You are on page 1of 31

Futbol Terimleri

SUNU
Gnmzde hzla gelien iletiim alar lkelerin bilim ve kltrlerini yaknlatrrken, uluslarn
dillerinde de birbirlerine uyumlu bir ekilde etkileim meydana getirmektedir. Bu durum ulusal
dilin kendini zaman ierisinde yenilemesini de zorunlu hale koymaktadr.
Spor kltr dnyada her geen gn daha geni kitlelere yaylarak nemini artrmaktadr. Bu alanda
yaplan yazl ve grsel almalar ve bilgi dokmanlar da artarak devam etmektedir. Bu art, spor
dallarndaki hzl deiimleri ve yeni anlaylar ortaya karmasndan kaynaklanmaktadr. Futbol
da amzn en yaygn spor dal olarak insanlarn sosyal yaantlarn eitlendiren, taraftarlk
boyutu ile renklendiren, zevk alarak yaptklar ve izlenme oran en yksek spor etkinliklerinden
birisidir. Futbol szc kken olarak ngilizce ayak topu anlamna gelen football szcnden
gelir. Kkenleri olduka eskiye dayanr. Ancak ilk olarak hangi lkede oynand bilinmemekle
birlikte, 19. yzyln banda zellikle ngilterede yaygnlam, daha sonra tm dnyada izlenmesi
ve yaplmas en sevilen spor dal olmutur. Futbol, 100-110 metre boyunda 65-75 metre eninde
im ya da toprak bir sahada oynanr. Oyun alannda her iki takm 11 kiiden oluur ve oyuncularn
hedefi topu kar takmn kalesinden ieri sokmaktr. Buna gol denir. Kalelerin boyu 244 cm;
eni de 732 cmdir. Futbol 45 dakikalk iki devre hlinde oynanr. Devre arasnda 15 dakika ara
verilir. Her takmn sahada 7 yedek oyuncusu vardr ve ancak bunlardan 3 oyuncu deiimine
izin verilir. Oyun srasnda oyuncularn topa elle mdahalesi yasaktr; yalnzca, takmlarn kalesini
koruyan ve kaleci olarak adlandrlan oyuncular topa elle dokunabilir.
amzn en popler sporu saylan futbola zg spor terimleri ve bu terimlere yklenen anlamlar
ayr bir nem kazanmaktadr. Bu balamda hazrlanan bu Futbol Terimleri Szl ile futbol,
futsal ve plaj futbolu terimlerinin daha geni almlarn sunmak ve spor bilim insanlar ve her
dzeydeki sporseverlere katk salamaktr. nk, tm dnyada birok spor terimi genel olarak
orijinal diliyle (asist-assists, pas-pass, defans-defense, dripling-dribbling, mola-time out vb. gibi)
kullanlmaktadr.
Bu kitapta verilen bilgilere zaman iinde mutlaka yeni terimler eklenecektir. zellikle futbolun
seyir ve oyun zevkini artrmak iin yeni kural ve dzenlemeler yaplmaktadr. Spor alannda farkl
dallara ynelik terim gelitirme almalarnda bu Spor Terimleri-Szlk Dergisi ilk yayn olma
zeliini tamaktadr. Daha sonraki saylarda dier spor dallar da eklenerek devam edilecektir.
Spor dallarnn tamamlanmasndan sonra tm spor terimleri szlkleri birletirilerek, Trk Dil
Kurumuna tek bir szlk olarak Spor Terimleri Szl eklinde sunulacaktr.
Spor terimleri szlnn hazrlanmasnda, szlk gelitirme almalarnda bir nc olan
sayn Prof. Dr. Cengiz YAKINCInn destek ve nerileri iin teekkr eder, bu almann spor
alannda terim dilinin gelimesine katk salamas dilei ile bata sporcu, spor bilimci, eitimci,
ynetici ve antrenrler olmak zere sporun ilgi alanndaki tm alanlarna yararl olmasn umut
ediyorum.
Prof. Dr. Cengiz Arslan
Spor Terimleri Szl Koordinatr
1

Yayn Koordinatr
Prof. Dr. Cengiz ARSLAN

carslan23@gmail.com

1961 ylnda Elazn Tadm Kynde dodu. lk, orta ve lise renimini Elaz`da tamamlad.
1979 ylnda girdii Manisa Spor Akademisinden 198283 retim ylnda mezun oldu. 1984 ylnda
Frat niversitesi, Beden Eitimi ve Spor Blmne retim Eleman olarak atand. 1989 ylnda
Gazi niversitesi, Salk Bilimleri Enstitsnde yksek lisans, 1994 ylnda doktora renimini
tamamlad. 1994-2008 yllar arasnda Frat niversitesi Beden Eitimi ve Spor Yksekokulunda
yardmc doent ve 2008 ylnda doent unvann ald. 1986 ylndan itibaren eitli kurumlarda
mdr, blm ve anabilim dal bakanl ve danmanlk gibi birok idari grevlerde bulundu.
Frat, Gaziantep ve nn niversitelerinde Beden Eitimi ve Spor Yksekokulu mdrl yapt.
Bu kurumlarda kurucu mdrlk grevlerini stlendi. 1997-98 yllarnda bir yl sreyle Almanya
Justus-Liebik niversitesinde (Giessen) spor hekimlii ve sporcu sal konularnda doktora
sonras almalar yapt. 2009-2010 yllarnda Almanya/Kln Spor Akademisi, Engellilerde Spor
ve Rehabilitasyon blmnde misafir retim yesi olarak grev yapt. Burada misafir retim
yeliinden elde ettii bilgi, birikim ve deneyimi daha sonra, Almanya Spor Akademisi ile yaplan
bir protokol erevesinde Trkiyede bir ilk olan Engellilerde Egzersiz ve Spor Eitimi Blmn,
nn niversitesi Beden Eitimi ve Spor Yksekokulu bnyesinde aarak, bu yeniliki alm ile
Trk Spor Tarihine geti. Uzun yllara dayanan niversite hocalk deneyimine sahip olarak birok
ulusal ve uluslararas 150den fazla bildiri, makale, kitap vb. bilimsel yayn ve birok lisansst
tez danmanl yapt. Halen Frat niversitesi, Beden Eitimi ve Spor Yksekokulu Mdrl
grevini srdrmektedir. Evli ve iki ocuk babasdr.

Futbol Terimleri
A
A2 ligi rezerve league Profesyonel ve amatr futbolcularn
oynayabildii deplasmanl lig.

ama-germe stretching Kaslarn son uzama gc ile


vcudun btn blmlerinde oluan gergin durum.

adam adama savunma man-to-man defense Her


oyuncuyu kapsayan engelleme amal savunma yntemi.

adam eksiltmek to decrease man Toplu veya topsuz olarak


rakip oyuncular aktif oyun blgesinden uzaklatrmak.

aerobik antrenman aerobic training Oksijenli


enerji sisteminin kullanld antrenman.

aerobik g aerobic power Oyun iinde enerjinin


uzun sre kullanlmas durumu.

alt yap infrastructure Mahall, blgesel ve deplasmanl


liglerde yer alan tm takmlarn minik, yldz ve gen takm
sporcularn kapsar.

alt saniye kural six seconds rule Kalecilerin topu


tuttuktan sonra en fazla alt saniye ierisinde ellerinden
karmalarn gerektiren kural.

amatr amateur Bir ii para kazanmak iin deil, yalnz


zevki iin yapan, hevesli, merakl kimse.

amblem logo Federasyonlar veya kulpleri temsil


eden grsel simge.

ambulans ambulance Hastaneler arasnda ya da hastaneye ulatrmak amacyla hasta veya yaral tamaya
yarayan bir eit zel donanml ara. Cankurtaran.

Afrika Futbol Konfederasyonu Confederation of

anaerobik antrenman anaerobic training

Africa Football (CAF) Afrika lkeleri futbol federasyon-

Oksijensiz veya snrl miktarda oksijenin bulunduu

larnn bal olduu futbol birlii, konfederasyonu.

enerji sisteminin kullanld antrenman.

ar zemin heavy pitch Islak, su birikintilerinin olduu


veya yer yer amur zemin.

arlk antrenman weight training Futbolcularn


kondisyona ve kuvvete dayal antrenman uygulamalar.

akademi ligi academy league Alt ya gruplarnn


mcadele ettii deplasmanl lig.

aktif snma active warm-up Genel hareket kalplar


ieren altrmalar veya eitsel oyunlar ile vcut scakln
arttrmaya ynelik egzersizler.

alan zone Futbol sahasndaki birinci blge, ikinci blge


gibi blgeler.

alan zemini field, flor area Malarn oynand im


veya sentetik kapl olan yer.

aldatma fake Rakip oyuncuyu bilerek yanl hareket


etmeye ynelten ve topla, vcutla, vcudun ksmlaryla
yaplan hareketler, fake.

altrma drill Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak iin


yaplan tekrar, egzersiz, idman.

alk applause Bir eyin beenildiini, onaylandn


anlatmak iin el rpma.

anaerobik eik anaerobic threshold Organizmann


alma iddetinin oksijenli ortamdan oksijensiz ortama
kayd nokta. Ortalama olarak kandaki laktik asit
miktarnn 4 mmol dzeyine ulamas.

anaerobik g anaerobic power Futbol oyununun


yaps gerei hz ve abukluun oyun iinde etkili olduu,
vcutta oksijenin snrl kullanld durum.

analiz analysis zmleme, mataki pas, ut, ke


at vb. yzdeleri.

ani pres pressing iddetli bask


antrene etmek coach Takmn temel kondisyonel
yetenekler asndan seviyesinin ykseltilmesi.

antrenman training Altrma, herhangi bir konuda


yaplan hazrlk.

antrenman ana training the dish Antrenman


esnasnda kullanlan renkli plastik madde.

antrenman giysisi track suit Malar dnda sadece


antrenmanlarda giyilen kyafet.

antrenman ma training match, sparring Malara


taktiksel olarak hazrlanmak amal yaplan karlama.
3

Szlk Dergisi
antrenman metodu training method Gelitirilmek
istenen zellie uygun yntem.

antrenman plan training schedule, plan Bir

fazla kuvvet kullanmas ve rakibini sakatlama durumunda


olmas. (rakibine kar ar kuvvet kullanan oyuncuyu
hakem ihra eder.)

antrenman dilimi iinde yer alan blmleri, altrmalar

atak attacker Gol atabilmek iin yaplan giriimler.

detaylandran klavuz.

aut out 1. Topun kale izgisi dna kaleci ya da hcum

antrenman sahas traning ground Malarn yapld


sahann ypranmamas iin kullanlan saha.

antrenman skl traning density Gn, hafta, ay


veya yl ierisindeki antrenman says

antrenman topu traning ball Antrenmanlarda


kullanlan top.

antrenman yelei training vest Antrenman esnasnda


kullanlan renkli kolsuz giysi.

antrenman yklenmesi traning load Antrenmann


ierii ve iddeti.

antrenmann amac objective of traning Bir


antrenmanda yaplmak istenen, hedeflenen alma.

antrenmanl trained Dzenli antrenman yapan (kimse).


antrenmansz untrained Dzenli veya hi antrenman
yapmayan (kimse).

antrenr coach Bir spor dalnda sporcular yetitirmeyi meslek edinen kii, altrc, idmanc.

ara half time, rest almada, mata antrenman metodu


veya oyun kural gerei verilen dinlenme sresi.

ara pas through ball ki veya daha fazla rakip


oyuncunun arasndan topu geirerek kendi takm arkadana
atlan pas.

eden takmn oyuncusu tarafndan atlmas. 2. Topun


oyun d kalmas.

avantaj advantage Oyuncu veya takmn stnl


gz nnde bulundurularak oyunun devam ettirilmesi.

avantaj kural advantage Kurala gre oyunun durmas


gerekirken oyuncunun lehine olan durumdan dolay oyunu devam ettirme.

averaj average Ortalama, say fark.


Avrupa Kupas Euro Cup Drt ylda bir dzenlenen
Avrupa lkelerinin katld turnuva.

ayak bilei sakatl ankle injury Ayak bileinde


meydana gelen yaralanma.

ayak d ile top srme dribbling with foot out


Ayan da bakan ksm ile topu hareket ettirmek veya
ilerletmek

ayak d kontrol foot out of control Diz seviyesinde


veya yerden gelen sert toplar ayan d ksm ile kontrol
etme hareketi.

ayak ii ile top srme dribbling with inside foot


Ayan baparmak ve ie dnk olan ksm arasnda olan
blge ile topu hareket ettirmek.

ayak ii kontrol inside foot control Yuvarlanan veya

asist assists Gol vuruundan nce verilen son pas.

orta ykseklikten gelen toplarn kontrol iin ayan i

Asya Futbol Konfederasyonu Asian Football

ksm ile topu durdurma hareketleri.

Confederation (AFC) Asya lkeleri futbol federasyonlarnn bal olduu futbol birlii, konfederasyonu.

ar antrenman overtraining Sporcularda, ar


derecede sert antrenman yaplmas sonucunda oluan
kronik vcut yorgunluu ve psikolojik ypranma.

ar kuvvet kullanma using excessive force Oyuncunun rakibi ile mcadelesi esansnda gerekenden ok
4

ayak st kontrol above foot control Yerden veya


havadan gelen topu ayan st ksm (ayakkabnn back
ksm) ile durdurma hareketi.

ayak style top srme dribbling with feet above


Ayan st ksm (ayakkabnn back ksm) ile topu
ilerletme hareketi.

Futbol Terimleri
B
bahis bet, betting, wager Ma sonularyla ilgili maddi
kazan elde etmek amacyla iddiada bulunmak.

baraj wall Serbest vuruu kullanacak oyuncunun yapaca vuruu engellemek iin 9,15 m mesafede kurulan set.

bask pres, pressing Kar takm oyuncusunun hareketini


ve sonu almasn engellemek amacyla uygulanan yakn
savunma durumu.

baarl pas succesful pass Oyuncularn ma balatmak


iin orta noktada hakemin ddk almasyla topa
dokunmalar, vuru yapmalar.

balama at kick start Kura atn kazanan takmn


oyuna balamas, her golden sonra hakemin dd ile
oyunun balamas.

balama dd kick-off Hakem tarafndan oyunun


balamasyla alnan ddk.

balama noktas starting point Malarn balangcnda


ve atlan her golden sonra oyun alann tam ortasnda oyuncularn topa dokunarak oyunu balattklar blge.

bayan futbolu women soccer Bayan kategorisinde


oynanan ligler.

bayrak direkleri flag flagposts Oyun alannn


kelerinde bulunan plastikten yaplm en az 1,5 metre
yksekliinde ve zerinde bez paras bulunan malzeme.

bek descans Defansn sanda veya solunda oynayan

beslenme nutrition Vcut iin gerekli besin maddelerini alma.

bipli sinyal sistemi signal beep system Yardmc


hakemler ile orta hakem arasnda iletiimi salayan, orta
hakemlerin kollarna taktklar uyar sistemi.

bir puan one point Futbolda berabere biten ma sonunda


takmlarn kazand puan.

bire bir one-on-one ki rakip oyuncunun takm arkadalarndan yardm almakszn kar karya kalmalar.

biti dd the ending whistle Man bittiini


belirten ddk.

bitkinlik exhausted Fiziksel veya zihinsel olarak tkenme,


yorgun dme.

bonservis testimonial Sporcunun ak kimlii ile lisans


bilgilerinin yer ald ve tescilli olduu kulbn yetkilisinin
imzasn ve kulp mhrn ieren transfer izin belgesi.

bo alan free space Oyun basksnn hissedilmedii


alan.

blgesel hakem regional referee Blgesel amatr


liglerde grev alan hakem.

blgesel yardmc hakem regional assistant referee


Blgesel amatr liglerde yardmc hakem olarak grev
alan kii.

bravo bravo Aferin, yaa anlamlarnda beeni bildiren


bir sz.

oyuncular.

bencil oyuncu gunner Pas vermeyen topu kendi kullanan


oyuncu.

berabere tie up Oyunun herhangi bir annda oyuncularn say ya da dnem bakmndan eit durumda
olduklarn bildiren deyim.

beraberlie oynamak to go for a draw Man eitlikle


(ayn skorla) sonulanmasnn istenmesi durumunda gol
atmaktan ziyade gol yememeye dayal oyun anlay.

beraberlik gol equalizer Geride olan takmn skoru


eitleyen gol.

C
centilmenlik fair-play Rakip takm oyuncularna
ve hakemlere kar hogrl olma ve ahlak kurallar
erevesinde davranma.

centilmenlik d hareket ungentlemanly behaviour


Ahlaki kurallara uymayan ve ho grlmeyen davranta
bulunma.

ceza criminal Oyun kurallarna aykr davranlara


uygulanan yaptrm.

ceza alan the penalty area Kale alan i direklerinden


5

Szlk Dergisi
16,5 m uzaklkta kale izgisine paralel ve dik olmak zere

algsal olarak oyun alan ierisinde gerekleen hareketlere

saha iine doru belirlenen alarla izilen alan.

hazr olma durumu 2. Oyuncularn zellikle topa sahip

ceza alan yay penalty arc Penalt noktasndan 9,15


mlik mesafenin korunmas iin ceza sahasnn dna
sarkan ksmn belirten yay. penalt atlarnda oyuncular
bu yayn dnda bekler.

olma durumlarnda rakip veya kendi takm oyuncularnn


pozisyonlarnn farkna varma yetenekleri.

eyrek final quarterfinal Bir yarmada ikili elemelerle


son sekiz takmn oluturduu grup veya aama.

cezal punitive Cezalandrlm (kimse).


ciddi faull oyun serious foul play Oyuncunun top
oyunda olduu srada, top iin mcadele ederken rakibine
ar kuvvet veya iddet kullanmas.

ift-indirekt vuru indirect free kick Gol olabilmesi iin rakip veya vuruu kullanan takmdan bir baka
oyuncunun topa temasn gerektiren vuru.

im grass Saha zeminini kaplayan bitki rts.


izgiler lines Oyun alann belirleyen ve genilii en

aba effort Herhangi bir ii yapmak iin ortaya konan


g, zorlu, srekli alma, gayret.

fazla 12 cm olan ak renkteki izgiler.

izgilerin d out of lines, bounds Oyun sahasn


snrlayan izgilerin dnda kalan blge.

abukluk agility, quickness 1. Kaslarn mmkn


olan en ksa zamanda d direnlere vcut, ya da vcudun

bir ksmnn direncine ramen eklemleri harekete

dar alan oyunlar small-sided games Futbol oyun

geirebilme zellii. 2. Oyun iinde abuk hareket etme.

sahasna gre daha kk alanlarda futbolcularn

alm strutting Oyuncunun topa sahip olduu ya da

kondisyonel ve teknik geliimlerini salamak amacyla

olmad durumlarda eitli kvrak hareketlerle savunmasn


yapan rakip oyuncudan kurtulmas.

alnmayan faul free foul Faul yaplann avantajn


kaybetmemesi iin hakemlerin faul nedeniyle oyunu
durdurmamas ya da yaplan faul grememesi.

alma work-out Malara hazrlanmak iin yaplan


antrenman altrmalar.

apraz kou diagonal run Oyun ierisinde zellikle


forvet

oyuncularnn rakip savunma oyuncularndan

kurtulmak iin yaptklar kale dorultusunda olmayan


koular.

apraz pas cross-field pass Yerden veya havadan apraz


atlan pas.

elme trip Birini yere drmek iin ayann nne


ayak uzatma.

eviklik agility Ani yn deitirebilme yetenei.


evre kontrol environment control 1. Oyuncunun
6

oynanan futbol oyunlar.

dayankllk endurance Yaplan almay yorulmadan


uzun sre devam ettirebilme.

defans defense Takm veya grup hlinde yaplan


savunma.

defans sistemi defense system Takm veya grup halinde


savunma yapan takmlarn uygulad oyun sistemi anlay.

defans oyuncusu defense player Oyun ierisinde


genellikle kendi kalesine yakn oynayan, ncelikli grevleri
rakip oyuncularn gol atmalarn engelleme olan oyuncular.

degaj punt Kalecinin elindeki topu genellikle yere


dedirmeden uzak mesafelere atmak iin yapt vuru
ekli.

deplasman displacement, away game Rakip takm


sahasnda oynamak.

deplasman takm away team Deplasmanda oynayan


takm.

Futbol Terimleri
derinleme pas through pas Rakip hattn arkasna ve
genelde yerden atlan pas.

alanlarn ihlalinde orta hakeme yardmc olan hakem.

dripling dribbling Top srerek ilerleme.

destek aya supporting foot Vuru ayana yardmc ayak.

duran top ball out of play Herhangi bir faulden sonra

devre aras half-time Krk be dakikalk iki devre olarak

veya kornerde at yapmak zere bekletilen ve hareketsiz

oynanan futbol oyununda devreleri birbirinden ayran on


be dakikalk dinlenmeyi amalayan zaman dilimi.

d-st vuru foreign-up shooting Kk ayak


parmann dip ksm ve hemen arkada ayak bileinin
d st ksmyla snrlandrlm alan iine alan yzeyle
yaplan vuru ekli.

dikkatsiz hareket careless movement Oyuncunun


rakiple mcadeleye girdiinde dikkatsiz ve dncesiz
davranmas veya tedbirsiz hareket etmesi. (Hakem

olan futbol topu.

du shower Temizlik veya tedavi amacyla suyu yksekten


zerine doru pskrtme yoluyla ykanma.

duvar pas wall-pass, return pass Takm arkadana


atlan topun tekrar iade edilmesi.

ddk whistle inden hava geirildiinde keskin ses karan ve iaret vermek iin hakemler tarafndan kullanlan ara.

Dnya Kupas World Cup Drt ylda bir yaplan en


byk futbol organizasyonu.

tarafndan bir faule dikkatsiz olarak hkm verilmise

baka bir cezai yaptrma gerek yoktur.)

dinlenme rest almaya ara verme veya bir sreliine


almay brakma.

direkt pas nonstop pass Topu kontrol altna almadan


atlan pas.

direkt-tek vuru direct free kick Gol olabilmesi iin


topa tek temasn yeterli olduu vuru.

diskalifiye disqualification Ma d braklma,


oyundan atlma.

diz sakatl knee injury Diz blgesinde meydana


gelen yaralanma.

diz st kontrol above knee control Gs ve ayakla


yaplamayacak ykseklikte gelen toplarn durdurulmas
iin yaplan kontrol ekli.

doru pozisyon correct, right position Oyun


oynanrken hedeflenen amaca ulamak iin hareket aksiyonu
asndan en uygun yerde bulunma.

doping doping Bir spor yarmas srasnda vcuda ek


enerji salamak iin kullanlan yasal olmayan uyarc ila.

drdnc hakem the fourth referee, fourth official


Oyun ncesi sahann hazrlanmasnda, oyuncu deiikliklerinde, oyuna eklenen srelerin gsterilmesinde, teknik

ek sre allowance, overtime Hakemin mataki


duraklamalardan dolay man sonuna ilave ettii zaman
dilimi.

ekip staff Kadro, personel.


elenmek eliminate Yarma d kalmak, yarmadan
karlmak.

elle oynama hand pounding, handling the ball


Oyuncunun eli veya kolu ile topa kasti olarak temas etmesi.

endirek vuru indirect kick Gol olabilmesi iin ikinci


bir kiiye temas etmesi gereken vuru.

engelleme hinder Kar takm oyuncusunun nne


geerek onun serbeste gemesine mani olma.

ertelemek to postpone Oynanmasna engel tekil edecek


artlar nedeniyle man baka bir zamanda oynanmasna
karar klmak.

esneklik flexibility Vcut eklemlerinin her ynde


optimal hareket edebilme yetenei.

eofman track suit Spor almalarnda giyilen, pamuklu


veya sentetik kumatan, iki paral giysi.

ev sahibi takm home team Sahasnda ma oynayan


takm.
7

Szlk Dergisi
F
falsolu oynama to put spin on the ball, to feint
Topun havadan veya yerden kavisli bir ekilde hareket
ederek ilerlemesi.

fanatik taraftar fanatic supporter Takmna ar


dknlk ve tutkuyla bal olan kimse.

fark azaltmak to close the gap Skor stnl salam


takma yaklamak.

fark kapatmak to catch up Skor stnl yakalam


takm yakalamak.

faul foul Futbol oyun kurallar dnda yaplan sert


hareket.

faul yapmak to commit a foul Karlamalarda rakip


oyuncuya yaplan kural d hareket.

faulden dolay dar atlma player sent off a foul


Oyuncunun yapt sakatlayc faulden sonra hakemin
krmz kart gstererek oyun alannn dna atmas.

favori favorite Bir yarmada stnlk salayacana


inanlan takm.

federasyon federation Ayn alandaki eitli kurulular


bir arada toplayan dayanma birlii.

federasyon bakan federation president lgili


federasyonlarn en st yneticisi.

federasyon temsilcisi representative of the federation

FFA Konfederasyon Kupas FFA Confederation


Cup Her drt ylda bir FIFA tarafndan organize edilen
futbol turnuvas.

FFA onayl FIFA approved Uluslararas Futbol


Federasyonlar Birlii tarafndan onaylanan malzemeler.

FFA Plaj Futbolu Dnya Kupas FIFA Beach


Soccer World Cup Uluslararas Futbol Federasyonlar
Birliinin dzenledii plaj futbolu dnya kupas.

FFA U-17 Dnya Kupas FIFA U-17 World Cup


Uluslararas Futbol Federasyonlar Birliinin dzenledii
17 ya alt sporcularn yer ald dnya kupas.

FFA U-20 Dnya Kupas FIFA U-20 World Cup


Uluslararas Futbol Federasyonlar Birliinin dzenledii
20 ya alt sporcularn yer ald dnya kupas.

fikstr fixture Yarma veya karlamalarn zamann


ve srasn belirleyen izelge.

file net Keten, naylon gibi malzemelerden genellikle


kare eklinde rlen, futbolda da kale arkasn ve yanlarn
kaplayan rt.

final final Elemeli yarmalarda sonucu belirten


karlama.

form form Fiziksel ve fizyolojik yeterlilik.


forma jersey Sporcularn giydikleri bal bulunduklar
spor kulbn belirten tek tip giysi.

Federasyon tarafndan dzenlenen turnuva veya uzun

forma numaras shirt number Futbolcularn ayrt

sreli faaliyetlerin organizasyonu ve denetimi ile grev-

edilebilmeleri iin formann arka yzne yazlan rakam

lendirilen kiiyi ifade eder.

veya say.

feyk atma fake Rakibi gemek iin yaplan aldatma


haraketleri.

FFA FIFA Uluslararas Futbol Federasyonlar Birlii.


FFA denetimli FIFA inspected Uluslararas Futbol
Federasyonlar Birlii tarafndan denetimi yaplan
malzemeler.

FFA Futsal Dnya Kupas FIFA Futsal World


Cup Uluslararas Futbol Federasyonu Birliinin dzenledii
salon futbolu dnya kupas.
8

formda olma to be in form, to be fit Fiziksel ve


fizyolojik olarak yeterli olma hli.

formsuz olma to be out of form Fiziksel ve fizyolojik


olarak yetersiz olma hli.

forvet forward, striker Rakip takm kalesine gol atmak


iin oynayan hcum oyuncusu.

frikik free kick Rakip kaleye yakn bir yerden kullanlan


serbest vuru.

futbol soccer, football On birer kiiden oluan iki

Futbol Terimleri
takm arasnda oynanan ve oyuncularn kre biiminde
iirilmi zel bir topu el ve kollarn kullanmadan rakip
kaleye sokmasna dayanan spor dal.

gol goal Topun kale izgisini gemesi.


gol as goal angle Gol vuruu yapmak iin top ve
kale arasndaki a.

futbol kulb soccer, football club Baka spor

gol izgi teknolojisi goal-line technology (GLT)

branlaryla birlikte veya sadece futbol alannda faaliyet

Topun tamamnn kele izgisini geip gemediini

gsteren ilgili devlet kurumuna kayt ve tescilini yaptrm

belirlemek amacyla kale direklerine yerletirilen elektronik

olan ve 5253 sayl Dernekler Kanununa gre ynetilen

malzemeler.

gol dakikas goal minute Goln atld dakika.

kurulu.

futbol oyuncusu soccer player Oyun alannda


kazanmak iin mcadele eden sporcu.

futbol tenisi football tennis Belli llerdeki salon


ve kortlarda, el ve dirsek dnda vcudun her blgesinin
kullanlmas ile oynanabilen spor bran.

gol karma fail score a goal ok kolay gol olabilecek


bir atn karlmas.

gol kral goal king Toplamda en fazla gol atan oyuncu.


gol kurtarmak to goal keep Kaleye doru giden topun
oyuncu veya kaleci tarafndan uzaklatrlmas.

gol kutlamas celebration of a goal gol sevinci


G
galibiyet victory Malup olmama durumu, ne geme,
ma nde bitirme.

galip winner Bir yarma, karlama sonunda yenen,


stn gelen, baar kazanan.

gei dnemi transition period Ma ve hazrlk


dnemi arasnda kalan antrenman younluunun azaltld
veya yaplmad dnem.

genel dayankllk general endurance Tm psikomotor


yetenekler (srat, kuvvet, dayankllk vb.) iin gerekli
temel dayankllk tr.

geri ekilme to move back Bir takmn oyun taktii


gerei veya rakip basks nedeniyle oyunu kendi sahasnda
kabullenmesi.

geri koma get back Savunmaya kontroll bir ekilde


geri koma.

geri pas back pass Kendisinden gerideki bir oyuncuya


veya kaleciye verilen pas.

geri yrme reverse walking Hcumdan savunmaya


geri geri yryerek hareket etme.

germe stretching Hareketleri kolay yapabilmek iin


yaplan esnetme egzersizleri

gol sevinci celebration of a goal Gol sonras oyuncular tarafndan yaplan sevin gsterisi.

gol vuruu shots on goal Sonucunda gol olan vuru.


gol yollarnda frsat goal-poacher Kaleye yakn
pozisyonlarda, iyi yer tutma ve son vuru becerisine sahip
hcum oyuncusu

golc goal scorer ok gol atan oyuncu.


goln geersiz saylmas to disallow a goal Topun
kale izgisini havadan veya yerden gemesine ramen
kural gerei hakem kararyla goln iptal edilmesi.

gsle yaplan kontrol control with chest


Havadan gelen topun gs kullanlarak durdurulmas.

gzlemci observer Federasyon tarafndan dzenlenen


malarn organizasyonunda, denetiminde, grevlendirilen
saha hakemlerinin deerlendirilmesinde grevlendirilen
kii.

grup group Belli saydaki takmlarn oluturduu


kme.

Gney

Amerika

Futbol

Konfederasyonu

Confederation South-American Association Football


(CONMEBOL) Gney Amerika lkeleri futbol federasyonlarnn bal olduu futbol birlii, konfederasyonu.
9

Szlk Dergisi
gnlk antrenman program daily training plan
Takmlarn gn ierisinde yapacaklar antrenmanlar

hareketli savunma motion defense Rakibe bo alan


brakmamak iin yaplan savunma.

hareketli top movement of the ball Topun yerden

gsteren izelge program.

gvenlik security Ma ncesi, ma esnas ve ma


sonrasnda herhangi bir olay yaanmamas iin bulundurulan
resm veya zel grevliler.

veya havadan mesafe kat etme durumu.

hatrik hat-trick Bir mata ayn oyuncunun gol


atmas.

hava at dropped ball Hakemin ddkle durdurduu


H
hafif faul no harm no foul Sakatlk karmayan taktik
faul.

haftalk antrenman program weekly training


plan Takmlarn haftalk antrenman ve malarn gsteren
izelge program.

hakem referee Futbol yarmalarn belli yazl kurallara


gre yneten kii.

oyunu tekrar balatmak iin yapt at.

hazrlk dnemi preparation period Ma dnemi


ncesi sporcularn teknik, taktik, kondisyonel yetenekler
ve psikolojik faktrler asndan malara hazrland
dnem.

hazrlk ma preparation of the match Sezon


ncesi veya bo haftalarda yaplan dostluk ve hazrlk
amal malar.

hakem at referee shot, dropped ball Normalde

her iki ayan kullanabilen double-footed Futbola

oyunun durmas iin herhangi bir sebep yok iken hakemin

has teknikleri hem sa hem de sol ayan kullanarak

sakatlk vb. durumlarda zorunluluktan oyunu durdur-

yapabilen.

duktan sonra topu tekrar oyuna kendisinin sokmas.

hakem eitmeni referee instructor Federasyon,


merkez hakem kurulu ve il hakem kurulu tarafndan
hakemlerin eitimi iin grevlendirilen retim elemanlar.

hakem drtls refereeing quartet Bir mata grevli


hakem ve yardmc hakemlerin hepsine birden verilen
isim.

hakem takdiri discretion of the referee Kesin


uygulanacak kurallar dnda hakemin kendi vicdani
sorumluluu ile verdii kararlar.

harcrah subsistence Ulusal veya il dzeyinde gerekletirilecek futbol faaliyetlerinde grevlendirilecek her

hzl hcum fast break Takm sporlarnda rakip takmn


toparlanmasna frsat vermeden, paslaarak yaplan
hcum, hzl akn.

hzl hcum pas fast break pass Savunma topu


aldktan sonra hzl hcum iin verilen pas.

hcum offense Gol atmak amacyla yaplan akn,


hamle.

hcum oyuncusu forward main striker Gol atmak


amacyla rakip takm sahasna yakn oyuncu.

hcum oyuncusuna topu aldrmama overplay


Kaleciden veya kale direklerinden dnen topa hcum
oyuncusundan nce sahip olma.

trl grev unvanna sahip kiiler ile eitim grevlilerine,

hcum takm offensive team Savunma yapmaktan

federasyon kurullar yelerinin gndemli toplantlarnda,

ziyade oyun stnln elinde bulundurarak ncelikli

grev creti denmeyen gnler ve yolda geen sreler iin

amac gol atmak olan takm.

denen cret.

hareketli hcum motion offense Hcumda hareketli


hl alma.
10

hcumda yer deitirme change in offense Taktik


gerei sporcularn hcumdayken yer deitirmesi.

Futbol Terimleri
I
rklk racism nsan rklarnn renk ve fiziki ekil esas
alnarak birbirlerinden stnln n plana karma.

snma warm-up Maa veya antrenmana vcudu


hazrlamak iin yaplan hareketler.

slak zemin wet area Futbol oyun alannn meteorolojik


hava artlar nedeniyle (yamur, kar, dolu vb.) veya sulama
sistemleri ile kaygan hale gelmesi.

klandrma lighting Gece oynanan malarda


stadyumun aydnlatlmas.

ikaz notice Uyarma, uyar, dikkat ekme, ihtar.


ikili averaj average bilateral ki takmn puan eitlii
durumunda kendi aralarnda oynanm olan malarn
sonularna baklmas.

ikili mcadele two fighting tackle Topu kazanmak


iin iki oyuncu arasnda geen mcadele.

ikili sktrma double team Topa hkim rakip


oyuncuyu iki adamla savunma.

ikinci devre second half Doksan dakikalk ma


sresinin ikinci 45 dakikalk dilimi.

il hakem kurulu county board of referees llerde

i kale izgisi inside the goal line ki kale direi


arasndaki izgi, gol izgisi.

i vuru indoor shooting Ayak baparmann dip ksm


ile topuk ve bilein tekil etmi olduu alan ile yaplan
vuru.

i-st vuru stroke internal-upper Ayak baparmana


yakn, ayan i-st ksm ile yaplan vuru

iddia bet, wager Oynanmam veya oynanmakta olan


malarla ilgili karlnda para kazanma veya kaybetme
riskini kabul ederek tahminde bulunma.

idman training Herhangi bir konuda yaplan hazrlk,


antrenman.

idmanl well-trained Belli bir antrenman periyodu


sonrasnda kondisyonel yetenekleri gelimi olan.
Antrenmanl.

idmansz unpracticed Hazrlk yapmam olan,


idmanl olmayan (kimse), ham, antrenmansz.

ihlal infringements Futbol oyun kurallar dnda


yaplan hareket ve davranlar.

ihra etmek to send off Oyun kurallarna aykr


davranta bulunan oyuncuyu krmz kart gsterilerek
oyun dna gndermek.

ihtar warning Oyun kurallarna aykr davranta

futbol hakem ve gzlemcileri ile ilgili tm idari ve teknik


konulardan sorumlu olan kurul.

il hakemi county referee Yerel lig faaliyetleri kapsamnda


dzenlenen malarda hakem olarak grev alan kii.

il temsilcisi representative of the provincial Futbol


federasyonunun illerdeki temsilcisi.

ileri pas lead pass leri doru koan takm arkadana


verilen pas.

ilk devre first half Doksan dakikalk ma sresinin ilk


45 dakikalk dilimi.

ilk gol first goal Ma esnasnda herhangi bir takmn


att birinci gol.

ilk yardm first aid Uzman ekip gelinceye kadar veya


ilgili salk kuruluuna gtrlnceye kadar yaplan ilk
mdahale.

interval antrenman interval training almann


yklenme ve dinlenme prensipleri dahilinde paralara
blnerek yapld antrenman metodu. Aralkl antrenman.

istatistik statictics Mala ilgili saysal veriler.


itfaiye fire-fighting Ma esnasnda oluabilecek yangn
tehlikesine kar bulundurulan ara ve grevlileri.

itiraz objection Bir karar benimsemeyerek kar kma.


itme pushing foul Rakip oyuncuyu iterek yaplan
faul.

bulunan oyuncunun sar kart gsterilerek uyarlmas.


11

Szlk Dergisi
K
kadro staff Takm oluturan sporcularn tamam.
kafa vuruu header Bu vuruta ayaklar omuz
geniliinde ak, dizler hafif bkl ayaklar ise parmak
ucunda olan vuru ekli.

savunacaklar kaleyi semesi.

kale st direi crossbar ki dikey kale direinin


zerinde bulunan 7,32 m uzunluundaki direk.

kale yan direi goalpost Ykseklikleri 2,44 m olup,


hafif metalden yaplan kalnl 8x8 cm aralarndaki

kafayla yaplan top kontrol control the ball

mesafe 7,32 m olan dikey dorultuda yerletirilmi direkler.

with the head Ayak parmak ularna doru ykselerek

kaleci goalkeeper Topun kaleye girmesini nlemekle

topla temas esnasnda vcut hzla klerek melik duruma


getirilip, topun kontrol altna alnmas.

kafile procession Maa giden oyuncu ynetici antrenr


ve personelden oluan topluluk.

grevli oyuncu.

kaleci antrenr goalkeeping coach Kalecilerin teknik,


taktik, kondisyonel yetenekler ve psikolojik olarak
hazrlklarndan sorumlu eitici.

kafile bakan the head of the procession Futbol

kaleci at goalkeeper kick Top kaleci tarafndan kale

takmlarnn yurt ii ve d seyahatlerinde kulb temsilen

sahasnda kontrol edildiinde veya auta ktnda topu

kafileye liderlik eden, her trl sevk, idare ve temsilden

oyuna sokmak iin kalecinin kale sahas ierisinde yapt

sorumlu kii.

at.

kale goal ten ie 7,32 m geniliinde, 2,44 m yksekliinde bir st direkle birbirine balanan, hafif metalden
yaplan, yan direkle st direin birletii yerdeki eritlerin
ayn renkte 28 cm uzunluunda dier eritlerin 20 cm

kaleci eldiveni goalkeeper gloves Kalecilerin kulland


zel eldiven.

kaleci kaza goalkeeper jersey Kalecilerin zel olarak


giydii dier oyunculardan farkl renkteki forma.

olduu zemine veya arkalarndaki duvarlara skca

kaleci teknii goalkeeper technique Futbol oyunu

tutturulmu, topun geri dnmesini engelleyecek ekilde

ierisinde kalecilerin daha ok topu yakalamaya ynelik

bir a ile donatlm blge.

uyguladklar teknik almalar.

kale alan goal area Kale direklerinin i kenarlarndan


5,5 m uzaklkta kale izgisine dik iki izgi izilir ve bu
izginin kale izgisine paralel bir izgi ile birletirildii
blge.

kale izgisi goal line Topun tamamnn kalenin ierisine


geip gemediini belirlemede hakemlere gsterge olan,
kale direkleri arasndan geen izgi.

kale filesi goal net Keten, naylon gibi malzemelerden


genellikle kare eklinde rlen, futbolda kale arkasn
kaplayan rt.

kale sahas izgisi the goal area line Kale sahasn


belirleyen izgi.

kale seimi choice of ends, toss Oyun balamadan


nce hakem tarafndan para at ile takm kaptanlarnn
12

kaleye ut smash the goal Rakip takm kalesine gol


atmak iin atlan ut.

kalp atm hz heart rate Kalbin bir dakikadaki


kaslma says.

kanat adam wing man Futbol oyununda hcum


hattnn sa ve sol ularnda yer alan oyuncu.

kanat savunmas wing defense Savunma hattnn


sa ve sol ularnda yer alan oyuncularn rakiplerini
durdurmas.

kaptan captain Oyun iinde arkadalarn yneten,


hakem ile konuma yetkisi bulunan, kolunda zel renkli
bir bant (iaret) tayan oyuncu.

karaborsa bilet ticket tout Resm olmayan yollardan


satlan ma bileti.

Futbol Terimleri
kas muscle skelet sistemi zerinde bulunan hareket
etmeyi salayan sistem.

kastl faul intentional foul Gl engellemek iin


rakibine kasten ve iddetle yaplan faul.

kategori category Aralarnda herhangi bakmdan ilgi


veya benzerlik bulunan eylerin tamam.

kondisyoner conditioner Sporcularn fiziksel ve


fizyolojik zelliklerinin geliimini salamak amacyla
yaplacak almalar planlayan antrenman sorumlusu.

konuk takm away team, guest, visitor, sojourner


Deplasmanda oynayan takm, ev sahibi olmayan.

koordinasyon coordination skelet kaslar ve merkezi sinir

katetmek cutting Bir taraftan dier tarafa gemek.

sisteminin uyum ierisinde alarak hareketleri amaca

kayarak mdahale tackling, intervention slide

ynelik olarak en uygun ekilde ortaya koymas.

Rakip oyuncudan topu yerden kayarak almaya alma.

kaybeden takm underdog Oynanan ma sonrasnda


kazanamayan takm.

kayp zaman lost time Oyun iinde ta atlar, korner


atlar, kale atlar gibi doal duraklamalardan kaynaklanan zaman kayb.

kontrat contract Futbolcularn takmda bulunma


artlarnn belirtildii takmla futbolcu arasnda
oluturulmu szleme.

kontrol pas control and pass Topu kontrol altna aldktan sonra verilen pas.

kontrolsz hareket reckless movement Oyuncunun

kayma sliding Savunmada iken admlarla kayma.

rakibi iin tehlikeli veya sonucunu hibir ekilde

kazanan takm winning team Ma sonrasnda en az

dnmeden hareket etmesi. (hakem tarafndan kontrolsz

bir gol stnlk salayarak rakibini malup eden takm.

kenar izgisi sideline Oyun alanndaki 65 m uzunluundaki kenar izgileri.

kendi kalesine gol own goal Oyuncunun savunduu


kaleye genellikle istemeden yanllkla att gol.

kendi sahasnda at home Takmn malarn kendi


blgesinde bulunan sahada oynamas.

krmz kart red card Hakemin oyuncuyu oyundan


atmak iin kulland kart.

ksa pas short pass Yakn mesafedeki arkadana atlan


pas.

ksa pas bileimi short-pas combination Ksa


mesafede arka arkaya atlan birka pasn bileimi.

klasman classification Blmleme, snflama, belli bir


snf.

krampon ile yaralamak spike Oyuncularn

hareket yapan bir oyuncuya ihtar cezas verilir.)

kontrpiye kontrpiye Topun baka bir oyuncuya


arpmas sonucu kalecinin armas durumu.

koma ve yn deitirme running and changing


direction Futbolcunun rakiplerini topun olduu blgeden
uzaklatrmak ve farkl yne ynlendirmek amacyla yaplan
aldatma kousu.

kou running Ma esnasnda topla veya topsuz olarak


yaplan hareket.

ke at corner kick Topun savunma takm tarafndan


(kaleci dnda) kale izgisinin dna karlmas sonucunda
d kale izgisi ile kenar izgisinin kesitii noktadan rakip
tarafndan kullanlan at.

ke bayra corner flag Oyun alannn kelerinde


bulunan plastikten yaplm en az 1,5 m yksekliinde ve
zerinde bez paras bulunan malzeme.

kramponlar ile rakip oyuncular sakatlayc mdahalede

ke izgisi corner Oyun izgilerinin kesitii ke noktas.

bulunmalar.

ke vuruu corner kick ke at

kondisyon conditioning Fiziksel ve ruhsal bakmdan


bir sporcunun durumu.

ke yay corner arc Ke vuruu yaplmak iin topun


yerletirildii yarapl alan.
13

Szlk Dergisi
kramp cramp Bir grup kasn veya yalnz bir kasn veya
bunun baz liflerinin istem d az ok srekli, arl ve

emniyet sbab gibi hareket eden oyuncu.

lider takm leader team Puan durumunda en stte


bulunan takm.

dzensiz kaslmas.

krampon cleats, footwear Malarda oyuncularn


giydikleri alt zel vidal ayakkab.

kronometre chronometer Antrenman veya malarn


zamanlarn belirlemek amacyla kullanlan sre ler.

kros cross Yksek ve ormanlk alanlarda yaplan kou.


kulp mdr club administrator Kulbn idari
ilerinden sorumlu yneticisi.

kupa cup Altn, gm, bronz veya kristalden yaplm,


yarma dl olarak verilen ayakl kap.

kural rule Uyulmas gereken ilke.


kural d illegal Kurallara uygun olmayan.
kural d davran illegal, against the law behavior
Saha ierisinde veya darsnda futbol oyun kurallarnn

lig league Farkl statdeki takmlarn oluturduu


grup.

lig faaliyetleri league activities Liglerde yer alan


kulplerin ma, hazrlk ve kamp dnemi ile dier
faaliyetleri.

ligden dme relegation Sezon sonundaki


puan durumuna gre stat dhilinde vb. bir sebeple bir
alt ligde yer alma.

lisans license Sporcularn yarmalara katlabilmesi


iin verilen tasdikli belge.

lisans ofisi license office Federasyona bal olarak


grev yapan, kayt ve lisans ilemlerini yapmaya yetkili
servis.

gerektirdii zorunluluklar dnda davranlarda bulunma.

kurallara uygun legal Kurallara uygun davran.


kusurlu hareket misconduct Fauller dnda

ma match ki takm arasnda oynanan karlama.

oyuncularn rakiplerine kar yaptklar ahlaki olmayan

ma competition Ulusal ve uluslararas yarma.

kabahatli davranlar.

ma analizi competition analysis Ma ierisinde

kuvvet strength Sporcularn antrenman veya ma


esnasnda karlatklar direnleri yenebilme, kar

gerekleen teknik taktik ve fiziksel hareket formlarnn


bireysel grup veya takm olarak ortaya konulmas.

ma dnemi match period Resmi lig veya kupa

koyabilme yetenekleri.

Kuzey-Orta Amerika ve Karayipler Futbol Kon-

malarnn yapld dnem.

federasyonu Confederation of North, Central American

ma ncesi toplant skull session Hakem, gzlemci

and Caribbean Association Football (CONCACAF)

ve takm idarecilerinin matan nce tanmas ve varsa

Kuzey-Orta Amerika ve Karayip lkeleri futbol federasyon-

bir sorunun ma balamadan nce zmlenmesi iin

larnn bal olduu futbol birlii, konfederasyonu.

yaplan toplant.

kme drmek relegate Kulplerin ilgili federas-

ma tatili abandoned match Gvenlik veya olumsuz

yonlar tarafndan belirlenen uymak zorunda olduu

hava artlar nedeniyle hakemlerin man oynanamayaca-

kurallar ihlal etmesi durumunda bir alt lige drlmesi.

na karar vermesi.

madalya medal Malar sonucunda dereceye giren takmn


L

sporcu, idareci ve antrenrlerine verilen dl, madalyon.

libero sweeper Defans hattnn en gerisinde, kalecinin

malubiyet defeat Oynanlan ma kaybetme.

nnde, adam markajndan ziyade serbest oynayarak


14

mahalli ve deplasmanl lig malar local and

Futbol Terimleri
displacement league competitions Blgesel olarak

ofsayta yakalanma taktii to set an off side trap

gruplanm takmlarn amatr statde karlkl olarak

Defans oyuncularnn hcum oyuncusunu ofsayta

ma yaptklar lig.

drmek iin uygulad yntem.

malzemeci manciple Takmlarn malzemelerinden

Okyanusya Futbol Konfederasyonu Oceania


Football Confederation (OFC) Okyanusya lkeleri

sorumlu olan kii.

markaj marking Rakip oyuncunun hareket alann


kstlayarak kontrol etme.

futbol federasyonlarnn bal olduu futbol birlii,


konfederasyonu.

masaj massage Tedavi amacyla yaplan srtme, vurma,


ovalama gibi hareketlerin btn.

masr masseur Masaj yapan kimse.

olaan kongre ordinary congress Federasyon veya


kulplerin yaplmas gereken zamanlarda ilgili gndem
maddelerini grp karara baladklar toplant.

menajer manager 1. Bir sporcunun mesleki ilerini

olaanst kongre extraordinary congress Dernekler

dzenleyen ve yneten kimse. 2. Bir spor takmnn teknik

veya dernek statsndeki federasyon ve kulp gibi

yneticisi.

kurulularda zamanndan nce yaplan toplantlar.

menisks yrt meniscus rupture Diz ekleminde

olimpiyat olympic Her drt ylda bir baka lkede

bulunan menisks disklerinin darbe veya zorlanma sonras

yaplan, takm sporlaryla uraanlarn katld uluslararas

hasar grmesi.

spor yarmalar.

merkez hakem kurulu center court of arbitration


Futbol federasyonu bnyesinde hakemlik ve gzlemcilikle

orta izgi centre line, halfway line ki uzun kenarn


orta noktalarn birletiren 65 m uzunluundaki izgi.

ilgili idari ve teknik tm konulardan sorumlu olan kurul.

orta hakem the referee Ma esnasnda genelde saha

merkezden hcum centre attack Oyun alannn orta

ierisinde olan oyun kurallarnn uygulanmasnda etkin

hat blgesinden rakip kaleye yaplan hcum varyasyonlar.

rol olan hakem.

mill takm national team lkeleri uluslararas

orta nokta midpoint Futbol oyun alannn tam

malarda temsil etmek amacyla ilgi lke vatanda

ortasnda iaretli olan, oyun balanglarnda ve her gol

oyunculardan oluturulmu takm.

sonras oyunun yeniden balatlabilmesi iin topun

mill takmlar teknik direktr technical director


of national teams Federasyon tarafndan atanan mill
takmlardan sorumlu kii.

brakld blge.

orta saha oyuncusu half-back, midfielder Futbolda


ikinci blge olarak adlandrlan alanda grev yapan, teknik

moral morale Bir insann ruhsal gc, manevi g,


maneviyat.

kapasitesi yksek, taktik anlay gelimi ve ataklar


ynlendirerek oyunu organize eden oyuncu.

mcadele etmek to struggle Oyuncu rakibi ile adil ve


faulsz bir ekilde oynamak.

orta yapmak cross ball, swing the ball Oyuncularn


zellikle ceza alan ierisindeki arkadalarna yksek olarak
attklar paslar.

orta yuvarlak centre circle Dikdrtgen eklindeki

ofsayt off side Oyuncunun, rakibin kale izgisine

futbol sahasnn tam ortasnda 9,15 m yarapndaki daire.

toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakn

oyalama diversion, distraction zellikle savunma ve

olmas.

orta saha oyuncularnn takm arkadalarna savunmada


15

Szlk Dergisi
destek olarak katk salamalar iin zaman kazandrmak
amacyla hcum yapan rakip oyunculara mdahale etmede

pas pass Oyunda oyunculardan birinin topu takm


arkadana geirmesi.

pasif ofsayt passsive off side Yer olarak ofsayt

ar davranmalar.

oyun alan game zone lleri 105 m x 65 m olan,


iki kale sahas ve bir oyun alann ieren dikdrtgen

durumunda olmasna karn topa hamlesi olmadndan


dolay ofsaytta kabul edilmeyen oyuncu.

pasif oyun passive game Sporcularn zaman kazanmak

eklindeki alan.

oyun sresi game time Krk be dakikalk iki devre


zerinden oynanan ve devre aras 15 dakika olan sre.

oyuncu player Takmlar oluturan sporcu.


oyuncu deiimi substitution Oyundan; sakatlk,
yorgunluk veya taktiksel nedenlerle kacak olan oyuncunun
yerine yedek oyunculardan birinin dahil olmas.

oyuncu kefetmek to discover a player Yetenekli bir

iin topla fazla oynamalar ve gol atmaya ynelik olmayan


davranlar.

paslama to pass to each other Sporcularn topu takm


arkadalarna aktarmalar.

penalt penalty Oyuncunun kendi ceza sahasnda


rakibine ya da topa oyun kurallarna aykr hareket
yapmas.

penalt noktas penalty mark Penalt atnn

oyuncuyu ortaya karmak.

oyundan atlma expulsion from the game Oyun

yaplabilmesi iin topun brakld kale direklerinin

kurallarna uymayan sporcu, antrenr ve idarecilerin

arasndan orta noktaya doru dikey dorultuda 11 m

diskalifiye edilmesi.

mesafedeki iaretli blge.

oyunu geciktirmek to delay the game Oyun

penalt tekrar penalty is retaken Penalt atndan

temposunu drmek, rakibin basksn azaltmak ve sre

nce kalecinin kale izgisini terk etmesi veya oyuncularn

kazanmak amacyla toplu veya topsuz oyalanma.

ceza sahas ierisine girmesi durumunda hakemin penalt


atn tekrar yaptrmas.

dl award Bir baar karlnda verilen armaan,


mkfat.

penalt vuruu penalty kick Lehinde karar verilen


takmn ceza sahas iinde bulunan beyaz noktadan,
karsnda yalnzca kaleci olacak ekilde kaleye ut ekmesi.

n direk directly to the front of Topun geldii yere

perdeleme pick Rakibine dokunmadan onu engelleme.


performans testleri performance testings

yakn olan direk.

ne kma prominence Kar takm oyuncusunun gol


denemesini engellemek iin savunmadan oyuncunun ne

Sporcularn fiziksel ve fizyolojik kapasitelerini ortaya


koymak amacyla yaplan lmler.

plaj futbolu beach football Plaj ya da kumlu bir alanda

kmas.

nlem alma take action Rakibin gl ynlerine kar

oynanan futbol tr.

plonjon plonjon Kalecinin topu yakalayabilmek iin

hazrlk yapma.

iki ayan yerden keserek uzanmas.

P
para at coin is tossed Man balangcnda veya
sonucu belirleyecek seri penalt atlar ncesinde top ve
kale seimi iin yaplan kura yntemi.
16

pozisyon position Konum, durum.


pres pres Bask sktrma, rakibin hareket etmesini
engelleme.

prim bonus Galibiyeti tevik iin verilen dl.

Futbol Terimleri
profesyonel professional Bir ii kazan salamak
amacyla yapan kimse, amatr kart.

protesto protest Bir davran, bir dnceyi, bir uygulamay haksz, yersiz, gereksiz bularak kar kma, kabul

gemek, markajdan kurtulmak.

rapor report Hakemlerin ve gzlemcinin mataki


olumlu ve olumsuz dncelerini bildiren yaz.

reaksiyon reaction Herhangi bir etkiye cevap olarak


sz veya davranta bulunma.

etmeme.

puan point eitli sporlarda kullanlan ls ve deeri

refleks reflex Bir uyarya verilen cevap.


reklam advertising Firmalarn stadyumlara veya

deiken birim.

puantaj scoring Bir etkinliin puanla deerlendirilmesi.

takmlarn formalarna verdii ilan.

reklam panosu billboard Futbol stadyumlarnda veya


R

antrenman sahalarnda firmalarn belli bir para karl

rakibe arj charging an opponent Oyuncularn

rnlerinin tantmlarn yapt daha ok metal

kollarn ve dirseklerini kullanmadan, topla oynama


mesafesinde fiziki temasla, rakipleri ile bir alan iin
mcadele etmeleri.

rakibe tkrmek spit an opponent Oyuncunun


tkrn az ierisinden rakibine doru atmas.

rakibi indirmek to bring down Rakibi adil olmayan


bir ekilde engelleyerek drmek.

rakibi itmek pushes an opponent Oyuncunun ellerini


kullanarak rakibini kural d itmesi.

rakibi tutmak holding an opponent Oyuncularn

malzemelerden yaplm pano.

resm sonu official result Maalarn sonularnn


FFA, UEFA, TFF, ASKF gibi ilgili futbol kurumunca
onaylanarak ilan edilmesi.

rozet badge Yakaya taklmak iin eitli biimlerde


yaplan, bir kuruluun sembol saylacak genellikle kk
metal nesne.

rvan revenge Ayn rakiple oynanan ikinci ma.


rveata bicycle kick, reverse shot Havada ters
parende atarken, tek ayakla topa vurma eylemi.

ellerini, kollarn veya vcutlarn kullanarak rakibin

kendisini gemesini engelemesi.

rakibi zorlamak outplay an opponent Gl bir


rakibe kar pes etmemek rakibin stnln kabul
etmeden mcadele etmek.

salk health Vcudun hasta olmamas durumu.


salk kontrol medical check-up Oyuncularn
sezonun belli dnemlerinde ve transfer olduklar takm-

rakibin zerine sramak jumps at an opponent

lara katlmadan nce herhangi bir sakatlk veya hastaln

Oyuncunun ellerini kullanarak (rakibe temas ettirerek)

olup olmadnn belirlenmesi amacyla yaplan muayene.

rakibin zerine doru kural d ykselmesi.

rakip opponent, rival Herhangi bir alanda stnlk


salamaya alanlardan her biri. Kar taraf.

rakip alan opponent ground Orta izgi ile iki eit


paraya blnm sahann dier taraf.

rakipsiz unrivalled Daha stn, daha iyisi bulunamayan.


rakipten kurtulmak to break away from an
opponent kili mcadele srasnda veya aldatma ile rakibini

salk topu medicine ball Antrenmanlarda kullanlan


farkl arlklardaki toplar.

salk sanitarian Saha ierisinde bulunan salk


personeli.

saha field, court Futbol oyun alan.


saha d outside of the court Saha izgilerinin dnda
kalan blge.

saha komiseri commissioner of the field Malarn


17

Szlk Dergisi
oynanaca stadyumlarda saha ierisindeki organizasyondan
sorumlu yetkili kii.

saha lleri field dimensions Futbol oyun alannn


boyutlar.

sakatlanan oyuncu injured player Ma esnasnda


rahatszlanan veya sert bir darbe olan oyuncu.

sakatlk riski injury risk Vcut uzuvlarnn antrenmanszlk veya olumsuz saha artlar nedeniyle yaralanmaya
ak olmas.

saldrgan oyuncu aggressive player Futbolun oyun


kurallar dnda davranlar sergileyen oyuncu.

salon futbolu footstall, indoor football Temelde


normal futbol oyunu ile ayn fakat oyun sahas, oyuncu
says vb. konularda baz farkllklarn olduu ve spor
salonlarnda oynanan futbol.

sar kart yellow card Kurallara aykr davranan


oyuncuya hakem tarafndan gsterilen kart.

sauna sauna Kuru buhar banyosu.


savunma defense Bir takmn, kalesini korumak iin
gsterdii aba, defans.
sedye stretcher Sakatlanan veya yaralanan oyuncuyu
oyun alan dna tanmaya yarayan katlanabilir hasta
yata.

sedye tayclar stretcher bearers Sakatlanan veya


yaralanan oyuncuyu tedavisinin yaplabilmesi iin oyun
alan dna hasta yata ile tama ile grevli stadyum
personeli.

serbest vuru freekick Oyuncunun rakibine direkt


ya da endirekt bir hareket yapmas sonucunda kullanlan
vuru.

seremoni ceremony Takmlarn oyun balamadan


nce hakemler eliinde yan yana dizilerek seyircileri ve
birbirlerini selamlamas treni.

sert zemin hard-packed surface Futbol oynamaya


elverili olmayacak derecede kat yzey.

seyirci spectator Ayn yerde bir oyunu bakalaryla


18

birlikte seyreden kii.

sezon season Futbol faaliyetlerinin balama ve biti


tarihleri arasnda geen sre.

sezon ncesi pre-season Sezon balamadan nceki


dnem.

sezon sonras post-season Sezon bittikten sonraki


dnem.

sramak jump, jumping Oyuncularn topa sahip


olabilmek veya rakibi geebilmek amacyla yerden
ykselmeleri.

sfr puan zero point Ma sonunda malup olan


takma verilen birim.

sistem system Futbol oyununda 4-4-2 gibi oyuncularn


sahaya dizili ekli.

skor score Takmlarn yaptklar ma sonrasnda ortaya


kan sonu.

skorboard scoreboard Seyircilerin ve hakemlerin


grebilecei bir yere monte edilmi gol ve zaman gstergesi.

souma cooldown Antrenmann bitiri evresi, kalp


atm saysn ve kas aktivitelerini normal hline dndrmek
amacyla dk tempoda yaplan fiziksel aktiviteler.

soyunma odas changing room Sporcularn ma


ncesi ve sonras hazrlandklar yer.

szleme contract Kulpler ile sporcu veya teknik


ekip arasnda yaplan yazl anlama.

szl uyar verbal warning Oyuncu veya yneticilerin


yapm olduu ihlalden tr ma gzlemcisi veya hakem
tarafndan yaplan uyar.

sponsor promoter Bir kurumun, kurumsal ve pazarlama


amalarna ynelik, katlmakta yarar grd etkinliklere
para vererek bir kulb veya sporcuyu destekleyen kii.

spor sport Kiisel veya toplu yarlar biiminde yaplan, baz


kurallara gre uygulanan beden hareketlerinin tm.

spor eleman sports staff Uluslararas yarmalarda


stn baar gsteren sporcularn bu baarlarnda emei
geen ve bu mata grevlendirilen doktor, psikolog,

Futbol Terimleri
diyetisyen, masr, spor eitim uzman, yardmc antrenr

cularna getii anda o blgede bulunan tm oyuncula-

ve benzeri elemanlar.

rn ayn zamanda rakibin oyun alann daraltarak topu

spor salonu sports hall, colosseum, gym Spor brannn

tekrar kazanmak amacyla bask yapmas.

kendine zg alma, hazrlk antrenmanlarnn, ulusal

iddetli hareket violent conduct Bir oyuncunun

ve uluslararas malarn yaplabilmesine uygun, spor

topla mcadele etmezken rakibine kar ar kuvvet ve

faaliyetleri ncesi ve esnasnda sporcu ve seyircilerin ihti-

iddet uygulamas.

yalarn karlayacak (saha, tribn, tuvalet, du, soyunma


odas vb.) niteleri bulunan yap, saha ve alanlar.

sporcu sportive Federasyonda, il mdrlklerinde


veya okullarda tescilli, kulplerde ve/veya okullarda
lisansl kiiler.

ike chicane Haksz yere kazan elde etme, hile yapma.


ort short Paalar dizlerin yukarsnda olan malarda
giyilen ksa pantolon.

ut shot Bir oyuncunun topu kaleye sokmak iin att


sert ve hzl at.

sportif sporty Sporla ilgili.


sportmen sportsman Sporun gerektirdii deerlere

T
ta touch Topun bir oyuncudan yan izgileri terk

sahip olan (kimse).

sportmenlik d davran unsporting behaviour


Oyunla ilgili spor kurallarnn ihlalini de iermekle birlikte,
bilerek ve isteyerek ar iddet ieren davranlar.

szl itiraz dissent by word Hakemin vermi olduu


karara konuarak kar kmak.

stadyum stadium Takm oyunlarnn yaplabilmesi,


seyircilerin bunlar izleyebilmesi iin elverili oturma alan.

stoper stoper Savunma hattnn ortasnda oynayan

ederek oyun alannn dna kmas.

ta at throw-in, touch throw Ta izgisinin


gerisinden iki elle ba zerinden sahann iine doru
yaplan at.

ta izgisi touch line Oyun alannn yan izgileri.


tahkim kurulu arbitration committee, board
Ulusal ve uluslararas federasyonlarn uyumazlklarnda
bamsz ve tarafsz zorunlu karar mercii.

takm team Birlikte oynayan, kazanmak iin birlikte

oyuncu.

srat speed Belirli bir mesafeyi en erken zamanda

alan sporcu topluluu.

takm kadrosu team staff En fazla 18 kiiden oluan

geme.

sratli kou speedy run Yksek iddette yaplan


koular.

oyuncu kadrosu. Takmlar oyuna 1 kaleci, 10 saha oyuncusu


olmak zere 11 kiiyle balar. oyuncu deitirme hakk
vardr.

ampiyon champion Ulusal ve uluslararas bir


yarmada ilk dereceyi alan, birinci olan takm.

ampiyona championships ampiyonluk yarmas.


eref tribn vip-lounge Devlet bakanlarna, yksek
makamlardaki devlet adamlarna ve kulp yneticileri ile
dier yetkili kiilere ayrlm zel koltuklu blm.

iddetli bask forcekhing Topun rakip takm oyun-

takm taktii team tactic, strategy Ma esnasnda


rakibe stnlk salamak amacyla btn takm oyuncularnn uygulama hedefinde olduu genel oyun sistemi.

taktik tactics stenen sonuca ulamak amacyla izlenen


yol ve kullanlan yntemlerin tm, oyun biimi.

taktik antrenman tactical training Takmlarn kendi


oyun stnlklerini salamak veya rakiplerin ortaya
koyduklar oyun planlarna kar koyabilmek iin; bireysel,
19

Szlk Dergisi
grup veya takm olarak yaplan strateji almalar.

taktik bilgi tactical knowledge stenen sonuca ulamak


amacyla izlenen yol ve kullanlan yntemlerin tm,
oyun biimi hakkndaki bilgi seviyesi.

tam saha bask full-court pres Tam saha uygulanan


baskl savunma.

taraftar supporter Sporcunun veya sporcularn temsil


ettikleri renklere, kulbe veya bayraa bal kimse.

tayt tights, spandex Oyuncularn ortlarnn altna


giydikleri, bacaklar sk saran i giysi.

tecrbeli oyuncu veteran free agent ok sayda ma


oynayan ve turnuvalara katlan oyuncu.

tecrbesiz oyuncu rookie, green player Fazla ma


oynamam acemi oyuncu.

tehir etme to postpone Ma herhangi bir nedenden


dolay ileri bir tarihe erteleme.

tekmelik shinguards, plinth Futbolcularn darbeye


kar korunmak iin kullandklar tozluklarn iine konulan
sert plastik madde.

teknik technical Futbolcunun topa vuru becerisi ve


topa hkimiyet becerisi.

teknik alan technical field Teknik direktrn


oyuncularna taktik verebilmesi iin belirlenmi alan.

teknik antrenman technical training Daha ok top


ile yaplan futbolcularn topla oynama becerilerini
gelitirmek amacyla yaplan almalar.

teknik bilgi technical knowledge Futbolcunun


oyunda kullanlan tm tekniklerle ilgili bilgi dzeyi.

temas touching Oyuncuya veya topa dokunma.


temdit penalts extension penalty Man biti
ddnden hemen nce atlan ve attan sonra man
balamayaca penalt at.

tertip komitesi committee of composition Organize


edilecek her trl ma iin oluturulan heyet.

tescil registration Sporcunun futbol malarna


katlabilmesi iin federasyona yaptrlacak kayt ve lisans
20

ilemleri.

teebbs etmek attempts Oyuncularn rakiplerine


kar kural d davran giriiminde bulunmas, yeltenmesi.

tezahrat cheers Seyircilerin kendi takmlarn


desteklemek veya rakip takm bask altna almak iin
yaptklar yksek sesli toplu sylem.

top ball Arl 410-450 g arasnda deien yuvarlak


oyun arac.

top alma tackle Rakip oyuncunun ayandan topu


kapma.

top evirme flip ball Oyunda zaman kazanmak ya da


savunmann an grmek iin yaplan paslama.

top hkimiyeti possession Topa sahip olma.


top kapma win the ball Top rakipte iken ani bir
hareketle topa sahip olma.

top kayb turnover Topu rakibe kaptrma.


top kontrol ball trap Oyuncunun kendisine gelen
topu dzgn bir ekilde durdurmas.

top saklama to protect the ball Rakip ile top arasna


girerek topu rakipten uzak olan ayakta tutma.

top sektirme ball skipping Oyuncularn futbol topunu


ayak, diz veya kafalar zerinde sektirmeleri.

topla bulumak to get the ball Oyuncularn ma


esnasnda topla buluma saylar.

top srme dripling Bir futbolcunun topu uzun sre


ayanda bulundurarak deiik ynlere, deiik tempo ile
gtrmesi.

top toplayc ball boy Darya giden toplar getiren


saha kenarndaki ocuk.

topla aldatma ball trick Sporcunun topa sahipken


rakibini aldatmas.

toplam pass total pass Takmlarn veya oyuncularn


ma sresince toplam olarak yapm olduklar pas says.

toplu antrenman to train wiht the ball almalarda


topun kullanlmas.

topsuz aldatma deception without the ball Sporcunun

Futbol Terimleri
U

rakibini vcut hareketleriyle aldatmas.

topsuz antrenman to train without the ball


almalarda topun kullanlmamas.

topsuz oyun without the ball game Topu alabilmek


iin yaplan koular ve hareketler.

topu dar atmak out of bounds Oyuncunun topu


oyun alan izgilerinin dna gndermesi.

topu uzaklatrmak clear the ball Oyuncunun topu


kalesine tehlike yaratacak blgenin dna doru atmas.

topun oyun dnda olmas ball out of play


Topun kale izgisini veya ta izgisini yerden veya havadan
tamamen gemesi.

tozluklar socks Oyuncunun sakatlanmamas iin giydii


malzemenin stne ektii orap.

transfer transfer Bir sporcunun kulp deitirmesi.


transfer pirimi transfer bonus Bir sporcunun kulp
deitirmesi sonucunda transfer olduu takm tarafndan
sporcuya denen para.

tribn tribune Stadyumlarda seyircilerin oturduu


koltuklu veya basamakl blm.

turnuva tournament Takmlar arasnda srasyla yaplan


ma dizisi.

Trkiye Futbol Antrenrleri Dernei (TFAD)


Turkey of Football Coaches Association Trk futbol
antrenr ve teknik yneticilerini bir at altnda toplayarak
Trk futbolunun gelimesi, glenmesi iin gerekli grlen davran birliini salamak amacyla kurulan kurulu.

Trkiye Futbol Federasyonu (TFF) Turkish

UEFA UEFA Avrupa Futbol Federasyonlar Birlii.


UEFA kupas UEFA Cup Her yl dzenlenen kulpler
bazndaki Avrupa kupas.

UEFA ampiyonlar Ligi UEFA Champions


League UEFA tarafndan 1955ten beri her yl dzenlenen,
Avrupann en gl kulplerinin mcadele ettii
uluslararas futbol turnuvas.

ulusal hakem national referee Profesyonel malarda


grev alan kii.

Uluslararas Futbol Birlii Kurulu International


Football Association Board (IFAB) Oyun Kurallarn
deitirmeye, kaldrmaya ya da yeni kurallar eklemeye tek
yetkili kurulu.

uluslararas hakemlik international arbitration


Uluslararas federasyon tarafndan yaplan snavda baar
gsteren hakemler.

Uluslararas Spor Tahkim Mahkemesi Court of


Arbitration For Sport (C.A.S) Uluslararas spora hizmet
veren ve spor ile ilgili btn ihtilaflar ksa zamanda
zmeye yetkili ve yetkin bamsz bir yarg kurumu.

uluslararas ma topu standard international


matchball standart Uluslararas standartlara uygun
hazrlanm ma topu.

umut verici atak promising attack Sonucunda gol


olma ihtimali yksek olan hcum eylemi.

uyar skl the frequency of alert Yklenme ve


dinlenme dnemlerinin zamansal orants.

Football Federation (TFF) Trkiyedeki her trl futbol

uzak kale direi far goal post Oyun alannn yan

faaliyetini tekilatlandrmak, dzenlemek ve denetlemek;

blgelerinden kaleye doru atlan toplarda topun atld

yurt ii ve yurt d futbol faaliyetleri ile ilgili plan,

noktaya uzak olan kale direi.

program ve dzenlemeler yapmakla sorumlu olan UEFA

uzak mesafeli ut long shot Uzak mesafeden atlan ut.

ve FFAya ye kurulu.

uzatma blm overtime Kazanann belirlenmesi

Trkiye Kupas malar Turkey Cup competitions


Federasyon tarafndan hazrlanan talimat ve statlere
uygun olarak oynanan malar.

gereken bir mata, normal oyun sresi berabere bittiinde


ilave olarak oynanan sre.

uzun pas long pass Uzak mesafeye atlan pas.


21

Szlk Dergisi

niforma uniform Oyuncularn ve hakemlerin bal


olduu kurumu ifade eden, ekip olarak ayn giydikleri

noktaya yakn olan kale direi.

yakn mesafeden ut chippie Kaleye yakn blgelerden


atlan ut.

yakn savunma closely guarded Rakip oyuncuya fazla

giysi.

st klasman hakemi top ranking referee lkedeki

oyun alan brakmadan yakn oynama.

yan pas side, horizontal pass Oyun iinde kenar

en st ligde grev alan kii.

st klasman yardmc hakemi top ranking


assistant referee lkedeki en st ligde grev alan hakeme

izgilere doru yaplan pas

yapay im sahas artfical turf Doal olmayan sentetik


yzeyli im saha.

yardmc olan kii.

st vuru upper stroke Ayak parmaklarnn dip


ksmlarndan balayarak ayak bileinin kvrmna kadar
devam eden yzeyle yaplan vuru.

yardmc antrenr asistant trainer Teknik direktr


talimatlarn yerine getiren yardmc hoca.

yardmc hakem assistant referee Karar yetkisi


hakemde olmak zere topun ne zaman kale ve ta

izgisinden dar ktn, bir oyuncunun ne zaman

varyasyon variation Bir taktii uygularken, oyun

ofsayda yakalandn bildiren ve orta hakemin istedii

iinde oyundan oyuna geme.

ver-ka give and escape, one-two pass Pas takm


arkadana attktan sonra bo blgede topla bulumak.

vize visa Bir sporcunun futbol malarnda oynayabilmek


iin her sezon lisansnn federasyonca onaylanma ilemi.

vole vuruu volley kick Topun havada yere demeden


ayakst ile kaleye vurulmas.

vuru aya kicking foot Topa temas eden, vuruu

konularda yardm eden hakem.

yardmc hakem bayra assistant referees flag


Kenar izgilerde grev yapan yardmc hakemlerin ofsayt,
ta, kale vuruu, korner, fauller ve oyuncu deiikliklerini
orta hekeme grsel olarak belirtmek iin kullandklar
ucuna bayrak takl sopa.

yar final semifinal Sona kalacak iki takm belirleyen


karlamalar

yar saha halfcourt Sahay ortadan ikiye blen izgilerin

gerekletiren ayak.

vcut alm body strutting Oyuncunun vcudunu

her iki tarafndaki oyun alan.

farkl ynlere hareket ettirerek rakip futbolcunun

yava kou jog, jogging Antrenman veya ma ncesinde

dikkatini datc ve onu artc hareketleri yapmaya

snmak veya sonrasnda organizmann fizyolojik

yneltme.

toparlanmasna yardmc olmak amacyla yaplan dk


idette kou.

Y
yabanc oyuncu foreign player Futbol oynadklar
lkenin vatanda olmayan oyuncular.

yaka kart badge Saha iinde grevli olan kiilerin


boyunlarna ast kart.

yedek oyuncu substitute player Oyunculardan


birinin herhangi bir sebeple takmdan kmas gerektiinde onun yerine oynayacak oyuncu.

yenilenme antrenman regeneration training Ma


veya antrenman yklenmeleri sonrasnda organizmann

yakn kale direi near goal post Oyun alannn yan

toparlanmasn salamak amacyla yaplan antrenmanlar.

blgelerinden kaleye doru atlan toplarda topun atld

yerel lig faaliyetleri local league activities

22

Futbol Terimleri
Federasyonca belirlenen statye uygun olarak il tertip

yurt ii faaliyetler domestic activities Federasyon

kurullar tarafndan illerde dzenlenen ve federasyon

tarafndan belirlenen talimat ve statlere uygun olarak

tarafndan onaylanan tm kategorilerdeki ma, hazrlk

dzenlenen erkekler ve bayanlar kategorilerindeki grup,

ve kamp dnemi ile dier faaliyetler.

yarfinal ve Trkiye ampiyonalar.

yetenekli oyuncu ability player Futbol becerilerini


kaltmsal olarak st dzeyde sergileyen oyuncu.

yetersiz antrenman detraining Performans olumsuz


ynde etkileyecek dzeyde antrenmanlarn devam

yksek pas high pass Yksekten atlan pas.


ykseklik antrenman altitude training Rakm
olarak belli bir yksekliin zerinde (1.500 m zerinde)
yaplan almalar.

ettirilmemesi durumu.

yldz futbolcu star football player Taraftarlarn ok


sevdii yetenekli futbolcu.

yllk antrenman program yearly, annually


training plan Takmlarn sezon boyunca antrenman ve
malarn gsteren izelge program.

ynetici administrator Kulplerin ynetilmesinden


sorumlu olan kii.

ynetmelik regulations Kurallarn yazl olduu belge,

Z
zaman geirmek wasting time Oyuncularn topu
oyuna sokmalar esnasnda veya oyuncu deiikliklerinde
oyundan karken ar hareket etmeleri.

zamanlama timing Topa mdahale etmede doru zamanlamada bulunma.

zemin flor Oyun oynanan alan kaplayan saha zemini.

talimatname.

23

Szlk Dergisi
KAYNAKLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Akar T. Endstriyel Futbol. Literatr Yaynlar. stanbul 2005.


A A, Altay F, Cengiz R, Hazr T, Bulca Y, Karabk S. (Editr), Futbol Eitimi. Neyir Matbaaclk, Ankara.
Bangsbo J. Futbolda Fizik Kondisyon Antrenman. HO+Storm Yaynevi, TFF Yaynlar, 1996.
Eniseler N. Bilimin Inda Futbol Antrenman. Birleik Matbaaclk. zmir, 2010.
nal N. Futbolda Eitim retim. Nobel Yayn Datm, stanbul, 2004.
zkara A, Peenek D, Ura A. Yeni Futbol Szl. Kuu Etiket ve Matbaaclk, Ankara, 2004.
Tagay R. Olimpik Spor Szl. Bakent Yaynevi, Ankara, 1989.
Weineck J. Futbolda Kondisyon Antrenman. (T. Bargan, eviri), Spor Yaynevi ve Kitapevi, Ankara, 2011.
www.bedenegitimci.com. Eriim 25.12.2012
www.tdkterim.gov.tr/ Eriim 25.12.2012
www.tff.org/Resources/TFF/Documents/000013/TFF/MHK/2012-2013-Futbol-Oyun- Kurallari-_15_08_2012.pdf. Eriim
12.12.2012
www.tr.wikipedia.org/wiki/Ofsayt. Eriim 22.12.2012
www.nedirnedemek.com/%C5%9Feref-trib. Eriim 22.12.2012
www.notoku.com/sponsorluk-nedir/#ixzz2UUNuUhfe . Eriim 20.12.2012.
http://forum.tureng.com/kelime-danis/38-yaygin-futbol-terimleri/ Eriim:06.06.2013
http://www.mainboard24.com/ingilizce/486142-ingilizce-spor-terimleri- sozlugu.html. Eriim :06.06.2013.
http://www.fifa.com/ Eriim: 18.06.2013
http://www.uefa.com/uefa/aboutuefa/organisation/committeespanels/index.html . Erim:17.06.2013.
Muratl S, Kalyoncu O, ahin G. Antrenman ve Msabaka Ladin Matbaas. Antalya. 2007.
15 Ya Alt Futbol Eitim Klavuzu. TFAD Yaynlar. Afarolu Matbaas. Ankara 2013.
Laws of the Game 2013-2014 FIFA. Published by Federation Internationale de Football Association, FIFA-Strasse 20, 8044
Zurich, Switzerland.

Yazarlar
Yrd. Do. Dr. Ercan GR
(egur@firat.edu.tr)
1974 ylnda Elazda dodu. lk, orta ve lise renimini, Elazda tamamladktan sonra 1997 ylnda Frat niversitesi,
Beden Eitimi ve Spor retmenlii Blmnde Lisans, 2001 ylnda Frat niversitesi Salk Bilimleri Enstits Beden
Eitimi ve Spor Anabilim Dalnda Yksek Lisans, 2006 ylnda da Gazi niversitesi Salk Bilimleri Enstits Beden Eitimi
ve Spor Anabilim Dalnda doktora eitimini tamamlad. Yksek lisans ve doktora tez almalarn fubol bran zerine yapt.
Amatr ve profesyonel olarak futbol oynad. UEFA B lisans futbol antrenrlk belgesine sahiptir. Halen TFAD Elaz ubesi asbakanlk grevini srdrmekte olup Frat niversitesi, Beden Eitimi ve Spor Yksek Okulunda retim yesi olarak
grev yapmaktadr. Futbol ile ilgili uluslar aras ve ulusal kongre ve dergilerde sunulmu bildiri ve yaymlanm aratrma
makaleleri bulunmaktadr.

r. Gr. Faruk AKINAR


(farukakcinar@hotmail.com)
1978 Malatyada dodu. lk, orta ve lise renimini, Malatyada tamamladktan sonra 2003 ylnda nn niversitesi, Beden
Eitimi ve Spor retmenlii Blmnde Lisans, 2008 ylnda Frat niversitesi Beden Eitimi ve Spor Anabilim Dalnda
yksek lisans eitimini tamamlad. nn niversitesi, Beden Eitimi ve Spor Anabilim Dalnda doktora eitimine devam
etmektedir. Uzun yllar amatr ve profesyonel futbol oynad, Sper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ekiplerinde teknik sorumlu ve
antrenr olarak grev yapt. Halen nn niversitesi, Beden Eitimi ve Spor Yksek Okulu mdr yardmcs olarak grev
yapmaktadr.

24

Futbol Terimleri

ngilizce - Trke Dizin


abandoned match
ability player
above foot control
above knee control
academy league
active warm-up
administrator
advantage
advantage
advertising
aerobic power
aerobic training
aggressive player
agility
altitude training
amateur
ambulance
anaerobic power
anaerobic threshold
anaerobic training
analysis
ankle injury
annually training plan
applause
arbitration tribunal
artfical turf
asistant trainer
Asian Football Confederation
(AFC)
assistant referee
assistant referees flag
assists
at home
attacker
attempts
average
average bilateral
award
away team
back pass
badge
ball
ball boy
ball out of play
ball skipping

ma tatili
yetenekli oyuncu
ayak st kontrol
diz st kontrol
akademi ligi
aktif snma
ynetici
avantaj
avantaj kural
reklam
aerobik g
aerobik antrenman
saldrgan oyuncu
eviklik
ykseklik antrenman
amatr
ambulans
anaerobik g
anaerobik eik
anaerobik antrenman
analiz
ayak bilei sakatl
yllk antrenman program
alk
tahkim kurulu
yapay im sahas
yardmc antrenr
Asya Futbol
Konfederasyonu
yardmc hakem
yardmc hakem bayra
asist
kendi sahasnda
atak
teebbs etmek
averaj
ikili averaj
dl
deplasman takm
geri pas
yaka kart, rozet
top
top toplayc
topun oyun dnda olmas
top sektirme

ball trap
ball trick
beach football
bet
bicycle kick, reverse shot
billboard
body strut
bonus
bravo
captain
careless movement
category
center court of arbitration
centre attack
centre circle
centre line, halfway line
ceremony
champion
championships
change in offense
changing room
charging an opponent
cheers
chicane
chippie
choice of ends
chronometer
classification
clear the ball
cleats, footwear
closely guarded
club
club administrator
coach
coin is tossed
commissioner of the field
committee of composition
competition analysis
conditioner
conditioning
Confederation of Africa Football
(CAF)
Confederation South-American
Association Football
(CONMEBOL)

top kontrol
topla aldatma
plaj futbolu
iddia
rveata
reklam panosu
vcut alm
prim
bravo
kaptan
dikkatsiz hareket
kategori
merkez hakem kurulu
merkezden hcum
orta yuvarlak
orta izgi
seremoni
ampiyon
ampiyona
hcumda yer deitirme
soyunma odas
rakibe arj
tezahrat
ike
yakn mesafeden ut
kale seimi
kronometre
klasman
topu uzaklatrmak
krampon
yakn savunma
kulp
kulp mdr
antrenr
para at
saha komiseri
tertip komitesi
ma analizi
kondisyoner
kondisyon
Afrika Futbol
Konfederasyonu
Gney Amerika Futbol
Konfederasyonu

25

Szlk Dergisi
Confederation of North, Central
American and Caribbean
Association Football
(CONCACAF)
contract
control and pass
control the ball with the head
cooldown
coordination
Court of Arbitration For Sport
(C.A.S)
corner
corner arc
corner flag
corner kick
corner kick
county board of referees
county referee
cramp
cressbar
criminal
cross
cross-field pass
cup
cutting
daily training plan
deception without the ball
defeat
defense
descans
detraining
diagonal run
direct free kick
directly to the front of
discretion of the referee
dissent by word
displacement
disqualification
diversion, distraction
domestic activities
doping
double team
double-footed
dribbling
dribbling with feet above
dribbling with foot out
dribbling with inside foot
drill
dripling
dropped ball

26

Kuzey-Orta Amerika ve
Karayipler Futbol
Konfederasyonu
szleme
kontrol pas
kafayla yaplan top kontrol
souma
koordinasyon
Uluslararas Spor Tahkim
Mahkemesi
ke izgisi
ke yay
ke bayra
ke at
ke vuruu
il hakem kurulu
il hakemi
kramp
kale st direi
ceza
kros
apraz pas
kupa
katetmek
gnlk antreman program
topsuz aldatma
malubiyet
savunma
bek
yetersiz antrenman
apraz kou
direkt- tek vuru
n direk
hakem takdiri
szl itiraz
deplasman
diskalifiye
oyalama
yurt ii faaliyetler
doping
ikili sktrma
her iki ayan kullanabilen
dripling
ayak style top srme
ayak d ile top srme
ayak ii ile top srme
altrma
top srme
hava at

effort
eliminate
endurance
environment control
equalizer
Euro Cup
exhausted
expulsion from the game
extension penalty
extraordinary congress
fail score a goal
fair-play
fake
false
fanatic supporter
far goal post
fast break
favorite
federation
federationpresident
FIFA
FIFA approved
FIFA Beach Soccer World Cup
FIFA Futsal World Cup
FIFA inspected
FIFA U-17 World Cup
FIFA U-20 World Cup
FFA Confederation Cup
field dimensions
field, court
field, flor
final
fire-fighting
first aid
first goal
fixture
flag poles
flexibility
flip ball
flor area
foot out of control
football
football tennis
footstall
foreign player
foreign-up shooting
form
forward main striker
foul

aba
elenmek
dayankllk
environment control
beraberlik gol
Avrupa Kupas
bitkinlik
oyundan atlma
temdit penalts
olaanst kongre
gol karma
centilmenlik
aldatma
ihlal
fanatik taraftar
uzak kale direi
hzl hcum
favori
federasyon
federasyon bakan
FFA
FFA onayl
FFA plaj futbolu Dnya
Kupas
FFA Futsal Dnya Kupas
FFA denetimli
FFA U-17 Dnya Kupas
FFA U-20 Dnya Kupas
FFA Konfederasyon Kupas
saha lleri
saha
zemin
final
itfaiye
ilk yardm
ilk gol
fikstr
bayrak direkleri
esneklik
top evirme
alan zemini
ayak d kontrol
futbol
futbol tenisi
salon futbolu
yabanc oyuncu
d-st vuru
form
hcum oyuncusu
faul

Futbol Terimleri
free foul
free kick
free space
full-court pres
game time
game zone
general endurance
get back
getting position
give and escape
goal
goal angle
goal area
goal king
goal line
goal-line technology (GLT)
goal minute
goal net
goalpost
goal scorer
goalkeeper
goalkeeper gloves
goalkeeper jersey
goalkeeper kick
goalkeeper technique
goalkeeping coach
goal-poacher
goals joy
grass
group
gunner
gym
half
half time
half-back
halfcourt
hand pounding
hard-packed surface
hat-trick
header
health
heart rate
heavy pitch
high pass
hinder
holding an opponent
home
International Football
Association Board (IFAB)
illegal

alnmayan faul
serbest vuru
bo alan
tam saha bask
oyun sresi
oyun alan
genel dayankllk
geri koma
doru pozisyon
ver- ka
gol, kale
gol as
kale alan
gol kral
kale izgisi
gol izgi teknolojisi
gol dakikas
kale filesi
kale yan direi
golc
kaleci
kaleci eldiveni
kaleci kaza
kaleci at
kaleci teknii
kaleci antrenr
gol yollarnda frsat
gol sevinci
im
grup
bencil oyuncu
spor salonu
devre
ara
orta saha oyuncusu
yar saha
elle oynama
sert zemin
hatrik
kafa vuruu
salk
nabz
ar zemin
yksek pas
engelleme
rakibi tutmak
ev sahibi
Uluslararas Futbol Birlii
Kurulu
kural d

indirect free kick


indirect kick
indoor football
indoor shooting
infrastructure
infringements
injured player
injury risk
inside foot control
inside the goal line
intentional foul
international arbitration
international matchball standart
interval
interval training
intervention slide
jersey
jog
jump
jumps at an opponent
kick start
kicking foot
kick-off
knee injury
kontrpiye
laterall pass
lead pass
leader team
league
league activities
legal
license
license office
lighting
lines
local and displacement league
competitions
local league activities
long pass
long shot
manager
manciple
man-to-man defense
marking
massage
masseur
match
match period
medal

ift-indirekt vuru
endirekt vuru
salon futbolu
i vuru
alt yap
ihlal
sakatlanan oyuncu
sakatlk riski
ayak ii kontrol
i kale izgisi
kastl faul
uluslararas hakemlik
uluslararas ma topu
standard
dinlenme
interval antrenman
kayarak mdahale
forma
yava kou
sramak
rakibin zerine sramak
balama at
vuru aya
balama dd
diz sakatl
kontrpiye
yan pas
ileri pas
lider takm
lig
lig faaliyetleri
kurallara uygun
lisans
lisans ofisi
klandrma
izgiler
mahalli ve deplasmanl lig
malar
yerel lig faaliyetleri
uzun pas
uzak mesafeli ut
menajer
malzemeci
adam adama savunma
markaj
masaj
masr
ma
ma dnemi
madalya

27

Szlk Dergisi
medical check- up
medicine ball
meniscus rupture
mental training
midpoint
misconduct
monitoring the chest with
morale
motion defense
motion offense
movement of the ball
muscle
national referee
national team
near goal post
net
no harm no foul
nonstop pass
notice
nutrition
objection
objective of training
observer
Oceania Football Confederation
(OFC)
off side
offense
offensive team
official result
olympic
one point
one-on-one
opponent ground
oppopent, rival
ordinary congress
out
out of bounds
outlaw school
outlet pass
outplay an opponent
outside of the court
overplay
overtime
overtraining
own goal
pass
passive game
passsive off side

28

salk kontrol
salk topu
menisks yrt
zihinsel antrenman
orta nokta
kusurlu hareket
gsle yaplan kontrol
moral
hareketli savunma
hareketli hcum
hareketli top
kas
ulusal hakem
milli takm
yakn kale direi
file
hafif faul
direkt pas
ikaz
beslenme
itiraz
antrenmann amac
gzlemci
Okyanusya Futbol
Konfederasyonu
ofsayt
hcum
hcum takm
resmi sonu
olimpiyat
bir puan
bire bir
rakip alan
rakip
olaan kongre
aut
topu dar atmak, izgilerin
d
kural d hareket
hzl hcum pas
rakibi zorlamak
saha d
hcum oyuncusuna topu
aldrmama
uzatma blm, ek sre
ar antreman
kendi kalesine gol
pas
pasif oyun
pasif ofsayt

penalty
penalty arc
penalty is retaken
penalty kick
penalty mark
performance testings
pick
player
player sent off a foul
plonjon
point
position
possession
post-season
practice match
preparation of the match
preparation period
pre-season
pressing
procession
professional
prominence
promising attack
promoter
protest
punitive
punt
pushes an opponent
pushing foul
quarterfinal
quickness
racism
reaction
reckless movement
red card
referee
referee instructor
referee shot
refereeing trio
reflex
regeneration training
regional assistant referee
regional referee
registration
regulations
relegate
relegation
report
representative of the federation
representative of the provincial

penalt
ceza alan yay
penalt tekrar
penalt vuruu
penalt noktas
performans testleri
perdeleme
oyuncu
faulden dolay dar atmak
plonjon
puan
pozisyon
top hkimiyeti
sezon sonras
antrenman ma
hazrlk ma
hazrlk dnemi
sezon ncesi
bask
kafile
profesyonel
ne kma
umut verici atak
sponsor
protesto
cezal
degaj
rakibi itmek
itme
eyrek final
abukluk
rklk
reaksiyon
kontrolsz hareket
krmz kart
hakem
hakem eitmeni
hakem at
hakem ls
refleks
yenilenme antrenman
blgesel yardmc hakem
blgesel hakem
tescil
ynetmelik
kme drmek
ligden dme
rapor
federasyon temsilcisi
il temsilcisi

Futbol Terimleri
rest
return pass
revenge
reverse walking
rezerve league
rookie, green player
rule
running
running and changing direction
sanitarian
sauna
score
scoreboard
scoring
season
second half
security
semifinal
serious foul play
signal beep system
singuards, plinth
shirt number
short
short- pas combination
short pass
shot
shots on goal
shower
sideline
six seconds rule
skull session
sliding
small-sided games
smash the goal
soccer player
socks
sparring
spectator
speed
speedy run
spike
spit an opponent
sport
sportive
sports staff
sportsman
sporty
stadium
staff
star football player

dinlenme
duvar pas
rvan
geri yrme
A2 ligi
tecrbesiz oyuncu
kural
kou
koma ve yn deitirme
salk
sauna
skor
skorboard
puantaj
sezon
ikinci devre
gvenlik
yar final
ciddi faull oyun
bipli sinyal sistemi
tekmelik
forma numaras
ort
ksa pas bileimi
ksa pas
ut
gol vuruu
du
kenar izgisi
alt saniye kural
ma ncesi toplant
kayma
dar alan oyunlar
kaleye ut
futbol oyuncusu
tozluklar
antrenman ma
seyirci
srat
sratli kou
krampon ile yaralamak
rakibe tkrmek
spor
sporcu
spor eleman
sportmen
sportif
stadyum
kadro, ekip
yldz futbolcu

starting point
statictics
stoper
strength
stretcher
stretcher bearers
striker
stroke internal-upper
strutting
subsistence
substitute player
substitution
succesful pass
supporter
supporting foot
sweeper
system
tackle
tackle
tactical knowledge
tactical training
tactics
take action
team
team staff
team tactic, strategy
technical
technical director of national
teams
technical field
technical knowledge
technical training
testimonial
the ending whistle
the fourth referee
the frequency of alert
the goal area line
the head of the procession
the penalty area
the referee
through ball
through pas
throw-in, touch throw
ticket tout
tights, spandex
tie up
timing
to be fit
to be in form
to be out of form

balama noktas
istatistik
stoper
kuvvet
sedye
sedye tayclar
forvet
i-st vuru
alm
harcrah
yedek oyuncu
oyuncu deiimi
baarl pas
taraftar
destek aya
libero
sistem
top alma
ikili mcadele
taktik bilgi
taktik antrenman
taktik
nlem alma
takm
takm kadrosu
takm taktii
teknik
milli takmlar teknik
direktr
teknik alan
teknik bilgi
teknik antrenman
bonservis
biti dd
drdnc hakem
uyar skl
kale sahas izgisi
kafile bakan
ceza alan
orta hakem
ara pas
derinleme pas
ta at
karaborsa bilet
tayt
berabere
zamanlama
formda olma
formda olma
formsuz olma

29

Szlk Dergisi
to break away from an opponent
to bring down
to catch up
to close the gap
to commit a foul
to decrease man
to delay the game
to disallow a goal
to discover a player
to feint
to get the ball
to go for a draw
to goal keep
to move back
to pass to each other
to postpone
to protect the ball
to put spin on the ball
to send off
to set an off side trap
to struggle
to train wiht the ball
to train without the ball
top ranking assistant referee
top ranking referee
toss
total pass
touch
touch line
touching
tournament
track suit
trained
training
training method
training schedule
training the dish
training vest
traning ball
traning density
traning ground
traning load
transfer
transfer bonus
transition period
tribune
trip
Turkey Cup competitions
Turkish Football Federation
(TFF)

30

rakipten kurtulmak
rakibi indirmek
fark kapatmak
fark azaltmak
faul yapmak
adam eksiltmek
oyunu geciktirmek
goln geersiz saylmas
oyuncu kefetmek
falsolu oynama
topla bulumak
beraberlie oynamak
gol kurtarmak
geri ekilme
paslama
ertelemek, tehir etme
top saklama
falsolu oynama
ihra etmek
ofsayta yakalanma taktii
mcadele etmek
toplu antrenman
topsuz antrenman
st klasman yardmc hakemi
st klasman hakemi
kale seimi
toplam pass
ta
ta izgisi
temas
turnuva
eofman
antrenmanl
idman, antrenman
antrenman metodu
antrenman plan
antrenman ana
antrenman yelei
antrenman topu
antrenman skl
antrenman sahas
antrenman yklenmesi
transfer
transfer pirimi
gei dnemi
tribn
elme
Trkiye Kupas malar
Trkiye Futbol Federasyonu
(TFF)

turnover
TFAD
two fighting
UEFA
UEFA Champions League
UEFA Cup
underdog
uniform
ungentlemanly behaviour
unpracticed
unrivalled
unsporting behaviour
untrained
upper stroke
using excessive force
variation
verbal warning
veteran free agent
victory
violation
violent conduct
vip-lounge
visa
volley kick
wager
wall
wall-pass
warm-up
warning
wasting time
weekly training plan
weight training
well-trained
wet area
whistle
win the ball
wing defense
wing man
winner
winning team
without the ball game
women soccer
work-out
World Cup
yearly training plan
yellow card
zero point
zone

top kayb
TFAD
ikili mcadele
UEFA
UEFA ampiyonlar Ligi
UEFA Kupas
kaybeden takm
niforma
centilmenlik d hareket
idmansz
rakipsiz
sportmenlik d davran
antrenmansz
st vuru
ar kuvvet kullanma
varyasyon
szl uyar
tecrbeli oyuncu
galibiyet
ihlal
iddetli hareket
eref tribn
vize
vole vuruu
bahis, iddia
baraj
duvar pas
snma
ihtar
zaman geirmek
haftalk antrenman program
arlk antrenman
idmanl
slak zemin
ddk
top kapma
kanat savunmas
kanat adam
galip
kazanan takm
topsuz oyun
bayan futbolu
alma
Dnya Kupas
yllk antrenman program
sar kart
sfr puan
alan