami in verzi opisovala svoj rodni kraj, Mirno Peč. Mladi Mirnopečani smo si s pripravo
turistične naloge zadali cilj, da se sliši tudi naš glas; glas o naravnih lepotah mirnopeških treh
dolin ter o glasbi, ki tukaj odmeva. Vse nam je uspelo združiti v dvodnevno pustolovščino, na
katero se bodo s harmoniko na rami odpravili naši vrstniki z Dolenjske, Bele krajine in Posavja,
ki jim je blizu prelepa narava, ki poskrbi za naravno akustiko ter ubiranje viž na diatonični
harmoniki: ob izviru reke Temenice, v kraški jami, rojstnem kraju velikega slovenskega pesnika,
med nasadom stoterih drevesnih vrst ali v družbi marljivih čebel … bodo mladi harmonikarji
poustvarjali glasbo najznamenitejšega ljudskega godca, pilili svoje znanje ter ga črpali od
velikih mojstrov.
V nalogi je tako predstavljen dvodnevni tabor, namenjen ljubiteljem diatonične harmonike, ki
bodo ob uživanju naravnih znamenitosti treh mirnopeških dolin spoznavali in poustvarjali
Slakovo bogato glasbeno dediščino. Poleg vsebinske predstavitve tabora smo v nalogi
podrobno opisali organizacijo tovrstnega dogodka, načine trženja ter vključenost oz. povezanost
šole z občino, lokalnimi društvi ter s krajani. Z mirnopeškim turističnim produktom, taborom
mladih harmonikarjev V dolino tiho, bomo mladi poskrbeli, da se bo glas o lepotah naše doline
slišal v “deveto vas”.
Ključne besede: Mirna Peč, dežela treh dolin, Lojze Slak, tabor mladih harmonikarjev,
diatonična harmonika, Osnovna šola Toneta Pavčka

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

Kazalo vsebine
1 UVOD ......................................................................................................................................................... 1
2 KDO SMO IN OD KOD PRIHAJAMO ....................................................................................................... 2
2. 1 Mirna Peč – oris kraja ........................................................................................................................ 2
2. 2 Osnovna šola Toneta Pavčka in turistični krožek .............................................................................. 3
2. 3 Povezanost šole z lokalno skupnostjo ............................................................................................... 4
3 NA ZABAVO V NARAVO: V DOLINO TIHO ............................................................................................ 5
3. 1 Oris dogodka V dolino tiho ................................................................................................................. 5
3. 2 O Lojzetu Slaku .................................................................................................................................. 6
3. 3 Kraj tabora harmonikarjev V dolino tiho ............................................................................................. 9
3. 4 Udeleženci dogodka ......................................................................................................................... 10
3. 5 Organizacija dogodka ...................................................................................................................... 11
3. 6 Časovnica dogodka V dolino tiho ..................................................................................................... 12
3. 7 Podrobnejši načrt dela ..................................................................................................................... 14
3. 7. 1 Podrobnejši opis dejavnosti na taboru harmonikarjev V dolino tiho .................................................... 14
3. 7. 2 Organizacijske (prostorske) zahteve............................................................................................... 18
3. 7. 3 Mentorstvo udeležencem na taboru harmonikarjev .......................................................................... 18
3. 7. 4 Šolski natečaji - logotip, spominek, spominska priznanja ter promocijski material ............................... 19
3. 8 Povezava tabora z drugimi dogodki v šoli in kraju ........................................................................... 21
4 OGLAŠEVANJE TURISTIČNEGA PRODUKTA V DOLINO TIHO ........................................................ 22
4. 1 Načrt oglaševanja našega turističnega produkta V dolino tiho ........................................................ 22
4. 2 Načrt predstavitve dogodka V dolino tiho na turistični tržnici........................................................... 23
4. 2. 1 Razdelitev vlog na stojnici ........................................................................................................ 23
4. 2. 2 Umetnostna podoba naše stojnice ........................................................................................... 24
4. 2. 3 Harmonika in naravne lepote - naš oglaševalski adut ............................................................ 25
5 ZAKLJUČEK ........................................................................................................................................... 26
6 LITERATURA IN VIRI.............................................................................................................................. 27
7 PRILOGE .....................................................................................................................................................

Kazalo prilog
Priloga 1 Himna tabora harmonikarjev V dolino tiho
Priloga 2 Opis naravnih znamenitosti, pri katerih bodo potekale glasbene delavnice ter
zemljevid
Priloga 3 Opis Tončkovih in Lojzkovih iger
Priloga 4 Posebnosti oz. zanimivosti iz narave, naravne in kulturne dediščine našega kraja
Priloga 5 Razvajanje z naravno, zdravo ter tradicionalno mirnopeško hrano
Priloga 6 Zapisnik sestanka s predstavniki občine in društev za namen realizacije projekta V
dolino tiho

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

1 UVOD
Pozabiti je ne morem,
preboleti tudi ne,
lepa je dežela moja,
kakor svet iz pravljice.
Najlepše rože tam cvetijo,
najbolj modro je nebo,
ljudje prijazni tam živijo,
lepe pesmi si pojo.
(ansambel Lojzeta Slaka: Tam za goro;
besedilo: Jožica Slapar)

Ob pesmi Tam za goro Lojzeta Slaka, našega rojaka,
smo vsi obnemeli,
vsi razmišljati smo začeli,
da računalnik, TV, facebook, youtube …
so prav kul stvari,
a mirnopeška glasbena in naravna zapuščina –
čez to je pa ni!
Smo zato poveznili harmoniko na rame
ter se odpravili čez hribe in poljane,
mimo vasic, mnogoterih dreves, čudovitih rož in ptic,
pa vse do kraške jame in izvirov
ter ljudi veselih lic.
Pridite tudi vi, mladi ljubitelji narave in glasbe,
v Slakove in Pavčkove kraje!
Prepričali vas bomo, da je pri nas res lepo –
na dvodnevnem taboru harmonikarjev bi vas radi gostili,
da se boste lahko v čudoviti naravi
od vsakodnevnih skrbi poslovili
ter srca z zvoki okolja in glasbe napolnili.
Saj vemo, da pete vas že srbe,
zato hitro harmoniko na rame in pot pod noge
ter v Mirno Peč odpravite se!

1

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

2 KDO SMO IN OD KOD PRIHAJAMO
Tiha, kakor biser skrita
sredi lepih teh dolin,
vsa v zelenje si ovita,
vzbujaš na mladost spomin.
(ansambel Lojzeta Slaka: Domači vasici;
besedilo: Ivan Malavašič)

2. 1 Mirna Peč – oris kraja

Slika 1 Mirnopeška dolina z reko Temenico

Ob nekdanji cesti med Ljubljano in
Zagrebom, v srednjem delu doline
reke Temenice, se je razvilo naselje
Mirna Peč, ki je danes upravno
središče Občine Mirna Peč. Obstaja
več različnih razlag, od kod izvira
nenavadno ime kraja, najbolj
verjetna pa je tista, ki izhaja iz
nemške
različice
imena
»Hönigstein«, kar v prevodu
pomeni medena peč in se nanaša
na medeno barvo skalovja v Zijalu,
našem
turistično
najbolj
priljubljenem koščku
neokrnjene narave.
V Zijalu so našli tudi
najstarejše
sledove

bivanja na našem območju.
Področje občine obsega 28 naselij, ki se razprostirajo v treh
dolinah: mirnopeški ob Temenici, šentjurski ob Igmanci in v
globodolski. Vsako izmed njih poleg naravnih lepot kraškega
površja pomembno označuje tudi kulturna zgodovina, ki jo
soustvarjajo ljudje s svojim udejstvovanjem na različnih
področjih in v različnih časovnih obdobjih.
Nam najbolj priljubljena rojaka sta gotovo pesnik Tone Pavček in
ljudski godec Lojze Slak. V preteklem letu jima je občina
izkazala čast s postavitvijo spominskih obeležij. Člane
turističnega krožka sta ta dva dogodka navdušila in spodbudila k
razmišljanju o tem, kako bi ti dve spominski obeležji tudi
turistično zaživeli.
Razvoj naše občine, v smislu gospodarstva, kot tudi družbeni in
kulturni razvoj nedvomno odpirajo zeleno luč tudi razvoju
turizma, ki ima v našem kraju in njenih neokrnjenih naravnih ter
Slika 3 Spominsko kulturno-zgodovinskih lepotah veliko možnosti za razcvet. Mladi

Slika 2 Spominsko
obeležje Tonetu
Pavčku

obeležje Lojzetu
Slaku

2

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

člani turističnega krožka se tega zavedamo in želimo s svojimi svežimi idejami prispevati svoj
del k razvoju turizma.
Sodelovanje v projektu TZS »Turizmu pomaga lastna glava – V naravo na zabavo« nam daje
izziv, da te svoje želje udejanjimo in jih predstavimo širšemu krogu ljudi.

2. 2 Osnovna šola Toneta Pavčka in turistični krožek
Osnovna šola Toneta Pavčka je jeseni leta 2012 dobila ime po rojaku, akademiku, pesniku in
pisatelju Tonetu Pavčku. Ime šole je še posebej zaživelo z otvoritvijo nove šole, v kateri poteka
pouk od 2. 1. 2013. Nove pridobitve smo se najbolj razveselili učenci. Z novimi, velikimi in
svetlimi prostori, umeščenimi v naravno okolje, so nam omogočeni idealni pogoji tako za učenje
kot tudi za razvijanje obšolskih dejavnosti, ki jih na šoli gojimo.
Turistični krožek je ena od
dejavnosti, ki je v zadnjih letih
spet dobila zagon za aktivno
delovanje. V letošnjem šolskem
letu nam je glavno vodilo to, da
razvijamo ideje, ki bi prispevale k
razvoju turizma v našem kraju.
Nedavno postavljeni spominski
obeležji in namera Občine Mirna
Peč, da v prostorih starega
šolskega
poslopja
uredi
spominsko sobo, posvečeno
znamenitim rojakom, pa sta bila
glavna dejavnika, ki sta nas
spodbudila k delu.
Slika 4 Osnovna šola Toneta Pavčka

Krožek na šoli deluje pretežno v popoldanskem času. Že v začetku leta smo se člani krožka
opredelili v eno od sekcij, ki smo jih določili skupaj z mentoricama. Te sekcije so:

raziskovalna skupina (skrbi za raziskovanje možnosti razvoja turizma, raziskovanje
predlaganih idej ostalih članov, zapis turistične naloge);
promocijska skupina (skrbi za promocijo dogodka, produktov in predstavitev na
turistični tržnici);
organizacijska skupina (skrbi za organizacijo dogodka);
tehnična skupina (skrbi za tehnično podporo pri organizaciji dogodka);
ustvarjalna skupina (skrbi za umetnostno podobo dogodka in produktov)

Posamezne sekcije se srečujejo pred ali po pouku in med glavnimi odmori, vsi skupaj pa se
dvakrat do trikrat mesečno srečujemo na skupnih delavnicah.

3

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

2. 3 Povezanost šole z lokalno skupnostjo
Šola pri svojem delu sodeluje z mnogimi posamezniki, ustanovami, podjetji in institucijami.
Najpomembnejše je dobro sodelovanje z ustanoviteljico, Občino Mirna Peč. Strokovne službe
občine in šole dobro sodelujejo in sproti razrešujejo vse odprte probleme, ki so v njihovi
pristojnosti. Prav tako je odlično sodelovanje z županom, ki podpira pestro in kakovostno delo
šole.
Podjetja in obrtnike skušamo na šoli pridobiti za občasne ali trajne oblike finančne pomoči preko
šolskega sklada in podporo posameznim turističnim produktom.
Društva v lokalni skupnosti pomembno prispevajo h kakovostnemu in ustvarjalnemu preživljanju
prostega časa, zato se šola trudi da društvom pri njihovem delu nudi pomoč in podporo. Enako
pa tudi društva pomagajo pri našem delu oziroma pri organizaciji ter izpeljavi večjih in
pomembnejših dogodkov.
Primer takega kakovostnega in uspešnega sodelovanja med šolo, občino in lokalnimi društvi je
bila otvoritev nove šole.

Slike 5-8 Otvoritev novih prostorov OŠ Toneta Pavčka, pri čemer so pomembno sodelovali Občina Mirna Peč in
lokalna društva. Vir: arhiv OŠ Toneta Pavčka.

4

Tabor mladih harmonikarjev

3

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

NA ZABAVO V NARAVO: V DOLINO TIHO
Zagodi, dragi muzikant, tole lepo melodijo,
da spomni me na rodni dom, na mojo domačijo,
zagodi na harmoniko, naj jo veter spet ponese,
prisluhnejo naj ji ljudje, ki po domu hrepene.
(ansambel Lojzeta Slaka: Želja;
besedilo: Janez Hvale)

Skupaj z nami se odpravite v naravo – v naše lepe kraje … In ne pozabite na harmoniko …

Slika 9 Logotip tabora V dolino tiho. Ustvaril ga je učenec Jure Barbo. Vir: arhiv OŠ Toneta Pavčka.

3. 1 Oris dogodka V dolino tiho
“Tiha, kakor biser skrita, sredi lepih teh dolin, vsa v zelenje si ovita, vzbujaš na mladost spomin.
Tam pesmi so pisana polja, verzi samotne, ozke poti in trdna, nezmagana volja kot ritem
povsod valovi. Tam žita, do prsi visoka vsako poletje šume in vsaka dlan je trda, široka, kot so
široki in dobri ljudje. Nekje na Dolenjskem so kraji, hiša, vinograd, košček polja. Tam so meseci
sami maji, tam sem nekoč bil doma.” Lojze Slak in Tone Pavček sta z mnogo melodijami in verzi
opisala svoj rodni kraj, Mirno Peč.
Na osnovi teh in podobnih verzov, ki jih učenci naše šole pogosto prebiramo ali ob njih ubiramo
melodije na nam najbolj priljubljenem inštrumentu – diatonični harmoniki, smo pripravili turistični

5

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

produkt, ki smo mu nadeli pomenljivo ime V dolino tiho. Kot že samo ime pove, smo produkt
zastavili tako, da ni povezan le z naravnimi lepotami in posebnostmi mirnopeških treh dolin,
ampak tudi z enim od omenjenih znamenitih rojakov, Lojzetom Slakom in njegovo glasbo, ki
tukaj vselej odmeva.
Pri oblikovanju turističnega produkta nam je bilo glavno vodilo to, da vsem mladim dolenjskim,
belokranjskim in posavskim harmonikarjem, ljubiteljem Slakove glasbe, v vasici, kjer je preživel
svoje otroštvo, omogočimo spoznavanje življenja in dela našega najbolj priljubljenega ljudskega
godca ter jim hkrati v naših naravnih lepotah in posebnostih, ki omogočajo naravno akustiko ob
izkušenih harmonikarskih mentorjih ponudimo možnost skupinskega muziciranja in
poustvarjanja Slakove glasbe: ob izviru reke Temenice, v kraški jami, na razgledni točki v rojstni
vasi velikega slovenskega pesnika Toneta Pavčka, med nasadom stoterih drevesnih vrst ali v
družbi marljivih čebel …
Z novim mirnopeškim turističnim produktom, taborom mladih harmonikarjev V dolino tiho, bomo
mladi poskrbeli, da se bo glas o lepotah naše doline slišal v “deveto vas”.

3. 2 O Lojzetu Slaku
Med raziskovanjem o življenju in delu Lojzeta Slaka smo odkrili marsikaj zanimivega. Vse
skupaj smo povezali v zanimivo pripoved, iz katere je razvidno Lojzetovo odraščanje v naših
krajih ter njegova glasbena pot, ki ga je iz majhne vasice Jordan Kal pri Mirni Peči ponesla ne le
po Sloveniji, ampak tudi v svet – “čez lužo”.
Lojze Slak se je rodil 23. julija 1932 na Jordan Kalu pri Mirni Peči. V družini očeta Matije in
matere Ane je bil Lojze četrti od desetih otrok. Mati Ana je bila klena in ponosna kmečka mati in
žena. Do svojih otrok je kljub obilici dela na kmetiji gojila popolno
ljubezen. Ko je bil Lojze še dojenček, je nevarno zbolela in Lojzek
je moral za nekaj časa oditi k svojemu stricu Ludviku Barbu na
Mali Kal.
Tako je Lojzek začel odraščati na Malem Kalu, v bližini kasneje
tako ljubljene harmonike. Mali Kal je v nekaj letih postal njegov
dom in čeprav so Lojzka prepričevali, da je njegov pravi dom na
Jordan Kalu, se tja ni želel vrniti. Ostal je na Malem Kalu, a v
ljubezni za vselej trdno povezan tudi s svojo materjo, očetom,
brati in sestrami.
Njegovo prvo glasbeno ustvarjanje je bilo igranje na orglice, ki
mu jih je podaril stric Ludvik. Kmalu pa je njegovo radovednost
pritegnila stričeva harmonika na omari. Čisto na skrivaj jo je
včasih vzel z omare in iz nje pričel izvabljati prve melodije.
Njegov neizmeren čut za glasbo mu je pomagal, da so iz
harmonike prihajale melodije, ki so bile lepo spevne in drugačne
od melodij, ki jih je iz iste harmonike izvabljal njegov stric. Ko ga
je le-ta prvič slišal igrati, je navdušen nad sposobnostmi malega
fantiča dejal: “Saj boš menda še boljši kot jaz!”

Slika 10 Lojze Slak v otroških
letih. Vir: spletna stran
www.lojzeslak.com.

6

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Slika 11 Lojze Slak s fanti s Praprotna na obisku v naši šoli, na
praznovanju 70-letnice Toneta Pavčka. Vir: arhiv OŠ Toneta Pavčka.

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

Preden je prestopil prag osnovne
šole, ki jo je obiskoval v bližnjem
Karteljevem, je Lojze znal zaigrati
že več kot ducat pesmi. Do konca
osnovne šole pa je svoj talent ob
spodbudi strica, ki ga je imel Lojze
neizmerno rad, razvil do te mere,
da je pri petnajstih letih že igral na
vaških porokah. Svate je tako
razveseljeval kar deset let, sam ali
pa
skupaj
s
priložnostnimi
glasbeniki, najpogosteje s svojimi
brati kot trio Lojzeta Slaka. Sam je
večkrat povedal, da so bile prav
poroke
njegova
najboljša
glasbena šola.

Prelomnico v njegovi glasbeni
karieri predstavlja prvi nastop na javni radijski oddaji »Pokaži, kaj znaš!« leta 1957. S svojim
igranjem je prepričal tako strokovno javnost kot preproste laike in v studiu požel tak aplavz, da
še sam ni vedel, ali je to znak odobravanja ali obratno. Po prejemu nagrade za najboljšega
harmonikarja po mnenju občinstva pa je vedel, da je glasba njegovo pravo poslanstvo na tem
svetu.
Leta 1959 je nastal Ansambel bratov Slak. V kvartetu je Tone igral trobento, Matija klarinet,
Stane bas, Lojze pa harmoniko. V takšni zasedbi so bratje igrali dobra tri leta, potem pa je
zasedba zaradi vojaščine bratov Matije in Toneta razpadla, Lojze pa se je kljub temu glasbi še
naprej posvečal. S svojo harmoniko, berdo, ki jo je igral Ciril Babnik, ter kitaro Nika Zlobka je
postal »Trio Slak«. In od tu naprej je šlo vse strmo navzgor. Lojze je s svojimi sodelavci začel
pisati novo zgodbo in postavljati nove mejnike diatonične harmonike, ki je po njegovi zaslugi
pomembno pridobivala na veljavi.
Leta 1964 se je na enem od njegovih nastopov na radiu Ljubljana spoznal s pevsko skupino
Fantje s Praprotna. To so fantje iz Selške doline, ki so kmalu po srečanju s Slakom postali člani
njegovega ansambla. Tako je nastal znameniti Ansambel Lojzeta Slaka, eden naših najboljših in
hkrati najbolj izvirnih domačih ansamblov.
Poleg glasbenega samoizobraževanja se je Lojze Slak v Novem mestu izšolal za sedlarja in
tapetnika. Po služenju vojaščine je zaposlitev našel v Ljubljani, kamor se je tudi preselil. Bil je
voznik pri podjetju Petrol ter tapetnik v tovarni pohištva Hoja. S pridnim, vztrajnim in
prizadevnim delom je postal komercialist v podjetju; kot tak se je tudi upokojil.
Lojzeta Slaka je po poti njegove bogate glasbene kariere vselej spremljala tudi družina. Od
začetka stric Ludvik, kasneje njegovi bratje, od leta 1960 pa njegova življenjska sopotnica, žena
Ivanka. V bogatem in srečnem zakonu, skupaj sta dočakala tudi zlato poroko, sta se jima rodila
dva sinova, leta 1960 Slavko in leta 1976 Robert.

7

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

Lojzetovo ustvarjanje je bilo vedno v trdni simbiozi tudi s pisci besedil. Prav njim gre velika
zahvala, da je Lojze smel pisati melodije, ki so ta besedila ponesle med ljudi. Rad je posegel
tudi po ljudskih pesmih, ki so z njegovo harmoniko in njegovimi pevci dobile popolnoma novo
obliko in zven. Najpogosteje so z njim sodelovali znani pisci besedil, kot so Janez Hvala, Vera
Kumprej, Ivan Malavašič, Janko Novak, Fanika Požek, Majda Rebernik, Tatjana Rodošek,
Marjan Stare, Ivan Sivec, Jožica Slapar idr. Svoja in njihova besedila je združil v Veliki
pesmarici ansambla Lojzeta Slaka, ki jo je v samozaložbi izdal leta 2004; vseh besedil v njej pa
je bilo preko 300.
Z Lojzetom pa je nekaj najlepših pesmi ustvaril tudi njegov
dober prijatelj in rojak Tone Pavček. Ena najlepših pesmi,
ki zaznamuje njun značilen odnos do družine, njunih mater
in rodnih krajev je pesem Mama. Pavček je v spremni
besedi omenjene pesmarice o svojem prijatelju Lojzetu in
njegovi harmoniki zapisal takole: “Ta harmonika že dolgo ni
več zgolj kakšna običajna harmonika, ne frajtonarica, ne
klavirska, ne kakršnakoli, je le eno – Slakova harmonika.
Prav to ji določa posebno tehniko in izraznost, daje ji zven Slika 12 Lojze Slak in Tone Pavček
skupaj v naši šoli, maja 2008
in pomen. In ko ju poslušaš, harmoniko in Slaka, ne veš
več: igra Slak harmoniko, ali igra harmonika Slaka? Oboje
je v enem, oboje je srečno ljubeznivo soglasje in vzajemna hvaležnost: on je vrnil tej harmoniki
zvok, kot bi življenju vrnil življenje, ona mu je v zahvalo napolnila življenje.”
O Slakovem posebnem, ubranem in
unikatnem
načinu
igranja
diatonične
harmonike pa se ni govorilo le doma, v
Sloveniji. Kot glasbenika so ga cenili tudi v
Ameriki, kjer so o njegovem stilu igranja
predavali celo na glasbenih festivalih (Vir
acordianusa.com).
Še posebej pa je bil Lojze Slak priljubljen med
Slovenskimi izseljenci v Ameriki. Kot lahko
preberemo
v
podnaslovu
slike
iz
izseljeniškega časopisa The Dawn - Zarja iz
leta 1990, je tudi med njimi veljal za super
zvezdo na harmoniki.
Prenekatere Slakove predelane ljudske
melodije so kar ponarodele. Prav tako je
Slika 13 Lojze Slak med slovenskimi izseljenci, Detroit,
ponarodelo veliko njegovih avtorskih skladb.
1990. Vir: časopis The Dawn – Zarja
Nam, Mirnopečanom, je še posebej ljuba in
draga pesem V dolini tihi, katere naslov smo člani turističnega krožka uporabili za iztočnico
našega turističnega dogodka, na osnovi melodije te pesmi pa napisali tudi himno tabora
harmonikarjev.
Lojze Slak je godec vseh godcev, podaril nam je neizmerno bogastvo. Njegov opus zlatih in
diamantnih plošč, zasluga, da je diatonična harmonika priznan instrument, njegov trud,
neizmerna energija in volja, da narodno glasbo približa ljudem ter doseže njeno današnjo

8

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

priljubljenost, je le nekaj tistega, kar nam je zapustil, ko je 29. 9. 2011 po težki bolezni tiho
sklenil svojo življenjsko pot.
Njegove pesmi so bile največkrat vezane na
dolenjsko deželo, njene naravne lepote, vino in
vinograde ter dekleta, ki prinašajo med fante
vedno romantične in navihane dogodke. Zato
gotovo ni naključje, da smo ob zasnovi
turističnega dogodka najprej pomislili nanj.
Nam, mladim, pa tudi starejšim je njegova
glasba namreč tako blizu, da jo čutimo,
prepevamo, igramo … na vsakem koščku te
njegove opevane domače deželice ter ob vsaki
priložnosti.
Trudili se bomo, da bo tudi v naprej tako.

Slika 14 Lojze Slak v svoji zidanici na Trški gori. Vir:
spletna stran www.digitalstudio.si

Vabljeni V dolino tiho!

3. 3 Kraj tabora harmonikarjev V dolino tiho
Tabor V dolino tiho smo umestili v vasico Mali Kal, na domačijo družine Barbo. Družina Barbo je
tesno povezana z Lojzetom Slakom. Tu je bila doma Lojzetova mama Ana in tu je tudi Lojze
preživel velik del svojega otroštva. Domačija Barbo je bila tudi kraj, kjer se je Lojze prvič
seznanil s harmoniko.
Vasica Mali Kal leži na obrobju Šentjurske doline, ki je ena izmed treh dolin v občini Mirna Peč.
Manjša vasica je razdeljena na dva dela. Drugemu, manjšemu delu vasi, ki je od osrednje vasi
oddaljen nekaj sto metrov, domačini pravijo Dobje. Otroci iz Malega Kala hodijo v šolo v Mirno
Peč, v preteklosti pa so imeli možnost hoditi tudi v šolo v Karteljevo, ker je bila le-ta bližje
Malemu Kalu. Tja je v šolo hodil tudi Lojze Slak. Večino odraslega prebivalstva vasi ima
zaposlitev v bližnjem Novem mestu. V vasi je tudi nekaj kmetij, na katerih se ukvarjajo z
živinorejo in poljedelstvom.
Tudi pri Barbovih se ukvarjajo s kmetijstvom. Gospodar Marjan Barbo pa na domačiji veliko
pozornosti posveča ohranjanju kulturne dediščine. Domačijo krasi na novo postavljeni toplar, ki
je poleg svoje kmetijske namembnosti lahko uporaben tudi za družabne dogodke. Za toplarjem
in drugimi lično urejenimi in ohranjenimi gospodarskimi poslopji pa je prostorna travnata
površina, ki nam bo omogočila izpeljavo začrtanih dejavnosti na prostem, postavitev šotorov za
nočitev in prireditvenega prostora za zaključni koncert.

9

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

Slike 15-18 Na slikah Barbova domačija na Malem Kalu in travnik v neposredni bližini, kjer se bo odvijal tabor. Vir:
arhiv OŠ Toneta Pavčka.

3. 4 Udeleženci dogodka
Tabor V dolino tiho je namenjen našim vrstnikom, ljubiteljem diatonične harmonike, s področja
Dolenjske, Bele krajine in Posavja.
Na tabor se bodo lahko prijavili tisti osnovnošolci, ki se že ukvarjajo z igranjem na diatonično
harmoniko (od začetnikov do ekspertov, ki bi radi le nadgradili svoje znanje), imajo radi glasbo
Lojzeta Slaka in bi radi o njegovem življenju ter ustvarjanju izvedeli še več ter imajo svojo
diatonično harmoniko, ki jo bodo prinesli na tabor. Tabor zaradi cilja poustvarjanja Slakove
glasbe ne bo primeren za tiste, ki se z diatonično harmoniko šele spoznavajo.
Ker tabor harmonikarjev organiziramo prvič, se bo najvišje število udeležencev vrtelo okrog 60.
Vsi zainteresirani se bodo lahko prijavili preko prijavnic, ki bodo pravočasno poleg letakov in
plakatov poslane šolam, glasbenim šolam ter registriranim harmonikarskim društvom na
območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja, prav tako pa bo prijavnice mogoče najti na spletni
strani naše šole ter na naši facebook strani. Izpolnjene prijavnice bodo lahko poslali elektronsko
ali po pošti na naslove, ki bodo navedeni poleg.

1
0

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

Udeleženci tabora bodo morali imeli s seboj svojo diatonično harmoniko. Da bo naša narava po
dvodnevnem druženju čim manj obremenjena z odpadki ter tudi zaradi finančnih okvirov bomo
udeležence poprosili, da imajo s seboj svoj pribor (žlico, vilico, nož in skodelico), ki ga bodo
lahko sproti očistili in ponovno uporabili. Prav tako si bodo s seboj prinesli plastenko, v katero si
bodo lahko natočili pijačo, ki jim bo ves čas na voljo. Potrebovali bodo tudi brisačo za lastno
higieno. Za nočitev pa bodo potrebovali spalno vrečo, po želji tudi šotor, v koliko bi raje
prenočevali v šotoru kot pod kozolcem.
3. 5 Organizacija dogodka
Pri organizaciji dogodka nam bodo pomagali učitelji Osnovne šole Toneta Pavčka, ki bodo s
svojo prisotnostjo ter opravljanjem dogovorjenih nalog poskrbeli, da bodo stvari potekale, tako
kot so zastavljene. Pomagali nam bodo tudi člani družine Barbo, Občina Mirna Peč, krajani
Malega Kala ter lokalna društva: Turistično društvo Mirna Peč, Društvo harmonikarjev Mirna
Peč, Društvo podeželskih žena, Društvo podeželske mladine, PGD Mirna Peč, Lovska družina
Mirna Peč, Jamarski klub Novo mesto, posamezniki ter sponzorji, ki jih bomo poskušali pridobiti,
da nam bodo pomagali kriti neizogibne finančne izdatke.
Z namenom dobrega sodelovanja ter uresničitve in izpeljave tabora harmonikarjev smo že v
mesecu januarju 2014, ko smo dokončno zasnovali naš turistični produkt, v Osnovno šolo
Toneta Pavčka, na skupen uvodni sestanek, povabili župana Občine Mirna Peč ter predstavnike
lokalnih društev, za katere menimo, da so pri kakovostni izpeljavi tabora harmonikarjev
nepogrešljivi. Na sestanku smo jim podrobno predstavili našo zamisel, jih prosili za pomoč ter
predloge. Menimo namreč, da je dobro sodelovanje vseh v občini ključ do uspešne izpeljave
dogodka, ki presega lokalne meje.
Prav tako smo svojo zamisel in turistično nalogo predstavili ženi Lojzeta Slaka, Ivanki Slak, saj
sta za nas njeno mnenje ter potrditev, da smo na pravi poti, izrednega pomena.

Slika 19 Znaki občine in nekaterih lokalnih društev. Vir: internet

1
1

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

3. 6 Časovna razporeditev dogodka V dolino tiho
Tabor harmonikarjev V dolino tiho bo potekal dva dneva. Predvidoma se bo začel v soboto
zjutraj s sprejemom udeležencev in končal v nedeljo popoldne z zaključnim koncertom
udeležencev, mentorjev ter povabljenih ansamblov.
Časovna razporeditev dejavnosti

1. DAN

8.30 – 9.00

Prihod in prijava udeležencev
prigrizek
dobrodošlica

9.15 – 9.45

Kratek kulturni program
uvodni pozdrav organizatorjev

10.00 – 12.00

Preizkus glasbenega predznanja
razdelitev v skupine
odkrivanje znamenitosti našega kraja

Mali Kal

Kosilo
Slakova enolončnica s štruklji in domač
jabolčni štrudelj
Društvo podeželskih žena
Lovska družina

Mali Kal

12.00 – 13.00

Mali Kal

ravnatelj OŠ Toneta Pavčka,
župan Občine Mirna Peč

Mali Kal

13.00 – 16.00

Glasbene delavnice v skupinah
udeleženci se razdelijo v 6 skupin
odidejo na različne lokacije

16.00 – 18.00

Priprava prostora za spanje, prosti čas
priprava tabora za spanje
lokalna društva

Mali Kal

Priprava tabornega ognja
večerja ob tabornem ognju
Društvo podeželske mladine
predstavitev popoldanske delavnice učitelji in glas. pedagogi

Mali Kal

Zabavni večer
Tončkove in Lojzkove igre
nastop društva harmonikarjev
pravljica za lahko noč

Mali Kal

18.00 – 20.00

20.00 – 22.00

učitelji in glas. pedagogi
lokalna društva

Društvo podeželske mladine
Društvo harmonikarjev

Šentjurij
Marof
Golobinjek
Zijalo
Mirna Peč
Globodol

1
2

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

2. DAN

Vstajanje ob Slakovi “himni”
umivanje
pospravljanje prostora za spanje

Mali Kal

Zajtrk

Mali Kal

9.00 – 12.00

Glasbene delavnice
delo v skupinah, priprava na koncert učitelji in glas. pedagogi

Mali Kal

12.00 – 13.00

Kosilo
tradicionalno mirnopeško
nedeljsko kosilo

Društvo podeželskih žena
kuhinja OŠ Toneta Pavčka

Ustvarjalno prež. prostega časa
pogovor s sorodniki Lojzeta Slaka
pogovor z glasbeniki
animacija

sorodniki Lojzeta Slaka
glasbeniki, ki so sodelovali z
Lojzetom Slakom

Skupna vaja pred koncertom
priprava na koncert

učitelji in glas. pedagogi

Mali Kal

Priprava skupin na koncert
priprava na koncert v posamezni sk. učitelji in glas. pedagogi

Mali Kal

Zaključni koncert
predstavitev skupin
skupni nastop
nastop mentorjev
nastop gostov
podelitev spominskih priznanj in spominkov
zahvala

Mali Kal

8.00 – 8.30

8.30 – 9.00

13.00 – 14.30

14.30 – 15.30

15.30 – 16.00

16.00 – 17.30

Mali Kal

Mali Kal

1
3

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

3. 7 Podrobnejši načrt dela
Poleg časovne razporeditve, ki nam bo predstavljala glavni okvir pri izvedbi tabora, smo si že
vnaprej pripravili podrobnejši načrt dela oziroma opis dejavnosti, ki si bodo sledile v dveh dneh.

3. 7. 1 Podrobnejši opis dejavnosti na taboru harmonikarjev V dolino tiho
1. DAN:
DOPOLDNE

Udeleženci se bodo med 8.30 in 9.00 zbrali v vasici Mali Kal, na domačiji družine
Barbo. Pot do prizorišča bo označena vse od avtocestnega izvoza za Mirno Peč ter tudi
iz naselja Mirna Peč.
Na samem začetku se bodo udeleženci tabora prijavili na informacijska točki, kjer
bodo dobili priponko s svojim imenom ter prtljago odložili v za to namenjen prostor.
Poleg informacijske točke, za katero bomo uporabili idejno zasnovo predstavitve na
turistični tržnici (diatonična harmonika z odprtim mehom), bodo imeli udeleženci na
vidnem mestu skozi celotno dogajanje tabora na voljo potek vseh dejavnosti, ki bodo
sledile v nadaljevanju, vključno s časovno razporeditvijo. Med zbiranjem bodo imeli
udeleženci tabora na voljo sadje in sok (lokalnih pridelovalcev) ter vodo, da se
okrepčajo.
Ob 9.15 bo sledil kratek kulturni program, ki se bo začel s himno tabora
harmonikarjev V dolino tiho (melodija pesmi V dolini tihi, besedilo napisali organizatorji
tabora, zapisana v prilogi 1) ter nadaljeval s pozdravi oziroma nagovori nas,
organizatorjev tabora, ter ravnatelja Osnovne šole Toneta Pavčka in župana Občine
Mirna Peč.
Po uradni otvoritvi tabora bo sledil preizkus predznanja udeležencev, na katerem
jih bomo razdelili v tri večje skupine: začetniki, poznavalci in eksperti. Udeleženci
tabora se bodo lahko med čakanjem na preizkus posvetili raziskovanju našega kraja:
okrog travnika, našega prireditvenega prostora, bodo pripravljene točke oziroma naloge
o naravnih znamenitostih, značilnostih, znanih osebnostih ... Mirne Peči ter okoliških
krajev. Med raziskovanjem jih bomo klicali na preizkus znanja v igranju na diatonično
harmoniko, ki ga bodo vodili poznavalci igranja na to glasbilo. Glede na svoje
predznanje bodo dobili udeleženci obesek – harmoniko in rutico določene barve. Tako
bodo že formirane tri skupine.

1
4

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

Med 12.00 in 13.00 bo sledilo kosilo, ki ga bomo organizatorji pripravili v
sodelovanju z Društvom podeželskih žena Mirna Peč in Lovsko družino Mirna Peč.
Udeleženci si bodo novih moči nabrali z jedjo na žlico – Slakovo enolončnico z
domačimi štruklji in tradicionalno slovensko sladico, ki jo je imel Lojze Slak najraje jabolčnim zavitkom.
POPOLDNE

Po kosilu se bodo udeleženci tabora, ki bodo že razdeljeni v 3 večje skupine,
razdelili v podskupine; tako bomo dobili 6 manjših skupin. Skupine se bodo “s harmoniko
na rami” odpravile na lov za zakladom; tekom popoldneva bodo mladi harmonikarji
spoznavali naravne znamenitosti ožje mirnopeške okolice in ob tem izvedli glasbeno
delavnico na prostem – narava bo poskrbela za akustiko, udeleženci pa, da bo glas
harmonike in Slakovih melodij odmeval na vseh koncih našega kraja. Hkrati bodo v
svojo “Skrinjo glasbe in zvokov iz narave” pripravili zvočno obdelano eno kitico naše
himne – nabrali bodo naravni material ali pa uporabili lastna glasbila (del himne pa se
igra le z diatonično harmoniko). S seboj bodo dobili kmečko malico, in sicer jabolka in
pijačo lokalnih pridelovalcev.
Odpravili se bodo na že vnaprej določene lokacije; za prevoz do teh lokacij bomo
poprosili lokalna gasilska društva, prav tako pa bo v tem času na voljo tudi šolski kombi
za kakršno koli interventno pomoč, ki bi jo skupine utegnile potrebovati. Popoldanske
glasbene delavnice bodo tako potekale na šestih krajih:


v vasi Šentjurij (delavnica bo potekala ob spominskem obeležju
našemu rojaku, Tonetu Pavčku);
v Zijalu ob izviru reke Temenice;
pri čebelnjakih, znamenitostih Mirne Peči;
na Golobinjeku, najvišji razgledni točki našega kraja;
v Slugovi jami v Globodolski dolini, našem znamenitem kraškem
polju;
med nasadom stoterih drevesnih vrst (gozdna učna pot v gozdičku
na Marofu).

Okrog 16. ure se bodo skupine vrnile nazaj na Mali Kal, na domačijo Barbo.
Pripravili si bodo prostor za spanje. Udeleženci bodo lahko prespali v šotorih ali pod
toplarjem, vsekakor pa bodo v pristnem stiku z naravo. Sledil bo prosti čas, ki bo
namenjen spoznavanju in druženju, zagotovo pa ne bosta manjkali tudi glasba in petje.
Udeležencem bomo organizatorji omogočili več ustvarjalnih delavnic, ki se jih bodo
lahko po želji udeležili. Ena izmed dejavnosti bo tudi krajši pohod do Pavčkovega
spominskega obeležja v Šentjurij.

1
5

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

Ob 18.00 bomo začeli pripravljati taborni ogenj; drva za postavitev bodo že
predhodno pripravljena, ogenj bo potrebno le postaviti, pri tem pa bomo sodelovali tako
organizatorji kot tudi udeleženci tabora, na pomoč pa nam bodo priskočili še člani
Društva podeželske mladine in domačini. V pripravah na taborni večer si bo vsak izmed
udeležencev dokončal svojo leskovo palico (tudi leskove palice bomo tako kot drva že
vnaprej pripravili organizatorji), s pomočjo katerih si bodo lahko nato spekli jabolka,
krompir idr.

Večerja bo potekala ob tabornem ognju; poleg jabolk in krompirja, bodo na voljo
tudi kruh ter domače klobase (večerjo bomo pripravili v sodelovanju z Društvom
podeželskih žena in Društvom podeželske mladine).

Po večerji bodo skupine ob tabornem ognju predstavile svoje popoldansko delo –
kraj, kjer so imeli delavnico, kitico himne, ki so jo uglasbili oz. ozvočili z naravnimi ali
lastnimi glasbili, in eno od Slakovih pesmi, ki so jih na posameznih krajih skupinsko
poustvarjali. Vse skupine se bodo nato naučile zaigrati in zapeti himno, ki bo zagotovo
odmevala v mirno, nočno mirnopeško dolino.

Večer bomo popestrili s Tončkovimi in Lojzkovimi igrami, tj. s starimi igrami, ki
sta se jih igrala tudi Tone Pavček in Lojze Slak, ko sta še brezskrbno tekala po
mirnopeških poljanah.

Lokalno društvo harmonikarjev bo pred spanjem zaigralo nekaj viž, ki nas bodo
popeljale v glasbene sanje. Če se komu še ne bo prikradel spanec na oči, bo lahko
prisluhnil pravljici Bizz in Lizz iz Mirne Peči, ki so jo učenci naše šole napisali za
mednarodni projekt EU IN JAZ. V prijetnem, mirnem okolju narave se bomo nato
prepustili zvokom okolice in se spočili za nov dan, poln zanimivih ter poučnih doživetij.

1
6

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

2. DAN
DOPOLDNE

Med 8.00 in 8.30 se bodo udeleženci tabora prebudili ob Slakovi “himni” – pesmi
V dolini tihi. Po jutranji osvežitvi in pospravljanju spalnega prostora bo sledil zajtrk. Na
izbiro bodo imeli jedi lokalnih pridelovalcev, in sicer med, kruh, domače maslo, jabolka,
mleko, sir, sok in čaj.

Zajtrku bodo sledile dopoldanske glasbene delavnice po skupinah. Tokrat
bodo potekale v bližini prireditvenega prostora, vendar vseeno ločeno druga od druge,
saj bo iz vsake delavnice odmevala melodija. Prostori v naravi, kjer bodo potekale
delavnice, bodo že predhodno pripravljeni, organizatorji bomo postavili deske in klade,
na katerih bodo udeleženci lahko sedeli in ustvarjali.

Med 12.00 in 12.30 se bodo udeleženci tabora vrnili na osrednje prizorišče, kjer
bodo imeli tradicionalno mirnopeško nedeljsko kosilo (goveja juha z domačimi
rezanci, pražen krompir, svinjska pečenka, zelena solata in ocvirkova potica). Pri pripravi
kosila bomo sodelovali tako organizatorji tabora kot tudi lokalno društvo podeželskih
žena. Nanj bomo povabili tudi različne ansamble, katerih člani so iz Mirne Peči ali bližnje
okolice, ožje sorodnike oz. svojce Lojzeta Slaka in glasbenike, ki so bili na kakršen koli
način povezani z Lojzetom Slakom. Naj poudarimo še to, da smo jedilnik tradicionalnega
mirnopeškega kosila zasnovali na osnovi turistične naloge iz preteklega leta.
POPOLDNE

Po kosilu bo nekaj prostega časa, ki ga bodo udeleženci tabora lahko izkoristili
za pogovor z izkušenimi, že uveljavljenimi člani različnih narodno-zabavnih ansamblov
ter sorodniki Lojzeta Slaka in tako zagotovo izvedeli nove, zanimive stvari. Sledili bodo
zadnji dogovori in vaje po skupinah, kako in s katerimi pesmimi se bodo predstavili na
zaključnem koncertu. Preostali čas bodo popestrile različne igre in dejavnosti.

Ob 14.30 bo sledila generalka pred zaključnim koncertom, na katerem bodo
sodelovali udeleženci tabora, mentorji mladih harmonikarjev na taboru, različne
glasbene skupine ter nekateri svojci Lojzeta Slaka.

1
7

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

Ob 16.00 se bo tabor harmonikarjev V dolino tiho zaključil s koncertom, na
katerega bodo vabljeni starši, sorodniki, prijatelji udeležencev ter ostala javnost. Na njem
se bodo predstavili vsi, ki so kakor koli sodelovali na taboru. Koncert bomo začeli s
himno tabora harmonikarjev, zaključili pa s Slakovo V dolini tihi, ki jo bomo zapeli in
zaigrali vsi skupaj. Na koncertu bodo sodelujoči mentorji, udeleženci ter vsi, ki bodo
kakor koli pomagali, da bomo tabor lahko izpeljali, prejeli spominsko priznanje ter
spominek, ki bo ustvarjen prav za ta dogodek.

Tabor harmonikarjev V dolino tiho se bo zaključil med 17.00 in 18.00. Potrudili se
bomo, da bodo udeleženci tabora iz Mirne Peči ter Slakovega Malega Kala odnesli
najlepše spomine na dva dneva, preživeta v naravi, s harmoniko na rami, pesmijo na
ustnicah ter nasmehom na licih. Zaželeli si bomo lahko le: “Na snidenje prihodnje leto, v
Slakovih in Pavčkovih krajih!”

3. 7. 2 Organizacijske (prostorske) zahteve
Organizatorji bomo na prireditvenem prostoru poskrbeli za nemoten potek vseh zgoraj naštetih
dejavnosti. Da jih bomo lahko v celoti uresničili, bomo morali na prizorišču dogodka zagotoviti
nujne stvari, kot so:informacijska točka ter oglasna deska;
nadzorovan prostor za odlaganje prtljage udeležencev tabora;
prostor na travniku, kjer si bodo udeleženci lahko postavili šotore in prostor pod
kozolcem – toplarjem, kjer si bodo lahko pogrnili svoje spalne vreče
prostor, kjer bodo udeleženci lahko poskrbeli za najnujnejšo osebno higieno
(umivalnica) ter stranišča;
prostor, kjer bomo lahko razdelili in pojedli obroke;
priprava vseh šestih lokacij, na katerih bodo potekale glasbene delavnice (deske in
klade/klopi) ter lokacij v neposredni bližini tabora, kjer bodo potekale glasbene delavnice
drugi dan;
oder na katerem se bo odvijal zaključni koncert.

3. 7. 3 Mentorstvo udeležencem na taboru harmonikarjev
Glasbeno obarvane dejavnosti, ki jih bodo mladi harmonikarji izvajali v manjših skupinah, bodo
vodili izkušeni glasbeniki. K sodelovanju bomo povabili najprej tiste, ki so bili v svoji poklicni
karieri tesno povezani z Lojzetom Slakom in njegovim ansamblom. Verjamemo, da se bodo
našemu vabilu odzvali. Mentorstvo na delavnicah nam bodo z veseljem ponudili tudi nekateri

1
8

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

člani domačega harmonikarskega društva, kot so nam že zagotovili na naši predstavitvi tabora
ter nekateri glasbeni pedagogi, ki s šolo že sicer sodelujejo.
Seveda pa bomo na tabor povabili tudi družino Lojzeta Slaka, člane njegovega ansambla ter
prijatelje. Mi jim bomo s prijetnim vzdušjem in poustvarjanjem pokazali, kako zelo radi imamo
Slakove melodije in kaj vse lahko z njimi poustvarimo, oni pa nam bodo morda predstavili še
kako zanimivost iz njegovega življenja in dela, katere še ne poznamo.

3. 7. 4 Šolski natečaji - logotip, spominek, spominska priznanja ter promocijski material
Poleg prostorskih zahtev moramo organizatorji poskrbeti tudi za pripravo logotipa, spominkov,
spominskih priznanj in materiala, s katerim bomo oglaševali naš turistični produkt. Ker si želimo
čim širšega kroga vseh, ki bodo pripomogli k dejanski izvedbi tabora, smo v mesecu januarju
2014 na šoli izvedli kar dva šolska likovna natečaja in z njima vrstnike pozvali k ustvarjanju
unikatnih ter izvirnih izdelkov.
Pri ustvarjanju logotipa, ki bo zaščitni znak tabora harmonikarjev V dolino tiho in bo upodobljen
tudi na nalepki, ki jo bodo prejeli vsi udeleženci tabora ter harmonikarski gostje, gre posebna
zahvala Aleši Sušnik Škedelj, mentorici likovnega krožka ter učiteljici izbirnega predmeta
Likovno snovanje v Osnovni šoli Toneta Pavčka, saj so učenci pod njenim mentorstvom ustvarili
logotip, ki ga bomo s ponosom uporabili za oglaševanje našega turističnega produkta.
S šolskim likovnim natečajem smo izbrali najboljši predlog tako za izdelavo spominskih priznanj
kot tudi za spominek, ki ju bodo dobili udeleženci tabora ter vsi, ki bodo kakor koli sodelovali pri
izpeljavi tabora.
Poleg omenjenega natečaja pa smo izbirali tudi najboljši predlog za izdelavo “oglaševalske
harmonike”, s katero se bomo oglaševali na turistični tržnici. Idejno zasnovo takšne harmonike
smo pripravili organizatorji, motiv, ki bo upodobljen na harmonikah, pa je ustvarjala velika
večina učencev naše šole. Za upodobitev na harmoniki smo izbrali tistega, ki najbolje
predstavlja okolico, kjer se bodo odvijale glasbene delavnice na našem taboru.

Slika 20 Zmagovalni logotip. Avtor: Jure Barbo, 8. razred. Original hrani arhiv šole.

1
9

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

Slika 21-34 Ostali predlagani logotipi. Izdelali učenci 8.
razreda. Originale hrani arhiv šole.

2
0

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

3. 8 Povezava tabora z drugimi dogodki v šoli in kraju
Čeprav bo tabor, ki smo si ga zamislili, v našem kraju zares poseben in edinstven dogodek, v
šoli in širši lokalni skupnosti razmišljamo tudi o tem, kako bi ga povezali z drugimi dejavnostmi
in kulturnimi dogodki, ki se bodisi še načrtujejo ali pa se pri nas že tradicionalno odvijajo vsako
leto.
Vsekakor bomo prvo izvedbo tabora povezali z likovno ustvarjalnico naše šole, ki bo to jesen
posvečena prav Lojzetu Slaku. Tako bomo prvi dan tabora poleg glasbenikov na njem gostili še
preko trideset mladih likovnikov, ki bodo v naravi ob zvoku Slakovih melodij s čopiči upodabljali
harmonike.
Likovno ustvarjalnico sicer na šoli v tesnem sodelovanju z občino pripravljamo vsako leto, letos
bo že osma po vrsti. Po zaključku ustvarjalnice postavimo na ogled razstavo, v zadnjih letih pa
ob tem izdamo tudi katalog z vsemi nastalimi likovnimi deli. Tema slikanja se z vsakim letom
spreminja, vedno pa je tesno povezana z našim krajem:2007: Mirna Peč s svojimi posebnostmi;
2008: Stare hiše v Globodolu;
2009: Ko zakikirika rdeči petelin;
2010: Čebelica leti z neba;
2011: Zijala iz Zijala;
2012: Vsak človek je zase svet (Tone Pavček);
2013: Zelenec na dirkališču (Ludvik Starič).

Mentorica ustvarjalnice je učiteljica likovne umetnosti Aleša Sušnik Škedelj, ki k sodelovanju
vedno povabi zanimive goste. Med njimi je vsako leto tudi umetnostni zgodovinar Jožef
Matijevič, ki nastala dela strokovno oceni.
Drugi način povezanosti našega tabora z drugimi dogodki v kraju pa se je ponudil na naši
predstavitvi tabora lokalni skupnosti. Ob spominskem obeležju Lojzeta Slaka nameravajo
njegovi sorodniki in vaščani Malega Kala uvesti tradicionalni festival Slakove glasbe, namenjen
glasbenikom, ki so bili kakor koli povezani z Lojzetom Slakom. Leopold Pungerčar, idejni vodja
tega festivala, je na predstavitvi našega projekta izrazil predlog, da bi oba dogodka lahko
povezali v enovit dogodek, ki bi bil zanimiv za širši krog ljudi.

Slike 35-37 Utrinki z likovne ustvarjalnice v Zijalu, 2011. Vir: arhiv OŠ Toneta Pavčka

2
1

Tabor mladih harmonikarjev

4

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

OGLAŠEVANJE TURISTIČNEGA PRODUKTA V DOLINO TIHO
V dolini tihi je vasica mala
v večernem mraku
vse že mirno spava …
(po ljudskih motivih prir. Lojze Slak – Niko Zlobko)

Za pripravo tabora harmonikarjev V dolino tiho ter posledično nadgradnjo turistične ponudbe v
Mirni Peči se mladi zelo trudimo. Zavedamo pa se, da sama organizacija in priprava dogodka ni
dovolj, zato že intenzivno razmišljamo o možnostih za oglaševanje našega dogodka, ki so
predstavljene v nadaljevanju.

4. 1 Načrt oglaševanja našega turističnega produkta V dolino tiho
Naš turistični produkt V dolino tiho bomo začeli oglaševati na turistični tržnici v Mercator centru
Novo mesto, in sicer 1. aprila 2014. Pred tem bo naša turistična naloga dostopna že na spletni
strani šole, prav tako pa tudi vabilo na omenjeni dogodek.
V nadaljevanju bomo tabor harmonikarjev s pomočjo plakatov in lokalnega glasila oglaševali v
Mirni Peči in njeni bližnji okolici ter se širili na področje celotne Dolenjske, Bele krajine in
Posavja. Svoj oglasni material ter prijavnice bomo poslali vsem šolam na omenjenih območjih
ter jih poprosili za objavo.
Prav tako se bomo potrudili, da bomo naš dogodek lahko oglaševali na lokalnih radijskih in
televizijskih postajah.
In ne nazadnje – naše oglaševanje bo potekalo tudi na svetovnem spletu; ne le na spletni strani
šole, občine Mirna Peč in turističnega društva Mirna Peč, ampak tudi preko prav zato
ustanovljene facebookove skupine. Ker smo mladi nenehno v stiku s tehnologijo, nam je zato
blizu in izkoristili jo bomo v svoj prid.
Člani turističnega krožka pa pri oglaševanju gledamo tudi naprej, v prihodnost. Turistični
produkt, ki ga pripravljamo, bo le-to zares postal, ko ga bomo dejansko izpeljali. In želimo ga
izpeljati večkrat, po možnosti vsako leto. Za nadaljnjo promocijo našega tabora bo poskrbela
tudi harmonikarska nalepka z našim logotipom. Harmonikarji namreč na kovčke svoje
harmonike lepijo nalepke s pomembnih dogodkov, festivalov in tekmovanj, kar so nam pojasnili
naši šolski harmonikarji. To nalepko bo prejel vsak udeleženec tabora in tudi harmonikarski
gostje. Menimo, da bo ta nalepka v harmonikarskih krogih močno pripomogla k temu, da se bo
glas o našem taboru harmonikarjev širil tudi naprej.
Širše, glasbeno in strokovno podkovano, oglaševanje dogodka pa bomo zagotovo dosegli tudi s
posebnimi gosti, ki jih bomo povabili na naš tabor in za katere upamo, da se bodo odzvali
našemu vabilu. Svojstven pečat prireditvi, ki oglašuje lepote treh mirnopeških dolin ter Lojzeta

2
2

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

Slaka, bodo zagotovo dali Slakovi svojci in posamezniki, ki so bili tesno povezani z njegovim
ustvarjanjem ter glasbeniki in ansambli, ki še danes radi igrajo njegovo glasbo. Verjamemo, da
bodo pomembno pripomogli k širjenju glasu o tem, da se v Mirni Peči odvija tabor, namenjen
mladim harmonikarjem, ljubiteljem Slakove glasbe.

4. 2 Načrt predstavitve dogodka V dolino tiho na turistični tržnici
Turistična tržnica v Mercator centru Novo mesto, ki se bo odvijala 1. aprila 2014, bo prvi in
hkrati največji, množično obiskan dogodek, na katerem se bomo predstavili ter tržili naš turistični
produkt.
4. 2. 1 Razdelitev vlog na stojnici
Na naši stojnici bo sodelovalo 9 učencev. Delo smo si razdelili, saj bomo tako lažje poskrbeli, da
bo naše oglaševanje kakovostno in zanimivo, vendar pa se bomo potrudili, da se bomo vsi
dobro znašli v kateri koli vlogi. Prav tako smo poskrbeli, da bosta dva učenca hkrati prosta in si
bosta na ta način nabrala novih moči za oglaševanje. Menjave med učenci pa bodo potekale po
dogovoru oz. po potrebi. Poskrbeli bomo, da:

bosta dva učenca nenehno skrbela za oglaševanje in delitev glasovalnih kuponov
na področju celotne tržnice,

bo pet učencev stalno prisotnih na stojnici.

Tudi na stojnici bodo vloge razdeljene glede na našo predstavitev.

Dva učenca bosta skrbela za informiranje obiskovalcev o našem taboru
harmonikarjev. Vodila bosta zanimivo in interaktivno spoznavanje naravnih in
kulturnih znamenitosti našega kraja.

En učenec bo skrbel za delitev oglasnega materiala in sladkih dobrot v obliki
čebele, ki jih bomo pripravili učenci sami.

Dva učenca bosta skrbela za animacijo na stojnici ter zainteresiranem
obiskovalcem predstavila podrobno vsebino našega turističnega produkta.

2
3

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

4. 2. 2 Umetnostna podoba naše stojnice
Našo stojnico bomo spremenili v veliko harmoniko, narejeno iz lesa in tršega blaga. Ob strani
stojnice bosta lesena dela harmonike, na sredini pa širok meh, na katerem bodo upodobljene
tiste naravne in kulturne znamenitosti Mirne Peči ter njene okolice, kjer bodo udeleženci tabora
muzicirali. Za izpeljavo načrtovane predstavitve na tržnici bomo potrebovali električni priključek.
Harmoniko, ki jo bomo izdelali za predstavitev na turistični tržnici, bomo po končani tržnici
uporabili za oglaševanje dogodka v naši šoli, pri izvedbi tabora pa jo bomo uporabili kot
informacijsko točko.

Slika 38 Skica stojnice. Avtorica Ines Rupnik.

2
4

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

4. 2. 3 Harmonika in naravne lepote - naš oglaševalski adut
Da bo naše oglaševanje zanimivo in uspešno, smo se odločili za prav posebne “oglaševalske
lističe”. Izdelali bomo oglaševalske harmonike. Ob straneh harmonik bodo naslikane naravne
lepote okolja, v katerem živimo, na mehu harmonike pa bo opis našega tabora harmonikarjev V
dolino tiho.
Motiv, ki bo upodobljen na harmoniki, smo izbrali na šolskem likovnem natečaju, pri izdelavi
večjega števila oglaševalskih harmonik pa nam bodo v prihodnjih mesecih pomagali vsi učenci
ter učitelji, predvsem pa se bodo temu posvetili v oddelkih podaljšanega bivanja in krožkih,
povezanimi z ustvarjanjem.
Tako bomo vrstnike vključili tudi v predstavitev na turistični tržnici – od idejne zasnove za motiv
na harmoniki pa vse do izdelave. Čeprav smo člani turističnega krožka polni idej, se držimo reka
“Več glav več ve!”, zato se nam zdi vključevanje večjega števila učencev v pripravo tako
obširnega dogodka velikega pomena.

Sliki 39 in 40 Informacije o dogodku v obliki harmonike. Naš oglaševalski adut. Vir: arhiv OŠ Toneta Pavčka.

2
5

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

5 ZAKLJUČEK
To smo mi, prijatelji,
vsak od nas velja za tri,
z nami vsak se veseli,
dajte se še vi!
(ansambel Lojzeta Slaka: To smo mi, prijatelji;
besedilo: Tatjana Rodošek)

Pripravi turistične naloge z naslovom V dolino tiho smo namenili veliko časa in truda, predvsem
pa navdušenja. Ponosni smo na to, kar je nastalo iz začetne zamisli, “da bi v Mirni Peči mladi
pripravili nekaj za mlade …” Pred nami in Vami je podrobno predstavljena zamisel tabora
harmonikarjev V dolino tiho, ki združuje tako naravno lepoto naših krajev kot glasbo Lojzeta
Slaka, ki jo radi izvabljamo iz diatonične harmonike; inštrumenta, ki je pri nas doma.
V uvodu smo zapisali, da “... pridite k nam, ljubitelji narave in glasbe, v Slakove in Pavčkove
kraje …, kjer se boste lahko od vsakodnevnih skrbi poslovili ter srca z zvoki okolja in glasbe
napolnili …” Te besede ne bodo ostale zapisane le na papirju. Skupaj z občino, lokalnimi
društvi, krajani in drugimi jo bomo udejanjili še v tem letu! Naša največja želja pa je, da si bomo
po končanem taboru vsi skupaj lahko zaželeli le:
“Na snidenje prihodnje leto, v Slakovih in Pavčkovih krajih!”

Slika 41 To smo mi, prijatelji ... to je le skupina pridnih jagod našega
velikega grozda Turističnega krožka OŠ Toneta Pavčka. Vir: arhiv OŠ
Toneta Pavčka.

2
6

Tabor mladih harmonikarjev

V dolino tiho

Turistični produkt mladih Mirnopečanov

6 LITERATURA IN VIRI
Knjižni viri:
Pretekle raziskovalne naloge naše šole
 Geografski oris Šentjurske doline. OŠ Mirna Peč, 2010.
 Kako in s čim so se igrali naši dedki in babice. OŠ Mirna Peč, 1997.
 Razvajanje po mirnopeško. Turistična naloga. OŠ Toneta Pavčka, 2013.
 Zgodovina čebelarjenja v naših krajih. OŠ Mirna Peč, 2011.

pesniške zbirke Toneta Pavčka.
Velika pesmarica ansambla Lojzeta Slaka: vse pesmi ansambla Lojzeta Slaka, ur.
Robert Slak, Ljubljana: Slak, 2004.

Spletni viri:
Viri Slakovega življenjepisa:
 http://www.lojzeslak.com/lojzeslak.html
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Lojze_Slak
 http://www.accordionusa.com/ar_04_04.htm
Viri zanimivosti našega kraja:
 www.mirnapec.si
 http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/23B8660557255F42C12572030034E3
F1
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Globodol (Slugova jama)
 http://sl.wikipedia.org/wiki/Globodol (Globodol)
 http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/23B8660557255F42C12572030034E3
F1 (Golobinjek)
 http://www.lokalno.si/2013/12/12/107884/aktualno/DL_Po_gozdni_ucni_poti_v_Mirni_Pe
ci/ (gozdna učna)
Drugi viri:
 DVD V dolini tihi
 glasbeni CD-ji (poslušanje in raziskovanje besedil Slakove glasbe)
 Leopold Pungerčar, vezni tekst kulturne prireditve ob odkritju spominskega obeležja
Lojzetu Slaku, Mali Kal, 21. junij, 2013.
Ustni viri:
Leopold Pungerčar

2
7

7 PRILOGE
Priloga 1
HIMNA TABORA HARMONIKARJEV V DOLINO TIHO
Besedilo pesmi je oblikovano na melodijo skladbe V dolini tihi.

Tam med griči in dobrimi ljudmi,
kjer Temen'ca 'spod skale se vali,
nežno odzvanja melodija ta,
ki pozna jo vsa Slovenija.
V dolino tiho smo se mi podali,
da godca slavnega bi bolj spoznali.
Lojze Slak njegovo je ime,
ponesel v svet je glas harmonike.
solo harmonik
Tudi mi harmoniko igramo,
vsak po svoje – kot najbolje znamo.
Nam v veselje in Lojzetu v spomin
živi naj tabor, tabor treh dolin.

Priloga 2
NARAVNE ZNAMENITOSTI - PRIZORIŠČA GLASBENIH DELAVNIC IN PRIKAZ TOČK DELAVNIC NA
ZEMLJEVIDU
Glasbena delavnica v naravi – 1. skupina – Šentjurij
Šentjurij na Dolenjskem je gručasta vas na gričku nad dolino Igmance,
katera je ime dobila po potoku Igmanci, ki teče po njej. Vas je znana po
treh znamenitostih. Prva od njih je Ajdovska jama, v kateri so se v
preteklosti skrivali ajdi (pogani), v času turških vpadov pa so jo domačini
izkoristili za skrivanje pred okrutnimi Turki. Druga velika znamenitost je
cerkev sv. Jurija, ki je prvič omenjena leta 1357. V njej so stare freske iz
16. stoletja. Domnevajo tudi, da je na tem mestu nekoč stalo
staroslovansko gradišče.
Danes je vasica najbolj znana po tem, da se je tu rodil in se vanjo vselej
rad vračal znan slovenski pesnik, esejist, prevajalec in urednik Toneta
Pavček. Domačini in Občina Mirna Peč so znanemu rojaku, po katerem
nosi ime tudi naša šola, v lanskem letu na trati pred cerkvijo postavili
spominsko obeležje. To bo tudi mesto glasbene delavnice 1. skupine
našega tabora. Udeleženci si bodo najprej ogledali vas Šentjurij in
podrobneje spoznali Toneta Pavčka, nato pa pred cerkvijo svetega
Jurija, od koder se razprostira čudovit pogled po dolini Igmance,
poustvarjali himno tabora in preigravali tiste pesmi, ki sta jih skupaj
ustvarila Tone Pavček in Lojze Slak. To so pesmi, ki so tesno povezane
z našim krajem in njuno naklonjenostjo do le-tega.
Vasica je znana tudi po zelo gostoljubnih in složnih prebivalcih. V tem
letu se bodo vaščani »Šentjurja«, kot mu pogovorno pravimo domačini,
lotili še enega velikega projekta, za katerega upamo, da bo do izpeljave
našega tabora že nared za ogled. V vaškem središču bodo postavili
spominski muzej, ki bo posvečen Tonetu Pavčku.

Sliki: Spominsko obeležje Tonetu Pavčku v
Šentjuriju in Šentjurij januarja, 2014.. Vir:
arhiv šole

Glasbena delavnica v naravi – 2. skupina – Zijalo
Zijalo je 35 metrov visoka skalna pečina na koncu zatrepne doline v vasi Vrhpeč na Dolenjskem, pod katero
ponikalnica Temenica po krajšem podzemskem toku drugič privre na dan. Pod pečino je bruhalnik, v katerem so
do sedaj raziskali 65 m podzemnih rovov in iz katerega ob visokem vodostaju na dan bruha voda, stalni izviri pa se
nahajajo nekoliko nižje ob strugi. V steni nad bruhalnikom sta dve manjši jami, Ajdovska jama in Fantovska luknja,
ki sta z nekaj truda dostopni za obiskovalce. Temenica se kakšnih 50 metrov nižje zbere v manjše jezerce in se
nato pretaka preko manjšega jezu. Kadar je vodostaj izjemno visok, vre voda na dan tudi iz vseh lukenj naokrog, ki
so sicer neopazne.
Zijalo je zavarovano kot naravni spomenik.
V Zijalo se bo odpravila druga skupina mladih harmonikarjev. Na priljubljenem piknik kotičku bodo zbrani ne le
opazovali lepoto narave našega najbolj prepoznavnega naravnega kotička, ampak tudi glasbeno poustvarjali. Na
pobočju vzpetin, ki obdajajo Zijalo, bodo mladi poiskali razna zvočila, v strugi Temenice nekaj kamenčkov in jih
shranili v svojo glasbeno skrinjo. Nato bodo ozvočili kitico naše himne. V drugem delu delavnice pa se bodo
posvetili glasbi Lojzeta Slaka. Izbirali bodo med tistimi melodijami, ki so povezane z vodo. Šumenje vode in
odmevajoči zvok Slakovih melodij po dolini reke Temenice bosta ustvarila edinstveno sinergijo naravne in ljudske
glasbe.

Zijalo januarja 2014. Vir: arhiv OŠ Toneta Pavčka

Glasbena delavnica v naravi – 3. skupina – Čebelnjak
»Čebele spadajo med najstarejša živa bitja, saj so stare 30 milijonov let. Našli so celo njihov fosil. Zanje je značilna
delavnost, saj pravimo, da je kdo priden kot čebela. Najpomembnejše pa je to, da oprašujejo rastline, od katerih
smo ljudje življenjsko odvisni. Ko bodo izginile čebele, bodo umrli tudi ljudje, zato poskrbimo za te male delavke in
pazimo na to, da bo naša narava čista. Največji sovražniki čebel so prav pesticidi, ki jih nekateri tako radi
uporabljajo za zatiranje škodljivcev. Bolje uš več kot čebela manj.« je za šolsko raziskovalno nalogo o čebelah
pred leti povedal najznamenitejši mirnopeški čebelar Alojz Kastelic.
Čebele so od nekdaj tesno povezane z našim krajem. O njih je pisal že Janez Vajkard Valvasor, ki je prvi omenil
pečino nad Zijalom. V njegovem času naj bi se po njej dobesedno cedil med, ki so ga na skalo nanesle divje
čebele. Po ljudskem izročilu so pečini rekli medena pečina in od tod naj bi naš kraj dobil ime Medna Peč, kar se je
skozi dolga leta zgodovine preoblikovalo v današnje ime Mirna Peč.
V Mirni Peči je čebelarstvo ena najbolj priljubljenih prostočasnih dejavnosti. V domala vsaki vasi, na pobočju
vsakega griča lahko najdemo pisane čebelnjake, v katerih domujejo kranjske sivke, ki Mirnopečane pridno zalagajo
z medom, ki ga vsak mirnopeški otrok obožuje.
3. skupina mladih harmonikarjev bo torej ustvarjala v družbi marljivih čebel. Harmonikarje bomo popeljali do enega
izmed mirnopeških čebelnjakov, kjer jim bo lokalni čebelar predstavil čebelarjenje, udeleženci pa bodo nato
glasbeno poustvarili himno in Slakovo glasbo. Med pesmimi, ki jih bodo poustvarjali, bo gotovo tudi ena najbolj
znanih Slakovih, Čebelice.

Čebelnjak Rafka Cerovška, mentorja čebelarskega krožka na naši šoli. Vir: arhiv OŠ Toneta Pavčka.

Glasbena delavnica v naravi – 4. skupina – Golobinjek
Golobinjek je naš največji grič. Njegova pobočja deloma prekriva gozd, le na prisojnih legah so vinogradi, h katerim
se stiskajo zidanice. Pod hribom leži na eni strani razpotegnjeno Globodolsko polje, na drugi pa Mirnopeška dolina,
po kateri vijugata reka Temenica.
Z Golobinjeka, od koder se označena planinska pot nadaljuje do uro in pol oddaljene Frate pri Ajdovcu, se v lepem
vremenu odpira presenetljivo širok razgled – od meje do meje: obzorje na jugozahodu zapira dolgi hrbet
Gorjancev, s katerega se vzpenja antenski stolp na Trdinovem vrhu, na severozahodu pa se med golimi vejami
belijo vrhovi Kamniško-Savinjskih Alp. Na severu se v daljavi dviga tudi Kum, na katerem ob lepem vremenu s
prostim očesom dobro razločimo antenski stolp. V isti smeri se nad zgornjim koncem Mirnopeške doline dviga Vrh
sv. Ane. Pod njim leži naš naravni biser Zijalo, kjer na površje znova priteče reka Temenica.
Povsem neoviran je razgled proti vzhodu, kjer ni visokih gora, ampak le nepregledna veriga nizkega gričevja. Na
tej strani lahko med drugim vidimo grad Hmeljnik, do katerega pelje iz Mirne Peči označena pešpot, in množico
gručastih vasi, ki počivajo sredi pokrajine. Ostane nam še pogled proti jugu, kjer je pokrajina najbolj temačna in
skrivnostna. Tam kraljujejo nepregledni gozdovi, sredi katerih se vzpenjajo vrhovi Suhe krajine in Kočevskega
roga.
Naši mladi harmonikarji se bodo na razgledni točki pri cerkvi sv. Uršule na Golobinjeku naužili prelepega razgleda.
Okrog cerkve bodo v bližnjih vinogradih poiskali zvočila, ki jih bodo lahko uporabili za uglasbitev kitice naše himne.
Člane vinogradniškega društva smo naprosili, da jim bodo pri tem pomagali in jim prinesli nekaj starega
vinogradniškega orodja in pripomočkov, kar bo zvenu himne dodalo še posebno noto. Si predstavljate, kako z vrha
Golobinjeka ob zvoku harmonike, ropotu kamnov, klopotcev, topotanju po lesenih škafih in brentah odmeva pesem
V dolini tihi? To bo zopet edinstven zvok narave, prepleten z ljudsko pesmijo, ki bo odmeval daleč v dolino reke
Temenice.
Na slikah pogled na in z Golobinjeka. Vir: arhiv šole

Glasbena delavnica v naravi – 5. skupina – Slugova jama v Globodolu
5. skupina mladih harmonikarjev se bo odpravila v Globodol. Globodol je kraško polje, ki leži jugozahodno
od Mirne Peči. Polje je dolgo malo manj kot 4 kilometre in široko 1 kilometer. Je najbolj ostro omejena kraška
kotanja na Slovenskem. O tem priča tudi samo ime »Globoki dol«. Je tudi edino kraško polje na Slovenskem z
usmerjenostjo sever – jug. Verjetno je tektonskega izvora. Leži na nadmorski višini 185–205 metrov, obrobje je
100 metrov višje in obdano s kakovostnimi gozdovi. Sodi med suha kraška polja brez stalnega površinskega toka.
Vodo ima le ob poplavah. Dno sestavljajo debele plasti peščene ilovice. V osrednjem suhem delu so
naselja Gorenji, Srednji in Dolenji Globodol.
Ob globodolskem polju je vsaj ducat raziskanih kraških jam. Med njimi po velikosti in globini izstopajo zlasti Velika
in Mala Vratnica, Koprivnica ter Babja jama. Te so večinoma nastale ob tektonskih razpokah, ki jih je kasneje
preoblikoval vodni tok. Na vzhodni strani polja poznamo le dve jami, Slugova in Špelkotova jama.
Harmonikarji se bodo odpravili v Slugovo jamo.
Slugova jama je zelo zanimiv, s kapniki in sigo lepo okrašen ter po dimenzijah velik objekt. Z dolžino 116 metrov se
vsekakor uvršča med daljše jame v okolici. Vhod v jamo je v pobočju le nekaj metrov nad dnom polja. Jamski rov
se spušča, tako da je najnižje mesto v jami več metrov pod dnom polja. V osrčju glavnega rova je na njegovem
dokaj ravnem dnu velikanska skala, dolga 11 metrov, ki se je odkrušila s stropa. Na tej skali, ki nam jo bodo jamarji
Jamarskega kluba Novo mesto osvetlili, bodo glasbo poustvarjali naši mladi harmonikarji.
V prvem delu glasbene delavnice si bodo najprej ogledali jamo, njene prebivalce in poiskali zvočila, s katerimi bodo
poskušali ozvočiti kitico naše himne. Svoje zamisli bodo zvočno posneli, saj jim bo jamska akustika dodala nekaj
posebnega, kar kasneje na mestu tabora ne bodo mogli ponoviti. V drugem delu delavnice pa se bodo umestili na
že omenjeno skalo in pod mentorstvom glasbenega pedagoga poustvarjali Slakove melodije. V jami bodo gotovo
dobile prav poseben zven.

Na slikah Slugova jama:
izhod, strop, siga, skala na
dnu in kapniki. Vir: arhiv
OŠ Toneta Pavčka

Glasbena delavnica v naravi – 6. skupina – Gozdni park
Marjan Primc je pri družinski hiši na Marofu začel urejati dobrih 200 metrov dolgo učno pot. Do zdaj je na 44 arih
zasadil okoli 70 različnih rastlin, večinoma gre za drevesa, vmes pa se najde tudi kakšen grm. Idilična lokacija na
obrobju naselja je idealna za miren sprehod, na katerem se obiskovalci lahko ustavijo tudi pri kapelici lurške
Matere božje.
Med mladimi drevesi, ki so opremljena z listki, na katerih je zapisano njihovo slovensko in latinsko ime, in v varnem
zavetju mešanega gozda, ki obdaja park, se bodo sprehajali tudi naši mladi harmonikarji. Ob tem bodo poslušali
zvoke iz gozda in se osredotočili predvsem na ptičje petje. V nasadu dreves je namreč veliko ptičjih hišic in valilnic,
v katerih domuje vsaj pet različnih ptičjih vrst. Skupaj bodo s pomočjo zvočil in lastnih instrumentov (tleskanjem,
topotanjem, ploskanjem …) ozvočili kitico himne, nato pa v parku skupaj z glasbenim mentorjem poustvarjali
glasbo Lojzeta Slaka. Ukvarjali se bodo predvsem s pesmimi, ki so povezane z vsebino gozda.

Na slikah gozdna učna pot Marjana Primca. Vir: arhiv OŠ Toneta Pavčka.

Priloga 3
TONČKOVE IN LOJZKOVE IGRE
Igre so izbrane ter povzete po šolski raziskovalni nalogi Kako in s čim so se igrali naši dedki
in babice, ki je nastala v letu 1997.

Zemljo krast
Na tla narišemo majhen krog-sonce in okoli njega velik krog-svet ter označimo svoje države.
Potrebujemo tudi palčko. Igra se začne tako, da palčko postavimo v sonce in tisti, ki mu je
palčka padla na njegovo ozemlje začne igro s tem da zakliče: Napadam, napadam Anglijo (ali
katerokoli drugo napisano državo) ter vrže palčko na ozemlje Anglije. Igralci se medtem
razbežijo. Igralec, ki ima v lasti Anglijo hitro stopi na palčko in zakliče stop. Vsi obstanejo,
'Anglež' pa pobere palčko in se sprehodi po črtah sveta ter s palčko zadane najbližjega. Če ga
zadane, mu lahko ukrade zemljo. Ukrade si jo lahko toliko, kolikor lahko zariše črt, ne da bi
kjerkoli stopil na tuje ozemlje. Če pa igralca ne zadane mu lahko nezadeti igralec ukrade zemljo.

Naravna abeceda
Stojimo v vrsti. Eden izmed igralcev določi črko. Drugi igralci morajo v določenem času prinesti
predmet iz narave na začetno črko po abecedi (a – apnenec, b – bukov list …)

Skrivalnice
Skrivanje je staro kot človeštvo in še dosti starejše. Vsa živa bitja se skrivajo, majhne živali pred
velikimi, velike pred ogromnimi. Skrivali so se tudi praljudje v jamah. Vsi se še danes radi
igramo skrivalnice, se skrivamo in iščemo.

Trden most
Izberemo dva, ki predstavljata most. Primete se za roke, in stopita toliko narazen, da gre lahko
vojska, ki jo sestavljajo ostali igralci, skozi. Igralca, ki predstavljata most se dogovorita, kaj naj bi
bil eden in kaj drugi, na primer, prvi je zlato jabolko, drugi pa zlata hruška. Igra se lahko začne.
Vojska se ustavi pred mostom in ga vpraša: Ali je kaj trden most? Kakor skala, kamen, kost! se
glasi odgovor. A gre lahko naša vojska skoz? Ja, če zadnjega pustite! odgovori most. S tem je
pogovor končan in vojska gre lahko skozi most. Vojska pod mostom lahko teče trikrat, a ko
gredo vojaki tretjič skozi, most-igralca spustita roki (zapornici) pred zadnjim v koloni. Zajetega
vojaka vprašata kaj ima rajši zlato jabolko ali zlato hruško. In v skladu z odgovorom ga razvrstita
za tistim, ki je zlato jabolko ali zlata hruška. Ko se razporedijo vsi vojaki, morajo še vagati duše.
To pomeni, da vsaka stran mostu vleče v svojo smer. Zmaga tista skupina, ki ne popada po tleh
ali ne prestopi črto.

Telefončki
Igralci se posedejo v krog, potem prvi igralec drugemu zašepeta v uho svoje telefonsko
sporočilo, drugi ga zašepeta spet svojemu sosedu in preko njega tako naprej. Telefonsko
sporočilo teče od ust do ušesa in od ust do ušesa. Ko sporočilo prispe do zadnjega igralca, ga
ta glasno pove. Razlika med začetnim in končnim sporočilom je navadno zelo velika, zaradi
česar je igra zabavna.

Gnilo jajce
Igralci se posedejo v krog, eden okoli njih nosi zmečkan papirček - to je jajce. Čim bolj na skrivaj
enemu izmed igralcev spusti papirček za hrbet, in če ta ne ugotovi preden pride igralec, ki je
nosil papirček, en krog, je gnilo jajce, če pa ugotovi, mora teči za njim. On pa se lahko posede
tam, kjer je prej sedel ta, ki je imel gnilo jajce. Če ga ne ulovi, potem jajce nosi on.

Kamenčkanje
Za igro se skoplje ne pregloboko, kakih 15 cm široko jamico z ravnim dnom, v katero se (na
sredino) položi kamenček. Pri igri ima vsak od igralcev 5 kamenčkov. Kamenčke se meče proti
izkopani jamici tako, da pristanejo čim bliže jamici, vanjo pa noben kamenček ne sme pasti. Če
kateri od kamenčkov pade v jamico, igralec izpade. Tisti, ki kamenčke vrže proti jamici tako, da
noben ne pade v jamico, potem z izkrivljenim kazalcem sunkovito frcne vsakega od kamenčkov
proti jamici; pri tem se cilja kamenčke, ki so na sredini jamice. Najbolj uspešen pri metanju
kamenčkov in nato pri ciljanju kamenčka v jamici je zmagovalec.

Kozo biti
Igralci postavijo na sredo igrišča »kozo«, to je manjši kamen na večjem kamnu. Na robu igrišča
potegnejo črto, za to črto se postavijo v vrsto tisti, ki bodo kozo zbijali; vsak ima en kamen v
roki. Eden izmed igralcev je pastir, ki se giblje prosto v oddaljenosti približno en meter od koze.
Igralci mečejo po en kamen po vrsti in poskušajo zadeti (zbiti) kozo. Če se komu posreči da
kozo podre, jo mora pastir znova postaviti. Kamen, ki ga je igralec vrgel, obleži na igrišču. Če pa
igralec koze ne zadane, se poskuša prebiti do kamna in tvega, da bi ga pastir udaril. V primeru,
da ga pastir udari, si zamenjata vlogi. Igralec mora čim prej prijeti svoj, na tleh ležeči kamen.
Kakor hitro se ga dotakne, je varen pred pastirjem. Varen je samo toliko časa dokler je kamen
na tleh, potem pa ga lahko pastir spet udari. Kadar igralec vidi, da se mu pastir bliža in da ne bo
mogel uiti, se s kamnom spet hitro dotakne tal. Če kateri od igralcev kozo zbije in se je na
igrišču nabralo že veliko kamnov drugih igralcev, lahko le-ti izkoristijo čas ko pastir postavlja
kozo za rešitev svojih kamnov.

Priloga 4

POSEBNOSTI OZ. ZANIMIVOSTI IZ NARAVE,
NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE NAŠEGA KRAJA

Zabavni kviz na turistični tržnici
Zanimivosti našega kraja bodo predstavljene na turistični tržnici. Učenci drugih šol, ki se bodo
predstavljale na tržnici pa si bodo lahko na naši stojnici vzeli tudi oglaševalski material, na
katerem bodo zanimivosti zapisane.

Mirna Peč – od kod izvira ime našega kraja?
Od kod izvira nenavadno ime kraja Mirna Peč govori več razlag, najbolj verjetna pa je tista, ki
izhaja iz nemške različice imena »Hönigstein«, kar v prevodu pomeni medena peč in se nanaša
na medeno barvo skalovja v Zijalu, našem turistično najbolj priljubljenem koščku neokrnjene
narave.

Našo pokrajino bi lahko poimenovali tudi Dežela treh dolin.
Občina Mirna Peč geografsko obsega tri doline: mirnopeško, globodolsko in šentjursko.

Ena najbolj znanih dolenjskih ponikalnic teče po naši dolini - reka Temenica.
Skozi mirnopeško dolino teče reka Temenica, ponikalnica, ki pride na dan v Zijalu in ponikne v
Dnu pod Goriško vasjo in je na območju Občine Mirna Peč zaradi svojih značilnih meandrov
varovana kot naravna dediščina.

Najvišja točka pri nas je Golobinjek.
Golobinjek se dviga na vzhodnem obrobju gričevnatega sveta, ki ga oklepata reki Temenica in
Krka. Njegova pobočja deloma prekriva gozd, le na prisojnih legah so vinogradi, h katerim se
stiskajo zidanice. Pod hribom leži na eni strani razpotegnjeno Globodolsko polje, na drugi pa
Mirnopeška dolina, po kateri vijugata reka Temenica ter lokalna cesta med Trebnjem in Novim
mestom.

Kapniki pri nas, na Dolenjskem
V naši dolini najdemo tudi kraške jame. Nekaj je že raziskanih, druge še raziskujejo, zagotovo
pa bodo našli še kakšno, saj je naš svet poln presenečenj ...
Brajerjeva jama: sliši se kot neka običajna jama, nič posebnega, blatna luknja z nekaj kapniki,
katera se kmalu konča. Pač jama kot večino drugih, pa vendar ni tako. Za svojim vsakdanjim
imenom skriva neprecenljive lepote in neobičajne posebnosti kraškega podzemlja.
Astina jama: je dolga okoli 180 metrov z 39-timi metri višinske razlike in je dragocen primerek
kapniških tvorb, kot so stalaktiti in stalagmiti in skorajda prosojnih zaves ter številnih ponvic, ki
so v našem okolju zelo redke

Priloga 5

RAZVAJANJE Z NARAVNO, ZDRAVO TER TRADICIONALNO MIRNOPEŠKO
HRANO

Jedilnik tabora (povzet je po turistični nalogi Razvajanje po mirnopeško –
Tradicionalne mirnopeške jedi v novi turistični ponudbi, 2013)

1. DAN

2. DAN

Dopoldanska malica
sadje, sok, voda

Zajtrk
med, kruh, domače maslo, jabolka, mleko,
sir, sok, čaj

Kosilo
slakova enolončnica z domačimi štruklji
jabolčni zavitek

Popoldanska malica
domači piškoti, sadje, sok, voda
Večerja
pečena jabolka,
pečen krompir
kruh
domače klobase
čaj

Dopoldanska malica
sadje, sok, voda

Kosilo
Tradicionalno mirnopeško nedeljsko kosilo
goveja juha z domačimi rezanci, tenstan
krompir, svinjska pečenka, zelena solata in
ocvirkova potica
Popoldanska malica
domači piškoti, sadje, sok, voda

Priloga 6
Zapisnik srečanja s predstavniki Občine Mirna Peč in lokalnimi društvi za namen
realizacije projekta V dolino tiho, ki je bil v sredo, 22. 1. 2014, ob 19. uri v zbornici
Osnovne šole Toneta Pavčka
Prisotni: Danijel Brezovar, ravnatelj šole, Darja Rugelj, mentorica turističnega krožka, Tatjana
Kupljenik, mentorica turističnega krožka, Amadeja Hren, učenka, Petra Hrastar, učenka, Andrej
Kastelic, župan Občine Mirna Peč, Marjan Barbo, gospodar kmetije, na kateri se bo odvijal
tabor, Jože Barbo, predsednik Turističnega društva Mirna Peč, Leopold Pungerčar, organizator
festivala Slakove glasbe, Martin Krevs, predsednik Društva harmonikarjev Mirna Peč, Miha
Papež in Matic Saje, predstavnika Društva podeželske mladine Mirna Peč, Jože Zoran,
predsednik PGD Mirna Peč, Andrej Gašperič, predstavnik Jamarskega kluba Novo mesto,
Marjan Primc, lastnik nasada drevesnih vrst
Odsotni: predstavniki Društva podeželskih žena Mirna Peč in Lovske družine Mirna Peč
Dnevni red:
1.
2.

Uvodni pozdrav ravnatelja šole
Uvodni pozdrav, predstavitev mentoric projekta in predstavitev projekta Turizmu
pomaga lastna glava
3. Predstavitev dela turističnega krožka
4. Predstavitev turističnega produkta V dolino tiho
5. Predstavitev dejavnosti tabora ob časovnem razporedu in pogovor o možnostih
sodelovanja z društvi
6. Promoviranje dogodka
7. Predstavitev in tekmovanje na turistični tržnici
8. Povabilo društvom k podpori na turistični tržnici
9. Povzetek skupnih akcij – dejavnosti, pri katerih bomo potrebovali pomoč društev
10. Predlogi in pobude
K točki 1
V uvodu je ravnatelj pozdravil vse zbrane. Predstavil je delo turističnega krožka na šoli in
poudaril zavzemanje šole za uspešno delovanje turističnega krožka, ne le v okviru sodelovanja
v projektih Turistične zveze Slovenije, ampak v sodelovanju s primarnim šolskim okoljem, tj.
lokalno skupnostjo, društvi in posamezniki. Zbranim je predstavil naše načrte o ohranjanju
spomina na znamenite mirnopeške rojake, ki smo si jih zastavili na podlagi pomembnejših
dogodkih v preteklem letu. Nekaj od tega smo že realizirali s projekti na šoli, je povedal ravnatelj
in podal še nekaj informacij v zvezi z dogodki, ki jih še nameravamo izvesti.
Zbranim je pojasnil še, da smo pred tem sestankom že pridobili soglasje za izvedbo tabora od
soproge in ostale družine Lojzeta Slaka ter gospodarja domačije na Malem Kalu, Marjana
Barba, kjer bo tabor potekal.
Nato je zbranim predstavil mentorici projekta in prisotni učenki ter omenjene pozval k podrobni
predstavitvi projekta.
K točki 2
Mentorica turističnega krožka Tatjana Kupljenik je zbranim na kratko predstavila natečaj
Turistične zveze Slovenije – V naravo na zabavo in povzela glavne cilje natečaja, na katerega
se je šola prijavila v mesecu oktobru.

K točki 3
Učenki sta predstavili način dela turističnega krožka. Zbrane sta seznanili, da je krožek
organiziran v različne delovne skupine, ki se srečujejo pred ali po pouku, kako te skupine
delujejo, kaj ustvarjajo, kako je nastajala turistična naloga ipd.
K točki 4
Mentorica turističnega krožka Darja Rugelj je predstavila turistični produkt V dolino tiho. Zbrane
je seznanila z osnovnimi informacijami o dogodku, in iscer kje se bo odvijal, komu bo namenjen
ter kaj je njegov namen. Zbranim je razdelila tudi letak z osnovnimi informacijami (priloga 1).
K točki 5
Mentorici sta ob predvidenem časovnem razporedu dogodka podrobneje predstavili vse
dejavnosti in pri vsaki dejavnosti posebej opredelili, čigavo pomoč bi pri izvedbi le-te
potrebovali.
Za pomoč pri pripravi prostora tabora bomo vsekakor potrebovali člane družine Barbo, ki nam
bo poleg prostora omogočila še prostor za spanje, izvedbo koncerta in druge potrebne stvari za
kvalitetno izpeljavo dogodka (dostop do elektrike, vode idr.).
Drugo pomembno sodelovanje za izpeljavo dogodka je sodelovanje z Društvom podeželskih
žena in za en obrok tudi Lovsko družino Mirna Peč, ki bi pomagala pri pripravi domačih obrokov
za udeležence in organizatorje tabora. Ker predstavnikov teh dveh društev na sestanku ni bilo,
sta mentorici predlagali, da se z njimi sestanejo posebej, takoj po izvedbi turistične tržnice, ko
se bomo začeli aktivneje pripravljati na izvedbo tabora.
Ena od najpomembnejših dejavnosti tabora bodo ustvarjalne delavnice na prostem, ki bodo
povezovale naravne lepote našega kraja in glasbeno poustvarjanje Slakovih melodij. Pri tem
bomo poleg domačih učiteljev (ti bodo vodili spoznavanje področja, kjer bodo delavnice
potekale) vsekakor potrebovali tudi izkušene glasbene mentorje za poustvarjanje Slakove
glasbe.
Tu sta mentorici na pomoč pozvali Društvo harmonikarjev Mirna Peč. Predsednik Martin Krevs
se je povabilu pozitivno odzval in povedal, da je v društvu dovolj izkušenih glasbenikov, ki so
tudi pedagoško podkovani in bi lahko svoje glasbeno znanje širili med udeležence tabora.
Leopold Pungerčar pa je predlagal, da k sodelovanju za mentorje povabimo priznane in
izkušene glasbenike, ki so veliko sodelovali in ustvarjali z Lojzetom Slakom. Prav tako pa bi to
za nas pomenilo še dodatno promocijo dogodka, saj bi glas o našem dogodku poneslo na
področje celotne Slovenije.
Mentorici sta v nadaljevanju pojasnili, da bi domače harmonikarsko društvo potrebovali tudi pri
izpeljavi krajšega sobotnega večernega koncerta za udeležence tabora ter za sodelovanje na
zaključnem koncertu. Predsednik omenjenega društva se je s predlogom strinjal in izrazil
strinjanje tudi z idejo g. Pungerčarja.
Marjana Primca sta mentorici naprosili za dovoljenje, da se glasbena delavnica izvede v
njegovem nasadu dreves. Gospod Primc je pohvalil našo idejo in izrazil podporo ter pomoč pri
izvedbi delavnice.
Gasilska društva bi, kot sta povedali mentorici, potrebovali za redarstvo na samem prizorišču
tabora, za postavitev miz, odra idr. ter za prevoz na druge kraje, kjer bodo potekale glasbene
delavnice. Predsednik Jože Zoran je obljubil pomoč vseh članov in delujočih društev, tako pri
redarstvu, kot tudi pri prevozu na omenjena prizorišča glasbenih delavnic.
Jamarski klub Novo mesto je predstavljal Andrej Gašperič, katerega smo prosili za pomoč pri
izvedbi glasbene delavnice v Slugovi jami. Potrdil je pripravljenost jamarskega društva za
pomoč pri organizaciji in predlagal še, da bi jamo takrat osvetlili ter poskrbeli za lažji dostop do
jame.
Miha Papež in Matic Saje pa sta v imenu Društva podeželske mladine Mirna Peč potrdila naš
predlog, da bi pomagali pri organizaciji in izpeljavi Tončkovih in Lojzkovih iger – starih iger, ki so

se jih igrali že naši dedki in babice. Ponudila sta tudi pomoč pri pripravi pripomočkov, ki jih
bomo pri igrah potrebovali ter pri pripravi in postavitvi tabornega ognja.
K točki 6
V nadaljevanju sta učenki Petra Hrastar in Amadeja Hren podrobno predstavili načrt
promoviranja tabora harmonikarjev – od promoviranja po osnovnih in glasbenih šolah na
področju Dolenjske, Bele krajine in Posavja do promocije na različnih spletnih straneh ter
lokalnih radijskih in televizijskih postajah. Predstavili pa sta tudi posebno promocijo s pomočjo
nalepk za harmonikarje ter promocijo z uveljavljenimi glasbeniki, ki bodo sodelovali na taboru.
Predstavitev promocije sta zaključili s povabilom na turistično tržnico, ki bo naša prva, večja in
pomembnejša promocija.
K točki 7
Mentorici sta podrobneje predstavili potek predstavitve na turistični tržnici. Predstavili sta tudi
idejno zasnovo stojnice, ki bo v obliki harmonike z odprtim mehom ter razdelitev nalog med
učenci, ki bodo prisotni na tržnici. Poudarili sta, da gre za velik dogodek, ki je pomemben
predvsem zaradi nadaljnje promocije dogodka.
K točki 8
Petra Hrastar in Amadeja Hren sta navzoče povabili k obisku turistične tržnice v Mercator centru
Novo mesto, 1. aprila 2014, da bi jih podprli. Poleg tega pa sta jih poprosili, da glas o turistični
tržnici in predstavitvi na njej širijo tudi naprej, med člani svojih društev.
K točki 9
Ob zaključku predstavitve sta mentorici še enkrat na kratko povzeli vsebino tabora ter poudarili
tiste vsebine, kjer bo potrebna pomoč omenjenih društev, posameznikov in občine.
K točki 10
Ravnatelj je navzoče pozval k razpravi. Župan Občine Mirna Peč je še enkrat pohvalil
zastavljeni projekt ter sodelovanje šole z lokalno skupnostjo. V nadaljevanju so vsi navzoči
povedali, da so enakega mnenja ter ponudili svojo pomoč. Razprava je potekala tudi glede
termina izvedbe tabora ter o možnostih povezave tabora harmonikarjev z drugimi dogodki.
Leopold Pungerčar je predstavil zamisel za spominsko značko, ki bi jo lahko uporabili na taboru
harmonikarjev, saj jih je zbiral tudi Lojze Slak. Navzoči so zamisel sprejeli z odobravanjem.
Sestanek je bil zaključen ob 20.05.
Priloge:
Priloga 1: Osnovne informacije o taboru harmonikarjev V dolino tiho

Zapisali: Tatjana Kupljenik in Darja Rugelj

Mirna Peč, 23. 1. 2014

Ravnatelj: Danijel Brezovar