You are on page 1of 37

ASAS NOMBOR

PERATUS (%)
DISEDIAKAN UNTUK:
EN RUZAIHAN BIN JAFFAR
DISEDIAKAN OLEH:
NURUL SAKEENA BINTI NORDIN (CB130127)
SITI SARAH BINTI ISMAIL (CB130146)

PENGENALAN:

Dalam kehidupan seharian, banyak perkara


melibatkan peratus, misalnya markah ujian, jumlah
penduduk, faedah simpanan wang, kadar kemalangan
jalan raya, pasaran barangan dan sebagainya.
Oleh itu, kemahiran membuat pengiraan peratus
merupakan satu daripada kemahiran asas yang mesti
dibentuk kepada murid supaya mereka dapat menjadi
pengguna yang cekap dan bijak, khususnya dalam
bidang perdagangan dan urusan jual beli.

PENGENALAN:

Kesediaan murid mempelajari peratus


diperoleh setelah mahir dengan pengiraan
pecahan, nisbah dan perpuluhan. Ini disebabkan
konsep peratus berkait rapat dengan konsep
pecahan, nisbah dan perpuluhan.
Kesemuanya melibatkan perbandingan di
antara kuantiti-kuantiti dengan cara membahagi
dan menolak. Perbandingan antara dua kuantiti
dipanggil nisbah, yang mana kuantiti perujuk
perbandingan dipanggil bes.
Bagi pecahan,
nombor penyebut ialah nombor bes.

KONSEP PERATUS
Perkataan percent di ambil daripada perkataan
Latin iaitu per centum, cent bermaksud seratus.
Simbol % digunakan untuk mewakili peratus
simbol tersebut berkemungkinan tercipta
semasa abad ke 15.
Menariknya, simbol % mengandungi dua sifar
seperti angka 100.
Menurut Mok Soon Sang & Siew Fook Cheong
(1988) konsep peratus ialah pengiraan yang
dinisbahkan dengan dasar seratus untuk
memudahkan perbandingan.
Perbandingan diantara kuantiti yang sama jenis
di mana kuantiti asas dinisbahkan sebagai
seratus (Mok Soon Sang 1988).

KONSEP PERATUS

Peratus merupakan perbandingan di


antara satu kuantiti dengan satu kuantiti.
Peratus boleh diberi makna sebagai
perseratus. Oleh itu, 15 peratus (%)
memberi makna sebagai lima belas
perseratus, iaitu 15/100. Maka 15/100
ialah bentuk pecahan, 15:100 ialah bentuk
nisbah dan 0.15 ialah bentuk perpuluhan.
The term percent means parts per
hundred.

KONSEP PERATUS
Peratus bermaksud menunjukkan nombor
kepada pecahan dalam 100 dan selalu
digunakan bersama simbol peratus (%).
Peratus adalah pecahan yang penyebut
(bahagian bawah) adalah 100. Jadi jika kita
katakan 50%, kita maksudkan 50/100 =
1/2(selepas membatalkan). Jadi 50% ertinya
1/2. Jika mahu mencari 10% dari 150 = 10/100
x 150 =15. Jika jika anda perlu menjadikan
peratusan ke dalam perpuluhan, hanya
dibahagikan dengan 100. Sebagai contoh,
25%=25/100=0.25. Untuk menukar perpuluhan
ke dalam peratusan, darab dengan 100. Oleh
itu, 0.3=0.3 x 100 = 30%

INSTRUMEN/ KAEDAH YANG


TERLIBAT DALAM
PENGIRAAN

KAEDAH 1:

BLOK
SERATUS

KAEDAH 2:
BLOK PERATUS
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

KAEDAH 3:
MENGGUNAKAN KAD-KAD
DISKAUN %

70%

100%

35%
65%

50%

KAEDAH 4:

KAEDAH 5:
kaedah kajian melalui kit akhbar atau risalah.

LIMA CONTOH PENGIRAAN YANG


BERKAITAN DENGAN PENGIRAAN
BESERTA PENERANGAN

PENGIRAAN 1:
Penukaran Peratusan Kepada Pecahan dan
Perpuluhan
Apabila menukar peratus kepada pecahan atau
nombor perpuluhan, bahagikan peratus itu
dengan 100%.
Contoh 1:
(a) 60%
Penyelesaian :
a) 60 = 3
100 5

b) 60 = 0.60
100

PENGIRAAN 2:
Mencari Peratus daripada Kuantiti yang Diberikan
Untuk mencari peratus daripada suatu kuantiti, ikutlah
langkah-langkah yang berikut:
Langkah 1:Tukar peratus kepada pecahan
Langkah 2: Darabkan pecahan itu dengan kuantiti yang
diberikan
Contoh soalan:Kirakan nilai yang berikut. (a) 25% of RM
900
(a) Penyelesaian : 25/100 x RM900=RM 225

(b) 4.5 % of 360cm


Penyelesaian: 4.5/100 x 360cm=16.2cm

PENGIRAAN 3:
Mencari Peratus Satu Nombor daripada Nombor Lain
Untuk mencari peratus satu nombor daripada nombor lain, ikutlah
langkah-langkah yang berikut.
Langkah 1:Tukarkan kedua-dua kuantiti dalam unit yang sama.
Langkah 2:Tulis nombor-nombor itu sebagai pecahan.
Langkah 3:Darabkan pecahan itu dengan 100%.

Contoh: Tukarkan soalan kepada peratus. (a) 15minit daripada satu


jam
(a) Penyelesaian: 1jam = 60 minit
15 minit daripada 1jam = 15 minit daripada 60 minit
= 15/60 x 100%
= 25%

PENGIRAAN 4:
Dalam satu ujian, Fatimah dapat menjawab 40 daripada 50 soalan.
Berapa peratuskan markah yang diperolehinya dalam ujian tersebut?
Penyelesaian
1. Maklumat yang diberi
Fatimah dapat menjawab 40 daripada 50 soalan.
2. Maklumat yang dikehendaki
Peratus markah yang diperolehi dalam ujian tersebut.
3. Operasi
Pendaraban
4. Pengiraan
40 X 100%
50
= 80%
Jawapan
Peratus markah yang diperolehi dalam ujian ialah 80%

PENGIRAAN 5
Hitung nilai akhir bagi soalan ini.
235 g ditambahkan sebanyak 30%
Nilai akhir = (100 + 30 ) % x 235g
= 130 x 235g
100

= 305.5 g

PENGIRAAN 6:
Hitung nilai ini.
40% daripada 630
= 40 X 630
100
= 252

LIMA AKTIVITI PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN YANG DIGUNAKAN
DALAM MENERANGKAN TENTANG
PERATUS

AKTIVITI 1:

AKTIVITI 2:

AKTIVITI 3:
30% daripada jumlah bunga ros yang ada ialah 180
tangkai. Berapakah jumlahkesemua bunga ros?
Menggunakan gambar blok iaitu blok peratus
Guru melukiskan blok peratus di papan tulis yang
mengandungi 10 petak dan memberitahu bahawa setiap
petak mewakili 10%, jadi 10 petak adalah sama dengan
100%.
60 60 60
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

30% = 180 tangkai, maka 10% = 60 tangkai, jadi untuk


mencari kesemua bunga ros iaitu 100%, maka adalah
sama dengan 10 petak x 60 tangkai dan mendapat
jawapan 600 tangkai

AKTIVITI 4:
Guru menerangkan konsep ini dengan cara yang
ditunjukkan di bawah
30% = 180 tangkai (100% = ?)
30 x 180 tangkai = 600 tangkai
100
Guru juga menerangkan konsep ini dengan satu cara yang
lain lagi iaitu,1)
30% daripada jumlah bunga ros = 180 tangkai)
100 x Jumlah = 180 tangkai, maka)
30
Jumlah = 180 tangkai x 30
100
= 600 tangkai

AKTIVITI 5:
Mencari perhubungan di antara 2 persamaan
Guru menuliskan dua persamaan ini di papan tulis
yang telah mereka pelajari dalam aktiviti
X6
30% = 180 tangkai
( 180 adalah 6 kali ganda 30),
maka100% = ? ( 100 x 6 = 600 tangkai)

AKTIVITI 6:
Kad Bingo Peratus

25 % 50 % 60%

23%

37 % 89%

45%

70%

35%

67%

4%

12%

100% 95%

43%

0%

AKTIVITI 7:
Maths Puzzle Board

1
2

1
4

1
25

1
5

20 % 40% 80% 25%

19
20

9
10

3
25

7
20

10% 60% 14% 12%

2
5

4
25

7
50

90%

4
5

16 % 50 % 75%

5%

4%

35% 95%

1
20

3
50

3
4

7
10

AKTIVITI 8:
PERATUS

80%
45%
68%
25%

PECAHAN

PECAHAN
TERENDAH

AKTIVITI 9:
A

MELINTANG
A. 3 dalam peratus
4
B. 40% daripada 4200
C. 0.67 dalam peratus
D. 1 daripada 3
2
5
E. 200% daripada 126
G. 50% daripada 40
H. 34 dalam peratus
100
I. 10% daripada 600

D
G

H
I

KE BAWAH
A. 14 dalam peratus
20
B. 10% daripada 170
C.15 dalam peratus
25
D. 0.3 dalam peratus.

24 dalam peratus
100
F. 100% daripada 240
H. Tukarkan 1 peratus
3
yang terdekat.

E.

AKTIVITI 10:

LIMA SOALAN LATIHAN


BERKAITAN PERATUS.

SOALAN 1:

SOALAN 2:

SOALAN 3:
Nyatakan dalam peratus
17 daripada 34
17 x 100 %
34
= 17 x 100
34
= 50%

SOALAN 4:
Hitung nilai ini.
40% daripada 630
40 X 630
100
= 4 X 63
= 252

SOALAN 5

Lorekkan /
warnakan
55% pada
kotak peratus
tersebut.

SEKIAN
TERIMA KASIH