You are on page 1of 1

10.

BERBA I UVANJE PLODOVA JABUKE


Plodovi jabuke se beru tako da se obuhvate cijelom akom, a kaiprst se podmetne
ispod spoljnog mjesta peteljke ploda s granom. Plod se blago uvrne i odvoji.
Prepoznajemo dva stupnja zrelosti plodova jabuka, pojednako vana za odreivanje
vremena berbe :
fzioloka zrelost ili dozrelost
tehnoloka zrelost ili dospjelost ploda.
Da bismo valjano odredili datum berbe, potrebno je znati da plodovi jabuka imaju
dosta kroba rezervne tvari koja se dozrijevanjem razlae i prelazi u eer.
Fizioloka zrelost nastupa kad je plod jabuke najkrupniji, a sjemenke mogu u
povoljnim uslovima proklijati.
Tehnoloka zrelost nastupa kad plodovi postignu najbolje karakteristike potrebne za
daljnju namjenu ( konzumacija, uvanje u skladitu, uvanje u hladnjai ili prerada)
Za razliite sorte jabuka potrebni su i razliiti uslovi uvanja. Preporuuje se uvanje
plodova jabuka u hladnjai s kontroliranom atmosferom ( 0-5C, koncentracija CO2 2-4 %,
koncentracija O2 1% i relativna vlaga zraka 90-92 %). U takvim uvjetima jabuka se moe
uvati 6-12 mjeseci.