You are on page 1of 10

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA


SEMINARSKI RAD
PREDMET:SPORTSKA MEDICINA
TEMA: POVREDA MIIA ABDOMENA

Mentor:
Student:
prof.dr. Safet ibo
Almir Vuni
Sarajevo 2008 god.

UVOD

Ozljede u sportu najee nastaju kao


posljedica nerazmjera izmeu individualno
mogueg optereenja vezivnog i potpornog
tkiva i optereenja tijekom treninga i
natjecanja.
Drugi uzroci su: neadekvatna oprema,
nepovoljne klimatske prilike, nepanja i sl.

No, da do povrede ne bi dolo, potrbno je sprovesti


preventivne mere i to kroz nekoliko sledeih
segmenata:
1. Predhodno selekcija sportista
2. Takmiarska spremnost
3. Sportska borilita
4. Zatitna oprema
5. Preventivna bandaa
6. Uticaj ranijih povreda
7. Kontrola i samokontrola

Akutni abdomen

Akutni abdomen je sindrom koji nastaje zbog akutnog nastajanja


patolokog procesa u intraabdominalnim organima koji
progresijom dovodi do smrtonosnih komplikacija. Moe biti
izazvan oboljenjem ili traumom (traumatski akutni abdomen).

Najei razlozi nastanka akutnog


abdomena su:
1) perforacija ulkusa
2) obstruktivni ileus
3) divertikuloza
4) ruptura i torzija
5) ekstrauterina trudnoa
6) akutni pankreatitis
7) Meckel-ov divertikulitis
8) perforacija ovarijalne ciste
9) akutni holecistitis
10) akutni apendicitis.

Terapija
Terapija akutnog abdomena je hirurka i
hitna. U zavisnosti od intraoperativnog nalaza
neophodna je i primena antibiotika,
parenteralne ishrane, resuscitucija itd.
Neleeni akutni abdomen dovodi do smrti
bolesnika, a osnovni princip je rano otkrivanje
ovog stanja jer blagovremana hirurka
intervencija dovodi do izleenja

Uspjean povratak u sport mogu je:

kad vie ne postoji bolest ni u kakvim aktivnostima


- kad su funkcijski kapaciteti svih zglobova ouvani
- postoji zadovoljavajua i kvalitetna koliina miina
mase
- kad postoji ouvana sportska vjetina kao prije ozljede
- kad je kardiovaskularni sustav odgovarajue pripremljen
- kad postoji primjerena propriocepija
- kad postoji psihofizika sposobnost sportaa
- kad su izdrljivost i snaga primjereni oekivanim
naporima
- kad je trener zadovoljan postignutim mogunostima

Dijagnostiki postupci

Pregledni rendgenski snimci grudnog koa i


abdomena u stojeem stavu predstavljaju
osnovni postupak. Pregledom moe da se iskljui
pneumonija ili kongestivno poputanje srca. U
abdomenu se na rendgenskom snimku mogu
otkriti prisustvo slobodnog gasa i nivoi tenosti u
proirenim crevnim vijugama.

Zakljuak
Povrede miia abdomena u sportu su
gotovo neizbjezne.
Ozljede u sportu najee nastaju kao
posljedica nerazmjera izmeu individualno
mogueg optereenja vezivnog i potpornog
tkiva i optereenja tijekom treninga i
natjecanja.
Drugi uzroci su: neadekvatna oprema,
nepovoljne klimatske prilike, nepanja i sl.

LITERATURA
www.fitness-trening.com/sportska
http://www.mnkcvjetno.hr/sportska
www.mnkcvjetno.hr/sportska
http://www.medicinskanaklada.hr/
www.medicinskanaklada.hr
http://www.smas.org/casopis
www.smas.org/casopis
www.diomed.hr