escola l’ESCULAPI

ACTIVITAT: festa cultural
Títol de l’activitat: els colors de la tardor
Nivell educatiu: tota l’escola
Durada: 2 sessions
Espai: biblioteca
OBJECTIUS:

Participar de l’activitat i respectar les opinions dels altres.
Conèixer llibres de la tardor.
Saber estar de les propostes presentades.
PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT

Amb la Pepacontes hi haurà en Joan el pastor. Aquest personatge ens servirà
per introduir les activitats que es portaran a terme.
1ª sessió:
3 anys: Títol:

La Fulla rodamón, autor: Martí, R.M., editorial:Nadal. Per

presentar aquest conte els alumnes trobaran fulles dins el bagul i a partir
d’aquí anirem explicant el conte. Després mostrarem les imatges.
4 anys: En Pol a la tardor, editorial Baula Presentació a partir de la coberta
del llibre. Expliquem el conte i al final ensenyem les imatges.
5 anys: La castanyera
http://www.edu365.cat/primaria/contes/contes_spc/casta/index.htm
Es presenta a la pissarra digital.
1r: La Plis Plau i els colors de la tardor, autor:Pep Molist, editorial Baula.
Presentació de la protagonista (la vaca). Lectura de la coberta i descobrir
quins són els colors de la tardor.
2n: Què en saps de...? La tardor, editorial edebé, autor: Núria Roca i Rosa M.
Curto. Iniciem el treball projectant la coberta del llibre i fen hipòtesis del que
parlarem. Després expliquem el conte i ens aturem a les activitats que va
proposant. Comentar a nivell global la sessió.
3r: El país de la tardor, editorial baula, autor: Xavier Blanch. Prèviament se’ls
presenta la portada, els alumnes han de dir que passarà en aquesta història.
Després ja s’explica el conte.

activitat biblioteca MIRACONTES

CURS 2014.15

escola l’ESCULAPI

4t: Les castanyes de la castanyera, autor: Mercè Canals, editorial: Baula. Es
llegirà el conte i es comentarà en grup.
5è: Petita història d’un plantador arbres, autor: Carles Sala, editorial. Cruïlla.
Per presentar aquest llibre ho farem primer a través del títol i amb algunes
de les imatges de l’interior del llibre. Activar hipòtesis i fer prediccions.
Acabem llegint algun fragment del llibre.
6è: La història del bon vi de la vinya, del llibre: La ruta del sol, editorial: la
Galera, autores: Aurora Diaz Plaja i Maria Rius
Presentarem les imatges del conte i farem prediccions sobre la història.
Després donarem, a cada dos nens, un paràgraf numerat del conte. Se’l
preparen en veu baixa, per desprès llegir-lo en veu alta a la resta dels
companys.
2ª sessió:
Es recorda que es va treballar a l’anterior sessió. Aquesta sessió decorarem la
biblioteca de la tardor de la següent manera:
EI: Tenen una fulla penjada a una de les finestres. En fulls de color de la
tardor han d’escriure una paraula relacionada amb la tardor. Un cop ho han
escrit s’ha de penjar a la fulla que hi ha penjada a la finestra. S’han de fer 6,
són 2 per classe.
CI: Tenen castanyes de diferent color, es tracta de fer 3-4 grups per classe i
escriure una paraula de la tardor.
CM: Tenen bolets, a dintre del bolet s’ha d’escriure una frase, un rodolí... que
tingui relació amb la tardor. També s’ha de fer en grups. S’han de fer 4 per
classe.
CS: Tenen paraigües, han d’escriure a dins del dibuix: frase, dita, rodolí...
relacionat amb la tardor. S’ha de fer 3 grups per classe. Un cop hagin acabat
s’ha de penjar per la biblioteca a la zona de la tardor.
Recursos i materials

Llibres de la tardor
Poster-mural

activitat biblioteca MIRACONTES

CURS 2014.15

escola l’ESCULAPI

Fulla gran de paper d’embalar
Retalls de papers (diferents colors).
Enllaços sobre la tardor:
http://www.portaleureka.com/revista/biologia/29-colors-tardor
https://sites.google.com/site/cosesdetardor/home

activitat biblioteca MIRACONTES

CURS 2014.15

escola l’ESCULAPI

Llibres utilitzats

activitat biblioteca MIRACONTES

CURS 2014.15